Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

Testare Na ional - 2007


Prob scris la Matematic

Varianta 9

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. (32puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lng num rul din fa a exerci iului.
1. Rezultatul calculului 3 2 + 1 este egal cu ....
13
13
2. Dintre numerele a =
i b =
mai mare este numrul ....
6
7
3. Soluia natural a ecuaiei x 2 + x 6 = 0 este numrul ....
4. Fie mulimea A = { x R | 0 x 3} . Scris sub form de interval mulimea A = ....
5.
6.
7.
8.

Cel mai mic numr de forma 15a, scris n baza zece, este egal cu ....
Latura unui romb este de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu ... cm.
Generatoarea unui con circular drept cu raza de 5 cm i nlimea de 12 cm are lungimea de ...cm.
Volumul unui cub este egal cu 125 cm 3 . Muchia cubului este de ... cm.

II. (12puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lng num rul din fa a exerci iului.
Dintre cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin , doar una este corect .

9. Numrul a = 3 4 + 35 este egal cu:


A.

39

10. Valoarea numrului x din proporia


B. 40

A. 2

C. 3 2 2

B. 310

2x
6
=
este:
3 2,25
C. 0,4

D. 3 2 3

D. 4

11. Diagonala unui ptrat are lungimea de 2 3 cm. Lungimea laturii ptratului este egal cu:
A. 2 cm

B.

6 cm

3
cm
2

C. 2 6 cm

D.

C.

D. 3

12. Calculnd tg 60o 2 sin 60o se obine:


A. 0

B.

3 1

III. (46puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezolv rile complete.


13. Un aparat de fotografiat se ieftinete cu 20% din preul pe care l are. Dup un timp aparatul de
fotografiat se scumpete cu 20% din noul pre. Dup scumpire aparatul cost 1152 lei.
a) Care a fost preul iniial al aparatului de fotografiat?
b) Care a fost preul aparatului dup ieftinire?
14. Fie funciile f : R R , f ( x) = 2 x + 6 i g : R R , g ( x) = 2 .
a) Reprezentai grafic funciile f i g n acelai sistem de axe perpendiculare xOy .
b) Calculai aria patrulaterului format de reprezentrile grafice ale funciilor f i g cu axele Ox i Oy .
c) Calculai valoarea produsului p = f (0) f (1) f ( 2 ) ... f (100 ) .
15. a) Desenai o piramid patrulater regulat.
Piramida patrulater regulat VABCD , de vrf V i baz ABCD , are muchia bazei de 12 cm i
nlimea de 8 cm. Punctul M este mijlocul laturii BC.
b) Calculai aria lateral a piramidei.
c) Fie punctul N situat pe latura AB astfel nct NB = 3 AN . Calculai aria triunghiului MND.
d) Calculai valoarea tangentei unghiului determinat de planele (VAM ) i ( ABC ) .

Prob scris la matematic

Varianta 9