Sunteți pe pagina 1din 42

3FHJTUFSZPVSOFX#PTDIOPX

XXXCPTDIIPNFDPNXFMDPNF

.BJOBEFTQMBUWBTF

SP *OTUSVDJVOJEFVUJMJ[BSF

SM
SB

 

6WDUW

$ % &  
5HVHWVHF

ro

Cuprins

8 Folosire conform destina iei . .


( Indica ii de siguran . . . . . . . .
nainte de a pune
aparatul n func iune . .
La livrare . . . . . . . . . . .
La instalare . . . . . . . . .
La func ionarea zilnic
Blocarea u ii. . . . . . . .
Cnd apar deficien e .
n caz de salubrizare. .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

7 Protec ia mediului . . . . . . . . . . .

4
4
.4
.5
.5
.6
.6
.6
.7
8

- Vasele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Nu sunt indicate . . . . . . . . . . . .
Stricciuni ale sticlei i vaselor .
A ezarea. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scoaterea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce ti i pahare . . . . . . . . . . . . .
Oale i crati e . . . . . . . . . . . . . .
Co pentru tacmuri . . . . . . . . .
Etajere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
epi rabatabili . . . . . . . . . . . . . .
Suport pentru piese mrunte . .
Suportul pentru cu ite . . . . . . . .
Reglarea nl imii co ului . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 13
. 13
. 14
. 14
. 14
. 15
. 15
. 15
. 16
. 16
. 16
. 16

Ambalajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aparatele vechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

. Detergent

* Face i cuno

Turna i substan de cur at . . . . . . . 18


Detergent combinat . . . . . . . . . . . . . 19

tin
cu aparatul . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Panoul de deservire . . . . . . . . . . . . . . 9
Interiorul aparatului . . . . . . . . . . . . . . . 9
Meniul Vedere general . . . . . . . . . . . 9

+ Instala ie de dedurificare/
Sarea special . . . . . . . . . . . . . 10
Reglare . . . . . . . . . . . . . . .
Tabelul durit ii apei . . . . .
Folosirea de sare special
Substan de cur at
cu componente de sare . .
Oprirea indicatorului
de dedurizare . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 10
. . . . . . . . 10
. . . . . . . . 11
. . . . . . . . 11
. . . . . . . . 11

, Substan de limpezit . . . . . . .

12

Reglarea cantitatea
de substan de limpezire. . . . . . . . . 12
Oprirea indicatorului de adugare
substan de limpezire . . . . . . . . . . . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . 17

/ Centralizator al programelor . . 20
Selectarea programului. . . . . . . . . . . 20
Indica ii pentru institutele
de testare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

0 Func ii suplimentare

. . . . . . . . 21

Economie de timp
(VarioSpeedPlus) . . . . . .
ncrcare pe jumtate . . .
IgienaPlus (HygienePlus)
Zona intensiv . . . . . . . .
Uscare extra . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 21
. 21
. 21
. 21
. 21

1 Utilizarea aparatului . . . . . . . . . 22
Datele programului .
Aquasensor. . . . . . .
Pornirea aparatului .
Afi aj optic n timpul
programului. . . . . . .

.....
.....
.....
desf
.....

.....
.....
.....
urrii
.....

. . . 22
. . . 22
. . . 22
. . . 22

ro

Folosire conform destina iei

Indicatorul timpului rmas.


Preselec ia timpului. . . . . .
Sfr itul programului. . . . .
Oprire automat /
Iluminatul interior . . . . . . .
Opri i aparatul . . . . . . . . . .
ntreruperea programului .
ntreruperea programului .
Schimbarea programului .
Uscare intensiv . . . . . . . .

2 Cur area

. . . . . . . . 23
. . . . . . . . 23
. . . . . . . . 23

destina iei
eriosF
ol

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. 24
. 24
. 24
. 25
. 25
. 25

. . . . . . . 26

ieinaitsde

. . . . . . . 26
. . . . . . . 27
. . . . . . . 27

3 Ce-i de fcut n caz de


defec iune? . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pompa de evacuare
a apei murdare . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tabel de defec iuni . . . . . . . . . . . . . . 29

4 Serviciul pentru clien i . . . . . .


5 Instalarea i racordarea . . . . .
Volum de livrare . . . . . . . . .
Indica ii de siguran . . . . . .
Livrarea. . . . . . . . . . . . . . . .
Date tehnice . . . . . . . . . . . .
Instalarea . . . . . . . . . . . . . .
Racordul apei evacuate . . .
Racordul de ap potabil . .
Racordarea la ap cald . .
Racordul electric. . . . . . . . .
Demontare . . . . . . . . . . . . .
Transportul . . . . . . . . . . . . .
Siguran a contra nghe ului
(Evacuarea aparatului) . . . .

m
oronfc

Acest aparat este destinat


utilizrii casnice
n gospodriile individuale
i pentru mediul casnic.
Folosi i Ma ina de splat
vase numai n gospodrie
i numai n scopul indicat:
pentru splarea de vase
de uz casnic.

i ntre inerea . . . . . 26

Starea general a ma inii . .


Sarea special i substan a
de limpezire . . . . . . . . . . . .
Sitele. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bra ele de stropire . . . . . . .

8 Folosire conform

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

37
37

. 37
. 37
. 38
. 38
. 38
. 38
. 39
. 39
. 39
. 40
. 40

. . . . . . . 40

( Indica ii de siguran
iiacndiI

Copiii de la 8 ani i persoanele,


care din cauza strii fizice sau
senzoriale sau a capacit ii
psihice, din lips de experien
sau din necunoa tere nu sunt n
stare s utilizeze aparatul, nu au
voie s foloseasc acest aparat
fr supraveghere sau fr
indica ia persoanei
responsabile.
nainte de a pune aparatul
n func iune
Citi i cu aten ie instruc iunile
de utilizare i de montaj!
Ele con in informa ii importante
privind instalarea, folosirea
i ntre inerea aparatului.
Pstra i toate documentele
pentru folosirea lor ulterioar
sau pentru urmtorul utilizator.

nagurisde

Indica ii de siguran

La livrare
1. Verifica i imediat ambalajul
i ma ina de splat vase,
dac nu au fost deteriorate
n timpul transportului. Nu
pune i n func iune un aparat
deteriorat, ci lua i legtura
cu furnizorul dvs.
2. V rugm s salubriza i
materialul de ambalaj
conform normelor.
3. Ambalajul i pr i ale
acestuia nu vor fi ncredin ate
copiilor. Exist pericol
de asfixiere din cauza
cartoanelor pliante i
a foliilor.
La instalare
Ave i grij, ca partea din
spate a ma inii de splat
vase s nu mai fie liber
accesibil dup instalare
(protec ie contra atingerii din
cauza suprafe ei fierbin i).
Executa i instalarea
i racordul n conformitate
cu instruc iunile de instalare
i de montaj.
La instalare ma ina de splat
vase trebuie s fie separat
de re ea.
Asigura i-v c sistemul
de protec ie al instala iei
electrice a locuin ei este
instalat conform prescrip iilor.

ro

Condi iile de racordare


trebuie s corespund
indica iilor de pe plcu a
de tip 9: a ma inii
de splat vase.
Dac se deterioreaz cablul
de racordare la re ea
al acestui aparat, el trebuie
nlocuit printr-un cablu
de racordare special.
Pentru a evita pericole,
acesta trebuie procurat
numai de la serviciul pentru
clien i.
Dac ma ina de splat vase
urmeaz a fi montat ntr-un
dulap nalt, acesta trebuie
fixat regulamentar.
Dac ma ina de splat vase
se monteaz sub sau
deasupra altor aparate
casnice, trebuie urmate
informa iile referitoare la
instalarea n combina ie cu
un ma ina de splat vase din
instruc iunea de montaj
a aparatelor respective.
Ave i n vedere i n viitor
instruc iunile de montaj
pentru ma ina de splat
vase, pentru a asigura
o func ionare sigur a tuturor
aparatelor.

ro

Indica ii de siguran

Dac nu exist informa ii sau


dac instruc iunea de montaj
nu con ine indica ii
corespunztoare, trebuie s
v adresa i la productorul
acestor aparate, pentru a v
asigura, c ma ina de splat
vase poate fi instalat
deasupra sau dedesubtul
acestor aparate.
n cazul n care nu pute i
ob ine informa ii de la
productor, nu ave i voie s
instala i ma ina de splat
vase deasupra sau sub
aceste aparate.
Dac istala i deasupra
ma inii de splat vase un
cuptor cu microunde, acesta
poate fi deteriorat.
Monta i aparatele de montat
dedesubt sau integrabile
numai sub o plac de lucru
continu, care este prins
cu uruburi de dulapurile
nvecinate, pentru a se
asigura stabilitatea.
Nu instala i aparatul
n apropiere de surse
de cldur (calorifere,
acumulatoare de cldur,
sobe sau alte aparate, care
produc cldur) i nu-l
monta i sub un cmp
de gtit.
Dup instalarea aparatului
techerul trebuie
s fie accesibil.
(Vezi Racordul electric)

La anumite modele:
Carcasa din material plastic
a racordului de ap con ine
un ventil electric. n furtunul
de alimentare se afl
cablurile de racordare.
Nu tia i acest furtun,
nu scufunda i carcasa n ap.
La func ionarea zilnic
Acorda i aten ie indica iilor
de siguran i de utilizare
de pe ambalajul produselor
de cur at i de limpezire.
Siguran a pentru copii
(blocarea u ii) *
Blocareau i

Descrierea siguran ei pentru


copii se afl n spate n plic.
* n func ie de model
Cnd apar deficien e
Repara iile i interven iile pot
fi executate numai de ctre
speciali ti. Pentru aceasta
aparatul trebuie separat
de re ea. Se trage techerul
de re ea sau se decupleaz
siguran a. Se nchide
robinetul de ap.

