Sunteți pe pagina 1din 170

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
C.Z.U: 341.231.14 (043.3)
MORRESCU Adrian

PRINCIPIUL PROPORIONALITII N SISTEMUL


CONVENIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Specialitatea 552.08 Drept internaional i european public

TEZ DE DOCTOR N DREPT

Conductor tiinific:

Diana SRCU-SCOBIOAL,
doctor habilitat n drept,
confereniar universitar

Autorul:

CHIINU, 2015

Morrescu Adrian, 2015

CUPRINS
ADNOTARE (n limbile romn, englez i rus) ..................................................................... 4
LISTA ABREVIERILOR ............................................................................................................ 7
INTRODUCERE ........................................................................................................................... 8
1.REFLECII NORMATIVE I DOCTRINARE PRIVIND PRINCIPIUL
PROPORIONALITII N SISTEMUL CONVENIEI EDO
1.1. Principiul proporionalitii n contextul cercetrilor tiinifice ............................................. 15
1.2. Consacrarea principiului proporionalitii de cadrul normativ naional................................ 26
1.3. Concluzii la Capitolul 1 .......................................................................................................... 41
2.FUNDAMENTELE TEORETICOJURIDICE ALE PRINCIPIULUI
PROPORIONALITII N SISTEMUL CONVENIEI EUROPENE A
DREPTURILOR OMULUI
2.1. Definirea principiului proporionalitii ................................................................................. 43
2.2. Marja de apreciere recunoscut statelor n procesul aplicrii principiului
proporionalitii de ctre curtea european a drepturilor omului ................................................. 53
2.3. Restriciile expres autorizate n exerciiul drepturilor i libertilor consacrate de
Convenia European a Drepturilor Omului ................................................................................. 63
2.4. Concluzii la Capitolul 2 .......................................................................................................... 72
3.APLICAREA PRINCIPIULUI PROPORIONALITII PENTRU
JUSTIFICAREA INGERINELOR DREPTURILOR CALIFICATE
3.1. Principiul proporionalitii i dreptul la respectarea vieii private i de familie (art. 8 al
Conveniei EDO) ........................................................................................................................... 74
3.2. Aplicarea principiului proporionalitii n vederea proteciei dreptului la libertatea de
exprimare (art. 10 al Conveniei EDO) ......................................................................................... 83
3.3. Proporionalitatea n lumina proteciei dreptului la asociere i ntruniri panice (art. 11 al
Conveniei EDO) ........................................................................................................................... 90
3.4. Principiul proporionalitii prin prisma altor drepturi i liberti garantate de Convenia
EDO ............................................................................................................................................... 95
3.5. Concluzii la Capitolul 3 ........................................................................................................ 105
4.APLICAREA PRINCIPIULUI PROPORIONALITII N SPEELE CONTRA
MOLDOVEI
4.1. Evaluarea testului de proporionalitate privind drepturile i libertile calificate ............... 107
4.2. Principiul proporionalitii i protecia proprietii ............................................................. 127
4.3. Principiul proporionalitii i aprarea drepturilor de natur procedural .......................... 138
4.4. Concluzii la Capitolul 4 ........................................................................................................ 143
CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDRI ................................................................ 145
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 148
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII .................................................. 167
CV-UL AUTORULUI ............................................................................................................... 168

ADNOTARE
Morrescu Adrian
Principiul proporionalitii n sistemul Conveniei Europene a Drepturilor Omului,
Tez de doctor n drept
Specialitatea: 552.08 Drept internaional i european public. Chiinu, 2015
Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 228 surse, textul de
baz constituit din 147 pagini.
Cuvinte cheie: proporionalitate, ingerin, drepturile omului, libertile fundamentale, drepturi calificate, triplul
test al ingerinei, Convenia EDO, spe.
Publicaii la tema tezei: 7 articole tiinifice.
Domeniul de studiu: Dreptul Conveniei EDO axat pe analiza principiului proporionalitii.
Scopul cercetrii rezid n cercetarea multidimensional a aplicabilitii principiului proporionalitii de ctre
CEDO n vederea stabilirii soluiilor finale pe marginea cauzelor examinate pentru asigurarea echilibrului just ntre
multitudinea intereselor concurente implicate, a supremaiei valorii umane i a ordinii de drept existente n spaiul
pan-european.
Obiectivele cercetrii vizeaz: definirea accepiunilor i a elementelor principiului proporionalitii; stabilirea
caracterelor i a esenei juridice a marjei de apreciere recunoscute statelor n virtutea Conveniei EDO n dependen
de specificul drepturilor nclcarea crora se reclam; determinarea restriciilor expres autorizate n exerciiul
drepturilor i libertilor garantate; elucidarea reperelor generice de aplicabilitate ale principiului proporionalitii n
dependen de categoriile de spee difereniate dup criteriul dreptului pretins nclcat; stabilirea limitelor proteciei
drepturilor i libertilor calificate n urma evalurii coraportului ntre interesul general i particular; studiul
caracterelor triplului test de proporionalitate n baza studiilor de caz; prezentarea specificului naional n aplicarea
principiului proporionalitii pe marginea speelor contra R. Moldovei; evidenierea carenelor n ordinea intern de
drept a R. Moldova ce au servit ca temei pentru condamnarea statului la CEDO.
Noutatea i originalitatea tiinific sunt ntemeiate de: prezentarea n premier n istoria cercetrilor
autohtone a dreptului internaional al drepturilor omului i dreptului contenciosului drepturilor omului a problematicii
aplicabilitii principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, fiind determinate reperele teoretice ale
acestuia, esena i natura juridic, caracterele i particularitile aplirii principiului enunat i demonstrat practic
funcionalitatea mecanismelor speciale utilizate de magistraii europeni n stabilirea limitelor largi sau dimpotriv
nguste ale proteciei drepturilor i libertilor garantate; argumentarea opiunilor aplicrii principiului
proporionalitii, acordnd prioritate speelor contra Moldovei soluionate de Conveni EDO.
Problema tiinific important soluionat n domeniu const n analiza complex i prezentarea
multidimensional, n premier, a naturii juridice, a criteriilor, a ipostazelor i a particularitilor aplicrii principiului
proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, racordate cauzelor concrete diferite naintate spre soluionare Curii de
la Strasbourg i a regulilor stabilite n exercitarea competenei sale contencioase, evideniind mecanismele utilizate de
magistraii europeni, n stabilirea limitelor proteciei drepturilor i libertilor convenional garantate.
Semnificaia teoretic a cercetrii este asigurat de: caracterul profund tiinific al examinrii
particularitilor aplicrii principiului proporionalitii n contextul jurisprudenei recente degajate de forul de la
Strasbourg; contribuia considerabil la dezvoltarea fundamentelor teoretice autohtone privind natura i esena juridic
a principiului proporionalitii racordat realitilor juridice cotidiene ale statelor-membre ale Consiliului Europei;
exemplificarea clar i abund a raionamentelor magistrale pe terenul transpunerii n viaa a exigenei
proporionalitii; evidenierea criteriilor i a parametrilor specifici ce condiioneaz acordarea unui anumit grad de
protecie a drepturilor reclamate, lund n consideraie interesele general i special implicate la caz.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezult din faptul, c studiul este destinat savanilor, magistrailor naionali,
angajailor sistemului de justiie din R. Moldova, public recipient, iniiat n materia dreptului internaional public, a
dreptului internaional al drepturilor omului, a dreptului Conveniei EDO i a dreptului contenciosului internaional al
drepturilor omului, interesat n propagarea standardelor justiiei europene i promovarea valorilor demnitii umane,
precum i pentru cei care intenioneaz s-i apere drepturile la CEDO.
Implementarea rezultatelor tiinifice a fost realizat prin mediatizarea concluziilor teoretice i a
recomandrilor practice n articole tiinifice publicate n reviste de specialitate i prin prezentarea acestora n cadrul
conferinelor tiinifice de profil naionale i internaionale.
.
: 552.08 . , 2015.
: , 4 , , 228
, 147 .
: , , , ,
, , (),
().
: 7 .
: o .


.
: ;

;
;
;
;
;
;
. ;
. .

.
, a
,

; ,
. .
,
. ,
,
.
:

;
- ;
;
,
.

,
, ,
.

,
.

ANNOTATION
Morrescu Adrian
The Principle of Proportionality in the System of the European Convention on Human Rights,
LLD thesis. Specialty: 552.08 International and European Public Law. Chisinau, 2015.
Thesis structure: introduction, 4 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography which
includes 228 sources, basic text of 147 pages.
Key words: proportionality, interference, human rights, fundamental freedoms, qualified rights, triple test of
interference, European Convention on Human Rights (ECHR), case.
Publications on the research subject: 7 scientific articles.
Study domain: Law of the European Convention on Human Rights with special reference to the analysis of
the proportionality principle.
The goal of the research resides in the multidimensional study of the practicability of the proportionality principle
by the European Court of Human Rights in order to find final solutions for the examined cases to ensure balance
between the competing interests, the supremacy of human values and the rule of law existing in the pan-European space.
The objectives of the research are steered towards defining the senses of the proportionality principle and its elements;
delimiting the characters and the legal essence of the margin of assessment acknowledged to the states under the ECHR
depending on the specific rights whose violations is claimed; determining the express restrictions authorized in the
exercise of the rights and freedoms; configuring the generic benchmarks of the practicability of the proportionality
principle depending on the categories of the cases differentiated according to the criterion of the alleged violated right;
establishing the limits when protecting the rights and freedoms following the evaluation of the correlation between the
general and particular interests; exemplifying the character of the triple proportionality test based on the case studies;
presenting the national peculiarities on the application of the proportionality principle based on the cases against the R.
of Moldova; establishing the defaults in the internal legal system of the Republic of Moldova which have served as
grounds for condemning the state to the European Court of Human Rights.
The Scientific novelty and originality of the research resides in the fact that it is for the first time in the
national history of the scientific research that the international law of human rights and the international
litigation law on the issue of the practicability of the proportionality principle in the ECHR system is presented,
the theoretical backgrounds, the essence, the legal nature, and the particularities of the proportionality principle
have been identified, as well as the practical functionality of the spec ial mechanisms used by the European
magistrates in setting the margins of the conventional rights and freedoms guaranteed under the ECHR have
been proved; in presenting the arguments concerning the options of the practicability of the proportionality
principle prioritizing the cases against the R. of Moldova solved by the European Court of Human Rights.
The significant scientific problem solved in the research consists in the fact that for the first time in local
and regional judicial doctrine there have been analyzed the criteria, hypostasis and the peculiarities of the
practicability of the proportionality principle in the system of the ECHR, the findings being formulated
according to the specific cases solved by the European Court of Human Rights, highlig hting the mechanisms
used by the European magistrates in setting the margins of the conventional rights and freedoms guaranteed
under the ECHR.
Theoretical significance of the research is assured by: the profound scientific nature of examining the
peculiarities of the practicability of the proportionality principle in the context of jurisprudence recently released
by the European Court of Human Rights, the contribution to the considerable development of the national
theoretical basis concerning the legal essence and nature of the proportionality principle in connection with the
daily legal realities of the European Council member states, actualizing the regional information on the research
topic, exemplifying clearly the magisterial reasoning on giving effect to the exigency of proportionality,
singularizing the criteria and specific parameters that grand a certain degree of protection to the claimed rights,
taking into consideration the general and special interests involved in the case .
Practical value of the research stems from the fact that it is intended for scholars, national magistrates, the
employees from the justice system in the R. of Moldova, recipient public initiated in the sphere of international
public law, international law of human rights, law of the ECHR, international litigation law, interested to
propagate the European justice standards and to promote the values of human dignity as well as for those who
intend to defend their rights before the European Court of Human Rights.
The implementation of the scientific results has been accomplished by publicizing the theoretical
conclusions and practical recommendations formulated during the research in specialized magazines, as well as
by presenting them during national and international conferences.

LISTA ABREVIERILOR
Art. Articol
Alin. - Alineat
c. contra
CEDO Curtea European a Drepturilor Omului
CIJ Curtea Internaional de Justiie
CJUE Curtea de Justiie a Uniunii Europene
Convenia EDO Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale
CP RM Codul Penal al Republicii Moldova
CPP RM Codul de Procedur Penal al Republicii Moldova
Date INDP date personale avnd funcia de identificare prin prelucrarea numrului de
identificare de stat
Dr. doctor
Dr. hab. doctor habilitat
etc. etcetera
HUDOC Culegerea electronic a jurisprudenei Fostei Comisii EDO i a CEDO
LGBT Colectivitatea lesbian, gay, bisexual i transsexual
no. numr
ONU Organizaia Naiunilor Unite
OSCE Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa
PPCD Partidul Popular Cretin Democrat
RM Republica Moldova
SA Societate pe aciuni
SRL Societatea cu rspundere limitat
.a. i alii
TVM Compania Teleradio Moldova
UE Uniunea European
URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

INTRODUCERE
Justiia este stpna i regina tuturor virtuilor.
Cicero
Actualitatea i importana problemei de cercetare Omenirea a intrat n epoca
drepturilor omului, n care libera dezvoltare a personalitii i afirmarea valorilor demnitii i
libertii se consider scopuri prioritare realizate de umanitate la cea mai larg scar, epoc, n
care au fost abolite sclavia, pedeapsa capital i actele de tortur. Secolul XXI nainteaz la
discreia justiiabililor europeni opiuni juridice vaste, susceptibile a fi reclamate n vederea
proteciei drepturilor i libertilor fundamentale consacrate, orientate spre crearea mecanismelor
instituionale de asigurare a respectrii drepturilor omului.
Transpunerea reglementrilor internaionale n sistemele de drept interne ale statelor-membre ale
Consiliului Europei, inclusiv i n ordinea de drept din R. Moldova a evoluat spectaculos indiferent de
scopurile reprezentanilor statelor semnatare ale Conveniei EDO pentru Aprarea Drepturilor Omului i
a Libertilor Fundamentale la 04 noiembrie 1950 n cadrul Reuniunii de la Roma [18].
Convenia EDO nu a aprut dintr-un vid juridic, ci a fost precedat de Declaraia
Universal a Drepturilor Omului i de Declaraia american a drepturilor i responsabilitilor
omului. n sistemul Conveniei fiecare noiune face obiectul unei interpretri autonome, distincte
de cea a dreptului intern. Internaionalizarea definiiilor are efecte majore asupra dezvoltrii
dreptului internaional al drepturilor omului, deoarece conduce la integrarea dreptului intern al
statelor, busculnd barierele tradiionale ntre dreptul internaional i dreptul intern. Sistemul,
astfel pus n aplicare de Convenia EDO, n orice caz, a dat natere unei veritabile ordini publice
europene n care statele au devenit debitori fa de creditori, care n acelai timp sunt alte state
i indivizi n cadrul Europe civice, exclusive de orice aspect sinalagmatic [44].
Republica Moldova a ratificat Convenia EDO prin Hotrrea Parlamentului nr. 1298 din 24 iulie,
1997, care a intrat n vigoare la 12 septembrie, 1997 [20], prima hotrre de condamnare a statului nostru
fiind pronunat la 13 decembrie 2002 pe marginea speei Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei [76].
Timp de peste 17 ani standardele inserate n Convenia european au asigurat o respectare practic a
drepturilor consacrate, combtnd scepticismul manifestat iniial de juritii de profesie i justiiabilii de
rnd. Ctigul de cauz la Curtea European a Drepturilor Omului (CEDO) nu constituie un lucru ieit
din comun pentru conaionalii care au cutat s li se fac dreptate, sesizarea magistrailor internaionali
devenind habitual. Eventuale pierderi la Curte i-au determinat pe angajaii sistemului justiiei interne n
proces de reformare continu s stabileasc soluii compatibile cu clauzele prevzute convenional.
n R. Moldova succesul implementrii prevederilor Conveniei EDO este spectaculos, timp de
doar un deceniu jurisprudena degajat de forul european a devenit un veritabil acquis de
8

conformitate al compatibilitii legilor naionale cu standardele internaionale acceptate n


materia vizat. Examinnd comparativ cu alte state frecvena emiterii de ctre CEDO a deciziilor
de condamnare a Republicii Moldova, constatm faptul, c n perioada de la 2002, cnd a fost
emis prima hotrre de condamnare a R. Moldova i pn la 01 ianuarie 2015, CEDO a adoptat
297 de hotrri prin care a constatat nclcarea drepturilor i libertilor protejate; n privina
Belgiei, statul fondator al Consiliului Europei i semnatar al textului Conveniei EDO, la 04
noiembrie 1950, CEDO a adoptat 205 hotrri de condamnare din 1959 pn la 01 ianuarie 2015,
iar n privina Irlandei, alt stat fondator, doar 32 de hotrri [113].
Actualmente standardele relevante stabilite prin jurisprudena degajat de CEDO pe
marginea speelor naintate spre soluionare, i gsesc aplicarea larg n cadrul legal i judiciar
intern al R. Moldova, martorii implementrii continue a principiilor formulate de instana
contenciosului european al drepturilor omului fiind n permanent ateptare a racordrilor i
aranjamentelor noi efectuate n privina statului nostru.
n acest sens, relevant apare faptul, c aplicarea standardelor internaionale n materia dreptului
internaional al drepturilor omului, conform unei reguli general acceptabile, se fundamenteaz inter alia i
pe estimarea specificului naional propriu unui stat-parte la Convenia EDO, forul de la Strasbourg
reiternd frecvent c anume magistraii naionali sunt cei mai indicai s decid asupra coraportului ntre
anumite drepturi i liberti individuale protejate pe de o parte, i interesele generale ale societii, pe de
alt parte, fiind astfel ndreptii s asigure armonizarea intereselor concurente implicate.
n general, dimensiunea juridic dezvoltat de organele de la Strasbourg presupune
implicarea continu a factorilor de decizie naionali n vederea stabilirii gradului adecvat de
protecie pentru drepturile i libertile garantate, cu excepia celor care nu admit prin esena sa
nici o derogare [107]. Anume ntr-o asemenea configuraie juridic crete rolul magistratului
intern responsabil de soluionarea unei game largi de cauze referitoare i la carenele transpunerii
n via a drepturilor proclamate, acesta fiind desemnat s adopte o decizie final compatibil
prin form i coninut cu principiile fundamentale degajate de magistraii europeni pe terenul
Conveniei EDO. Aparent ct nu ar prea de paradoxal, dar instituind standarde certe n domeniul
contenciosului drepturilor omului i dublnd controlul asupra respectrii acestora prin
supravegherea exercitat la nivel european, CEDO, n virtutea Conveniei, las la discreia
autoritilor naionale o anumit marj de apreciere n stabilirea limitelor proteciei cu referire la
o cauz concret, care este desemnat s promoveze flexibilitate n procesul soluionrii
diferendelor aprute din particularitile naionale determinate de tradiii sociale, politice,
culturale i juridice ale statelor contractante n contextul larg european [94], i s demonstreze

realitii istorice, c fiecare societate este autorizat la o oarecare latitudine n rezolvarea


conflictelor inerente aprute ntre drepturile indivizilor i interesele naionale [215].
n contextul recurgerii la marja naional de apreciere, precum vom elucida n continuare, se pune
n discuie problematica principiului proporionalitii, aplicabilitatea cruia cunoate particulariti
inedite n contextul precedentului judiciar edificat de CEDO. Cu toate c principiul enunat nu este
aplicabil cu referire la ntreg ansamblul de drepturi i liberti convenional consacrate de dreptul material
al Conveniei, textul actului fundamental ofer o platform mai mult dect solid pentru a descoperi
temeiurile teoretice i practice de transpunere a exigenei de proporionalitate n cauzele soluionate zi cu
zi, n care se reclam ngrdirea excesiv a unor drepturi protejate.
Constatm n aceast ordine de idei, c principiului proporionalitii devine omniprezent n
jurisprudena actual i anterioar a Conveniei EDO i a fostei Comisii Europene a Drepturilor Omului
(Comisia EDO), fiind propriu sistemului de conformitate, instituit n baza Conveniei europene i realizat
prin identificarea echilibrului just ntre cerinele aprute din interesele generale ale societii i exigenele
proteciei drepturilor de baz recunoscute subiecilor individuali [111]. Din coninutul de idei anterior
expuse, deducem aplicarea corespunztoare a principiului proporionalitii innd cont de accepiunile
relevante degajate de CEDO n acest context, condiioneaz asigurarea unei justiii cu adevrat eficiente,
orientate spre faa justiiabilului concret, anume acesta din urm, fiind nzestrat cu puterea final de a
decide, dac justiia naional satisface criteriile declarate ale legalitii, corectitudinii i rezonabilitii,
detandu-se de la stereotipurile negative existente n societate.
Scopul investigaiei rezid n cercetarea multidimensional a aplicabilitii principiului
proporionalitii de ctre CEDO n vederea stabilirii soluiilor finale pe marginea cauzelor soluionate,
pentru asigurarea echilibrului just ntre multitudinea intereselor concurente implicate, a supremaiei
valorii umane i a ordinii de drept existente n spaiul pan-european.
Din aceste raiuni principiul proporionalitii este supus unei examinri teoretico-practice, fiind
analizate accepiunile acestuia prin prisma consideraiunilor juridice dezvoltate de ctre doctrinarii
tiinelor juridice, i mai ales prin prisma raionamentelor nserate n actele jurisdicionale finale adoptate
de ctre organele de la Strasbourg n privina unei multitudini de drepturi consacrate convenional,
restricionarea crora necesit n mod obligatoriu satisfacerea exigenei de proporionalitate. Cercetarea
noastr debuteaz cu ipoteza principiului proporionalitii ca regul esenial, abordarea creia
condiioneaz stabilirea anumitor limite de protecie a drepturilor sau libertilor garantate, astfel ca
soluia final s corespund cel mai bine circumstanelor de fapt ale speei i s asigure o echilibrare a
intereselor concurente implicate.
innd cont de practica juridic intern n continuu regretabil i defectu oas, soldat cu
multiple pierderi de ctre guvernul Moldovei ale cauzelor la CEDO, studiul analitic al
10

proporionalitii n sistemul Conveniei EDO vine s asiste n percepia detaliat i coerent a


raionamentelor magistrale formulate de ctre judectorii internaionali n procesul aplicrii
Conveniei, astfel nct s prezinte juristului autohton, interesat n problema vizat, principalele
practici adoptate de Curte n stabilirea gradului de protecie a drepturilor protejate, ndeosebi
celor calificate, ce ridic chestiuni controversate n calea respectriii acestora, precum i s
formeze o platform tiinifico-teoretic solid edificat n baza investigaiilor studiilor de caz.
n vederea realizrii scopului menionat propus, identificm obiectivele cercetrii, atingerea
crora condiioneaz i soluionarea problemei tiinifice:
1. definirea accepiunilor i a elementelor principiului proporionalitii,
2. stabilirea caracterelor i a esenei juridice a marjei de apreciere, recunoscute statelor n virtutea
Conveniei EDO, n dependen de specificul drepturilor nclcarea crora se reclam,
3. determinarea restriciilor expres autorizate n exerciiul unor drepturi i liberti garantate,
4. configurarea reperelor generice de aplicabilitate ale principiului proporionalitii n funcie de
categoriile de spee difereniate dup criteriul material al dreptului pretins nclcat,
5. stabilirea limitelor proteciei drepturilor i libertilor calificate n urma evalurii coraportului ntre
interesul general i particular,
6. studiul caracterelor triplului test de proporionalitate n baza studiului de caz,
7. prezentarea specificului naional n aplicarea principiului proporionalitii pe marginea speelor
contra Moldovei,
8. evidenierea carenelor n ordinea de drept intern a R. Moldova ce au servit ca temei pentru
condamnarea statului la CEDO.
Noutatea tiinific a rezultatelor cercetrii rezult: din prezentarea n premier n domeniul
de cercetare autohton a problematicii aplicabilitii principiului proporionalitii n sistemul
Conveniei EDO, din reperele teoretice ale accepiunii, esenei i naturii juridice, a caracterelor
i a particularitilor principiului enunat, din argumentarea practic a tehnicilor i mecanismelor
speciale utilizate de magistraii europeni n stabilirea limitelor largi sau dimpotriv nguste ale
proteciei drepturilor i libertilor convenional garantate. n coninutul tezei de doctor, pentru
prima dat n doctrina moldoveneasc a dreptului internaional al drepturilor omului i a
dreptului contenciosului drepturilor omului, au fost demonstrate i elucidate opiunile aplicrii
principiului proporionalitii cu trimitere continu la speele soluionate de CEDO de o manier
distinct, acordnd atenie prioritar speelor contra Moldovei.
Problema tiinific important soluionat n domeniu const n analiza complex i prezentarea
multidimensional, n premier, a naturii juridice, a criteriilor, a ipostazelor i a particularitilor aplicrii
principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, racordate cauzelor concrete diferite naintate
11

spre soluionare Curii de la Strasbourg i a regulilor stabilite n exercitarea competenei sale


contencioase, evideniind mecanismele utilizate de magistraii europeni, n stabilirea limitelor largi sau
nguste ale proteciei drepturilor i libertilor convenional garantate.
Semnificaia teoretic a cercetrii este asigurat de: caracterul profund tiinific al
examinrii particularitilor aplicrii principiului proporionalitii n co ntextul jurisprudenei
recente degajate de forul de la Strasbourg; contribuia considerabil la dezvoltarea fundamentelor
teoretice autohtone privind natura i esena juridic a principiului proporionalitii racordat
realitilor juridice cotidiene ale statelor-membre ale Consiliului Europei; exemplificarea clar i
abund a raionamentelor magistrale pe terenul transpunerii n viaa a exigenei proporionalitii ;
evidenierea criteriilor i a parametrilor specifici ce condiioneaz acordarea unui anumit grad de
protecie a drepturilor reclamate, lund n consideraie interesele general i special implicate la
caz. Sistemul de idei expus n coninutul lucrrii constituie un demers tiinific aprofundat asupra
esenei juridice a principiului proporionalitii aa cum este aplicat n sistemul Conveniei
europene, racordat realitilor juridice cotidiene ale statelor-membre ale Consiliului Europei.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezult din faptul, c studiul este destinat savanilor, magistrailor
naionali, angajailor sistemului de justiie din R. Moldova, public recipient, iniiat n materia dreptului
internaional public, a dreptului internaional al drepturilor omului, a dreptului Conveniei EDO i a
dreptului contenciosului internaional al drepturilor omului, interesat n propagarea standardelor justiiei
europene i promovarea valorilor demnitii umane, dar i pentru cei ce intenioneaz s-i apere
drepturile la CEDO, deoarece, spre regret, practica demonstreaz c n foarte rare cazuri instanele
naionale purced la analiza testului de proporionalitate, mulumindu-se cu examinarea legalitii
ingerinei autoritilor naionale n drepturile convenional protejate.
Aprobarea i implementarea rezultatelor cercetrii s-a produs prin expunerea concluziilor
tiinifice i a rezultatelor principale ale cercetrii n cadrul edinei catedrei Drept Internaional i Drept
al Relaiilor Economice Externe al Facultii de Drept a Universitii de Stat din Moldova i n cadrul
Seminarului tiinific de Profil 12.00.10 Drept Internaional Public la Institutul de Istorie, Stat i Drept
al AM. Implementarea rezultatelor cercetrii s-a realizat prin publicarea articolelor tiinifice n revistele
de specialitate (Revista Moldoveneasc de drept internaional i relaii internaionale, Studia
Universitatis Moldaviae, Seria tiine sociale, Revista Universul juridic, EBSCO, indexat n baza de
date BDI, Universitatea Hyperion, Bucureti), prin evaluarea datelor cercetrii n cadrul conferinelor
tiinifice de profil naionale i internaionale. Informaiile incluse n demersul tiinific pot fi utilizate
pentru eficientizarea procesului de legiferare, n instruirea juridico-profesional i n dezvoltarea
cercetrilor n materie de drept internaional n scopul asigurrii justiiei interne etc.

12

Volumul i structura tezei. Teza se compune din adnotare n trei limbi, lista abrevierilor,
introducere, patru capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 228 de surse.
SUMARUL COMPARTIMENTELOR TEZEI
Introducerea constituie o fundamentare i justificare a problematicii cercetate i cuprinde
compartimentele: actualitate i importana problemei abordate, scopul i obiectivele, noutatea
tiinific, importana teoretic, valoarea aplicativ a lucrrii i aprobarea rezultatelor cercetrii.
Capitolul I Reflecii normative i doctrinare privind principiul proporionalitii n
sistemul CEDO prezint rezultatele investigaiei tiinifice a platformei teoretice existente n
literatura de domeniu, care au servit ca fundament juridic pentru conceperea lucrrii i scoate n
eviden actele normative naionale n vigoare care de o manier sau alta reglementeaz
accepiunile principiului proporionalitii la nivel intern. Cercetrile doctrinarilor autohtoni
(Scobioal-Srcu D., Poalelungi M., Chiriac A.), romni (Brsan C., Bogdan D., Selegean M. ),
francezi (Charrier J.-L.), englezi i anglofoni (Clements L., Mole N., Simmons A., Millar Gavin
D., Takahashi Arai Yu., Ellis E., McBride J., Christoffersen J.) constituie o solid baz teoretic
n care sunt stabilite problemele aplicrii principiului proporionalitii.
n privina cadrului legal naional, au fost prezentate prevederile Constituiei R. Moldova,
Codurile civil, penal, de procedur civil, de procedur penal, n care legislatorul a inclus unele
reglementri aferente principiului proporionalitii, dei nu le-a enunat expres; au fost analizate
prevederile legilor organice i ordinare de domeniu, cu prescrierea aspectelor relative la exigena
proporionalitii; au fost formulate concluzii pe marginea celor menionate i au fost stabilite
problema cercetrii i direciile de soluionare a acesteia.
Capitolul II Fundamentele teoreticojuridice ale principiului proporionaliti
include

descrierea

cercetrilor

privind

evoluia

definirea

conceptului

principiul

proporionalitii la nivel de coninut, a criteriilor de evaluare a aplicabilitii acestuia; prezint


limitele stabilite ale marjei de apreciere a autoritilor naionale recunoscute pe terenul
Conveniei EDO; exemplificarea i analiza restriciilor expres autorizate n exerciiul unor
drepturi i liberti garantate. n mod special primul compartiment de baz al tezei s e refer la
actele strine existente ce consacr regula proporionalitii i elemente din practica judiciar a
diverselor instane de judecat (naionale i internaionale), care ntr -o manier sau alt au atins
aceast problematic. Cu referire la marja de apreciere, n baza unor exemple concrete au fost
elucidate limitele largi i nguste ale acesteia; au fost formulate caracterele teoretice proprii. n
contextul cercetrii restriciilor expres autorizate n exerciiul anumitor drepturi i liberti, au
fost elucidate scopurile legitime care justific ngrdirea drepturilor convenional consacrate i
au fost evaluate criteriile evalurii necesitii ingerinei ntr-o societate democratic cu
13

trimitere direct la exigena proporionalitii ntre scopul propus spre realizare prin limitarea
unui drept garantat i mijloacele antrenate de autoritile interne n vederea atingerii scopului
vizat. La finele compartimentului n cauz au fost formulate concluziile tiinifice specifice ce
exprim esena ideilor la tema investigat.
Capitolul

III

Aplicarea

principiului

proporionalitii

pentru

justificarea

ingerinelor drepturilor calificate vizeaz studierea cauzelor inedite i recente, soluionate de


Curtea de la Strasbourg n procesul complex de aplicare i interpretare a clauzelor
convenionale, atenie deosebit fiind acordat drepturilor i libertilor calificate; au fost
analizate raionamentele dezvoltate pe marginea speelor n care se reclam nclcarea unui
drept calificat i raionamentele degajate n contextul altor cauze n care de asemenea principiul
proporionalitii i gsete expresie ferm, astfel fiind atins scopul de cercetare
multidimensional a exigenei proporionalitii n ansamblul ipotezelor posibile. n mod
special, capitolul se refer la analiza proporionalitii ingerinelor autoritilor naionale n
drepturile i libertile consacrate de art. 6 (dreptul la un proces echitabil), art. 8 (dreptul la
respectarea vieii private i de familie), art. 9 (libertatea de gndire, de contiin i de religie),
art. 10 (libertatea de exprimare), art. 11 (libertatea de ntrunire i de asociere), art. 1, Protocol
no. 1 (protecia proprietii), susinute de prezentarea concluziilor fertile investigaiei.
Capitolul IV Aplicarea principiului proporionalitii n speele contra Moldovei are
n vizor studiul analitic i comparativ al jurisprudenei Conveniei EDO degajate n cauzele
contra R. Moldova, fiind scoase n eviden particularitile raionamentelor magistrale pe
marginea aplicabilitii regulii proporionalitii n contextul specificului naional existent. De
asemenea, n coninutul celui din urm compartiment structural au fost marcate deficienele
subliniate de CEDO n privina modalitilor i mecanismelor de aplicare a principiului
proporionalitii la nivel intern de ctre instanele de judecat naionale. n mod special,
capitolul evoc rezultatele

evalurii regulii de proporionalitate pe marginea drepturilor i

libertilor calificate, dreptului la protecia proprietii i a drepturilor de natur procedural. De


menionat faptul, c fiecare spe analizat reflect coninutul exact al dreptului concret garantat,
n stabilirea limitelor proteciei cruia este necesar de a gsi raportul rezonabil i just ntre
interesele concurente implicate. Compartimentul se finalizeaz cu un ir de concluzii tiinifice
speciale, orientate s prezinte cel mai bine principalele descoperiri juridice teoretice i practice.
Concluziile generale i recomandrile dezvolt raionamente finale cu caracter general
rezultate din abordarea complex i multiaspectual a principiului proporionalitii, n baza
cercetrilor efectuate per ansamblu i prezint repere conceptuale i practice ale aplicrii
principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO.
14

1. REFLECII NORMATIVE I DOCTRINARE PRIVIND PRINCIPIUL


PROPORIONALITII N SISTEMUL CONVENIEI EUROPENE
A DREPTURILOR OMULUI
1.1. Principiul proporionalitii n contextul cercetrilor tiinifice
Spre deosebire de alte principii degajate pe terenul Conveniei EDO, principiul
proporionalitii este unul cu caracter special, aparinnd domeniului regulilor stabilite pe calea
exclusiv jurisprudenial, nefiind consacrat expres n textul Conveniei. Altfel spus, principiul
proporionalitii i datoreaz apariia i afirmarea procesului complex de aplicare a normelor i
standardelor relevante n materia drepturilor omului i a libertilor fundamentale, gsindu-i expresia
juridic n procesul analizei circumstanelor de drept ale unei spee deferite Conveniei EDO naintat
spre soluionare care implic interese concurente i conflictuale.
De la bun nceput exigena proporionalitii a fost indisolubil legat de doctrina marjei de
apreciere recunoscute statelor justiiabile n virtutea Conveniei EDO, reprezentnd unul dintre
mecanismele speciale prin care entitatea statal selecteaz anumite mijloace permise n vederea
stabilirii la nivel intern a gradului adecvat de protecie a drepturilor i a libertilor consacrate. Astfel,
principiul proporionalitii a devenit cel din urm criteriu relevant pentru a determina dac o ingerin
a autoritilor statale corespunde spiritului democratic promovat de actul convenional i dac organele
interne competente au reuit s stabileasc un raport just ntre interesele general i special implicate.
ntr-o asemenea situaie juridic, marja de apreciere a statelor este utilizat pentru a stabili
msurile de discreie permise n vederea implementrii standardelor incorporate n Convenia EDO
avnd n vedere circumstanele i condiiile naionale, pe cnd exigena proporionalitii a fost
conceput spre a restrnge fora de decizie a autoritilor naionale n limitarea drepturilor i libertilor
individuale, de fapt acesta fiind un mecanism de protecie a autonomiei personale [93].
n condiiile n care principiul proporionalitii constituie una din regulile
fundamentale stabilite pe cale jurisprudenial i nu inserat expres n textul Conveniei
EDO, acesta a servit ca obiect de studiu pe terenul unor investigaii tiinifice mai puine n
comparaie cu cercetrile efectuate cu privire la alte principii de aplicare ale Conveniei,
fiind de regul analizat fie n contextul problematicii juridice i a extinderii practice a marjei
de apreciere la care statele semnatare sunt autorizate, fie n contextul studiului doctrinar
general i particular dezvoltat pe marginea elementelor acoperite de protecia garantat la
nivel european, fiind foarte puine reflecii doctrinare privitoare la natura juridic,
accepiunile, criteriile i modalitile de transpunere n fapt a regulii propo rionalitii ntr-o
manier de sine stttoare.
15

O lucrare juridic consolidat n care principiul proporionalitii i gsete


consacrare doctrinar dei n contextul analizei implementrii prevederilor convenionale cu
referire la drepturile i libertile garantate, dar fiind plasat separat de alte principii
cunoscute, este lucrarea actualului magistrat romn la CEDO, a profesorului universitar , dr.
Corneliu Brsan Convenia european a drepturilor omului: comentariu pe articole [4]. n
fapt, lucrarea reprezint un veritabil tratat tiinific consacrat studiului jurisprudenei
degajate de CEDO pe marginea drepturilor i libertilor protejate, fiind scoase n eviden
att hotrrile i deciziile anterioare pronunate de ctre Curtea i fosta Comisie EDO,
precum i cele recente adoptate n ultimul deceniu, astfel fiind vizibil evoluia interpretrii
juridice degajate de organele de la Strasbourg noiunilor autonome n sistemul Conveniei.
De o manier special magistratul analizeaz pe articole prevederile Conveniei EDO,
referindu-se n ordine consecutiv la dreptul la via (art. 2), interzicerea torturii (art. 3),
interzicerea sclaviei i a muncii forate (art. 4), dreptul la libertate i siguran (art. 5),
dreptul la un proces echitabil (art. 6), nici o pedeaps fr lege (art. 7), dreptul la respectarea
vieii private i de familie (art. 8), libertatea de gndire, de contiin i de religie (art. 9),
libertatea de exprimare (art. 10), libertatea de ntrunire i asociere (art. 11), dreptul la
cstorie (art. 12), dreptul la un recurs efectiv (art. 13), interzicerea discriminrii (art. 14),
protecia proprietii (art. 1 Protocol no. 1), dreptul la instruire (art. 2 Protocol no.1), dreptul
la alegeri libere (art. 3 Protocol 1) etc.
Cu referire la fiecare articol al Conveniei EDO indicat, magistratul romn invoc pasaje
distincte din raionamentele magistrale definitivate de judectorii europeni, prezentnd, n mod
exemplificat i explicit criteriile i parametrii specifici, care au stat la baza stabilirii unei sau altei soluii
pe marginea cauzelor deferite instanei contenciosului european. Nemijlocit cu privire la criteriul
proporionalitii, n lucrare accentele sunt puse pe respectarea dreptului la via privat i de familie, n
contextul analizei cruia este cercetat proporionalitatea ingerinei autoritilor naionale cu scopul
urmrit n restricionarea dreptului garantat de art. 8, autorul subliniind att aspectele aferente
consacrrii jurisprudeniale, ct i coraportul ntre necesitatea i proporionalitatea ingerinei; n
contextul dreptului la libertatea de gndire, de contiin i de religie criteriul proporionalitii fiind
evaluat pe terenul hotrrilor relativ recente pronunate, ntre altele fiind fcut referin i la speele
contra Moldovei (Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei, Maaev c. Moldovei). O veritabil
doctrin a principiului proporionalitii descoperim n contextul studiului practicii judiciare a CEDO
pe marginea art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenie, principiul enunat fiind plasat ca i o
ultim condiie special n vederea determinrii conformitii unei imixtiuni a autoritilor naionale n
una din ipostazele libertii protejate (libertatea de opinie, libertatea de comunicare, libertatea de
16

expresie) n rndul condiiilor consacrrii conformitii ingerinei, urmrirea unui scop legitim n
restricionarea libertii i necesitatea imixtiunii ntr-o societate edificat n baza valorilor democratice.
n mod special autorul analizeaz proporionalitatea amestecului autoritilor n dreptul la libertatea de
exprimare a jurnalitilor, reclamanilor sancionai penal pentru dezvluirea de informaii inclusiv cu
caracter personal i medical, libertatea de exprimare a funcionarilor publici, n acest sens, fiind fcut
referina la spea Guja c. Moldovei, n care CEDO a evaluat n mod atent criteriul proporionalitii n
contextul dezbaterii unei chestiuni de interes public deosebit.
Pe terenul libertii de ntrunire i de asociere (art. 11 Convenia EDO), profesorul romn nu a
recurs la o poziionare separat a principiului proporionalitii, analiznd problematica acestuia n
contextul cercetrii generale a limitelor proteciei libertilor respective, fcnd trimitere direct i
expres la unele cauzele n care forul contenciosului european a desconsiderat argumentele guvernului
respondent n susinerea imixtiunii operate n dreptul reclamanilor prin invocarea disproporionalitii
msurilor incriminate la caz. Suplimentar, criteriul proporionalitii a fost invocat de ctre magistrat cu
referire la speele referitoare la interzicerea discriminrii, articolul respectiv neavnd o existen de sine
stttoare i fiind pretins nclcat n colaborare cu alte articole din dreptul material al Conveniei. n
particular, se invoc necesitatea justificrii obiective i rezonabile a discriminrii, proporionalitatea
msurii discriminatorii operate fiind cercetat, n special, pe terenul ingerinelor n drepturile calificate
i dreptul la respectarea bunurilor proprietarului. Anume cu privire la cel din urm drept, autorul a
prezentat un ir de situaii juridice, n care exigena proporionalitii a servit ca factor determinant la
stabilirea nclcrii din partea guvernelor respondente. Investigaia efectuat n acest context a vizat
consideraiunile generale aferente aplicabilitii principiului proporionalitii i respectrii dreptului la
proprietate, raportul ntre exigena proporionalitii i actele de folosin a bunurilor, precum i la
oportunitatea examinrii condiiei respective de ctre Curtea de la Strasbourg.
Suplimentar, unele aspecte aferente criteriului de proporionalitate au fost identificate
n privina speelor ce vizeaz stabilirea limitelor proteciei dreptului la alegeri libere (art. 3
Protocol nr. 1) i a libertii de circulaie (art. 3 Protocol nr. 4).
Din cele enunate deducem, c din multitudinea surselor doctrinare care ntr-un mod
sau altul se refer la analiza aplicabilitii principiului proporionalitii, anume lucra rea
menionat a dr. Corneliu Brsan cel mai bine analizeaz accepiunile principiului respectiv
n sistemul Conveniei EDO. ns, spre regret, dat fiind modalitatea de structurare a lucrrii
pe articole din Convenie, precum i coninutul care acoper jurisprudena degajat per
ansamblu, lucrarea face referin la puine spee pronunate de CEDO contra Moldovei.
O alt oper relevant n contextul prezentei cercetri tiinifice se ncadreaz i lucrarea
colectivului de autori romni sub redacia juritilor Drago Bogdan i Mihai Selegean Drepturi
17

i liberti fundamentale n jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului [5] n care


teoreticienii i practicienii dreptului internaional prezint consideraiunile forului european cu
privire la drepturile i libertile cel mai des pretinse nclcate pe terenul Conveniei EDO,
autorii axndu-se pe elucidarea unor veritabile cliee de jurispruden. Astfel, autorii au
dezvoltat accepiunile juridice aferente dreptului la via (art. 2), a interzicerii torturii (art. 3), a
dreptului la libertate i siguran (art. 5), la un proces echitabil (art. 6), la respectarea vieii
private i de familie (art. 8), a libertii de exprimare (art. 10), dreptului la un recurs efectiv (art.
13) i a proteciei proprietii (art. 1, Protocolul 1). O trstur caracteristic este citarea unui
numr impuntor de hotrri pronunate de Curte, inter alia referindu-se i la necesitatea
evalurii exigenei de proporionalitate n drepturile calificate i protecia proprietii.
Astfel, dei autorii nu dezvolt o analiz separat a principiului proporionalitii n
sistemul Conveniei EDO, n numrul de spee citate este argumentat aplicabilitatea practic a
principiului enunat, racordat condiiilor i circumstanelor interne ale statelor reclamat.
O alt lucrare juridic n care autorii Jean-Loup Charrier (Frana) i Andrei Chiriac (R.
Moldova) analizeaz precedentul judiciar degajat de CEDO n procesul aplicabilitii normelor i
principiilor inserate n Convenia EDO este Codul Conveniei Europene a Drepturilor Omului [9]. n
fapt chintesena raionamentelor formulate n contextul investigaiei teoretice se datoreaz eforturilor
doctrinarului francez, confereniarul universitar, opernd o traducere ntr- un limbaj juridic actualizat,
adaptnd coninutul lucrrii franceze la cazul statului nostru cu citarea din exemple de spee n care s-au
pronunat hotrri de condamnare i decizii de admisibilitate n privina Moldovei.
Lucrarea de asemenea este structurat n funcie de succesiunea articolelor din Convenia
EDO, precum i din protocoalele adiionale la aceasta. Dei nu consacr n termeni exprei principiul
proporionalitii, cu plasarea separat a acestuia n ansamblul principiilor specifice ce condiioneaz
stabilirea unor limite certe de protecie a drepturilor i libertilor consacrate, aceasta relev accepiunile
regulii proporionalitii n contextul analizei generale a jurisprudenei Curii. Astfel, unele aspecte
aferente aplicabilitii principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO le constatm n
contextul prescrierii problematicii restricionrii drepturilor garantate pe terenul art. 6, i anume a
dreptului la tribunal, dreptului de a dispune de timpul i facilitii necesare aprrii persoanei acuzate, a
dreptului de a selecta aprtorul, a dreptului la asistena unui interpret. n privina drepturilor i
libertilor calificate, criteriile aplicabilitii principiului proporionalitii sunt succint analizate la finele
compartimentelor structurale n care autorii se refer la natura juridic i elementele proteciei fiecrei
liberti, precum i restriciile aplicate drepturilor enunate. Ct nu ar prea de paradoxal, dar inta
investigaiei teoretice pe marginea accepiunilor regulii proporionalitii, au constituit nu att drepturile

18

calificate, ct dreptul la respectarea proprietii n contextul analizei cruia autorii s-au referit la
principiul proporionalitii propriu-zis i la teoria justului echilibru.
Astfel, lucrarea enunat ofer unele repere conceptuale cu privire la aplicabilitatea
principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, ns nu dezvolt detalii multiple,
autorii calificnd principiul vizat ca unul adiacent celor de baz degajate n procesul aplicrii
normelor i standardelor n materia contenciosului european.
O alt lucrare relevant n demersul tiinific este opera autorilor englezi Luke
Clements, Nuala Mole i Alan Simmons Drepturile europene ale omului: naintarea unei
cauze pe baza Conveniei [11] tradus din limba englez n romn de Florin Sicoie. n fapt
autorii dezvolt o analiz general a condiiilor susceptibile de a fi respectate la introducerea
unei plngeri individuale pe marginea Conveniei EDO, n mod special, consolidndu-i
eforturile spre redarea ntr-o manier comprehensiv a criteriilor de admisibilitate a unei
cereri (competenele personal, temporal, spaial i material), a procedurii complexe de
introducere a cererii adresate Curii (scrisoarea iniial, formularea cererii, investigaia
judectorului raportor, raportul judectorului, conexarea cererilor, comunicarea ctre
guvernul respondent, rspunsul guvernului, rspunsul reclamantului, examinarea de ctre
Curte), a procedurii ulterioare deciziei privind admisibilitatea (competena Curii de a
desfura o anchet, intervenia terului, audierea, pronunarea hotrrilor dup audiere,
publicarea hotrrii, procedura n faa Marei Camere, executarea hotrrilor Curii,
dispoziiile tranzitorii), a soluionrii amiabile a litigiului (inclusiv opinia provizorie a Curii
asupra fondului), a remedierii consecinelor unei nclcri/satisfaciei echitabile (hotrrile
separate cu privire la reparaii, valoarea despgubirilor, prejudiciul material i moral,
despgubiri pentru prejudicii cu caracter agravat, despgubiri cu caracter punitiv i
preventiv, situaii speciale), a problematicii cheltuielilor (evaluarea sumelor acordate cu
titlu de cheltuieli, situaia reclamantului lipsit de mijloace, cheltuielile aferente procedurilor
interne, cheltuielile privind asistena juridic, formarea notei de cheltuieli), a asistenei
juridice din partea Consiliului Europei i a Comitetului de Minitri, a raportului ntre
Convenia EDO i legislaia UE, precum i ntre Convenie i legislaia Regatului Unit.
Suplimentar, opera dezvolt particularitile altor proceduri legate de protecia drepturilor
omului, precum cele n cadrul Consiliului Europei, Organizaia pentru Securitate i
Cooperare n Europa (OSCE), mecanismele specifice ale Organizaiei Naiunilor Unite
(ONU). n mod special lucrarea nominalizat include o analiz general a drepturilor omului
i libertilor fundamentale protejate n virtutea Conveniei, avnd n vizor dreptul la via
(art. 2), tratamentele inumane i degradante (art. 3), munca forat sau obligatorie (art. 4),
19

dreptul la libertate i la siguran (art. 5), dreptul la un proces echitabil (art. 6),
neretroactivitatea legii penale (art. 7), dreptul la respectarea vieii private i de familie (art.
8), libertatea de contiin (art. 9), libertatea de exprimare (art. 10), libertatea de asociere
(art. 11), dreptul la cstorie (art. 12), dreptul la un recurs efectiv (art. 13), interzicerea
discriminrii (art. 14), precum i drepturile nserate n textele protocoalelor facultative la
Convenia EDO (nr. nr. 1, 4, 6, 7).
Anume n contextul analizei drepturilor i libertilor consacrate de Convenie, autorii
prezint unele chestiuni aferente principiului proporionalitii. Astfel, la etapa studiului
generalizat al libertilor calificate, l enun ca cea din urm condiie a analizei imixtiunilor
autoritilor naionale n vederea realizrii scopurilor de restricionare stabilite expres de
textul fiecrui articol, iar n prescrierea elementelor protejate de fiecare libertate , invocnd
raionamentele magistrailor europeni, menioneaz i elementele analizei exigenei de
proporionalitate. De asemenea, n dezvoltarea accepiunilor proteciei dreptului la
respectarea bunurilor sale, autorii racordeaz imixtiunile operate n dreptul de proprietate,
respectrii testului de proporionalitate.
Dei opera enunat a colectivului de autori englezi nu poziioneaz n mod separat principiul
proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, n raionamentele doctrinare dezvoltate pe marginea
interpretrii noiunilor autonome i aplicrii practice a standardelor convenionale de ctre magistraii
europeni, se regsesc i situaii n care anume principiul proporionalitii a fost considerat de ultim
relevan n constatarea nclcrii dreptului convenional garantat.
n contextul lucrrilor de baz utilizate n prezenta investigaie tiinific un loc separat l
ocup opera recent (2013) a magistrailor i teoreticienilor autohtoni, coordonat de Preedintele
Curii Supreme de Justiiei, ex-judectorul din partea Moldovei la CEDO, dr. Mihai Poalelungi,
confereniarii universitari, dr. hab., Diana Srcu i dr. Elena Belei, ntitulat Manualul judectorului
pe cauze civile [40], care reprezint un rezultat impuntor al eforturilor comune consolidate ntre
juritii teoreticieni i practicieni, astfel nct chestiunile juridice analizate cel mai bine redau sensul
normelor internaionale i interne cu racordarea situaiilor de transpunere n raporturile dintre
justiiabili. Manualul judectorului pe drept constituie un veritabil ghid de aplicabilitate pentru
judectori, n cele 1200 pagini fiind analizate garaniile juridice ale unui proces echitabil (accesul la
justiie, dreptul la aprare, egalitatea armelor, participarea efectiv a justiiabilului, termenul
rezonabil de examinare a cauzelor, publicitatea procesului judiciar, marja de comunicare a
judectorilor cu mass-media); aplicarea izvoarelor n afara dreptului intern (aplicarea direct a
reglementrilor internaionale, jurisprudena CEDO, aspectele deficitare n realizarea justiiei
identificate de CEDO n hotrrile contra Moldovei), rolul precedentului judiciar); procedura n faa
20

primei instane (procedura contencioas, procedura contenciosului administrativ, asigurarea aciunii


civile, procedura special, procedura n ordonan, procedura de declarare a insolvabilitii,
recunoaterea i executarea hotrrilor judiciare i arbitrale strine, contestarea i ncuviinarea
executrii silite a hotrrilor arbitrale, executarea hotrrilor judectoreti definitive); cile de atac
mpotriva hotrrii judectoreti (apelul, recursul, revizuirea); aspectele particulare ale procedurii
civile (ridicarea excepiei de neconstituionalitate, sesizarea Curii Constituionale, justiia civil
adaptat minorilor, rolul procurorului n afara procesului penal); particularitile examinrii unor
categorii de cauze (litigii de munc, familiale, succesorale, fiscale, vamale, ecologice, litigii ce
rezult din protecia social, regimul juridic al terenurilor, dreptul de proprietate, alte drepturi reale,
gajul i registrul bunurilor imobile, arenda i locaiunea, adopia, repararea prejudiciului moral,
asigurarea obligatorie i facultativ, repararea prejudiciului n legtur cu cauzarea daunei sntii,
proprietatea intelectual, statutul refugiailor, executarea obligaiilor contractuale, dreptul la viaa
privat, libertile de exprimare, religioas, de ntrunire i de asociere).
Dat fiind obiectul larg supus cercetrii de ctre juritii teoreticieni i practicieni n
manualul respectiv, este evident c doar n unele situaii particulare a fost invocat aplicabilitatea
principiului proporionalitii. Anume pe terenul drepturilor i libertilor calificate autorii au
reuit s demonstreze semnificaia i relevana regulii proporionalitii pe terenul Conveniei
EDO. n studiul juridic dezvoltate de coordonatorii ediiei Mihai Poalelungi i Diana Srcu pe
marginea libertii de exprimare, libertii religioase, celor de ntrunire i de asociere, autorii de o
manier special s-au referit la evaluarea triplului test de proporionalitate n vederea
restricionrii drepturilor garantate, enunnd exemple concrete din practica Curii de la
Strasbourg, inclusiv i fcnd referire la speele contra Moldovei.
n contextul prezentei investigaii teoretice, lucrarea de amploare a juritilor autohtoni
reprezint un suport doctrinar fiabil, n care principiul proporionalitii n sistemul Conveniei
EDO i gsete o reflectare corespunztoare, fcnd parte din puinele surse doctrinare n care
exigena proporionalitii este analizat prin prisma realitilor juridice ale statului nostru.
Continund

tematica

lucrrilor

de

amploare

autohtone,

care

principiul

proporionalitii i gsete o oarecare expresie, nominalizm cea de-a dou oper comun a
magistrailor i teoreticienilor autohtoni, coordonat de Preedintele Curii Supreme dr.
Mihai Poalelungi, judectorul la Curtea Constituional, profesorul universitar dr. hab. Igor
Dolea, i confereniarul universitar, dr. hab. Diana Srcu, ntitulat Manualul judectorului
pentru cauze penale [41], n care autorii ntr-o manier explicit i abund n exemple din
jurisprudena degajat de CEDO s-au referit la garaniile juridice ale unui proces penal
echitabil (accesul la justiie, dreptul la aprare, dreptul la tcere, prezumia nevinoviei,
21

contradictorialitatea procesului penal, termenul rezonabil de examinare a cauzei, publicitatea


procesului penal, oficialitatea procesului penal, calitatea actului de justiie, princip iul non bis
in idem, dreptul la un nivel dublu de jurisdicie n materie penal); aplicarea izvoarelor n
afara dreptului intern (reglementrile internaionale n materia penal, jurisprudena CEDO,
aspectele defectuoase ale justiiei naionale identificate de forul european, jurisprudena
intern); etica judiciar (principiile eticii judiciare, independena i imparialitatea
judectorului, diligena magistratului, marja de comunicare a judectorului cu mass media);
controlul procedurilor prejudiciare (habeas corpus, dreptul de proprietate, inviolabilitatea
domiciliului, secretul corespondenei); punerea pe rol a cauzei penale (trimiterea cauzei n
judecat, repartizarea cauzei, examinarea listei probelor, edina preliminar); procedura n
faa primei instane (partea preparatorie a edinei de judecat, cercetarea judectoreasc,
modificarea acuzrii, prezentarea probelor suplimentare, mpcarea prilor, dezbaterile
judiciare, examinarea aciunii civile n procesul penal, deliberarea i adoptarea sentine i,
pronunarea ncheierilor interlocutorii); cile de atac (apelul, recursul ordinar, recursul n
anulare, recursul n interesul legii, revizuirea); particularitile examinrii unor categorii de
cauze (calificarea infraciunilor, infraciuni contra vieii i sntii persoanei, infraciuni
contra libertii, cinstei i demnitii, infraciuni sexuale, tortura i tratamentele inumane sau
degradante, infraciuni contra patrimoniului, infraciuni informatice, economice, ecologice,
de corupie); procedurile speciale (n cauzele privind minorii, aplicarea msurilor de
constrngere cu caracter medical, recunoaterea vinoviei, judecarea infraciunilor flagrante,
restabilirea documentelor judiciare disprute, infraciunile comise de persoanele juridice);
asistena juridic internaional n materie penal (comisiile rogatorii, extrdarea, transferul
persoanelor

condamnate,

recunoaterea

hotrrilor

judectoreti

strine,

transferul

procedurilor penale); utilizarea mijloacelor tehnice la examinarea cauzelor penale;


particularitile examinrii contraveniilor.
n acest context principiul proporionalitii i gsete cel mai bine expresie n
compartimentele privind garaniile recunoscute unui proces echitabil, aplicarea izvoarelor n
afara dreptului intern i particularitile examinrii unor categorii de cauze penale.
Continund demersul cercetrii n contextul studiilor doctrinare autohtone nominalizm i
lucrarea dr. hab. n drept, confereniarului universitar, Diana Srcu Dreptul internaional al drepturilor
omului (note de curs)[44], n care autoarea a reuit de o manier succint i explicit, utiliznd un
limbaj juridic adecvat, s redea aspectele generice ale dreptului internaional al drepturilor
omului, inclusiv i dreptului contenciosului european. n fapt, doctrinara s-a referit la definirea
dreptului internaional al drepturilor omului (noiunea i particularitile); subiecii acestei ramuri
22

a dreptului internaional public (statele, organizaiile internaionale, persoana fizic); izvoarele


(convenionale, cutumiare, jurisprudeniale, actele unilaterale ale organizaiilor internaionale,
legislaia naional, principiile dreptului internaional al drepturilor omului); mecanismele
internaionale universale de protecie (coninutul reglementrilor internaionale cu caracter
universal, cooperarea instituional cu caracter de universalitate); mecanismul european de
protecia a drepturilor omului (protecia instituionalizat i instrumentele juridice elaborate n
cadrul Consiliului Europei, CEDO). Unele reflectri teoretice pe marginea aplicabilitii regulii
proporionalitii i gsesc expresie n cadrul problematicii principiilor dreptului internaional al
drepturilor omului (sub denumirea de principiul imixtiunilor n exercitarea drepturilor omului),
precum i n contextul analizei naturii juridice a Conveniei EDO i a activitii practice a Curii.
De asemenea, unele aspecte ale principiului proporionalitii n speele pe marginea
libertii de exprimare (art. 10 Convenia EDO) pot fi regsite n Ghidul privind libertatea de
exprimare [36] destinat judectorilor i jurnalitilor din RM al dr. n drept englez Gavin Millar
Q.C., la lansarea cruia n R. Moldova a contribuit Diana Srcu (Scobioal). Ghidul respectiv
integral este consacrat problematicii libertii de exprimare pe terenul Conveniei EDO, inter alia
referindu-se la sistemul convenional, teoria libertii de exprimare, art. 10 i alte drepturile
convergente. Ghidul vizeaz principiile elaborate de CEDO n temeiul art. 10, pe lng noiunile
generale, definirea ingerinei din partea autoritilor publice, stabilirea obligaiunilor pozitive ale
statelor, prezentnd i restriciile admisibile n exerciiul dreptului la libertatea de exprimare,
precum i analiznd factorii relevani care urmeaz a fi luai n consideraie la efectuarea testului
de proporionalitate (categoriile de exprimare, poziia special a mijloacelor de informare n
mas, protecia sursei, ndatoririle i responsabilitile vorbitorului, divulgarea publicului a
informaiilor confideniale de ctre salariai i angajai, restricia prealabil la publicare i
ingerina ulterioar publicrii, exprimrile de opinie).
Merit atenie faptul, c ghidul vizat include un ir de studii de caz n privina defimrii,
a vieii private i confidenialitii, discursului care amenin ordinea public i securitatea
naional, discursului de ur, accesului la informaie, raportrii din instanele de judecat. n
acest context autorii fac multiple referine la speele n care CEDO a pronunat hotrri de
condamnare contra Moldovei, evalund i triplul test de proporionalitate pe terenul
circumstanelor de fapt i de drept ale speelor respective.
Cu referire la lucrrile pertinente n contextul demersului tiinific, editate n alte
limbi dect limba romn, evideniem monografia juristului anglofon danez, directorului
Institutului Drepturilor Omului al Danemarcei, dr. Jonas Christoffersen [100], care
analizeaz

prin

metoda

comparaiei

principiile
23

proporionalitii,

subsidiaritii

proeminenei n sistemul Conveniei EDO. De o manier special autorul dezvolt originile


i accepiunile principiului proporionalitii; interpretrile textuale, integratoare i
minimaliste ale principiului; limitrile obiective; testele verticale i orizontale de
proporionalitate; aplicarea principiului proporionalitii pe marginea cauzelor concrete
(utilizarea forei letale, derogarea, tratamentul inuman i degradant, privarea de libertate,
dreptul la un proces echitabil, viaa privat i de familie, divulgarea datelor cu caracter
personal, plasarea copiilor minori n custodie, dreptul la un mediu nconjurtor sntos,
libertatea de exprimare, libertatea pozitiv de asociere, libertatea negativ de asociere,
protecia proprietii, libertatea de circulaie); principiul strictei necesiti; calificarea
ingerinelor; coraportul ntre necesitatea imperioas, reglementarea juridic i limitarea
autorizat; testul inerent al justului echilibru.
n privina principiilor subsidiaritii i proeminenei, juristul danez analizeaz
limitele marjei de discreie recunoscute statelor; originile i fundamentele princ ipiilor
respective; obligaiile pozitive i negative asumate n virtutea Conveniei; responsabilitile
statelor justiiabile; importana specificului i condiiilor naionale.
n fapt, autorul dei acord o atenie cert aplicrii principiului proporionalitii n sistemul
Conveniei EDO, mai mult pare a fi interesat de relaia existent ntre cele trei principii generice
enunate, dezvoltnd un studiu att cu privire la particularitile fiecrui principiu, ct i mai ales
evideniind situaiile specifice aprute n contextul interaciunii continue a lor.
O alt lucrare strin ce red repere conceptuale pe marginea aplicabilitii principiului
proporionalitii este opera colectivului de autori anglofoni sub redacia Evelyn Ellis [105]
(Francis S. Jacobs, Jeremy McBride, Walter van Gerven, Takis Tridimas, Paul Craig, Lord
Hoffman, David Fieldman, Nicholas Green, Evelyn Ellis), n care teoreticienii i pra cticienii
dreptului au analizat accepiunile principiului proporionalitii n contextul cadrului legal
european. O atenie special a fost acordat dezvoltrilor recente ale principiului
proporionalitii n dreptul comunitar al UE, consecinele proporionalitii asupra aciunilor
statelor-membre

ale

UE,

stabilirea

standardelor

analizei

coerente

principiului

proporionalitii n contextul dreptului comunitar, nerezonabilitatea i proporionalitatea n


dreptul englez, influena principiului european al proporionalitii asupra dreptului englez,
proporionalitatea

Legea

Marii

Britanii

privind

drepturile

omului

din

1998,

proporionalitatea i supremaia Parlamentului n Regatul Unit, conceptul proporionalitii n


dreptul comunitar n materia nediscriminrii pe motive de gen i proporionalitatea n
sistemul Conveniei EDO.

