Sunteți pe pagina 1din 2

..............................................

(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERT
Ctre ...............................................................................................
.....
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate
cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s
prestm
......................
(denumirea
serviciului)
pentru
suma
de
.................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei)
platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug TVA n valoare
de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda
ofertei)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
prestm serviciile din anex, n graficul de timp solicitat de achizitor.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 60
(saizeci) zile, respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va
rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca
fiind ctigtoare i s-a stabilit in documentatia de atribuire, s constituim
garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de
atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular
de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr
este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau
orice ofert primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta
pentru i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului
economic
Oferta financiara

Anexa la oferta financiara

Lucrari executate

Total

Oferta financiara

U.M.

Cantit
ati

Pret
unitar
fara TVA

Pret
total
fara
TVA

Pret
total cu
TVA