Indica ii de siguran

n caz de deteriorare, n
special a bordului de operare
(crpturi, guri, taste rupte)
sau afectri ale func iunii u ii,
aparatul nu mai trebuie
folosit. Scoate i techerul din
priz sau opri i siguran a.
nchide i robinetul, chema i
serviciul pentru clien i.
n caz de salubrizare
1. Face i imediat neutilizabile
aparatele scoase din uz
pentru a exclude accidente
ulterioare.
2. Supune i aparatul unei
salubrizri reglementare.

m Avertizare

Pericol de rnire!
Ma ina de splat vase ar
trebui s fie deschis numai
pentru pu in timp pentru
ncrcare i descrcare,
pentru a evita rniri
ca de ex. prin mpiedicare.
Cu itele i alte ustensile
cu vrfuri ascu ite trebuie
a ezate cu vrfurile n jos
n co ul pentru tacmuri
sau n pozi ie orizontal
pe suportul pentru cu ite*.
Nu v a eza i i nu sta i
pe u a deschis.
Ave i grij la aparatele care
stau separat, ca s nu
suprancrca i co urile.

ro

Dac aparatul nu st ntr-o


ni i este accesibil
un perete lateral, zona
balamalei u ii trebuie s fie
mascat din motive
de siguran (pericol
de rnire). Masca o pute i
ob ine ca accesoriu special
la serviciul pentru clien i
sau n comer ul
de specialitate.
* n func ie de model

m Avertizare

Pericol de explozie!
Nu pune i diluant n camera
de splare. Exist pericol
de explozie.

m Avertizare

Pericol de oprire!
n timpul desf urrii
programului u a
se va deschide cu grij. Exist
pericolul ca din aparat s se
stropeasc ap fierbinte.

m Avertizare

Pericole pentru copii!


Folosi i siguran a pentru
copii, dac aceasta exist.
O descriere exact gsi i
la sfr itul instruc iunii,
n plic.
Nu permite i copiilor s se
joace cu ma ina sau s
o deserveasc.

ro

Protec ia mediului

ine i copiii departe


de substan ele de cur at
i de limpezire. Acestea
ar putea produce irita ii
n gur, faringe i la ochi
sau s duc la asfixiere.
ine i copiii la distan
de ma ina de splat vase
deschis. Apa din
compartimentul de splare
nu este potabil, n ea se pot
afla resturi de substan
de splare.
Fi i aten i la copii, s nu- i
introduc mna n tvi a
pentru tablete 1:. Degetele
mici s-ar putea prinde
n li uri.
Ave i grij la aparatele
montate la nl ime, ca la
deschiderea i nchiderea
u ii s nu se prind sau s
nu se striveasc copiii ntre
u a aparatului i u a
dulapului aflat dedesubt.
Copiii se pot nchide n
aparat (pericol de asfixiere)
sau s ajung ntr-o alt
situa ie de pericol.
Din aceast cauz la
aparatele care nu se mai
folosesc: trage i techerul
de re ea, tia i i ndeprta i
cablul de re ea. Deteriora i
nchiztoarea astfel ca u a
s nu se mai nchid.

7 Protec ia mediului
aiceotP
r

uiulm
die

Att ambalajul aparatelor noi ct


i aparatele vechi con in materii prime
valoroase i materiale refolosibile.
V rugm s salubriza i fiecare parte
separat dup sorturi.
Despre cile actuale de salubrizare v
rugm s v informa i la comerciantul
dvs. de specialitate sau la administra ia
comunei sau a ora ului dvs.

Ambalajul
Toate pr ile din material plastic ale
aparatului sunt marcate cu un semn
scurt normat interna ional (de ex. >PS<
polistirol). Astfel este posibil
la salubrizarea aparatului o separare
dup sorturi a de eurilor de material
plastic.
V rugm s respecta i indica iile
de siguran sub titlul La livrare.

Aparatele vechi
V rugm s respecta i indica iile
de siguran sub titlul La salubrizare.

Acest aparat este marcat


corespunztor directivei
europene 2012/19/UE n privin a
aparatelor electrice i electronice
vechi (waste electrical and
electronic equipment WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare napoi, valabil n
ntreaga UE, i valorificarea
aparatelor vechi.

Face i cuno tin cu aparatul

Interiorul aparatului

* Face i cuno tin


cu aparatul
ieF
ca

nitunoc

Ilustra iile panoului de deservire i ale


interiorului aparatului se gsesc n fa
n plic.
La diferitele pozi ii se fac referiri n text.

Panoul de deservire
( Comutatorul PORNIT/OPRIT
0 Taste de program **
8 Indicator verific alimentarea
cu ap
@ Indicatorul de umplere cu sare
H Indicatorul de nivel al substan ei
de limpezire
P Preselec ia timpului *
X Func ii suplimentare **
` Tasta START
h Afi ajul cu cifre
)" Deschiztor de u
* n func ie de model
** Numrul n func ie de model

ro

ultarpauc

1" Iluminatul interior *


1* Co ul superior pentru vase
12 Suportul pentru cu ite *
1: Tvi a pentru tablete
1B Bra ul de stropire de sus
1J Bra ul de stropire de jos
1R Recipient de rezerv pentru sare
special
1Z Sitele
1b Co pentru tacmuri
1j Co ul inferior pentru vase
9" Recipient de rezerv pentru
substan a de limpezire
9* Camera substan ei de cur at
92 Zvor de nchidere pentru camera
substan ei de cur at
9: Plcu a de tip
* n func ie de model

Meniul Vedere general


Reglrile le gsi i n fiecare capitol.

Duritatea apei : - :
Uscare intensiv : - :
Substan de limpezit : - :
Apa cald : - :
Sonerie de terminare a programului
: - :
Oprirea automat : - :
Afi aj optic n timpul desf urrii
programului : -:

ro

Instala ie de dedurificare/Sarea special

+ Instala ie
de dedurificare/Sarea
special
eialatnsI

aerS
a/eracifidurede

Pentru rezultate bune ale splrii ma ina


de splat vase are nevoie de ap
moale, adic srac n calciu, cci altfel
se depun resturi albe de calciu pe vase
i n interiorul ma inii.
Apa din conduct peste 7 dH
(1,2 mmol/l) trebuie dedurizat. Aceasta
se realizeaz cu ajutorul srii speciale
(sare de regenerare) n instala ia
de dedurificare a ma inii de splat vase.
Reglajul i cantitatea de sare necesar
depinde de gradul de duritate al apei
dvs. de la robinet (vezi tabel).

Reglare
Cantitatea de sare de adugat este
reglabil de la : pn la :.
La valoarea de reglare : nu este
necesar sarea.
1. Afla i valoarea durit ii apei dvs. de
la robinet. Aici v ajut ntreprinderea
de gospodrire a apei.
2. Valoarea de reglare va fi luat din
tabelul de durit i ale apei.
3. Deschide i u a.
4. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
5. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :....
6. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.

10

laicpes

Pentru a modifica reglajul:


1. Se apas tasta de programe 3.
Cu fiecare apsare a tastei valoarea
de instalare cre te cu o treapt;
dac se atinge valoarea :
indicatorul sare din nou la :
(oprit).
2. Se apas tasta START `.
Valoarea reglat este memorat
n aparat.
3. Se nchide u a.

Tabelul durit ii apei


9DORDUHD 'RPHQLXO
GXULWLL GHGXULWDWH
DSHLG+

PPROO

9DORDUHD
UHJODW
ODPDLQPRDOH

PRDOH

PHGLH

PHGLH

PHGLH

WDUH

WDUH

WDUHInstala ie de dedurificare/Sarea special

Folosirea de sare special


Umplerea srii speciale trebuie fcut
ntotdeauna naintea pornirii aparatului.
A a se ajunge ca solu ia de sare
vrsat s poat fi splat imediat i s
nu apar fenomenul de coroziune
n recipientul de splare.
1. De uruba i capacul recipientului
de rezerv 1R.
2. Umple i recipientul de sare cu ap
(necesar numai la prima punere
n func iune).
3. Apoi turna i sare special (nu sare
de buctrie sau tablete).
Apa va fi nlocuit i se va scurge.
ndat ce indicatorul de umplere
cu sare @ lumineaz n panoul
de operare, ar trebui adugat din nou
sare special.

* n func ie de model

ro

Folosirea de substan e
de cur are cu componente
de sare
Substandecuratcucompone tedesare

La folosirea de substan e de cur at


combinate cu componente de sare se
poate n general renun a la sare
special pn la o duritate a apei
de 21 dH (37 fH, 26 Clarke,
3,7 mmol/l). La durit i ale apei
de peste 21 dH este necesar i aici
folosirea de sare special.

Oprirea indicatorului
de umplere cu sare /
dedurizare
Opri eaindicatorul idede urizare

Dac indicatorul de umplere


cu sare @ deranjeaz
(de ex. la folosirea de substan e
de cur are combinate cu componente
de sare), el poate fi oprit.
Se procedeaz cum este descris
la Reglarea instala iei
de dedurificare i se pozi ioneaz
valoarea pe :.
Astfel instala ia de dedurizare
i indicatorul de umplere cu sare
sunt oprite.

m Aten ie
Nu introduce i niciodat solu ie
de cur at n compartimentul pentru
sare special. Prin aceasta pute i
deteriora instala ia de dedurificare.

11

ro

Substan de limpezit

, Substan de limpezit
natSubs

tm
izpelde

ndat ce lumineaz pe plcu


indicatorul de adugare
de limpezitor H, mai exist o rezerv
de solu ie de limpezire pentru 1-2
splri. Ar trebui adugat solu ie
de limpezire.
Substan a de limpezire este necesar
pentru vase fr pat i pahare
transparente. Folosi i numai substan e
de limpezire pentru ma inile casnice
de splat vase.
Detergen i combina i cu componente
de limpezire pot fi folosi i numai pn
la o duritate a apei de 21 dH (37 fH,
26 Clarke, 3,7 mmol/l). La durit i ale
apei de peste 21 dH este i aici
necesar folosirea substan ei
de limpezire.
1. Deschide i recipientul de
rezerv 9" apsnd i ridicnd
eclisa de pe capac.

12

2. Turna i cu grij substan


de limpezire pn la semnul max.
al deschiderii de umplere.

PD[

3. Se nchide capacul pn cnd se


aude c s-a fixat.
4. terge i substan a de limpezire
vrsat, dac este cazul, cu o crp,
pentru ca la urmtoarea splare s
nu se formeze spum excesiv.

Reglarea cantitatea
de substan de limpezire
Cantitatea de substan de limpezire
de adugat este reglabil de la :
pn la :. Pozi iona i cantitatea de
limpezitor de adugat la : pentru a
ob ine un rezultat foarte bun al uscrii.
Din fabric este deja reglat
treapta :.
Modifica i cantitatea de substan
de limpezire numai dac pe vase rmn
dungi (se regleaz o treapt mai jos)
sau pete de ap (se regleaz o treapt
mai sus).
1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :....

