Sunteți pe pagina 1din 42

Management examen ,raspunsuri:

1. Managementul produciei concept i sarcinile. Sistemul de producie


Managementul productiei reprezinta ansamblul activitatilor ce creeaza valoarea sub forma de
bunuri si servicii, prin transformarea intrarilor unei organizatii (materii prime,component,
informatii,idei.) in rezultatea concrete-bunuri si servicii.
Sarcinile managementului productiei:
-contribuirea la crearea de produse, bunuri sau servicii, pentru a satisfice cererea consumatorilor.
-aisigurarea unei maxime ritmicitati in desfasurarea procesului de productie;
-asigurarea unor cheltuieli de productie minime si a calitatii superioare a produselor;
-utilizarea eficienta a resurselor disponibile;
-folosirea eficienta a fortei de munca ,utilajelor si suprafetelor de productie;
-realizarea celei mai scurte durate a ciclurilor de fabricatie ale produselor.
Sistemul de productie

Sunt necesare
ajustari

Fluctuatii
aleatoare

Iesiri:
(rezultate)
* bunuri
* servicii

Proces
de
productie

Supravegherea
productiei

Intrari:
*materiale
*manopera
*echipamente
*finante

Comparatie:
real fata
de dorit
Feedback

2. Esena i funciile Managementului produciei


Managementu productiei:
-se refera la verigile organizatorice interne (sectii de productie, ateliere,servicii)

-opereaza cu perioade scurte de timp (an,luna,decada,saptamina, zi,ora)


-se ocupa in mod special de aspectele de amanunt ale procesului de productie.
Functiile managementului:
Planificare = stabilirea unor scopuri (obiective) i imaginarea modului n care s fie atinse (adic elaborarea
planurilor)
Organizare = asigurarea c exist resursele necesare (umane i fizice) pentru realizarea planurilor i
atingerea scopurilor.
Conducere = influenarea subalternilor pentru ca ei s contribuie la atingerea scopurilor organizaiei.
Control (sau reglare) = compararea rezultatelor reale cu cele planificate i luarea unor msuri corective n
caz de nevoie
3.Premisele apariiei i evoluia managementului produciei
Evolutia managementului productiei:
1.Managementul fabricatiei-sec. XVIII revolutia industrial, diviziunea muncii si standartizarea
operatiilor
2.Managementul stiintific/productiei inceputul in sec.20 ,1930-1950
3.Managementul operatiunilor-anii 1970.
Teoria Constringerilor-a aparut in 1984,Eliyahu M. Goldratt-metode de cercetare si optimizare in
sistemele de productie, care depend in mod predominant de abilitatile cognitive umane si mai putin de
algoritmi exacti.
Business Process Re-Engineering 1994,fondatorul acestuia a fost Michael hammer James-Champyreproiectarea radical a proceselor organizationale pentru a se obtine imbunatatiri majore cum ar fi :
imbunatatirea timpului,scaderea costurilor,cresterea calitatii.
ERP-aparut in anul 2000 reprezinta o aplicatie software complexa multimodulara care integreaza
procesele economice ale intreprinderii cu scopul optimizarii si cresterii eficientei acestora.
3. Fordismul apariia i caracteristicile de baz
-1903-a intemeiat propria intreprindere
-1913 la 1 aprilie-linia de asamblare motorizata
-Reduce semnificativ timpul, in 1914 s eproduce o masina la 93 de minute
-9 din 10 masini din lume aveau marca Ford, iar salariul pentru lucratori era de 5 $/zi.
5.Taylorismul - apariia i caracteristicile de baz
Managementul este arta de a sti exact ce trebuie facut cit mai bine si mai ieftin .
Principiile fundamentale ale managementului:
1.Dezvoltarea unei stiinte pentru fiecare component a muncii unei persoane
2.Selectarea stiintifica a muncitorilor
3.Dezvoltarea si educatia stiintifica a muncitorilor

4.Cooperarea strinsa intre angajati in scopul desfasurarii activitatii in concordanta cu principiile


managementului stiintific.
6. Noi tendine n Managementul produciei
-modificari ale activitatii economice;
-globalizarea economiei;
-formarea de parteneriate in lantul de aprovizionarea;
-dezvoltarea rapida a produselor ;
- productia trebuie sa tina cont de mediul inconjurator.
7. ntreprinderea industrial concept, caracteristicile de baz i obiectivele
Obiectul de studiu al managementului intreprinderii reprezinta intreprinderea industrial, sectiile ei de
baza si auxiliare.
ntreprinderea-reprezinta agentul economic de baza care atrage si combina factorii de productie
(munca,resursele material, factorii de productie) si isi asigura existenta si dezvoltarea prin fabricarea si
comercializarea bunurilor material in scopul obtinerii unor profituri.
Principalele caracteristici de baza ale intreprinderii sunt:
-domeniul de activitate
-conducerea si gestiunea economica unica
-unitatea financiara.
Obiectivele intreprinderii industriale:
1.Obiectivul economic:
*optimizarea permanenta a combinarii factorilor de productie utilizati in vederea obtinerii celor mai
bune rezultate economice cu costuri cit mai reduse.
* distribuirea veniturilor obtinute din procesul de productie.
2.Obiectivul social:
Rolul social al intreprinderii se manifesta:
*fata de salariati ,deoarece acestia isi consuma o mare parte din timpul lor in cadrul intreprinderii unde
trebuie sa existe conditii favorabile atit din punct de vedere al muncii desfasurate cit si din punct de
vedere al salarizarii acestora.
*fata de consumatori , pentru care intreprinderea industriala trebuie sa produca cele mai bune produse
si servicii cerute de catre acestia.
8. ntreprinderea industrial concept, clasificarea
ntreprinderea-reprezinta agentul economic de baza care atrage si combina factorii de productie
(munca,resursele material, factorii de productie) si isi asigura existenta si dezvoltarea prin fabricarea si
comercializarea bunurilor material in scopul obtinerii unor profituri.
Clasificarea:
1. Dupa forma de proprietate
-intreprinderi private
-intreprinderi de stat
-intreprinderi mixte
2. In raport cu domeniul de activitate

-agricole
-comerciale
-industriale
-prestatoare de servicii
-financiare
-asigurarii.
3.In raport cu apartenenta la una din ramurile industriale de activitate:
dupa felul materiei prime folosite
-intreprinderi prelucratoare
-intreprinderi extractive
-energie electrica si termina,gaze si apa.
4.n raport cu apartenenta la una din ramurile industriale de activitate :
* dupa destinatia economica si caracterul productiei finite:
-intreprinderi producatoare de bunuri de capital
- intreprinderi de bunuri de consum
* dupa continuitatea procesului tehnologic
-intreprinderi cu procese tehnologice continue
-intreprinderi cu procese tehnologice discontinui
5.n raport cu timpul de lucru in cadrul anului calendaristic se deosebesc:
-intreprinderi ce functioneaza tot timpul anului
- intreprinderi sezoniere.
6. n raport cu nivelul de specializare:
-intreprinderi specializate
-intreprinderi universale
-intreprinderi mixte.
7. n raport cu tipul de productie:
-intreprinderi cu productie de unicate(cite o bucata)
- intreprinderi cu productie de serie 2 tipuri mare si mica
-intreprinderi cu productie de masa.
8. n functie cu dimensiunea intreprinderii:
-intreprinderi micro, mici, medii,mari
9.n raport cu forma organizatorico-juridica:
-intreprinzator individual
-societatea in nume colectiv
-societatea in comandita
-societatea pe actiuni
-societatea cu responsabilitatea limitata
-cooperative de productie
-intreprinderi de stat si intreprindere municipala

10.Dupa apartenenta nationala:


-intreprinderi nationale-apartin persoanelor fizice si juridice cetateni ai statului pe teritoriul caruia se
am plaseaza
-intreprinderi mixte- apartin atit cetatenilor statului pe teritoriul caruia se afla,cit si cetatenilor
straini;
-investitii straine
-multinationale.
9. Funciile intreprinderii i funciile managementului
Functiile intreprinderi:
-Productie (operatiuni)- - cuprinde o serie de activitati referitoare la:

organizarea de ansamblu a ntreprinderilor, sectiilor, atelierelor de productie;


organizarea desfasurarii n conditii optime a proceselor de productie auxiliare, de deservire si conexe

-Cercetare-dezvoltare -cuprinde ansamblul activitatilor prin care se studiaza concepte, elaboreaza si realizeaza
cadrul tehnic-tehnologic, organizarea si economicizarea ntreprinderii.
-Comerciala-- include activitati care pot fi grupate n trei categorii si anume:
activitati de aprovizionare tehnico-materiala
activitati de livrare de produse (desfacere)
activitati de marketing

-Resurse umane -cuprinde activitati prin care se asigura resursele umane necesare realizarii obiectivelor
ntreprinderii, utilizarea rationala a acestora, dezvoltarea continua a competentelor personalului, rezolvarea
problemelor de salarizare si sociale.
-Finaciar-contabila-activitatea prin care se asigura obtinerea si utilizarea rationala a mijloacelor financiare
necesare desfasurarii activitatilor n ansamblu ale firmei, evidenta valorica a activitatii comerciale, evaluarea
modului de realizare a rezultatelor economice generale ale firmelor.

Functiile managementului
Planificare = stabilirea unor scopuri (obiective) i imaginarea modului n care s fie atinse (adic elaborarea
planurilor)
Organizare = asigurarea c exist resursele necesare (umane i fizice) pentru realizarea planurilor i
atingerea scopurilor.
Conducere = influenarea subalternilor pentru ca ei s contribuie la atingerea scopurilor organizaiei.
Control (sau reglare) = compararea rezultatelor reale cu cele planificate i luarea unor msuri corective n
caz de nevoie
10. Procesul de producie noiune, structura, clasificare
Procesul de productie-reprezinta totalitatea activitatilor desfasurate in mod constient,
organizat,conduse si efectuate de catre om cu ajutorul mijloacelor de productie si a proceselor
naturale prin care se realizeaza transformarea obiectelor in produse sau servicii.
Structura:
Procesul tehnologic-totalitatea operatiunilor tehnologice,corelate, intre ele si cu mijloacele de
munca, necesare executarii unui produs sau prestarii unui serviciu in cadrul unei organizatii
productive.

