Sunteți pe pagina 1din 86

Pregtire Marinreasc

Acomi Nicoleta

1. GENERALITATI
1.1 Definitia navei
1.2 Tipuri de nave
2. LINII SI PLANE
3. DIMENSIUNILE NAVEI
4. CALITATILE NAVEI
5. ELEMENTE DE CONSTRUCIE ALE CORPULUI NAVEI
6. PARTILE PRINCIPALE ALE CORPULUI NAVEI
7. PROTECTIA NAVELOR IMPOTRIVA COROZIUNII
8. ARBORADA, VELELE SI MANEVRELE NAVELOR TIP VELIER
9. ECHIPAMENTE DE INCARCARE / DESCARCARE
10. INSTALATIA DE ANCORARE
11. INSTALATIA DE LEGARE- ACOSTARE A NAVEI
12. INSTALATIA DE GUVERNARE
13. INSTALATIA DE PROPULSIE
14. ECHIPAMENTE DE SALVARE SI SUPRAVIETUIRE

Definitia navei

Nav -pentrutoateambarcaiunilecapabiledeaplutipeapasicaresunt
maimaridectobarcacuvasle;

Ambarcatiune-untermenmarinareascaplicatinspecialpentru
navelemici,uneorimaisofisticatedinpunctdevederestructuralsaual
propulsiei;

Barca-oambarcaiunemicdeschispropulsatacuajutorulramelor,
velelorsauaunuitipdemotor:barcadepescuit,barcacuvasle,barcade
salvare;

Vapor-esteunagregatpentrunavigatiamaritimaproiectatpentrua
desfuradiferiteactivitipentruasigurareanavigaieisipentrutransport
maritim.

Tipuri de nave (1)


Dinpunctdevederealzoneidenavigaie:
Navele maritimesuntnavemariifoartemari,construite
specialpentruaficapabilesnavigepemriioceane.
Navele fluviale(deapeinterioare)suntnavemaimici,
construitespecialpentrunavigaiapefluvii,ruri,lacuri,
canale.

Tipuri de nave (2)


Dinpunctdevederealdeplasriiprinap:

Navecarenavigla suprafaa apei


Navecarenavigsub suprafaa apei
Navecarenavigdeasupra apei:pearipiportante,pe
pernadeaer

Tipuri de nave (3)


Dinpunctdevederealpropulsiei:
Nave propulsate
Grupanavelorpropulsatedestinateefecturiitransportuluidemrfuri;
Grupanavelorpropulsatedestinateefecturiitransportuluifluvialsi
maritimportuar;
Grupanavelorpasagere;
Grupanavelorpropulsatecudestinaiespecial;
Grupanavelortehnice;
Grupanavelorserviciu;

Nave nepropulsate
Grupanavelornepropulsatedetransport:lepurile,barjele;
Grupanavelornepropulsatedestinatepasageriloripersonalului:
pontoanedeacostare,pontoanedormitor;
Grupanavelornepropulsatetehnice:drgi,alande,macarale
plutitoare,tancuridebunkeraj.

Nave de transport marfuri


cargouri: transportmrfurigenerale(nsaci,butoaie,
cutii,pachete,etc)
mineraliere i vrachiere: navecaretransportmrfuride
mas,minereu,crbuni,fosfai,etc;
tancuri: navecisterncaretransportmrfurilichide,de
regulprodusepetroliere,gazelichefiate,ulei,etc;
nave port-container: destinatetransportuluidemrfuri
ambalatencontainere;
nave roll-on/roll-off; (Ro-Ro),suntnavespecialepentru
transportulautovehiculelor;
nave port barje: incarcabarje,pecareledescarcn
avanportsaulaguraunorfluviideundebarjelei
continudrumulremorcatesaumpinsepnla
destinaie;
nave frigorifice: navedestinatetransportuluiproduselor
alimentare.

Nave pasagere
pacheboturi: navededimensiunimarifolositepentru
transportulpasagerilorpedistanemari;
hidrobuze: navededimensiunimici,destinate
transportuluidepasageripedistanescurte;
nave mixte: destinatetransportuluidemrfuriipasageri;
nave cu pern de aer : navacaresedeplaseazpeo
perndeaercreatntrefundulnaveiisuprafaaapei;
nave cu aripi portante : navedepasageridedimensiuni
relativmicialcrorcorpseridicdinapdatoritunor
aripidispusenparteainferioaranavei,careauprofil
hidrodinamicioastfeldeorientarenctladeplasarea
naveiaceastaseridicdinap;
feriboturile: navespecialedestinatetransportuluide
garnituridetrenuriipasagerisauautomobilei
pasageri.

