Sunteți pe pagina 1din 4

12/5/2015

Trgovitealiterar:PetreGheorgheBRLEA,FilologiasecoluluialXXIlea

Trgovitealiterar
SMBT,1DECEMBRIE2012

PetreGheorgheBRLEA,FilologiasecoluluialXXIlea
Rubricadefaesteconsacratunortinerifilologiromnicareaureuitsseimpunnactivitateadecercetare,nmediul
socialeconomici/saunnvmntuluniversitaripreuniversitardinaridepestehotare,prinlucrrideexcepien
celemaidiferiteramurialetiinelorcuvntuluiialecomunicrii,ngeneral.Estevorbadesprestudiidegramatic
descriptiv,gramaticistoricicomparat,tipologialimbilor,limbajedespecialitate(didactic,religios,tiinific,ITetc.),
etnolingvistic,mitologielingvistic,retoricclasiciretoricimoderne,analizadiscursului.a.m.d.

Celemaimultedintrelucrrilepecarelevomprezentaaicisunt,laorigine,tezededoctorat,realizatesubndrumareaunor
autoritinmaterie,delauniversitileromnetisaustrine.Dartoatepoartmarcamodernitii,aspirituluitnral
autorilormanifestatprinmanieraoriginal,personal,deconcepereasubiectelordestudiu,prinndrznealaabordrilor
metodologice(interdisciplinare,ncelemaimultecazuri),prinuurinacucareaceticercettoridingeneraiaactualse
micpeterenulvastaldocumentrii,studiindsursendiferitelimbi,accesndbibliotecivirtuale,conectnduselabazeleinternaionalededate
tiinifice,princorectidudineaifrumuseeaexprimrii.
Celcescrieacesternduriaparcurscucreionulnmnacestelucrri,prinforalucrurilor.Nuvremsspunemctotceamcititnultimiianiestede
valoare,dardintotceeacesescrieacumsepoateselectauncorpusdetextecarenendrituietesformulmoconcluziencurajatoare:cttimpmai
existnarasemeneatineri,nuestetotulpierdut.
*
Limbajulmatematicdinperspectivterminologicinterdisciplinar
AliceCristinaTomaestenscutlaHbeni,com.Bucani,jud.Dmbovia,la3mai1974,cafiicaunorcadredidactice.
DupabsolvireaLiceuluiPedagogicdinTrgovite,aurmat,aproapeconcomitent(maiprecis,ladistandeunan),cursurileFacultiideLitere
(seciaromnfrancez)ipecelealeFacultiideMatematic,dincadrulUniversitiidinBucureti,absolvitecurezultatestrlucite.Doumastere
aucompletatacestrarisimcurriculumuniversitar:unuldelimbromncontemporanlaUniversitateadinBucureti,altuldelingvisticfrancez
teoreticiaplicatlaUniversitateadinGeneva.Eradeateptatsseangrenezentrunprogramdestudiidoctoralepetemalimbajelormatematice
iafcutocuaceeaidruire,susinnd(cum,altfel?)doudoctoratenacestdomeniuinterdisciplinar,darcarevizeaztiineaparentincongruente
unullaBucureti(2005),altullaGeneva(2010).Din2011,afostadmislacursurilepostuniversitareorganizatedeUniversitateadinBucureti.
Carieradidactic,ntinnvmntulpreuniversitar,apoinceluniversitar,sempletetearmoniosnactivitateaacesteiharnicetinere,careeste
acumlectoruniversitardoctorlaFacultateadeLitereaUniversitiidinBucureti,cercettortiinificlaInstitutuldeLingvisticAl.RosettiIorguIordan
alAcademieiRomne,membrnmaimulteproiecteinternaionaledecercetareinmaimultesocietitiinifice.nprezent,funcioneazcalector
delimb,culturicivilizaieromnlaUniveritLibredeBruxellesimembraGrupuluiGRALdecercetarendomeniulretoriciimodernedela
Bruxelles.
EsteautoareaunorvolumecaDicionardematematicLingvisticimatematic.Delaterminologialexicallaterminologiadiscursiv.a.,precumi
aunuinumrdepeste30destudiiiarticolepublicatenvolumecolective,nrevistedespecialitatedinaridepestehotare.
Estecolaboratoareaunormaripersonalitincercetareatiinificmodern,precumAngelaBiduVrnceanu,GabrielaPanDindelegan,Solomon
Marcus,GheorgheChivu,EmilioManzotti,OlgaInkova,EmmanuelleDanblon.a.,deacroraprecieresebucurialcrormodellducemai
departe.
Lucrareadesprecarenepropunemsscriemaici(*1)afostlaorigineotezdedoctorat,intitulatLimbajulmatematicdinperspectivterminologic
interdisciplinar.Reprezentndocercetareasupralimbajelordespecialitate,ngenere,carteaarenvederedupcumnsuititlulomenioneaz
caracterizareaterminologicacomunicriimatematicenipostazasadelimbajtiinificinterdisciplinar.Contribuiaautoareiseremarcprintrunnalt
niveltiinificalmbinriidatelorcucaracterteoreticiaplicativ,alrezultatelorialconcluziilorformulate.Noutiiobiectuluitratatncercetare
romneascdespecialitateiseadaugnoutateametodologicpropus,bazatpeoconcepieteoreticoriginalasupraterminologiei.

