Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa 1

Reglementari n domeniul
mediului n Romnia dupa 1990
LEGI:
Legea fondului funciar nr. 18/1991
Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata
Legea Apelor nr. 107/1996
Legea privind desfasurarea n siguranta a activitatilor nucleare
nr. 111/1996
Legea privind constituirea si functionarea Consiliului National pentru
Mediu si Dezvoltare Durabila, nr. 158/22.10.1999
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole si celor forestiere, solic itate potrivit legii
nr. 18/1991 si a Legii 169/1997
Legea nr. 2/2000 privind modificarea si completarea Legii 61/1991 si
sanctionarea faptelor de ncalcare a unor norme de convietuire sociala,
a ordinii si linistii publice
Legea 73/11.05.2000 privind F ondul pentru Mediu
Legea 160/3.10.2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 14/2000 pentru aderarea Romniei la Conventia Internationala
privind cooperarea n caz de poluare cu hidrocarburi
Legea nr. 159/3.10.2000 pentru aprobarea Ordonantei Guver nului
nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la
utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la
Conventia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice,
adoptat la 11 decembrie 1997
Legea nr. 9/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la
Montral privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la
Copenha ga, la 25 noiembrie 1992

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

Legea nr. 21/2001 pentru acceptarea unor Amendamente la Statutul


Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) adoptate la a
43-a sesiune a Conferintei Generale a acesteia la 1 octombrie 1999
Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului n context transfrontier, adoptat la Espoo,
la 25 februarie 1991
Legea nr. 150/2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul
de la Montral privind substantele care epuizeaza stratul de ozon,
adoptat la cea de-a IX-a reuniune a Partilor, la Montral din
15 17 .09.1997
Legea nr. 201/2001 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
ntelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul Romniei si
Guvernul Elvetiei si a ntelegerii asupra proiectului - proiect elvetian
privind energia termica (Buzau, Pascani), semnate la Bucuresti, la
8 ianuarie 1999
Legea nr. 384/2001 pentru aprobarea OUG nr. 204/2000 pentru
modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea n
siguranta a activitatilor nucleare
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
Legea nr. 454/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.
82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
Legea nr. 466/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor
Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice
Legea nr. 622/2001 pentru ratificarea Acordului ntre Comunitatea
Europeana si Romnia privind participarea Romniei la Agentia
Europeana de Mediu si la Reteaua Europeana de Informare si
Observare (EIONET)
Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia
atmosferei
Legea nr.112 din 14 martie 2002, pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata
drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului
Legea nr. 191 din 16 aprilie 2002 a gradinilor zoologice si acvariilor
publice

ANEXA 1

Legea nr. 214 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei


Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare
si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea
Legea nr. 285 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de
asistenta financiara nerambursabila dintre Romnia si Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionnd n calitate
de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru
finantarea Proiectului Controlul poluarii n agricultura , semnat la
Bucuresti la 16 ianuarie 2002
Legea nr. 265 din 15 mai 2002 pentru acceptarea amendamentelor la
Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste
frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora
Legea nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
Legea nr. 368/2002 pentru aprobarea Ordona ntei de Urgenta a
Guvernului nr.41 din 28 martie 2002 pentru ratificarea
Memorandumului de ntelegere privind cooperarea sub auspiciile
Protocolului de la Kyoto, art.6, prin proiecte cu aplicare comuna ntre
Romnia si Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999
Legea nr.434/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.37/2002 privind protectia animalelor de laborator folosite n scopuri
stiintifice sau n alte scopuri
Legea nr. 471/2002 pentru protectia animalelor de laborator folosite
n scopuri stiintifice sau n alte scopuri experimentale
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului
Legea nr. 458 din 08 iulie 2002 privind calitatea apei potabile
Legea nr. 474 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Memorandumului de
finantare convenit ntre Guvernul Romniei si Comisia Europeana
privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura Reabilitarea
tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de
canalizare n orasul Timisoara, Romnia semnat la Bruxelles la
4 decembrie 2001 si la Bucuresti la 22 februarie 2002
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime
interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice
exclusive ale Romniei republicare

