Sunteți pe pagina 1din 16

Scoala: Colegiul Tehnic Elie Radu Ploiesti

Aria curriculara: Limba si Comunicare


Disciplina:Limba Engleza
Clasa: XI - L2 (2 h/sapt.), 35 saptamani
Manual: NEW GOLD FCE PLUS
Profil: Tehnic
An scolar: 2015 - 2016
Profesor: PUFULETE GEORGIANA
Conf. OMEC nr. 4598/31.08.2004

Director:
Sef catedra:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
CLASA a XI-a Filiera tehnologica
Semestrul I 18 saptamani

Coninuturi ale unitii de nvare.

detalieri tematice
Nr. unitate

elemente de construcie a
de nvare
comunicrii

funcii comunicative
RECAPITULARE
Testare diagnostica
- recapitularea timpurilor verbale
- exprimarea unor opinii, a
acordului/dezacordului,
REVISION
satisfactia/insatisfactia fata de un
punct de vedere
- a descrie evenimente, a cere
permisiunea, a intrerupe o
conversatie.

Competene specifice
vizate
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns

Nr. ore

Spt.

Valori si atitudini

S1 (x2)
S2 (x2)

Constientizarea
rolului limbii
engleze ca mijloc
de acces la
patrimoniul
culturii
universale.

Observaii

UNIT 1:
Whats
on?

Domeniul educational - Viata cultural Filme, divertisment


Verbul- recapitulare timpurile simple;
Present perfect simple / Present perfect
continuous
Adverbe de timp
Formarea de substantive, adjective,
adverbe prin derivare cu sufix
A exprima insatisfactia fata de un punct
de vedere
A folosi stilul informal

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului / unui stimul
vizual
1.2 Identificareasensului
global al unui mesaj
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn
4.4 Traducerea in si din
limba romana a unor
texte scurte din domenii
de interes utilizand
dictionarul

S3 (x2)
S4 (x2)

Manifestarea
flexibilitatii in
cadrul schimbului
de idei si in
cadrul lucrului in
echipa in diferite
situatii de
comunicare

Domeniul personal Viata personala


Stil de viata
Adjectivul comparatia
Derivarea cu prefixe negative
A folosi stilul formal
A exprima opinii
A cere permisiunea de a intrerupe o
conversatie
A-si exprima acordul / dezacordul
UNIT 2:
Worth the
risk?

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului / unui stimul
vizual
1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba engleza n
limba romn

S5 (x2)
S6 (x2)

Disponibilitatea
pentru acceptarea
diferentelor si
pentru
manifestarea
tolerantei prin
abordareea critica
a diferentelor si a
stereotipurilor
culturale

Domeniul personal universul


adolescentei - cultura
Like, as, as if/though, adverbe, timpurile
naratiunii
A cere si a reactiona la opinii
Comparatia intensiva
a-si exprima satifactia fata de un punct de
vedere

UNIT 3:
Fact or
fiction?

1.2 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului / unui stimul
vizual
1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba engleza n
limba romn

S7 (x2)
S8 (x2)

Disponibilitatea
pentru acceptarea
diferentelor si
pentru
manifestarea
tolerantei prin
abordareea critica
a diferentelor si a
stereotipurilor
culturale

Domeniul personal viata personala


stil de viata
Subsantive numarabile / nenumarabile
Modalitati de exprimare a viitorului
Prepozitii
A exprima satisfactia / insatisfactia
A incuraja pe cineva
A avertiza pe cineva
A prezenta avantaje si dezavantaje
UNIT 4:
Food for
thought

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului / unui stimul
vizual
1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
2.2 Relatarea
coninutului unui film/ al
unei povestiri, pe baza
unui plan de idei dat
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de
scrisori de rspuns n
care sunt exprimate
preri despre subiecte
legate de preocuprile
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral

Manifestarea
flexibilitatii in
S9 (x2) cadrul schimbului
S10(x2) de idei si in
S11(x2) cadrul lucrului in
echipa in diferite
situatii de
comunicare

Domeniul public aspecte din viata


contemporana
Vorbirea indirecta
A exprima grade de certitudine
A exprima satisfactia / insatisfactia
A exprima refuzul, a argumenta refuzul
A exprima un produs evidentiind
avantajele lui

UNIT 5:
Material
world

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului / unui stimul
vizual
1.2 Identificarea
sensului global al unui
mesaj
1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 1
Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect.
4. 2
Utilizarea

Constientizarea
rolului limbii
engleze ca mijloc
S12(x2)
de acces la piata
S13(x2)
intenationala a
muncii si la
patrimoniul
culturii universale

Domeniul educational descoperiri


stiintifice si tehnice
Diateza pasiva, diateza activa
Derivarea substantivelor cu prefixe,
A exprima grade de certitudine si
posibilitatea
A raporta
Redactarea unui raport

UNIT 6
Its your
call

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului/ unui stimul
vizual
1.2 Identificareasensului
global al unuimesaj
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale/
scrise
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul deplinirii
unei sarcini structurate de
lucru
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.2 Relatarea
coninutului unui film pe
baza unui plan de idei
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes
2.6 Relatarea sub form
de raport a desfurrii
unei activiti de grup/
proiect individual/
activiti cotidiene
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns.

