Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea Liber Internaional din Moldova

Facultatea de Litere
Catedra Jurnalism i Comunicare Public

TEMA PROIECTULUI DE LICEN

Tehnici de comunicare n jurnalismul radio. Studiu


de caz: Radio Chiinu
Communication Techniques in Radio Journalism. Case Study: Radio Chisinau

Autor studenta anului III


Ciobanu Cristina______________

Conductor de proiect:
Ludmila Lazarev,
conf. univ. dr. _________________

Chiinu, 2014
1

uprinsul

Intrduere ..................................................................................................................... 3

pitlul I. rteristii definitrii le presei rdifnie


1.1. Specificul presei radifnice....4
1.2. Evlui limbjului rdifni ...........................................................6
Capitlul II. Emisiune radifnic i tehniile de relizre ale acesteia
2.1. Tiplgi emisiunilr rdi................................................................. 10
2.2. Etpe de relizre unei emisiuni ...................................................... 15
pitlul III. Studiu de z: Tehnici de cmunicare la Rdi hiinu
3.1. Prezentarea pstului de radi...............................................................18
3.2. ptitudinile unui bun jurnlist la Radi Chiinu..............................19
3.3. Analiza practicii ..................................................................................21

nluzie ...................................................................................................................... 23
Bibligrfie ........... 24
nexe

Intrduere
2

Puterea i atractivitatea presei nst n multitudine frmelr ei de prezentre. Dreti


n grb de timp, ii si um s-i tulizezi infrmi tirilr din siette, pftim Rdi. i
timp, sti nfrtbil, relxt i privete buletinul mprehensiv reltt de tre pres TV, ir
pi mi este i zirul l ndemn, pres nline... tte este i u rteristiile lr
definitrii, eu ns m vi referi n acest priect la jurnalismul rdi, reieind din experien pe
care am acumulat- n timpul prtiii de pt sptmni.
Jurnlismul e un md de tri. Un md grbit, mereu n lert, zi de zi ntmpint de
surprize, dr sunt ntient de e m les. E buurie s infrmezi siette si ttdt s fii
primul, l urent u e se ntmpl n jur, u tt mi mult u t rdiul fst elul meu n din
primul n de fultte, nd m neles exact diferenele dintre pres sris, TV i Rdi.
Spul estui priet de lien este de analiza tehniile de munire utilizte stzi l
Rdi. n acest studiu vi apela tt l prpri experien de la Radi Chiinu, t i la
cuntinele pe care le-am acumulat pe parcursul anilr de studii la facultate.
Strutur prietului inlude intrduere, urmt de trei pitle u subpitlele
respetive, fiind finlizt prin nluziile de rigre i printr- surt bibligrfie. De
semene, n anexe sunt inluse prpriile rtile, unele dintre re u fst publite, ir
ltele din diferite mtive u rms n lbrtrul meu de reie.
n primul pitl rteristii definitrii le presei rdifnice vrbes despre ele
mmente re defines jurnlismul rdi i l defereniz de elellte genuri de infrmre, iar in
al dilea capitl - Emisiune radifnic i tehniile de relizre ale acesteia - tenie
desebit rd emisunii de mtinl i tehniilr de relizre estei.
l treilea pitl Studiu de z: Tehnici de cmunicare la Rdi hiinau inlude
prezentre Rdi hiinu, ehipei estui pst i nsi ventur, d pt s-i zi stfel,
estei minunte experiene ntr-un pst de radi demrtic, libertin i primitr de stundeni
dritri de muni i de lu ev din timpul petreut l. m analizat att realizrile pe care
le-am avut, t i prblemele ntmpinte in timpul stgiului prti.

pitlul 1. rteristii definitrii le presei rdifnie


1.1. Specificul presei radifnice
3

rteristi definitrie presei rdifnie este rlitte. Jurnlistul de rdi se


dresez publiului, flsind uvntul rstit. est medi impune numite ndiii, pe re
prtintul trebuie s le respete, dr i nite liti pe re trebuie s le ib, um r fi ve,
u un numit timbru, dii su stpnire de sine
Timbrul vii trebuie s fie plut, s ib tnliti re s nu bses urehe
sulttrului. Mduli vii trebuie s fie devt semnifiiei textului itit, dr i n funie
de tipul de emisiune pe re prezint.
ve rdifni trebuie pus n vlre prin tn, inflexiuni i firesul n mdul de
dresre i exprimre. D n pres jurnlistul re psibilitte s trg teni supr unei idei
prin shimbre rterului literei su subliniere, prin suprtitlu, titlu ri subtitlu, n rdi nu se
pte fe est luru det prin ve, re nu trebuie s fie mntn. n televiziune jurnlistul
este jutt frte mult de imginie i de multe ri de zmbet su un lt gest, tuni nd
trebuie, pte spune frte mult.
Ve mului re tnliti mi jse su mi nlte. n rdi sunt preferte vile u
tnliti de freven medie, nsiderte fiind inteligibile. ele u tnliti frte jse, n
zul n re sunt pre prfunde, pt fi neinteligibile. n funie de tnliti, ve pte fi de
mi multe tipuri:
1.

Ve de piept re tnliti medii, frmndu-se l nivelul sternului, fiind mi penetrt

i mi bine pereput de sulttr. est tip de ve se rterizez prin timbrul su plut,


impune un rere respet i-l nstrnge, ntr-un fel, pe sulttr s sulte. Sunt unsute
zurile n re timbrul vii unui jurnlist de rdi i stilul estui u reuit s lmeze
ppuli n numite situii limit, um sunt dezstrele nturle su unele stri nflitule.
2. Ve de gt se frmez mi sus, l nivelul gtului i re tnliti de freven mi
nlt det ele medii, dr nu sunt suprtre. Vile u frevene frte nlte devin
suprtre pentru sulttr i n generl sunt lite de tre ei re f selei pentru
jurnlitii rdi [12, p. 37].
Ve n rdi rmne un element esenil i putem spune uneri trebuie edut. Exist
tehni rstirii l mirfn de re jurnlistul de rdi trebuie s in nt. D ei re
lurez n pres u nevie dendei, ei din rdi trebuie s mi ib i ve. Rdiul fr
ve i diie r fi pus i simplu min de fut zgmt. rit de nst r fi un subiet,
ve u prezen i u un timbru plut te pt ptiv. Nu puine sunt exemplele n re
sulttrii rdiului se ndrgste de ve, fr s tie de fpt um rt el rui su rei
i prine.
4

