Sunteți pe pagina 1din 21

TEMA DE PROIECT

I.

Calculul surubuluiunui cric cu parghii cu o piulita pentru o sarcina Q daN


1.Schema structural si de solicitare

2.Calculul surubului
Elementul de calcul. Relatia de calcul.
Recomandari.
2.1alegerea materrialului: OL 37, OL 42, OL 50,
OLC 35, OLC 45
2.2calculul de predimensionare
a)sarcina care incarca surubul F(N)
F = Qctgmin : min = 30

b)Sarcina de calcul Fc(N)


Fc = F : = 1.25 1.3
c)diametrul interior al filetului d3(mm)
d3 =

4 Fc
at

m = 100200MPa

Exemplu numeric.
Se impune Q = 1200 daN. Se alege OL 50
Diametrul a: 16<a40
c = 280MPa, n =490 +610MPa

1
=20784.6 N
F =12000 tg min

Se adopta = 1.3
Fc = 1.3 20784.6 = 27019.9 N
Se adopta m = 110MPa
d3 =

4 27019.9
110

= 17.6 mm

d) Alegerea filetului standardizat.


Se allege filet trapezoidal standardizat (SR ISO 2904)
pentru filete trapezoidale cu pas normal.

d3stas d3.

5 21.5 24.5 18.5 19

2.3 Verificarea conditiei de autofranare


a) Unghiul de inclinare al spirei filetului

2 (grade).
2 = arctg

d3stas = 18.5 mm:


d1stas = 24 mm, p = 5mm.
P d2 = D2. D4 d3 D1
5

2 = arctg 21.5 =4.23

P
d 2

b) Unghiul aparent de frecare ' (grade)

' = arctg cos

' = arctg

0.11
30
cos
2

= 6.49

= 0.11.0.12 pentru otel/otel


= 30 (SR ISO 2904)
c) Conditia de autofranare

2 '

4.23

6.49 se verifica .

2.4 Verificarea la solicitari compuse


a) momentul de torsiune care solicita surubul Mt
(Nmm)
'

Mt = Mins = F

+
d2
tg 2 )
2

6.49 +
Mt = Mins = 20784.6 21.5 tg 4.23 ) =
2
= 42299 Nmm

b) Tensiunea efectiva de tractiune

t=

t=

4F
d 23
c) Tensiunea efectiva de torsiune t (MPa)

16 M
d 33

4 20784.6
18.53

16 42299
18.53

= 4.179 MPa

= 34MPa

d) Tensiunea echivalenta

2 +4 t 2

at =

100200 MPa

at

3.Desenul ethnic al surubului .


4.Analiza desenului ethnic de ansamblu.

4.172 + 4 34 2

= 68.12 MPa

Executat conform unui model dat.


Pe baza unui model dat.

TEMA DE PROIECT

II.
a. Alegerea si verificarea rulmentilor dintr-un montaj cu 2 rulmenti radiali cu bile.
Se considera montajul cu rulmentii in fig. II. 1 pentru care sa se aleaga sis a se verifice
la durabilitate rulmentii in urmatoarele conditii: Ft =500 daN (pe fiecare rulment Fa se
neglijaza), n = 1600 rot/min, iar Lh = 12500 ore, d = 30mm.
Se va realize o reprezentare grafica a ansamblului la scara 1:1 cunoscand distant intre
axele bilelor celor doi rulmenti l = 160mm si se va explica functionarea montajului.
Elementul de calcul. Relatiile de calcul. Recomandari.
1.Analiza schemei montajului conform fig II.1

Exemplu numeric
Conform datelor rezulta Ft =500 daN,

= 1600 rot/min, Lh = 12500 ore,


d = 30mm, l = 160mm

2.Alegerea rulmentului
2.1Calculul capacitatii de incarcare dinamica C.

C =P L
P = Fr

P = Fr = 500daN
P = 3 (pentru rulmentii radial cu bile)
12500 1600 60
L=
= 1200
106

L=

milioane de rotatii

Lhn 60
6
10

2.2 Identificarea rulmentului in catalog


a. In functie de d si C se identifica rulmentul.
b. Se extrag caracteristicile dimensionale si functionale ale
rulmentului: d,

D, B, r, C.

