Sunteți pe pagina 1din 5

Realitatea zi

Cristian Presura
în lu ru

Mar h 29, 2010


Contents

1 Me ani   1
1. Lumea material  este ordonat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Limbajul naturii este matemati a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3. Despre Godel si limitele intrinse i ale matemati ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 1
4. Astronomia în epe u iesirea din meditatie si m surarea mis  rii astrilor eresti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , , , , 3
5. Cum putem m sura u un b t raza întregului P mânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 3
6. De e nu s-a învârtit P mântul pentru mii de ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7. Avantajul pra ti al stelelor xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8. Umbra e as unde m rimea Lunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9. Cum putem m sura distanta pân  la Soare f r  s  mergem a olo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 6
10. Modelul lui Ptolemeu si oin identele sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , 7
11. De e sistemul lui Coperni este on eptual superior elui al lui Ptolemeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
12. Povestea lui Kepler si num rul magi 1.0042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 9
13. Galileo Galilei si  derea liber  a orpurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 10
14. Despre Newton si ele trei prin ipii ale me ani ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 12
15. Desi diferite on eptual, masa inertial  si masa gravitational  sunt perfe t egale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , , 13
16. Cum ade Luna mereu pe P mânt, f r  s -i ating  vreodat  suprafata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 14
17. De e se s himb  mareele de dou  ori pe zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
18. Despre omete si mis area elipti   a a estora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , 15
19. Cum a fost des operit  planeta Neptun din penita stiloului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 16
20. O teorie o întelegem bine atun i ând putem s rie un program pe omputer are s  simuleze numeri teoria . . . .
, 16
21. Forta de atra tie gravitational  dintre doi oameni este egal  u greutatea unei furni i, sau povestea lui Cavendish
, , , 17
22. Energia în zi   este un num r u unit ti de m sur , nu o notiune izoteri   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , 18
23. Notiunile zi e ne ajut  s  întelegem fenomenele, dar nu au existent  de sine st t toare . . . . . . . . . . . . . . .
, , , 19
24. Me ani a analiti  , sau despre um a ajuns o simpl  sme herie matemati   s  e "piatra din olt" a zi ii . . . . , , 19
25. Prin ipiul a tiunii minime în me ani a analiti   si e uatiile lui Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , 20
26. Prin ipiul lui Fermat si dilema salvamarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 22
2 Ele tromagnetism 29
27. Ele tri itatea a un jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
28. Dopul de plut  si âmpul ele tri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 30
29. Broas a ele tro utat  si aparitia bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . 31
30. Polii magneti i nu pot  separati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 33
31. Câmpul magneti este generat de sar inile ele tri e în mis are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 34
32. Câmpul magneti a tioneaz  asupra sar inilor în mis are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . 34
33. Cum a m surat Millikan sar ina ele tronului de pe o pi  tur  de ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
34. Cum a m surat Thomson raportul dintre sar ina ele tri   si masa ele tronului . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 37
35. Num rul lui Avogadro ne spune âte mole ule sunt în dou  g leti de gaz . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 38
36. Cum putem estima masa si dimensiunea unui atom din experimentele de ele troliz  . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 39
37. Sar ina pozitiv  a atomilor este on entrat  în nu leu, iar ele tronii orbiteaz  în jurul a estuia . . . . . . . . . . . 41
38. O s urt  enumerare a st rilor materiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
39. Materia vie, sau um er et m Universul în dire tia gresit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 44
40. Câmpurile magneti e variabile genereaz  âmpuri ele tri e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
41. Si âmpurile ele tri e variabile genereaz  âmpuri magneti e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 47
42. E uatiile lui Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 48
43. Despre um se genereaz  undele ele tromagneti e si um au fost ele m surate de Hertz . . . . . . , . . . . . . . . . 49
44. Lumina este o und  ele tromagneti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
45. Os ilatiile undelor ele tromagneti e si difra tia luminii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , . . . . . . . . . 52
46. Cum a fost vizualizat âmpul ele tri al luminii abia a um âtiva ani . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 55
47. Energia âmpului ele tromagneti este distribuit  în toate olturile spatiului . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 56
48. Generatorii ele tri i transmit energie e hipamentelor ele tri e prin âmpul ele tromagneti din aer . . . . . . . . . 57
49. Cum are âmpul ele tromagneti masa inertial  si problema ele tronului lasi . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 59
50. Presiunea luminii si um am putea ânt ri lumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 60
51. Potentialele âmpului ele tromagneti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . 63
52. Forma analiti   a âmpului ele tromagneti si densitatea de lagrangean. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 65

