Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 4:Creditul

1. Notiunea de credit si clasificarea lui


2. Functiile si rolul crediturlui
3. Imprumutul de stat(creditul public)
4. Creditul extern
5. Datoria publica
LEGEA RM PRIVIND DATORIA PUBLICA,GARANTIILE DE STAT SI ACREDITAREA DE
STAT NR 419
1.
Creditul ca si moneda,e o categorie economico-financiara creata pt a servi la rezolvarea unor
probleme sociale,economice sau legate de procesul de schimb.
Etimologic,creditoul isi are originea in cuvantul latincreditul care inseamna a crede,a se
increde sau a se avea incredere.
Creditul a format obiectul a unor ample cercetari in lit de specialitate.Astfel,exprimandu-se un
sir de definitii a acestui fenomen:
Profesorul W.Sombar defineste creditul ca fiind puterea de cumaparare fara a-l detine in
numerar.
Profesorul C.Gide defineste creditul ca schimbul unei bogatii prezente contra unei bogatii
viitoare.
Profesorul Leitner defineste creditul ca un act economic care face sa nasca in favoarea unui
individ ,a unui drept de a dispune in mod permanent de bunurile sau serviciile puse la
dispozitia lui de un alt individ in cadrul termenului pt care a fost acordat.
Profesorul V.Stanescu ,mentioneaza ca e vorba de operatiunea de credit ori de cate ori e vorba
de cedarea unei sume de bani efectuata la un moment dat din partea unui subiect economic
altuia cu obligatia pt cel din urma de a restitui mai tarziu la o anumita data suma primita + o
suma de bani care se numeste interes sau dobanda etc.
Elementele creditului:
-schimbul in timp(termenul) pt o anumita perioada;
-orice operatiune de credit intervin 2 subiecte : creditorul si debitorul
-termenul de gratie:perioada intre momentul angajarii creditului si inceperea rambursarii
lui(acreditarea agentilor economici in agricultura: 1 martie -30 septembrie baqncile nu-i ating
cu privire la rambursare; de regula,atunci cand statul RM contracteaza,primeste imprumuturi
in exterior,o parte a lor e termenul de gratie);
-ratele partiale:acelea care se ramburseaza esalonat;
-scadenta:momentul ,momentele stabilite pt rambursarea creditelor;
-garantarea creditului sau gajjul: e format din anumite bunuri ce se constituie la dispozitia
creditorului sau a unui tert pt asigurarea indeplinirii de catre debitor a unor obligatiuni de o
valoare in general mai reduse;
-dobanda:pretul platit de catre debitor creditorului sau pentru imprumutul acordat pe un
termen determinat(sunt mai multe categorii.
Clasificarea creditului:
In societatea moderna formele principale sub care se prezinta creditul in economia de piata
sunt:
-creditul comercial-forma de imprumut practicata intre vanzator si cumparator. EL constituie
baza sistemului de credit in economia de piata.;
-creditul bancar-se acorda agentilor economici de catre institutiile bancare si el reprezinta
principala sursa pt asigurarea cu fonduri banesti necesare diferitelor sectoare de activitate
ale economiilor nationale;
+dupa destinatie:
-credit de productie-e destinat activitatilor avand un rol activ in economie;

-credit de consumatie-e destinat consumului social;


+in functie de sbiectul de drept care angajeaza creditul:
-credit public-e perfectat de catre stat;
-credit privat-de pers fizica sau agent economic privat
+dupa modul de garantare:
-credit real:e garantat in bunuri materiale certe;
-credit personal:e acordat pe baza increderii,a prestigiului de care se bucura cel imprumutat;
Creditul personal poate fi acoperit(cand debitorul nu asigura suficiente garantii,debitorul
solicita rs fie persoanala/solidara a doi sau mai multi garanti:contr de fidejusiune) sau
descoperit(100% banca are incredere in debitor).
+in functie de perioada de timp:
-credit pe termen scurt: pana la 1 an de zile. Cel mai scurt termen: credit ove night;
-pe termen mediu: 1-5 ani;(pe 3 ani in urma modificarilor)
-pe termen lung: mai mult de 5 ani;(in lege ,art 2: de la 1 an si mai mult)
+dupa locul de solicitare:
-credit intern
-Credit extern
+in functie de posibilitatea creditorului de a avea sau nu dr de a solicita debitorului
rambursarea anticipata a creditului(e interesul debitorului):
-credit denuntabil: creditorul are un asemenea drept;
-credit nedenuntabil: cand nu e stipulata o asemenea clauza in intelegerea dintre parti;
+in functie de cauza care determina creditul:
-credite de finantare:e acordat firmelor care nu au creanta asupra altora;
-credite de refinantare:se acorda firmelor care au creanta asupra altora;
+clasificarea legala: Conform hotararii BNM nr 231 din 27.10.2011:
-credite standart: 2 %
-credite supravegheate: 5 %;
-credite substandart: 30 %
-credite dubioase/indoielnice: 60%;
-credite compromise(pierderi): 100%;
Se mai cunoastea forma creditului GUVERNAMENTAL(in interiorul statului,din bugetul de
stat ,guvernului i se aloca o suma de bani,cu ea decide alocari in exterior): atunci cand in
calitate de creditor ne apare Guvernul unui stat.La randul sau,creditul guvernamental paote
fi :
-intert;
-extern-Guvernul(SUA ofera credit RM; Guvernul Romaniei,Guvernul Olandei,Suediei
,Guvernul Japoniei:proiectul ce e legat de unitatilor de transport,utilaje pt producatorii din
agricultura);
2.
Avantajele,locul si importanta creditului se evidentiaza prin functiile sale:
- functia distributiva: mobilizarea resurselor banesti disponibile la un moment dat in economie
si redistribuirea lor prin acordarea de imprumuturi spre diferite ramuri ,sectoare de activitate
care au nevoie de fonduri de finantare;
-functia de transformare a economiilor in investitii: prin care se realizeaza echilibrul
macroeconomic conform ecuatiei e=i;e-economiile;i-investitiile;(nu la toti indivizii din
societate le e dat sa faca afaceri.Dar fiecare tindem spre a acumula un capital.Cand
economisim se prouce un fenomen negativ.Ar trebui);
-functia de emisiune monetara: ca urmare a consolidarii ideii de credit a fost creata moneda
fiduciara (metoda fiduciara)[e o moneda cu valoare fictiva ce e bazata pe incredere.De la
inceput au fost biletele de banca ca pe parcursul anilor au aparut un sir de instrumente noi ca:
viramentul,cecul,cambia,ordin de plata etc];
-functia de asigurare a stabilitatii preturilor: se realizeaza prin reglarea dimensiunilor cererii
si ofertei de marfuri si servicii,creindu-se consumul pe de-o parte si stocurile pe de alta