3
C =500 1200 = 5315daN

a. Conform d = 30 mm si C = 5.315kN
se identifica rulmentul cu simbolul 6306.
b. Conform catalogului rezulta:

d = 30 mm, D = 72 mm, B = 19 mm,


r = 2 mm, C = 23.4 kN

3.Verificarea la durabilitate
3.1 a. Calculul durabilitatii nominale

L=

C
P

( )

L=

b.Calculul duratei de functionare in ore

Lhcalc =

a.

L
106
n60

c.Verificarea propriuzisa la durabilitate

Lhcalc Lh.

23400
500

= 102503 mil. rotatii

b.

102503

Lhcalc = 12500 60 10 = 136670 ore


c.
136670 ore

12500 ore

Durabilitatea rulmentilor este acoperita.

4. Reprezentarea desenului ethnic al montajului la


scara 1:1.

Executarea conform modelului din fig.II.1.

5. Explicarea functionarii montajului cu rulmenti.

Conform cursului.

b. Calculul unui cuplaj permanent fix si al unui cuplaj elastic cu bolturi.


b.1.Calculul unui cuplaj permanent fix cu stifturi cunoscand: Min = 5000 daN cm,
d = 40 mm, (cuplajul realizeazalegatura dintre un motor electric si transmisia unui
transportor cu lant.
Elementul de calcul. Relatiile de calcul. Recomandari.
1.Schema generala a cuplajului conform fig. II.1

Exemplu numeric.

d diametrul arborelui motorului


D diametrul mansonului
di diametrul boltului

2. Calculul momentului de calcul MtC

MtC = 1.8 5000 = 9000 daN cm

MtC = kS Mtn : kS = 1.8


3. adaptarea dimensiunilor caracteristice
Se recomanda :

D = 1.8 d
dl = 0.44d
L = (3.54)d

af = (0.20.3) 7000 = 1400+ 2100 daN/

4. Dimensionarea stifturilor

dl

D = 1.8 40 = 72 mm
Se adopta D = 70 mm
L = (3.54) 40 = 140+160 mm
Se adopta L = 150 mm

4 MtC

d af

cm

Se alege ca material otelul 40C10 cu

02 = 7000 da N/ cm 2

Se considera

af

= ( 0.2.0.3)

Se adopta

02

5. Alegerea stifturilor conform STAS


Se aleg stifturile conform STAS 1599-80.
6. Verificarea stifturilor la solicitarea de strivire

S
as

6 MtC
2
dl d

as

0.8 02

dl

2
= 2100 daN/ cm

4 9000

4 2100

as
s

0.8 7000 = 5600 daN/ cm 2

6 9000
2
1.2 4
s

2812.5 daN/

Executat conform modelului din fig. II.2


Conform cursului.

Mtn = 3000daN/cm, n = 12, d3 = 2, dn = 16 mm, l6 = l2 l3 = 94-64 = 30 mm:


2
as
= 50+ 70 daN/ cm
Recomandari.
1.Schema generala a cuplajului conform fig.II. 3.

as

b.2. Calculul de verificare a unui cuplaj elastic cu bolturi cunoscand:

Elemental de calcul. Relatiile de calcul.

= 1.168 cm

Se alege stiftul cilindric A 12 x 70 (12)

Rezulta :

7. Desenul ethnic al cuplajului la scara 1:1


8. Explicarea functionarii cuplajului fix cu stifturi.

af

Exemplu numeric.

Dl = 140 mm
nS = 12
d3 = 2 d4 = db = 16 mm
l6 = l2 l3 = 94 64 = 30 mm

cm 2

2. Determinarea momentului de calcul:

Mtc = KS Mtn ; KS = K1 K2 K3
Kl = 1.7; K2 = 1.12 ; K3 = 1.55

Mtc = 1.7 1.12 1.55 3000 = 8853.6 daN/cm

3. Verificarea la solicitarea de strivire a

mansonului de cauciuc

2 M tc

= D ln S d 3 l 6

2 8854

= 14 12 1.6 3 =19.2

50

as
70 daN/

cm 2

Conditia se verifica.
4. Verificarea bolturilor la inconvoiere

10 Mtc(l 6+ j)
Dl nS d33

ai

J = jocul dintre cele doua cuplaje.


2
ai
= 0.25 3600 = 900 daN/ cm

10 8854 (3+ 0.4)


14 12 16 3

= 437 daN/

cm 2
2
437 daN/ cm

- (pt.

OLC 45).
5. Desenul ethnic al cuplajului la scara 1:1.

900 daN/ cm 2

Conditia se verifica.
Se executa conform fig. II.3.
Dimensiunile neprecizate sunt conform STAS
5982 80.

D2 = 105 mm, lj = 78 mm,


D = 180 mm, d = 60 mm, J = 4 mm.
6. Explicarea functionarii cuplajului elastic cu

Conform cursului.

bolturi.

Relatiile si recomandarile necesare pentru calculul parametrilor transmisiilor prin curele


late
Parametrul calculat sau ales

Puterea de calcul, Pc = 35 KWC =


Diametrul rotii motoare

Relatiile de calcul . recomandari


Arbori paraleli, ramuri deschise ,

Arbori paraleli cu rola

doua roti de cursa

de intindere

Pcf/ ; = 0.95; cf din STAS 1103 - 71

D1

D1 = 318 mm

( 900..1100)

Pc
n1

315 mm conf. STAS


Se rotunjeste la o valoare standardizata, conform STAS
6011 73.

D2 =

n1
n2

= 12

Diametrul rotii conduse

D2 = 895 mm

(1 )

Diametrul rotii de intindere

D0 = ( 1.01.5) D1

Se rotunjeste la o valoare standardizata, conf. STAS 601173


Diametrul mediu al rotilor de curea,

Raportul de transmitere i

Tipul de curea se alege din STAS

Dm

Dm=

900 mm conf STAS

D1 + D2
2
n1

D1

I = n2 = D2

= 315 +
1
1

915
2

1450
500

Se alege in prealabil, conform STAS 5917 71 si STAS

1815 69.

D1 n1

Viteza curelei v

v = 60 1000

Distant intre axa A= 1500 mm

max ,

max conform

table

A 1-57
Se adopta in limitele

0.75 (D1 + D2) A 2(D1 + D2) ;


A 2(D2 D1)

Lungimea curelei ,

L= 4965

L = 2A + D m +
( D 2 D1)
4A
lungimi nestandardizate

Unghiul de infasurare

1 = 157 30'

conform geometriei
transmisiei

D2D1
2A

Parametrul calculate sau ales

Se calculeaza

= - 2 arcsin
a

= 120, curele clasice

= 90 , curele compuse

Relatiile de calcul . recomandari


Arbori paraleli , ramuri

c=

deschise, doua roti de

c 0 ct c

curea
Coeficientul optim de tractiune

Popt = 0.477

h
= K 1K 2 D

( )

Popt
K1

, K2

( Dh )
Rezistenta utila admisa,

ua

=2 c opt
cm

10 daN/
Forta periferiala transmisa F = 145.5 da N

F=

conform tabelului AI- 62

max din tabelul AI-57

ua

daN/

max

cm

102

pc
v

, daN

; 0

16..20

Forta maxima din ramura conducatoare

Si

Si

= 243 daN

= 1.25 F

11

- din tabelul AI-57; coeficientul 1.25 tine seama de


solicitarea datorata fortei centrifuge.
Sectiunea necesara a curelei

Ac

= 24.08 cm

S1
= ua

Ac

Ac

Latimea curelei b = 189 mm

( Dh ) max D

b=

se rotunjeste la o valoare imediat superioara conform


STAS 5917-71 si STAS 1815-69
Grosimea curelei h = 12.04 mm

A c /b

h=

se verifica conform STAS 5917-71 si STAS 1815-69


Frecventa inconvoierilorcurelei

3
f =2 10

f = 9.6 Hz

v
L

S2

S2

f max

3
f = x 10

f max

f max
Forta de ramura condusa ,

v
L

din tabelul AI-57

1.25 F

11

Cu valoarea calculata se dimensioneaza mecanismul de


intindere

S0
Forta initiala (la montaj) din curea

D1 (9001100)

Pc
n1

S0

= Ac

= (9001100)

35
1450

= 260318 mm

Se adopta conform STAS 6011-73 diametrul D1 = 315 mm determinandu-se diametrul


rotii conduse

D2 =

n1
n2

Unde :

D1 (1
=2

)=

1450
500

315 0.98 = 895 mm,

= 0.02, din tabelul 61. Conform STAS 6011-73 se adopta D2 =

900mm.
Diametrul mediu al rotilor de curea
D 1+ D 2
315+ 900
Dm =
=
= 607.5 mm
2
2
Viteza curelei

D 1 n1

v= 60 1000 =
v max

3.14 315 1450


60 1000

v max

= 24m/s

= 40m/s

= 40m/s Din tabelul AI-57

Lungimea necesara a curelei se determina cu relatia:


(D 2 D1)
Dn
L= 2A +
+
= 2 1500 + 3.14 607.5 +
4A

(900 315)
4 1500

4965 mm
Unghiul de infasurare la riata mica :
D2D1
1
= - 2 arcsin
2A
a
a

= 180 - 2arcsin

900 315
2 1500

= 157 30'

unde
= 120, din tabelul 61.

Coeficientul de corectie este:


c 0 ct c c

c=

= 1 0.8 0.9175 0.81 = 0.594

in care

c0

AI- 60);

= 1 (tabelul AI- 58);

ct

= 0.8 (tabelul AI-59);

= 0.9175 (tabelul

= 0.81 (tabelul AI-61).

Coeficientul de tractiune optim


h
Popt
K 1K 2
=
D max = 0.81 8.35

1
25

( )

K2

= 8.35 (tabelul AI-62);

( Dh )

= 0.476, unde

=0.81;

max = 25 (tabelul AI-57).

Se calculeaza rezistenta utila:


ua=
2C opt 0 = 2 0.594 0.476

unde : 0

K1

2
18 = 10.2 daN/ cm

2
= 18 daN/ cm ( tabelul 61).

Forta periferica transmisa


Pc
2
2
10
F = 10
v =

35
24

= 145.5 daN,

Forta maxima din ramura conducatoare fiind:


3.95
e
S1
= 1.25F e 1 = 1.25 145.5 2.95
1

unde:
1

= 243 daN,

= 0.22+0.012v = 0.22 + 0.012 24 = 0.5 ( AI 57).


157.5

0.5 2.75
1.375
= 180 3.14 = 2.75 rad; e
= e
= e
= 3.95.
1

se determina sectiunea necesara a curelei :

Ac

b=

( Dh ) max D

24.08
1
31.5
25

= 18.9 cm = 189 mm

se alege conform STAS 615-58 si STAS 5917 71, b = 200 mm. in acest caz
Ac
24.08
=
= 1.204 cm = 12.04 mm,
20
b
Dimensiunea obtinuta incadrandu-se in limitele indicate ( 1014 mm) in STAS
5917-71.
Se verifica frecventa inconvoierilor curelei
2 1000 24
3 v
f = 2 10 L =
= 9.6 Hz
4965
f max

f max

= 10 Hz,

= 10 Hz (tabelul AI -57).

Relatiile si metodica de calcul a transmisiilor prin lanturi cu role sau cu bucse

Numarul de dinti ai rotii mici

z1

Numarul de dinti ai rotii mari

z2

Pasul p, in mm

Se alege din tabelul AI-97

z2

= z 1 i z 2max

z 2max

= 120 pentru lantul cu role

z 2max

= 90 pentru lantul cu bucse.


4760

2
1 Z1

, din standard, se aleg

citeva variante de lanturi cu pasi mai


mici, in continuare calculul efectuandu-se
Viteza medie

vm

in m/s

Pentru lant 10B = 5.29 m/s

pentru toate variantele alese.


z 1 p n1
vm
v max

= 60 1000
:
v max

Forta utila admisa

Fua

= 75da/N

Fua

= 15 in/s pentru lantul cu role si


cu bucse
= 30 in/s pentru lantul dintat.
Pa
As
=
Ke :

A s =
a1 si d 2

a1 d 2

( fig. 226),

- din STAS

K e =K d K A K i K r K u K f ;
K d = 1 pentru sarcini statice;
= 1,2.1,5 pentru sarcini cu socuri;

KA

= 1 pentru A = (3050)p;

= 1.25 pentru A 25p;


= 0.8 pentru A = (6080)p;
K i=1 - la inclinari ale liniei centrelor
rotilor pana la 60;
=1.25 la inclinari mai mari de 60;

Kr

= 1 reglarea se obtine prin

deplasarea uneia din roti;


= 1.25 la transmisiile fara reglare;

Ku

= 0.8 ungere prin barbatare sau

cu ajutorul unei pompe;


1- ungere prin picurare;

= 1.5 ungere periodica;


K f = 1- functionare intr-un schimb;
= 1.25- functionare in 2 schimburi;
= 1.45 functionare in 3 schimburi;

Elemental de calcul
Puterea utila admisibila

Pua

in kW

10B = 3.97 kW

Relatiile de calcul. recomandari


F ua v ua
Pua
Pdat

= 100
Se alege, dintre lanturile care asigura
transmiterea puterii indicate de profectare
P

Pdat , varianta cu pasul cel mai mic.