Procesul de munca- activitatea executantului care, utilizind mijloace de munca, actioneaza asupra
obiectului muncii in vederea obtinerii de produse sau prestari de servicii.
Procesul natural-transformarea obiectului muncii, prin modificarea
formei,dimensiunilor,compozitiei chimice, fizice sau biologice sub actiunea factorilor naturali,
procesele de munca oprindu-se complet sau partial.
Clasificarea proceselor de productie:
I.n raport cu modul de participare la obtinerea produsului finit:
*Procese de baza-in care are loc transformarea nemijlocita a obiectelor muncii in produse si servicii ,care
constituie obiectul activitatii de baza a intreprinderii
Acestea se clasifica in:
-procese pregatitoare-ce se caracterizeaza prin executarea unor operatii ce au scop pregatirea materialelor si a
mijloacelor de productie necesare prelucrarii.
-procese prelucratoare-asigura efectuarea operatiunilor de prelucrare a materialelor si materiilor prime in
scopul obtinerii produsului finit
-procese de montaj-finisare-se include procesele care asigura obtinerea in forma finala a produsului inainte de
livrare la consumator.
*Procese auxiliare-asigura obtinerea unor produse sau lucrarii, care nu constituie obiectul activitatii de baza a
intreprinderii, dar care asigura si conditioneaza buna desfasurare a proceselor de baza.
*Procese de servire-ce au scop executarea unor servicii ce nu constituie obiectulactivitatiii de baza a
intreprinderii,dar care contribuie la buna desfasurare atit a proceselor de baza cit si a celor auxiliare.
II. n raport cu modul cum se executa procesul de productie:
-manuale-muncitorul actioneaza direct sau cu ajutorul sculelor asupra obiectului muncii pentru al transforma
in produs finit(crosetarea,producerea oalelor)
-manual-mecanice-ce caracterizeaza prin faptul ca o parte din procese se executa manual,iar alta parte
mecanizat.
-mecanice-operatiunile se efectueaza mecanizat,muncitorul conducind in mod direct diferite masini si utilaje.
-automate-operatiunile componente se efectueaza cu ajutorul unor masini cu comanda automata,operatorul
avind rolul sa urmareasca si supraveghezefunctionarea acestora.
-de aparatura-se efectueaza in recipiente si alte instalatii incapsulate prevazute cu anumite mecanisme care
formeaza aparatura de masura si control.(fermentarea berii)
III.n raport cu modul de obtinere a produselor finite din materie prima:
-procese directe/ succesive produslu finit se obtine ca urmare a efectuarii unor operatii succesive asupra
aceleasi materii prime.
-procese sintetice/convergente-produsul finit se obtine ca urmare a folosirii a mai multor feluri de materii
prime,care dupa diferite prelucrari succesive necesita operatii de asamblare sau montaj.
-procese analitice/divergente-cind dintr-un singur fel de materie prima se obtine o gama variata de produse
(industria chimica, petrochimica).(petrol)
IV. n raport cu gradul de eriodicitate al desfasurarii in timp:

-procese ciclice-cele ce au un caracter repetitiv ciclic, dupa anumite intervale de timp,sunt caracteristici pentru
productia in masa si in serie mare.
-procese neciclice-se efectueaza o singura data,repetarea avind un caracter intimplator (productia in serie mica
sau unicate).
-procese sezoniere (in anumite perioade)
V. n raport cu natura tehnologica a operatiunilor efectuate:
-procese chimice- (produsele finite se obtin prin efectuarea unor reactii chimice),mase plastice (sticla)
-procese de asamblare ( reunirea mai multor materii prime)- sudarea ,montarea,lipirea.
-procese de schimcare a formei sau configuratiei-frezarea,strunjirea,rectificarea.
-procese de transport-deplasarea diferitelor materii prime sau produse de la un loc de munca la altul in
interiorul intreprinderii.
11. Structura de producie
Structura organizatorica a intreprinderii reprezinta modul de organizare interna a intreprinderii, prin care se
stabileste gruparea de persoane ,compartimente si activitati ,precum si legaturile dintre ele.
Structura de productie se refera la numarul de componenta unitatilor de productie,de control si cercetare , la
modul de organizare interna, relatiile de cooperare ce se stabilesc intre acestea in vederea realizarii directe a
obiectivului de activitate a intreprinderii.
12. Tipologia structurilor de producie
* Tip tehnologic (orientata pe procese)
* Tip obiect (orientata pe produse)
* Tip mixt (hibrid).

13. Factorii ce determin structura de producie i cile de perfecionare a structurii de producie a


ntreprinderii
Factorii de baza ce determina structura de productie:
-Felul materiei prime folosite
-Felul produsului fabricat
-Volumul productiei ce urmeaza sa fie fabricat
-Formele si nivelul specializarii si cooperarii
-Specificul procesului tehnologic utilizat si particularitatile produsului fabricat.
Caile de perfectionare a structurii de productie a intreprinderii:
-Stabilirea unor proportii optime
-Stabilirea unor proportii optime intre capacitatea de productie
-Adincirea specializarii sectiilor de baza si a cooperarii
-Sistematizarea intreprinderii prin organizarea rationala a sectiilor pe suprafetele existente.
14. Principiile organizrii proceselor de producie
Principiul proportionalitatii-asigurarea aceleasi productivitati in unitate de timp in toate verigile de
productie.

Principiul ritmicitatii-repetarea periodica a procesului de productie si realizarea aceluiasi rezultat in


aceleasi perioade de timp.
Principiul paralelismului-executarea simultana a diferitor parti ale procesului de productie care sunt
independente si care se pot desfasura pe locuri de munca sau pe echipamente diferite.
Principiul continuitatii-presupune eliminarea sau reduceerea la un minim admisibil a intreruperilor
de orice fel in procesul de fabricatie a unui produs.
Principiul liniei drepte-prevede asigurarea celui mai scurt drum pe care obiectul muncii il parcurge
din stadiul materiei prime in stadiul produsului finit,prin toate fazele procesului de fabricatie.
15. Tipurile de producie: concept, criterii de clasificare
Tipul de productie-reprezinta totalitatea factorilor tehnico-organizatorici interdependenti ce caracterizeaza
nomenclatura productiei,gradul de specializare a verigilor de productie, modul de deplasarea diferitor materii
prime,materiale, semifabricate de la un loc de munca la altul.
Tipurile de productie de clasifica dupa criteriile:
* n functie de volumul productiei fabricate:
-productia de masa
-productia de serie
-productia individuala
* n functie de raporturile cu piata existenta:
-productia de stoc
-productia la cerere (la comanda)
* n functie de modul de organizare a productiei:
-continuu (in flux)
-discontinuu ( pe grupe omogene de masini, pe loturi, functional)
-individuala
* n functie de structura produselor existente:
-convergente-un nomenclator restrins de fabricatie, cu produse complexe,necesitind un numar ridicat de
subansamble.
-divergente-un numar restrins de materii prime, rezultind o gama complexa de produs finit.
16. Tipul de producie individual (unicate): caracteristici
Productia individuala se caracterizeaza prin instabilitatea nomenclaturii si printr-o mare varietate a productiei
fabricate in cantitati mici (unicate);
Caracteristicile productiei individuale (unicate):
-Volumul productiei: mic (unicat)
-Gama sortimentata: foarte larga
-Repetabilitatea fabricatiei: neregulat
-Grad de specializare a utilajelor: universale
-Amplasarea utilajelor: grupe omogene de masini
-Ritmicitatea productiei: nedeterminata
-Durata ciclului de productie: mare.

17. Tipul de producie de mas: caracteristici


Productia in masa contine un volum mare de produse si gradul de repetivitate a productiei este ridicat.
Caracteristicile productiei in masa:
-Volumul productiei: foarte mare
-Gama sortimentata: restrinsa
-Repetabilitatea fabricatiei: continuu acelasi sortiment
-Grad de specializare a utilajelor: specializate
-Amplasarea utilajelor: conform fluxului tehnologic
-Ritmicitatea productiei: foarte ridicata
-Durata ciclului de productie: mica.
18. Tipul de producie n serie: caracteristici
Productia in serie contine o gama de produse relativ redusa in cantitati mari,mijlocii si mici.
Caracteristicile productiei in serie:
-Volumul productiei: mare
-Gama sortimentata: restrinsa
-Repetabilitatea fabricatiei: regulata a produselor de acelasi fel
-Grad de specializare a utilajelor: specializate, universale
-Amplasarea utilajelor: mixta
-Ritmicitatea productiei: nu are
-Durata ciclului de productie: medie.

19.Metode de organizare a producie n seciile de baz.


Secia de producie este veriga structural de producie de baz a unei ntreprinderi, care este o unitate de
producie bine determinat sub aspect administrativ n cadrul creia se execut fie un produs sau o parte a
acestuia, fie o parte a procesului tehnologic.
Seciile de baz pot fi organizate pe principiul obiectului fabricat, cnd n cadrul lor se execut un produs sau
o parte component a acestui, pe principiul tehnologic, cnd n cadrul seciei se desfoar numai o faz sau un
stadiu ap procesului tehnologic (prelucrarea sau asamblarea), sau mixt.
20.Organizarea produciei n flux.Clasificarea liniilor de producie n flux.
Organizarea produciei n flux reprezint o form superioar de organizare a procesului de producie i se
caracterizeaz prin:
- specializarea locurilor de munc n executarea anumitor operaii necesare n fabricarea unui produs sau unei
grupe de produse asemntoare, din punct de vedere, constructiv, tehnologic i al materiilor prime utilizate;
-amplasarea locurilor de munc n ordinea impus de succesiunea executrii operaiilor tehnologice;
-deplasarea materialelor, a pieselor, semifabricatelor sau produselor de la un loc de munc la altul se efctueaz
cu mijloace de transport mecanizate sau automatizate(benzi rulante);

-procesul de producie se desfoar n mod sincron pe baza unui tact unic de funcionare;
-executarea n mod concomitent a operaiilor la toate locurile de munc n cadrul linial de producie n flux.
Organizarea n condiii optime a unei linii de producie n flux necesit stabilirea, pe baza de calcul, a
indicatorilor de funcionare a acesteia:tactul,ritmul,numrul de locuri de munc necesar pentru efectuarea
fiecrui operaii i a ntregului proces tehnologic, lungimea linii,viteza de deplasare a mijlocului de transport.
Clasificarea liniilor n flux:
1.n raport cu stadiile de realizare a procesului de producie:
-linii de prelucrare;
-linii de asamblare;
2.Dup gradul de continuitate a procesului tehnologic:
-linii n flux continuu;
-linii n flux discontinuu;
-la locuri de munc cu operaiuni;
3.Dup nomenclatura de fabricaie:
-linii n flux monoobiect(monovalente);
-linii n flux multiobiecte(polivalente);
-linii n flux cu nomenclatur variat.
21.Organizarea produciei n flux.Parametrii de funcionare ai liniilor de producie n flux.
Organizarea produciei n flux reprezint o form superioar de organizare a procesului de producie i se
caracterizeaz prin:
- specializarea locurilor de munc n executarea anumitor operaii necesare n fabricarea unui produs sau unei
grupe de produse asemntoare, din punct de vedere, constructiv, tehnologic i al materiilor prime utilizate;
-amplasarea locurilor de munc n ordinea impus de succesiunea executrii operaiilor tehnologice;
-deplasarea materialelor, a pieselor, semifabricatelor sau produselor de la un loc de munc la altul se efctueaz
cu mijloace de transport mecanizate sau automatizate(benzi rulante);
-procesul de producie se desfoar n mod sincron pe baza unui tact unic de funcionare;
-executarea n mod concomitent a operaiilor la toate locurile de munc n cadrul linial de producie n flux.
Organizarea n condiii optime a unei linii de producie n flux necesit stabilirea, pe baza de calcul, a
indicatorilor de funcionare a acesteia:tactul,ritmul,numrul de locuri de munc necesar pentru efectuarea
fiecrui operaii i a ntregului proces tehnologic, lungimea linii,viteza de deplasare a mijlocului de transport.
Parametrii de funcionare ai liniilor de producie n flux:
1.Tactul de producie;
2.Ritmul de lucru;
3.Numrul de locuri de munc n cadrul liniei;
4.Numrul de muncitori care lucreaz ntr-o linie;
5.Lungimea liniei;
6.Viteza de deplasare a mijloacelor de transport care servesc linia.
22.Organizarea produciei n serie mic i individual.
Producia individual:
-o mare varietate a produciei fabricate n cantiti
mici (unicate);
are o calificare ridicat;