Dii i prnuni lr reprezint ndiie de bz pentru jurnlistul rdi. De ele


mi multe ri el re vrbete re un text pe re l itete, dr trebuie s f n md bil,
stfel nt sulttrul s nu-i de sem. Gur trebuie deshis sufiient pentru sunetul s
nu se pres n sptele dinilr, i s jung l mirfn. Jurnlistul trebuie s flses stilul
el mi ptrivit, pentru sulttrul trebuie s simt n permnen lui i se muni ev.
Jurnlistul de rdi trebuie s psede i tiin respiriei, tuni nd se fl n f
mirfnului. Indiferent d itete su vrbete liber, el trebuie s inspire ntitte sufiient
de er, pentru -i xigen plmnii i nu trebuie s f ntmpltr, deree n mmentul
inspiriei fe puz, ir de multe ri puz, plst indevt n text, pte d numit
semnifiie nedrit textului. Inspiri nu trebuie s fie zgmts pentru pte dernj,
enerv i hir distrge teni sulttrului.
rie ve, t de frums nu r fi, re nevie de numit eduie pentru rdi. Ve
sun sprt tuni d se pierde erul l mijlul frzei, su nd se nepe frz ntr-
tnlitte pre nlt. uvintele trebuie prnunte lr, rtiult, fr se nghii termini. Un
rl imprtnt l u mirile i tehniile pe re le plim vitii bule i muhilr fili,
dr i mdul um se respir ret n timp e se itete un text.
Respiri re un rl imprtnt deree l itire frzelr mi lungi pte pre senzi
rmi fr er. Se prti respiri difrgmti, pentru bine pitte mi mre l
un efrt mi mi. tuni nd se inspir pte fi diltt vitte tri su bdmenul prin
presiune exeritt supr difrgmei. vnd n vedere pzii jurnlistului n f
mirfnului, de biei u trele mi mprimt, este prefert numit respirie n
burt.
Exist numite exeriii speile, tt pentru frmre unei diii respunztre t i
pentru respirie. Cnd am fst n studiu s nscriu inserturile de la materialele mele, dna
Victria Crban, nainte de a ncepe a citi, mi-a deschis careva secrete pentru a-mi mbunti
prnunia. Eu citind prea repede mai i mncam literele de la sfrit de cuvinte. Pentru nceput
m-a pus s citesc cu glas tare, apsat, fiecare cuvnt mparit n silabe. alt metd a fst sa
pun un crein dup dini i s ncerc s citesc. A fst c-am dificil, ns dup ce l scti, tate
cuvintele parc alunec, nu i mai pare aa dificil de relatat materialul, fara nici greeal sau
scpare de litere. i sunt recunsctare dnei Victria c mi-a acrdat timp i a avut rabdare cu
mine.
1.2. Evlui limbjului rdifni
Siette de nsum ngjt, n mersul su elert, i mulime de termeni ni.
Mdernisme. Trimiteri l tehni i l mpetiie. L spiritul i enmiei de pi l nuren,
mpeten, nsum, litte et. Limbjul binuit, tidin s- lrt u termeni speifii
5

strii de fpt. Multe uvinte re lifi, bstrtizez, dinmizez vrbire. Multe semne
diritie u fst sliitte s surteze ritmul prnuniei. Timpul ndiinez n ultimii ni
rie demers. Registrul meldi l prnuniei trebui i el s in ritmul u grb re mrt
din e n e mi mult vi sil i tidin. Jurnlismul vrbit, rdiul, nu mi puin
televiziune u rspuns ntmi erinelr impertivelr de vi. Rpid, t mi rpid r sun
est. Fie e vrb despre drumul distn prurs de infrmii, fie e vrb de limbj.
sulttrului prins n est vrtej l mdifirilr trebuie s ne dresm vrbind. Dr,
tenie, nu re timp! S-i vrbim, rlitte l sutete de irsire unr minute, re. F-i pe pl!
t despre termenii din englez, eti nu-l dernjez, i- i eptt.
Sinnimele sunt preferte, d nu se lege unul pre puin unsut. n tn u mersul
vremii i l emisiunii, desigur. ntr- emisiune ulturl se pt utiliz i nelgisme (u msur,
din eli mtiv l difiultii perepiei uvntului rstit).
Nelgismele nte nu f bun impresie. sulttrul nu re timp s ute n
diinre explitive fiere niune re, de ltfel, s-r fi putut mbr n uvinte unsute.
De e un efrt n plus? v gndi sulttrul.
i ttui, mprnd limbjul rdifni de um 20 de ni u el de stzi, nstt
devrt invzie de nelgisme. tt dr unele, ele devenite uzule, u fst u uurin
eptte de limbjul tidin nu dr de speiliti. Termeni lser, mputer, flsh,
prbli, D-uri sunt dej termeni uzuli. i epti de tt lume. Tmi de ee nu
ridi semne de mirre. B, dimptriv, rdiul venit n ntmpinre sulttrului,
meditiznd eti termeni [8, p. 83].
Verbele su substntivele?
De prefert verbele. Ritmul vieii, dr i speifiul rdifni, impun nt de dinmism.
Verbele utilizte n limbjul rdifni trebuie s fie l timpul prezent, l ditez tiv. Fptele
tmi um se petre, teni sulttrului tmi um le nsete. Desriptivitte,
flsire substntivelr este gret dr n emisiunile de evre. Nii l pre multe
substntive nu vr fe un bun serviiu. Disursul r tren. r lnezi. Din nu, sulttrul
pte ur renun l stfel de ntlnire rdifni.
djetivele i tributele
Pierd i ele din imprtn ntr- emisiune rdifni. Ilustrre se fe subtil, u finee.
Nu prin glmerre de termeni lifitivi. Desigur, depinde i de genul publiisti. ntr-
reltre fut n diret, de l deshidere unui festivl, unei premiere, se pt streur tev
6

tribute su djetive pentru lrtur. Flerul jurnlistului v fi el re v deide. El v trebui


s pteze nu dr interesul sulttrului, i s-i susite i imgini.

Hiperblele
NU! Su frte rr! Rdiul urmrete s nving, nu s impresineze n md speil.
Dedifire unei hiperble de tre un sulttr este sub semnul ntrebrii. i interesul
estui pentru fptul reltt. E frums, dr inefiient.
Repetiiile
Unele uvinte, uneri, dr n idee unei sublinieri. ltfel, vr trebui evitte! Nu se reine u
mi mult uurin idee, d v fi prezentt n md neinspirt. Ls impresi de srie
verbl impsibilitte redtrului de punt esenilul. r fi un fel de bte psul pe l.
Derulre evenimentului, fptelr re f subietul interveniei rdifnie presupune
subliniere fierui mment prin uvinte devte. D ntr-un mperj l unei emisiuni
ulturle mplexe se uzez de un nume simbl, repetii se ept n frm literr-sugestiv.
mbiguitte
Un luru re ntrvine vehii nrme: lritte. i, de e nu, se pune simplitii. di
ngreunez reeptre sensului prpriu-zis. sulttrul prefer s neleg imedit despre e
nume este vrb.

lieele verble (jurnlistie)


Pt fi denumite n est md unele frmulri devenite bun mun n buletinele de tiri.
dese i prezentre interlutrilr n lte genuri de emisiuni ( spre exemplu, detlii de l
dmnul su despre ne vrbete dmnul). u t mi des evitte, u tt mi bine.
Redundn
ndiie neesr (uneri) stilului publiisti. Ttul ns trebuie relt u tipul de
emisiune. Stilul jurnlisti rdi trebuie s in sem n permnen de uditr. Lui i vrbete.

rlitte
7

Dup rdn Byrd, Tehniques f Rdi & TV News, Lndr, 1994, impresi
sulttrului speil pentru el vrbete inev l rdi. L mirfn. Tmi re s-l
nune ev imprtnt. Su interesnt. n funie de felul um i se dresez el inev
jurnlistul, n spe interesul su v fi sttrni su nu. De biei, sulttrul nu tie e vre,
i, mi degrb, e nume nu vre su e nume nu-i ple.
spetele sietii ntemprne, dei mplexe, dei trebuie nsemnte de jurnliti, nu
presupun un stil mplit. sulttrul prefer nutile juridie, enmie, ulturle,
religise, de persnlitte ri de divertisment s fie prezentte ntr- frm simpl.
Este interferen ntre stilul publiisti, infrmtiv sbru i de divertisment.
Tnlitte i registrul vii n stilul rdifni de zi depinde mult de stilul pstului de
rdi de l re se emite i, n funie de est, este sublinit un su lt dintre rteristiile
re ltuies un melnj de termeni neesri ulrii stilului rdifni.
Treere de l registrul:
-

sbru, egl, ne-eminl, l el

tt, fetiv, ld, evtr

ri
- tetrl, sugestiv
ri
- meril, publiisti
ri
- Fmilir
It tev dintre psibilele mutii n vile re se perind n shem de prgrm
unei zile de un nume pst de rdi. Nu se pte ignr nii fptul , l urm urmei, fiere i
re stilul su prtiulr n ritmre, mntre uvintelr rstite. dptre l tipul de mteril
su emisiune, interlutrul i sulttr este prblem re se prei de tre redtr din mers.
Turnirul Seundelr n Rdi
reli emitr de infrmii i uditr nu pte fi lut n disuie fr referire l
ftrul timp.
Din punt de vedere l nlistului, rdiul este n primul rnd surs de infrmii binute
ntr-un md speifi. sulttrul nu teretizez vntjele udiiei rdi, dr le perepe ext.
El tie infrmiile i sunt trnsmise:
1.
2.