24

Cu privire la aplicabilitatea exigenei proporionalitii n sistemul Conveniei,


doctrinarii s-au referit la fundamentarea legal a principiului, aspectele transpunerii acestuia
n practic, deficienele constatate de CEDO n acest context, limitele marjei de apreciere
recunoscute statelor. Precum remarcm din tematicile investigate de doctrinarii englezi, dnii n
mod preponderent i-au manifestat preocuprile faa de aplicabilitatea principiului degajat pe cale
jurisprudenial de CEDO la cazul justiiabililor din Marea Britanie.
Cu referire la platforma teoretic pe marginea doctrinei marjei de apreciere a statelor n
contextul creia i gsete expresie i principiul proporionalitii, evideniem lucrarea doctrinarului
anglofon de origine japonez Yutaka Arai-Takahashi [93], n care sunt cercetate accepiunile
tradiionale i recente ale marjei de discreie recunoscute statelor, pilonii doctrinei marjei de
apreciere, clauzele limitative i derogatorii, retorica proporionalitii, operarea testului de
proporionalitate pe marginea cauzelor n care se reclam nclcarea dreptului la libertate i la
siguran, dreptului la un proces echitabil, respectrii vieii private i de familie, libertii religioase,
libertii de exprimare, libertii de ntrunire panic, libertii de asociere, dreptului la proprietate,
nediscriminrii, derogrii n caz de urgen. De o manier special autorul abordeaz principiile
interpretative ale exigenei de proporionalitate, politicile i strategiile naionale n care regula
proporionalitii i gsete expresie, precum i dezvolt o platform defensiv a doctrinei marjei de
apreciere n raport cu criticile aduse acesteia de ali doctrinari.
n lumina celor enunate urmeaz s conchidem c dei principiul proporionalitii i
gsete o cert reflectare n contextul cercetrilor tiinifice autohtone, regionale i strine,
nu exist o consacrare doctrinar ampl i consolidat a naturii juridice, criteriilor i
accepiunilor principiului proporionalitii, cu racordarea acestora hotrrilor recente
pronunate de Convenia EDO care ridic chestiuni particulare interesante cu privire la
interpretarea noiunilor autonome, i mai ales cu racordarea lor hotrrilor adoptate de
Convenia EDO n speele contra Moldovei.
Astfel, prezentul demers tiinific este unul

necesar n vederea stabilirii

raionamentelor concrete pe marginea aplicabilitii principiului proporionalitii, astfel


nct constatrile teoretice efectuate s asiste n stabilirea limitelor distincte ale proteciei
oferite n sistemul Conveniei EDO drepturilor i libertilor susceptibile a fi restricionate.
Acest exerciiu, in concreto, este inerent examinrii oricrei cauze la nivel intern de ctre
judectorul naional, iar per general autoritilor guvernamentale n cazul admiterii
ingerinelor n exercitarea unor drepturi sau liberti din partea particularilor.

25

1.2. Consacrarea principiului proporionalitii de cadrul normativ naional


Principiul proporionalitii nu este unul de natur abstract, ci se fundamenteaz pe
cauze i situaii concrete. Estimarea i evaluarea gradului adecvat de aplicare a principiului
proporionalitii depinde ntotdeauna de situaii distincte [44], bazate pe un text legal de natur
convenional (extern) sau legislativ (intern). Afar de Convenia EDO, principiul se regsete
n aplicarea celor dou Pacte internaionale cu privire la drepturile civile i politice [217], i
respectiv, cu privire la cele economice sociale i culturale [218]. Dac primul pact, similar
Conveniei europene, presupune exerciiul principiului proporionalitii n exercitarea articolelor
18, 19, 21, 22, atunci cel de-al doilea pact expres prevede la art. 4 c Statele pri la prezentul
Pact recunosc c n ce privete folosina drepturilor asigurate de ctre stat n conformitate cu
prezentul Pact, statul nu poate supune aceste drepturi dect la limitrile stabilite de lege, numai
n msura compatibil cu natura acestor drepturi i exclusiv n vederea promovrii bunstrii
generale ntr-o societate democratic.
n situaia n care principiul proporionalitii i gsete reflecie n actele internaionale
cu caracter universal i regional cu referire la problematica restricionrii drepturilor omului i a
libertilor fundamentale garantate, legislatorul naional n pofida obligaiilor pozitive ce revin
statutului pe terenul instrumentelor naionale n vigoare, a fost inut s instituie un cadru juridic
adecvat astfel nct s stabileasc unele condiii speciale, respectarea crora permite ngrdirea
legitim a unor drepturi susceptibile a fi limitate prin natura sa.
De fapt, reglementarea general a unor restricii de acest gen i gsete consacrarea n dreptul
constituional. Din aceste considerente, este semnificativ de a analiza, n primul rnd, actele
constituionale sau constituiile naionale, precum i alte acte adoptate la nivel intern, care consacr
drepturi i liberti fundamentale, n aspectul restricionrii sau limitrii acestora i exerciiul regulii
de proporionalitate. Dei principiul proporionalitii nu este expres definit n cadrul textului
legislativ intern, el i gsete expresie prin prescrierea unor elemente ale acestuia.
Astfel Carta Canadian de drepturi i liberti stabilete n art. 1 c toate drepturile i
libertile garantate pot fi supuse numai limitrilor rezonabile prevzute de lege, justificarea
crora poate fi clar demonstrat ntr-o societate liber i democratic [99].
Constituia Republicii Sud Africane n seciunea 7 prevede c drepturile recunoscute
cetenilor sunt susceptibile unor restricionri legitime n condiiile seciunii 36, sau a oricrei
alte seciuni pertinente. La rndul ei seciunea 36 conine o clauz general de restricionare care
enumer condiiile relevante, astfel nct aceasta s fie rezonabil i justificabil ntr-o societate
democrat edificat pe valorile demnitii umane, egalitii i libertii, i s satisfac exigena de
proporionalitate, innd cont de toi factorii pertineni, precum natura dreptului restricionat,
26

esena i gradul restricionrii, raportul ntre restricionarea aplicat i scopul acesteia spre
realizare, existena msurilor mai puin severe de a atinge scopul propus. n seciunea 9 cu
referire la respectarea drepturilor i libertilor garantate persoanelor fizice i entitilor juridice
n cazurile satisfacerii obligaiilor de care aceste persoane sunt inute conform legii, Constituia
statueaz c instana de judecat competent urmeaz s dezvolte regulile dreptului comun n
vederea restricionrii unor drepturi i liberti astfel atinse [103].
Reflectnd asupra prescripiilor pertinente din legea enunat, se poate conchide c n
viziunea legislatorului sud african, proporionalitatea poate fi definit ca un principiu
fundamental, respectarea cruia incumb satisfacerea a patru factori marcani, precum specificul
dreptului susceptibil limitrii, gradul i natura limitrii, corelaia ntre limitare i scopul propus i
posibilitatea real de a aplica metode mai puin restrictive n atingerea scopului respectiv.
Constituia federal a Confederaiei Elveiene n mod expres consacr principiul
proporionalitii, dei nu-l definete, n art. 36, stabilind c oricare restricionare a unui drept
fundamental trebuie prevzut de legislaie, restriciile grave urmeaz a fi prevzute de lege;
oricare restricionare trebuie s fie justificat de un interes public sau protecia drepturilor
fundamentale ale altora i s fie proporional scopului urmrit.
Constituia Turciei la rndul su face referin expres la principiul proporionalitii,
stipulnd n art. 13 c exerciiul drepturilor fundamentale poate fi restricionat cu respectarea
spiritului legii fundamentale, a exigenelor proprii ordinii democratice i a republicii seculare
i a principiului proporionalitii [104].
Legea fundamental a Israelului privind demnitatea i libertatea uman nu consacr
expres principiul proporionalitii, ns prescrie n art. 8 c nu se admit nclcri ale drepturilor
garantate cu excepia operrii legilor n vederea proteciei valorilor statului israelit n scop
legitim i nu de un grad mai sporit dect este necesar sau operrii regulamentelor adoptate n
temeiul unei autorizaii exprese izvorte din asemenea legi [109].
n lumina celor menionate, subliniem c Constituia R. Moldova nu constituie o excepie,
fcnd i aceasta trimitere expres la principiul proporionalitii, dei nedefinind exact esena
acestuia. n acest sens, actul legislativ suprem Constituia Republicii Moldova [17] prevede
n textul art. 54 alin. (1), (2) i (4) c n Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar
suprima sau ar diminua drepturile i libertile fundamentale ale omului i ceteanului.
Exerciiul drepturilor i libertilor nu poate fi supus altor restrngeri, dect celor prevzute de
lege, ce corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaional i sunt necesare n
interesele securitii naionale, integritii teritoriale, bunstrii economice a rii, a ordinii
publice, n scopul prevenirii tulburrilor n mas i a infraciunilor, protejrii drepturilor,
27

libertilor i demnitii altor persoane, mpiedicrii divulgrii informaiilor confideniale sau


garantrii autoritii i imparialitii justiiei. Restrngerea trebuie s fie proporional cu situaia
care a determinat-o i nu poate atinge existena dreptului sau a libertii.
Astfel, Constituia R. Moldova n mod expres consacr aplicabilitatea principiului
proporionalitii n cazurile restricionrii drepturilor i libertilor garantate, aceasta fiind
una din condiiile operrii unor ngrdiri n scopuri legitime n drepturile individului, astfel
nct s fie gsit un echilibru just ntre interesele conflictuale implicate la caz i s nu fie
adus atingere nsi existenei prerogativei subiectului.
Subliniem c alin. (3) al aceluiai art. 54 din Constituia R. Moldova stipuleaz:
Prevederile alineatului (2) nu admit restrngerea drepturilor proclamate n articolele 20-24,
articolele respective consacrnd accesul la justiie (art. 20), prezumia nevinoviei (art. 21),
neretroactivitatea legii (art. 22), dreptul fiecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatoririle (art.
23) i dreptul la via i la integritate fizic i moral (art. 24), iar n sistemul Conveniei EDO
precum vom arta n continuare n compartimentele de baz ale prezentei teze de doctor, dreptul
de acces la justiie este susceptibil unei ngrdiri legitime n condiiile neatingerii a nsi esenei
dreptului restricionat i satisfacerii exigenei de proporionalitate.
n privina restricionrii dreptului individual la libertate i siguran, art. 25 alin. (2) (5)
din Constituia R. Moldova prevede c percheziionarea, reinerea sau arestarea unei persoane
sunt permise numai n cazurile i cu procedura prevzute de lege. Cu privire la restricionarea
inviolabilitii domiciliului, art. 29 alin. (2) (4) din Legea suprem stipuleaz c inviolabilitatea
domiciliului poate fi nclcat doar pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotrri
judectoreti; pentru nlturarea unei primejdii ce amenin viaa, integritatea fizic sau bunurile
unei persoane; pentru prevenirea rspndirii unei epidemii. Percheziiile i cercetrile la faa
locului pot fi ordonate i efectuate numai n condiiile legii. Percheziiile n timpul nopii sunt
interzise, n afar de cazul unui delict flagrant.
Art. 30 alin. (1) stabilete posibilitatea derogrii de la secretul corespondenei, n cazurile
cnd aceasta este necesar n interesele securitii naionale, bunstrii economice a rii, a
ordinii publice i n scopul prevenirii infraciunilor. Art. 32 alin. (1) i (2) din Constituie
stabilete condiiile ngrdirii libertii opiniei i a exprimrii, fiind interzis prejudicia onoarei,
demnitii sau dreptului altei persoane la viziune proprie, precum i contestarea i defimarea
statului i a poporului, ndemnul la rzboi de agresiune, la ur naional, rasial sau religioas,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violen public, precum i alte manifestri
ce atenteaz la regimul constituional. Textul art. 34 alin. (1) i (3) prevede c dreptul persoanei
de a avea acces la orice informaie de interes public nu poate fi ngrdit, ns dreptul la
28

informaie nu trebuie s prejudicieze msurile de protecie a cetenilor sau sigurana naional.


Art. 41 din Constituie n alin. (1) (3) consacr coninutul libertii partidelor i altor organizaii
social-politice, iar n textul alin. (4) (6) stabilete condiiile restricionrii acestei liberti,
astfel partidele i alte organizaii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor,
militeaz mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranitii i
independenei, a integritii teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituionale; iar asociaiile
secrete i activitatea partidelor constituite din ceteni strini snt interzise. Art. 45 n textul alin.
(1) stabilete dreptul garantat la grev, iar n alin. (2) indic asupra existenei condiiilor de
exercitare a dreptului la grev i rspunderii pentru declanarea nelegitim a grevelor consacrate
n legile ierarhic inferioare. La rndul su art. 46 din Constituie consacr dreptul la proprietatea
privat i protecia acesteia, totodat stabilind expres posibilitatea exproprierii bunurilor pentru o
cauz de utilitate public, cu o dreapt i prealabil despgubire.
n lumina celor relevate, conchidem c dei Constituia R. Moldova nu consacr natura
juridic i criteriile aplicabilitii principiului proporionalitii, ea l enun expres i
reglementeaz condiiile speciale care autorizeaz imixtiunile legitime, necesare i proporionale
ale autoritilor naionale n exerciiul multiplelor drepturi i liberti inalienabile fiinei umane.
Codul Civil al Republicii Moldova [13] la rndul su reglementeaz unele aspecte
referitoare la limitarea capacitii de exerciiu a persoanei, aceasta fiind unul din elemente
protejate n sistemul Conveniei EDO de dreptul la viaa privat a individului, ingerinele n
exerciiul cruia de asemenea se supun exigenei de proporionalitate, Astfel, n art. 24 din Codul
Civil se prescrie c persoana care n urma unei tulburri psihice (boli sau deficiene mintale) nu
poate contientiza sau dirija aciunile sale, poate fi declarat de ctre instana de judecat ca
incapabil, asupra ei instituindu-se tutela. De asemenea, n Codul menionat i gsete o cert
reglementare problematica limitrii dreptului de proprietate, n art. 337 fiind prevzute
urmtoarele cazuri de pierdere a dreptului de proprietate: urmrirea bunurilor n legtur cu
obligaiile proprietarului; nstrinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea
n proprietate; rscumprarea animalelor domestice n cazul nclcrii regulilor de comportare cu
acestea; privatizarea proprietii de stat; exproprierea pentru cauz de utilitate public;
rechiziia; confiscarea; alte aciuni prevzute de lege.
Codul penal al Republicii Moldova [16] n textul art. 7 consacr principiul
individualizrii rspunderii penale i a pedepsei penale, care de fapt reprezint una din
accepiunile principiului proporionalitii racordat raporturilor de drept penal, astfel la aplicarea
legii penale se ine cont de caracterul i gradul prejudiciabil al infraciunii svrite, de persoana
celui vinovat i de circumstanele cauzei care atenueaz ori agraveaz rspunderea penal.
29

De asemenea, Codul Penal naional conine unele reglementri aferente domeniului


dreptului individului la libertate i la siguran, dar i a dreptului la integritatea fizic i
moral, imixtiunile autoritilor naionale n acest sens de asemenea fiind supuse unei analize
a conformitii cu regula de proporionalitate. n acest sens, art. 99 din Codul Penal al RM
prevede posibilitatea aplicrii msurilor de constrngere cu caracter medical exteriorizate
prin internarea ntr-o instituie psihiatric cu supraveghere obinuit sau internarea ntr-o
instituie psihiatric cu supraveghere riguroas. n privina persoanelor care sufer de
alcoolism i narcomanie li pot fi aplicate msuri speciale de constrngere (art. 103 CP RM)
cu caracter medical, i anume tratamentul medical forat, sau cu caracter civil, i anume
punerea lor sub curatel, astfel nct s fie limitate drepturile fundamentale consacrate pe
terenul Constituiei RM i a Conveniei EDO. Persoanelor vinovate de comiterea
infraciunilor care atenteaz la inviolabilitatea sexual a altora, inclusiv a minorilor, le poate
fi aplicat msura castrrii chimice (art. 104 1 CP RM), fiind astfel legitim restricionat
dreptul individului la integritatea fizic. Minorilor liberai de rspundere penal le pot fi
legitim aplicate msurile de constrngere cu caracter educativ, precum avertisme ntul;
ncredinarea minorului pentru supraveghere prinilor, persoanelor care i nlocuiesc sau
organelor specializate de stat; obligarea minorului s repare daunele cauzate; obligarea
minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologic; internarea
minorului ntr-o instituie special de nvmnt i de reeducare sau ntr-o instituie curativ
i de reeducare (art. 104), acestea ngrdindu-le n mod legitim i proporional drepturile
fundamentale consacrate.
Suplimentar, Codul penal include prevederi care autorizeaz ngrdirea dreptului la
proprietate prin confiscarea special (art. 106), i anume prin trecerea, forat i gratuit, n
proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la svrirea infraciunilor
sau rezultate din infraciuni, sau a contravalorii acestora. De asemenea, sunt supuse confiscrii
speciale bunurile dobndite pe calea infracional, deinute contrar dispoziiilor legale, folosite
sau destinate finanrii terorismului etc.
Codul Contravenional al Republicii Moldova [14] n art. 9 consacr principiul
individualizrii rspunderii i sanciunii contravenionale, la aplicarea legii contravenionale
inndu-se cont de caracterul i de gradul prejudiciabil al contraveniei, de persoana fptuitorului
i de circumstanele atenuante ori agravante, iar n textele art. 433 439 reglementeaz condiiile
de aplicare ale msurilor procesuale cu caracter de constrngere care reprezint ngrdiri legitime
ale dreptului la libertate i siguran, libera circulaie, protecia proprietii, acestea fiind

30

reinerea, aducerea silit, nlturarea de la conducerea autovehiculului, examenul medical pentru


constatarea strii de ebrietate produs de alcool sau de alte substane, reinerea vehiculului.
Codul de Procedur Penal al Republicii Moldova [15] stabilete n art. 10 ntitulat
respectarea drepturilor, libertilor i demnitii umane c limitarea temporar a drepturilor i
libertilor persoanei i aplicarea de ctre organele competente a msurilor de constrngere fa
de ea se admit numai n cazurile i n modul strict prevzute de prezentul cod (alin. 2). Art. 11
consacr inviolabilitatea persoanei, dar stabilete c se permite privarea de libertate, arestarea,
internarea forat a persoanei ntr-o instituie medical sau trimiterea ei ntr-o instituie
educaional special numai n baza unui mandat de arestare sau a unei hotrri judectoreti
motivate. Art. 12 CPP R. Moldova prescrie inviolabilitatea domiciliului, totodat stabilind
limitrile legitime aduse acestuia prin efectuarea de percheziii, cercetri ale domiciliului, altor
aciuni de urmrire penal la domiciliu. Art. 13 la rndul su consacr inviolabilitatea
proprietii, dar i stabilete condiiile ngrdirii legitime ale dreptului la respectarea bunurilor
sale, stipulnd n textul c persoana fizic sau juridic nu poate fi lipsit n mod arbitrar de
dreptul de proprietate, nimeni neputnd fi privat de proprietatea sa dect din motive de utilitate
public i conform principiilor generale ale dreptului internaional. Art. 14 CPP R. Moldova n
cele dou aliniate ale sale consacr dreptul individului la secretul corespondenei sale i instituie
limitrile legitime aduse pe terenul acestui drept, astfel dreptul la secretul scrisorilor, al
telegramelor, al altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale
de comunicare este asigurat de stat, n cursul procesului penal, nimeni nu poate fi lipsit sau
limitat n acest drept, limitarea dreptului admindu-se numai n baza unui mandat judiciar emis
n condiiile prezentului cod. Art. 15 al Codului stabilete supremaia inviolabilitii vieii
private, n cursul procesului penal nimeni nefiind n drept s se implice n mod arbitrar i
nelegitim n viaa intim a persoanei.
n textele art. art. 125 132 CPP RM reglementeaz unele ngrdiri legitime ale dreptului
la libertate i la siguran, la inviolabilitate fizic i moral, la libertatea de circulaie, la
respectarea bunurilor unei persoane prin efectuarea percheziiei inclusiv corporale i ridicrii
obiectelor i a documentelor. n art. 1321 Codul de Procedur Penal stabilete anumite msuri
speciale de investigaie, la care sunt autorizate organele de urmrire penal n efectuarea anchetei
penale, i anume: cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur
supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat; supravegherea
domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur nregistrarea; interceptarea i
nregistrarea comunicrilor sau a imaginilor; reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau
ridicarea trimiterilor potale; monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i
31

electronice; monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia


financiar; documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau
urmrirea prin sistemul de poziionare global ori prin alte mijloace tehnice; colectarea
informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice; identificarea abonatului,
proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces
la un sistem informatic; urmrirea vizual; controlul transmiterii banilor sau a altor valori
materiale extorcate; investigaia sub acoperire; supravegherea transfrontalier; livrarea
controlat; achiziia de control.
n titlul al V-lea CPP R. Moldova reglementeaz aplicabilitatea msurilor procesuale de
constrngere, n mod special referindu-se la reinere; obligarea de a nu prsi localitatea;
obligarea de a nu prsi ara; garania personal; garania unei organizaii; ridicarea provizorie a
permisului de conducere a mijloacelor de transport; transmiterea sub supraveghere a militarului;
transmiterea sub supraveghere a minorului; liberarea provizorie sub control judiciar; liberarea
provizorie pe cauiune; arestarea la domiciliu; arestarea preventiv; obligarea de a se prezenta;
aducerea silit; suspendarea provizorie din funcie; punerea bunurilor sub sechestru.
Din cele enunate rezult dei Codul de Procedur Penal al R. Moldova nu consacr in
termenis principiul proporionalitii, el reglementeaz diversele aspecte cu privire la aplicarea
restriciilor legitime n drepturile individuale garantate de Constituia R. Moldova i Convenia
EDO, prescriind de o manier special condiiile relevante susceptibile evalurii pentru a gsi
justul echilibru ntre interesele generale ale justiiei i cele speciale ale individului.
Codul audiovizualului [12] la rndul su n art. 1 consacr drept scop principal
asigurarea aprrii drepturilor consumatorului de programe de a recepiona informaii corecte i
obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei, asigurarea drepturilor radiodifuzorilor la
libertate editorial i libertate de exprimare, instituirea principiilor democratice de funcionare a
audiovizualului din Republica Moldova. Cu privire la restricionarea drepturilor radiodifuzorilor,
Codul audiovizualului n art. 6 stabilete c radiodifuzorului i este interzis difuzarea de
programe care conin orice form de incitare la ur pe considerente de ras, religie, naionalitate,
sex, precum i difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizic, mental sau moral
a minorilor, n special programele care conin pornografie, violen exagerat sau limbaj
licenios. Art. 7 alin. (1) prevede c n spiritul respectrii libertilor i a drepturilor
fundamentale ale omului, prin transmisia i retransmisia serviciilor de programe se realizeaz i
se asigur pluralismul politic i social, diversitatea cultural, lingvistic i religioas, informarea,
educarea i divertismentul publicului. Pe de alt parte, n vederea asigurrii respectrii dreptului
la libertatea de comunicare a radiodifuzorilor, art. 8 al Codului prescrie c independena
32

editorial a radiodifuzorilor este recunoscut i garantat prin lege, fiind interzise cenzura asupra
comunicrii audiovizuale i ingerinele de orice fel n coninutul, forma sau modalitile de
prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autoritilor publice sau a oricror
alte persoane din afara instituiei respective a audiovizualului.
Legea privind libertatea de gndire, de contiin i de religie nr. 125-XVI din 11
mai 2007 [29] n art. 4 (alin. 1 i 2) stabilete c orice persoan are dreptul la libertatea de
gndire, de contiin i de religie. Acest drept trebuie exercitat n spirit de toleran i de
respect reciproc i cuprinde libertatea de a aparine sau nu unei anumite religii, de a a vea sau
nu anumite convingeri, de a-i schimba religia sau convingerile, de a profesa religia sau
convingerile n mod individual sau n comun, n public sau n particular, prin nvtur,
practici religioase, cult i ndeplinirea riturilor. Fiecare persoan i comunitate religioas
poate adera liber la orice cult religios. Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a
convingerilor sau a credinei religioase poate fi restrns, n condiiile legii, numai n cazul
n care aceast restrngere urmrete un scop legitim i reprezint, ntr-o societate
democratic, msuri necesare pentru sigurana public, meninerea ordinii publice, ocrotirea
sntii i a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor i libertilor persoanei.
Articolele 231, 24 i 25 la rndul su reglementeaz procedurile de suspendare i ncetare a
activitii cultelor religioase si a prilor lor componente n cazurile cnd acestea comit
abateri incompatibile cu o desfurare continu a activitii religioase.
Legea cu privire la asociaiile obteti nr. 837 din 17 mai 1996 [21] consacr n art.
4 restriciile la constituirea i activitatea asociaiilor obteti, i anume: nu se admite
constituirea i desfurarea activitii asociaiilor obteti care i propun drept scop sau i
aleg drept mod de aciune schimbarea prin violen a regimului constituional, subminarea
integritii teritoriale a RM, propaganda rzboiului, violenei i a cruzimii, aarea urii
sociale, rasiale, naionale sau religioase, alte fapte pasibile de pedeaps n conformitate cu
legislaia; se interzice constituirea asociaiilor obteti paramilitare i a formaiunilor armate;
se interzice constituirea i desfurarea activitii asociaiilor obteti care atenteaz la
drepturile i interesele legitime ale persoanelor, la sntatea oamenilor i la morala public.
Textul art. 36 la rndul su consacr procedura ncetrii activitii asociaii obteti prin
dizolvare, stipulnd c (alin. 4) dizolvarea asociaiilor de ctre autoriti poate avea loc n
urmtoarele cazuri: pregtire i/sau nfptuire a aciunilor de schimbare prin violen a
regimului constituional sau de subminare a integritii teritoriale a R. Moldova; pregtire
i/sau nfptuire a aciunilor de rsturnare a autoritilor publice legal con stituite; aare a
urii i discordiei sociale, rasiale, naionale sau religioase; violare a drepturilor i libertilor
33

legitime ale persoanelor; creare a formaiunilor paramilitare; avertizare repetat a asociaiei


obteti asupra necesitii lichidrii nclcrilor legislaiei, fcut, n decursul unui an, de
organul care a nregistrat asociaia, n cazul n care nclcrile nu au fost lichidate.
Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 [30] consacr
n textul art. 3 restriciile privind activitatea partidelor politice, i anume: sunt interzise
partidele politice care, prin statutul, programul i/sau activitatea lor, militeaz mpotriva
suveranitii, integritii teritoriale a rii, valorilor democratice i ordinii de drept a RM,
utilizeaz, pentru realizarea scopurilor lor, mijloace ilegale sau violente, incompatibile cu
principiile fundamentale ale democraiei; este interzis afilierea partidelor politice la
organizaiile politice internaionale ale cror scopuri sau activitate contravin celor enunate;
partidele politice nu pot practica activiti militare, paramilitare, precum i alte activiti
interzise prin lege; orice imixtiune n activitatea intern a partidelor politice este interzis, cu
excepiile prevzute de lege; n R. Moldova este interzis constituirea i activitatea
partidelor, altor organizaii politice ale statelor strine, precum i a filialelor i structurilor
acestora; constituirea i activitatea partidelor politice n baza discriminrii pe criterii de ras ,
naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, avere sau origine social sunt interzise.
Textele art. 21-23 reglementeaz procedurile speciale de limitare i ncetare a activitii
partidului politic, precum i lichidare a acestuia n condiiile n care prin aciunile acestuia se
aduc prejudicii grave pluralismului politic sau principiilor democratice fundamentale.
Legea privind accesul la informaie nr. 982 din 11 mai 2000 [27] consacr n art. 10
drepturile solicitanilor de informaii, astfel persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de
informaii, personal sau prin reprezentanii si, orice informaii aflate n posesia acestora, cu
excepiile stabilite de legislaie; dreptul persoanei de a avea acces la informaii, inclusiv la
informaiile cu caracter personal, nu poate fi ngrdit dect n condiiile legii; orice persoan care
solicit acces la informaii n conformitate cu prezenta lege este absolvit de obligaia dea-i
justifica interesul pentru informaiile solicitate.
n textul art. 7 al Legii enunate se reglementeaz posibilitatea restricionrii i limitrii
legitime a accesului la informaii, care corespund necesitilor imperioase ale respectrii
drepturilor i reputaiei altei persoane i proteciei securitii naionale, ordinii publice, ocrotirii
sntii sau proteciei moralei societii. Accesul la informaiile oficiale nu poate fi ngrdit, cu
excepia: informaiilor atribuite la secret de stat; informaiilor confideniale din domeniul
afacerilor, prezentate instituiilor publice cu titlu de confidenialitate, reglementate de legislaia
privind secretul comercial, i care in de producie, tehnologie, administrare, finane, de alt
activitate a vieii economice, a cror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele
34

ntreprinztorilor; informaiilor cu caracter personal, a cror divulgare este considerat drept o


imixtiune n viaa privat a persoanei; informaiilor ce in de activitatea operativ i de urmrire
penal a organelor de resort; informaiilor ce reflect rezultatele finale sau intermediare ale unor
investigaii tiinifice i tehnice a cror divulgare priveaz autorii investigaiilor de prioritatea de
publicare sau influeneaz negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.
Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010 [23] n textul
su enun expres aplicabilitatea principiului proporionalitii, astfel art. 3 alin. (4) stabilete
c restrngerea libertii de exprimare se admite doar pentru protejarea unui interes leg itim i
doar n cazul n care restrngerea este proporional cu situaia care a determinat -o,
respectndu-se echilibrul just dintre interesul protejat i libertatea de exprimare, precum i
libertatea publicului de a fi informat. Dei consacr direct dreptul la libertatea de exprimare
(art. 3 alin. 1) orice persoan are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde
libertatea de a cuta, de a primi i de a comunica fapte i idei, stipuleaz c exercitarea
libertii de exprimare poate fi supus unor restrngeri prevzute de lege, necesare ntr-o
societate democratic pentru securitatea naional, integritatea teritorial sau sigurana
public, pentru a apra ordinea i a preveni infraciunile, pentru a proteja sntatea i morala,
reputaia sau drepturile altora, pentru a mpiedica divulgarea de informaii confideniale sau
pentru a garanta autoritatea i imparialitatea puterii judectoreti, precum i prescrie
garaniile privind libertatea de exprimare nu se extind asupra discursurilor car e incit la ur
sau la violen.
Cu privire la cenzura n mass-medie, n art. 5 Legea expres recunoate i garanteaz
independena editorial a mediei, interzicnd cenzura. Referitor la ingerinele n activitatea
editorial a mass-mediei, acestea se interzic cu excepia cazurilor prevzute de lege i doar
dac sunt interpretate limitativ. n mod separat, Legea enun c nu constituie cenzur
obligaia impus de instana de judecat prin hotrre definitiv de a rspndi sau de a nu
rspndi o informaie, obligaia impus prin lege de a rspndi o anumit informaie, precum
i confiscarea tirajului sau lichidarea mass-mediei scrise printr-o hotrre judectoreasc
irevocabil n cazurile n care aceasta este necesar ntr-o societate democratic pentru
securitatea naional, integritatea teritorial sau sigurana public ori pentru a mpiedica
divulgarea informaiilor ce constituie secret de stat.
Legea cu privire la secretul de stat nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 [25] n textul
art. 25 enumer expres condiiile n care solicitantului i poate fi refuza accesul la secretul de
stat, astfel ngrdindu-i-se dreptul la libertatea de exprimare n aspectul acesteia de libertatea
a recepta informaia, i anume: dac solicitantul nu expune o necesitate motivat de a lucra
35

cu informaii atribuite la secret de stat; dac dnsul sprijin activitatea unui stat strin/a unei
organizaii strine sau n cazul dac particip la activitatea unor partide sau asociaii obteti
a cror activitate este suspendat, limitat sau interzis; dac se descoper n urma msurilor
de verificare, a altor aciuni ale acestuia care prezint pericol pentru securitatea Republicii
Moldova; dac el refuz de a-i da consimmntul scris pentru aplicarea msurilor de
verificare din partea organelor competente sau de a-i asuma obligaia scris privind
pstrarea secretului de stat ce i va fi ncredinat; n cazul prezenei la acesta a antecedentelor
penale pentru infraciuni svrite cu intenie, aflrii acestuia sub urmrire penal sau al
limitrii de ctre instana de judecat a capacitii sale de exerciiu; n cazul depunerii la
autoritatea public competent a cererii de renunare la cetenia Republicii Moldova; n
cazul prezenei la acesta a unor contraindicaii medicale pentru lucrul cu informaiile
atribuite la secret de stat; comunicrii de ctre acesta a unor date incomplete sau neautentice
la perfectarea dreptului de acces la secretul de stat; domicilierii permanente a solicitantului
peste hotare sau al perfectrii documentelor pentru plecarea cu traiul permanent ntr-o alt
ar; neexecutrii de ctre acesta a obligaiilor privind pstrarea secretului de stat care i -a
fost ncredinat anterior. n art. 30 al Legii enunate, se reglementeaz restrngerea
exerciiului unor drepturi ale ceteanului n legtur cu dreptul de acces i accesul la
secretul de stat, acestea referindu-se la: restricii de utilizare a descoperirilor i inveniilor ce
conin informaii atribuite la secret de stat i de rspndire a acestor informaii; limitarea
dreptului la inviolabilitatea vieii private n timpul efecturii msurilor de control n perioada
perfectrii (reperfectrii) dreptului de acces la secretul de stat.
Legea privind contracararea activitii extremiste nr. 54-XV din 21 februarie 2003
[28] n textul art. 6 consacr restrngerea dreptului la libertatea de asociere, precum i cea
religioas a asociaiilor obteti i religioase n cazul desfurrii activitii extremiste, i
anume: n RM se interzic nfiinarea i activitatea asociaiilor obteti i religioase, precum i
a altor organizaii, ale cror scopuri sau aciuni au ca orientare desfurarea activitii
extremiste; n cazul n care n activitatea asociaiei obteti sau religioase ori a unei alte
organizaii, inclusiv n activitatea a cel puin unei subdiviziuni teritoriale sau a unei alte
subdiviziuni a acesteia, se depisteaz fapte ce denot extremism, aceasta este
sesizat/avertizat n scris asupra inadmisibilitii desfurrii unei asemenea activiti,
indicndu-se temeiurile concrete ale sesizrii/avertizrii, inclusiv nclcrile comise. n cazul
nenlturrii nclcrilor comise, organul de stat abilitat este dreptul s sesizeze instana de
judecat n vederea emiterii unei hotrri judectoreti privind ncetarea sau suspendar ea pe

36

un termen de pn la un an a activitii respectivelor asociaii obteti sau religioase ori a


unei alte organizaii.
Art. 7 la rndul su stabilete restricionarea dreptului la libertatea de exprimare a
mass-mediei, stipulnd c n RM se interzice difuzarea prin mijloace de informare n mas a
materialelor cu caracter extremist i desfurarea de ctre acestea a activitii extremiste, n
cazul n care un mijloc de informare n mas difuzeaz materiale cu caracter extremist ori n
activitatea acestuia se depisteaz fapte ce denot extremism, organul de stat abilitat care a
nregistrat acest mijloc de informare n mas ori Procurorul General sau procurorii
subordonai acestuia sesizeaz/avertizeaz n scris fondatorul i/sau redacia/redactorul -ef al
acestui mijloc de informare n mas asupra inadmisibilitii unor asemenea aciuni ori a unei
asemenea

activiti,

indicnd

temeiurile

concrete

baza

crora

s-a

fcut

sesizarea/avertizarea, inclusiv nclcrile comise.


Dac este posibil luarea de msuri pentru nlturarea nclcrilor comise, n
sesizare/avertisment se stabilete i termenul de nlturare a acestora, care va fi de pn la o
lun de la data sesizrii/avertizrii. n cazul nenlturrii nclcrilor comise, organul abilitat
are dreptul s iniieze procedura similar cu cea n privina organizaiilor obteti i
religioase, naintnd n judecat o cerere privind emiterea hotrrii cu privire la suspendarea
sau ncetarea activitii organului de informare n mas vinovat n difuzarea materi alelor cu
caracter extremist.
Legea exproprierii pentru cauz de utilitate public nr.488-XIV din 08 iulie 1999
[26] reglementeaz condiiile exproprierii, aceasta reprezentnd o ingerin legitim n
dreptul la respectarea bunurilor individului. Astfel, n art. 1 Legea prevede c prin
expropriere se nelege transferul de bunuri i de drepturi patrimoniale din proprietate privat
n proprietate public, transferul ctre stat de bunuri proprietate public ce aparin unei
uniti administrativ-teritoriale sau, dup caz, cedarea ctre stat sau ctre o unitate
administrativ-teritorial a drepturilor patrimoniale n scopul efecturii de lucrri pentru cauz
de utilitate public de interes naional sau de interes local, n condiiile prevzute de lege,
dup o dreapt i prealabil despgubire. n textul art. 2 sunt enumerate obiectele
susceptibile a fi expropriate de la persoanele private n condiiile Legii, i anume: bunurile
imobile (terenurile, subsolul, bazinele de ap, pdurile, cldirile, construciile i a lte obiecte
legate de pmnt); dreptul de folosin asupra bunurilor imobile pe un termen de pn la 5
ani, dac prile nu convin asupra unui alt termen; drepturile patrimoniale i personale
nepatrimoniale, legate nemijlocit de inveniile care pot contribui considerabil la asigurarea
intereselor de aprare i de securitate ale rii. n vederea operrii legitime i proporionale
37

ale exproprierii, Legea stabilete condiiile de declarare a utilitii publice, msurile care
preced exproprierea, procedurile judiciare de expropriere i drepturile persoanei expropriate.
Dei Legea n cauz nu face referin expres la respectarea principului
proporionalitii n contextul exproprierii bunurilor, ea stabilete condiii clare i precise n
care ingerina deposedrii de proprietate poate fi operat legitim de ctre autoritile publice,
astfel instituind limitele terenului juridic n gsirea unui echilibru just ntre interesele
conflictuale general i special implicate.
Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului nr.263 din 27
octombrie 2005 [22] stabilete un ir de drepturi i garanii recunoscute pacientuluibeneficiar al serviciilor de sntate, care se ncadreaz n sfera de protecia garantat de
dreptul la integritate fizic i moral, dreptul la un mediu ambiant sntos, dreptul la
informaie, dreptul de acces la justiie, interzicerea discriminrii (art. 5), i anume: asisten
medical gratuit n volumul stabilit de legislaie; atitudine respectuoas i uman din partea
prestatorului de servicii de sntate, indiferent de vrst, sex, apartenen etnic, statut
socioeconomic, convingeri politice i religioase; securitate a vieii personale, integritate
fizic, psihic i moral, cu asigurarea discreiei n timpul acordrii serviciilor de sntate;
asigurare de asisten medical (obligatorie i benevol), n conformitate cu legislaia;
informaie complet privind factorii nocivi ai mediului ambiant; exprimare benevol a
consimmntului sau refuzului la intervenie medical i la participare la cercetarea
biomedical (studiul clinic), n modul stabilit de prezenta lege i de alte acte normative;
acceptare sau refuz n ce privete efectuarea ritualurilor religioase n perioada spitalizrii n
instituia medico-sanitar, dac aceasta nu afecteaz activitatea ei i nu provoac prejudiciu
moral altor pacieni; asisten a avocatului sau a unui alt reprezentant n scopul proteciei
intereselor sale, n modul stabilit de legislaie; despgubire a daunelor aduse sntii, etc.
Totodat, n art. 6 se stabilesc cazurile de limitare legitim a drepturilor pacientului, precum
spitalizarea i examinare a bolnavilor ce sufer de boli psihice; examinarea medical
obligatorie a persoanelor care doneaz benevol snge, substane lichide biologice, organe i
esuturi; efectuarea examinrii medicale preliminare obligatorii; efectuarea examinrii
medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infeciei HIV/SIDA, a sifilisului i a
tuberculozei la persoanele aflate n penitenciare; spitalizarea i izolarea obligatorie
(carantin) a persoanelor afectate de infecii contagioase i a celor suspectate n acest sens ce
prezint pericol social.
De asemenea, Legea conine prevederi speciale referitoare la asigurarea drepturilor
pacientului la confidenialitatea informaiilor ce in de secretul medical, astfel fiind ngrdite
38

legitim drepturile altor persoane de acces la informaie, datele privind identitatea i starea
pacientului, rezultatele investigaiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum i
datele cu caracter personal fiind confideniale, informaiile respective confideniale fiind
susceptibile furnizrii numai n cazul n care pacientul consimte acest lucru n mod explicit
sau la solicitarea reprezentantului su legal (a rudei apropiate), n condiiile consimite de
pacient, n msur adecvat capacitii lui de nelegere, n situaii cnd capacitatea de
exerciiu a pacientului nu este deplin sau lipsete ori dac legea o cere n mod expres; fiind
interzis orice amestec n viaa privat i familial a pacientului fr consimmntul acestuia.
Se enun i situaiile speciale n care se admite prezentarea informaiei confideniale ce ine
de un pacient concret fr acordul acestuia sau al reprezentantului su legal, i anume: pentru
a implica n procesul curativ ali specialiti n domeniu; pentru a informa organele i
instituiile serviciului sanitaro-epidemiologic de stat n cazul unui pericol real de extindere a
bolilor infecioase, otrvirilor i contaminrilor n mas; la solicitarea motivat a o rganului
de urmrire penal sau a instanei judectoreti; la solicitarea avocatului parlamentar i a
membrilor consiliului consultativ creat de Centrul pentru Drepturile Omului, n scopul
asigurrii proteciei persoanelor mpotriva torturii i a altor tratamente sau pedepse crude,
inumane sau degradante; pentru informarea prinilor sau a reprezentanilor legali ai
persoanelor n vrst de pn la 18 ani n caz de acordare acestora a asistenei medicale; la
existena temeiului de a crede c prejudiciul adus sntii persoanei este rezultatul unor
aciuni ilegale sau criminale.
n lumina celor citate, reinem c Legea cu privire la drepturile i responsabilitile
pacientului prevede expres unele condiii speciale de proporionalitate, care n urma unei
analize atente permit restricionarea dreptului garantat pacienilor la respectarea vieii
private.
Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 [24] la rndul su n
textul art. 8 stipuleaz urmtoarele cerine generale cu privire la publi citate, i anume
publicitatea trebuie s fie loial i onest; s fie identificat fr cunotine speciale i fr
utilizarea de mijloace tehnice; s nu induc n eroare, nici s prejudicieze interesele
consumatorilor. Se interzice publicitatea subliminal, mascat, neautentic, amoral. n mod
special, Legea enun c publicitatea nu trebuie s contravin intereselor statului; s incite la
aciuni ce ncalc legislaia privind protecia mediului nconjurtor; s conin informaii care
nu sunt autentice; s conin elemente ce pot provoca panic, instiga la violen, la agresiune
sau la aciuni periculoase ce pot prejudicia sntatea sau amenina securitatea oamenilor; s

39

conin, fr temeiuri de ordin instructiv sau social, imagini vizuale sau descrieri ale unor
aciuni periculoase cu neglijarea msurilor de securitate.
Legea privind protecia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011 [31]
reglementeaz condiiile speciale referitoarea la stocarea i prelucrarea datelor cu caracter
personal, astfel nct accesul la ele s fie restricionat n vederea proteciei drepturilor
indivizilor la respectarea vieii private. n mod special, Legea menionat instituie garanii n
vederea prelucrrii datelor generale cu caracter personal; datelor speciale cu caracter
personal; datelor privind starea de sntate a persoanei; informaiei referitoare la
condamnrile penale, msurile procesuale de constrngere i sanciunile contravenionale;
datelor avnd funcia de identificare (date INDP).
Dei prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc numai cu acordul expres
al titularului, legislatorul a reglementat i unele situaii n care acordul respectiv nu urmeaz
a fi cerut, i anume: executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter pers onal
este parte sau pentru luarea unor msuri naintea ncheierii contractului, la cererea acestuia;
ndeplinirea unei obligaii care i revine operatorului conform legii; protejarea vieii,
integritii fizice sau a sntii subiectului datelor cu caracter personal; executarea sarcinilor
de interes public sau care rezult din exercitarea prerogativelor de autoritate public cu care
este nvestit operatorul sau terul cruia i sunt dezvluite datele cu caracter personal;
realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terului cruia i sunt dezvluite datele cu
caracter personal, cu condiia ca acest interes s nu prejudicieze interesele sau drepturile i
libertile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal; scopuri statistice, de
cercetare istoric sau tiinific, cu condiia ca datele cu caracter personal s rmn anonime
pe toat durata prelucrrii.
n lumina normelor de drept intern relevate, urmeaz s conchidem c principiul
proporionalitii i gsete o cert consacrare n dreptul pozitiv al Republicii Moldova,
chiar dac nu ntotdeauna el este menionat expres n textul normelor relevante,
aplicabilitatea acestuia rezult din reglementarea condiionat a restricionrii drepturilor i
libertilor garantate, astfel nct restrngerea drepturilor s fie legitim i conform
standardelor unei societi democratice.

40

1. 3. Concluzii la Capitolul 1
n rezultatul studiului analitic realizat, al refleciilor normative i doctrinare privind
principiul proporionalitii n sistemul Conveniei EDO concluzionm:
(1) Odat cu creterea numrului hotrrilor pronunate de CEDO pe marginea speelor
contra statului nostru, dar i contra altor state-membre ale Consiliului Europei, se impune o
necesitate deosebit de a studia aplicabilitatea principiului proporionalitii n stabilirea
limitelor proteciei garantate unor drepturi i liberti fundamentale, din diferite
considerente, ce condiioneaz multiple probleme de cercetare, i anume: lipsa unei clauze
clare n actuala redacie a Conveniei europene care ar face referire expres la principiul
proporionalitii;

insuficiena surselor doctrinare

care

abordeze

problematica

aplicabilitii principiului proporionalitii pe marginea cauzelor Conveniei EDO contra


Moldovei, mai ales n situaia n care principiul enunat i gsete o cert consacrare n
studiile teoretice cu caracter general; necesitatea de a elucida aspectele specifice ale
principiului proporionalitii n contextul jurisprudenei degajate de forul contenc iosului
european n vederea determinrii unor repere concrete pe marginea interpretrii noiunilor
autonome pe terenul Conveniei EDO; inexistena studiilor teoretice i practice care s
scoat n evidena evoluia principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO,
evideniind fundamentele aplicabilitii acestuia n speele de referin i cele noi;
necesitatea analizei speelor recente pe marginea crora CEDO a pronunat hotrri i
decizii cu privire la admisibilitate pentru a determina standardele europene relevante n
domeniul proteciei drepturilor i libertilor ce determin

conflictul ntre interese

concurente implicate n vederea implementrii corespunztoare a acestora la nivel intern i


a asigurrii unui respect efectiv al drepturilor recunoscute fiinei umane.
(2) Problemele vizate au determinat formularea scopului cercetrii ce const n investigarea
multidimensional a aplicabilitii principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO
pentru stabilirea soluiilor finale pe marginea cauzelor i gsirea unui echilibru just ntre
multitudinea intereselor concurente implicate. Obiectivele investigaiei vizeaz definirea
principiului proporionalitii, delimitarea marjei de apreciere a statelor, cercetarea
restriciilor expres autorizate n exerciiul unor drepturi, determinarea particularitilor
aplicabilitii principiului proporionalitii n cauze concrete, inclusiv cele contra Moldovei.
n contextul clarificrii problemelor, a scopului i a obiectivelor, direciile de cercetare n
demersul tiinific sunt orientate spre determinarea i elucidarea particularitilor
aplicabilitii principiului proporionalitii; evaluarea echilibrului just ntre interesele
conflictuale n cauzele recente soluionate de Convenia EDO; evidenierea reperelor de
41

concept i coninut n materia evoluiei aplicabilitii principiului proporionalitii n speele


contra Moldovei.
(3) Dei principiul luat n cercetare este reflectat n contextul cercetrilor tiinifice
autohtone, regionale i strine, nu exist o consacrare doctrinar ampl i consolidat a
naturii juridice, criteriilor i accepiunilor principiului proporionalitii, cu racordarea
acestora hotrrilor recente pronunate de CEDO, care ridic chestiuni particulare interesante
cu privire la interpretarea noiunilor autonome, i mai ales cu racordarea lor hotrrilor
adoptate de CEDO n speele contra Moldovei.
(4) Analiznd cadrul intern relevant obiectului de studiu al prezentului demers
tiinific, menionm c principiul proporionalitii i gsete o oarecare consacrare n
dreptul pozitiv al Republicii Moldova, cu toate c nu ntotdeauna este menionat expres n
textul normelor pertinente, aplicabilitatea acestuia rezult din reglementarea condiionat a
restricionrii drepturilor i libertilor garantate, astfel nct restrngerea drepturilor s fie
legitim i conform standardelor unei societi democratice.
(5) Dei legislaia Republicii Moldova n urma implementrii standardelor europene
formulate pe terenul jurisprudenei relevante degajate de Curtea de la Strasbourg prin
adoptarea a noi acte normative (Legea privind libertatea de gndire, de contiin i de religie
nr. 125-XVI din 11 mai 2007, Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21
decembrie 2007, Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010, Legea
cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului nr.263 din 27 octombrie 2005, Legea
privind protecia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011) s -a mbuntit
considerabil, astfel nct s-a creat un cadru intern fiabil asigurrii respectrii n practic a
drepturilor i libertilor garantate, statul nostru este n continu tranziie spre afirmarea
valorilor democratice printre care demnitatea uman i respectul drepturilor individuale sunt
protagoniste, existnd suficiente temeiuri de a presupune c aplicabilitatea acestora nc
prezint unele incompatibiliti cu jurisprudena Curii Europene.
Astfel, problema tiinific important soluionat n domeniu const n analiza
complex i prezentarea multidimensional, n premier, a naturii juridice, a criteriilor, a ipostazelor
i a particularitilor aplicrii principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, racordate
cauzelor concrete diferite, naintate spre soluionare Curii de la Strasbourg i a regulilor stabilite n
exercitarea competenei sale contencioase, evideniind mecanismele utilizate de magistraii europeni,
n stabilirea limitelor proteciei drepturilor i libertilor convenional garantate.