-se un control detaliat al acestora;


calitii se face bucat cu bucat, de regul, se efectueaz la recepia produsului.
23.Organizarea produciei n cadrul celulei de fabricaie.Caracterisiticile i beneficiile produciei
celulare.
Spaiul de producie este separat n diferite celule de fabricaie. Se organizeaz cte o celul de fabricaie n
care se amplaseaz mai multe tipuri de utilaje necesare pentru fabricarea complet a anumitor piese
componente ale produsului.
Principiul celular - propus de specialitii sovieticii Mitrofanov i Socolovskii n 1940.
-a redus cu circa 50% ciclul de fabricaie, cu 30% stocurile de producie neterminat , iar
productivitatea muncii a crescut ntr-un ritm rapid, avnd tendina de a se dubla.
Caracteristicele celulei de fabricaie:
1.diferite maini i utilaje sunt amplasate n aceeai celul de producie;
2.ntr-o celul sunt executate diferite tipuri de operaii tehnologice;
3.o celul execut un singur tip de produs,pies sau subansamblu;
4.la baza organizrii st lucru n echip,aceasta fiind responsabil de activitatea desfurat de celula
respectiv;
5.toate produsele, piesele sau subansamblele sunt grupate n funcie de asemnarea succesiunii operaiilor
tehnologice, fiind n totalitate executate n interiorul unei cellule de fabricaie.
Beneficiile produciei celulare:
1.manipularea materialelor i transportului,cheltuielile aferente sau reduse;
2.timpul de pregtire,reglajul mainilor pentru a trece de la un produs la altul este redus;
3.este necesar mai puin spaiu,prin localizarea mai apropiat a mainilor;
4.stocurile intermediare sunt mai mici datorit unei mai bune programri a produciei i a reducerii
timpurilormori.
5.calitatea produciei este mai bun;
6.satisfacia la locul de munc a angajailor mai mare.
24.Ciclu de producie-concept,necesitatea cunoaterii i elementele component
Ciclu de producie reprezint ansamblu de activiti desfurate ntr-o anumit succesiune de la momentul
lansrii n fabricaie a materiilor prime pn la obinerea produselor finite.
Caracteristica principal a ciclului de producie este durata sa intervalul de timp dintre momentul nceperii
primei operaii a procesului de producie asupra obiectului muncii i momentul obinerii produsului finit.
Elementele CP:
1.Durata:
a)reprezint intervalul de timp necesar pentru a executa un anumit produs sau lot de produse;
b)cuprins ntre momentul intrrii n fabricaie a materiilor prime i momentul ieirii produselor finite.
2.Structura:
a)reprezint totalitatea componentelor acestuia;
b)durata fiecrei component;
c)ponderea ei n durata total a ciclului de producie;

d)este format din dou elemente principale:


-perioada de fabricaie;
-timpul de ntreruperi.
25.Calculul duratei ciclului de producie.Cile de reducere a duratei ciclului de producie.
Dcp=Tpi+Tteh+Tn+Tct+Ttr+Tintr,unde:
Dcp-durata ciclului de producie;
Tteh-timpul necesar efecutrii operaiilor tehnologice;
Tpi-timpul total necesar efecturii operaiilor de pregtire-ncheiere;
Tn-timpul necesar desfurrii proceselor naturale;
Tct-timpul necesar efecturii operaiilor de control tehnic de calitate;
Ttr-timpul necesar efecturii operaiilor de transport;
Tintr-durata total a ntreruperilor interschimburi i interoperaii.
Cunoaterea duratei CP servete ca baz la:
-elaborarea programelor de producie ale seciilor i atelierilor;
-elaborarea graficelor calendaristice de produs;
-la stabilirea termenului de lansare n fabricaie i declanarea execuiei;
-caracterizeaz gradul de organizare n timp a produciei etc.
26.Calculul duratei ciclului de producie. mbinarea succesiv.
-Fiecare operaie ncepe numai dup ce ntreaga cantitate de pise(repere) de acelai tip, lansate n fabricaie, a
trecut prin operaia precedent.
-Producia pe comenzi,unde diferitele produse se fabric n cantiti mici sau chiar ntr-un singur exemplar.
D cos=n ti,unde:
n-numrul de piese n lot;
ti-durata operaiei i.

27.Calculul duratei ciclului de producie.mbinarea paralel.


-Transmiterea bucat cu bucat a pieselor la operaia urmtoare pe msura terminrii lor la operaia precedent;
-Desfurare,n paralel, concomitent a diferitelor operaii ale procesului tehnologic;
-Produciei organizate n flux continuu
Dcop=ti+tmax(n-1),unde:
n-numrul de piese n lot;
ti-durata operaiei I;
tmax-durata operaiei rincipale(max).
28.Calculul duratei ciclului de producie.mbinarea mixt.
-Trecerea pieselor de la o operaie la alta nu se face n mod individual i nici n ntreaga cantitate lansat n
fabricaie, ci pe pri din aceast cantitate,denumite n mod convenionalloturi de transport sau de transfer.
-Dimensionarea mrimii loturilor ca i declanarea execuiei la o anumit operaie se stabilesc n aa fel nct s
asigure continuitatea prelucrrii ntregii cantiti lansate n fabricaie, fr goluri n activitatea locurilor de
munc.

ti=ti+1
ti<ti+1

piesa trece la operaia urmtoare,care


are o durat
aceeai durat cu operaia anterioar
mai mare dect operaia anterioar

ti>ti+1

mai mic dect operaia anterioar

prelucrarea lotului la operaia


urmtoare ncepe
ndat ce la operaia anterioar s-a
terminat execuia primei piese cu
posibilitatea formrii stocurilor de
acumulare
numai dup ce la operaia precedent a
trecut o cantitate de piese din lot care
este suficient pentru ca procesul de
producie s se desfoare fr
ntreruperi

Dco mixt=ti+(n-1)(tl-ts),unde:
ti-durata operaiei I;
N-numrul de piese n lot;
tl-suma timpilor lungi;
ti-suma timpilor scuri;
29.Metode de studiu i analiz a procesului de producie(graficul de analiz general a procesului
de producie;graficul de analiz detaliat a procesului de producie;graficul de circulaie)
30.Activitatea
de
ntreinere
i
reparaia
a
utilajelor.
Activitatea de ntreinere i reparare a utilajelor(AIRU) reprezint ansamblul de msuri cu character
tehnic i organizatoric aplicat n vederea meninerii utilajelor n condiii normale de munc n ce privete
randamentul
i
gradul
de
precizie
a
executrii
lucrrilor.
31. Sisteme de organizare a reparaiilor n cadrul ntreprinderilor industriale. Planificarea
reparrii utilajelor
Sisteme de reparaii pe baza constatrilor
Sistemul reperaiilor preventive-planificate
Sistemul de reparaii pe baza constatrilor const n supravegherea sistematic a utilajelor i
constatrii strii lor. Constatrile se nseamn n fia de eviden a utilajului i pe baza lor se face programarea
intrrii n reparaie. Nu poate fi folosit pentru elaborarea unor planuri de lung durat.
Sistemul reparaiilor preventiv planificateSustemul
de
reparaii
preventivplanificat

ntreinerea
i
supravegherea
Zilnic(IS)

Revizia
Tehnic
(Rt)

Reparaia
Curenta(Rc)

Reparatia
capitala(Rk)

Reparatie
gradul I

curenta

de

Reparatie
gradul II

curenta

de

ntreprinderea i supravegherea zilnic (IS)-se execut de ctre muncitori care lucreaz la utilajele
respective sau de ctre muncitorii specializai n astfel de operaiuni.
Revizia tehnic (Rt)- are drept sarcin determinarea strii tehnice a mijlocului fix i nlturarea unor mici
defeciuni aprute de la ultima intervenie. Aceste lucrri de ntreinere i supraveghere zilnic a utilajului
se execut de ctre muncitorii care lucreaz la acestea sau de muncitorii speciali(reglori) care verific,
regleaz utilajul i nltur micile defecte fr a nlocui ns piesele.
Reparaia curenr de gradul I(Rc I)- se efectuiaz n mod periodic i are drept scop verificarea pieselor
principale, prin demontarea parilor componente , verificare i montarea lor , nlocuirea pieselor uzate. Rc
I ste o reparaie de suprafa a pieselor uor accesibile.
Reparaia curent de gradul II (Rc II) const n verificarea subansamblelor prin demontare ,
nlocuire i reparaia lor. Rc II este o reparaie ce se caracterizeaz prin demontarea parial a utilajului.
Reparaia capital(Rc)- presupune demontarea total a utilajului i nlocuirea sau recondiionarea
pieselor sau subansamblurilor pentru aducerea acestuia la starea normal. n cazul uzurii morlale se
prevede ca n cadrul Rc s se efectueze modernizarea utilajului. Costul unei Rk reprezint 50-60 % din
costul unui nou utilaj , iar iar consumul de metal pentru o reparaie capital este de 10-15 ori mai mic
dect fabricarea unui utilaj nou.
32. Organizarea activitii energetice. Balana de energie
Organizarea unei ntreprinderi cuprinde i activitile prin care se asigur necesarul de energie, sub
diferite forme, cum sunt: energia electric, aburul tehnologic, aerul comprimat etc.
Gospodria energetic:
Centrala electric,
Staiile de transformare,

Reeaua electric,
Sala cazanelor,
Reelele de ap cald, abur, aer comprimat, gaze,
Instalaiile frigorifice, instalaiile de ventilaie industrial etc.
Balana de energie
La ntreprindere se ntocmesc balane energetice pariale (n dependen de tipul energie , ex.
Balana energiei electrice, balana apei calde, balana combustibilului) i o balan energetic
general, ce se ntocmete pe baza datelor balanelor pariale.
Prin balanele energetice se stabilesc, pe de o parte, necesarul de energie pentru diferii consumatori, pe
de alt parte, sursele de acoperire a acestora.
33.
Organizarea gospodriei de scule
n procesul de producie din ntreprinderile industriale se folosesc un numr mare de SDV (scule, dispozitive,
verificatoare) i alt echipament.
n industria constructoare de maini, de ex. Cheltuielile pentru scule reprezint de obicei 5-10% din preul de
cost al produciei finite.
Procesul de fabricare
Pstrarea i eliberarea sculelor
Organizarea exploatrii
Asigurarea omologrii
Asigurarea utilizrii rationale a sculelor i reducerea cheltuielilor aferente.
34. Activitatea de depozitare
const n pstrarea factorilor materiali (materii prime, materiale, semifabricate, SDV-uri) i a
produciei n curs de execuie n vederea introducerii acestora n procesul de producie, dar i a
produciei finite n ateptarea livrrii ctre consumatori.
Activitatea de depozitare
recepia de la furnizori a materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, SDV-urilor nainte de a
fi introduse n procesul de producie (verificarea
calitii acestora; verificarea documentelor nsoitoare);
aprovizionarea verigilor de producie (selecionarea i pregtirea pentru dare n consum n procesul
de producie sau pentru livrare; gestiunea stocurilor (pe fie de magazie, n uniti fizice, valorice);
pstrarea temporar a produselor n curs de execuie;
35. Organizarea transportului intern n ntreprindere. Sistemele de transport

Prin transport se nelege activitatea care asigur deplasarea obiectelor muncii ntre locurile de munc succesive n fluxul
operaiilor tehnologice i de control, sau de la un loc de munc la un depozit sau de la un depozit la locul de
expediere. ncrcarea, descrcarea i depozitarea sunt pri componente ale activitii de transport.
Sisteme de transport
Sisteme de transport pendular
Sistemul de transport inelar-leaga un circuit inchis n mai multe puncta de ncrcare descrcare
36. Pregtirea produciei noiune, sarcini. Realizarea produsului nou
Pregtirea produciei-ansamblul de msuri interdependente care au drept scop crearea i asimilarea
noilor produse, introducerea tehnicii noi i a celor mai avansate metode de organizare a productiei.
Pregtirea
tehnic

Pregtirea
produciei
pregtirea
materialorganizatoric

Sarcinile pregtirii produciei


Lrgirea sortimentului i ridicarea calitii
nlocuirea materialelor deficitare i costisitoare cu unele noi i ieftine.
Asigurarea folosirii rationale a capacitii de producie i creterea productivitii muncii
Reducerea la minimum a mijloacelor de pregtire a produciei
Asigurarea condiiilor pentru ndeplinirea ritmic i uniform a sarcinilor de producie.
Realizarea produsului nou
Produs nou: conceptie proprie, achizitionare a unui brevet, model de referinta.
37. Pregtirea tehnic a produciei
Reprezint proiectarea proceselor tehnologice i perfecionarea celor existente n
unor produse noi cu costuri minime.

vederea obinerii

Elaborarea procesului tehnologic pe faze de process tehnologic i n cadrul acestora pe operaii.