Vasele
4. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.
5. Se apas tasta de programe #
pn cnd la afi ajul cu cifre h
apare valoarea reglat din
fabric :.
Pentru a modifica reglajul:
1. Se apas tasta de programe 3.
Cu fiecare apsare a tastei valoarea
instalat se majoreaz cu o treapt;
dac se atinge valoarea :,
indicatorul sare din nou la :
(oprit).
2. Se apas tasta START `.
Valoarea de reglare este n memorie.
3. Se nchide u a.

Oprirea indicatorului
de adugare substan
de limpezire
Dac indicatorul de adugare substan
de limpezire H deranjeaz
(de ex. la utilizarea de substan
de cur are combinat cu componente
de limpezire), el poate fi oprit.
Se procedeaz cum este descris
la Reglarea cantit ii de substan
de limpezire i se pozi ioneaz
valoarea pe :.
Astfel indicatorul de adugare substan
de limpezire H este oprit.

ro

- Vasele
elV
esa

Nu sunt indicate
Tacmurile i vasele din lemn.
Pahare sensibile de decor, vasele
artizanale i antice. Decorurile
nu sunt rezistente la splarea
cu ma ina.
Pr i din materiale plastice
nerezistente la cldur.
Vasele din cupru i alam.
Vase murdrite cu cenu , cear,
unsoare mineral sau vopsea.
Decorurile pe sticl, piesele din aluminiu
i de argint pot avea tendin
de colorare sau albire la splare. i
anumite sorturi de sticl (ca
de ex. obiecte din cristal) se pot tulbura
dup cteva splri.

Stricciuni ale sticlei


i vaselor
Cauze:
Felul sticlei i procedeul
de producere a sticlei.
Compozi ia chimic a solu iei
de cur at.
Temperatura apei programului
de splare.
Recomandare:
Se vor folosi numai sticl i por elan,
care au fost desemnate
de productor ca fiind rezistente
la splarea n ma ina de splat.
Se va folosi substan de cur are
care este marcat ca protectoare
pentru vase.
Vasele din sticl i tacmurile se vor
scoate ct se poate de curnd din
ma ina de splat vase.

13

ro

Vasele

A ezarea

Ce ti i pahare

1. ndeprta i resturi de mncare


grosiere. Nu este necesar
presplarea sub ap curent.
2. A eza i vasele astfel ca
s stea sigur i s nu se
rstoarne.
toate vasele s stea
cu deschiderea n jos.
vasele convexe sau concave s
stea oblic pentru ca apa s se
poat scurge.
nu trebuie s mpiedice rotirea
celor dou bra e de stropire 1B
i 1J.
Piese mici de vesel nu ar trebui splate
n ma ina de splat vase, pentru c ele
pot cdea u or din co uri.

Co ul superior pentru vase 1*

Scoaterea

Indica ie
Ave i grij s nu fie vase deasupra
lca ului n tvi a pentru tablete 1:.
Acestea ar putea s blocheze capacul
compartimentului de detergent 9*.

Pentru a se evita cderea de stropi


de ap din co ul de sus pe vasele din
co ul de jos se recomand ca aparatul
s fie golit de jos n sus.
Vesela fierbinte este sensibil la ocuri!
Din acest motiv lsa i-o n ma ina
de splat vase s se rceasc dup
terminarea programului, pn cnd
o pute i apuca bine cu mna.
Indica ie
Dup sfr itul programului se mai pot
vedea picturi de ap n interiorul
aparatului. Aceasta nu are niciun efect
asupra uscrii veselei.

14

Vasele

ro

Oale i crati e

Co pentru tacmuri

Co ul de vase de jos 1j

Tacmurile ar trebui a ezate


ntotdeauna nesortate cu partea ascu it
n jos.
Pentru a evita eventuale rniri, a eza i
piesele lungi i ascu ite i cu itele
pe suportul pentru cu ite.

Sfat util
Vasele foarte murdare (oale) ar trebui
s le pune i n co ul de jos. Datorit
jetului de stropire mai puternic ob ine i
un rezultat mai bun al splrii.
Sfat util
Alte exemple privind modul n care
pute i aranja vasele n spltor n mod
optim le gsi i pe pagina noastr
de Internet, pe care le pute i descrca
n mod gratuit. Adresa de Internet
o gsi i pe verso-ul acestei instruc iuni
de utilizare.

Etajer

Etajere *

Etajera i spa iul de dedesubt le pute i


folosi pentru ce ti mici i pahare sau
pentru tacmuri mai mari ca de ex.
linguri de lemn sau seturi de servire.
Etajera poate fi rabatat n sus, dac nu
este folosit.
&/,&.
* n func ie de model este posibil o
reglare n nl ime n 3 trepte. Pentru
aceasta etajera se a eaz mai nti
vertical i se trage n sus, apoi a ezat
pu in oblic se mpinge n jos la nl imea
dorit (1, 2, sau 3) i se fixeaz cu un
clic auzibil.
15

ro
epirab tabil

Vasele

Suportul pentru cu ite *

epi rabatabili *

Suportulpentrucuite

* n func ie de model
Cu ite lungi i alte ustensile pot fi
ordonate n pozi ie orizontal.

* n func ie de model
epii sunt rabatabili, pentru ordonarea
mai bun a oalelor, castroanelor
i paharelor.

Reglareanlimico ul i

Suport pentru piese mrunte *

Reglarea nl imii co ului *

Suportpentrupies mrunte

* n func ie de model
n acesta pot fi inute n siguran piese
mici cum ar fi cupe, capace, etc.

* n func ie de model
Co ul de vase superior 1* poate fi
reglat n nl ime dup necesit i pentru
a crea mai mult loc pentru vase mai
nalte n co ul superior sau n co ul
inferior.
nl imea aparatului 81,5 cm
Co ul
superior
Treapta 1 max.
Treapta 2 max.
Treapta 3 max.

22 cm
24,5 cm
27 cm

Co ul
inferior
30 cm
27,5 cm
25 cm

nl imea aparatului 86,5 cm


Co ul
superior
Treapta 1 max.
Treapta 2 max.
Treapta 3 max.

24 cm
26,5 cm
29 cm

Co ul
inferior
33 cm
30,5 cm
28 cm

n func ie de alctuirea co ului superior


la modelul aparatului dvs. alege i unul
din urmtoarele dou moduri
de procedare:

16

Detergent

ro

Co ul superior cu mnere
laterale

Co ul superior cu perechile
de role superioare i inferioare

1. Trage i co ul superior pentru vase


n afar 1*.
2. Pentru coborre apsa i succesiv
spre interior cele dou mnere de
pe partea stng i partea dreapt
a co ului. ine i n acest timp co ul
lateral de partea de sus ca s
nu cad brusc n jos.

1. Trage i co ul superior pentru vase


n afar 1*.
2. Scoate i co ul superior
i suspenda i-l pe rolele de sus
(treapta 3) sau pe rolele de jos
(treapta 1).

. Detergent
3. Pentru ridicare apuca i co ul lateral
de marginea se sus i ridica i-l.
4. nainte de a-l introduce, asigura i-v
c el se afl la aceea i nl ime
n ambele pr i. Altfel u a aparatului
nu se poate nchide i bra ul
de stropire de sus nu va avea
legtur cu circuitul de ap.

ntgereD
te

Pentru ma ina de splat vase pute i


folosi tablete precum i substan
de cur at sub form de pulbere
sau lichid, dar n nici un caz detergent
pentru splare manual. n func ie de
gradul de murdrire doza poate fi
potrivit individual cu pulbere sau cu
detergent lichid. Tabletele con in pentru
toate sarcinile de cur are o cantitate
suficient de mare de substan e active.
Detergen i moderni, eficien i, folosesc
cu preponderen o re et alcalin
redus cu fosfat i enzime. Fosfa ii
neutralizeaz calciul n ap. Enzimele
descompun amidonul i dizolv
albumina. Rareori se gsesc detergen i
fr fosfa i. Acestea au o capacitate mai
slab de neutralizare a calciului i
necesit o cantitate mai mare a dozei.
Pentru ndeprtarea petelor colorate
(de ex. ceai, ketchup) se folosesc cel
mai adesea substan e de albit pe baz
de oxigen.

17

ro

Detergent

Indica ie
Pentru un rezultat bun al splrii
respecta i ntocmai indica iile de
pe ambalajul detergentului!
n caz de alte ntrebri, v recomandm
s v adresa i la serviciile
de consultan ale productorilor.

2. Se nchide capacul cutiei


de substan de cur at prin
mpingere n sus, pn cnd
nchiztoarea se blocheaz fr
probleme.

m Avertizare Acorda i aten ie

indica iilor de siguran i de utilizare


de pe ambalajul produselor de cur at
i de limpezire.

Turna i substan de cur at


1. n cazul n care camera pentru
substan a de cur at 9* mai este
nchis, ac iona i zvorul 92 pentru
a o deschide.
Pune i substan a de cur at numai
n caseta uscat 9* (tableta
se a eaz transversal,
nu pe vertical). Dozare: vezi
indica iile productorului de
pe ambalaj.
Grada iile de dozare din cutia
substan ei de cur at 9* v ajut s
introduce i cantitatea corect
de substan de cur at sub form
de pulbere sau n stare lichid.
n mod normal este suficient
o cantitate de 20 ml25 ml
la o murdrire normal. n cazul
folosirii de tablete este suficient
o tablet.

PO
PO
PO

18

Cutia de substan de cur at se


deschide automat la momentul optim
n func ie de program. Substan a
de cur at sub form de pulbere
sau lichid se repartizeaz n aparat
i se dizolv, tableta cade n tvi a
tabletei de cur at i acolo este
dizolvat i dozat.
Sfat util
La vasele pu in murdare n mod obi nuit
este suficient o cantitate mai mic
de substan de cur at dect cea
indicat.
Mijloace de cur are i ngrijire potrivite
pot fi procurate online prin pagina
noastr de Internet sau de la serviciul
nostru pentru clien i (vezi pagina din
spate).