parte(iese in evidenta in tarile cu caracter de productie sezonier):Warantul-da posibilitatea


producatorilor sa-si depoziteze marfa in locuri special amenajate ,sa obtina valorare bunuriloe
ca in final producatorul sa primeasca suma la pretul stabilit.
Creditul are un rol deosebit in promovarea rel economice internationale stimuland exporturile
si importurile de marfuri,asigurand o desfasurare normala,rapida si in deplina siguranta a
acestor operatiuni.
Creditul are un rol deosebit in acoperirea dificitului bugetar al statului(creditul public) etc.
Dezavantaje legate de notiunea de credit:
-Cel mai mare pericol il constituie folosirea abuziva de credit determinata de ideia UTOPICA
ca prin sine insusi creditul reprezinta o bogatie.(la momentul contractarii trebuie sa ne gandim
si la momentul rambursarii)
-Alt pericol: supracreditare care poate duce la mari dezechilibre economice,financiare
generand atunci cand ia proportii inflatia;
-e un pericol pt institutiile bancare:daca nu e luat ca atare(conform principiilor) poate provoca
prabusirea in lant a isnt bancare (de ex: RM: 2010---2015) etc. (clauzele standart in contract)
3.
Imprumut de stat-un ansamblu de relatii sociale reglementate de normele juridice cu privire
la acumulare de catre stat ale unor fluxuri ffinanciare disponibile la persoanele fizice si juridice
in baza principiilor benevole ,operativitatii ,rambursabilitatii in scopul acoperirii deficitului
bugetar si armonizarea circulatiei monetare(autorii rusi).
Imprumuturile publice/de stat sunt venituri extraordinare la care se recuge in caz de
dezechilibru bugetar (cand veniturile ordinare nu fac fata cheltuielilor publice).
Art 2 ,aceeasi lege,(de mai sus) : imprumutul de stat e o relatie contractuala prin care
creditorul transmite in proprietatea statului mijloace cu conditia rambursarii acestora de
catre stat la expirarea termenului pt care a fost acordat. Etc
Trasaturile caracteristice:
-Cea mai esentiala trasatura e utilizarea neproductiva a acestui capital.
-In relatiile de credit public ,mereu, se observa superioritatea statului decatand la faptul ca el
apare in calitate de debitor.
-avand in vedere rolul deosebit al statului el semneaza aceste contracte fara a asigura cu
careva gaj;
-in cazul creditului bancar ,contractul se incheie in baza principiului egalitatii partilor,pe cand
in cazul creditului public ,uneori se aplica principiul impunerii;
Clasificarea imprumutului de stat
+in functie de termeni:
-Pe termen scurt mediu si lung
+in functie de locul de plasare sau contractare:
-imprumuturi interne(contractate pe piata interna a capitalului de imprumut);
-imprumuturi externe(contractate pe piata externa a capitalului de imprumut)
VEZI PUNCTUL 1 ACEEASI TEMA
+in functie de pozitia statului fata de creditori:
-imprumuturi contractate direct de catre stat;
-imprumuturi garantate de stat,ele fiind contractate de catre alte entitati de drept(VEZI ART
27 ACEEASI LEGE)
+in functie de caracter:
-imprumuturi voluntare(patriotice)prin care statul se adreseaza sentimentului,spiritului de
datorie al cetatenilor;
-imprumuturile fortate/obligatorii-se contracteaza de catre stat atunci cand are nevoie urgenta
de bani
Conform prevederilor art 12 aceeasi lege,mijloacele obtinute din imprumuturile de stat interne
si externe se utilizeaza pentru :

