Sunteți pe pagina 1din 6

IDENTIFICAREA TIPURILOR DE SURSE

DE FINANTARE: PROPRII SI STRAINE


Realizarea cu success a oricarei afaceri necesita existenta si utilizarea unor resurse
financiare care sa permita firmei mentinerea si apoi afirmarea pe piata.
De modul cum sunt administrate aceste resurse, dar si de nivelul acestora depinde in
mare masura evolutia ulterioara a activitatii economice desfasurate.
De aici rezulta interesul deosebit pe care agentii economici il acorda problemei
finantari afacerii.
Finantarea afacerii
Finantarea afacerii reprezinta totalitatea modalitatilor
prin care agentul economic reuseste sa dispuna in timp util de
resursele financiare necesare realizarii proiectelor propuse in
conditii de eficienta maxima
asdasd
Scopul oricarei activitati economice il constitue maximizarea profitului. In acest sens,
se procedeaza la analiza financiara a activitatii, stabilindu-se punctele tari si punctele slabe ale
gestiunii financiare in vederea fundamentarii unei noi strategii de mentinere si de dezvoltare
intr-un mediu concurential.
Astfel,devine de mare importanta identificarea tipurilor de surse de finantare care
sustin activitatea economica respective.
Analizand datele din documentele contabile de siteza,rezulta ca pasivul bilantier,prin
componenta sa,evidenteaza modul de finantare sau de sustinere financiara a activului si
exigibilitatea surselorde finantare.
Astfel,categoria de pasiv corespunzatoare finantare proprii a activului, asigurata de
proprietar, ca investitor, este denumita capitaluri proprii.

Capitalurile proprii cuprind


-aporturile de capital
-primele de capital
-rezervele
-rezultatul reportat
-rezultatul exercitiului

Sursele proprii sunt nerambursabile si se utilizeaza conform legislatiei in vigoare


asigurand finantarea permanenta a intreprinderii.
Finantarea straina a activului se regaseste in categoria
datoriilor.In aceasta situatie se afla:
-creditele bancare si de alte institutii de credit
-imprumuturile din emisiunile de obligatiuni
-datoriile comerciale fata de furnizori
-datoriile fiscale,salariale si sociale
-datoriile catre asociati rezultate din operatiuni de capital si
dividente
-alte datorii
Avand in vedere termenul de scadenta al datoriilor,acestea pot fi:
-pe termen lung-imprumuturi, datorii fata de terti
-pe termen scurt:credite comerciale, credite bancare pe termen scurt
Sursele straine au caracter rambursabil si sunt de regula purtatoare de dobanzi,
asigurand finantarea temporara a intreprinderii.
Sursele proprii si straine in finantarea unei afaceri
Rezulta ca activitatea oricarei firme se desfasuara pe baza surselor proprii si a
resurselor straine. Pentru ca aceasta activitate sa se poata mentine in parametrii de rentabilitate
si pentru ca valoarea acestora sa fie in continua creste se procedeaza periodic la analiza
activitatii si din punct de vedere al echilibrului financiar. Astfel, se va analiza utilizand anumiti
indicatori financiari, daca realizarea necesitatilor permanente ale firmei (numite si alocari
permanente sau cu character permanent) se realizeaza pe seama surselor permanente, pe de o
parte, iar pe de alta parte daca alocarile temporare (necesitatile de finantare a cicluluide
exploatare) se realizeaza pe seama surselor temporare, a datoriilor pe termen scurt.In figura
urmatoare este prezentata structura necesarului brut de finantare.

Autofinante

Noi aporturi
in numerar

Prin fonduri
proprii
Cresteri de
capital

Incorporarea
rezervelor

Conversiune a
datoriilor

Finantarea
unei afaceri

Credite
bancare

Prin
aranjamente la
termen

Imprumuturi
obligatare

Datori
comerciale

Datorii fiscale,salariale
si

Termen
lung

Termen scurt

imobilizari

Stocuri
Creante
lichiditati

Necorporale
corporale
financiare

Necesarul
brut de
finantare

Aplicatie
Societatea Comerciala Vulturul SA prezinta urmatoarea situatie in ceea ce priveste
necesitatile de finantare si sursele de capital:
(mii lei)
Necesitati de finantare
Imobilizari

Surse de capital
Capital propriu

Teren

220

Cladiri

560
1

Imprumuturi

Masini si utilaje

210

Instalatii

123

Activ circulant
Stocuri

125

Creante

200

Trezorerie neta

55

Total

1493

Datorii de
exploatare

Din situatia prezentata rezulta ca SC Vultur SA se bucura de echilibrul financiar


datorita faptului ca finantarea necesitatilor permanente (terenuri, cladiri masini, utilaje
instalatii) se realizeaza pe seama surselor permanente (capital propriu si imprumuturi pe
termen lung)
Astfel
220+560+210+123=820+293=1.113
Pentru analiza financiara a activitatii economice prezinta importanta calculul
capacitatii de indatorare pe termen lung.Acest indicator se calculeaza ca raport procentual intre
valoarea imprumuturilor pe termen lung ale societatii si valoarea capitalurilor propii.
Capacitatea de indatorare pe termen lung nu trebuie sa depaseasca 100%
In cazul SC Vulturul SA capacitatea de indatorare este de (293:820)x
100=35,73%,valoarea favoravila pentru firma fiind situate sub 100%.

Raportand valoarea capitalurilor proprii la valoarea imobilizarilor, rezulta ca 73,67%


din acestea sunt obtinute pe seama surselor proprii. Restul de 26,33% reprezinta imobilizari
procurate pe seama surselor straine pe termen lung.
In ceea ce priveste necesitatile de finantare a ciclului de exploatare, raman exclusive,
pe seama datoriilor de exploatare, ale caror termene de scadenta, in raport cu ce ale createlor,
permit existenta unei trezorerii nete de 55 mii lei.

S-ar putea să vă placă și