Sunteți pe pagina 1din 3

COALA GIMNAZIAL NR.

11 ,,IORGU IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeul Galai, cod 805300
Tel. 0236 - 815796; Fax. 0236 815796
Email scoala11tecuci@yahoo.com, web site http://scoala11tecuci.scoli.edu.ro

Aprobat in Consiliul de Administratie


8.10.2008 /revizuit/ 1.09.2010
Director,
Prof.Croitoru Mihaela

Regulamentul de organizare i funcionare a


Comisiei pentru Evaluare i Asigurarea Calitii
2010-2011
CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament s-a elaborate n temeiul prevederilor din Legea nv mntului nr.84/1995,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare,a Ordinului MEdC 3928/21.04.2005 privind
asigurarea calitii serviciilor educa ionale n institu iile de nv mnt preuniversitar,Ordinul
75/12.07.2005 privind asigurarea calitii educaiei din ROFIP.
Art.2. Prezentul regulament stabilete modul de organizare i func ionare al Sistemului de Management al
Calitii din coala nr.11Iorgu Iordan Tecuci avnd ca scop:
1. delimitarea atribuiilor i responsabilitilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice
2. stabilirea limitelor de competen la fiecare nivel ierarhic;
3. stabilirea relaiilor ntre structurile existente i cele create de implementarea Sistemului de Management
al Calitii
CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORIC

Art.3. (1) Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii este format din 3 9 membri.Conducerea ei
operativ este asigurat de conductorul organiza iei director/director adj. sau de un conductor desemnat de
acesta.
Componena Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ii cuprinde:
a) 5 cadre didactice
b) 1 reprezentant al prinilor
c) 1 reprezentant al comunitii locale
(2) Membrii Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ii nu pot ndeplini func ia de director sau
director adjunct n instituia respectiv cu excep ia persoanei care asigur conducerea ei operativ.
Coordonatorul desemnat nu poate fi membru n Consiliul de Administra ie al unit ii de nv mnt.
Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ii poate fi remunerat,cu
respectarea legislaiei n vigoare.
CAPITOLUL III RESPONSABILITI PRIVIND COMISIA PENTRU EVALUAREA I
ASIGURAREA CALITII
Art.4. Responsabilitile la nivel de unitate colar sunt:
1) Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii este un organism colectiv de lucru care identific,
analizeaz i propune soluii i decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calit ii.
Ea constituie o structur funcional support la nivel de unitate colar,asamblnd resurse umane minimale
Necesare proiectrii,implementrii i sus inerii Sistemului de Management al Calit ii.Comisia i elaboreaz
propriul regulament de funcionare.

Art.5. La nivelul catedrelor responsabilitile privind Sistemului de Management al Calit ii


1) eful ariei curricular are autoritatea i responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate n cadrul
acesteia(nvmnt);
2) eful de catedr,ca responsabil pentru calitate,urmre te la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale i
specific privind calitatea ,instruirea personalului,planificarea i desf urarea evalurilor/auditurilor interne
i a evalurilor individuale.
Art.6. La nivel de administraie responsabilitile privind Sistemul de Management al calit ii sunt:
1) la nivelul serviciilor responsabilitatea privind Sistemului de Management al Calit ii apar ine efilor de
servicii.

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA COMISIEI DE EVALUARE A CALITII

Art.7. Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii este alctuit din 10 membri:
1.Jalb Ecaterina coordonator
2.Pasat Iulia membru
3.Carp Florinela membru
4. Adscliei Laurena - membru
5.Corodeanu Aglaia membru
6.Dnil Vasile reprezentant al Consiliului Local Tecuci
7.
reprezentant al prinilor
Art.8. Comisia pentru Evaluare i Asigurarea Calitii este prezidat,condus i coordonat operativ de
doamna Jalb Ecaterina.Comisia i desemneazun secretar executive pe doamna professor Pasat Iulia .
Art.9. Comisia pentru Evaluare i Asigurarea Calitii i desf oar activitatea pe perioada unui an colar.
Art.10. Comisia se ntrunete lunar n edin ordinar,precum i n sedin extraordinar ori de cte ori este
nevoie,la convocarea celui care conduce operativ.
Art.11. edinele se deruleaz n prezena a dou treimi din numrul total de membri i sunt conduse de
coordonatorul comisiei.
Art.12. Misiunea comisiei const n elaborarea conceptual i implementarea unui sistem func ional de
management al calitii n coal,precum i adaptarea continu a acestuia la cerin ele nv mntului
preuniversitar romnesc i European.
CAPITOLUL V ATRIBUIILE COMISIEI
Art.13. Comisia pentru Evaluare i Asigurarea Calitii ndeplinete urmtoarele atribu ii:
1) elaboreaz i coordoneaz aplicarea procedurilor i activit ilor de evaluare i asigurare a calit ii,
aprobate de organismul de conducere;
2) elaboreaz anual,pn la data stabilit prin procedure interne un raport privind calitatea serviciilor
educaionale i propune msuri de ameliorare.Raportul este adus la cuno tin tuturor beneficiarilor
direci i indireci ai serviciilor educaionale prin afi are.Raportul annual rezum autoevaluarea intern
i este pus la dispoziia unui evaluator extern ARACIP;
3) realizeaz annual sondaje de investigare a op iunilor elevilor;
4) elaboreaz propria baz de date i informa ii privind calitatea serviciilor educa ionale prestate,structurate
pe standard i indicatori de performan la nivel institu ional i pe fiecare arie curricular;
5) elaboreaz instrumente de evaluare,descrie metode de urmrire a progresului elevilor;
6) stabilete procedura de transmitere ctre pr i a scrisorilor semestriale care s cuprind informa ii referitoare
la frecven,nvtur i conduit,activiti extra colare la care a participat i gradul de interes pentru anumite
materii;
7) elaboreaz propuneri de mbuntire a calitii innd cont de standardele de referin i ghidul de bune
practice elaborate de ARACIP
CAPITOLUL VI OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMISIEI
Art.14. Obiectivul major al conducerii n domeniul calitii l constituie conceperea i implementarea unui
sistem de management eficient al calitii bazat pe o structur organizatoric i a documenta iei
corespunztoare,care s permit monitorizarea evaluarea,interven ia corectiv preventiv i
mbuntirea continu a calitii.

