Sunteți pe pagina 1din 17

GRILE DREPTUL FAMILIEI

TUTELA ca masura de protectie alternativa a copilului


1. Sunt masuri de protectie alternativa:
a) Adoptia
b) Tutela
c) Supravegherea specializata
2. La instituirea tutelei sunt luate in considerare:
a) Conditiile materiale si garantiile morale pe care le prezinta tutorele
b) Situatia concreta in care se afla fiecare persoana in parte, necesara pentru a
beneficia de tutela
c) Orice imprejurare invocata de copil
3. Pentru stabilirea masurii alternative a tutelei este intocmit si prezentat instantei
judecatoresti un raport de catre:
a) Autoritatea tutelara competenta
b) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC)
c) Autoritatea administrativa competenta de la domiciliul copilului sau in a
carei raze administrativ teritoriale acesta a fost gasit
4. Raportul trebuie sa cuprinda date referitoare la urmatoarele aspecte legate de copil:
a) Personalitatea acestuia
b) Starea fizica si mentala a copilului
c) Conditiile in care a fost crescut si a trait copilul
5. La intocmirea raportului sunt luate in considerare propunerile:
a) Comisiei pentru protectia copilului
b) Autoritatii tutelare competente sa efectueze ancheta sociala
c) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC)
6. Tutela copilului este o forma de protectie alternativa la care are dreptul copilul daca este:
a) Temporar lipsit de protectia parintilor sai
b) Definitiv abandonat de parinti
c) In imposibilitate de a fi lasat in grija parintilor, in vederea protejarii interesol
sale
7. Intre masurile de protectie alternativa, tutela ocupa:
a) Primul loc
b) Locul secund
c) Ultima pozitie, in raport de masurile de protectie speciala si adoptie

8. Tutela este guvernata de urmatoarele principii:


a) Libertatea tutorelui (posibilitatea persoanelor solicitate de a accepta sau nu tutela)
b) Generalitatea tutelei
c) Gratuitatea tutelei
9. In conformitate cu art. 39 alin (1) din Legea 272/2004 (intrata in vigoare la 1 ianuarie
2005), pentru a stabili beneficiile copilului protejat una din formele de protectie
alternativa, inclusiv tutela, acest subiect trebuie sa aiba ambii parinti in una din
urmatoarele situatii:
a) Parintii sunt decedati
b) Acestia sunt disparuti sau declarati morti
c) Aflati in situatia de a nu-si redobandi drepturile asupra copilului lor minor a
carui adoptie a fost desfacuta
10. In cadrul tutelei ca masura de protectie alternativa a copilului, precum si in cazul altor
masuri de protectie asupra oricarei probleme care il priveste, daca:
a) Are varsta de 16 ani
b) Este capabil de discernamant
c) Are capacitate de exercitiu restransa
11. Existenta sau lipsa discernamantului se stabilesc:
a) De autoritatea administrativa competenta, dupa criterii stabilite de aceasta
b) In acelasi mod la toti copiii protejati prin masurile stabilite conform legii
272/2004, raportat la varsta acestuia
c) Fiind stari de fapt, vor fi analizate, de la caz la caz, de catre autoritatea in
fata careia copilul urmeaza sa-si exprime opinia
12. In comparatie cu reglementarea anterioara a tutelei, facuta numai prin normele Codului
familiei, astazi in conditiile art. 40 alin (2) din Legea 272/2004, tutela se instituie de:
a) Autoritatea tutelara
b) DGASPC
c) Instanta judecatoreasca exclusiv, in a carei circumscriptie teritoriala
domiciliaza sau a fost gasit copilul

13. Instanta judecatoreasca dispune cu privire la tutela, luand in considerare, cu prioritate,


interesul superior al copilului, avand in vedere urmatoarele aspecte:
a) Persaoana care exercita drepturile si obligatiile parintesti in situatia in care
copilul este lipsit temporar sau permanent de ocrotirea parintilor
b) Modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile
parintesti in situatiile mentionate
c) Imprejurarile invocate de copil in fata judecatorilor

