Sunteți pe pagina 1din 1

ANTEMASURATOARE ESTIMATIV CANTITI DE MATERIALE

COFRAJE, ARMTURI, BETOANE, CONFECTII METALICE

Simbol
C
C1
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
CM
CM1
L
L1
L2

Denumire

U.M.

Cant

Cofraje
Cofraje centuri, grinzi, stalpi
Armturi
Armturi tip plase sudate (STPB #6/100/100 in placa pe
sol+rampa acces)
Armturi tip OB37 + PC52 (centuri, grinzi, stalpi)
Betoane
Betoane pentru fundatii  clasa C12/15
Betoane pentru placa pe sol si rampa acces  clasa C16/20
Betoane pentru centuri, grinzi, stalpi  clasa C20/25
Confecti metalice
Confecie metalic
Lemn
Sarpanta de lemn
Planseu de lemn(scena)

mp

90

kg

2600

kg

1150

mc
mc
mc

2
30
10

kg

600

mc
mc

41
5