Art.15. n vederea implementrii Sistemului de Management al Calit ii a politicii de asigurare a calit ii


n coala Nr.11Iorgu Iordan Tecuci,Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ii are urmtoarele
obiective:
1) elaborarea conceptual a Sistemului de Management al Calit ii n sensul definirii structurii lui
organizatorice i funcionale,precum i a modului de integrare a acestuia n managementul strategic;
2) elaborarea strategiei de implementare a Sistemului de Management al Calit ii i supunerea acestuia n
dezbaterea Consiliului profesoral;
3) stabilirea pachetului de msuri necesare pentru implementarea i consolidarea culturii calit ii;
4) definirea cerinelor calitative care vor fi stipulate n planul de calitate;
5) diseminarea informaiilor cu privire la cultura calit ii;
6) iniierea analizelor i evalurilor pe baza criteriilor i indicatorilor de calitate recomanda i;
7) asigurarea monitorizrii feed-back-ului din partea elevilor;
8) asigurarea monitorizrii feed-back-ului din partea angaja ilor;
9) analiza rezistenelor obiective i subiective care pot fi generale de implementarea Sistemului de
Management al Calitii i propunerea de soluii privind dep irea acestora;
10) evaluarea procesului de implementare a managementului calit ii i propunerea de solu ii corrective,
dac acestea sunt necesare;
11) elaborarea strategiilor de audit intern i extern(din comunitate)
CAPITOLUL VII CONDUCEREA OPERATIV
Art.16. Coordonatorul conduce n mod operativ comisia i rspunde de buna sa funcionare.
Art.17. Coordonatorul ndeplinete,n condiiile legii,urmtoarele atribu ii:
1) coordoneaz ndeplinirea hotrrilor comisiei;
2) informeaz periodic Consiliul de Administraie asupra activit ii comisiei,precum i comisia asupra
deciziilor Consiliului de Administraie referitoare la calitate;
3) promoveaz n Consiliul de Administraie hotrrile comisiei;
4) asigur armonizarea politicii calitii n strategia general;
5) rspunde n faa directorului de activitatea comisiei;
Art.18. Secretarul executiv:
1) asigur informarea membrilor comisiei despre tematica edin elor de lucru;
2) rezolv problemele operative ce intervin n activitatea comisiei;
3) asigur armonizarea grupurilor de lucru ale Comisiei de Evaluare i Asigurarea Calit ii.
CAPITOLUL VIII DISPOZIII FINALE
Art.19.Documentele Sistemului de Management al Calitii sunt gestionate de Comisiei pentru Evaluarea i
Asigurare a Calitii fiind compuse din:
1) Declaraia privind strategia i politica de calitate a directorului unt ii de nv mnt
2) Regulament privind Sistemul de Management al Calitii
3) Regulament privind funcionarea Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ii;
4) Proceduri(manualul calitii i ghidul);
5) Lista membrilor Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ii;
6) Lista personalului responsabil privind calitatea pe catedre i servicii;
Art.20.Aprobarea regulamentului privind Sistemul de Management al Calitii se face de ctre Consiliul
Profesoral prin vot deschis,cu majoritatea simpl.
Art.21. Aprobarea modificrilor prezentului regulament este de competen a Consiliului Profesoral prin vot
deschis i cu majoritate simpl.

Comisia CEAC,
Coordonator: Prof.