Sunteți pe pagina 1din 29

1.

FINANTELE INTREPRINDERII GRILE


1.Cum pot fi definite finantele intreprinderii:
a) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor
economicebanesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul intreprinderii in
vedereaobtinerii si repartizarii rezultatului final, respectiv al profitului
intreprinderii;b) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor
economicebanesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul intreprinderii in
vedereaobtinerii si repartizarii rezultatului initial, respectiv al profitului
intreprinderii;c) ca ramura a stiintei economice care studiaza ansamblul relatiilor
economicebanesti prin care se constituie si se utilizeaza capitalul propriu al
intreprinderii invederea obtinerii si repartizarii rezultatului final, respectiv al
profituluiintreprinderii
.R: a
2. Ce reprezinta finantele intreprinderii:a) veriga secundara a sistemului financiar;b)
veriga primara a sistemului financiar;c) veriga primara a sistemului bancar.
R: b
3. Finantele publice vizeaza:a) aspectul mezo si macroeconomic;b) aspectul mezo si
microeconomic;c) aspectul microeconomic.
R: a
4.De cine este legata constituirea capitalului?.) de infiintarea si diminuarea
activitatii intreprinderii;b) de infiintarea si finalizarea activitatii intreprinderii;c) de
infiintarea si inceperea activitatii intreprinderii.
R: c
5. Scopul final al activitatii intreprinderii este:a) integrarea tuturor proceselor de
fabricatie ;b) maximizarea valorii intreprinderii;c) scaderea numarului de personal.
R: b
6. Ansamblul fluxurilor realizate de intreprindere sunt grupate pe :A) ciclul de
interventii ;B) ciclul operatiunilor de exploatare;C) ciclul operatiunilor financiare;D)
ciclul operatiunilor nefinanciare.
a) A+B+C+D
b) A+B+C
c) C+D
R: b 12.

7. Intreprinderea realizeaza legaturi pentru indeplinirea obiectivului sau


deactivitate, cu :A) piata factorilor de productie;B) piata consumatorilor ;C) piata
capitalurilor;D) statul, ca autoritate publica.
a) A+B
b) A+B+C+D
c) D
R: b

8. Sistemul de metode, ce determina realizarea obiectivului de baza a


functieifinanciare a intreprinderii este:a) sistem de organizare a personalului ;b)
sistem de operatiuni financiar - contabile;c) sistem de metode de gestiune
financiare.
R: c
9. Cele mai importante ramuri din cadrul finantelor sunt:A) finantele publice;B)
finantele locale;C) finantele private;D) asigurarile
.a) A+C
b) B+D
c) A+B+C+D
R: a
10. Functia de cercetare - dezvoltare vizeaza:a) transformarea stocurilor de valori
materiale in produs finit;b) innoirea tehnologica si a gamei de produse si servicii;c)
dezvoltarea intreprinderii.
R: b
11. Autonomia functionala a intreprinderii inseamna:a) libertate in modul de
procurare si gestiune a capitalului total;b) obtinerea maximului de rezultate;c)
angajarea personalului in functia de competente; R: a
12. Gestiunea financiara cuprinde :A) deciziile financiare;B) operatiunile
financiare;C) eficienta;D) cadrul organizatoric al activitatii financiare.a) A+B+Cb)
A+B+Dc) A+B
R: b

13. A gestiona inseamna:a) a lua hotarari;b) a conduce;c) a eficientiza R: b14.


Deciziile financiare dupa orizontul de timp, pot fi :A) decizii strategice;B) decizii
tactice;C) decizii intarziate;D) decizii de finantare;a) A+B+C+Db) A+Bc) C
R: b
15. Deciziile financiare tactice sunt:a) decizii de strategie;b) decizii de corectie ;c)
decizii de finantare; R: b16. Deciziile financiare strategice vizeaza un orizont cat
mai:a) apropiat;b) indepartat;c) mic.
R: b
17. Decizia de finantare inglobeaza ca decizie:A) alegerea structurii de finantare ;B)
politica de dividend;C) alegerea intre finantarea interna si cea externa;D) alegerea
de investitie pe cele 3 forme de active mobilizate .a) A+Db) A+B+Cc) D
R: b
18. Capitalul social este sursa de capital cu exigibilitatea:a) cea mai indepartata;b)
cea mai scazuta;c) cea mai diversificata.
R: a19. Capitalul intreprinderii dupa natura lui se imparte in:A) capital real;B)
capital social;C) capital propriu;D) capital fictiv sau financiar. 34. a) A + Bb) B + Cc)
A+D
R: c
20. In intreprindere rezervele create pot fi:A) legale;B) nelegale;C) statutare;D) alte
rezerve.a) A+Bb) A+C+Dc) A+B+D
R: b
21. Incorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate este o modalitate descadere
a capitalului social:a) care afecteaza structura financiara;b) care nu afecteaza
structura financiara;c) nici o varianta.
R: c
22. Cresterea capitalurilor proprii ca urmare a tendintei de dezvoltare a int555g64f
reprinderii se realizeaza prin:a) fie prin sporirea capitalului social, fie pe calea
autofinantarii;b) fie prin scaderea capitalului social, fie pe calea autofinantarii ;c) fie
prin sporirea capitalului social, fie pe calea finantarii.
R: a
23. Forma cea mai raspandita de constituire a capitalului social este:a) emisiunea
de actiuni;b) emisiunea de obligatiuni;c) aportul in natura.
R: a

24. Activele imobilizate reprezinta plasamente de capital pe termen


scurt,concretizate in :a) imobilizari necorporale, corporale si financiare;b) imobilizari
necorporale;c) imobilizari necorporale, corporale.
R: a
25. Prima si cea mai importanta componenta a capitalurilor proprii o reprezinta:a)
capitalul permanent;b) capitalul social;c) capitalul total.
R: b
26. Activele circulante reprezinta plasamente de capital:a) pe termen lung;b) pe
termen nedefinit;
c) pe termen scurt, mai mic de un an.
R: c
27. Capitalul total al intreprinderii se materializeaza dupa modul de folosinta in:a)
profit;b) active imobilizate si active circulante;c) stocuri si creante
.R: b
28. Prin insumarea capitalului social cu grupa rezervelor, rezultate, fonduri propriise
formeaza:a) capitalurile proprii;b) capitalul total;c) capitalurile permanente.
R: a
29. Consolidarea datoriilor intreprinderii presupune:a) transformarea datoriilor pe TS
in datorii pe TL si M;b) distribuirea de actiuni gratuite;c) emisiunea de noi
obligatiuni, pentru acoperirea datoriilor.
R: a
30. Absorbtia totala sau partiala a altei societati comerciale are ca efectcumularea
partii de:a) capital total al societatii absorbite;b) capital social al societatii
absorbite;c) capital propriu al societatii absorbite.
R: b
31. Indatorarea pe TM si L se realizeaza prin:A) creditul bancar pe TM si L;B) creditul
obligator;C) leasingul;D) factoringul.a) A+B+C+Db) A+B+Cc) A+B
R: b
32. Creditul obligatar se obtine prin:a) emisiunea de obligatiuni;b) emisiunea de
actiuni;c) creditare bancara.R: a33. In functie de prevederile contractului de
emisiune, rascumpararea unuiimprumut obligatar se poate face prin:A) prin

amortizari constante si anuitati variabile;B) prin anuitati si amortizari variabile;C)


integral, la scadenta;D) prin rascumparari la bursa.a) A+Bb) A+B+C+Dc) A+D
R: b
34. Obligatiunile convertibile in actiuni confera:a) dreptul posesorului lor de a-si
transforma intr-un interval de timp determinantcreanta intr-o parte asociata la o
paritate stabilita in momentul emisiunii:b) imposibilitatea posesorului lor de a-si
transforma intr-un interval de timpdeterminant creanta intr-o parte asociata la o
paritate stabilita in momentulemisiuniic) dreptul altei persoane de a-si transforma
intr-un interval de timp determinantcreanta intr-o parte asociata la o paritate
stabilita in momentul emisiunii
R: a
35. Leasingul este:a) o tehnica de finantare;b) o forma de creditare;c) o forma de
marire a capitalului social.R: a36. Leasingul este o sursa de finantare care:a)
mareste nivelul indatorarii intreprinderii;b) nu mareste nivelul indatorarii
intreprinderii;c) nu are legatura cu finantarea intreprinderii.
R: b
37. Leasingul fata de contractul de credit bancar este o tehnica:a) mai complicata;b)
mai simpla;c) mai complexa.R:b38. Cresterea valorii intreprinderii in urma realizarii
unei investitii se constatanumai daca valoarea actualizata neta a investitiei este:a)
negativa;b) egala cu zero;c) pozitiva.
R: c
39. Daca valoarea actualizata neta pentru leasing este mai mare decat
valoareaactualizata neta pentru creditul bancar, atunci:a) se opteaza pentru
obtinerea utilajului prin leasing;b) se opteaza pentru obtinerea utilajului prin credit
bancarc) se opteaza pentru un alt utilaj.
R: a
40. Indatorarea pe termen scurt este calea de finantare prin care se acopera:a)
nevoile temporare de capitaluri ale intreprinderii;b) amortizarea;c) pierderea
intreprinderii.
R: a
41. Creditele bancare pe termen scurt sunt:A) creditele de trezorerie;B) creditul
furnizor;C) creditele pe baza de creante comerciale;D) avansurile de la clienti.a)
A+B+C+Db) A+Cc) A+B+C
R: b