42

2. FUNDAMENTELE TEORETICOJURIDICE ALE PRINCIPIULUI


PROPORIONALITII N SISTEMUL CONVENIEI EUROPENE A
DREPTURILOR OMULUI
2.1. Definirea principiului proporionalitii
Principiul proporionalitii n accepiunea clasic presupune c oricare decizie sau
msur adoptat de organele abilitate, urmeaz s se bazeze pe o just i echitabil evaluare a
faptelor i echilibrare adecvat a intereselor implicate, precum i pe o selectare coerent a
mijloacelor i mecanismelor care urmeaz a fi utilizate n vederea atingerii unui scop predefinit.
Potrivit opiniei lui Vitalie Gamurari, proporionalitate introduce n sistemul juridic un
element rigid de calcul, de natur flexibil i apare ca un raport corelativ ntre dou variabile, numit
altfel funcie. Principiul comand o pondere ntre mijloace i obiective, ceea ce presupune c
prescripia proporionalitii este condiionat de existena unei liberti de aciune, ce conine
anumite limite. Atunci, cnd este aplicat, aceasta presupune interpretarea relevant a textelor, altfel
spus, determinarea semnificaiei acestora pentru afirmarea existenei unei puteri discreionare, pentru
ca principiul proporionalitii s moduleze eventual utilizarea. n acest sens, proporionalitatea reiese
nu doar din interpretarea dreptului, ci i din aplicarea/concretizarea acestuia i poate fi adresat
oricrui organ dotat cu o putere normativ discreionar, fie c este vorba despre legiuitor,
administrator, judector sau chiar persoan privat [19].
Proporionalitatea ca i principiu de baz este pe larg utilizat n cadrul relaiilor
internaionale, inclusiv n aspectul abordrii diferitor subiecte sensibile de pe arena raporturilor
interstatale. n fapt, este inimaginabil ca soluionarea oricror chestiuni de natur juridic n
amploarea acestora s nu fie nsoit de aplicarea just a principiului proporionalitii. Regula
proporionalitii privete chiar i domeniile complexe, n mod controversat tratate n cadrul
relaiilor internaionale actuale i a doctrinei contemporane a dreptului internaional public,
precum este folosirea armelor nucleare. Dezbaterea referitoare la faptul dac autorizeaz dreptul
internaional folosirea armei nucleare, prezint un context favorabil n care apare ntrebarea
aplicabilitii armei nucleare cu condiia respectrii principiului proporionalitii [220].
n general, n doctrina dreptului internaional public pe marginea relaiilor interstatale,
principiul proporionalitii se prezint ca o exigen fundamental pentru riposta unilateral
a unui subiect de drept recunoscut (de cele mai dese ori statul) la o conduit ilegal i
prejudiciabil ndreptat mpotriva sa. Proporionalitatea deci constituie o legtur cantitativ
ntre conduita ilegal i rspunsul la aceasta, ntre aciunea contrar normelor imperative ale
dreptului internaional i contra-msura autorizat n sensul acestuia. Conceptul
43

proporionalitii, protejnd un interes subiectiv al statului refractar contra unei reacii prea
severe din partea statului prejudiciat, reflect necesitatea caracteristic ordinii juridice
internaionale de a instaura o procedur care s reglementeze natura i intensitatea
rspunsului la conduita nelegitim [98].
Respectarea principiului proporionalitii ca ripost a unui stat agresat contra conduitei
interzise a agresorului recalcitrant i gsete consacrare i n practica Curii Internaionale de
Justiie (CIJ), care a subliniat expres n spea Activitile militare i paramilitare n i contra
Nicaragua (Nicaragua contra Statelor Unite ale Americii) [139] c legitima aprare va include
msuri proporionale atacului armat i necesare pentru a rspunde corespunztor, aceasta fiind
regula de baz consacrat de dreptul internaional cutumiar.
Regula proporionalitii de asemenea este aplicabil dreptului internaional umanitar
(jus in bello) i regulilor de purtare a rzboiului (jus ad bellum). Cu referire la dreptul
internaional umanitar, principiul proporionalitii se prezint ca norm imperativ
aplicabil spre exemplu n vederea estimrii dac atacurile care pot cauza incidental pierderi
de viei omeneti din rndurile populaiei civile, rnirea de persoane civile, pagube privind
bunurile cu caracter civil sau o combinaie a acestor pierderi i pagube, sunt excesive n
raport cu avantajul militar concret i direct ateptat de la producerea atacurilor (art. 51 para.
5 lit. b) [112]. Ct despre regulile de purtare a rzboiului, principiul proporionalitii i
gsete aplicabilitate n cadrul determinrii dac recurgerea la rzboi este sau poate fi
justificat prin prisma normelor imperative ale dreptului internaional public [216].
Conceptual, principiul proporionalitii dezintegreaz termenii pe larg considerai a fi
antagoniti, sau, deopotriv, analogi, cu aplicarea unei metodologii analitice comune. Spre
exemplu, n materia contenciosului drepturilor omului, libertatea i egalitatea au o structur
comun, n mod practic semnificnd valori omogene, indiferent de faptul existenei crei valori i
se aduce atingere, legitimitatea acestei atingeri este supus unei evaluri de rigoare a finalitilor
i metodelor proprii, precum i a efectelor asupra echilibrului de proporionalitate, astfel toate
trei concepte interacionnd [96]. n acest sens, exigena proporionalitii se impune ca i
aplicabilitate n dreptul internaional public.
Dac ne referim la conceptul proporionalitate privit n lumina dreptului pozitiv al
statelor, spre exemplu n dreptul german, testul general de proporionalitate este divizat n
analiza a trei condiii diferite. n aceast direcie, pentru a satisface exigena de
proporionalitate, decizia sau msura aplicabil trebuie s reprezinte o metod eficient n
vederea realizrii scopurilor spre care aceasta tinde (testul eficacitii i adecvrii); s fie
necesar pentru a atinge scopurile relevante, astfel nct s nu existe alternative mai
44

favorabile (testul necesitii i subsidiaritii); s corespund unui just echilibru ntre


scopurile propuse i interesele implicate (testul proporionalitii stricto sensu) [106].
ntr-o alt abordare, proporionalitatea poate fi analizat ca un rezultat al combinrii a trei
elemente: situaia faptei care cere o intervenie, decizia adoptat i finalitatea sa. Ca principiu
inerent al funcionrii juridice a statului, proporionalitatea exprim necesara adecvare a
msurilor juridice situaiilor faptei creia acestea sunt destinate i stabilete o relaie apreciat de
ntreaga comunitate ca just i legitim, echilibrat i adecvat, ntre decizia juridic adoptat i
realitatea social. Acest echilibru vizeaz n ultima instan, obiectivul reglementrii stabilite,
impunnd o atitudine rezonabil din partea oricrei autoriti ce posed competene normative.
ntr-o asemenea abordare, principiul proporionalitii este o constant a dreptului n general i a
normativitii n special, i nu are nevoie de o consacrare explicit ntr-o ordine juridic pentru a
face resimit pe deplin prezena sa [19].
Dei originar din jurisprudena i, respectiv, dreptul pozitiv german (prusac), principiul
proporionalitii s-a extins peste oceane i sisteme de drept, devenind inerent doctrinelor juridice
ntr-un spirit cu adevrat universal [102].
n dreptul constituional, de la proclamarea accepiunilor contemporane a drepturilor i
libertilor omului, distincia ntre scopul dreptului constituional garantat i justificarea
restricionrii realizrii acestuia, se fundamenteaz pe respectarea regulii proporionalitii, care
constituie un veritabil criteriu de determinare a gradului de realizare a oricrui drept relativ dup
natura sa juridic. Deci, construcia juridic a principiului proporionalitii include patru
componente: scopul concret, legtura rezonabil de cauzalitate, mijloacele necesare implicate,
raportul potrivit ntre beneficiile ctigate de pe urma atingerii scopului i prejudiciul cauzat
esenei dreptului constituional garantat; aceste patru elemente constitutive fiind cruciale pentru
nelegerea exigenei de proporionalitate i reprezentnd nucleul clauzei de restricionare [95].
Dac continum analiza unor ramuri juridice n sistemul de drept continental,
constatm c spre exemplu n dreptul administrativ testul proporionalitii (precum n
dreptul german) se fundamenteaz pe analiza modului n care sunt ndeplinite trei criterii
eseniale: a) criteriul adecvrii (alegerea msurii celei mai adecvate); b) criteriul necesitii
(atingerea obiectivelor este posibil cu implicarea unei msuri astfel necesare); c) criteriul
echilibrului (prevalarea efectelor i consecinelor de ordin pozitiv).
Criteriul eficacitii i adecvrii are n vizor ideea c msura sau decizia ce urmeaz
a fi aplicat de ctre organul competent s rspund cel mai bine i de o manier practic
scopului care va fi realizat n final, astfel ca s corespund nsi esenei nemijlocite a
scopului sau obiectivului propus spre atingere.
45

Criteriul necesitii i subsidiaritii presupune c aplicarea msurii sau adoptarea


deciziei concrete s corespund nevoii imperioase existente, astfel nct anume aceast
msur sau decizie se prezint a fi cu adevrat pozitiv n plan practic, neexistnd careva
alternative mai favorabile i benefice spre a fi aplicate.
Criteriul echilibrului conform proporionalitii abordate de o manier strict presupune
evaluarea detaliat i minuioas a circumstanelor unei cauze sau a unui litigiu concret, n
vederea stabilirii unui echilibru just i rezonabil ntre toate interesele concurente implicate, astfel
nct soluia dat, n fine s satisfac interesele litigante relevante ce prevaleaz n spe.
Principiul proporionalitii este pe larg perceput ca fiind o procedur de preferin
pentru soluionarea litigiilor de divers natur, antrennd un pretins conflict ntre dou
drepturi subiective, ntre o norm ce consacr drepturi i liberti i interesul public (precum
n cazul dreptului constituional), sau ntre un interes individual i unul public (ca n cazul
dreptului administrativ) [108].
Principiul proporionalitii este aplicabil i n cadrul rspunderii juridice inclusiv sub
denumirea de principiul justeei sanciunii, presupunnd c ntinderea rspunderii trebuie s fie
direct proporional cu fundamentul acesteia. Sanciunea urmeaz a fi strict proporional i
corelativ faptei prejudiciale imputabile delincventului. Principiul justeei sanciunii presupune,
n primul rnd, proporionalitatea sanciunii n raport cu gravitatea faptei ilicite [2].
n genere, n materia dreptului pozitiv este dificil de a delimita o definiie uniform a
principiului proporionalitii, aceasta variind n dependen de specificul juridic ramural i
instituional, astfel termenii utiliza n dreptul constituional sau administrativ nu sunt
omogeni ca i categorii juridice. O situaie analogic ntlnim i cu referire la aspectele
particulare ale dreptului internaional.
ntr-o accepiune general, principiul proporionalitii apare ca o norm imperativ
aplicabil n vederea constatrii unui echilibru just i adecvat corelativ ntre multipli factori
de cele mai dese ori de natur concurent, care interacioneaz ca pri componente ale unui
sistem ntreg i complex. Principiul proporionalitii este reclamat cu ocazia unor interese
aflate n conflict, determinnd prioritatea unuia din aceste prin analiza aspectelor urmrii unui
scop legitim i a implementrii de metode autorizate cele mai adecvate [105].
Acest principiu i gsete consacrare i aplicare n cadrul jurisprudenei diverselor
jurisdicii internaionale i naionale, constituind un concept inerent practicii jude ctoreti
dezvoltate de magistraii interni i internaionali. n fapt, toate clauzele generale de
restricionare a drepturilor i libertilor recunoscute, sunt interpretate de tribunale innd
cont n mod obligatoriu de exigena de proporionalitate [95].
46

Spre exemplu n spea R. contra Oakes [140] soluionat de Curtea Suprem din
Canada pe marginea nclcrii principiului prezumiei nevinoviei prin incorporarea i
operarea efectiv n Legea federal de control a substanelor narcotice, a prevederii conform
creia dac o persoan este acuzat de posesia ilegal a substanelor narcotice, ipso facto se
prezum c ea le posed n scop de trafic interzis de substane, nvinuitul fiind inut singur s
probeze contrariul. n stabilirea nclcrii Cartei Canadiene de drepturi i liberti, Curtea
Canadei s-a condus inter alia i de principiul proporionalitii, conturnd cmpul de aplicare
i coninutul acestuia. Astfel, Curtea a indicat c natura testului de proporionalitate este
variabil n dependen de circumstanele speei, dar independent de acestea, tribunalul
urmeaz s gseasc un echilibru ntre interesele societii i cele ale individului sau a unui
grup de indivizi. Testul de proporionalitate, avnd trei componente principale, precum
legtura raional ntre msurile adoptate i obiectivele propuse spre atingere, afectarea ct
mai puin posibil a coninutului dreptului sau libertii contestate prin aplicarea msurilor
respective, existena echilibrului ntre efectele msurilor adoptate n vederea restricionrii
unor drepturi sau liberti protejate i obiectivul spre atingere, identificat ca de o importan
proeminent n acest sens (para. 70 din hotrre).
Este interesant situaia pe marginea jurisprudenei engleze, care iniial, n spea
Associated provincial picture houses contra Wednesbury Corporation [138] din 1947, opera cu
conceptele rezonabil i nerezonabil. Astfel, Curtea de Apel britanic a stabilit c n situaia cnd
o autoritate competent adopt o decizie att de nerezonabil, nct nici o autoritate care
acioneaz rezonabil nu ar putea-o adopta, este de datoria instanelor de judecat s acioneze.
Aceast hotrre de fapt a stigmatizat evoluia dreptului comun pentru mai bine de cinci decenii
pe calea estimrii criteriului rezonabilitii de la Wednesbury, criteriul proporionalitii
negsindu-i reflectare n actele decizionale ale magistrailor britanici. Chiar mai mult, unii
doctrinari noteaz c la acea perioad, degajarea i respectarea principiului proporionalitii a
fost pe larg dezbtut ca fiind nepotrivit i potenial duntoare pentru sistemul dreptului comun
[95]. Ulterior, n 1991, n spea Regina contra Secretarului de stat al Departamentului afacerilor
interne (n numele ceteanului Brind) [190], Camera Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit a
subliniat pe marginea pretinselor nclcri ale dreptului jurnalistului la libertatea de exprimare
prin impunerea de restricii disproporionale, c criteriul de rezonabilitate degajat n spea
Wednesbury i criteriul proporionalitii n sistemul Conveniei europene a drepturilor omului
reprezint concepte diferite, magistratul naional fiind inut s se conduc de exigenele impuse
de cel dinti. Lordul raportor Ackner a declarat c atta timp, ct Convenia european nu este
parte integrant a dreptului englez, nu exist temei juridic legitim de a adopta principiul
47

proporionalitii n Regatul Unit. Oricum, doctrina englez a continuat s examineze


problematica aplicabilitii principiului proporionalitii n dreptul comun [97]. Abia n urma
adoptrii n 1998 a Legii privind drepturile omului [110], subordonnd legislaia intern
sistemului convenional european, regula proporionalitii i-a gsit recunoatere i aplicabilitate
eficient, chiar extinzndu-se n afara domeniului de protecie a drepturilor fundamentale.
Dac analizm cazul Uniunii Europene, subliniem c principiul proporionalitii, dei
neconsacrat de la origini n legislaia comunitar, actualmente i gsete o oarecare definire n
art. 5 al Tratatului privind Uniunea European [92], care stabilete c exercitarea competenelor
Uniunii este reglementat de principiile subsidiaritii i proporionalitii. n temeiul principiului
proporionalitii, aciunea Uniunii, n coninut i form, nu depete ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor. Astfel, la nivel comunitar principiul proporionalitii este de o
accepiune particular, gsindu-i reflectare spre exemplu n procesul de adoptare a politicilor
comune sau n materia nedivulgrii informaiilor comunitare confideniale, cnd prevaleaz
interesul general asupra celui individual. Este notoriu c principiul proporionalitii este
aplicabil att cu referire la UE, ct i la oricare stat-membru al ei, fiind susceptibil evalurii de
Curtea de Justiie a Uniunii, dar i de tribunalele naionale competente. n ansamblu, principiul
proporionalitii la nivel comunitar i are expresie n cadrul procedurilor legiferrii, definitivrii
direciilor politicii comune, aplicrii la nivel naional a dreptului Uniunii, precum este supus
controlului de conformitate de CJUE i instanele de justiie din statele-membre.
Totodat, principiul proporionalitii este consacrat n art. 52 al Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene [8], care n alin. (1) prevede c orice restrngere a exerciiului
drepturilor i libertilor recunoscute prin Cart trebuie s fie prevzut de lege i s respecte
substana acestor drepturi i liberti; prin respectarea principiului proporionalitii, pot fi impuse
restrngeri numai n cazul, n care acestea sunt necesare i rspund efectiv obiectivelor de interes
general recunoscute de Uniune sau necesitii protejrii drepturilor i libertilor celorlali.
Constatm astfel, c testul elaborat de Curtea de Justiie prin prisma Tratatului privind
Uniunea European i Cartei UE este unul specific, iar coninutul su depinde de domeniul
aplicrii dreptului UE i a drepturilor fundamentale vizate. Componentele testului
proporionalitii UE sunt urmtoarele:
-

caracterul adecvat dac msura adoptat este potrivit pentru atingerea obiectivului dorit;

necesitatea dac msura respectiv este necesar pentru atingerea obiectivului dorit;

proporionalitate stricto sensu analizeaz dac msura impune o sarcin asupra individului
care este sau nu excesiv n raport cu obiectivul ce trebuie atins [6].

48

Investignd practica jurisprudenial a CJUE la acest subiect, remarcm faptul, c


principiul proporionalitii i-a gsit o cert aplicare n anumite spee n care s-au invocat
nclcri ale drepturilor fundamentale consacrate de Cart. Astfel, n spea Dita Danosa c.
LKB Lzings SIA [62] reclamanta a pretins discriminarea n raport cu alte persoane (salariai)
prin revocarea dnsei din funcia de membru al consiliului de administraie al unei societi
letone de capital fr a se ine seama de graviditatea ei. CJUE dei in termenis nu a
menionat respectivul principiu, a cercetat componentele acestuia cnd a stabilit dac
concedierea reclamantei a fost conform legislaiei UE, conchiznd c revocarea din funcia
de membru al organului de administraie a societii private, a femeii n special, din cauza
strii sale de sarcin reprezint o discriminare direct pe criterii de sex i este nelegitim.
n spea Asociaia Accept c. Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii
[51], inter alia CJUE a analizat dac respingerea parial a unei plngeri depus ca urmare a
unor declaraii publice, fcute de o persoan care se prezenta i care era perceput de opinia
public drept conductorul unui club de fotbal profesionist, de excludere a recrutrii de ctre
acest club a unui fotbalist prezentat ca fiind homosexual, este conform legislaiei UE, i a
subliniat c rigoarea sanciunilor aplicate n materia combaterii discriminrii trebuie s fie
adecvat gravitii nclcrilor pe care le reprim, n special prin asigurarea unui efect
realmente disuasiv, respectndu-se n acelai timp principiul general al proporionalitii, iar
o sanciune pur simbolic nu poate fi considerat compatibil cu punerea corect i eficient
n aplicare a legislaiei europene.
Precum observm, n materia proteciei drepturilor fundamentale recunoscute de Carta
UE, Curtea de Justiie a Uniunii Europene deseori recurge la analiza i aplicarea testului de
proporionalitate n speele ce sunt deferite spre soluionare, ns, totui practica CJUE la
acest subiect este mult mai limitat dect cea a instanei contenciosului european al
drepturilor omului (CEDO), date fiind cadrele juridice diferite n baza crora protecia este
organizat, dar i natura nclcrilor alegate de reclamani.
La rndul su, Curtea European a Drepturilor Omului ca jurisdicie internaional,
care i fundamenteaz activitatea n baza Conveniei Europene pentru aprarea d repturilor
omului i a libertilor fundamentale, nu reprezint o jurisdicie de a patra instan sau o
instan suprem n raport cu curile existente la nivel naional, controlul european exercitat
de nalii magistrai de la Strasbourg avnd un caracter subsidiar. Potrivit principiului
subsidiaritii competenele de intervenie ale Curii sunt limitate la cazurile n care
instituiile locale sunt incapabile de a asigura eficient un nivel minim de protecie a
drepturilor omului recunoscut n spaiul european [1]. Acest principiu se afl ntr-o
49

interconexiune cu principiul proporionalitii deoarece datorit contactului lor direct i


continuu, autoritile naionale sunt mai bine plasate dect o instan internaional pentru a
evalua multitudinea de factori care nconjoar fiecare caz; prin urmare, instanele interne
sunt primele responsabile pentru a identifica i compensa posibilele nclcri ale drepturilor
omului n fiecare caz particular, fcnd un prim test de proporionalitate. De fapt aceste dou
principii nu sunt unicele care guverneaz sistemul Conveniei europene. Sunt o serie de
principii care merit a fi menionate: buna credin, securitii juridice, dezvoltrii coerente a
jurisprudenei Curii etc. [42]. ntreag activitatea jurisdicional a Curii Europene este
fundamentat pe un ir de parametri eseniali, printre care eficacitate, legalitate,
rezonabilitate, corectitudine i, fr ndoial, proporionalitate.
n fapt, principiul proporionalitii constituie o veritabil chintesen a jurisdiciei
europene, n special cu referire la un ansamblu de drepturi i liberti consacrate pe cale
convenional, ce implic necesitatea gsirii unui just echilibru ntre diverse interese concurente.
n spea de referin Marckx c. Belgiei din 1979 [178], Curtea a recunoscut c proporionalitatea
constituie un principiu de baz inerent dreptului Conveniei.
Doctrina proporionalitii se poziioneaz chiar n miezul cercetrii dezvoltate de Curte
n vederea stabilirii rezonabilitii restriciilor aplicate cu privire la aa-numite drepturi i
liberti garantate calificate sau condiionate. Dei forul european recunoate o anumit marj de
apreciere statelor contractante, rolul de baz al Curii este de a verifica i asigura c drepturile
recunoscute indivizilor nu sunt limitate n mod arbitrar. Principiul proporionalitii n sistemul
Conveniei presupune existena unei juste legturi ntre obiectivul particular ce urmeaz a fi atins
i metodele utilizate pentru atingerea obiectivului respectiv [101].
O gam larg de drepturi i liberti garantate de prevederile Conveniei europene i
gsesc apreciere n ceea ce privete justificarea pretinselor nclcri anume n baza regulii de
proporionalitate, care este susceptibil aplicrii ori de cte ori suntem n prezena unui
arbitraj de interese opuse, exerciiul liber al anumitor drepturi fiind restricionat de ctre
autoritile naionale. n acest sens, ansamblul de restricii, derogri, excepii, limitri este
supus unei evaluri imperative de proporionalitate.
n esen, putem nominaliza dou accepiuni ale proporionalitii ca i concept juridic
propriu sistemului Conveniei europene. Astfel, dac ne referim la evaluarea restricionrii
operate din partea autoritilor naionale a exerciiului drepturilor consacrate, stabilind o soluie
echitabil privind interesele general i particular aflate n conflict, suntem n prezena
proporionalitii apreciere, evaluare, de fapt, cel mai des aplicat de Curte n cadrul
soluionrii speelor pe marginea pretinselor nclcri. Aceasta este cazul constatrii existenei
50

ingerinei n exerciiul liber al unui drept calificat i analiza justificrii acesteia (dac a fost
prevzut de lege, a urmrit un scop legitim i a fost necesar ntr-o societate democratic).
ns n situaia cnd magistraii de la Strasbourg se pronun asupra existenei i
ntinderii prerogativelor convenionale, precum i asupra obligaiilor pozitive i/sau negative
imputabile statelor-pri la Convenie, care i gsesc reflectare n coninutul speei deferite
spre soluionare, Curte face uz de aplicabilitatea practic a proporionalitii interpretare.
Astfel proporionalitatea, la nivelul interpretrii, se axeaz pe determinarea existenei
drepturilor garantate de Convenie i a cmpului de aplicare a acestora.
n genere, putem afirma c n jurisprudena Curii Europene exist multiple
mecanisme de estimare a principiului proporionalitii, care reflect diversitatea
standardelor aplicabile n multiple contexte irepetabile. Curtea trebuie s ia n consideraie
mai muli factori i s estimeze diferite criterii n vederea stabilirii dac ngrdirea unui drept
consacrat convenional satisface exigena de proporionalitate. Astfel, n spea Afacerea
lingvistic c. Belgiei (denumit pe lung Spea relativ la anumite aspecte ale regimului
lingvistic al nvmntului n Belgia) [120], Curtea de multiple ori a notat c criteriul
proporionalitii presupune evaluarea raportului existent ntre mecanismele i metodele
aplicate de ctre autoritile naionale i scopul formulat spre realizare, stabilind astfel dac
acest raport este unul rezonabil i just. Acelai raionament a fost dezvoltat n continuare n
spea Sporrong i Lnnroth c. Suediei [198], n care Curtea a subliniat c n aplicarea
Conveniei Europene (la caz a art. 1 Protocol 1), urmeaz fie determinat faptul, dac a existat
un echilibru just ntre cerinele interesului general al comunitii i necesitatea de protecie a
drepturilor fundamentale ale indivizilor.
De asemenea, Curtea poate s-i fundamenteze decizia privind respectarea sau
nclcarea regulii de proporionalitate dac analizeaz posibilitatea atingerii scopului propus
prin intermediul unor metode mai puin restrictive i severe. Astfel, n spea Campbell c.
Regatului Unit [132] Curtea a respins argumentul Guvernului privind necesitatea cenzurrii
corespondenei ntre deinuii i avocaii acestora, notnd c autoritile penitenciarului n
cazul unei bnuieli rezonabile privind coninerea unor substane sau obiecte neau torizate
urma s deschid plicurile, dar nu i s lectureze scrisorile recepionate.
n spea recent Savez Crkava Rije ivota i alii c. Croaiei [193], unde
reclamanii (uniune de biserici de orientare reformist) au pretins nclcarea art. 14
(interzicerea discriminrii) prin refuzul autoritilor naionale de a ncheia un acord n
vederea recunoaterii unui regim preferenial comunitilor religioase, Curtea a subliniat c
regula proporionalitii incumb stabilirea faptului, dac a existat un raport rezonabil ntre
51

mijloacele utilizate i scopul urmrit spre a fi realizat, fiind estimat i faptul dac diferenele
de tratament existente au avut o justificare obiectiv i fundamentat i au urmrit un scop
legitim. ntr-o alt spe recent Kozak c. Poloniei [166], Curtea a subliniat c exigena
proporionalitii implic nu doar ca mijloacele aplicate s urmreasc realizarea unui scop
legitim, dar ca aceasta s fie necesar n circumstanele relevante ale speei analizate.
n spea de referin Hatton i alii c. Regatului Unit [158], Curtea European a
estimat dac guvernul britanic a gsit un just echilibru ntre interesele economice ale statului
prin operarea zborurilor nocturne n aeroportul Heatrow (celui mai mare n Europa dup
numrul de pasageri) i interesele persoanelor domiciliate n imediat vecintate afectate de
zgomotul produs de zborurile respective.
Marea Camer a Curii a conchis c autoritile naionale au gsit un raport just de
proporionalitate ntre interesele concurente implicate, nefiind nclcate drepturile
reclamanilor, ndeosebi referindu-se la urmtorii parametri: numrul redus al populaiei care
sufer de inconveniene de somn din cauza zborurilor nocturne (2% - 3% din toat populaia
expus riscului), organizarea multiplelor studii din partea autoritilor naionale n vederea
cercetrii i ameliorrii problematicii afectrii populaiei de zboruri inclusiv pe timp de
noapte, absena nclcrilor la nivel intern (precum nelicenierea corespunztoare,
imposibilitatea populaiei efectiv i real de obinere de informaii i detalii privind
poluarea sonor etc.), prezena aspectului argumentat de guvern de interes economic general
considerabil la nivel de stat (aeroportul fiind cel mai mare la nivel de continent), posibilita tea
real a populaiei afectate de zgomot de a-i schimba locul de reedin fr a suporta
cheltuieli considerabile sau dezavantaj financiar esenial.
n lumina celor menionate, principiul proporionalitii n sistemul Conveniei
Europene include i opiunea recurgerii la metode mai puin restrictive, care pot fi att mai
favorabile cu referire la natura speei, ct i neinterzise de norme i principii imperative
proclamate sau practici jurisprudenial degajate recunoscute.
n concluzie, menionm c n accepiunea clasic, principiul proporionalitii
inclusiv cu referire la sistemul Conveniei Europene, poate fi definit ca o norm obligatorie
aplicat pentru a gsi un echilibru just, rezonabil i adecvat ntre diferite interese concurente
implicate.

52

2.2. Marja de apreciere recunoscut statelor n procesul aplicrii principiului


proporionalitii de ctre Curtea European a Drepturilor Omului
Promovarea i asigurarea respectrii drepturilor i libertilor garantate de Convenie intr n
sfera preocuprilor majore ale statelor contractante. Aceasta se datoreaz n prim plan situaiei c
statele-pri sunt mai aproape de realitile naionale existente i ele dispun de abilitatea cea mai
adecvat de apreciere a problemelor i chestiunilor adesea delicate i specifice, constatate n procesul
adaptrii Conveniei realitilor interne ale statelor-membre ale Consiliului Europei.
Dialectica interpretativ a organelor de control de la Strasbourg este n ntregime
dominat de doctrina marjei de apreciere. Aceast doctrin poate primi numeroase alte
denumiri, aa cum jurisprudena Curii recunoate o cedare ctre state a unei anumite puteri
discreionare sau a unei anumite latitudini [222].
Doctrina marjei de apreciere este raportat la limitele n interiorul crora aciunile
instanelor naionale de resort vor fi scutite de orice repro de incompatibilitate cu logica
juridic a Conveniei i cu jurisprudena notorie a Curii.
Marja naional de apreciere garanteaz o zon legitim de aciune n cadrul creia statele sunt
libere de a adopta decizii. Teoretic este posibil situaia c organele naionale ale diferitor state
europene vor pronuna hotrri diferite n situaii similare dac nu aparent identice, hotrri care n fapt
vor fi conforme normelor recunoscute de drept internaional i care se vor ncadra n limitele autorizate
ale cmpului decizional statal intern. Or, statele nu dispun de o marj de apreciere nelimitat sau
absolut ca i concept i limite, puterea discreionar a statelor trebuie ntemeiat pe criterii obiective i
clare, adecvate fiecrei speei in concreto. Statele sunt inute s acioneze cu diligen, bun credin i
responsabilitate n cadrul adoptrii soluiilor optime la pronunarea deciziilor sale la nivel intern;
instanei

de

jurisdicie

internaional

revenindu-i

rolul

verifice

proporionalitatea

aciunilor/inaciunilor autoritilor statale i conformitatea acestora naltelor standarde europene,


precum i corelaia cu nsi spiritul actului convenional european.
Trebuie recunoscut i faptul c atunci cnd o norm (n special convenional) conine concepte
cu coninut variabil, magistratul european este nevoit s lase autoritilor naionale, nsrcinate cu
aplicarea acestor norme, un anumit cmp de apreciere. n acest sens, doctrina marjei de apreciere se
apropie de teoria francez a competenei discreionare [228].
Controlul exercitat de nalta Curte prezint o activitate tactic i de nelepciune
jurisdicional subsidiar, altfel sistemul de protecie garantat n baza Conve niei ar fi
ineficient i chiar lipsit de sens n afara promovrii unei latitudini decizionale sigure,
recunoscute statelor contractante la oricare faz de nfptuire a justiiei.

53

Rolul instanei de jurisdicie internaional este de a supraveghea i garanta respectarea


drepturilor i libertilor fundamentale, inerente fiinei umane, i nicidecum de a nlocui prin puterea sa
discreionar instanele naionale n procesul complex de adoptare a deciziilor i stabilire de soluii pe
marginea unei sau altei spee care implic actori concrei.
n acest sens, nalta Curte nu substituie instanele interne ale statelor pri la
Convenia european n pronunarea de decizii i alegerea de soluii, dar exercit un control
de conformitate, indicnd dup caz msurile ce urmeaz a fi ntreprinse pentru a remedia i
redresa nclcrile constatate.
Sintagma marja de apreciere, nu se regsete nici n textul Conveniei, nici n
lucrrile pregtitoare ale acesteia, susinem c ea apare pentru prima dat n anul 1958 n
textul raportului Comisiei Europene n spea Grecia c. Regatului Unit [115] (denumit i
Afacerea Greac), avndu-i originea n cererea Greciei, n care se pretindeau nclcri
svrite de ctre autoritile britanice pe teritoriul Ciprului.
De atunci conceptul marjei de apreciere a cuprins domeniile convenionale care
implic un arbitraj al intereselor aflate n conflict (opoziiunea interesului general al
societii i interesului particular al individului). Astfel, acest concept este aplicabil speelor
fundamentate pe restriciile i limitrile expres autorizate stipulate de articole 8 (dreptul la
respectarea vieii private i de familie), 9 (libertatea de gndire, de contiin i de religie),
10 (libertatea de exprimare), 11 (libertatea de ntrunire i de asociere) i art. 2 Protocol IV
(libertatea de circulaie) din Convenie; n cazul distinciei dintre un tratament autorizat i o
discriminare neconform n sensul art. 14 (interzicerea discriminrii); n cazul aprecierii
legalitii limitrilor aduse dreptului garantat de art. 6 (dreptul la un proces echitabil) sau art.
3 al Protocolului I (dreptul la alegeri libere care implic dreptul de a alege i de a fi ales); n
cazul deciziei asupra legalitii limitrilor aduse dreptului de proprietate conform art. 1
Protocol I (protecia proprietii) [38].
Reglementarea convenional a derogrilor, excepiilor i restriciilor autorizate nu are ca scop
situarea statului ntr-o poziie supraordonat individului i nici argumentarea prerogativelor de control
ale acestuia [34]. Prevederea cu exactitate a derogrilor i restriciilor vizeaz fixarea unor limitri de
drepturi i liberti care, n dependen de situaie faptic particular, pot fi esenialmente severe. ns
orientarea acestora spre protecia intereselor unui subiect abstract fundamenteaz ngrdirea sferei de
exerciiu a drepturilor unui subiect concret.
Aceasta ns nu nseamn c interesele legitime ale subiectului concret sunt prejudiciate i/sau
compromise n raport cu cele publice, autoritile naionale constituie garani ai beneficiului general i

54

gardieni ai intereselor fiecruia, n acest sens gsirea unui echilibru adecvat de proporionalitate se
impune a fi sarcina crucial pentru marja de apreciere a statului.
n conformitate cu principiul proporionalitii, este recunoscut caracterul neabsolut al
drepturilor subiective recunoscute fiinei umane, precum este acceptat i regula aprecierii coraportate a
exercitrii drepturilor unui individ i intereselor publicului larg (concret sau abstract). nalii magistrai
de la Strasbourg n repetate rnduri au subliniat c preocuparea asigurrii unui just echilibru ntre
exigenele interesului general al comunitii i imperativele proteciei drepturilor fundamentale ale
individului, este inerent sistemului Conveniei [196].
n fapt, marja naional de apreciere poate fi perceput drept o procedur tehnic prin
care judectorul european i delimiteaz controlul privind actele i omisiunile organelor
naionale supuse cenzurii sau drept o libertate de judecare, de aciune i de organizare
recunoscut autoritilor naionale [221].
ntr-o alt accepiune, afirmaia nsi a Curii, precum ntinderea marjei de apreciere
este variabil n dependen de circumstane i nsi natura cauzei analizate, n practic i
ofer judectorului naional o libertate care poate fi abuziv aplicabil. n acest sens, doctrina
a fost invadat de un numr crescnd de clauze normative ale Conveniei i ale Protocoalelor
sale adiionale, precum condiiile aplicabile unei asemenea marje de apreciere, apreau n
timp ca fiind fluctuante i insuficient definite [227].
Dei marjei de apreciere a statului i se recunoate caracterul variabil, ea modificndu se n dependen de circumstanele de particularitate ale unei sau altei spee, marja oricum nu
este absolut, n sens c entitii statale nu i este permis s decid de o manier
necondiionat subiectiv asupra limitelor drepturilor i libertilor cu referire la
aplicabilitatea principiilor Conveniei n ordinea juridic intern.
n baza cercetrilor jurisprudenei naltei Curi, constatm trei factori determinani ai limitelor
marjei naionale de apreciere: compararea avantajelor autoritilor naionale cu cele ale forului
european fiind mai apropiate i adecvate fiecrei spee faptice; determinarea standardului
aplicat/aplicabil (cu ct mai larg este consensul european n aplicarea unui anumit standard, cu att mai
ngust este marja de apreciere recunoscut statelor pri la Convenie); aprecierea naturii intereselor
aflate n conflict (interesul public trebuie coraportat dreptului individual pretins nclcat). n oricare caz,
limita cmpului de judecat i discreie acordat statelor membre ale Consiliului Europei trebuie s
reflecte o ecuaie de proporionalitate viznd interesele implicate.
n aceast optic, marja de apreciere a unui stat presupune configurarea unor parametri de baz,
precum conformarea regulii bilanului rezonabil privind interesele implicate, respectarea principiului
consensului european i estimarea coerent a circumstanelor speei.
55

Analiznd prevederile convenionale, elucidm condiiile care justific amestecul din partea
autoritilor statale n exercitarea normal a drepturilor i libertilor consacrate, precum: ingerina s
fie prevzut de lege, s urmreasc un scop legitim i s fie necesar ntr-o societate democratic. La
acestea se mai adaug i exigena de proporionalitate ntre ingerin i scopul urmrit.
Remarcm c majoritatea nclcrilor drepturilor omului i libertilor fundamentale garantate
de Convenia European sunt constatate n cadrul analizei triplului test al ingerinei la etapa final de
estimare a necesitii imixtiunii ntr-o societate democrat. De cele mai dese ori Curtea adopt un
raionament care certific neproporionalitatea excedat a ingerinei n raport cu standardele i
caracterele proprii spiritului de democratism european n sens larg.
Condiiile enunate de justificare a amestecului autoritilor etatice, urmeaz a fi
ntrunite ntr-un mod cumulativ, nesatisfacerea cel puin a unei condiii cerute are ca efect
constatarea ingerinei ca neconforme sensului convenional, i, respectiv, constatarea
pretinselor nclcri ale drepturilor i libertilor reclamantului/reclamanilor.
Astfel, autoritile de resort naionale sunt inute s-i fundamenteze actele decizionale proprii,
care afecteaz exercitarea drepturilor recunoscute convenional indivizilor, de o manier prudent,
legitim i corelativ spiritului unei societi democratice i a unui stat de drept.
nalta Curte de o manier expres a statuat despre controlul european exercitat de ea
asupra actelor decizionale interne. n spea recent John Anthony Mizzi c. Maltei [161],
reclamantul a pretins nclcarea dreptului su la libertatea de exprimare garant at de art. 10
prin stabilirea vinoviei n defimarea fostului primului ministru prin publicarea unui articol
n care au fost expuse opinii critice privind construcia unei marine spaioase pentru iahte,
iniiate i efectuate n perioada guvernrii politicianului enunat.
Curtea, cu referire la principiile generale aplicabile de fundamentare a raionamentului propriu,
a subliniat c statele contractante dispun de o anumit marj de apreciere n constatarea existenei
nevoii sociale imperioase, aceasta ns este nsoit de supravegherea european cuprinznd att
legislaia intern, ct i actele decizionale de aplicare ale acesteia, inclusiv i actele de jurisdicie ale
unui tribunal independent. Astfel, Curtea fiind mputernicit s ofere decizia final dac o restricie este
conciliabil cu libertatea exprimrii protejat de art. 10.
n aceast ordine de idei, limitele marjei de apreciere a statului cu referire la o spe
faptic urmeaz a fi de o manier esenial estimate de ctre nalta Curte, fiind apreciat
relevana i pertinena argumentelor susinute de statul prt n exercitarea nemijlocit a
atribuiilor conferite de Convenie raportate la domeniul decizional intern.
Doctrina marjei de apreciere permite existena unui sistem organizat i pluralist al normelor
interne (dreptul pozitiv) i internaionale (jus cogens). O asemenea instituie juridic eterogen se
56

fundamenteaz pe necesitatea armonizrii prevederilor normative interne ca fiind compatibile cu


standardele comune europene, fiind rezervat o poziie distinct pentru specificul naional, propriu ntro msur mai mare sau mic fiecrei spee din jurisprudena Curii.
Obiectivul urmrit de Curte const n gsirea unui echilibru mai mult dinamic dect constant
(n sensul evoluiei n dependen de scurgerea timpului) ntre principiul suveranitii naionale,
recunoscute fiecrui stat n virtutea dreptului internaional public, i necesitatea proteciei ordinii
juridice europene, prin intermediul mecanismului de control instituit de Convenie. n acest sens,
recunoaterea marjei de apreciere naionale prezint un rspuns de pozitivitate din partea Curii la
cesionarea din partea statelor Consiliului Europei a unei pri din suveranitate (inclusiv decizional)
structurilor europene competente. Astfel, entitile statale cedeaz din suveranitate proprie, organismele
internaionale recunoscndu-le un cmp de judecat legitim, ns cu limite variabile dat fiind situaia
concret de aplicabilitate a prevederilor convenionale.
Controlul internaional european se exercit asupra modului n care Convenia a fost
receptat, dar i aplicat de statele pri. n fapt, mecanismul de control european presupune
un control de conformitate, sau unul de compatibilitate. i nicidecum nu vorbi de un control
de nlocuire a jurisdiciilor interne.
Marja de apreciere recunoscut autoritile naionale de resort este variabil n funcie de
circumstane concrete, domenii vizate i contextul n care ea i gsete expresie. Dat fiind specificul
speei analizate, precum i natura drepturilor protejate convenional pretinse nclcate, Curtea poate
acord o vast putere discreionar statului prt, precum i o putere de decizie limitat.
Pentru a elucida cel mai adecvat esena i particularitile marjei naionale
recunoscute statelor, vom supune unei analize pluriaspectuale unele drepturi i liberti
concrete consacrate de Convenie, mecanismele distincte de protecie ale acestora gsindu -i
reflectare n actele jurisdicionale ale naltei Curi de la Strasbourg.
Astfel, cu referire la art. 10 (libertatea de exprimare), cele mai largi limite ale marjei de
apreciere sunt permise statelor n speele care vizeaz restricionarea libertii de exprimare n baza
motivelor protecioniste de securitate naional, integritate teritorial, siguran public i prevenirea
infraciunilor (n special celor de gravitate sporit precum este terorismul).
Limite cele mai nguste ale marjei de apreciere se recunosc statelor n speele care vizeaz
restricionarea libertii de exprimare ale jurnalitilor i presei n ansamblu, de cele mai dese ori Curtea
recunoscnd nclcarea dreptului acestora n baza art. 10 [183].
Cu privire la limite largi ale marjei, statul prt care invoc motive de securitate
naional, integritate teritorial, siguran public i prevenire a infraciunilor, este inut s
respecte cteva condiii:
57

Fundamentarea minuioas i detaliat a motivelor aducerii atingere drepturilor i libertilor


consacrate;
Prezentarea clar a legturii cauzale ntre conduita contestat a reclamantului i survenirea sau
posibilitatea survenirii de consecine negative grave intereselor eseniale majore ale statului;
Evaluarea corespunztoare a laturii subiective a aciunii reclamantului, astfel nct s fie constatat de
o manier de precizie dac el urmrea sau admitea scopul de a prejudicia interesele majore ale naiunii;
Estimarea adecvat a situaiei interne, ea urmnd a fi cu adevrat una tensionat i dificil dac
valorificarea dreptului reclamantului e de natur s o exacerbeze [211].
De dese ori limitele marjei de apreciere a statului sunt considerate excesive din motiv
c statul (instituiile jurisdicionale interne) nu argumenteaz de esenialitate i elocven
pertinena msurilor adoptate i nu dezvolt n detalii raionamentul pronunat, precum i
fundamentarea factologic a acestuia.
Astfel, limitele marjei de apreciere sunt considerate depite de Curte nu att din
motiv c ele de facto au fost neproporionat de largi n conformitate cu drepturile i
interesele legitime ale reclamantului, dar din motiv c statul a omis prezentarea atent a
argumentelor pe care i-a fundamentat raionamentul sau a prezentat motive i argumente
generale, nedemonstrnd relevan i suficiena lor pentru ingerina n dreptul unui recla mant
concret [70].
De multe ori suntem n situaia s concluzionm c nclcarea dreptului garantat de
Convenie este constatat, n esen, pe omisiuni procedurale i materiale interne, curile de
jurisdicie naionale neacordnd o dezvoltarea logic minuioas i contiincioas a
hotrrilor i deciziilor pronunate, argumentarea plauzibil corespunztoare fiind absent,
vdit neconform naturii speei sau de un caracter elocvent de abstractizate.
Aceast situaie configurndu-se ca o problem serioas; limitele marjei de apreciere
ale statutului depinznd n mare msur de calitatea argumentelor invocate de pri.
Constatarea de nalta Curte c spea ridic chestiuni importante nct se cere pronunarea
asupra fondului cauzei nefiind deseori ntlnit n jurisprudena Curii n ansamblu privind
restricionarea libertilor (de exprimare, de ntrunire i de asociere etc.) din motive de
securitate naional i siguran public.
La fel, judectorii de la Strasbourg sunt foarte ateni n domeniile particulare ale art. 8
(dreptul la viaa privat i de familie). Spre exemplu, n speele care vizeaz protecia
drepturilor copilului, Curtea recunoate un ansamblu divers de forme de intervenie a
autoritilor statale n viaa de familie, marja de apreciere a statului avnd n esen limite
largi privind alegerea opiunilor i mecanismelor de a interveni.
58

Un alt aspect de particularitate, estimat minuios de Curte n analiza conformitii


ingerinei statale n exercitarea normal a dreptului individului la viaa privat i de familie,
este diversitatea de cutume, politici i practici existente n statele contractante cu referire la
esena i specificul raporturilor de familie i celor asimilate lor. n acest sens, nu poate fi
definitivat un concept unic propriu spaiului pan european, al vieii private i familiale
protejate. Convenia, inclusiv pe calea jurisprudenial, recunoate un minim esenial (care
de fapt presupune limite considerabil de largi de protecie garantat) subiecilor justiiabili,
statele pri fiind libere s decid asupra lrgirii limitelor proteciei recunoscute i
garantate. Or, Curtea n fiecare spe analizat pe marginea art. 8 verific conformarea
conduitei autoritilor statale cu spiritul unei societi europene, innd cont de speci ficul
naional de obicei pronunat.
n fapt, decizia definitiv privind justificarea sau nu a unei ingerine din partea
statului n exercitarea drepturilor garantate n baza art. 8, i revine naltei Curii; n mod
firesc, marja de apreciere naional fiind dublat de controlul jurisdicional european.
Curtea, n cazul examinrii unei spee de nclcare a dreptului protejat de art. 8 al
Conveniei Europene estimeaz dac pretinsa nclcare a dreptului subiectiv se ncadreaz n
limitele proteciei garantate de art. 8 1; dac spea denot o obligaie pozitiv nerespectat
de statul prt; dac ntr-adevr exist amestec n exercitarea normal a dreptului la via
privat i de familie a reclamantului, dac amestecul din partea autoritilor publice naion ale
este conform restriciilor stipulate n art. 8 2.
De cele mai dese ori Curtea stabilete nclcarea dreptului reclamantului la viaa
privat i de familie garantat convenional, marja de apreciere recunoscut statelor pri la
Convenie, fiind una deviant i uor manevrabil, respectarea drepturilor consacrate de ctre
art. 8 fiind protejat n mod pregnant din partea naltului for.
vizualizm n spea recent Rman c. Finlandei

O asemenea situaie o

[191], n care reclamanta a pretins

nclcarea dreptului su garantat n virtutea art. 8 prin refuzul autoritilor naionale de a


iniia procedura recunoaterii paternitii a tatlui su biologic din motivul omiterii de ctre
solicitant a termenului de a depune o astfel de aciuni civil. n motivarea raionamentului
pe marginea constatrii nclcrii dreptului la respectarea vieii private i de familie a
reclamantei, Curtea a notat c chiar innd cont de marja de apreciere recunoscut instanelor
naionale n lumina circumstanelor specifice ale speei, instituirea unui termen rigid pentru a
iniia procedurile de recunoatere a paternitii, i , n special, eecul de a gsi justul
echilibru ntre interesele concurente de ctre instanele interne, a condiionat atingerea

59

neconform a nsi esenei dreptului protejat, statul respondent depind limitele marjei sale
de apreciere.
Spre comparaie ntr-o alt spea recent Berisha c. Elveiei [128], Curtea european a
decis c statul elveian nu i-a depit marja de discreie recunoscut n virtutea Conveniei
europene, refuznd acordarea permisului de edere copiilor reclamanilor, prinii de origine
kosovar beneficiind de dreptul legal de a rezida pe teritoriul rii i copii venind ulterior n
mod ilegal s locuiasc cu acetia. n mod special magistraii europeni au subliniat faptul c
statul respondent a reuit s stabileasc justul echilibru ntre interesele reclamanilor de
reunificare a familiei i interesul general de a controla imigraia, chiar n situaia cnd
reclamanii au intenionat s-i fortifice legturile de familie anume pe teritoriul elveian, art.
8 nu este susceptibil interpretrii ca garantnd dreptul de a alege cel mai potrivit loc de a
dezvolta viaa familial, astfel ingerina autoritilor statale pe de plin ncadrndu -se n
limitele marjei de apreciere de care beneficiaz Elveia n virtutea normelor convenionale.
O situaie distinct privind limitele marjei de apreciere recunoscute statelor pri la
Convenie o vizualizm n speele care vizeaz restriciile drepturilor n scopul proteciei
moralei publice. De multiple ori naltul for de la Strasbourg a specificat c este cu neputin
de a determina o concepie european uniform a moralei n Statele membre, exigenele
moralei variind n dependen de timp i locaie i caracterizndu-se de o evoluie ampl de
opinii. Astfel, se recunoate poziia mai favorabil a autoritilor naionale comparativ cu cea
a unui magistrat internaional n formularea de opinii privind esena exigenelor morale i
necesitatea msurilor sancionare pentru ndeplinirea acestor exigene n fiecare stat
contractant [181].
n aceast ordine de idei, concluzionm asupra acordrii din partea naltei Curi a
limitelor considerabil de largi marjei de apreciere a statului/statelor n materia proteci ei
moralei publice, instanele naionale fiind cel mai bine plasate spre estimarea situaiei faptice
i impactului valorificrii drepturilor garantate convenional, care aduc atingere moralei i
bunelor moravuri.
O asemenea situaie este una logic, dat fiind specificul aspectelor morale cu referire
la fiecare stat membru al Consiliului Europei. Este inadmisibil tratarea pe poziii de
egalitate a conceptelor morale naionale. Cu certitudine este imposibil i nejustificat
aplicarea unor standarde de moral identice; neputnd fi analizate pe poziii de similaritate
elementele moralei olandeze cu cele azere, spre exemplu.

60

n general, limitele marjei de apreciere a statului se prezint a fi dependente de


specificul speei estimate, Convenia garantnd att limite largi, ct i destul de restrnse ale
marjei statale n dependen de obiectul aprecierii.
Pe lng imixtiunile autorizate de prevederile convenionale, interzicerea abuzului de
drept (art. 17) i limitele aplicrii restrngerii drepturilor (art. 18), prezint aspecte
particulare care de asemenea se nscriu n domeniul marjei de apreciere a statului.
Art. 17 i art. 18 furnizeaz motive destinate restrngerilor exercitrii drepturilor i
libertilor fundamentale, prevzute n alte articole ale aceleiai Convenii.
Privit ndeaproape, art. 17 care statueaz asupra prohibiiei abuzului de drept, are o
ipostaz dubl: de fundament pentru restriciile drepturilor recunoscute, i de limit a
restriciilor formulate n alte dispoziii convenionale. Subliniem c secunda ipostaz este
ndeosebi relevant pentru doctrina marjei de apreciere naionale.
n aceast ordine de idei, cnd are loc estimarea unui drept consacrat privind un
subiect concret, valorificarea acestui drept avnd ca efect limitarea mai ampl sau chiar
distrugerea drepturilor i libertilor terilor, statul dispune de limite clare ale marjei de
apreciere s nu acorde protecie dreptului individului pretins nclcat. nalta Curte de o
manier expres a statuat asupra cauzelor cnd art. 17 este aplicabil.
Astfel, n spea Lehideux i Isorni c. Franei [172], n care reclamanii au pretins
nclcarea dreptului lor garantat de art. 10 prin condamnarea pentru publicarea unui articol
de ziar rspndind informaie pozitiv despre marealul Petain ca fiind vinovai de aprarea
public a crimelor de rzboi, Curtea s-a referit la principii generale privind art. 17. Marea
Camer a specificat c pronunarea asupra art. 17 urmeaz a fi fcut n lumina ansamblului
integru de circumstane ale speei. n plus, Camera a statuat de o manier de specialitate c
art. 17 n cazul negrii sau revizuirii faptelor istorice clar prestabilite precum este
Holocaustul, va elimina protecia oferit de alte articole.
ntr-o situaie similar (cnd se difuzeaz informaii de negare a situaiilor i
fenomenelor odioase recunoscute istoric), marja de apreciere a statului cu referire la
articolele Conveniei este una limitat n sensul c dreptul individului nu trebuie i nu va
beneficia de protecie n sensul Conveniei.
Speele de asemenea opozabilitate formeaz cazuri unice i de excepie pentru
jurisprudena naltei Curi, fiind prescris neacordarea proteciei drepturilor subiective, statul
contractant practic nebeneficiind de marj de apreciere n acest sens sau beneficiind de limite
clare prestabilite ale acestei marje.

61

Ct despre art. 18, el interzice autoritilor etatice s aplice restriciile drepturilor i


libertilor garantate de Convenie n scopuri i pentru finaliti neconforme contrare ideilor
consacrrii lor convenionale. Similar art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) i art. 14
(interzicerea discriminrii), art. 17 i art. 18 nu au o existen de sine stttoare; fiind conexe
scopului restriciilor autorizate, ele sunt chemate s se coreleze clauzelor ce autorizeaz
restriciile. n consecin, aceste dou articole nu sunt susceptibile de a fi invocate n legtur
cu un drept sau o libertate sustrase de la orice derogare sau limitare n virtutea Conveniei.
n spea Kamma c. Olandei [116], reclamantul a pretins nclcarea art. 18 n coroborare
cu art. 5 (dreptul la libertate i siguran) prin derularea unei anchete de ctre organele de resort
olandeze privind alte delicte dect cele care au stat la baza deteniei lui iniiale. Fosta Comisia
European a Drepturilor Omului a reiterat c art. 18, similar art. 14, nu are o existen autonom,
neputnd fi aplicat dect n combinaie cu alte articole convenionale. Concomitent, este posibil
s existe o nclcare a art. 18 combinat cu un alt articol, fr s existe o nclcare n sine, n
substan, a acestui articol. Astfel, aplicarea restriciilor drepturilor i libertilor fundamentale n
conformitate cu scopul, pentru care aceste drepturi i liberti au fost prevzute, este compatibil
sistemului de jurisdicie european.
De o manier de generalitate susinem c limitele marjei de apreciere a statului n
protecia drepturilor i libertilor n sensul Conveniei sunt specifice, variind de la o spe la
alta i fiind corelative naturii speei.
Marja de apreciere prezint cteva caractere distincte: ariabil se modific n
funcie de spe; supletiv nu constituie o categorie absolut i nu are limite de claritate;
subiectiv prezint un raionament specific att din partea instanelor naionale, ct i a
Curii; fluctuant se schimb n dependen de timp i spaiu; proeminent presupune
supremaia cadrului legal n oferire de soluii; previzibil necesit respectarea normelor i
jurisprudenei degajate anterior; naional presupune implementarea factologic a
trsturilor naionale specifice.
n concluzie, este oportun estimarea general a doctrinei marjei de apreciere cu
privire la jurisprudena Curii Europene a drepturilor omului. n fapt, limitele marjei
recunoscute statelor sunt de natur complex i particular; nalta Curte autorizeaz att
limite destul de largi, precum n speele viznd protecia securitii naionale, ordinii publice,
moralei; precum i limite foarte nguste, precum n speele referitoare la protecia unor
drepturi, exercitarea nengrdit a crora, graie naturii i circumstanelor specifice ale speei,
este crucial pentru o societate democratic (dreptul la libertatea de contiin i de religie a
minoritilor religioase).
62

2.3. Restriciile expres autorizate n exerciiul drepturilor i libertilor consacrate de


Convenia European a Drepturilor Omului
Drepturile i libertile inerente fiinei umane ca i categorie filozofico-juridic aparin
domeniului complex i vast al dreptului internaional n ntregime, precum i cu racordri
evidente n sfera dreptului internaional al drepturilor omului, ceea ce face ca ele s fie
proclamate i administrate n interes public general, de organe specializate. Asemenea organe i
factori decizionali hotrsc de o manier unilateral condiionat asupra procesului i
mecanismelor de asigurare a respectrii acestor drepturi n spaiile naionale. Drepturile i
libertile omului sunt administrate n interes public comun i exclusiv, fapt care justific
restricionarea i ngrdirea exerciiului lor.
n situaiile n care restricionarea exerciiului drepturilor proclamate se face n afara
respectrii criteriilor legale sau cu nclcarea acestora, se configureaz o disput de ordin juridic
privind nclcarea efectiv a drepturilor consacrate de diverse instrumente internaionale cu
vocaie de universalitate i regional.
n acest context, se remarc c multiple articole ale Conveniei europene, au o
formulare omogen din punct de vedere structural. n primul lor alineat, articolele 8 (dreptul
la respectarea vieii private i de familie), 9 (libertatea de gndire, de contiin i de religie),
10 (libertatea de exprimare), 11 (libertatea de ntrunire i de asociere), art. 1 Protocol I
(protecia proprietii) i art. 2 Protocol IV (libertatea de circulaie), definesc un larg spectru
de valori sociale care constituie drepturi i liberti garantate; n al doilea alineat, fiind
enumerate motivele de restricionare a exerciiului normal al acestor drepturi i liberti pe
care o nalt parte contractant le poate invoca.
Aceast structur permite meninerea echilibrului ntre drepturile individului i interesele
generale ale societii democratice n ansamblul lor, atunci cnd acestea pot intra n conflict
[164]. n fapt, multiple drepturi i liberti consacrate de Convenie, beneficiaz de o protecie
relativ, fiind susceptibile unor restricii. Aceste restricii sunt prevzute n cuprinsul clauzelor
derogatorii, conferind astfel un caracter legal imixtiunilor autoritilor publice n exercitarea
drepturilor individuale din partea subiecilor justiiabili.
Reglementarea restriciilor legitime impuse unor drepturi i liberti convenionale nu
vizeaz superioritatea statului n raport cu subiectul din jurisdicia acestuia. Ea presupune
stabilirea unor ngrdiri juste, orientate spre protecia intereselor generale proprii tuturor
indivizilor, inclusiv celor care nu-i vor putea exercita drepturile fundamentale dect ntr-o
manier mai restrns.