i
ii CONTENTS
3 Relativitate restrâns  71
53. Sistemele de referint  inertiale sunt e hivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . 71
54. E uatiile lui Maxwell sunt a eleasi în toate sistemele inertiale, sau um am zugr vit asa ve inului . . .
, , , . . . . . . 72
55. Câmpurile ele tri e si magneti e iau valori diferite în sisteme de referint  inertiale diferite . . . . . . . .
, , , . . . . . . 73
56. Viteza luminii este a eeasi în ori e sistem de referint  inertial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , . . . . . . 75
57. Viteza luminii nu depinde de vitez  sursei e o emite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
58. Lumina nu ir ul  prin "eter", pre um sunetul în aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
59. P mântul nu antreneaz  eterul în mis area sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . 80
60. De e trebuie a timpul s  se dilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
61. Dilatarea timpului are lo nu numai pentru easuri, dar si pentru atomi sau ardeleni . . . . . . . . . . . , . . . . . . 82
62. Dilatarea timpului pentru sistemele ele tromagneti e se poate expli a lasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
63. Dilatarea timpului este un fenomen universal, valabil nu numai pentru efe tele ele tromagneti e . . . . . . . . . . 84
64. Contra tia Lorentz ne spune   obie tele în mis are vor  turtite în dire tia mis  rii . . . . . . . . . . .
, , , , . . . . . . 85
65. Postulatele lui Einstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
66. Nu exist  un timp absolut, e are îsi du e u el propriul s u timp. Materia genereaz  spatiul si timpul.
, , , . . . . . . 87
67. Despre simultaneitatea absolut  e nu exist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
68. Paradoxul gemenilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
69. Evenimentele se pot ordona într-un spatiu-timp 4-dimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . 91
70. Formularea lui Minkovski pentru spatiu-timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . 95
71. Cum numai un simplu prin ipiu de re ipro itate ondu e la transform rile lui Lorentz . . . . . . . . . . . . . . . . 97
72. Masa inertial  a unui orp reste u viteza lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . 98
73. De e ni i m  ar informatia nu poate dep si viteza luminii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . 100
74. Masa si energia sunt e hivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . 100
4 Relativitate generalizat  107
75. Teoria in omplet  a gravitatiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 107
76. Prin ipiul e hivalentei si heia întelegerii relativit tii generalizate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . 108
77. Geometria ne-eu lidian  exempli at  de suprafata sferei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 110
78. Harta unei suprafete urbe si metri a sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 112
79. Metri a spatiu-timpului urb. Analogia u o sfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
80. Corpurile se mis a pe geodezi a temporal  a spatiu-timpului, iar lumina pe geodezi a nul  . . .
, , . . . . . . . . . . 117
81. Metri a spatiu-timpului este data de tensorul de energie al obie telor e sunt ontinute în spatiu
, , , . . . . . . . . . . 119
82. Teoria relativitatii generalizate, sumarizata in trei relatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
83. Aproximarea e uatiei lui Einstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 122
84. Metri a S hwarzs hild a spatiu-timpului urb din jurul unei stele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
85. Raza de lumin  se urbeaz  în âmp gravitational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 125
86. Spatiul însusi este urbat în apropierea stelelor masive. Lentile gravitationale . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . 126
87. Fre venta luminii este deplasat  spre rosu în âmpurile gravitationale intense. . . . . . . . . . .
, , , . . . . . . . . . . 128
88. Timpul este în etinit în âmpurile gravitationale intense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 131
89. Sistemele de navigatie GPS foloses teoria relativit tii generalizate . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . 133
90. Periheliul lui Mer ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
91. Undele gravitationale au fost dete tate indire t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 134
92. Sistemul LIGO de dete tie dire ta a undelor gravitationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . 136
93. O alatorie atre gaurile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
94. Dovezi experimentale ale existentei gaurilor negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
95. Radiatia Hawking si "gaurile de vierme" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
96. Friedmann si expansiunea prezisa a Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
97. Hubble si expansiunea masurata a Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
98. Radiatia osmi   de fond, sau um s-a întune at Universul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 148
99. Materia întune at  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
100. Energia întune at  este responsabil  de expansiunea a elerat  a Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
101. Din olo de Einstein, sau teoria dinami ii newtoniene modi ate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5 Me ani a uanti   159
102. Radiatia orpului negru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 159
103. Un os ilator uanti are nivele dis rete de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
104. De e orpurile în  lzite apar înrosite si nu alb strite... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . 161
105. Lumina este uanti at  în pa hete dis rete de energie, numite fotoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
106. Emisia sau absorbtia luminii are lo prin tranzitii între nivelele dis rete de energie ale atomilor
, , . . . . . . . . . . 164
107. Unda pilot a ele tronului si rezonanta ei în atom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 165
108. Unda de probabilitate a fotonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
109. Unda de probabilitate a ele tronului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
110. E uatia lui S hrodinger des rie evolutia undei de probabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . 173
111. Colapsul undei de probabilitate, misterul me ani ii uanti e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
112. Superpozitia uanti  , statuia uanti a si pisi a lui S hrodinger . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 176
113. Prin ipiul de in ertitudine al lui Heisenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
114. Spinul ele tronului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
115. Situatia mai multor parti ule. Bozoni si fermioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . 184
CONTENTS iii

