Sunteți pe pagina 1din 8

S.C.

MCG OIL COMPANY SRL


Aprobat,
Director

FISA POSTULUI
I.

IDENTIFICAREA POSTULUI

1. POSTUL/COD COR
Inginer mecanic
2. COMPARTIMENTUL IN CARE ESTE POSTUL
-DENUMIREA COMPARTIMENTULUI :
-FORMATIA DE LUCRU :
-LOCATIA :
3. RELATIILE POSTULUI
3.1. Relatii ierarhice:
- de colaborare cu: celelalte compartimente ale societatii, cu gestionarii de materiale, cu salariatii
beneficiarului unde se desfasoara lucrarile
- de consultanta cu: maistrii si inginerii din laborator care asigura asistenta tehnica
- de control si indrumare cu : subalternii din zona sa de activitate sau cu membrii echipei de lucru,
atunci cand este desemnat sef de lucrare

3.2. Relatii functionale:


-

de colaborare cu: ceilalti membri ai echipei in care lucreaza, membrii echipelor celorlalte
compartimente ale societatii si cu gestionarii de materiale, cu salariatii beneficiarului unde se
desfasoara lucrarile
de consultanta cu: maistrii si inginerii din laborator care asigura asistenta tehnica
de control si indrumare cu: cu membrii echipei, atunci cand este desemnat sef de lucrare

3.3.

Relatii de reprezentare:
- poate reprezenta pe seful de laborator, cand este desemnat de acesta

II.
SPECIFICATIA POSTULUI
Nr. Cerinte
Obligatorii
crt.
oStudii
Studii superioare tehnice
oCalificari
oAutorizari
-autorizat intern din punct de vedere SSM, conform IPSSM nr.42
oExperienta
1

Competente
profesionale - Coordonarea aplicrii prevederilor legale referitoare la SSM i n
domeniul situaiilor de urgen
- Coordonarea aplicrii normelor de protecie a mediului
- Coordonarea asigurrii calitii lucrrilor executare
- Coordonarea ntreinerii echipamentelor de munca
- Planificarea i raportarea activitii de la punctul de lucru

De dorit

in
specialitate:
-minim 3 ani

- Organizarea condiiilor de desfurare a activitii formaiilor de


lucru
- Supravegherea activitilor de la punctul de lucru
- Gestiunea stocurilor de resurse materiale
- Coordonarea formrii profesionale i gestionrii performanelor
echipei
- completarea documentelor de evidenta tehnica
- admiterea la lucru
- aplicarea IPSSM
- comunicarea la locul de munca
- desfasurarea activitatii in echipa
- diagnosticarea starii tehnice a instalatiei electrice
- efectuarea de masuratori si incercari profilactice
- efectuarea de verificari PRAM la punerea in functiune a instalatiilor
electrice
- intretinerea instalatiilor de circuite secundare
- intretinerea instalatiilor de curenti slabi
- montarea instalatiilor PRAM
- pregatirea lucrarilor de montaj PRAM
- remedierea instalatiilor de circuite secundare si curenti slabi dupa
incidente si avarii
- repararea echipamentelor aferente circuitelor secundare
CUNOSTINTE NECESARE:
- cunoasterea tehnologiilor specifice
- cunostinte teoretice aprofundate in domeniul:
mecanica,
electrotehnica, electricitate, energetica, electronica, automatizari,
desen tehnic;
- principiul de functionare a instalatiilor de masura, reglare, protectie
si automatizare complexe, a transformatoarelor si masinilor
electrice rotative si modul de verificare cu curenti de defect a
protectiilor
- normele de verificare a aparatelor electrice (inclusiv aparataj
primar) si cablurilor
- intocmirea si citirea schemelor de circuite primare si secundare ale
instalatiilor deservite
- cunoasterea utilajelor si echipamentelor folosite la efectuarea
sarcinilor de serviciu
- notiuni generale privind materialele si elementele constructive
utilizate la lucrarile de montare si reparatii
- defectele ce pot aparea in instalatiile deservite
- cunoasterea CCM si ROI in vigoare, a drepturilor si obligatiilor
salariatilor
- cunoasterea legislatiei in domeniul SSM, calitate, protectia
mediului, interventii in situatii de urgenta, prim ajutor;
- cunoasterea normelor de securitatea muncii (inclusiv IPSSM), de
PSI, de protectie a mediului, de calitate
- cunostinte de gestionare a activitatii de productie (a resurselor
materiale si umane)
- cunostinte de organizarea muncii
- intelegerea practicilor si procedurilor in relatiile contractuale
- atributiile specifice sefului de lucrare
-

