Sunteți pe pagina 1din 41

11/24/2015

Tehnologia Informaiei si
Comunicaiilor in Afaceri
2015 - 2016

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor


Departamentul de Administrarea Afacerilor

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

CUPRINS (1/3):
Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei
1.2. Subsistemul Organizatoric
1.1. Sistemul de management al firmei
1.3. Subsistemul decizional
1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management
1.5. Sistemul informaional al managementului firmei
Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a
firmelor
2.1. Conceptul de sistem informaional de management
2.2. Sistemul Informatic de Management
2.3. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor
firmelor
2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor
Capitolul 3 - Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale
manageriale ale firmelor
3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii performanelor
3.2. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor
3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

CUPRINS (2/3):
Capitolul 4 Informatica - suport al activitilor de business
4.1 Sisteme informatice de marketing (SIMK)
4.2 Sisteme informatice de producie (SIQ)
4.3 Sisteme informatice de resurse umane (SIHR)
4.4 Sisteme informatice financiar-contabile (SIFC)
Capitolul 5 - Managementul Cunostintelor in Mediul Economic
5.1 Societatea cunoaterii i economia cunoaterii
5.2 Economia cunoaterii i necesitatea managementului cunotinelor
5.3 Managementul cunotinelor n mediul organizaional
Capitolul 6 - Business Intelligence i rolul acestuia n realizarea performanelor manageriale
6.1. Definirea conceptului de Business Intelligence
6.2 Arhitectura i componentele unui sistem de Business Intelligence
6.3 Etapele implementrii unui proiect de Business Intelligence
6.4 Etapele achiziei unui sistem Business Intelligence
6.5 Modelarea proceselor decizionale privind serviciile de consultan n
6.6 Evaluarea performanei unui proiect de achiziie a unui sistem Business Intelligence cu ajutorul
software-ului Balanced Scorecard Designer

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

CUPRINS (3/3):
Capitolul 7 - Rolul tehnologiei OLAP n simularea proceselor e-CRM
7.1. Caracteristicile sistemelor informatice de management a relaiilor cu
clienii (e-CRM)
7.2 Depozitele de date nucleul sistemelor informatice destinate
managementului relaiilor cu clienii (e-CRM)
7.3 Proiectarea, realizarea i testarea unui software destinat gestiunii
activitilor e-CRM pe baza tehnologiei procesrii analitice on-line
(OLAP)

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

BIBLIOGRAFIE:

Applehans, W., Globe, A., Laugero, G. - Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach, Reading
(MA, USA) 1999

Becker J. - Knowledge Management, an integrated approach, Pearson Education Publishing, June 2004
Blumberg D. Managing High-Tech Services Using a CRM Strategy, CRC Press, 2002
Brown S., M. Gulycz Performance Driven CRM Organizations, John Willey & Sons, New York, 2002
Georgescu C., Georgescu M. Baze de date relaionale i multidimensionale, EDP, Bucureti, 2005,
Holsapple C., Whinston A. Decision Support Systems A Knowledge Based Approach, West
Publishing Company, 1999

Joseph M. - Enterprise information portals and knowledge management, Butterworth Heinemann,


2003

Kaufman M. Customer Relationship Management: The Ultimate Guide to the Efficient Use of CRM,
Amacom, April

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

BIBLIOGRAFIE (2/2):

Kaufman M. Customer Relationship Management: The Ultimate Guide to the Efficient Use of CRM, Amacom,
April 2001

Lopes J, - The new business models in the knowledge economy: The strategic way to value creation, Electronic
Journal of Knowledge Management, 2006

Maier R.: Knowledge management systems: Information and Communication Technologies for Knowledge
Management, Springer Link, Berlin, 2006

Nicolescu O. (coord.) Sistemul decizional al organizaiei, Ed. Economic, Bucureti, 1998


Nistor R., Capatina A. Sisteme informatice de marketing, Ed.Academica, Galai, 2004
Nistor R., Cpn A. Simulri i proiecte de management-marketing, Ed. Academica, Galai, 2005
Nistor R., Nistor C., Capatina A. Informatic managerial, Ed. Academica, Galai, 2003
Rainer R.K. Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business, John Willey&Sons, New
York, 2006

Raisinghani M. Business Intelligence in the Digital Economy: Opportunities, Limitations, and Risks, Idea Group
Publishing, 2004

Sleight S. Cum s trecem la e-business, Enciclopedia Rao, Bucureti, 2002


Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

CUPRINS :

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management
a firmelor
Capitolul 3 - Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale
Capitolul 4 Informatica - suport al activitilor de business
Capitolul 5 - Managementul Cunostintelor in Mediul Economic
Capitolul 6 - Business Intelligence i rolul acestuia n realizarea performanelor
manageriale
Capitolul 7 - Rolul tehnologiei OLAP n simularea proceselor e-CRM

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


1.1. Sistemul de management al firmei
1.2. Subsistemul Organizatoric
1.2.1. Organizarea formala
1.2.2. Organizarea informala
1.3. Subsistemul decizional
1.3.1. Componentele sistemului decizional
1.3.2. Conceptul de decizie si cerinele de raionalizare
1.3.3. Tipologia deciziilor
1.3.4. Structura procesului decizional
1.3.5. Metodologia raionalizrii sistemului decizional. Etapele de
raionalizare a sistemului decizional
1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management
1.4.1. Sisteme si metode generale de management
1.4.2. Metode si tehnici specifice de management
1.5. Sistemul informaional al managementului firmei / 47
1.5.1. Conceptul de sistem informaional / 47
1.5.2. Definirea componentelor sistemului informaional al
managementului managementului in ntreprinderea moderna
1.5.3. Rolul si funciile sistemului informaional al
1.5.4. Principiile care stau la baza elaborrii sistemului
informaional
1.5.5. Deficiente si cerine ale funcionarii sistemului informaional
1.5.6. Etapele elaborrii unui studiu de sistem informaional
1.5.7. Raionalizarea sistemului informaional pentru management
1.5.8. Tendine in modernizarea sistemului informaional al
managementului

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.1. Sistemul de management al firmei


Sistemul de management = ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric,
informaional, din cadrul societatii comerciale analizate, prin intermediul cruia se exercita ansamblul
proceselor si relaiilor de management, in vederea obinerii eficientei maxime.

Subsistemul
organizatoric

Subsistemul
Informational

Subsistemul
decizional

Subsistemul Metodelor si Tehnicilor de Management

Figura 1.1.- Subsistemele de Management ale unei firmei si interdependenta acestora


Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.2. Subsistemul Organizatoric (1/4)

Subsistemul
organizatoric

1.2.1. Organizarea formala


Structura organizatorica = ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor
organizatorice si al relaiilor dintre acestea, astfel constituite, incit sa asigure
premisele organizatorice adecvate realizrii obiectivelor stabilite. Structura
organizatorica este un important subsistem al sistemului de management,
prezentnd doua mari componente:
- structura de conducere sau funcionala = ansamblul persoanelor,
compartimentelor si relaiilor organizaionale astfel constituite si plasate, incit sa sigure
condiiile economice, tehnice si de personal necesare desfasurarii procesului managerial
si a proceselor de producie

- structura de producie sau operaionala = ansamblul persoanelor,


compartimentelor si relaiilor organizaionale constituite in vederea realizrii directe a
obiectului de activitate al firrnei.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.2. Subsistemul Organizatoric (2/4)

Subsistemul
organizatoric

1.2.1. Organizarea formala


Componentele primare ale structurii de conducere si a celei de producie:
a) postul
- componenta organizaionala
- autoritate profesionala
- responsabilitatea
b) funcia
- transpunerea in viata a deciziilor emise de titularii posturilor,
funciilor de conducere
- posturi/ funcii de execuie legate de transpunerea in viata a
deciziilor emise de titularii posturilor
c) Compartimentele
- compartimente funcionale - asigura asistenta de specialitate tuturor
compartimentelor structurii organizatorice
- compartimente operaionale contribuie la realizarea obiectivelor
derivate si fundamentale ale firmei.

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.2. Subsistemul Organizatoric (3/4)

Subsistemul
organizatoric

d) relaiile organizatorice
- de autoritate

- ierarhice - apar intre titularii posturilor de


conducere si cei al posturilor de
execuie;
- funcionale -indicaii metodologice,
studii, regulamentari, prescripii, etc
- de stat major -apar ca urmare a delegrii
sarcinilor autoritatii si responsabilitii de ctre
conducerea superioara unor persoane sau
colective,
in vederea soluionrii de probleme
complexe ce afecteaz obiectivele unuia
sau mai multor compartimente);

- de cooperare sau de pasarela


- de control
- de reprezentare

e) ponderea ierarhica
- pe verticala structurii organizatorice
- pe orizontala structurii organizatorice
f) nivelul ierarhic - ansamblul subdiviziunilor organizatorice
plasate pe linii orizontale, la aceeai distanta fata de
managementul de vrf al firmei.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.2. Subsistemul Organizatoric (4/4)

Subsistemul
organizatoric

1.2.2. Organizarea informala = ansamblul gruprilor si a relaiilor


interumane stabilite intre membrii unei organizaii, orientate ctre satisfacerea
unor interese personale.
Dup modul in care circula informaiile astfel:
- relaii de tip suvita,
- relaii de tip margareta
- relaii necoerente
- relaii tip ciorchine,

Organizarea informale influeneaz organizaia in mod:


- pozitiv (in cazul in care grupurile informale se suprapun subdiviziunilor
organizatorice formale)
- dar si negativ (in cazul in care grupurile informale se constituie intre
compartimente sau niveluri ierarhice).

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.3. Subsistemul decizional (1/3)

Subsistemul
decizional

Sistemul decizional este reprezentat de ansamblul elementelor


interdependente care determina elaborarea si fundamentarea deciziilor.
1.3.1. Componentele sistemului decizional:
a) decidentul
b) mulimea variantelor decizionale
c) mulimea criteriilor decizionale
d) mediul ambiant
e) mulimea consecinelor
f) obiectivele decizionale
1.3.2. Conceptul de decizie si cerinele de raionalizare
ale acesteia
Decizia de conducere reprezint procesul de alegere a unei cai de
aciune in vederea realizrii unor obiective, prin a crei aplicare se
influeneaz activitatea a cel puin unei alte persoane dect
decidentul
- sa fie fundamentata tiinific
- sa fie mputernicita
- sa fie clara, concisa si necontradictorie
- sa fie oportuna
- sa fie eficienta
- sa fie completa

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.3. Subsistemul decizional (2/3)

Subsistemul
decizional

1.3.3. Tipologia deciziilor :


a) dup gradul de cunoatere a mediului ambiant de ctre decideni si
dup natura variabilelor care influeneaz rezultatele pariale
- decizii in condiii de certitudine
- decizii in condiii de risc
- decizii in condiii de incertitudine
b) dup orizontul de timp pentru care se adopta si implicaiile lor asupra
obiectului condus:
- decizii strategice
- decizii tactice
- decizii curente
c) dup numrul de persoane care fundamenteaz decizia:
- decizii unipersonale
- decizii de grup;
d) dup periodicitatea elaborrii: decizii unice si decizii repetitive,
- periodice,
- la intervale de timp determinate si
- aleatorii ( se manifesta in mod neregulat);
e) in funcie de numrul de criterii decizionale care stau la baza
fundamentrii lor:
- decizii uni criteriale si
- decizii pluri criteriale;

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.3. Subsistemul decizional (3/3)

Subsistemul
decizional

1.3.4. Structura procesului decizional


a) identificarea si definirea problemei
b) stabilirea criteriilor si obiectivelor decizionale
c) determinarea variantelor decizionale posibile
d) alegerea variantei optime sau aa-zisa "decizie propriu- zisa"
e) aplicarea variantei optime
f) evaluarea rezultatelor
1.3.5. Metodologia raionalizrii sistemului decizional:
ETAPA 1 - reprezentarea sistemului (cunoaterea ansamblului de decizii
fundamentate de ctre cadrele de conducere ale firmei intr-o anumita perioada si
presupune)
ETAPA a 2 a - analiza sistemului decizional al firmei cu scopul de a evidenia
punctele de fora si de slbiciune in domeniul elaborrii si fundamentrii deciziilor.
ETAPA a 3 - perfecionarea sistemului decizional

ETAPA a 4 a

- stabilirea efectelor economice ale masurilor de perfecionare

propuse: efecte comensurabile; efecte necomensurabile

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


Subsistemul
Metodelor si
Tehnicilor
de Management

1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management (1/5)


Metoda de management = suma de principii, reguli, tehnici, procedee si
instrumente care indica maniera in care se desfasoara anumite funcii ale
conducerii, asigurnd totodat rezolvarea concreta a problemelor care decurg
din aceste funcii, in vederea stabilirii si realizrii obiectivelor ntreprinderii.
Metoda de conducere conine principiile si regulile care indica modalitatea
specifica in care se soluioneaz problemele ce decurg din funciile conducerii.
Tehnica de management = reguli specifice, procedee si instrumente prin
care se soluioneaz problemele ce decurg din funciile conducerii.
Sistemul de management = metode si tehnici, asociat cu procedurile
informaionale, decizionale si organizatorice specifice metodelor si tehnicilor
integrate in cadrul sistemului.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management (2/5)

Subsistemul
Metodelor si
Tehnicilor
de Management

1.4.1. Sisteme si metode generale de management


1.4.1.1. Managementul prin obiective (MPO)
1.4.1.2. Managementul prin proiecte (MPP)
- management pe baza de proiecte cu responsabilitate
individuala
- management pe baza de proiecte cu stat major
- management pe baza de proiecte pe baza de proiect
mixt
1.4.1.3. Managementul pe produs (MPPr)
a) stabilirea produsului sau grupei de produse care
formeaz obiectul managementului pe produs
b) desemnarea persoanei de conducere care va
asigura conducerea sistemului respective.
c) elaborarea de ctre responsabilul de produs de
variante de strategii privind comercializarea
produsului sau grupei de produse,
d) efectuarea de ctre responsabilul de produs de
modificri
e) evaluarea periodica a fabricaiei si comercializrii
produsului sau produselor ce fac obiectul sistemului
de management.
Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


Subsistemul
Metodelor si
Tehnicilor
de Management

1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management (3/5)


1.4.1. Sisteme si metode generale de management
1.4.1.4. Managementul prin bugete
a) dimensionarea obiectivelor sub forma de
indicatori financiari;
b) elaborarea sistemelor bugetelor la nivelul firmei
c) organizarea sistemului informaional pentru
completarea bugetelor,
d) coordonarea sistemului de bugete in vederea
eliminrii eventualelor discordante intre
elementele componente ale bugetului genel;
e) controlul si evaluarea realizrilor in vederea
stabilirii abaterilor de la nivelul obiectivelor si
adoptarea unor masuri de ncadrare in nivelul
prevzut al obiectivelor;

1.4.1.5. Managementul prin excepii (MPE)

a) stabilirea obiectivelor pentru diferite niveluri


Ierarhice in funcie de timp si de gradul de agregare
a acestora ;
b) selecia celor mai adecvate criterii destinate unei
caracterizri cit mai fidele si a unui control
c) colectarea. nregistrarea. prelucrarea si sistematizarea
datelor,
d) compararea realizrilor cu obiectivele si transmiterea
informaiilor la niveluri ) luarea deciziilor de reglare a
sistemului

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Manag(4/5)

Subsistemul
Metodelor si
Tehnicilor
de Management

1.4.1. Sisteme si metode generale de management


1.4.1.6 - Managementul participativ. Functii:
- management de natura consultativa, se bazeaz pe consultarea personalului asupra
modalitilor de soluionare a diferitelor probleme decizionale;
- management de natura deliberativa se caracterizeaz prin adoptarea in grup a
deciziilor, respectndu-se anumite cerine economice, organizatorice, juridice si
sociologice.

