Sunteți pe pagina 1din 1

Formular CERERE

Nr../EC/
CTRE
Serviciul de evaluare complex a copilului
Subsemnatul/a. , cu domiciliul in
, n calitate de
a copilului cu domiciliul in
v rog s binevoii de a:
elibera / rennoi certificatul de ncadrare ntr-o categorie de persoane cu handicap care
necesit protecie special
elibera un certificat de expertiz i orientare colar
Declar pe proprie raspundere ca, la data prezentei cereri, copilul nu are instituita masura de
plasament la o persoana sau institutie.

Data

Semntura