Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Testare Na ional - 2007 Prob scris la Matematic
Testare Na ional
- 2007
Prob
scris
la Matematic

Varianta 8

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. I. (32puncte) Pe foaia

I. (32puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect, lâng

Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect, lâng num rul din fa a exerci iului.

num rul din fa a exerci iului.

i rezultatul corect, lâng num rul din fa a exerci iului. 1. Rezultatul calculului 2007 –

1. Rezultatul calculului 2007 – 1992 este egal cu

2. Cel mai mare num r întreg, mai mic decât 3,42 este num rul

3. Suma divizorilor naturali ai num rului 11 este egal

rul 3. Suma divizorilor naturali ai num rului 11 este egal cu 4. Calculând 25 %
rul 3. Suma divizorilor naturali ai num rului 11 este egal cu 4. Calculând 25 %
rul 3. Suma divizorilor naturali ai num rului 11 este egal cu 4. Calculând 25 %

cu

4. Calculând 25 % din 600 kg se ob in … kg.

5. Punctul A apar ine segmentului BC astfel încât AB = 14 cm, iar AC = 5 cm. Lungimea segmentului BC este egal

6. Un dreptunghi este înscris într-un cerc cu raza de 4 cm. Diagonala dreptunghiului are lungimea de

7. Un cub are aria total

8. Un con circular drept are în l imea de 5 cm i raza bazei de 6 cm. Volumul conului este egal cu … cm 3 .

de 6 cm. Volumul conului este egal cu … cm 3 . cu cm. cm. egal

cu

cm.

cm.

Volumul conului este egal cu … cm 3 . cu cm. cm. egal cu 24 cm

egal

cu 24 cm 2 . Muchia cubului are lungimea de

cm. cm. egal cu 24 cm 2 . Muchia cubului are lungimea de cm. II. (12puncte)

cm.

II. (12puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lâng Dintre cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin

cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin num rul din fa a exerci
cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin num rul din fa a exerci

num rul din fa a exerci iului.

scrise la fiecare cerin num rul din fa a exerci iului. , doar una este corect
scrise la fiecare cerin num rul din fa a exerci iului. , doar una este corect

, doar una este corect .

9. Un p trat are latura de lungime (4

5
5

A. ( 21 + 8

10.

Fie func ia

) cm 2

f : R

5) cm. Calculând aria p tratului se ob ine:

2 f : R 5 ) cm. Calculând aria p tratului se ob ine: C. (

C. ( 21

8

5
5

) cm 2

B. 21 cm 2

R , f (x)= 5x + 1. Pentru x = 3 , valoarea func iei este egal

D. 11 cm 2

5 ) cm 2 B. 21 cm 2 R , f ( x ) = 5

cu:

A.

–14

B.

16

 

C.

14

D. –16

 

11.

Într-un sistem de axe perpendiculare xOy se consider segmentului AB este egal

Într-un sistem de axe perpendiculare xOy se consider segmentului AB este egal cu:

cu:

de axe perpendiculare xOy se consider segmentului AB este egal cu: punctele A (2; 3) i

punctele A(2; 3) i B(–2; 0). Lungimea

A.

3

B. 4

C. 5

D.

5
5
 

12.

Un triunghi echilateral are latura de 8

3 cm. Aria triunghiului este egal

3 cm. Aria triunghiului este egal

12. Un triunghi echilateral are latura de 8 3 cm. Aria triunghiului este egal cu:

cu:

A.

48

3
3

cm 2

B. 48 cm 2

 

C. 12 cm 2

 

D.

12

3
3

cm 2

III. (46puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezolv rile complete.

13.

Pe foaia de examen, scrie i rezolv rile complete. 13. a) Rezolva i, în mul imea

a)

Rezolva i, în mul imea numerelor reale, ecua ia x + 3 = 3x 5 .

b) Într-un parc auto sunt camioane

al camioanelor. Dac

egal cu cel al camioanelor. Afla i câte camioane i câte microbuze sunt în parcul respectiv.

i microbuze. Num rul microbuzelor este de trei ori mai mare decât

Num rul microbuzelor este de trei ori mai mare decât i vor mai veni 3 camioane,

i vor mai veni 3 camioane, num rul microbuzelor va fi

decât i vor mai veni 3 camioane, num rul microbuzelor va fi vor pleca 5 microbuze
decât i vor mai veni 3 camioane, num rul microbuzelor va fi vor pleca 5 microbuze
decât i vor mai veni 3 camioane, num rul microbuzelor va fi vor pleca 5 microbuze

vor pleca 5 microbuze

14. Fie mul imile A = {(x , y)| 2x – y + 3 = 0 , x

ta i c
ta i c

R , y

R }

i B = {(x , y)| x + y – 5 = 0 , x

R , y

R }.

 

a)

Ar

perechea (2;3) apar ine mul imii B.

 

b)

Reprezenta i mul imea A într-un sistem de axe perpendiculare xOy.

 

c)

Determina i mul imea A B .

Determina i mul imea A B.

 

15.

a)

Desena i o prism

Desena i o prism

dreapt

15. a) Desena i o prism dreapt cu baza p trat.

cu baza p trat.

cu baza p trat.

În prisma dreapt

este de 60° , iar latura bazei ABCD este AB = 5 cm.

ABCDA'B'C'D' cu baza p trat, m sura unghiului dintre diagonala D'B i planul ( ABC )

unghiului dintre diagonala D'B i planul ( ABC ) b) Demonstra i c dreptele D'C i
unghiului dintre diagonala D'B i planul ( ABC ) b) Demonstra i c dreptele D'C i

b)

Demonstra i c

Demonstra i c dreptele D'C i AD sunt perpendiculare. a prismei. Calcula i aria lateral

dreptele D'C i AD sunt perpendiculare.

Demonstra i c dreptele D'C i AD sunt perpendiculare. a prismei. Calcula i aria lateral

a prismei.

Calcula i aria lateral

 

c)

d)

Fie punctele M, N, P, Q situate pe muchiile [AA ], [BB ], [CC ]

, respectiv [DD ]

astfel încât

AM = 7 cm, BN = 3 cm, CP = 1 cm

i DQ = 5 cm. Ar

ta i c
ta i c

punctele M, N, P, Q sunt coplanare.