Sunteți pe pagina 1din 37

CONTABILITATE an 3 sem 1

1. Un salariat obine pentru 12 zile lucrate n cursul unei luni, venituri pentru munca prestat n
sum de 850 lei. n cursul lunii salariatul beneficiaz de 14 zile calendaristice de concediu
medical pentru boal obinuit, din care 10 zile lucrtoare. Salariul de baz minim brut pe
ar este de 600 lei, iar luna are un numr de 22 zile lucrtoare. Stabilirea bazei de calcul a
contribuiei de asigurri sociale? Stabilirea contribuiei de asigurri sociale datorat de
angajator?

Rezolvare:
a)Stabilirea bazei de calcul a contributiei de azigurari sociale:
baza de calcul=> salarul brut pe ultimele 6 luni:
600*6 = 3600
media zilnica(baza de calcul/nr de zile din cele 6 luni)
3600/132 = 27.27
b) Calculul contrubutiei de asigurari sociale(35% din castigul mediu )
2022*35/100 = 708
10 zile lucratoare concediu de boala =>
=>702/22*10 = 322
322*20.8 = 67 lei
Pentru celelalte 12 zile calendaristice 850*20.8 = 177
=>contributia datotata de angajator = 67+177 = 244
6451Contributia entitatii la asig. sociale=4311Contributia unitatii la asig sociale

244 lei

2. O societate comercial nregistreaz drepturi de personal neridicate n sum de 2.000 lei, compuse
din 1.750 lei salarii i 250 lei indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc.
Dup 2 ani un salariat se prezint i i ridic drepturile ce i se cuvin n sum de 900 lei.
Restul drepturilor de personal n sum de 1.100 lei nu sunt ridicate n termenul legal de prescriere i
se nregistreaz la venituri.

Rezolvare:
1

Drepturi de personal neridicate inregistrate in contabilitate


%

426 Drepturi de personal neridicate

421Personal salarii datorate

1750

423Personal ajutoare materiale datorate


2

250

Achitarea ulterioara a salarului de 900


426 Drepturi de personal neridicate = 5311 Casa in lei

2000

900

Inregistrarea la venituri a drepturilor de personal in valoare de 1.100


426Drepturi de personal neridicate = 7588 alte venituri din exploatare

1.100

3. O entitate economic acord salariailor si avantaje n natur reprezentnd produse finite,


conform contractului colectiv de munc, la preul de nregistrare n contabilitate de 3.000 lei.
Valoarea avantajelor acordate n natur majoreaz venitul brut realizat de ctre salariai,
nregistrndu-se n fondul de salarii, intrnd astfel att n baza de calcul a contribuiilor angajatorului
i a salariailor, precum i n baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii.
Rezolvare:
1.

Inregistrarea ch. salariale privind avantajele acordate salariatilor in natura:

641Cheltueli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate


2.

3.000

Diminuarea datoriilor salariale cu valoarea avantajelor in natura:

421Personal salarii datorare = 701Venituri din vanzarea produselor finite 3.000


3. Descarcarea gestiunii de produse finite
711Variatia stocurilor = 345Produse finite

3.000

4. O societate comercial import mrfuri din afara comunitii, la preul de factur de 15.000 Euro.
Costurile de transport al mrfurilor, stabilite pe baza facturii emise de transportator sunt n sum de
1.200 Euro. Taxele vamale datorate pentru mrfurile respective sunt n cuantum de 10%. Cursul de
schimb valabil pentru data efecturii importului este 1 Euro = 4,2500 lei.
Rezolvare:
Pret de factura 15.000eur*4.25 = 63.750 lei
371Marfuri

= 401Furnizoi

63.750

Transport 1.200eur*4.25 = 5.100 lei


371Marfuri = 401Furnizori

5.100

Taxe vamale 15.000*10%*4.25 = 6.375 lei


317Marfuri = 446Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

6.375

Calculul TVA
TVA = (63.750+6.375)*24% = 16.830
4426TVA deductibil = 5121Conturi la banci in lei

16.830

5. La SC CLASICIOR SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea:


- profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei;
- profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei;
- alte rezerve 2.000 lei;
- de prime legate de capital 700 lei;
- de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.
Rezolvare:
- incorporarea profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei
456 = 1012 500 lei
- incorporarea profitului net din exercitiile precedente cu 1500 lei
117= 1012 1500 lei
-

Incorporarea alte rezerve 2000 lei


1068 = 1012 2000 lei
3

Incorporarea de prime legate de capital 700 lei


104 = 1012 700 lei

Incorporarea de rezerve din reevaluare in plus 300 lei


105=1065

300

1065=1012 300

FISCALITATE
Problema 1. O entitate de distribuie a energiei electrice a livrat unei persoane fizice ntr-o lun
calendaristic, energie electric, iar factura fiscal conine urmtoarele informaii: consum 90 Kwh,
pre unitar fr TVA 0,3840, accize aferente consumului necomercial 0,2 lei. S se determine taxa pe
valoarea adugat menionat n factura fiscal.
Art. 206^19 Cod Fiscal:
(1) n ntelesul prezentului capitol, energia electrica este produsul cu codul NC 2716
(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii
energiei electrice catre consumatorii finali.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 206^5, nu se considera ca fiind fapt generator de
accizeconsumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a
transportasi de a distribui energie electrica, n limitele stabilite de Autoritatea Nationala de
Reglementare nDomeniul Energiei.
(4) Operatorii economici autorizati n domeniul energiei electrice au obligatia de a se nregistra
laautoritatea competenta, n conditiile prevazute n normele metodologice.
(5) Atunci cnd energia electrica este furnizata n Romnia de un distribuitor sau de
unredistribuitor din alt stat membru, care nu este nregistrat n Romnia, acciza devine
exigibila lafurnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel
distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie nregistrata la autoritatea competenta din
Romnia.
Art. 137.Cod Fiscal
Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:
a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii altele decat cele prevazute la lit. b) sic),din tot
ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta defurnizor ori
prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusivsubventiile direct
legate de pretul acestor operatiuni;
b) pentru operatiunile prevazute la art. 124 alin. (3) lit. c), compensatia aferenta;

c) pentru operatiunile prevazute la art. 124 alin. (4) si (5), transferul prevazut la art. 124alin.
(10) si achizitiile intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 127alin. (2)
si (3), pretul de cumparare al bunurilor respective sau a unor bunuri similare sau,in absenta
unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii sauachizitiei. In
cazul in care bunurile reprezinta active corporale fixe, pretul de cumpararesau pretul de cost
se ajusteaza conform procedurii stabilita prin norme metodologice;
d) pentru operatiunile prevazute la art. 125 alin. (4), suma cheltuieilor efectuate depersoana
impozabila pentru executarea prestarii de servicii;
e)

in cazul schimbului prevazut la art. 126 si in general atunci cand plata se face partialsau
integral in natura sau atunci cand valoarea platii pentru o livrare de bunuri sau oprestare de
servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, baza de impozitare se
considera ca fiind valoarea de piata pentru respectiva livrare.. Valoare depiata inseamna suma
pe care un client ar trebui sa o plateasca furnizorului/prestatoruluila pretul pietei stabilit in
Romania la data livrarii de bunuri / prestarii de servicii, in conditiide concurenta loiala pe
piata, pentru a obtine bunurile sau serviciile respective.