Disponibilitatea
pentru acceptarea
S14(x2) diferentelor si
S15(x2) pentru
S16(x2) manifestarea
tolerantei prin
abordareea critica
a diferentelor si a
stereotipurilor
culturale

Aspecte din viata contemporana (strategii


de utilizare a resurselor)
Propozitiile reative
Conditionale,
Substantivul - idiomuri
A cere si a exprima opinii
A comenta pareri
A argumenta pro si contra
Eseul argumentativ

UNIT 7
Back to
the future

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului/ unui stimul
vizual
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes
2.5 Redactarea de texte
funcionale simple
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn.

Manifestarea
flexibilitatii in
S17(x2) cadrul schimbului
de idei si in
S18
cadrul lucrului in
(x2)
echipa in diferite
situatii de
comunicare

SEMESTRUL II 17 saptamani ( + 3
saptamani practica)
Domeniul personal relatii
interpersonale
Gerunziul si infinitivul + constructii
Verbe cu particula adverbiala
A comunica in societate
A initia si a continua o conversatie.

UNIT 8
We are
family

1.2 Identificareasensului
global al unui mesaj
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje
orale/scrise
1.5 Selectareade
informatii din mai multe
texte in scopul
indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes
2.4 Completarea de
formulare
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem/ notie
a coninutului unui text
scris.

S19
(x2)
S20
(x2)

Disponibilitatea
pentru acceptarea
diferentelor si
pentru
manifestarea
tolerantei prin
abordareea critica
a diferentelor si a
stereotipurilor
culturale

Domeniul personal Viata personala


comportament social
A compara actiunile prezente cu cele
trecute
A exprima o opinie
A convinge
Participiul + constructii
A redacta un raport

UNIT 9
A new look

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului/ unui stimul
vizual
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes
2.5 Redactarea de texte
funcionale simple
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn.

S21
(x2)
S22
(x2)

Constientizarea
rolului limbii
engleze ca mijloc
de acces la piata
intenationala a
muncii si la
patrimoniul
culturii universale

Aspecte din viata contemporana


educationale
A exprima obligatia, necesitatea,
permisiunea
It is, there is
A exprima surpriza, curiozitatea

Unit 10
Use your
brain

1.2 Identificarea
sensului global al unui
mesaj
1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 3
Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje
audiate)

S23
(x2)
S24
(x2)

Manifestarea
flexibilitatii in
cadrul schimbului
de idei si in
cadrul lucrului in
echipa in diferite
situatii de
comunicare

Domeniul ocupational aspecte legate


de profesiuni si de viitorul profesional;
activitati din viata cotidiana
Numeralul
conditionale
a folosi stilul formal scrisoarea de
intentie
a exprima compasiunea

UNIT 11
Hard at
work

1.2 Identificarea
sensului global al unui
mesaj
1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 4
Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje
audiate)

S25
(x2)
S26
(x2)

Constientizarea
rolului limbii
engleze ca mijloc
de acces la piata
intenationala a
muncii si la
patrimoniul
culturii universale

UNIT 12
Strange
but true

Domeniul public - Aspecte din viata


contemporana sociale, istorice,
democratie, civism, drepturile omului
Domeniul educational texte din
literatura britanica si americana
a exprima satisfactia / insatisfactia
A avertiza pe cineva
Diaeza pasiva - cauzativul
Substantivul cazul genitiv

1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
2.2 Relatarea
coninutului unui film/ al
unei povestiri, pe baza
unui plan de idei dat
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de
scrisori de rspuns n
care sunt exprimate
preri despre subiecte
legate de preocuprile
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral

S27
(x2)
S28
(x2)

Dezvoltarea
interesului pentru
descoperireaunor
aspecte culturale
specifice, prin
receptarea unei
varietati de texte
in limba moderna
si prin raportarea
la civilizatia
spatiului cultural
anglo-saxon

Domeniul public aspecte din viata


contemporana ecologice, strategii de
utilizare a resurselor
Determinanti: such, too, so, enough;
Scrisoarea informala
Unit 13
Natural
wonders

2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o
tem de interes
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de
scrisori de rspuns n
care sunt exprimate
preri despre subiecte
legate de preocuprile
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral

S29
(x2)
S30
(x2)

Manifestarea
flexibilitatii in
cadrul schimbului
de idei si in
cadrul lucrului in
echipa in diferite
situatii de
comunicare

Domeniul personal cultura, arte, sport


A da sfaturi
A exprima teama, indoiala;

Unit 14
Getting
there

1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
titlului/ unui stimul
vizual
1.2 Identificareasensului
global al unuimesaj
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale/
scrise
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul deplinirii
unei sarcini structurate de
lucru
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.2 Relatarea
coninutului unui film pe
baza unui plan de idei
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes
2.6 Relatarea sub form
de raport a desfurrii
unei activiti de grup/
proiect individual/
activiti cotidiene
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns
4.3 Sintetizarea sub
form de schem/ notie
a coninutului unui text
scris.

Dezvoltarea
interesului pentru
descoperire aunor
aspecte culturale
S31
specifice, prin
(x2)
receptarea unei
S32
varietati de texte
(x2)
in limba moderna
S33(x2)
si prin raportarea
la civilizatia
spatiului cultural
anglo-saxon

RECAPITULARE FINALA
FINAL
REVISION

Toate competentele

S34
(x2)
S35
(x2)

Constientizarea
rolului limbii
engleze ca mijloc
de acces la
patrimoniul
culturii
universale.

S26,S37,
S38
Practica