63

n plus, dimensiunile sociale ale drepturilor garantate de Convenie justific


reglementarea de ctre autoritile publice a exerciiului acestor drepturi, astfel nct autoritile
publice au poziia de garant al intereselor generale i de gardian al intereselor fiecruia.
Libertatea este un dat, ea nsoete fiina i este intim legat de demnitatea uman, are un
caracter natural. Dar, totodat libertatea are sens numai n condiiile existenei limitei, deoarece
pentru a se manifesta ea trebuie s depind de ceva, s se circumscrie unor coordonate.
Libertatea uman se ntruchipeaz ntr-un mnunchi de limite care sunt condiia exercitrii ei,
terenul pe care se manifest ca libertate ngrdit i condiionat [32].
Dei normele Conveniei justific o restricionare legitim a exerciiului nengrdit al
drepturilor omului, nu se poate considera c ele autorizeaz nclcarea lor. Rolul i esena
supravegherii exercitate de Curtea european este de a garanta respectul drepturilor i libertilor
recunoscute, prin analiza compatibilitii restriciilor impuse de autoritile naionale drepturilor
garantate unui subiect concret aflat sub jurisdicia oricrui stat membru al Consiliului Europei
cu standardele europene dezvoltate.
Consacrarea legal a unor drepturi i liberti absolute ca i concept i limite are efecte
vdit negative, fundamentate pe imposibilitatea determinrii domeniului lor de exercitare, ct i
pe privarea acestora de un coninut real.
Inexistena unor ngrdiri legitime, care s permit diferenierea unei conduite legale
de cea ilegal, a modului de exercitare al dreptului n conformitate cu legea sau n
contradicie cu aceasta, deschide calea arbitrariului i confer sistemului de drept pozitiv
trsturi contrare spiritelor legalitii i democraiei, declarate a fi promovate de statele
europene la cea mai larg scar. Dup cum s-a remarcat, compatibilitatea cu spiritul
democratic implic prezena unei anumite tolerane i spirit care promoveaz deschidere
nspre nou, nspre dinamic [35].
Drepturile garantate de articolele Conveniei menionate supra nu sunt a priori absolute,
astfel nct nu orice ingerin a statului n exerciiul acestor drepturi constituie o nclcare, dar
doar acelea care nu respect, cumulativ, condiiile necesare stipulate n textul 2. Analiza
articolelor pertinente permite elucidarea condiiilor care justific compatibilitatea ingerinei
autoritilor etatice spiritului Conveniei, precum: ingerina s fie prevzut de lege, s
urmreasc un scop legitim i s fie necesar ntr-o societate democratic. La acestea se mai
adaug i cerina constat jurisprudenial de proporionalitate ntre ingerin i scopul urmrit.
Restriciile autorizate sunt prevzute n cuprinsul clauzelor convenionale derogatorii,
ingerina autoritilor publice n exerciiul normal al drepturilor individuale consacrate fiind
astfel legitim. Or, ingerina autoritilor publice este limitat de circumstane excepionale i/sau
64

stare de necesitate; fiind compatibil sensului convenional doar n msur n care este justificat
de exigenele unei situaii concrete. Lista motivelor care justific msurile derogatorii cuprinde
mai multe cauze: securitatea naional, sigurana public, prevenirea dezordinii sau a
criminalitii, protecia sntii sau a moralei, protecia drepturilor i a libertilor altora,
protecia reputaiei altor persoane, garantarea imparialitii puterii judectoreti, bunstarea
economic a rii, mpiedicarea divulgrii informaiilor confideniale.
Restriciile au caracter permanent, fiind aplicate de autoritile publice naionale n
mprejurri diverse, prezentnd msuri necesare ntr-o societate democratic. Astfel, Curtea de la
Strasbourg n jurisprudena sa a subliniat diferite scopuri din cele consacrate expres de
Convenie: protecia moralei publice n spea de referin Handyside c. Regatului Unit [157],
securitatea naional n spea Klass i alii c. Germaniei [164], protecia drepturilor altora n
spea Lingens c. Austriei [175], bunstarea economic a rii n spea Abdulazis, Cabales i
Balkandali c. Regatului Unit [119], protecia autoritii i imparialitii puterii judectoreti n
spea Amihalachioaie c. Moldovei [50], securitatea naional i integritatea teritorial n spea
Kommersant Moldovi c. Moldovei [70], protecia reputaiei altor persoane n spea recent
Lewandowska-Malec c. Poloniei [173] etc.
Categoriei generice de restricii i se adaug formalitile, condiiile i sanciunile, care
fiind necesare ntr-o societate democratic, pot fi aplicate drepturilor i libertilor condiionate
garantate de Convenie. Astfel, dreptul la respectarea vieii private i familiale, libertatea de
gndire, de contiin i de religie, libertatea de exprimare, libertatea de ntrunire i de asociere,
libertatea de circulaie, presupun trei exigene de baz care urmeaz a fi ntrunite pentru ca
exerciiul nengrdit al acestor drepturi i liberti s fie supus unei restricionri: ingerina s fie
prevzut de lege, s urmreasc un scop legitim i s fie necesar ntr-o societate democratic.
Subliniem c cea din urm condiie nu a fost analizat pe larg de ctre Curtea
European dect spre mijlocul anilor 70 ai secolului trecut, pentru a deveni ulterior centrul
de intervenie a demersurilor proporionalitii.
Jurisprudena incipient a fostei Comisii privitoare la alineatele secunde ale
articolelor 811 se dovedete a fi mai mult formal [224], neridicnd chestiuni distincte
privind controlul necesitii ntr-o societate democratic.
Dac ne punem scopul s definim o prezentare evolutiv a raionamentelor Curii
Europene pe marginea analizei ingerinelor n exerciiul normal al drepturilor condiionate
consacrate, atunci n prim plan evideniem raportul fostei Comisii europene a drepturilor omului
n spea De Becker c. Belgiei [114], de unde pornete conceptul de control exigent al condiiei

65

necesitii ntr-o societate democratic, apoi urmeaz spea Handyside c. Regatului Unit [157],
spea Dudgeon c. Regatului Unit [142], spea Barfod c. Danemarcei [125] etc.
Precizm c au fost multiple hotrri i decizii ale Comisiei i Curii, care au neglijat de
fapt formula canonic a celor trei exigene sau condiii statuate, n raport cu hotrrile i deciziile
care au preluat aceast formul integral [220]. Chiar mai mult, speele n care cele trei condiii au
fost reunite, nu au beneficiat dect excepional de o apreciere sistematic i distinct n cadrul
motivrii concrete a deciziei sau hotrrii.
n fapt, prezentarea raionamentului propriu cu privire la pretinsele nclcri ale
drepturilor i libertilor menionate, Curtea n mod imperativ supune ingerina statului n
exercitarea acestor drepturi unui test compus din trei etape: (1) prevederea de lege (consacrarea
legal), (2) urmrirea unui scop legitim, (3) necesitatea ntr-o societate democratic.
Oferirea de rspunsuri n cadrul fiecrei etape constituie pai concrei n definitivarea
soluiei legitime i corecte cu referire la spea analizat. Astfel, anume datorit parcurgerii
faptice a triplului test al ingerinei, se face posibil adoptarea de soluie final.
Triplul test al ingerinei prezint caractere obligatoriu i succesiv. Aceasta presupune
c Curtea verific n conformitate cu testul nominalizat fiecare spe referitoare la ar ticolele
8, 9, 10, 11, art. 1 Protocol 1 i art. 2 Protocol IV; testul presupune oferire de rspunsuri n
ordine strict, etapele nefiind susceptibile replasrii sau modificrii ordinare; stabilirea unui
rspuns negativ la o etap de regul semnific constatarea nclcrii i exclude necesitatea
analizei ulterioare a cauzei conform altor etape.
Remarcm c anterior testrii ingerinei, nalta Curte estimeaz dac a existat n fapt
amestec n exercitarea dreptului la libertatea de exprimare a reclamantului.
De cele mai dese ori existena ingerinei este stabilit, de o manier unic i
extraordinar se poate constata lipsa ingerinei n sensul proteciei garantate.
Astfel, n spea Leander c. Suediei [171], unde reclamantul a pretins nclcarea dreptului
su la libertatea de exprimare prin refuzul oferirii accesului la informaie confidenial dint-un
registru special n vederea angajrii la un obiect de securitate al statului, Curtea de o manier
expres a decis c nu a existat ingerin nici n dreptul reclamantului de a exprima opinii, nici n
cel de a fi informat n sensul art. 10, procedura de control a personalului neconstituind ingerin
sub form de formalitate, condiie, restrngere sau sanciune n sens recunoscut de Convenie.
Deci, dei n dependen de situaia factologic unic se poate stabili lipsa sau
inexistena ingerinei n drepturile i libertile unui individ, asemenea cazuri sunt de o
raritate evident pentru jurisprudena Curii.

66

Cu referire la prima condiie, ingerina s fie prevzut de lege, ea semnific existena


unei baze legale, unui fundament juridic al ei. Chiar dac Convenia prevede expres c ingerina
trebuie s fie prevzut de lege, noiunea legii nu este clarificat n textul convenional, avnd n
conformitate cu jurisprudena degajat un sens autonom.
Unii autori susin c n sensul contenciosului european noiunea de lege implic o dubl
abordare: formal i material [10]. Ali doctrinari subliniaz c fiind exprimat n norme care
dispun de for juridic legal, legea este neleas n sensul su material, i nu cel formal [224].
Specificm c din punct de vedere formal, legea include nu doar accepiunea clasic a
termenului, dar i oricare act juridic care d natere de drepturi i obligaiuni subiecilor
noiunea de legalitate se aplic astfel tuturor domeniilor dreptului pozitiv administrativ,
constituional, scris sau nescris, codificat sau necodificat etc.
Din punct de vedere material, este necesar ca dispoziia normativ s fie cunoscut, n
condiii rezonabile, subiectului cruia i se aplic, astfel se consider lege doar reglementarea
accesibil tuturor (exist un minim de publicitate n privina ei) i care este previzibil
(enunat n termeni suficient de clari pentru ca oricine s i poat anticipa consecinele
juridice inevitabile). ndeplinirea acestor dou condiii, a previzibilitii i a accesibilitii, se
apreciaz prin raportare la momentul producerii ingerinei incriminate, fiind irelevant
ndeplinirea ulterioar a condiiilor [3].
n spea Lindon, Otchakovsky-Laurens i July c. Franei [174], Marea Camer a Curii a
precizat c o norm nu poate fi privit ca lege n sensul Conveniei cu excepia cazului cnd
este formulat cu precizie suficient s permit cetenilor s-i regleze conduita. Cetenii
urmeaz s poat prevedea consecinele pe care o sau alt aciune a lor le implic ntr-o msur
rezonabil. Consecinele n cauz nu trebuie prevzute cu certitudine absolut. Dei certitudinea
este deziderabil, ea poate presupune o rigiditate excesiv, legea urmnd a ine pasul cu
circumstanele fluctuante. Prin urmare, multe legi sunt inevitabil formulate n termeni relativ
vagi i a cror interpretare i aplicare sunt chestiuni de practic. n plus, domeniul de aplicare al
noiunii de previzibilitate depinde de coninutul textului n discuie. O lege poate satisface cerina
de previzibilitate, chiar dac sunt necesare consultane juridice corespunztoare pentru a evalua
consecinele pe care o anumit aciune a individului le poate avea (paragraf 41 din hotrre).
n spea Malone c. Regatului Unit [176], Curtea a subliniat c legea ar fi mpotriva
supremaiei dreptului dac puterea de apreciere acordat executivului nu ar cunoate limite,
astfel nct ea trebuie s defineasc ntinderea i modalitile de excludere ale unei asemenea
puteri cu suficient claritate, pentru a oferi individului o protecie adecvat contra arbitrariului.

67

Anumite domenii juridice acord n mod inevitabil o competen discreionar mult mai
nalt autoritilor publice i Curtea se pronun dac msurile legislative luate sunt n
conformitate cu articolele pertinente ale Conveniei [223].
Remarcm c Curtea statueaz asupra legii in lato sensu, avnd n vedere oricare act
normativ juridic de reglementare a conduitei subiectului (general/special) indiferent de gradul
forei juridice a acestuia (lege, act normativ subordonat legii) i instituia emitent a actului.
De asemenea, conceptul legii n sens larg include nu doar actele normative, dar i cele
jurisdicionale emanate de la instanele de judecat. Deci, legea n sens convenional
presupune cadrul legislativ i practica judiciar existente n statul parte. Spre exemplu, n
spea recent RTBF c. Belgiei [226], Curtea a considerat c cadrul legal legislativ combinat
cu cel jurisprudenial existent n Belgia, n modul aplicat reclamantului, nu a rspuns
condiiei de previzibilitate cerute de Convenie i nu a permis reclamantului s se bucure de
un grad suficient de protecie necesar preeminenei dreptului ntr-o societate democratic,
constatnd nclcarea art. 10 (paragraf 116 din hotrre).
Sarcina determinrii existenei unei baze legale le revine autoritilor naionale, Curtea
neavnd sarcina exprimrii unei opinii n acest sens, contrare sau conforme cu cea a autoritilor
publice, deoarece aceasta nu este abilitat cu judecarea constituionalitii legii formale pe care
se fondeaz ingerina [167]. Cu referire la condiia secund, scopul legitim, fiecare al doilea
alineat al articolelor 8, 9, 10, 11, art. 1 Protocol 1 i art. 2 Protocol IV enumer scopurile
legitime pe care trebuie s le urmreasc o ingerin n sensul Conveniei. Enumerarea respectiv
variaz de la un articol la altul, unele scopuri trimit la interesele statelor: securitatea naional,
integritatea teritorial, sigurana sau securitatea public, aprarea sau protecia ordinii, autoritatea
i imparialitatea puterii judectoreti; altele exprim interesele corpului social: bunstarea
economic a rii, prevenirea faptelor ilegale sau a criminalitii, prevenirea divulgrii
informaiilor confideniale, protecia sntii sau a moralei publice. Interesele private sunt n
special protejate, asemenea drepturilor i libertilor altora.
Scopurile menionate se pot clasifica n dou mari categorii: cele viznd interesul public,
interesul general al statului i al societii, i cele privind interesul privat, de care beneficiaz
grupurile sociale i indivizii particulari. Ingerina din partea statului poate viza un scop unic, dar
i un ansamblu de scopuri, precum protecia securitii naionale, siguranei publice i prevenirea
infraciunilor (n spee privind discursuri de ameninare a securitii); sau protecia reputaiei i
garantarea autoritii i imparialitii puterii judectoreti (n spee viznd defimarea
magistrailor n exerciiul naltelor sale atribuii) etc. Curtea de regul nu dezvolt amnunit
aspectul urmririi unui scop legitim al ingerinei, estimnd corectitudinea real a scopului
68

formulat de guvern. Or, reclamantul i guvernul pot cdea de comun acord asupra scopului
ingerinei, sau reclamantul poate trece cu tcerea aspectul enunat.
Dei etapa analitic a constatrii urmrii unui scop legitim din partea statului n
exercitarea ingerinei se prezint ca una potenial egal cu celelalte dou etape, n mod evident
fiind imperativ, ea nu trezete setul complex de controverse i nu este, de regul, decisiv n
fundamentarea raionamentului decizional. Hotrrea Curii de cele mai dese ori fiind bazat pe
analiza multiaspectual a fazei tere, i anume a necesitii ingerinei ntr-un stat democratic.
Accentum c scopul legitim al ingerinei presupune ncadrare n limite clare ale
Conveniei i nu se refer la cadrul legal naional. n sens c prevederile naionale care
statueaz asupra legalitii scopului imixtiunilor instituiilor naionale, sunt subsidiare
prevederilor convenionale; ele nefiind estimate n cadrul analizei unei spee din partea
naltei Curi. Pe de alt parte, consacrarea legal a ingerinei n mod normal implic i
legalitatea scopului ei prevzut la nivel naional.
Referindu-ne la scopuri legitime rareori examinate de Curte, nominalizm bunstarea
economic a rii (ca scop al ingerinei n viaa privat i de familie conform art. 8 al. 2) subliniat
de Curte n spea Cremieux contra Franei [136]; protecia moralei, invocat n speele pe
marginea ingerinelor aduse libertii de exprimare a sexualitii n publicaii i opere de art,
precum n spea relativ recent Akda contra Turciei [122].
Scopurile aprrii ordinii i prevenirii infraciunilor au fost analizate de multiple ori
ca i scopuri legitime ale unor ingerine a autoritilor statale n exerciiul drepturilor
condiionate, garantate de sistemul Conveniei. ns, Curtea european, nu a cercetat
sistematic i integru speele n care aceste scopuri au fost invocate, necutnd s le
defineasc caracteristicile generale, dar s-a limitat la o examinare a circumstanelor i
condiiilor particulare, definitivnd concluzii precum ingerina contestat era, sau mai rar, nu
era justificat, prin prisma cercetrii scopului respectiv.
Aprarea autoritii i imparialitii puterii judectoreti este susceptibil doar pentru
justificarea ingerinelor aduse libertii de exprimare. Acest scop a figurat n speele privind
jurnalitii i reprezentanii mass-mediei, supui unor constrngeri sau sancionri din cauza
pretinselor defimri ale magistrailor n baza anumitor publicaii jurnalistice [201].
Ct despre cea de-a treia condiie, necesar ntr-o societate democratic, subliniem c
magistraii europeni nu au dezvoltat un careva concept al societii respective, fiind totui
evocate tolerana i spiritul de echitate indubitabil proprii societii democratice [142].
n ceea ce privete semnificaia noiunii de necesar, subliniem c ea implic o
ingerin fondat pe o nevoie social imperioas, proporional scopului legitim urmrit,
69

nefiind admis n jurisprudena Curii o interpretare excesiv de ngust sau de larg a


conceptului necesitii. n fapt, analiza anume a aspectului al treilea n cadrul triplului test al
ingerinei este una hotrtoare pentru spea cu care Curtea este sesizat. De regul, anume la
aceast etap se determin raionamentul final al instanei privind pretinsa nclcare a
drepturilor i libertilor garantate.
n stabilirea necesitii ingerinei, nalta Curte decide asupra proporionalitii acesteia cu
privire la situaia real, adic decide dac a existat o nevoie presant de a restriciona drepturile
sau libertile inerente reclamantului n modul efectuat de autoritile statale, pentru a satisface
scopurile elucidate ntr-o societate democratic. Statul prt urmeaz s prezinte argumente
relevante i suficiente pentru a justifica ingerina constatat n dreptul garantat pretins nclcat.
n spea Karman c. Rusiei [163], a fost specificat c testul necesitii ingerinei ntr-o
societate democratic cere determinarea din partea Curii dac ingerina a corespuns unei
nevoi sociale imperioase, a fost proporional scopului legitim urmrit i dac argumentele
prezentate de autoritile naionale n justificarea ei au fost relevante i suficiente. Curtea
urmeaz s se asigure c instanele naionale au aplicat standarde conforme cu principiile
incorporate n Convenie i, n plus, c i-au ntemeiat deciziile pe o evaluare acceptabil a
faptelor relevante (paragraf 32 din hotrre). Curtea este n situaia s decid dac atingerea
scopului legitim urmrit ar fi posibil prin aplicarea unei msuri mai puin stricte dect este
aplicat reclamantului ntr-o sau alt spe. Astfel, n cazul cnd necesitatea social
imperioas ar putea fi satisfcut de o msur de o severitate redus, n comparaie cu
restricia aplicat de statul prt, ingerina nu va fi considerat n sensul Conveniei, Curtea
efectund o supraveghere european a practicilor aplicate de autoritile naionale. Regula
general spune c cu ct este ingerina mai mare n dreptul sau libertatea recunoscut
individului, cu att justificarea ei urmeaz a fi mai convingtoare. Or, n ce termeni nu s-ar
efectua controlul efectuat de Curtea de la Strasbourg a necesitii ingerinei ntr-o societate
democratic, n fiecare spe vom fi n prezena unui arbitraj ntre interesele aflate n conflict
concurente, situaie caracteristic principiului proporionalitii.
Evalund corespunderea ingerinei standardelor unei societi democratice, Curtea
subliniaz importana dreptului i necesitatea de a se opune imixtiunilor arbitrare, aciunea
necesar ntr-o societate democratic fiind determinat n raport cu echilibrul atins ntre
drepturile individului i interesul public conform regulii proporionalitii. Aceasta
presupune c exercitarea drepturilor individului trebuie ntotdeauna s fie apreciat n raport
cu interesul public mai larg, recurgndu-se astfel, la verificarea echilibrului atins ntre
drepturile individuale pretinse nclcate i interesele proprii societii statului prt.
70

n genere, principiul proporionalitii recunoate c drepturile recunoscute fiinei umane


nu sunt absolute, i c exercitarea acestora trebuie ntotdeauna s fie apreciat n raport cu
interesul public mai larg. n special, Curtea a evideniat n repetate rnduri, precum n spea
Soering c. Regatului Unit [196], c preocuparea de a asigura un just echilibru ntre exigenele
interesului general al comunitii i imperativele proteciei drepturilor fundamentale ale
individului, este inerent ansamblului Conveniei (paragraf 89 din hotrre).
Determinarea caracterului proporional sau disproporional al unei ingerine a autoritilor
publice a statului prt, n raport, pe de-o parte, cu scopul urmrit al crei legitimitate ar fi, prin
ipotez, stabilit, i pe de alt parte, cu necesitatea sa ntr-o societate democratic, nu a fost
niciodat clar definit de ctre organele de control de la Strasbourg. Analiznd coninutul
dreptului protejat, magistraii europeni au constatat c scopurile autorizate de Convenie n
vederea restricionrii unor drepturi i liberti pot fi pertinente n msura n care criteriile de
aplicabilitate difer de cel practicat, deoarece se impune verificarea echilibrului just ntre un
drept deja stabilit, i interesele concurente pe care statele au intenionat s le protejeze.
La nivel practic, interesele comunitii n ansamblu, prezint o contravaloare mai
consistent dect interesele individuale, reclamantul fiind inut s probeze c interesele sale
personale trebuie considerate proeminente. Or, Curtea a subliniat n spea Young, James i
Webster c. Regatului Unit [210] c dei trebuie uneori de subordonat interesele indivizilor
celor ale unui grup, democraia nu conduce la supremaia constant a opiniei unei majoriti,
ea comand echilibrul care asigur minoritilor un tratament just, care ar evita orice abuz de
poziie dominant. n fapt, principiul proporionalitii contrabalanseaz punerea n aplicare a
doctrinei marjei de apreciere naionale, recunoscute fiecrui stat n virtutea jurisprudenei
degajatei, proporionalitatea totui nefiind expres consacrat n cuprinsul Conveniei. Principiul
proporionalitii a fost reiterat de Curtea de la Strasbourg n numeroase hotrri, fiind apreciat
ca o baz de securitate a marjei de apreciere conferit autoritilor naionale [227].
Jurisprudena Curii de la Strasbourg presupune standarde nalte specifice privind protecia
drepturilor i libertilor condiionate, care urmeaz a fi valorificate i respectate n oricare stat
membru al Consiliului Europei de o manier egal. naltele standarde respective sunt orientate spre
supremaia legii i respectarea faptic a drepturilor i libertilor fundamentale consacrate de
Convenie. Anume din motivul enunat necesitatea restricionrii drepturilor i libertilor ocrotite
ntr-un stat democratic constituie chintesena nemijlocit a raionamentului instanei jurisdicionale
de la Strasbourg. Deoarece standardele europene, aa cum este jurisprudena Curii, confer
libertilor o protecie mai mare dect legislaia i jurisprudena naional, toi judectorii de buncredin trebuie n mod obligatoriu s aplice standardele relevante europene [33].
71

2.4. Concluzii la capitolul 2


n urma analizei multilaterale a fundamentelor teoretico-juridice ale principiului
proporionalitii n sistemul Conveniei europene, am degajat un ir de concluzii
particulare:
1) n pofida lipsei unei referiri exprese la principiul proporionalitii n textul
Conveniei europene a drepturilor omului, el poate fi definit ca o norm obligatorie
aplicabil de ctre Curtea European pentru a gsi un echilibru just i rezonabil ntre
factori diferii de cele mai dese ori concureni, care interacioneaz ca pri compone nte ale
unui sistem ntreg i complex, atunci cnd este limitat exercitarea unor drepturi i
liberti. n acest caz, principiul proporionalitii implic evaluarea unei msuri sau decizii
aplicate de ctre organul abilitat competent, cu satisfacerea a trei criterii relevante: dac
aceast msur sau decizie constituie o metod eficient pentru a realiza scopurile sau
obiectivele scontate (criteriul eficacitii i adecvrii); dac ea este necesar pentru a atinge
scopurile sau obiectivele de baz, astfel nct s nu existe alternative mai favorabile, mai
benefice sau mai puin costisitoare (criteriul necesitii i subsidiaritii); dac ea rspunde
unui just echilibru ntre scopurile propuse i interesele concurente implicate (criteriul
echilibrului rezonabil).
2) De cele mai dese ori principiul proporionalitii este determinat de sfera
aplicabilitii marjei naional de apreciere recunoscut statelor-pri la Convenie. Marja
de apreciere recunoscut autoritile naionale ale statelor justiiabile este variabil n
funciune de circumstanele concrete ale speei cu soluionarea creia Curtea este sesizat,
de domeniile vizate de aceasta i de contextul general i particular n care spea i gsete
expresie. Dat fiind specificul fiecrei speei, precum i natura drepturilor protejate
convenional pretinse nclcate, Curtea poate acorda o vast putere discreionar statului
prt, precum i o putere de decizie limitat n dependen de obiectul aprecierii.
3) Principiul proporionalitii este operabil n sfera aa-numitelor drepturi i
liberti calificate sau condiionate, care beneficiaz de o protecie relativ ca limite, fiind
susceptibile unei restricionri legitime, spre deosebire de drepturile absolute, care nu
tolereaz nici un fel de restricii sau limitri. Restriciile aplicabile sunt prevzute n
cuprinsul clauzelor derogatorii ale articolelor convenionale, conferind astfel un caracter
legal imixtiunilor autoritilor publice n exercitarea drepturilor individuale. Reglementarea
restriciilor legitime impuse drepturilor i libertilor respective nu vizeaz superioritatea
statului n raport cu subiectul din jurisdicia acestuia. Ea presupune stabilirea unor ngrdiri
juste, orientate spre protecia intereselor generale proprii tuturor indivizilo r, inclusiv celor
72

care nu-i vor putea exercita drepturile fundamentale dect ntr-un mod restrns.
Restriciile posed un caracter permanent, fiind aplicate de autoritile publice naionale n
mprejurri diverse, prezentnd msuri necesare ntr-o societate democratic. Lista
motivelor care justific msurile derogatorii cuprinde mai multe cauze: securitatea
naional, sigurana public, prevenirea dezordinii sau a criminalitii, protecia sntii
sau a moralei, protecia drepturilor i a libertilor altora, protecia reputaiei altor
persoane, garantarea imparialitii puterii judectoreti, bunstarea economic a rii,
mpiedicarea divulgrii informaiilor confideniale.
4) Testul proporionalitii unei ingerine n exercitarea unui drept sau a unei
liberti recunoscute de convenie este determinat de triplul test al ingerinei, care
presupune 3 condiii asumate corelativ de autoritatea naional pentru a justifica,
argumenta o restricie sau o limitare adus. Prin urmare, analiza alegaiilor privind
pretinsele nclcri ale drepturilor i libertilor garantate convenional presupune
determinarea dac ingerina autoritilor naionale: a fost prevzut de lege, a urmrit un
scop legitim i a fost necesar ntr-o societate democratic. Condiia necesitii determin
ntinderea proporionalitii ntre ingerin aplicat i scopul urmrit spre realizare. Etapele
testului constituie de fapt pai concrei n definitivarea soluiei legitime i corecte cu
referire la spea analizat, astfel fiind posibil adoptarea de soluie final echitabil
racordat spiritului de libertate i standardelor nalte promovate de Convenia european.

73

3. APLICAREA PRINCIPIULUI PROPORIONALITII PENTRU


JUSTIFICAREA INGERINELOR DREPTURILOR CALIFICATE
3.1. Principiul proporionalitii i dreptul la respectarea vieii private i de familie
(art. 8 al Conveniei EDO)
Art. 8 al Conveniei europene reprezint primul dintr-o serie de patru texte care protejeaz
drepturi ce semnific respectul social datorat individului [4]. Textele enunate posed o expresie
specific dup o formul identic, astfel nct paragraful nti al articolului consacr nemijlocit
elementele proteciei garantate n diversitatea acestora, iar paragraful al doilea stabilete
restriciile expres autorizate ale drepturilor i libertilor recunoscute, fapt care genereaz o
protecie relativ a drepturilor respective pe terenul Conveniei, statele-pri beneficiind de o
cert marj de apreciere n stabilirea limitelor proteciei garantate pentru fiecare caz concret,
precum am artat n capitolul precedent.
Anume structura specific n baza formulei clauzei elementelor proteciei garantate i a
clauzei derogatorii posterioare care autorizeaz legitimitatea imixtiunilor n drepturile i
libertile prestabilite, condiioneaz afirmarea drepturilor inserate n textele art. art. 8, 9, 10 i
11 ca fiind calificate, adic recunoscute, garantate i susceptibile limitrii convenional
autorizate n funciune de anumii factori enumerai expres care deviaz n dependen de
specificul dreptului sau al libertii consacrate.
Textul art. 8 din Convenia EDO prevede: 1. Orice persoan are dreptul la respectarea
vieii sale private i de familie, a domiciliului su i a corespondenei sale. 2. Nu este admis
amestecul unei autoriti publice n exercitarea acestui drept dect n msura n care acesta este
prevzut de lege i constituie, ntr-o societate democratic, o msur necesar pentru
securitatea naional, sigurana public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i
prevenirea faptelor penale, protecia sntii, a moralei, a drepturilor i a libertilor altora.
Analiznd prevederile normei internaionale, conchidem c art. 8 include urmtoarele
elemente generice ale proteciei garantate: viaa privat, viaa de familie, domiciliul,
corespondena. Studiul jurisprudenei pertinente permite s definitivm c elementele generice
respective se refer la o gam larg de situaii juridice care constituie valori protejate n virtutea
art. 8, precum integritatea fizic i psihic a individului, dreptul la nume i/sau la identitate,
dreptul la reputaie, dreptul la un mediu ambiant sntos, drepturile persoanelor expulzate,
problematica avortului, adopia, drepturile homosexualilor i transsexualilor, drepturile
deinuilor, drepturile persoanelor bolnave sau i/sau handicapate, protecia datelor cu caracter
personal. n esen, art. 8 este cel mai cuprinztor i unul din cele mai evazive dintre drepturile
74

garantate de Convenie, punctul de plecare fiind principiul conform cruia o persoan are dreptul
de a tri liber de restriciile impuse din partea autoritilor statale, astfel nct viaa sa privat
este superioar celei publice [11]. Astfel, art. 8 garanteaz anume expresia spiritului libertin al
individului prin protecia domeniul vieii cel mai aproape de afirmarea personalitii n raport cu
sine n primul rnd i apoi cu alii n societate.
Conceptual, primul element generic protejat n virtutea art. 8 viaa privat, care
constituie o noiunea convenional autonom, include att viaa intim (personal) i viaa
sexual a individului, ct i viaa social i coabitarea ntr-un mediu ambiant sntos.
Elementul al doilea salvgardat de primul paragraf al art. 8 viaa de familie de asemenea
reprezint o noiune autonom n sens convenional i se refer la raporturile ntre prini i
copii, adopia, relaiile ntre ali membri de familie (bunici nepoi, frai surori etc.). Date
fiind elementele generice i speciale ale proteciei garantate pe terenul art.8, n continuare
vom purcede la analiza ipostazelor principiului proporionalitii n speele care in de unele
din elementele respective menionate.
n spea recent Avilkina i alii c. Rusiei [123], CEDO a evaluat proporionalitatea
ingerinei autoritilor naionale n dreptul reclamantelor membre ale unei organizaii religioase
la viaa privat n materia proteciei datelor cu caracter personal prin obligarea de ctre
oficiul procurorului a corpului medical s divulge informaia coninut n dosarele medicale ale
pacientelor n absena acordului expres al dnselor n acest sens i n afara unei urmriri penale
n cadrul creia o asemenea divulgare ar fi autorizat. Curtea a conchis c colectarea informaiei
medicale confideniale nu a fost nsoit de garanii suficiente pentru a proteja dreptul subiectelor
la viaa privat, autoritile interne nentreprinznd nici un efort pentru a gsi un echilibru just
ntre interesele implicate ale reclamantelor la respectarea vieii sale private i cele ale
procurorului orientate spre salvgardarea sntii publice i a drepturilor altora. n pofida unei
certe marje de apreciere recunoscute statelor n speele privind protecia datelor personale,
autoritile naionale urmeaz s in cont natura i importana intereselor implicate, precum i
de gravitatea ingerinei la caz. n mod special, CEDO a subliniat c eecul autoritilor naionale
n satisfacerea exigenei de proporionalitate se refer la utilizarea unor mecanisme prea severe
de obinere a datelor personale, cnd oficiul procurorului a dispus de alte oportuniti precum
audierea reclamantelor sau obinerea acordului lor cu privire la divulgarea informaiei incluse n
dosarele medicale. n final, fiind constat nclcarea art. 8 din Convenia european.
n spea de referin pe marginea proteciei dreptului la nume nal Tekeli c.
Turciei [203], Curtea a stabilit c interdicia general aplicat femeilor de a-i pstra numele
dup oficializarea cstoriei constituie o ingerin disproporionat n dreptul protejat de art.
75

8 n coroborare cu art. 14 al Conveniei EDO (interzicerea discriminrii). Curtea a notat c


tranziia n societatea turceasc de la sistemul tradiional al numelui de familie preluat de la
so la alte sisteme care s permit soilor s-i pstreze numele de familie posedat naintea
cstoriei sau s aleag de liber acord un nume comun compus din familiile ambilor, va avea
impact asupra nregistrrii naterilor, cstoriilor i deceselor, ns o atare incomoditate
urmeaz a fi tolerat de ctre societate pentru a permite cetenilor s triasc cu demnitate
avnd numele de familie pe care i l-au ales.
n spea Von Hannover c. Germaniei (no. 2) [205] CEDO s-a referit la proporionalitatea
ingerinei n dreptul reclamanilor Prinesei Carolina i a prinului Ernst August la propria
imagine. Spre deosebire de raionamentele sale pe marginea cauzei premergtoare intentate la
plngerea prinesei Carolina [206], n spea prezent Curtea a conchis asupra nenclcrii art. 8
prin publicarea imaginilor prinesei i a soului su n diverse ziare i reviste germane, fiind
respectat de ctre instanele naionale un echilibru just de proporionalitate ntre interesele
concurente implicate, i anume dreptul la via privat a membrilor familiei regale Monaco,
dreptul la libertatea de exprimare a jurnalitilor, dezbaterea chestiunilor de interes public, statutul
de persoan din arena public a reclamanilor, forma i coninutul publicaiilor n care au fost
coninute pozele i circumstanele n care pozele respective au fost fcute. Cu titlu de principiu
general aplicabil n cadrul evalurii proporionalitii ingerinei autoritilor n dreptul
individului la imaginea proprie, Curtea a reiterat c conceptul vieii private se rsfrnge asupra
aspectelor aferente identitii personale, precum nume, imagine, integritate fizic i moral,
garaniile n virtutea art. 8 n prim plan referindu-se la asigurarea dezvoltrii personalitii
fiecrui individ n raporturile cu semenii si n afar de amestecuri nejustificate din exterior. Cu
privire la imagini i poze, CEDO a subliniat c imaginea persoanei constituie una din atributele
fundamentale ale personalitii care scoate n eviden caracterele unice ale individului concret.
n spea recent Godelli c. Italiei [153], CEDO s-a pronunat asupra dreptului individului
la identitatea etnic. Astfel, reclamanta s-a plns de refuzul autoritilor naionale de a-i
dezvlui informaia cu privire la mama sa biologic, care a abandonat-o n ziua naterii la 28
martie 1943, n certificatul de natere fiind nscris c printele copilului nu a dorit s comunice
identitatea sa. Autoritile naionale au refuzat reclamantei n acces la informaia cu privire la
originile sale etnice, invocnd dreptul mamei biologice la respectarea dorinelor de a-i pstra
anonimatul. Curtea n analiza intereselor concurente ale reclamantei de a-i cunoate originile
proprii,i i ale mamei sale de a-i menine identitatea nedezvluit, a decis c n pofida
posibilitii reclamantei de a-i dezvolta personalitatea chiar i n absena datelor identitii sale
etnice, ea beneficiaz continuu de dreptul de a-i cunoate identitatea, interesul respectiv nefiind
76

disprut cu trecerea timpului, ba din contra, acutizat. Mai mult dect att, Curtea a subliniat
dorina profund a reclamantei de a-i cunoate identitatea etnic, multiplele adresri la
instanele competente probnd acest fapt, conduita respectiv implicnd un grad cert de suferin
mental i psihologic chiar i dac aceasta nu a fost atestat medical. ntr-un final, Curtea a
stabilit disproporionalitatea ingerinei autoritilor naionale n dreptul reclamantei la identitatea
etnic, instituirea unei interdicii de blanchet de acces la informaia privind identitatea printelui
biologic care i-a abandonat copilul n afara oricror garanii de salvgardare a drepturilor copiilor
abandonai fiind contrar standardelor recunoscute pe terenul art. 8 al Conveniei.
ntr-o alt spe recent Ageyevy c. Rusiei [121], Curtea de la Strasbourg s-a pronunat
asupra dreptului cuplului reclamant la viaa de familie n materia adopiei, evalund
proporionalitatea ingerinei autoritilor naionale prin separarea copiilor adoptai de la prinii
adoptivi n urma unui accident prin care feciorul n vrst de 4 ani prin rsturnarea asupra sa a
apei clocotinde a suferit arsuri. n fapt, CEDO n mod separat a analizat mai multe ingerine ale
autoritilor statale n viaa familial a reclamanilor, i anume de separare a copiilor imediat
dup producerea incidentului, anularea adopiei asupra copiilor, ngrdirea accesului prinilor de
a vizita copii plasai n custodie temporar, precum i a evaluat prin prisma standardelor
recunoscute n virtutea art. 8 din Convenie conduita corpului medical din spitalul n care a fost
plasat feciorul n urma incidentului, medicii autoriznd contactul copilului cu jurnalitii i
funcionarii de stat, cazul fiind pe larg mediatizat i iscnd discuii controversate n societatea
rus. CEDO a constatat lipsa nclcrii doar cu privire la ingerina de separare a copiilor de
prinii adoptivi imediat dup producerea accidentului, considernd c o asemenea conduit din
partea autoritilor a fost necesar la caz i a satisfcut exigena de proporionalitate ntre scopul
urmrit de protecie a drepturilor i intereselor copiilor de vrst fraged (3 i 4 ani) i mijloacele
antrenate n acest scop.
Cu privire la alte trei ingerine n drepturile reclamanilor, Curtea a constatat nclcarea
art. 8 din Convenie, chintesena raionamentului magistrailor referindu-se la problematica
anulrii adopiei copiilor. Astfel, CEDO a analizat dac motivele anulrii adopiei invocate de
ctre autoritile naionale au fost relevante i suficiente pentru a justifica o msur att de
serioas precum separarea total a copiilor adoptai de prinii adoptivi. Curtea s-a referit la cele
dou categorii principale de motive indicate de ctre instanele judectoreti naionale, i anume
faptul c copii n urma separrii au fost diagnosticai cu mai multe maladii netratate i prezena
arsurilor pe corpul feciorului n situaia cnd mpotriva prinilor adoptivi a fost pornit
urmrirea penal pe motiv de neglijen. Privitor la starea sntii copiilor, CEDO a notat c
instanele naionale au recurs doar la enumerarea maladiilor constatate n baza unui raport
77

medical n urma separrii, fr a prezenta o careva legtur de cauzalitate ntre presupusul


comportament dolosiv al prinilor i maladiile copiilor. De asemenea, instanele au examinat
superficial natura maladiilor diagnosticate, nereferindu-se n nici un mod la gravitatea acestora.
Curtea a subliniat c n toate rapoartele post adoptive, condiiile de trai ale copiilor au fost
calificate ca fiind foarte bune, starea material a familiei fiind una favorabil i nefiind
menionate careva chestiuni privind sntatea copiilor sau probleme medicale.
Cu privire la consecinele incidentului prin care feciorul a suferit arsuri i desfurarea
urmrii penale mpotriva prinilor n aceast privin, CEDO a considerat c autoritile
naionale au apreciat un suport probatoriu prea general, descriind doar caracterul vtmrilor
biatului i menionnd despre faptul pornirii urmrii penale, fr a examina careva probe care s
demonstreze legtura de cauzalitate ntre cauzarea arsurilor i conduita prinilor adoptivi. n
final, Curtea a determinat c suspiciunea de abuz al prinilor mpotriva copiilor poate justifica o
separare temporar i o restricionare a ntrevederilor ntre ei pn la clarificarea situaiei iscate,
ns o simpl suspiciune n lips de alte raiuni suplimentare nu poate constitui un temei
acceptabil i justificativ al anulrii adopiei, autoritile naionale neacordnd nici o apreciere
legturilor de familie stabilite ntre prini i copii, precum i desconsidernd vdit prejudicierea
securitii emoionale i strii psihologice a copiilor dat fiind vrsta lor fraged prin ruperea
instantanee i definitiv a raporturilor de familie. n lumina celor relevate, CEDO a ajuns la
concluzia c anularea adopiei a fost disproporional la cazul speei, neexistnd un echilibru just
ntre interesele prinilor i copiilor de a-i pstra legturile de familie i cele ale statului de a
proteja copiii de abuzurile abstracte.
n acest context merit s evideniem c dei luarea msurii plasamentului reprezint, fr
ndoial, o ingerin activ a statului n viaa de familie, este posibil ca procesul implementrii
acestei msuri s includ unele obligaii pozitive, a cror nendeplinire este analizat uneori ca o
ingerin pasiv n viaa de familie garantat de art. 8 al Conveniei EDO [5].
n spea Y.C. c. Regatului Unit [209], CEDO s-a referit la problematica sensibil a
plasrii copilului n familia adoptiv prin separarea de la prinii naturali vinovai de abuz, n
mod special subliniind condiiile care urmeaz a fi evaluate n analiza proporionalitii
ingerinei n dreptul garantat pe terenul art. 8, i anume: superioritatea intereselor copilului,
trinicia legturilor familiale cu prinii biologici, asigurarea dezvoltrii personalitii copilului
ntr-un mediu sigur i sntos, vrsta i maturitatea copilului, doleanele acestuia la caz,
implicarea prinilor naturali i adoptatori n procesul decizional cu privire la stabilirea custodiei
copilului.

78

n general, pe terenul art. 8 n materia adopiei s-a afirmat principiul general conform
cruia relaia stabilit pe temeiul unei adopii reale, nu fictive, ntre adoptatori i copilul adoptat
intr sub protecia vieii de familie, bucurndu-se de garaniile convenionale recunoscute n
aceast privin [3].
Cu privire la protecia drepturilor copilului la integritatea fizic, moral i sexual,
Curtea a analizat n spea K.U. c. Finlandei [162] refuzul autoritilor naionale din motivul
cadrului legal existent de a divulga datele personale cu privire la identitatea persoanei care a
plasat pe Internet un anun publicitar cu caracter sexual din numele minorului de 12 ani fr
cunotina acestuia. n analiza proporionalitii ingerinei n dreptul reclamantului garantat de
art. 8 din Convenia EDO, magistraii europeni au subliniat imperfeciunea cadrului legal
finlandez conform cruia operatorul serviciilor Internet era n drept s refuze denunarea
identitii autorului anunului publicitar plasat n reea, n consecin reclamantul-minor devenind
int a atacurilor pedofile din partea terilor. Curtea a conchis c guvernul respondent a omis s
instituie un mecanism eficient s protejeze minorii de abuzuri sexuale din partea adulilor, dei
utilizatorii serviciilor Internet beneficiaz de dreptul la libertatea de exprimare i
confidenialitatea comunicrilor, acesta nu trebuie privit absolut, fiind susceptibil ngrdirii
legitime. n final CEDO a decis c ingerina n dreptul reclamantului la integritatea fizic i
moral a fost vdit disproporional date fiind interesele implicate, autoritile naionale negsind
un echilibru just i condiionnd nclcarea standardelor n materie relevante.
n spea X. c. Austriei [208], Marea Camer a Curii s-a referit la viaa de familie a
cuplurilor de acelai sex, reiternd cu titlu de principiu general c raporturile de coabitare a unui
cuplu homosexual care locuiete ntr-o relaie de facto stabil se ncadreaz n noiunea vieii de
familie n msura similar cu raporturile unui cuplu heterosexual plasat n situaia identic. De
asemenea, Curtea a notat c relaia de parteneriat civil ntre dou femei i copilul nscut de una
din ele prin intermediul nsmnrii artificiale i crescut de ambele, constituie via de familie n
sensul art. 8 din Convenia EDO, astfel proporionalitatea ingerinelor n drepturile familiale ale
persoanelor de acelai sex i copiilor acestora urmeaz a fi analizat atent n dependen de
circumstanele faptice ale fiecrei spee.
Cu privire la protecia domiciliului, reiterm c acesta de asemenea reprezint o noiune
autonom n sensul Conveniei EDO care include nemijlocit spaiul locativ n care persoana
locuiete permanent, ct i localul profesional al individului (spre exemplu biroul avocatului sau
notarului), sediul persoanei juridice, regula proporionalitii n analiza ingerinei n dreptul la
domiciliu fiind ntotdeauna susceptibil unei analize atente din partea forului contenciosului
european. Astfel, n spea recent Breec c. Croaiei [131], Curtea a evaluat proporionalitatea
79

ingerinei n dreptul reclamantei la respectarea domiciliului su, n baza hotrrii judectoreti


fiind dispus evacuarea dnsei din apartamentul proprietate-municipal n care a domiciliat peste
35 de ani din motivul nstrinrii ntregului bloc locativ n care era amplasat apartamentul fr ai fi acordat alt spaiu locativ cu drept de folosin.
n estimarea proporionalitii imixtiunii n dreptul reclamantei la domiciliu, CEDO a
reiterat c oricare persoan care a suferit de pe urma ingerinei n dreptul su la domiciliu,
indiferent de faptul dac beneficiaz efectiv de dreptul de a ocupa spaiul locativ litigant, de
principiu trebuie s dispun de evaluarea rezonabilitii i necesitii operrii unei asemenea
msuri de ctre un tribunal independent n lumina standardelor relevante pe terenul art. 8,
ceea ce poate fi fcut att n baza unei proceduri judiciare privind evacuarea, ct i privind
prevenirea acesteia. Cu referire la circumstanele specifice ale cauzei, Curtea a notat c
reclamanta i-a ndeplinit obligaiunile unui bun locatar, achitnd arenda imobilului, precum
i a specificat faptul c procedurile judiciare de evacuare au fost iniiate peste opt ani de la
achiziionarea blocului locativ de ctre persoana juridic de drept privat, iniial noul
proprietar nenaintnd careva pretenii fa de reclamant privind continua locaiune a
acesteia, acceptnd-o tacit. Dei statul se bucur de o anumit marj de discreie n stabilirea
politicilor sale sociale i locative, la cazul speei autoritile naionale au omis s se expun
asupra necesitii i proporionalitii msurii de evacuare a reclamantei, astfel privnd -o de
garanii procedurale suficiente n virtutea art. 8, fapt care condiioneaz stabilirea ingerinei
ca fiind disproporional scopului urmrit de protecie a drepturilor proprietarului imobilului
i mijloacelor speciale utilizate de autoriti n acest sens.
ntr-o alt spe recent Vasylchuk c. Ucrainei [204], Curtea a evaluat
proporionalitatea ingerinei n dreptul reclamantei la domiciliu, ea pretinznd nclcarea art. 8 pe
motiv c percheziia efectuat n casa ei a fost una ilegal i lipsit de necesitate. CEDO n
stabilirea soluiei a subliniat faptul legalitii ingerinei autoritilor n dreptul reclamantei la
domiciliu, n cadrul urmrii penale pe o cauz fiind dispus cutarea obiectelor sustrase ulterior
stabilite a fi vndute reclamantei, ns a notat c modalitatea n care percheziia a fost efectuat
n practic, fiind prezentat un suport probatoriu compus din poze i mrturii care certific faptul
c de pe urma plecrii ofierilor de urmrire penal imobilul a fost devastat i multiple elemente
de mobilier au fost deteriorate, nu satisface exigena proporionalitii pe terenul Conveniei. n
mod particular CEDO a inut cont de faptul c mijloacele antrenate de autoriti n atingerea
scopului descoperirii infraciunii au fost excesive la cazul din spe, condiionnd consecine
incompatibile cu standardele recunoscute n virtutea art. 8.

80

n materia proteciei corespondenei i interceptrii convorbirilor, CEDO de multiple ori


a subliniat c interceptarea convorbirilor unei persoane (inclusiv telefonice) se bucur de
protecie pe terenul art. 8 din Convenia european, fiind inclus n sfera noiunilor autonome de
via privat, pentru analiza proporionalitii ingerinei autoritilor naionale n asemenea cazuri
urmnd a fi evaluai mai muli factori specifici. n spea recent Blteanu c. Romniei [127]
Curtea s-a referit la proporionalitatea ingerinei autoritilor naionale prin interceptarea
convorbirilor reclamantului ofierului de poliie de profesie n investigarea unei presupuse
infraciuni de corupere pasiv. Magistraii internaionali au reiterat condiiile susceptibile
analizei pentru a determina necesitatea i proporionalitatea ingerinei de interceptare n raport cu
garaniile convenional prestabilite, i anume: independena procurorului care autorizarea
supravegherea i interceptarea fa de oficialii puterii executive, aprobarea deciziei procurorului
de interceptare printr-un mandat al judectorului de instrucie, posibilitatea persoanei
supravegheate de a contesta n faa unui tribunal fondul interceptrilor, consacrarea legal a
condiiilor de distrugere a convorbirilor interceptate. Racordnd condiiile enunate n lumina
circumstanelor de fapt ale cauzei, Curtea a conchis nclcarea art. 8 din Convenia EDO,
autoritile naionale relevante neoferind reclamantului garanii suficiente pentru protecia
corespondenei sale.
Spre comparaie, ntr-o alt spe recent Michaud c. Franei [179], CEDO a analizat
ingerina autoritilor naionale n dreptul reclamantului avocatului de profesie i membru
al Baroului la protecia secretului profesional prin transpunerea n cadrul legal naional a
directivelor Uniunii Europene privind prevenirea splrii banilor, astfel nct conform
regulamentelor interne ale activitii desfurate de avocai dnii au fost obligai s
raporteze informaiile obinute n cadrul activitii profesionale n cazul suspiciunii splrii
banilor sub sanciunea atragerii la rspunderea disciplinar. Cu titlu de principiu general
aplicabil analizei necesitii i proporionalitii ingerinelor n dreptul avocailo r la protecia
secretului profesional, CEDO a reiterat c corespondena ntre avocat i client se bucur de
privilegiul statutului confidenial, n joc fiind buna administrare a justiiei ntr -o societate
democratic, secretul profesional fiind protejat n mod pregnant pe terenul Conveniei EDO.
n analiza aspectului proporionalitii ingerinei, Curtea a menionat doi factori eseniali i
decisivi: raportarea doar n situaiile n care avocaii asist la perfectarea tranzaciilor
comerciale suspicioase sau din numele clienilor particip la tranzaciile respective, i
neatingerea nsi esenei a rolului avocatului de aprtor al clientului prin operarea unui
sistem specific de raportate exclusiv ctre funcionarii superiori ai Baroului i nu direct
autoritilor naionale competente cu investigarea cazurilor de splare a banilor, preedintele
81

Baroului avnd un rol de garant n protecia secretului profesional. Date fiind circumstanele
faptice ale speei, practicile interne franceze de domeniu, legitimitatea scopului urmrit i
importana acestuia ntr-o societate democratic, ingerina autoritilor n dreptul
reclamantului la protecia secretului profesional nu a fost disproporional.
De asemenea, n sfera proteciei garantate de art. 8, precum am menionat de la nceputul
paragrafului, intr i dreptul persoanei la un mediu ambiant sntos, care se refer la mediul
nconjurtor liber de poluarea cu gaze i substane chimice, precum i poluarea sonor/acustic.
Astfel, n spea Moreno Gomez c. Spaniei [180], reclamanta s-a plns de nclcarea
dreptului garantat de art. 8 prin refuzul autoritilor naionale de a-i compensa prejudiciul
material i moral cauzat n urma vieii de mai muli ani ntr-un cartier rezidenial al Valenciei
considerat zon acustic sturat unde sunt localizate multiple cluburi de noapte i
discoteci, cercetrile pe marginea polurii sonore demonstrnd c nivelul zgomotelor
produse este deosebit de ridicat contrar nivelurilor maxime permise conform legii. Curtea n
stabilirea raionamentului su a reiterat un ir de principii generale, precum: protecia
garantat de art. 8 domiciliului persoanelor, acesta fiind o arie fizic definit unde se
desfoar viaa privat i de familie, nclcarea dreptului la respectarea domiciliului
presupunnd nu doar amestec de natur fizic concret (precum intrarea neautorizat), dar i
cel de alt natur, precum zgomotul, emisiile, mirosurile etc., necesitatea adoptrii din partea
autoritilor statale competente de msuri n vederea salvgardrii dreptului la respectarea
vieii private inclusiv i n sfera distinct a relaiilor dintre indivizi.
Curtea a subliniat c spea vizeaz eecul autoritilor naionale de a adopta msuri
adecvate n vederea punerii capt nclcrilor din partea terelor persoane privind dreptul
reclamantei consacrat convenional. Curtea a stabilit c sarcina ei este de a determina dac
inconvenienele i deranjul cauzate reclamantei de zgomotul din cartier atinge minimul necesar
al gradului de rigoare n vederea constatrii unei nclcri a art. 8, subliniind c nivelul exagerat
de zgomot existent n cartier a fost de multiple ori amintit att n diverse rapoarte de expertiz
interne, ct i consacrat legal, cartierul fiind declarat zon acustic sturat. n plus instana
european a notat caracterul de durat al expunerii reclamantei la zgomot. n concluzie, Curtea a
decis c autoritile naionale nu i-au ndeplinit obligaia pozitiv pe terenul Conveniei EDO,
nesatisfcnd la caz exigena de proporionalitate prin gsirea unui just echilibru ntre interesele
general al societii de a avea organizate localuri de agrement i distracie i individual al
reclamantei la respectarea domiciliului su i a dreptului la un mediu ambiant sntos.
n lumina celor relevate pe marginea aplicrii principiului proporionalitii n cauzele
privind dreptul la respectarea vieii private i de familie, urmeaz s conchidem c sfera
82

proteciei garantate pe terenul art. 8 este deosebit de complex date fiind interesele implicate n
conflict i multitudinea drepturilor speciale ocrotite, magistraii europeni ntotdeauna fiind pe
poziii s evalueze circumstanele de fapt ale speei n cele mai minuioase detalii, s plaseze
protagonitii cauzei ntr-un context larg i s verifice dac pretinsele nclcri nu aduc atingere a
nsi substanei dreptului protejat de Convenia EDO. Principiul proporionalitii vine s
asigure respectarea n fapt a drepturilor i libertilor convenional garantate, astfel nct nu doar
s fie atins n mod cel mai raional echilibrul ntre interesele concurente, dar i s fie realizat
scopului proteciei prin operarea clauzei derogatorii prevzute de art. 8 2.
3.2. Aplicarea principiului proporionalitii n vederea proteciei dreptului la
libertatea de exprimare (art. 10 al Conveniei EDO)
Libertatea de exprimare reprezint una din libertile fundamentale ale fiinei umane,
inalienabil acesteia ntr-o societatea democratic. Tratarea contemporan a conceptului libertii
de exprimare, ca unul din fundamentele de esenialitate pentru domeniul dreptului internaional
al drepturilor omului, precum i domeniul dreptului internaional n ansamblu, implic
constatarea unei legturi de proporionalitate ntre limitele recunoscute i cele de facto existente
ale libertii de exprimare ntr-un stat i gradul de deschidere i democratizare al societii
entitii statale respective. Limitele largi fiind de o manier clasic considerate a fi proprii unei
societi de un nivel avansat de democratizare.
n fapt, libertatea de exprimare se deosebete de marea majoritate a altor drepturi prin
aspectul su eminamente social. Datorit acestui caracter specific, ea a avut parte de un tratament
special: din partea doctrinei atunci cnd Decanul Favoreau a calificat-o drept superlibertate,
dar i din partea politicienilor cnd revoluionarii francezi din 1789 au fcut din ea unul din
drepturile cele mai de pre ale omului sau, mai recent, cnd rile occidentale au impus rilor din
Est introducerea ei n Actul final al Conferinei de la Helsinki [228].
Textul art. 10 din Convenia EDO stipuleaz: 1. Orice persoan are dreptul la libertate
de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie i de a primi sau a comunica informaii
ori idei fr amestecul autoritilor publice i fr a ine seama de frontiere. Prezentul articol
nu mpiedic Statele s impun societilor de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune un
regim de autorizare. 2. Exercitarea acestor liberti ce comport ndatoriri i responsabiliti
poate fi supus unor formaliti, condiii, restrngeri sau sanciuni prevzute de lege care, ntr-o
societate democratic, constituie msuri necesare pentru securitatea naional, integritatea
teritorial sau sigurana public, aprarea ordinii i prevenirea infraciunilor, protecia
sntii, a moralei, a reputaiei sau a drepturilor altora, pentru a mpiedica divulgarea
83

informaiilor confideniale sau pentru a garanta autoritatea i imparialitatea puterii


judectoreti.
Din coninutul alineatului deducem urmtoarele patru aspecte expres consacrate
convenional, i anume: libertatea de opinie, libertatea de a primi informaii i idei, libertatea de
a comunica informaii i idei, regimul de autorizare al audiovizualului. ntr-o accepie mai
general, elementele protejate de art. 10 al Conveniei EDO sunt libertatea de opinie, libertatea
de comunicare, libertatea de expresie i regimul special al audiovizualului sau licena de post.
Libertatea de opinie constituie o libertate personal inalienabil fiinei umane care
presupune autonomie n definitivarea unui punct particular de vedere asupra unei multitudini
arbitrare de fapte i idei. Libertatea de opinie posed un caracter interior absolut, adic
posibilitatea luntric a individului de a formula propriile judeci i concepii nu poate fi supus
oricrei ngrdiri, doar reflectarea exteriorizat a opiniei proprii este susceptibil unei limitri
corelative i restricionri legitime.
n spe Sosinowska c. Poloniei [197], Curtea a analizat proporionalitatea ingerinei
n dreptul reclamantei la libertatea de opinie, ea fiind medic pulmonolog ntr-un spital, care
a expus opinii critice competenele profesionale ale medicului-ef al seciei unde reclamanta
era angajat. CEDO a stabilit c reclamanta a fost penalizat esenialmente pentru faptul c a
expus ngrijorri altor persoane (medici i persoane internate) cu privire la calitatea
serviciilor medicale acordate pacienilor n baza dispoziiilor superiorului ei. De asemenea,
Curtea a determinat c o interpretare strict a prevederilor legale naionale stabilind
interzicerea oricrei exprimri de opinie critic privitor la profesia de medic, nu este n
conformitate cu standardele prevzute de art. 10.
Faptul pedepsirii exprimrii de opinie a reclamantei, alturi de ali factori relevani
precum dezbaterea unei chestiuni de interes public, neestimarea de ctre instanele judiciare
naionale a veridicitii informaiilor opinate, discrepanele semnificative n hotrrile instanelor
de jurisdicie naionale etc. au dus la constatarea disproporionalitii ingerinei n dreptul
reclamantei garantat n virtutea art. 10 din Convenia EDO.
n spe amyar i Berkta c. Turciei [133], CEDO a analizat proporionalitatea
ingerinei n dreptul la libertatea de exprimare a reclamantelor care au fost coautoare (i editoare)
a unei cri unde i-au expus opinii critice referitoare la sistemul penitenciar turcesc n expresii
ascuite, severe i alteori ostile contestate de guvernul respondent. Curtea a considerat c dei
unele pasaje din carte ar fi formulate ntr-un ton ostil, ele constituie o expresie a disperrii n faa
unor evenimente tragice care au avut loc n nchisori, mai degrab dect un apel la violen. n
plus, cartea scris de persoane private ar avea un cerc de cititori relativ restrns n comparaie cu
84

opiniile exprimate de persoane cunoscute pe larg n mass-medie, fapt ce limiteaz de o manier


substanial potenialul impact negativ al crii asupra ordinii publice. n final, Curtea a conchis
c sancionarea reclamantelor pentru publicaie a fost disproporional scopului urmrit de
meninere a ordinii publice i contrar standardelor nserate n textul art. 10.
Libertatea de comunicare reprezint la rndul ei o libertate social a individului, izvort
din calitatea sa de subiect al raporturilor din societate, i presupune autonomia n relatarea
informaiei, precum i n recepionarea acesteia indiferent de form. Libertatea de comunicare
vizeaz dreptul de a transmite informaia (dreptul de a informa), precum i dreptul de primi
informaia (dreptul de a fi informat).
n mod special, libertatea de comunicare vizeaz libertatea jurnalitilor de a comunica
informaii i idei n afara amestecului arbitrar al autoritilor i fr a ine seama de frontiere. n
spea de referin pe marginea art. 10 din Convenia EDO Observer i Guardian c. Regatului
Unit [183], n analiza proporionalitii ingerinei autoritilor naionale n dreptul la libertatea de
exprimare a jurnalistului, CEDO a formulat criterii certe care urmeaz a fi apreciate pentru a
determina gradul adecvat de protecie al difuzorului, i anume: semnificaia special a libertii
de exprimare constituie ntr-o societate democratic; aplicabilitatea libertii de exprimare nu
doar informaiei sau ideilor care sunt primite ntr-un mod favorabil sau privite ca inofensive,
sau ca o chestiune de indiferen, dar i acelora care ofenseaz, ocheaz sau deranjeaz;
interpretarea n sens foarte ngust a restriciilor aplicabile libertii presei, necesitatea dezbaterii
libere i continue a chestiunilor de interes public ntr-o societate democrat; rolul vital al massmediei de cine de paz public, de datoria crora este comunicarea celei mai diverse
multitudini de idei i informaii.
Suplimentar, CEDO a consacrat i protecia surselor jurnalistice, considernd c
obligarea jurnalistului de a divulga sursele de recepionare a informaiei poate fi disproporional
n sensul art. 10. Astfel, n spea de referin Goodwin c. Regatului Unit [155], Curtea a formulat
principiile proteciei surselor jurnalistice, aceasta fiind una dintre condiiile de baz ale libertii
presei, idee regsit n legislaie i coduri deontologice, adoptate de unele state contractante i
afirmat n mai multe instrumente internaionale. n absena unei asemenea protecii, sursele se
pot abine s asiste presa la informarea publicului privind chestiuni de interes general, ca rezultat
rolul vital al presei de cine de paz public poate diminua i posibilitile presei de a prezenta
informaii corecte i demne de ncredere pot fi afectate n mod substanial. n mod special CEDO
a notat c innd cont de importana proteciei surselor jurnalistice pentru libertatea presei ntr-o
societate democratic i de potenialul efect negativ al unei prescripii de divulgare a sursei

85

asupra exerciiul acestei liberti, msura de obligare a divulgrii surselor nu poate fi


proporional dect dac ea este justificat de o cerin proeminent a unui interes public.
n fapt, protejarea surselor confideniale reprezint un element important al poziiei
speciale oferite mass-mediei, CEDO recunoscnd c exist un puternic interes public n protecia
fluxului liber de informaii care parvine mass-mediei din surse confideniale i care apoi este
transmis de ctre mass-medie publicului [36].
Cu referire libertatea de comunicare n ambele ipostaze ale sale dreptul de a
informa i cel de a fi informat, Curtea a statuat n spea Open Door i Dublin Well Woman c.
Irlandei [185] c instituirea unei limitri de a primi i de a mpri informaii cu referire la
serviciile considerate legitime n alte state-pri la Convenie i cruciale pentru sntatea i
bunstarea unei femei, precum i restricionarea informaiei referitoare la activiti care
indiferent de implicaiile lor morale au fost i continu a fi tolerate de autoritile na ionale,
sunt chemate spre o analiz atent de instituiile Conveniei pentru a demonstra
conformitatea acestora cu principiile unei societi democratice. n fapt, CEDO a analizat
proporionalitatea ingerinei n dreptul societilor reclamante de a comunica informaii
femeilor interesate cu privire la posibilitile efecturii avortului n Marea Britanie,
ntreruperea sarcinii la dorina pacientei n Irlanda fiind interzis. Curtea a conchis c
ingerina a euat s satisfac exigena de proporionalitate, n condiiile instituirii unei
interdicii absolute de a mpri idei privind problematica sensibil a avortului, lipsa unei
legturi de cauzalitate directe ntre informaia rspndit i distrugerea unei viei nenscute,
precum i existenei altor posibiliti de a recepta informaia aferent avorturilor peste
hotarele Marii Britanii. Suplimentar, Curtea a subliniat riscurile la care sunt expuse femeile
prin instituirea interdiciei de a rspndi de ctre societile reclamante a informaiilor
contestate, precum naterea copiilor nedorii susceptibili a fi refuzai de ctre prini,
apelarea femeilor interesate la avorturile ilegale i n nesiguran, efectuarea avorturilor la
fazele avansate ale sarcinii etc.
Astfel, n estimarea proporionalitii ingerinei contestate, CEDO a analizat minuios
esena informaiei n litigiu, rezonana informaiei, corelarea ei cu fundamentele unei
societi democratice, precum i importana informaiei pentru publicul larg n ansamblu sau
pentru unele categorii definitivate ale lui. Curtea a estimat specificul informaiei contestate
cu referire la un subiect special precum sunt femeile nsrcinate care doresc s fie informate
despre posibilitatea ntreruperii sarcinii n afara Irlandei, informaia respectiv fiind
semnificativ n dezbaterea chestiunilor de interes public.

