Sunteți pe pagina 1din 24

INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL

STOMATOLOGIC
Prof. Univ. Dr. Corneliu Amariei

Carles F. Kattering:
Interesul meu este in viitor deoarece in viitor imi voi petrece tot
restul vietii mele.
Aceasta este o atitudine pe care toti ar trebui sa o
impartaseasca, pentru ca viitorul este intr-adevar locul unde
tuturor ne este gandul.
Cei care anticipeaza corect acest lucru vor beneficia mai mult
decat cei care nu o fac.

Managementul viitorului.
Conceptul de management global,
integral
Aflandu-se la inceput si sfarsit de secol,
managementul tinde sa integreze o multitudine de
fenomene socio-economice, ecologice, de
dezvoltare intr-un concept global complex care
sa se constituie ca premiza stiintifica a conducerii
viitorului (managementul global, integral)

Eugen Tampa afirma:

Managementul integral reprezinta un


proces constient de realizare a
obiectivelor economice propuse in conditii
de protectie maxima, directa si indirecta, a
mediului si a sananatii populatiei

In aceasta etapa de dezvoltare a managementului,


accentul va fi pus pe gestionarea celei mai
importante resurse, creativitatea (asa-numitul
management al ideilor)
Se insista pe un comportament managerial creator
care, in sinteza, presupune:

- abordarea pluridisciplinara globala


- anticiparea nevoilor consumatorilor
- creativitatea permanenta in activitatea
cercetare
- stimularea creativitatii
- reactualizarea ideilor uitate

de

Strategiile manageriale ale viitorului vor fi


caracterizate de trei atribute:
- CREATIVITATE
- ADAPTABILITATE
- FLEXIBILITATE
Baza
obiectiva
a
aparitiei
si
dezvoltarii
managementului
a
constituit-o
activitatea
comunitatilor umane, managementul fiind procesul
de orientare a activitatii oamenilor in scopul
realizarii unor obiective .

Legea lui HELLER:


Primul mit al managementului este acela ca
exista

Corolarul lui Johnson:


Nimeni nu poate sti ce exista in interiorul unei

organizatii

De ce trebuie studiat managementul ?


Fiecare persoana are sansa potentiala de a fi promovat
intr-un post de conducere
Studiul managementului va poate ajuta sa deveniti
eficace/eficient
Studiul managementului poate ajuta la o mai buna
gestionare a celor 4 tipuri de resurse de care dispuneti:
- resurse umane
- resurse materiale
- resurse financiare
- timp

DAVID GUSTAFSON:
Managementul este o arta, un proces prin care munca este facuta prin
intermediul altora, corect, la timp si in limitele bugetului

HAROLD KOONTZ:
Managementul este un proces format din functii si activitati
interconectate social si tehnic, ce se produc intr-un mediu
organizational formal, cu scopul de a indeplini obiective determinate
anterior prin utilizarea resurselor umane, financiare, materiale

ROBERT ALBANESE:
Managementul este un proces tehnic si social care utilizeaza
resursele, influenteaza actiunile umane si faciliteaza schimbarile
pentru realizarea scopurilor organizatiei

In procesul de management, indiferent de domeniul de aplicare,


se descriu urmatoarele elemente principale:

Realizarea scopurilor si obiectivelor organizatiei

Realizarea obiectivelor cu ajutorul personalului, a resurselor


materiale si financiare, la care se adauga resursa timp

Se dezvolta in organizatiile formale

FUNCTIILE MANAGEMENTULUI

Planificarea
Organizarea
Functia de personal
Conducerea
Controlul
Evaluarea

Planificarea
Este o functie tehnica si implica luarea deciziei in legatura cu ce
trebuie facut, cand si cum trebuie realizat
Prin planificare se stabilesc strategiile, directiile si obiectivele
pentru performanta organizatiei pentru prezent si viitor
Procesul de planificare se realizeaza pe termen scurt si pe termen
lung, pe baza evaluarii mediului extern si intern