*sprijinirea dezvoltarii economiei tarii si activitatii investitionale;


*promovarea exporturilor;
*de noi locuri de munca si imbunatatirea conditiilor sociale si ecologice din tara;
*lichidarea consecintelor calamitatilor naturale si a altor situatii exceptionale.Rambursarea
anticipata ,rambursarea ,refinantarea si restructurarea obligatiilor existente si al garantiilor;
*finantarea deficitului bugetar si acoperirea necesitatilor decalajului temporar de casa al
bugetului de stat;
Conform art 13 aceeasi lege,Ministerul Finantelor, utilizeaza in calitate de instrumente
generatoare de datorie publica interna,instrumente financiare reglementate de legislatia
RM,inclusiv valorile impobiliare de stat si imprumuturile de stat interne.
Valorile imobiliare de stat(VMS) se emit :
1-in forma de inscriere in cont ;
2-in forma materializata(Art 14);
Valorile imobiliare de stat se emit pe termen scurt si lung.(4 ianuarie 2015)
Pe termen scurt: bonurile de trezorerie emise cu scoNt si rascumparate la scadenta la
valoarea lor nominala.
Pe termen lung: obligatiunile de stat emise cu o rata flotanta sau fixa a dobanzii.
Dobanda la obligatiunea de stat se achita periodic.
Obligatiunile de stat pot fi vandute cu scont la pretul lor nominal sau cu prim si rascumparate
la scadenta la valoarea lor nominala.
AVANTAJE:
-consolideaza patrimoniul statului ca urmare a consolidarii sumelor de bani ultilizati;
-mijloace de incurajare a economiilor banesti si de activitate a unui capital particular;
-statul nu acopera dificitul bugetar printr-o noua emisiune monetara; ETC-de completat
DEZAVANTAJE:
-in urma acestor imprumuturi se angajeaza generatiile viitoare sa suporte cheltuielile de
rambursare.
-reduc capitalul particular circulant din economia nationala;
-cresc cheltuielile neproductive ale statului deoarece aceste imprumuturi trebuie rambursate
cu plata a unor dobanzi
Plasarea mijloaccelor banesti in mijloacele imobiliare de stat-cea mai sigura metoda.
2 econoisti mericani aduc argumente de ce trebuie sa acreditam statul:
-posibilitatea de a refinanta datoria public(in cazul in care statul se confrunta ,emitem valori
imobiliare de stat le vindem si achitam);
-aplicarea metodelor de impozitare(majorarea);
-atributia statului de emisiune monetara(ca exceptie se interzice)
4.
Creditul extern reprezinta imprumutul acordat de state ,banci ,persoane fizice si juridice,unor
state,banci si persoane fizice sau juridice straine(art 12 aceeasi lege).
Conform art 19,aceeasi lege,Ministerul Finantelor utilizeaza in calitate de instrumente
generatoare de datorie de stat externe,intrumentele financiare aplicabile pe pietele financiare
externe:
-imprumuturi de stat externe,valori mobiliare de stat emise pentru plasarea pe pietele
financiare externe;
-alocari de drepturi speciale de trageri(DST) (ce institutii: fondul monetar international la
Shaguna)
-garantiile de stat externe(In conditiile art 33 aceeasi lege)
Contractele de imprumuturi externe se aproba de catre Parlament prin lege organica.In cazul
in care valorile imobiliare de stat urmeaza a fi emise pentru plasare pe pietele financiare
externe legea organica respectiva se adopta pana la publicarea ofertei pe piata externa.
Imprumuturile de stat externe contractate in numele RM de catre Guvern pentru sustinerea
bugetului de stat sunt debursate in conturile deschise in BNM.

Imprumuturile externe contractate pentru realizarea proiectelor finantate din surse externe
sunt debursate si pastrate in conturi purtatoare de dobanda in favoarea bugetului de stat in
conturi deschise in banci.
Mijloacele banesti obtinute din imprumuturile de stat externe pot fi pastrate in conturile
bancare/trezoreriale ale Ministerului Fianantelor in moneda nationala si / in valuta convertibila
(art 22 aceeasi lege).
Dezavantaj : datorie extern are loc o miscare...(de completat)
5.
Datoria publica e totalitatea sumelor imprumutate de autoritatile publice centrale,de unitatile
administrativ teritoriale si de alte entitati publice ,de al persoanele fizice si juridice ,pe piata
interna si in strainatate si ramase de rambursat la moment dat.
Conform prevederilor art 2 aceeasi lege, datorie a sectorului public e totalitate a datoriei de
stat ,a datoriei unitatilor administrativ teritoriale,a datoriei BNM ,a datoriei ce rezulta din
imprumuturile interne si externe,ale intreprinderilor de stat/municipale si ale societatilor
comerciale cu capital integral sau majoritar public.
Eementele de baza : art 3-11 aceeasi lege