(2) Baza de impozitare cuprinde urmatoarele:


a) impozitele si alte taxe, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pevaloarea
adaugata;
b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare,transport si asigurare,
decontate cumparatorului sau clientului.Cheltuielilefacturate de furnizorul de bunuri sau de
prestatorul de servicii cumparatorului,care fac obiectul unui contract separat si care sunt
legate de livrarile de bunurisau prestarile de servicii in cauza se considera cheltuieli accesorii.
(3) Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate defurnizori direct
clientilor si facturate la data exigibilitatii taxei;
b) sumele reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva,
penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor
contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sautarifele negociate. Nu se exclud din
baza de impozitare orice sume care, in fapt,reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate;
c) dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii pentru plati cu intarziere;
d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prinschimb, fara
facturare;
e) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi sedeconteaza
acestuia sau sume primite in numele si in contul unei alte persoane;

f) toate taxele sau alte sume care sunt impuse consumatorului final de catreautoritatile publice
locale prin intermediul furnizorilor sau prestatorilor.
Art. 138. Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial,inainte de
livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau preturile
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, in conditiile anularii partiale sau integrale a
contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza declarata printr-o sentinta definitiva sau in
urmaunui arbitraj, sau in cazul in care exista un acord scris intre parti;
c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute laart.
137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poateincasa
din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu datadeclararii
falimentului. In sensul acestui titlu, data declararii falimentului este data pronuntarii hotararii
judecatoresti finale de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr.64/1995 privind
procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, hotarare ramasa definitiva si
irevocabila.
e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru
ambalajele care circula prin facturare.
Art 138 Baza de impozitare pentru o achizitie intracomunitara
(1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 127 alin. (1), baza deimpozitare
se constituie pe baza acelorasi elemente care sunt utilizate in cuprinsul art.137 alin. (1) pentru
determinarea bazei de impozitare pentru livrarea acelorasi bunuri peteritoriului Romaniei. In
cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri conform art. 127,alin. (2), lit. a), baza de
impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. 137,alin. (1), lit. c).
(2) Baza de impozitare cuprinde orice accize platite sau datorate in alt Stat Membrudecat
Romania de persoana ce efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurileachizitionate.
Prin exceptie, in cazul in care accizele sunt rambursate persoanei careefectueaza achizitia
intracomunitara, valoarea achizitiei intracomunitare efectuate inRomania se reduce
proportional.

Art. 139. Baza de impozitare pentru import:


(1) Baza de impozitare este valoarea in vama a bunurilor, stabilita conform legislatieivamale in
vigoare, la care se adauga orice taxe, impozite, comisioane si alte taxedatorate in afara
7

Romaniei, precum si cele datorate ca urmare a importului bunurilor in Romania, cu exceptia


taxei ce urmeaza a fi perceputa.
(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii precum comisioanele, cheltuielilede
ambalare, transport si asigurare care intervin pana la primul loc de destinatie abunurilor in
Romania, in masura in care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse in baza deimpozitare stabilita
conform alin. (1). Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezintadestinatia indicata in
documentul de transport sau orice alt document insotitor albunurilor, cand acestea intra in
Romania, sau, in absenta unor astfel de documente,primul loc de descarcare al bunurilor in
Romania.
Cantitate : 90 kwh
Pret unitar: 0,3840 lei/kwh
Valoare consum: 90 kwh*0,3840 lei/kwh=34,56 lei (fara tva)
Accize: 0,2 lei*90 kwh = 18 lei(fara tva)
Tva factura: (34,56 lei+18 lei)* 24% =12,61 lei
Total factura: 52,56 lei (prt consum fara tva)+ 12,61 lei(tva) = 65,17 lei

Problema 2. n cadrul SNGN ROMGAZ SA SUC. MEDIAS sunt trei secii care produc condensat
de gaz natural: Roman, Filitelnic i Dane. La sfritul fiecrei perioade contabile, efii celor 3 secii
trimit Serviciului Contabilitate al Sucursalei Media situaia condensului captat n acea lun.
Secia de Producie Gaze Roman este singura secie care a vndut condens n luna martie 2007. Pe
baza celor 2 avize de nsoire a mrfii constatm c au fost efectuate dou vnzri, astfel: 35.500 l cu
o densitate de 0.741 i respectiv, 35.500 l cu o densitate de 0.740.
S se determine impozitul pe iei suportat de ctre entitate.

Raspuns:
CAP III Impozitul la titeiul din productia interna
Denumirea Cap. III din Titlul VII a fost modificata de pct. 203 al art. I din LEGEA nr. 343 din
17iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
ART. 215 - Dispozitii generale
(1) Pentru titeiul din productia interna, operatorii economici autorizati, potrivit legii,
datoreazabugetului de stat impozit in momentul livrarii.
(2) Impozitul datorat pentru titei este de 4 euro/tona.
(3) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumei fixe prevazute la alin. (2)
asupracantitatilor livrate.
(4) Momentul exigibilitatii impozitului la titeiul din productia interna intervine la data
efectuarii livrarii.
8

Alin. (2) al art. 215 a fost modificat de pct. 103 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19
august2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.
Art. 215 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 204 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
ART. 216 Scutiri
Sunt scutite de plata acestor impozite cantitatile de titei si gaze naturale din productia
interna,exportate direct de agentii economici producatori.
ART. 217 - Declaratiile de impozit
(1) Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna, are obligatia de
adepune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de impozit pentru fiecare luna,
indiferentdaca se datoreaza sau nu plata impozitului pentru luna respectiva.
(2) Declaratia de impozit se depune la autoritatea fiscala competenta de catre
operatoriieconomici platitori, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se
refera declaratia.
35,5 t cu densitate 0,741* 4 euro/tona = 142 euro
35,5 t cu densitate 0,740*4 euro/tona = 142 euro

