Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Tehnic Elie Radu Ploieti

Aria curricular: Limb i comunicare


Catedra: Limbi moderne
An colar 2014-2015
Raport de autoanaliz a activitii
Prof. Pufulete Georgiana
Limba engleza
In anul scolar 2014 2015 am desfasurat urmatoarele activitati:
1. Proiectarea activitatii
1.1. Am intocmit documentele de proiectare conform programei scolare si
normelor de elaborare.
1.2. Am intocmit planificarile anuale si semestriale conform programelor si
normelor in vigoare si in functie de nivelul fiecarei clase. De asemenea,
aceste documente au fost predate la timp sefului de catedra.
1.3. Am folosit TIC in elaborarea acestor documente.
1.4. Am proiectat activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,
nevoile si interesele elevilor: vizite la muzee, vizionare de film, piese de
teatru, discutii.
2. Realizarea activitatilor didactice
2.1. Am utilizat strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si
formarea competentelor specifice. Am incurajat folosirea limbii engleze de
catre elevi in situatii din viata reala, care sa le solicite aplicarea
cunostintelor intr-un context real, legat de viata de zi cu zi: cererea si
oferirea de informatii, jocuri de rol etc.
2.2. Am utilizat resursele materiale din unitatea nostra de invatamant
retroproiector, CD player, computer.
2.3. Am diseminat si evaluat activitatile realizate, oferindu-le elevilor un
feedback adecvat.
2.4. Am participat la organizatea si desfasurarea activitatilor extracurriculare:
intalniri in cadrul proiectului Comenius Youth Without Borders. Teenage
Migration in Europe si pregatirea elevilor pentru sustinerea activitatilor
pentru acest proiect, olimpiade si concursuri scolare.
2.5. Am incurajat formarea deprinderilor elevilor de studiu individual si in
echipa.

3. Evaluarea rezultatelor invatarii.


3.1. Am asigurat transparenta criteriilor, a procedurilor de evaluare si a
rezultatelor activitatilor de evaluare. Elevii au primit rezultatele la timp, iar
evaluarea a fost realizata obiectiv.
3.2. Am aplicat teste predictive, am realizat interpretarea acestora si am comunicat
rezultatele.
3.3. Am utilizat diverse instrumente de evaluare, inclusiv autoevaluarea si
interevaluarea.
3.6. Am evaluat satisfactia elevilor prin aplicarea de chestionare si interpretarea
acestora.
3.7. Am incurajat si coordonat elaborarea portofoliilor elevilor ca instrument de
studiu si evaluare.
4. Managementul clasei de elevi
4.1. Am stabilit un cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor in
conformitate cu particularitatile clasei de elvi.
4.2. Am monitorizat comportamentul elevilor si am gestionat eventualele
situatii conflictuale.
4.3. Am aplicat metode de invatare si comunicare diferentiate, in functie de
tipologia elevilor.
4.4. Am utilizat in cadrul orelor de limba engleza exemple de situatii concrete,
desprinse din viata reala, care sa evidentieze importanta studierii si
cunoasterii limbii engleze ca instrument international de comunicare.
5. Managementul carierei si al dezvoltarii personale
5.1. Am realizat si actualizat portofoliul personal si dosarul personal.
5.2. Am comunicat eficient atat in interiorul, cat si in exteriorul unitatii: cu
elevii, parintii acestora, cu personalul scolii si echipa manageriala
particiaprea la consiliile profesorale, consultatii cu parintii, sedinte cu
parintii.
5.3. Am manifestat o atitudine morala si civica in relatiile cu colegii si cu elevii.
6. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii
scolare.
6.1. Am contribuit la promovarea imaginii scolii prin participarea si rezultatele
elevilor mei la olimpiade, concursuri, activitati extracurriculare.
6.2. In data de 01.03.2014 am participat ca profesor evaluator la Olimpiada de
Limba Engleza, faza judeteana.

6.3.

6.4.

Am participat ca profesor evaluator la examenul pentru clasele cu profil


bilingv clasa a VIII-a desfasurat la Scoala Grigore Moisil Ploiesti.
Impreuna cu celelalte doamne profesoare de limba engleza am fost profesor
evaluator la sesiunea iunie a bacalaureatului - competente lingvistice.
Am respectat normele de sanatate si securitate a muncii, de PSI si ISU
pentru toate tipurile activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant.