Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de invatamant: Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti

Profesor: Pufulete Georgiana


Disciplina: Limba engleza
Clasa: a XII-a M5/ V, L1
Nr. ore /sptmn: 2
Manual: UPSTREAM Proficiency, ed. Express Publishing
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3410/07.03.2006
PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE LA CLASA
AN COLAR: 2015-2016
Nr.
Crt.

Unitatea De
nvare

Continuturi
Vocabular
Mijoace de
comunicatie;
expresiile
fetei,.modalitati
de
vorbire,Internetul,
prepozitii,fraze
fixe, cuvinte cu
sensuri

Unit 1:
GETTING
THE
MESSAGE
ACROSS

Elem de
constr. a
comunicarii
Verbele
modale,
formarea
cuvintelor

Resurse
Functii

Competente

Activitati de invatare

Conversatii
telefonice,
cererea
discretiei,introd
ucerea vestilor,
exprimarea
uimirii,
surprinderii,spe
culati, evaluari,
exprimarea
opiniilor in
eseuri, scrisori
si articole.

1.1 Extragerea esentialului din rapoarte orale,


discursuri, interviuri, talk-show-uri
1.3 Analizarea unor situatii descrise in texte
audiate sau citite, in scopul unui studiu
aprofundat sau al luarii unor decizii
2.1 Expunerea oral si/sau in scris a unei idei,
opinii si puncte de vedere proprii si sustinerea
lor cu argumente si exemple
2.2 Elaborarea, oral/in scris, prin sintetizarea
de informatii din diferite surse, a unui
raport/referat/eseu /prezentare, argumentate
logic si sustinute de exemple pertinente din
experienta personala sau din alte surse
2.4 Utilizarea conventiilor folosite in
comunicarea orala si in scris, formala si
informala, adecvand formatul sau limbajul la
context si tipuri de text
3.3 Redactarea de scrisori/alte texte functionale
pe diferite teme, catre diversi destinatari, in
diferite scopuri de comunicare (a obtine ceva, a
informa, a convinge, a invita, a refuza etc), cu
adecvarea formatului si a limbajului la subiect
si la cititorul intentionat
3.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat functional la context si
respectand normele socio-culturale, in functie
de rol si de relatia cu interlocutorii
4.1 Rezumarea, in scris, intr-un numar de
cuvinte dat, a unui text

exerciii de predicie pe baza


imaginilor-domeniilor de
activitate i de verificare cu
ajutorul unui mesaj oral
-ex. de lectura dirijata
-exercii de exersare a
vocabularului nou(ex. de
asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu
alegere multipla,ex. de
collocation, idoms, fixed
phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

Timp

- individual,

6ore

Evaluare

Materiale/
Procedurale

manual,
caseta
- individual,
Manual
- pe perechi,
manual,
- fise de
lucru,
Workbook

- tem de lucru n
clas
- tem pentru
acas
- observarea
sistematic a
elevilor
- rspuns oral

OBS

Educatie, studii
universitare,
sisteme
educationale,prep
ozitii, idiomuri,
cuvinte cu sensuri
multiple
2

Conditionalel
e, Formarea
cuvintelor

Unit 2:
THE
HAPPIEST
DAYS OF
YOUR LIFE?

Discutarea
opiniilor,
a face sugestii,
a face
recomandari,
dezbateri,
monologuri,
sugestii si
recomandari in
scrisori si eseuri

Verificarea elementelor de construcie a comunicrii


parcurse n unitatileprecedent eprecum i a identificrii
detalilor dintr-un textscris.

SelfAs
ses
sm
ent
M
od
ule
1
media;
journalism; ziare,
anunturi,
reportaje,
prepozitii

Unit 3:
E
X
T
R
A!
E

Diateza
pasiva,
formarea
cuvintelorhe
passive;
balanced
arguments

Discutarea
programelor
TV,
A face sugestii,
a cere
informatii, a
accepta sau a
refuza,
A face
speculatii, a
evalua
A sugera

1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de


specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
3.2 Formularea clara, precisa si in mod
politicos a instructiunilor si solicitarilor
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
4.2 Transmiterea, in limbaj clar si precis, de
informatii corecte vizand aspecte din domeniul
de activitate
5.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat la context si respectand normele
sociale si culturale, in functie de rol si de
relatiile cu interlocutorul/ii
1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de
specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru

exerciii de predicie pe baza


imaginilor-domeniilor de
activitate i de verificare cu
ajutorul unui mesaj oral
-ex. de lectura dirijata
-exercii de exersare a
vocabularului nou(ex. de
asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu
alegere multipla,ex. de
collocation, idoms, fixed
phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