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

Legea nr. 553/2002 pentru ratificarea Protocolului privind protectia


mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la
04 octombrie 1991
Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu republicare
Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul
integrat al poluarii
Legea nr. 652/2002 pentru aderarea Romniei la Protocolul
Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe
distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de
cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante
lungi al poluatorilor atmosferici n Europa (EMEP), adoptat la Geneva
la 28 septembrie 1984
Legea nr. 681/2002 privind acceptarea de catre Romnia a
amendamentelor la Codul international de management pentru
exploatarea n siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul
international de management al sigurantei Codul I.S.M.), adoptate
de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia M.S.C.
104(73) din 5 decembrie 2000 si pentru modificarea Legii nr. 85/1997
privind acceptarea de catre Romnia a Codului international de
management pentru exploatarea n siguranta a navelor si pentru
prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei
Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala
prin Rezolutia A 741(18) din 4 noiembrie 1993.

ORDINE:
Ordinul MAPPM nr. 462/93 Conditiile tehnice privind protectia
atmosferei
Ordinul MAPPM nr. 125/1996 Procedura de reglementare a
activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului
nconjurator
Ordinul MAPPM nr. 278/1996 Regulament de atestare pentru
elaborare a studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de
mediu
Ordinul MAPPM privind monitorizarea pe baza de licenta de import
automata a importului de marfuri folosite
Ordinul MAPPM nr. 322/16.03.2000 privind Procedura de autorizare
a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare
pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si
fauna salbatica, precum si a importului acestora

ANEXA 1

Ordinul MAPPM nr. 1325/22.09.2000 privind participarea publicului


la pregatirea politicilor si legislatiei de mediu
Ordinul Ministrului nr. 1618/2000 pentru aprobarea sectiunilor
reprezentative din cadrul Sistemului National de Supraveghere a
Calitatii Apelor
Ordin comun al ministrilor MAAP - MAPM (nr. 21; nr. 115) privind
interzicerea pescuitului pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta
Dunarii" pna la data de 15 martie 2001
Ordinul Ministrului nr. 35/2001 (ANRM) privind concursul public de
oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea activitatilor miniere de
exploatare
Ordinul Ministrului nr. 325/21.03.2001 privind aprobarea
Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotarrii
Guvernului nr. 472/2001 privind unele masuri de protectie a calitatii
resurselor de apa NTPA 012 si pentru modificarea Ordinului
Ministrului mediului nr. 242/1990
Ordinul Ministrului
nr. 377/10.04.2001 pentru aprobarea
Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea
calitatii apelor de suprafata
Ordinul Ministrului nr. 452/04.05.2001 (MAPM) si 105.951/
18.05.2001 (MAAP) pentru aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea
Planului de actiune pentru protectia apelor mpotriva poluarii cu nitrati
proveniti din surse agricole
Ordinul Ministrului nr. 678/17.07.2001 pentru aprobarea componentei
nominale a grupurilor de nfiintare a comitetelor de bazin la nivelul
fiecarei directii a apelor si a grupului national de coordonare a
activitatilor tehnice de secretariat
Ordinul Ministrului nr. 706/27.07.2001 privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea activitatii de certificare a
unitatilor specializate n elaborarea de studii, proiecte, n executie,
consultanta n domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor
Ordinul Ministrului nr. 913/15.10.2001 pentru aprobarea continutului
Planului de gospodarire a apelor pe bazine hidrografice si a planului
de actiune pentru anul 2002 pentru implementarea Directivei cadru a
apei
Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 353/20.08.2001 a aprobat Normele
de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a
lucratorilor externi