Daca problema nu poate fi rezolvata cu un


lant simplu, se alege un lant dublu sau triplu,
considerand ca fiecare rand preia acceasi
sarcina. Numarul de randuri:
P dat
Zr
= Pua .
A prel

Distant dintre axe preliminara

= ( 30.50)p

714 mm

A prel
z 1+ z
2

Numarul de zale W = 142

W=

2 A prel
p

z2 z1
2

p
A prel
Lungimea lantului L in mm = 2254.25
Distant intre axe recalculate
in mm = 719.14 mm

A rec

L=

Wp
W

z 1+ z
2
W

z 1+ z
2

( 2 ]

z 1+ z
++
2

P
A rec =
4
2

Pentru a asigura sageata de montaj, distanta


dintre axe recalculata se micsoreaza cu
A rec
cantitatea ( 0.002.0.004)
:

A rec

A=
Forta de ramura pasiva a lantului
F1

, in daN F1 = 6 daN

F1

= F q + Fc

Fu

, in daN

Fu
2
Dd 1
Dd 1

F2

qv 2m
g

2 Mi1
Dd1

= 126.6 mm

Forta din ramura active a lantului

, in daN ;

F2

F2

2
; g = 9.81m/ s

= 95500

P dat
n1

;
=

P
180
sin
z1

= F u + F1

= 63 daN

c = 36.5

c=

Fr
F2

Forta care actioneaza asupra arborilor

Q=

Kg

Coeficientul de siguranta la rupere

Q in daN ; Q = 66 daN

Z2

= Kp q

5latransmisii orizontale
4launghiuri de inclinare
pana la 40
2la unghiuri mai
mari de 40
1latransmisii verticale

Fc
Fu

Fq

Arec
1000

Kp

Forta utila

[ 1( 0.002 0.004 ) ]

= iZ 1 = 3 25 = 75

Se determina pasul maxim


4760
4760
Pmax
3 2
= n 1 z 1 = 3 8002 25

Kg

Z 2 max

Fu

ca

= 7.14

orizontale
{1.15latransmisiile
1.01lacele verticale

= 120

= 18.89 mm

Din STAS 5174-66 se aleg urmatoarele variante de lanturi: 12B, cu p = 19.05 mm, 10B
cu p = 15.875 mm, 08B, cu p = 12.70 mm,
Se verifica viteza medie pentru fiecare variant de lant:
z 1 pn1
25 19.05 800
v m (12 B)
= 60 1000 =
= 6.35 m/s
60 1000

va

= 15 m/s;

v m (10 B)
v m(08 B)

25 15.875 800
60 1000

25 12.70 800
60 1000

va

= 5.29 m/s

= 15 m/s;

va

= 4.23 m/s

= 15 m/s;

Se determina forta utila admisibila, pentru toate variantele alese (tabelul 80)
Kd K A Ki Kr Ku K f
K=
= 1 1 1 1 1.5 1.45 = 2.175;
Pa
kc

Fua (12 B )

Fua (10 B )

= 1.328 0.513 2.175

Fua (08 B )

As

a1 d 2

Pa
Kc

210

= 1.130 0.45

210
2.175

210

= 1.562 0.577 2.175

= 87 daN;

= 75 daN;
= 56 daN;

Presiunea admisibila fiind data in tabelul AII- 22.


Se determina puterea utila admisibila:
F ua v m
87 6.35
Pua(12 B)
= 100 =
= 5.53 kW;
100
Pua(10 B)

75 5.29
100

= 3.97 kW;

Pua(08 B)

56 4.23
100

= 2.37 kW;

Se alege lantul 10B, care transmite puterea data


Pua

A prel

impus in cazul de fata prin tema

= 45 p = 45 15.875 714 mm

Se determina numarul de zale :


z1 + z2
2 A prel
W=
+
+
2
p
25+ 75
2

2 714
15.875

z2 z1
2

7525
2 3.14

se calculeaza lungimea lantului:


Wp

L=

= 3 kW 3.97 kW =

Se determina
A prel

Pdat

p
A prel
15.875
714

= 142 15.875 = 2254.25 mm.