CALITATI FIZICE:
apt medical pentru exercitarea meseriei de inginer mecanic
in program prelungit
in deplasari
sub presiune (termene limita, vizite neanuntate ale conducerii,

beneficiarilor, restrictii impuse de normele de calitate, de mediu,


etc)
in echipa
prezenta placuta, agreabila, dinamica, energica, spontana, motivata
exprimare clara, expresiva, coerenta, literara
infatisare ingrijita, curata, distinsa
restrictii de varsta (impuse de acte normative)

APTITUDINI
inteligenta, capacitate intelectuala (nivel inalt)
atentie distributiva (nivel inalt)
atentie concentrata (nivel inalt)
memorie vizuala ( nivel mediu- inalt)
spirit de observatie (nivel inalt)
reprezentare spatiala (nivel mediu)
capacitate de sinteza ( nivel inalt)
capacitate de analiza si decizie (nivel inalt)
gandire practica (nivel inalt)
flexibilitate in gandire (nivel inalt)
ordonat, meticulos, exigent cu sine
respectuos cu sine si cu cei cu care intra in relatii, cu
mediul in care traieste sau munceste, serios
capacitatea de a-si asuma raspunderi
capacitate de a respecta termene limita
-

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE
sociabilitate
- prezenta de spirit, activ, comunicativ,
(nivel mediu)
intreprinzator
incredere in - rezistent la solicitari, perseverent, optimist,
sine (nivel
energic, hotarat
mediu-inalt)
- increzator in propriile capacitati, fara
complexe de inferioritate, imperturbabil, greu
de enervat
tendinta de
- tact si atitudine ponderata, intelegator,
dominare (nivel
maleabil
mediu)
inhibitie
- increzator in propriile puteri, hotarat in tinuta
(timiditate)
si actiuni
(nivel scazut)
- disponibilitate pentru actiune
sinceritate
- isi recunoaste mici slabiciuni si defecte;
(nivel inalt)
autocritic; atitudine dezinvolta
nervozitate
- nu prezinta tulburari psiho-somatice
(nivel scazut)
agresivitate
- stapanire de sine, nu prezinta tendinta spre
(nivel scazut)
agresiuni spontane
depresie,
- dispozitie echilibrata, pozitiv, degajat, relaxat,
anxietate (nivel
optimist
scazut)
- raport emotional bun cu ceilalti, capabil de
integrare
echilibru
- siguranta de sine, capacitate buna de
emotional (nivel
concentrare
mediu)
masculinitate - constient de sine, intreprinzator, fara trac
(nivel mediu)
extraversie
- sociabil, leaga usor prietenii
(nivel mediu)
DEPRINDERI NECESARE

Abilitati

aptitudine generala de invatare (pe o scara de la 1 la 5) : 4


aptitudini de calcul
aptitudini de comunicare, relationare, putere de convingere
aptitudinea de a lucra cu documente
aptitudini de organizare si coordonare a personalului
utilizare computer
transmitere de informatii
culegere, clasificare, analizare, evaluare si interpretare a
informatiilor
pregatire de materiale scrise si rapoarte
planificare si organizare de operatii si activitati
deprinderi de cercetare si investigare
operare cu masini si echipamente specifice
respectarea instructiunilor verbale si scrise
spirit de lucru in echipa
punctualitate

ALTE CERINTE
fara antecedente penale (fara cazier judiciar)
posesor permis de munca valabil (pentru cetatenii de alta
nationalitate)
mobilitate acceptabila de acasa la serviciu
disponibilitate pentru program de lucru prelungit sau
neregulat
disponibilitate pentru deplasari
- (nivel inalt) editare
texte, utilizand
programele: Word,
Excel
- (nivel inalt)
utilizare programe
tip CAD: VISIO,
AUTOCAD
- cunostinte operare
PLC (nivel inalt)
- cunostinte de limbi
straine (nivel:
mediu) fara
atestare
- posesor permis
auto categoria B

III.
DESCRIEREA POSTULUI
1. SCOPUL POSTULUI
Efectuarea de servicii de intretinere, revizii, reparatii si modernizari la echipamente si circuite secundare din
instalatii PRAM din centrale si statii electrice, la instalatiile de comanda, automatizare si protectie din instalatiile
hidromecanice si generale din centrale hidroelectrice si baraje;
Efectuare de servicii de incercari profilactice la instalatii electrice primare si secundare din centrale si statii
electrice;
Efectuarea de servicii de verificare, intretinere, reparatii si modernizari a aparaturii de masura si control din
centrale hidroelectrice.
2. OBLIGATIILE TITULARULUI DE POST (SPECIFICE ZONEI DE DESERVIRE)
1. programul de munca: orar fix intre 7,00 15,30, intr-un schimb de 8 ore, cu posibilitati de lucru
peste program in timpul saptamanii si/sau in zilele legale libere (sambata, duminica, sarbatorile
nationale si religioase), consemn la domiciliu
2. natura muncii: munca este individuala cat si in echipa cu salariati din sectie sau din alte
compartimente

3. deplasari:
- obisnuit, deplasarile privesc aria de acoperire a formatiei de lucru (cu intoarcere la sfarsitul
programului de lucru zilnic)
- sunt si deplasari in afara locatiei de baza a formatiei, in tara sau in afara tarii , care presupun
deplasari pe distante mari si cazare de zile sau saptamani in localitatile unde se presteaza
serviciile contractate (de regula la hoteluri sau moteluri)
4. locul muncii: in atelier, precum si la instalatiile si adresele prevazute in contractele cu partenerii
5. felul muncii: activa
3. DESCRIEREA ATRIBUTIILOR, SARCINILOR SI ACTIVITATILOR TITULARULUI POSTULUI

3.1 ATRIBUTII DE PREVIZIUNE nu e cazul


3.2 ATRIBUTII DE ORGANIZARE nu e cazul
3.3 ATRIBUTII DE COORDONARE nu e cazul
3.4 ATRIBUTII DE MOTIVARE nu e cazul
3.5 ATRIBUTII DE CONTROL nu e cazul
3.6 ATRIBUTII DE EXECUTIE:
Organizarea si efectuarea cu personalul din subordine a verificarilor, incercarilor si probelor pentru PIF la
instalatiile noi sau dupa reparatii
Instruirea muncitorilor din subordine, in vederea executarii lucrarilor atribuite cat si in general pentru
ridicarea necontenita a calificarii lor, acordand o grija deosebita noilor muncitori
Sprijinirea introducerii tehnicii noi, a tehnologiei si a metodelor de munca inaintate, acordarea unei atentii
deosebite mecanizarii, care usureaza munca si o face mai productiva, folosirea rationala a capacitatilor de
productie prin scoaterea la iveala a rezervelor interne in vederea cresterii productiei si productivitatii
muncii si reducerea pretului de cost.
Organizarea activitatii in vederea efectuarii de revizii tehnice, reparatii planificate si a interventiilor in
cazul reparatiilor accidentale, inclusiv a preluarii si apoi a predarii instalatiilor la beneficiar, cu
documentele aferente (procese-verbale de preluare-predare, autorizatii de lucru, de foc)
Stabilirea si respectarea de masuri tehnice, sanitare si organizatorice de securitate si sanatate in munca
precum si SU si protectia mediului, corespunzatoare cu conditiile de munca si factorii de risc specifici
Repartizarea lucrarilor de revizii si reparatii planificate si accidentale pe formatii de lucru corespunzator
pregatiri si autorizarii personalului subordonat si urmarirea modului de realizarii a lucrarilor
Efectuarea controlului executarii reparatiilor pe faze si final cu includerea in aceasta activitate a controlului
respectarii normelor de SSM, SU si protectia mediului, a graficelor de executie si indicilor de calitate, la
toate instalatiile, echipamentele si constructiile aflate in zona de lucru si a spatiilor in care se lucreaza
Participarea la verificarile preliminare si primare ale echipamentelor si instalatiilor care se repara
Aplicarea normelor in vigoare de securitatea muncii, de PSI, de protectie a mediului, de calitate in
realizarea atributiilor din fisa postului
Participarea la cursurile de perfectionare sau specializare la care este trimis; poate face si propuneri
personale justificate in functie de cerintele actuale ale tehnologiilor utilizate si de informatiile privind
furnizorii de formare.
Cooperarea cu Serviciul Comercial din societate si cu beneficiarul la stabilirea si imbunatatirea
metodologiilor de elaborare a tehnologiilor de reparatii, precum si de executie a pieselor de schimb
Intocmirea documentatiei tehnice necesare derularii in bune conditii si la timp a lucrarilor (proiect hard +
soft, documentatie tehnica de lucru, lista si necesar de materiale, lista si grafic de lucrari, piese de schimb,
aparatura si scule, echipament de protectie, etc.), si colaborarea cu Serviciul Comercial si Serviciul
Aprovizionare la intocmirea Planului anual de Aprovizionare a societatii
Inregistrarea corecta a consumurilor de resurse (materiale sau umane) din atelier si transmiterea lor la
termenele stabilite la compartimentele economice (pontaje, ore suplimentare la resurse umane, bonuri de
consum la contabilitate)
Receptionarea materialelor, pieselor de schimb, aparaturii si sculelor, echipamentului de protectie si lucru
la preluarea din depozit, efectuarea controlului calitatii lor inaintea utilizarii si repartizarea acestora pe
formatii de lucru in functie de sarcinile repartizate
Recuperarea, selectarea si predarea spre reconditionare sau valorificare a deseurilor rezultate in atelier
Efectuarea de propuneri pentru aprobarea declasarii si casarii unor obiecte de inventar si a echipamentului
de protectie aflat in inventar personal
Cooperarea la clarificarea accidentelor de munca
Organizarea si amenajarea spatiilor rezervate atelierului (birouri, ateliere, magazii, zone de lucru etc.)

