Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.

F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008
CALITATE - MEDIU
Aprobat,
Chief Operational Officer,
Florin GONTARIU

Resurse necesare
Nr.
crt.

Obiectiv
general

Indicator

Obiectiv specific

1.1 Adaptarea
documentelor la
astructura si
specificul
organizatiei

Mentinerea
certificarii
SMCM

Maxim 3
neconformiti minore la
auditul extern

1.2 Evaluarea
sistemului n
vederea certificrii

1.3 Certificarea
sistemului in
conformitate cu
ISO 14001 : 2004

Aciuni necesare

1.1.1 Definirea structurii organizatiei

Respon.

Costuri
RON

Resurse
umane
(ore x
om)

Termen
final

COO

Cf. BVC

Iulie 2008

4 x 1zilnic

Iulie 2008

Cf. BVC
1.1.2 Revizuirea documentatiei SMCM

RMCM

1.1.3 Instruirea personalului

RMCM

Cf. BVC

8 x 20

Iulie 2008

1.2.1 Auditarea sistemului calitate-mediu

RMCM

Cf. BVC

30 x 2

Iulie 2008

RMCM/COO

Cf. BVC

8x1

Iulie 2008

RMCM

Cf. BVC
Cf. BVC

16 x 1

Iulie 2008

16 x 1

Iulie 2008

8x1

Iulie 2008

8x1

Iulie 2008

8X1

Aug. 2008

1.2.2 Evaluarea rezultatelor auditului


1.2.3 Aplicarea de corecii i aciuni corective
1.2.4 Verificarea indeplinirii actiunilor de la auditul
extern calitate/mediu
1.3.1 Stabilirea graficului de audit
1.3.2.Desfurarea auditului
1.3.3 Evaluarea gradului de atingere al obiectivului
referitor la obiecivul nr. 1

RMCM
Organism certif./
RMCM
Organism certif./
RMCM
COO/ RMCM

Cf. BVC
Cf. BVC
Cf. BVC

Pag. 1 / 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.


F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008

Nr.
crt.

Obiectiv
general

Resurse necesare
Indicator

Obiectiv specific

Aciuni necesare

9.1.1 Elaborarea situatiei km efectuati in luna


anterioara
2.1.1 Monitorizare
km efectuati lunar si
comparativ cu lunile
anterioare

Reducerea
emisiilor de la
activitatea de
transport

2.1
Reducerea
consumului
de motorina
la camioane
cu 10%

2.1.2 Monitorizarea
a cantitatilor de
motorina alimentate
lunar si comparativ
cu lunile anterioare

2.1.3 Analiza
comparativa
km/alimentari si
consum mediu pe
flota

Respon.

Coordonatori
soferi

9.1.2 Urmarirea camioanelor pentru eliminarea


abaterilor de traseu

Dispeceri

9.1.3 Optimizarea alocarii curselor pe


camioane pentru a elimina efectuare de km in
gol inutil

MT, Dispeceri

9.2.1 Elaborarea situatiei cantitatilor de


motorina alimentate in luna anterioara

Coordonatori
soferi

9.2.2 Urmarirea zilnica alimentarilor

Coordonatori
soferi

9.2.3 Informarea conducatorilor auto referitor


la rezultatele reiesite in urma activitatii
prestate, atentionarea depasirilor nejustificate,
redirectionarea soferilor cu probleme catre
trainerii de soferi
9.2.4 Limitarea valorica/cantitativa a cadurilor
de alimentare motorina in functie de minimul
necesar
9.3. 1 Evaluarea rezultatelor si transmiterea
realizarilor impreuna cu propunerile de
imbunatatire
9.3.2 Analizarea rapoartelor si stabilirea de
masuri de imbunatatire

Coordonatori
soferi
Coordonatori
soferi
Coordonatori
soferi
MT, MO

Costu
ri
RON
Cf.
BVC
Cf.
BVC
Cf.
BVC
Cf.
BVC
Cf.
BVC
Cf.
BVC

Resurse
umane
(ore x om)
2 x 4 lunar

10 a
fiecarei
luni

3 x 17 zilnic

zilnic

4 x nr
dispeceri
zilnic

zilnic

2 x 4 lunar

10 a
fiecarei
luni

1 x 4 - zilnic

zilnic

1 x 4 zilnic

zilnic

Cf.
BVC

3x4

Cf.
BVC

1 x 4 lunar

Cf.
BVC

Termen
final

1 x 7 lunar

5a
fiecarei
luni
11 a
fiecarei
luni
11 a
fiecarei
luni

Pag. 2 / 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.


F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008

Nr.
crt.