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 366/22.09.2001 privind Normele de


securitate radiologica-Proceduri de autorizare
Ordinul Ministrului nr. 1100 din 28 dece mbrie 2001 privind
modificarea si completarea Ordinului ministrului apelor si protectiei
mediului nr.706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate n
elaborarea de studii, proiecte, n exe cutie, consultanta n domeniul
gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si
a autorizatiilor de gospodarire a apelor
Ordinul Ministrului nr. 1103 din 3 ianuarie 2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind masurarea si analiza emisiilor de
compusi organici volatili rezultati din depozitarea si distributia
benzinei la terminale si la statiile de benzina
Ordinul Ministrului nr. 9 din 8 ianuarie 2002 pentru contingentarea
consumului si productiei de substante care epuizeaza stratul de ozon
n anul 2002
Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 374 din 4 octombrie 2001 privind
aprobarea Normelor pentru expeditii internationale de materiale
radioactive implicnd teritoriul Romniei
Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 373 din 3 octombrie 2001 privind
aprobarea Normelor fundamentale pentru transportul n siguranta al
materialelor radioactive
Ordin comun nr. 140/247 din 26 martie 2002 privind prohibitia
pescuitului al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al
ministrului apelor si protectiei mediului
Ordin comun nr. 272/65 din 2 aprilie 2002 al MAPM si al MSF,
privind elaborarea si reactualizarea planurilor locale de actiune pentru
sanatate n relatie cu mediul
Ordin comun nr. 98/90 din 4 martie 2002 al MAAP si CNCAN pentru
aprobarea Normelor privind alimentele si ingredientele alimentare
tratate cu radiatii ionizante
Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 73 din 11 februarie 2002 privind
aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiatii n
exteriorul incintei special amenajate
Ordin comun nr.856/112/91 din 14 martie 2002 al MSF, MAAP si
CNCAN pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele
contaminate radioactiv dupa un accident nuclear sau alta situatie de
urgenta radiologica
ORDIN nr. 246 din 22 martie 2002 pentru aprobarea unor acorduri de
mediu

ANEXA 1

Ordin comun nr. A11842 din 15 februarie 2002 al MAE, MAAP,


MAPM, INS, MFP si ASAS pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Comitetului National Romn F.A.O.
Regulament al CNCAN din 3 aprilie 2002 privind taxele si tarifele
pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Ordin comun nr. 342/170 din 16 aprilie 2002 al MAPM si MAAP
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si
padurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului nr.
140/247/2002 privind prohibitia pescuitului
Ordin MSF nr. 219 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
Ordin nr. 121 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea continutului
Fisei de evidenta a barajelor NTLH-035
Ordin nr. 114 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea
starii de siguranta n exploatare a barajelor ncadrate n categoriile de
importanta A si B NTLH-014 si a Procedurii de avizare a
specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta n exploatare a
barajelor ncadrate n categoriile de importanta C si D NTLH-015
Ordin nr. 115 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor NTLH-021
Ordin nr. 116 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind evaluarea starii de siguranta n exploatare a barajelor si
lacurilor de acumulare NTLH -022 si a Metodologiei privind
evaluarea starii de siguranta n exploatare a barajelor si digurilor care
realizeaza depozite de deseuri industriale NTLH-023
ORDIN nr. 117 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea
Regulamentului privind certificarea personalului de conducere si
coordonare a activitatii de urmarire a comportarii n timp a barajelor
NTLH 031
Ordin nr. 118 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a acordului si autorizatiei de functionare n siguranta a
barajelor NTLH-032
Ordin nr. 119 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de
trecere n conservare, post-utilizare sau abandonare a barajelor
NTLH-033
Ordin nr. 120 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii si
competentelor de efectuare a controlului privind siguranta n
exploatare a barajelor NTLH-034