Rpid
md
8

3.
4.
5.

Ur de pereput
ndenst (ntitte infrmiilr n timp surt)
n diversitte permnent

Tte meninrile de mi sus pt fi nsiderte virtui le rdifniei dup Philippe


Levrir [6, p. 51].
Speifiul rdiului impli spre desebire de elellte medi i unele prtiulriti de
stil, pentru jurnlistul de rdi trebuie s psede tev liti n plus, f de el din pres
sris su de televiziune, deree el nu se flsete det de ve.
D reueti s trnsmii prin uvnt publiului tu t mi mult, pentru est s-i
imgineze detlii de zn su situii pe re numi tu le perepi vizul nsemn eti un bun
jurnlist rdi.

Capitlul II. Emisiune radifnic i tehniile de relizre ale acesteia


2.2.

Tiplgi emisiunilr rdi

Priniplul instrument u re perez pres este uvntul. Sris su rstit este de ele
mi multe ri utt, les u grij pentru prin el jurnlistul s pt gsi drumul el mi surt
tre publi, ir perepi estui s fie t mi ret. n pres su udi-vizul jurnlistul
rmne eli dr in prent. n relitte diferenele sunt evidente. n pres jurnlistul re de
ele mi multe ri timpul neesr pentru nepe, l ms s de luru, un text lr, supr
rui pte reveni u reii, pe nd n udi-vizul lururile se mpli. Jurnlistul de rdi
su de televiziune evluez de ele mi multe ri n f publiului, vrbete el mi dese n
9

diret, fr ve un text n prelbil neput, trimind n eter un mesj, l re nu mi pte


due reii. M refer desigur l trnsmisiile direte, u tte exist i emisiuni nregistrte
(flsite din e in e mi puin), l re se lurez ninte de fi difuzte i re nu prezint
elei risuri ele trnsmise in diret.
Televiziune re mrele vntj prezint sunet i imgine, imptul fiind mult mi mre,
pe nd rdiul se flsete numi de uvnt si sunet, ir srin jurnlistului de rdi devine
mi difiil.
Psturile de rdi i de televiziune u sesizt fptul trebuie s-i dpteze prgrmele in
funie de prtiulriti, i n funie de dispnibilitile de timp le publiului, stfel nt s se
pt mplet reipr. n mmentul n re nregistrez un gl de udien, ret prin
migrre publiului tre televiziune, rdiul dptez prgrmele n funie de est fenmen,
ir televiziune predez n eli fel. m pute d un exemplu frte simplu: jurnlele de
tiri sunt trnsmise de mjritte psturilr de televiziune mi mult ser, nd publiul revine
s de l preuprile tidiene, pe nd psturile de rdi trnsmit tiri pe tt prursul zilei
din r n r, presupunndu-se pt fi reepinte; hir d publiul este disperst n
diferite luri i dmenii de tivitte, el re ttui psibilitte de sult un pst de rdi.
Studiile efetute tt supr publiului, t i supr vntjelr pe re le u ele du
mijle de munire u ss in evident fptul, d televiziune benefiiz de vntjul
imginii, rdiul re suplee tehni neesr, pentru feri infrmii u e mi mre
rpiditte. in eli timp, presupunnd publiul re reeptez mesjul este un publi tiv,
u numite preupri zilnie, re nu re psibilitte s ste numi in ft televizrului, rdiul
ii fer ns s desfre prpe rie lt tivitte in timp e reeptez mesjul.
Desigur fiere pst de rdi mnifest mre tenie l ltuire prgrmelr,
prgrmre reprezentnd tivitte prin re un grup de prfesiniti ltuies prgrmele in
funie de mmentul in re psibilitte de reeptre publiului este mxim.
Prgrmre este prti prfesinl de rdnre prgrmelr udi-vide (fert) pe
re i zile, prin re munitrul stbilete legturi u publiul su, urmrind fie trgere unui
numr t mi mre de rdisulttri su telespettri l un mment dt, fie ptre estr
pe durte t mi mri.
Prin prgrm nelegem tt fertele generle (grilele de prgrm), t i unitile de
prgrmre (mpnentele grilei). Gril de prgrm d imgine, strtegi editril unui pst
de rdi. gril bun trebuie s ndeplines urmtrele liti:
10

1. reflet linie editril erent i riginr;


2. nu re rupturi de tn ri de ritm re r pute derut udien, dei este ehilibrt;
3. re repere lizibile elei tipuri de prgrme revin l elei re i n elei zile ;
4. este dptt l ritmul vieii tidiene l rdisulttrului su l telespettrului

Prgrmtrul trebuie s plie prinipiul nfrm rui, mi les ntr- pi liber, nu


publiul i rdnez timpul dup grilele nlelr, i este trebuie s-i pziineze fert n
funie de rrul publiului.
tt rdiul t si televiziune fer psibilitte de trnsmite sunetul sterefni,
litte udiiei fiind u mult superir. Nile tehnlgii u permis trnsmitere semnlului
stere l distne mult mi mri, prin flsire steliilr gestinri, ir Internetul mrit i
mi mult psibilitile de trnsmitere prgrmelr prin site-urile rete speil in est sp.
mul mdem pte lur l mputer i sult n eli timp prgrmul unui rdi in FM.
Tte este rgumente sunt mi mult tehnie i pr veni in sprijinul rdiului, dr d
eptm rdiul ut prin sunetul re nsete uvntul s reeze imgini uditive
sulttrilr, trebuie s reuntem misiune jurnlistului de rdi este mult mi ingrt
det elui de televiziune. El este defvrizt i trebuie prin nivelul su prfesinl s
mpenseze lips imginii, re de multe ri spune mi mult det sute de uvinte. est pte
fi un mtiv Pentru fptul unii speiliti susin drumul jurnlistului spre televiziune tree
prin rdi, pentru n rdi nv s stpnes uvntul i sunetul, dup re pte ve
sues n televiziune.
n rdi uvntul este nsit, de ele mi multe ri, de sunet re re un rl htrtr n
mpletre su ilustrre uvntului rstit. Sunetul pte fi muzi su ilustrie muzil, de
biei plute uzului, dr pte fi i zgmt, de biei suprtr. Zgmtele mbientle re
nses trnsmisie diret jut sulttrul s perep ntextul evenimentului prin detliile
snre ferite. n eli timp rete i grdul de redibilitte tuni nd mentriul
reprterului este nsit de zgmtul speifi znei de unde se fe trnsmisi.
mbinre dibe uvntului u sunetul nfer prdusului finl (emisiune rdi)
sttutul de reie jurnlisti mplex. Reliztrul unei emisiuni nu este un simplu jurnlist
re nregistrez pe bnd delrie su un interviu, i devine el re nepe, pune p l
11