Problema 3. Un angajat al unei entiti obine ntr-o lun urmtoarele venituri salariale n sum de
970 lei i are n ntreinere soia care deine cu titlu de proprietate teren agricol n zon de es cu o
suprafa de 11.000 mp. S se stabileasc salariul net.
Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:
a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in
zonele colinare side ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si
zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din
cultivarea si din valorificareaarbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din
exploatarea pepinierelor viticole si pomicole,indiferent de suprafata.
Deci se calculeaza toate retinerile pornind de la 970 . Nu i se acorda nici o deducere suplimentara
pentru nevasta
Problema 4. O persoan fizic deine n proprietate un teren dobndit n anul 2000, preul de
achiziie fiind de 7.000 lei. Terenul este vndut n anul 2007 pentru un pre de vnzare de 120.000
lei. S se stabileasc impozitul de pltit de ctre persoana fizic ca urmare a transferului dreptului de
proprietate i care este destinaia acetuia?
9

- pentru constructiile si terenurile dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv, impozitul este
de 3 % daca valoarea tranzactiei este de pana la 200.000 lei inclusiv; in cazul in care valoarea
tranzactiei depaseste200.000 lei, impozitul este de 6.000 lei plus + 2 % din ce depaseste 200.000 lei.
- pentru constructiile si terenurile dobandite la o data mai mare de 3 ani, impozitul este de 2 % daca
valoarea tranzactiei este de pana la 200.000 lei inclusiv; in cazul in care valoarea tranzactiei
depaseste 200.000 lei,impozitul este de 4.000 lei + 1 % din ce depaseste 200.000 lei
120000 * 2% = 2400 lei
Art 77 al. (7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora
se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainari

Problema 5. S.C. X S.R.L., persoan impozabil revnztoare, a comercializat ntr-o perioad


bunuri second-hand, pre de vnzare, exclusiv TVA 75.000 lei. Preul de cumprare al acestora a fost
de 62.000 lei, achiziia efectundu-se de la persoane ce nu sunt nregistrate ca pltitori de tax pe
valoarea adugat. S se precizeze valoarea taxei pe valoarea adugat colectat, aferent livrrilor
efectuate de ctre S.C. X S.R.L.
Marja profitului = Pret vanzare pret cumparare = 13000
Pret vanzare = 75000
Pret cumparare = 62 000
TVA aferenta marjei = 13000 x24/124 = 2516

10

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele
informaii:
Indicator
u.m.
Cheltuieli de exploatare platibile
1500
Amortizare
100
Cheltuieli cu dobnzi
200
Impozit pe profit
60
S se calculeze i s se interpreteze ratele de solvabilitate i cele de rentabilitate pentru ntreprindere
Rezolvare:
Ratele de solvabilitate:Solvabilitatea generala = datorii totale / active totale totale =2.300 / 4.000 =
0.58
Valoarea fiind mult mai mic de 2 nu ofera garania acoperirii datoriilor curente din activitatea
curent
Solvabilitatea patrimoniala (autonomia financiara) = capitalpropriu / total pasiv = 1700/4000= 0,43;
(O valoare mai mic de1,5 dovedete c societatea nu are capacitatea de a-i achitadatoriile pe
termen scurt, mediu i lung)
Ratele de rentabilitate:
Impozit pe profit = 60 => profit inaintea impozitarii = 60 / 0,16 =375(presupunem cota de impozit pe
profit = 16%)
Rata rentabilitatii economice (rentabilitatea investotiei) = profit /active totale * 100 =
= 375 / 4000 *100 = 9.38%
Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu * 100 =
(375 -60) / 1700 * 100 = 18.52 %
Rata dobanzilor = dobanzi / datorii pe termen lung = 200 / 1.000=0.2
Rata de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare = profit /cheltuieli de exploatare * 100=
375 / 1500 * 100 = 25%

11

2. S se calculeze capacitatea de autofinanare i autofinanarea pornind de la informaiile


prezentate mai jos:
Indicator
u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor
1000
Producia vndut
18000
Producia stocat
2500
Subvenii de exploatare
2000
Venituri din vnzarea mijloacelor fixe
600
Cheltuieli cu materii prime
Costul mrfurilor vndute
Cheltuieli salariale
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu provizioane
Cheltuieli cu chirii
Cheltuieli cu asigurri sociale
Valoarea net contabil a elementelor de
activ cedate
Impozite i taxe
Venituri din dobnzi
Venituri din diferene favorabile de curs
valutar
Cheltuieli cu dobnzi
Cheltuieli cu provizioane financiare
Impozit pe profit
Rata de distribuire a profitului

2500
700
10000
600
200
200
1200
400
300
200
200
800
100
300
40%

12

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune


Nr.
INDICATORI
crt.
1. Vnzri de mrfuri (Vmf)
2. Costul mfurilor vndute (Chmf)
3. Marja comercial (Mc)(1-2)
4. Producia vndut (Pv)
5. Cifra de afaceri net (CA)(1+4)
6. Variaia stocurilor (S)
7. Producia imobilizat (Pi)
8. Producia exerciiului(Pex)(4+6+7)
9. Consumuri intermediare (Ci)
10. Valoarea adugat (Vad)(3+8-9)
11. + Subvenii de exploatare
12. - Alte impozite i taxe
13. - Cheltuieli cu personalul
14. = Excedent brut de exploatare(EBE)
15. + Alte venituri din exploatare
16. - Ajustare valori imobilizri
17. - Alte cheltuieli de exploatare
18. = Rezultatul din exploatare (Rexp)
19. Venituri financiare
20. - Cheltuieli financiare
21. = Rezultatul financiar (Rfin)
22. Rezultatul curent (Rcrt)(18 + 21)
23. Rezultatul extraordinar (Rextr)
24. Rezultatul brut (Rbr)(22 +23)
30. - Impozitul pe profit
31. = Rezultatul net (Rnet)(24 - 30)

U.M.
1000
700
300
18000
19000
0
2500
21500
2500
19000
2000
1500
10000
5500
600
800
400
4900
400
900
-400
4400
4400
300
4100

Soldurile intermediare de gestiune caracterizeaza situatia financiara a intreprinderii din


punctual de vedere al aportului diferitilor factori de productie.
SIG sunt n mare parte indicatori n cascad.
Marja comercial exprim rezultatul operaiunilor de vnzare/cumprare de mrfuri.
MC< 0 arat c rezultatul obinut este nefavorabil.
Este important nu doar ca marja comerciala sa fie pozitiva, ci ca si evolutia ei n timp s fie
favorabil.
Cauzele descresterii marjei comerciala tin de managementul( general sau cel puin financiar sau
comercial) nesatisfctor; riscul este ca societatea s fie absorbit de concureni, de conjunctura
nefavorabil mai mult sau mai puin generalizat (o criz economic, o depresiune/recesiune) sau de
de politicile ei de vnzri, de pre, de pia care sunt ineficiente i trebuie schimbate (promovarea
unui nou produs/serviciu, mbuntirea stilului de promovare, a organizrii desfacerii).

