Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul Resurselor Umane: seminar

2015 - 2016

Design seminar MRU:

I.

Seminar 1:
- exercitiu de cunoastere,
- prezentare a modalitatii de lucru si de evaluare la seminar,
- identificarea celor 10 domenii de interes pentru cariera; ierarhizarea lor dupa doua criterii,
importanta si posibilitate de a fi realizate (accesibilitate); suprapunerea celor doua

II.
III.

clasamente si alegerea celui mai bine plasat.


Seminar 2 Realizarea fisei de post pentru job-ul cel mai accesibil din domeniul selectat.
Seminar 3 Realizarea unui anunt de recrutare pentru postul selectat, avand ca punct de plecare

IV.
V.

fisa postului.
Seminar 4 CV si SM: evidentiere importanta, studii de caz, greseli frecvente, recomandari.
Seminar 5 Comportamentul la interviu: studii de caz, greseli frecvente, evidentiere importanta

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

limbaj verbal, non-verbal si paraverbal, recomandari.


Seminar 6:
- conceperea unui design/ghid de interviu pe baza elementelor din fisa postului, justificand care
sunt trasaturile sondate cu intrebarile din ghidul de interviu;
- realizarea unei fise de observatie ce va fi folosita in cadrul simularilor de interviu.
Seminar 7 Simulare a unor situatii de interviu:
- 10-15 minute pentru fiecare simulare + 5 minute pentru ca angajatorii sa-si redacteze
observatiile in fisele de observare.
- discutii, feedback-uri, comentarii, pentru fiecare simulare de interviu.
Seminar 8 Aplicare de teste utilizate in selectia candidatilor.
Seminar 9 Codul Muncii: studii de caz, probleme des intalnite, dezbateri, recomandari.
Seminar 10 Identificarea profilului motivational.
Seminar 11 Realizarea planului de dezvoltare personala, dupa modelul atasat.
Seminar 12 Recenzie carte Dezvoltare Personala. Se vor alege 4 recenzii ce vor fi prezentate
in cadrul seminarului; timpul alocat fiecarui caz va fi de 10 minute dupa care vor urma 10 minute

XIII.

de discutii, analize, comentarii.


Seminar 13:
- overview seminarii MRU;
- sesiune de Q&A.

Sistem de Evaluare:
Cuprins portofoliu:

Barem

Structura/Cuprins

Fisa de post

1,5

Anunt de recrutare

1,5

CV (cu foto)

1,0

Managementul Resurselor Umane: seminar

2015 - 2016

Ghid de interviu minim 20 de intrebari dintre care minim 5 specifice postului

1,5

Fisa de observatie

1,5

Recenzie carte Dezvoltare Personala minim 3 pagini.

1,5

PDP

1,5

Total

10

Componenta nota seminar:


o
o

Portofoliu 75%;
Activitate la seminar 25%.

De retinut:
o

Toate elementele din Portofoliu vor fi cuprinse intr-un singur document (Word, PDF) si vor

respecta ordinea din sectiunea Cuprins Portofoliu;


Pe coperta Portofoliului vor fi trecute datele de identificare: Nume si prenume / Numar matricol /

o
o
o

Master / Anul de studiu / Grupa.


Portofoliul va fi denumit respectand urmatoarea structura Exemplu:
- Nume si prenume student: Ionescu George;
- Denumire Portofoliu: Ionescu George_Grupa 1.
Portofoliul se va preda in format digital, in ziua ultimului seminar;
Studentii care vor preda Portofoliile ulterior (in limita a 2 zile calendaristice), vor avea scazute 2
puncte din nota; Portofoliile care vor depasi ca data de trimitere 2 zile calendaristice nu vor mai fi

luate in considerare si astfel nu va exista o nota de trecere.


Fisierul cu notele finale de la seminar va fi trimis sefului de grupa.