Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia Europeana

1. Aparitia si evolutia istorica


Conform art.9 al Tratatului de fuziune de la Bruxelles, a fost instituita o Comisie unica
a Comunitatilor Europene, care s-a substituit Inaltei Autoritati a CECO, precum si celor
2 Comisii ale CEE si CEEA.
Comisia Europeana intruchipeaza si promoveaza interesul european si este un organ
supranational, independent si dotat cu competente importante, imbinind atit functii
executive, cit si legislative.
Functiile CE :
- Supravegherea respectarii tratatelor ;
- Lansarea initiativelor legislative ;
- Implementarea deciziilor adoptate de catre alte institutii comunitare ;
- Reprezentarea UE in raport cu actorii externi.
Deciziile comisiei sunt luate prin vot majoritar. Comisia este responsabila politic in
fata Parlamentului UE, care, in anumite cazuri poate cere chiar demiterea acesteia in
componenta deplina.
Comisiei ii revine un rol important in procedura de acceptare a candidaturii unui
stat solicitant pentru aderarea la UE, avind dreptul de a aplica veto in cazurile
nerespectarii de catre acesta a criteriilor obligatorii. Drept exemplu a fost aminarea
aderarii Romaniei si Bulgariei pentru anul 2007, ca urmare a evaluarii nefavorabile
facute de catre Comisie in Rapoaretele de tara din octombrie 2002.

2. Structura Comisiei Europene


Comisia este alcatuita din 27 de comisari, unul avind functia de presedinte a comisiei.
Dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Nissa 1 febr. 2003 , fiecare stat membru
delegheaza cite un comisar, caruia i se incredinteaza un anumit domeniu de competenta.
Comisarii sunt numiti de Consiliul Europei, dupa ce fiecare Guvern national a propus
cite 3 candidati, apoi se cere acordul Parlamentului european.
Activitatea Comisiei este asigurata de peste 13 mii functionari permanenti, care sunt
geupati in 23 de departamente.

3. Satatutul juridic al membrilor


Comisarii sunt cetateni ai statelor membre si sunt alesi pe criterii de competenta.
Din momentul intrarii in exercitiu ei nu mai au dreptul de a realiza oricare alte
activitati, profesionale, remunerate sau nu.
Membrii comisiei isi exercita functiile in deplina independenta, in interesul general al
Comunitatii.
Mambrii Comisiei sunt numiti pe o perioada de 5 ani. Mandatul poate fi reinoit.
Comisia poate numi unul sau doi vicepresedinti dintre membrii sai.

4. Atributiile Comisiei UE
- dispunind de dreptul de initiativa legislativa elaboreaza proiecte de legi si se pun
spre adoptare Parlamentului si Consiliului ;
- fiind un organ executiv Comisia asigura realizarea legislatiei comunitare si
realizarea bugetului ;
- impreuna cu Curtea Europeana de Justitie verifica respectarea legislatiei
comunitare;
- Comisia are rolul de reprezentant legal al UE si are dreptul de a negocia tratatele
din comert si colaborari internationale.
Deciziile in Comisia Europeana se iau de comisari, colegii, iar cele mai importante
probleme sunt supuse dezbaterii in sedinta plenara.

S-ar putea să vă placă și