Sunteți pe pagina 1din 10

INGINER CHIMIST

In cadrul S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOSAN sunt incadrati 20 ingineri chimisti care raspund si indruma direct asupra calitatii apei.
Procesul de munca:
Consta in supravegherea, conducerea si controlul tuturor activitatilor ce se desfasoara la punctele de lucru si in celelalte sectoare de activitate;
asigurarea aprovizionarii cu materiale, piese semifabricate, substante si subansambluri necesare efectuarii de operatii tehnologice raspund de
calitatea lucrarilor, calendarul si predarea lor la beneficiar.

Nu s-au inregistrat accidente de munca, incidente sau imbolnaviri profesionale


Descrierea componentelor sistemului de munca:
1. Mijloace de productie :

Instrumente de scris;

Hartie de scris;

Dosare, bonuri, registre, acte si documente;

Desene planuri de operatii, carti tehnice ale mijloacelor de productie, literatura de specialitate, birouri, dulap, scaun, rafturi,
autoturisme pentru deplasare;

Elemente de birotica, scule, dispozitive material, mijloace de productie.


2. Sarcina de munca:

Sosirea la locul de munca;

Verificarea dotarii si utilizarii EIP;

Informarea asupra lucrarilor ce trebuie efectuate si transmiterea lor catre lucratorii de la punctele de lucru;

Asigurarea conditiilor de securitate la locul de munca;

Supervizarea modului de executie si calitatii lucrarilor executate de operatori, intocmirea documentelor specifice (pontaj,
analize si situatii);

Deplasarea la sediile unor beneficiari pentru rezolvarea diverselor probleme ce apar si care sunt neprevazute;

Efectuarea instructajului SSM; receptia unor masini, utilaje, scule, si materiale; efectuarea de comenzi pentru material e si
semifabricate necesare lucrului;
Transmiterea pe cale ierarhica a problemelor ce apar si care nu pot fi rezolvate direct la locurile de munca; deplasari in teren la
punctele de lucru;
Strangerea si asigurarea actelor;
Curatenia la locul de munca;
Plecarea de la locul de munca pe durata normal de deplasare.

1. Mediul de munca:
Activitatea se desfasoara in spatii inchise-birouri la sediul social sau in baraci la punctele de lucru; in aer liber la punctele de lucru, in
conditii atmosferice cu variatii de temperatura conform anotimpurilor, vara cald, iarna frig, umiditate mare sau mica, zgomot, vibratii,
noxe chimice si biologice in functie de zonele de munca; iluminat natural sau artificial; curenti de aer; cai de acces libere sau blocate;
noroi, apa, zapada;

Executantul:
Are calificarea necesara indeplinirii sarcinii de munca;
Este instruit din punct de vedere SSM;
Lucreaza singur sau in echipa in birou sau la punctele de lucru din exterior;
Lucreaza singur 8 ore/zi in conditii normale de munca.
In situatii de deplasari sau urgent timpul de lucru poate fi crescut;

Identificarea factorilor de risc si intocmirea fisei de evaluare

Factorii de risc identificati cuantificati pe componentele sistemului de munca de la locul de munca INGINER CHIMIST , forma concreta de
manifestare, nivelurile partiale si nivelul global de risc / securitate , calculate sunt prezentate in FISA, iar reprezentarea grafica a nivelurilor
partiale de risc ale factorilor identificati F1, F2, F3,F29 este data in figura.
Interpretarea rezultatelor evaluarii
Nivelul de risc global calculate pentru locul de munca INGINER CHIMIST este egal cu 2,92 fiind
situate sub nivelul de risc admis in Romania de 3,5 .
Din FISA DE EVALUARErezulta ca din cei 29 factori de risc identificati si evaluati, 3 au nivel partial de risc peste 3,5 fiind considerati ca
factori de risc inacceptabili; Factorii de risc cu nivel de risc inacceptabil in ordine descrescatoare a graviatatii consecintelor si valorii nivelului
partial de risc sunt:
F7. Proiectarea de corpuri dure la inspectarea locurilor de munca pe santier sau pe
sectie. nivel partial de risc 4.
F22. Accident in trafic... nivel partial de risc 4
F26. Stationarea si deplasari in zone interzise. nivel partial de risc 4
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc identificati si evaluati pe componentele sistemului de munca, situatia se prezinta astfel:

34,5 % factori de risc proprii mijloacelor de productie;


17,2 % factori de risc proprii mediului de munca;
20,7 % factori de risc proprii sarcinii de munca;
27,6 % factori de risc proprii executantului;

Factori de risc cu nivel inacceptabil (4) apartin si mijloacelor de productie (1) si executantului (2)
Din analiza rezultatatelelor FISA DE EVALUAREse constata ca din cei 29 factori de risc identificati si evaluati, un nr. de 18, adica 62 % au
consecinte ireversibile asupra organismului uman (deces sau invaliditate), astfel ca locul de munca INGINER CHIMIST prezinta pericol mare de
accidentare si inbolnaviri profesionale .

Propuneri si masuri

In scopul micsorarii sau eliminarii celor 3 factori de risc inacceptabili si reducerea in domeniul acceptabil, la locul de munca INGINER
CHIMIST este necesara aplicarea unor masuri de securitate a muncii prezentate Fisa de masuri propuse.

