Sunteți pe pagina 1din 1

Umanismul

Este un curent cultural dominant in timpul renasterii (sec XIV - XVI) ap


arut initial
in italiam cuprinde intreaga Europa Occidentala, ulterior fiindd prezent si in E
uropa
Rasariteana.
Umanismul are in centrul preocuparilor omul si problematica sa.
Renasterea duce la o inflorire fara precedent a artelor politice, a arhi
tecturii si al stiintelor.
Evenimentele care marcheaza renasterea :
-inventarea tiparului
-1453 - caderea Constantinopolului -conduce la refugierea cartur
arilor
bizantini in Italia.
-1452 - descoperirea Americii de catre C.Columb.
Noul model pedagogia umanista se defineste prin infiintarea limbilor : l
atina
greaca si ebraica , folositoare pentru lecturarea textelor originale.
Omul reansterii este omul universal, armmonios, fizic si intelectual, pa
sionat
de toate formele de cunoastere -> prototipul omului uinversal: Leonardo D'vinci.
Umanismul romanesc se manifesta in sec(XVI-XVIII) datorita conditiilor i
storice
si a urmatoarelor trasaturi:
- carturarii umanisti apartin unor mari familii boieresti
-intervin in viata politica sfarsind de cele mai multe ori tragic ;
- folosesc ca limba de cultura latina si slavona, urmeaza scoli importan
te
din Polonia
- sunt preocupati de istoria tarii, scriu cronici si lucrari istorice in
care
au argumentat romanitatea poporului si latinitatea limbii.
Reprezentanrti : G. Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir
, Nicolae
Milescu , Spatarul etc.
Iluminismul este un curent cultural aparut in Franta in secolul al XVIII
-lea, care
promoveaza ratiunea si stiinta, avand ca scop emanciparea oamenilor prin cultura
.
Cel dintai nucleu iluminist din cultura romaneasca l-a constituit Scoal
a Ardelaena:
o miscare a intelectualilor din Transilvania , de la sf. sec al XVIII-lea incepu
tul sec al
XIX-lea.
Programul politic al scolii Ardelne este prezentat in Memoriul din 1791,
trimis
imapratului Leopod al II-lea, prin care se cerea recunoasterea romanilor din Tra
nsilvania
ca natiune egala in drepturi cu celelalte.
Reprezentanti : Samuil Micu, Gheorghe Sincai, Petru Maior, Ion Budai Del
eanu.