Detergent

Detergent combinat
Pe lng detergen ii tradi ionali (Solo) se
ofer o serie de produse cu func ii
suplimentare. Aceste produse con in
adesea pe lng detergent i substan
de limpezire i nlocuitori de sare (3in1)
i n func ie de combina ie (4in1, 5in1,
etc) alte componente suplimentare
ca de ex. protector pentru sticl sau
luciu pentru o el inoxidabil. Detergen ii
combina i func ioneaz numai pn la
un anumit grad de duritate (de cele mai
multe ori 21dH). Peste aceast limit
trebuie adugat sare i substan
de limpezire.
ndat ce se folosesc detergen i
combina i, programul de splare
se adapteaz n a a fel, nct
s se ob in mereu cel mai bun rezultat
posibil de splare i uscare.

m Avertizare Nu a

eza i piese mici


de splat n tvi a pentru prinderea
tabletei 1:; prin aceasta se mpiedic
dizolvarea uniform a tabletei.

m Avertizare Dac dori i s mai


aduga i vase dup pornirea
programului, nu folosi i tvi a
de prindere a tabletei 1: ca mner
pentru co ul superior. Tableta s-ar putea
gsi deja n tvi i a i putea veni
n contact cu tableta par ial dizolvat.

ro

Indica ii
Rezultate optime de splare
i uscare le ob ine i prin folosirea
de detergen i solo n legtur
cu folosirea separat de sare
i substan de limpezit.
La programe scurte este posibil
ca tabletele s nu dezvolte ntregul
efect de cur are datorit
comportamentului diferit la dizolvare
i s rmn resturi de detergent
nedizolvat. Pentru aceste programe
sunt mai indicate detergen i sub
form de pulbere.
La programul Intensiv (la anumite
modele) este suficient doza de
o tablet. La folosirea de detergent
sub form de pulbere pute i presra
suplimentar pu in detergent pe u a
interioar a aparatului.
i atunci cnd indicatorul Adaug
limpezitor i/sau sare lumineaz,
programul de splare se desf oar
irepro abil, dac se folosesc
detergen i combina i.
n cazul folosirii de detergen i
cu nveli de protec ie solubil n ap:
apuca i nveli ul numai cu minile
uscate i pune i detergentul numai
n compartimentul pentru detergen i
perfect uscat, altfel se poate ajunge
la lipiri.
n cazul n care trece i de detergen i
combina i la detergent solo, ave i
n vedere ca instala ia
de dedurificare i cantitatea
de substan de limpezire s fie
reglate la valoarea corect.

19

ro

Centralizator al programelor

/ Centralizator al programelor
ortazilarC
nte

orm
alogreprla

n acest centralizator este reprezentat numrul maxim de programe posibile.


Programele corespunztoare aparatului i configura ia lor v rugm a le vedea
la panoul dvs. de deservire.
Felul veselei

Felul murdririi

resturi de alimente
oale, tigi, vase i arse sau uscate care
sunt bine lipite, cu
tacmuri
con inut de amidon
nesensibile
sau de albumin

Programul

Func ii
suplimentare
posibile

Desf urarea
programului

toate

Presplare
Splare 70
Splare intermediar
Limpezire 65
Uscare

toate

Se optimizeaz cu ajutorul
senzorilor corespunztor
murdririi.

toate

Se optimizeaz cu ajutorul
senzorilor corespunztor
murdririi.

toate

Presplare
Splare 50
Splare intermediar
Limpezire 65
Uscare

Zona intensiv
Economie de timp
Jumtate
ncrctur
Uscare extra

Presplare
Splare 40
Splare intermediar
Limpezire 60
Uscare

Uscare extra

Splare 45
Splare intermediar
Limpezire 55

fr

Presplare

Intensiv 70

Auto 45 - 65

Auto 45 - 65
vase mixte
i tacmuri

resturi de alimente
obi nuite n menaj,
u or uscate

/
Eco 50

/
vase sensibile,
tacmuri,
resturi de alimente
material plastic i proaspete, pu in
pahare sensibile adezive
la temperatur

Sticl 40/
Sicl 40

/
Rapid 45

toate felurile de
vase

limpezire rece,
cur are intermediar Presplare

Selectarea programului
n func ie de felul veselei i de gradul
de murdrire pute i alege un program
potrivit.

20

Func ii suplimentare

ncrcare pe jumtate *

Indica ii pentru institutele de


testare

ncrcarepejumtae

Dac ave i pu ine vase de splat


(de ex. pahare, ce ti, farfurii), pute i
comuta la jumtate ncrctur. Cu
aceasta economisi i ap, energie
i timp. Pentru splare pune i n cutia
substan ei de cur are ceva mai pu in
substan dect cantitatea recomandat
pentru o ncrctur complet a ma inii.

Institutele de testare primesc indica ii


pentru verificri comparative (de ex.
conform EN60436).
Aici este vorba de condi iile pentru
efectuarea testelor, nu despre rezultate
sau de valori de ntrebuin are.
Cerere prin E-Mail ctre:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numrul de produs
(ENr.) i numrul de fabrica ie (FD), pe
care le gsi i pe plcu a de tip 9: de
pe u a aparatului.

IgienaPlus (HygienePlus) *

IgienaPlus(Hygien Plus)

Cu aceast func ie se cresc


temperaturile i se men in extra lungi,
pentru a ob ine o putere de dezinfec ie
definit. Prin folosirea continu a acestei
func ii se ob ine o stare de igien mai
ridicat. Aceast func ie suplimentar
este ideal de ex. pentru funduri de
tocat sau pentru sticle pentru sugari.

0 Func ii suplimentare
iiFunc

ro

eram
ntieupls

* n func ie de model
Reglabil cu ajutorul tastelor de func ii
suplimentare X.

Economie de timp
(VarioSpeedPlus) *

Economiedetimp(VarioSpe dPlus)

Cu func ia >>Economie de timp<< poate


fi scurtat timpul n func ie de programul
de splare ales cu cca. 20% pn
la 66%. Pentru a ob ine rezultate optime
de cur are i uscare n cazul unei
durate scurtate, se va majora consumul
de ap i de energie.

Zona intensiv *

Zonaintensiv

Perfect pentru ncrcare mixt. Pute i


spla oale i tigi murdrite mai tare
n co ul inferior mpreun cu vase
normal murdare n co ul superior.
Presiunea de stropire n co ul inferior va
fi intensificat, iar temperatura
de splare ceva mai ridicat.

Uscare extra *

Uscare xtra

O temperatur ridicat n timpul


limpezirii i o faz de uscare prelungit
pot face ca pr ile din material plastic
s se usuce mai bine. Consumul
de energie este u or crescut.

21

ro

Utilizarea aparatului

1 Utilizarea aparatului
aeraziliUt

Datele programului
Datele de program (valori de consum)
le gsi i n instruc iunea scurt. Ele
se refer la condi ii normale i
la valoarea reglat pentru duritatea
apei :. Diferi i factori de influen
ca de ex. temperatura apei
sau presiunea n conduct pot duce
la abateri.

Aquasensor

Aquasensor *

* n func ie de model
Aqua-senzorul este un dispozitiv
de msurare optic (barier luminoas),
cu care se msoar gradul de tulburare
al apei de splat.
Folosirea aqua-senzorului este specific
programului. Dac aqua-senzorul este
activ, poate fi preluat ap curat
n urmtoarea baie de splare
i consumul de ap va fi sczut cu 3
6 litri. Dac murdrirea este mai
puternic, apa va fi pompat i nlocuit
cu ap proaspt. n programele
automate temperatura i durata vor
fi suplimentar potrivite cu gradul
de murdrire.

Pornirea aparatului
1. Se deschide robinetul de ap
complet.
2. Deschide i u a.
3. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
Indicatorul programului Eco 50
clipe te. Acest program rmne
selectat, dac nu se apas o alt
tast de program 0. n afi ajul
cu cifre h clipe te durata
aproximativ a programului.
22

uiultarpa

4. Apsa i tasta START `.


5. Se nchide u a.
Se porne te desf urarea
programului.
Indica ie
- pentru utilizarea ma inii de splat
vase n condi ii de protec ie a
mediului:
Din motive ecologice se
preprogrameaz programul Eco 50 la
fiecare pornire a aparatului. Aceasta
menajeaz resursele mediului i nu n
ultimul rnd, buzunarul dvs.
Programul Eco 50 este un program
deosebit de protec ie a mediului. El
este programul standard conform
decretului UE 1016/2010, care
reprezint n modul cel mai eficient
ciclul standard de splare a vaselor
normal murdare i consumul combinat
de energie i ap pentru splarea
acestui fel de vase.

Afi aj optic n timpul


desf urrii programului *

Afi ajopticntimpuldesf ur i programul i

* n func ie de model
n timpul desf urrii programului apare
un punct luminos pe du umea sub u a
aparatului. U a spltorului de vase va fi
deschis numai dup ce punctul
luminos nu mai este vizibil pe du umea.
Dac u a nu este nchis complet
clipe te punctul luminos. *
n cazul montrii la nl ime i cu pies
de mobilier n continuare, punctul
luminos nu este vizibil.
Aceast func ie poate fi modificat
dup cum urmeaz:
1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.

Utilizarea aparatului
3. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :....
4. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.
5. Se apas tasta de programe #
pn cnd la afi ajul cu cifre h
apare valoarea reglat din
fabric :.
Pentru a modifica reglajul:
1. Prin apsarea tastei 3 pute i
dezactiva : sau activa :
func ia.
2. Se apas tasta START `.
Valoarea de reglare este n memorie.
3. Se nchide u a.

Indicatorul timpului rmas


La selectarea programului apare restul
de timp de desf urare a programului
n afi ajul cu cifre h.
Durata va fi determinat n timpul
programului de temperatura apei,
de cantitatea de vase precum
i de gradul de murdrire i poate varia
(n func ie de programul ales).

Preselec ia timpului *

Pres leciatimpul i

* n func ie de model
Pute i amna pornirea programului
n pa i de cte o or pn la 24 de ore.
1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se apas tasta P + pn cnd
indicatorul cu cifre h sare la :.
4. Se apas tasta P + sau
de attea ori, pn cnd ora indicat
corespunde dorin elor dvs.

ro

5. Se apas tasta START `,


preselec ia timpului este activat.
6. Pentru tergerea preselec iei timpului
se apas tasta P + sau
de attea ori, pn cnd n afi ajul
cu cifre h apare :.
Pn la start dvs. pute i modifica
arbitrar selectarea dvs. de program.
7. Se nchide u a.