LEGENDA

F1. Lovire in si de catre mijloace de transport la deplasarea la si de la locul de munca;


F2. Lovire de catre utilajele in dotare;
F3.Taierea si inteparea cu obiecte cu suprafete, muchii sau virfuri taioase;
F4. Cadere libera de piese, scule, materiale de la cota superioara
F5. Scurgere libera de lichide combustibil lubrifianti
F6. Organe de masini in miscare prindere, antrenare;
F7. Proiectare de corpuri dure la inspectarea locurilor de munca pe santier sau sectie;
F8. Temperaturi ridicate a suprafetelor metalice in contact cu epiderma
F9. Electrocutarea prin atingere directa-conductori neizolati sau tablouri electrice existente in mediul umed, legaturi electrice deteriorate;
F10. Electrocutarea prin atingerea indirecta datorata: deteriorarii izolatiilor de legare la pamant(corodare)sau deteriorarea izolatiei
conductorilor electrici
F11.Curenti de aer in birou sau in exterior;
F12.Zgomot de utilaje in atelierul de productie sau pe santier
F13. Temperaturi ridicate ale aerului in timpul verii si scazute in timpul iernii;
F14. Calamitati naturale seism, viscol, inundatii, inzapeziri, grindina, caderi de copaci.
F15. Praf la lucru pe santier

F16. Lucrari in schimburi prelungite in deplasari pe trasee lungi si la urgente pe santier;


F17. Supraicalzirea mijloacelor de transport materiale;
F18. Folosirea mijloacelor de productie in alte scopuri;
F19. Efort static, pozitie de lucru asezat pe timpul deplasarilor, mers pe jos;
F20. Decizii rapide in scurt timp in trafic si la punctul de lucru
F21. Stres cauzat in negocieri
F22. Accidente in trafic;
F23. Efectuarea de improvizatii la sistemul electric pe santier sau sectie de productie
F24. Caderea de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare;
F25.Caderea de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare alunecare, dezechilibrare;
F26. Stationarea si deplasari in zone interzise;
F27. Stationati si deplasari in zone interzise;
F28. Utilizarea aparatelor electrice sub tensiune
F29. Neansusirea instructajului privind securitatea si sanatatea in munca si a instructiunilor de acordare a primului ajutor

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA ESTE:

3x(4x4)+17x(3x3)+8x(2x2)+1x(1x1)
Nrg =

234

------------------------------------------------------------------------------ = -------------

3x4+17x3+8x2+1x1

= 2,92

80

NIVELUL DE SECURITATE AL LOCULUI DE MUNCA ESTE:

Nsg =

8-2,92 =5,08

S.C.APA
NOVASERVS.A
BOTOSANI

NR. CRT
0

1.

2.

FISA DE MASURI PROPUSE


Locul de munca
INGINER CHIMIST

NIVEL
DE RISC

FACTOR DE RISC
1

F7. Proiectare de corpuri dure la inspectarea


locurilor de munca pe santier sau sectie;

F22. Accidente in trafic;

3.

F26. Stationarea si deplasari in zone interzise;

4.

F9. Electrocutarea prin atingere directaconductori neizolati sau tablaouri electrice


existente in mediul umed, legaturi electrice
deteriorate;

NOMINALIZAREA MASURII
3
Masuri tehnici:
Folosirea echipamentelor de protectie in timpul lucrului.
Masuri organizatorice:
Instruirea personalului cu privire la acest pericol
Semnalizarea corespunzatoare a zonelor de unde pot fi
proiectate corpuri solide.
Masuri tehnici:
Mentinerea perfecta in stare de functionare a mijloacelor de
transport auto.
Masuri organizatorice:
Conducerea preventiva in trafic;
Instruirea personalului cu privire la acest pericol
Masuri organizatorice:
Semnalizarea corespunzatoare a zonelor periculoase;
Instruirea personalului cu privire la acest pericol;
Masuri tehnici:
Verificarea integritatii cablurilor de alimentare cu energie
electrica si a intrerupatoarelor si inlocuirea celor defecte;
Masuri organizatorice:

F10. Electrocutarea prin atingerea indirecta


datorata: deteriorarii izolatiilor de legare la
pamant(corodare)sau deteriorarea izolatiei
conductorilor electrici
5.

6.

7.

F14. Calamitati naturale seism, viscol, inundatii,


inzapeziri, grindina, caderi de copaci.

F18. Folosirea mijloacelor de productie in alte


scopuri;

Instruirea personalului cu privire la electrosecuritate si


verificarea cunostintelor;
La instalatiile electrice defecte vor interveni numai
persoane calificate;
Masuri tehnice:
Verificarea periodica a prizei de pamant, remedierea
eventualelor defectiuni ale acesteia;
Verificarea circuitelor actionarilor electrice ale masinilor
pentru a nu exista cabluri si legaturi uzate sau imbatranite;
Dotarea utilajelor cu dispozitive de deconectare automata
la aparitia tensiunilor de defect, acolo unde este posibil.
Masuri organizatorice:
Instruirea operatorilor cu privire la electrosecuritate;
Afisarea de postere sugestive referitoare la
electrosecuritate.
Masuri organizatorice:
Evitarea deplasarilor pet imp nefavorabil sip e trasee
periculoase;
Verificarea riguroasa a modului in care se respecta
restrictiile de electrosecuritae.
Masuri organizatorice:
Interzicerea folosirii mijloacelor auto si utilajelor in
alte scopuri decat cele prevazute prin destinatie.