Sunteți pe pagina 1din 1

(40 de puncte)

.
7

.8
.

4
5
6

SUBIECTUL al III-lea

(20 de puncte)