42. Ce functie presupune informarea corecta si sistematica cu privire lapotentialul


de productie si desfacere a intreprinderii si a modului de gestionare aresurselor
acesteia:a) functie comerciala;b) functie de productie;c) functie de personal;d)
functie de cercetare-dezvoltare;e) functie financiara.
R: e
43. De ce se apeleaza la creditele pe termen mediu si lung?a) pentru completarea
nevoii globale de finantare;b) pentru completarea nevoii temporare de finantare;c)
pentru finantarea nevoilor pe termen scurt.
R: a
44. Creditele pe termen mediu si lung impreuna cu capitalurile proprii formeaza:a)
capitalul social;b) capitalurile totale;c) capitalurile permanente.
R: c
45. Care sunt modalitatile de constituire sau de sporire a capitalului total?A)
emiterea de actiuni;B) emiterea de obligatiuni;C) contractarea de credite bancare;D)
capitalizarea unei parti din rezultatele obtinute.a) A + Bb) A+B+C+Dc) A+Cd) D
R: b
46. Care sunt verigile sistemului financiar si de credit?A) finantele intreprinderii;B)
bugetul de stat;C) bugetul asigurarilor sociale de statD) asigurari de bunuri,
persoane si raspundere civila;. E)relatiile de credit.a) A+B+Cb) A+B+Dc) B+D+Ed)
A+B+C+D+E
R: d
47. Cu cine sunt asociate finantele publice?a) statul, unitatile sale administrativ
teritoriale, alte institutii de drept public;b) statul, bancile comerciale, unitatile sale
administrativ teritoriale, alte institutii dedrept public;c) statul, unitatile sale
administrativ teritoriale, societati de asigurari;d) statul, societati de asigurari si alte
forme juridice de drept comercial.
R: a
48. Specificati o modalitate de rascumparare a unui imprumut obligatar:a) prin
anuitati si amortizari variabile;b) prin anuitati constante si amortizari variabile;c)
prin anuitati variabile si amortizari constante.
R: a
49. Valoarea anuitatii se determina potrivit formulei:a) A= I b) A= I c) A= I
R: a

50. Investitiile sunt alocari sau cheltuieli legate de crearea de noi activeimobilizate,
cu destinatie:a) neproductiva sau sociala, de inlocuire a mijloacelor fixe uzate, de
dezvoltare side modernizare a mijloacelor fixe existente;b) productiva sau sociala,
de inlocuire a mijloacelor fixe moderne, de dezvoltaresi de modernizare a
mijloacelor fixe existente;c) productiva sau sociala, de inlocuire a mijloacelor fixe
uzate, de dezvoltare side modernizare a mijloacelor fixe existente.
R: c
51. Investitiile dupa destinatie, se impart in:A) investitii financiare;B) investitii
productive;C) investitii neproductive;D) investitii de inlocuire. a) A+B+C+D b) B+C
c) B+C+D
R: b
52. Optiunea pentru investitii are loc cand: a) fluxurile de incasari actualizate
depasesc costul investitiei;b) fluxurile de incasari actualizate sunt mai mici decat
investitia;c) fluxurile de incasari actualizate egale cu investitia.
R: a
53. Avand in vedere numai activitatea de exploatare a intreprinderii in calcululcashflow-ului net intra urmatoarele elemente:A) excedentul brut de exploatare;B)
amortizarea;C) profitul brut din exploatare;D) impozitul pe profit.a) A+Bb)
A+B+C+Dc) C+D
R: b
54. Investitia de inlocuire cu utilaj identic, care nu conduce la crestereacapacitatii
de productie, se realizeaza numai atunci cand:a) intreprinderea va realiza economii
la costurile de productie si un spor alrandamentului activelor imobilizate;b)va realiza
depasiri la costurile de productie si un spor al randamentuluiactivelor imobilizate;c)
nu va realiza nici economii si nici depasiri la costurile de productie si va aveaacelasi
randament al activelor imobilizate.
R: a
55. In cazul investitiei de inlocuire cu utilaj cu parametri functionali superiori,daca
pretul unitar inaintea inlocuirii este mai mic decat pretul unitar al produsuluiobtinut
dupa inlocuire:a) investitia se accepta;b) investitia se respinge;c) acest criteriu nu
este relevant.
R: b
56. Rata medie a rentabilitatii investitiei se determina:a)b)c)
R: a

57. Criteriul duratei de recuperare a capitalului investit prezinta inconvenientul canu


tine seama de:a) fluxurile de incasari si inaitea perioadei de recuperare.;b) fluxurile
de incasari si dupa perioada de nerecuperare.;c) fluxurile de incasari si dupa
perioada de recuperare.. . R: c
58. Valoarea actualizata neta se stabileste ca:a) diferenta intre fluxurile de
trezorerie viitoare capitalizate si capitalul investit;b) suma intre fluxurile de
trezorerie viitoare actualizate si capitalul investit;c) diferenta intre fluxurile de
trezorerie viitoare actualizate si capitalul investit.
R: c
59. Valoarea viitoare neta presupune compararea cash-flow-urilor viitoare sicostul
investitiilor la puterea de cumparare de la:a) sfarsitul duratei de viata a investitiei:b)
inceputul duratei de viata a investitiei:c) mijlocul duratei de viata a investitiei:
R: a
60. Indicele de rentabilitate se calculeaza:a)b)c)
R: b
61. Uzura este un proces complex, concretizat in scaderea treptata a
utilitatiiactivelor imobilizate datorita:A) utilizarii sau neutilizarii activelor
imobilizate;B) aparitiei de active imobilizate mai ieftine;C) aparitiei de active
imobilizate cu parametrii tehnico-functionali superiori;D) Legislatiei.a) Db) A + B + C
+ Dc) A + B + C
R: c
62. Amortismentul este:a) suma de resurse banesti ce trebuie recuperata din
incasarile rezultate de peurma realizarii productiei in fiecare exercitiu, in
concordanta cu ritmul uzurii fizicesi morale in cadrul duratelor normale de
functionare ale activelor imobilizate;b) suma de resurse banesti ce trebuie
recuperata din incasarile rezultate de peurma realizarii productiei in fiecare
exercitiu, in concordanta cu ritmul uzurii fizicesi morale in cadrul duratelor normale
de functionare ale activelor financiare;c) suma de resurse banesti ce nu trebuie
recuperata din incasarile rezultate depe urma realizarii productiei in fiecare
exercitiu, in concordanta cu ritmul uzuriifizice si morale in cadrul duratelor normale
de functionare ale activelorimobilizate.
R: a
63. Elementele definitorii ale oricarui sistem de amortizare in functie de care
seprevizioneaza si calculeaza efectiv amortismentul sunt: A) valorile de
amortizat;B) duratele de serviciu;C) normele de amortizare;D) cursurile de schimb
leu/euro si leu/dolar.a) A + Db) A + B + C + Dc) A + B + C