p diverse elemente ntr- rdine erent, lege mi multe uvinte si sunete pentru reliz un
prgrm inteligibil si expresiv, ret speil pentru publiul su.
experien frums m vut n studiul de nregistrri, unde Vitri rbn,
jurnlist l Rdi hiinu mi- mprtit tev exeriii pentru mbuntire prnuniei i
m nregistrt u sues mtinlul. E mi- mrturisit i pn um re emii de fiere dt
nd vrbete u sulttrii i invitii re vin l e l emisiune. m prtiipt l emisiunile de
mtinl, dr m-m dumentt despre tte tipurile de emisiuni.
Strutur emisiunilr difuzte de un pst de rdi este ditt de tev riterii, n funie
de re fiere pst i ltuiete gril de prgrme su un frmt rdi. Un prim riteriu este
el l tipului de pst. stfel, pentru lliz un pst de rdi trebuie s vem in vedere
strutur pitlului, ri de perire i ninutul.
Se pte remr fptul tt psturile publie t i ele privte pt fi lle, reginle
su ninle. Eurpe FM este un pst privt, dr u perire ninl, ir B.B.. i R.F.I sunt
psturi publie interninle.
Un lt riteriu r fi el l ntextului speifi. stfel, putem ve emisiuni pentru diferite
etnii, deree n mpnen ppuliei din r nstr exist i lte ninliti, pentru re
sunt prevzute emisiuni e se dresez estr. este emisiuni sunt prduse de biei hir de
membrii etniilr respetive, vriette i ntitte estr depinznd de numrul elr re
ltuies etnie. n fr psturilr lle re difuzez prgrme n znele unde etni
respetiv exist intr- rere prprie, mi exist stfel de prgrme i l pstul publi, u
r i ziu de difuzre bine stbilite in gril de prgrme.
Indiferent pentru e publi este neput emisiune rdifni se pte remr un ultim
riteriu, nu lipsit de imprtn, el l frmtului emisiunii, re pte fi speilizt su
mgzin. Dei terminlgi nu este unifit in limbjul jurnlitilr vm utiliz est
lsifire, din riuni didtie.Emisiune mgzin su generlist presupune ninuturi u
dresbilitte lrg, vrit. Emisiune speilizt se dresez unui segment l publiului re
este reltiv mgen, ir emisiune mgzin se dresez mi multr publiuri (etergene).
Emisiune speilizt este neput de reliztri, pe subiete diferite i se dresez
unui publi speifi, re pte fi deprtjt in funie de: vrst, sex, prfesie, nivel de ultur.
D lum in disuie elementul vrst vm bserv ii plet emisiunilr este destul de
lrg, prnindu-se de l ele pentru piii, duli pn l emisiuni pentru ei de vrst III-. n
generl, nd ne gndim l emisiuni pentru pii ne gndim dr l ele de televiziune, si este
pt. u imgini lr rdiul pte fi frm minunt prgrmelr pentru pii. Trebuie
stbilit frte lr publiul hir i tuni nd sunt elbrte emisiuni pentru pii, deree
eti i shimb frte repede interesul pentru numit tip de emisiune. Durt teniei l pii
12

este frte limitt (se plitises frte repede), stfel nt trebuie si le ptezi i s le menii
teni flsind un timp surt. pitte lr de memrre este destul de mre, stfel nt
pentru memr simt deseri nevi s li se repete. Emisiunile trnsmise in relure re nin
ntee su pveti i jut pe pii s le retin. Limbjul flsit in emisiunile pentru pii
trebuie s fie simplu i esibil, dr in spiritul limbii literre. sturile estr emisiuni sunt
frte reduse, u exepi pieselr de tetru, pentru este sufiient pveste su pezie s
fie itit t mi expresiv de un tr su un prezenttr u tlent, pentru fi bine pereput i
reinut de pii.
Deree u individulitte prprie, emisiunile pentru tineri ies ur in evident n de
l primele rduri din generi. vnd in vedere imprtnt estui segment l ppuliei p
prblemele e se pun l est vrst, l pstul nstru publi exist un deprtment speil
(Rmni-Tineret) u prximtiv 21 de re de emisie zilni, pe 31 de stfii in gm undelr
ultrsurte. Subietele lese pentru emisiunile difuzte de est pst de rdi sunt devte
vrstei sulttrilr: divertisment, edute, ultur, prbleme sile speifie p de nvmnt.
Muzi este desemeni devt vrstei sulttrilr.
Emisiunile pentru menii in vrst, re de ele mi multe ri sunt singuri, u prbleme
sile su de sntte, du n s estr rdiul in pstur unui prieten nedesprit.
Se pte bserv ei preiz est gen de emisiuni dup mdul um prtiip, prin
numersele telefne pe re le du, pentru e prin dilgul u reliztrul de emisiune, s
munie i s se implie n tem prpus de emisiune.
Un lt riteriu in funie de re sunt ltuite emisiunile este el l sexului. Emisiunile
pentru femei pl fi pe subiete ulinre su de md, dr pt fi frte bine hir emisiuni pe teme
plitie, re intersetez in eii msur. S- bservt femeile sunt trse de serilele de
televiziune tlk-shw- urile trnsmise tt in timpul zilei t i ser trziu l rdi su
televiziune. In generl, femeile reprezint un grup destul de mre i de divers rui i se pt
dres emisiunile. De l bun neput trebuie s mirezi est grup i s legi ele elemente
re trg i in teni unei numite vrste su ltr subtegrii. Femeilr le ple s se
identifie u persnjele su evenimentele prezentte in emisiuni, le interesez tt e este in
legtur u vi de fmilie su edui piilr, stfel nt implire lr in prblemti
ridit de unele emisiuni este mxim.
Emisiune mgzin su generlist se dresez mi multr publiuri i re pitte de
uprindere mi multr subiete (tiin, ultur, infrmtie, divertisment et.). n est sp se
flsete i gm t mi mre de genuri jurnlistie (tire, interviul, reprtjul, reltre,
mentriul et.). Durt estui tip de emisiune se mdifi, jungndu-se hir i l tev re.

13

n este ndiii pr rubrii fixe le emisiunii, nunte de biei prin jingle-uri (semnle e
mpun generie de rubri).
Rdi Rmni tulitte difuzez pe prursul unei zile mi multe emisiuni mgzin
ndrndu-le intr-un prgrm zilni de durt. Sunt flsite pentru difuzre estr emisiuni
sptiile din prgrm re u udient mxim, primele re le dimineii, ele de dup miz i
rele de ser trzii, in generl ele fette t mi puin de prgrmele televiziunilr.
Emisiune Mtinl,difuzt l primele re le dimineii trnsmite mult infrmie din
tte dmeniile, dr din uz lipsei de timp nu intr in pre multe detlii. De fpt publiul
estei emisiuni este in ntinu mire, deree nu tp se trezes l eei r si tuni nd
se trezes rmn frte puin timp lturi de rdi, timp in re se mbr, ii beu feu i se
pregtes s plee l lurile de mun. In est perid publiul trebuie s primes de l
infrmii utilitre, um este stre vremii, pentru ti um s se mbre, trsee le mijlelr
de trnsprt in mun (re sunt devite din diferite mtive), pn l infrmii din zn
plitiului su enmiului.
Emisiunile trnsmise in ursul zilei u rlul de relu multe din infrmtiile uprinse in
emisiunile mtinle pentru fi mplette u infrmii ni uprinse in interviuri, reprtje su
reltri. Emisiune Studi deshis difuzt intre rele 9.00 11.00 prei multe subiete pe re
le mpletez u infrmiile neesre. Emisiunile trnsmise dup rele prnzului du n
teni evenimentele din dimine zilei respetive, prin reltri de l respndenii din teritriu
i trnsmisii n diret de l diferite evenimente n desfurre, delrii le menilr plitii i
lte interviuri, reprtje, reltri.