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

Ordin nr. 147 din 21 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de


declarare publica a caracteristicilor generale, a categoriei de
importanta si a gradului de risc asociat barajelor NTLH-036
ORDIN nr. 279 din 3 aprilie 2002 privind nfiintarea Secretariatului
tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati, n cadrul
Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase
REGULAMENT elaborat de Consiliul Concurentei din 10 mai 2002
cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului
Ordin nr.526 din 24 iunie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Comitetului National Romn pentru
Programul Hidrologic International si a componentei acestuia
ORDIN nr. 530 din 10 iunie 2002 privind numirea comisiei de
evaluare a candidaturilor si a ofertelor depuse n procedura de
concesionare a valorificarii resurselor stuficole din zonele apartinnd
domeniului public de interes national, aflate n perimetrul Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii
ORDIN nr . 531 din 10 iunie 2002 privind aprobarea Instructiunilor de
organizare si desfasurare a procedurii de concesionare a valorificarii
resurselor stuficole din zonele apartinnd domeniului public de interes
national, aflate n perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
ORDIN nr. 532 din 10 iunie 2002 privind numirea comisiei de
evaluare a candidaturilor si a ofertelor depuse n procedura de
concesionare a valorificarii resurselor piscicole din zonele apartinnd
domeniului public de interes national, aflate n perimetrul Rezervatiei
Biosferei "Delta Dunarii
ORDIN nr. 533 din 10 iunie 2002 privind aprobarea Instructiunilor de
organizare si desfasurare a procedurii de concesionare a valorificarii
resurselor piscicole din zonele apartinnd domeniului public de interes
national, aflate n perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
ORDIN MIR nr. 282 din 4 iulie 2002 privind desemnarea
organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si
dispozitivelor utilizate n scopul limitarii emisiilor de compusi
organici volatili rezultati din depozitarea, ncarcarea, descarcarea si
distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina
ORDIN nr. 439 din 21 mai 2002 pentru aprobarea organizarii actiunii
de voluntariat n domeniul protectiei mediului
ORDIN nr. 627/PL din 9 iulie 2002 privind aprobarea Studiului de
oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al
statului ce alcatuiesc obiectivul de investitii "Acumulare Lac
Vacaresti" si a modului de calcul al redeventei minime de
concesionare

ANEXA 1

ORDIN nr. 745 din 30 august 2002 privind stabilirea aglomerarilor si


clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului
n Romnia
ORDIN nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie
ndeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit
si pe lista nationala de deseuri acceptate n fiecare clasa de deseuri
ORDIN nr. 1010/2002 privind aprobarea componentei nominale a
Comisiei pentru Acordarea Etichetei Ecologice
ORDIN nr. 1043/2002 pentru aprobarea modelului si continutului
formularului Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile
Fondului pentru mediu
ORDIN nr. 192/2002 pentru aprobarea Normelor de securitate
radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la
prepararea minereurilor de uraniu si toriu
ORDIN nr. 1112/2002 privind nominalizarea birourilor vamale de
control si vamuire la frontiera pentru intrarea/iesirea din tara a
substantelor care epuizeaza stratul de ozon
ORDIN nr. 183/2002 privind aprobarea normelor pentru expedieri
internationale de deseuri radioactive implicnd teritoriul Romniei
ORDIN nr. 608/2002 privind aprobarea Listei europene a substantelor
chimice notificate ELINCS
ORDONANTE:
Ordonanta de urgenta privind etichetarea substantelor periculoase, nr.
200/9.11.2000
Ordonanta de urgenta privind siguranta barajelor, nr. 244/2000
Ordonanta de urgenta privind protectia atmosferei, nr. 243/2000
Ordonanta privind regimul ariilor protejate, nr. 236/2000
Ordonanta de urgenta privind regimul deseurilor, nr. 78/16.06.2000
Ordonanta de urgenta privind deseurile neferoase reciclabile,
nr. 11/2001
Ordonanta de urgenta privind gestionarea deseurilor industriale
reciclabile, nr. 16/2001
Ordonanta nr.87/30.08.2001 privind serviciile publice de salubrizare a
localitatilor
Ordonanta nr.21/30.01.2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si
urbane
OUG nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000
privind Fondul pentru mediu

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

Ordonanta de Urgenta nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului pentru


asistenta financiara nerambursabila dintre Romnia si Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionnd n ca litate
de Agentie de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru
finantarea Proiectului Controlul Poluarii n Agricultura, semnat la
Bucuresti la 16.01.2002
Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea,
reducerea si controlul integrat al poluarii
Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 21 martie 2002 privind ntocmirea si
finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului
national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si solvegetatie forestiera pentru silvicultura
Ordonanta de Urgenta nr. 41 din 28 martie 2002 pentru ratificarea
Memorandumului de ntelegere privind cooperarea sub auspiciile
protocolului de la Kyoto art.6 prin proiecte cu aplicare comuna ntre
Romnia si Olanda semnat la Haga la 23 nov.1999
Ordonanta de Urgenta nr.91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea si
completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995
Ordonanta de urgenta nr. 107/2002 privind nfiintarea Administratiei
nationale Apele Romne
Ordonanta de Urgenta nr. 206/2002 pentru ratificarea
Memorandumului de ntelegere dintre Romnia si Comunitatea
Europeana privind asocierea Romniei la cel de-al saselea Programcadru al Comunitatii Europene pentru cercetare, dezvoltare
tehnologica si activitati demonstrative cu scopul de a contribui la
crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la
cel de-al saselea Program-cadru al Comunitatii Europene a Energiei
Atomice (Euratom) pentru activitati de cercetare si instruire cu scopul
de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare
(2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
Ordonanta de Urgenta nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a
zonei costiere
Ordonanta Guvernului nr.37/2002 privind protectia animalelor de
laborator folosite n scopuri stiintifice sau n alte scopuri
Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 privind implementarea
standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea
poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor
maritime sub pavilion strain care utilizeaza porturile sau instalatiile
romnesti din largul marii, care opereaza pe sau deasupra platoului
continental romnesc

ANEXA 1

HOTARRI DE GUVERN:
H.G. pentru aprobarea Acordului dintre MAPPM si Ministerul
Mediului si Energie i din Danemarca
H.G. nr. 170/18.01.2001 privind organizarea si functionarea Directiei
Generale a Vamilor
H.G. nr. 1336/14.12.2000 privind limitarea continutului de sulf din
motorina
H.G. nr. 173/13.03.2000 pentru reglementarea regimului special
privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si al altor
compusi similari
HG nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului
Apelor si Protectiei mediului
HG nr. 372/2001 privind aprobarea listei cuprinznd echipamentele
pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import,
achizitionate n cadrul proiectelor LIFE 99/ENV/RO006607 MOSYM
si LIFE 99/ENV/RO/006746 ASSURE
HG nr. 527/2001 privind stabilirea gradului minim de
biodegradabilitate a agentilor de suprafata continuti n detergenti,
produse de ntretinere si produse de curatat
HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea
emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea,
ncarcarea, descarcarea si distribuirea benzinei la terminale si statiile
de benzina
HG nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea
si eficienta aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor
pe piata
HG nr. 625/2001 privind aprobarea procedurii de autorizare a
functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei mediului
HG nr. 643/2001 privind plata contributiei Romniei de participare la
programul LIFE pentru 2001 2002
HG nr. 658/12.07.2001 privind transmiterea unor bunuri proprietate
publica a statului si a terenurilor aferente din administrarea MAPM n
administrarea MIR
HG nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate
HG nr. 671/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea
si eficienta energetica a masinilor de spalat si uscat rufe de uz casnic
pentru introducerea lor pe piata
HG nr. 672/2001 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
aparatelor electrocasnice n functie de nivelul zgomotului transmis
prin aer

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

HG nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata


a benzinei si motorinei
HG nr. 741/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si
fondurilor aferente programelor ce se experimenteaza si finanteaza din
bugetul MAPM n anul 2001
HG nr. 870/2001 privind organizarea Comitetului National Romn
F.A.O.
HG nr. 922/2001 privind aprobarea Listei cuprinznd echipamentele
pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import,
achizitionate n cadrul proiectului Sistemul meteorologic integrat
national
HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care
contin substante periculoase
HG nr. 1097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului
interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei
mediului n politicile si strategiile sectoriale la nivel national
HG nr. 1174/2001 privind aprobarea structurii organizatorice si a
regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului
pentru mediu
HG nr. 1167 privind nfiintarea Garzii de mediu
HG nr. 9 din 10 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la
Hotarrea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al
deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri
periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul nconjurator
HG nr.1335 din 27 decembrie 2001 privind scutirea de la plata taxelor
vamale a importului unui utilaj de igienizare si ecologizare a plajelor
HG nr. 53/2002 pentru aprobarea Acordului ntre Guvernul Romniei
si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea n domeniul
protectie i mediului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001
HG nr. 65 din 24 ianuarie 2002 pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul Romniei si Guvernul Suediei privind cooperarea n
domeniul energiei si mediului, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie
2001
HG nr. 96 din 7 februarie 2002 privind echiparea si dotarea
personalului Garzii de Mediu
HG nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de
calitate pe care trebuie sa le ndeplineasca apele de suprafata utilizate
pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si
frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata
destinate producerii de apa potabila

