Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

305/ 4 decembrie 2015

Domeniul:Locuine

NPERIOADA1.I30.IX.2015,SAUCONSTRUIT31174
LOCUINE,NCRETERECU2619LOCUINE

n trimestrul III 2015 au fost date n folosin 11640 locuine, n cretere cu 667 locuine, fa de
trimestrulIII2014.
n perioada 1.I30.IX.2015 au fost terminate 31174 locuine, n cretere cu 2619 locuine, fa de
perioadacorespunztoareaanuluiprecedent.

Trimestrul III 2015 fa de trimestrul III 2014

Locuineterminatepemediiderezidenisursedefinanare

Locuineterminate

Structur
%

numr

trim.III2015
trim.III2014

trim.III2015

fade

trim.III2014

trim.III2015

trim.III2014
(+/)
TOTAL

10973

11640

+667

100,0

100,0

Mediulurban

5672

5799

+127

51,7

49,8

Mediulrural

5301

5841

+540

48,3

50,2

dintotal:

Fonduriprivate

10681

11487

+806

97,3

98,7

Fonduripublice

292

153

139

2,7

1,3

Dateletabeluluinformatxls

Pemediidereziden,ntrimestrulIII2015,celemaimultelocuineaufostconstruitenmediulrural(50,2%).

Repartiiapefonduridefinanarealocuinelorterminaterelevfaptulc,ntrimestrulIII2015,fadetrimestrul
III2014,numrullocuinelorterminatedinfondurileprivateacrescutcu806locuineidinfondurilepublicea
sczutcu139locuine.

1/4

Locuineterminateperegiunidedezvoltare
numr
2909

Bucuresti-Ilfov

2205
1451

Centru

1229
1463
1461

Nord-Vest

1162

Vest

803
621
685

Sud-Vest Oltenia

1285

Sud-Muntenia

1335
958

Sud-Est

1385
1791

Nord-Est

1870
0

500

1000

1500

trim.III 2014

2000

2500

3000

trim.III 2015

Datelegraficuluinformatxls

Distribuia n profil regional evideniaz o cretere a numrului locuinelor terminate n urmtoarele regiuni de
dezvoltare:BucuretiIlfov(+704locuine),Vest(+359),Centru(+222)iNordVest(+2).Scderisaunregistratn
regiunilededezvoltareSudEst(427locuine),NordEst(79),SudVestOltenia(64)iSudMuntenia(50).

Locuineterminateperegiunidedezvoltare

Locuineterminate
numr

Structur
%
trim.III2015

trim.III2014

trim.III2015

fade
trim.III2014
(+/)

trim.III2014

trim.III2015

TOTAL
NordEst

10973

11640

+667

100,0

100,0

1870

1791

79

17,0

15,4

SudEst

1385

958

427

12,6

8,2

SudMuntenia

1335

1285

50

12,2

11,0

SudVestOltenia

685

621

64

6,2

5,3

Vest

803

1162

+359

7,4

10,0

NordVest

1461

1463

+2

13,3

12,6

Centru

1229

1451

+222

11,2

12,5

BucuretiIlfov

2205

2909

+704

20,1

25,0

Dateletabeluluinformatxls

2/4

Perioada1.I30.IX.2015fade1.I30.IX.2014
nperioada1.I30.IX.2015aufostdatenfolosin31174locuine,ncreterecu2619locuine,fadeperioada
1.I30.IX.2014.

Locuineterminate

Structur
%

numr

1.I30.IX.2015
1.I30.IX.2014

1.I30.IX.2015

fade

1.I30.IX.2014

1.I30.IX.2015

1.I30.IX.2014
TOTAL

28555

31174

+2619

100,0

100,0

Mediulurban

14678

16463

+1785

51,4

52,8

Mediulrural

13877

14711

+834

48,6

47,2

dintotal:

Fonduriprivate

28133

30452

+2319

98,5

97,7

Fonduripublice

422

722

+300

1,5

2,3

Pemediidereziden,nperioada1.I30.IX.2015,celemaimultelocuineaufostdatenfolosinnmediulurban,
caponderereprezentnd52,8%dintotal.Repartiiapesursedefinanarealocuinelorterminaterelevfaptulc,
n perioada 1.I30.IX.2015, fa de perioada corespunztoare a anului precedent, a crescut att numrul
locuinelorrealizatedinfonduriprivate,ctinumrullocuinelorrealizatedinfonduripublice,cu2319locuine,
respectivcu300locuine.

Locuineterminateperegiunidedezvoltare

numr
7686

Bucuresti-Ilfov

5657
4038

Centru

2601
3996

Nord-Vest

4984
2982
2504

Vest

1733
1769

Sud-Vest Oltenia

3440
3353

Sud-Muntenia

2906
2967

Sud-Est

4393

Nord-Est

4720
0

1000

2000

3000

4000

1.I-30.IX.2014

5000

6000

7000

8000

1.I-30.IX.2015

Datelegraficuluinformatxls

3/4

Locuineterminateperegiunidedezvoltare

Locuineterminate

Structur
%

numr

1.I30.IX.2014

1.I30.IX.2015

TOTAL

28555

31174

NordEst

4720

SudEst

1.I30.IX.2015
fade

1.I30.IX.2014

1.I30.IX.2015

+2619

100,0

100,0

4393

327

16,5

14,1

2967

2906

61

10,4

9,3

SudMuntenia

3353

3440

+87

11,7

11,0

SudVestOltenia

1769

1733

36

6,2

5,6

Vest

2504

2982

+478

8,8

9,6

NordVest

4984

3996

988

17,5

12,8

Centru

2601

4038

+1437

9,1

12,9

BucuretiIlfov

5657

7686

+2029

19,8

24,7

1.I30.IX.2014
(+/)

Dateletabeluluinformatxls

Distribuianprofilregionalpunenevidenocretereanumruluidelocuineterminate,nurmtoareleregiuni
de dezvoltare: BucuretiIlfov (+2029 locuine), Centru (+1437), Vest (+478) i SudMuntenia (+87). Scderi sau
nregistratnurmtoareleregiunidedezvoltare:NordVest(988locuine),NordEst(327),SudEst(61)iSud
VestOltenia(36).

Informaiisuplimentare:
plimentare:
Pentru interpretarea corect a indicatorilor, v rugm s consultai Precizrile Metodologice ataate
comunicatuluipehomepage.
Urmtorulcomunicatdepresvaapreamari,8martie2016.
Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicatedepresaarhiva
CompartimentuldeComunicare

email:biroupresa@insse.ro;tel:+40213181869

4/4