86

Cu referire la dreptul de a primi informaii, Curtea a observat n spea de referin Leander


c.Suediei [171], c dreptul la libertatea de a primi informaii n mod fundamental interzice unui
guvern s limiteze posibilitatea persoanei de a primi informaii pe care alii doresc sau pot dori s i-o
comunice. n fapt, Curtea a analizat proporionalitatea ingerinei n dreptul reclamantului garantat de
art. 10 prin refuzul autoritilor naionale de a-i comunica informaii coninute n dosarul personal
care au condiionat imposibilitatea angajrii dnsului n serviciul public la un obiect de stat de tip
nchis. CEDO a statuat imposibilitatea interpretrii textului art. 10 din Convenie astfel nct un
guvern s fie obligat s asigure accesul individului la un registru de stat special n care se conin
informaii privind angajaii sectorului public sau s comunice informaia respectiv solicitantului. n
fine, Curtea a decis c statul respondent a satisfcut la caz exigena proporionalitii prin ngrdirea
accesului reclamantului la informaia solicitat. Astfel, solicitarea de comunicare a informaiilor
secrete, informaiilor ngrdite spre aducerea la cunotin a publicului larg, informaiilor
confideniale comerciale, precum i a celor cu caracter privat nu se ncadreaz n sfera proteciei
garantate pe terenul art. 10, ingerinele autoritilor n drepturile solicitanilor de a primi asemenea
informaii satisfcnd exigena convenional stabilit a proporionalitii.
Libertatea de expresie constituie o libertate personal a individului care presupune
posibilitatea de a exterioriza ideile i gndurile, precum i de a manifesta personalitatea ntr-un
mod sau altul. Ea include dou aspecte libertatea de a expune verbal i libertatea de a prezenta
n scris concepiile i considerentele proprii. Libertatea de expresie se refer la informaie n mod
general, indiferent dac aceasta se rezum la fapte sau la judeci de valoare; adic presupune n
mod egal expunerea obiectiv a unei situaii faptice i prezentarea unor concepii de
subiectivism. Ea vizeaz o multitudine de tipuri, inclusiv exprimri comerciale i artistice. Pentru
a determina proporionalitatea ingerinelor autoritilor naionale a unui stat n dreptul la
libertatea de expresie a individului, unei analize separate i sunt susceptibile coninutul ideilor,
forma n care concepiile i gsesc expresie, precum i stilul mesajului n ansamblu.
n spea relativ recent Uj c. Ungariei [202], unde reclamantul jurnalist al unui ziar
naional a publicat un articol de critic a unui soi de vin cunoscut maghiar, utiliznd expresii
abuzive i a fost pedepsit pentru aceasta de instane naionale, CEDO a analizat limitele unei
critici acceptabile din partea jurnalistului, indicnd c utilizarea unor fraze vulgare n esen nu
este decisiv n evaluarea unei expresii ofensatoare dac servete n scopuri stilistice. n fapt,
stilul constituie o parte integrant a comunicrii precum forma expresiei i este protejat similar
acesteia alturi de coninut. n analiza proporionalitii ingerinei, Curtea a invocat mai muli
factori, precum aplicarea jurnalistului unei sanciuni penale pentru publicaie, rolul proeminent al
presei ntr-o societate democrat de a mpri idei nu doar primite favorabil sau indiferent de
87

ctre public, dar i a celor care ocheaz, ofenseaz i deranjeaz opinia public, difuzarea n
publicaia contestat a judecilor de valoare ale reclamantului, dezbaterea unor considerente de
interes public deosebit. n fine, CEDO a conchis c autoritile naionale au euat s asigure un
echilibru just ntre interesele implicate, opernd o ingerin disproporional n dreptul
reclamantului-jurnalist la libertatea de exprimare prin folosirea unui limbaj de critic acceptabil.
Pe de alt parte, Curtea este pe poziii ferme c critica i natura unei critici acceptabile
unui subiect general (oricare individ) sau special (spre exemplu jurnalist) nu trebuie confundat
i/sau identificat cu insultarea. Respectiv, dac motivul sau scopul principal al subiectului este
intenia de a insulta, ingerina n dreptul su la libertatea de exprimare ar satisface exigena
proporionalitii n sensul art. 10. Astfel, n spea Skalka c. Poloniei [195] reclamantul s-a plns
de nclcarea dreptului su garantat de art. 10 1al Conveniei pentru perfectarea unor scrisori
degradante n adresa instanei jurisdicionale cu utilizarea unui limbaj ofensator sever. CEDO
dei a stabilit cu unanimitate de voturi nclcarea art. 10, ingerina autoritilor naionale n
dreptul individului la libertatea de expresie nesatisfcnd criteriul proporionalitii prin
aplicarea dnsului a unei pedepse privative de libertate, a subliniat diferenierea dintre critic i
ofens, stipulnd c trebuie fcut o distincie de claritate ntre critic i insult, dac intenie a
oricrei forme de expresie este de a insulta o instan de judecat sau magistraii, pedeapsa
corespunztoare pentru aceasta nu ar constitui n principiu o nclcare a Conveniei, fiind
proporional scopului urmrit de garantarea autoritii i imparialitii puterii judectoreti.
De o manier de specialitate libertatea de expresie poate viza dreptul individului de a
se mbrca ntr-un mod specific n sensul exteriorizrii unor idei personale. Fosta Comisie
EDO n spea Stevens c. Regatului Unit [199] a evaluat proporionalitatea ingerinei
autoritilor naionale prin obligarea copiilor minori ai reclamantei de a purta uniforma
colar, ultimii refuznd aceasta expres. Comisia a specificat c dei libertatea de exprimare
poate s includ dreptul unei persoane s-i exprime ideile proprii prin modalitatea de a purta
vestimentaie, obligarea elevilor de a purta uniforma colar n instituiile de nvmnt
public nu poate fi privit ca fiind o ingerin disproporional n drepturile acestora garantate
pe terenul Conveniei EDO, preteniile reclamantei fiind abuzive.
Regimul special al audiovizualului sau licena de post presupune posibilitatea statului de
a institui un regim distinct care s includ proceduri speciale n scopul reglementrii
instituionale cu referire la nfiinarea, activitatea i ncetarea activitii a societilor de
radiodifuziune, cinematografie i televiziune. Scopul general al autorizrii audiovizualului rezid
n importana acestuia privitor la difuzarea informaiei ca volum i calitate; fiind direcionat spre
punerea la dispoziia populaiei a informaiei veridice i corecte, ncadrate n limitele legii i ale
88

moralei publice ntr-o societate democrat. Dei Convenia EDO nu impune statelor obligaia de
instituire a unui regim special al audiovizualului, ea face referin la dreptul statelor pri de a
institui un asemenea regim. Astfel, statele membre beneficiaz de marja de apreciere n legtur
cu recurgerea sau nu la impunerea unui regim de autorizare pentru sectorul de radiodifuziune.
Regimul special al audiovizualului presupune instituirea unor ngrdiri privind
obinerea licenelor de autorizare i exercitarea nemijlocit a activitii de radiodifuziune.
ngrdirile i limitrile respective vizeaz diverse domenii i aspecte care necesit tratament
particular din partea statului i a comunitii internaionale pe terenul unor fundamente
referitoare la protecia drepturilor altora (spre exemplu ale copiilor), ocrotirea ordinii i
moralei publice, CEDO analiznd foarte minuios proporionalitatea ingerinelor autoritilor
naionale n drepturile societile de radiodifuziune i cinematografie de a mpri
informaiile i ideile. Astfel, n spea relativ recent Sigma Radio Television SRL. c. Ciprului
[194] Curtea a evaluat dreptul societii radiodifuzare la libertatea de exprimare, subliniind
c reclamantul, o companie privat de radiodifuziune, a nclcat prevederile regulatoare ale
audiovizualului cu privire la protecia consumatorilor i copiilor de practici publicitare non etice, precum publicitatea clandestin, protecia copiilor mpotriva publicitii cu elemente de
violen sau altele care pot afecta dezvoltarea fizic, mental sau moral a acestora. Cu
privire la factorii care au condus la constatarea proporionalitii msurii de sancionare a
companiei difuzoare, CEDO a subliniat necesitatea familiarizrii spectatorilor cu coninutul
real al emisiunilor prin utilizarea unor atenionri potrivite acustice i vizuale, protecia
pluralismului informaional, importana prezentrii corecte a suportului factologic de ctre
difuzor, societatea reclamanta n desfurarea activitii sale svrind mai multe nclcri
susceptibile s compromit difuzarea de informaii i idei ntr-o societate democrat.
n general, pe terenul art. 10 din Convenie, CEDO a degajat un set de principii aplicabile
analizei proporionalitii ingerinei autoritilor n dreptul garantat al reclamantului, i anume:
rolul proeminent al presei ntr-o societate democratic, protecia surselor jurnalistice, dezbaterea
deschis a considerentelor de interes public, necesitatea diferenierii faptelor de judecile de
valoare, limitele largi ale criticii acceptabile persoanelor din arena politic i public, protecia
informaiilor neofensive i celor care ocheaz i deranjeaz opinia public [40].
n concluzie urmeaz s reiterm c n condiiile n care standardele europene, aa cum
este jurisprudena Curii, confer libertii de exprimare o protecie mai larg dect legislaia i
jurisprudena naional, toi judectorii de bun-credin trebuie n mod obligatoriu s aplice
standardele relevante europene [33] n gsirea unui just echilibru ntre mijloacele implicate n
realizare i scopul respectiv urmrit, cu satisfacerea intereselor concurente la cazul fiecrei spee.
89

3.3. Proporionalitatea n lumina proteciei dreptului la asociere i ntruniri panice


(art. 11 al Conveniei EDO)
Art. 11 al Conveniei europene consfinete drepturile persoanelor de a se ntruni i de a
se bucura de roadele activitii i interaciunii lor colective. Este un articol cu caracter stimulator,
racordnd dou drepturi aparent simple i similare i ajungnd, prin intermediul unei singure
propoziii, la chestiunea controversat a sindicatelor [11]. Este marcant faptul c textul art. 11 nu
vizeaz expres dect dou liberti de ntrunire i cea de asociere, libertatea sindical n
sistemul Conveniei EDO nu este dect unul din elementele libertii de asociere, aceasta fiind o
trstur original, cci majoritatea instrumentelor internaionale edific libertatea sindical ntrun drept autonom [9].
Textul art. 11 din Convenie stabilete: 1. Orice persoan are dreptul la libertate de
ntrunire panic i de asociere, inclusiv a constitui cu alii sindicate i de a se afilia la sindicate
pentru aprarea intereselor sale. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor
restrngeri dect cele prevzute de lege care, ntr-o societate democratic, constituie msuri
necesare pentru securitatea naional, sigurana public, aprarea ordinii i prevenirea
infraciunilor, protecia sntii, a moralei ori a drepturilor i a libertilor altora. Prezentul
articol nu interzice ca restrngeri legale s fie impuse exercitrii acestor drepturi de ctre
membrii forelor armate, ai poliiei sau ai administraiei de Stat.
Libertatea de ntrunire n lumina Conveniei vizeaz doar ntrunirile panice, fiind
considerat proporional pe terenul art. 11 supunerea ntrunirilor respective obinerii de
autorizaii din partea autoritilor publice, atunci cnd acestea iau forma manifestaiilor sau
defilrilor. n plus, statele au obligaia pozitiv de a-i proteja pe cei ce-i exercit aceast
libertate mpotriva violenelor unor contrademonstraii sau contramanifestaii. Libertatea de
asociere la rndul su presupune dreptul indivizilor de a se asocia n scopul proteciei unor
interese comune, prin formare unor entiti colective [45] n acest context, Curte a apreciat c
obligaia de a se afilia la o asociaie profesional nu este o transgresare a art. 11 deoarece aceasta
nu se include n sensul noiunii convenionale autonome avnd drept scop asigurarea unui control
public asupra exercitrii unei profesii liberale [170]. De asemenea, libertatea de asociere nu
presupune dreptul individului de a deveni membru a unei anumite asociaii, i nici obligaia unei
asociaii de a admite membri sau de a menine statutul de membru al unei persoane.
n sensul proteciei garantate de Convenia european, crucial este elementul de
caracter panic al ntrunirii, care urmeaz a fi neles att de o manier pozitiva, ct i
negativ, ceea ce presupune c ntrunirea nu trebuie s urmreasc un scop neconform de
tulburare a ordinii publice pe de o parte, i pe de alt parte desfurarea ntrunirii nu trebuie
90

s provoace reacii violente ale terilor. Art. 11 n aspectul libertii de ntrunire garanteaz
protecia tuturor categoriilor de ntruniri, inclusiv acelor care ocheaz, deranjeaz i chiar
duc la reacii severe ale oponenilor ideici, precum i de protecie a contrademonstranilor la
o manifestaie organizat. Chintesena proteciei acordate este anume elementul panic al
ntrunirilor, precum i cel democrat, care nerealizate autorizeaz exercitarea de ingerine
legitime i necesare ntr-o societate democrat din partea autoritilor publice cu aplicarea de
msuri proporionale chiar i celor mai severe [40].
n spea recent Disk i Kesk c. Turciei [141], CEDO a evaluat proporionalitatea
ingerinei n dreptul societilor reclamante la libertatea de ntrunire panic prin refuzul
autorizrii petrecerii unei demonstraii n Ziua de 1 Mai n scuarul Taksim din Istanbul, precum
i prin dispersarea cu violene de ctre forele de ordine a membrilor asociaiilor respective
adunai la locul ntrunirii. Curtea a reiterat mai muli factori care urmeaz a fi luai n
consideraiune la determinarea proporionalitii ingerinei pe terenul libertii de ntrunire, i
anume: asigurarea de ctre autoritile relevante a condiiilor suficiente pentru realizarea
dreptului garantat de art. 11, abinerea autoritilor de la restricionarea nerezonabil a
exerciiului acestui drept, manifestarea de ctre autoriti a unui grad cert de toleran n
restricionarea ntrunirilor astfel nct dreptul protejat s nu fie privat de nsi substana sa. Cu
referire la circumstanele de fapt ale cauzei, CEDO a subliniat lipsa probelor care s certifice
faptul rezistenei fizice sau a violenelor fa de colaboratorii forelor de ordine din partea
manifestanilor i utilizarea de ctre poliie a unor metode severe de dispersare a reuniunii
precum utilizarea gazelor mpotriva manifestanilor adpostii n cldirea unui spital, elementele
respective conducnd forul spre constatarea disproporionalitii ingerinei autoritilor publice n
dreptul garantat de art. 11, intervenia forelor poliieneti nefiind necesar la caz pentru
realizarea scopului invocat de aprare a ordinii.
ntr-o alt spe recent Sska c. Ungariei [192], n care reclamantul s-a plns de
nclcarea dreptului su la libertatea de reuniune panic prin ngrdirea fizic de ctre
autoritile naionale a spaiului din scuarul n faa Parlamentului unde dnsul inteniona s
organizeze o manifestaie, oferind poriunea de teren contrar doleanelor solicitantului, CEDO a
identificat condiiile speciale care contureaz coninutul libertii i urmeaz a fi analizate n
cazul ingerinelor de acest gen. Astfel, Curtea a notat c libertatea de ntrunire include dreptul
manifestantului de a selecta timpul, locul i modalitile de desfurare a reuniunii. Att timp ct
limitrile impuse de autoriti aduc atingere nsi esenei dreptului protejat n virtutea
Conveniei, fr a fi invocate careva motive relevante i suficiente n justificarea limitrilor

91

respective, ingerina nu poate fi privit ca una necesar i proporional scopului de asigurare a


siguranei publice urmrit ntr-o societate democratic.
Art. 11 al Conveniei EDO garanteaz nu doar dreptul manifestanilor, dar i cel al
contramanifestanilor la libertatea de ntrunire panic, care protesteaz mpotriva unei
reuniuni organizate de structurile n opoziie de idei. Astfel, n spea recent Faber contra
Ungariei [146], reclamantul s-a plns de nclcarea dreptului la libertatea de exprimare i de
ntrunire prin sancionarea sa de ctre autoritile maghiare pentru nlarea unui steag emblemic
al organizaiei maghiare de dreapta Jobbik, dnsul participnd la o contramanifestaie a ntrunirii
organizate de Partidul Socialist maghiar. CEDO a considerat c ingerina n dreptul
reclamantului garantat de art. 10 citit n lumina art. 11 a fost disproporional, pe terenul
Conveniei europene fiind protejat ansamblul tuturor reuniunilor cu excepia celor violente,
autoritile maghiare la caz omind s asigure un just echilibru ntre interesele gruprilor
manifestante implicate. Totui, n pofida faptului c Convenia european garanteaz i dreptul la
contramanifestaie, CEDO de multiple ori, inclusiv i n spea de referin Ouranio Toxo i alii
c. Greciei [187], a subliniat faptul c ine de competena autoritilor naionale s asigure condiii
adecvate de desfurare a ntrunirilor astfel nct participanii s nu fie supui ameninrii sau
violenei fizice din partea oponenilor de idei, ntr-o societate democrat dreptul la
contramanifestaie nu poate s se extind astfel nct s mpiedice exerciiul nengrdit al
dreptului principal la reuniune, autoritile statului urmnd s echilibreze n mod corect i just
interesele concurente.
Cu privire la libertatea de asociere, aceasta const n dreptul de care dispune fiecare
individ de a crea cu una sau mai multe persoane o grupare, n general, dotat cu personalitate
juridic, n vederea atingerii unui scop legitim ntr-o perioad variabil de timp, fr ca statul sau
organele acestuia s-i poat pune obstacole [9].
n spea recent Eitim ve Bilim Emekileri Sendikasi c. Turciei [143], CEDO a analizat
proporionalitatea ingerinei autoritilor naionale n dreptul la libertatea de asociere a uniunii
reclamante specializate n protecia dreptului la educaie n limba matern prin obligarea de a-i
amenda statutul de constituire cu excluderea sintagmei obinerea instruirii n limba matern
sub sanciunea dizolvrii, reiternd o serie de principii fundamentale care urmeaz a fi luate n
vedere n spee de acest gen. n mod special, Curtea s-a referit la garantarea abilitii indivizilor
de a institui o asociaie n vederea acionrii n comun spre realizarea a careva scopuri,
demonstrarea nivelului efectiv de democratizare al societii unui stat prin modalitatea n care
libertatea de asociere este reglementat de cadrul legal intern i transpus n practic, necesitatea
relevrii unor temeiuri convingtoare i pertinente n restricionarea libertii de asociere,
92

existena unei legturi directe ntre democraie, pluralism i libertatea respectiv, prezentarea
unor argumente relevante i suficiente n justificarea ingerinei autoritilor publice n dreptul
colectiv consacrat. Cu referire la circumstanele de fapt ale cauzei, Curtea a notat c obligarea
asociaiei reclamante s-i amendeze statutul de constituire prin excluderea unei activiti
fundamentale de promovare a educaiei n limba matern a discipolului nu satisface exigena de
proporionalitate, fiind abuziv i contrar standardelor recunoscute pe terenul Conveniei EDO,
direcionat spre ngrdirea drepturilor minoritilor etnice i lingvistice i spre intolerana
social. n fine, Curtea a conchis c autoritile turceti au omis s prezinte argumente relevante
i suficiente n justificarea ingerinei, mijloacele utilizate fiind vdit disproporionale scopului
urmrit de protecie a securitii naionale i integritii teritoriale, excluderea sintagmei
obinerea instruirii n limba matern necorespunznd unei careva nevoi sociale imperioase.
n spea de referin pe marginea libertii de asociere a partidelor politice Partidul
Comunitilor Unit al Turciei i alii c. Turciei [188], CEDO a formulat un ir de principii cu
caracter general care urmeaz a fi luate n consideraiune la evaluarea proporionalitii ingerinei
autoritilor n dreptul garantat al partidelor. n fapt, Curtea a analizat dac aplicarea msurii
severe de dizolvare a partidului n ajunul alegerilor parlamentare n scopul proteciei securitii
naionale, a fost conform standardelor nserate pe terenul art. 11 din Convenie. n definitivarea
raionamentului final, CEDO a menionat rolul esenial al partidelor politice n asigurarea
pluralismului de idei i funcionarea corespunztoare a democraiei, asigurarea unui cadru
suficient pentru dezbateri publice din partea reprezentanilor diverselor grupri politice, obligaia
statelor de a menine i promova idealurile i valorile unei societi democratice, necesitatea
prezentrii unor motive convingtoare i fiabile pentru a restriciona libertatea partidelor politice.
Racordnd principiile enunate circumstanelor faptice ale cauzei, CEDO a decis c aplicarea
unei msuri att de severe precum dizolvarea imediat i permanent a activitii politice de
partid, cu instituirea interdiciei liderilor de partid de a avea funcii de rspundere similare n alte
grupri social-politice din ar, nu corespunde standardelor liberalismului i pluralismului
garantate de Convenia EDO, fiind disproporional scopului urmrit de protecie a securitii
naionale i excesiv ntr-o societate democratic.
Cu privire la libertatea sindical, n spea de referin Wilson, Uniunea naional a
Jurnalitilor i alii c. Regatului Unit [207], CEDO a formulat unele principii generale
privind dreptul de a se afilia la sindicate protejat pe terenul Conveniei europene. Astfel, a
fost subliniat c n sensul art. 11 libertatea sindical constituie unul din elementele protejate
de libertatea de asociere, statele-pri urmnd s creeze un cadru legal eficient care s
permit instituirea i desfurarea activitii uniunilor sindicale, sindicatele beneficiind de
93

dreptul de a apra interesele membrilor si i de a fi auzite de autoriti i teri pentru a


transpune n practic sarcinile sale. Analiznd circumstanele de fapt ale speei i evalund
pretinsa nclcare a art. 11 prin existena unui cadru legal naional conform cruia
reclamanii urmau s-i continue munca doar prin semnarea contractelor personale i nu prin
prelungirea celor colective, cu limitarea dreptului de a participa la viaa sindical, Curtea a
conchis c legile interne existente n perioada respectiv n Regatul Unit au permis oricrui
angajator s diminueze rolul sindicatelor profesionale prin mpiedicarea acestora de a -i
realiza sarcinile de protecie a drepturilor membrilor si, statul respondent nclcnd
obligaiunile sale pozitive de a asigura exerciiul nengrdit al dreptului individului la
libertatea sindical, ingerina n drepturile reclamanilor fiind contrar standardelor unei
societi democratice i disproporional scopului urmrit, ridicndu-se la o nclcare a art.
11 din Convenia EDO.
Pe marginea dreptului la grev, CEDO de multiple ori, inclusiv i n spea Federaia
sindicatelor de muncitori din Marea liber c. Norvegiei [148] a reiterat c dei acesta reprezint
unul din modalitile importante prin care sindicatul i exercit sarcinile i funciile, sunt i alte
modaliti efective la discreia acestuia, statele-pri fiind libere n selectarea mecanismelor prin
care drepturile sindicatelor vor fi salvgardate, o restricionare a dreptului la grev per se
neconstituind o nclcare a art. 11 din Convenia european. n cauza respectiv asociaia
reclamant a pretins nclcarea dreptului la libertatea de asociere prin adoptarea unei dispoziii
guvernamentale n cadrul unui conflict de munc, conform creia au fost interzise grevele i
stoparea activitii de producere i s-a impus soluionarea obligatorie a conflictului iscat n baza
unui arbitraj ntre prile implicate. n analiza proporionalitii ingerinei respective operate prin
emiterea dispoziiei de guvern contestate, CEDO a analizat multipli factori relevani, i anume:
autorizarea prealabil de ctre autoriti de a desfura o grev timp de 36 de ore; domeniul
specific al activitii de producere afectat de greve colectarea i transportarea gazelor naturale
i petrolului; costul ridicat al pierderilor financiare cauzate prin continuarea grevei 340
milioane Euro sptmnal; riscul sistrii asigurrii cu gaze i petrol a statelor europene
beneficiare, Norvegia fiind ar exportatoare; eventualele repercusiuni negative asupra imaginii
statului respondent pe arena internaional i neonorarea obligaiunilor asumate de acesta n baza
contractelor transfrontaliere; riscul de deteriorare a utilajelor i mecanismelor de colectare a
gazelor i petrolului prin neutilizarea temporar. Evalund criteriile enunate, CEDO a
concluzionat c statul prt nu a depit limitele marjei de apreciere recunoscute n virtutea
Conveniei, msura incriminat ntemeindu-se pe motive relevante i suficiente i existnd un

94

raport rezonabil de proporionalitate ntre ingerina n exerciiul dreptului reclamanilor garantat


de art. 11 i scopul legitim urmrit de protecie a siguranei publice.
n concluzie subliniem c limitele proteciei libertii de ntrunire i de asociere garantate
de art. 11 n sistemul Conveniei europene sunt de natur particular i de regul sunt destul de
largi, ndeosebi cu referire la partidele i alte organizaii social-politice, restricionarea
libertilor crora necesit argumente serioase i fundamentate. Or, nivelul adecvat de protecie a
urmeaz a fi stabilit de naltul for european n mod distinct, n dependen de fiecare spe
faptic cu soluionarea creia instana contenciosului drepturilor omului este sesizat [40],
ingerinele din partea autoritilor naionale urmnd a fi privite inter alia prin prisma
proporionalitii mijloacelor antrenate cu scopul legitim urmrit.

3.4. Principiul proporionalitii prin prisma altor drepturi i liberti garantate de


Convenia EDO
Dei anume pe terenul art. art. 8, 10 i 11 din Convenia EDO principiul
proporionalitii cel mai bine se poziioneaz spre o analiz profund i multilateral, fiind
condiionat determinarea caracterelor acestuia n raport cu circumstanele de fapt i de drept
ale fiecrei cauze n care se reclam o nclcare a clauzelor convenionale, imixtiunile
autoritilor naionale operate n alte drepturi i liberti garantate de asemenea sunt
susceptibile a fi analizate prin prisma satisfacerii exigenei de proporionalitate. Organele de
la Strasbourg n mod insistent au artat de multiple ori c principiul proporionalitii este
inerent n evaluarea coraportului ntre dreptul individului i interesul general al societii, cu
determinarea unui echilibru just ntre interesele respective concurente; dar i au interpretat n
mod mai strict i specific accepiunile proporionalitii, stabilind necesitatea echilibrrii
mijloacelor antrenate i a scopului urmrit.
Astfel, diversele accepiuni ale principiului proporionalitii condiioneaz i
aplicabilitatea acestuia la cazul celor mai diverse spee, testul de proporionalitate fiind pe de
plin ncadrat n limitele strategiei interpretative generale ale CEDO, n mod special fiind
semnificativ n contextul limitrii i restricionrii exerciiului gamei celei ma i largi de
drepturi i liberti protejate [100].
n contextul celor expuse, subliniem c principiul enunat i gsete de asemenea o
aplicabilitate larg n speele care reclam nclcarea art. 6, art. 9, art. 1 Protocol 1 la
Convenia EDO, de fiecare dat prezentndu-se ntr-o ipostaz diferit legat de natura
problemelor juridice ridicate n faa magistrailor internaionali.
95

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Convenia EDO)


Dac ne referim la art.6 1 din Convenia EDO, el prevede Orice persoan are dreptul
la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n mod public i n termen rezonabil, de ctre o
instan independent i imparial, instituit de lege, care va hotr fie asupra nclcrii
drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricrei acuzaii n
materie penal ndreptate mpotriva sa. Hotrrea trebuie s fie pronunat n mod public, dar
accesul n sala de edin poate fi interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului
sau a unei pri a acestuia, n interesul moralitii, al ordinii publice ori al securitii naionale
ntr-o societate democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a
prilor la proces o impun, sau n msura considerat absolut necesar de ctre instan cnd,
n mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor justiiei.
CEDO de multiple ori a enunat c dreptul garantat convenional la un proces
echitabil nu este absolut, el poate fi legitim restricionat astfel nct s nu fie adus atingere
nsi substanei dreptului protejat, iar garaniile instituite de art.6 nu se aplic n
exclusivitate procedurii judiciare stricto sensu, ele se extind i asupra etapelor precedente i
urmtoare, asigurnd procedura n ansamblu [37]. n spea de referin pe terenul art. 6
Golder c. Regatului Unit [154], Curtea a apreciat c dreptul de acces la un tribunal nu este
absolut, dei Convenia l-a recunoscut fr al defini n sensul restrns, exist posibilitatea
limitrilor implicite admise chiar n afara celor care circumscriu coninutul oricrui drept.
Astfel, exerciiul dreptului la un proces efectiv poate fi supus restricionrii n dependen de
existena unor motive relevante i suficiente care ar justifica acest fapt.
n spea recent Eim c. Turciei [144], CEDO a reiterat cu titlu de principii generale c
art. 6 din Convenie trebuie privit prin prisma supremaiei dreptului, astfel nct oricare individ
s beneficieze de opiunea real de a prezenta n faa unui tribunal competent alegaiile sale; ns
acest drept nu este unul absolut, el poate fi suspus limitrilor, statele beneficiind de o anumit
marj de apreciere n acest sens. Limitrile respective, care s nu ating nsi esena dreptului la
un tribunal, urmeaz s urmreasc un scop legitim i s satisfac exigena de proporionalitate
ntre scopul urmrit spre realizare i mijloacele antrenate n acest sens.
ntr-o alt spe recent Klauz c. Croaiei [165], CEDO a analizat dac obligarea
reclamantului de ctre instanele naionale de judecat de a compensa statului cheltuielile de
asisten juridic pentru reprezentarea n procedurile interne de repararea a prejudiciului moral
cauzat n urma aplicrii tratamentului inuman i degradant de ctre forele de ordine, constituie o
nclcare a dreptului reclamantului la un proces echitabil. Curtea a notat c chestiunea
esenial ridicat se refer la faptul existenei unei diferene semnificative ntre suma pretins de
96

reclamant cu titlu de prejudiciu moral i cea acordat lui n fapt de autoritile naionale, ultimele
pretinznd c alegaiile excesive ale reclamantului condiioneaz plata din beneficiului su a
cheltuielilor de asisten suportate de ctre partea advers, conform legislaiei naionale
cheltuielile de asisten juridic punndu-se proporional pe seama ambelor pri n dependen
de cuantumul preteniilor admise i respinse. CEDO a stabilit c obligarea reclamantului de a
suporta cheltuielile de asisten juridic din sumele adjudecate ca i victimei tratamentului
inuman dat fiind faptul admiterii pariale i nu integrale a cerinelor sale, este paradoxal n
condiiile n care statul respondent pe de o parte acord despgubiri, pe de alt parte din
despgubirile respective oblig persoana prejudiciat s achite costul serviciilor de reprezentare.
Chiar dac reclamantul a formulat cerine excesive privind plata despgubirilor financiare,
aceast conduit n nici un mod nu poate fi comparat cu aciunile ilicite ale agenilor statului
interzise de prevederile art. 3 care constituie una din cele mai grave nclcri ale drepturilor
omului. ntr-un final, Curtea a conchis c deciziile instanelor judectoreti naionale de obligare
a reclamantului s compenseze n beneficiul statului cheltuielile de reprezentare din motivul
naintrii unor pretenii excesive sunt vdit disproporionate scopului urmrit de compensare a
cheltuielilor de asisten juridic n litigiile civile i aduc atingere nsi esenei dreptului
garantat la un proces echitabil.
n spea Natalia Mikhaylenko c. Ucrainei [182], CEDO s-a pronunat asupra dreptului
reclamantei diagnosticate cu schizofrenie i limitat n capacitatea de exerciiu de a-i recpta
capacitatea deplin dup urmarea unui tratament medical. Astfel, reclamanta, diagnosticat de la
natere cu o malformaie cranian care i-a cauzat progresarea schizofreniei paranoidale, fiind
limitat n capacitatea de exerciiu deplin, n urma interveniilor chirurgicale i tratamentului
periodic n spitalul american i-a ameliorat considerabil starea sntii, astfel nct a intenionat
s-i recapete i capacitatea de exerciiu deplin. Dup ce solicitarea curatorului su n acest sens
a fost respins din motive procedurale, i anume deoarece acesta a euat s se prezinte vreodat
n faa instanei sesizate, reclamanta a decis de sine stttor s nainteze o cerere privind anularea
limitrii i declararea dnsei capabile, ns a fost refuzat din motiv c legislaia de procedur n
vigoare nu prevede posibilitatea adresrii persoanei anterior limitate cu o asemenea cerere.
CEDO a conchis nclcarea art. 6 1 din Convenia european, statund c un atare cadru legal
rigid care instituie o prohibiie absolut i nedifereniat pentru intentarea n judecat a aciunilor
din partea persoanelor limitate n capacitatea de exerciiu n vederea recptrii capacitii
depline, nu a satisfcut exigena legalitii i proporionalitii, plasnd reclamanta ntr-o situaie
absolut defavorizat de refuz n justiie n afara unor careva motive relevante i convingtoare.

97

n spea recent Oleynikov c. Rusiei [184], CEDO s-a referit la dreptul individului de
a-i fi examinate preteniile n fond, i anume a analizat conformitatea refuzului autoritilor
naionale invocnd principiul imunitii de jurisdicie a statului de a examina pe marginea
fondului alegaiile reclamantului privind ncasarea datoriei n sum de 1500 dolari SUA i a
penalitii de ntrziere de la consilierul n materia comerului al Ambasadei Coreei de Nord.
CEDO a notat c refuzul instanelor judectoreti naionale de a examina n fond preteniile
reclamantului invocnd imunitatea absolut de jurisdicie a statului coreean fr a analiza
caracterul tranzaciei litigante, a face referin la prevederile pertinente ale Acordului de
Comer i Navigaie ncheiat ntre Federaia Rus (prin succesiune) i Coreea de Nord i a
aplica principiile relevante ale dreptului internaional cutumiar, a atins nsi substana
dreptului la un proces efectiv garantat de Convenia EDO. n mod special, Cu rtea a subliniat
c autoritile naionale au omis s prezinte careva motive convingtoare i suficiente n
ngrdirea dreptului fundamental al reclamantului, negsind un raport rezonabil de
proporionalitate ntre interesele implicate la caz.
Exigena proporionalitii i gsete de asemenea vizualizare n speele pe marginea art.
6 3 care consacr drepturile persoanelor acuzate de svrirea infraciunilor, paragraful
respectiv instituind garanii procedurale ale unui proces echitabil n materie penal. Astfel, n
spea de referin Croissant c. Germaniei [137], magistraii europeni s-au referit la dreptul
acuzatului de a-i alege avocatul. CEDO a subliniat c dei instana de judecat naional
urmeaz s acorde o cert atenie doleanelor acuzatului privind numirea avocatului, judectorul
naional este autorizat pe terenul Conveniei europene s treac peste doleanele respective n
cazul cnd exist motive relevante i suficiente de a considera c aceasta o cer interesele justiiei.
Principiul proporionalitii i gsete expresie i n cauzele mai rare din jurisprudena
Curii privind dreptul acuzatului de a fi asistat de un interpret, dreptul enunat fiind susceptibil
restricionrii n cazul cnd acuzatul solicit desfurarea procesului penal ntr-o anumit limb
pe care el o cunoate sau cnd acuzatul-reprezentant al minoritilor naionale pretinde folosirea
n cadrul anchetei i pe parcursul procesului a limbii regionale neoficiale n stat [41].
Libertatea de gndire, de contiin i de religie (art. 9 din Convenia EDO)
Art. 9 din Convenia european stabilete: 1. Orice persoan are dreptul la libertate
de gndire, de contiin i de religie; acest drept include libertatea de a -i schimba religia
sau convingerile, precum i de a-i manifesta religia sau convingerea n mod individual sau
colectiv, n public sau n particular, prin cult, nvmnt, practici i ndeplinirea
ritualurilor. 2. Libertatea de a-i manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul
altor restrngeri dect cele prevzute de lege care, ntr-o societate democratic, constituie
98

msuri necesare pentru sigurana public, protecia ordinii, a sntii, a moralei publice, a
drepturilor i a libertilor altora.
Libertatea garantat de gndire, de contiin i de religie de asemenea se ncadreaz
alturi de art. 8, 10 i 11 n lista drepturilor i libertilor calificate, fiind totui mai rar reclamat
de ctre justiiabilii europeni n faa forului de la Strasbourg, majoritatea alegaiilor referindu-se
la dreptul de a practica o anumit religie, restriciile cultului legate de aflarea n detenie i
refuzul pe motive de contiin de a satisface serviciul militar obligatoriu [11]. De asemenea, art.
9 poate fi reclamat alturi de art. 10 din Convenia EDO cnd se pune n discuie restricionarea
libertii persoanelor de a-i exprima convingerile lor religioase [36], sau n coroborare cu art. 11
cnd este n joc dreptul la libertatea de asociere a unei organizaii cu caracter religios. Art. 9
poate intra i n conflict de interese cu art. 10 sau 11, atunci cnd exteriorizarea dreptului la
libertatea de exprimare a unui individ sau a unei colectiviti organizate aduce atingere
sentimentelor religioase ale credincioilor, condiionnd prejudicierea acestora [214]. n general,
dreptul la libertatea de exprimare poate fi privit ca incluznd prerogativa de a critica credinele
religioase ntr-o manier non abuziv i ofensatoare, n rezultat coninutul dreptului la libertatea
de gndire, de contiin i de religie ntr-o societate democrat neincorpornd dreptul de a fi
liber de criticism din partea terilor pe terenul cultului practicat [222].
Dei Convenia EDO n mod egal consacr cele trei liberti care formeaz coninutul
libertii generice protejate, doar libertatea de religie n aspectul acesteia de manifestare a unui
cult, este susceptibil restricionrii legitime n condiiile existenei unei nevoi sociale imperioase
i justificrii prin argumente relevante i suficiente din partea autoritilor naionale. Menionm
c libertatea de religie presupune un ansamblu de drepturi speciale, precum dreptul de a practica,
nepractica, manifesta, adera, refuza aderarea, schimba un anumit cult, calitatea de subieci ai
libertii religioase pe terenul Conveniei EDO fiind recunoscut att credincioilor, ct i
necredincioilor, ateilor, agnosticilor, scepticilor, persoanelor indiferente.
n spea recent Eweida i alii c. Regatului Unit [145], organele de control de la
Strasbourg au analizat proporionalitatea ingerinelor autoritilor naionale n drepturile
garantate la libertatea de a-i manifesta religia a patru reclamani nsoitoarea de bord a
companiei aeriene British Airways creia n urma aprobrii noului standard al uniformei de
serviciu i s-a interzis purtarea crucii cretine; infirmiera unui spital public creia i-a fost instituit
prohibiia purtrii crucii pe lan la gt din motivul eventualei prejudicieri a pacienilor vulnerabili
(copii, n etate) n timpul ndeplinirii obligaiunilor de serviciu, angajata oficiului strii civile
transferat n urma unei proceduri disciplinare la alt serviciu din motivul refuzului pe motive
religioase de a oficializa cstoriile cuplurilor homosexuali; i consilierul asociaiei obteti
99

specializate n prestarea serviciilor de conciliere psihologic i terapie n sfera sexual concediat


pentru refuzul din motive religioase de a lucra cu pacienii homosexuali.
n analiza necesitii i proporionalitii ingerinelor n drepturile la libertatea de
religie a reclamanilor enunai, doar cu referire la prima reclamant nsoitoarea de bord a
companiei aeriene, CEDO a constatat nclcarea art. 9, msurile disciplinare aplicate fa de
ali reclamani fiind considerate acceptabile pe terenul convenional, autoritile brita nice
reuind s asigure un echilibru just ntre interesele generale implicate ale societii i cele
personale ale reclamanilor, motivele invocate de asigurarea sntii i protecia siguranei
pacienilor internai n spital, i, respectiv, protecia drepturilor altor persoane i promovarea
nediscriminrii, au fost relevante i suficiente pentru a justifica imixtiun ea n drepturile
reclamanilor. Cu referire la prima reclamant, precum am enunat, CEDO a conchis c
autoritile naionale i-au depit marja recunoscut de apreciere, interdicia aplicat
reclamantei de a purta simbolul crucii fiind disproporional n condiiile n care, dei
compania angajatoarea a impus prohibiia purtrii oricror bijuterii, nu s -a fcut distincia
ntre bijuteriile propriu-zise i simbolurile religioase, precum este crucea la caz, ali angajai
ai companiei n mod liber purtnd vluri islamice i turbane. Curtea a considerat dei
protecia imaginii corporative a ntreprinderii angajatoare este un motiv temeinic, n rapo rt
cu libertatea individului de a-i manifesta n mod discret credinele religioase, el dispune de
un rol diminuat, interesele individuale la caz prevalnd asupra celor corporative.
ntr-o alt spe recent Francesco Sessa c. Italiei [150], CEDO a evaluat dreptul
reclamantului-avocat de profesie i iudeu de credin de a obine amnarea edinei de
judecat ntr-un proces penal mpotriva bncilor comerciale n care avea calitatea de aprtor
pe motiv religios i anume deoarece data preconizat pentru urmtoarea edin coincidea cu
srbtoarea religioas ebraic. Judectorul de instrucie italian a respins demersurile
reclamantului n acest sens, procedura judiciar la plngerea reclamantului mpotriva
judectorului de instrucie vizat fiind ncetat de ctre organul ierarhic superior. n analiza
pretinsei nclcri a dreptului reclamantului la libertatea de religie, magistraii europeni au
notat c refuzul de a amn edina de judecat pentru o alt dat dect cea preconizat nu a
avut repercusiuni asupra dreptului reclamantului de a-i practica cultul n mod nengrdit,
dnsul neprezentnd probe care s certifice c presiunea autoritilor naionale l -a determinat
s-i schimbe credinele sau l-a mpiedicat s le manifeste dup propria dorin. Admind
faptul existenei ingerinei n dreptul reclamantului garantat pe terenul Conveniei EDO,
magistraii au conchis c autoritile naionale au gsit echilibrul just de proporionalitate

100

ntre mijloacele utilizate i scopul urmrit de protecie a drepturilor altora prin prisma
asigurrii unei bune administrri ai justiiei, art. 9 nefiind nclcat.
n acest context este marcant faptul c hotrrea privind lipsa nclcrii a fost adoptat cu
votul a patru la trei, magistraii minoritari considernd c ingerina operat n libertatea
religioas a reclamantului a fost disproporional la caz, autoritile naionale neprezentnd
dovezi c eventuala amnare a edinei de judecat ar condiiona mpiedicarea funcionrii
corespunztoare a mainriei justiiei sau c cauza a fost una de urgen sporit, inconvenienele
care urmau a fi suportate de pe urma amnrii edinei judiciare constituind un pre minim de
pltit pentru asigurarea respectului libertii de religie ntr-o societate multicultural.
n spea de referin privind dreptul individului de a refuza satisfacerea serviciului
militar obligatoriu din motive de contiin Bayatyan c. Armeniei [126], Marea Camer a
CEDO a evoluat necesitatea i proporionalitatea ingerinei autoritilor naionale prin instituirea
procedurilor penale mpotriva supusului militar, care a refuzat satisfacerea serviciului pe motiv
c este adeptul gruprii religioase Martorii lui Jehova. De la bun nceput, Curtea a statuat c
refuzul reclamantului de a satisface serviciul militar a prezentat o manifestare a convingerilor
sale religioase, condamnarea reclamantului pentru eschivarea de la serviciul militar n termen
constituind ingerin n dreptul su garantat pe terenul art. 9 1.
n analiza dac ingerina a satisfcut exigena de proporionalitate, CEDO a reiterat un ir
de principii cu caracter general aplicabile cu privire la libertatea de religie, i anume: caracterul
fundamental al libertii de religie ntr-o societate democratic,vitalitatea libertii religiei cu
privire la credincioi, dar de asemenea cu privire la atei, agnostici, sceptici i indifereni,
fundamentarea pluralismului religios, includerea n coninutul libertii de religie dreptului de a
avea sau nu anumite convingeri religioase i de a practica sau nu o anumit religie, caracterul
individual i colectiv al libertii de religie, care include i libertatea de a manifesta convingerile
prin cult, nvmnt, practici i respectare,rolul neutru i imparial al statutului, recunoaterea
statutului unei certe marje de apreciere nsoite de o supraveghere european. Racordnd
principiile enunate circumstanelor de fapt ale speei, magistraii europeni au conchis c
autoritile guvernului respondent i-au depit marja de apreciere recunoscut, n afara unei
nevoi sociale imperioase i fr a invoca motive relevante i suficiente au condamnat penal
reclamantul pentru refuzul su de a satisface serviciul militar n pofida propunerilor exprese ale
dnsului de a satisface n schimb serviciul alternativ.
Astfel, n analiza proporionalitii imixtiunilor n drepturile individului garantate pe
terenul art. 9 din Convenia EDO, magistraii naionali sunt inui n limitele fluctuante ale marjei
de apreciere recunoscute s prezinte motive convingtoare i suficiente, astfel nct
101

restricionarea dreptului subiectiv s fie conform standardelor inserate n Convenie i


rspunznd unei nevoi sociale imperioase, s nu aduc atingere nsi esenei libertii religioase.
Or, n determinarea faptului dac justul echilibru ntre interesele concurente implicate a
fost gsit de ctre magistraii naionali, organele de la Strasbourg in cont de mai muli factori,
precum consecinele generale ale restricionrii exerciiului libertii, atingerea a nsi esenei
dreptului sau libertii protejate i sfera specific n care libertatea respectiv i gsete
transpunere practic [105].
Ca studiu special de caz pe marginea aplicabilitii principiului proporionalitii pe
terenul libertii de gndire, contiin i religie, evideniem speele n care statele
respondente invoc argumentul tradiiei istorice n justificarea restricionrii dreptului de a -i
manifesta cultul practicat, precum Bayrak c. Franei [225], n care reclamanta a pretins
nclcarea art. 9 prin interzicerea de a purta vlul islamic n instituiile de nvmnt public.
Curtea a notat c sanciunea impus reclamantei de a prsi coala a fost proporional
scopului urmrit, dnsa beneficiind de dreptul de a-i continua studiile prin coresponden.
Astfel, respectarea tradiiei istorice a unui stat se ncadreaz n limitele marjei de apreciere la
care acesta este autorizat n sensul Conveniei i poate servi ca o justificare convingtoare i
legitim n vederea restricionrii dreptului subiectiv la libertatea de religie i dreptului de ai manifesta religia n mod public [40].
Protecia proprietii (art. 1 Protocol 1 la Convenia EDO)
Textul art. 1 Protocol 1 la Convenia EDO stabilete: Orice persoan fizic sau juridic
are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect
pentru cauz de utilitate public i n condiiile prevzute de lege i de principiile generale ale
dreptului internaional. Dispoziiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta
legile pe care le consider necesare reglementrii folosirii bunurilor conform interesului
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuii, sau a amenzilor.
Dreptul la respectarea bunurilor, sau mai general dreptul la proprietate, se prezint
ca unul dintre pilonii societii occidentale, chiar dac nu mai are astzi acel caracter
inviolabil i sacru atribuit altdat de revoluionarii francezi. Fr ndoial, explicaia
rezid n faptul c dreptul de proprietate se situeaz la grania ntotdeauna greu de stabilit,
dintre drepturile civile i cele economice [9].
Dat fiind faptul c aplicarea principiului proporionalitii n speele care vizeaz
respectarea proprietii va fin analizat pe larg n textul capitolului urmtor cu referire la
hotrrile pronunate de CEDO n cauzele contra Moldovei, n prezenta analiz vom ncerca
s prezentm unele aspecte generice legate de marja de apreciere a statului privind
102

ingerinele autoritilor publice, referindu-ne la unele cauze mai specifice deferite


magistrailor europeni spre soluionare.
De la bun nceput urmeaz s subliniem faptul c nu orice amestec n dreptul unei
persoane la respectul bunurilor ei constituie o ingerin n nelesul art. 1 Protocol la Convenia
EDO, principiile de baz pentru aprecierea caracterului rezonabil al ingerinei contrare
standardelor nserate n Convenie fiind:
-

Dei marja de apreciere de care se bucur legislativul naional este conform art. 1 una

larg, msura impus trebuie s urmreasc un scop legitim, adic s nu fie lipsit n mod vdit
de temeiuri rezonabile;
-

Atunci cnd msura urmrete un scop legitim, trebuie s existe o legtur rezonabil de

proporionalitate ntre mijloacele antrenate i scopul urmrit;


-

Trebuie s fie stabilit un echilibru echitabil ntre imperativele interesului general al

colectivitii i protecia drepturilor fundamentale ale individului, acest echilibru nu va fi atins


dac msura rezult dintr-o povar individual sau excesiv a unei persoane [11].
n spea recent Lavrechov c. Cehiei [169], magistraii europeni au analizat
proporionalitatea ingerinei autoritilor statului respondent n dreptul reclamantului
resortisant rus mpotriva cruia n Cehia a fost pornit urmrirea penal, fiind bnuit de
svrirea fraudelor economice, eliberat condiionat din arest preventiv cu plata unei cauiuni n
mrime de 400 000 Euro prin retragerea opiunii de a-fi rambursat suma cauiunii depuse n
urma constatrii nevinoviei sale n baza sentinei instanei de judecat. Analiznd
rezonabilitatea refuzului autoritilor cehe de a-i rambursa reclamantului suma considerabil a
cauiunii depuse, CEDO a scos n eviden faptul c n urma eliberrii condiionate din arestul
preventiv, reclamantul a plecat n Rusia (anul 2002), neprezentndu-se n faa instanelor de
judecat cehe, care abia n 2007 au adoptat sentina prin care s-a constatat nevinovia
inculpatului in absentia. Suplimentar, Curtea a subliniat c faptul achitrii ulterioare a
reclamantului nu poate fi echivalat cu caracterul ilegal al urmrii penale desfurate, astfel
nceputul procedurilor penale nu are influen direct asupra sechestrrii cauiunii, chestiunea
juridic referindu-se la faptul dac sechestrarea sumei a fost operat proporional la cazul
nclcrii de ctre reclamant a condiiilor de aplicabilitate ale cauiunii. Astfel, n situaia cnd
reclamantul a refuzat s se prezinte n faa instanelor naionale cehe n cadrul procedurilor de
judecat pendinte, refugiindu-se pe teritoriul Rusiei, astfel nclcnd obligaiunile puse pe seama
persoanei eliberate condiionat din custodie preventiv, sechestrarea sumei pltite cu titlu de
cauiune constituie un temei relevant i suficient, racordat standardelor promovate pe terenul
103

