Sunteți pe pagina 1din 3

GESTIUNEA FISCALA A NTREPRINDERII

3. Politici fiscale ale intreprinderii


Politica fiscala la nivel de ntreprindere reprezinta maniera concreta prin care se utilizeaza instrumentele si
tehnicile specifice n vederea realizarii obiectivelor gestiunii fiscale. Am vazut n paragraful anterior, cteva
din posibilitatile de realizare a obiectivelor fiscale pentru care opteaza ntreprinderea n scopul diminuarii
sarcinii fiscale, la acest nivel, se pot referi la localizarea optima a profiturilor, finantarea imobilizarilor prin
leasing, operatiuni de restructurare.
Localizarea optima a profitului este un model de politica care poate fi folosit cu rezultate bune la nivelul
grupurilor de societati, prin transferurile de profituri ntre ntreprinderile din cadrul aceluiasi grup, astfel nct
n teritoriile fiscale cu o cota ridicata de impozit, profitul sa fie mai mic sau inexistent, n timp ce acolo unde
impozitarea se face n conditii mai favorabile, profitul sa fie ct mai mare. Realizarea practica a acestui
obiectiv se face prin intermediul preturilor de transfer ntre societatile grupului, prin manipularea circulatiei
intra-grup a licentelor, brevetelor sau tehnologiilor sau prin crearea de societati captive.
Implicatii fiscale pot avea si restructurarile de ntreprinderi precum fuziunea sau distribuirea de active. Astfel,
pierderea posibila a uneia din societati este deductibila din profitul societatii care rezulta n urma
restructurarii.
Amnarea n timp a sarcinilor fiscale se poate realiza printr-un ansamblu de politici fiscale dintre care
enumeram: utilizarea corespunzatoare a metodelor de evaluare la intrarea n patrimoniu, folosirea optima a
regimurilor de amortizare, evaluare a iesirilor de bunuri si valori, jocul provizioanelor, tratamentul
cheltuielilor care pot fi imobilizate.
n privinta Evaluarii la intrarea n patrimoniu, daca ntreprinderea are interes sa amne o parte din sarcina
fiscala, atunci va actiona astfel nct o parte ct mai mare din cheltuielile care s-ar putea regasi n valoarea
de intrare (cost de achizitie sau cost de productie) sa fie considerate cheltuieli ale perioadei, bucurndu-se
astfel de deductibilitate imediata si integrala. Invers, daca se doreste determinarea contabila a unui profit
mai mare, atunci n valoarea de intrare se vor include ct mai multe cheltuieli posibile. n acest caz,
deductibilitatea cheltuielilor respective este amnata pna la iesirea din patrimoniu (n cazul stocurilor) sau
pna n momentul nregistrarii contabile a amortizarii (n cazul imobilizarilor n limita gradului de utilizare).
Faptul ca reglementarile legale permit utilizarea a trei regimuri de amortizare pentru mijloacele fixe da
posibilitatea ntreprinderii sa aleaga ntre o recuperare mai rapida sau mai lenta a sumelor investite n
imobilizari. Din punct de vedere fiscal este favorabila Metoda de amortizare care amna sarcina fiscala, adica
metoda care permite recuperarea mai rapida prin amortizare a valorii mijloacelor fixe. Regimurile de
amortizare degresiva si accelerata servesc si obiectivelor de gestiune fiscala: n primii ani, cheltuiala cu
amortizarea este mai mare, deci profitul fiscal si impozitul sunt mai mici, n timp ce, n ultima parte a duratei
normate de functionare, amortizarea este mai mica si se plateste mai mult impozit.
Evaluarea, la iesirea din patrimoniu, a elementelor interschimbabile (sau fungibile), precum stocurile si
titlurile de valoare, se poate face dupa mai multe metode.
Si aici, interesul fiscal recomanda utilizarea metodei care permite evaluarea la pretul cel mai mare. n conditii
de inflatie, o astfel de abordare este mai buna si datorita implicatiilor sale financiare.
Provizioanele, a caror constituire are la baza probabilitatea aparitiei de pierderi, riscuri sau deprecieri,
reprezinta un instrument privilegiat de politica fiscala n masura n care se admite deductibilitatea lor fiscala.
La constituire se diminueaza rezultatul impozabil, fara a genera plati, iar la anulare sau diminuare se
constata venituri care nu genereaza ncasari.
Impozitul pe profit
n cadrul amplului proces al reformei fiscale din Romania, impozitului pe profit i revine un loc deosebit atat
prin prisma contributiei sale n formareaveniturilor bugetului public, ct si prin influenta sa asupra activitatii
economico sociale generatoare de profit si asupra structurii de ansamblu a economiei nationale.
Tocmai de aceea instituirea acestui impozit n practica noastra fiscala s-a realizat nca n faza incipienta a
perioadei de tranzitie. n acest scop, a fost edictata o lege speciala viznd reglementarea detaliata a
impozitului pe profit, prin care au fost exluse modalitatile anterioare de impunere diferentiata a beneficiilor.
Calitatea de subiect
Potrivit Ordonantei Guvernului Romniei nr. 70 din 29 august 1994, subiectilor impozitului pe profit li s-a
atribuit denumirea generica de contribuabili.
n Legea nr. 12 din 30 ianuarie 1991 conform art. 1 al Legii, calitatea de subiect al acestui impozit a fost
atribuita tuturor persoanelor juridice care obtin profit prin activitatile desfasurate att pe teriorul Romniei
ct si din strainatate. n acest context impozitul pe profit a fost con ceput ca o prelevare obligatoriu
efectuata statului romn din veniturile nete realizate de:
- regiile autonome, indiferent de subordonare;