Alegerea variantei optime a procesului tehnologic i stabilirea succesiunii operaiilor.
Alegerea i calculul necesarului de utilaje stabilirea regimului de lucru a utilajelor
Elaborarea normelor de timp de munc i de consum de materii prime i materiale , combustibil
i energie
Asigurarea unor condiii de munc optime i respectarea securitii muncii

38. Pregtirea material i organizatoric


Determinarea necesarului de materii prime , semifabricate, materiale , combustibil, energie.
ncheerea contractelor cu furnizorii de materii prime, materiale
ncheerea contractelor cu beneficiarii produsului finit
Acionarea utilajului nous au repararea i modernizarea celui existent , amplaseaz conform
fluxului tehnologic stabilit.
Proiectarea, fabricarea, achiziionarea sculelor, dispozitivelor , indicatoarelor.
Instruirea personalului.
Definirea sistemului de planificare i eviden n seciile noi create.
39. Planificarea pregtirii produciei noilor produse: graficul Gantt, PERT, drumul critic
Graficul Gantt reprezint un instrument simplu de planificare.

Programul de Evaluare i Examinare Tehnic(PERT)


Uodel de tip reea, elaborate n 1959. Care permite randomizarea n programarea timpului de
ndeplinire a sarcinilor unui proiect.
Se reduce att timpul, ct i costurile unui proiect
Pentru fiecare activitate se iau n considerare trei estimri ale duratelor: durata cea mai
optimist, durata cea mai pesimist i durata cea mai probabil.

Metoda drumului critic


Arat legturile dintre evenimente i activiti (activitile sunt prezentate prin arce, iar
nodurile reprezint momentele de nceput i de sfrit a fiecrei activiti.)

40. Ingineria simultan. CAD i Beneficiile aplicrii CAD


CAD (computer aide design)-aplicaii, programe pentru computer care pot asista inginerii , arhitecii
n activitatea lor de proiectare.
Beneficiile aplicrii CAD
Productivitatea n realizarea schielor se mbuntaete
Proiectantul vede produsul din diferite perspective, inclusiv prin efectuarea de rotaii
tridimensionale sau seciuni
Reducerea timpului de proiectare(GM-24luni la 14)
Stocarea proiectului i regsirea lui
Automatizarea evalurii specificaiilor
41. Proiectare produselor. Proiectarea modular i proiectarea tipizat sau standardizarea
Proiectarea modular - creaia de produse dintr-o combinaie de subsisteme de baz preexistente(module)
Proiectarea modular este o ncercare de a combina avantajele standardizrii(cantitatea mare egal n mod
normal costurile de producie reduse)cu cele ale personalizare.
Avantaje- reducerea costurilor , flexibilitatea n proiectare , o nou soluie i excluderea.
Exemple maini, calculatoare, sisteme de process , panouri solare i turbine eoliene, lifturi i cldiri din
module.
Proiectarea tipizat sau standardizarea vizeaz reducerea numrului de pri diferite n cadrul unui
produs.
Beneficiile sunt :
Simplitatea i uurina n achiziionare a produselor standardizate
Fixare de preuri uniforme
Reducerea produciei de componente
Procesul de proiectare devinde mai rapid , deoarece crete productivitatea prin evitarea proiectrii inutile
cnd exist o component adecvat.

42. Pregatirea tehnologica. Alegerea variantei optime a procesului tehnologic


Pregatirea tehnologica - proiectarea proceselor tehnologice i perfecionarea celor existente n vederea obinerii
unor produse noi cu costuri minime.

elaborarea procesului tehnologic pe faze de proces tehnologic i n cadrul acestora pe operaii;


alegerea variantei optime a procesului tehnologic i stabilirea succesiunii operaiilor;
alegerea i calcului necesarului de utilaje, stabilirea regimului de lucru a utilajelor;
elaborarea normelor de timp de munc i de consum e materii prime i materiale, combustibil i energie;
asigurarea unor condiii de munc optime i respectarea securitii muncii etc.

Alegerea variantei optime a procesului tehnologic - analiza mai multor variante tehnologice care va asigura
respectarea cerinelor tehnice, folosirea raional a tuturor resurselor, obinerea unei caliti nalte a produselor
finite.
Indicatorii n expresie natural:

normele de consum de materiale, combustibil, energie etc.


volumul de munc necesar procesului de producie
gradul de complexitate a pregtirii tehnice a produciei
suprafeele de producie necesare
calitatea produselor obinute

Indicatorii n expresie valoric:


costul tehnologic unitar
costul tehnologic total.
Cost tehnologic - noiune convenional, care nu include toate categoriile de cheltuieli, ci numai cele
condiionate de fabricare produsului dup o anumit variant tehnologic.
Cheltuielile pot fi variabile i convenional-constante.
costul tehnologic unitar C tu = V + C c / Q
Costul tehnologic total, : Ct T = Cc + V x Q ,unde:
V - cheltuieli variabile pe unitatea de produs
C c - cheltuieli convenional-constante
Q- cantitatea de produse fabricate

43. Elaborarea prototipului. Prototipare rapid i omologarea


Elaborarea prototipului - unul sau mai multe exemplare din produsul carea fost asimilat, executate n vederea
supunerii unor ncercri sau probe pentru a se constata dac au fost respectai parametrii i indicatorii
tehnologici proiectai.
Omologarea - activitatea de confirmare, pe baz de ncercri i probe, la care este supus prototipul sau seria
zero, a faptului c produsul corespunde cu cel proiectat.
Activitatea de omologare se execut de ctre o comisie de specialiti din care fac parte reprezentanii
principalilor consumatori ai produsului i ai unitii productoare.
Omologarea preliminar (de prototip) - verific dac noul produs corespunde documentaiei pe baza cruia a
fost ntocmit, dac are nivelul prestabilit de calitate, dac alegerea materialelor din reeta de fabricaie a
produsului au justificarea tehnico-economic.
Omologarea final (de serie zero) - are ca scop verificarea meninerii performanei produsului precum i
obinerea unor informaii referitoare la parametrii de anduran i fiabilitate.
Omologarea final cuprinde activiti de verificare:

Dac operaiile tehnologice efectuate pentru seria zero, au fost executate pe locurile de munc unde
urmeaz s se desfoare procesul de producie al produsului;
Dac au fost respectate toate etapele de desfurare ale omologrii preliminare;
Dac a fost respectat documentaia tehnologic;
Dac tehnologia de fabrica ie cuprinde i operaiile de control tehnic decalitate etc.

Activitatea de omologare se ncheie cu ntocmirea unui proces-verbal ncare sunt trecute:


denumirea fazei de omologare;
denumirea produsului i principalele sale caracteristici;
constatrile comisiei i eventualele propuneri de modificare a tehnologiei de fabricaie.
44.Capacitatea de producie concept, factori de producie
Capacitatea de producie - producia maxim de o anumit structur i calitate pe care o poate executa o unitate
de producie n decursul unui interval de timp dat, n condiii tehnico-organizatorice optime.
Cunoaterea CP are o importan practic deosebit, deoarece servete la:

Elaborarea i fundamentarea tiinific a planului de producie i a planului de investiii;


Dimensionarea corect a unitilor de producie i stabilirea , pe aceast baz, a necesarului de utilaje;
Adoptarea unor soluii optime de concentrare, specializare sau combinare a produciei,

Fundamentarea tehnico-economic a diferitelor variante de reconstrucie, prezentare sau dezvoltare a


unitilor economice;
Compararea i aprecierea rezultatelor obinute, n raport cu ntreprinderi similare, ce activeaz pe piaa
dat.

Factorii ce influeneaz dinamica capacitii de producie sunt:


a) factori directi:
Caracteristica dimensionala a verigii de fabricatie:
- Numarul, component, starea de uzura a utilajului;
- Marimea suprafetelor de productie
- Numarul muncitorilor productivi.
Sortimentul productiei;
Norme de utilizare intensive;
- productia maxima realizata pe unitate de timp
Norme de utilizare extensive
- Fondul de timp maxim disponibil de functionare a utilajului.
b) factori indirecti:
Structura si calitatea materiei prime;
Modul de organizare a productiei;
Nivelul de calificare a personalului;
Structura productiei.
Normele tehnice de utilizare extensiv Fondul de timp
Ft calendaristic (Ft c)
= 365 zile/ 8760 ore
Ft nominal (Ft n)
= Ft c F zile de repaus (zile de odihn, srbtori
legale aprobate prin lege)
Ft maxim-posibil
= Ft nominal F t reparaii i revizii tehnice
Ft planificat (Ft pl.)
= Ft max. p. - Ft aferent schimbrilor neprogramate
de lucru
Ft efectiv lucrat
= Ft pl. Volumul de ore nelucrate
45.Metodologia generala de calcul a capacitatii de productie
Principiile pentru calculul capacitii de producie

capacitatea de producie se calculeaz numai n funcie de capacitatea seciilor de producie de baz;


calculul capacitii de producie se ncepe cu cea mai mic verig component: locul de munc, apoi se
continu cu grupe de utilaje, ateliere, secii i n final pe ntreprindere;
pentru determinarea capacitii de producie se ia n considerare un grad de asigurare normal a
activitii de producie cu diferite resurse materiale, umane i energetice;
datorit caracterului dinamic al capacitii de producie este nevoie ca mrimea acesteia s se
recalculeze periodic.

Metodologia general de calcul a capacitii de producie


1.Culegerea, sistematizarea i prelucrarea informaiilor care vor fi utilizate n efectuarea calculelor;
2.Calculul capacitilor de producie pentru verigile principale, elaborarea balanelor de capacitate i
identificarea locurilor nguste;
3.Aplicarea de metode de optimizare a utilizrii capacitilor de producie prin eliminarea locurilor nguste i
reducerea excedentului de capacitate.
Cp = Fd * Np;

Cp = Fd/Nt ; unde

Fd Fondul de timp disponibil


Np norma de producie
Nt norma de timp
Indicatorii capacitii de producie

capacitatea de producie necesar pentru realizarea produciei planificate


capacitatea de producie existent la nceputul anului
capacitatea de producie ieit din funciune n cursul anului
capacitatea de producie medie anual
gradul de utilizare a capacitii de producie, care reprezint raportul ntre producia efectiv obinut i
capacitatea de producie

46. Gradul de folosire a capacitii de producie i balanele capacitii de producie


Deoarece CP are un caracter dinamic, apare necesitatea de a se determina capacitatea de producie n fiecare an,
de a o actualiza i a o pune n acord cu modificrile ce au aprut sau care vor aprea pe parcurs.
Gradul de utilizare a CP se determin:

Gfcp

P
100 , unde:
Cpm.a

Gfcp - gradul de utilizare (folosire) a CP;


P - producia planificat pentru anul dat;
Cpm.a - capacitatea de producie medie anual.
Necesitatea calculrii CP se determin prin faptul c n decursul unui an pot surveni diferite modificri
n mrimea CP, datorit intrrii sau ieirii din funciune a fondurilor fixe productive:

CPma = CPa + CPi x t/12- CPs x ts /12

CP a capacitatea de producie la nceputul anului;


CP i capacitatea de producie introdus;
CP s capacitatea de producie scoas din funciune;
T - numrul lunilor de funcionare a cp introduse pn la sfritul anului;
Ts numrul lunilor n cursul crora mainile nu vor funciona datorit scoaterei lor din funciune.

Balanele capacitii de producie sunt instrumente de msur a gradului de ncrcare a utilajelor, a deficitelor
i a excedentelor de capacitate.
Balana capacitii de producie la nceputul anului se ntocmete la nivel de ntreprindere, exprimnd cu
ajutorul ei mrimea deficitelor sau excedentelor de capacitate.
-

deficitul de capacitate (locurilor nguste) - seciile, atelierele sau grupele de maini cu o capacitate
de producie mai redus care determin folosirea incomplet a capacitilor celorlalte verigi;
excedentul de capacitate;
mrimea produciei posibile

Balana dinamicii capacitii de producie - Determin mrimea capacitii de producie i gradul de folosire a
capacitii de producie reieind din modificrile ce intervin pe parcursul anului.
47. Ci de mbuntire a utilizrii capacitii de producie
Intensive
reducerea timpului de lucru prin modernizarea tehnologiilor existente;
automatizarea i mecanizarea procesului de producie;
folosirea unor mijloace moderne de producie;
ridicarea permanent a calificrii lucrtorilor i perfecionarea normrii tehnice;
respectarea prescripiilor tehnice i tehnologice i utilizarea regimurilor optime de lucru, etc.
Extensive
reducerea timpului de meninere n reparaii a utilajelor;
reducerea timpilor de ntreruperi n funcionarea utilajelor;
mrirea numrului de schimburi;
controlul ntreruperilor n funcionarea utilajelor;
reducerea suprafeelor neproductive etc.
Mixt
sporirea forei de munc pentru o mai bun utilizare a mainilor i instalaiilor
sporirea calificrii muncitorilor
eliminarea locurilor nguste, etc.