Sfr itul programului


Programul este terminat, cnd n afi ajul
cu cifre h apare valoarea :.
Terminarea programului va fi indicat
suplimentar acustic printr-un sunet.
Aceast func ie poate fi modificat
dup cum urmeaz:
1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :....
4. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.
5. Se apas tasta de programe #
pn cnd la afi ajul cu cifre h
apare valoarea reglat din
fabric :.
Pentru a modifica reglajul:
1. Se apas tasta de programe 3.
Cu fiecare apsare a tastei valoarea
de instalare cre te cu o treapt;
dac se atinge valoarea :
indicatorul sare din nou la :
(oprit).
2. Se apas tasta START `, valoarea
reglat este memorat.
3. Se nchide u a.

23

ro

Utilizarea aparatului

Oprire automat dup


terminarea programului sau
iluminatul interior*
Opri eautomat/Iluminatulinterior

* n func ie de model
Pentru a economisi energie, ma ina de
splat vase poate fi oprit automat 1 min
sau 120 min dup terminarea
programului.
Reglarea este selectabil de la :
pn la :.
: Aparatul nu se opre te automat.
Iluminatul interior 1" este aprins,
cnd u a este deschis indiferent
dac ntreruptorul PORNIT/
OPRIT ( este deschis sau
nchis. Cnd u a este nchis,
iluminatul este oprit. n cazul n
care u a st deschis mai mult de
60 min., iluminarul se opre te
automat. Iluminatul interior 1"
func ioneaz numai la valoarea de
reglare :.
: Aparatul se opre te dup 1 min.
: Aparatul se opre te dup 120 min.
1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :... .
4. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.
5. Apsa i tasta de programe # de
attea ori, pn cnd n afi ajul cu
cifre h apare valoarea :... .

24

Pentru a modifica reglajul:


1. Se apas tasta de programe 3.
Cu fiecare apsare a tastei valoarea
de instalare cre te cu o treapt;
dac se atinge valoarea :
indicatorul sare din nou la :.
2. Se apas tasta START `.
Valoarea de reglare este n memorie.
3. Se nchide u a.

Opri i aparatul
La pu in timp dup terminarea
programului:
1. Deschide i u a.
2. Se opre te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se nchide robinetul de ap (nu este
cazul la Aqua-Stop).
4. Se scot vasele dup ce s-au rcit.
Indica ie
Lsa i aparatul s se rceasc pu in
dup terminarea programului nainte de
a-l deschide. Astfel evita i, ca s ias
aburul i s deterioreze n timp mobila
dvs.

ntreruperea programului
1. Deschide i u a.
2. Se opre te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
Indicatoarele luminoase se sting.
Programul rmne salvat.
Cnd a fost deschis u a aparatului
n timp ce acesta este racordat
la ap cald sau n timp
ce spltorul este nclzit, u a
aparatului trebuie nti sprijinit
cteva minute i abia apoi nchis.
Altfel u a aparatului se poate
deschide prin expansiune
(suprapresiune) sau apa poate ie i
din aparat.

Utilizarea aparatului
3. Pentru continuarea programului
se porne te din nou comutatorul
PORNIT/OPRIT (.
4. Se nchide u a.

ntreruperea programului
(Reset)

ntreuper aprogramul i

1. Deschide i u a.
2. Se apas tasta START `
cca. 3 secunde.
Afi ajul cu cifre h indic :.
3. Se nchide u a.
Desf urarea programului dureaz
cca. 1 minut. n indicatorul
cu cifre h apare :.
4. Deschide i u a.
5. Se opre te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
6. Se nchide u a.

Schimbarea programului
Dup apsarea tastei START `
nu mai este posibil modificarea
programului.
O schimbare a programului este
posibil numai prin ntreruperea
programului (Reset).

ro

Uscare intensiv
La limpezire se lucreaz cu temperatur
nalt i astfel se ob ine un rezultat
mbunt it al uscrii. Durata poate
cre te u or. (Aten ie la vasele sensibile!)
1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :....
4. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.
5. Se apas tasta de programe #
pn cnd la afi ajul cu cifre h
apare valoarea reglat din
fabric :.
Pentru a modifica reglajul:
1. Prin apsarea tastei 3 pute i
porni : sau pute i opri :
uscarea intensiv.
2. Se apas tasta START `.
Valoarea de reglare este n memorie.
3. Se nchide u a.

25

ro

Cur area i ntre inerea

2 Cur area i
ntre inerea
aeraCur

Un control i o ntre inere regulat


a aparatului dvs. ajut la prevenirea
defec iunilor. Aceasta economise te
timp i suprri.

Starea general a ma inii


Se verific dac sunt depuneri
de grsime i de calcar n camera
de splare.
Dac gsi i astfel de depuneri, atunci:
se umple camera pentru detergent
cu detergent. Aparatul fr vase se
porne te cu programul cu cea mai
mare temperatur de splare.
Pentru cur area aparatului se vor folosi
numai detergen i indica i special pentru
ma ina de splat vase/pentru aparate.
Pentru ca garnitura u ii s rmn
mereu curat i igienic, cur a i
regulat cu o crp ud i pu in
detergent.
La o perioad mai mare de oprire
lsa i u a pu in deschis, ca s nu
se formeze un miros neplcut.

26

aerneiernt

Nu folosi i niciodat un cur tor


cu aburi pentru cur area ma inii dvs.
de splat vase. Productorul
nu rspunde pentru eventuale avarii
consecutive.
terge i regulat fa a aparatului dvs.
i panoul de operare cu o crp pu in
umed; apa i pu in detergent sunt
suficiente. Evita i bure i cu suprafa
aspr i detergen ii spuman i, ambele
pot duce la zgrierea suprafe elor.
La aparatele din o el inoxidabil: evita i
crpele din burete sau spla i-le
pe acestea temeinic de mai multe ori
nainte de prima folosire pentru a evita
coroziunea.

m Avertizare Pericol pentru

sntate
Nu folosi i niciodat alte materiale de
cur are casnice de ex. cu con inut de
clor!

Sarea special i substan a


de limpezire
Se controleaz indicatorul
de nivel @ i H. Dac este cazul
se adaug sare i/sau substan
de limpezire.

Cur area i ntre inerea

ro

Sitele

Bra ele de stropire

Sitele 1Z in murdriile grosiere din


apa de splat la deprtare de pomp.
Aceste murdrii pot astupa pompa.
Sistemul de site const dintr-o sit
grosier, o sit plan fin i o microsit.
1. Dup fiecare splare se controleaz
sita, dac are resturi.
2. Cilindrul sitelor se rote te a a cum
este ilustrat i se scoate.

Calcarul i murdriile din apa de splat


pot bloca duzele i rezemrile bra elor
de stropire 1B i 1J.
1. Se controleaz duzele de ie ire ale
bra elor de stropire, dac nu sunt
astupate.
2. Se de urubeaz bra ul de stropire
de sus 1B.
3. Bra ul de stropire de jos 1J
se trage n sus.
4. Se cur bra ele de stropire sub


ap curent.
5. Bra ele de stropire se fixeaz
n loca uri respectiv se n urubeaz.

3. Se ndeprteaz eventualele resturi


i se cur sitele sub ap curent.
4. Sistemul de site se monteaz din
nou n ordine invers avndu-se grij
ca dup nchidere marcajele
sge ilor s fie fa n fa .

27

ro

Ce-i de fcut n caz de defec iune?

3 Ce-i de fcut n caz de


defec iune?
iC
-e

e
d

utcf

zac

de

Conform experien ei multe deficien e


care apar n func ionarea zilnic, pot fi
remediate chiar de dvs. Aceasta
economise te cheltuieli i este sigur c
ma ina v st iar i repede la dispozi ie.
n centralizatorul care urmeaz gsi i
cauzele posibile ale deficien elor de
func ionare i indica ii ajuttoare pentru
remedierea acestora.
Indica ie
n cazul n care aparatul s-ar opri n
timpul splrii vaselor din motive
neclare sau nu porne te, executa i mai
nti func ia de ntrerupere a programului
(Reset).
(Vezi capitolul Utilizarea aparatului)

?uneicefed

n acest caz:
1. Aparatul trebuie n mod obi nuit s
fie mai nti separat de re eaua de
curent.
2. Scoate i co ul superior 1* i co ul
inferior 1j.
3. Demonta i sita 1Z.
4. Se scoate apa folosindu-se eventual
un burete.
5. Scoate i capacul alb al pompei (a a
cum este ilustrat) cu ajutorul unei
linguri. Apuca i capacul de clu i
ridica i-l oblic spre interior. Scoate i
capacul complet.

m Avertizare Gndi i-v

la urmtoarele: repara iile trebuie fcute


numai de ctre speciali ti. n cazul
n care este necesar schimbarea unei
piese, se va avea grij s fie folosite
numai piese originale. Prin repara ii
neautorizate sau prin folosirea de piese
de schimb neoriginale pot aprea
stricciuni considerabile i pericole
pentru utilizator.

6. Verifica i dac roata cu palete are


corpuri strine i dac este cazul,
ndeprta i-le.
7. Aduce i capacul n pozi ia ini ial i
apsa i n jos pentru fixare (clic).

Pompa de evacuare a apei


murdare
Resturi de mncare brute sau corpuri
strine, care nu au fost re inute de site,
pot bloca pompa de evacuare. Apa de
splare se afl atunci deasupra sitei.

m Avertizare Pericol de tiere!


Fi i aten i la cur area pompei de
evacuare, s nu v rni i cu cioburi de
sticl sau obiecte ascu ite.

28

.OLFN

8. Monta i sitele.
9. A eza i din nou co urile.

Ce-i de fcut n caz de defec iune?

ro

Tabel de defec iuni


Deficien a
Indicatorul Verific
alimentarea cu ap 8
lumineaz.

Codul de eroare :
lumineaz.
Codul de eroare :
lumineaz.

Codul de eroare :
lumineaz.
Codul de eroare :
lumineaz.

Cauza
Furtunul alimentrii cu ap este
ndoit.
Robinetul de ap este nchis.
Robinetul de ap este n epenit
sau calcificat.

Remediere
Se ndreapt ndoitura furtunului de
alimentare.
Deschide i robinetul de ap.
Deschide i robinetul de ap.
Cnd alimentarea cu ap este deschis,
debitul trebuie s fie de min. 10 l/min.
Sita de la alimentarea cu ap este Se opre te aparatul i se scoate techerul
astupat.
din priz. nchide i robinetul de ap. Se
de urubeaz racordul de alimentare.