astfel incat toata documentatia folosita, aparatura, materialele si sculele sa fie pastrate in ordine si securitate
Realizarea masurilor stabilite de inspectorii teritoriali de munca, SU, protectia mediului
Gestionarea fondurilor fixe si obiectelor de inventar din dotarea atelierului
Efectuarea de observatii sistematice urmate de propuneri de solutii si masuri pentru cresterea productivitatii
muncii, reducerea efortului fizic, a stresului si a noxelor, reducerea la minim a timpului in conditii
periculoase si nocive
Elaborarea si actualizarea nomenclatorului de cunostinte minime pentru toate posturile din cadrul formatiei
Solicitarea de mijloace pentru deplasarea personalului si transportul materialelor, echipamentului de
protectie si cazare la locurile de efectuare a reparatiilor
Luarea masurilor pentru respectarea disciplinei muncii si propunerea de masuri impotriva muncitorilor care
il incalca
Efectuarea de propuneri pentru perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor din subordine
Informarea sefului de laborator asupra tuturor aspectelor activitatii compartimentului
Efectuarea de propuneri de programare in concediu de odihna a personalului din subordine
Citete i interpreteaz schie, desene tehnice, scheme i rapoarte generate de calculator;
Se consult cu ali specialiti pentru a implementa procedurile de operare,
Verific i analizeaz propunerile de design ale clienilor, specificaiile tehnice, manualele i alte date
pentru a evalua fezabilitatea, costul si necesitatile;
Specific componentele sistemului sau modific produsele pentru a se asigura c acestea suntn
conformitate cu planul sau schia tehnic i specificaiile referitoare la funcionarea produsului
respectiv;
Studiaz, schieaz, evalueaz, instaleaz, opereaz i se ocup de ntreinerea produselor, din
societate;
Se deplaseaza la clienti pentru efectuarea de masuratori in vederea achizitionarii de utilaje;oferirea de
informatii tehnice si mentinerea relatiei cu clientul pe parcursul derularii proiectului;
Asigura interfata intre societate si organismele abilitate pentru verificarea/etalonarea echipamentelor
supuse controlului metrologic;
Gestioneaza inregistrarile referitoare la achizitionarea, intretinerea, mentenanta, verificarea si etalonarea
tuturor masinilor, echipamentelor si aparaturii din societate;
Alte sarcini repartizate de seful ierarhic, in domeniul de competente profesionale certificate, din portofoliul
de activitati al laboratorului

4. RESPONSABILITATI
4.1. in raport cu atributiile postului:
- realizarea integrala a lucrarilor repartizate, cu respectarea procedurilor de lucru impuse de SMI si a
cerintelor clientului
- respecta raporturile ierarhice, operative si functionale, lucreaza in echipa si daca situatia o cere participa la
lucrari cu echipe de la alte sectii
- fata de seful de formatie raspunde in calitate de sef de lucrare, de organizarea corespunzatoare a
activitatii, astfel incat lucrarea incredintata sa fie terminata la termen, de calitatea impusa de SMI, cu
respectarea tuturor normelor (de munca, de securitate a muncii, PSI, protectie a mediului, de costuri, etc.)
- fata de ceilalti membrii ai formatiei de lucru raspunde de corecta aplicare a IPSSM, astfel incat sa nu ii
expuna pericolului de accidentare sau imbolnavire profesionala
4.2. privind echipamentul din dotare:
- raspunde de integritatea si securitatea echipamentelor, uneltelor, instrumentelor, dispozitivelor si aparaturii
din cadrul locului de munca / zona de deservire, precum si a celor preluate prin fisa de inventar (raspunde
conform prevederilor legale in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii din vina posesorului);
4.3. in relatiile interpersonale (comunicare):
- pastreaza confidentialitatea si secretul de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apara interesele
societatii;
- respecta nivele de subordonare conform organigramei societatii.
- respectarea legislatiei in vigoare, a prevederilor CCM in vigoare, a Regulamentul Intern, a dispozitiilor
conducerii societatii si a celorlalte norme si reguli aplicabile
- anunta sefii ierarhici in cel mai scurt timp posibil despre orice situatie care ar putea afectua activitatea sau
personalul;
- raspunde de legalitatea si corectitudinea informatiilor si rapoartelor efectuate;
- raporteaza corect si la timp toate lucrarile executate sefului de laborator.
- fata de membrii echipei: raspunde de modul de intelegere al dispozitiilor date catre membrii echipei