1.4.1.7. Sistemul cost-ora-productie (SCOP)


Este un sistem complex de management si gestiune, constituit
dintr-un ansamblu de metode si tehnici prin care se exercita
funciile managementului in mod judicios si se gospodresc in
mod rational resursele de care dispune firma. Etape:
a) delimitarea, dimensionarea si caracterizarea centrelor de producie, centrelor
auxiliare si centrelor funcionale
b) stabilirea sarcinilor de producie a efectivului de personal si
c) elaborarea bugetului general de cheltuieli cuprinde
d) repartizarea cheltuielilor pe centre de producie, de activitati auxiliare si
de centre funcionale si calculul costului normat al orei de producie pe
centru;
e) calculul costului normat pe unitatea de produs
f) stabilirea costului efectiv pe unitatea de produs si pentru ntreaga producie.
Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

10

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


Subsistemul
Metodelor si
Tehnicilor
de Management

1.4. Subsistemul Metodelor si tehnicilor de Management (5/5)


1.4.2. Sisteme si metode generale de management
1.4.2.1. Metode si tehnici ale managementului previzional
a) Extrapolarea
b) Metoda ritmului mediu
c) Extrapolarea trendului de dezvoltare
d) Metoda Delphi
1.4.2.2. Metode si tehnici de stimulare a creativitatii
a) Brainstormingul
b) Carnetul colectiv
c) Sinectica,
d) Tehnica Philips 66
f) Concasajul
g) Matricea descoperirilor
h) Metoda morfologica sau a lui Zwicky

personalului

1.4.2.3. Delegarea
1.4.2.4. edina
1.4.2.5.Tabloul de bord
1.4.2.6. Diagnosticarea

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.5. Sistemul informaional al managementului firmei (1/4)

Subsistemul
Informational

1.5.1. Definitie
Sistemul informaional reprezint totalitatea datelor, informaiilor,
circuitelor si fluxurilor informaionale, procedurilor si mijloacelor de tratare a
informaiilor existente in cadrul unei firme, care au drept scop asigurarea
suportului informaional necesar pentru asumarea si ndeplinirea obiectivelor
programate.
1.5.2. Ccomponentele
sistemului
managementului:
a) Data
b) Informaia
c) Fluxul informaional
d) Circuitul informaional
e) Procedura informaionala
f) Mijloacele de tratare a informaiilor

informaional

al

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

11

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.5. Sistemul informaional al managementului firmei (2/4)

Subsistemul
Informational

1.5.3. Rolul si funciile sistemului informaional al


managementului in ntreprinderea moderna
Sistemul informaional al managementului ndeplinete urmatoarele funcii:
a) funcia decizionala a sistemului informaional
b) funcia operaionala
c) funcia documentara

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.5. Sistemul informaional al managementului firmei (3/4)

Subsistemul
Informational

1.5.4. Principiile care stau la baza elaborrii sistemului


informaional
a) subordonarea conceperii si funcionarii sistemului informaional cerinelor
conducerii firmei
b) intercorelarea sistemului informaional cu structura organizatorica si cu
sistemul decizional al firmei
c) asigurarea unitatii metodologice a tratrii informaiilor
d) concentrarea sistemului informaional asupra furnizrii informaiilor
privind abaterile eseniale de la obiective, norme, standarde etc
e) asigurarea unui timp corespunztor de reacie decizionala
f) obinerea de maximum de informaii finale din fondul de informaii primare;
g) realizarea de sisteme informaionale ai cror parametri constructivi si
funcionali sa le confere flexibilitate ridicata - se
h) principiul eficientei
1.5.5. Deficiente si cerine ale funcionarii sistemului informaional:
a) distorsiunea
b) filtrajul
c) redundanta
d) suprancrcarea canalelor de comunicaii

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

12

11/24/2015

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei

1.5. Sistemul informaional al managementului firmei (4/4)

Subsistemul
Informational

1.5.6. Etapele elaborrii unui studiu de sistem informaional pentru management


a) definirea temei de realizare si elaborarea conceptului de ansamblu a sistemului
informaional
b) elaborarea conceptului de detaliu al sistemului informaiona
c) proiectarea de ansamblu
d) proiectarea de detaliu
e) realizarea (elaborarea) sistemului informaional
1.5.7. Raionalizarea sistemului informaional
Raionalizarea este procesul de analiza critica si de re - proiectare a sistemului de
management sau a componentelor acestuia, in vederea creterii functionalitatii sale si a
amplificrii eficientei firmei, presupunnd in esena urmtoarea serie de activitati conectate intro succesiune logica:
a) definirea ariei si a cerinelor studiului de raionalizare a sistemului
informaional
b) analiza sistemului informaional existent:
c) formularea scopurilor specifice sistemului informaional in corelaie cu
dezvoltarea ulterioara a unitatii economice analizate.
d) raionalizarea propriu zisa
e) utilizarea experimentala si implementarea sistemului informaional

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

CUPRINS:

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de
management a firmelor
Capitolul 3 - Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale
Capitolul 4 Informatica - suport al activitilor de business
Capitolul 5 - Managementul Cunostintelor in Mediul Economic
Capitolul 6 - Business Intelligence i rolul acestuia n realizarea performanelor
manageriale
Capitolul 7 - Rolul tehnologiei OLAP n simularea proceselor e-CRM

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

13

11/24/2015

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru


activitatea de management a firmelor

2.1. Conceptul de sistem informaional de management


2.2. Sistemul Informatic de Management
2.2.1. Definiia Sistemului Informatic de Management
2.2.2. Funciile Sistemului Informatic de Management
2.3. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor
2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor
2.4.1. Noile tehnologii ale informaiei, suport al operaiunilor de afaceri internaionale
2.4.2. Tehnologia informaiei suport al lurii deciziilor privind restructurarea proceselor
de afaceri
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i a unor noi
tipuri de organizaii
2.4.4. Tehnologia informaiei suport al obinerii avantajului strategic

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.1. Conceptul de sistem informaional de management (1/3)


SISTEMUL DE MANAGEMENT
previziuni de marketing;
luarea deciziilor de marketing;
coordonarea activitilor de marketing;
control-evaluare.