- exerciii de completare i
alegere multipl
- ascultare pentru sensul
global
- dialog
- exerciiu de potrivire
- a vorbi despre o imagine
- a redacta o naraiune

exerciii de predicie pe baza


imaginilor-domeniilor de
activitate i de verificare cu
ajutorul unui mesaj oral
-ex. de lectura dirijata
-exercii de exersare a
vocabularului nou(ex. de
asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu
alegere multipla,ex. de
collocation, idoms, fixed
phrases, phrasal verbs)

6ore

- individual,
manual,
caseta
- individual,
manual
- pe perechi,
manual,
fisede
lucru,
workbook
- perechi,
individual,
manual,
workbook
-caseta
- pe perechi,
manual,
- individual,
manual,
-perechi, fise
de lucru
-manual,
workbook

- tem de lucru n
clas
- tem pentru
acas
- observarea
sistematic a
elevilor
- rspuns oral

manual,
caset, fie de
lucru
2ore

6 ore

activiti
individuale i
pe perechi

- individual,
manual,
caseta
- individual,
manual
- pe perechi,
manual,
fisede
lucru,
workbook
- perechi,

- tem de lucru n
clas
- tem pentru
acas
- observarea
sistematic a
elevilor
- rspuns oral

X
T
R
A!

alternative

Unit 4:
PLANES,
TRAINS
AND
AUTOMOBI
LES

Mijloace de
transport,
tehnologia, locuri
de vizitat, calatorii

Self-

Verificarea elementelor de construcie a comunicrii


parcurse n unitatileprecedent eprecum i a identificrii
detalilor dintr-un textscris.

As
ses
sm
ent
M
od
ule
2

inversion;
word
formation

A da sfaturi, sa
dea instructiuni,
monologuri,
articoledescripti
ve si narative

4.1 Redactarea unor texte functionale variate


mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
4.2 Adecvarea formatului si limbajului la
subiect si la cititorul intentionat
5.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat la context si respectand normele
sociale si culturale, in functie de rol si de
relatiile cu interlocutorul/ii
1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de
specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.2 Transferul informatiilor din texte
referitoare la domeniul ocupational in diverse
forme de prezentare
3.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
3.2 Formularea clara, precisa si in mod
politicos a instructiunilor si solicitarilor
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
4.4 Adecvarea formatului si limbajului la
subiect si la cititorul intentionat
1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de
specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori

-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

exerciii de predicie pe baza


imaginilor-domeniilor de
activitate i de verificare cu
ajutorul unui mesaj oral
-ex. de lectura dirijata
-exercii de exersare a
vocabularului nou(ex. de
asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu
alegere multipla,ex. de
collocation, idoms, fixed
phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

- exerciii de completare i
alegere multipl
- ascultare pentru sensul
global
- dialog
- exerciiu de potrivire
- a vorbi despre o imagine
- a redacta o naraiune

6ore

- individual,
manual,
caseta
- individual,
manual
- pe perechi,
manual,
fisede
lucru,
workbook
- perechi,

manual,
caset, fie de
lucru

2ore

activiti
individuale i
pe perechi

- tem de lucru n
clas
- tem pentru
acas
- observarea
sistematic a
elevilor
- rspuns oral

Unit 5:
THE
SCIENCE OF
LIFE

Unit 6:
THE ART OF
ENTERTAIN
MENT

Selfassessment
Module 3

Viata personala,
aspecte
din viata
contemporana
aspecte legate de
domeniul
ocupational:
cariera,
success, sanatate;
boal,
medicin,
exerciiu,
mncatul sntos
Aspecte legate de
profesiuni i de
viitorul
profesional;
Aspecte teoretice
i
practice ale
specialitii;
Locuri de munc,
echipamente,
activiti,
operaiuni,
comportament
profesional,
deontologie
profesional;
Arta, muzica,
forme de
divertisment,
festivaluri,
evenimente
culturale

- text de
informare
generala
-phrasal
verbs, idioms
-text oral de
informare
Generala
(listening)

A solicita i a
oferi
informaii
legate de
completarea
unui
formular
- A utiliza
formule
adecvate
contextual de
iniiere,
ntreinere i
ncheiere a unei
conversaii

1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si


sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
3.2 Formularea clara, precisa si in mod
politicos a instructiunilor si solicitarilor
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori

-exerciii de predicie pe baza


imaginilor-domeniilor de
activitate i de verificare cu
ajutorul unui mesaj oral
-ex. de lectura dirijata
-exercii de exersare a
vocabularului nou(ex. de
asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu
alegere multipla,ex. de
collocation, idoms, fixed
phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension
-ex. de lectura dirijata
-ex. de reformulare, ex. de
completare a textului lacunar,
ex. de asociere, ex. error
correction, ex. cu alegere
multipla
-ex. de summary writing
- ex. de redactare de rapoarte

gerund/
infinitive;
word
formation

Sa discute
despre filmesi
muzica,
monologuri, sa
evalueze si sa ia
decizii,
sa faca
recomandari.;
writing reviews
(reviewing
films; festivals;
books;
restaurants and
products)