fata de seful de laborator: solicitarea unor drepturi garantate de CCM in vigoare: concediu de odihna,
concedii de studii, zile de recuperare, dorinta de frecventarea a unor cursuri de specializare, a unor stagii
de instruire, incredintarea unor lucrari mai complexe, participarea la concursuri profesionale, avansarea in
meserie, trecerea pe alta functie in cadrul sectiei; propuneri de solutii tehnice noi, de masuri de crestere a
productivitatii muncii, de reducere a stressului, efortului fizic;
- fata de comisiile de ancheta sau control, interne si externe: coopereaza la clarificarea accidentelor de
munca, acidentelor de circulatie precum si la implementarea masurilor cerute de acestia
4.4. in domeniul Sistemului de Management Integrat:
- sa cunoasca Politica conducerii societatii in domeniul sistemului de management integrat (SMI);
- sa cunoasca si sa aplice corect documentele SMI (manualul SMI, procedurile de sistem, procedurile
operationale);
- sa respecte inregistrarile/formularele SMI aplicabile domeniului sau de activitate;
- sa aplice principiul imbunatatirii continue in perfectionarea cunostintelor si a modului de desfasurare a
activitatii proprii
sa actioneze in vederea rezolvarii eventualelor neconformitatilor aparute in urma auditurilor;
- sa asigure informatii referitoare la functionarea sistemului integrat de management;
4.5. in domeniul protectiei mediului:
- sa respecte legislatia si procedurile in vigoare privind protectia mediului aplicabile locului de munca;
4.6. in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
- sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabile
domeniului propriu de activitate;
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, mijloacele de protectie aflate in dotarea locului
de munca corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
- sa cunoasca riscurile specifice activitatilor desfasurate un zona de deservire;
- sa controleze si sa verifice starea echipamentului individual de protectie si a mijloacelor de protectie din
dotarea locului de munca;
- sa aduca la cunostinta sefului ierarhic orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala;
- sa aduca la cunostinta sefului ierarhic in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de
persoana proprie, sau de cele de care are cunostinta;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze imediat
seful ierarhic;
- sa refuze imediat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de munca;
- sa aplice masurile de prim ajutor .
4.7. in domeniul situatiilor de urgenta:
- sa aplice masurile de stingere a incendiilor si de evacuare specifice locului de munca unde isi desfasoara
activitatea ;
- sa asigure accesul si sa indrume echipele de pompieri spre locul incendiului;
- sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul situatiilor de urgenta;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent (inundatie, incendiu, cutremur) si sa actioneze conform
atributiilor primite .
4.8. privind regulamente si proceduri / instructiuni de lucru:
raspunde de aplicarea procedurilor/instruciunilor de lucru specifice activitii
desfsurate;
respect i aplic Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si
Funcionare;
respecta Contractul Colectiv de Munca;
respecta si aplica legislatia in vigoare privind activitatea desfasurata
5. EVALUAREA PERFORMANTELOR INDIVIDUALE
- conform "Procedurii operationale de evaluare a personalului" ed/rev in vigoare
6. EVOLUTII POSIBILE IN CARIERA
- avansarea pe o clasa de salarizare superioara, functie de evaluarile periodice ale activitatii profesionale
- promovarea in functie, ori trecerea in alte functii, conform pregatirii si disponibilitatilor existente
Functie/meserie

Nume si prenume

Elaborat

Semnatura

Data

Avizat
Am primit un exemplar
titular post
Decizia de numire pe post nr.
Aceasta fisa de post intra in vigoare la data acceptarii ei sub semnatura, de catre detinatorul postului.
Difuzare: cate un exemplar la:

-detinatorul postului:
-seful de formatie
-Compartimentul Resurse Umane