Nave de pescuit
supertraulere: navecarepescuiesciprelucreazpetele
cuomarecapacitate;
traulere: navecarepescuiesccutraulremorcati
prelucreazpetelelabord;
sainere: navemicicarepescuiesccutraullateralsaucu
plasetippung;
toniere: navemiciicuvitezmare,dotatecu
echipamentespecialedepescuitton;
gillnetters: navedotatecuplasedepescuitceseridicape
untambur;naviganderiv;
colectoare frigorifice: navespecialecarecolecteaz
petelecongelatdelatraulereiltransportlabazelede
lauscat

Nave cu destinaie special


nave coal;suntnavedestinateactivitatiidepracticaacadetilor
nave hidrografice i de cercetare ;suntnavefolositepentruaexploracile
navigabile,supravegheriitopografieifunduluimariisioceanelor,localizarii
resurselornaturaleprecumsiobservariivietiimarine.
nave sprgtor de ghea ;suntnavelecareservesclamentinerea
navigatieipetimpdeiarnprinorientareaaltornaveprinblocuriledegheata
nave far;suntnavemicivopsiteinrosu,echipatecudispozitivde
semnalizareluminoasasiradiosisuntancorateinlocurilepericuloase
pentrunavigatie

Nave tehnice i mijloace plutitoare

drgile: navedeconstruciespecialdotatecuinstalaiidespat
subapidescoatereamaterialuluidragat;
alandele: navedestinatedepozitriimaterialuluidragati
transportuluiacestuianlocurispeciale;
docurile plutitoare: instalaiiplutitoarecuajutorulcrorasepotridica
navelenvedereaefecturiioperaiunilordentreinereireparaiila
operavie;
macarale plutitoare: suntplatformecesusinomacarademare
putere.Suntdestinatemanevrriigreutilornbazineleportuare
saupeapeinterioare;
platforme de foraj marin: platformeplutitoaredotatecuinstalaii
specialepentruforarealamareadncime;
remotelyoperatedunderwatervehicles,ROV:suntsistemeutilizate
inprincipalinindustriaoffshore,operatedeladistantaconectate
princablucuunsistemTMS(tethermanagementsystem)

Nave de serviciu

remorchere;
pilotine;
tancuri de bunkeraj;
nave de stins incendiu;
nave spital;
alupe pentru diverse servicii portuare;
nave cablier;

Tipuri de nave (4)


Dinpunctdevederealpropulsorului:
Navecuzbaturi
Navecuelice
Navecuelicetipazimut
NavecusistemdepropulsieVoith-Schneider
Navecuvele
Navecujetdeapa

Navedetransportmarfuri(1)

cargouri:transportmrfurigenerale(nsaci,butoaie,cutii,
pachete,etc)

Back

Manipularea si amararea marfurilor


generale

Back

Navedetransportmarfuri(2)

mineraliere i vrachiere:navecaretransportmrfuridemas,
minereu,crbuni,fosfai,etc;

Back

Navedetransportmarfuri(3)

tancuri:navecisterncaretransportmrfurilichide,deregul
produsepetroliere,gazelichefiate,ulei,etc;

Back

Efectul suprafetelor libere

Back

Navedetransportmarfuri(4)

LNG:Tancpentrugazelichefiate.

Back

Navedetransportmarfuri(5)

nave port-container:destinatetransportuluidemrfuriambalaten
containere;

Back

Amarati containerele!

Back

Navedetransportmarfuri(6)

nave roll-on/roll-off;suntnavespecialepentrutransportul
autovehiculelor;

Back

Navedetransportmarfuri(7)

Barje autopropulsate;

Back

Navedetransportmarfuri(8)

Port-barje tip LASH;

Back

Navedetransportmarfuri(9)

Port-barje tip SEA BEE.

Back

Navedetransportmarfuri(10)

nave frigorifice:navedestinatetransportuluiproduseloralimentare.

Back

Navepasagere(1)

pacheboturi:navededimensiunimarifolositepentrutransportul
pasagerilorpedistanemari;

Back

Navepasagere(2)

hidrobuze:navededimensiunimici,destinatetransportuluide
pasageripedistanescurte;

Back

Navepasagere(3)

nave mixte:destinatetransportuluidemrfuriipasageri;

Back

Navepasagere(4)

nave cu pern de aer:navacaresedeplaseazpeoperndeaer


creatntrefundulnaveiisuprafaaapei;

Back

Navepasagere(5)
nave cu aripi portante:navedepasageridedimensiuni
relativmicialcrorcorpseridicdinapdatoritunor
aripidispusenparteainferioaranavei,careauprofil
hidrodinamicioastfeldeorientarenctladeplasarea
naveiaceastaseridicdinap;

Back

Navepasagere(6)

feriboturile:navespecialedestinatetransportuluidegarnituride
trenuriipasagerisauautomobileipasageri.