2.2. Etpe de relizre unei emisiuni


Emisiune rdifni pte fi permnent su zinl. ele permnente sunt
pziinte n gril de prgrme le pstului l elei re i zile din sptmn. Gril de
prgrmre reprezint plnifire rigurs emisiunilr e urmez s fie difuzte pe termen
lung, mediu i surt. Emisiunile zinle, mi rre, sunt elbrte dr n mmentul nd
exist evenimente imprtnte e r pute justifi intrduere estr n prgrme.
In ee e privete etpele prurse pentru relizre unei emisiuni rdifnie trebuie s se in
sem de frmtul emisiunii i de mdul de trnsmitere, fiere vnd numite prtiulriti.
Emisiune rdifni speilizt presupune existen unei idei, unei teme re s fie
rgumentt flsindu-se mijlele speifie rdiului, pe nd emisiune mgzin re plet

14

mi lrg de teme su dmenii de re se up. n mbele zuri este neesr mun de


nepie, re nepe u elbrre unui generi.
Generiul unei emisiuni este mpus din uvinte i sunete re sunt dptte temei su spului
emisiunii. Bineneles generiul este tt tt de imprtnt titlul din pres sris, dr pe
lng uvnt pre i sunetul, re pte fi zgmt, dr i muzi, (semnl muzil, de biei
muzi instrumentl). El mi trebuie s nin, n tev uvinte i spul emisiunii: hir
d titlul este sufiient de sugestiv trebuie duse unele mpletri neesre, deree generiul
re i rlul unei prmisiuni fute sulttrului. vnd in vedere perepi este uditiv,
generiul trebuie s fie t mi expresiv i inittiv pentru pt teni sulttrului.
dt u generiul emisiunii mi sunt elbrte i lte generie sub lte frme det elui
de neput, mult mi surte, u re se intervine pe prursul emisiunii. Tt tt de neesre sunt
i generiele de rubri, n zul emisiunilr generliste rubriile fiind de ele mi multe ri
stbile.
Dumentre este urmtre etp n nepere unei emisiuni rdifnie. Etp de
dumentre nu trebuie s lipses din tivitte unui jurnlist, n nepere rirui mteril
jurnlisti, pentru rit de bine pregtit r fi, nu pte peri vriette de dmenii re pt
fi brdte intr- emisiune.
n urmtre etp este ltuit sumrul emisiunii, re nine subietele e vr fi brdte
pentru rgumentre temei. Tt in est etp se stbilete genul jurnlisti flsit pentru
fiere din subiete. Reliztrul trebuie s ib n vedere rdnre temelr re du numit
fluen i numrul estr pentru nu nr emisiune u pre mult text vrbit. Trebuie s
existe un ehilibru ntre mterilele vrbite i muzi, prpri fiind, d se pte 40% uvnt
i restul muzi.
Publiul perepe mesjul trnsmis prin uvnt u mi mult interes tuni nd este mbint u
muzi. El simte nevi i de destindere, stfel nt reliztrul trebuie s mbine ntr-un md
t mi plut uvntul u muzi, ilustri muzil (muzi instrumentl re pte fi
intrdus ntre mterilele vrbite su pte nsi fundl snr un mentriu) su rtine
muzile (mii psje de muzi rhestrl). Din dzre ret estr deurge ritmul
emisiunii, re trebuie s fie t mi dinmi pentru nu plitisi. In limbjul jurnlitilr de
rdi exist numit burt re este de fpt zn din emisiune re plitisete, re nu
prezint interes pentru publi, in timpul estr segmente neinteresnte exist risul publiul
s migreze tre lt pst de rdi.
n ntinure se pte tree l nregistrre mterilelr pe reprtfn. Reprterii redtri
speilizi f este nregistrri in teren, dup dumentre respunztre pe subietul
prpus. Mterilul brut nregistrt pe set este trnspus prin piere pe un mgnetfn
15

prfesinl u vitez 19 ri intrdus in mputer. Prelurre mterilului brut se fe prin


mntj, stfel nt s fie urt de blbe (eventule greeli in vrbire), puze su defete de
nregistrre. est perie se numete in limbjul de speilitte fntere i nst in
tiere u frfe builr de bnd, re sunt inutile i lipire elr re nin infrmie
util flsind un sth speil, de eei dimensiune u bnd mgneti. Tietur se fe in
dreptul pului de redre l mgnetfnului n du mduri: perpendiulr su bli, l un unghi
de 45 de grde. Este prefert tietur l 45 de grde, pentru tuni nd sunt lipite petele,
psibilitte de desprindere este mi mi, dr si pentru tenure eventulei mgnetizri
benzii, prin nttul u frfe. Mgnetizre benzii influenez litte udiiei prin
imprimre, n lul unde s- fut tietur, unui semnl nedrit.
est metd de prelurre benzii mgnetie este depit, nile tehnlgii ferind
psibiliti mult mi mri. Prelurre digitl u jutrul mputerului si sfturilr speile de
prelurre sunetului este mult mi efiient si fer mi multe filiti tt l mntj, t i l
binere unei liti superire sunetului. n eli timp sunt eliminte risurile sumte l
mntjul lsi. rind se pute desfe lipitur, de multe ri hir in timpul emisiei.
Nu trebuie ns neles mntjul este perie pur meni su digitl. Redtrul
renepe mterilul brut, jutt de pertr, urmrindu-se eren i lgi textului rezultt. L
mntj se urmrete i respetre semnelr de puntuie din intni vrbitrului. Trebuie
puntul existent n textul sris s se simt i in leturre. De multe ri se ud mterile
nregistrte si mntte defetus, n re din intni elui re vrbete nu se simte puntul,
shimbndu-se uneri hir si sensul elr spuse de vrbitr. Vin nu este vrbitrului, pentru
el respett n vrbire puz neesr nd termint frz, dr redtrul din drin de
pstr numit prte din frz nu mi inut nt de fptul din intnie lipsete puz re
este identifit u sfritul frzei.
Dup prelurre, tte mterilele nregistrte sunt sultte si rnmetrte de tre
redtrul emisiunii. n zul prelurrii digitle est perie devine inutil pentru n
mputer este mrt i timpul u mre extitte.
mperjul reprezint textul redtt de reliztr re fe legtur su treerile de
l un subiet l ltul. Desigur i jurnlistul pte s se lse l limit inspiriei de mment, dr
ris s fie inerent, stfel nt este mi bine s redteze un text su, d re rere
experien, pte nt dr idee pe re urmez s dezvlte l mmentul ptrivit. L
redtre mperjului trebuie vut in vedere limbjul flsit, re v fi dptt genului de
emisiune, esibilitte textului fiind ftrul htrtr. El trebuie s fie lr, nis i diret,
ir tnul i inflexiunile vii nimtrului trebuie dptte l tipul de emisiune.

16

n urmtre etp se ntmete desfurtrul emisiunii, re nine: subietul


mterilului nregistrt, genul jurnlisti, mperjul i muzi flsit. L fiere dintre este
este menint durt in minute si seunde, urmnd evlui emisiunii de l neput pn l
sfrit. Desfurtrul este redtt, in du exemplre (unul pentru prezenttr i elllt pentru
regie), fiind un punt de reper in derulre emisiunii tt pentru el flt n studi t si pentru
regizrul de emisie. Respetre timpului din desfurtr devine bsesi elui re prezint
emisiune, pentru depire l unul dintre subiete pte influen derulre emisiunii n
nsmblul su.
Ultim etp devine punere n und emisi. Bun lbrre prezenttrului u
ehip tehni este htrtre pentru bun emisie. De multe ri ntre prezenttr i regizrul
de emisie se reez tmsfer de lbrre, re junge pn l nt regizrul de emisie
intuiete e vre prezenttrul, l un mment dt i un semn pte fi sufiient pentru urmtre
mnevr tehni.
este etpe sunt vlbile tt pentru emisiune nregistrt t i pentru e trnsmis in
diret; desebirile vin din difiultile re pr l diret. Emisiune nregistrt permite
retuuri re se f l nregistrre finl, nd este relizt mixjul nregistrt mperjul
prezentt de reliztr su nimtr. Din mntj se mi pt surt treerile muzile su
mterilele vrbite pentru emisiune s se ndreze n timpul lt. Ttdt se pt due
unele justri i n rdnre subietelr su dzjul ntre mterilul vrbit i muzi, tehnlgi
de elbrre permind rie intervenie pn se bine bnd u nregistrre finl emisiunii.
Cncluzinez c, fiecare emisiunea cuprinde un segment specific n dependen de
tematic, este cea mai divers din audivizual, aici ai libertatea de a crea, de ai reda
individualitate prprie.
pitlul III. Studiu de z: Tehnici de cmunicare la Rdi hiinu
3.1.