- societatile comerciale, indiferent de forma de organizare ori de forma de propietate, inclusiv cele cu
participare de capital strain sau cu capital integral strain;
- societatile agricole;
- organizatiile cooperatiste;
- institutiile financiare de credit;
- persoanele juridice straine care sunt de doua feluri:
a) persoane juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent n Romnia, pentr-u profitul
aferent acelui sediu permanent.
b) Persoane juridice straine care nu desfasoara activitati printr-un sediu permanent n Romnia. Acestea pot
desfasura activitati n Romnia ca parteneri ntr-o asociere fie cu persoane fizice fie cu persoane juridice
straine, fie cu persoane juridice ori fizice romne, asociere care nsa nu da nastere unei noi persoane juridice.
Aceste persoane juridice vor fi impozitate asupra veniturilor aferente activitatii desfasurata in Romnia.
- asociere dintre persoane juridice romne, care sunt de dou feluri:
a) asocieri care nu dau nastere unor noi persoane juridice platesc impozit pentru veniturile rezultate din
aceasta asociere
b) asocieri care dau nastere unor noi persoane juridice platesc pentru veniturile realizate att n Romnia ct
si n strainatate. n acest caz, impozitul datorat se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica
sau nou formata.
- asocierile dintre persoanele fizice romne cu persoane juridice romne, persoane fizice straine si persoane
juridice straine care sunt de doua feluri:
a) asocieri care dau nastere unei noi persoane juridice, caz n care impozitul se datoreaza pentru veniturile
realizate, att n Romnia ct si n strainatate;
b) asocieri care nu dau nastere unei noi persoane juridice. n acest caz, impozitul datorat de persoanele fizice
se calculeaza, se retine si se varsa de persoana juridica.
Prin sediu permanent, conform prevederilor articolului 12 alin. (4) din Ordonanta Guvernului numarul
70/1994, se ntelege locul prin intermediul caruia orice activitate a unei persoane fizice sau juridice straine
este total sau partial, condusa direct sau prin intermediul unui agent dependent. Sediul permanent include:
un birou, inclusiv de conducere, o sucursala, o agentie, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un loc de
extractie a gazelor si petrolului sau orice alt loc din care se extrag resursele naturale.
Un santier de constructii sau un loc unde au fost aduse echipamente npentru constructii, un proiect de
montaj sau de instalare, activitatile de supraveghere, consultanta si furnizare de servicii pentru acelasi
proiect sau proiecte conexe, devin sediu permanent daca au o durata mai mare de 12 luni.
Un sediu permanent nu include: folosirea de spatii pentru depozitare sau distribuire de marfuri;
PRINCIPALELE OBLIGATII FISCALE ALE AGENTILOR ECONOMICI N ROMNIA
Agentii economici au obligatia de a platii diverse impozite, taxe si contributii generate de :
a) desfasuraea activitatii curente;
b) plata salariilor;
c) elemente patrimoniale (bunuri mobile si imobile);
d) alte obligatii.
Obligatii generate de desfasurarea activitatii curente:
1.Impozit pe profit;
2.Accize (taxele speciale de consumatie) la produsele din import si din tara si din impozitul la titeiul din
productia interna si gazele naturale;
3.Taxa pe valoare adaugata:
4.Impozitul pe dividente
5. Impozitul pe venitul reprezentatelor firmelor straine n Romnia;
6. Contributia la fondul special pentru sanatate;
7. Contributia la fondul special pentru dezvoltare si modernizarea drumurilor publice;
8. Contributia la fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control, pentru trecerea
frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale;
9. Taxe vamale;
10. Impozitul pe profitul obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia
consumatorilor.
Obligatii generate de plata salariilor :
A.Alte persoane juridice:
1.Impozitul suplimentar pe fondul de salarii;
2.Contributia pentru asigurarile sociale;
3.Contributia la fondul pentru ajutorul de somaj;
4.Contributia la fondul special pentru sanatate care se suporta din C.A.S.(2%);
5.Contrubutia la fondul de risc si accident.
B.Ale salariatiilor:

1.Impozitul pe salarii;
2.Impozitul pe indemnizatii n cadrul asigurarilor sociale;
3.Contributia pentru pensia suplimentara;
4.Contributia la fondul pentrul ajutorul de somaj.
Obligatii generate de elemente patrimoniale:
1.Impozitul pe cladiri;
2.Impozitul pe venitul agricol;
3.Impozitul pe terenurile neagricole
4.Taxe asupra mijloacelor de transpor;
5.Taxe de metrologie;
6.Taxa pentru folosirea terenurilor propietate de stat utilizate n alte scopuri dect pentru agricultura sau
silvicultura;
7.Taxa de intabulare pentru vnzarile de active.
Alte obligatii:
A.Taxe locale:
1.Taxe pentru folosirea locurilor publice;
2.Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor n domeniul constructiilor;
3.Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama etc.
B.Taxe datorate statului pentru diferite servicii prestate:
1.Taxe de timbru;
2.Taxe de consulare;
3.Taxe de protectie etc.