Sunteți pe pagina 1din 50
1.Corpul aparatului (Camera obscură , Sistemul de obturare, Sistemul de vizare, Magazia pentru material fotosensibil)
1.Corpul aparatului (Camera obscură , Sistemul de obturare, Sistemul de vizare, Magazia pentru material fotosensibil)

1.Corpul aparatului (Camera obscură, Sistemul de obturare, Sistemul de vizare, Magazia pentru material fotosensibil)

2. Obiectivul

3. Dispozitive auxiliare şi accesorii

Sistemul de vizare, Magazia pentru material fotosensibil) 2. Obiectivul 3 . Dispozitive auxiliare şi accesorii

I.

TIMPUL DE EXPUNERE

Este timpul în care obturatorul stã deschis pentru ca lumina sã impresioneze filmul fotosensibil sau senzorul digital.

ti mpul în care obturatorul stã deschis pentru ca lumina sã impresioneze filmul fotosensibil sau senzorul

II.

DESCHIDEREA DIAFRAGMEI / CÂMPUL DE PROFUNZIME

II. DESCHIDEREA DIAFRAGMEI / C Â MPUL DE PROFUNZIME
II. DESCHIDEREA DIAFRAGMEI / C Â MPUL DE PROFUNZIME
Profunzimea mare de camp permite privitorului s ă vizualizeze toate planurile imaginii ș i s

Profunzimea mare de camp permite privitorului să vizualizeze toate planurile imaginii și să înțeleagă relația dintre personaje

Planul profunzimii de camp se află pe personajul din mijloc. Subiectul este individualizat și analizat în context, nu în relație direct cu acesta.

Centrul de interes în acest caz se află pe personajul feminin din fundal

PROFUNZIMEA DE CÂMP CREŞTE ODATĂ CU ÎNCHIDEREA DIAFRAGMEI

PROFUNZIMEA DE CÂMP SCADE ODATĂ CU APROPIEREA SUBIECTULUI FAŢĂ DE APARAT

PROFUNZIMEA DE CÂMP SCADE ODATĂ CU CREŞTEREA DISTANȚEI FOCALE A OBIECTIVULUI

SUBIECTULUI FAŢĂ DE APARAT PROFUNZIMEA DE CÂMP SCADE ODATĂ CU CREŞTEREA DISTAN Ț EI FOCALE A
SUBIECTULUI FAŢĂ DE APARAT PROFUNZIMEA DE CÂMP SCADE ODATĂ CU CREŞTEREA DISTAN Ț EI FOCALE A
SUBIECTULUI FAŢĂ DE APARAT PROFUNZIMEA DE CÂMP SCADE ODATĂ CU CREŞTEREA DISTAN Ț EI FOCALE A

III.

SENSIBILITATEA ISO

Măsurarea sensibilității filmului se face în conformitate cu standardul ISO (International Organization for Standardization ISO 5800:1987). ISO reprezintă viteza de răspuns a peliculei foto sau a senzorului digital față de lumină.

Un ISO mic (50, 100) are o plajă de griuri mai fine, zgomot minim și calitate maximă, dar depinde de condițiile de iluminare (necesită lumină mai multă). Un ISO mare (1600, 3200) are o sensibilitate mai mare făcând față și în condițiile neprielnice de lumină, dar calitatea și plaja de griuri scad, până la apariția zgomotului pe imagine.

ț iile neprielnice de lumină, dar calitatea și plaja de griuri scad, până la apari ț

IV.

DISTANTA FOCALA

IV. DISTANTA FOCALA

V.

FORMATUL IMAGINII

În funcție de genul fotografic și de opțiunea fotografului, acesta poate opta pentru mai multe rapoarte de imagine:

funcț ie de genul fotografic ș i de op ț iunea fotografului, acesta poate opta pentru

VI.

PUNCTUL DE STAȚIE

Înalțimea și direcția de la care fotografiem influențează felul în care imaginea va fi percepută. Un cadru poate fi realizat având camera cu axul optic paralel cu solul, dar în același timp poate fi orientată cu axul de sus în jos (plonjon, vederea păsării) sau de jos în sus (contraplonjon, vederea broaștei).Astfel, poziționarea aparatului de fotografiat deasupra elementelor sugerează studiul ansamblului [a], poziționarea aparatului sub nivelul subiectului evidentiază relația dintre elemente [b]. Vederea frontală, perpendiculară pe subiect este o perspectivă contextualizantă, obiectivă (subiectul este văzut într-un context)[c].

pe subiect este o perspectivă contextualizantă, obiectivă (subiectul este văzut într -un context)[ c ]. [a]

[a]

pe subiect este o perspectivă contextualizantă, obiectivă (subiectul este văzut într -un context)[ c ]. [a]

[b]

pe subiect este o perspectivă contextualizantă, obiectivă (subiectul este văzut într -un context)[ c ]. [a]

[c]

VII.

ÎNCADRAREA

VERTICAL VS. ORIZONTAL: Alegerea unei imagini pe orizontală sau pe verticală este subordonată subiectului. Încadrarea pe orizontală este mai descriptivă, indiferent de genul fotografiei), pentru că forțează ochiul să citească informație de la stânga la dreapta, să pună elementele în relație și să deducă narațiunea. Încadrarea pe verticală se concentrează mai mult pe subiect (mariginile mai înguste elimină contextul.

pe subiect (mariginile mai înguste elimină contextul. CON ȚINUTUL CADRULUI: C â t anume î ncadr

CONȚINUTUL CADRULUI: Cât anume încadrăm din tot ceea ce vedem? Astfel, fiecare element din cadru (fie el personaj, obiect, copac, volum de arhitectură etc.) narează o poveste. Un complex de elemente crează o narațiune care conturează mesajul imaginii fotografice. Aceste elemente dialoghează între ele.

creaz ă o nara ț iune care contureaz ă mesajul imaginii fotografice. Aceste elemente dialogheaz ă

Imaginea este un detaliu al primei imagini dar de data aceasta sensul este dat de dialogul dintre natural și artificial.

sensul este dat de dialogul dintre natural ș i artificial. Mesajul este dat de rela ț

Mesajul este dat de relația dintre cele două planuri: industrial și domestic. Expresia imaginii este una de gravitate, de pericol iminent, de observare critică a unui aspect al societății contemporane.

Imaginea este un alt detaliu, o imagine dintr-o posibilă serie documentară cu tema Module domestice contemporane.

VIII.

BALANSUL DE ALB / WHITE BALANCE

Temperatura de culoare a luminii depinde de tipul sursei de lumina si de intensitatea ei. Diferentele de temperatura de culoare se compenseaza prin filtre colorate (geluri). In functie de temperatura de culoare a luminii vom seta White Balance pe aparatul digital sau vom alege pelicula potrivita in cazut aparatului de fotografiat clasic pe film.

seta White Balance pe aparatul digital sau vom alege pelicula potrivita in cazut aparatului de fotografiat
Cerul luminous, fara nori Soarele la amiaza – 5000-6000 K Flash – 5500 Kelvin Lumina

Cerul luminous, fara nori

Soarele la amiaza 5000-6000 K

Flash 5500 Kelvin

Lumina lunii 4000 K Lampa halogen 3400 K Lampa tungsten 3200 K Lampa fluorescent 2800-4000 K Bec obisnuit (60-70 W) - 2600-2800 K Soare la orizont (apus, rasarit) - 2000-2200 K Lampa cu petrol- 1600-2000 K Lumanare - 1600-1800 K

Cantitatea ș i intensitatea luminii depinde de puterea fizic ă a sursei de lumina (400W,

Cantitatea și intensitatea luminii depinde de puterea fizică a sursei de lumina (400W, 800W, 1KW, 2KW etc), de distanța sursei de lumină față de subiect (1m, 3m, 5m etc.) sau de diferitele filtre și accesorii montate pe sursa de lumină. În funcție de distanța sursei față de obiect se modifică și contrastul (light ratio).