Conveniei. ntr-un final, CEDO a conchis c imixtiunea autoritilor naionale a asigurat un


echilibru just ntre cerinele interesului general al comunitii rezidat n plata sumelor pe legate
de administrarea corect a justiiei i interesul special al reclamantului de recptare a bunurilor
sale plasate sub cauiune.
ntr-o alt spe recent Fabris c. Franei [147], Marea Camer a Curii a evaluat dac
ingerina autoritilor naionale de a a-i oferi reclamantului nscut n afara cstoriei doar 1/2 din
averea care era s-i revin de pe urma mamei sale copilului nscut ntr-o cstorie legitim,
fratele i sora reclamantului nscui de la soul mamei recepionnd astfel n motenire cote-pri
mai mari din patrimoniul mamei separat de la cel al tatlui n urma divorului. n definitivarea
raionamentului la cazul speei CEDO s-a pronunat asupra pretinsei nclcri a art. 1 Protocol 1
n coroborare cu art. 14 din Convenia EDO (interzicerea discriminrii). Curtea a stabilit c
invocata protecie a drepturilor copiilor legitimi care au recepionat n motenire averea ca
urmare a acordului ncheiat de prini la divor, nu constituie temei suficient pentru a
contrabalansa dreptul reclamantului nscut de la un alt brbat n perioada cnd mama era
cstorit, la averea motenit de pe urma mamei. n fine, magistraii europeni n unanimitate au
conchis asupra lipsei raportului rezonabil de proporionalitate ntre mijloacele antrenate de
autoriti i scopul urmrit, neexistnd motive relevante i suficiente care ar genera diferena de
tratament aplicat reclamantului n obinerea bunurilor n ordine de succesiune, cu nclcarea art.
1 Protocol 1 i art. 14 din Convenie.
Spea enunat denot faptul c controlul exercitat de organele de la Strasbourg nu
este unul formal, el are n vedere analiza aplicrii condiiilor specifice n care poate exista o
privare de proprietate racordat la situaia concret, asta deoarece protecia pe care o confer
drepturilor ce intr n domeniul de aplicare al Conveniei europene trebuie s fie concret i
efectiv, nu abstract i iluzorie [3].
n spea recent Gorfunkel c. Rusiei [156], CEDO a analizat necesitatea i
proporionalitatea ingerinei autoritilor naionale pe terenul art. 1 Protocol 1 prin casarea
neregulamentar a unei hotrri judectoreti definitive. Magistraii europeni au conchis
c casarea unei hotrri judectoreti rmase definitive prin care reclamantului i -a fost dat
ctig de cauz ntr-o pricin civil cu Fondul de stat al pensiilor prin admiterea cererii de
revizuire a prii adverse, a nclcat n mod cert principiul securitii raporturilor juridice
contrar standardelor inserate n textul art. 6 1, n consecin condiionnd privarea
reclamantului de proprietatea anterior adjudecat, imixtiunea respectiv a instanelor
judectoreti naionale nesatisfcnd careva cerine relevante i convingtoare i
nerspunznd unei nevoi sociale imperioase.
104

n aceast cauz de principiu sunt interesantele faptele, dei CEDO a constatat nclcarea
art. 1 Protocol 1 ca consecin a stabilirii nclcrii procedurale i nerespectrii regulii
fundamentale a securitii raporturilor juridice i autoritii lucrului judecat, ar inedit soluia
Curii dac ea s-ar fi referit la fondul speei. Astfel, reclamantul-evreu, cetean al Israelului,
nscut n 1928, originar din URSS care a imigrat n 1990, a pretins n faa instanelor ruseti
interne nclcarea dreptului su la pensie, din data plecrii cu traiul spre patria istoric dnsul,
dar i soia sa, eund s mai beneficieze de pensiile de vrst stabilite i achitate n modul
corespunztor anterior imigrrii. Iniial, instanele naionale i-au dat reclamantului ctig de
cauz, ulterior n urma admiterii cererii de revizuire, aciunea a fost respins din motiv c
solicitantul-pensionar nu este cetean i nu domiciliaz pe teritoriul Rusiei, precum i nu a
beneficiat niciodat de pensie achitat de ctre statul rus, anterior imigrrii fiindu-i pltit pensia
de ctre URSS. n acest context menionm c n pofida faptului admiterii plngerii
reclamantului din motive de procedur, ar fi relevant raionamentul juridic al magistrailor
europeni dac n spe ar fi fost puse i chestiuni referitoare la fond, analiza proporionalitii
imixtiunii n dreptul reclamantului la respectarea bunurilor sale urmnd a fi de principiu diferit
de cele dezvoltate n mod habitual.
ntr-un final, menionm c necesitatea asigurrii unui just echilibru ntre exigenele
intereselor generale ale comunitii i imperativele de aprare a drepturilor fundamentale ale
individului se reflect de-a lungul a nsi structurii art. 1 din Protocolul nr. 1 i se concretizeaz
n necesitatea existenei unui raport rezonabil de proporionalitate ntre mijloacele folosite i
scopul urmrit. De aceea, n cadrul normei generale enunate, verificarea unui asemenea
echilibru impune un examen global al diferitelor interese n cauz, ceea ce necesit analiza nu
numai a condiiilor de acordare a unor despgubiri n situaia litigioas ce apare ca o privare de
proprietate, ci i a comportamentului prilor n litigiu, cu includerea activitii organelor
competente ale statului [3].
3.5. Concluzii la Capitolul 3
n urma investigaiei teoretico-practice a aplicrii principiului proporionalitii pentru
justificarea ingerinelor drepturilor calificate, am degajat urmtoarele concluzii:
1) Justificarea ingerinelor n drepturile i libertile garantate de Convenia EDO de cele mai
dese ori implic o analiz atent a modalitii de aplicare a regulii proporionalitii la nivel
intern, autoritile naionale fiind inute s demonstreze n faa organelor de supraveghere de la
Strasbourg faptul c restricionarea unui drept sau a unei liberti concrete ntr-adevr a fost
absolut necesar la cazul speei i a asigurat un echilibru just ntre mijloacele utilizate i scopul
propus spre realizare, neaducnd atingere nsi substanei dreptului restricionat.
105

2) Pe marginea aplicrii principiului proporionalitii n cauzele privind dreptul la respectarea


vieii private i de familie, urmeaz s conchidem c sfera proteciei garantate pe terenul art. 8
este deosebit de complex date fiind interesele implicate n conflict i multitudinea drepturilor
speciale ocrotite, magistraii europeni ntotdeauna fiind pe poziii s evalueze circumstanele de
fapt ale speei n cele mai minuioase detalii, s plaseze protagonitii cauzei ntr-un context larg
i s verifice dac pretinsele nclcri nu aduc atingere a nsi substanei dreptului protejat de
Convenia EDO. Aceiai abordare este valabil i n privina proteciei libertii de exprimare
consacrate de art. 10 al Conveniei EDO. Aici principiul proporionalitii i gsete o
aplicabilitate particular, fiind analizat ori de cte ori n faa magistratului european se pune
problema asigurrii pe de o parte a unui pluralism de idei ntr-o societate democratic, iar pe de
alt parte respectul drepturilor i libertilor altor persoane sau asigurarea securitii statului
respondent, CEDO fiind pe poziii s selecteze unul din drepturile concurente, protecia cruia la
caz va fi mai larg ca limite. Anume n privina libertii de exprimare sunt cel mai bine vizibile
interesele conflictuale implicate, principiul proporionalitii acionnd ca cel din urm criteriu
de determinare al supremaiei dreptului care va beneficia de protecie mai mare din partea
structurilor internaionale.
3) Pe terenul art. 11 din Convenia EDO, principiul proporionalitii cunoate ipostaze diferite,
fiind invocat n determinarea legalitii i necesitii interferenelor n drepturile la libertatea de
ntrunire, de asociere i sindical, avnd o semnificaie deosebit mai ales n cauzele n care se
reclam nclcarea drepturilor partidelor politice i a manifestanilor panici, fiind foarte puine
cauze n care restricionarea drepturilor acestora de ctre autoritile naional a fost considerat
proporional scopului urmrit i admisibil n sistemul Conveniei, spre deosebire de dreptul la
libertatea de gndire, de contiin i de religie, existnd mai multe cauze n care mijloacele
utilizate de autoritile naionale au fost gsite suficiente i proporionale scopului urmrit,
restricionarea dreptului prevzut de art. 9 nefiind considerat contrar spiritului CEDO.
4) Dac ne referim la analiza principiului proporionalitii prin prisma altor drepturi i liberti
dect cele calificate, nominalizm c drepturile de natur procedural invoc alteori chestiuni
aferente justului echilibru ntre interesele implicate la caz, iar dreptul la respectarea bunurilor
ntotdeauna scoate n evidena conflictul existent ntre interesele individului de protecie a
proprietii sale i interesele statului de a-i implementa politicile i strategiile inclusiv prin
restricionarea dreptului la proprietate al unor subieci concrei. n acest sens, preteniile
formulate n temeiul art. 1 Protocol 1 de cele mai dese ori se consider de ctre magistraii
europeni a fi fundamentate, autoritile statale eund s asigure raportul de proporionalitate
ntre interesele concurente.
106

4. APLICAREA PRINCIPIULUI PROPORIONALITII N SPEELE


CONTRA MOLDOVEI
4.1. Evaluarea testului de proporionalitate privind drepturile i libertile calificate
Anume drepturile i libertile calificate garantate n virtutea Conveniei EDO formeaz
acea

platform

fundamental

care

gsete

expresie

multilateral

principiul

proporionalitii, accentund diversele nuane ale raionamentului dezvoltat de magistraii


internaionali n vederea determinrii soluiei celei mai adecvate naturii contenciosului.
Principiul proporionalitii constituie un mecanism individual prin care este operabil n mod
practic protecia a nsi substanei drepturilor i libertilor calificate, aplicabilitatea acestuia prin
prisma interpretrilor noiunilor convenionale autonome constituie o veritabil strategie dezvoltat
de forul de la Strasbourg n activitatea sa de nfptuire a justiiei n spaiul european.
Din perioada anilor 70 ncoace principiul proporionalitii i-a cptat o aplicabilitate
larg pe ntreg terenul al Conveniei Europene [100], fiind analizat de ctre Curte n cadrul
stabilirii proteciei concurente ntre interese general i particular. Principiul proporionalitii este
unul de natur complex, susceptibil a fi evaluat n mod separat de fiecare dat cnd n faa
instanei se reclam nclcarea unui drept calificat de ctre un subiect individual.
n accepiunea general, anume n cadrul stabilirii proteciei acordate dreptului la
via privat i de familie (art. 8), libertii de gndire, de contiin i de religie (art. 9),
libertii de exprimare (art. 10), libertii de ntrunire i de asociere (art. 11), principiul
proporionalitii i afirm relevana, scopul testului de proporionalitate constnd n
determinarea conformitii ingerinei n dreptul garantat al individului cu standardele
particulare degajate n virtutea Conveniei europene.
Utilizarea testului de proporionalitate n contextul clauzelor restrictive expres prevzute
n textul articolelor garantnd drepturile calificate, condiioneaz att stabilirea nivelului necesar
de protecie n cazul cnd se conchide asupra nclcrii dreptului garantat, ct i servete ca
fundament juridic pentru reconsiderarea principiilor i mecanismelor naionale n virtutea crora
se nfptuiete protecia la nivel intern.
Remarcm n particular faptul c dac primul paragraf al articolelor care consacr
drepturi calificate este susceptibil a fi interpretat n mod larg, astfel nct s acopere cele mai
multe situaii frecvente n plan practic, paragraful al doilea incluznd clauze de restricionare,
este supus ntotdeauna unei interpretri n sens ngust de ctre magistraii internaionali, astfel
gsindu-i expresie supremaia valorilor fundamentale ale libertii umane, individul ocupnd o
poziie favorizat n raport cu autoritile statale prte.
107

n general, cum am artat i n textul capitolului precedent, la evaluarea pretinsei nclcri


a unui drept calificat, instana de jurisdicie european i fundamenteaz logica magistral pe
patru piloni principali, i anume ofer rspunsuri la urmtoarele ntrebri:
-

dac a existat o ingerin n dreptul convenional protejat,

dac ingerina respectiv este prevzut de lege,

dac ea are un scop legitim,

dac ingerina este necesar ntr-o societate democratic, adic dac ea rspunde unei
necesiti sociale imperioase i este proporional scopului legitim urmrit.

Jurisprudena degajat de ctre Curtea european n cauzele contra Moldovei conceptual


nu se distinge de cea din cadrul precedentului judiciar general format pe terenul Conveniei, ns
n mod habitual prezint particulariti distincte care denot problemele i lacunele juridice
interne propuse spre soluionare magistratului naional, ultimul de cele mai dese ori nefiind n
stare s formuleze o concluzie juridic racordat standardelor convenionale.
Dreptul la respectarea vieii private i de familie (art. 8 Convenia EDO)
Dreptul la viaa privat i de familie, spre deosebire de dreptul la libertate i siguran i
dreptul la un proces echitabil, nu a constituit obiectul unor sesizri multiple adresate forului
european ndreptate mpotriva guvernului moldav, pn n 2015 fiind pronunate doar 19 hotrri
prin care s-a constatat nclcarea de ctre Republica Moldova a art. 8 [113].
n general, unele chestiuni juridice frecvent reclamate n faa CEDO de ctre cetenii
statelor occidentale, precum egalitatea soilor, raporturile familiale ale persoanelor de acelai sex
sau ale persoanelor transgender, statutul cstoriilor tradiionale i/sau rituale etc. n contextul
proteciei vieii de familie etc., niciodat nu au fost abordate de ctre Curte cu privire la statul
nostru, fapt care ne sugereaz c ansamblul problemelor juridice cu care se confrunt justiiabilii
autohtoni n domeniul proteciei vieii private i de familie, sunt de alt natur.
ntr-adevr, practica demonstreaz c cele mai multe hotrri prin care forul
internaional a statuat asupra nclcrii art. 8, se refer la cenzurarea corespondenei
deinuilor, ngrdirea ntrevederilor deinuilor cu avocaii i rudele, percheziia nelegitim
la domiciliu i birou etc., existnd ns i spee particulare care prezint un interes deosebit
date fiind circumstanele specifice ale lor, precum referitoare la dreptul persoanelor care
sufer de maladii cronice la un tratament gratuit asigurat, interdicia efecturii de intervenii
chirurgicale fr consimmntul pacientei, dreptul individului de a-i alege identitatea
etnic, substana crora va fi analizat n continuare.
Una din speele referitoare la cenzurarea corespondenei i ngrdirea dreptului la
ntrevederi a deinuilor este Ostrovar c. Moldovei [79], n care reclamantul aflat n stare de
108

arest a pretins c administraia nchisorii a interceptat corespondena sa cu mama i c el nu a


putut avea ntrevederi cu soia i fiica. Curtea a constatat c a avut loc ingerina din partea unei
autoriti publice n exercitarea dreptului reclamantului la respectarea corespondenei sale.
Analiznd captul de cerere privind cenzurarea corespondenei ntre reclamant i mama dnsului,
Curtea a conchis c n pofida satisfacerii cerinei de accesibilitate a textului normativ n virtutea
cruia cenzurarea a fost efectuat (art. 18 din Legea cu privire la arestarea preventiv nr. 1126
din 27 iulie 1997 actualmente abrogat), nu este ntrunit cerina cu privire la previzibilitate, n
textul normativ pertinent nefiind fcut nici o distincie ntre diferitele categorii de persoane cu
care deinuii ar putea coresponda, clar stabilite principiile care s reglementeze acordarea sau
refuzul de a acorda autorizaia de coresponden, precum i prescris posibilitatea contestrii
refuzului de a elibera autorizaia. Astfel, analiza conformitii ingerinei n dreptul individului la
coresponden n sensul art. 8 al Conveniei europene s-a finalizat la etapa determinrii legalitii
ingerinei, Curtea ajungnd la concluzia c nesatisfacerea exigenei previzibilitii textului
normativ a condiionat recunoaterea ingerinei ca nefiind prevzut de lege.
Cu privire la cel de-al doilea capt de cerere privind ngrdirea ntrevederilor cu soia
i fiica reclamantului, este relevant faptul c n observaiile sale Guvernul nu a negat
respectivele acuzaii, ns a subliniat c soia reclamantului, n mod formal scris, niciodat
nu a solicitat acordarea ntrevederilor.
Dei Curtea european i pe respectivul capt de cerere a dezvoltat concluzii finale pe
marginea nesatisfacerii criteriului previzibilitii textului normativ, nefiind prescrise cu o
claritate rezonabil scopul i modalitatea de exercitare a discreiei conferite autoritilor
publice cu privire la restricionarea ntrevederilor deinuilor cu membrii familiilor sale i/sau
persoanele tere, ea n mod special a abordat unele aspecte aferente proporionalitii
restriciilor aplicabile persoanelor deinute. Astfel, Curtea a notat c orice detenie legal prin
natura sa impune limite acceptabile i conforme sensului Conveniei europene asupra vieii
private i de familie a persoanelor private de libertate, fiind chiar necesare unele msuri
speciale de control asupra contactelor deinuilor cu lumea exterioar, ns dreptul
personalizat al deinutului la viaa de familie implic ca administraia nchisorii s -l sprijine
n meninerea contactelor cu familia sa.
n lumina celor enunate, evideniem faptul c n spea analizat forul european a
subliniat legalitatea i chiar necesitatea aplicrii de restricii asupra drepturilor deinuilor de a
coresponda i a avea ntrevederi n sensul art. 8, gradul de proporionalitate al interdiciilor astfel
aplicate urmnd a fi evaluat n mod separat cu referire la fiecare caz personalizat, ns in
abstracto rezonabilitatea operrii practice a restriciilor nu poate fi contestat.
109

n spea Ciorap c. Moldovei [57] reclamantul s-a plns n temeiul art. 8 al Conveniei de
cenzurarea corespondenei sale i restricionarea grav a dreptului la ntrevedere. Cu privire la
cenzurarea corespondenei, CEDO a statuat c n cazul existenei de probe clare la dosar care
certific faptul deschiderii de ctre administraia nchisorii a cel puin unei pri din scrisorile
adresate reclamantului, este evident cenzurarea corespondenei lui. Similar speei precitate
Ostrovar, Curtea a considerat c eecul de a satisface criteriul consacrrii legale a ingerinei
implic i constatarea nclcrii dreptului acestuia garantat de art. 8, nefiind necesar analiza
continu a necesitii ingerinei.
Ct despre pretinsa nclcare a dreptului la ntrevedere n sensul art. 8 din Convenia
european, Curtea n mod distinct s-a referit la analiza necesitii ingerinei de restricionare n
raport cu principiile i standardele unei societi democratice. Astfel, magistraii europeni au
artat c continuul refuz pe parcursul perioadei de un an (2003) de a autoriza reclamantului
ntrevederi cu vizitatorii n absena oricror probe n acest sens, n situaia cnd ulterior n anul
2004 ntrevederile respective au fost permise, precum i condiiile inadecvate (existena
barierelor fizice n cabinele de sticl destinate discuiei cu vizitatorii) de desfurare a
ntrevederilor ulterior autorizate, condiioneaz concluzia eecului autoritilor naionale de a
asigura justul echilibru ntre scopurile invocate de protecie a siguranei publice i prevenirii
svririi infraciunilor i drepturile reclamantului-deinut recunoscute n virtutea art. 8.
Este de menionat c la cazul speelor n care se reclam dreptul persoanelor deinute pe
terenul art. 8 din Convenie, de regul se constat n prim plan o nclcare de substan sau
procedur pe marginea art. 3 (interdicia torturii) i/sau a art. 5 (dreptul la libertate i siguran).
n spea Mancevschi c. Moldovei [73] a fost ridicat chestiunea privind
percheziionarea nelegitim, reclamantul-avocat de profesie a pretins c percheziionarea de
ctre organele de urmrire penal a biroului i domiciliului su, constituie o ingerin
disproporional n drepturile sale garantate de art. 8 al Conveniei.
n special, reclamantul a invocat lipsa detaliilor suficiente n ncheierile instanei
judectoreti de autorizare a percheziiilor, nefiind identificat obiectul cutat, termenul
pentru efectuarea percheziiilor i persoana desemnat n acest sens contrar prevederilor
legale exprese privind indicarea unor astfel de detalii. De asemenea, reclamantul s -a plns c
procedura de efectuare a percheziiei a fost una ilegal, ofierii de urmrire penal
deschiznd safeul su i toate dosarele din birou, fapt care a subminat privilegiul avocatului
de a pstra confidenialitatea informaiei primite de la clieni. Curtea a notat c autoriz area
percheziiei eliberat de ctre judectorul de instrucie, care a reprodus aproape n ntregime
ordonana ofierului de urmrire penal, a fost formulat n termeni extrem de generali i
110

vagi, fr s fie date motive convingtoare i detaliate pentru autorizarea acestei msuri
speciale, precum i fr s fie prevzute msuri de precauie privind materialele ocrotite de
secretul profesional.
n asemenea circumstane, i n special avnd n vedere formularea n termeni generali a
autorizrilor pentru efectuarea percheziiilor i lipsei vreunei msuri speciale de protecie a
confidenialitii relaiilor avocat-client, Curtea european a conchis c autoritile naionale nu
au demonstrat existena motivelor relevante i suficiente pentru autorizarea percheziiilor,
constatnd n unanimitate o nclcare a art. 8 al Conveniei.
Subliniem c n aceast spe CEDO a decis c anume lipsa unei necesiti sociale
imperioase de a efectua percheziiile la domiciliului i biroului avocatului, necesiti care
urmeaz a fi demonstrat n baz de argumente temeinice i fiabile, a condiionat nclcarea
principiului proporionalitii ingerinei n dreptul reclamantului la respectarea domiciliului,
ingerina autoritilor naionale fiind arbitrar.
Referitor la spee absolut particulare pe marginea proteciei vieii private i de familie,
pretinsele nclcri fiind reclamate n faa CEDO mpotriva guvernului moldav, se numr cauza
Pentiacova i alii c. Moldovei [189] privind dreptul persoanelor care sufer de maladii cronice
la un tratament gratuit asigurat, n care 49 de reclamani bolnavi de insuficien renal s-au
plns de omisiunea statului de a-i asigura cu toate medicamentele necesare pentru efectuarea
procedurilor de hemodializ din contul mijloacelor financiare din buget, precum i de finanarea
insuficient de ctre autoriti a seciei de hemodializ la Spitalul clinic republican.
Dei reclamanii au invocat n faa forului european mai multe nclcri ale prevederilor
Conveniei europene (art. 2, 3, 6, 8, 13, 14, art. 1 Protocol 1), pe marginea art. 8 ei s-au plns c
datorit finanrii proaste din partea statului a tratamentului insuficienei renale, fiind obligai a
cheltui majoritatea mijloacelor financiare proprii familiilor lor, li se afecteaz n mod cert viaa
de familie, multe cupluri separndu-se. Curtea a reiterat c dei obiectul art. 8 este n esen
protejarea indivizilor de orice imixtiune arbitrar din partea autoritilor, acesta nu numai c
oblig statul s se abin de la o astfel de imixtiune, dar cuprinde i obligaii pozitive inerente
pentru asigurarea respectului efectiv al vieii private i familiale. n pofida faptului c Convenia
nu garanteaz per se dreptul la asisten medical gratuit, exist precedente cnd art. 8 a fost
aplicat plngerilor cu privire la finanarea de ctre stat n vederea facilitrii mobilitii i calitii
vieii reclamanilor cu dezabiliti, prin urmare, la cazul din spe, art. 8 este aplicabil preteniilor
privind insuficiena finanrii din partea statului a tratamentului maladiei renale.
n mod particular, Curtea a conchis c tratamentul medical i facilitile asigurate
reclamanilor, precum i faptul c situaia reclamanilor s-a mbuntit considerabil dup
111

implementarea reformei sistemului de asisten medical din 2004, atest c statul respondent n
circumstanele specifice ale prezentului litigiu i-a ndeplinit corespunztor obligaiile sale
pozitive n conformitate cu art. 8 al Conveniei i efectiv a asigurat echilibrul just ntre interesele
reclamanilor i cele ale comunitii n ntregime, nefiind constatat o nclcare.
n circumstanele relevate, subliniem n mod separat c CEDO a constatat satisfacerea de
ctre guvernul prt a criteriului proporionalitii ntre necesitatea imperioas de a asigura un
tratament corespunztor persoanelor bolnave, i mijloacele specifice antrenate n acest scop,
msurile concrete adoptate de ctre autoritile naionale fiind suficiente n vederea ndeplinirii
corespunztoare a obligaiunilor pozitive pe terenul Conveniei europene i asigurrii
standardului minim necesar garantat subiecilor vulnerabili.
Aceast spe denot caractere de unicitate nu doar graie circumstanelor absolut
specifice i calificrii juridice oferite de ctre CEDO chestiunilor ridicate n faa ei, dar i
datorit faptului c n pofida proteciei n mod pregnant a vieii private i de familie, Curtea
european a conchis asupra satisfacerii de ctre autoritile naionale a exigenelor instituite de
regula convenional a proporionalitii.
n spea recent G.B. i R.B. c. Moldovei [212] CEDO s-a referit la dreptul la integritatea
fizic i psihic a unei persoane prin prisma analizei interdiciei de a efectua intervenii
chirurgicale fr consimmntul pacientului. Astfel, n spe reclamanii-soi au pretins
nclcarea art. 8 al Conveniei, invocnd c n urma unei operaii cezariene reclamantei i-au fost
nlturate ovarele i trompele uterine fr a obine permisiunea acesteia i n lipsa unei necesiti
de sntate, n urma investigaiei efectuate comisia medical specializat ajungnd la concluzia
c o asemenea intervenie nu a fost necesar. Pacienta n rezultat a suferit o menopauz precoce
fr posibilitatea de a mai avea copii, primind nu doar o traum psihologic, dar i fiind nevoit
s urmeze tratament hormonal continuu. Dei la cazul speei instanele naionale au stabilit
neglijena medical, constatnd deci nclcarea dreptului reclamantei garantat de art. 8, a fost n
mod separat analizat problematica despgubirilor acordate pacientei, acestea fiind departe de a
fi juste i comparabile cu natura ingerinei.
Curtea a reiterat c conceptul de viaa privat este un termen larg i se refer, inter alia,
la integritatea fizic i psihic a unei persoane. Astfel, administrarea tratamentului medical
contrar dorinelor unui pacient constituie o ingerin n drepturile acestuia n temeiul art. 8 din
Convenie. Forul european a notat c n pofida faptului recunoaterii nclcrii dreptului
reclamantei la integritate fizic i psihic la nivel naional, compensaiile acordate acesteia cu
titlu de daune materiale de 75 Euro i daune morale de 607 Euro n mod evident sunt
disproporionale cu natura prejudiciului cauzat sntii ei, n rezultat dnsa nu doar suferind de
112

o nclcare a dreptului su garantat la integritatea fizic i psihic, dar i fiind supus unei
despgubiri insuficiente sub nivelul minim recunoscut de CEDO pe marginea cauzelor similare.
n lumina celor enunate, Curtea a decis c reclamanta nu a pierdut statutul de victim n
lumina art. 8 al Conveniei, constatnd nclcarea dreptului acesteia la via privat i de familie
i stabilind satisfacia echitabil pentru prejudiciul moral n suma de 12 000 Euro, acest cuantum
fiind n opinia magistrailor europeni unul proporional consecinelor la care este supus
reclamanta n rezultatul unei ingerine arbitrare din partea autoritilor.
ntr-o alt cauz pe marginea dreptului consacrat la via privat i de familie, spea
Bordeianu c. Moldovei [130], Curtea s-a referit la dreptul printelui de a se reuni cu copilul
su, astfel reclamanta a pretins c omisiunea autoritilor moldoveneti de a lua prompt

msurile necesare pentru reunirea cu fiica sa, n conformitate cu decizia definitiv pronunat
n favoarea ei, a dus la nclcarea dreptului la respectarea vieii de familie. n fapt, n urma
divorului ntre reclamant i soul ei, ei avnd doi copii minori, n prima instan custodia asupra
fiului i-a fost recunoscut reclamantei, fostului so revenindu-i custodia asupra fiicei. n urma
exercitrii cii ordinare de atac, instana ierarhic superioar a decis asupra stabilirii custodiei
ambilor copii n favoarea mamei, decizia respectiv devenind irevocabil, ns neexecutat din
cauza eschivrii fostului so de la predarea fiicei.
n definitivarea raionamentului final pe marginea circumstanelor cauzei, Curtea a subliniat
c dreptul de a fi mpreun pentru un printe i copilul su reprezint un element fundamental al
vieii de familie, chiar dac relaia dintre prini s-a rupt, deci msurile la nivel naional care
mpiedic aceast reuniune ntre mam i fiic reprezint n mod cert o ingerin n dreptul ocrotit de
art. 8. Curtea a decis c guvernul respondent nu a luat msuri prompte, suficiente i adecvate pentru a
preveni consecinele unei despriri prea ndelungate a reclamantei de fiica sa i pentru a facilita
executarea deciziei judectoreti definitive. Suplimentar, CEDO a notat c neexecutarea deciziei
judectoreti pronunate n favoarea reclamantei se datoreaz n primul rnd toleranei de
facto a autoritilor responsabile de executare i a instanelor de judecat rezistenei constante opuse
de tatl, i absenei unor msuri menite s stabileasc contacte eficiente i regulate ntre mam i
copil, la intervale rezonabile de timp.
Dei autoritile naionale trebuiau s adopte decizii rezonabile, care se ateptau a fi luate
de ctre acestea, ele nu i-au ndeplinit n mod corespunztor obligaiunile pozitive impuse pe
terenul Conveniei contrar prevederilor acesteia. Astfel, Curtea a constatat nclcarea dreptului
reclamantei la via de familie, conchiznd c ingerina autoritilor naionale a fost una
disproporional la cazul speei.

113

Dac ne referim n continuare la evaluarea testului de proporionalitate n cauze specifice


mpotriva Moldovei pe marginea art.8 din Convenie cu soluionarea crora instana european a
contenciosului drepturilor omului a fost sesizat, nominalizm spea Ciubotaru c. Moldovei
[135], n care a fosta analizat dreptul individului de a-i alege identitatea etnic.
n fapt, reclamantul a pretins nclcarea art. 8 prin refuzul autoritilor naionale de a
nregistra n actele de stare civil apartenena sa etnic ca fiind romn din motivul neindicrii n
actele prinilor a etniei respective. Curtea european a notat c n virtutea jurisprudenei recente
degajate, identitatea etnic a individului aparine domeniului vieii private protejate pe terenul
Conveniei, astfel preteniile reclamantului sunt susceptibile de a fi examinate n fond. n mod
particular, Curtea a subliniat caracterul extrem de sensibil al chestiunilor ridicate de prezena
spe i a notat c nu contest dreptul guvernului de a solicita unele dovezi obiective asupra
pretinse etnii, fiind acceptabil abilitatea autoritilor de a respinge o cerere de nregistrare
oficial a apartenenei la un grup etnic specific atunci cnd aceast solicitare este de natur
exclusiv subiectiv i neprobat. ns n prezenta spe chintesena raionamentului magistral s-a
referit la faptul c n sarcina reclamantului autoritile naionale au pus obligaiuni excesive de a
demonstra precum c cel puin unul din prinii si a fost de etnie romn i oficial nregistrat
astfel, ceea ce reprezint o sarcin de probaiune disproporionat n raport cu realitile istorice
din Republica Moldova. Curtea a artat c crearea de bariere nenfruntabile pentru oricine care
dorete s-i nregistreze o etnie diferit de cea nregistrat asupra prinilor si de ctre
autoritile sovietice, nu satisface exigena proporionalitii, i, n consecin, este ilegal i
inacceptabil n sensul Conveniei europene.
ntr-o alt spe care ridic chestiuni particulare pe marginea art. 8, i anume n cauza
recent B. c. Moldovei [124], Curtea a analizat dreptului individului la integritatea fizic i
moral. n spe reclamanii mama i doi copii, au pretins nclcarea dreptului la via privat
i de familie din motiv c au fost supui la bti i umiline din partea fostului so, i, respectiv,
tatlui, care domicilia mpreun cu ei n acelai apartament repartizat conform bonului de
repartiie soiei reclamante, autoritile naionale refuznd s autorizeze evacuarea temporar a
fostului so din imobil, astfel reclamanii fiind impui s duc o via privat incompatibil
standardelor convenionale.
Ca i principiu general, Curtea a reiterat c obligaiunile pozitive ale unui stat n virtutea
Conveniei se pot referi i la adoptarea de msuri n domeniul relaiilor private ntre indivizi, mai ales
n situaia copiilor i altor persoane vulnerabile. De asemenea, forul a subliniat c dreptul la
integritate fizic i moral n mod cert face parte din sfera de protecie a vieii private a individului
conform art. 8. Cu privire la circumstanele specifice ale speei, Curtea a notat nendeplinirea de ctre
114

autoritile naionale a obligaiunilor sale pozitive, nefiind gsit un raport just de proporionalitate
ntre drepturile reclamanilor la integritate fizic i moral i dreptul fostului so i tatlui acestora la
spaiul locativ, prin refuzul evacurii dnsului din apartamentul n folosin comun, reclamanii au
fost supui unui continuu risc de violen sau plecare de acas.
n lumina jurisprudenei analizate supra pe marginea art. 8, urmeaz s conchidem c
instana european a contenciosului drepturilor omului ntotdeauna foarte atent analizeaz
ingerinele n dreptul individului la via privat i de familie, n fiecare caz supus examinrii
determinnd dac msurile naionale contestate au respectat un just echilibru ntre interesele n
prezen, anume pe de o parte drepturile reclamantului garantate de dispoziiile convenionale i,
pe de alt parte, interesele generale ale societii [3].
Libertatea de gndire, de contiin i de religie (art. 9 Convenia EDO)
Dac analizm specificul jurisprudenei Curii europene degajate pe marginea art. 9,
subliniem c particularitile drepturilor inserate n textul acestui articol n comparaie cu alte
drepturi i liberti calificate, se refer la faptul c el protejeaz o parte din prerogative
nesusceptibile limitrilor, astfel doar libertatea de a-i manifesta religia sau convingerile este
supus restricionrii, n timp ce libertatea de gndire, de contiin i de religie, inclusiv i
dreptul de a le schimba, rmn de principiu intangibile.
Aceste trei noiuni care formeaz obiectul proteciei garantate de art.9 libertatea de gndire,
de contiin i de religie, sunt strns legate ntre ele. Protecia libertii gndirii vizeaz interdicia
oricrui tip de ndoctrinare, de impunere a unei ideologii, aciune specific regimurilor totalitare
[45],recunoaterea libertii contiinei implic obligaia statului de a nu exercita nici un fel de
constrngere la nivelul forului interior al persoanei, i libertatea religiei constituie un element esenial
care contribuie la formarea identitii credincioilor i a concepiei lor despre via i lume.
Dei majoritatea cauzelor cu care a fost sesizat instana contenciosului european al
drepturilor omului pe marginea art. 9 al Conveniei privesc libertatea religioas, unii doctrinari
opinnd c aceasta deoarece implicaiile ei nc nu sunt bine definite [34], practica CEDO n
speele contra Moldovei este foarte srac, pn la 01 ianuarie 2015 existnd doar patru hotrri
de condamnare pronunate [113], i anume Mitropolia Basarabiei i alii; Biserica Adevrat
Ortodox; Maaev; Fusu Arcadie i alii.
n spea Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei [76] Curtea european a pronunat
prima hotrre de condamnare a statului nostru pe marginea art. 9, n mod special referindu-se la
oficializarea unui cult religios. Reclamanii Mitropolia Basarabiei i adepii acesteia, au
pretins n faa forului european c refuzul autoritilor naionale de a recunoate Mitropolia

115

Basarabiei din motiv c doar cultele recunoscute de Guvern pot fi practicate pe teritoriul rii,
constituie o nclcare a art. 9 n sensul Conveniei europene.
n mod special, reclamanii s-au plns c libertatea lor de a-i manifesta colectiv religia
este mpiedicat de interdicia de a se reuni n scop religios, precum i de absena unei protecii
juridice a patrimoniului bisericii reclamante, menionnd c refuzul de a recunoate cultul nu a
avut nici un temei acceptabil ntr-o societate democratic, nici o activitate ilegal sau contrar
ordinii publice neputnd fi reproat bisericii reclamante sau membrilor si.
n analiza pretinsei ingerine n dreptul reclamanilor de a-i manifesta convingerile,
Curtea a reiterat n prim plan un ir de principii de baz precum meninerea unui pluralism
religios, coexistena panic a religiilor ntr-o societate democratic, principiul activitii neutre
i impariale a autoritilor naionale n domeniul cultelor unui stat, excluderea posibilitii
statului de a aprecia legitimitatea credinelor religioase i a modalitii de exprimare a acestora,
protecia vieii asociative a comunitilor religioase.
n mod special, la aplicarea principiilor generale enunate cazului din spe, Curtea a
estimat temeinicia argumentelor invocate de ctre guvernul moldav pentru a justifica ingerina,
precum aprarea legalitii i a principiilor constituionale, atentarea la integritatea teritorial,
aprarea pcii sociale i a nelegerii ntre credincioi.
La evaluarea proporionalitii ingerinei scopurilor urmrite, Curtea a subliniat
imposibilitatea bisericii reclamante de a-i desfura orice activitate nefiind nregistrat cultul, n
special preoii neputnd oficia slujbe, membrii religioi nefiind autorizai de a se reuni pentru ai practica religia, iar lipsit de personalitate juridic, biserica nu poate beneficia de protecia
juridic a patrimoniului su.
Cu referire la pretinsa tolerana fa de biserica reclamant i enoriaii si din partea
Guvernului, Curtea nu a considerat c o asemenea toleran nu poate s substituie recunoaterea,
deoarece doar recunoaterea confer drepturi persoanelor interesate. n concluzie, forul european
a decis c refuzul autoritilor naionale de a recunoate biserica reclamant are astfel de
consecine asupra libertii de religie a reclamanilor, care nu pot fi considerate proporionale
scopului legitim urmrit i necesare ntr-o societate democratic, constatnd n unanimitate
nclcarea art. 9 al Conveniei europene.
Cauza Biserica Adevrat Ortodox c. Moldovei [129] de asemenea se refer la
oficializarea cultului religios, reclamanii contestnd refuzul guvernului de a le nregistra cultul
n pofida existenei unei hotrri judectoreti definitive i irevocabile n acest sens. Curtea
european a subliniat c, n pofida adoptrii hotrrilor judectoreti n favoarea reclamanilor,
nenregistrarea bisericii de ctre autoriti i, astfel, nenzestrarea ei cu personalitate juridic, au
116

mpiedicat-o pe aceasta i pe enoriaii si s exercite mai multe funcii eseniale. n esen,


refuzul autoritilor de a se conforma hotrrii judectoreti irevocabile i de a nregistra biserica
a condus la o situaie care, pentru reclamani, nu difer de o respingere de ctre instanele
judectoreti a preteniilor lor, fapt inadmisibil ntr-o societate democratic edificat pe
principiile legalitii i justiiei.
Notm c n spea respectiva problematica proporionalitii ingerinei n dreptul
indivizilor la libertatea de religie nu a fost discutat din simplu motiv c s-a constat ilegalitatea
refuzului guvernului, forul european neconsidernd oportun s analizeze necesitatea i
proporionalitatea ingerinei n situaia n care ea nu a fost consacrat de lege. Acelai
raionament a fost formulat de ctre CEDO i n cauza relativ recent Fusu Arcadie i alii c.
Moldovei [151], unde a fost analizat conformitatea refuzul autoritilor naionale de a elibera un
act necesar nregistrrii comunitii religioase n pofida faptului existenei unei hotrri
judectoreti interne favorabile reclamanilor, cu standardele degajate pe terenul Conveniei
europene, fiind constat nclcarea art. 9 pe motivul neconsacrrii legale a ingerinei autoritilor.
n spea Crmuirea spiritual a musulmanilor din Republica Moldova c. Moldovei [134]
Curtea de asemenea s-a referit la problematica oficializrii unui cult, n mod special analiznd
exigena proporionalitii ingerinei n dreptul reclamanilor la religie, ea a subliniat c
reclamanii solicitnd nregistrarea cultului singuri au omis s prezinte guvernului toate actele
necesare, aceasta condiionnd refuzul n nregistrare, exigena de prezentare a actului care s
conin principiile fundamentale ale religiei nefiind una prea mpovrtoare i disproporional
n conformitate cu art. 9 al Conveniei.
Doar cauza Maaev c. Moldovei [74] prezint caractere de unicitate n rndul speelor
contra Moldovei pe marginea libertii de gndire, de contiin i de religie, instana
contenciosului european a drepturilor omului de o manier particular aici s-a referit la dreptul
individului de a-i manifesta religia. n fapt, reclamantul, musulman de credin, a fost
sancionat conform codului cu privire la contraveniile administrative (actualmente abrogat) pe
faptul c mpreun cu un grup de ali credincioi-musulmani se ruga n incinta unui local privat,
i anume ntr-un imobil arendat de ctre organizaia neguvernamental al crei lider era, fiind
gsit vinovat de instanele naionale n comiterea contraveniei de practicare a religiei
nerecunoscute de ctre stat i sancionat cu amend.
n evaluarea caracterelor ingerinei autoritilor naionale n dreptul garantat al
reclamantului, Curtea a subliniat c permite statelor-pri la Convenie o anumit marj de
apreciere pentru a decide dac este necesar o ingerin i n ce msur, dar care s fie n
concordan cu supravegherea european att a legislaiei pertinente, ct i a deciziilor de
117

aplicare acesteia, sarcina Curii fiind de stabili dac msurile luate la nivel naional sunt
proporionale i justificate n principiu.
n stabilirea soluiei finale pe marginea speei respective, forul european a notat faptul c
orice persoan care manifest o religie nerecunoscut potrivit legii despre cult, este n mod
automat pasibil de a fi pedepsit, sancionarea membrilor individuali ai unui cult religios
nenregistrat pentru rugciuni sau alte manifestri a credinelor religioase nefiind compatibil
sensului convenional, admiterea contrariului echivalnd cu excluderea credinelor religioase
minoritare nenregistrate oficial de stat i cu recunoaterea faptului c un stat poate dicta ce
trebuie s cread o persoan. n lumina acestor concluzii, Curtea a decis n unanimitate asupra
nclcrii de ctre statul respondent a obligaiunilor sale pe terenul Conveniei europene,
ingerina operat n dreptul reclamantului de a-i manifesta cultul religios fiind una
disproporional i necorespunztoare unei nevoi sociale imperioase.
Concluzionnd asupra specificului jurisprudenei forului european pe marginea
libertii de gndire, de contiin i de religie, subliniem c n afara faptului c este destul
de srac cum am menionat supra, ea i abordeaz probleme destul de simpliste, precum
oficializarea cultelor i dreptul individului de a-i manifesta religia n mod privat, neexistnd
spee care s se refere la alte aspecte deseori puse n faa Curii spre soluionare ca
prozelitismul i sancionarea acestuia, refuzul de a ndeplini serviciul militar din motive de
contiin i religie, dreptul deinuilor de a practica cultul religios, dreptul de a-i exprima
religia prin simboluri i vestimentaie n instituiile publice etc.
Libertatea de exprimare (art. 10 Convenia EDO)
Libertatea de exprimare reprezint una din libertile fundamentale ale fiinei umane,
inalienabil acesteia ntr-o societatea democratic. Libertatea de exprimare include n sine
mai multe categorii, i anume: libertatea de expresie, libertatea de opinie, libertatea de
comunicare, regimul special al audiovizualului, precum i restriciile impuse acestor liberti.
(A) exclus paragraful care se repeta).
Trebuie s menionm c spre deosebire de alte drepturi i liberti consacrate
convenional, libertatea de exprimare i-a gsit o abordare particular n jurisprudena organelor
de la Strasbourg n cauzele contra Moldovei, existnd chiar precedente unice analizate de ctre
naltul for n faa cruia au fost ridicate chestiuni absolut distincte de interpretare a noiunilor
incorporate n Convenia european.
Pn la 01 ianuarie 2015, CEDO a pronunat 17 hotrri prin care a constatat nclcarea
art. 10 din Convenie de ctre statul nostru [113], majoritatea dintre acestea viznd estimarea
limitelor proteciei recunoscute jurnalitilor i mass mediei.
118

Astfel, problematica defimrii a fost deseori analizat cu referire la Republica Moldova.


n spea Savichi c. Moldovei [86], reclamanta, jurnalist de profesie, a invocat nclcarea
dreptului su la libertatea de exprimare prin constatarea de ctre instanele naionale a vinoviei
ei n defimarea reputaiei unui ofier al poliiei rutiere, publicnd un articol de ziar despre
atitudinea neconform a ofierului fa de un automobilist n soluionarea problemelor viznd un
accident rutier. Instanele moldoveneti au obligat reclamanta la plata daunei morale i
publicarea dezminirii informaiei contestate.
nalta Curte a constatat nclcarea dreptului reclamantei la libertatea de exprimare, n
prezentarea motivrii reiternd o serie de aspecte specifice susceptibile evalurii n cadrul analizei
raportului de proporionalitate ntre scopul urmrit i mijloacele antrenate, precum poziia special a
presei ntr-o societate democratic, ndatoririle presei i etica jurnalistic, diferenierea faptelor i a
judecilor de valoare, plasarea informaiei difuzate defimtoare ntr-un context larg.
n spea ara i Poiat c. Moldovei [90] Curtea s-a pronunat asupra dreptului la libertatea de
exprimare a reclamanilor unui ziar i a jurnalistului activnd n cadrul acestuia, care s-au plns c
dreptul garantat de art. 10 al Conveniei le-a fost nclcat, ei fiind gsii vinovai de instanele
naionale n procedura civil de defimare a liderului fraciunii parlamentare majoritare din acea
perioad i obligai la plata prejudiciului moral, precum i la publicarea unei dezminiri.
Curtea de la Strasbourg a constatat nclcarea dreptului reclamanilor la libertatea de
exprimare n privina majoritii declaraiilor contestate. n motivarea hotrrii, ea s-a referit la
rolul proeminent al presei ntr-un stat democrat, reiternd importana acesteia i sarcinile ei n
dezbaterea considerentelor de interes public. De asemenea, a fost subliniat diferenierea ntre
faptele i judecile de valoare, precum i specificat nedelimitarea acestor dou categorii n
cadrul procedurii jurisdicionale interne. A fost accentuat din partea Curii precauia
reclamanilor n meniunea citrii declaraiilor unor tere persoane n articolele publicate.
De o manier de specialitate, nalta Curte a indicat cinci motive care au condus la
adoptarea raionamentului final de constatare a disproporionalitii ingerinei autoritilor
naionale n dreptul de exprimare a jurnalistului, i anume: limbajul folosit de reclamani, rangul
de politician foarte nalt al persoanei, reputaiei creia i-a fost adus atingere, statutul
reclamanilor de ziar i, respectiv, jurnalist, relatarea chestiunilor de interes public n articolele
contestate, nedelimitarea faptelor i judecilor de valoare de ctre instanele naionale.
n spea Flux i Samson c. Moldovei [64], reclamanii, fiind un ziar i o persoan ce a
furnizat informaii acestuia, s-au plns de nclcarea dreptului lor la libertatea de exprimare prin
sancionarea publicaiei n procedura civil pentru defimare a fostului ministru de construcii
G.C. vizat de un articol, care denuna problemele de vecintate ntre reclamanta Samson i
119

respectivul fost ministru. nalta Curte a constatat nclcarea art. 10 al Conveniei, prezentnd o
serie de motive, estimarea crora a condus la adoptarea unui asemenea raionament, acestea
fiind: erorile i omisiunile instanelor de judecat naionale; substratul factologic al publicaiei;
prezentarea general a articolului; latura subiectiv a faptei reclamanilor; specificul informaiei
contestate; subiectul, al crui drept la reputaie a fost prejudiciat; publicarea din iniiativ proprie
a unei scuze subiectului vizat n articol.
De o manier special forul european a evideniat faptul disproporionalitii ingerinei n
dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare, aceasta necorespunznd unei nevoi sociale
imperioase i scopului legitim urmrit de ctre autoriti, avnd consecine excesive pentru nsi
substana dreptului protejat de Convenia EDO.
n irul cauzelor pe marginea defimrii distinct se poziioneaz spea Petrenco c.
Moldovei [82], n care dei preteniile naintate au fost formulate n baza art. 8 de ctre
reclamantul defimat, considerm oportun analiza acesteia anume n contextul libertii de
exprimare deoarece ea ridic chestiuni particulare pe marginea art. 10.
Astfel, reclamantul preedintele Asociaiei Istoricilor din Moldova s-a plns de
nclcarea dreptului su la reputaie garantat de art. 8 al Conveniei, fiind publicat un articol de
ziar care informa cititorii n expresii severe despre insuficiena capacitilor profesionale ale
dnsului i perpetuarea carierei sale graie colaborrii n studenie cu ageniile de securitate
(KGB) ale fostei URSS, instanele naionale neconsidernd c drepturile i interesele legitime ale
reclamantului au fost nclcate prin publicaia respectiv.
nalta Curte a fost pus n situaia s se pronune asupra echilibrului just ntr-o societate
democrat ntre interesul general ocrotit de art. 10 i interesul special din sfera art. 8. La
evaluarea speei, Curtea n special a urmat s decid asupra naturii declaraiilor viznd
colaborarea cu KGB, dac acestea constituie fapte sau judeci de valoare, respectiv faptele fiind
susceptibile fundamentrii probatorii. Acuzaiile de colaborare cu KGB au fost estimate ca
constituind declaraii de fapt clare, respectiv necesitnd fundamentare n baz de suport
factologic, articolul ns avnd n vizor prezentarea distorsionat a realitii n afara oricrui
material probatoriu din partea autorului.
Curtea a decis c diseminarea informaiei precum reclamantul a colaborat cu serviciile de
securitate sovietice n afara oricrei baze factologice, a depit limitele unei critici acceptabile n
contextul dezbaterilor de interes general, ingerina n dreptul reclamantului la respectarea
reputaiei sale nefiind deci proporional cu scopul urmrit de a informa ct mai pe larg publicul
interesat, i excesiv n raport cu marja de discreie recunoscut statutului pe terenul Conveniei.

120

Cu referire la alte aspecte particulare abordate de ctre CEDO n materia dreptului


material convenional privind Republica Moldova, identificm problematica discursului care
amenin ordinea public i securitatea naional. Spea de referin pentru statul nostru n
acest domeniu este Kommersant Moldovy c. Moldovei [70], unde nalta Curte a estimat dac
motivele ingerinei n dreptul reclamantului la libertatea de exprimare, i anume cele de protecie
a securitii i ordinii publice, sunt relevante i suficiente n sensul Conveniei.
Astfel, reclamantul ntreprinderea i, concomitent, ziarul Kommersant Moldovy, a
publicat o serie de articole cu referire la regiunea transnistrean de natur critic pentru
autoritile naionale moldoveneti. n procedura jurisdicional intern reclamantul a fost
nvinuit de periclitarea securitii naionale, integritii teritoriale, siguranei i ordinii
publice a Republicii Moldova prin: acordarea sprijinului deschis regimului neconstituional
de la Tiraspol; promovarea ideilor separatiste; descrierea eronat a esenei aciunilor
autoritilor moldoveneti i instituiilor internaionale.
Reclamantul a fost gsit vinovat de periclitarea integritii teritoriale, securitii naionale i
siguranei publice, precum i de crearea pericolului pentru dezordini i svriri de crime, fiindu-i
impus sanciunea ncetrii activitii. nalta Curte de la Strasbourg a considerat c preteniile
reclamantului n temeiul art. 10 ridic chestiuni de drept, care sunt de o astfel de complexitate, nct
determinarea lor depinde de examinarea fondului i, respectiv, a recurs la aceast examinare.
Curtea a enunat un ir de principii cu caracter de generalitate care urmeaz a fi estimate n
adoptarea unei soluii finale, inter alia, referindu-se la sarcinile presei de a comunica informaii i
idei de interes public; esenialitatea libertii de exprimare ntr-o societate democrat; necesitatea
evalurii atente a restriciilor i sanciunilor impuse din partea statului dac acestea pot descuraja
participarea presei la dezbaterea chestiunilor de interes public legitim; gradul protejat n sens
convenional de provocare i exagerare a libertii de exprimare a jurnalitilor; ndatoririle i
responsabilitile mass-mediei n relatarea informaiei, buna-credina i respectarea eticii jurnalistice.
Aplicnd principiile generale enunate circumstanelor din spe, Curtea a susinut c
instanele naionale nu au prezentat motive relevante i suficiente pentru a justifica ingerina,
neindicnd n mod clar care elemente in concreto din articolele reclamantului au fost problematice,
precum i nu au dezvoltat modalitatea n care ele au periclitat securitatea naional; n general orice
discuie privind necesitatea ingerinei a fost evitat n cadrul procedurilor interne. ntr-un final,
CEDO a constatat nclcarea art. 10 din Convenie, ingerina autoritilor naionale n dreptul
garantat al reclamantului fiind vdit disproporional la cazul speei, n mod special sanciunea
aplicat acestuia de ncetare a activitii fiind una prea drastic ntr-o societate democrat.

121

O alt tematic specific abordat de ctre CEDO n cauzele contra statului nostru privete
regimul de cenzur al mijloacelor media, n spea Manole i alii c. Moldovei [177], Curtea
analiznd ingerina autoritilor naionale n dreptul reclamanilor-angajai sau ex-angajai ai
companiei Teleradio Moldova (TVM) garantat de art. 10. n special, reclamanii au pretins c
instituirea unor proceduri disciplinare i concedieri pentru participarea la greve mpotriva cenzurii
aplicate asupra diseminrii informaiilor de ctre companie i a influenei politice necuvenite din
partea instituiilor statale, a ngrdit n mod inacceptabil dreptul lor la libertatea de exprimare.
nalta Curte n formularea raionamentului propriu a statuat n prim plan asupra principiilor
generale de pluralism n mass-media audiovizual, adaptndu-le apoi situaiei nemijlocite ale speei,
enunnd urmtoarele principii: fundamentarea democraiei pe pluralism ideic; caracterul esenial al
libertii de exprimare; rolul important al mediei audiovizuale (n particular a televiziunii i radioului)
n rspndirea informaiei, precum i accesibilitatea sporit a acestor mijloace de informare;
subminarea rolului fundamental al libertii de exprimare prin exercitarea de

presiuni asupra

radiodifuzorilor din partea unor grupuri politice sau economice puternice; rolul fundamental al
statului n garantarea pluralismului idei; necesitatea diseminrii unor informaii impariale i
echidistante care vizeaz expresia a unui spectru larg de consideraiuni i opinii mai ales cu referire la
radiodifuzori dominani ntr-o regiune; independena radiodifuzorilor publici de amestec politic sau
economic, precum i independena editorial i autonomia instituional.
Curtea a constatat c politica managementului superior al TVM de a evita subiecte sensibile
jenante sau duntoare imaginii Guvernului, prohibiia de a utiliza un anumit limbaj n cadrul
emisiilor, precum i tendeniozitatea de a raporta despre activitile instituiilor puterii n emisia
noutilor i altor programe, opoziia dispunnd de posibiliti insuficiente n acces la televiziune si exprime punctele de vedere, au constituit o ingerin de continuitate n dreptul reclamanilor
garantat de art. 10 al Conveniei.
ntr-un final, CEDO a conchis c cenzurarea audiovizualului a fost contrar sensului art.
10 i spiritului democraiei n ansamblu, ingerina autoritilor naionale fiind vdit
disproporional n raport cu nsi substana dreptului garantat la libertatea de exprimare.
Printre chestiuni specifice abordate de ctre CEDO cu privire la statul nostru, se numr
i tematica criticii magistrailor de ctre juriti de carier, analizat n spea Amihalachioaie c.
Moldovei [50], unde reclamantul, fiind persoan cunoscut avocat i preedinte al Baroului
Avocailor din RM, s-a plns de nclcarea dreptului su la libertatea de exprimare prin
amendare pentru critica expus ntr-un interviu la adresa Curii Constituionale, precum i
magistrailor acestui for n expresii dubioase i chiar severe.

122

nalta Curte a constatat nclcarea art. 10 cu ase voturi la unu, considernd c


reclamantul nu a depit limitele unei critici acceptabile, fiind conturate parametri specifici
n jurul crora a fost dezvoltat raionamentul final, precum: previzibilitatea rezonabil a
normei legale; estimarea gradului de precizie al textului contestat; statutul particular al
avocailor de intermediari ntre instane de jurisdicie i justiiabili; dreptul la libertatea de
exprimare a avocailor, inclusiv i dreptul la critic privind funcionarea justiiei, ns n
anumite limite; adoptarea unui echilibru just ntre interesele aplicate, precum dreptul
publicului de a fi informat, imperativele unei bune administrri a justii ei, demnitatea
profesiei de avocat; controlul european al marjei de apreciere a statului privitoare la legi i la
actele de aplicare a legilor; analiza in lato sensu a speei, incluznd aprecierea coninutului
mesajului contestat i contextul de exprimare al acestuia.
Curtea a conchis c autoritile naionale nu au prezentat motive relevante i suficiente n
vederea justificrii ingerinei n dreptul reclamantului la libertatea de opinie, astfel ingerina
operat nefiind necesar ntr-o societate democratic i disproporional n raport cu scopul
garantrii autoritii puterii judectoreti i mijloacele de sancionare utilizate n acest sens.
n fapt, anume severitatea sanciunii impuse reclamantului a prezentat piatra de
temelie a soluiei finale date de CEDO, gradul de severitate al sanciunii aplicate amenda
de 360 lei, dei n esen a constituit o sum modest, a prezentat un maxim al pedepsei
prevzute de lege pentru fapta comis de ctre reclamant.
Finaliznd tematica cauzelor specifice pe marginea libertii de exprimare privind statul
nostru, evideniem spea Guja c. Moldovei [66], care denot caractere de unicitate, fiind prima
spe n care forul european a analizat denunarea informaiilor de serviciu (whistle-blowing).
n esen, conceptul de whistle-blowing presupune dezvluirea publicului larg a
informaiilor confideniale i/sau secrete de ctre salariai sau angajai ai diverselor instituii
publice i private, n practica CEDO acest concept fiind relativ nou, iar spea Guja constituind n
substan un reviriment jurisprudenial [43].
n fapt, eful serviciului de pres al Procuraturii Generale a Moldovei a fost sancionat prin
eliberarea din serviciu pentru publicarea scrisorilor prin care vicepreedintele Parlamentului s-a
implicat personal n activitatea procuraturii pe marginea procedurilor penale pendinte ndreptate
mpotriva colaboratorilor de poliie bnuii de abuz de serviciu. n faa CEDO reclamantul a pretins
nclcarea art. 10 de ctre RM prin concedierea sa din motivul valorificrii dreptului garantat de a
comunica informaii i idei, mai ales n situaia cnd informaia dezvluit a privit chestiuni de un
interes public sporit i a demonstrat implicarea legislativului n activitile anchetei penale.