Indicatorii utilizrii extensive a CP


- Gradul de utilizare extensiv a CP
Gue=Fp/ Fd x100
Fp fondul de timp prevzut de funcionare n perioada de plan
Fd fondul de timp disponibil de funcionare
- Rezerva potenial de utilizare extensiv a CP
R ue =(Fd Fp)/Fd x100
- Rezerva potenial de producie (Rpe)
R PE = Qp (Fd -1) / Fd :CP x100
Qp - producia prevzut a se executa n perioada de plan
Indicatorii utilizrii intensive a CP
- Gradul de utilizare intensiv a CP
Gui= Iuip/Nuip x100
Iuip indicele mediu de utilizare intensiv prevzut a se obine
Nui norma tehnic de utilizare intensiv
- Rezerva potenial de utilizare intensiv a CP
Rui= (Nui Iuip)/Nui x100
- Rezerva potenial intensiv a capacitii de producie (Rpe)
Rpi= 100 Gui
Indicatorii utilizrii mixte a CP
- Gradul de utilizare a CP
G u=Qp/CP x 100
- Rezerva total potenial de producie (R tp)
R tp=(CP Qp)/CP x100
48. Calitate concept i caracteristicele de baz
Calitatea este o noiune deosebit de complex, n prezent existnd peste 120 de definiii i zeci de
sinonime pentru termenul de calitate.
Calitatea produselor se creeaz n producie ns se constat i se testeaz n procesul de consumare a
acestora. De aici, se impune precizarea deosebirilor dintre noiune de calitate a produciei i calitate a
produselor.
Noiunea de calitate a produciei este mai cuprinztoare, este privit din punct de vedere al gradului de
fabricaie se refer la calitatea acestuia (concepie, tehnologie, nivel tehnic, performane constructive etc.) din
care rezult produsele i calitatea acestora privit din unghiul de vedere al consumatorilor, numit calitatea
produselor.
Calitatea produselor este expresia final a calitii proceselor de fabricaie.

n contextul economico-social actual calitatea este definit conform standardului ISO 8402: ca
ansamblu de proprieti i caracteristici ale unei entiti sau servicii care i confer acestuia aptitudinea de a
satisface necesitile exprimate sau implicite.
Pentru ca un anumit produs s fie de calitate el trebuie s corespund exigenilor consumatorului, iar pentru
aceasta trebuie s corespund caracteristicilor de calitate.
Caracteristicile de calitate pot fi grupate dup mai multe criterii:
1. Gruparea dup generalizarea i sistematizarea cerinelor consumatorilor
a) Caracteristici tehnice. Se refer la nsuirile imanente ale valorii de ntrebuinare a produsului, ele
confirmnd potenialul de a satisface necesitile consumatorului. Se caracterizeaz ntr-o serie de proprieti
fizice, chimice, biologice, determinate de concepia constructiv-funcional a acestuia etc.
b) Caracteristici psihosenzoriale. Vizeaz efectele de ordin estetic, organoleptic, ergonomic, pe care
produsele le au asupra utilizatorilor, prin form, culoare, gust, miros, grad de confort, comoditate n exploatare
etc.
Aceste caracteristici au un grad mare de variabilitate n spaiu i n timp, aprecierea lor se afl sub
influena unor factori de natur subiectivi.
c) Caracteristici de disponibilitate.Ele se refer la aptitudinea produselor de a-i realiza funciile utile
de-a lungul duratei lor de via, aptitudine ce este definit prin conceptele de fiabilitate i mentenabilitate.
Fiabilitatea reprezint capacitatea unui produs de a-i ndeplini funciile fr ntreruperi datorate
defeciunilor, ntr-o perioad de timp specificat i ntr-un sistem de condiii de folosire date.
Mentenabilitatea. La baz se afl faptul c n procesul folosirii lor, produsele mai devreme, sau mai
trziu, se defecteaz. Repunerea n stare de funcionare a unui produs dup o prim cdere, ntr-o perioad de
timp stabilit i n condiii prestabile de ntreinere i reparaii reprezint coninutul acestui concept.
d) Caracteristici economice i tehnico-economice. Se exprim ntr-o serie de indicatori sintetici i
analitici, cum sunt: costul produsului, preul, cheltuieli de mentenan, durata de funcionare, grad de
valorificare a materiei prime etc.
O important caracteristic economic este reprezentat de termenul de garanie. Cu ct termenul de
garanie va fi oferit pe o perioad mai mare de timp, cu ct productorul se angajeaz la efectuarea unui numr
mai mare de lucrri de remedieri, cu att acesta garanteaz mai bine calitatea produselor sale.
e) Caracteristici de ordin social general. Vizeaz efectele spre care le au sistemele tehnologice de
fabricare a produselor, precum i utilizarea acestora asupra mediului natural, asupra siguranei i sntii fizice
i psihice a oamenilor.
2. n funcie de destinaia economic i caracterul folosirii produselor n procesul de consum
a) caracteristici ale mijloacelor de munc durabilitate, greutate, gabarit, rezisten la lovire, temperatur,
precizie de lucru, fabilitate, mentenabilitate etc.;
b) caracteristici ale obiectelor muncii uurina prelucrrii i economicitatea acestora, compoziie chimic etc.;
c) caracteristici pentru obiectele de consum individual: gust, form, rezistene la rupere etc.;
3. Gruparea caracteristicilor de calitate n funcie de posibilitatea de comensurare a acestora
a) caracteristici msurabile direct: greutatea, rezisten, coninutul n grsime, valori nutritive etc.;
b) caracteristici msurabile indirect: calitatea unei acoperiri galvanice prin grosimea stratului;
c) caracteristici comparabile obiectiv cu mostre etalon: numr de defecte pe cm pstrai la esturi etc.;

d) caracteristici comparabile subiectiv cu mostre etalon: grad de vopsire, grad de finisaj etc.
4. n funcie de modul de exprimare
a) caracteristici cuantificabile cnd valoarea efectiv a caracteristicii se poate msura i nregistra, de ex.: cote
dimensionale, grosimi etc.;
b) caracteristici atributive, care dobndesc calitatea prin calificare, ca de ex., prin clasificare n corespunztor i
necorespunztor.
49. Calitate concept i indicatorii de exprimare a nivelului calitii produciei
Pentru msurarea i caracterizarea calitii produselor exist un sistem de indicatori:
1. Indicatori specifici sunt utilizai n acele ramuri industriale n care se fabric produse finale complexe,
produse care prin destinaia lor i domeniul de exploatare nu admit nici o abatere de la caracteristicile calitative
ale acestora, datorit necesitii asigurrii proteciei i securitii muncii, asigurrii continuitii procesului de
producie.
Pentru determinarea calitii produselor din ramurile menionate se utilizeaz mai muli indicatori
specifici, niciodat unul singur.
Indicatorii specifici (pariali) se nscriu n standarde de stat, norme interne sub forma unor limite n care
trebuie s se ncadreze caracteristicile produsului.
Aprecierea calitii produselor se face prin compararea rezultatelor obinute pe baze concrete cu limitele
prevzute n standarde, norme interne.
2. Indicatorii care exprim ponderea produselor de calitate superioar n totalul produselor de
acelai fel se folosesc n acele ramuri la care produsele pot fi ncadrate n funcie de caracteristicile lor de
calitate, pe clase de calitate sau sorturi i exprim, n procente, raportul dintre valoarea produselor de calitate
superioar i valoarea produciei ce se realizeaz n mai multe caliti.
Pentru producia omogen se folosete ca indicator n acest sens, coeficientul mediu de calitate, care se
calculeaz ca o medie aritmetic ponderat, lundu-se n calcul clasele de calitate sau sorturile i cantitatea de
produse corespunztoare fiecrei clase sau sort, conform formulei:

c q
q

n care:

- reprezint coeficientul mediu de calitate;

c cifra care exprim clasa de calitate sau sortul (0 pentru calitatea extra, 1 pentru calitatea 1,2-2 .a.m.d.);
q cantitatea de produs, corespunztoare fiecrei clase sau sortiment.

n acest caz, cu ct valoarea coeficientului mediu de calitate este mai mic, cu att calitatea produselor
este mai ridicat.
Pentru a compara situaia calitii efective a produselor cu situaia preconizat, se calculeaz indicele
coeficientului mediu de calitate (Ic), ca raport ntre coeficientul mediu de calitate efectiv

C , conform urmtoarei relaii:

C i cel preconizat
1

Ic

C1

C0

C q : q
q c q
1

3. Indicatorii rebuturilor ei caracterizeaz n mod indirect calitatea produselor, reflectnd nivelul de


organizare i de desfurare a procesului de producie, deci calitatea activitii ntreprinderii.
Folosirea acestei grupe de indicatori are la baz mprirea produciei fabricate de ctre ntreprindere n
producie bun i rebuturi.
Rebut este acel produs, care nu se ncadreaz n cerinele de calitate prevzute n standarde, norme
interne. Rebuturile se pot mpri dup caracteristicile tehnico-economice i dup locul de apariie.
Dup primul criteriu, rebutul poate fi recuperabil cnd defectele constante pot fi nlturate dup anumite
prelucrri i nerecuperabil sau definitiv cnd remedierea este imposibil sau neraional.
Dup locul de apariie rebutul poate fi intern cnd este descoperit n unitile de producie i extern
cnd este descoperit de consumatori.
Pentru msurarea rebuturilor i a pierderilor nregistrate se calculeaz urmtorii indicatori:
a) valoarea produciei rebutate (Rv);
b) procentul de producie rebutat;
c) pierderile valorice nregistrate din rebutarea produciei (Pr);
d) procentul de pierderi din producia rebutat.
Valoarea produciei rebutate se calculeaz conform formulei:

Rv qrd c qrm Crm


n care:
qrd reprezint cantitatea de producie rebutat definitiv;
c costul unitar al produsului;
qrm cantitatea de rebuturi remaniat;

Crm costul unitar al remanierii.


Procentul produciei rebutate:

rp

Rv
100%
q c

q cantitatea de produse bine fabricate.


Pierderile valorice nregistrate din rebutarea produciei se determin n felul urmtor: din valoarea
produciei rebutate se scad o serie de sume ce se recupereaz din valorificarea rebuturilor, din sumele reinute
de la cei vinovai de provocarea rebuturilor i din sumele restituite de ctre furnizori pentru materialele
necorespunztoare ce au determinat apariia rebuturilor.