FAMILIA forma de organizare a vietii in comun a oamenilor de ambele sexe

14. In sens restrans, familia inseamna:


a) Sotii
b) Sotii si copiii lor minori
c) Toate persoanele legate prin casatorie/rudenie
15. Izor al intemeierii familiei este:
a) Legea
b) Vointa sotilor
c) Actul casatoriei
16. Functiile familiei sunt:
a) De solidaritate a membrilor sai
b) Economica
c) Educativa
17. Functia economica e apreciata:
a) Ca diferita de la o etapa istorica la alta
b) Comuna tuturor oranduirilor socialiste
c) Functie de baza a familiei
18. Familia in sens larg cuprinde:
a) Persoanele legate prin casatorie
b) Rudele pana la gradul IV inclusiv
c) Persoanele legate prin adoptie
19. Caracterele familiei:
a) Fenomen social complex
b) Are caracter istoric
c) Este intemeiata pe casatoria liber consimtita intre soti
20. Notiunea juridica si sociologica a familiei:
a) Identice
b) Diferite
c) Diferite, dar cu unele caracteristici comune

DREPTUL FAMILIEI ramura autonoma a sistemului dreptului roman

21. Principiile dreptului familie sunt regelementate expres in:


a) Codul Familie
b) Constitutie
c) Alte acte normative

22. Izvoarele dreptului familiei cuprind urmatoarele categorii:


a) Constitutia
b) Codul Familiei
c) Ordonanta 41/2003 (modificarea numelui)
23. Principiul monogamiei este reglementat expres in:
a) Constitutie
b) Codul Familiei
c) Ordonantele Guvernului
24. Dreptul familiei este ramura autonoma pentru:
a) Sistemul de drept roman
b) Domeniul dreptului privat
c) Domeniul dreptului public
25. Familia este reglementata de principiu, in urmatoarele izvoare:
a) Codul Familiei
b) Constitutie (art 48)
c) In alt act normativ
26. Obiectul de reglementare a dreptului familiei este alcatuit din:
a) Raporturile sociale ce rezulta din casatorie
b) Raporturile create prin adoptie
c) Raporturi asimilate de lege sub unele aspecte raporturi de familie
27. Principiul egalitatii in drepturi intre barbat si femeieeste inscris in:
a) Declaratia Universala a Drepturilor Omului
b) Codul Familiei
c) Constitutie

DREPTURILE FAMILIEI SI STAREA CIVILA


28. Reconstituirea actelor de stare civila se face la cerere, daca:
a) Registrele de stare civila au fost pierdute ori distruse in tot/parte
b) Actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat
certificatul ori extrasul de pe acest act
c) Din orice motiv, titularul actului cere efectuarea acestei operatiuni
29. Anularea/modificarea/rectificarea/completarea actelor de stare civila si a mentiunilor
poate fi dispusa la cererea urmatoarelor persoane/organe:
a) Parchetul
b) Autoritatea Administrativa Publica Locala
c) Persoana interesata

30. Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate face daca:


a) Intocmirea actului de nastere/deces a fost omisa
b) Din orice imprejurare instanta judecatoreasca dispune efectuarea acestei
operatiuni de stare civila
c) Solicita persoana interesata
31. Inscrierea mentiunilor de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie
si deces, se face:
a) La cererea celui interesat
b) Din oficiu
c) La solicitare parchetului (art 44-51 Legea 119)
32. Mentiunile se inscriu in actele de stare civila si cu privire la modificarile intervenite in
starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri:
a) Schimbarea numelui
b) Pierderea/dobandirea cetateniei romane
c) Desfacerea/incuviintarea adoptiei
33. Au atributii de stare civila:
a) Comandantii de nave/aeronave
b) Sefii misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare de cariera
c) Primarii municipiilor/mun. Buc/oraselor/comunelor
34. Atributiile ofiterului de stare civila pot fi indeplinite si de alte persoane:
a) Viceprimar
b) Secretar
c) Alti functionari ai aparatului propriu