Prezentarea pstului de radi

Radi CHIINU, lansat ficial la 1 Decembrie n Republica Mldva, este un priect


realizat n clabrare cu Departamentul pentru Rmnii de Pretutindeni, din cadrul Guvernului
Rmniei.
Radi Chiinu aduce pe piaa mediatic din Republica Mldva priecte editriale de calitate,
la standardele Serviciului Public de Radi rmnesc, care rspund cerinelr culturale i de
infrmare ale asculttrilr i cntribuie la prmvarea valrilr autentice cmune i eurpene,
precum i la infrmarea direct, crect, echilibrat i echidistant a publicului (asculttri i
utilizatri de internet).

17

Pstul Radi Chiinu difuzeaz tiri i emisiuni de actualitate, culturale i de


divertisment prducie prprie care pun n valare att persnalitile i evenimentele
imprtante din actualitatea intern i internainal, ct i pe cele care au marcat istria i
retransmite prgrame ale psturilr Radi Rmnia.
Radi Chiinu pate fi recepinat de 70 la sut din cetenii Republicii Mldva i
pate fi ascultat pe unde scurte FM - 89.6 n Chiinu, 93.8 n Ungheni, 106.1 la Tighina, 93.3 n
Cahul, 104.6 la Edine, 102.6 n Briceni

i 107.1 la Drchia

i n-line pe

www.radichisinau.md.
Dup semnarea acrdului de practica cu Radi Chiinau, am fcut cuntin cu echipa
redaciei i cu funciile pe care le cup: Cmeliu Rusnac, editr tiri; Vasile State, editr stiri;
Mariana Vasilache, redactr tiri; Ala Btan, redactr tiri; Natalia Zaharescu, reprter tiri;
Alexandru Scurtu, editr cntent, Crnel Cibanu, reprter tiri, Ina Guju, reprter tiri, Aurel
breja, ftgraf/cameraman; Victr Buruiana ra de muzic, Fngraf, Directr Tehnic;
Victria Crban Familia Diminescu, secretar de redacie; Andrei Miju, realizatr prgrame,
regizr radidifuziune; Maria Mcanu - "Dr de izvr; Gherghe Cjcaru - "Istria la Pachet".
Crdnatrul meu Vasile State i-a exprimat cteva gnduri n privina alegerii de a lucra
la radi De-a lungul anilr de carier prfesinal, am trecut prin tate tipurile de media
tradiinale. Am activat vreme n presa scris, am fcut i televiziune, ce-i drept, scurt
periad de timp, dar cel mai mult mi-a plcut munca n radi. Sunt cnvins c anume radiul
este genul de media cel mai aprpiat de publicul cnsumatr de infrmaie, inclusiv datrit
faptului c interacineaz cu acesta mai mult dect se ntmpl n televiziune, de exemplu. La
Radi Chiinu am regsit echip de prfesiniti, entuziati, crra le pas de munca lr i
de timpul asculttrilr. Cred c spiritul de echip, nu trebuie s fie dar vrb, ci s cnteze i
atunci cnd echipa jac bine, dar, n special, cnd echipa este mai puin inspirat.
titudine ehipei Rdi hiinu f de mine, student fr experien n dmeniu,
fst un frte bun si nelegtre. L generl jurnlitii sunt ehip nu zi dr despre ei
de l rdi,dr legtur dintre diferite instituii mss-medi,spre exemplu d inev re nevie
de un insert,pte lbr u un lt jurnlist re nu v refuz s jute. Nu zi st pur si
simplu, dr hir n ele pt sptmni m vzut zuri nd l nevie trnsmiteu
nregistrrile i elr re nu u reuit s pr l eveniment l timp.

3.2. ptitudinile unui bun jurnlist l Rdi hiinu


18

Pentru v intrdue mi bine n ee e denumim un bun jurnlist rdi, l itez pe


Nrbert Bkenhus, u ele zee pruni pentru mdertrul de l rdi, n idee sublinierii
nrmelr esenile pe re trebuie s le respete un redtr l presei vrbite. dr , N.
Bkenhus i ele zee pruni pentru mdertr i nu numi, i pentru fiere jurnlist din rdi:
1.

S nu iteti! Ritmul unui buni sfts respinge sulttrii. E neesr s

fii t mi fires. S-i srii textul, dr s-l redi i nd i vrbi liber.


2.
S ji tetru! sulttrul nu trebuie s simt t eti de bsit, trst
su nu mi i bni. El trebuie s perep emisiune pe buurie, un dr. l tept
tre.
3.

S nu ji tetru! S nu fii delmtiv, fett. Tn sbru, mdert,

devt temei. Seris, dr nu melnli! e-r fi s ftezi mereu? Pi vrbi lr, pst,
d este zul, fr fi drmti!
4.
S nu ileti! S li impresi plut te buur ntlnire u
sulttrii. ntlnire u prietenii.
5.
S nu divghezi! Timpul este nttdeun prblem. Treei diret l
subiet, n termeni simpli, pe nelesul sulttrilr. Fr nflrituri inutile!
6.
S nu fii frte fmilir! Mdertrul trebuie s fie bil, tlentt, nt s
lse impresi st l ms u sulttrii si, dr nu n brele lr!
7.
S nu pri dt! L mirfn eti un regizr nevzut, disret i,
ttdt, prezent, un prfesr! Ls impresi sulttrul desperit singur
infrmiile pe re le trnsmii.
8.
S tii t i vie s vrbeti! Imprtnt este i s tii s ti, s-l suli pe
interlutr.
9.
S te pi nentr! Din nu prblem luptei u seundele. mi derut
st, n md sigur, timp.
10.
S nu fii nrisist! u tte trebuie s i nvingere imprtnei
bslute ee e spui, nimi din lume nu pte fi mi demn de interes n mmentul
respetiv. i, ttui, nu trebuie s li s se neleg est [4, p. 48].
Spul este, firete, trnsmitere infrmiei, munire u sulttrii.
ntr-un sndj eurpen s- nsttt 60% dintre uditri sult rdiul n timp e
mnn, 27% nd fez, restul n timp e u lte ndeletniiri. Tenti de shimb pstul
este mre. Depinde t de interest este de ee e i se muni.
entul de pe emitr. e spune? nd? um? Frnis Blle, n Mdis et sits,
definete munire medi fiind un ehipment nu tehni, re permite menilr si exprime gndurile. munire rdifni lsez n du grup, -numit medi de
difuzre.