13

Producia exerciiului exprim valoarea activitii de baz a societii concretizat n produse


finite fabricate sau n curs de fabricaie stocate sau deja vndute. Este specifica societatilor
industriale.
n analiza PE este important nu doar dinamica ei, ci mai ales dinamica structurii ei pe
componente:

creterea ponderii PS vdete o politic de vnzri ineficient;

creterea ponderii PI vdete o cretere a ciclului de fabricaie sau a autoconsumului cu


efecte n scderea cifrei de afaceri.

Valoarea adaugata reprezint valoarea creat de factorii de producie care concur la activitatea
ntreprinderii.
Valoarea adugat redusa poate rezulta :
- din productivitate redus;
- din consumuri specifice mari;
- randament sczut al capitalului tehnic (fix);
- politic comercial neadecvat;
- costuri mari ale factorilor de producie
- costuri salariale mari
- impozite i taxe mari.
Valoarea adaugata pozitiva reprezinta sursa de acumulari banesti din care se vor plati datoriile
catre stat, catre creditori si actionari, catre salariati sip e cat este posibil se va pastra o anumita suma
pentru autofinantare.
Excedentul brut de exploatare reprezint acel rezultat care permite finanarea investiiilor,
remunerarea surselor externe, remunerarea acionarilor i autofinanarea.
Analiza excedentului brut al exploatrii evideniaz rolul pe care acest indicator l are asupra
ntreprinderii:
- permite msurarea performanelor economice a ntreprinderii prin calculul indicatorilor
relativi ai rentabilitii (rata marjei brute a exploatrii, rata rentabilitii economice)
- permite acoperirea obligaiilor ntreprinderii, dac nivelul indicatorului este suficient de
mare. n acest caz se vor putea rambursa mprumuturile i plti dobnzile aferente, se vor putea
rennoi imobilizrile pe seama amortizrii i se vor acoperi riscurile din provizioanele constituite.
Diferena va fi distribuit statului (impozit pe profit), acionarilor (dividende) i ntreprinderii
(autofinanare).

14

- excedentul brut al exploatrii este independent de de politica financiar a ntreprinderii (nu


este influenat de structura financiar a ntreprinderii care modific nivelul cheltuielilor i veniturilor
financiare), de politica de investiii (reflectat n amortizare), de politica de provizioane (nu ia n
considerare provizioanele), de politica de dividend (reflectat n repartizarea profitului net), de
politica fiscal (nu ia n considerare modul de calcul al impozitului pe profit) i de elementele
extraordinare ale activitii desfurate (rezultatul extraordinar). Cu alte cuvinte, EBE reflect
rezultatul exploatrii obinut doar din efortul propriu al ntreprinderii.
Rezultatul exploatrii reprezint acel rezultat care permite remunerarea acionarilor i
autofinanarea.
Rezultatul curent naintea impozitrii reprezint rezultatul exploatrii corectat cu cel din
activitatea financiar
Rezultatul excepional reprezint rezultatul operaiunilor cu caracter excepional. Pune n
eviden fluxurile financiare care rezulta din operaiuni care nu au legtur direct cu obiectul
normal de activitate al ntreprinderii. Operaiunile din aceast categorie au un caracter accidental.
Rezultatul net al exerciiului reprezint rezultatul rmas la dispoziia societii pentru crearea
resurselor financiare proprii pentru dezvoltare i remunerarea acionarilor.
Capacitatea de autofinanare (CAF) este indicatorul care reflect potenialul financiar determinat
de activitatea rentabil a unei ntreprinderi la sfritul unei perioade, destinat s remunereze
capitalurile proprii (prin dividende), s finaneze dezvoltarea viitoare (prin

partea din profit

repartizat pentru constituirea rezervelor) precum i s menin i s rennoiasc activele corporale


(prin amortizri).
Capacitatea de autofinanare nu reprezint propriu-zis un sold intermediar de gestiune. Astfel,
spre deosebire de Rezultatul brut al exploatrii (RBExp) sau de Excedentul brut al exploatrii (EBE),
care se refer la numai la activitatea de exploatare, CAF ine cont de toate laturile activitii
ntreprinderii (de exploatare, financiar i extraordinar). nseamn c fa de EBE, capacitatea de
autofinanare constituie un indicator mai global al performanelor ntreprinderii.
CAF reprezint surplusul monetar net global, efectiv sau potenial, degajat de ansamblul
operaiunilor de gestiune n cadrul unei anumite perioade, care rmne la dispoziia ntreprinderii pe
termen lung. Caracterul net se explic prin determinarea acestui indicator dup deducerea
impozitului pe profit, iar caracterul global prin faptul c este degajat de ntreaga activitate a
ntreprinderii.

15

Calculul CAF:
a) metoda deductiva:
INDICATORI
Excedentul brut din exploatare(EBE)
(+)Venituri financiare
(+)Alte venituri din exploatare
(-)Cheltuieli financiare
(-)Alte cheltuieli din exploatare
(-)Impozit pe profit
(=)Capacitatea de autofinantare(CAF)

U.M
5500
400
600
900
400
300
4900

b)metoda aditiva:
INDICATORI
Profit net
(+)Cheltuieli cu amortizarile si
provizioanele
(=)Capacitatea de autofinantare

U.M.
4100
800
4900

Rate de rentabilitate
Ratele de rentabilitate reprezint indicatori sintetici, prin care se apreciaz sub form relativ
situaia profitabilitii sau a capacitii ntreprinderii de a produce profit. Ratele rentabilitii sunt
printre cei mai importani indicatori prin care se apreciaz eficiena general a activitii unei
ntreprinderi, deoarece reflect rezultatele obinute ca urmare a trecerii prin toate stadiile circuitului
economic: aprovizionare, producie i desfacere.
Rata rentabilitii, ca indicator de performan, poate avea mai multe forme de exprimare, n
funcie de modul de raportare a unui indicator de efecte sau rezultate obinute (profitul, EBE sau ali
indicatori pariali ai rentabilitii) la un indicator de flux global al activitii (cifra de afaceri, venituri
din exploatare, valoarea adugat) sau la mijloacele economice avansate sau consumate pentru
obinerea rezultatului respectiv (ca indicatori de efort).
Dup criteriul funcional, ratele rentabilitii se pot clasifica n:
-

rate ale rentabilitii economice;

rate ale rentabilitii financiare;

rate ale rentabilitii resurselor consumate;

rate ale rentabilitii veniturilor.

16

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Specificaie
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Profit din exploatare
Profit net
Excedentul brut din expl.
Capital propriu
Capital investit
Rata rentabilitii
economice brute
nominale
Rata rentabilitii
costurilor
Rata rentabilitii
financiare
Rata rentabilitii
economice nete nominale
Rata rentabilitii
veniturilor

Simbol

U.M.