CASATORIA
35. Actul casatoriei se caracterizeaza prin:
a) Incheierea in scopul intemeierii unei familii
b) Solemnitate
c) Publicitate
36. Termenul de casatorie desemneaza:
a) Actul juridic, manifestare de vointa a viitorilor soti
b) Institutia juridica ( ansamblul normelor juridice ce o reglementeaza art 3-44
Codul Familiei )
c) Starea juridica a persoanei care prin casatorie dobandeste un statut juridic
corespunzator
37. Creaza drepturi si obligatii de soti actul juridic incheiat de:
a) Orice autoritate de stat, la cererea sotilor

b) Ofiterul de stare civila


c) Soti, in orice imprejurare ceruta de ei
38. Natura juridica a actului casatoriei consta in:
a) Natura contractuala
b) Natura civila
c) Natura unui act al Dreptului Familiei
39. Codul familiei utilizeaza cel mai frecvent termenul de casatorie pentru a desemna:
a) Normele juridice aplicabile sotilor
b) Statutul legal al sotilor
c) Acordul de vointa a viitorilor soti la incheierea casatoriei
40. Caracterul civil al casatoriei este prevazut expres in:
a) Codul familiei
b) Constitutie (art 48 alin 3)
c) Codul civil
41. Consimtamantul persoanei la incheierea casatoriei priveste:
a) Rezolvarea tuturor aspectelor impuse de casatorie prin vointa liber exprimata a
sotilor
b) Incheierea actului casatoriei
c) Dobandirea comunitatii de bunuri a sotilor

EFECTELE CASATORIEI ASUPRA RELATIILOR DINTRE SOTI


(persoanale si patrimoniale)
42. Sunt bunuri proprii ale fiecarui sot urmatoarele:
a) Indeminizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite
persoanei
b) Bunurile de uz personal
c) Bunurile destinate exercitarii profesiunii dintre soti
43. Prezumtia mandatului clasic tacit al sotilor (prevazut de art 35 alin (2) teza I a Codului
familiei) consta in:
a) Administrarea, folosirea si dispozitia comuna a bunurilor comune
b) Exercitarea de catre fiecare sot a dreptului de administrare, folosinta si
dispozitie asupra bunurilor comune, fiind socotit ca are si consimtamantul
celuilalt sot
c) Exercitarea dreptului de proprietate al sotilor in prezenta consimtamantului expres
al celuilalt sot
44. Sotii raspund cu bunurile comune pentru:
a) Obligatiile ce au contractat impreuna

b) Obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor


obisnuite ale casniciei
c) Cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune
45. Efectele personale ale casniciei privesc:
a) Domiciliul sotilor
b) Numele
c) Capacitatea de exercitiu deplina a femeii maritate
46. Indatoririle conjugale ale sotilor sunt prevazute in :
a) Codul familiei in mod expres
b) Codul familiei implicit
c) Codul civil
47. Cetatenia se dobandeste prin casatorie:
a) Nu
b) Da
c) La cerere
48. Sotii hotarasc in tot ce priveste casatoria:
a) De comun acord
b) Potrivit vointei unuia dintre soti
c) Conform legii

PROTECTIA COPILULUI in conditiile armonizarii legislatiei romane cu


legislatia comunitara din domeniu

49. Legislatia referitoare la protectia copilului in Romania cuprinde:


a) Legea fundamentala
b) Codul familiei
c) Legea 272/2004
50. Cadrul institutional pentru protectia copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea
parintilor este alcatuit din:
a) Institutii si servicii la nivel local, cu atributii in protectia copilului
b) Institutii si servicii la nivel central, implicate in protectia copilului
c) Orice autoritate publica care doreste acest lucru
51. Autoritatea nationala pentru protectia drepturilor copilului are urmatoarele functii:
a) reglementare
b) reprezentare
c) control si indrumare

52. Masurile de protectie alternativa a copilului sunt:


a) Adoptia
b) Tutela
c) Incredintarea copilului unui centru de plasament intr-un mod permanent
53. Protectia sociala a copilului se refera la urmatoarele categorii de subiecte:
a) Copilul abandonat temporar sau definitiv de parintii sai
b) Copilul refugiat
c) Copilul care a savarsit o fapta penala
54. Serviciile de protectie speciala sunt:
a) Servicii de zi
b) Servicii de tip familial
c) Servicii de tip rezidential
55. Institutii si servicii cu atributii in protectia si promovarea drepturilor copilului sunt:
a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului (ANPC)
b) Comisia pentru protectia drepturilor copilului
c) Organisme private autorizate
56. Sunt implicate in procedura adoptiei:
a) Autoritatile publice indicate de lege
b) Organisme private autorizate
c) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului (ANPC)
57. Serviciul pentru familia adoptatoare realizeaza activitati privind:
a) Informarea acestora
b) educarea
c) Evaluarea
58. In domeniul adoptiei, Oficiul Roman pentru Adoptii (ORA) are urmatoarele atributii:
a) Tine evidenta centralizata a tuturor adoptiilor realizate in Romania
b) Incuviinteaza adoptia
c) Elibereaza atestatul adoptatorului sau familiei adoptatoare
59. In procedura adoptiei internationale intervin urmatoarele autoritati:
a) Autoritatile administrative nationale
b) Autoritatile centrale competente in materia adoptiei din statul strain
c) Orice organ al statului roman sau strain care doreste sa sprijine copiii defavorizati