R: c
64. Valoarea de inlocuire a mijlocului fix este data de suma cheltuielilor
necesarepentru:a) inlocuirea unui mijloc fix uzat cu unul nou,asemanator;b)
inlocuirea unui mijloc fix uzat cu unul nou, identic;c) inlocuirea unui mijloc fix uzat
cu unul vechi.
R:b
65. La intocmirea bilantului contabil, in activ, activele imobilizate se inscriu
numaila:a) valoarea reziduala;b) valoarea neamortizata;c) valoarea de inlocuire.
R: b
66. Durata de serviciu tehnica fata de durata economica de exploatare:a) este mai
mare;b) este mai mica;c) este egala.
R: a
67. Norma de amortizare fata de durata normala de functionare:a) este invers
proportionala;b) este direct proportionala;c) nu are nicio legatura una cu cealalta.
R:a
68. Ceea ce ramane dupa plata impozitului pe profit reprezinta:A) profitul net;B)
profitul brut;C) profitul fiscal;D) profitul contabil.a) C + Db) B + Ac) A
R: c
69. Necesarul financiar se poate determina prin:a) metoda analitica;b) metoda
inlocuirii;c) metoda actualizarii.R: a 11
12. 70. Viteza de rotatie in zile, in anul de baza se determina:a)b)c)
R:a
71. Pentru determinarea necesarului financiar prin metoda globala trebuieparcurse
urmatoarele:a) trei etape;b) doua etape;c) cinci etape.
R. c
72. Viteza de rotatie poate fi exprimata sub forma:A) coeficientului de rotatie;B)
duratei in zile a unei rotatii;C) activelor circulante;D) activelor imobilizate.a) C + Db)
Ac) A + B
R:c
73. Pentru obiectivele complexe, ciclul de realizare a unui proiect de
dezvoltarecuprinde fazele:a) faza preinvestitionala, faza operationala;b) faza

investitionala, faza operationala;c) faza preinvestitionala, faza operationala, faza de


executie;d) faza preinvestitionala, faza investitionala,, faza operationala.
R: d
74. Documentatia tehnico-economica a investitiilor cuprinde:a) studiul de
prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul de executie;b) studiul de
prefezabilitate, studiul de fezabilitate, documentatia de deviz;c) studiul de
prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiectul de executie,documentatia de
deviz;d) studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, raportul de evaluare.
R: c
75. Ce studiu sta la baza adoptarii deciziei de investitii?a) studiul de fezabilitate;b)
studiul de prefezabilitate;c) documentatia de deviz;d) proiectul de executie.
R: a
76. Criteriul costului se aplica in cazul deciziilor de investitii care vizeaza:a)
inlocuirea imobilizarilor necorporale;b) inlocuirea imobilizarilor financiare;c)
inlocuirea imobilizarilor corporale;d) inlocuirea imobilizarilor corporale uzate\
.R: d
77. Economia sau depasirea costurilor de productie, E(D) se calculeaza astfel:a)
E(D)= ;b) E(D)= ;c) E(D)= ;d) E(D)= .R: b78. Valoarea actualizata neta se calculeaza
astfel:a) VAN= -I;b) VAN= +I;c) VAN= +I;d) VAN= -I.
R: a
79. Cum se calculeaza randamentul investitiei (ri)?a) raportand economia in costuri,
respectiv cresterea profitului din exploatare, lasporul patrimonial determinat de
inlocuire;b) raportand depasirea in costuri, respectiv scaderea profitului din
exploatare, lasporul patrimonial determinat de inlocuire;c) raportand economia in
costuri, respectiv scaderea profitului din exploatare, lasporul patrimonial determinat
de inlocuire;d) raportand economia in costuri, respectiv cresterea profitului din
exploatare, lascaderea patrimoniala determinata de inlocuire.
R: a
80. Randamentul investitiei se calculeaza :a) ri=b) ri=c) ri= 1314.
R: b
81. Decizia de investitii se adopta pentru o economie a costurilor de
productiedaca:a) daca randamentul investitiei este mai mare decat randamentul
activelorimobilizate existente;b) daca randamentul investitiei este mai mic decat

randamentul activelorimobilizate existente;c) daca randamentul investitiei este egal


cu randamentul activelor imobilizateexistente.
R: a
82. Ce reprezinta investitia din punct de vedere financiar?a) decizia de imobilizare a
capitalului, de angajare a unei cheltuieli in prezent, inscopul obtinerii de venituri
viitoare;b) decizia de imobilizare a capitalului, de angajare a unei cheltuieli in viitor,
inscopul obtinerii de venituri viitoare;c) decizia de imobilizare a capitalului, de
angajare a unei cheltuieli in prezent, inscopul obtinerii de venituri actuale.
R: a
83. Cele mai uzuale criterii simple de optiune sunt:A) criteriul costului;B) criteriul
ratei medii a rentabilitatii;C) criteriul duratei de recuperare a capitalului investit;D)
criteriul costului mediu.a) A+Bb) A+B+Cc)A+B+D
R: b
84. Ce presupune optiunea pentru investitii?a) selectarea proiectelor de investitii in
functie de rentabilitatea lor, comparandcostul acestora cu suma veniturilor realizate
din exploatare;b) selectarea proiectelor de investitii in functie de rentabilitatea lor,
comparandcostul acestora cu suma cheltuielilor realizate din exploatare;c)
selectarea proiectelor de investitii in functie de rentabilitatea lor, comparandvenitul
acestora cu suma cheltuielilor realizate din exploatare.
R: a
85. Cum se realizeaza finantarea investitiilor?a) din surse interne, prin
autofinantare, sau din surse externe;b) din sume repartizate din profitul brut de
dezvoltare, prin autofinantare, sau dinsurse externe;c) din surse interne, prin
autofinantare, sau din micsorarea capitalului social.
R: a
86. Amortizarea poate fi definita ca fiind : a) un proces complex de cuantificare a
uzurii fizice si morale si de exprimare aunei anumite politici financiare a perioadei
respective, care cuprinde o singuraoperatiue;b) un proces simplu de cuantificare a
uzurii fizice si morale si de exprimare aunei anumite politici financiare a perioadei
respective, care cuprinde unansamblu de operatiun;ic) un proces complex de
cuantificare a uzurii fizice si morale si de exprimare aunei anumite politici financiare
a perioadei respective, care cuprinde unansamblu de operatiuni.
R: c
87. Criteriile pe baza de actualizare pot fi:A) valoarea actualizata neta;B) indicele de
rentabilitate;C) rata interna de rentabilitate (randament);D) valoarea adaugata.a)
A+C+Db) A+B+Dc) A+B+C

R: c
88. Ce se intelege prin reevaluarea mijloacelor fixe?a) operatiunea de stabilire a
valorii viitoare a fiecarui mijloc fix existent inpatrimoniul intreprinderii;b)
operatiunea de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc fix existent inpatrimoniul
intreprinderii;c) operatiunea de micsorare a valorii actuale a fiecarui mijloc fix
existent inpatrimoniul intreprinderii.
R: b
89. Ce este valoarea contabila neta?a) este partea din valoarea de iesire a
mijlocului inca neamortizata la un momentdat;b) este partea din valoarea de intrare
a mijlocului, amortizata la un moment dat;c) este partea din valoarea de intrare a
mijlocului inca neamortizata la unmoment dat.
R: c
90. Relatia de calcul a fondului de rulment este:a) surse permanente - alocari
permanente;b) activ - pasiv;c) active circulante + datorii curente.
R: a
91. Trezoreria pozitiva se concretizeaza in excedent de resurse, fondul derulment
fiind: a)inferior nevoii de fond de rulment;b) superior nevoii de fond de rulment;c)
mai mic decat nevoia de fond de rulment .R: b
92. Eficienta utilizarii activelor circulante se poate aprecia cu:A) indicatorii vitezei de
rotatie;B) indicatorii rentabilitatii utilizarii activelor circulante;C) indicatorii
intensitatii utilizarii activelor circulante;D) indicatorii creditarii activelor circulante.
a) A + B + C + D b) A + B + C c) A + B
R: b
93. Coeficientul vitezei de rotatie se stabileste dupa formula:a)b)c)
R: a
94. Cand este vorba de viteza de rotatie, fenomenul pozitiv se exprima prinnotiunea
de:a) crestere;b) accelerare;c) marire.
R: b
95. Eliberarea relativa exprima volumul suplimentar de productie, asigurat
cuaceeasi suma de:a) active imobilizate;b) active totale;c) active circulante
R: c