Ve
Che
Pe=Ve-Che
Pn
EBE
Cpr
Ci=Afn+NFR+Db
Rebn

EBE
100
Ci

Rc=Pe/Che
Rf

Pn
100
Cpr

Renn

Pe
100
Ci

Rv=Pe/Ve

%
%
%
%
%

Afn Active fixe nete


Rata rentabilitii economice

evideniaz eficiena capitalurilor investite (proprii i

mprumutate) i trebuie s fie superioar ratei inflaiei.n termeni reali rata rentabilitii economice
trebuie s remunereze capitalurile investite la nivelul ratei minime de randament din economie
respectiv rata medie a dobnzii la obligaiunile emise de stat.
Rata rentabilitii economice brute nominale i nete nominale sunt superioare ratei inflaiei.
Rata rentabilitii financiare msoar randamentul capitalurilor proprii respectiv al
plasamentului financiar. Aceast rat renumereaz proprietari prin acordarea de dividende.

17

Administrarea i Lichidarea ntreprinderilor


1. -De ctre cine sunt numii membrii consiliului de supraveghere?
Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu
exceptia primilor membrii care sunt numite prin actul constitutive. Numarul membrilor consiliului
de supraveghere este numit prin actul constitutiv, acesta neputand fii mai mic de 3 dar nici mai mare
de 11.
Membrii consiliului de supraveghere pot fii revocati oricand de adunarea generala a
actionarilor cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.
-Atribuiile principale ale consiliului de supraveghere.
1) Exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
2) Revoca si numeste membrii directoratului;
3) Verifica conformitatea cu legea cu acutlui constitutiv si cu hotararile adunarii generale a
operatiunilor de conducere a societatii;
4) Raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de
supraveghere desfasurata.
2. - Ci cenzori va avea o societate pe aciuni?
Controlul asupra actelor si operatiunilor administratorilor se exercita de catre cenzori, care
trebuie sa fie actionari (cu exceptia cenzorilor contabili), iar majoritatea cenzorilor trebuie sa
aiba cetatenia romana.Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si 3 supleanti, daca prin actul
constitutiv nu se prevede un numar mai mare.In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie
impar.Acestia sunt alesi de catre adunarea constitutiva pe o perioada de 3 ani si pot fi
realesi.Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul (nu pot delega pealtcineva in locul lor).
- Rolul cenzorilor n cadrul societii pe aciuni.
Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile
financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute
regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, isi pierd
automat acest statut:
a. Rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusive sau sotii administratorilor;
18

b. Persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat aceea de censor, un
salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate sau ai caror angajatori
sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;
c. Persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie,
respective al consiliului de supraveghere si directoratului in temeiul art 153 alin. 14
d. Persoanele care pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate au
atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii
publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.
- Cum poate fi redus sau majorat capitalul social?
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in
care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea a IV-a.
Capitalul social poate fi redus prin:
- micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
- reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;
- dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
- atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
- scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
- restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionalacu reducerea
capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiunesau parte sociala;
- alte procedee prevazute de lege.
Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin
restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea
obligatiunilor rambursate.
Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii
nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
3. Cine pot fi lichidatorii?
Art. 253. - (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii
persoane fizice sau reprezentantii permanenti - persoane fizice ale societatii lichidatoare trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditii lelegii.
(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv membrii directoratului.

19

(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu directorii si
administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, sa faca un inventar si sa incheie
un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, si sa le semneze.
(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li
s-au incredintat de administratori, respectiv de membrii directoratului, si actele societatii. De
asemenea, acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. In cazul societatilor pe
actiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub
controlul consiliului de supraveghere
Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

1. Inventarierea patrimoniului. Proceduri . Studiu de caz

Inventarierea anuala a patrimoniului se efectueaza cu respectarea ordinului 1753 din 22


noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de activ si de pasiv.
Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se
constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la
data la care aceasta se efectueaza.
Conform acestui ordin inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de
regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activittii fiecarei
unitati.
In cadrul agenilor economici cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inaintea
datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii
rezultatelor inventarierii in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.
In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se va cuprinde
valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si
iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.
Realizarea inventarierii patrimoniului presupune urmarirea etapelor de mai jos :
stabilirea datei la care se va face inventarierea;
intocmirea deciziei de inventariere;
instruirea membrilor comisiilor de inventariere si elaborarea procedurii de inventariere;
20

derularea efectiva a inventarierii;


intocmirea procesului verbal de inventariere;
valorificarea inventarului.
Raspunderea pentru buna organizare a inventarierii revine administratorului, ordonatorului de
credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de activ si de pasiv si care
elaboreaza si transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unitatii.
Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza de catre comisii de inventariere,
formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate. In
decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta comisiei, numele responsabilului
comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunea supusa inventarierii, data de incepere si de
terminare a operatiunilor.
La persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, precum si la unitatile
al caror numar de salariati este redus, iar valoarea bunurilor din gestiune nu depaseste plafonul
stabilit de administratori, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.
Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala,
numita, de asemenea, prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate prevazute, care are ca
sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a
operatiunilor de inventariere.
Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit
prevederilor legale.
Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisii vor fi numite
persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la
timp a inventarierii elementelor de activ si de pasiv, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor
contabile aplicabile.
Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv se pot efectua atat cu salariatii
proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu
pregatire corespunzatoare.
Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici
contabilii care tin evidenta gestiunii respective.

21

SIMBOL
CONT

DENUMIRE CONT

SOLDURI FINALE

22

D
1012Capital subscris varsat
106Rezerve
131Subventii pentru investitii
212Constructii
2131Echipamente tehnologice
2133Mijloace de transport
214Mobilier, aparatura birotica
263Imobilizari financiare
2812Amortizarea constructiilor
2813Amortizarea mijloacelor de transport
301Materii prime
3012Materiale auxiliare
303Obiecte de inventar
341Semifabricate
345Produse finite
371Marfuri
401Furnizori
411Clienti
5121Conturi curente la banci
5311Casa
601Cheltuieli cu materiile prime
607Cheltuieli privind marfurile
635Cheltuieli cu alte impozite, taxe
641Cheltuieli cu salariile personalului
658Alte cheltuieli din exploatare
671Cheltuieli privind calamitatile
701Venituri din vanzarea produselor finite
704Venituri din lucrari executate si servicii prestate
707Venituri din vanzarea marfurilor
711Variatia stocurilor

TOTAL

C
300.000
9,100
142,000
745095
75000
297447
25000
164231
658,000
140,000
10000
890
748
12450
24620
18650
35,000
5210
21000
1423
700
254
1420
32500
470
684
5,892
24,800
36,000
87,000

1,437,792

1,437,792

1. constatare de minus la materii prime, in cadrul normelor legale de scazamant:

601Cheltuieli privind materiile

= 301Materii prime

5000 lei

prime

2. constatare de minus la produse finite,imputabil:


711Variatia stocurilor

3.

