Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare initial

Clasa a IV a

1. Citete i transcrie
Eu am un an.
Am un nai.
Am un nume.
Nina e mama Anei.
Ana e mama mea.
Nenea Nae ne e neam.
Nina e un nume.
Nenea Ene e mare.
Ina ia un nai.
2. Transcrie i desparte n silabe
Ana
Ani
Ina
Emi
Ema
Nina
Mimi
minune
nuiaua

Leo i Leona