1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de


specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor identificate in texte cu continut
operational complex
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
4.4 Adecvarea formatului si limbajului la
subiect si la cititorul intentionat

-ex. de listening
comprehension
-ex. de lectura dirijata
-ex. de reformulare, ex. de
completare a textului lacunar,
ex. de asociere, ex. error
correction, ex. cu alegere
multipla
-ex. de summary writing
- ex. de redactare de rapoarte

1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de


specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate

- exerciii de completare i
alegere multipl
- ascultare pentru sensul
global
- dialog

Verificarea elementelor de construcie a comunicrii


parcurse n unitatileprecedent eprecum i a identificrii
detalilor dintr-un textscris.

6ore

- individual,
manual,
caseta
- individual,
manual
- pe perechi,
manual,
fisede
lucru,
workbook
- perechi,
individual,
manual,
workbook
-caseta
- pe perechi,
manual,
- individual,
manual,
-perechi, fise
de lucru
-manual,
Workbook

- tem de lucru n
clas
- tem pentru
acas
- observarea
sistematic a
elevilor
- rspuns oral

-individual,
manual,
caseta
6 ore
-individual,
Manual

- tem de lucru n
clas
- tem pentru
acas
- observarea
sistematic a
elevilor
- rspuns oral

- pe perechi,
manual,
fise de
lucru,
workbook
- perechi,
manual,
caset, fie de
lucru
2 ore

activiti

Evaluare

10

Unit 7:
BORN TO
W
IN
!

11

Unit 8:
RESPECT!

-Viaa personal,
universul
adolescenei
(cultur, sport,
timp
liber)
personaliti
sportive,
recorduri sportive
-emisiune
radiofonic:
nelegerea
textului audiat
-text de informare
general:
Keeping His Eye
On the Ballsports
personalities;
world records;
sports;
prepositions; fixed
phrases; idioms;
phrasal verbs: put;
run; words with
multiple meanings

relative
clauses; word
formation

Problem socials,
evenimente
istorice, rasism,
drepturile omului,
globalizarea,
imbatranirea

future tenses;
word
formation

A exprima o
hotrre sau o
promisiune;
a solicita
opinii /
puncte de
vedere
personale;
a solicita i a
formula
propuneri,
sugestii;
a cere i a da
clarificri
pentru
nelegerea unui
mesaj; a
formula
concluzii

Sa exprime
acordul sau
dezacordul
discutarea pro
& contra;
exprimarea
ezitarii,
exprimarea unui
punctdevedere
alternative,
monologuri
writing
discursive
essays

2.1 Identificarea de informatii si opinii


relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.2 Tranferul informatiilor din texte referitoare
la domeniul ocupational in diverse forme de
prezentare
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
3.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
4.4 Adecvarea formatului si limbajului la
subiect si la cititorul intentionat
5.3 Verificarea intelegerii si solicitarea/oferirea
de clarificari/explicatii cand informatia nu este
clar inteleasa, in prezentari
1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de
specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.2 Tranferul informatiilor din texte referitoare
la domeniul ocupational in diverse forme de
prezentare
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
2.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza

- exerciiu de potrivire
- a vorbi despre o imagine
- a redacta o naraiune

individuale i
pe perechi

-exerciii de predicie pe baza


imaginilor - domeniilor de
activitate i
de verificare cu ajutorul unui
mesaj
oral
-ex. de lectur dirijat
-exerciii de exersare a
vocabularului
nou (ex. de asociere, ex. de
completare
a unui text lacunar, ex. cu
alegere
multipl, ex. de collocation,
idoms,
fixed phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

individual,
manual, CD
- individual,
manual
- pe perechi,
manual, fise
de
lucru,
workbook
- perechi,
individual,
manual,
workbook
CD
- pe perechi,
manual,
- individual,
manual,
-perechi, fise
de
lucru
-manual,
workbook

6ore

-exerciii de predicie pe
baza
imaginilor - domeniilor de
activitate i
de verificare cu ajutorul unui
mesaj
oral
-ex. de lectur dirijat
-exerciii de exersare a
vocabularului
nou (ex. de asociere, ex. de
completare
a unui text lacunar, ex. cu

- individual,
manual,
caseta
6 ore
- individual,
manual
- pe perechi,

(developing an
argument;
balancing both
sides;
discussion
clock)

12

13

Selfassessment
Module 4

Unit 9:
ANOTHER
DAY,
ANOTHER
DOLLAR

Verificarea elementelor de construcie a comunicrii


parcurse n unitatileprecedent eprecum i a identificrii
detalilor dintr-un textscris.