ANEXA 1

HG nr. 118 din 7 februarie 2002 privind aprobarea Programului de


actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor
subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase
HG nr. 153 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea concesionarii
valorificarii resurselor stuficole din zonele domeniului public de
interes national aflate n perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii
HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor
HG nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor
HG nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetelor
ecologice
HG nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme
privind conditiile de descarcare n mediul acvatic a apelor uzate
HG nr. 201 din 28 martie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind calitatea apelor pentru moluste
HG nr. 202 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind ca litatea apelor de suprafata care necesita protectie si
ameliorare n scopul sustinerii vietii piscicole
HG nr. 241 din 13 martie 2002 pentru trecerea din domeniul public al
statului n domeniul privat al statului a turnului metalic pentru antena
care com pune radarul meteorologic de la Brnova, judetul Iasi, aflat n
administrarea Companiei Nationale Institutul National de
Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor S.A.
HG nr. 273 din 21 martie 2002 pentru aprobarea contributiilor
voluntare anua le, n dolari S.U.A., ale Romniei la bugetul
Organizatiei Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2000 si
2001
HG nr. 311 din 4 aprilie 2002 pentru aprobarea concesionarii
valorificarii resurselor piscicole din zonele domeniului public de
interes na tional aflate n perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii
HG nr. 328 din 4 aprilie 2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri
si cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului National de Cercetare
Dezvoltare pentru Protectia Mediului I.N.C.D.P.M. Bucuresti,
Institutului National de Cercetare Dezvoltare Marina Grigore
Antipa I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare
Dezvoltare Delta Dunarii I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate n
coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului
HG nr. 341 din 4 aprilie 2002 pentru actualizarea limitelor amenzilor
contraventionale prevazute n Legea nr. 82/1993 privind constituirea
Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

HG nr. 335 din 4 aprilie 2002 privind unele masuri de implementare


n Romnia a programului Steagul Albastru Blue Flag
HG nr. 364 din 15 aprilie 2002 privind normarea parcului auto si a
consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de
Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
HG nr. 349 din 11 aprilie 2002 privind gestionarea ambalajelor si
deseurilor de ambalaje
HG nr. 367 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Statutului de
organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii si a componentei nominale a Consiliului stiintific
HG nr. 422 din 25 aprilie 2002 pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul Romniei si Guvernul Republicii Slovace privind
notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii
asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002
HG nr. 423 din 25 aprilie 2002 pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul Romniei si Guvernul Federatiei Ruse privind notificarea
rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra
instalatiilor nucleare, semnat la Moscova la 21 februarie 2002
HG nr. 441 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea si completarea
Hotarrii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate
HOTARRE nr. 459 din 16 mai 2002 privind aprobarea Normelor de
calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru mbaiere
HG nr. 481 din 16 mai 2002 pentru abrogarea Hotarrii Guvernului
nr. 1.223/2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul public n
domeniul privat al statului si pentru mandatarea Ministerului Apelor si
Protectiei Mediului sa initieze, prin Compania Nationala Apele
Romne S.A., procedurile pentru constituirea unei societati
comerciale cu capital mixt n vederea realizarii si exploatarii unui
complex cultural- sportiv n zona Lacului Vacaresti
HG nr. 482 din 16 mai 2002 pr ivind participarea Romniei la
Summitul mondial pentru dezvoltare durabila, Johannesburg,
26 august 4 septembrie 2002
HG nr. 573 din 13 iunie 2002 privind aprobarea procedurii de
autorizare a functionarii comerciantilor
HOTARRE nr. 799 din 25 iulie 2002 pentru modificarea anexelor
nr. 1 si 2 la Hotarrea Guvernului nr. 96/2002 privind echiparea si
dotarea personalului Garzii de Mediu