96. Rentabilitatea ca forma a eficientei economice este caracterizata la


nivelmicroeconomic prin intermediul:a) ratei profitului;b) ratei lichiditatii;c) ratei
rentabilitatii.
R: c
97. Cine determina fenomenul de rotatie a activelor circulante?a) efectuarea
intrerupta a circuitelor in concordanta cu caracterul continuu alproceselor de
productie;b) efectuarea neintrerupta a circuitelor in concordanta cu caracterul
continuu alproceselor de productie;c) efectuarea neintrerupta a circuitelor in paralel
cu caracterul continuu alproceselor de productie.
R: b
98. Cum se evalueaza necesitatile de active circulante cu caracter depermanenta
pe toata durata anului si previzibile inca de la inceputul anului?a) prin determinarea
necesarului de active imobilizate corporale sau necesaruluide fond de rulment;b)
prin determinarea necesarului financiar de active imobilizate sau necesaruluide fond
de rulment,c) prin determinarea necesarului financiar de active circulante sau
necesarului defond de rulment.
R: c
99. Determinarea necesarului financiar se poate realiza prin:a) metoda analitica si
metoda sintetica;b) metoda globala si metoda simpla;c) metoda variatiilor si
metoda analitica.
R: a
100. In ce consta metoda sintetica:a) in reflectarea in calcule a corelatiei stranse
dintre variatia necesitatilor deactive circulante si variatia volumului productiei;b) in
reflectarea in calcule a corelatiei stranse dintre variatia necesitatilor deactive
imobilizate si variatia volumului productiei;c) in reflectarea in calcule a corelatiei
stranse dintre variatia necesitatilor deactive circulante si volumul productiei.
R: a
101. Fondul de rulment este:a) acea parte a capitalurilor proprii ramasa dupa
finantarea activelor circulante;b) acea parte a capitalurilor permanente ramasa
dupa finantarea activelorimobilizate;c) acea parte a capitalurilor permanente
ramasa dupa finantarea activelorcirculante.
R: c
102. Fondul de rulment este, o marja de siguranta ce reflecta:a) capacitatea
intreprinderii de a-si finanta ciclul sau de exploatare din capitaluristraine;b)
capacitatea intreprinderii de a-si finanta ciclul sau de exploatare din

capitaluristabile;c) capacitatea intreprinderii de a-si finanta ciclul sau de exploatare


din surseexterne.
R: b
103. Care sunt indicatorii vitezei de rotatie utilizati in previziune si analiza?A)
coeficientul vitezei de rotatie;B) durata in zile a unei rotatii;C) durata in ore a unei
rotatii;a) A+Bb) A+Cc) A+B+C 1718.
R: a
104. Ce exprima coeficientul vitezei de rotatie?a) cate circuite trebuie sa efectueze
sau a efectuat un volum dat de activeimobilizate pentru a se obtine sau a realiza un
anumit volum de productie saucifra de afaceri intr-o perioada data;b) cate circuite
trebuie sa efectueze sau a efectuat un volum dat de activeimobilizate corporale
pentru a se obtine sau a realiza un anumit volum deproductie sau cifra de afaceri
intr-o perioada data;c) cate circuite trebuie sa efectueze sau a efectuat un volum
dat de activecirculante pentru a se obtine sau a realiza un anumit volum de
productie sau cifrade afaceri intr-o perioada data.
R: c
105. Ce exprima indicatorii rentabilitatii utilizarii activelor circulante?a) capacitatea
activelor circulante de a crea profit;b) capacitatea activelor imobilizate de a crea
profit;c) capacitatea activelor circulante de a diminua cheltuielile.
R: a
106. Indicatorii intensitatii utilizarii activelor circulante exprima relatia intre:a)
volumul de activitate realizat si volumul de active imobilizate folosit;b) volumul de
activitate realizat si volumul de active circulante folosit;c) volumul de activitate
realizat si volumul de active circulante nefolosit.
R: b
107. Care sunt factori determinanti care pot accelera sau incetini viteza derotatie:A)
modificarea valorii productiei exercitiului de la un an la altul;B) modificarea sumei
medii a activelor circulante utilizate.C) modificarea sumei totale a activelor
circulante utilizate.D) modificarea sumei medii a activelor circulante neutilizate.a)
A+B;b) A+D;c) A+B+C.
R: a
108. Ce sunt activele circulante?a) capitaluri banesti constituite prin diverse
modalitati in scopul refinantariiactivitatii curente de productie;b) capitaluri banesti
constituite prin diverse modalitati in scopul finantarii activitatiiviitoare de
productie;c) capitaluri banesti constituite prin diverse modalitati in scopul finantarii
activitatiicurente de productie.

R: c
109. Prin ce se deosebesc activele circulante fata de fondul surselor proprii sifondul
de participare la profit?a) activele circulante nu se consuma, dispar dupa momentul
efectuariicheltuielilor si raman in permanenta in circuit cel putin la nivelul initial
determinat;. b) activele circulante nu se consuma, nu dispar dupa momentul
efectuariicheltuielilor, ci raman in permanenta in circuit cel putin la nivelul
initialdeterminat;c) activele circulante se consuma, nu dispar dupa momentul
efectuariicheltuielilor, ci raman in permanenta in circuit cel putin la nivelul
initialdeterminat.
R: b
110. Forma de utilizare a activelor circulante o constituie:a) avansarea (platile din
contul curent) si recuperarea (incasarile in contulcurent), ce se diminueaza
necontenit pana in momentul incetarii activitatiiintreprinderii;b) avansarea (platile
din contul curent) si recuperarea (incasarile in contulcurent), ce se repeta
necontenit pana in momentul cresteri activitatiiintreprinderii;c) avansarea (platile
din contul curent) si recuperarea (incasarile in contulcurent), ce se repeta
necontenit pana in momentul incetarii activitatiiintreprinderii.
R: c
111. Activele circulante sunt capitaluri banesti a caror necesitate este
influentatade:a) parametrii proceselor de aprovizionare, productie, desfacere;b)
parametrii proceselor de aprovizionare si finantare;c) parametrii proceselor de
creditare, productie, desfacere.
R: a
112. Din sursele interne de finantare fac parte:A) fondul de rulment;B) sumele
afectate din profitul net finantarii activelor circulante;C) alte surse si anume sumele
aferente unor fonduri proprii si dividendeconstituite din profitul net pana la
consumarea pe destinatia corespunzatoare;D) sumele afectate din profitul brut
finantarii activelor circulante. a) A+B+D b) A+B+C c) A+D+C
R: b
113. Creditele bancare pe termen scurt fac parte din:a) surse interne;b) surse
externe;c) surse endogene.R: b114. Conform carei modalitati de calcul, fondul de
rulment reflecta excedentulresurselor stabile fata de utilizarile durabile.a) FR = Sp
Apb) FR = Sp + Apc) FR = Sp - Ap
R: c
115. Cum este nevoia de fond de rulment fata de fondul de rulment net, atuncicand
trezoreria este negativa?a) este mai mica;b) este egala;c) este superioara.

R: c
116. Viteza de rotatie in zile se calculeaza astfel:a)b)c)R: a117. Ce factor
influenteaza variatia vitezei de rotatie in urmatoarea relatie:a) suma medie a
activelor circulante;b) productia exercitiului ;c) productia totala.
R: b
118. Ce factor influenteaza variatia vitezei de rotatie in urmatoarea relatie:a) suma
medie a activelor circulante;b) productia exercitiului ;c) productia totala.
R: a
119. Daca vitezei de rotatie este mai mica decat zero ( VZ > 0) atunci:a) o
accelerare a vitezei de rotatie fata de anul de baza;b) o incetinire a vitezei de
rotatie fata de anul de baza;c) o accelerare a vitezei de rotatie fata de anul
previzionat.R: a120. Daca vitezei de rotatie este mai mare decat zero ( VZ < 0)
atunci:a) o accelerare a vitezei de rotatie fata de anul de baza;b) o incetinire a
vitezei de rotatie fata de anul de baza;c) o accelerare a vitezei de rotatie fata de
anul previzionat.
R: b
121. Intreprinderea nu inregistreaza un venit intr-una din urmatoarele situatiia)
vanzarea de produse finite cu incasare peste 60 zile;b) vanzarea de marfuri cu
incasare imediata;c) vanzarea produselor cu incasare peste 30 zile;d) aportul
actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar); 2021. e) incasarea unei
creante la scadenta (30 de zile de la vanzarea produselorfinite).R: d122. Activele
circulante sunt:a) materiile prime;b) materialele auxiliare;c) apa, energia si gazul
metan;d) stocurile de produse finite;e) stocurile, creantele, disponibilitatile si
plasamentele.
R: e
123. Fondul de rulment se calculeaza:a) capitalul permanent - active imobilizate sau
active circulante - resurse de trezorerie;b) Active - pasiv;c) active imobilizate active circulante;d) capital permanent - capital propriu;e) datorii - creante.
R: a
124. Rata profitului se calculeaza ca:a) raportul dintre profitul net si cifra de
afaceri;b) diferenta dintre venituri si cheltuieli;c) suma de valoare adaugata;d)
diferenta dintre costuri fixe si variabile;e) suma a incasarilor
.R: a