Back

Navepasagere(7)

Nava de croaziera

Back

Navedepescuit(1)
supertraulere:navecarepescuiesci
prelucreazpetelecuomarecapacitate;

Back

Navedepescuit(2)
traulere:navecarepescuiesccutraulremorcat
iprelucreazpetelelabord;

Back

Navedepescuit(3)
sainere:navemicicarepescuiesccutraullateral
saucuplasenderiv;

Back

Navedepescuit(4)
toniere:navemiciicuvitezmare,dotatecu
sculespecialedepescuitton;

Back

Navedepescuit(5)
gillnetters:plasesuspendatedeflotoare;
Tambur la pupa

Back

Navedepescuit(6)

colectoare frigorifice:navespecialecare
colecteazpetelecongelatdelatraulereil
transportlabazeledelauscat;

Back

Navecudestinaiespecial(1)
nave coal -suntnavedestinateactivitatiide
practicaacadetilor

Back

Navecudestinaiespecial(2)
nave hidrografice i de cercetare -sunt
navefolositepentruaexploracilenavigabile,
supravegheriitopografieifunduluimariisioceanelor,
localizariiresurselornaturaleprecumsiobservariivietii
marine.

Back

Navecudestinaiespecial(3)
nave cablier;

Back

Navecudestinaiespecial(4)
nave sprgtor de ghea - suntnavelecareservescla
mentinereanavigatieipetimpdeiarnprinorientarea
altornaveprinblocuriledegheata

Back

Navecudestinaiespecial(5)
nave far -suntnavemicivopsiteinrosu,echipatecu
dispozitivdesemnalizareluminoasasiradiosisunt
ancorateinlocurilepericuloasepentrunavigatie

Back

Navecudestinaiespecial(5)
nave tip casa plutitoare;

Back

Navetehniceimijloaceplutitoare(1)

drgile:navedeconstruciespecialdotatecuinstalaiidespat
subapidescoatereamaterialuluidragat;

Back

Navetehniceimijloaceplutitoare(2)

alandele:navedestinatedepozitriimaterialuluidragati
transportuluiacestuianlocurispeciale;

Back

Navetehniceimijloaceplutitoare(3)

docurile plutitoare:instalaiiplutitoarecuajutorulcrorasepotridica
navelenvedereaefecturiioperaiunilordentreinereireparaiila
operavie;

Back

Navetehniceimijloaceplutitoare(4)

macarale plutitoare:suntplatformecesusinomacarademare
putere.Suntdestinatemanevrriigreutilornbazineleportuare
saupeapeinterioare;

Back

Navetehniceimijloaceplutitoare(5)

platforme de foraj marin:platformeplutitoaredotatecuinstalaii


specialepentruforarealamareadncime;

Back

Navetehniceimijloaceplutitoare(6)

remotely operated underwater vehicles,ROV:suntsistemeutilizate


inprincipalinindustriaoffshore,operatedeladistantaconectate
princablucuunsistemTMS(tethermanagementsystem)

Back

Navedeserviciu(1)
Remorchere de salvare;

Back

Navedeserviciu(2)
Remorchere impingatoare;

Back

Navedeserviciu(3)
pilotine;

Back

Scaranavei
Scara de pilot;

Back

Navedeserviciu(4)
tancuri de bunkeraj;

Back

OperatiuneadeBunkerare

Back

Navedeserviciu(5)
nave de stins incendiu;

Back

Navedeserviciu(6)
nave spital;

Back

Navedeserviciu(7)
alupe pentru diverse servicii portuare;

Back

Propulsiecuzbaturi

Back

Propulsiecuelice
Intunel

Elicesimpla

Contraelice

Back

Propulsiecuelicetipazimut

Back

PropulsiecupropulsieVoith-Schneider

Back

Propulsiecuvele

Back

Propulsiecujetdeapa

Back

1.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Tipcargo
c)Tancpetrolier

b)Tipport-container
d)Remorcher

2.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Pepernadeaer
c)Navafar

b)Tipmineralier
d)Pilotina

3.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Tipcargo
c)TipRo-Ro

b)TipBulk-carrier
d)Remorcher

4.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Pepernadeaer
c)Pearipiportante

b)Tipferryboat
d)TipRo-Ro

5.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Tancpetrolier
c)Navatehnica

b)Pilotina
d)TipRo-Ro

6.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Draga
c)Salanda

b)Salupa
d)Platforma

7.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Navamedicala
c)Navadecercetare

b)Navadestinsincendii
d)Platformadeforaj

8.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Tipport-container
c)Navadepescuit

b)Tipcargo
d)Barje

9.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Pilotina
c)Navadestinsincendii

b)Tipvrachier
d)Tipferryboat

10.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Navadeserviciu
c)Barje

b)Salupa
d)Pilotina

11.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Navadeserviciu
c)Tipport-container

b)Tancpetrolier
d)Remorcher

12.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Salanda
c)Barje

b)Remorcher
d)Draga

13.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)TipRo-Ro
c)TipMineralier

b)Tippetrolier
d)Spargatordegheata

14.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Navadepescuit
c)LNG-LiquefiedNaturalGas

b)Navadestinsincendii
d)Navadeserviciu

15.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Draga
c)Barje

b)Salada
d)Macaraplutitoare

16.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Tancpetrolier
c)Spargatordegheata

b)TipRO-Ro
d)Remorcher

17.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)Navadepasageri
c)Tancpetrolier

b)Salupa
d)Tipport-container

18.Recunoastetitipulnaveidinimagine

a)LNG
c)Tancchimic

b)Port-barjetipSeaBee
d)PortbarjetipLASH