116. Postulatele me ani ii uanti e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186


117. De oerenta poate expli a olapsul undei de probabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . 189
118. Constiinta nu are probabil de-a fa e u me ani a uanti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . 191
119. Ipoteza universurilor multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
120. Paradoxul masuratorii fara intera tie, sau um putem identi a o bomb  a tivat  f r  s  o vedem . . . . . . . . 197
121. Laserul, sau um putem obtine o stare de superpozitie uanti a în garaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
122. Cal ulatoarele uanti e exempli ate pe tabla de sah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
123. Cal ulatoarele uanti e implementate u elemente opti e liniare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
124. Me ani a uanti   nu poate  expli at  lasi , prin variabile as unse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
125. Me ani a uanti   nu este o teorie lo al  u variabile as unde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
126. Paradoxul EPR si veri area lui experimentala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
127. Teleportarea uanti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
128. Criptograa uanti a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6 Me ani a uanti a relativista si ele trodinami a uanti   229
129. Esenta me ani ii uanti e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . 229
130. Mis area relativisti   a ele tronului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . 230
131. Pozitronul exist ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
132. St rile semi- lasi e din ele trodinami a uanti   si unda de probabilitate a Universului . . . . . . . . . . . . . . . 235
133. De la ampul lasi la a doua uanti are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
134. De la ampul lasi la parti ule singurati e in Univers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
135. Metoda lui Feynman pentru o parti ula fara spin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
136. Diagramele Feynman: propagatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
137. Diagramele Feymann: Intera tia dintre ele troni si fotoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . . . . 249
138. Diagramele Feynman si multiplele pro ese virtuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
139. Parti ulele virtule si supa Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
140. Antiparti ulele pot  interpretate a niste parti ule are merg înapoi în timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
141. Diagramele Feynman in reprezentarea impulsului. Din nou despre parti ule virtuale. . . . . . . . . . . . . . . . . 261
142. Problema innitatilor din ele trodinami a uanti   si masa innit negativa a ele tronului . . . . . . . . . . . . . 266
143. Renormalizarea ele trodinami ii uanti e în metoda dimensional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
144. Deplasarea Lamb si lungimea de und  Compton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . 272
145. Momentul anomal al ele tronului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
146. Vidul uanti are nu este into mai ... vid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
147. Aspe te moderne ale vidului uanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
7 Modelul Standard al parti ulelor elementare 283
148. Putina re apitulare si punere in s ena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
149. Metode de observatie a noilor parti ule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 284
150. A eleratoarele moderne de parti ule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
151. Pionul, pre ursorul fortei nu leare tari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 288
152. Intermezzo: Despre u tuatiile de energie, sau legea lui Murphy din me ani a uanti a . . . . . . . . . . . . . . . 290
153. Familiile de parti ule: leptoni, barioni si mezoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
154. Ordinea as unsa a noilor parti ule si sar inile lor aditionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
155. Aparitia quar ilor: aromele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 295
156. Sistematizarea parti ulelor elementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
157. Quar ii si " ulorile" lor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 298
158. Intermezzo: Ele tri ianul si transformarile de etalonare ale potentialelor ele tromagneti e . . . . . . . . . . . . . 300
159. Intermezzo: Experimentul Aharonov-Bohm si faza ele tronului privita a un grad de libertate intern . . . . . . . 302