Obiectiv
general

Indicator

2.2 Mentinerea
100% a flotei la
nivelul euro 4/5

Obiectiv specific

2.1.1 Innoirea
parcului de
autocamioane si
autovehicule

2.6 Efectuarea
reviziilor periodice
obligatorii la timp

Reducerea
emisiilor
de la
activitatea
de
transport
2.3 Reducerea
emisiilor/ tona
de marfa
transportata cu
2% fata de 2007

2.3.1 Evaluarea
starii initiale a
indicatorului emisi/
tona
2.3.2 Infintarea
scolii de soferi si
training la angajare

Aciuni necesare

Evaluarea raportului calitate-pret- valoare


emisii pentru autoturismele de pe piata
Innoirea permanenta a flotei. Mentinerea
evidenetei autocamioanelor si a starii
acesteia (an fabbricatie, nr km parcursi,
documentele revizii, detalii noxe emise)
Mentinerea evidentei stricte a starii
autocamioanelor si a km parcursi
Planificarea din timp a autocamioanelor la
revizia ITP

Calcularea starii initiale a indicatorului


Instruirea tuturor soferilor referitor la
conducere eficienta din punctul de vedere al
consumului de combustibil

2.4.1 Reducerea nr.


de km de dislocare
(deplasare intre
doua incarcari)

Calcularea rutei optime pentru evitarea


mersului in gol a autocamionului

2.4..2 Alocarea
autocamioanelor
performante pentru
efectuarea traseelor
lungi

Mentinerea evidentei la zi a starii


autocamionaleor utilizare

Instruirea la angajare la personalului


operational

Instruirea la angajare la personalului


operational

Respon.

MO

Resurse necesare
Costu
Resurse
ri
umane
RON
(ore x om)
Cf.
BVC
1x8
Cf.
BVC

Termen
final
Inainte de
cumparar
e

permane
nt

Cf.
BVC

8x1zilnic

permanen
et

Cf.
BVC

8x1zilnic

permanen
et

DO

Cf.
BVC

8x4

31.08.08

Trainer dedicat

Cf.
BVC

8x1 zilnic

permanen
et

DO

Cf.
BVC

4xnr.dispece
ri

permanen
et

Cf.
BVC
Cf.
BVC

Perioada de
proba

La
angajare

8x1zilnic

permanen
et

Cf.
BVC

Perioada de
proba

La
angajare

COO
MO/
AUTOCAMION
SERVICE
MO/
AUTOCAMION
SERVICE

Sef. DO
Sef. DO+
AUTOCAMION
SERVICE
Sef. DO

Pag. 3 / 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.


F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008

Nr.
crt.

Obiectiv
general

Indicator

Obiectiv specific

3.1 Identificarea si
actualizarea tuturor
prevederilor legale si
alte cerinte
aplicabile
organizatiei

Respectarea
legislatiei
si a altor
cerinte
aplicabile

Zero
neconformitati
la evaluarea
gradului de
conformare la
legislatia
aplicabila si la
alte cerinte
aplicabile

3.2 Evaluarea
gradului de
conformare cu
cerintele legale si
alte cerinte
aplicabile
3.3 Crearea unei
culturi proactive in
ceea ce priveste
sensibilizarea si
constientizarea
angajatilor si
colaboratorilor
asupra subiectelor
legate de calitate si
mediu (- initierea
programul pana la
sfarsitul anului 2008

Aciuni necesare

Respon.

Identificarea activitatilor si legislatiei pentru


fiecare departament/ activitate
Difuzarea si instruirea departamentelor asupra
prevederilor legale aplicabile
Implementarea de cai de comunicare pentru
transmiterea cerintelor legale si a altor cerinte in
ceea ce priveste calitatea si mediul
Actualizarea permanenta a listei legislatiei si a
altor cerinte si difuzarea catre functiile si
departamentele relevante
Dotarea autocamioanelor/ conducatorilor auto cu
echipamentul cerut de legislatia in vigoare pentru
prevenirea situatiilor de urgenta
Instruirea soferilor asupra modului de actiune in
caz de situatie de urgenta

RMCM+
Jurist

Monitorizarea conformarii la legislatia si cerintele


aplicabile; efectuarea de audituri de conformare la
legislatia si cerintele aplicabile
Instruirea personalului asupra politicii si
obiectivelor de calitate si mediu ale organizatiri
RealIzarea unui panou al calitatii si mediului in
care sa se afiseze noutati si informatii legate de
subiectele de calitate si mediu
Implementarea unui program de imbunatatire
interactiv bazat pe recompensarea angajatilor in
cazul propunerii unor solutii alternative viabile
care duca la imbunatatirea activitatilor si la cost
savings.

RMCM

Resurse necesare
Costuri
Resurse
umane
RON
(ore x
om)
Cf. BVC
Cf. BVC

Termen
final

8x 2 x3 zile

01/07/08

8x1

18/07/08

32x1

01.10.08

2x2/ luna

permanent

2x2

permanent

8X1
(periodic)

permanent

8x3 (10
zile)

20.09.2008

8X1

01.08.2008

16x1

01.10.2008

40x1
4x1
8x1

01.12.2008

Cf. BVC
COO+RMCM
RMCM+
Jurist
Sef.
DO+RMCM
(IPM+RPM)
DRU
Resp:
RMCM
Colab. cu CE
Juridic
RMCM
Executie:
RMCM
Acord: COO
Executie:
RMCM
Acord: COO
Colaborare:
Dep.
Economic

Cf. BVC

Cf. BVC
Cf. BVC
Cf. BVC

Cf. BVC
Cf. BVC
Cf. BVC

Pag. 4 / 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.