http://tgvliterara.blogspot.ro/2012/12/petregheorghebarleafilologia.html

1/4

12/5/2015

Trgovitealiterar:PetreGheorgheBRLEA,FilologiasecoluluialXXIlea

Lucrareaimpresioneazprinmbinareaunitaraunorrezultateteoreticediverse:terminologie,terminografie,semantic,lexicologie,stilistic
funcional,gramaticcognitivianalizdiscursiv.Cuprincipiileiinstrumenteledelucrualeacestormultiplemetodedelucru,seurmrete
stabilirearaportuluidintremoduldeconceptualizare,structurasemanticicondiiiledeconcepereadiscursuluimatematic.Terminologialingvistic
europeaniterminologialexicalromneascsevdpusenfaauneinoiprovocritiinifice.
Aportulteoreticfundamentalalcercetriiconstnpropunereaterminologieidiscursivedreptoprelungirefireascaterminologieilexicale.Amintimaici
cterminologialexicalestemodelulromnescalterminologieilingvisticeeuropeneitransatlantice,modeldezvoltatncadrulUniversitiidin
Bucureti,princoalacreatdeProf.dr.AngelaBiduVrnceanu.Activitateaacesteiasaconcretizatnlucrridiverse,deladisertaiidemasterati
tezededoctorat,lacontractecolectivedecercetare,articoleivolumepublicatencepndnspecialdinanii90.
Prinmodeluldiscursivdeanalizaterminologiei(matematiceinterdisciplinare),autoareareuetesintegrezentrunstudiuunitaraspecte
fundamentalealetermenilormatematici(interdisciplinari),cumarfi:relaiasensconceptdincarerezultcaracterultarealmatematiciiraportul
dintredefiniialexicograficidefiniiatextualatermenilormatematicidistincia,ncazulnivelurilordematematicitate,apopularizrii(sau
vulgarizrii)lexicale(manifest)devulgarizareatextual(absent)categoriilevidealeanumitorgenuritiinificematematicetipurilediversede
interdisciplinaritatencareapartermeniimatematici,cedemonstreazcaracterulputernicdonatoralmatematicii,conferinduistatutuldetiin
fundamental.
Structuracriiesteorganizatechilibrat,ntreipri.Primaparte,Terminologia.Teorieimetodnstudierealimbajuluimatematic,este
esenialmenteteoretic,frnsaneglijaexempleleconcrete,acoloundeestecazul,demonstrndpascupasprelungireaterminologieilexicaleprin
terminologiadiscursiv.Delaterminologielalimbajspecializatseajungeladiscursulspecializat,conceptrelativnounlingvisticaromneasca(cf.
studiiledeprofilsemnatedeD.RovenaFrumuani,1995A.StoichioiuIchim,2001).Sunttrecutenrevistdiversestudiidiscursive(semiotice,
constructiviste,textuale,cognitive,funcionale,critice),pentruasedemonstraadecvareasporitaanalizeimodularediscursiveladescriereai
interpretareadiscursuluitiinificmatematic.Discursul,fenomenlingvisticiextralingvisticcomplex,poatefiinvestigatprinfragmentareametodologic
ididacticnmodulecepermit,pedeoparte,prinseparare,rezultateanaliticespecializatepeaspecteindividualizante(lexical,sintactic,ierarhic,
referenialiinteracional),pedealtparte,princuplareamodulelor,rezultateglobalereferitoare,deexemplu,laorganizareainformaionalsau
topicaladiscursului.
Princonsultareauneibibliografiibogateiactualizate,preponderentfrancofonianglofon,daridinspaiulromnesc,italianetc.,esteprezentat
sistematic,ntrosintezutilnelegeriianalizeidinprileadouaiatreiaalucrrii,apariia,evoluiaiconstituireaterminologieicatiin