125. Capitalul permanent cuprinde:a) totalitatea resurselor;b) totalitatea activelor;c)


capitalul propriu si datoriile pe termen lung;d) totalitatea imobilizarilor;e) totalitatea
pasivelor.
R: c126. Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand:a)
rentabilitatea financiara este mai mare sau egala cu rentabilitatea economica;b)
rentabilitatea comerciala este superioara ratei costului mediu ponderat
alcapitalului;c) rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului
imprumutat;d) rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitalului
imprumutat;e) rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu
ponderat alcapitalului.
R: c
127. Structura de finantare se stabileste ca raport intre:a) capitalurile permanente
si capitalurile imprumutate;b) capitalul social si capitalurile imprumutate;c)
capitalurile imprumutate si capitalurile proprii;d) capitalurile propriu si capitalul
social;e) capitalul social si creditele pe termen mediu si lung.
R: c
128. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de:a) resurse stabile;b)
imobilizari financiare;c) utilizari durabile;d) mijloace fixe;e) elemente
neamortizabile.R: c129. Fondul de rulment net reprezinta:a) excedentul de
trezorerie destinat finantarii investitiilor;b) excedentul de capitaluri permanente
destinat finantarii activelor circulantetotale;c) diferenta de capitaluri permanente
ramase dupa finantarea activelorimobilizate destinata finantarii activelor circulante
cu caracter de permanenta;d) excedentul de resurse stabile destinat finantarii
nevoilor temporare de active circulante;e) diferenta neutilizata din plafonul de
credite aprobat destinata finantarii nevoilor temporare de active circulante.
R: c
130. Se cunosc:- capital social = 87.000 u.m.;- capitalurile proprii = 210.230 u.m.;creditele si datoriile pe termen scurt = 76.885 u.m.;- creditele pe termen mediu si
lung = 28.700 u.m.;- active imobilizate nete = 68. 430 u.m.;- active circulante =
140.975 u.m.;Atunci valoarea fondului de rulment net va fi:a) 17.160 u.m.;b) 45.975
u.m.;c) 86.415 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 170.500 u.m.;R: e131. In tara noastra activele
imobilizate se amortizeaza astfel:a) imobilizarile necorporale, cu exceptia fondului
comercial, pe durata deutilizare, dar nu mai mult de 5 ani;b) mijloacele fixe, prin
utilizarea unuia din urmatoarele regimuri: liniar, degresiv,accelerat;c) terenurile,
prin amortizarea liniara;d) imobilizarile financiare, prin amortizarea accelerata; e)
constructiile, prin sistemul progresiv, pe o durata de pana la 40 ani.
R: b

132. Rezultatul curent al exercitiului cuprinde:a) rezultatul din exploatare si


rezultatul financiar;b) numai rezultatul activitatii de exploatare (curente);c)
rezultatul financiar si rezultatul extraordinar plus profitul net;d) rezultatul din
exploatare, financiar si extraordinar minus valoarea adaugata;e) rezultatul al
exercitiului curent exclusiv profituri nerepartizate din aniiprecedenti.
R: a
133. Trezoreria se stabileste ca:a) Suma a nevoile de resurse antrenate de activitate
si resursele avansate;b) suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si
resursele avansate;c) diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse
antrenate de activitate;d) suma intre fondul de rulment si nevoia de fond de
rulment;e) diferenta intre nevoia de fond de rulment global si fondul de rulment net
global.
R: c
134. Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera:a)
imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare;b) imobilizarile nete si
fondul de rulment;c) imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment globala;d)
imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare;e) imobilizarile brute
si fondul de rulment.
R: d
135. Fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de
trezoreriecuprinde:a) fluxul de numerar din activitatea de baza, activitatea auxiliara
si anexa;b) fluxul de numerar din activitatea de exploatare, activitatea auxiliara si
anexa;c) fluxul de numerar din activitatea totala (la intern si la export);d) fluxul de
numerar din activitatea de exploatare, de investitii si financiara.e) diferenta intre
incasarile si platile totale.
R: d
136. Fondul de rulment net, ca sursa de finantare a activelor circulante este
egalcu:a) Capital propriu minus active imobilizate nete;b) Capitaluri permanente
minus active imobilizate nete;c) Total pasiv minus active circulante nete;d) Total
activ minus datorii financiare.R: b137. Nevoia de fond de rulment de exploatare se
determina ca diferenta intre:a) pasivele de exploatare si activele de exploatare;b)
activele de exploatare si pasivele de exploatare;c) pasivele stabile si activele
stabile;d) pasivele de exploatare si pasivele stabile. R: b
138. Functia de urmarire a cresterii rentabilitatii pe baza analizei costurilor
esteindeplinita de:a) compartimentul de control financiar intern;b) compartimentul
de previziune financiara;c) compartimentul preturi si tarife;d) conducerea executiva
a intreprinderii;e) compartimentul de analiza-diagnostic.

R: c
139. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu:a)
rezultatul exercitiului;b) fondul de rulment si amortizarile cumulate;c) trezoreria
neta;d) variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie);e) profiturile nete
distribuite sub forma de dividende.
R: d
140. Activele financiare sunt necesare pentru:a) procurarea activelor reale si
angajarea capitalului uman;b) producerea de bunuri si servicii;c) vanzarea de bunuri
si servicii;d) plata salariilor si a furnizorilor de materii prime si materiale;e)
procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii.
R: a
141. Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor
uneiintreprinderi apartine:a) compartimentului financiar - contabil;b) directorului
tehnic;c) managementului societatii;d) actionarilor sau asociatilor;e) conducerii
sindicatului salariatilor din intreprindere.
R: c
142. Decizia de finantare:a) sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si
cele imprumutate;b) se ia de catre contabilul sef;c) are drept scop finantarea ciclului
de exploatare;d) este luata de catre administratorul firmei;e) se face in orice
moment al exploatarii.
R: a
143. Situatia neta negativa apare atunci cand:a) capitalurile proprii sunt mai mari
decat capitalurile imprumutate;b) capitalurile imprumutate sunt mai mari decat
capitalurile proprii;c) capitalurile proprii sunt mai mici decat zero;d) capitalurile
proprii sunt mai mari decat imobilizarile ;e) activul este mai mic decat pasivul.
R: b
144. Functia de finantare se refera la:a) volumul, structura si modificarile care au loc
in cadrul capitalurilor proprii;b) volumul, structura si modificarile care au loc in
cadrul capitalurilorimprumutate;c) volumul, structura si modificarile care au loc in
cadrul capitalurilor proprii siimprumutate;d) modificarile din cadrul capitalurilor
proprii si activelor pe termen lung;e) volumul si structura activelor circulante si de
trezorerie.
R: c
145. Valoarea adaugata se calculeaza astfel:a) productia exercitiului - consumul de
la terti - impozitul pe profit;b) productia stocata + productia imobilizata + marja