Se recalculeaza distant dintre axe:

142 zale

z 1+ z
2
W

z 1+ z
2

( 2 ]

A rec

= 4

z 1+ z
+
2
w

15.875
4

142

25+ 75
+
2

142

25+75 2
25+75
8
2
2 3.14

) (

)]
2

= 719.14 mm;

Pentru a realize sageata de montaj, se adopta:


A rec

( 1 0.003 ) = 719.14 ( 1- 0.003 ) 717 mm;

A=

Forta de intindere datorata greutatii lantului este:


A
717
Fq
Kv

=
q 1000 = 4 0.93 1000

3 daN; q = 0.981 0.95 =

0.93 daN/m
Iar forta de intindere datorata fortei centrifuge :
v 2m
5.292
Fc

= q g = 0.93 9.81
3 daN,
Forta de ramura pasiva:
F1
Fq
Fc

= 3 + 3 = 6 daN,

Se calculeaza forta utila:


P dat
Fu
= 95500 n1

Unde,

Dd 1

P
180
sin
z1

2
D d1

= 95500
15.875
180
sin
25

3
800

2
12.66

= 57 daN,

= 126.66 mm.

Forta de ramura active:


Kg Fu

Q=

= 1.15 57 = 66 daN.

414 Sa se calculeze elementele gepmetrice ale profilelor limita pentru dantura unei
roti de lant (problema 413). Se cunosc

z1

= 25, p = 15.875 mm (lant 10B ).

REZOLVARE
Forma si dimensiunile principale aledanturii unei astfel de roti de lant se determina
conform STAS 5006 66.

Forma si dimensiunile frontale ale danturii (fig. 227, a)


Diametrul de divizare:
P
15.875
Dd 1
180
= sin
= sin 180 = 126.66 mm.
z1
25
Diametrul de fund fiind:
Da
Dd 1
d1

rolei lantului

d1

= 126.66 10.16 = 116.5 mm, cu diametrul normal al

= 10.16 mm, conform tabelului 2 din STAS 5174 66 .

IV. CALCULUL GEOMETRIC AL ANGRENAJULUI CILINDRIC EXTERIOR CU


DANTURA DREAPTA SI INCLINATA
Denumirea
elementului
geometric
Unghiul de
Inclinare de

Relatii de calcul
Dantura dreapta

0 = 0

Dantura inclinata

Referinta

0
Profilul de referinta (STAS 821 61 )

Unghiul (normal)
profilul de
a
a
referinta 0 ( 0 n

a0

a0 n

= 20

= 20

)
Coeficientul (normal)
profilul capului de
f0
referinta
( f 0n

f0 = 1

f 0 n =1

)
Coeficientul (normal)
jocului de referinta la
W0
fund
( W 0n )
Modul, m
-

Nomal,

mn

Frontal,

mf

W0

m=

mn

W 0n

= 0.25

= 0.25

Conform STAS 822 - 61


mf

mn

m=

mf

mn
cos 0

IV. CALCULUL GEOMETRIC AL ANGRENAJULUI CILINDRIC


EXTERIOR CU DANTURA DREAPTA SI INCLINATA
Numarul de dinti al
Z 1 (2)
rotilor
Unghiul frontal al
profilului de referinta

Z2
a0 f

= iz Z 1

= a0

a0 f
Distanta dintre axe,
A0
de referinta ,

A0

= 2

1
2

mf

z 1+ z 2

)=

m0
z +z
cos 0 ( 1 2 )

Unghiul de
Angrenare,

ar

arf

ev rf

=2

u 1 u 2
z1 + z 2

tg

an

ev 0 f
Distanta dintre axe, A
A=

A0

cos0
cos

IV. CALCULUL GEOMETRIC AL ANGRENAJULUI CILINDRIC


EXTERIOR CU DANTURA DREAPTA SI INCLINATA

Deplasarile specifice
de profil,
1(2)
n 1(2)

(pentru angrenajul
zero

Pentru angrenajul zero deplasat


2
n1

= - n2

==-

Pentru angrenajul deplasat


2
n1
Pentru

z1

30

= 2 =0

Pentru
1 =-

= - n2 =

z1

30 si

2 = 0.03 (30-

n1
z 1+
1 =-

= n2 = 0
z2

60

2 = 0.03 (30-

= 2 = 0,

z1

z1

)
z1

Pentru

respetiv
n1

= n2 = 0

)
z 1+

10 si 30

z2

60

= 0.03 (30- z 1 )

n1

= 0.03 (30- z 1 )