ANEXA 1

HOTARRE nr. 711 din 3 iulie 2002 privind aprobarea publicarii


deciziilor Consiliului de Asociere Romnia -Uniunea Europeana.
DECIZIA nr. 3 din 23 martie 2001 a Consiliului de Asociere
Romnia-Uniunea Europeana privind adoptarea conditiilor si a
modalitatilor de pa rticipare a Romniei la instrumentul financiar
pentru protectia mediului (LIFE)
HOTARRE nr. 743 din 11 iulie 2002 privind stabilirea procedurilor
de aprobare de tip al motoarelor cu ardere interna destinate masinilor
mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze
si particule poluante provenite de la acestea, n scopul protectiei
atmosferei
HOTARRE nr. 882 din 16 august 2002 privind organizarea la
Bucuresti, n perioada 2-6 septembrie 2002, a Conferintei tarilor
dunarene din ca drul Programului hidrologic international UNESCO
HOTARRE nr. 827 din 31 iulie 2002 privind stabilirea Criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate
frigorifice
HOTARRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile, inclusiv
deseurile periculoase
HOTARRE nr. 913 din 22 august 2002 privind aprobarea Listei
cuprinznd echipamentele pentru protectia mediului scutite de plata
taxei pe valoarea adaugata, achizitionate n cadrul proiectului
"Sistemul meteorologic integrat national"
HG nr.984 din 10 septembrie 2002 privind aprobarea Listei
cuprinznd echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata
taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata, achizitionate n cadrul
Proiectului LIFE MEDIU 00/ENV/RO/000986 RIVERLIFE
HG nr.918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a
impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei proceduri
HOTARRE nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul
produselor si serviciilor care pot pune n pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului
HOTARRE nr. 1115/2002 privind accesul la informatiile privind
mediul
HOTARRE nr. 1293/2002 privind echipamentele de protectie a
mediului care urmeaza a fi scutite la import de plata taxei pe valoarea
adaugata

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

STANDARDE :
STAS 1342/1991 Calitatea apei potabile
Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate n retelele de
canalizare ale localitatilor si direct n statiile de epurare (NTPA
002/2002), aprobat prin Hotarrea Guvernului nr.188/2002
Normativul privind stabilirea limitelor de ncarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea n receptorii naturali
(NTPA 001/2002), aprobat prin Hotarrea Guvernului nr.188/2002
Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, aprobate prin Ordinul ministrului apelor
si protectiei mediului nr.462/1993
ISO 14001 Sistem de management de mediu
ISO 14004 - Sistem de management de mediu
SR ISO 5667 10 Calitatea apei Prelevarea apelor uzate
ISO 14.010 Linii directoare pentru Auditul de mediu
ISO 14.011.1 Linii directoare pentru Auditul de mediu
ISO 14.011.2 ISO 14.060 sunt n lucru

Anexa 2

Lista
cuprinznd substantele chimice
periculoase comercializate
de producatori si importatori,
mai putin cele utilizate
la producerea medicamentelor
1. 1,1-dicloretilena
(clorura de viniliden)
2. 1,2-dicloretan
3. 1,2-dicloretilena
4. 1,2,3-trimetilbenzen
5. 1,2,4-triclorbenzen
6. 2-etilhexil-diftalat
7. Acetaldehida
8. Acetamida
9. Acetat de vinil
10. Acetoncianhidrina
11. Acetona
12. Acetonitril
13. Acid acetic
14. Acid antranilic
15. Acid cianhidric
16. Acid picric
17. Acid propionic
18. Acrilamida

19. Acrilat de etil


20. Acrilonitril
21. Aldehida benzoica
22. Aldehida propionica
23. Aldrin
24. Anilina
25. Anisidina
26. Antimoniu
27. Antracen
28. Arsen si compusi
29. Auramina
30. Benzatracen
31. Benz-a-piren
32. Benz-b-fluorantren
33. Benzen
34. Benzen-g, h, iperilen
35. Benzidina
36. Benz-k-fluorantren

