Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar Procedura Civila

Curs- in cazul persoanelor care nu au capacitate deplina de exercitiu


legea confera acestora posibilitatea de a sta in justitie prin interediul altor persoane
art.30.- reprezentare
() Reprezentarea Intervine in cazul incapabililor (persoanele fizice lipsite de
capacitate de exectitiu), respectiv pt:
- minorii sub 14 ani care vor sta in proces prin intermediul parintilor sau in lipsa
acestora prin tutore
- persoanele fizice puse sub interdictie judecatoreasca prin hotarare definitiva care
vor fi reprezentati in proces prin tutore sau curator special. Aceste pers nu stau
personal in proces ci prin reprezentantii lor legali ceea ce inseamna ca nu sunt parti
in proces si nu vor fi citati personal.
() Asiatara intervine in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa
(14-18 ani). Acestia vor sta personal n proces fiind citati impreuna cu ocrotitorul lor
legal fiind asistati de acesta.
!!! Daca pe parcusrul procesului initial reprezentat implineste varsta de 14 ani
reprezntarea se va transforma in ASISTARE.
Autorizarea intervine in cazul actelor procesuale de dispozitie( renuntarela
judecata, la drept, tranzactie, achiesare) si presupune autorizarea speciala a
acestor acte incheiate de minor sau interzisi si reprezentantii sau ocrotitorii legali ai
acestora de catre organul competent( instanta de tutele).
Exceptia- sunt situatii in care indiferent de existanta sau nu a autorizatiei nu
se poate renunta la judecata sau la dreptul subiectiv civil afirmat (filiatie).
() Curatela speciala art.58 -poate fi instituita atunci cand:
1) exista urgenta in solutionarea litigiului iar pers fizica lispita de capacitate de
eercitiu nu are reprezentant legal
2) cand esxista conflict de intere intr e reprezentant si reprezentat
3) cand o persoana juridica asociatie ,societate sau alta entitate juridica/fara
personalitate juridica, nu are reprezentant
4) cand instanta dispune ca citarea paratului sa se faca prin publicitate (167 alin.3)

Curatorul special este desemnat de catre instanta investita cu


solutrionarea cauzei dintr e avocatii care s au inscris in acest scop pe lista barourilor
din care fac parte, avocatul curator avand toate drepturile si obligatiile legale
prevazute de lege pt reprezentantul legal.
Remjuneratia provizorie a curatorului se fixeaza de catre instanta prin
incheiere executorie stabilindu se si cehltuiala de judecata. In funcie de natura
litigiului la cerearea curatorului aceasta remuineratie poate fi majorata.
() Clasificarea actiunilor civile
Clasificarea aciunilor civile are in edere intelesul restrans al aciunii
respectiv al cererii de chemare in judecata.
3 criterii:
1) In functie de scopul urmarit de reclamant:
- aciuni sau cereri in realizarea dreptului
- actiuni sau cereri in constatare
- actiuni sau cereri in constituire de drepturi
2) In functie de caracterul patrimonial sau nepatrimonial al dreptului ce se
valorifica:
- cereri sau actiuni patrimoniale si nepatrimoniale
- cele patrimoniale se clasifica in cereri sau actiuni personale ,reale si mixte
3) In functie de calea procedurala aleasa de parte :
-cereri sau actiuni principale
- ------/------ accesorii
- ------/------- incidentale
- ------/------ aditionale

1) Sunt acelea prin care reclamantul care se pretinde titularul unui drpet subiectiv
civil solicita instantei obligarea paratului la respectarea dreptului sau sau cand acest
lucru nu mai este posibil obligarea la plata unei despagubiri.
!!!!Cererile in sesizare pot fi puse in executare silita

Cererile in cosntatare sunt acelea in care reclamantul solicita instantei sa


constate existenta unui drept subiectiv civil al sau ,sau inexistenta unui drept
subiectiv civil al paratului impotriva sa. EX: Actiunea in cosntatarea prescriptiei
executarii silite inainte de inceperea executarii silite.
Caracteristici:
1) prin intermediul actiunilor in constatare nu se poate constata solicitarea
constatarii starii de fapt.
2) art.35 actiunea in cosntatare are caracter subsidoar fata de actiunea in realizare
ceea ce inseana ca instanta va respinge cererea ca inadmisibila ori de cate ori
partea care formuleaza o cerere in costatare are posibilitatea valorificarii dreptului
pe calea unei cereri in realizare.
3) nu cosntituie titlului executoriu
4) actiunile in costatere sunt imprescriptibile (252 alin.2 CCivil)
5) actiunea in costatare poate fi transformata intr o cerere in realizare si viceversa
pana la inchiderea dezbaterilor (204 alin2 CPC)
6) competenta de solutionare a cererilor in costatare se determina dupa regulile
prevazute pt cererile avand ca obiect realizarea dreptului
3) Actiunile in constituire sunt aceleaprin care reclamantul solicita aplicarea
legii la anuite fapte in vederea crearii unor situatii juridice noi
() Cererile nepatrimonile sunt acelea prin care se valorifica drepturi
subiective fara continut economic legate de persoana titularului lor.( cerere de
adoptie, stabilirea filiatiei..)
() Cererile patrimoniale unt acelea al caror continut este evaloabil in bani
- Cererile personale
- Cereriale reale -se urmareste valorificarea unui dept real sau apararea
posesiei unui bun
!!!!Partajul este o actiune imprescriptibila!!!!!!