(adaosul) comercial (a);c) productia exercitiului - marja comerciala + consumul de la


terti;d) EBE + alte venituri din exploatare - alte cheltuieli de exploatare;e) productia
stocata + productia vanduta + productia imobilizata + adaosulcomercial -consumul
de la terti.
R: e
146. Leasing-ul reprezinta:a) adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de
finantare a investitiilor;b) forma moderna de decontare a investitiilor;c) modalitate
de diminuare a fiscalitatii;d) vanzare-cumparare in cote procentuale a
imobilizarilor;e) sporire a capacitatii de autofinantare.
R: a
147. Deciziile privind folosirea leasing-ului pentru cresterea investitiilor
uneiintreprinderi apartin:a) contabilului sef;b) directorului economic;c)
managementului societatii;d) investitorilor directi;e) sindicatului salariatilor din
intreprindere.R: c148. In cadrul leasing-ului se asigura:a) o forma speciala de
inchiriere a bunurilor imobiliare (mobiliare);b) o finantare a tuturor imobilizarilor;c) o
amortizare lineara a bunurilor;d) avantaje numai pentru utilizator;e) avantaje numai
pentru locator.
R: a
149. Finantele sunt:a) relatii economice in general;b) relatii economice in expresie
baneasca;. c) relatii de productie si monetare;d) fondurile banesti;e) capitalurile
intreprinderii.
R: b
150. Functiile finantelor intreprinderii sunt:a) de repartitie;b) de redistribuire;c) de
control;d) de repartitie si control;e) de creditare.
R:d
151. Mobilul principal al oricarei intreprinderii este:a) obtinerea de valoare noua;b)
producerea de bunuri;c) obtinerea de produse;d) realizarea de servicii;e)
maximizarea profitului.
R: e
152. Ciclul de exploatare are ca obiectiv:a) sporirea stocului de materii prime;b)
producerea de bunuri si servicii;c) cresterea cifrei de afaceri;d) cresterea stocului de
produse finite;e) cresterea volumului productiei.R: b153. Rata rentabilitatii
financiare se determina dupa formula:a)b)c)
R: a

154. Rata rentabilitatii veniturilor se determina dupa formula:a)b)c)


R: a
155. Conform cerintelor gestiunii financiare, fiecare intreprindere este obligata
nunumai sa acopere toate cheltuielile din venituri, ci sa obtina si un :. a) anumit
venit brut, cat mai mare posibil, pe seama caruia sa asigureautofinantarea propriei
dezvoltari, indeplinirea functiei sociale, cointeresareasalariatilor;b) anumit venit net,
cat mai mic posibil, pe seama caruia sa asigureautofinantarea propriei dezvoltari,
indeplinirea functiei sociale, cointeresareasalariatilor;c) anumit venit net, cat mai
mare posibil, pe seama caruia sa asigureautofinantarea propriei dezvoltari,
indeplinirea functiei sociale, cointeresareasalariatilor.
R: c
156. In veniturile totale se includ:A) veniturile din exploatare;B) veniturile din TVA;C)
veniturile financiare;D) veniturile exceptionale.a) A + B + C + Db) A + B + Dc) A +
C+D
R: c
157. Costul total al productiei exercitiului este format din:a) costul marfurilor
vandute + cheltuieli financiare + lucrari si servicii prestate deterti + cheltuieli cu
personalul + impozite, taxe, varsaminte asimilate, cu exceptiaimpozitului pe profit
+ amortizarea activelor imobilizate + alte cheltuieli deexploatare;b) cheltuieli
materiale + lucrari si servicii prestate de terti + cheltuieli cupersonalul + impozite,
taxe, varsaminte asimilate, cu exceptia impozitului peprofit + amortizarea activelor
imobilizate + alte cheltuieli de exploatare;c) cheltuieli exceptionale + cheltuieli
financiare + cheltuieli cu personalul +impozite, taxe, varsaminte asimilate, cu
exceptia impozitului pe profit +amortizarea activelor imobilizate + alte cheltuieli de
exploatare.
R: b
158. Cota legala de impozit pe profit este de:a) 19%b) 16%c) 1%
R: b
159. Echilibrul financiar al intreprinderii poate fi definit:a) ca fiind acea stare de
corespondenta nepermanenta intre volumul nevoilor deresurse pentru asigurarea
desfasurarii normale a activitatii, pe de o parte siposibilitatile de procurare a
acestora pe de alta parte;b) ca fiind acea stare de corespondenta variata intre
volumul nevoilor de resursepentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii, pe
de o parte si posibilitatilede procurare a acestora pe de alta partec) ca fiind acea
stare de corespondenta permanenta intre volumul nevoilor deresurse pentru
asigurarea desfasurarii normale a activitatii, pe de o parte siposibilitatile de
procurare a acestora pe de alta parte.

R: c
160. Echilibrul financiar static se prefigureaza cu ajutorul:a) balantei de verificare;b)
contului de profit si pierdere;c) bugetului de venituri si cheltuieli.R: c161. Forma
concreta de manifestare a echilibrului static al intreprinderii este:a) Lichiditatea;b)
Solvabilitatea;c) Rentabilitatea.
R: b
162. Solvabilitatea reflecta:a) capacitatea intreprinderii de a face fata tuturor
obligatiilor asumate princontracte sau care i s-au impus in virtutea legii, pe seama
fondurilor existente incircuitul sau economic.b) capacitatea intreprinderii de a face
fata tuturor obligatiilor neasumate princontracte sau care i s-au impus in virtutea
legii, pe seama fondurilor existente incircuitul sau economic.c) capacitatea
intreprinderii de a nu face fata tuturor obligatiilor asumate princontracte sau care i
s-au impus in virtutea legii, pe seama fondurilor existente incircuitul sau economic.
R:a
163. Starea de solvabilitate este data de nivelul:a) Subunitar;b) Unitar;c) Corectat.
R: b
164. Nivelul subunitar al coeficientului capacitatii de plata inregistrat pe durataunei
perioade de timp date, reflecta o:a) Apreciere a capacitatii de plata;b) Depreciere a
capacitatii de plata;c) Nu reflecta nici o stare
.R: b
165. Pentru a caracteriza pe un interval de timp dat, starea medie a capacitatii
deplata si legat de aceasta, calitatea activitatii desfasurate se poate calcula:a) un
indicator de rentabilitate a solutiei activelor circulante;b) un coeficient mediu al
capacitatii de plata;c) un bilant echilibrat.
R.: b
166. Lichiditatea realizeaza conexiunea:a) dintre echilibrul static si cel financiar;
b) dintre echilibrul financiar si cel dinamic;c) dintre echilibrul static si cel dinamic;
R: c
167. Cand lichiditatea intreprinderii scade, nivelul coeficientului lichiditatii tinde:a)
spre 0;b) spre 1;c) spre -1;
R: a
168. Bilantul lichiditatii este construit conform opticii:a) creditorilor;b) furnizorilor;c)
statului.

R: a
169. Activul bilantului lichiditatii este impartit in:a) active durabile si active de
exploatare;b) active circulante;c) active imobilizate.
R: a
170. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, daca sunt justificate se vortransfera
in:a) categoria datoriilor pe termen lung dupa cum riscul sau cheltuiala vor fi
atinsein mai putin de un an;b) categoria datoriilor pe termen scurt sau lung dupa
cum riscul sau cheltuialavor fi atinse in mai putin sau mai mult de un an;c)
categoria datoriilor pe termen mediu dupa cum riscul sau cheltuiala vor fiatinse in
mai putin sau mai mult de un an.
R: b
171. Pe baza bilantului contabil - lichiditate, fondul de rulment lichiditate se
poatedetermina:A) FRL = Capitalului permanent - Active imobilizante;B) FRL =
Active circulante corijate - Datorii pe termen lung;C) FRL = Capitalului permanente Datorii pe termen lung;D) FRL = Capitaluri permanente + Datorii pe termen lung. a)
Ab) A+Bc) A+B+C+D
R: a
172. Bilantul functional raspunde:a) intereselor unor categorii restranse de
destinatari si se situeaza intr-un contextde continuitate a exploatarii:b) intereselor
unor categorii mai largi de destinatari si se situeaza intr-un contextde
necontinuitate a exploatarii:c) intereselor unor categorii mai largi de destinatari si
se situeaza intr-un contextde continuitate a exploatarii:.
R:c
173. Instrumentul financiar prin care se previzioneaza veniturile si
cheltuielileintreprinderii este:a) contul de profit si pierdere;b) bilantul functional;c)
bugetul de venituri si cheltuieli;
R: c
174. In viata economica occidentala, principalul instrument de conducere
siorganizare al intreprinderii este:a) bilantul contabil;b) managementul prin
bugete;c) balanta contabila.
R: b
175. Bugetul de venituri si cheltuieli indeplineste functiile :A) functia de previzionare
a activitatilor financiare;B) functia de control a executiei financiare;C) functia de
asigurare a echilibrului financiar al intreprinderii;D) functia de organizare a activitatii
intreprinderii. a) A+B+C;b) A+D;c) A+B+C+D