= 345 Produse finite

3000 lei

imputarea minusului constatat la produse finite, angajatului societatii, la valoarea

constatata,TVA 24%:
23

4282 Alte creante si datorii in


legatura cu personalul

3.720 lei

758Alte venituri din


exploatare

3.000 lei

4427TVA colectata

720lei

4. retinerea din salariul angajatului vinovat de minusul constatat la produse finite, a imputatiei:

421Personal-remuneratii datorate

4282Alte datorii si

3.720.lei

creante in legatura
cu personalul

5. constatare de plus la marfuri:


371Marfuri

607Cheltuieli privind 4.500 lei


marfurile

6. constatare, in urma inventarierii, de plus in casierie:

5311Casa in lei

758Alte venituri din

2.500 lei

exploatare

7. constatare de minus la inventariere, la semifabricate, imputabil:

711Variatia stocurilor

341Semifabricate

1.000 lei

8. imputarea prejudiciului referitor la semifabricate

461Debitori diversi

1.240 lei
24

758Alte venituri din


exploatare

1.000 lei

4427TVA colectata

240 lei

9. constatare de plus la inventariere la aparatura birotica


214Aparatura birotica

131Subventii pentru

1.500 lei

investitii

10. constatare de minus la materiale auxiliare, pentru care la data inventarierii nu se poate
determina faptul generator
473Decontari din operatii in curs

= 3012Materiale auxiliare 500 lei

de clarificare

11. solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati naturale


671Cheltuieli privind calamitatile

si alte evenimente extraordinare

473Decontari din

500 lei

operatii in curs
de clarificare

12. constatare de minus la marfuri, imputabil:


607Cheltuieli privind marfurile

371Marfuri

4.000 lei

13. imputarea prejudiciului referitor la marfuri, persoanei vinovate, la valoarea de inventar, TVA
24%:

461Debitori diversi

4.960 lei

758Alte venituri din


exploatare
4427TVA colectata

4.000 lei
960 lei
25

14. minus constatat la un mijloc de transport in stare noua, neamortizat, imputabil:


658Alte cheltuieli de exploatare = 2133Mijloace de

20.000 lei

transport

15. imputarea minusului la mijloace de transport la valoarea de 30.000 lei, TVA 24%:
461Debitori diversi

37.200 lei

758 Alte venituri


din exploatare
4427TVA colectata

30.000 lei
7.200 lei

16. constatare de plus la echipamente tehnologice:


2131Echipamente tehnologice

131Subventii pentru

7.000lei

investitii

17. constatare de minus la obiecte de inventar pentru care, pana la data inventarierii, nu se poate
determina faptul generator:
473Decontari din operatii in curs

303Obiecte de inventar 500 lei

de clarificare

18. solutionarea ulterioara a cazului, minus generat de calamitati naturale:


671Cheltuieli privind calamitati

si alte evenimente extraordinare

473Decontari din

500 lei

operatii in curs
de clarificare

19. - se constata o depreciere a marfurilor stocate, stoc scriptic 2.500 buc., cost achizitie 6.lei/buc;
stoc faptic 2.500 buc., valoarea de piata a marfurilor in momentul inventarierii 5. lei/buc.
Se inregistreaza o depreciere de: (6.0 lei-5.0lei)x2.500buc. pentru care se constituie un provizion
in valoare de 2.500 lei.
26

6814 Cheltuieli de exploatare

397 Provizioane pentru

privind provizioanele pentru

2.500lei

deprecierea marfurilor

deprecierea activelor circulante

20. inchiderea conturilor de TVA:


TVA deductibila = 0
TVA colectata

= 9120

4427TVA colectata

4423TVA plata

9120 lei

21. inchiderea conturilor de cheltuieli:


121Profit si pierdere

29.000 lei

601Cheltuieli privind
materiile prime

5.000lei

658Alte cheltuieli de
exploatare

20.000 lei

671Cheltuieli privind
calamitatile si alte
evenimente extr.

1.000lei

607Cheltuieli privind
marfurile

500 lei

6814Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele pentru

deprecierea marfurilor 2.500 lei

22. inchiderea conturilor de venituri:


758Alte venituri din exploatare

121Profit si pierdere 40.500.lei

23. inchiderea contului 711Variatia stocurilor:


121Profit si pierdere

711Variatia stocurilor 4.000lei


27

SIMBOL
CONT

DENUMIRE CONT

SOLDURI FINALE

28

D
1012
106
121
131
212
2131
2133
214
263
2812
2813
301
3012
303
341
345
371
397
401
411
421
4423
461
5121
5311
601
607
635
641
658
671
701
704
707
711

Capital subscris varsat


Rezerve
Profit si pierdere
Subventii pentru investitii
Constructii
Echipamente tehnologice
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica
Imobilizari financiare
Amortizarea constructiilor
Amortizarea mijloacelor de transport
Materii prime
Materiale auxiliare
Obiecte de inventar
Semifabricate
Produse finite
Marfuri
Provizioane pentru deprecierea marfurilor
Furnizori
Clienti
Personal salarii datorate
TVA de plata
Debitori diversi
Conturi curente la banci
Casa
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
Cheltuieli cu salariile personalului
Alte cheltuieli din exploatare
Cheltuieli privind calamitatile

C
300000
9,100
7500
150500

745095
82000
277447
26500
164231
659000
140000
5000
390
248
11450
21620
19150
2500
35000
5210
3720
9120
43400
21000
3923
700
254
1,420
32500
470
684

Venituri din vanzarea produselor finite


Venituri din lucrari executate si servicii
prestate
Venituri din vanzarea marfurilor
Variatia stocurilor

TOTAL

5,892
24800
36000
87000

1466412

1466412

AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE

1. Definiti termenul de prag de semnificatie.


Prin prag de semnificatie se intelege nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o
eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare, cat
si imaginea fidela a rezultatului, a situatiei financiare si a patrimoniului intreprinderii.
29

2. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiului continuitatii activitatii.