37. Benzpiren
38. Bioxid de sulf
39. Brom
40. Bromura de etil
41. Butil mercaptan
42. Butilamina
43. Cadmiu si compusi
44. Celosiv si derivati
45. Cianogen
46. Cianuri de potasiu
47. Ciclofosfamida
48. Ciclohexanona
49. Ciclohexilamina
50. Clor
51. Cloralcani C10-C13
52. Clorfenvinfos
53. Cloroform
54. Clorura de alil
55. Clorura de benzil

ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

56. Clorura de cianuril


57. Clorura de etil
58. Clorura de metil
59. Clorura de metilen
60. Clorura de vinil
61. Compusi
tributilstanici
62. Crom si compusi
63. Cumen
(izopropilbenzen)
64. Diclor/difenil/
tricloretan (DDT)
65. Dibenzantracen
66. Diclorhidrina
67. Diclormetan
68. Diclorpropan
69. Diclorvos
70. Dieldrin
71. Dietanolamina
72. Difenileteri
bromurati
73. Dimetilanilina
74. Dimetilformamida
75. Dimetilftalat
76. Dinitrat de
etilenglicol
77. Dinitrobenzen
78. Dioxan
79. Disulfoton
80. Diuron
81. Endrin
82. Epiclorhidrina
83. Etanolamina
84. Etilamina
85. Etilbenzen
86. Etilenclorhidrina
87. Etilenglicol
88. Etilendiamina
89. Etilmercaptan
90. Fenilbetanaftilamina
91. Fenilendiamina

92. Fluor si compusi


93. Fluorantren
94. Formaldehida
95. Fosgen
96 Fractii alcooli
dioxanici
97. Furfurol
98. Glicidol
99. Hexaclorbenzen
100. Hexaclorbutadiena
101. Hexacloretan
102. Hexametilentetra mina
103. Hidrazina
104. Hidrochinona
105. Hidrogen sulfurat
106. Indeno-1,2,3-cepiren
107. Iodura de metil
108. Isodrin
109. Izopropil
glicidileter
110. Maneb
111. Mercur si compusi
112. Metilcelosolv
113. Metilcloroform
114. Metilzocianat
115. Metilmercaptan
116. Metiletilcetona
117. Monoclorbenzen
118. Monoclorhidrina
119. Monoetanolamina
120. Morfolina
121. Naftalina
122. Negru de fum
123. Nichel carbonil
124. Nichel si compusi
125. Nitrobenzen
126. Nitroluen
127. Nonil-fenoli

128. o- si pdiclorbenzen
129. o-Tolidina
130. o-Toluidina
131. o-Clorfenol
132. Octil-fenoli
133. Oxid de etilena
134. Oxid de propilena
135. p-Aminoazobenzen
136. p-tertiar butiltoluen
137. Paration-metil
138. Pentaclorbenzen
139. Pentacloretan
140. Pentaclorfenol
141. Percloretilena
(tetracloretilena)
142. Perclormetil
mercaptan
143. Pirocatechina
144. Plumb si compusi
145. Rezorcina
146. Sarin
147. Stiren
148. Sulfura de carbon
149. Tetracloretan
150. Tetraclorura de
carbon
151. Toluen
152. T oluilen
diizocianat
153. Triclorbenzeni
154. Tricloretan
155. Tricloretilen
156. Triclorpropan
157. Triclorura de
benzil
158. Trinitroluen
159. Vinil toluen
160. Xilen
161. Xilenol
162. Zineb

Anexa 3

Lista
cuprinznd substantele chimice
periculoase comercializate
de producatori si importatori,
utilizate n agricultura
1. Alaclor
2. Atrazin
3. Carbaril

4. Clorpirifos
5. Cupru si compusi
6. Endosulfan

7. Isoproturon
8. Lindan
9. Malathion

10. Simazin
11. Trifluralin
12. Zinc si compusi