OBIECTIVE

DECIZII

Informaii

Decizii

SISTEMUL INFORMAIONAL

culegerea informaiilor din


micromediu i macromediu;

INFORMAII
PRIMARE

INFORMAII
PRELUCRATE

preluare informaii;

stocare informaii;
transmitere informaii.
Decizii

Informa
ii

SISTEMUL EXECUTIV
RESURSE

desfurarea activitilor operaionale

REZULTATE

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

14

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.1. Conceptul de sistem informaional de management (2/3)

n cazul sistemului de management, intrrile se prezint sub forma


obiectivelor ce trebuie ndeplinite, iar ieirile sub forma rezultatelor obinute.
n cazul sistemului informaional, intrrile sunt reprezentate de informaiile
primare iar ieirile de informaiile prelucrate de acest sistem.
La sistemul executiv, intrrile sunt reprezentate de resursele se toate tipurile
(materiale financiare, umane), iar ieirile de bunurile sau serviciile firmei.
Informaiile provin n principal din trei surse, care sunt de fapt trei subsisteme ale
sistemului informaional: subsistemul nregistrrilor interne, subsistemul de
supraveghere al pieei i subsistemul cercetrilor de marketing.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.1. Conceptul de sistem informaional de management (3/3)

Subsistemul nregistrrilor interne include rapoarte asupra comenzilor,


vnzrilor, preurilor, stocurilor, facturilor de plat i de ncasat, etc. Pe baza
informaiilor prezente n cadrul acestor rapoarte, managerii pot identifica punctele
forte i punctele slabe ale firmei, oportunitile sau ameninrile provenite din
mediul de marketing n care firma opereaz. Rapiditatea cu care aceste informaii
circul ntre compartimentele unei firme reprezint un factor cheie de succes.
Subsistemul de supraveghere al pieei reprezint un set de procedee i surse
prin care persoanele de conducere obin informaii zilnice referitoare la evoluiile
relevante ale mediului extern al firmei. Unele firme i-au creat propriile centre
informaionale care colecteaz i distribuie informaiile ctre toate
compartimentele i nivelurile ierarhice ale firmei.
Subsistemul cercetrilor de marketing ca obiect culegerea, analizarea i
reportarea sistematic a datelor i concluziilor referitoare la diferitele situaii cu
care o firm se confrunt pe pia.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

15

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.2. Sistemul informatic de Management

2.2.1. Definiia Sistemului Informatic de Management


Un sistem informatic poate fi definit ca fiind o combinaie organizat de
echipamente hardware, pachete software, resurse brainware (persoane care
implementeaz i care utilizeaz sistemul informatic), reele de calculatoare i
comunicaii care au rolul de a colecta, prelucra, transmite, i distribui informaiile
n format electronic.
2.2.2. Functiile Sistemului Informatic de Management
a) generarea de informaii n format electronic;
b) stocarea de informaii n baze de date
c) prelucrarea informaiilor
d) comunicare, care asigur transferul informaiilor
e) folosirea de mijloace de comunicare adecvate
f) controlul sau verificarea resursele sistemului

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.3. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor (1/2)

Figura nr. 2.2.- Evoluia sistemelor informaionale

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

16

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.3. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor (2/2)

Figura nr. 2.2.- Tipuri de sisteme informatice raportate la ierarhia structurii organizatorice

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor

Politici i strategii manageriale


n domeniul IT

O
P

Planificare

Tip de structur
organizaional

E
R

Aplicaii informatice
ncurajarea
utilizatorilor

Crearea unui sistem


informatic

Arhitectura
sistemelor
informatice

Baze de date

U
N
I

Evaluare i
control

Impactul asupra organizaiei

Figura nr.2.4.- Procesul de management al tehnologiei informaiei

17

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor
n secolul XXI pe care l parcurgem, firmele ale cror manageri nu vor contientiza importana utilizrii
noilor tehnologii ale informaiei i a sistemelor informatice vor fi nevoite s prseasc piaa. n acest
sens, managerii sunt confruntai cu luarea deciziilor privind:
utilizarea tehnologiilor informatice n crearea unor structuri organizatorice inovative i
flexibile;
crearea alianelor i parteneriatelor care s includ legturi electronice. Exist o tendin de
creterea interesului firmelor de a se conecta i a dezvolta relaii cu furnizorii, respectiv clienii lor
(integrare n amonte i n aval). Sunt create astfel numeroase reele interconectate;
selectarea sistemelor informatice care trebuie s devin suport pentru diferitele
compartimente ale firmei i a aplicaiilor informatice i care s faciliteze luarea deciziilor
managerilor, indiferent de nivelul la care se afl;
adoptarea proiectelor groupware adic a sistemelor suport, a deciziilor de grup;
determinarea unei strategii WorldWideWeb. Internetul, reeaua reelelor ofer noi moduri
de a furniza informaii i de a realiza afaceri. Internetul este la ora actual cel mai modern i mai ieftin
mijloc de comunicare. Un manager trebuie s determine dac i cum firma sa poate beneficia de
avantajele i oportunitile oferite de Web;
selectarea sistemelor de procesare automat a tranzaciilor curente. Managerii trebuie s
elimine pe ct posibil documentele i s le nlocuiasc cu documente n format electronic care pot fi
transmise rapid i ieftin prin intermediul reelelor de calculatoare;
selectarea sistemelor de automatizare i informatizare a produciei, prin intermediul
crora se urmrete creterea eficienei i a calitii produselor rezultate.

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor

Noile tehnologii ale informaiei i sistemele informatice aferente acestora ndeplinesc trei
funcii suport deosebit de importante n cadrul organizaiilor.
- suport al operaiunilor de afaceri internaionale (1);
- suport al lurii deciziilor privind restructurarea proceselor de afaceri (2);
- suport al obinerii unui avantaj strategic (3);

18

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor
2.4.1. Noile tehnologii ale informaiei, suport al operaiunilor de afaceri
internaionale (1/2)
Factorul
schimbrii

Globalizare

Afaceri
globale

Aliante
Crearea de
joint-ventures

Noile Tehnologii
ale Informaiei

Metode de
management
informaionale

Parteneriate

Pia
global
Aliane

Implementarea
noilor tehnologii
internaionale
Firme
multinaionale
conectate la reele
internaionale

Figura nr.2.6. - Noile tehnologii ale informaiei -suport al afacerilor internaionale

Practica economic ne-a demonstrat c exist dou posibiliti practice de a avea acces
pe pieele externe: transferul de tehnologie i know-how i crearea de joint-ventures.
n ulmul deceniu, n implementarea acestor dou strategii un rol deosebit de important l-a avut
Internet-ul. Transferul de tehnologie i de know-how reprezint o soluie mai viabil dect aceea
de localizare a produciei, att pentru firm, ct i pentru ara care va beneficia de pe urma sa.

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.1. Noile tehnologii ale informaiei, suport al operaiunilor de afaceri
internaionale (2/2)
Strategii privind managementul tehnologiilor informatice ntr-un mediu de afaceri globalizat,
strategii care pot fi sintetizate dup cum urmeaz:
concentrarea pe legturi inter-organizaionale ceea ce presupune c firmele s-i
standardizeze datele i s-i consolideze i securizeze centralele de baze de date;
firmele multinaionale trebuie s-i dezvolte infrastructura pentru comunicaiile din
sfera afacerilor (infrastructura este partea din tehnologie care nu ofer un beneficiu pe
termen scurt);
stabilirea competentelor celor care conduc proiecte din domeniul tehnologiei informaiei
internaionale. Coordonarea unor echipe multinaionale reprezint un adevrat challenge.
Lipsa unor abiliti n acest sens poate fi un impediment major n dezvoltarea unor sisteme
informatice internaionale;
firmele pot beneficia de avantajele comunicaiilor electronice liberalizate;
dezvoltarea sistemelor de baze de date distribuite, care permit obinerea de economii
de scar i abilitatea de a distribui informaiile rapid, acolo unde este nevoie.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

19

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.2. Tehnologia informaiei, suport al lurii deciziilor privind
restructurarea proceselor de afaceri (1/4)
Restructurarea proceselor de afaceri (Business Process Reengineering - BPR) este un
exemplu care arat cum poate fi utilizat tehnologia informaiei n proiectarea unor noi procese
de afaceri i n gestionarea unor modificri organizaionale.3
Restructurarea proceselor de afaceri trebuie abordata ca fiind o necesitate legata de
creterea vitezei de realizare a tranzaciilor datorit utilizrii pe scar larg a tehnologiilor
informaiei si a schimbrii regulilor jocului impuse de globalizarea afacerilor.
Tehnologia informaiei este indispensabil firmelor care doresc s devin competitori agili pe
segmentele de pia pe care opereaz. Aceste companii au nevoie de o capabilitate de rspuns
rapid pentru a putea identifica nevoile clienilor i pentru a le rspunde rapid.