Pr Rv Srec
Procentul de pierderi din producia rebutat:

Cpr

Pr
100% n care:
q

Srec sumele recuperate de ntreprindere;


q cantitatea de produse fabricat de ntreprindere;
c costul unitar al produsului;
Cpr procentul de pierderi din producia rebutat.
4. Indicatorii reclamaiilor consumatorilor fac parte din categoria indicatorilor lipsei de calitate i se
refer la:
a) cantitatea produselor refuzate la recepie sau reclamate n perioada de garanie i valoarea acestora;
b) ponderea cantitativ sau valoric a produselor, refuzate sau reclamate n totalul producie;
c) cheltuieli pentru remedierea produselor refuzate sau reclamate.
50. Etapele de baz n evoluia managementului calitii
I. Inspectia calitatii 1920-40 Friedrich Taylor
II. Controlul calitatii 1940-60 Edward Deming
III. Asigurarea calitatii 1960-80 Filipp Crosby
IV. Calitatea totala 1980 prezent Armando Feigenbaum, Kaoro Ishikawa

Fundamentele teoretice ale managementului calitatii au fost definite pe baza cercetatorilor si lucrarilor
elaborate de oameni de stiinta incepand mai ales cu anii 50.
Conform standardului ISO 8402 managementul calitatii reprezinta ansamblul activitatilor functiei
generale de management, care determina politica privind calitatea, obiectivele si responsabilitatile si le
implementeaza prin mijloace cum ar fi planificarea, tinerea sub control, asigurarea si imbunatatirea calitatii,
in cadrul sistemului calitatii.
Evolutia conceptului calitate constituie o caracteristica deosebita a celei de-a doua jumatati a secolului
al XX-lea. Principiul gestiuni calitatii trece in aceasta perioada, atat in planul conceptiei, cat si in cel al
realizarii, prin trei faze distincte si anume:
- controlul calitatii
- asigurarea calitatii
- managementul calitatii totale.
In cadrul controlului calitatii, calitatea se obtine doar printr-un control

final, toata atentia fiind

concentrata asupra produsului finit si nu asupra modului de obtinere a acestuia. Utilizarea metodelor statistice
de control se gaseste intr-o faza incipienta sau, in majoritatea cazurilor, este chiar inexistenta.
Din dorinta executantilor de a realiza, cu orice pret, o cantitate cat mai mare de produse (pentru a-si
asigura venituri cat mai mari) si din actiunile de depistare a neconformitatilor de catre controlori, ia nastere o
situatie conflictuala intre cele doua categorii de angajati, rolul de arbitru revenind conducerii intreprinderii.
Caracterul dinamic al calitatii a inregistrat in ani 60-70 trecerea de la notiunea de control la cea de
asigurare a calitatii. Aceasta etapa presupune integrarea controlului in productie si in proiectarea produselor.
Spre deosebire de etapa precedenta, asigurarea calitatii face apel la tehniciile de control statistic, iar
specialistii formati pentru acest domeniu de activitate isi aduc in permanenta contributia la buna desfasurare a
activitatii productive. Se trece de la calitatea produsului la calitatea procedeului de obtinere a acestuia,
introducandu-se totodata si notiunea de prevenire. Prin toate actiunile prezentate mai sus, defectele care apar
sunt detectate chiar in locul in care au fost generate, asadar, costurile legate de aparitia produselor neconforme
sunt cu mult mai mici.
Asigurarea calitatii concentreaza specialisti de varf din domenii foarte variate, precum statistica si
modelarea matematica, fiabilitatea, analiza metrologica, fizico-chimica a defectiunilor etc., dispunand pentru
aceste scopuri de echipamente de testare si de sisteme adecvate de prelucrare a datelor.
Odata cu inceputul anilor 80, pe masura ce pietele lumii au fost invadate de produsele japoneze, lumea
industriala occidentala a ajuns la concluzia ca inalta competitivitate a acestor produse se datoreaza unui nou
mod de abordare a calitatii. Calitatea totala aplicata pentru prima oara in Japonia reprezinta un ansamblu de

preocupari si metode reunite la nivelul intreprinderii astfel incat sa se obtina o generalizare a activitatilor
performante in toate domeniile, pentru toate legaturile functionale si operationale.
51. Managementul calitii totale (TQM) concept i principiile de baz
Management al calitii totale (TQM) reprezint o filosofie de management care orienteaz spre client toate
activitile firmei n scopul obinerii de beneficii pe termen lung.
Principalele elemente componente ale celor trei termeni ai TQM sunt:
prin TOTAL nelegem c toate procesele, produsele i serviciile unei organizaii, din fiecare faz a spiralei
calitii sunt corelate i implicate n realizarea i mbuntirea calitii;
prin QUALITY nelegem satisfacerea cerinelor clienilor i ale societii, prin aplicarea conceptului zero
defecte" i mbuntirea continu a proceselor i a rezultatelor acestora;
prin MANAGEMENT nelegem c problema calitii este esenial pentru conducerea ntreprinderii care are
misiunea de a antrena tot personalul pentru a avea iniiative i, n acelai timp, rspunde pentru calitatea muncii
sale.
Prin TQM se asigur satisfacerea cerinelor clienilor n condiiile unor costuri minime, cu implicarea ntregului
personal alintreprinderii. TQM are la baz ideea c nimic nu este perfect, de unde rezult c totul poate fi
mbuntit, cu participarea ntregului personal. n realizarea calitii totale, toate compartimentele i toi
salariaii firmei au importan egal.
Elementele definitorii ale TQM sunt urmtoarele:
punctul central al tuturor activitilor firmei l constituie calitatea;
calitatea se realizeaz prin antrenarea tuturor salariailor firmei;
firma urmrete asigurarea succesului pe termen lung prin satisfacerea clientului i obinerea de avantaje
pentru salariaii si i pentru societate.
La baza managementului calitii totale se afl o serie de principii:
principiul orientrii spre client;
principiul mbuntirii continue;
principiul "zero defecte;
principiul intemalizrii relaiei dintre client i furnizor;
principiul siturii calitii pe primul plan.
TQM si Guru ai Calitatii
In ultimii 30 de ani au aparut un numr de guru ai calitatii - experi care au avut o contributie semnificativa la
avansarea calitatii si, in particular, a TQM. Cei mai cunoscui experi si domeniile principale abordate de
fiecare sunt urmtorii:
Juran - Planificarea calitatii si Costurile calitatii;
Deming - Filosofia managementului;
Feigenbaum - Calitatea totala;
Crosby - Motivarea;
Moiler - Calitatea personalului;
Peters - Orientarea ctre client.
Principiile lui Edwards Deming se bazeaza pe:

Coerenta scopului;
Asumarea responsabilitatii schimbrii;
Instruirea personalului la locul de munca
Instruirea leadership;
Indepartarea fricii;
Inlaturarea barierelor tehnice si comerciale;
Dreptul la mandria profesionala;
Antrenarea fiecrui salariat pentru realizarea schimbrii.

52. Metode i tehnici pentru mbuntirea calitii: Foaia de nregistrare i Diagrama Pareto
Foaia de nregistrare se utilizeaz pentru nregistrarea sistematic a datelor referitoare la calitate.
Pentru ntocmirea unei asemenea fie este nevoie de a parcurge urmtoarele etape:
1. Definirea scopului urmrit pentru culegerea datelor
2. Stabilirea datelor necesare pentru atingerea scopului
3. Stabilirea metodologiei de analiz a datelor
4. ntocmirea fiei de inregistrare
5. Analiza i revizuirea formei de prezentare a fiei n funcie de necesiti
Diagrama Pareto - Economistul italian Vilfredo Pareto, este autorul unui principiu care i poart numele i
care poate fi enunat astfel: urmrind performana unui grup de persoane sau obiecte se constat adesea c
un numr mic dintre acestea prezint o importan mare, n timp ce restul au o importan redus.
Acest principiu a fost folosit de M.D. Lorenz, la proiectarea unei diagrame (care n mod eronat poart
denumirea diagrama Pareto) prin care a vizualizat distribuia neuniform a bogiei naionale. El a observant c
n Anglia secolului al XIX-lea, 20% din populaie deinea n jur de 80% din avuia naional. Principiul
este important pentru studiul problemelor legate de calitate, ntruct cea mai mare parte a costurilor noncalitii
nregistrate ntr-o organizaie se datoreaz, n general, unui numr mic de cause speciale.Diagrama Pareto este o
reprezentare grafic a unor date (n cazul nostru a cauzelor defectelor), cu scopul de a ajuta echipa de lucru s-i
ierahizeze obiectivele n funcie de importana acordat.
53. Metode i tehnici pentru mbuntirea calitii: Diagrama cauz-efect
Diagrama Cauza-Efect a fost conceput de japonezul Ishikawa i este cunoscut sub diverse
denumiri Schelet de pete (Fishbone diagram), diagrama Ishikawa, diagrama cauz efect. Prin
configuraia sa, diagrama permite evidenierea i ierarhizarea cauzelor care genereaz un anumit efect. Cauzele
sunt factorii care determin apariia unei situaii date, iar efectele sunt concretizate n evoluia nivelului
parametrilor ce caracterizeaz procesul supus analizei.
Domeniile n care se aplic diagrama sunt foarte diferite, de exemplu:
- identificarea cauzelor nerealizrii calitii de conformitate;
- cauzele scderii volumul de vnzri i a ratelor de profit;
- cauzele creterii numrului de reclamaii, cu efect nefavorabil asupra imaginii firmei;
- stabilirea relaiilor dintre proprietile unei mrfi. Ea poate fi utilizat i ca o etap preliminar pentru
ntocmirea diagramei Pareto.
Reinem, ns, c diagrama n aceast form nu poate oferi soluiile necesare, ci doar permite o

definire clar a problemei studiate. Fiind folosit ca suport vizual n cadrul edinei de brainstorming, diagrama
are rolul de a stimula imaginaia participanilor n cutarea ideilor prin care s se rezolve problema analizat.
54. Quality Function Deployment
QFD este o metoda de dezvoltare a unei proiectari de calitate, avind drept tinta satisfacerea clientului prin
transformarea cerintelor acestuia in specificatii de proiectare, constituind o metoda de asigurarea calitatii inca
din faza de proiectare.
Metoda propusa de profesorul Yoji Akao a fost aplicata la firma Mitubishi si santierele navale Kobe (1972),
apoi in SUA, iar in present are o importanta crescuta si in Europa.
Metoda QFD este o metoda pentru planificarea calitatii si dezvoltarea unor produse de excelenta. Pe baza unui
model graphic, denumit casa calitatii, metoda permite unei echipe de dezvoltare a unui produs, sa identifice si
evalueze cerintele clientilor. Este o metoda de grup, fiind dezvoltata de o echipa care de regula este formata din
6-9 persoane, se bazeaza pe un system complet de comunicare. Determinindu-se exact caracteristicile
produsului finit, metoda face posibila scurtarea etapei de proiectare a produsului. QFD ofera posibilitatea de a
asigura un produs bun inainte de a incerca a-l proiecta si implimenta.
Obiectivele acestei metode sunt:
- structurarea procesului de proiectare;
- reducerea ciclurilor de proiectare;
- transformarea vocii clientului in nevoi tehnice si planuri ale calitatii;
- ridicarea nivelurilir de calitate ale produselor finite.
Scopul metodei poate fi expus astfel:
- Quality, prin faptul ca dorintele clientului sunt transferate in produs final;
- Function, prin faptul ca toate functiile organizatorice conlucreaza imrpeuna;
- Deployement, pentru a define in unitati mai precise toate activitatile necesare,care trebuie sa fie masurate si
controlate.
55. Metode i tehnici de mbuntire continu a calitii: Poka yoke, cercurile calitii i sistemul de sugestii
Poka-yoke - concept care aparine lui Shigeo Shingo i care conine cuvintele poka - eroare i yokeru - a
preveni, deci o modalitate de prevenire a erorilor.
Conceptul poka-yoke este preluat n Kaizen cu semnificaia s fie mai greu s faci un produs defect dect unul
de calitate", ceea ce presupune c sunt necesare msurri care s asigure acest lucru.
Unele din tehnicile poka-yoke sunt:
verificatoare cu tifturi - pentru a identifica gurile care nu au fost executate;
opritoare - pentru urmrirea poziiei i orientrilor corespunztoare;
lista etapelor sau activitilor procesului - pentru a asigura c operatorul este atent la procedeu;
ntreruptor de izolare - pentru a opri echipamentul cnd maina sesizeaz eroare;
jetoane - pentru a asigura c toate componentele au fost folosite sau c
aciunile sunt complete.
Aceste msuri mecanice sau de atenionare ajut operatorul s previn erorile

care pot surveni ca urmare a executrii procesului.