Se cur sita n furtunul de alimentare.


n uruba i din nou racordul de ap. Verifica i
etan eitatea. Se restabile te alimentarea cu
curent. Porni i aparatul.
Deschiderea de aspira ie (pe
A eza i vasele n a a fel, nct deschiderea
partea dreapt a aparatului) este de aspira ie s fie liber.
acoperit de vase.
Elementul de nclzire este
Efectua i cur irea aparatului cu substan
calcifiat sau murdar.
de ngrijit ma ina sau cu decalcifiant.
Utiliza i ma ina de splat vase cu instala ia
de dedurificare i verifica i reglajul (vezi
capitolul Instala ia de dedurificare/Sare
special).
Sitele 1Z sunt murdare sau
Cur a i sitele.
astupate.
(Vezi Cur area i ntre inerea)
Furtunul de evacuare ndoit sau Dispune i furtunul fr ndoituri, dac este
astupat.
cazul ndeprta i resturile.
Racordul sifonului este nc
Verifica i racordul la sifon i deschide i-l,
nchis.
dac este cazul.
Capacul pompei de evacuare
Bloca i capacul corect.
este desprins.
(Vezi Pompa de evacuare a apei murdare)

29

ro

Ce-i de fcut n caz de defec iune?

Deficien a
Codul de eroare :
lumineaz.
Codul de eroare :
lumineaz.

Cauza
Pompa de evacuare a apei este
blocat sau capacul pompei de
evacuare nu este fixat
Tensiunea re elei este prea mic.

Remediere
Cur a i pompa i fixa i capacul corect. (Vezi
Pompa de evacuare a apei murdare)

Nu este o defec iune a aparatului, solicita i


verificarea tensiunii de re ea i a instala iei
electrice.
Un alt cod de eroare apare Probabil c a aprut o defec iune Opri i aparatele cu ntreruptorul PORNIT/
n afi ajul cu cifre.
tehnic.
OPRIT (. Dup scurt timp porni i
aparatul din nou.
(: pn la :)
Dac problema apare din nou, atunci
nchide i robinetul de ap, scoate i techerul
din priz.
Suna i la serviciul pentru clien i i indica i
codul de eroare.
Display-ul clipe te
U a nu este complet nchis.
Se nchide u a. Ave i grij, s nu ias
obiecte (vase, odorizatoare) din co i s se
mpiedice astfel nchiderea u ii.
Indicatorul de umplere
Lipse te limpezitor.
Aduga i limpezitor.
pentru sare @ i/sau
Lipse te sare.
Se adaug sare special.
substan de limpezire
Senzorul
nu
recunoa
te
tabletele
Folosi
i alt sare special.
H lumineaz.
de sare.
Indicatorul de umplere
Indicatorul de adugare este
Activarea/dezactivarea (vezi capitolul
pentru sare @ i/sau
oprit.
Instala ia de dedurificare/Sare special sau
substan de limpezire
Limpezitor).
H nu lumineaz.
Mai exist suficient sare
Controla i indicatorul de completare,
special/suficent limpezitor.
nivelurile de umplere.
Dup terminarea
Sistemul de site sau zona sub sita Cur a i sitele i zona de dedesubt (vezi
programului rmne ap n 1Z este astupat.
Pompa de evacuare a apei murdare).
aparat.
Programul nu este nc terminat. A tepta i terminarea programului sau
executa i Reset (vezi ntreruperea
programului)

30

Ce-i de fcut n caz de defec iune?


Deficien a
Vasele nu sunt uscate.

Cauza
n recipientul de rezerv nu este
limpezitor sau este prea pu in.
S-a ales un program fr uscare.

ro

Remediere
Aduga i limpezitor.

Selecta i programul cu uscare (vezi


Centralizator al programelor, Desf urarea
programului).
Acumulare de ap n adnciturile Urmri i pozi ia oblic la introducere,
vaselor sau tacmurilor.
introduce i vasele afectate ct este posibil
de oblic.

Detergentul folosit are capacitate Folosi i al i detergen i combina i cu putere


de uscare sczut.
de uscare mai bun. Utilizarea suplimentar
de limpezitor cre te puterea de uscare.
Uscarea intensiv sau cre terea Activa i uscarea intensiv (vezi Utilizarea
uscrii nu este activat.
aparatului).
Vasele au fost scoase prea
A tepta i terminarea programului respectiv
devreme sau procesul de uscare scoate i vasele abia 30 min dup terminarea
nc nu era terminat.
programului.
Limpezitorul eco folosit nu are
Folosi i limpezitor de marc. Produsele eco
putere de uscare bun.
au o eficien considerabil mai slab.
Vasele din plastic nu sunt Propriet i speciale ale
Plasticul are o capacitate mai mic de
uscate.
plasticului.
acumulare a cldurii i din aceast cauz se
usuc mai greu.
Tacmurile nu sunt uscate. Tacmurile au fost sortate
Separa i tacmurile n func ie de posibilit i,
nefavorabil n co ul pentru
evita i pozi iile de contact.
tacmuri.
Tacmurile au fost sortate
Sorta i tacmurile corect i separa i-le dup
nefavorabil n sertarul pentru
posibilit i.
tacmuri.
Pr ile interioare ale
Nu este o defec iune a aparatului. Din cauza principiului de uscare uscare prin
aparatului sunt ude dup
condensare picturile de ap n recipient
splare.
sunt condi ionate fizic i de dorit. Umiditatea
atmosferic se condenseaz pe pere ii
interiori ai ma inii de splat vase, se scurge
i se pompeaz.

31

ro

Ce-i de fcut n caz de defec iune?

Deficien a
Resturi de mncare pe
vase.

Resturi de detergent

32

Cauza
Vasele au fost a ezate prea
strns, co ul de vase este
suprancrcat.

Remediere
A eza i vasele n a a fel, nct s existe
suficient spa iu i jeturile de ap s poat
ajunge la suprafa a vaselor. Evita i pozi iile
de contact.
Rotirea bra elor de stropire este A eza i vasele n a a fel, nct s nu fie
mpiedicat.
mpiedicat rotirea bra ului de stropire.
Duzele de stropire sunt nfundate. Cur a i duzele bra ului de stropire.
(Vezi Cur area i ntre inerea)
Sitele 1Z sunt murdare.
Se cur sitele (vezi Cur area i
ntre inerea).
Sitele 1Z au fost montate gre it Monta i sitele corect i fixa i-le.
i/sau nu au fost fixate.
Program de splare prea slab.
Selecta i un program de splare mai
puternic.
Vasele au fost presplate prea
Nu prespla i vasele. ndeprta i numai
tare; din aceast cauz senzorii resturile grosiere de mncare.
decid o desf urare slab a
Recomandarea programului Eco 50 sau
programului. Murdria uscat nu Intensiv.
a putut fi par ial ndeprtat.
Vasele nalte i nguste nu se
Nu a eza i vasele nalte i nguste prea oblic
spal suficient n zona col urilor.
i nici n col uri.
Co ul superior 1* nu este
Regla i co ul superior la aceea i nl ime cu
reglat la aceea i nl ime n
mnerele laterale.
partea dreapt i n cea stng.
Capacul camerei pentru
Capacul camerei pentru detergent nu
detergent este blocat de vase, din trebuie s fie blocat de vase.
aceast cauz capacul nu se
Nu plasa i vase sau odorizante n tvi a de
deschide complet.
captare a tabletei.
Capacul camerei pentru
Tableta trebuie a ezat transversal nu pe
detergent este blocat de tablet. cantul nalt.
S-au folosit tablete n programul Timpul de dizolvare al tabletei este prea
rapid sau scurt.
lung pentru un program rapid sau scurt.
n programul scurt selectat nu se Folosi i un detergent praf sau un program
atinge timpul de dizolvare al
mai puternic.
tabletei.
Efectul de cur are i
Schimba i detergentul.
comportamentul la dizolvare se
diminueaz la un timp de
depozitare mai lung sau dac
detergentul este foarte coagulat.

Ce-i de fcut n caz de defec iune?


Deficien a
Pete de ap pe vasele din
plastic

Cauza
Formarea de picturi pe
suprafe ele din plastic este
inevitabil. Dup uscare sunt
vizibile pete de ap.

Depuneri n recipient sau


pe u care se pot terge
sau dizolva n ap.

Pr ile componente ale


detergentului se depun. n cele
mai multe cazuri aceste depuneri
nu se pot ndeprta chimic
(cur itor de aparat, ).
La depuneri albe pe fundul
recipientului instala ia de
dedurificare este reglat la valori
limit.
Capacul recipientului pentru sare
1R nu este n urubat.
Numai la pahare: Eroziunea
nceptoare a sticlei poate fi
tears doar aparent.
Pr ile componente ale
detergentului se depun. n cele
mai multe cazuri aceste depuneri
nu se pot ndeprta chimic
(cur itor de aparat, ).
Domeniul de duritate a fost reglat
gre it sau duritatea apei este mai
mare de 8,9 mmol/l.
Detergentul 3in1 (3n1) sau
detergentul Bio/Eco nu este
destul de eficient.

Depuneri albe, greu de


ndeprtat pe vase,
recipient sau pe u .

Subdozarea detergentului.
S-a ales un program de splare
prea slab.

ro

Remediere
Folosi i un program mai puternic (mai multe
schimbri de ap).
Ave i n vedere pozi ia oblic la introducere.
Folosi i limpezitor.
Dac este cazul, mri i reglarea dedurizrii.
Schimba i marca detergentului.
Cur a i aparatul mecanic.

Mri i reglarea dedurizrii i dac este cazul,


schimba i detergentul.

n uruba i corect capacul recipientului


pentru sare.
Vezi Stricciuni ale sticlei i vaselor.

Schimba i marca detergentului.


Cur a i aparatul mecanic.

Regla i instala ia de dedurificare conform


instruc iunii de utilizare sau aduga i sare.
Regla i instala ia de dedurificare conform
instruc iunii de utilizare sau folosi i mijloace
separate (detergent de marc, sare,
limpezitor).
Cre te i dozarea detergentului sau
schimba i detergentul.
Selecta i un program de splare mai
puternic.

33

ro

Ce-i de fcut n caz de defec iune?

Deficien a
Resturi de ceai sau ruj de
buze pe vase.

Resturi colorate (albastre,


galbene, maro) n aparat
sau pe vasele din o el
inoxidabil, care se nltur
greu sau deloc.

Depuneri colorate
(galbene, portocalii, maro)
u or de ndeprtat n
spa iul interior (n primul
rnd n zona fundului).
Colorri pe piesele din
material plastic.