independent,insistnduseperamuraterminologieilingvistice,ngeneraliperezultatelecoliiromnetideterminologie,nspecial.Atenia
deosebitacordatmetodeiiaparatuluiconceptualoperantnlucrareaparcupregnanncapitolulaldoileaingrilaanalizeicencheieprimaparte
alucrrii.
Capitolulaldoileapunenevidenocunoatereamnunitaliteraturiiinteresatedelimbajulmatematic,dublatdeonelegereiinterpretare
profundarezultateloracestora.Dincombinareareuitadetaliuluisemnificativiageneralizriicuprinztoare,prinrelaionareaeficientteoretic
empiric,seajungeladefinireaprecisaconceptelorteoreticedebazaledemonstraieisusinutedetnracercettoare.Acesteavizeaz,pedeo
partenumireaexactaobiectuluidestudiu(DM,LM,TM(I),tM,cM),pedealtparte,identificareaunorproprietialeacestuianiveluride
matematicitatelimbajnaturalvslimbajartificial(S.Marcus,1970)interdisciplinaritateiaunorfenomenelingvisticespecificematematicii(efectul
deisterezsemantic(Gentilhomme,2000)saunucleuldursemantic(BiduVrnceanu,coord.,2000)definiiilealternative(BiduVrnceanu,2004i)
contextulitermenulsintagmatic.IatdeexemplucumestetranatdefiniiapentruDM:discursulmatematicreprezintoentitatecomplex,
incluzndaspectediverse,lingvisticeiextralingvisticeLMestelimbajulmatematiccarereprezintconcretizarealingvisticaDMTM,terminologia
matematicsaulexiculmatematic,reprezinttotalitateatermenilorutilizainmatematictM,termenulmatematic,estedefinitprintrorelaiebijectiv
cucM,conceptulmatematic,ceeaceasigurorepartizarefinnanalizaaspectelorsintetizatentriunghiulsemiotic:termenulacoperrelaia
semnificantsemnificat,pecndconceptulseocupdeentitateacognitivabstractvsreferent.
ntoateacestedefiniii,estedeapreciatefortulnovatorteoretic,chiardacncpstratnspiritullingvisticiicontemporane.
Contribuiaaplicativalucrrii,cuinseriileteoreticeinerenteoricreianalize,estestructuratndoupri,pringruparearezultateloranalizei
terminologicelexicale,respectiv,aceloraleanalizeiterminologicediscursive,ambeleprivind,evident,limbajulmatematic(interdisciplinar).Parteadoua
alucrrii,Termenulmatematicnraportculimbacomunicualtelimbajespecializate.Analizterminologiclexical,aratcaracterultareal
limbajuluimatematic,princomparaieculimbacomun,lanivelulmprumuturilorlexicalentreceledoucompartimentealevocabularuluilimbii
romne,aldefiniieisensuluitermenilormatematiciialcontextului(nelesnmodrestrnsiparticularcamarcdiastraticsaucasintagm).
Searat,deasemenea,determinareasemanticicontextual(sintagmatic)amigrriitermenilormatematiciinterdisciplinari,attn
microinterdisciplinaritate(termensubcareautoareaurmretecomportamentulindividualaltermenilorninterdisciplinaritate),ctin
macrointerdisciplinaritate(termensubcareautoareaurmretefenomeneledeinterdisciplinaritatemanifestatelanivelulinterseciedomeniale,dintre
domeniiletiinifice).
ncapitolulalcincileaasistmlaodescriereminuioasatermenilormatematicinraportculimbacomun.Suntstabilite,pebazacriteriilorinterseciei
limbajuluimatematicculimbacomunialdirecieidepropagaredintreceledoucompartimentealevocabularuluilimbiiromne,treiclasedetermeni
http://tgvliterara.blogspot.ro/2012/12/petregheorghebarleafilologia.html