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.2. Tehnologia informaiei, suport al lurii deciziilor privind
restructurarea proceselor de afaceri (2/4)

Vechea regul

Managerii iau toate deciziile;

IT
Noua regul

Acces la bazele de date i soft suport pentru luarea deciziilor;


Luarea deciziilor devine o sarcin din fia postului fiecrui angajat;

Vechea regul

Doar experii pot realiza activiti complexe ce presupun


anumite cunotine;

IT
Noua regul

Sisteme expert bazate pe cunotine i inteligen artificial;


Orice persoan poate ndeplini sarcina unui expert utiliznd sistemele expert;

Vechea regul

Informaiile pot aprea ntr-un singur loc o singur dat;

IT

Sistemele de baze de date distribuite;

Noua regul

Informaiile pot aprea simultan n mai multe locuri, acolo unde este nevoie
de ele;

20

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.2. Tehnologia informaiei, suport al lurii deciziilor privind
restructurarea proceselor de afaceri (3/4)

Vechea regul
IT
Noua regul

Vechea regul
IT
Noua regul

Personalul firmei are nevoie de birouri unde s poat culege,


nregistra, prelucra i transmite informaii;
Telefonie mobil i calculatoare portatile (laptop-uri i notebook-uri);
Personalul firmei poate primi i transmite informaii indiferent unde se afl,
n birouri sau pe teren;
Managerii firmelor trebuie s se deplaseze pentru a negocia i a
ncheia contracte de afaceri;
Internet i faciliti oferite de reeaua Web (ex: videoconferine);
Managerii pot negocia i ncheia contracte de la birourile personale;

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.2. Tehnologia informaiei, suport al lurii deciziilor privind
restructurarea proceselor de afaceri (4/4)

Angajat al
firmei

Iniiativ
Tehnologia
informaiei
Utilizarea unui laptop

Departament
de marketing

Crearea si gestionarea
unei baze de date de
marketing

Unitate de
afaceri

Implementarea unui
sistem informatic
managerial

Procesul vizat

Angajat al forei de
vnzare pe teren
Produse, preturi,
furnizori, clieni, for
de vnzare
Canale de comunicaie

Beneficiul adus
de tehnologia
informaiei
Creterea vnzrilor
Creterea gradului de
satisfacere a clienilor
mbuntirea poziiei
competitive pe pia

Figura nr. 2.7. - Noile tehnologii ale Informaiei - suport al restructurrii unor procese de afaceri[1]

21

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (1/3)
Flexibilitatea reprezint abilitatea / capacitatea unei organizaii de a se adapta la
schimbrile de mediu intern i extern, schimbri intervenite ntr-o anumit perioad de
timp. O organizaie flexibil se apr rapid de ameninrile din mediul extern i valorific
mai bine oportunitile care apar.

Variabile IT utilizate in procesul de creare a unor structuri organizaionale


inovative i flexibile, sunt:
(a) Componentele virtuale
(b) Legturi electronice
(c) Comunicaiile privind tehnologiile informatice
(d) Automatizarea produciei i a proceselor de munc
(e) Fluxurile electronice
(f) Metricile tehnologice
(g) Relaiile electronice cu furnizorii i clienii

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (1/3)

22

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (1/3)
(a) Componentele virtuale - organizaia poate beneficia de avantajele
oferite de tehnologia informaiei pentru a crea componente care nu exist n
structura organizaional formal. De exemplu, unii productori doresc ca
furnizorii lor s-i substituie n procesul de inventariere a stocurilor de
materii prime i materiale necesare produciei. In acest caz specific,
furnizorul va fi legat electronic prin intermediul reelelor de computere de
productor.
Utiliznd tehnologia informaiei, furnizorul este n msur s pun la
dispoziia productorului, materii prime n cantitatea necesar pentru
producia curent, eliminnd posibilitatea crerii unor stocuri la productor.
Productorul are astfel un inventar de materii prime virtual gestionat de
furnizor;

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (1/3)
(b) Legturi electronice - prin intermediul potei electronice, a faxului i a
videoconferinelor se pot realiza legturi ntre numeroase organizaii. Prin
intermediul acestor legturi se pot forma grupuri de lucru care pot participa la
realizarea unor proiecte specifice;
(c) Comunicaiile privind tehnologiile informatice-tehnologiile informatice creeaz
noi posibiliti de comunicaii n cadrul firmei. Informaia nseamn putere pentru
persoan care o deine. Exist grupuri n organizaii care dein o resurs de putere
real, deinnd informaii strategice i managerii care au autoritate dar nu dein
resurse de putere reale. Canalele de comunicaii din interiorul firmei trebuie
securizate; orice scurgere de informaii n mediul extern reprezint un ctig
pentru concuren.
In majoritatea firmelor nu exist un departament informatic specializat drept pentru
care este necesar sa fie cunoscute de catre angajai beneficiile aduse de tehnologii
i n primul rnd modul de utilizare a acestora. Sunt necesare programe de
pregtire profesional a resurselor umane pentru a ti s utilizeze aceste tehnologii
informatice;

23

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (1/3)
(d) Automatizarea produciei i a proceselor de munc - automatizarea i
informatizarea proceselor de producie sunt necesare organizaiilor pentru a putea
obine un avantaj competitiv asupra concurenei. Implementarea unor pachete de
aplicaii (soft-uri) pentru crearea de prototipuri de produs i crearea unor linii de
producie informatizat sunt doar dou exemple de soluii oferite de tehnologia
informaiei din acest domeniu;
(e) Fluxurile electronice - interesul pentru restructurarea proceselor de afaceri a
determinat dezvoltarea fluxurilor tehnologice (workflows). Pentru ca
organizaiile s poat elimina hrtiile i s proceseze i stocheze date pe suporturi
electronice, aceste fluxuri informaionale n format digital vor ajuta persoanele care
au nevoie de informaii n timp real;

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (1/3)
(f) Matricile tehnologice - utilizeaz ca suport mesageria electronic, faxul i
videoconferinele pentru a crea structuri organizatorice matriciale. De exemplu, o
firm poate crea o structur temporar format din angajai aparinnd
departamentului de marketing, celui de vnzri i tehnic pentru a pregti o
prezentare comercial. Participanii la aceast structur vor avea de transmis
informaii i de primit decizii att de la managerii departamentelor din care fac
parte, ct i de la liderul echipei din care fac parte; este creat astfel o organizare
matricial bazat pe tehnologie;
(g) Relaiile electronice cu furnizorii i clienii - firmele au adoptat rapid
schimburile de date electronice (EDEElectronic Data Exchange) i alte forme de
comunicaii electronice pentru a mari viteza de derulare a afacerilor. n ultima
perioad au aprut numeroase soluii oferite de tehnologia informaiei pentru
crearea unor relaii strnse cu furnizorii i cu clienii, de tipul e-SRM (Electronic
Supplier Relationship Management) sau e-CRM (Electronic Customer
Relationship Management).

24

11/24/2015

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (2/3)

Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de management a


firmelor

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.3. Rolul tehnologiei informaiei n crearea flexibilitii organizaionale i
a unor noi tipuri de organizaii (3/3)

Restructurarea proceselor de afaceri (Business Process Reengineering - BPR) este


Organizaiile T-Form utilizeaz sisteme informatice pentru a crea echipe de lucru virtuale,
constituite din angajai aparinnd diferitelor compartimente / departamente, care s poat
comunica n timp real, chiar dac se afl n locaii diferite.
ntr-o organizaie T-Form sunt eliminate posturile n care un angajat face un
singur tip de activitate. Se ofer astfel posibilitatea angajailor s desfoare o munc de
creaie, accesnd informaiile din memoria organizaional.
Cu ajutorul sistemelor de comunicaii digitale se pot redefini procesele de afaceri. O
organizaie T-Form i poate extinde afacerile cnd condiiile sunt favorabile sau se poate
specializa pe un grup de clieni crora se poate adresa cu produse personalizate.

