Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

Denumirea postului: TAMPLAR UNIVERSAL (Cod COR 752201)


Departament: productie
Subordonare: se subordoneaza administratorului societatii
Relatiile cu alte departamente: descrise in Regulamentul de ordine interioara
Scopul postului: Producerea, repararea si intretinerea mobilierului si produselor
similare predominant din lemn
Atributiile principale si sarcinile specifice:
- intretinerea si reglarea organelor si mecanismelor masinilor-unelte, in conditii
de securitate a muncii;
- intocmirea schitelor pieselor si a desenelor de detalii;
- selectarea si pregatirea materialului de lucru, insemnarea partilor care trebuie
lucrate;
- prelucrarea tuturor tipurilor de lemn, inlocuitor de lemn sau mase plastice,
prin taiere, masurare, gaurire sau imbinare folosind unelte manuale sau
electrice;
- prelucrarea mecanica a reperelor din PAL, MDF si lemn masiv;
- croirea (debitarea) panourilor pe masini unelte si agregate;
- formarea si prelucrarea mecanica a panourilor placate si a ramelor;
- slefuirea si finisarea suprafetelor produselor prin baituire, vopsire, aplicare de
lacuri, vopsele, emailuri, folosind spray sau pensule;
- montarea, asamblarea si dezasamblarea partilor componente ale produselor;
- ambalarea produselor.
Responsabilitatea postului:
Legat de sarcinile de serviciu:
- desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de firma
in domeniul calitatii;
- raspunde de respectarea termenelor de executare a operatiunilor desfasurate;
- raspunde de realizarea produselor conform normelor de calitate;
- responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de
serviciu cuprinse in fisa postului;
- raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura
directa cu obiectivul postului ocupat.
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
- pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;

pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv


in interesul firmei;
- respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoarea la
postul sau;
- respecta normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire si
stingere a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator.
Autoritatea postului:
- utilizeaza masini si echipamente puse la dispozitie de firma: masini de prelucrat
lemnul, masini de perforat, de sablat, rindele, fierastraie, pile, spatule etc.
Conditii de munca:
- munca se desfasoara in hala industriala/sectie/atelier/magazin/domicilii clienti.
Riscuri profesionale:
- risc de accidentare traumatisme mecanice si boli profesionale datorate expunerii
la actiunea agentilor chimici toxici.
Specificatiile postului:
- dexteritate manuala;
- spirit de observatie;
- simt estetic, viziune spatiala, inventivitate si creativitate;
- disponibilitate de a lucra in ture.

Prezentul document constitue anexa la contractul individual de munca.


Administrator Dodita Andrei
Semnatura________________
Titular de post __________________
Semnatura___________________