2/4

12/5/2015

Trgovitealiterar:PetreGheorgheBRLEA,FilologiasecoluluialXXIlea

matematici:termeniistrictmatematici,termeniimigraidinLCnLMitermeniimigraidinLCnLM.Prinargumentesemanticesedemonstreazc
decelemaimulteorimigrarea,nambelesensuri,seproducenulanivelulsemnuluilingvistic,cilanivelulsemnificantuluicareesteasociat,dupcaz,
cusemnificanidiferii.Seajungelaconcluziac,pedeoparte,rolulLCnfurnizareaelementelorintersecieicumatematicanuesteneglijabil(fapt
minimalizatnstudiilelimbajelorspecializatedeI.Coteanucare,frsnegerolulLCdesursatermenilortiinifici,nulaluatsuficientn
considerare),iarpedealtparte,deschidereacoduluispecializatmatematicsprelimbacomunserealizeazdecelemaimulteorisubrezerva
pierderiiintegritiisemanticeatermenilormatematici.
Capitolulalaseleatrateazlexicalterminologiamatematicinterdisciplinar.Interdisciplinaritateatermenilormatematicipoateficondiionatsemantic,
contextualiconceptual.Triplacondiionareducelaotriplclasareatermenilormatematiciinterdisciplinari.Dinpunctdevederesemantic,termenii
matematiciinterdisciplinarisuntobiecteconcrete,obiecteabstracte,strisauproceseifenomene.Dinpunctdevederecontextual,termenii
matematiciinterdisciplinarisuntnumaitermenisimpli(monomembri),saupivotdetermenicompleci(bi/polimembri).Migrareatermenilormatematici
sintagmaticiestenul,nschimbtermeniicuomaimareproductivitatesintagmaticauiomaimareforsintagmatic.Cualtecuvinte,funcioneaz
legeaeconomieivorbiriisauaefortuluiminim:micorareanumruluitrsturilorsemanticedistinctive(ceeacesentmpllatermenulpivot)saua
numruluideproprieticonceptualecreteforamigratoareatermenuluimatematic.Dinpunctdevedereconceptual,termeniimatematici
interdisciplinarisuntmatematicipuri(propriuzii)saumetamatematici,ceidinurmavndomaremobilitateinterdisciplinar.
Parteaatreiaacrii,Matematicitateiconceptmatematicninterdisciplinaritate.Analizterminologicdiscursiv,mbogetedemonstraia
caracteruluitarealmatematiciiprinargumentulsimilitudiniidintrereprezentareaconceptualmatematicistructuraconceptualmatematic
rezultatdinstudiereadiscursivadefiniieitextualeatermenilormatematici.nceeaceprivetetermeniimatematiciinterdisciplinari,studiullexical
staticdincapitolulalaseleaestecompletatcuunstudiudiscursivdinamiccepuneneviden,nprimulrnd,complexitateafenomenuluimigrrii
termenilormatematici(suntdistinsecelpuinpatruclasedeinterdisciplinaritate),naldoilearnd,statutulmatematiciidetiindonatoritiin
fundamentalinaltreilearndncadrareamatematicii,casursdetermeniinterdisciplinari,nfrunteaierarhieitiinelortari.Aceastdinurm
concluzieestecuattmaiinteresant,cuctlaeaseajungepebazaunorargumentelingvisticeistatistice,ignornduseistoriatiineiacrei
implicarearinduceunconsumimportantdetimpiunvolumdemuncceardepiocercetareindividual,personal.
Trebuiesubliniatiapreciatnmodparticularmuncadepionieratpropusncapitolulalapteleaaltezei,printrotipologieagenurilortiinifice.
Problemagenurilortiinifice,ndelungiintenscercetatncazulgenurilorliterare,afostmarginalizatdestudiilelingvistice.Odatcudezvoltarea
gramaticiitextuluisaulingvisticiitextuluiaacumafosteanumitncepndcuanii970suntdeschisenoiperspectivensintax(coeziune),
semantic(coeren)saupragmatic(comunicareifuncionareatextului),toatedepindnivelultradiionalalfrazei.Sepoatesemnalanso
rmnerenurmarealizriiuneitipologiiatextelor,chiardacsefacedistincientrecondiiiletextualitiiaplicateunortexteaparinndunorstiluri
funcionalediferite.nacestcontext,stabilireaunorgenuritiinificepebazadimensiuniireferenialeiacaracteristicilorinteracionalealediscursului
tiinifictrebuieconsemnatcaunpasimportantncercetarealingvisticiitextuale.