123

n stabilirea soluiei pe marginea pretinsei nclcri, forul european a definitivat un ir de


criterii de baz cu referire la domeniul denunrii informaiilor de serviciu, care urmeaz a fi
evaluate n cumul pentru a determina dac dezvluirea informaiilor de serviciu sau confideniale
se va bucura de protecie n sens convenional, i anume: interesul public n informaia
dezvluit, posibilitatea denuntorului de a utiliza mijloace alternative pentru dezvluire,
autenticitatea informaiei comunicate, detrimentul adus angajatorului n rezultatul denunrii,
buna-credin a denuntorului, severitatea sanciunii impuse acestuia n urma dezvluirii
informaiei de serviciu.
CEDO a constatat nclcarea dreptului reclamantului la libertatea de exprimare, ingerina
autoritilor naionale nefiind necesar ntr-o societate democratic i disproporional innd
cont de interesele concurente ale speei.
n concluzie pe marginea jurisprudenei degajate de ctre CEDO contra statului nostru
privind art. 10, remarcm c de cele mai dese ori aceasta vizeaz estimarea limitelor proteciei
jurnalitilor i a mass-mediei gsii vinovai n cadrul procedurii jurisdicionale interne de
defimare a persoanelor din arena politic i/sau public.
Libertatea de ntrunire i de asociere (art. 11 Convenia EDO)
Libertatea de ntrunire constituie alturi de cea de asociere i sindical una din libertile
colective recunoscute i garantate oricrui subiect individual de drept. n esen, libertile de
ntrunire i de asociere prezint o continuitate natural i logic a libertilor de gndire i de
contiin, precum i a celei de manifestare a convingerilor proprii unei persoane, ea demonstreaz
legturi evidente cu libertatea de exprimare n aspectele active i pasive ale acesteia [40]. Dac
libertatea de ntrunire presupune dreptul indivizilor de a se reuni pentru a participa la o activitate
comun, atunci libertatea de asociere vizeaz prerogativa fiecruia de a forma alturi de alte persoane
o anumit grupare, precum i dreptul de a se afilia unei grupri deja existente.
n esen, jurisprudena contra Moldovei degajat de ctre forul european pe marginea acestor
dou liberti calificate pe de plin se ncadreaz n limitele precedentului judiciar general creat de
Curte pe terenul Conveniei europene, avnd i anumite caractere specifice racordate cadrului social
intern. Remarcm c pn la 01 ianuarie 2015 CEDO a adoptat 13 hotrri n care a constatat
nclcarea de ctre Republica Moldova a drepturilor consfinite de art. 11 al Conveniei [113].
n spea de referin pentru statul nostru n acest domeniu Partidul Popular Cretin
Democrat c. Moldovei [80], Curtea european s-a referit la suspendarea activitii unui
partid politic, partidul reclamant pretinznd nclcarea dreptului su consfinit de art. 11 prin
sanciunile impuse pentru organizarea adunrilor i protestelor neautorizate.

124

n analiza ingerinei reclamate, Curtea n mod special a notat c la momentul


evenimentelor, PPCD era un partid parlamentar de opoziie minoritar, care deinea aproximativ
zece procente din locurile din Parlament, i a organizat adunri de protest mpotriva politii
promovate de guvern, fiindu-i impus sanciunea suspendrii activitii, situaie juridic care
implic motive foarte convingtoare din partea guvernului respondent de a justifica ingerina.
CEDO a subliniat c doar nclcrile foarte grave, precum cele care pun n pericol
pluralismul politic sau principiile democratice fundamentale ar putea justifica suspendarea
activitilor unui partid politic, iar n circumstanele cnd adunrile PPCD au fost totalmente
panice, nu au existat instigri la rsturnarea violent a Guvernului sau orice alte aciuni care ar
submina principiile pluralismului i ale democraiei, nu poate fi n mod rezonabil susinut faptul
c msura aplicat a fost proporional cu scopul urmrit i a reprezentat o necesitate social
imperioas. Mai mult ca att, msura de sancionare aplicat a avut un efect de descurajare
asupra activitii partidului, fiind adoptat nainte de alegerile locale n ar.
n lumina celor enunate, Curtea a decis c ingerina n dreptul partidului reclamant la
libertatea de ntrunire i de asociere a fost vdit disproporional scopului urmrit i lipsit de
necesitate ntr-o societate democrat.
ntr-o alt spe la plngerea aceluiai reclamant Partidul Popular Cretin
Democrat c. Moldovei (no.2) [80], CEDO a analizat problematica mpiedicrii protestelor
panice colective prin refuzul autoritilor de a autoriza desfurarea ntrunirilor pe marginea
unor tematici sensibile la nivel naional.
Evalund ingerina autoritilor n dreptul partidului garantat de art. 11, Curtea a reiterat
pluralismul de idei caracteristic unei societi democratice, rolul esenial al partidelor politice n
funcionarea democraiei, dezbaterea liber n mod public a chestiunilor de interes general.
Racordnd principiile generale enunate circumstanelor din spe, CEDO a conchis
asupra nclcrii dreptului partidului reclamant la libertatea de ntrunire, ingerina operat de
ctre autoritile publice nefiind corespunztoare unei necesiti sociale imperioase i fiind
disproporional n raport cu scopul urmrit de protecie a ordinii publice i mijloacele
utilizate n atingerea scopului respectiv.
Aceleai raionamente au fost dezvoltate de CEDO n spea Roca, Secreanu i alii
c. Moldovei [85], n care reclamanii au pretins c sancionarea lor pentru organizarea i/sau
participarea la adunrile PPCD a constituit o nclcare a dreptului la libertatea de ntrunire
garantat convenional. n definitivarea soluiei finale, Curtea a reiterat c n cauza Partidul
Popular Cretin Democrat c. Moldovei menionat supra, partidul reclamant a fost sancionat
pentru organizarea acestor demonstraii, prin urmare, acuzaiile aduse reclamanilo r care au
125

participat la ntrunirile respective nu pot fi disociate de cele aduse PPCD. n circumstanele


n care reclamanii erau membri i susintori ai PPCD care au organizat i au participat la
adunrile panice ale acestuia, Curtea a ajuns la concluzia c ingerina autoritilor n
libertatea de ntrunire panic nu a fost proporional cu scopul urmrit i nu a corespuns
unei nevoi sociale imperioase, fiind deci arbitrar.
ntr-o alt spe contra statului nostru, i anume Brega c. Moldovei [54] CEDO a
analizat tematica protestelor panice individuale, estimnd dac ingerina autoritilor
naionale prin reinerea reclamantului care protesta de unul singur n faa cldirii guvernului
avnd camera de luat vederi i filmnd colaboratorii forelor de ordine, a fost conform
standardelor degajate n virtutea Conveniei europene.
Dei guvernul a pledat pentru lipsa ingerinei n dreptul reclamantului la libertatea de
ntrunire, deoarece el nu a fost reinut pentru c a protestat, ci doar pentru refuzul su de a se
conforma cerinelor ofierilor de poliie, Curtea a ajuns la o concluzie contrar, determinnd
netemeinicia i disproporionalitatea ingerinei aplicate n dreptul individului garantat de art. 11.
n spea Hyde Park i alii c. Moldovei [159] reclamanii-membri ai organizaiei
neguvernamentale, s-au plns de nclcarea dreptului la ntruniri panice prin refuzul autoritilor
de a autoriza organizarea de proteste n faa Ambasadei Romniei n RM pentru a-i exprima
dezacordul cu politica autoritilor romne fa de studenii moldoveni.
n analiza proporionalitii ingerinei n dreptul reclamanilor la libertatea de ntrunire,
Curtea a reiterat rolul Conveniei europene n promovarea i meninerea valorilor democraiei,
caracteristicile toleranei, pluralismului de idei i liberalismului ntr-o societate democratic.
La cazul speei, Curtea a conchis c motivele nedorinei i netemeiniciei protestului
invocate de ctre autoritile interne n justificarea refuzului, nu sunt relevante i suficiente ntr-o
societate democratic, ingerina necorespunznd unei nevoi sociale imperioase i fiind
disproporional scopului urmrit.
n spea recent Genderdoc-M c. Moldovei [152] organizaia reclamant (a crei activitate
de baz este protecia i asistarea comunitii LGBT) s-a plns de nclcarea dreptului garantat
de art. 11 i art. 14 (interzicerea discriminrii) al Conveniei prin refuzul autoritilor de a
autoriza protestele panice n vederea promovrii adoptrii legii de protecie a minoritilor
sexuale contra discriminrii la nivel intern.
Este de menionat c Guvernul n ultimele observaii adresate Curii a recunoscut
nclcarea art. 11 a Conveniei, ns a negat nclcarea art. 11 combinat cu art. 14. CEDO a notat
c diferena de tratament este discriminatorie dac nu i gsete fundamentare obiectiv i
rezonabil, precum i dac nu urmrete un scop legitim i nu satisface exigena de
126

proporionalitate ntre scopul urmrit i mijloacele antrenate n acest sens, la caz anume
specificul activitii promovate de ctre organizaia reclamant, precum i inteniile sale de a
organiza proteste n susinerea minoritilor sexuale, a stat la baza ingerinei n dreptul ei la
libertatea de ntrunire, ingerina fiind disproporional ntr-o societate democratic.
n general, cu referire la specificul jurisprudenei CEDO pe marginea art. 11 al
Conveniei EDO n speele contra Moldovei, urmeaz s evideniem faptul c din cele 13 de
hotrri de condamnare a statului nostru, 5 hotrri au fost pronunate pe cauzele iniiate la
plngerile organizaiei Hyde-Park.
n concluzie pe marginea analizei jurisprudenei CEDO n speele contra Moldovei
privind drepturile i libertile calificate, urmeaz s conchidem c n pofida ncadrrii depline a
acesteia n jurisprudena general dezvoltat de magistraii europeni pe art.art. 8 9, 10 i 11,
cauzele contra statului nostru denot unele nuane distincte i ridic n faa Curii chestiuni
specifice, esena crora demonstreaz tipologia problemelor cu care se ciocnete Moldova n
asigurarea eficient i practic a respectului drepturilor omului n spaiul naional.
4.2. Principiul proporionalitii i protecia proprietii
Pe marginea art.1 Protocol 1 naltul for de la Strasbourg a dezvoltat n activitatea sa o
jurispruden specific, ns hotrrile pronunate pe marginea speelor contra Republicii
Moldova se ncadreaz pe deplin n ansamblul actelor jurisdicionale adoptate de ctre
contenciosul european n procesul jurisdiciei internaionale; beneficiind de anumite
particulariti de coninut, ele totui nu sunt susceptibile a fi privite altfel dect n contextul
general al soluiilor date de ctre Curte privind protecia garantat de art.1 Protocol 1.
Astfel cum se ntmpl cu marea majoritate a drepturilor materiale garantate de
Convenia european, statul poate restrnge exercitarea dreptului de proprietate, el poate
lipsi un individ de bunurile sale n interesul societii i n condiiile prevzute de lege, sau
adopta astfel de legi pe care le consider necesare pentru a reglementa folosina bunurilor n
conformitate cu interesul general, pentru a asigura plata diferitor amenzi, taxe etc. Altfel
spus, statul se bucur de o marj de apreciere semnificativ n acest sens, care ns este
dublat de controlul jurisdiciei europene.
n contextul dreptului la proprietate, principiul proporionalitii joac un rol deosebit
de important, fiind invocat n procedurile judiciare n care se pune problema prevalenei unui
drept legal fa de un alt drept legal, sau n care disputa privete protecia unui drept privat n
contrapunere cu protecia interesului public. n asemenea situaii, principiul proporionalitii
este acea regul conflictual care determin nclinarea balanei n favoarea uneia dintre pri,
127

fiindu-i premergtoare o veritabil procedura analitic ce nu afecteaz substanial aplicarea


normelor de drept. Proporionalitatea implic existena unui just echilibru ntre interesele
aflate n conflict: cel public i cel privat. Linia de echilibru presupune preo cuparea ca nici
unul dintre interesele implicate n spe s nu beneficieze de o protecie absolut, prin
negarea general a proteciei celuilalt. n orice moment trebuie s existe anumite limite de
protecie pentru fiecare interes implicat n parte, chiar dac limitele respective sunt diferite
ca i ntindere i coninut.
Articolul 1 din Protocolul 1 la Convenia european nglobeaz 3 reguli fundamentale.
n primul rnd, acest articol consacr dreptul la protecia proprietii private deja dobndite,
nereglementnd dreptul de a deveni proprietar. Curtea european a precizat, n multiple
rnduri, c articolul 1 din Protocolul 1 protejeaz bunurile actuale, reale cu alte cuvinte,
bunurile prezente asupra crora o persoan fizic sau juridic exercit efectiv un drept de
proprietate manifestat prin folosin, uz i dispoziie. Noiunea de bun cuprinde bunurile
mobile i imobile, dar i drepturi de crean, drepturi de proprietate intelectual sau drepturi
ce decurg din exercitarea unei profesii, cum ar fi dreptul la clientel etc. n al doilea rnd, el
precizeaz n ce condiii o persoan poate fi privat de proprietate: 1) dac exist o cauz de
utilitate public;
2) dac sunt respectate condiiile ce decurg din legea intern i din principiile generale ale
dreptului internaional.
n al treilea rnd, acest articol dispune c statele pot reglementa folosina bunurilor
conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor sau a altor contribuii sau
a amenzilor.Aceste trei reguli enunate sunt indisolubil legate ntre ele, a doua i a treia
regul privesc cazurile speciale de ingerin n dreptul la respectarea proprietii i trebuie,
aadar, interpretate n lumina dreptului general fixat n regula dinti [11].
Astfel, ingerina este admisibil dac urmrete un scop legitim n interesul societii
i n condiiile cnd exist o legtur de proporionalitate ntre mijloacele utilizate i scopul
urmrit. Un echilibru just trebuie s existe ntre cerinele de interes general al colectivitii i
protecia drepturilor fundamentale ale individului, examinarea existenei unui astfel de
echilibru fiind inerent Conveniei n ansamblul su. Aceasta, probabil, constituie problema
crucial n majoritatea cazurilor [7].
n cauzele contra Moldovei, Curtea a constatat nclcarea dreptului garantat de a art. 1
al Protocolului 1 la Convenia EDO n urmtoarele situaii juridice:

neexecutarea sau executarea tardiv a hotrrilor judectoreti;

casarea neregulamentar a hotrrilor judectoreti;


128

mpiedicarea ilegal a reclamantului de a se folosi de licenele sale sau anularea licenelor;

neacordarea unei pretenii legitime

lipsirea de proprietate.
n perioada 1997-2014 Curtea European a examinat 99 de spee contra Moldovei pe

marginea proteciei proprietii n care a fost constatat nclcarea de ctre statul


respondent a obligaiilor sale [113], marea majoritate a crora se refer la neexecutarea
sau executarea tardiv a hotrrilor judectoreti n urma neexecutrii hotrrilor
judectoreti privind retrocedarea imobilelor naionalizate, plata unor sume de bani,
acordarea spaiului locativ, acordarea unui teren de pmnt, restabilirea la locul de munc,
evacuarea unei persoane din apartamentul reclamanilor, demolarea unei construcii ilegale,
imposibilitii de executare a unei hotrri judectoreti privind plata n favoarea
reclamantului a unei sume de bani de ctre o ntreprindere, n urma lichidrii acestei
ntreprinderi i transferrii proprietii acesteia unei ntreprinderi de stat, fr a plti
datoriile ei, precum i pentru neonorarea obligaiei pozitive a Guvernului de a contribui la
executarea unor hotrri judectoreti pronunate n favoarea reclamanilor privind plata
unor sume de bani de ctre persoane private etc. [39].
De regul, termenul de neexecutare a unei hotrri judectoreti executorii ce
depete 12 luni este considerat de Curte ca fiind nerezonabil. n cauzele moldoveneti n
care Curtea a pronunat, pn la 30 iunie 2008, hotrri de constatare a nclcrii art. 1 al
Protocolului 1 la Convenia European din motivul neexecutrii unei hotrri judectoreti,
termenul de neexecutare a variat ntre 12 luni i 20 de zile (Deordiev i Deordiev c. Moldovei
[61]) i aproape 10 ani (Mizernaia c. Moldovei) [47].
n cauza Deordiev i Deordiev c. Moldovei reclamanii au susinut c hotrrea
judectoreasc definitiv pronunat n favoarea lor a fost executat doar dup o ntrziere
nerezonabil. Ei au declarat c autoritile naionale nu au recunoscut nclcarea Conveniei
i nici nu le-au pltit vreo compensaie pentru executarea ntrziat a hotrrii judectoreti.
n aceast spe, Curtea a considerat c, dei hotrrea judectoreasc relevant a fost pn la
urm executat, Guvernul nu a recunoscut nclcarea i nici nu a oferit o red resare adecvat
pentru executarea ntrziat. n asemenea circumstane, a fost decis c ntrzierea n
executare se datoreaz exclusiv conduitei necorespunztoare a instanelor judectoreti
naionale. Neexecutnd timp de un an i douzeci de zile hotrrea judectoreasc definitiv
pronunat n favoarea reclamanilor, autoritile naionale au nclcat dreptul acestora la un
proces echitabil i i-au mpiedicat s beneficieze efectiv de bunurile lor. Astfel a fost adus

129

atingere neconform dreptului reclamanilor la proprietate, ingerina fiind disproporional i


deci, nelegitim.
Excepie de la regula general jurisprudenial degajat privind limitele rezonabilitii
executrii unei hotrri judectoreti o constituie cauzele Ungureanu c. Moldovei [91] i
Bulava c. Moldovei [55], n care reclamanii s-au plns de neexecutarea timp de 9 luni a
unor hotrri judectoreti cu privire la restabilirea reclamantului la locul de munc i,
respectiv, de neexecutarea timp de 7 luni i 16 zile a unei hotrri judectoreti cu privire la
achitarea salariului. Curtea a menionat c cererile ce privesc restabilirea la locul de munc,
precum i achitarea salariului sunt de o importan crucial pentru reclamani i c ele
trebuie s fie soluionate cu promptitudine. n lumina circumstanelor speelor menionate,
termenii n care hotrrile de judecat au fost executate nu au fost considerai rezonabili n
lumina Conveniei Europene.
Curtea a mai constatat nclcarea art. 1 al Protocolului 1 la Convenie n 3 cauze
moldoveneti Istrate c. Moldovei [68], Mazepa c. Moldovei [75] i Grivneac c. Moldovei
[65] pentru neonorarea obligaiei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor
hotrri judectoreti pronunate n favoarea reclamanilor privind plata u nor sume de bani
de ctre persoane private.
n spea Srbu i alii c. Moldovei [48], reclamanii au pretins c datorit
neexecutrii hotrrilor judectoreti n favoarea lor, ei nu au putut beneficia de bunurile
care le aparin n mod legitim, astfel dreptul lor la protecia proprietii garantat de
articolul 1 al Protocolului 1 la Convenie fiind disproporional nclcat. Curtea a notat c
reclamanii au avut pretenii executorii care au rezultat din hotrrile din 01 august 1997 i
18 august 1997. Prin urmare, rezult c imposibilitatea reclamanilor de a obine executarea
hotrrilor pn la 15 mai 2003 a constituit o ingerin n dreptul garantat la respectarea
bunurilor, aa precum este prevzut n prima propoziie a primului paragraf al articolului 1
al Protocolului 1. Curtea a conchis c prin neexecutarea hotrrilor Judectoriei sectorului
Centru mun. Chiinu rmase definitive, autoritile naionale au mpiedicat reclamanii s
li se plteasc compensaiile corespunztoare i s beneficieze astfel de mijloacele
financiare adjudecate. Guvernul nu a prezentat nici o justificare acceptabil pentru aceast
ingerin, iar Curtea a considerat c lipsa fondurilor n bugetul naional nu constituie o
motivaie adecvat a omisiunii din partea autoritilor naionale.
n cauza Tiberneac c. Moldovei [49] privind neexecutarea hotrrii judectoreti,
Curtea a constatat c o autoritate de stat nu poate invoca lipsa fondurilor ca scuz pentru
neexecutarea unei hotrri judectoreti rmase definitive. Firete, o ntrziere n executarea
130

unei hotrri ar putea fi justificat de careva circumstane speciale concrete, ns, ntrzierea
nu poate s se prezinte astfel nct s prejudicieze chiar substana dreptului la proprietate pe
care l genereaz o crean dobndit n temeiul unei hotrri judectoreti irevocabile
pronunat n favoarea reclamantului. n lumina circumstanelor faptice ale speei,
reclamantul nu trebuia s fie lipsit timp de peste trei ani de posibilitatea de a beneficia de
rezultatul litigiului soluionat pe calea jurisdicional n favoarea sa.
Spre comparaie, n spea Osoian c. Moldovei [186], Curtea de la Strasbourg a decis
c neexecutarea timp de nou luni a unei hotrri judectoreti definitive prin care s -a decis
asupra adjudecrii n favoarea reclamantului a sumei de 13 965 lei, nu poate fi privit ca
nfrngnd principiile incorporate n art. 6 i art. 1 Protocol 1 la Convenie, dreptul
reclamantului la echitatea procedurii i cel la protecia proprietii nefiind nclcat de ctre
autoritile naionale, declarnd n concluzie cererea ca fiind inadmisibil.
Majoritatea nclcrilor constatate prin prisma art. 1 al Protocolului 1 la CEDO, n
urma casrii neregulamentare a hotrrilor judectoreti, au fost generate de admiterea de
ctre instanele de judecat naionale a recursului n anulare al Procurorului General. Totui,
Curtea a pronunat hotrri de condamnare a Moldovei n urma casrii neregulamentare a
hotrrilor judectoreti i din alte motive dect admiterea recursului n anulare . Astfel, n
cauza Popov (no. 2) c. Moldovei [83], forul european a conchis asupra nclcrii art. 1 al
Protocolului 1 la Convenie n urma casrii de ctre Curtea de Apel Chiinu a unei hotrri
judectoreti irevocabile cu privire la retrocedarea unei case naionalizate, care nu a fost
executat timp ndelungat, dup ce neexecutarea hotrrii a fost contestat la Curte i cererea
a fost comunicat Guvernului, n urma admiterii cererii de revizuire a acesteia dup mai mult
de 6 ani, fr a indica motivele nemijlocite ale revizuirii.
n cauza Macovei i alii c. Moldovei [33], Curtea a condamnat Moldova n urma
lipsirii de efecte a hotrrilor judectoreti irevocabile privind obligarea Companiei QBE
ASITO s execute contractele de asigurare cu pensie suplimentar, prin admiterea ulterioar
a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship i a
adoptrii hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie din 11 martie 2002 dup depunerea
demersului n interesul legii al Procurorului General. Curtea European a opinat c dreptul
reclamanilor la pensii viagere obinut n baza hotrrilor irevocabile pronunate n favoarea
lor a constituit o datorie n baza unei hotrri judectoreti, reiternd c o datorie n baza
unei hotrri judectoreti poate fi considerat un bun n sensul articolului 1 al
Protocolului 1. Mai mult ca att, casarea unei astfel de hotrri sau, dup cum este situaia n
aceast cauz, determinarea ineficacitii ei, dup ce aceasta a devenit irevocabil i
131

nesusceptibil recursului, constituie o ingerin n dreptul beneficiarului hotrrii la protecia


proprietii. Chiar dac presupunem c o astfel de ingerin poate fi privit ca servind unui
interes general, Curtea a hotrt c ea nu a fost justificat ntr-o societate democratic,
deoarece nu a fost asigurat un echilibru just ntre interesele implicate.
n spea Istrate c. Moldovei [68] a fost constatat nclcarea dreptului la protecia
proprietii n urma casrii neregulamentare a hotrrii judectoreti pronunat n favoarea
reclamantului privind plata a 1 000 lei moldoveneti de ctre o persoan privat, prin
admiterea cererii de apel de ctre Tribunalul Chiinu peste aproximativ 4 ani. Curtea a
amintit c o pretenie poate constitui un bun n sensul articolului 1 al Protocolului 1 la
Convenie, dac ea este suficient de cert pentru a fi executorie, notnd c reclamantul avea
o pretenie executorie care deriva din hotrrea din 21 iulie 1998 care, dup executarea
parial n anul 2000, a rmas finalmente neexecutat. Rezult c imposibilitatea
reclamantului de a obine executarea hotrrii ntre 2000 i 04 iunie 2002 constituie o
ingerin n dreptul su la protecia proprietii, garantat de prima propoziie a primului
paragraf al articolului 1 al Protocolului 1. Prin lipsa ntreprinderii msurilor necesare pentru
executarea hotrrii din 21 iulie 1998, autoritile Republicii Moldova au mpiedicat
reclamantul s beneficieze sau s se foloseasc de mijloacele financiare adjudecate n
favoarea sa, situaie perpetuat de casarea hotrrii la 11 iunie 2002. innd cont de
constatrile sale cu privire la art.6, Curtea a stabilit c autoritile Republicii Moldova nu au
asigurat un echilibru just ntre interesele reclamantului i celelalte interese impl icate la cazul
speei, existnd o nclcarea a art. 1 Protocol 1 la Convenie.
n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei [78], casarea unei hotrri judectoreti
pronunat n favoarea reclamantului privind plata sumei de 20 000 000 lei moldoveneti de
ctre Ministerul Finanelor, prin redeschiderea procedurilor de ctre Curtea Suprem de
Justiie n urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani i 8 luni de la adoptarea
hotrrii, a fost considerat de Curte ca fiind abuziv. Curtea a ajuns la concluzia c o
datorie n baza unei hotrri judectoreti poate fi considerat posesie n sensul articolului
1 al Protocolului1. Mai mult dect att, casarea unei astfel de hotrri dup ce ea a devenit
irevocabil i nesusceptibil recursului, constituie o ingerin n dreptul beneficiarului
hotrrii judectoreti la protecia bunurilor sale. Curtea a notat c reclamantul a avut o
pretenie executorie conform hotrrii judectoreti din 27 octombrie 1999 care a rmas
neexecutat cel puin pn n luna decembrie a anului 2003. Ca urmare, imposibilitatea
reclamantului de a obine executarea hotrrii judectoreti, n perioada cuprins ntre
limitele temporale februarie 2000 i decembrie 2003, a constituit o ingerin n dreptul su la
132

protecia proprietii. Curtea a stabilit c autoritile moldoveneti nu au asigurat un echilibru


just ntre interesul reclamantului i alte interese implicate, extinzndu-i marja de apreciere
dincolo de limite acceptabile n sens convenional.
Este necesar s scoatem n eviden faptul c problematica neexecutrii sau executrii
tardive a hotrrilor judectoreti rmase definitive i irevocabile, precum i casarea
neregulamentar a hotrrilor, ridic chestiuni att cu privire la art. 1 Protocol 1, ct i mai
ales cu privire la art. 6 1 al Conveniei (dreptul la un proces echitabil), instana european
n prim plan analiznd alegaiile reclamanilor prin prisma echitii procedurii, i, ulterior, n
urma constatrii acesteia ca fiind incompatibil standardelor convenionale, pronunndu-se
i asupra nclcrii pretinse a dreptului la proprietate, stabilind existena acesteia.
Curtea a mai condamnat Moldova n cauze ce vizau fie mpiedicarea ilegal a
reclamantului de a se folosi de licenele sale, fie anularea licenelor reclamantului. Astfel,
n spea Bimer SA c. Moldovei [53], a fost constatat nclcarea art. 1 al Protocolului 1 din
cauza mpiedicrii ilegale a companiei reclamante fondat de investitori strini de a -i folosi
licenele pentru ntreinerea unui bar i magazin duty-free, n urma adoptrii unei decizii de
interzicere a amplasrii localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu
nclcarea prevederilor Legii privind investiiile strine. Curtea s-a pronunat n favoarea
alegaiilor reclamantului, susinnd c nu au existat i nu exist n continuare indicii care ar
sugera c au nclcate ntr-un fel sau altul legea de ctre ntreprinderea reclamant sau c
aceasta a fost suspectat de comiterea abaterilor fiscale sau de alt natur n le gtur cu
desfurarea afacerii sale duty-free. Dup cum a fost menionat n hotrrea Curii de Apel,
articolul 40 al Legii privind investiiile strine permitea ntreruperea forat a activitilor
unei ntreprinderi cu investiii strine doar prin decizia Guvernului Republicii Moldova sau a
instanei judectoreti competente, ns decizia n cauz nu coninea nicio referire la
asemenea nclcri comise de reclamant i nu era bazat pe nicio decizie sau hotrre de
acest fel. Potrivit jurisprudenei constante a Curii, paragraful doi al art. 1 Protocol 1 la
Convenie trebuie examinat n lumina principiilor generale enunate n prima propoziie, i el
cere respectarea unui echilibru just ntre cerinele intereselor generale ale societii care sunt
satisfcute prin msura n cauz i drepturile fundamentale ale persoanelor care sunt afectate
prin msura contestat aplicat. La stabilirea faptului dac exist un echilibru just, Curtea
recunoate c statul se bucur de o marj larg de apreciere att privind alegerea mijloacelor
de implementare, ct i privind evaluarea faptului dac consecinele implementrii acestor
msuri sunt justificate n interes general de scopul realizrii obiectului legii n cauz.
Echilibrul necesar ns nu va fi constatat dac persoana vizat trebuie s suporte o sarcin
133

individual excesiv. Existena sau lipsa clauzelor compensatorii n legislaia relevant


poate fi un factor important la aprecierea faptului dac msura contestat respect echilibrul
just necesar i, n special, dac aceasta impune reclamantului o sarcin disproporionat.
n cauza Megadat.com SRL c. Moldovei [46], Curtea a subliniat c, potrivit
jurisprudenei sale, sistarea licenei de administrare a unei afaceri constituie o ingerin n
dreptul la respectarea bunurilor, garantat de articolul 1 al Protocolului 1 la Convenie. Curtea
a ajuns la concluzia c msurile aplicate fa de compania reclamant au fost att de severe,
nct compania, care era cea mai mare din Moldova n domeniul comunicaiilor prin internet,
a fost nevoit s-i nceteze afacerea i s nstrineze proprietatea peste doar cteva luni.
Msurile au avut efecte nu doar pentru viitor, ci au fost aplicate i retroactiv, astfel
determinnd sanciuni i pornirea investigaiilor de ctre diferite autoriti de stat, cum ar fi
Inspectoratul Fiscal i Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. Curtea
a statuat c nu a fost demonstrat faptul urmririi de ctre autoritile publice a unor politici
veritabile i consecvente atunci cnd au invalidat licenele companiei, n urma crora aceasta
a fost chiar nevoit s-i nceteze activitatea, aceast consecin fiind una prea sever la
cazul speei. Astfel, msurile luate de Guvern au fost disproporionale i s-au soldat cu
nclcarea vdit i grav a dreptului la proprietate al ntreprinderii reclamante.
Subliniem c n hotrrea din 08 aprilie 2008 prin care a fost constatat nclcarea art.
1 Protocol 1 la Convenie, Curtea nu a considerat necesar s se expun asupra satisfaciei
echitabile, considernd c aceasta ine de o soluionare ulterioar n baza unei hotrri de
prestare separate, iar prin hotrrea sa din 17 august 2011 [118] a radiat cererea de pe rol,
prile ajungnd la o reglementare amiabil a chestiunii respective, guvernul lundu-i
angajamentul s plteasc n favoarea reclamantului suma de 120 000 Euro cu titlu de
satisfacie echitabil i 10 000 Euro costuri ui cheltuieli.
n spea Bercut SRL c. Moldovei [117], reclamantul companie care, ncepnd cu
1995, printre altele, administreaz o coal de oferi, dispunnd de licena necesar eliberat
n acest scop de ctre autoriti, s-a plns c retragerea licenei de administrare a colii de
oferi, astfel fiindu-i nclcat dreptul la respectul proprietii garantat de art. 1 Protocolul 1 la
Convenie. Guvernul a declarat c retragerea licenei companiei reclamante a constituit o
ingerin n exercitarea dreptului de proprietate, aceasta fiind disproporionat i lipsit de
necesitate ntr-o societate democratic. Prin urmare, Guvernul expres a acceptat c a avut loc
o nclcare a art. 1 Protocolului 1. Curtea a recunoscut n unanimitate nclcarea dreptului la
proprietate, referindu-se la cauza Megadat.com SRL c. Moldovei (hotrrea din 08 aprilie
2008), unde n circumstane similare a ajuns la o concluzie identic.
134

Curtea a constatat nclcarea dreptului la protecia proprietii n urma neacordrii


unei pretenii legitime n multiple cauze, precum Cazacu c. Moldovei [56], n care a estimat
refuzul instanelor de judecat naionale de a acorda reclamantului compensaii de concediere
care i se cuveneau potrivit legislaiei muncii. Curtea a reiterat c prima i cea mai important
cerin a art. 1 al Protocolului 1 este c orice ingerin a autoritii publice n dreptul de
proprietate trebuie s fie legal: a doua propoziie din primul paragraf autorizeaz privarea
de proprietate doar n condiiile prevzute de lege, iar al doilea paragraf recunoate dreptul
statelor de a reglementa folosina bunurilor prin adoptarea legilor. Ba mai mult, supremaia
legii, unul din principiile fundamentale ale unei societi democratice este inerent tuturor
articolelor inserate n Convenie i chiar spiritului tratatului european. Curtea a notat n
lumina circumstanelor speei c toi angajatorii din Republica Moldova erau obligai prin
lege s acorde compensaii de concediere persoanelor la eliberarea lor din funcie. Instanele
de judecat naionale nu s-au referit la nicio prevedere legal sau alte circumstane, care s
permit a derogare de la aceast regul n cauza analizat, limitndu-i argumentarea la
stabilirea faptului omisiunii angajatorului de a se conforma unei prevederi legale imperative.
Curtea a stabilit c refuzul instanelor de judecat naionale de a admite preteniile
reclamantului nu a fost unul legitim i conform sensului art. 1 al Protocol 1, i, prin urmare, a
fost incompatibil cu dreptul reclamantului la protecia proprietii. Aceast concluzie n fapt
a exclus necesitatea de a stabili de ctre forul internaional dac la situaia din spe a fost
asigurat un echilibru just ntre interesul general ocrotit i cerina de a proteja drepturile
fundamentale ale unei persoane individuale.
n spea Dolneanu c. Moldovei [63], din cauza neachitrii timp de mai mult de 6 ani a
compensaiilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul
potrivit Hotrrii Parlamentului nr. 201 din 1994, Curtea a considerat c omisiunea de a plti
vreo compensaie timp de aproximativ ase ani dup depunerea cererii n acest sens, urmat
de omisiunea de a plti partea mai mare din compensaie timp de nc aproximativ patru ani,
a constituit o ingerin disproporional n drepturile garantate de art. 1 Protocol 1 la
Convenie. Curtea a reiterat c prima i cea mai important cerin prevzut de articolul 1 al
Protocolului 1 este c orice ingerin a unei autoriti publice n dreptul la protecia
proprietii trebuie s fie legal; de asemenea, supremaia legii, unul din principiile
fundamentale ale unei societi democratice, este inerent tuturor articolelor din Convenie,
inclusiv i proteciei proprietii. Prin urmare, chestiunea dac a fost asigurat un echilibru
just ntre cerinele interesului general al comunitii i cerinele proteciei drepturilor
fundamentale ale unei persoane, devine relevant numai odat ce a fost stabilit faptul c
135

ingerina a ntrunit cerina cu privire la legalitate i nu a fost arbitrar. n aceast cauz,


instanele judectoreti au stabilit expres c ingerina n dreptul reclamantului a fost ilegal,
deci i incompatibil cu dreptul la protecia proprietii. Aceast concluzie a nlturat
necesitatea de a stabili dac a fost asigurat un echilibru just ntre cerinele interesului general
al comunitii i cele ale proteciei drepturilor fundamentale ale persoanei. Dar magistraii
europeni au subliniat c, dei instanele judectoreti au recunoscut o nclcare a drepturilor
reclamantului la proprietate, acestea nu i-au acordat nicio compensaie pentru prejudiciul
cauzat de plata ntrziat a banilor la care el avea dreptul, aceasta nembrcnd forma unei
redresri suficiente pentru reclamant, el continund s sufere consecinele nclcrii
drepturilor sale garantate.
n spea Balan c. Moldovei [52], n urma refuzului instanelor de judecat naionale de
a acorda reclamantului compensaii pentru nclcarea dreptului su la proprietate
intelectual, Curtea a considerat c reclamantului trebuia s-i fi fost cauzat un prejudiciu ca
urmare al nclcrii drepturilor sale asupra fotografiei fcute de el i al refuzului instanelor
judectoreti naionale de a-i acorda compensaii pentru aceast nclcare, avnd n vedere
mai cu seam faptul c fotografia a fost reprodus la scar larg, n pofida faptului c
autoritile cunoteau caracterul ilegal al unei astfel de valorificri. Mai mult, Curtea a
constatat c suma acordat reclamantului din anul 1999 l-a compensat doar pentru nclcarea
drepturilor sale comis nainte de iniierea procedurilor din anul 1999, i nu pentru
valorificarea ulterioar a fotografiei fcute de el. Astfel, instanele judectoreti naionale nu
au respectat un echilibru just ntre interesele comunitii i cele ale reclamantului,
impunndu-i acestuia o povar individual i excesiv, neconform standardelor europene
relevante.
Dac ne referim la jurisprudena contra Moldovei pe marginea problematicii lipsirii
sau privrii de proprietate, amintim spea Dacia SRL c. Moldovei [60], unde n rezultatul
anulrii privatizrii hotelului Dacia, reclamantul a fost lipsit de proprieta tea sa asupra
hotelului i a terenului aferent, fr a-i fi acordate compensaii suficiente. Curtea a ajuns la
concluzia c n urma mai multor hotrri judectoreti n aceast cauz reclamantul i -a
pierdut proprietatea asupra hotelului su i a lotului de pmnt pe care este situat acesta,
precum i diferite investiii legate de hotel i a primit, n schimb, doar preul iniial al
hotelului. n aceste circumstane, a avut loc o ingerin n drepturile de proprietate ale
reclamantului, care trebuie considerat ca o lipsire de proprietate fa de care se aplic, prin
urmare, cea de-a doua regul a art. 1 al Protocol 1 la Convenie. Curtea a menionat c o
lipsire de proprietate poate fi justificat dac se dovedete c aceasta este, inter alia, n
136

interes public i n condiiile prevzute de lege. Mai mult, orice ingerin n dreptul de
proprietate trebuie, de asemenea, s corespund cerinei de proporionalitate. Dup cum
Curtea a declarat, n mod repetat, trebuie de asigurat un echilibru just ntre ceri nele
interesului general al comunitii i cerinele proteciei drepturilor fundamentale ale
persoanei, gsirea unui astfel de echilibru just fiind inerent ntregii Convenii. n aceste
circumstane, avnd n vedere, n special, c iregularitile n privatizarea hotelului au fost de
natur formal i nu erau imputabile ntreprinderii reclamante, i chiar prezumnd faptul c
lipsirea acesteia de proprietate putea fi dovedit ca fiind n interes public, Curtea a hotrt c
a fost nclcat echilibrul just i c ntreprinderea reclamant a purtat i continu s poarte o
povar individual excesiv, nefiind respectat principiul proporionalitii ntre mijloacele
antrenate de ctre autoriti i scopul final atins n contextul privrii de proprietate.
n spea Ipteh SA i alii c. Moldovei [160] reclamanii s-au plns c hotrrile
judectoreti prin care aciunea Procurorului General n vederea anulrii privatizrii a fost
admis, a avut ca rezultat imixtiunea n dreptul lor la exercitarea nengrdit a dre ptului de
proprietate, garantat de art.1 din Protocolul 1 la Convenia European. Guvernul a contestat
afirmaia reclamantului i a susinut c privatizarea din 1999 s-a efectuat cu nclcarea grav
a legislaiei i, n consecin, nu a avut loc nclcarea pretins. Curtea la rndul ei, dat fiind
jurisprudena notorie degajat n aceast privin, a considerat c reclamanii au deinut un
bun n sensul art. 1 din Protocolul 1. Cum a fost i n cauza Dacia SRL, instanele naionale
nu au prezentat nici o justificare plauzibil pentru a argumenta necesitatea i oportunitatea la
caz a ingerinei n drepturile companiei reclamante, fiind deci o nclcare a prevederilor
convenionale pertinente. Astfel aciunile ntreprinse de guvern nu corespund principiului
legalitii i proporionalitii, deoarece nu a fost stabilit o baz legal suficient pentru a
anula privatizarea bunului n cauz.
Analiznd jurisprudena degajat de naltul for european n speele contra Moldovei
pe marginea proteciei proprietii, urmeaz s conchidem c principiul proporionalitii are
un rol semnificativ n estimarea corespunderii ingerinei autoritilor naionale n exerciiul
nengrdit al dreptului consfinit la proprietate cu standardele europene relevante. Scopul
principiului proporionalitii este de a garanta protecia dreptului la proprietate al
persoanelor fizice i juridice de orice abuzuri i ilegaliti din partea statului. Astfel, statul
trebuie s dispun de motive ntemeiate pentru a pune n funciune orice ingeri n privind
dreptul la proprietate, aceasta urmnd a fi nu doar legal i urmrind un scop legitim de
protecie a interesului general, dar i necesar n vederea atingerii acelui scop i n acelai

137

timp rezonabil i proporional, adic cel mai bine plasat s asigure un echilibru just ntre
interesele general i individual implicate la caz.
Numai atunci cnd sunt ndeplinite toate condiiile nscrise n art. 1 Protocol 1 privitoare
la privarea de proprietate sau la atingerea folosinei bunului i se degaj ideea c totui se pune o
problem referitoare la compatibilitatea msurii incriminate cu nsi necesitatea proteciei
dreptului reclamantului la respectarea bunurilor sale, Curtea va analiza ndeplinirea condiiei
proporionalitii, adic a justului echilibru ntre interesele n prezen [3].
Dei cum am menionat supra, principiul proporionalitii n lumina speelor contra
Moldovei pe marginea proteciei proprietii prezint unele particulariti care n mod
indubitabil probeaz existena situaiilor specificului naional, ntotdeauna analizat foarte
atent de ctre magistraii de la Strasbourg, el nu poate fi privit izolat n exclusivitate prin
prisma jurisprudenei degajate contra Moldovei, ncadrndu-se pe deplin n cadrul
jurisprudenial european larg configurat n baza limitelor proteciei instituite de Curte cu
privire la art.1 Protocol 1 la Convenia European, fiind imposibil i nerezonabil separarea
total a cererilor contra statului nostru de cele ndreptate mpotriva altor state -membre ale
Consiliului Europei.
4.3. Principiul proporionalitii i aprarea drepturilor de natur procedural
Dei aplicabilitate cea mai larg principiul proporionalitii a dobndit -o anume cu
privire la cauzele n care se reclam nclcarea drepturilor i libertilor calificate i a
dreptului la proprietate, drepturile de natur procedural garantate de art. 5 (dreptul la
libertate i la siguran) i art. 6 (dreptul la un proces echitabil), de asemenea pot ridica unele
chestiuni specifice pe terenul exigenei de proporionalitate.
Dreptul la libertate i la siguran (art. 5 din Convenia EDO)
Astfel, n sensul art. 5 din Convenie, oricare privare de libertate nu este susceptibil
de a fi calificat ca fiind necesar cu excepia dac satisface condiia nevoii sociale
imperioase i este proporional scopului urmrit, altfel detenia fiind una arbitrar i
contrar standardelor din Convenie. Chiar dac exigena necesitii nu a fost consacrat
expres n textul art. 5 1, acest fapt nu i exclude relevana n interpretare [213].
n fapt, cele mai multe hotrri de condamnare contra Moldovei pn la 01 ianuarie
2013 CEDO a pronunat anume pe marginea drepturilor de natur procedural 60 privind
art. 5 i, respectiv, 106 privind art. 6 din Convenia european, ceea ce de principiu este
habitual, n situaia n care anume dreptul la libertate i la siguran i acela la un proces
echitabil cel mai des sunt pretinse a fi nclcate n faa instanei contenciosului european.
138

Cu referire la art. 5 din Convenie, n mod special exigena proporionalitii impune


respectarea unui echilibru just ntre necesitatea aplicrii msurii deteniei date fiind
circumstanele cauzei n vederea proteciei unui interes general, i importana deosebit a
dreptului fundamental al individului la libertate. Testul de proporionalitate pe marginea art. 5 n
jurisprudena degajat de forul european i gsete reflectare sub denumirea de testul Labita [168],
care presupune c rezonabilitatea deteniei nu poate fi privit in abstracto, fiind necesar analiza
ansamblului particularitilor specifice ale speei n vederea gsirii unui echilibru just ntre interesul
public de aplicare a msurii deteniei i cel individual de meninere a subiectului n libertate. Dei
persistena unei suspiciuni rezonabile precum c persoana arestat ar fi comis o infraciune este o
condiie sine qua non pentru legalitatea deteniei continue, dup o anumit perioad de timp, acest
lucru nu mai este suficient, autoritile naionale urmnd a prezenta de fiecare dat argumente
relevante, suficiente i convingtoare n vederea autorizrii prelungirii deteniei.
n spea de referin privind statul nostru arban c. Moldovei [88], reclamantul s-a referit la
ilegalitatea arestrii preventive i prelungirii acesteia, i anume a pretins c deciziile prin care s-a
ordonat arestarea sa preventiv i prelungirea ei, la fel ca i deciziile cu privire la cererile habeas
corpus, nu au fost bazate pe motive suficiente i relevante n nclcarea art. 5 3 i 5 4. n
definitivarea raionamentului su cu privire la pretinsa nclcare, Curtea a reiterat c conform art. 5
3 al Conveniei, o persoan acuzat de svrirea unei infraciuni trebuie s fie ntotdeauna eliberat
n cursul procedurii, cu excepia cazului cnd statul poate dovedi c exist motive relevante i
suficiente care s justifice detenia continu a persoanei. Mai mult ca att, instanele judectoreti
naionale trebuie s examineze toate faptele n favoarea sau defavoarea existenei unei necesiti
publice stringente, care ar justifica, lund n consideraie principiul prezumiei nevinoviei, o abatere
de la regula respectrii libertii individuale a persoanei i s le indice n deciziile lor cu privire la
cererile de eliberare, iar justificarea pentru orice perioad de detenie, indiferent de ct e de scurt,
trebuie s fie, n mod convingtor, demonstrat de ctre autoritile naionale.
La cazul speei, CEDO a subliniat c n cursul procedurilor interne, reclamantul a
prezentat mai multe motive n justificarea eliberrii sale din custodie provizorie, precum:
nempiedicarea urmririi penale privind infraciunile imputabile, caracterul ireproabil al
comportamentului su fa de autoriti, prezena familiei i bunurilor pe teritoriul RM,
disponibilitatea terelor s ofere garanii pentru eliberarea reclamantului, consimmntul de
a preda paaportul internaional n vederea garantrii aflrii sale continue pe teritoriul
naional; care ns nu au fost evaluate n nici un mod de ctre instanele judectoreti n
autorizarea prelungirii arestului preventiv, fiind aparent tratate ca fiind irelevante. Mai mult
dect att, argumentele invocate n justificarea deteniei continue au fost de natur formal i
139

abstract, fiind preluate din textul normelor pertinente fr a fi aplicate cauzei prezente,
existnd deci o nclcare a art. 5 3 pe terenul absenei de motive relevante i suficiente care
s fundamenteze prelungirea deteniei reclamantului.
n cauza Stici c. Moldovei [87], reclamantul a susinut c, de la expirarea, la 14 august 2004, a
termenului ultimei ncheieri judectoreti prin care s-a autorizat arestarea sa preventiv, nicio alt
decizie judectoreasc nu a autorizat detenia sa ulterioar, precum i lipsirea sa de libertate nu a fost
motivat suficient de ctre instanele judectoreti, astfel detenia sa fiind una arbitrar. CEDO a
analizat motivele invocate de ctre autoriti pentru plasarea reclamantului n detenie provizorie
pentru o perioad mai lung de doi ani, i a constatat c acestea s-au limitat la parafrazarea normelor
de procedur penal pertinente fr a fi aplicate circumstanelor specifice ale cauzei, precum i a
elucidat faptul c instanele interne nu au reacionat n nici un mod la argumentele reclamantului i
aprtorului acestuia privind eliberarea sa din arest provizoriu. n concluzie, Curtea a conchis c
autoritile au omis s prezinte motive relevante i suficiente care s rspund necesitii sociale
imperioase de a plasa n continuu reclamantul n custodie preventiv, nclcnd astfel dreptul
garantat la libertate i la siguran.
ntr-o alt spe Istratii i alii c. Moldovei [69] reclamanii au pretins c deciziile prin
care s-a dispus detenia preventiv i prelungirea acesteia nu s-au bazat pe motive relevante
i suficiente, fiind contrare standardelor minime recunoscute n virtutea Conveniei EDO. n
formularea soluiei finale pe marginea alegaiilor respective, Curtea a reiterat c persistena
unei suspiciuni rezonabile precum c persoana arestat a comis o infraciune este o condiie
sine qua non pentru legalitatea deteniei continue, dar, dup o anumit perioad de timp,
acest lucru nu mai este suficient. n asemenea cazuri, urmeaz s se stabileasc dac celelalte
temeiuri invocate de ctre autoritile judiciare continu s justifice lipsirea de libertate.
Atunci cnd aceste temeiuri sunt relevante i suficiente, rolul Curii este s se asigure c
autoritile naionale competente au dat dovad de o diligen deosebit pe parcursul
desfurrii procedurilor.
Evalund suportul probatoriu prezent din spe, CEDO a conchis c instanele interne
au omis s prezinte argumente relevante i convingtoare care s probeze necesitatea
deteniei provizorii continue, aceasta fiind una disproporional i arbitrar, n nclcarea
angajamentelor puse n sarcina statului n virtutea Conveniei europene pe terenul art. 5 3.
De asemenea, n spea dat, reclamanii s-au plns de ingerina administraiei izolatorului de
detenie provizorie n dreptul lor de a comunica n condiii de confidenialitate cu avocaii, declarnd
c ei au putut s vorbeasc cu aprtorii lor doar printr-un perete de sticl cu guri care, datorit
acusticii rele, i impunea s strige, astfel crendu-se riscul de a fi ascultai de angajaii CCCEC i de
140

ali deinui. CEDO a considerat oportun s se pronune pe marginea alegaiilor pretinse n lumina art.
5 4 din cauza c spea a ridicat chestiuni privind legalitatea deteniei reclamanilor i a argumentrii
juridice a acestei detenii, condiiile inadecvate ale ntrevederilor ntre avocai i clieni fiind
reclamate n faa instanelor naionale, care le-au considerat legitime. i anume Curtea a decis s
evalueze legalitatea i proporionalitatea ingerinei n dreptul la aprare al reclamanilor. Analiznd
argumentele de securitate invocate de guvern n fundamentarea ingerinei respective, Curtea a
conchis asupra caracterului nentemeiat i neconvingtor al acestora, chiar n situaii excepionale
cnd ar putea fi justificat supravegherea ntrevederilor dintre avocat i client, este absolut suficient
supravegherea vizual, dar nu i sonor a discuiilor purtate ntre acetia. ntr-un final, forul
contenciosului european a hotrt asupra nclcrii art. 5 4 de ctre statul respondent,
afectarea dreptului la aprare al reclamanilor-deinui plasai ntr-o custodie nelegitim
nefiind bazat pe careva motive relevante i convingtoare contrar exigenei de necesitate i
proporionalitate a ingerinei autoritilor statale.
n spea Muuc c. Moldovei [77], suplimentar la principiile generale menionate supra
privind proporionalitatea plasrii individului n detenie provizorie i autorizarea prelungirii
acesteia, Curtea a reiterat c art. 5 al Conveniei face parte din prima categorie de drepturi
fundamentale, care protejeaz securitatea fizic a persoanei, i, prin urmare, importana lui
este suprem; scopul de baz al acestui articol este de a preveni lipsirea arbitrar i
nejustificat de libertate a persoanei, prezumia fiind n favoarea eliberrii. Mai mult ca at t,
o persoan acuzat de svrirea unei infraciuni trebuie s fie ntotdeauna eliberat n cursul
procedurii, cu excepia cazului cnd statul poate dovedi c exist motive relevante i
suficiente care s justifice detenia ei continu, justificarea pentru orice perioad de detenie,
indiferent de ct e de scurt, urmnd a fi demonstrat n mod convingtor de ctre autoriti.
Aplicabilitatea principiilor respective a fost demonstrat de ctre CEDO i n spea
recent Feraru c. Moldovei [149], analiznd legalitatea deteniei reclamantului, bnuit de
escrocherie i plasat n custodie provizorie. n mod special, Curtea a reiterat necesitatea
constatrii de motive relevante i suficiente care s justifice detenia unei persoane. Forul a
notat c la cazul speei infraciunea n comiterea creia a fost bnuit reclamantul era una mai
puin grav, suma pretins de ctre victim la momentul autorizrii plasrii n detenie a fost
deja achitat, reclamantul a avut la ntreinere copii minori, circumstane n care co ntinua
detenie a acestuia nu a fost necesar, fiind posibil aplicarea altor msuri de siguran mai
puin severe, fiind deci o nclcare a art. 5 din Convenie.
Dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Convenia EDO)

141

Cu referire la art. 6 din Convenie care consacr dreptul la un proces echitabil,


urmeaz s evideniem faptul c de cele mai dese ori regula proporionalitii i gsete
aplicabilitate pe terenul rezonabilitii termenului procesului civil sau penal.
Astfel, n situaiile n care CEDO decide dac autoritile naionale i-au ndeplinit n
mod corelativ obligaiunile pozitive asumate n virtutea standardelor convenionale privind
termenele de examinare a unei cauze civile sau penale, precum i cele de executare a unei
hotrri definitive adoptate, n joc se impun anumite reguli ale proporionalitii.
Spre exemplu, n spea de referin n materia duratei procedurilor judiciare n materie civil
Cravcenco c. Moldovei [59], CEDO a notat c rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie evaluat
n lumina circumstanelor cauzei, innd cont de urmtoarele criterii: complexitatea cauzei,
comportamentul reclamantului i al autoritilor relevante i importana cauzei pentru reclamant.
Evalund fiecare criteriu n lumina faptelor din spe, Curtea a conchis c lund n consideraie
perioadele de inactivitate nejustificate ale instanelor de judecat, durata total a procedurilor ntr-un
litigiu privind reintegrarea n serviciu i miza pentru reclamant, precum i conduita diligent a
reclamantului la caz, limitele temporale de examinare a pricinii civile de peste nou ani au fost
excesive i contrare standardelor prescrise de art. 6 din Convenie.
n genere, forul de la Strasbourg alteori analizeaz o oarecare ecuaie de proporionalitate
ntre conduita reclamantului i conduita autoritilor naionale, estimnd obiectiv specificul
acestora i adoptnd raionamentul final de constatare a nclcrii/nenclcrii, n dependen de
faptul dac autoritile de resort satisfac sau nu exigenele jurisprudenei degajate i dac
reclamantul d dovad de minimul de diligen; ntrzierile care se incumb autoritilor
naionale fiind susceptibile s antreneze nclcarea Conveniei europene[18].
Spre comparaie, n spea recent Struc c. Moldovei [200], Curtea a conchis c termenul
general relativ scurt al procedurilor de trei ani i zece luni la examinarea cauzei n trei grade de
jurisdicie cu adoptarea unei hotrri irevocabile, complexitatea cauzei, precum i stabilirea de
satisfacie la nivel intern, condiioneaz imposibilitatea stabilirii disproporionalitii termenelor
procedurilor jurisdicionale, precum i constatrii nclcrii de ctre statul respondent a art. 6 1.
ntr-o alt spe de referin privind executarea hotrrilor judectoreti Prodan c.
Moldovei [84], Curtea a evaluat neexecutarea hotrrilor judectoreti n favoarea reclamantei
rmase definitive, conchiznd asupra nclcrii art. 6 din Convenie, perioada continu de
neexecutare de peste cinci ani nefiind una rezonabil i aducnd atingere nsi esenei dreptului
la tribunal garantat, care devine ineficient dac o decizie definitiv nu i gsete proporional
transpunere n mod practic. De asemenea, unele aspecte ale proporionalitii i gsesc reflectare
n materia dreptului la un tribunal garantat de art. 6 1 din Convenia EDO.
142

Astfel, n spea Malahov c. Moldovei [72], CEDO a reiterat c dreptul individului la o


instan nu este absolut, el poate fi prin natura sa supus limitrilor, deoarece dreptul de acces,
prin sine, cere reglementare din partea statului; garantnd prilor n litigiu un drept efectiv de
acces la o instan care s hotrasc asupra drepturilor i obligaiilor lor cu caracter civil, acord
statului dreptul de a alege liber mijloacele care s fie utilizate n acest scop, dei Statele
Contractante se bucur de o anumit marj de apreciere n acest sens, decizia final privind
respectarea prevederilor Conveniei i aparine anume Curii.
n spea Clionov c. Moldovei [58], reclamantul a alegat nclcarea dreptului la tribunal ca
rezultat al refuzului Curii Supreme de Justiie de a examina recursul su pe motiv de neplat a taxei
de stat. CEDO a considerat c instituirea unei interdicii de blanchet la acordarea scutirilor de la
plata taxei de stat, coninut n textul normelor legale aplicabile, ridic n sine o chestiune prin prisma
articolului 6 1 al Conveniei, imixtiunea autoritilor fiind disproporional exigenelor unei justiii
eficiente i contrar standardelor unei societi democratice. Aceleai concluzii au fost formulate de
Curte pe marginea speelor Istrate (no. 2) [68], i Tudor-Comer c. Moldovei [67]. n esen,
ngrdirea dreptului la un tribunal trebuie s se conformeze a trei principii, i anume: s urmreasc
un scop legitim, s nu afecteze nsi substana dreptului, s fie asigurat un raport rezonabil de
proporionalitate ntre scopul urmrit i mijloacele antrenate n vederea realizrii acestuia [40],
principiului proporionalitii revenindu-i un rol de a contrabalansa interesele concurente de garantare
a justiiei i neautorizare a exercitrii abuzive a dreptului individual de acces la justiie.
n lumina celor enunate, urmeaz s subliniem n mod distinct faptul c aplicarea
principiului proporionalitii n materia proteciei drepturilor de natur procedural de cele mai
dese ori ridic chestiuni privind legalitatea deteniei provizorii n lumina art. 5, rezonabilitatea
termenului procesului i limitarea dreptului la tribunal n lumina art. 6.