160. Intermezzo: Spatiul Kaluza-Klein u patru dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
161. Intermezzo: Manun hiurile de bre si spatiile interne ale parti ulelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
162. Invarianta la etalonare pentru romodinami a uanti   si simetria SU(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 310
163. Gluonii olorati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
164. Quar ii se ignor  la distante mi i si se atrag la distante mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , . . . 316
165. De e nu se g ses quar i liberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
166. Cateva uvinte despre " ulorile" quar ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
167. Intera tia ele tro-slaba: punere in s ena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
168. Neutrinul, pre ursorul fortei nu leare slabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 320
169. Teoria lui Fermi pentru intera tiile slabe si bozonul W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 321
170. Eli itatea neutrinului si ruperea simetriei de hiralitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . 323
171. Intera tia slab  si simetria SU (2) x U (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . 326
172. Ideea de baza a bozonului Higgs: asemanarea u teoria supra ondu torilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
173. "Înghetul" Universului si ruperea spontana de simetrie datorata bozonului Higgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
174. A hizitia de mas  pentru bozonul W si uni area ele tromagnetismului u teoria intera tiilor nu leare slabe
, . . . 337
175. A hizitia de masa a ele tronului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
176. Quar ii si intera tia slab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , . . . 341
177. Modelul standard al parti ulelor elementare. Re apitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
178. Os ilatiile neutrinilor si masa lor nenul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
178. O s urta, foarte s urta istorie a Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
iv CONTENTS
179. Modelul inationar al Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
180. Violarea simetriei dintre materie si antimaterie si a elei de sar ina-paritate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
181. Supersimetria parti ulelor elementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
182. Marea Uni are a fortelor fundamentale ale Universului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
183. În  utarea bozonului Higgs u a eleratorul Large Hadron Collider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
184. G urile negre mi ros opi e, un peri ol pentru Pamant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
185. Ce ne mai astept m s  g sim la LHC? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
8 Teoria orzilor relativiste 377
186. Introdu ând oarda relativist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
187. Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
188. Istoria orzii relativiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
189. Ce este o oard  relativista? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
190. E uatia fundamental  de mis are a orzii, sau teoria baloanelor de s pun în spatiu-timp
, , , . . . . . . . . . . . . . . 382
191. Intera tia dintre orzi, emisia si absorbtia de parti ule . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , . . . . . . . . . . . . . . 385
192. Mis area lasi a a orzii relativiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . . 387
193. Problema masei de repaus prea mari a orzii relativiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
194. De e Universul orzii bozoni e trebuie sa aiba 26 de dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
195. Super oarda, sau de e Universul trebuie sa aiba a um 10 dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
196. Supersimetria si proie tia GSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . . 395
197. Teorii urente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
198. Dualitatea T, teoria M si supergravitatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
199. Compa ti area dimensiunilor spatiale aditionale si prin ipiul antropi . . . . . . . . . .
, , . . . . . . . . . . . . . . 401
200. Lumea brane-urilor si m rimea dimensiunilor spatiale aditionale . . . . . . . . . . . . . .
, , , . . . . . . . . . . . . . . 404
201. O onexiune surpriz : g urile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

S-ar putea să vă placă și