Abordndaspectecognitiveidiscursivealeterminologieimatematice,capitolulaloptuleacompleteazperspectivasemanticilexicaldincapitolulal
aselea,aducndargumentenoinfavoareacaracteruluitareallimbajuluimatematic.Estedemonstratcuajutorulexemplelordinniveluride
tiinificitatediferitesimilitudineadintrereprezentareaconceptualaunuiconceptmatematicistructurilesaleconceptualeactualizatentextediferite.
Asemnareaacestoraesteunindiciualrigiditiiconceptualematematicei,nconsecin,unexponentalcaracteruluidurallimbajuluimatematic.
Princonceptulmatematic,caentitatecognitiv,segseteunmijloceficientdedistingereacontextuluitermenuluimatematicsimpludetermenul
matematiccomplex(sausintagmatic).
Ultimulcapitoladuceoperspectivdinamicasuprainterdisciplinaritiitermenilormatematici,interdisciplinaritatetratatstaticncapitolulalaselea.
Maimult,argumentedenaturlingvisticpermitorganizareadomeniilorcunoateriindouclasedisjuncte,nsgraduale:tiineletari,care
funcioneazcasursterminologicninterdisciplinaritate,itiineleslabe,carepotfinumiteintsautiinegazdninterdisciplinaritate.
Interdisciplinaritateasedovedete,idinacestpunctdevedere,unfenomencomplex,nstrnsrelaieculimbacomun.
nsiabordareaunuisubiectcaproblematicaterminologicalimbajuluimatematicpresupunecunotinetemeinice,attlingvistice,ctimatematice,
faptpecareautoarealdovedetedealungulntregiilucrri.nlecturatextuluinupoatetreceneobservatgrijapentruaspectulgeneralalredactriii
pentrustilulscriiturii.Titluriledeseciunisuntformulateexplicit,constituindunrealghidalparcurgeriitextului.Unrolsimilarlauintroduceriledeprii
capitole,ncareipotezelesuntformulatecuclaritate.Argumenteledezvoltatenprincipalnultimeledouprialelucrriiconstruiescprogresivtraseul
spreatingereascopuluigeneral:demonstrareacaracteruluitareifundamentalallimbajuluimatematicipunerealandemnalectoruluiaunui
instrumentlingvisticdepenetrareacaracteruluicripticalmatematicii,deaccesibilizare,nacestfel,alimbajuluimatematicideaezareamatematicii
ntruncompartimentculturalbinemeritat,largdeschispubliculuimediucultivat.
Demndeamintitestevolumulimpresionantalanexelor,semnalpregtiriicuminuiozitateamaterialuluiempiricalcrii.Estedeapreciatsaltul,prin
demonstraiiriguroase,delaexempluicazparticularlastatisticiexhaustivealecorpusuluiilageneralizriinterpretativebineargumentate.Totsub
inteniadeconcretee,defigurabilitateauneicercetricarearfipututdeveniaridtocmaidincauzasubiectuluiabstracti,deci,cuscopuldeapreveni
acestlucru,tnraautoareprocedeazladublareaargumentelorcesusinipotezelecudiversetabeleifiguri,caresistematizeaz(uneoristatistic)
sauvizualizeazschematicrezultatelecercetrii.
Modernnconcepieirealizare,cunumeroasenoutideteorie,demetodidedescriere,lucrareadefareprezintocontribuietiinificdenalt
http://tgvliterara.blogspot.ro/2012/12/petregheorghebarleafilologia.html

3/4

12/5/2015

Trgovitealiterar:PetreGheorgheBRLEA,FilologiasecoluluialXXIlea

nivelnunesfiimsoafirmmcategoric.Dincolodebazateoretic,lucrareaareobazimensdefapte,obinutdintruncorpusbogatdetexte
precumidinexcerptareadicionarelorimportantealelimbiiromne.Noutatealucrriiesteincontestabil,attprinteorieimetodologiectiprin
nsuisubiectultratat,(cvasi)absentnliteraturaromndespecialitate,darinceainternaional
PetreGheorgheBRLEA

(*1) AliceToma,Lingvisticimatematic.Delaterminologialexicallaterminologiadiscursiv,Bucureti,EdituraUniversitiidinBucureti,2006,518p.

PostedbyTargovisteaLiteraraat04:30

Anonim 29august2014,04:45
Celemaifrumoaseranduricitite
Checkoutmyweblog:anunturigratuite
Rspundei

http://tgvliterara.blogspot.ro/2012/12/petregheorghebarleafilologia.html

4/4