R: a
176. Bugetul anual cu defalcare trimestriala cuprinde:A) bugetul activitatii
generale;B) bugetul activitatii de trezorerie;C) imprumut garantat de stat;D)
principalii indicatori economici si financiari. a) A+B+C+D;b) A+B+C;c) A+B
R: a
177. Bugetele, in functie de criteriul de intocmire pot fi:A) bugete de tip financiar;B)
bugete de tip contabil;C) bugete de tip economic;D) bugete de tip banesc. a)
A+B+C+D;b) A+C+D;c) A+B
R: b
178. Obiectivul bugetului de tip trezorerie este:a) reducerea cheltuielilor;b)
asigurarea capacitatii de plata a agentului economic;c) minimizarea resurselor
cheltuite.
R: b
179. In raport cu factorul timp, bugetele pot fi:A) bugete periodice;B) bugete
continue;C) bugete discontinue;D) bugete normale; a) A+B;b) A+B+C;c) A+B+C+D.
R: a
180. Bugetele periodice privesc o anumita perioada de gestiune:a) mai mare de un
an, cu defalcare in bugete saptamanale, trimestriale si lunare;b) mai mica de un an,
cu defalcare in bugete saptamanale, trimestriale si lunare;c) de un an, cu defalcare
in bugete saptamanale, trimestriale si lunare.
R: c
181. In functie de sfera de cuprindere, bugetele pot fi:A) bugete partiale;B) bugete
totale;C) bugete generale;D) bugete speciale. a) A+C;b) A+B+C+D;c) B+D
R:a
182. SC Astra SA are in dotare un utilaj ce antreneaza costuri anuale deexploatare
de 5.000 u.m. Firma intentioneaza sa achizitioneze un utilaj nou,identic cu primul,
fara a obtine o crestere a capacitatii de productie. Costul nouluiutilaj este de 10.000
u.m. si are o durata normala de functionare de 10 ani,antrenand costuri anuale de
exploatare de 3.000 u.m. Primul utilaj va fi vandut altei firme pentru sume de 4.000
u.m. (valoareacontabila neta), iar durata acestuia este de 4 ani. Stiind ca
randamentul minimpentru orice investitie este de 13%, sa se stabileasca daca
intreprindereaopteaza pentru aceasta investitie.a) investitia se accepta;b) investitia
nu se accepta;c) investitia se recupereaza.
R: a

183. SC Atlas SA intentioneaza sa inlocuiasca un utilaj care produce 2.500bucati


anual dintr-un anumit produs, cu un altul cu parametri functionali superiorisi cu o
capacitate de doua ori mai mare. Costul noului utilaj este de 20.000 u.m.cu o durata
normala de functionare de 10 ani si de la care se asteapta unrandament minim
sperat de 13%. Cheltuielile anuale de exploatare ale nouluiutilaj sunt de 2.900 u.m.,
iar pretul unitar al produselor realizate cu vechiul utilaj. era de 1,2 u.m./bucata. Sa
se determine pretul unitar al produsului obtinut cunoul utilaj.a) 1,4 u.m./bucata;b)
1.5 u.m./bucata;c)1,55 u.m./bucata.
R: b
184. Se cunosc: - capitalul social 8.700 u.m.; - rezerve, rezultate, fonduri proprii
2.540 u.m.; - credite pe termen mediu si lung 2.530 u.m.; - active imobilizate nete
5.737 u.m.Atunci valoarea fondului de rulment va fi:a)17.160 u.m.;b) 45.975 u.m.;c)
8.033 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 170.500 u.m.
R: c
185. Se cunosc: - capitalul social 8.700 u.m.; - rezerve, rezultate, fonduri proprii
2.540 u.m.; - credite pe termen mediu si lung 2.530 u.m.; - active imobilizate nete
5.736 u.m.Atunci valoarea fondului de rulment va fi:a) 17.160 u.m.;b)45.975 u.m.;c)
8.033 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 8.034 u.m.
R: e
186. Se cunosc: - capitalul social 8.700 u.m.; - rezerve, rezultate, fonduri proprii
2.540 u.m.; - credite si datorii pe termen scurt 8.280 u.m.; - active circulante 16.313
u.m.Atunci valoarea fondului de rulment va fi:a) 17.160 u.m.;b) 45.975 u.m.;c)
8.033 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 170.500 u.m.
R: c
187. Se cunosc: - capitalul social 8.700 u.m.; - rezerve, rezultate, fonduri proprii
2.540 u.m.; - credite si datorii pe termen scurt 8.280 u.m.; - active circulante nete
16.312 u.m.Atunci valoarea fondului de rulment va fi:a) 17.160 u.m.;b) 45.975
u.m.;c) 8.033 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 8.032 u.m.
R: e
188. Se cunosc:- capitalurile proprii = 210.230 u.m.;- creditele si datoriile pe termen
scurt = 76.885 u.m.;- creditele pe termen mediu si lung = 28.700 u.m.;- active
imobilizate nete = 68. 420 u.m.;- active circulante = 140.975 u.m.Atunci valoarea
fondului de rulment net va fi:a) 17.160 u.m.;b) 45.975 u.m.;c) 86.415 u.m.;d)
41.025 u.m.;e) 170.510 u.m..
R: e

189. Sa se determine indicele de rentabilitate pentru un proiect de investitii insuma


de 10.000 u.m. si a carui valoare actualizata neta este de 3.973 u.m.a) 1,3972
u.m.;b) 1,2973 u.m.;c) 1,3973 u.m.;d) 1,3962 u.m.
R: c
190. Sa se determine indicele de rentabilitate pentru un proiect de investitii insuma
de 1.000 u.m. si a carui valoare actualizata neta este de 397 u.m.a) 1,397 u.m.;b)
1,297 u.m.;c) 1,387 u.m.;d) 1,396 u.m.
R: a
191. Se cunosc:- capital social = 87.000 u.m.;- capitalurile proprii = 210.330 u.m.;creditele si datoriile pe termen scurt = 76.885 u.m.;- creditele pe termen mediu si
lung = 28.700 u.m.;- active imobilizate nete = 68. 430 u.m.;- active circulante =
140.975 u.m.; Atunci valoarea fondului de rulment net va fi:a) 17.160 u.m.;b)
45.975 u.m.;c) 86.415 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 170.600 u.m.;
R: e
192. Se cunosc:- capital social = 87.000 u.m.;- capitalurile proprii = 210.230 u.m.;creditele si datoriile pe termen scurt = 76.885 u.m.;- creditele pe termen mediu si
lung = 28.700 u.m.;- active imobilizate nete = 68. 430 u.m.;- active circulante =
140.975 u.m.;Atunci valoarea surselor permanente va fi:a) 237.930 u.m.;b) 45.975
u.m.;c) 238.830 u.m.;d) 238.930 u.m.;e) 170.500 u.m.;
R: d
193. Se cunosc: - capitalul social 8.700 u.m.; - rezerve, rezultate, fonduri proprii
2.540 u.m.; - credite pe termen mediu si lung 2.530 u.m.; - active imobilizate nete
5.736 u.m.Atunci valoarea capitalului propriu va fi:a) 12.240 u.m.;b) 45.975 u.m.;c)
11.240 u.m.;d) 41.025 u.m.;e) 11.140 u.m.
R: c
194. SC Astra SA are in dotare un utilaj ce antreneaza costuri anuale deexploatare
de 5.000 u.m. Firma intentioneaza sa achizitioneze un utilaj nou,identic cu primul,
fara a obtine o crestere a capacitatii de productie. Costul nouluiutilaj este de 10.000
u.m. si are o durata normala de functionare de 10 ani,antrenand costuri anuale de
exploatare de 3.000 u.m. Primul utilaj va fi vandut altei firme pentru sume de 4.000
u.m. (valoareacontabila neta), iar durata acestuia este de 4 ani. Stiind ca
randamentul minimpentru orice investitie este de 13%, sa se determine economia
sau depasirea decosturi E(D):a) E(D)=3000 u.m.b) E(D)=2000 u.m. c) E(D)=2010
u.m.d) E(D)=2001 u.m.
R: b