Munca si afaceri,
locul demunca,
cariere, abilitati
profesionaleprepo
sitions; fixed
phrases; idioms;
phrasal verbs:
take, tell; words
with multiple
meanings

participles;
word
formation

Exprimarea
aprobarii sau
dezacordului, sa
faca supozitii,
Speculatii
Alternative
writing formal
letters of
application,
recommendatio
n, complaint,
apology

informatiilor identificate in texte cu continut


operational complex
3.2 Formularea clara, precisa si in mod
politicos a instructiunilor si solicitarilor
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
5.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat la context si respectand normele
sociale si culturale, in functie de rol si de
relatiile cu interlocutorul/ii
1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de
specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
5.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat la context si respectand normele
sociale si culturale, in functie de rol si de
relatiile cu interlocutorul/ii
1.1 Obtinerea, din mesaje orale, de detalii de
specialitate corecte, relevante pentru sarcina de
lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru
confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
2.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor identificate in texte cu continut
operational complex
3.2 Formularea clara, precisa si in mod
politicos a instructiunilor si solicitarilor
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
4.4 Adecvarea formatului si limbajului la
subiect si la cititorul intentionat

alegere
multipl, ex. de collocation,
idoms,
fixed phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

manual,
fise de
lucru,
workbook
- perechi,

- exerciii de completare i
alegere multipl
- ascultare pentru sensul
global
- dialog
- exerciiu de potrivire
- a vorbi despre o imagine
- a redacta o naraiune

-exerciii de predicie pe
baza
imaginilor - domeniilor de
activitate i
de verificare cu ajutorul unui
mesaj
oral
-ex. de lectur dirijat
-exerciii de exersare a
vocabularului
nou (ex. de asociere, ex. de
completare
a unui text lacunar, ex. cu
alegere
multipl, ex. de collocation,
idoms,
fixed phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension

manual,
caset, fie de
lucru

2 ore

6 ore

activiti
individuale i
pe perechi

- individual,
manual,
caseta
- individual,
manual
- pe perechi,
manual,
fisede
lucru,
workbook
- perechi,

EVALUARE

- observarea
sistematic a
elevilor
- tem pentru
acas
- rspuns oral

14

15

Unit 10:
OUR
PLANET,
OUR HOME

Selfass
ess
me
nt
M
od
ule
5
Final
Revision

Mediul,
reciclarea,
Problemele
mediului,
ecologiaprepositio
ns; fixed phrases;
idioms; phrasal
verbs: turn, wear;
words with
multiple meanings

concession/
comparison;
word
formation

schimb de
informatii,
sa dea
instructiuni,
monologuri
review of
writing tasks

Verificarea elementelor de construcie a comunicrii


parcurse n unitatileprecedent eprecum i a identificrii
detalilor dintr-un textscris.

1.3 Initierea de actiuni adecvate pentru


confirmarea sau clarificarea sensului mesajului
1.4 Realizarea de actiuni adecvate pe baza
informatiilor obtinute pe cale orala
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.2 Transferul informatiilor din texte
referitoare la domeniul ocupational in diverse
forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
4.1 Redactarea unor texte functionale variate
mai complexe, structurate si cu folosirea de
conectori
5.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat la context si respectand normele
sociale si culturale, in functie de rol si de
relatiile cu interlocutorul/ii
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor si
sentimentelor exprimate
2.1 Identificarea de informatii si opinii
relevante pentru sarcina de lucru in texte
referitoare la domeniul ocupational
2.3 Analizarea avantajelor si dezavantajelor
unor situatii descrise in texte, in scopul luarii
unor decizii
3.4 Utilizarea adecvata a termenilor de
specialitate comuni/familiari relevanti pentru
sarcina de lucru
5.4 Participarea la conversatii folosind un
limbaj adecvat la context si respectand normele
sociale si culturale, in functie de rol si de
relatiile cu interlocutorul/ii

- exercitii de predictie pe
baza
imaginilor - domeniilor de
activitate i
de verificare cu ajutorul unui
mesaj
oral
-ex. de lectur dirijat
-exerciii de exersare a
vocabularului
nou (ex. de asociere, ex. de
completare
a unui text lacunar, ex. cu
alegere
multipl, ex. de collocation,
idoms,
fixed phrases, phrasal verbs)
-dialoguri
-ex. de listening
comprehension
- exerciii de completare i
alegere multipl
- ascultare pentru sensul
global
- dialog
- exerciiu de potrivire
- a vorbi despre o imagine
- a redacta o naraiune

6ore

- individual,
manual,
caseta
- individual,
manual
- pe perechi,
manual,
fisede
lucru,
workbook
- perechi,

manual,
caset, fie de
lucru
2 ore

activiti
individuale i
pe perechi

- tem de lucru n
clas
- rspuns oral
- tem pentru
acas

- prob scris