Principiul continuitii activitii care presupune c unitatea patrimonial i va continua n mod
normal funcionarea ntr-un viitor previzibil fr a intra n starea de lichidare sau de reducere
sensibil a activitii. Astfel, situaiile financiare trebuie s fie ntocmite pe o baz diferit de
evaluare
Auditorul va lua n calcul riscul de nerespectare a principiului continuitii
activitiidin situaiile financiare printr-o serie de:
-calcule financiare - scadene fr mijloace de rambursare, mprumuturi realizate pe termen scurt
pentru finanarea activelor financiare pe termen lung, datoria net sau situaia datoriei nete curente.
-indicii de exploatare15 pierderea unor clieni importani, lipsa concurenei furnizorilor sau lipsa
furnizorilor importani, difereniai n ceea ce privete remunerarea factorului for de munc sau
aciuni n justiie care pot conduce la hotrri judectoreti ce nu pot fi onorate.
Aceste riscuri pot fi diminuate dac planul conducerii are surse alternative de procurare a
lichiditilor prin venituri extraordinare sau obinerea de capital pentru acoperirea datoriilor.
Auditorul se poate gsi n una din urmtoarele situaii:
a. A fost aplicat convenia contabil de baz a continuitii activitii, dar exist o incertitudine
semnificativ. n acest caz, se verific dac n notele anexe au fost descrise corect faptele
susceptibile de a pune n discuie continuitatea activitii; n caz afirmativ, auditorul va emite o
opinie fr rezerve, dar va introduce un paragraf de observaii; n caz negativ, va emite o opinie cu
rezerve sau o opinie defavorabil;
b. Situaiile financiare au fost stabilite n condiii de continuitate a activitii, dar, n raionamentul
su profesional, auditorul reine c ntreprinderea nu va fi n msur s continue activitatea; n acest
caz, el va emite o opinie defavorabil;
c. Conducerea ntreprinderii refuz s fac sau s completeze analizele sale pentru a evalua de o
manier complex aspectele legate de continuitatea activitii; auditorul poate introduce o rezerv n
raportul su, ca urmare a limitrii ntinderii lucrrilor sale.
3. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare.
Principiul independenei exerciiului se refer la delimitarea n timp a cheltuielilor i veniturilor
aferente activitii agentului economic pe msura angajrii acestorai a trecerii lor la rezultatul
exerciiului la care se refer. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute
30

atunci cnd acestea se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su este ncasat sau
pltit i este nregistrat n evidenele contabile i raportat n situaiile financiare ale perioadelor
aferente. Situaiile financiare care respect acest principiu ofer informaii utilizatorilor nu numai
despre tranzaciile trecute, care au implicat pli i ncasri, dar i despre obligaiile de plat din
viitor i despre resursele privind ncasrile viitoare
Auditorul trebuie s se asigure c toate veniturile i cheltuielile aferente activitii agentului
economic sunt delimitate n timp pe msura angajrii i decontate asupra rezultatului exerciiului la
care se refera
Auditorul trebuie s obin un grad rezonabil de asigurare c bilanul
respect concepiile fundamentale de baz ale contabilitii:
- continuitatea activitii de exploatare;
- contabilitatea de angajamente.
Bilanul contabil ofer comparabilitatea elementelor patrimoniale pe cel puin dou exerciii
financiare, metodele de evaluare i prezentare sunt identice cu cele ale anului precedent, iar dac
sunt modificri, ele s fie nscrise i justificate n notele ataate bilanului;
- elementele de activ i de pasiv sunt evaluate fr a se face compensri
ntre active i pasive, ntre cheltuieli i venituri;
- bilanul de deschidere corespunde cu bilanul de nchidere a exerciiului
precedent;
- auditorul procedeaz pentru fiecare cont la verificarea contabil a
credibilitii componentelor sale i a soldului su;
- datele de inventar ale elementelor de activ i de pasiv sunt regrupate n registrul inventar cantitativ
i valoric, dup caz. Auditorul procedeaz la o comparare ntre valorile contabile i valorile de
inventar furnizate de ntreprindere, apreciind credibilitatea lor.
4. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul principiul prudentei.
Principiul prudentei trebuie sa raspunda , potrivit Directivei a IV a la doua imperative
a) numai beneficiile realizate la data inchiderii bilantului pot fi inscrise in acest cont
b) trebuie sa se tina seama de toate riscurile previzibile si de pierderile eventuale care au aparut in
cursul exercitiului sau al unui exercitiu anterior , chiar daca aceste riscuri sau pierderi nu sunt
cunoscute decat intre data de inchidere a exercitiului si data de intocmire a bilantului.
Trebuie sa se tina cont de deprecieri, indiferent daca exercitiul se incheie cu pierderi sau cu
beneficii.Principiul trebuie aplicat cu buna credinta; el nu admite supraevaluarea de activ si a
31

veniturilor , respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor tinand cont de


deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului financiar
curent sau anterior
In elaborarea situatiilor financiare pot aparea incertitudini care inevitabil sunt recunoscute prin
prezentarea naturii si a valorii lor. De exemplu, incasarea creantelor incerte si litigioase, durata de
viata probabila a echipamentelor tehnologice, reclamatii cu privire la produsele in garantie.
In acelasi timp , prudenta nu permite constituirea de rezerve sau provizioane fara obiect sau
supradimensionate, subevaluarea constienta a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea
deliberata a datoriilor sau a cheltuielilor. Astfel, situatiile financiare nu mai pot fi credibile

EVALUAREA INTREPRINDERILOR

1. Indicati formula de calcul a profitabilittii economice, ca indicator specific diagnosticului


financiar.
Marja profitului net formula de calcul:
Profit net/Cifra de afaceri
32

Marja de profit indica marimea profitabilitatii agentului economic; o rata a profitului


ridicata indica o profitabilitate mare a agentului.
Rata rentabilitatii activelor:
(Profit net/Active totale)*1000
Indica profitul net obtinut la 1000 lei active totale; cu cat rata este mai mare cu atat este
mai bine.
2. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute valoare patrimonial a ntreprinderii.
Prin valoare substantiala bruta (VSB) se intelege activul reevaluat in ipoteza continuitatii activitatii,
plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea
bunurilor care desi sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii nu sunt folosite din diverse cauze
(inchiriate etc.)
3. Ce relatie este ntre rata de actualizare, capacitatea beneficiar si valoarea ntreprinderii?
K=1/i
este inversul ratei de capitalizare i exprim nr. de ani de profit net pe care cumprtorul estedispus
s-l plteasc
V r =P*k,
P=profit
Vr = P/i
Valoarea de rentabilitate este direct proporional cu capacitatea ntreprinderii de a produce profit i
invers proporional cu rata de plasament a disponibilitilor pe piaa financiar

EXPERTIZA CONTABILA
1. Care sunt rspunderile experilor contabili?
Expertii contabili raspund, n exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa
caz, potrivit legii.
Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati), in raport cu
gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:
-

mustrare

avertisment scris
33

suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat)


pe o perioada de timp de la trei luni la un an;

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).