Organizarea
Este o functie tehnica ce se refera la stabilirea
relatiilor de autoritate si responsabilitate
Este procesul de identificare a sarcinilor care sunt
necesare
pentru
finalizarea
obiectivelor
si
determinarea celei mai bune directii de realizare a
acestor activitati
Include activitatile care au drept scop realizarea
planurilor, gruparea activitatilor si evaluarea acestora

Functia de personal
are in vedere:
Recrutarea/selectia/angajarea personalului
Planificarea personalului
Formarea si dezvoltarea personalului
Evaluarea performantei
Remunerarea personalului

Conducerea
Este o functie orientata spre angajati, care implica realizarea
unui mediu de motivare, comunicare si leadership in care
angajatii sunt condusi spre realizarea obiectivelor organizatiei
Presupune modificari de comportamente si integrarea
angajatilor in activitati conforme cu descrierea postului

Controlul
Este o functie tehnica strans legata de functia de conducere si se
refera la monitorizarea si evaluarea performantei
Are drept scop imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de
organizatie
Controlul implica stabilirea standardelor si compararea
rezultatelor obtinute cu acestea, cu aplicarea corecturilor in cazul
existentei unei neconcordante
Prin aceasta functie se masoara si se corecteaza activitatea
angajatilor pentru a se asigura desfasurarea activitatii conform
planului elaborat de organizatie

Luarea deciziei
Este o functie tehnica prein care managerii de la nivelul
superior si mediu iau decizii in procesele de planificare,
monitorizare si control ale activitatilor
Luarea deciziei se refera la alegerea solutiei celei mai bune din
mai multe alternative posibile

Un manager va juca rolul de:


Producator de servicii: utilizarea resurselor cu inteligenta si
competenta, pentru a produce servicii de calitate cu costuri optime
intr-un sistem concurential
Administrator: planificare, coordonare, control; construirea unui
sistem intern functional si eficient
Integrator: transformarea strategiilor individuale in strategii de
grup orientate catre realizarea scopului si obiectivelor organizatiei,
in vederea obtinerii performantei
Antreprenor: agent de schimbare, preocupat de introducerea unor
noi idei/solutii organizatorice; interesat de impactul mediului
extern si intern asupra organizatiei pentru dezvoltarea pe termen
lung a acesteia

Nivelurile managementului intr-o


organizatie:
Nivel superior (top management)
Nivel mediu (middle management)
Nivel operational (first-line management)

Aptitudinile manageriale
1

1
1
2

3
3

Nivel superior
Nivel mediu
Nivel operational
Producatorii de servicii
1. Aptitudini conceptuale
2. Aptitudini umane
3. Aptitudini tehnice

Rolurile manageriale:
Roluri interpersonale: reprezinta organizatia,
leader, agent de legatura
Roluri informationale: colector de informatii,
diseminator, purtator de cuvant
Roluri decizionale: antreprenor, mediator,
alocator de resurse, negociator

Leadership
Este procesul prin care persoanele pot fi influentate
pentru a realiza motivat scopurile grupului(organizatiei)
Influenta este efectul unei persoane asupra altei
persoane, care onduce la modificarea comportamentului
individului influentat
Puterea este potentialul pe care il are o persoana de a
influenta alte persoane din organizatie
Puterea se caracterizeaza prin: legitimitate,
recunoastere si experienta

Sursele puterii:
Puterea oferita de pozitia din organizatie, determinata de:
- autoritatea formala
- control asupra resurselor
- posibilitate de aplicare a sanctiunilor
Puterea personala, determinata de:
- charisma
- loialitate
- experienta
- abilitate de comunicare
Puterea politica, determinata de:
- controlul asupra procesului decizional
- coalitii intre diferite grupari politice sau organizatii

Tipuri de manageri intr-o organizatie:


(Smith Howard)
Autocratic
Consultativ
Participativ
Democratic
Laissez-faire