19

Cu aceast ntrebare Care sunt calitile i aptitudinile pe care trebuie s le aplice un bun
jurnalist m-am adresat mai multr clegi de la Radi Chiinu. Nu am fst surprins s aud
raspunsuri similare, printre acestea cunasterea buna a limbii materne (vcabular, rtgrafie,
punctuaie) este evident bligatrie i trebuie mbuntit n permanen, pentru a perfecina
stilul. Cunaterea limbii engleze, afirm, Victria Crban (prezentatr emisiunea Familia
Diminescu), este necesar, dearece limba aceasta s-a impus ca mijlc de cmunicare la nivel
mndial, mai ales c farte multe surse de dcumentare sunt n eneglez. Alte rspunsuri au fst:
curizitatea, capacitatea de a munci mult, lipsa de argan, creativitatea, pereverena i nu n
ultimul rnd adaptibilitatea la ameni, situaii, mduri de via, cltrii pentru ai face treaba
crect n rice circumstane.
Eu din prpria mea experien vreau s adaug spiritul de analiz i sintez, ca s fii capabil
s extragi dintr-un ansamblu de infrmaii ceea ce este cel mai imprtant i s transmii cu
maxim claritate i cu cea mai mare precizie psibil. Astfel nct am pit s vin de la un
reprtaj clectnd infrmaie inutil sau chiar abatut de la subiect.Experiena este cea care te
ajutp cu timpul sa evii aa ntmplri.
Jurnalitii nu dein cu tii, bineneles, suma tuturr acestr caliti. Prfesia, ca rice
prfesie, numr i buni, i mai puin buni. i revine fiecruia s i aleag mdelul.

3.3.

Analiza practicii

Timp de pt sptmni m nvt e nsemn u devrt prfesi de jurnlist, um se servete


est sietii,it de piprt trebuie s fie pentru trge teni, dr n nluzie zi e m
bservt pe prim pln e fptul stel de s nu se ptrivete u e de l pi expli,
teri de l universitte nu e tmi ee e r desrie u devrt est mun, nu degeb
suntem numii e de ptr putere in r.
D sti ini minute s priveti redi in timpul munii, tuni bservi e pertivitte
u eti jurnliti i druire f de ee e f. Se mi shimb ntre ei u glume pentru se
relx minut. tim tulitte fierei tiri e de imprtn mjr, dr nume l prti
m simit pe piele me nuren i vln de evenimente l zi,despre re trebuie de sris si
trebuie s fii primul.
nume de ni, jurnlitii depinde d v iei l lumin zilei un eveniment su ltul. Mi-
plut libertte pe re m vut-, rdntrul nu m impune s sriu despre e dre el, dr
m ls singur s htrs l e nferine s ple su e subiete s brdez. M-m strduit s
nu-i dezmges nredere, s fiu hrni i s sriu ret reltre, tire su eli mtinl,
20

re desigur nu l-m fut ret din prim,dr ndrumrile rdntrului si Vitriei m-u
jutt s-l finisez u sues si s fiu mndr de mine.
Datrit practicii petrecute am aflat cu adevrat imprtana surselr pentru un jurnalist. Nu
ai surse veridice i verificate nici nu se merit s dai pe pst materialul, sau dac nu ai surse
pierzi tiri, evenimente senzainale, numai din cauza c ai ajuns prea trziu sau la general nu ai
tiut de existena acestuia. La Radi Chiinu mi s-a explicat c aceste legturi (surse) se
frmeaz cu timpul. Cnd ai i un renume n sfera jurnalistic nu mai fugi tu dup senzainal,
dar ei singuri te caut pentru a mediatiza un anumit fapt. Cum se face acest renume am ntrebat
eu, la care mi s-a rspuns c investigaie serias, n timpul creia demati anumite lucruri
murdare, ilegal petrecute, ceea ce este cel mai dificil, i creaz acest renume.
ultur i tlern n nu reuit s i upe lul lr sigur n siette. n este pt
sptmni m reuit s du de lume diferit, juns s fiu mbrnit, dr m dt si peste lume
bun, edut, re preiz mun de jurnlist. L nferinele l re plem, pres mereu er
binevenit, dr m bservt unele subiete imprtnte eru ignrte de multe instituii medi
din uz nu tez l rting, um nunt unui deputt u prezenttre tv spre
exemplu.
Jurnlistul presei rdifnie se difereniz de eilli nfri? i d, i nu. i el ept
meserie de ris, l fel eilli. Risul sumt n f (sulttrului) benefiirului de
infrmie, de -i trnsmite rpid, elegnt, nvingtr, simplu, ext, mplexitte fptelr
re se petre n jurul su. t de prpe, t de deprte? Nu est-i prblem, i timpul.
Ti jurnliti de l rdi, u urjul s prelureze timpul n uvinte. u urjul s insiste, s se
implie, se vnt pur i simplu n zi, n um, n imedit i te nving, de ele mi multe ri,
tt ee e i spun este devrt. tiu s intuis fptele, nutile, n uvinte. dr,
jurnlistul de rdi pte vrbi i srie repede, ntez, seletez perspie tt e-i nu. Uneri
se vre inisiv. Nu ti reues. Dr trebuie! st st, ns dedutiv e bligtriu s fie.
Am nvat c jurnalistul r trebui s fie m de iune. Nebsit i urjs, el de l
mirfn, d nu desper mereu ev nu i nu-i spune, n timp rerd, l uii. st m
bservt hir fiind el sulttr nnimt, re d i pierde interesul nu mi revine l el
pst de rdi, dr n dt tte este mi-u fst explite l prti. Jurnlistul ste
fptele din nnimt i le trimite lumii. Prelurte, selette, dzte, simplifite, pe nelesul
tuturr. El rspunde pentru tt e spune l mirfn. hestiune de prfesie. Dentlgie. E
un regizr. El dirijez fptele, nutile, minutele, seundele, uvintele -m ev. el
mi interesnt n est prfesie, e fptul nu e meserie fix, l rdi i mereu ev de
nvt, pentru mutiile se in ln. Ritmul nutilr e deisiv.
21

Cncluzie
Jurnalismul este prfesie exigent, cu un ritm acerb i cntinuu de schimbri, de altfel
jurnalismul e viaa n cntinu micare, cu unele evenimente ce se repet ciclic. Timp de pt
sptmni am fcut i eu parte din acest sistem.
Scpul stagiului de practic la Radi Chiinu l cred ndeplinit, am atins tate biectivele
prpuse in timpul practicii, i anume: s nv a m ncadra n timp, s fiu perseverent, mai
perseverent dect eram, astfel nct s nu cedez din primul refuz, ci s caut sluii. Experiena
scial din timpul vx-ului, este de neuitat, alergtura dup ameni speriai de un reprtfn m-a
fcut s neleg ct de departe suntem de Eurpa sau SUA, unde lumea este mult mai deschis
spre cmunicare i mprire a unr idei cu restul ppuliei.
n timpul stagiului practic am participat la diverse evenimente, cnferinte i ttui cea mai
imprtant experien pentru mine a fst realizarea reprtajelr pentru emisiunea matinala
Familia Diminescu. Emiile din studiu, prima nregistrare, micile secrete descperite n

22

redacie mereu vr fi amintiri plcute. Infrmaia i experiena practic acumulat la Radi


Chiinu mi va fi de mare ajutr, deja n calitate de angajat ficial n dmeniul audivizual.
n priectului de licen am prezentat crteristii definitrii le presei rdifnie, am
accentuat imprtana limbajului, a flsirii crecte a prilr de vrbire, spre exemplu utilizarea
n abunden a adjectivele creaz suspiciuni asupra biectivitii celr relatate. n studiul de z
m-am referit la stagiul meu practic de la Rdi hiinu., la diversitatea frmatelr de i
genurilr utilizate.
Nu pt spune m unele nemulumiri n privin instituiei n re m fut prti, u
tii suntem meni i greim, nu erm mustrt fr treb, dr bietiv, i ntru-un md
devt.
Spre finl vreu s ccentuez c meseri de jurnlism se prctic numi i numi n ps
grbit, cei leni nu u ce cut printre rndurile puterii ptr dintr-un stt.

Bibligrfie
1.

gns, Yves. Intrduere in jurnlism. Ii: Plirm, 2011. 371 p.

2.

Bkenhus, Nrbert. Rdiul ll. Iai: Plirm, 2008. 251 p.

3.

Blj, Verni. Istri lipei l mirfn : jurnlism rdi. Timir: ugust, 1999.
146 p.

4.