4.4. Concluzii la capitolul 4


n urma analizei aplicrii principiului proporionalitii n speele Curii Europene a
Drepturilor Omului contra Moldovei, am degajat un ir de concluzii specifice, i anume:
1) Principiul proporionalitii are un rol semnificativ n estimarea corespunderii ingerinei
autoritilor naionale n exerciiul nengrdit al drepturilor i libertilor consfinite cu
standardele europene relevante. Scopul principiului proporionalitii este de a garanta protecia
drepturilor convenional garantate ale persoanelor fizice i juridice de orice abuzuri i ilegaliti
din partea statului. Astfel, autoritile statale trebuie s dispun de motive ntemeiate, relevante i
convingtoare pentru a pune n funciune orice ingerin privind dreptul la libertate i la
siguran, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieii private i de familie,
143

libertatea de gndire, de contiin i de religie, libertatea de exprimare, libertatea de ntrunire i


de asociere, dreptul la proprietate, aceast ingerin urmnd a fi nu doar legal i avnd un scop
legitim de protecie a interesului general, dar i necesar n vederea atingerii acelui scop i n
acelai timp rezonabil i proporional, adic cel mai bine plasat s asigure un echilibru just
ntre interesele concurente general i individual implicate la caz.
2) innd cont de faptul c Convenia EDO a fost ratificat de Republica Moldova prin
Hotrrea Parlamentului nr. 1298 la 24 iulie 1997 i a intrat n vigoare la 21 august 1998 [20], iar
prima hotrre de condamnare a statului nostru a fost pronunat la 13 decembrie 2002 pe marginea
speei menionate Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei, timp de peste 11 ani Curtea european a
reuit s dezvolte o jurispruden particular i inedit cu referire la RM. Au fost instituite standarde
clare i imperative n vederea proteciei n fapt i n drept a drepturilor i libertilor fundamentale la
nivel naional, n cadrul jurisprudenei degajate aplicarea principiului proporionalitii i-a gsit o
reflectare specific de nuanare a problemelor juridice semnificative puse n faa autoritilor
naionale care spre un mare regret de cele mai dese ori nu dau dovad de diligen, profesionalism i
cunotine necesare soluionrii acestora i nu asigur dect respectarea iluzorie a drepturilor omului.
3) Dei principiul proporionalitii n lumina speelor contra Moldovei prezint unele
particulariti care n mod indubitabil probeaz existena situaiilor specificului naional, ntotdeauna
analizat foarte atent de ctre magistraii de la Strasbourg, el nu poate fi privit izolat n exclusivitate
prin prisma jurisprudenei degajate exclusiv contra statului nostru, ncadrndu-se pe deplin n cadrul
jurisprudenial european larg configurat n baza limitelor proteciei instituite de Curte n baza
Conveniei Europene, fiind imposibil i nerezonabil separarea total a cererilor contra statului
nostru de cele ndreptate mpotriva altor state-membre ale Consiliului Europei.
4) Jurisprudena CEDO n speele contra Moldovei privete chestiuni juridice destul de simple
i habituale, fiind rare cazurile cnd aplicabilitatea principiului proporionalitii este susceptibil de a
fi evaluat n lumina unor circumstane cu totul excepionale ale speei deferite spre soluionare.
Condamnrile statului nostru pe terenul exerciiului proporionalitii ingerinei demonstreaz faptul
necunoaterii mecanismelor Conveniei EDO. Faptul c principiul proporionalitii i parametrii si
de aplicabilitate nu sunt expres fixai n Convenie, nu convinge judectorul naional s-l aplice
reieind din degajrile jurisprudenei CEDO. Mai mult, autoritile naionale, n special magistraii,
nu au deprinderi profesionale n enunarea raionamentelor lor, s fac testul proporionalitii, astfel
ingerina, fiind legitim i urmrind un scop legitim, de cele mai dese ori n speele contra Moldovei,
nu este proporional acestui scop, i prin urmare, nu este necesar ntr-o societatea democratic. n
consecin, multiple condamnri din partea CEDO ar fi fost evitate dac judectorul naional, n
cadrul epuizrii cilor de recurs interne ar fi fcut uz de principiul proporionalitii.
144

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Demersul

tiinific

vizeaz

cercetarea

multidimensional

aplicabilitii

principiului

proporionalitii de ctre CEDO n stabilirea soluiilor finale pe marginea cauzelor naintate pentru
instaurarea echilibrului just ntre multitudinea intereselor concurente implicate pentru

asigurarea

supremaiei valorii umane i a ordinii de drept n spaiul pan-european.


1) n accepiune clasic, principiul proporionalitii poate fi definit ca o norm obligatorie aplicabil n
scopul asigurrii unui just i rezonabil echilibru ntre diferii factori, de cele mai dese ori, concureni ce
interacioneaz ca pri componente ale unui sistem unitar i complex. Proporionalitatea ca i concept
juridic fundamental propriu sistemului Conveniei europene poate fi perceput la dou nivele:
proporionalitatea apreciere i proporionalitatea interpretare. n situaia evalurii restricionrii din
partea autoritilor naionale competente a exerciiului normal al drepturilor i libertilor consacrate,
Curtea stabilete o soluie echitabil pe marginea intereselor concurente implicate, n mod general i
particular, descoperind astfel, funcionalitatea la nivelul proporionalitatea apreciere. n cazul deciziei
Curii asupra existenei i ntinderii prerogativelor convenionale i asupra obligaiunilor (pozitive,
negative) imputabile statelor-pri la Convenie, acestea fiind reflectate n coninutul speei deferite spre
soluionare Curii, suntem n prezena proporionalitii interpretare.
2) Multiple drepturi i liberti consacrate de Convenie denumite calificate sau condiionate,
beneficiaz de o protecie relativ ca limite, fiind susceptibile unei restricionri legitime. Restriciile
aplicabile sunt prevzute n cuprinsul clauzelor derogatorii ale articolelor convenionale, conferind astfel
un caracter legal imixtiunilor autoritilor publice n exercitarea drepturilor individuale. Reglementarea
restriciilor legitime impuse drepturilor i libertilor respective nu vizeaz superioritatea statului n raport
cu subiectul din jurisdicia acestuia, ce presupune stabilirea unor ngrdiri juste, orientate spre protecia
intereselor generale proprii tuturor indivizilor, inclusiv celor care nu-i vor putea exercita drepturile
fundamentale dect ntr-un mod restrns.
3) Examinarea atent a plngerilor asupra pretinselor nclcri ale drepturilor i libertilor garantate
convenional presupune efectuarea unui triplu test de proporionalitate i determinarea faptului, dac
ingerina autoritilor naionale a fost prevzut de lege, necesar ntr-o societate democratic, la care se
adaug i exigena degajat de jurisprudena Curii de proporionalitate ntre ingerin aplicat i scopul
urmrit spre realizare.
4) Conchidem pe marginea aplicrii principiului proporionalitii n cauzele privind drepturile i
libertile garantate de Convenia EDO, c protecia acestora este deosebit de complex, date fiind
interesele implicate n conflict i multitudinea drepturilor speciale ocrotite, magistraii europeni
ntotdeauna fiind orientai s evalueze circumstanele speei n cele mai minuioase detalii, s plaseze

145

protagonitii cauzei ntr-un context larg i s verifice dac pretinsele nclcri nu aduc atingere a nsi
substanei dreptului sau libertii protejate.
5) Justificarea ingerinelor n drepturile i libertile garantate de Convenia EDO implic analiza atent
a modalitii de aplicare a regulii proporionalitii la nivel intern, autoritile naionale fiind n condiia s
demonstreze organelor de supraveghere de la Strasbourg c restricionarea unui drept sau a unei liberti
concrete ntr-adevr a fost absolut necesar n cazul speei i a asigurat un echilibru just ntre mijloacele
utilizate i scopul propus spre realizare.
6) Dei principiul proporionalitii, n lumina speelor contra R. Moldovei, prezint unele particulariti
care, n mod indubitabil, probeaz existena situaiilor specificului naional, ntotdeauna analizat deosebit
de atent de ctre magistraii de la Strasbourg, acesta nu poate fi privit izolat n exclusivitate prin prisma
jurisprudenei degajate contra statului nostru, ncadrndu-se pe deplin n cadrul jurisprudenial european
larg, configurat n baza limitelor proteciei instituite de Curte n baza Conveniei EDO, fiind astfel
imposibil i nerezonabil separarea total a cererilor contra statului nostru de cele ndreptate mpotriva
altor state-membre ale Consiliului Europei.
(7) Avnd n vizor faptul c, pentru R. Moldova Convenia EDO a intrat n vigoare la 21 august 1998,
iar prima hotrre de condamnare a statului nostru a fost pronunat la 13 decembrie 2002, pe marginea
speei Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei, timp de peste 11 ani Curtea european a reuit s
dezvolte o jurispruden particular i inedit cu referire la R. Moldova. Au fost instituite standarde clare
i imperative n vederea proteciei drepturilor i libertilor fundamentale la nivel naional; n cadrul
jurisprudenei degajate aplicarea principiului proporionalitii i-a gsit o reflectare specific de nuanare
a problemelor juridice semnificative puse n faa autoritilor naionale care, spre regret, frecvent
demonstreaz respectarea iluzorie a drepturilor omului.
(8) Cu toate c legislaia R. Moldova n urma implementrii standardelor europene formulate pe
terenul jurisprudenei relevante degajate de Curtea de la Strasbourg prin adoptarea a noi acte normative
(Legea privind libertatea de gndire, de contiin i de religie din 11 mai 2007, Legea privind partidele
politice din 21 decembrie 2007, Legea cu privire la libertatea de exprimare din 23 aprilie 2010, Legea cu
privire la drepturile i responsabilitile pacientului din 27 octombrie 2005, Legea privind protecia
datelor cu caracter personal din 08 iulie 2011) s-a mbuntit considerabil, astfel nct a fost creat un
cadru intern fiabil pentru asigurarea respectrii n practic a drepturilor i libertilor garantate, statul
nostru este orientat spre afirmarea valorilor democratice ntre care respectul drepturilor individuale i a
demnitii umane sunt protagoniste, existnd temeiuri obiective de a perfeciona continuu legislaia
naional.
Problema tiinific important soluionat n domeniu const n analiza complex i prezentarea
multidimensional, n premier a naturii juridice, a criteriilor, a ipostazelor i a particularitilor aplicrii
146

principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, racordat cauzelor concrete diferite naintate
spre soluionare Curii de la Strasbourg, evideniind mecanismele utilizate de magistraii europeni n
stabilirea limitelor largi sau nguste ale proteciei drepturilor i libertilor convenional garantate.
Impactul cercetrii realizate asupra dezvoltrii tiinei Drept internaional:
Pentru prima dat n doctrina autohton a fost elucidat natura juridic, criteriile i ipostazele aplicrii
principiului proporionalitii n sistemul Conveniei EDO, constatrile tiinifice fiind racordate cauzelor
concrete deferite Curii de la Strasbourg spre soluionare.
Au fost relevate, cu caracter de ntietate n doctrina naional, particularitile aplicabilitii exigenei
proporionalitii n speele n care R. Moldova este respondent, fiind evideniate raionamentele
magistrale care au condus judectorii europeni s adopte o soluie cu privire la nclcarea sau
nenclcarea dreptului convenional protejat.
Principiul proporionalitii n sistemul Conveniei EDO a fost analizat att prin prisma cauzelor
anteriore soluionate de CEDO, ct i, mai ales, prin prisma cauzelor recente, n acest mod fiind
determinate accepiunile contemporane ale proteciei garantate unor drepturi i liberti n mileniul III.
Rezumnd asupra rezultatelor cercetrii principiului proporionalitii, n sistemul Conveniei Europene
a Drepturilor Omului, formulm anumite recomandri n domeniul supus investigaiei tiinifice:
1) Eficientizarea studiilor teoretice ale aplicabilitii principiului proporionalitii pe terenul Conveniei
EDO n vederea stabilirii reperelor de concept i coninut aplicabile proteciei contemporane a drepturilor
i libertilor omului.
2) Organizarea de seminare pentru formarea profesional iniial i continu a juritilor de carier n
domeniul aplicabilitii principiului proporionalitii n scopul de a-i familiariza cu standardele actuale
ale proteciei drepturilor omului n spaiul pan-european i cu limitele contemporane recunoscute de ctre
CEDO drepturilor i libertilor calificate.
3) Dezvoltarea

cercetrilor

teoretico-practice

privind

asigurarea

aplicabilitii

principiului

proporionalitii n cele 47 state-membre ale Consiliului Europei pentru elucidarea specificului naional
al proteciei drepturilor i libertilor fundamentale.
4) Perfecionarea cadrului legal intern cu prescrierea expres a exigenei proporionalitii n contextul
restricionrii dreptului la manifestarea credinei religioase, divulgrii datelor confideniale, secrete sau cu
acces limitat, libertii de ntrunire i de asociere etc., actele normative n vigoare de cele mai dese ori
reglementnd aspecte aferente aplicabilitii principiului proporionalitii, neconsacrndu-l in termenis.
5) Reglementarea la nivel intern a obligaiunii magistrailor naionali n procesul adoptrii actului
justiiei pe marginea cauzelor n care se reclam restricionarea unui sau altui drept individual, s aplice
din oficiu regula proporionalitii n vederea analizei conformitii amestecului din partea terilor.
147

BIBLIOGRAFIE
Bibliografia n limba romn:
1.

Antohi L. Suveranitatea de stat i principiul subsidiaritii n sistemul CEDO. n:


Rezumatele comunicrilor la Conferina tiinific Jurisdicia teritorial a statelor: obligaii
pozitive i responsabilitate, 8 aprilie 2014. Chiinu: USM, 2015, pp. 58-61.

2.

Avornic G. Teoria General a Dreptului. Chiinu: Cartier juridic, 2004. 656 p.

3.

Brsan C. Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I:


Drepturi i liberti. Bucureti: All Beck, 2005. 1273 p.

4.

Brsan C. Convenia european a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureti: C.H.


Beck, 2010. 1887 p.

5.

Bogdan D., Selegean M., Roianu C. .a. Drepturi i liberti fundamentale n jurisprudena
Curii Europene a Drepturilor Omului. Bucureti: All Beck, 2005. 672 p.

6.

Cafaggi F. .a. Manual final Tehnici de interaciune judiciar potenialul utilizrii lor n
cauzele n care sunt incidente drepturi fundamentale, publicat pe http://www.inmlex.ro/fisiere/d_614/Manual%20Final%20%20%20Interactiunea%20Judiciara%20in%20domeniul%20drepturilor%20fundamentale.p
df (vizitat la 15.03.2015).

7.

Carss-Frisk M. Dreptul la proprietate: Ghid privind punerea n aplicare a articolului 1 al


Protocolului nr. 1 din Convenia European pentru Drepturile Omului. Strasbourg:
Directoratul General pentru Drepturile Omului al Consiliul Europei, 2001. 51 p.

8.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. n: Jurnalul Oficial al Uniunii


Europene, 30.03.2010, C 83/02.

9.

Charrier J.-L. Chiriac A. Codul Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Chiinu:


Balacron, 2008. 724 p.

10. Chiri R. Convenia european a drepturilor omului. Comentarii i explicaii. Bucureti: Ed.
C.H.Beck, 2008. 976 p.
11. Clements L. Mole N. Simmons A. Drepturile europene ale omului: naintarea unei cauze pe
baza Conveniei. Chiinu: Cartier, 2005. 544 p.
12. Codul audiovizualului al Republicii Moldova. Nr. 260-XVI din 27 iulie 2006. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 18.08.2006, nr. 131-133/679.
13. Codul civil al Republicii Moldova. Nr. 1107-XV din 06 iunie 2002. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86/661.
14. Codul Contravenional al Republicii Moldova. Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.01.2009, nr. 3-6/15.
148

15. Codul de Procedur Penal al Republicii Moldova. Nr. 122-XV din 14 martie 2003. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.06.2003, nr. 104-110/447.
Republicat n:

16. Codul Penal al Republicii Moldova. Nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74/125.

17. Constituia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 18.08.1994, nr. 1.
18. Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale
din

04

noiembrie

1950,

semnat

la

Roma

(Italia),

publicat

pe

http://echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf (vizitat la 20. 09. 2013).


19. Gamurari V. Principiul proporionalitii n jurisdiciile naionale ale statelor: studiu
comparat. n: Revista moldoveneasc de drept internaional i relaii internaionale, 2011,
nr. 2. pp. 5-14.
20. Hotrrea Parlamentului nr. 12-98-XIII din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conveniei
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, precum i a unor
protocoale adiionale la aceast convenie. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
21.08.1997, nr. 54-55.
21. Legea cu privire la asociaiile obteti. Nr. 837 din 17 mai 1996. Republicat n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 02.10.2007, nr. 153-156BIS.
22. Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului. Nr.263 din 27 octombrie
2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.2005, nr. 176-181/867.
23. Legea cu privire la libertatea de exprimare. Nr. 64 din 23 aprilie 2010. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 09.07.2010, nr. 117-118/355.
24. Legea cu privire la publicitate. Nr.1227-XIII din 27 iunie 1997. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 16.10.1997, nr. 67-68/555.
25. Legea cu privire la secretul de stat. Nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 27.02.2009, nr. 45-46/123.
26. Legea exproprierii pentru cauza de utilitate public. Nr.488-XIV din 08 iulie 1999. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.03.2003, nr. 56-58/245.
27. Legea privind accesul la informaie. Nr. 982 din 11 mai 2000. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 28.07.2000, nr. 88-90/664.
28. Legea privind contracararea activitii extremiste. Nr. 54-XV din 21 februarie 2003. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.03.2003, nr. 56-58/245.
29. Legea privind libertatea de gndire, de contiin i de religie. Nr. 125-XVI din 11 mai
2007. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.06.2003, nr. 127-130/546.
149

30. Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 29.02.2008, nr. 42-44/119.
31. Legea privind protecia datelor cu caracter personal. Nr. 133 din 08 iulie 2011. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.10.2001, nr. 170-175/492.
32. Liiceanu G. Despre Limit. Bucureti: Humanitas, 1994. 200 p.
33. Macovei M. Ghid privind punerea n aplicare a articolului 10 al Conveniei Europene pentru
Drepturile Omului. Chiinu: Directoratul General pentru Drepturile Omului, 2003. 72 p.
34. Micu D. Garantarea drepturilor omului n practica Curii Europene a Drepturilor Omului i
n Constituia Romniei. Bucureti: All Beck, 1998. 288 p.
35. Micu D. Garantarea drepturilor omului. Bucureti: ALL Beck, 1999. 224 p.
36. Millar Gavin Q.C., Scobioal-Srcu D. Ghid privind libertatea de exprimare pentru
judectorii i jurnalitii din Republica Moldova. Chiinu: Bons Offices, 2010. 208 p.
37. Mole N. Harby C. Ghid privind punerea n aplicare a art. 6 al Conveniei Europene pentru
Drepturile Omului. Strasbourg: Directoratul General pentru Drepturile Omului, 2001. 68 p.
38. Morrescu A. Principiul proporionalitii prin prisma unor drepturi i liberti
garantate de Convenia EDO. n: Revista universitar Univers Strategic, EBSCO, Nr. 1
(21) ianuarie-martie, 2015, Universitatea Hyperion, Bucureti, p. 120-132.
39. Morrescu A. Marja de apreciere a statelor n procesul aplicrii principiului
proporionalitii de ctre CEDO. n: Materialele conferintei tiinifice internaionale a
doctoranzilor i tinerilor cercettori. Vol. III, Ediia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chiinu, pp.
195-207.
40. Poalelungi M. .a. Manualul judectorului pentru cauze civile. Chiinu: Tipografia
Central, 2013. 1200 p.
41. Poalelungi M. .a. Manualul judectorului pentru cauze penale. Chiinu: Tipografia
Central, 2013. 1192 p.
42. Srcu D. Metode de interpretare a Conveniei europene a drepturilor omului. In: Avocatul
poporului, nr. 1-3, 2002, pp. 24-25.
43. Srcu D., Nica A. Specificul jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului n speele
de whistle-blowing. n: Revista moldoveneasc de drept internaional i relaii
internaionale, 2011, nr. 2. pp. 15-22.
44. Srcu-Scobioal D. Dreptul internaional al drepturilor omului: note de curs. Chiinu:
Elena - V.I. 148 p.
45. Selejan-Guan B. Protecia european a drepturilor omului. Bucureti: ALL Beck, 2004. 294 p.

150

46. Spea Megadat.com SRL c. Moldovei, hotrre din 08 aprilie 2008, definitiv din 08 iulie
2008,

publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MEGADAT.COM%20SRL%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).
47. Spea Mizernaia c. Moldovei, hotrre din 25 septembrie 2007, definitiv din 25 decembrie
2007, publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/MIZERNAIA_ro.pdf
(Vizitat 18.05.2013).
48. Spea Srbu i alii c. Moldovei, hotrre din 15 iunie 2004, definitiv din 10 noiembrie
2004,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/SIRBU_SI_ALTII_ro.pdf

(vizitat

la

18.05.2013).
49. Spea iberneac c. Moldovei, hotrre din 16 octombrie 2007, definitiv din 31 martie
2008., publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/TIBERNEAC_ro.pdf
(vizitat la 18.05.2013).
50. Spea Amihalachioaie c. Moldovei, hotrrea din 20 aprilie 2004, definitiv din 20 iunie
2004,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/AMIHALACHIOAIE_ro.pdf (vizitat la
18.06.2013).
51. Spea Asociaia Accept c. Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii, hotrrea
din

25

aprilie

2013,

publicat

pe

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136785&pageIndex=0&d
oclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=128740 (vizitat la 15.03.2015).
52. Spea Balan c. Moldovei, hotrre din 29 ianuarie 2008, definitiv din 29 aprilie 2008,
publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/BALAN%20(ro).pdf (vizitat
la 18.05.2013).
53. Spea Bimer SA c. Moldovei, hotrre din 10 iulie 2007, definitiv din 10 octombrie 2007,
publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/BIMER%20S.A.%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).
54. Spea Brega c. Moldovei, hotrrea din 20 aprilie 2010, definitiv din 20 iulie 2010,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/BREGA_RO.pdf (vizitat la
18.06.2013).
55. Spea Bulava c. Moldovei, hotrre din 08 ianuarie 2008, definitiv din 08 aprilie 2008,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/BULAVA_ro.pdf (vizitat la
18.05.2013).
151

56. Spea Cazacu c. Moldovei, hotrre din 23 octombrie 2007, definitiv din 23 ianuarie 2008,
publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/CAZACU%20(ro).pdf

(vizitat la 18.05.2013).
57. Spea Ciorap c. Moldovei, hotrrea din 19 iunie 2007, definitiv din 19 septembrie 2007,
publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/CIORAP%20(ro).pdf (vizitat
la 18.06.2013).
58. Spea Clionov c. Moldovei, hotrrea din 09 octombrie 2007, definitiv din 09 ianuarie
2008, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/CLIONOV%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).
59. Spea Cravcenco c. Moldovei, hotrrea din 15 ianuarie 2008, definitiv din 15 aprilie 2008,
publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/CRAVCENCO_ro.pdf

(vizitat la 18.05.2013).
60. Spea Dacia SRL c. Moldovei, hotrre din 18 martie 2008, definitiv din 18 iunie 2008,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/DACIA_SRL_ro.pdf (vizitat
la 18.05.2013).
61. Spea Deordiev i Deordiev c. Moldovei, hotrre din 16 octombrie 2007, definitiv din 16
ianuarie

2008,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/DEORDIEV_SI_DEORDIEV_ro.pdf
(vizitat la 18.05.2013).
62. Spea Dita Danosa c. LKB Lzings SIA, hotrrea din 11 noiembrie 2010, publicat pe
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd4d79dbbda85c
4a6cafeeb1c08d50e5f4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbxf0?text=&docid=78560&pageInde
x=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122363

(vizitat

la

15.03.2015).
63. Spea Dolneanu c. Moldovei, hotrre din 13 noiembrie 2007, definitiv din 13 februarie
2008,

publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/DOLNEANU%20(ro).pdf

(vizitat

la

18.05.2013).
64. Spea Flux i Samson c. Moldovei, hotrrea din 23 octombrie 2007, definitiv din 23
ianuarie

2008,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/FLUX_SI_SAMSON_ro.pdf (vizitat la
18.06.2013).
65. Spea Grivneac c. Moldovei, hotrre din 09 octombrie 2007, definitiv din 09 ianuarie
2008,

publicat
152

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/GRIVNEAC%20(ro).pdf

(vizitat

la

publicat

pe

18.05.2013).
66. Spea

Guja

c.

Moldovei,

hotrrea

din

12

februarie

2008,

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/GUJA_ro.pdf (vizitat la 18.06.2013).


67. Spea Istrate (no. 2) contra Moldovei, hotrrea din 10 iunie 2008, definitiv din 10
septembrie

2008,

publicat

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/ISTRATE_No._2_ro.pdf

pe
(vizitat

la

18.05.2013).
68. Spea Istrate c. Moldovei, hotrre din 13 iunie 2006, definitiv din 13 septembrie 2006,
publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ISTRATE%20(ro).pdf

(vizitat la 18.05.2013).
69. Spea Istratii i alii c. Moldovei, hotrrea din 27 martie 2007, definitiv din 27 iunie 2007,
publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ISTRATII%20SI%20ALTII%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).
70. Spea Kommersant Moldovy c. Moldovei, hotrre din 09 ianuarie 2007, definitiv din 09
aprilie

2007,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/KOMMERSANT_MOLDOVY_ro.pdf
(vizitat la 18.06.2013).
71. Spea Macovei i alii c. Moldovei, hotrre din 25 aprilie 2006, definitiv din 25 iulie 2006,
publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MACOVEI%20SI%20ALTII%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).
72. Spea Malahov c. Moldovei, hotrrea din 07 iunie 2007, definitiv din 12 noiembrie 2007,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/MALAHOV_ro.pdf (vizitat
la 18.05.2013).
73. Spea Mancevschi c. Moldovei, hotrrea din 07 octombrie 2008, definitiv din 07 ianuarie
2009,

publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MANCEVSCHI%20(RO).pdf (vizitat la
18.06.2013).
74. Spea Maaev c. Moldovei, hotrrea din 12 mai 2009, definitiv din 12 august 2009,
publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MASAEV%20(ro).pdf(vizitat
la 18.06.2013).

153

75. Spea Mazepa c. Moldovei, hotrre din 10 mai 2007, definitiv din 10 august 2007,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/MAZEPA_ro.pdf (vizitat la
18.05.2013).
76. Spea Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei, hotrrea din 13 decembrie 2001, definitiv
din

27

martie

2002,

publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MITROPOLIA%20BASARABIEI%20SI
%20ALTII%20(ro).pdf (vizitat la 18.06.2013).
77. Spea Muuc c. Moldovei, hotrrea din 06 noiembrie 2007, definitiv din 06 februarie
2008, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MUSUC%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).
78. Spea Oferta Plus SRL c. Moldovei, hotrre din 19 decembrie 2006, definitiv din 23 mai
2007,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/OFERTA_PLUS_SRL_ro.pdf (vizitat la
18.05.2013).
79. Spea Ostrovar c. Moldovei, hotrre din 13 septembrie 2005, definitiv din 15 februarie
2006,

publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/OSTROVAR%20(ro).pdf

(vizitat

la

18.06.2013).
80. Spea Partidul Popular Cretin Democrat c. Moldovei (no. 2), hotrrea din 02 februarie
2010,

definitiv

din

02

mai

2010,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/PPCD_No._2.pdf (vizitat la 18.06.2013).


81. Spea Partidul Popular Cretin Democrat c. Moldovei, hotrrea din 14 februarie 2006,
definitiv

din

14

mai

2006,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/PARTIDUL_POPULAR_CRESTIN_DE
MOCRAT_ro.pdf (vizitat la 18.06.2013).
82. Spea Petrenco c. Moldovei, hotrrea din 30 martie 2010, definitive din 30 octombrie 2010,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/PETRENCO_ro.pdf (vizitat
la 18.06.2013).
83. Spea Popov c. Moldovei (no. 2) , hotrre din 06 decembrie 2005, definitiv din 06 martie
2006.,

publicat

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/POPOV%20NO.%202%20(ro).pdf
(vizitat la 18.05.2013).

154

pe

84. Spea Prodan c. Moldovei, hotrrea din 18 mai 2004, definitiv din 10 noiembrie 2004,
publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/PRODAN_ro.pdf (vizitat la
18.05.2013).
85. Spea Roca, Secreanu i alii c. Moldovei, hotrrea din 27 martie 2008, definitiv din 27
iunie

2008,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/ROSCA_SECAREANU_SI_ALTII_ro.p
df (vizitat la 18.06.2013).
86. Spea Savichi c. Moldovei, hotrrea din 11 ocotmbrie 2005, definitiv din 11 ianuarie
2006, publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/SAVITCHI_ro.pdf
(vizitat la 18.06.2013).
87. Spea Stici c. Moldovei, hotrrea din 23 octombrie 2007, definitiv din 23 ianuarie 2008,
publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/STICI%20(ro).pdf (vizitat la
18.05.2013).
88. Spea arban c. Moldovei, hotrrea din 04 octombrie 2005, definitiv din 04 ianuarie 2006,
publicat

pe

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/SARBAN%20(ro).pdf

(vizitat la 18.05.2013).
89. Spea Tudor-Comer c. Moldovei, hotrrea din 04 noiembrie 2008, definitiv din 04
februarie 2009, publicat pe http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/TUDORCOMERT.pdf (vizitat la 18.05.2013).
90. Spea ara i Poiat c. Moldovei, hotrrea din 16 octombrie 2007, definitiv din 16
ianuarie

2008,

publicat

pe

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/TARA_SI_POIATA_ro.pdf (vizitat la
18.06.2013).
91. Spea Ungureanu c. Moldovei, hotrre din 06 septembrie 2007, definitiv din 06 decembrie
2006,

publicat

http://justice.gov.md/public/files/cedo/judgements/UNGUREANU_ro.pdf

pe
(vizitat

la

18.05.2013).
92. Versiunea consolidat a Tratatului privind Uniunea European. n: Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, 20.03.2010, C 83/13.
Bibliografia n limba englez:
93. Arai-Takahashi Yu. The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality
in the jurisprudence of the ECHR. Antwerpen: Intersentia, 2001. 300 p.

155

94. Bakircioglu O. The application of the margin of appreciation doctrine in freedom of


expression and public morality cases. In: German Law Journal, 2007, Vol. 08, no. 07, pp.
711-734.
95. Barak A. Proportionality: constitutional rights and their limitations. Cambridge: Cambridge
University Press, 2012. 638 p.
96. Beatty D.M. The ultimate rule of law. Oxford: Oxford University Press, 2004. 193p.
97. Burka de G. Proportionality and Wednesbury Unreasonableness: The Influence of European
Legal Concepts on UK Law. n: European Public Law, 1997, vol. 3, pp. 561586.
98. Cannizzaro E. The role of proportionality in the law of international countermeasures. n:
The European Journal of International Law, 2001, vol. 12, nr. 5, pp. 889-916.
99. Carta Canadian de drepturi i liberti, parte integrant a Actului Constituional al Canadei
din 17 aprilie 1982, publicat pe http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#h-42
(vizitat la 07.12.2012).
100. Christoffersen J. Fair balance: a study of proportionality, subsidiarity and primarity in the
European Convention on Human Rights. The Hague: Brill, 2009. 668 p.
101. Clayton R., Tomlinson H. The Law of human rights. Oxford: Oxford University Press,
2000. 288 p.
102. Cohn M. Three aspects of proportionality. n: Materialele Congresului a VII-lea
Internaional al Asociaiei Internaionale a dreptului constituional, p. 1, 2, publicat pe
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/9/161.pdf (vizitat la 07.12.2012).
103. Constituia Republicii Sud Africane din 18 decembrie 1996 (ultimele amendamente din
2003),

publicat

pe

http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf

(vizitat la 07.12.2012).
104. Constituia Turciei din 7 noiembrie 1982 (ultimele amendamente din 10 mai 2007),
publicat pe http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html (vizitat la 07.12.2012).
105. Ellis E. .a. The principle of proportionality in the Laws of Europe. Oxford: Hart Publishing,
1999. 187 p.
106. Gerards J.H. Proportionality review in European Law. n: IVR Encyclopedia of
jurisprudence, legal theory and philosophy of law (Online Encyclopedia), publicat pe
http://ivr-enc.info/index.php?title=Proportionality_review_in_European_law

(vizitat

la

15.10.2012).
107. Greer S. The interpretation of the European Convention on Human Rights: universal
principle or margin of appreciation? In: UCL Human Rights Review, 2010, Vol. 3, p. 13.
pp. 1-14.
156

108. Harbo T.-I. The function of the proportionality principle in EU Law. n: European Law
Journal, 2010, vol. 16, nr. 2, pp. 158-185. .
109. Legea fundamental a Israelului privind demnitatea i libertatea uman din 25 martie 1992,
publicat

pe

http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm

(vizitat

la

07.12.2012).
110. Legea Regatului Unit privind drepturile omului din 9 noiembrie 1998, publicat pe
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents (vizitat la 07.12.2012).
111. Mowbray A. A study of the principle of fair balance in the jurisprudence of the European
Court of Human Rights. In: Oxford Human Rights Law Review, 2010, no. 10, pp. 289-317.
112. Protocolul I Adiional la Conveniile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecia
victimelor conflictelor armate internaionale, publicat pe http://www.un-documents.net/gcp1.htm (vizitat la 15.10.2012).
113. Raportul anual pentru anul 2014 al Curii Europene a Drepturilor Omului, variant
provizorie

p.

176-177,

publicat

pe

http://echr.coe.int/Documents/Annual_Report_2014_ENG.pdf (vizitat la 15.03.2015).


114. Raportul Comisiei Europene a Drepturilor Omului De Becker c. Belgiei din 8 ianuarie 1960,
publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid":["COMMU
NICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","RESOLUTIONS"],"kpdate":["196
0-01-08T00:00:00.0Z","1960-01-08T00:00:00.0Z"]} (Vizitat la 19.09.2012).
115. Raportul Comisiei Europene a Drepturilor Omului Grecia contra Regatului Unit din 26
septembrie

1958,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid":["JUDGME
NTS","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","R
ESOLUTIONS"],"kpdate":["1958-09-26T00:00:00.0Z","1958-09-26T00:00:00.0Z"]}
(Vizitat la 15.09.2012).
116. Raportul Comisiei Europene a Drepturilor Omului Kamma contra Olandei din 14 iulie 1974,
publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid":["JUDGME
NTS","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","R
ESOLUTIONS"],"kpdate":["1974-07-14T00:00:00.0Z","1974-07-14T00:00:00.0Z"]}
(Vizitat la 15.09.2012).

157

117. Spea Bercut SRL c. Moldovei, hotrre din 06 decembrie 2011, definitiv din 06 martie
2012,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107693

(vizitat la 18.05.2013).
118. Spea Megadat.com SRL c. Moldovei, hotrre din 17 august 2011 (asupra satisfaciei
echitabile), publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104790
(vizitat la 18.05.2013).
119. Spea Abdulaziz, Cabales i Balkandali c. Regatului Unit, hotrrea din 28 mai 1985,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416 (Vizitat la
15.09.2012).
120. Spea Afacerea lingvistic c. Belgiei, hotrrea din 23 iulie 1968, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57525 (vizitat la 18.10.2012).
121. Spea Ageyevy c. Rusiei, hotrrea din 18 aprilie 2013, definitiv din 09 septembrie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118602 (vizitat la
20.09.2013).
122. Spea Akda c. Turciei, hotrrea din 16 februarie 2010, definitiv din 16 mai 2010,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97297 (Vizitat la
24.09.2012).
123. Spea

Avilkina

.a.

c.

Rusiei,

hotrrea

din

06

iunie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120071 (vizitat la 01.09.2013).


124. Spea

B.

c.

Moldovei,

hotrrea

din

16

iulie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122372 (vizitat la 18.08.2013).


125. Spea Barfod c. Danemarcei, hotrrea din 22 februarie 1989, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57430 (Vizitat la 19.09.2012).
126. Spea

Bayatyan

c.

Armeniei,

hotrrea

din

07

iulie

2011,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105611 (vizitat la 20.09.2013).


127. Spea

Blteanu

c.

Romniei,

hotrrea

din

16

iulie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122361 (vizitat la 01.09.2013).


128. Spea

Berisha

c.

Elveiei,

hotrrea

din

30

iulie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122978 (vizitat la 18.08.2013).


129. Spea Biserica Adevrat Ortodox c. Moldovei, hotrrea din 27 februarie 2007, definitiv
din 27 mai 2007, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00179606 (vizitat la 18.06.2013).

158

130. Spea Bordeianu c. Moldovei, hotrrea din 11 ianuarie 2011, definitiv din 11 aprilie 2011,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102702 (vizitat la
18.06.2013).
131. Spea

Breec

c.

Croaiei,

hotrrea

din

18

iulie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122432 (vizitat la 01.09.2013).


132. Spea Campbell c. Regatului Unit, hotrrea din 25 martie 1992, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57771 (vizitat la 18.10.2012).
133. Spea amyar i Berkta c. Turciei, hotrrea din 15 februarie 2011, definitiv din 15 mai
2011,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-103415

(vizitat la 20.09.2013).
134. Spea Crmuirea Spiritual a musulmanilor din Republica Moldova c. Moldovei, decizia cu
la

privire

admisibilitate,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69667 (vizitat la 18.06.2013).


135. Spea Ciubotaru c. Moldovei, hotrrea din 27 aprilie 2010, definitiv din 27 iulie 2010,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98445 (vizitat la
18.06.2013).
136. Spea

Cremieux

c.

Franei,

hotrrea

din

25

februarie

1993,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57805 (vizitat la 24.09.2012).


137. Spea Croissant c. Germaniei, hotrrea din 25 septembrie 1992, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57736 (vizitat la 20.09.2013).
138. Spea Curii de Apel a Londrei (Marea Britanie) Associated provincial picture houses contra
Wednesbury

Corporation,

hotrrea

din

noiembrie

1947,

publicat

pe

http://www.justis.com/titles/iclr_s4821028.html (vizitat la 19.10.2012).


139. Spea Curii Internaionale de Justiie Activitile militare i paramilitare n i contra
Nicaragua (Nicaragua contra Statelor Unite ale Americii), hotrrea din 27 iunie 1986,
publicat pe http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf (vizitat la 15.10.2012).
140. Spea Curii Supreme a Canadei R. contra Oakes, hotrrea din 28 februarie 1986, publicat
pe http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1986/1986canlii46/1986canlii46.html

(vizitat la

19.10.2012).
141. Spea Disk i Kesk c. Turciei, hotrrea din 27 noiembrie 2012, definitiv din
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114776 (vizitat la 20.09.2013).
142. Spea Dudgeon c. Regatului Unit, hotrrea din 22 octombrie 1981, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57473 (vizitat la 19.09.2012).

159

143. Spea Eitim ve Bilim Emekileri Sendikasi c. Turciei, hotrrea din 25 septembrie 2012,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113410 (vizitat la
20.09.2013).
144. Spea

Eim

c.

Turciei,

hotrrea

din

17

septembrie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126355 (vizitat la 20.09.2013).


145. Spea Eweida i alii c.Regatului Unit, hotrrea din 15 ianuarie 2013, definitiv din 27 mai
2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881

(vizitat la 20.09.2013).
146. Spea Faber c. Ungariei, hotrrea din 24 iulie 2012, definitiv din 24 octombrie 2012
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112446 (vizitat la
20.09.2013).
147. Spea

Fabris

c.

Franei,

hotrrea

din

07

februarie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116716 (vizitat la 20.09.2013).


148. Spea Federaia sindicatelor de muncitori din marea liber contra Norvegiei, decizia de
admisibilitate

din

27

iunie

2002,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22540 (vizitat la 20.09.2013).


149. Spea Feraru c. Moldovei, hotrrea din 24 ianuarie 2012, definitiv din 24 aprilie 2012,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108784 (vizitat la
18.05.2013).
150. Spea Francesco Sessa c. Italiei, hotrrea din 03 aprilie 2012, definitiv din 24 septembrie
2012,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110174

(vizitat la 20.09.2013).
151. Spea Fusu Arcadie i alii c. Moldovei, hotrrea din 12 iulie 2012, definitiv din 17
octombrie 2012, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001112200 (vizitat la 18.06.2013).
152. Spea Genderdoc-M c. Moldovei, hotrrea din 12 iunie 2012, definitiv din 12 septembrie
2012,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111394

(vizitat la 18.06.2013).
153. Spea Godelli c. Italiei, hotrrea din 25 septembrie 2012, definitiv din 18 martie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113460 (vizitat la
01.09.2013).
154. Spea Golder c. Regatului Unit, hotrrea din 21 februarie 1975, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57496 (vizitat la 20.09.2013).

160

155. Spea Goodwin c. Regatului Unit, hotrrea din 27 martie 1996, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57974 (vizitat la 20.09.2013).
156. Spea Gorfunkel

c.

Rusiei,

hotrrea din

19 septembrie

2013, publicat pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126359 (vizitat la 20.09.2013).


157. Spea Handyside c. Regatului Unit, hotrrea din 7 decembrie 1976, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499 (Vizitat la 15.09.2012).
158. Spea Hatton i alii c. Regatului Unit, hotrrea din 8 iulie 2003, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61188 (vizitat la 18.10.2012).
159. Spea Hyde Park i alii c. Moldovei, hotrrea din 31 martie 2009, definitiv din 30 iunie
2009,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-91936

(vizitat la 18.06.2013).
160. Spea Ipteh SA .a. c. Moldovei, hotrre din 24 noiembrie 2009, definitiv din 07 aprilie
2010,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95818

(vizitat la 18.05.2013).
161. Spea John Anthony Mizzi c. Maltei, hotrre din 22 noiembrie 2011, publicat pe
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=895411&portal=hbk
m&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.
(Vizitat la 13.04.2012).
162. Spea K.U. c. Finlandei, hotrrea din 02 decembrie 2008, definitiv din 02 martie 2009,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89964 (vizitat la
01.09.2013).
163. Spea Karman c. Rusiei, hotrrea din 14 decembrie 2006, definitiv din 14 martie 2007,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78574 (Vizitat la
25.09.2012).
164. Spea Klass i alii c. Germaniei, hotrrea din 6 septembrie 1978, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57510 (Vizitat la 15.09.2012).
165. Spea

Klauz

c.

Croaiei,

hotrrea

din

18

iulie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122433 (vizitat la 20.09.2013).


166. Spea Kozak c. Poloniei, hotrrea din 2 martie 2010, definitiv din 2 iunie 2010, publicat
pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97597

(vizitat

la

publicat

pe

18.10.2012).
167. Spea

Kruslin

c.

Franei,

hotrrea

din

24

aprilie

1990,

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57626 (Vizitat la 24.09.2012).

161

168. Spea

Labita

c.

Italiei,

hotrrea

din

06

aprilie

2000,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58559 (vizitat la 18.05.2013).


169. Spea

Lavrechov

c.

Cehiei,

hotrrea

din

20

iunie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120969 (vizitat la 20.09.2013).


170. Spea Le Compte, Van Leuven i De Meyere contra Belgiei, hotrrea din 23 iunie 1981,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57522 (vizitat la
20.09.2013).
171. Spea

Leander

c.

Suediei,

hotrrea

din

26

martie

1987,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57519 (vizitat la 20.09.2013).


172. Spea Lehideux i Isorni contra Franei, hotrre din 28 septembrie 1998, publicat pe
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=
Lehideux%20%7C%20Isorni%20%7C%20v.%20%7C%20France&sessionid=82755998&s
kin=hudoc-en (Vizitat la18.04.2012).
173. Spea Lewandowska-Malec c. Poloniei, hotrrea din 18 septembrie 2012, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113141 (Vizitat la 19.09.2012).
174. Spea Lindon, Otchakovsky-Laurens i July c. Franei, hotrrea din 22 octombrie 2007,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82846 (Vizitat la
22.09.2012).
175. Spea

Lingens

c.

Austriei,

hotrrea

din

iulie

1986,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57523 (Vizitat la 15.09.2012).


176. Spea Malone c. Regatului Unit, hotrrea din 2 august 1984, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57533 (Vizitat la 22.09.2012).
177. Spea Manole i alii c. Moldovei, hotrre din 17 septembrie 2009, definitiv din 17
decembrie 2009, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00194075 (vizitat la 18.06.2013).
178. Spea

Marckx

c.

Belgiei,

hotrrea

din

13

iunie

1979,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62092 (vizitat la 17.10.2012).


179. Spea Michaud c. Franei, hotrrea din 06 decembrie 2012, definitiv din 06 martie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115377 (vizitat la
01.09.2013).
180. Spea Moreno Gomez c. Spaniei, hotrrea din 16 noiembrie 2004, definitiv din 16
februarie 2005, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00167478 (vizitat la 01.09.2013).

162

181. Spea Muller i

alii c. Elveiei, hotrre din

24 mai 1988, publicat pe

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=
Muller%20%7C%20v.%20%7C%20Switzerland&sessionid=82803298&skin=hudoc-en.
(Vizitat la 18.04.2012).
182. Spea Natalia Mikhaylenko c. Ucrainei, hotrrea din 30 mai 2013, definitiv din 30 august
2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119975

(vizitat la 20.09.2013).
183. Spea Observer i Guardian c. Regatului Unit, hotrrea din 26 noiembrie 1991, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57705 (vizitat la 20.09.2013).
184. Spea Oleynikov c. Rusiei, hotrrea din 14 martie 2013, definitiv din 09 septembrie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117124 (vizitat la
20.09.2013).
185. Spea Open Door i Dublin Well Woman c. Irlandei, hotrrea din 29 octombrie 1992,
publicat

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57789 (vizitat la

20.09.2013).
186. Spea Osoian c. Moldovei, decizia de admisibilitate din 28 februarie 2006, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72892 (vizitat la 18.05.2013).
187. Spea Ouranio Toxo i alii c. Greciei, hotrrea din 20 octombrie 2005, definitiv din 20
ianuarie 2006, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00170720 (vizitat la 20.09.2013).
188. Spea Partidul Comunitilor Unit al Turciei i alii c. Turciei, hotrrea din 30 ianuarie 1998,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58128 (vizitat la
20.09.2013).
189. Spea Pentiacova i alii c. Moldovei, decizia cu privire la admisibilitate din 04 ianuarie
2005,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-67997

(vizitat la 18.06.2013).
190. Spea Curii de Apel a Londrei (Marea Britanie) Regina contra Secretarului de stat al
Departamentului afacerilor interne (n numele ceteanului Brind), hotrrea din 7 februarie
1991, rezumatul hotrrii publicat pe http://www.swarb.co.uk/lisc/JudRe19911991.php
(vizitat la 07.12.2012).
191. Spea Rman c. Finlandei, hotrrea din 29 ianuarie 2013, definitiv din 29 aprilie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115864 (vizitat la
18.08.2013).

163

192. Spea Sska c. Ungariei, hotrrea din 27 noiembrie 2012, definitiv din 27 februarie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114769 (vizitat la
20.09.2013).
193. Spea Savez Crkava Rije ivota i alii contra Croaiei, hotrrea din 9 decembrie 2010,
definitiv

din

martie

2011,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102173 (vizitat la 18.10.2012).


194. Spea Sigma Radio Television SRL. c. Ciprului, hotrrea din 21 iulie 2011, definitiv din
21

octombrie

2011,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105766 (vizitat la 20.09.2013).


195. Spea Skalka c. Poloniei, hotrrea din 27 mai 2003, definitiv din 27 august 2003,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61105 (vizitat la
20.09.2013).
196. Spea

Soering

c.

Regatului

Unit,

hotrrea

din

iulie

1989,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619 (Vizitat la 25.09.2012).


197. Spea Sosinowska c. Poloniei, hotrrea din 18 octombrie 2011, definitiv din 18 ianuarie
2012,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107053

(vizitat la 20.09.2013).
198. Spea Sporrong i Lnnroth c. Suediei, hotprrea din 23 septembrie 1982, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57580 (vizitat la 15.03.2015).
199. Spea Stevens c. Marii Britanii, decizia de admisibilitatea din 03 martie 1986, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-593 (vizitat la 20.09.2013).
200. Spea Struc c. Moldovei, hotrrea din 04 decembrie 2012, definitiv din 04 martie 2013,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115011 (vizitat la
18.05.2013).
201. Spea Sunday Times c. Regatul Unit, hotrrea din 26 aprilie 1979, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57584 (Vizitat la 25.09.2012).
202. Spea Uj contra Ungariei, hotrrea din 19 iulie 2011, definitiv din 19 octombrie 2011,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105715 (vizitat la
20.09.2013).
203. Spea nal Tekeli c. Turciei, hotrrea din 16 noiembrie 2004, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-67482 (vizitat la 01.09.2013).
204. Spea

Vasylchuk

c.

Ucrainei,

hotrrea

din

13

iunie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120516 (vizitat la 01.09.2013).

164

205. Spea Von Hannover c. Germaniei (no. 2), hotrrea din 07 februarie 2012, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109029 (vizitat la 01.09.2013).
206. Spea Von Hannover c. Germaniei, hotrrea din 24 iunie 2004, definitiv din 24 septembrie
2004,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61853

(vizitat la 01.09.2013).
207. Spea Wilson, Uniunea naional a Jurnalitilor i alii c. Regatului Unit, hotrrea din 02
iulie

2002,

definitiv

din

02

octombrie

2002,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60554 (vizitat la 20.09.2013).


208. Spea

X.

c.

Austriei,

hotrrea

din

19

februarie

2013,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116735 (vizitat la 20.09.2013).


209. Spea Y.C. c. Regatului Unit, hotrrea din 13 martie 2012, definitiv din 24 septembrie
2012,

publicat

pe

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109557

(vizitat la 01.09.2013).
210. Spea Young, James i Webster c. Regatului Unit, hotrrea din 13 august 1981, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57608 (Vizitat la 25.09.2012).
211. Spea

Zana

c.

Turciei,

hotrre

din

25

noiembrie

1997,

publicat

pe

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=
Zana%20%7C%20v.%20%7C%20Turkey&sessionid=82505731&skin=hudoc-en.

(Vizitat

la 17.04.2012).
212. Spe G.B. i R.B. c. Moldovei, hotrrea din 18 decembrie 2012, definitiv din 18 martie
2013,

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115395

(vizitat

la

18.06.2013).
213. Trechsel S. Human rights in criminal proceedings. Oxford: Oxford University Press, 2006.
736 p.
214. Tsakyrakis S. Proportionality: an assault on human rights? In: Jean Monnet Working Paper
09/08, 2008, pp. 1-30.
215. Tmai M. The margin of appreciation doctrine developed by the case law of the European
Court of Human Rights. In: Ankara Law Review, 2008, Vol. 5, no. 2, pp. 201-234.
216. Walzer M. Arguing about war. New Heaven: Yale University Press, 2004. 224 p.
217. Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, 1966, publicat pe
http://www.hotararicedo.ro/files/files/PACTUL%20INTERNATIONAL%20CU%20PRIVI
RE%20LA%20DREPTURILE%20CIVILE%20SI%20POLITICE.pdf (vizitat la 2.05.2015)
218. Pactul internaional cu privire la drepturile economice sociale i culturale, 1966, publicat pe
http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=79&inline (vizitat la 2.05.2015)
165

Bibliografia n limba francez:


219. Constituia federal a Confederaiei Elveiene din 18 aprilie 1999 (ultimele amendamente
din 1 martie 2012), publicat pe http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html (vizitat la
07.12.2012).
220. Drooghenbroeck Van S. La proportionnalit dans le droit de la Convention Europenne des
Droits de l'Homme. Bruxelles: Bruylant, 2001. 785 p.
221. Eissen M.A. La Cour Europenne des Droits de lHomme. Paris: R.D.P., 1986, pp. 15391598.
222. Greer S. La marge dapprciation: interprtation et pouvoir discrtionnaire dans le cadre de
la Convention Europenne des Droits de lHomme. Strasbourg: Editions du Conseil de
lEurope, 2000. 62 p.
223. Kilkelly U. Le droit au respect de la vie prive et familiale. Strasbourg: Direction gnrale
des droits de lhomme, 2003. 73 p.
224. Pettiti L.E., Decaux E., Imbert P.H. La Convention Europenne des Droits de lHomme.
Commentaire article par article, Paris: Economica, 1999. 1091 p.
225. Spea Bayrak c. Franei, decizia de admisibilitate din 30 iunie 2009, publicat pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93698 (vizitat la 20.09.2013).
226. Spea RTBF c. Belgiei, hotrrea din 29 martie 2011, definitiv din 15 septembrie 2011,
publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104147 (Vizitat la
24.09.2012).
227. Sudre F. Linterprtation de la Convention Europenne des Droits de lHomme: Droit et
Justice. Bruxelles: Bruylant, 1998, n21. 354 p.
228. Velu J., Ergec R. La Convention europenne des droits de lhomme, Bruxelles: Bruylant,
1990. 1185 p.

166

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul Morrescu Adrian, declar pe rspundere personal c materialele


prezentate n teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice.
Contientizez c, n caz contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia
n vigoare.

20 iulie, 2015

MORRESCU Adrian

167

CURRICULUM VITAE
Numele:
MORRESCU

Prenumele:

Adrian

Studii:
2011-2014
2004-2005
1999-2004

Studii de doctorat, USM


Studii superioare de masterat, specialitatea Drept penal, ULIM
Studii superioare licen, Facultatea de Drept, ULIM

Domeniile de interes
tiinific:

Drept internaional public


Drept vamal

2010 - 2014

2008-2009
2007-2008
2006-2007

2005-2006

2014

2011

2011

2010

Activitate profesional:
ef direcie Control al ncasrii silite a obligaiei vamale i asisten
juridic,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
ef-adjunct Direcie teritorial Control administrativ, Chiinu,
Ministerul Administraiei Publice Locale
ef secie juridic, Biroul Vamal, Chiinu
Inspector principal al direciei Drept vamal, cooperare internaional i
integrare european,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Specialist al direciei drept vamal, cooperare internaional i integrare
european,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Participri la foruri tiinifice (naionale i internaionale)
Conferina internaional cu privire la combaterea traficului ilicit de
mrfuri contrafcute i piratate, Tbilisi, Georgia
Conferina internaional cu privire la combaterea traficului illicit de
substane explozive i arme nuclare, Singapore
Atelier legislativ cu privire la cele mai bune practici n domeniul
proprietii intelectuale, Belgrad, Serbia
Conferin internaional cu privire la legislaia UE referitor la protecia
drepturilor proprietii intelectuale la frontier
168

2009

2007

2007

Seminar cu privire la descentralizarea administrativ i rolul autoritii


publice locale ntr-un stat de drept, Polonia
Seminar cu privire la legislaia Marii Britanii n domeniul ocrotirii
proprietii intelectuale, London, Marea Britanie
edina experilor cu privire la liberalizarea comerului i dezvoltarea
legislaiei, Brussels, Belgia
Seminar pentru rile Non-EU referitor la dezvoltarea legislaiei n

2006

vederea asigurrii proteciei drepturilor proprietii intelectuale,


Brussels, Belgia

2006

2006

2006

2005
2005
2006

2006

2012

edina experilor cu privire la liberalizarea comerului i dezvoltarea


legislaiei, Brussels, Belgia
edina experilor cu privire la racordarea legislaiei vamale a RM cu
prevederile acquis-ului comunitar, Kiev, Ucraina
Conferina internaional cu privire la combaterea traficului ilicit de
substane explozive i arme nuclare, Viena, Austria
Atelier legislativ regional cu privire la cooperarea n domeniul vamal
Ohrid, Macedonia
Seminar cu privire la legislaia vamal a UE,Vilnus, Lithuania
Expert, membru al delegaiei RM n scopul negocierii acordului de
comer liber CEFTA, Brussels, Belgia
Expert, membru al delegaiei RM n scopul negocierii acordului de
comer liber CEFTA, Zagreb, Croaia
Grade obinute:
Colonel al Serviciului vamal
LUCRRI TIINIFICE PUBLICATE LA TEMA TEZEI:
Articole n reviste tiinifice de profil:

1. Restriciile expres autorizate n exerciiul drepturilor i libertilor consacrate de Convenia


european a drepturilor omului. n: Revista moldoveneasc de drept internaional i relaii
internaionale, 2013, nr.3 (29), pp. 89-99.
2. Evaluarea testului de proporionalitate privind drepturile i libertile calificate n speele Curii
Europene a Drepturilor Omului contra Republicii Moldova. n: Revista moldoveneasc de drept
internaional i relaii internaionale, 2014, nr.1 (31), pp. 116-133.
3. Definirea principiului proporionalitii n lumina jurisprudenei naionale i internaionale. n:
Studia Universitatis Moldaviae, Seria tiine sociale, 2013, nr. 3 (63), pp. 75-80.
169

Articole n reviste tiinifice de circulaie internaional:


4. Principiul proporionalitii prin prisma unor drepturi i liberti garantate de Convenia EDO.
n: Revista universitar Univers Strategic, EBSCO, Nr. 1 (21) ianuarie-martie, 2015, Universitatea
Hyperion, Bucureti, p. 120-132.
Materiale la foruri tiinifice:
5. Marja de apreciere a statelor n procesul aplicrii principiului proporionalitii de ctre CEDO.
n: Tendine contemporane n evoluia patrimoniului istoric i juridic al Republicii Moldova.
Materialele conferintei tiinifice internaionale anuale a doctoranzilor i tinerilor cercettori. Vol.
III, Ediia a VI-a, 12 aprilie 2012, Chiinu: CEP USM, pp. 195-207.
6. Principipiul proporionalitii i protecia proporietii n speele CEDO contra Moldovei.
n: Tendine contemporane ale dezvoltrii tiinei n contextul valorificrii opiunii europene:
viziuni ale tinerilor cercettori. Matrialele conferintei tiinifice internaionale anuale a tinerilor
cercettori. Vol. I, Ediia a VII-a, 30 mai 2013, Chiinu, pp. 233-242.
7. Principiul proporionalitii i protecia drepturilor de natur procedural n jurisprudena
CEDO contra Moldovei. n: Materialele conferintei tiinifice internaionale cu prilejul jubileului
de 70 ani ai prof. N. Osmochescu, 14 noiembrie 2014, Chiinu, 7 p. (n curs de apariie).
Cunoaterea limbilor:
Limba romn

matern

Limba englez

fluent

Limba rus

fluent

Date de contact de serviciu:


Adresa

mun. Chiinu , str. Columna 30

Telefon:

(022) 57-42-10

E-mail

morarescoo_adrian@yahoo.com

170