195. SC Astra SA are in dotare un utilaj ce antreneaza costuri anuale deexploatare


de 5.000 u.m. Firma intentioneaza sa achizitioneze un utilaj nou,identic cu primul,
fara a obtine o crestere a capacitatii de productie. Costul nouluiutilaj este de 10.000
u.m. si are o durata normala de functionare de 10 ani,antrenand costuri anuale de
exploatare de 3.000 u.m. Primul utilaj va fi vandut altei firme pentru sume de 4.000
u.m. (valoareacontabila neta), durata acestuia este de 4 ani si randamentul minim
pentru oriceinvestitie este de 13%. Sa se determine randamentul investitiei (ri):a)
(ri)= 33,31 u.m.b) (ri)= 33,23u.m.c) (ri)=33,33 u.m.d) (ri)= 33,32 u.m.
R: c
196. SC Atlas SA intentioneaza sa inlocuiasca un utilaj care produce 2.500bucati
anual dintr-un anumit produs, cu un altul cu parametri functionali superiorisi cu o
capacitate de doua ori mai mare. Costul noului utilaj este de 20.000 u.m.cu o durata
normala de functionare de 10 ani si de la care se asteapta unrandament minim
sperat de 13%. Cheltuielile anuale de exploatare ale nouluiutilaj sunt de 2.900 u.m.,
iar pretul unitar al produselor realizate cu vechiul utilajera de 1,2 u.m./bucata.Sa se
stabileasca daca intreprinderea opteaza pentruaceasta investitie.a) investitia se
accepta;b) investitia se recupereaza.c) investitia nu se accepta
.R: c
197. SC Atlas SA intentioneaza sa inlocuiasca un utilaj care produce 2.500bucati
anual dintr-un anumit produs, cu un altul cu parametri functionali superiorisi cu o
capacitate de doua ori mai mare. Costul noului utilaj este de 20.000 u.m.cu o durata
normala de functionare de 10 ani si de la care se asteapta unrandament minim
sperat de 13%. Cheltuielile anuale de exploatare ale nouluiutilaj sunt de 2.900 u.m.,
iar pretul unitar al produselor realizate cu vechiul utilajera de 1,2 u.m./bucata. Sa se
determine pretul unitar al produsului obtinut cunoul utilaj.a) 1,4 u.m./bucata;b) 1.5
u.m./bucata;c) 1,55 u.m./bucata.
R: b
198. O societate comerciala are in exploatare un utilaj, ce necesita costuri
deexploatare de 4000 u. m. .Societatea intentioneaza sa achizitioneze un utilaj
nou,identic cu primul care costa 12000 u. m., cu o durata de functionare de 12 ani
siantreneaza costuri de exploatare de 3500 u.m.Utilajul care se inlocuieste are o
valoarea contabila neta de 2400 u. m. cu o durata normala ramasa defunctionare de
6 ani si este vandut altei firme la nivelul valoarii contabile nete. .Stiind ca
randamentul minim pentru orice investitie este de 12%, sa se determineeconomia
sau depasirea de costuri E(D):a) E(D)=-101 u.m.b) E(D)=-110 u.m.c) E(D)=-100
u.m.d) E(D)=-200 u.m.
R: c

199. O societate comerciala are in exploatare un utilaj, ce necesita costuri


deexploatare de 4000 u. m. .Societatea intentioneaza sa achizitioneze un utilaj
nou,identic cu primul care costa 12000 u. m., cu o durata de functionare de 12 ani
siantreneaza costuri de exploatare de 3500 u.m.Utilajul care se inlocuieste are
ovaloarea contabila neta de 2400 u. m. cu o durata normala ramasa defunctionare
de 6 ani si este vandut altei firme la nivelul valoarii contabile nete. .Stiind ca
randamentul minim pentru orice investitie este de 12%, sa sestabileasca daca
intreprinderea opteaza pentru aceasta investitie :a) investitia nu se accepta;b)
investitia se recupereaza.c) investitia se accepta.
R:a
200. SC Astra SA are in dotare un utilaj ce antreneaza costuri anuale deexploatare
de 5.000 u.m. Firma intentioneaza sa achizitioneze un utilaj nou,identic cu primul,
fara a obtine o crestere a capacitatii de productie. Costul nouluiutilaj este de 10.000
u.m. si are o durata normala de functionare de 10 ani,antrenand costuri anuale de
exploatare de 3.000 u.m. Primul utilaj va fi vandut altei firme pentru sume de 4.000
u.m. (valoareacontabila neta), iar durata acestuia este de 4 ani. Stiind ca
randamentul minimpentru orice investitie este de 13%, sa se stabileasca daca
exista economie saudepasire a costurilor?a) exista economie a costurilor;b) exista
depasire a costurilor;c) exista egalitate a costurilor
.R: a
37. valoarea contabila neta de 2400 u. m. cu o durata normala ramasa
defunctionare de 6 ani si este vandut altei firme la nivelul valoarii contabile nete.
.Stiind ca randamentul minim pentru orice investitie este de 12%, sa se
determineeconomia sau depasirea de costuri E(D):a) E(D)=-101 u.m.b) E(D)=-110
u.m.c) E(D)=-100 u.m.d) E(D)=-200 u.m.
R: c
199. O societate comerciala are in exploatare un utilaj, ce necesita costuri
deexploatare de 4000 u. m. .Societatea intentioneaza sa achizitioneze un utilaj
nou,identic cu primul care costa 12000 u. m., cu o durata de functionare de 12 ani
siantreneaza costuri de exploatare de 3500 u.m.Utilajul care se inlocuieste are
ovaloarea contabila neta de 2400 u. m. cu o durata normala ramasa defunctionare
de 6 ani si este vandut altei firme la nivelul valoarii contabile nete. .Stiind ca
randamentul minim pentru orice investitie este de 12%, sa sestabileasca daca
intreprinderea opteaza pentru aceasta investitie :a) investitia nu se accepta;b)
investitia se recupereaza.c) investitia se accepta.
R:a
200. SC Astra SA are in dotare un utilaj ce antreneaza costuri anuale deexploatare
de 5.000 u.m. Firma intentioneaza sa achizitioneze un utilaj nou,identic cu primul,

fara a obtine o crestere a capacitatii de productie. Costul nouluiutilaj este de 10.000


u.m. si are o durata normala de functionare de 10 ani,antrenand costuri anuale de
exploatare de 3.000 u.m. Primul utilaj va fi vandut altei firme pentru sume de 4.000
u.m. (valoareacontabila neta), iar durata acestuia este de 4 ani. Stiind ca
randamentul minimpentru orice investitie este de 13%, sa se stabileasca daca
exista economie saudepasire a costurilor?a) exista economie a costurilor;b) exista
depasire a costurilor;c) exista egalitate a costurilor.
R: a

38. valoarea contabila neta de 2400 u. m. cu o durata normala ramasa


defunctionare de 6 ani si este vandut altei firme la nivelul valoarii contabile nete.
.Stiind ca randamentul minim pentru orice investitie este de 12%, sa se
determineeconomia sau depasirea de costuri E(D):a) E(D)=-101 u.m.b) E(D)=-110
u.m.c) E(D)=-100 u.m.d) E(D)=-200 u.m.
R: c
199. O societate comerciala are in exploatare un utilaj, ce necesita costuri
deexploatare de 4000 u. m. .Societatea intentioneaza sa achizitioneze un utilaj
nou,identic cu primul care costa 12000 u. m., cu o durata de functionare de 12 ani
siantreneaza costuri de exploatare de 3500 u.m.Utilajul care se inlocuieste are
ovaloarea contabila neta de 2400 u. m. cu o durata normala ramasa defunctionare
de 6 ani si este vandut altei firme la nivelul valoarii contabile nete. .Stiind ca
randamentul minim pentru orice investitie este de 12%, sa sestabileasca daca
intreprinderea opteaza pentru aceasta investitie :a) investitia nu se accepta;b)
investitia se recupereaza.c) investitia se accepta.
R:a
200. SC Astra SA are in dotare un utilaj ce antreneaza costuri anuale deexploatare
de 5.000 u.m. Firma intentioneaza sa achizitioneze un utilaj nou,identic cu primul,
fara a obtine o crestere a capacitatii de productie. Costul nouluiutilaj este de 10.000
u.m. si are o durata normala de functionare de 10 ani,antrenand costuri anuale de
exploatare de 3.000 u.m. Primul utilaj va fi vandut altei firme pentru sume de 4.000
u.m. (valoareacontabila neta), iar durata acestuia este de 4 ani. Stiind ca
randamentul minimpentru orice investitie este de 13%, sa se stabileasca daca
exista economie saudepasire a costurilor?a) exista economie a costurilor;b) exista
depasire a costurilor;c) exista egalitate a costurilor.
R: a