F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008

Nr.
crt.

Obiectiv
general

Indicator

Obiectiv specific

Aciuni necesare

Costuri
RON
Cuantificarea valoc/cantitativa a
achizitiilor
4.1 Analizarea
achizitiilor lunare de
hartie

Reducerea
consumului de
hartie

Resurse necesare

Respon.

Reducere 5 %
fata de 2007
4.2 Analizarea
volumului de hartie
utilizat si a
volumului de hartie
potential reciclabil

Cf. BVC
D. Adm
D. Adm

Depozitarea hartiei reciclabile intrun loc special

Contractarea unui furnizor pentru


predarea hartiei reciclabile

D. Adm

2 x 1 lunar

Lunar

1x1

La
efectuarea
fiecarei
comenzi

1x1

Lunar

1 x 1 zilnic

Zilnic

20 x 1

31.12.08

Cf. BVC

Urmarirea comenzilor catre furnizor

Cuantificarea consumului
valoric/cantitativ lunar

Resurse umane
(ore x om)

Termen
final

Cf. BVC

D. Adm

Cf. BVC

D. Adm

Cf. BVC

Pag. 5 / 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.


F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008

Nr.
crt.

Obiectiv
general

Indicator

Obiectiv specific

5.1
Cresterea
numarului de
clienti cu x% fata
de anul 2006

Cresterea
cifrei de
afaceri

Reducere cu
x%

5.2
Reducerea
numarului de
reclamatii de la
client (maxim
0.02% reclamatii
din totalul de curse
efectuate)

Aciuni necesare

Negocierea si semnarea de contracte

COO

Selectarea clientilor cu care se doreste


incheierea de contracte directe
Instruirea profesionala a personaluilui marketingvanzari
Monitorizarea si analiza permanenta a
neconformitatilor interne si reclamatiilor aparute

COO

Desfasurarea de training conducatori auto la


angajare

DRU

Participarea la cursuri de management,


comunicare si optimizare a timpului a
personalului operational
Contractarea de furnizori de tip A in proportie de
minim 97%
Crearea echipei de evaluare a furnizorilor
Revizuirea criteriilor de evaluare a furnizorilor
Comunicarea catre furnizor a categoriei din care
face parte

5.3
Obtinerea unui
procent de
satisfactie al
clientului de
minum 95%

Respon.

Trimiterea chestionarului de evaluare a


satisfactiei clientilor
Analiza neconformitatilor reclamate de client si
transmiterea catre acetia a rezultatelor analizei
neconformitatii, in timpul solicitat (actiunilor)
corective si preventive stabilite in cadrul
organiatiei
Comunicarea politicii si activitatilor legate de
calitate si mediu desfasurate in cadrul companiei

DRU
DO

Resurse necesare
Costuri
Resurse
umane
RON
(ore x
om)
8x3
Cf. BVC
Cf. BVC
Cf. BVC
Cf. BVC
Cf. BVC

Termen
final
31.12.2008

8x3

31.12.2008

8x3

31.12.2008

Personal
dispecerat
8x1 (cand
este
necesar)

permanent
31.12.2008

Cf. BVC
DRU
DO
COO+DO+
RMCM
COO+DO+
RMCM
Decizie:
COO
Executie:
DO
DO/ DMC

8x1

31.12.2008

Cf. BVC

16x1

31.12.2008

Cf. BVC

2x4

31.09.2008

Cf. BVC

2x4

31.09.2008

8x1

31.09.2008

8x1

31.09.2008

Cand este
cazul

permanent

8x1

permanent

Cf. BVC

Cf. BVC
Cf. BVC

DO

Decizie:
COO
Executie:
DO

Cf. BVC

Pag. 6 / 7

S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.


F.PM.02.01 / 0
Program de management 2008

Abrevieri si legenda:
MO-manager operational
SC- sefi de coloana
RMCM- Reprezentantul Managementului pentru Calitate si Mediu
COO-Chief Operational Officer
BVC- Bugetul de venituri si cheltuilei
DO- Departament Operational
IPM- Inspector Protectia Muncii
RPM Responsabil Protectia Mediului
RD- Responsabil Deseuri
D. Adm Departament Administrativ
DRU- Departament Resurse Umane
DMC Departament Marketing Contractare

Nota:
Toate activitatile si actiunile stabilite in acest program de management sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli si sunt aprobate top managementul
organizatiei.

Intocmit,
Corina ONESC

Data,

Pag. 7 / 7