Cercurile calitii (I) - Cele trei componente de baz ale conceptului lui Kaoru
Ishikawa denumit Company Wide Quality Control" (CWQC) (inerea sub control a calitii la nivel ntregii
companii):
- asigurarea calitii;
- inerea sub control a calitii;
- inerea sub control a costurilor, cantitilor i termenelor de livrare.
Cercul interior asigurarea calitii" reprezint nucleul conceptului CWQC, termenul asigurare a calitii fiind
utilizat ntr-un sens restrns, referindu-se n special la inerea sub control a dezvoltrii noilor produse.
Cel de-al doilea cerc inerea sub control a calitii", se refer la toate activitile relevante pentru calitate.
Al treilea cerc inerea sub control a tuturor activitilor", se refer att la supravegherea desfurrii
activitilor ntreprinderii, n scopul prevenirii deficienelor, ct i la mbuntirea acestora.
Cercurile calitii (II) - Grupuri relative autonome de rezolvare a problemelor,
compuse dintr-un numr mic de oameni (maxim 10) din acelai loc de munc i care
se ntlnesc n medie cte o or de dou-trei ori pe lun, ei formeaz n principiu
grupuri de studiu care i propun s rezolve probleme referitoare la calitate, reducerea
costurilor, mbuntirea calitii, reducerea defectelor, mbuntirea standardelor de
lucru i altele.
Sistemul de sugestii
Prin aceast tehnic sunt colectate ideile salariailor pentru mbuntirea calitii. A cunoscut o dezvoltare
important n anii`70 n Japonia , unde era folosit cu precdere de organizatorii cercurilor calitii i n grupele
,,zero defecte. Numrul de sugestii provenite de la salariai este considerat un criteriu important de apreciere a
performanelor acestora de ctre manageri. Cadrele de conducere ofer muncitorilor asisten n scopul
formulrii unui numr ct mai mare de sugestii. Sunt folosite diverse forme de ncurajare a salariailor n
aceast direcie: sugestiile sunt afiate n ateliere, se acord premii, burse colare pentru copii etc. n acest sens
este de notorietate cazul firmei Tiyta, unde recompensa cea mai dorit este ,,Rsplata preedintelui, constnd
ntr-un stilou pe care acesta l acord personal fiecrui premiat. Pe stilou este gravat numele premiatului sau un
alt nume propus de premiat, de obicei a unui membru din familie sau, n cazul tinerilor, al prietenei. Premiul
fiind nconjurat de un prestigiu enorm pentru cei care l obin, constituie un stimulent pentru toi salariaii s
participe activ la cercurile de calitate i sistemul de sugestii cu convingerea c astfel contribuie la bunul mers al
firmei.
56.Costurile calitatii.
Costurile calitaii se exprima prin ansamblul cheltuielilor efectuate in vederea asigurarii calitatii produsului la
nivelul prestabilit. Costurile calitatii se clasifica in urmatoarele trei categorii:
-costuri de prevenire a aparitiei defectelor(instruirea personalului, analiza materialului)
-costuri de identificare(evaluare) a defectelor(teste pe teren, audituri de calitate, laboratoare)
-costurile noncalitatii(cunoscute si sub numele de costurile defectarilor interne si externe).

-defectare intern(rebut, reluarea muncii, investigatii de defectare si reparatia


defectelor.
-defectare extern si consecinteleacesteia- 1.reclamatii si pierderibunavointeiclientului
2. costuri de garantie
3.intretinereapeteren si serviciialeproduselor
4. prelucrareasireparareamaterialelorreturnate
5. stocuride inlocuire
6. relatiiincordatecudistribuitorii
Costurilenoncalitatii
X1-depistarea si eliminareadeficienteipeplansetaproiectantului
X10-eliminarea la predareadocumentatiei
X100- corectarea in timpulfabricatiei
Totalitatea cheltuielilor cuprinse in costurile calitatii formeaza costul total al calitatii. La stabilirea structurii
costurilor calitatii, intreprinderea trebuie sa se orienteze spre costurile de prevenire si de identificare a
defectelor. Ele trebuie astfel dimensionate, incit sa se asigure un echilibru intre costul total al calitatii si nivelul
de satisfacere a calitatii, impus de beneficiari.

57.Controlu de calitate- tipurile si etapele realizarii


Etapele realizarii controlului:

Controlul calitatii materiei prime si materialelor


Controlul respectarii procesului tehnologic
Controlul SDV, utilajelor si sculelor
Controlul tehnic de calitate in faza productiei
Controlul final.

Tipurile de control:
Controlul determinist(bucata cu bucata)-100%
Controlul statistic.Tehnicile statistice pentru controlul proceselor de fabricatie se bazeaza pe principiul
ca toate procesele au o variatie mare a parametrilor. Daca se poate stabili un interval de toleranta, acesta
se poate utiliza pentru a putea prevedea niveluri de calitate si a se indica cind trebuie corectate
procesele.
Controlul pentru ultimul produs sau prima piesa
Autocontrolul. Cea mai simpla dintre tehnicile de control. Dupa terminarea oricarei operatii, operatorul
insusi efectueaza verificarea parametrilor calitatii. Verificarea poate fi vizuala sau poate fi efectuata cu
ajutorul unor instrumente de masurat simple.
Controlul prin sondaj. Implica examinarea citorva piese imediat dupa executarea lor, urmata de o
reexaminare pentru a avea siguranta ca sunt in conformitate cu cerintele specificate. Se foloseste pentru

procesele ce nu necesita precizie foarte mare, care dau produse ai caror parametri variaza putin(presarea,
turnarea, teserea).
Controlul in cursul fabricatie. Prevede examinarea unui produs dupa fiecare operatie sau grup de
operatii in urma carora se obtin caracteristici importante pentru calitate.

58.Benchimarking noiune, tipurile, etapele implementrii


Benchmarking-ul este un instrument specific managementului calitii un standard n baza cruia ceva
poate fi msurat sau apreciat.Gerald Balm benchmarkingul poate fi definit astfel: Aciune continu de
compararea a unui proces , produs sau serviciu cu o activitate similar, reputaie, cunoscut ca cea mai bun
cu scopul de-a fixa obiectivele i aciunile de ameliorare ambiioase dar realiste, pentru a deveni i a rmne
mai bun ntre cei buni ntr-un timp rezonabil.
Benchmarking-ul impune ca activitatea complex de comparare a performanelor i proceselor s
parcurg 10 etape:
Identificarea subiectului de benchmarking
Identificarea partenerului de benchmarking
a. Determinarea metodei de colectare a datelor
b. Colectarea datelor
. Determinarea diferenei de competitivitate
5. Proiectarea noii performane
6. Comunicarea rezultatelor
7. Stabilirea intelor funcionale
8. Dezvoltarea planului de aciune
9. Implementarea planului i monitorizarea rezultatelor
10. Reformularea criteriilor.
Principalele tipuri:
De performanta
Strategic
De proces
Intern
59. Business Process Re Engineering noiune i caracteristicile de baz.
Business P. Re. Eng reprezinta reproiectarea radicala a proceselor organizationale pentru a se obtine
imbunatatiri majore cum ar fi: imbunatatirea timpului, scaderea costurilor, cresterea calitatii. O metod
aprut n acest context i tot mai des adoptat de ctre marile corporaii este cunoscut sub numele de
Business Process Reengineering BPR sau altfel spus reinginerizarea procesului de afaceri. O definiie
general a acesteia este dat de Michael Hammer & James Champy (1996) prin care reinginerizarea

semnific regndirea fundamental i reproiectarea radical a proceselor de afaceri, n scopul obinerii unor
mbuntiri spectaculoase a indicatorilor considerai critici n evaluarea performanelor specifice pentru fiecare
tip de activitate (costul, calitatea, service-ul, etc.). Astfel, reinginerizarea nu const n efectuarea unor
mbuntiri minore, ci mai degrab n realizarea unor schimbri spectaculoase. Cu altecuvintecompaniile vor
trebuis se reinventeze, iar cum spunea Richard Pascale reinventarea nu nseamn a schimbaceea ce este, ci a
creaceea ce nu este[...].
60. ATM concept, sarciniimodaliti de organizare
ATM-activitateaprin care se asiguracantitateanecesara, o calitatecorspunzatoare, un prt minimal la conditii de
livrareavantajoase. Sarcinile ATM :

Evaluarea si selectareafurnizorilor
Selectarea, prelucrareainformatiilordesprefurnizori,preturi, metode de distribuire
Negociereacumpararii si realizareaacesteia
Mentinereaniveluriloradecvate de stocuri/inventar
Stabilireaunorraporturi de lucrueficientecualtesubdiviziuni(productie,marketing, finante)
Stabilireaunorlegaturieficientecufurnizoriiexistenti si mentinereaunorrelatiibunecupotentialiifurnizori

I.

II.

III.

IV.

Organizarea ATM
Functionala(folosesc un numar redus de materiale)
Planificarea (elaborareaplanului ATM)
Materiale
Depozitare
Organizarea ATM la intreprinderimari(pegrupe de materiale)
Sectormaterial A
Sectormaterial B
Sectormaterial C
Organizareasectieide ATM in functie de destinatie de consum
Sectia A
Sectia B
Sectia C
Organizareasectiei ATM mixt
Sectia A
Sectia B
Sectorul de ATM materialeauxiliare

61. Elaborareaprogramuluide aprovizionaretehnico-material


Etapeleelaborariiprogramuluide ATM :
Pregatireaintocmiriiprogramului ATM.
Elaborareapropriu-zisa.

Culegerea si prelucrarea tuturor datelor necesare pentru alcatuirea programului ATM:


Se determina lista de resurse materiale care cuprinde toate categoriile de materii prime, energie, apa
Se determina normele de consum: cantitatea maxima prevazuta pentru consum in scopul fabricarii.

62. Metodele de calcul al necesarului de materiale.


Metode de determinare a marimii normelor de consum:

Metoda analitica- presupune stabilirea necesarului de resurse materiale pe baza documentatiei tehnicoeconomice
Metoda experimentala- se face pe cale experimentala din cauza absentei documentatiei
Metoda statistica- se elaboreaza conform datelor anterioare.

Necesarul de meteriale pentru fabricarea productiei:

Metoda de calcul direct


Metoda de calcul pe baza de analogie

63. Tipologia stocurilor de materiale


Stocurile reprezinta cantitatea de resurse materiale, sau produse ce se acumuleaza in depozite in vederea
utilizarii ulterioare. Stocurile pot fi masurate in:
Naturale(tone, kg, buc, m2)
Valorice(lei, mii lei)
Zile.
Stocurile sunt de 3 tipuri:
Stocuri curente-intre 2 aprovizionari continue
Stocul in curs de transport-care se gasesc in mijlocul de transport
Stocul de siguranta-acumulat in scopul asigurarii continuitatii productiei
Stocul de siguranta=Consumul mediu zilnic*timpul total de comanda
Stocul de pregatire sau conditionare(se acumuleaza intr-o perioada de timp cu scopul de a aduce
parametrii chimici la situatia dorita.
64. Gestionarea stocurilor
In functiile de conditiile in care se desfasoara procesele de stocare, de natura si caracteristicile surselor de
furnizare, de conditiile de transport, exista o gama variata de tipuri de gestiune.