Cauza
Temperatura de splare prea
sczut.
Detergent prea pu in sau
nepotrivit.
Vasele au fost presplate prea
tare; din aceast cauz senzorii
decid o desf urare slab a
programului. Murdria uscat nu
a putut fi par ial ndeprtat.
Formarea unui strat din substan e
din con inutul legumelor (de ex.
din varz, elin, cartofi, paste, ...)
sau ale apei din conduct (de ex.
mangan).
Formarea unui strat pe vasele din
argint sau aluminiu din cauza
pr ilor componente metalice.
Formarea unui strat din con inutul
resturilor de mncare i ale apei
din conduct (calcar), de forma
spunului

Temperatura de splare prea


sczut.
Vasele au fost presplate prea
tare; din aceast cauz senzorii
decid o desf urare slab a
programului. Murdria uscat nu
a putut fi par ial ndeprtat.
Dungi pe pahare, care pot Prea mult substan de
fi ndeprtate, pahare i
limpezire.
tacmuri cu aspect metalic. Nu s-a pus limpezitor sau reglarea
este prea joas.
Rest de detergent n fragmentul
de program limpezire. Capacul
camerei pentru detergent este
blocat de vase (Capacul nu se
deschide complet).
Vasele au fost presplate prea
tare; din aceast cauz senzorii
decid o desf urare slab a
programului. Murdria uscat nu
a putut fi par ial ndeprtat.

34

Remediere
Selecta i un program cu temperatur de
splare mai mare.
Pune i detergentul potrivit cu dozare
corect.
Nu prespla i vasele. ndeprta i numai
resturile grosiere de mncare.
Recomandare de program Eco 50
Se pot ndeprta par ial prin detergent
pentru ma in sau prin cur are mecanic.
Depunerile nu sunt periculoase din punctul
de vedere al snt ii.
Se pot ndeprta par ial prin detergent
pentru ma in sau prin cur are mecanic.
Verifica i func ionarea instala iei de
dedurizare (adugare de sare special)
respectiv activa i dedurizarea n cazul
folosirii de detergen i combina i (tablete)
(vezi capitolul Instala ia de dedurizare/Sare
special).
Selecta i un program cu temperatur de
splare mai mare.
Nu prespla i vasele. ndeprta i numai
resturile grosiere de mncare.
Recomandare de program Eco 50
Regla i cantitatea de limpezitor la o treapt
mai joas.
Pune i limpezitor i verifica i dozarea
(Recomandare treapta 4-5).
Capacul camerei pentru detergent nu
trebuie s fie blocat de vase.
Nu plasa i vase sau odorizante n tvi a de
captare a tabletei.
Nu prespla i vasele. ndeprta i numai
resturile grosiere de mncare.
Recomandare de program Eco 50

Ce-i de fcut n caz de defec iune?


Deficien a
Tulburare nceptoare sau
deja existent, ireversibil
(care nu se poate desfiin a)
a sticlei.

Cauza
Paharele nu sunt rezistente la
splarea cu ma ina, numai
pahare indicate pentru ma inile
de splat.

Urme de rugin pe
tacmuri.

Tacmurile nu sunt suficient de


rezistente la rugin. Lamele de
cu it sunt frecvent afectate mai
tare.
Tacmurile ruginesc i dac
mpreun cu ele se spal piese
oxidabile (toarte de oale, co uri
de vase deteriorate .a.m.d.).
Con inutul de sare n apa de
splare este prea ridicat,
deoarece capacul recipientului
de sare nu este bine n urubat
sau s-a vrsat sare la umplere.
Siguran a din cas nu este n
ordine.
Cablul de re ea nu este introdus
n priz.

Aparatul nu porne te.

Programul porne te de la
sine.
U a se poate deschide
numai cu greutate.
U a nu se poate nchide.

Capacul camerei pentru


detergent nu se poate
nchide.

U a aparatului nu este bine


nchis.
Nu s-a a teptat terminarea
programului.
Siguran a pentru copii este
activat.
nchiztoarea u ii i-a schimbat
subit direc ia.
nchiderea u ii este mpiedicat
prin montaj.
Camera pentru detergent sau
ghidajul capacului sunt blocate
de resturi de detergent lipite.

ro

Remediere
Folosi i pahare rezistente la splarea n
ma ina de splat vase.
Evita i faza lung de aburi (timp de
sta ionare dup terminarea splrii).
Folosi i splarea cu temperatur mai joas.
Regla i instala ia de dedurificare
corespunztor durit ii apei (dac este cazul
o treapt mai jos).
Folosi i detergent cu componente de
protec ie a sticlei.
Folosi i tacmuri rezistente la ruginire.

Nu spla i vase care pot rugini.

n uruba i strns nchiztoarea recipientului


pentru sare sau ndeprta i sarea vrsat.

Verifica i siguran a.
Asigura i-v, c techerul cablului de re ea
din partea din spate a aparatului este
introdus complet n priz. Verifica i
capacitatea de func ionare a prizei.
Se nchide u a.
Executa i Reset.
(Vezi ntreruperea programului)
Dezactiva i siguran a pentru copii. (Vezi
instruc iunea de utilizare n plicul din spate)
nchide i u a cu mai mult putere.
Verifica i montajul aparatului: u ile sau
piesele montate nu trebuie s se loveasc la
nchidere.
ndeprta i resturile de detergent.

35

ro

Ce-i de fcut n caz de defec iune?

Deficien a
Resturi de detergent n
camera pentru detergent
sau n tvi a de captare a
tabletei.
Aparatul se opre te sau
programul se ntrerupe.

Zgomot de lovire al
ventilelor de umplere.

Sunet de btaie sau


zornit.

Formare de spum
neobi nuit.

36

Cauza
Bra ele de stropire sunt blocate
de vase, din aceast cauz
detergentul nu este splat.
Camera pentru detergent a fost
umed la umplere.
U a nu este complet nchis.
Nu plasa i vase sau odorizante n
tvi a de captare a tabletei.
Co ul de sus apas contra u ii
interioare i mpiedic nchiderea
sigur a u ii.
Alimentarea cu curent i/sau cu
ap este ntrerupt.
Este n func ie de instala ia
sanitar, deci nu este o
defec iune a aparatului. Fr
efect asupra func ionrii
aparatului.
Bra ul de stropire se love te de
vase, vasele nu sunt introduse
corect.
n cazul unei ncrcturi mai mici
jeturile de ap lovesc direct
interiorul ma inii de splat vase.
Vasele u oare se mi c n timpul
splrii.
Detergent manual n recipientul
de rezerv pentru limpezitor.
Limpezitorul s-a vrsat.

Remediere
Asigura i-v, c bra ele de stropire se rotesc
liber.
Pune i detergent numai n camera uscat.
Se nchide u a.
Verifica i dac peretele din spate nu este
apsat de ex. de priz sau de ctre suportul
de furtun nedemontat.

Restabili i alimentarea cu curent i/sau cu


ap.
Nu este posibil o remediere.

Introduce i vasele n a a fel, nct bra ele de


stropire s nu se loveasc de vase.
ncrca i aparatul mai mult sau mpr i i
vasele mai uniform n spltor.
Introduce i vasele u oare asigurndu-le
stabilitatea.
Umple i imediat recipientul de rezerv cu
limpezitor.
ndeprta i limpezitorul cu o crp.

Serviciul pentru clien i

4 Serviciul pentru clien i


ulicviS
re

urntpe

Dac nu reu i i s nltura i


o defec iune, v rugm s v adresa i
la serviciul pentru clien i. Noi gsim
ntotdeauna o solu ie potivit i pentru
a evita deplasarea inutil a tehnicienilor.
Datele de contact pentru cel mai
apropiat serviciu pentru clien i le gsi i
n pagina din spate a acestei instruc iuni
de folosire i n lista anexat a serviciilor
pentru clien i. V rugm s indica i la
telefon numrul produsului (ENr. = 1) i
numrul de fabrica ie (FD = 2), pe care
le gsi i pe plcu a de tip 9: de pe u a
aparatului.

racordarea
aeralatnsI

aerdaorcar

(1U
)'

Volum de livrare

(1U


5 Instalarea i
ineilc

Pentru o func ionare regulamentar


ma ina de splat vase trebuie racordat
profesional. Datele privind alimentarea
i evacuarea precum i valorile
racordului electric trebuie s
corespund criteriilor cerute, a a cum
sunt ele men ionate n urmtoarele
paragrafe respectiv n instruc iunile
de montaj.
Respecta i la montaj ordinea etapelor
de lucru:
1. Verificare la livrare
2. Instalare
3. Racordul apei evacuate
4. Racordul de ap potabil
5. Racordul electric.

ro

)'


Ave i ncredere n competen a


productorului. Adresa i-v la noi.
Astfel noi ne asigurm, c repara ia se
face de tehnicieni de service colariza i,
care sunt dota i cu piese de schimb
originale pentru aparatul dvs.
* n func ie de model

n caz de reclama ii adresa i-v la


comerciantul de la care a i cumprat
aparatul sau la serviciul nostru pentru
clien i.
Ma ina de splat vase
Instruc iune de utilizare
Instruc iunea de montaj
Garan ia*
Material pentru montaj
Tabl de protec ie contra aburului*
or de cauciuc*
Cablu de re ea
* n func ie de model

Indica ii de siguran
V rugm s respecta i indica iile
de siguran sub titlul La instalare.

37

ro

Instalarea i racordarea

Livrarea

Instalarea

Spltorul dvs. de vase a fost verificat


minu ios n fabric, dac func ioneaz
irepro abil. Astfel au rmas pete mici
de ap. Ele dispar dup primul proces
de splare.

Lua i dimensiunile de montaj necesare


din instruc iunile de montaj. Aparatul se
instaleaz orizontal cu ajutorul
picioarelor reglabile. Ave i grij
la stabilitate.
Aparate care se monteaz dedesubt
i aparate integrate, care ulterior se
instaleaz ca aparate independente,
trebuie asigurate contra rsturnrii,
de ex. prin n urubarea de perete
sau prin montajul sub o plac
de lucru continu, care este
n urubat cu dulapurile vecine.
Aparatul poate s fie montat fr
probleme ntre pere i din lemn
sau material plastic ntr-un rnd
de buctrie.