Blle, Frnis. Mdis et sits, ed. V-, Pris: Mnthrestin, 2000. 634 p.

5.

mn, Mihi. Mnul de jurnlism. Tehnii fundmentle de redtre, vl. I., Ii:
Plirm, 2005. 267 p.

6.

Levrir, Philippe. Le DB, Rdi de future, mmunitin et Lngge, nr. 100-101,


Pris: Editur Retz, 2001. 369 p.

7.

Peretti, ndre. Tehnii de munire. Ii: Plirm, 2011. 392 p.

8.

Ppesu, .F. Mnul de jurnlism. Redtre textului jurnlisti. Genurile


redinle. Buureti: Tritni, 2003. 232 p.

9.

Pred, S. Jurnlismul ulturl i de pinie. Ii: Plirm, 2006. 232 p.


23

10. R, L. Prdui textului jurnlisti. Ii: Plirm, 2004. 250 p.


11. Stepnv, Gerget. Intrduere n studiul jurnlismului. hiinu:USM, 2010. 198 p.
12. Triu, Vsile. Jurnlism Rdi. Buureti: Tritni, 2007. 183 p.
Surse Internet:
13. http://radichisinau.md/ (accesat 12.05.14)

Anexa 1

Migranii moldoveni presteaz munci necalificate


Muncitorii migrani din Republica Moldova ocup poziii de calificare joas sau presteaz
munci necalificate n exterior.

24

Doar 11,3% dintre migranii moldoveni activeaz peste hotare n sectorul n care au activat
nainte de plecare. Datele au fost prezentate la conferina final a proiectului Gestionarea
eficient a migraiei de munc a calificrilor.
Proiectul a fost realizat timp de 34 de luni cu sprijinul financiar al Uniunii Europene i a urmrit
colectarea de date ce in de aspectele calificrilor n rndul fluxurilor migraionale, impactul
migraiei asupra pieei muncii i a unor profesii specifice.
Ministrul muncii Valentina Buliga, a menionat c managementul mai bun al migraiei de munc
e crucial pentru Republica Moldova. Acesta implic adoptarea i implementarea unor legi i
politici bazate pe protecia i promovarea intereselor cetenilor notri", a subliniat Valentina
Buliga.
Conform datelor Biroului Naional de Statistic, n trimestrul trei 2013 numrul estimativ al
persoanelor declarate plecate la lucru peste hotare, este de circa 364,2 mii persoane.

Anexa 2

Festivitatea de nchidere a anului Spiridon Vangheli


Scriitorul Spiridon Vangheli, cel care a dat via lui Gugu, a lansat noile ediii de cri,
volumul Isprvile lui Gugu i cartea i eu sunt Gugu".
Cu prilejul festivitii de nchidere a anului
Spiridon Vangheli, la teatrul pentru copii
"Licurici" s-a lansat expoziia care conine toate
creaiile scriitorului, crile de referin din
coleciile Bibliotecii Naionale pentru Copii Ion
Creang, lucrri de art a copiilor de la Centrul
Republican pentru Copii i Tineret ARTICO,
mrci potale dedicate Anului Spiridon Vangheli.
25

Spiridon Vangheli este deintorul Diplomei de Onoare "Andersen", cavaler al Ordinului


Republicii, a primit cea mai nalt distincie a Academiei de tiine a Moldovei, medalia
"Dimitrie Cantemir".

Anexa 3

Jurnal TV dispare din lista de canale

Mai muli opertori de cablu din Moldova au suspendat retransmiterea postului Jurnal TV sau au
plasat canalul n oferte mai scumpe.
Angajai de la Jurnal TV i zeci de ceteni s-au
adunat astzi n faa Consiliului Coordonator al
Audiovizualului (CCA) la un miting improvizat
n susinerea postului de televiziune.
Protestatarii au condamnat i proiectul de
decizie elaborat de CCA prin care distribuitorii
de servicii vor retransmite n mod obligatoriu i gratuit doar posturile TV cu acoperire naional.
Manifestanii au calificat aceast iniiativ drept o nclcare flagrant a libertii presei.
26

Cei mai mari operatori de cablu din Republica Moldova, Sun TV i Moldtelecom, au exclus din
pachetul lor de baz mai multe posture de televiziune. Astfel, Sun TV a trecut Jurnal TV din
pachetul de baz n alte dou oferte mai scumpe, iar Moldtelecom a scos din pachetul TV
posturile RTR Moldova i Accent TV.

Anexa 4

Odat cu venirea iernii, locuitorii capitalei prefer vinul fiert, cunoscut n Basarabia
sub denumirea de izvar. Din vechi timpuri aceasta era o licoare de meninere pentru cei
care munceau afar pe timp de iarn.
Interesat care e diferena dintre glintwein, butura ntlnit n locarurile capitalei, i
izvarul din casele moldovenilor, Cristina Ciobanu s-a pornit n cautarea unui rspuns.
Originile vinului fiert n mod cert pot fi plasate n zona mediteraneean, iar regiunile din
Europa Occidental snt acelea care au preluat ideea. Astfel n Germania, Austria, Elveia i
Alsacia poart denumirea de glhwein, o butur similar cu adaosuri de fructe. Izvarul pentru
poporul nostru este o tradiie strveche de iarn ca i pentru multe alte popoare. E bun cu orice
ocazie, n timpul srbtorilor, dar i nainte de Crciun, fiind singura butur alcoolica permis n
post. Tradiional, izvarul se face din vin rou, cu adaos de miere sau zahr, piper negru mcinat
sau boabe. Astzi, ns, pe teritoriul rii se prepar vinul fiert dup mai multe reete
Insert RetetaIzvar.wav
27

Dar totui care este diferena dintre izvarul autohton i glintweinul de import, nici un
moldovean din cei intrebai, nu a putut raspunde. Am apelat la Maxim, un barmen din capital.
Insert Barman.wav
In cautarea raspunsului, am aflat ca totusi izvarul moldovenesc, pregatit ca la carte nu il
poti gasi in localurile capitalei.
Oricare ar fi reteta ta de pregatire a vinului fiert, important e ca sarbatorile de iarna s ne
gseasc n snul familiei.

Anexa 5

Halterofilul Oleg Srghi, cel mai bun sportiv al anului 2013

Halterofilul Oleg Srghi este cel mai bun sportiv al anului 2013 n opinia jurnalitilor sportivi.
Campionul european a acumulat cele mai
multe voturi n sondajul realizat de ctre
Asociaia Presei Sportive, dat publicitii
astzi, 16 decembrie.
n top trei, printre cei mai buni sportivi ai
anului au mai intrat boxerul Dumitru Galago
i, n premier, juctorul de tenis Radu Albot, nvingtor n concursul ATP Challenger de la
Fergana, Uzbekistan. Antrenorul lotului naional de box, Petru Caduc, a fost desemnat antrenorul
anului, iar cea mai bun echip a fost aleas FC Veris Chiinu.
28

La vot au participat 67 de jurnaliti sportivi. Analiznd rezultatele sondajului, putem spune c


presa sportiv a dat dovad de nelepciune i competen, a declarat preedintele Asociaiei
Presei Sportive, Vladimir Colesnicenco.
Gala Laureailor Asociaiei Presei Sportive din Moldova va avea loc vineri, 24 ianuarie 2014.

Anexa 6

Afl cum s ne protejm de bolile sezonului rece


Riscul de a se infecta cu boli respiratorii acute n sezonul rece este mai ridicat la copii,
persoanele n vrst i femeile nsrcinate. Totodat, copiii din orae sufer de nfecii respiratorii
n mediu de 6-8 ori pe an, pe cnd cei din mediul rural de 3-4 ori.
Mai multe informaii aflai de la medical, Marina Cozmulici, clinica SANCOS insertul.

29