1. Gestiunea stocurilor cu cerere constanta la intervale egale. Pentru acest tip de gestiune a stocurilor se
prevede ca reaprovizionarile pentru reintregirea stocului curent sa se faca in loturi egale, din punct
de vedere cantitativ. In caz de epuizare a stocului curent, se prevede formarea si utilizareea stocului
de siguranta.
2. Gestiunea stocurilor cu cerere variabila la intervale egale. Are loc reaprovizionarea in loturi
variabile. Se cunosc momentele calendaristice de lansare a comenzilor, durata de aprovizionare
diind de fiecare data aceeasi. Cantitatea care urmeaza a se face reaprovizionarea se determina prin
extrapolare.
3. Gestiunea stocurilor cu cerere variabila la intervale inegale. Nu se cunosc din timp momentele
calendaristice de lansare a comenzilor, ele determinindu-se prin extrapolare. Reaprovizionarea se
face in loturi fixe, stabilite de la inceputul perioadei de gestiune.
4. Gestiunea stocului cu 2 depozite. Acest tip de gestiune se caracterizeaza prin intervale si cereri
variabile, locul de aprovizionare fiind constant. Lansarea comenzilor de reaprovizionare se
declanseaza in momentul cind se atinge, in procesul miscarii stocului curent , un nivel de
aprovizionare prin care se defineste momentul de reaprovizionare.

Metode de gestiune a stocurilor


Modelul Wilson
Model de productie stocare
Model de gestiune cu preturi de achizitii sau cu cheltuieli de productie variabile
Metoda ABC
Metoda Minimax(intreprinderi mici).

65. Just in Time


Just in time reprezinta o metoda economica de organizare a aprovizionarii cu resurse materiale, care se
bazeaza pe principiul ca un sistem avansat de productie trebuie sa functioneze cit mai aproape de situatia
ideala, adica cu stocuri la nivel zero si numai intimplator sa fie constituite stocuri mai mari de o zi. Din
aceasta cauza metoda JIT mai este cunoscuta sub denumirea de zero stocuri.
Principiile de organizare:

A cointeresa personalul in participare


Calitatea este o treaba a tuturor
A respecta planificarea
A imbunatati performantele furnizorilor

Obiectivele JIT:

Majorarea profiturilor
Returnarea investitiilor cu costuri reduse
Reducerea stocurilor
Imbunatatirea proceselor de productie.

67. Productia Lean. Principii.


Lean definete valoarea ca ceea ce clientul este dispus s plteasc. De aceea, procesele interne trebuie
analizate din punctul de vedere al valorii adugate i al pierderilor respectiv al acelor aciuni i decizii care
fie adaug valoare pentru client, fie mrete costul de producie. Iar consecina logic este c mbuntirea
performanelor vine fie din maximizarea efectelor proceselor care adaug valoare, fie din minimizarea celor ale
proceselor care determin pierderi, fie prin aciunea concomitent a ambelor categorii de procese.
Principiile Lean
Abordarea Lean Manufacturing, aa cum a fost descris de James P. Womack i Daniel T. Jones pentru a
ghida managerii n demersul lor de introducere a principiilor Lean n producie, n Lean Thinking: Banish
Waste and Create Wealth in Your Corporation, carte aprut n SUA n 2003, nseamn un proces de gndire
i aciune n 5 pai, respectiv:
1.
Specificarea valorii pentru fiecare familie de produse, din punctul de vedere al clientului final
2.
Identificarea tuturor activitilor componente n cadrul fluxului de valoarepentru fiecare familie de
produse, eliminnd pe ct posibil acele activiti generatoare de pierderi
3.
Ordonarea activitilor creatoare de valoare ntr-o succesiune (flux) de pai clar identificai, astfel
nct produsul s ajung la clientul final parcurgnd unflux ct mai continuu, fr multe ntreruperi,
opriri i ateptri intermediare
4.
O dat ce fluxul de valoare a fost stabilit i introdus, orice client intern sau extern poate aplica
sistemul de tip pull pentru a trage produsul din amonte, pe fluxul de producie
5.
Dup ce valoarea a fost specificat, activitile creatoare de valoare identificate, cele generatoare de
pierderi eliminate, fluxul de valoare stabilit i introdus, se poate trece la operaionalizarea procesului i
laperfecionarea lui, pn cnd se atinge un nivel optim, n care valoarea adugat este maxim i
majoritatea pierderilor eliminate.
68. Instrumentele Productie Lean.
Trebuie menionat c toate instrumente Lean au aprut ca urmare a soluiilor practice gsite de anumite
persoane n anumite situaii i n anumite momente. Astfel, empirismul i specificitatea lor le face aproape
imposibil de utilizat aa cum au fost descrise de creatorii lor. Mai mult, metode similare au aprut i au fost
descrise sub diferite nume, de aceea n literatura de specialitate par s existe foarte multe instrumente, dei
adesea este vorba de dezvoltri sau modificri ale unor bune practici ntlnite n mai multe locuri i sub mai
multe denumiri. Deci cel care dorete s implementeze un anumit instrument Lean trebuie s-l studieze i apoi
s-l adapteze pentru a fi ct mai potrivit pentru situaia specific i obiectivele urmrite. Iat cteva astfel de

instrumente posibil de utilizat dup o atent evaluare a situaiei iniiale i o corect adaptare la domeniul anume
de activitate:

One-piece
Flow
(Single-Piece
Flow)
Proces unitar sau tip de producie care implic procesarea i micarea componentelor pe flux de la un post de
lucru la urmtorul, bucat cu bucat. Se poate aplica i n servicii de exemplu, se poate organiza procesul de
tratare a unei cereri de despgubire de la asigurator, pentru a realiza n flux continuu activitile necesare de la
primirea cererii i pn la satisfacerea clientului. Situaia opus este producia n loturi, ceea ce nseamn c pe
fluxul de tratare a cererilor, un om execut o anumit operaie pentru mai multe cereri, pe care apoi le transmite
pe toate la un post urmtor pe fluxul de proces, unde se execut alte pri ale operaiilor necesare, i aa mai
departe. La ieirea de pe flux, vor fi satisfcute cererile mai multor clieni, care vor fi ateptat pentru finalizarea
ntregului lot de cereri, nu numai pentru a lor. Procesul unitar se poate desfura pe linii de producie sau n
celule.

Kanban
Control al produciei pe flux, prin carduri, semne, containere, cutii, stocuri tampon, , care declaneaz
micarea pe fluxul de proces n aval a produselor ntre posturile de lucru.

Poka-Yoke
(Error
Proofing,
Mistake
Proofing)
Un proces rezistena la eroare implic o metodologie structurat de asigurare a calitii i a lipsei de erori n
mediul de producie, prin utilizarea de dispozitive i de metode care s nu permit transmiterea pe flux n aval a
unor produse defecte sau neconforme. Poka-Yoke este un dispozitiv sau mecanism utilizat pentru a preveni
apariia unei erori sau pentru a evidenia imediat producerea a unei erori. De exemplu, la asamblarea
mobilierului de tip do-it-yourself, dac elementele de prindere ar veni n pliculee ca kit-uri speciale pentru
fiecare dintre operaiile de efectuat, nu ar mai trebui identificate de un nespecialist dup form sau numr. De
asemenea, toat lumea este familiarizat cu forma porturilor USB, dar cred c nu exist muli care nu au rotit
cel puin o dat cablul pentru a reui conexiunea. Soluia de tip Poka-Yoke ar fi extrem de simpl i exist deja
astfel de soluii (cablurile cu mufe trapezoidale pentru porturile analogice sau micile protuberane de pe
tastatur).

Management
vizual
Setul de metode i de mijloace utilizate pentru a uura realizarea activitilor i pentru a evidenia pierderile ce
trebuie eliminate. Include prezentarea vizual a elementelor ce trebuie cunoscute de toat lumea pentru buna
desfurarea a sarcinilor de lucru, dar i mijloace de control vizual, pentru a facilita luarea deciziilor n caz de
abatere fa de situaia normal.

5S
5S este o metodologie de organizare, curenie i disciplin la locul de lucru, cu efecte benefice: creterea
siguranei i a productivitii muncii, condiii mai bune de mentenan, calitate mai bun. Include: 1S (Seiri)

Sortare i Filtrare (Organizare), 2S (Seiton) Stabilizare (Ordine), 3S (Seiso) Strlucire (Curenie), 4S


(Seiketsu) Standardizare (Respectare), 5S (Shitsuke) Susinerea schimbrii (Auto-disciplin).

Harta
fluxului
de
valoare

Value
Stream
Mapping
(VSM)
Harta fluxului de valoare i trasarea hrii fluxului de valoare nseamn reprezentarea grafic a fluxurilor de
materiale, oameni i informaii care duc la realizarea unei familii de produse.

Reducerea
timpului
de
schimbare
de
fabricaie
Timpul de schimbare de fabricaie de la produsul de top A la produsul de tip B la un anumit post de lucru
intervalul de timp de la ultima pies bun de tip A pn la prima pies bun de tip B. Schimbarea de
fabricaie include mai multe componente: activitile realizate propriu-zis pe echipamentul de lucru pentru
nlocuirea unor dispozitive sau efectuarea unor reglaje, activitile de pregtire pentru a putea face schimbarea
de fabricaie, reglajele la nivel de linie de producie. Important de menionat este faptul c sintagma
folosit(schimbare de fabricaie) este adesea cauzatoare de nenelegeri, mai ales pentru cei care nu lucreaz
n ateliere de producie. Dar i n alte domenii apar situaii echivalente cu schimbarea de fabricaie, cum ar
fi: trecerea mainii personale de la echiparea cu cauciucuri de iarn la cele de var, ncrcarea-descrcarea
avionului care face curse dus-retur in aceeai zi, ncrcarea unui fiier de pe desktop pe laptop nainte de a
pleca pentru a face o prezentare unui client sau pregtirea unei mape de prezentare nainte de sosirea unui
potenial
client,
reluarea
activitii
la
venirea
din
pauza
de
mas,
etc.
Important nu este doar s reducem timpul mediu de schimbare de fabricaie, dar mai ales s crem o metod
standardizat
stabil
care
s
minimizeze
variabilitatea
procesului.
Exist mai multe variante de metode de reducere a timpului de schimbare de fabricaie. Una din metode este
Quick Changeover (QC/O) schimbarea rapid de fabricaie, care este o metod tehnic de analiz i reducere
sau simplificare a resurselor necesare pentru reglajul echipamentului la schimbarea de fabricaie, inclusiv a
metodei de nlocuire a matrielor sau dispozitivelor specifice. Ce mai cunoscut este metoda Single-Minute
Exchange of Die (SMED) schimbarea de fabricaie n mai puin de 10 minute, ceea ce implic o serie de etape
de analiz i de metode de mbuntire care permit reducerea timpului de schimbare de fabricaie sub 10
minute. SMED urmrete deci tot mbuntirea timpului de schimbare de fabricaie, dar mai mult prin
reducerea pierderilor ca urmare mai mult a unor schimbri de natur organizatoric. O alt metod este OneTouch Exchange of Die (OTED), adic schimbarea de fabricaie dintr-o micare, care nseamn gsirea de
soluii complexe i revoluionare, care s determine minimizarea timpului de schimbare de fabricaie pn la
minimul posibil. Astfel a aprut metoda Zero Changeover, adic zero schimbare de fabricaie, care se refer la o
durat de schimbare de fabricaie sub 3 minute sau egal cu timpul de ciclu al operaiei de prelucrare realizat e
respectivul echipament.

Kaizen
Termen japonez pentru mbuntire continu prin implicarea tuturor. Este o metodologie de lucru n echip
pentru rezolvarea sistematic a problemelor i aplicarea de soluii de mbuntire. Opusul conceptului Kaizen
este Kaikaku, adic mbuntirea radical / reforma complex care afecteaz major fluxul de valoare. O alt

metod venit tot din Japonia este Yokoten, care permite aplicarea Kaizen pentru a copia, extinde sau
generaliza anumite bune practici din alte domenii de activitate.

Heijunka
Este o metodologie tradiional de planificare a produciei pentru un mix repetitiv de produse sau pentru o
familie de produse, urmrind nivelarea ncrcrii postului/liniei de produciei. Cutia Heijunka este un dispozitiv
(raft, cutie, panou, etc.) utilizat pentru a nivela producia, ca volum i varietate de tipuri de produse pe o
anumit perioad specificat de timp. Se utilizeaz ca mijloc de control vizual al produciei, folosind locaii
pentru kanban-uri corespunztoare comenzilor clienilor.

S-ar putea să vă placă și