Abaterile, in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare, se stabilesc prin Regulamentul


de organizare si functionare
Experii contabili i contabilii autorizai rspund, n exercitarea profesiei, disciplinar,
administrativ, civil, penal, dup caz, potrivit legii.
Pentru stabilirea rspunderii administrative sau contravenionale trebuie avute n vedere
urmtoarele:
-

fapta s fie svrit cu vinovie;

fapta s fie prevzut de lege sau alt act normativ ca fiind contravenie i se sancioneaz
chiar dac este svrit fr intenie

Expertul contabil va raspunde penal in situaia n care a svrit o fapt (infraciune), cu


pericol social, cu vinovie, fapt prevzut de legea penal.
Pentru stabilirea rspunderii civile a experilor contabili trebuie avute n vedere urmtoarele
aspecte:
-

contractul

fapta

prejudiciul

cauzalitatea

vinovia.

2. Enumerai faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului?


Faptele care atrag rspunderea disciplinar a experilor contabili sunt urmtoarele:
-

abateri de comportament sancionate cu mustrare;

absena nemotivat de la ntrunirea A.G. a filialei sau de la Conferina Naional,


sancionat cu avertisment;

absena nemotivat de la dou edine consecutive ale A.G. ale filialei sau C.N.;

neplata cotizaiei anuale i/sau a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite de


Regulament, pe durata unui an calendristic;

nerespectarea normelor privind aprarea i pstrarea secretului profesional sancionate cu


suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioad de la 1 la 3 luni.

Abateri disciplinare sancionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei:


-

absena nemotivat de la trei reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.;
34

publicitatea fr respectarea Codului privind conduita etic i profesional a experilor


contabili i a contabililor autorizai din Romnia;

neplata cotizaiei anuale i/sau a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite de


Regulament, pe durata unui an calendristic;

executarea unei pedepse private de libertate pentru svrirea unei fapte care nu interzice
dreptul de gestiune i de administrare a societilor comenrciale de profil;

neplata la buget, n termenul i cuantumul prevzut de lege a impozitelor cuvenite statului


asupra onorariilor ncasate de ctre persoanele fizice;

nclcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;

refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului, documentele priind


activitatea profesional;

practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr viza anual pentru exercitarea
profesiei.
3. n ce const secretul profesional i confidenialitatea expertului contabil?
Confidenialitatea

presupune

profesionistul

contabil

trebuie

respecte confidenialitatea informaiilor obinute n timpul misiunilor sale i nu trebuie s le


utilizeze sau s le divulge fr autorizaie scris, n afar de cazurile cnd obligaia divulgrii
este prevzut prin lege sau norme reglementare. Obligaiile de confidenialitate sau secret
profesional sunt nscrise n legislaia fiecrei ri.

STUDII DE FEZABILITATE
1. Ce este un plan de afaceri; cele trei elemente ale acestuia;
Planul de afaceri este un document utilizat in planificarea strategiei si a activitatilor unei
firme.
Un plan de afaceri se bazeaz pe urmtoarele elemente:
- un ntreprinztor (omul de afaceri), care i asum contient anumite riscuri i care vrea s obin
un anumit profit;
35

- mai multe activiti care consum resurse i care genereaz profit (ideea de afacere)
- un mediu n care se desfoar aceste activitati (mediul de afaceri)
2. De ce este nevoie de un plan de afaceri;
Planul de afaceri reprezinta pe de o parte instrumental intern prin care se poate conduce si
controla procesul de demarare si functionare ulterioara a firmei. Pe de alta parte planul de afaceri
reprezinta un instrument extern de comunicare cu mediul economic.
3. Dup obiectivul investiional, de cte tipuri sunt investiiile? Dezvoltai pe scurt.
- cea mai intalnita este investitia tehnica privind achizitia,constructia simontajul unor
masini,utilaje,mijloace de transport
-

investitia umana pentru formarea calificarea,specializareapersonalului

investitia sociala (constructia la intreprindere a unei cantine)

investitii financiare cumpararea de titluri de participare la altesocietati

investitii comerciale pentru publicitate si reclama

4. Sub aspect strategic, ce presupune o investiie de demarare?


Investiia poate fi privit ca o cheltuial pe care o fac persoanele fizice sau juridice cuscopul de a
obine bunuri i servicii. Sunt acele renunri la o satisfacie imediat i sigur,n schimbul unei
sperane al crei suport sunt tocmai resursele investite, cu alte cuvinte, sunt acele
cheltuieli certe pentru venituri viitoare incerte.
Noiunea de investiie are un sens larg i unul restrns. n sens restrns, investiiilesunt mijloace
financiare destinate achiziionrii unor bunuri de folosin ndelungat sau decapital fix pentru
lrgirea i modernizarea produciei. n sens larg, investiiile nglobeazatt cheltuielile cu procurarea
mijloacelor de munc, ct i pe cele destinate achiziionriimateriilor prime, materialelor, plata
salariilor, precum i pentru diverse operaiuni bancare,adic toate resursele financiare folosite
n mod curent ntr-o unitate economic pentrufinanarea produciei. ntre aceste dou
interpretri date noiunii de investiie existdeosebiri eseniale de coninut. Astfel, definiia n sens
larg include unele elemente decosturi specifice procesului de producie i suprapune noiunea
de investiii cu cea care poart denumirea de cheltuieli de producie. Cu toate acestea,
ntre noiunile prezentatee x i s t a n u m i t e diferenieri care rezult din coninutul material al
36

investiiei care setransform ntotdeauna n capital fix comparativ cu cheltuielile de producie care
setransform n produse i servicii, dar exist i un aspect financiar. Investiiile sunt economiile
fcute de o persoan fizic, juridic sau desocietate n totalitatea ei, rezultate ca excedent de venituri
peste cheltuielile de consum icare sunt plasate de acestea pentru crearea, dezvoltarea,
modernizarea capitalului fix nvederea obinerii unui flux durabil de ctig viitor. Aceste
interpretri date noiunii de investiie au n vedere investiiile de capital, caresunt caracteristice i
proiectelor de investiii pentru lucrri de mbuntiri financiare,specifice agriculturii. Activitatea de
investiii, sub forma investiiilor de capital, se concretizeaz, nmajoritatea cazurilor, pe baz de
programe i proiecte. Programele de investiii, indiferent de nivelul la care au fost
elaborate, au o arie de cuprindere mai mare i de cele mai multe ori, pentru implementarea
lor este nevoie s fie detaliate n unul sau mai multe proiecte deinvestiii.Proiectul de investiii poate
fi definit ca un ansamblu optimal de aciuni de investiiibazate pe o planificare sectorial, global i
coerent, pe baza creia, o combinaie definitde resurse umane, materiale .a. provoac o
dezvoltare economic, social determinat. Aadar, investiiile pot fi definite ca
reprezentnd totalitatea veniturilor economisite i alocate pentru achiziionarea de
capital fix, respectiv pentru creterea patrimoniului unuiagent economic, materializate
n imobilizri corporale, imobilizri necorporale, imobilizri financiare n scopul obinerii
unui flux de venit net pe o perioad de timp ct mai mare

37