25

11/24/2015

2.4. Funciile suport ale noilor tehnologii ale informaiei n cadrul firmelor (1/5)
2.4.4. Tehnologia informaiei suport al obinerii avantajului strategic

Strategie

Sistem informatic strategic

Beneficiu principal adus


afacerii

Lider prin costuri

sisteme informatice de monitorizare a reducerea costurilor


utilajelor de producie

Difereniere

sisteme informatice de analiz a nevoilor creterea cotei de pia


clienilor

Inovaii

sisteme informatice de administrare a lider de pia


conturilor clienilor

Cretere

sisteme informatice de nregistrare la creterea vnzrilor


punctele de vnzare

Aliane

sisteme informatice bazate pe schimbul creterea cotei de pia


electronic de date ntre parteneri

Tabelul 2.2. Tipuri de sisteme informatice i avantajul competitiv

Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor in Afaceri

CUPRINS:

Capitolul 1 - Componentele sistemului de management al firmei


Capitolul 2 - Noile tehnologii ale informaiei - suport pentru activitatea de
management a firmelor
Capitolul 3 - Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale
Capitolul 4 Informatica - suport al activitilor de business
Capitolul 5 - Managementul Cunostintelor in Mediul Economic
Capitolul 6 - Business Intelligence i rolul acestuia n realizarea performanelor
manageriale
Capitolul 7 - Rolul tehnologiei OLAP n simularea proceselor e-CRM

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

26

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

CUPRINS:

3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii performanelor manageriale ale


firmelor
3.2. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor
3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.1 Sistemul informatic executiv Executive Information System (EIS)
3.3.2. Sistemul informatic de management Management Information System (MIS)
3.3.3. Sistemul-suport al deciziilor Decision Suport System (DSS)
3.3.4. Sisteme informatice bazate pe cunotine Knowledge Based Information
Systems (KBIS)
3.3.5 Sisteme de automatizare a activitilor din birouri- Office Automation Systems
(OAS)
3.3.6. Sisteme informatice de procesare a tranzaciilor Transaction Processing
Systems (TPS)

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii performanelor


manageriale ale firmelor (1/5)
Principalele motivaii ale aplicrii tehnologiilor informaionale n activitile firmelor se
refer la::
stocarea unor cantiti mari de date,
viteza ridicat n procesul de cutare a informaiilor necesare fundamentrii
deciziilor,
precizia nalt de prelucrare,
structurabilitatea informaiilor (asigurat de flexibilitatea formelor de organizare a
datelor),
accesibilitate relativ ridicat (nu mai sunt rezervate exclusiv specialitilor n informatic).

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor


Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

27

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii performanelor


manageriale ale firmelor (2/5)

Tabelul 3.1 - Factori catalizatori ai implementrii noilor tehnologii ale informaiei


n cadrul unei firme

Nivel
Tehnic

Factori catalizatori ai implementrii noilor tehnologii ale


informaiei

Tendin cost-performan pentru tehnologii favorabil;


Interconectarea reelelor informatice i a tuturor
platformelor IT;
Integrarea tehnologiilor informatice cu aplicaii de
birotic.

Organizaional

De pia

Au efect structurant i dinamizator n definirea strategiei


unei firme.

Genereaz avantaj concurenial;


Minimizeaz presiunea concurenei.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii


performanelor manageriale ale firmelor (3/5)
Tabelul 3.2 - Factori inhibitori ai implementrii noilor tehnologii ale i
nformaiei n cadrul unei firme
Nivel
Tehnic

Factori inhibitori ai implementrii noilor tehnologii ale


informaiei

Organizaional

De pia

Lipsa unei viziuni asupra evoluiilor viitoare ale


tehnologiilor informatice;
Lipsa de experien;
Costul ridicat al informatizrii sistemului informaional.

Nerecunoaterea rolului strategic al tehnologiei


informaiei n management;
Costuri semnificative generate de transformrile la
nivelul firmei.

Genereaz avantaj concurenial;


Minimizeaz presiunea concurenei.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

28

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii


performanelor manageriale ale firmelor (4/5)
Tabelul 3.3 - Decizii de management n domeniul tehnologiei informaiei
pe cele trei niveluri ale piramidei organizaionale
Decizii manageriale n domeniul IT

Nivel
Strategic

- crearea unei viziuni manageriale cu privire la informatizarea firmei;


- stabilirea perioadei pentru implementarea strategiei de informatizare;
- integrarea sistemului informatic n funcionarea organizaiei;
- investiiile n tehnologiile informatice;
- competene i abiliti necesare echipei care coordoneaz informatizarea
- instalarea reelelor de calculatoare i trecerea la modul de lucru colaborativ.

Tactic

- informatizarea unor componente, funcii sau activiti din cadrul organizaiei;


- ealonarea dotrii cu tehnic de calcul a compartimentelor firmei;
- stabilirea componenei echipelor de specialiti care coordoneaz informatizarea
- stabilirea perioadelor de pregtire n domeniul informatic pentru utilizatori;
- asamblarea componentelor sistemului informatic.

- selecia i angajarea personalului specializat n domeniul proiectrii i utilizrii


sistemelor informatice;
- diminuarea rezistenei la schimbare determinat de informatizare;
- elaborarea componentelor informatice de interfa, pentru integrarea unor aplicaii
deja existente;
- stabilirea sistemelor de parolare i acces pentru utilizatorii finali;
- stabilirea responsabilitilor concrete privind posibilitile de mbuntire continu a
informatizrii firmei.
Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor
Operaional

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.1. Implicaiile sistemelor informatice asupra creterii


performanelor manageriale ale firmelor (5/5)
Informatizarea unei organizaii necesit o abordare strategic, deoarece implic luarea unor decizii de un
grad de complexitate ridicat, transpuse n aciuni coerente i sistematice, orientate pe termen lung.
Procesul informatizrii este interdisciplinar, presupunnd un comportament colaborativ din partea
managerilor de la toate nivelurile ierarhice, informaticienilor i utilizatorilor finali ai sistemului informatic.
(figura 3.1)

Figura 3.1 Formarea lanului strategic informaional


Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

29

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.2. Evoluia sistemelor informaionale din cadrul firmelor

Pn n anii 1960 - utilizarea sistemelor informatice pentru nregistrarea operaiunilor


firmelor i de procesare a tranzaciilor.Apare conceptul de sistem informaional
managerial
n perioada 1970-1980 - a aprut conceptul de sistem informatic - suport pentru luarea
deciziilor (DSS)
n perioada 1980-1990 - dezvoltarea microcomputerelor, a pachetelor de aplicaii software,
i a reelelor de telecomunicaii.A aprut conceptul de sistem informatic executiv (EIS). La
starsitul anilor 90 au aprut i s-au dezvoltat aplicaii ale inteligenei artificiale (AI) n procesele
de afaceri i astfel au aprut sistemele expert pentru afaceri
Ultimul deceniu al mileniului este caracterizat de dezvoltarea sistemelor informatice
strategice

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei

Figura 3.2 - Tipuri de sisteme informatice aferente piramidei organizaionale


Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

30

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei
3.3.1 Sistemul informatic executiv Executive Information System (EIS) 1/4

sunt sisteme de suport a activitilor de management care au drept obiectiv furnizarea


informaiilor strategice la nivelul top-managementului unei firme
combin unele trsturi ale sistemelor informatice manageriale (MIS) i ale sistemelor de
suport pentru luarea deciziilor (DSS).
sunt focalizate pe nevoile de informaii strategice ale top-managementului, n special pe
evidenierea factorilor critici de succes care contribuie la obinerea unui avantaj strategic
sistemele informatice executive (EIS) au fost concepute i dezvoltate pentru a satisface nevoile
de informaii ale managerilor de vrf ntr-un timp foarte scurt
utilizarea EIS de ctre manageri are o cretere rapid
.