Date tehnice
Greutate:
max. 60 kg
Tensiunea:
220240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de racordare:
2,02,4 kW
Siguran :
10/16 A (UK 13A)
Preluare de putere:
oprit 0,10 W
neoprit 0,10 W
Presiunea apei:
minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum
1 MPa (10 bar). La o presiune a apei
mai mare: se comut n prealabil ventilul
de reducere a presiunii.
Cantitatea apei de alimentare:
minimum 10 litri/minut
Temperatura apei:
ap rece; la ap cald temperatura
maxim este de 60 C.
Capacitatea de ncrcare:
1215 tacmuri normale (n func ie
de model).

38

Racordul apei evacuate


1. Se vor vedea etapele de lucru din
instruc iunile de montaj., dac este
cazul se monteaz un sifon cu tu
de scurgere.
2. Furtunul apei evacuate se leag
cu tu ul de scurgere al sifonului
cu ajutorul pieselor alturate.
Ave i grij ca furtunul de evacuare s
nu fie ndoit, strivit sau ncurcat i
ca nici un capac s nu mpiedice
scurgerea apei murdare!

Instalarea i racordarea

Racordul de ap potabil
1. Racorda i racordul de ap potabil
la robinet conform instruc iunii
de montaj cu ajutorul pieselor
anexate.
Fi i aten i, ca racordul de ap s nu
fie ndoit, strivit sau ncolcit.
2. La schimbarea aparatului trebuie
folosit ntotdeauna un furtun
de alimentare cu ap nou.
Presiunea apei:
Minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum
1 MPa (10 bar). La o presiune a apei
mai mare: se comut n prealabil ventilul
de reducere a presiunii.
Cantitatea apei de alimentare:
Minimum 10 litri/minut
Temperatura apei:
ap rece; la ap cald temperatura
maxim este de 60 C.

Racordarea la ap cald *

Racordareal apcald

* n func ie de model
Ma ina de splat vase poate fi
racordat la ap rece sau cald pn la
max. 60 C.
Racordarea la ap cald se recomand,
dac aceasta este disponibil de la
o instala ie adecvat de preparare
a apei calde i economic din punct de
vedere energetic, de ex. o instala ie
solar cu conducte de circula ie.
Cu aceasta economisi i energie i timp.
Prin reglajul apei calde : pute i regla
aparatul n mod optim pe func ionarea
cu ap cald.
Se recomand ca temperatura apei
(temperatura apei care intr) s aib
valori de minimum 40 C i maximum
60 C.
Racordarea la ap cald nu se
recomand, cnd apa se prepar ntr-un
boiler electric.

ro

Reglarea apei calde:


1. Deschide i u a.
2. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
3. Se ine apsat tasta
de programe # i se apas tasta
START ` pn cnd afi ajul
cu cifre indic :....
4. Se d drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei #
lumineaz i n afi ajul cu cifre h
lumineaz valoarea instalat din
fabric :.
5. Se apas tasta de programe #
pn cnd la afi ajul cu cifre h
apare valoarea reglat din
fabric :.
Pentru a modifica reglajul:
1. Prin apsarea tastei 3 pute i opri
reglajul apei calde : sau s-l
porni i :.
2. Se apas tasta START `.
Valoarea de reglare este n memorie.
3. Se nchide u a.

Racordul electric
Aparatul va fi racordat numai
la curent alternativ n domeniul
de la 220 V pn la 240 V i 50 Hz
sau 60 Hz printr-o priz
cu conductor de protec ie instalat
conform prescrip iilor. Asigurarea
necesar vezi plcu a de tip 9:.
Priza trebuie s fie aproape
de aparat i s fie u or accesibil i
dup montaj.
Dac dup montaj techerul nu este
u or accesibil, trebuie pentru
ndeplinirea prescrip iilor
de siguran n domeniu, s existe
din partea instala iei un dispozitiv
de separare multipolar
cu o deschidere de contact
de min. 3 mm.

39

ro

Instalarea i racordarea
Modificrile la racord trebuie
executate numai de ctre speciali ti.
O prelungire a cablului de racordare
la re ea poate fi procurat numai
de la serviciul pentru clien i.
n cazul utilizrii unui comutator
de curent de fug poate fi montat
numai un tip cu semnul . Numai
acesta garanteaz respectarea
prescrip iilor valabile n prezent.
Aparatul este dotat cu un sistem
de siguran a apei. Lua i n seam
c acesta func ioneaz numai cnd
este conectat alimentarea
cu curent.

Demontare
Respecta i i aici ordinea etapelor
de lucru.
1. Se separ aparatul de re eaua
de curent.
2. Se nchide alimentarea cu ap.
3. Desprinde i racordul de ap
de scurgere i ap de alimentare.
4. Desface i uruburile de fixare de
piesele de mobilier.
5. Se demonteaz scndura soclului,
dac exist.
6. Se scoate aparatul trgnd cu grij
furtunul dup el.

Transportul

4. Se alege programul cu temperatura


cea mai mare.
n afi ajul cu cifre h apare durata
aproximativ a programului.
5. Se apas tasta START `.
6. Se nchide u a.
Se porne te desf urarea
programului.
7. Dup cca. 4 minute se deschide
u a.
8. Se apas tasta START ` pn
cnd afi ajul cu cifre indic :.
9. Se nchide u a.
10. Dup cca. 1 minute se deschide
u a.
Afi ajul cu cifre indic :.
11. Se opre te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
12. Se nchide robinetul de ap,
se scoate furtunul de alimentare
i se las s se scurg apa.
Aparatul se va transporta numai
n pozi ie vertical.
(Pentru ca restul de ap s nu ajung
la comanda ma inii i s duc
la o desf urare gre it a programului).

Siguran a contra nghe ului

Siguranacontrangheul i(Evacuarea par tul i)

Dac aparatul se afl ntr-o camer


cu pericol de nghe (de ex. casa
de vacan ), atunci aparatul trebuie golit
complet de ap (vezi Transport).

Se gole te ma ina de splat vase i se


asigur piesele desprinse.
Aparatul trebuie golit n urmtoarele
etape:
1. Se deschide robinetul de ap.
2. Deschide i u a.
3. Se porne te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.

6XQWUH]HUYDWHPRGLILFUL

40

6LJXUDQDSHQWUXFRSLL EORFDUHDXLL

 $YHUWL]DUH
$FWLYDUHDVLJXUDQHLSHQWUXFRSLL
'HVFKLGHUHDXLLFXVLJXUDQD
SHQWUXFRSLLDFWLYDW
'H]DFWLYDUHDVLJXUDQHLSHQWUXFRSLL

QFKLGHLvQWRWGHDXQDFRPSOHW
XDDSDUDWXOXLFkQGSUVLLDSDUDWXO
GHRDUHFHQXPDLDVWIHOSXWHLSURWHMD
FRSLLLGHSRVLELOHSHULFROH

&DSGHVWURSLUHSHQWUXWDYDGHFRSW

7YLPDULVDXJUWDUHSUHFXPLIDUIXULLFXXQGLDPHWUXPDLPDUHGHFP
IDUIXULL*RXUPHWIDUIXULLSHQWUXSDVWHSODWRXUL SRWILFXUDWHFXDMXWRUXOXQXL
FDSGHVWURSLUH3HQWUXDFHDVWDVFRDWHLFRXOVXSHULRULPRQWDLFDSXOGHVWURSLUH
FXPHVWHUHSUH]HQWDWvQGHVHQ
3HQWUXFDMHWXOVDMXQJODWRDWHSLHVHOHDH]DLWYLOHFXPHVWHLOXVWUDW
PD[WYLGHFRSWLJUWDUH 
6SOWRUXOGHYDVHYDIXQFLRQDvQWRWGHDXQDFXFRXOVXSHULRUVDXFXFDSXOGHVWURSLUH
SHQWUXWYLGHFRSW
ODXQHOHPRGHOH

*DUDQLD$TXD6WRS

OVFTUFOFDFTBSMBBQBSBUFMFGS"RVB4UPQ

4VQMJNFOUBSMBDFSJOFMFEFHBSBOJFGBEFWO[UPSVMEJODPOUSBDUVMEFDVNQSBSF
JTVQMJNFOUBSMBHBSBOJBOPBTUSQFOUSVBQBSBUOPJQMUJNEFTQHVCJSJ
OVSNUPBSFMFDPOEJJJ

 %BDPQBHVCEFBQBGPTUQSPEVTEFPEFGJDJFOBTJTUFNVMVJOPTUSV"RVB4UPQ 
BUVODJOPJEFTQHVCJNEBVOFMFVUJMJ[BUPSJMPSQBSUJDVMBSJ1FOUSVBBTJHVSBTJHVSBOB
BQFJBQBSBUVMUSFCVJFTGJFSBDPSEBUMBSFFBVBEFDVSFOU
 "DFBTUHBSBOJFEFSTQVOEFSFFTUFWBMBCJMQFUPBUEVSBUBEFWJBBBQBSBUVMVJ
 1SFNJTBESFQUVMVJEFHBSBOJFFTUFDBBQBSBUVMDV"RVB4UPQTGJGPTUJOTUBMBU
JSBDPSEBUQSPGFTJPOBMDPOGPSNJOTUSVDJVOJMPSEFVUJMJ[BSF
"DFBTUBJODMVEFJQSFMVOHJSFB"RVB4UPQ BDDFTPSJVPSJHJOBM
NPOUBUSFHMFNFOUBS
(BSBOJBOPBTUSOVTFFYUJOEFBTVQSBDPOEVDUFMPSJBSNUVSJMPSEFGFDUFQO
MBSBDPSEVM"RVB4UPQMBSPCJOFUVMDVBQ
 "QBSBUFMFDV"RVB4UPQOVUSFCVJFEFSFHVMTGJFTVQSBWFHIFBUFOUJNQVM
GVODJPOSJJJOJDJOVUSFCVJFBTJHVSBUFEVQBDFFBQSJOODIJEFSFBSPCJOFUVMVJ
EFBQ5PUVJODB[VMVOFJBCTFOFOEFMVOHBUFEJODBTBEWTEFFYODB[VM
VOVJDPODFEJVEFDUFWBTQUNOJ SPCJOFUVMUSFCVJFODIJT

%BUFMFEFDPOUBDUBMFUVUVSPSSJMPSMFHTJJOMJTUBEFTFSWJDJJQFOUSVDMJFOJBOFYBU

5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USBF
.ODIFO
(FSNBOZ

ZZZERVFKKRPHFRP

*9001043650*
9001043650 ro (9309) 640MV