= 0.03 (30- z 2 )

n2

= 0.03 (30- z 2 )

Pentru
1

z 1+

z2

= 2 = 0.90

30
n1

= n 2 = 0.90

Se va verifica conditia de evitare a subtaierii


14z 1
14z 1
1
n1

17
17
Inlaturarea capului
dintelui,

= m ( f0 +

ad

= m ( f 0n + n )

ad

Inaltimea piciorului
dintelui,

ad

bd

bd

= m ( f0 +

W 0

Inaltimea dintelui, h
Diametrul de divizare
Dd 1 (2)

bd

W 0 n

)
ad

h=
Dd 1 (2)

= mn ( f 0 n +

= m z 1(2)

bd

D d 1 (2)

= m z 1(2) =
m0
cos 0

Diametrul de cap ,
De1 (2)

De1 (2)

= Dd 1 (2) +2 ad

Diametrul de picior,
Di 1(2)

Di 1(2)

= D d 1 (2) - 2 bd

z 1(2)

IV. CALCULUL GEOMETRIC AL ANGRENAJULUI CILINDRIC


EXTERIOR CU DANTURA DREAPTA SI INCLINATA

Diametrul de baza,
Db 1(2)

Db 1(2)

= D d 1 (2) cos

D b 1(2)

0
Diametrul de
rostogolire,
Dr 1 (2)

D r 1 (2)

= Dd 1 (2)

= D d 1 (2) cos
0f

D r 1 (2)

= D d 1 (2)

cos 0
cos
Diametrul cercului de

Dv 1(2)

varf,
Dv 1(2)

ev

cos 0 f
cos r
D b1 (2)

Dv 1(2)

= cos v1 (2 ) .
v 1(2)

=-

ev

D b 1 (2 )

= cos 0 v1 (2 )
fv 1 (2)

=-

Grosimea dintelui pe
cercurile de divizare,
Sd
Sx

Grosimea dintelui pe

Sx

=m

cercul oarecare de
diametru,
Dx
Sx

cos

In care:
1(2)
Legatura dintre

Db

unghiul de presiune al

= Dd cos 0 =
De cos e

profilului si
diametrul,
Dx
a Rx

Dx

cos Rx
pb

Legatura intre

Db
=

= n 1(2)

cos 0

= Dd cos 0 f =

De cos ef

Dx

cos Rx

= m cos 0 =

pb

= m f cos 0 f =

unghiul de presiune al
p d cos 0

profilului si pas,
a Rx
pRx

p d cos 0 f

pRx cos Rx

pRx cos fRx

IV. CALCULUL GEOMETRIC AL ANGRENAJULUI CILINDRIC


EXTERIOR CU DANTURA DREAPTA SI INCLINATA
Gradul de

acoperire,

2
c1

cos

+
m0
+
0
( ev 0 ev ) z + 2 +2 tg 0 cos ( ev 0 f ev i ) z+ 2 + 2 tg 0 i cos
0

R2b1 + R2c 2R2b 2 Asin


m cos 0

Pentru angrenare roata dintata


cremaliera

f + S

2
c1

2
c1

R2b1 + R2c 2R2b 2 Asin f


m cos 0 f

a
R ef sin 0
sin 0
mcos 0

R2b1 +

B2 sin 0
mn

Unde a este inaltimea capului


dintelui cremalierei
De1 (2)

Evitarea
ascutirii dintelui

Dv 1(2)
Lungimea peate
n dinti,

Pentru

Ln

D v 1(2)

In general:
D e1 (2)

0.334 m(n )

= 20

n=

z
g

rotunjit la intreg

+ 0.5

rotunjit la intreg
Ln
Ln 0

Ln 0

= mcos

0 [ ( n0.5 ) + + zev 0 ]
Ln

= L n 0 + Ln

= 2 m sin 0

= mn cos

0 n [ ( n0.5 ) + zev 0 f ]
Ln

= 2 n mn sin 0 n

Conditiile pentru masurare:


Ln
B
sin 0 n
rotunjirea se face in minus daca partea zecimala este mai mica decat 0.2 si in plus
daca este mai mare de 0.2.

S-ar putea să vă placă și