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei
3.3.1 Sistemul informatic executiv Executive Information System (EIS) 2/4

Figura 3.3 Prezentarea general a unui sistem informaional al conducerii executive

31

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei
3.3.1 Sistemul informatic executiv Executive Information System (EIS) 3/4
EIS sunt sisteme de suport a activitilor de management care au drept obiectiv furnizarea
Pentru modelarea analitic a unor alternative decizionale sunt folosite pachete software EIS
specializate, care nglobeaz caracteristici ale sistemelor expert i ofer posibiliti de accesare
a unei game largi de date externe i interne.

Figura 3.4 Componentele unui sistem informatic executiv (EIS)

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei
3.3.1 Sistemul informatic executiv Executive Information System (EIS) 4/4

Factori cheie de succes care asigur performana unui EIS sunt:


implicarea top-managementului
concentrarea pe aspectele eseniale ale strategiei de afaceri
disponibilitatea surselor de date
timp de rspuns sczut la cererile de informaii ale top-managementului;
flexibilitate ridicat
posibiliti de actualizare continu

32

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei
3.3.2. Sistemul informatic de management Management Information
System (MIS) 1/2
Sistemele informatice de management (MIS) sunt cele mai des ntlnite sisteme de
suport a activitilor de management, furniznd managerilor informaii pe baza crora i
fundamenteaz deciziile tactice.
Obiectivele sistemelor informatice de management (MIS) sunt:
informarea managerilor cu privire la activitile i procesele economice din organizaie
accesul rapid la informaii
urmrirea performanelor organizaiei

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de management


3.3.2. Sistemul informatic de management Management Information
System (MIS) 2/2

OLAP reprezint capabilitatea unui sistem informatic managerial (MIS) de a manipula un mare
volum de date din multiple perspective. Sistemele OLAP implic analiza unor relaii
complexe ntre informaiile stocate n baze de date multidimensionale. O sesiune OLAP are
loc n timp real, on-line, oferind rspunsuri pe loc managerilor. Principalele avantaje ale
procesrii analitice on-line:
accesul la un volum imens de date
analiza relaiilor de interdependen ntre componentele unei strategii de afaceri;
compararea datelor agregate n diferite perioade de timp;
prezentarea unor date din multiple perspective
posibilitatea efecturii unor calcule complexe ntre diferii indicatori specifici unei
afaceri.

33

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de management


3.3.3. Sistemul-suport al deciziilor Decision Suport System (DSS) 1/4

genereaz un suport informaional interactiv informatizat pentru procesul lurii


deciziilor ntr-o organizaie
aparin nivelului tactic al piramidei organizaionale i utilizeaz modele analitice,
baze de date distribuite, precum i tehnici de modelare interactiv a proceselor
de luare a deciziilor nestructurate sau semistructurate
ofer un rspuns rapid nevoilor informaionale ale utilizatorilor finali

se concentreaz pe furnizarea de informaii predefinite - suport pentru luarea


deciziilor, i se focalizeaz pe oferirea unui suport interactiv pentru diferite
tipuri de decizii; ele sprijin managerii n rezolvarea unor probleme decizionale
Sistemele de suport a deciziilor (DSS) sunt singurele sisteme informatice care
sprijin cele 4 etape ale procesului de luare a deciziilor: concepere, design,
alegerea soluiei optime i implementarea deciziei.

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de management


3.3.3. Sistemul-suport al deciziilor Decision Suport System (DSS) 2/4
SISTEM
INFORMATIC
Forma i frecvena
informailor
Formatul informaiilor

MIS

DSS

rapoarte periodice, la cerere sau n


momente excepionale

formulare i rspunsuri interactive

format predefinit;
format fix

Metodologia de
procesare a
informaiilor

informaiile sunt obinute prin


extragerea i manipularea
datelor operaionale

Tip de suport

furnizeaz informaii despre


performana organizaiei

Tipuri de decizii vizate

Tip de suport a
deciziilor

decizii structurate pentru


planificarea i controlul la
nivel tactic
suport indirect pentru luarea
deciziilor manageriale

format adaptabil i flexibil


informaiile sunt produse prin modelarea
analitic a datelor, n special externe
furnizeaz informaii pentru luarea
deciziilor, n condiiile confruntrii cu
probleme ale lumii de afaceri reale
decizii semistructurate sau nestructurate
pentru planificarea i controlul la nivel
tactic i foarte rar la nivel strategic
suport direct nevoilor specifice ale
managerilor

34

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale

3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul


firmei
3.3.3. Sistemul-suport al deciziilor Decision Suport System (DSS) 3/4

Modele
analitice

Software DSS
Sisteme de dialog
interactiv
Sisteme de gestiune a
bazelor de date
(SGBD)

Suport interactiv de
luare a deciziilor
manageriale

Baze de
date

Figura nr. 3.6 Componentele unui sistem informatic DSS

Conf. Dr. Ec. Rozalia Nistor

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


TIP DE MODEL
ANALITIC
ANALIZ DE TIP
CE S-AR
NTMPLA
DAC

ACTIVITI I EXEMPLE CONCRETE


- se observ cum schimbrile unor variabile afecteaz celelalte
variabile
Exemplu: Ce s-ar ntmpla dac reducem bugetul alocat publicitii
cu 10%? Cum ar afecta vnzrile?

ANALIZ DE
SENSITIVITATE

- se observ cum schimbrile repetate ale unei variabile afecteaz


celelalte variabile.
Exemplu: S reducem cu 10.000 RON bugetul alocat publicitii i
s observm efectele asupra vnzrilor

ANALIZ DE
URMRIRE A
SCOPURILOR

- se opereaz schimbri repetate asupra unor variabile pn cnd o


anumit variabil atinge o valoare-int
Exemplu: S cretem bugetul publicitar lunar pn cnd vnzrile
vor atinge 100.000 RON.

ANALIZ DE
OPTIMIZARE

- s gsim o valoare optim pentru mai multe variabile, n funcie de


anumite constrngeri
Exemplu: Care este suma optim ce o putem aloca publicitii, n
funcie de alegerea unui tip de media i de bugetul departamentului de
marketing.

Tabelul nr. 3.5 Aplicaii ale modelelor analitice ale unui DSS

35

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.4. Sisteme informatice bazate pe cunotine Knowledge Based Information
Systems (KBIS) 1/4
Una dintre aplicaiile cele mai rspndite ale inteligenei artificiale n afaceri este
dezvoltarea sistemelor informatice bazate pe cunotine (KBIS) cunoscute i sub
denumirea de sisteme expert (SE).

Un sistem informatic bazate pe cunotine (KBIS) furnizeaz rspunsuri la ntrebrile


dintr-un domeniu specific, accesibil doar experilor, care dein cunotinele necesare.
De asemenea, este capabil s explice modul su de raionament i concluziile la care
a ajuns, unui utilizator final, care poate fi sau nu expert n acel domeniu.
Integrarea sistemelor informatice bazate pe cunotine (KBIS) n sisteme de suport
a deciziilor (DSS) precum i n alte tipuri de sisteme informatice a devenit o tendin
major a sistemelor informatice
Figura nr. 3.7 Model de integrare a unui sistem KBIS ntr-un sistem EIS

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


Figura nr. 3.7 Model
integrare a unui sistem sistemelor
KBIS ntr-un sistem
EIS
3.3deCaracteristicile
informatice

utilizate de managementul firmei

3.3.4. Sisteme informatice bazate pe cunotine Knowledge Based Information


Systems (KBIS) 2/4

Figura nr. 3.7 Model de integrare a unui sistem KBIS ntr-un sistem EIS

36

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.4. Sisteme informatice bazate pe cunotine Knowledge Based Information
Systems (KBIS) 3/4
Componentele unui sistem expert includ:

Baza de cunotine conine informaii referitoare la un subiect specific i reguli


determinate de procedurile de raionament ale unui expert privind la acel subiect.
Resursele software conin un motor de inferen care transform cunotinele n
recomandri ce vor fi comunicate utilizatorilor finali. De asemenea, resursele
software asociate unui KBIS mai conin programe de interfa cu utilizatorii, care
pot include i rapoarte interactive, la cererea acestora.
Resursele hardware sunt reprezentate de staiile de lucru conectate la servere,
pe care sunt instalate bazele de cunotine.
Resursele brainware sunt reprezentate de inginerii de cunotine (experii), care
contribuie la proiectarea, implementarea i dezvoltarea bazelor de cunotine.

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.4. Sisteme informatice bazate pe cunotine Knowledge Based Information
Systems (KBIS) 4/4

Figura nr. 3.8 Componentele unui sistem informatic bazat pe cunotine

37

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.5 Sisteme de automatizare a activitilor din birouri- Office Automation
Systems (OAS) 1/4
Sistemele de automatizare a activitilor (OAS) sunt sisteme informatice bazate pe
sisteme de comunicaii care colecteaz, proceseaz, nregistreaz i distribuie mesaje
electronice, documente n format electronic i alte forme de comunicaii electronice
ntre indivizi, grupuri de lucruri i organizaii. Aceste sisteme informatice permit
indivizilor s se ntlneasc on-line pentru a discuta diferite probleme legate de
afaceri fr a fi necesar deplasarea lor fizic. Ele mbuntesc colaborarea i
productivitatea angajailor, reducnd semnificativ timpul i efortul de a procesa i
distribui informaiile.
Principalele tipuri de sisteme de automatizare a activitilor (OAS):
- sisteme de publicare electronice,
- sisteme de comunicaii electronice,
- sisteme de colaborare electronice,
- sisteme de procesare a imaginilor i
- sisteme de programare electronic a sarcinilor.

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.5 Sisteme de automatizare a activitilor din birouri- Office Automation
Systems (OAS) 2/4
A) Sistemele de publicare electronice
Aceste sisteme au transformat birourile firmelor n adevrate tipografii unde se
proceaseaz documentele necesare desfurrii afacerilor. Procesarea de texte este
cea mai des ntlnit aplicaie informatic ntlnit n toate birourile firmelor.
Procesarea textelor implic manipularea datelor de tip text (caractere, cuvinte,
fraze, paragrafe) pentru a produce documente de tipul scrisorilor comerciale,
rapoartelor, formularelor, etc.
Tehnologia multimedia a permis utilizarea att a datelor de tip text ct i a
imaginilor, sunetelor, animaiei, astfel nct firmele i pot crea i tipri anunuri,
brouri sau alte publicaii ntr-o form de prezentare grafic deosebit. Pentru a
obine o calitate deosebit a documentelor tiprite, o firm trebuie s achiziioneze
aplicaii informatice caracterizate prin capabiliti de grafic avansat.

38

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.5 Sisteme de automatizare a activitilor din birouri- Office Automation
Systems (OAS) 3/4
B) Sistemele de comunicaii electronice
Aceste sisteme reprezint sistemul nervos central digital al organizaiilor
performante. Aplicaiile acestor sisteme, precum e-mail, voice mail, sisteme bulletin
board, videotext permit organizaiilor s trimit mesaje n format text, video sau
voce sau s trimit copii ale unor documente n timp real prin intermediul reelelor
de telecomunicaii.
E- mail-ul
b) Voice mail-ul - reprezint o variant a e-mail-ului n care sunt utilizate mesaje
vocale digitale
c) Sistemul buletin board este un serviciu de telecomunicaii oferit de Internet.
C) Sistemele de colaborare electronice - cunoscute i sub denumirea de sisteme

de ntlniri electronice (Electronic Meeting Systems - EMS). Ele implic utilizarea


comunicaiilor audio i video care faciliteaz derularea ntlnirilor de afaceri. Astfel,
participanii la o conferin sau orice tip de ntrunire de afaceri nu mai trebuie s se
deplaseze ntr-o anumit locaie.

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.5 Sisteme de automatizare a activitilor din birouri- Office Automation
Systems (OAS) 4/4
D) Sistemele de procesare a imaginilor
Procesarea imaginilor este un domeniu cu o cretere spectaculoas n activitile
de automatizare a birourilor i permite utilizatorilor finali s primeasc, nregistreze
i s proceseze imagini ale unor documente. Managementul documentelor
electronice (EDM) se bazeaz pe tehnologia procesrii imaginilor.

E) Sistemele de programare electronic a sarcinilor

Sistemele electronice de programare a sarcinilor (Electronic Task Scheduling


Systems - ETSS) includ calendare electronice, fiiere de avertizare a unor date, softuri de planificare a activitilor, etc. Ele ofer un suport real al managerilor de la
toate nivelurile ierarhice n organizarea i planificarea activitilor lor. Spre exemplu,
un manager poate introduce data unei ntlniri de afaceri ntr-un calendar electronic.
Un fiier de avertizare se va autoinsera pe monitor cu o zi nainte de ntlnirea de
afaceri stabilit.

39

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.6. Sisteme informatice de procesare a tranzaciilor Transaction
Processing Systems (TPS) 1/3
Sistemele de procesare a tranzaciilor (TPS) nregistreaz i proceseaz date
rezultate din operaiunile de afaceri. Dintre exemplele tipice de astfel de sisteme
informatice le putem meniona pe cele care proceseaz vnzrile, achiziiile,
inventarele i le insereaz n bazele de date ale organizaiei.
Aceste baze de date pot fi accesate de sistemul de suport al deciziilor (DSS) sau
chiar de sistemul informatic executiv (EIS).
Sistemele de procesare a tranzaciilor (TPS) furnizeaz o mare varietate de
informaii care ofer un suport pentru luarea deciziilor operaionale. Spre exemplu,
prin intermediul sistemelor TPS, se pot procesa facturi pentru clieni, cec-uri pentru
plata furnizorilor, ordine de vnzri, formulare pentru plata taxelor. n practic exist
dou modaliti de procesare a tranzaciilor: procesarea de tip batch i procesarea
n timp real.
n procesarea de tip batch (pe loturi), datele referitoare la tranzacii sunt acumulate
dup o perioad de timp i procesate periodic.
n procesarea n timp real (on-line), datele sunt procesate imediat dup ce tranzacia a
avut loc..

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.6. Sisteme informatice de procesare a tranzaciilor Transaction
Processing Systems (TPS) 2/3

Figura nr. 3.9 Componentele sistemelor informatice de


procesare a tranzaciilor

40

11/24/2015

Tipologia sistemelor informatice specifice piramidei organizaionale


3.3 Caracteristicile sistemelor informatice utilizate de managementul firmei
3.3.6. Sisteme informatice de procesare a tranzaciilor Transaction
Processing Systems (TPS) 3/3

Sistemele TPS primesc i proceseaz date care descriu tranzaciile de afaceri.


Ulterior, aceste sisteme actualizeaz fiierele i bazele de date i furnizeaz rapoarte
pentru utilizare att la nivel intern ct i extern.
De asemenea, sistemele de procesare a tranzaciilor (TPS) joac un rol important n
ctigarea unui avantaj competitiv. Numeroase firme au dezvoltat sisteme de
procesare a tranzaciilor inter-organizaionale care le leag electronic de cei mai
importani clieni i furnizori. Un exemplu l constituie sistemele EDI (Electronic
Data Interchange), care realizeaz schimburi inter-organizaionale de copii ale
documentelor de afaceri.

41