CADRUL NORMATIV SI INSTITUTIONAL NOU AL ADOPTIEI


60. Adoptia este considerata in actuala reglementare:
a) Masura de protectie alternativa
b) Operatiune juridica prin care se creaza legatura de filiatie
c) Institutie juridica de dreptul familiei
61. Adoptia este definita:
a) De practica judiciara in materie
b) In legea privind regimul juridic al adoptiei
c) In doctrina de specialitate
62. Procedura actuala a adoptiei este guvernata de urmatoarele principii:
a) Legalitatii
b) Interesului superior al copilului
c) Cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial
63. Conceptul familie, in noua lege a adoptiei, are urmatoarele semnificatii in legea actuala:
a) Familia adoptatoare
b) Familia substitutiva
c) Familia extinsa
64. Familia substitutiva semnifica:
a) Parinti si copii aflati in intretinerea acestora
b) Parintii, copii si rudele pana la gradul IV inclusiv
c) Persoanele, altele decat cele ce apartin familiei extinse care asigura cresterea
si ingrijirea copiilor, in conditiile legii adoptiei
65. Una dintre particularitatile procedurii adoptiei prevazute de Legea 272/2004 consta in:
a) Existenta a 2 faze
b) Reglementarea unitara a adoptiei interne (nationala) si internationale
c) Apropierea, sub acest aspect al procedurii, dintre adoptia romana si normele
internationale in materie
66. Autoritatile administrative sunt implicate in procedura adoptiei prin:
a) Autoritatea tutelara
b) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC)
c) Oficiul Roman pentru Adoptie (ORA)
67. Atestarea adoptatorului se face de catre:
a) Comisia pentru protectia copilului
b) Directia generala de asisitenta sociala si protectia copilului (DGASPC)
c) Instanta judecatoreasca

68. Evaluarea conditiilor oferite de adoptator pentru copilul adoptat are in vedere:
a) Asigurarea garantiilor morale
b) Conditiile materiale oferite de parintele adoptator
c) Rolul acestei evaluari in admiterea sau respingerea cererii de adoptie
69. Legea adoptiei 273/2004 excepteaza de la conditiile atestatului ...... urmatoarele:
a) Adoptia persoanei majore de ...........
b) Copiii minori indicati pentru adoptie
c) Adoptia copilului de catre sotul parinte firesc/adoptiv
70. Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei are loc daca sunt realizate conditiile:
a) Planul individualizat de protectie prevede adoptiei interne
b) Parintii copilului isi exprima consimtamantul la adoptie
c) Tutorele este de acord cu adoptia copilului aflat sub tutela sa

PROTECTIA SPECIALA A COPILULUI


71. Plasamentul este o masura de protectie:
a) Generala, pentru toate categoriile de copiii existente
b) Speciala, avand caracter temporar
c) Alternativa, cu caracter permanent
72. Plasamentul se dispune la:
a) Asistentul maternal
b) Serviciul de tipul rezidential licentiat in in consiliul local ??????
c) Persoana/familia desemnata de autoritatea competenta
73. Pentru a primi un copil in plasament persoana/familia trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a) Sa aiba o anumita profesie
b) Sa aiba domiciliul in romania
c) Sa fie evaluata favorabil de catre DGASPC referitor la garantiile morale si
conditiile materiale
74. Plasamentul copilului care nu are 2 ani, poate fi dispus numai:
a) La familia extinsa
b) La servicii de tip rezidential
c) La familia substitutiva
75. La stabilirea masurii plasamentului se va urmari:
a) Mentinerea fratilor impreuna
b) Posibilitatea exercitarii de catre parinti a dreptului de a-si vizita copii si de a
mentine legatura cu acestia
c) Plasamentul copilului, cu prioritate, la familia extinsa/substitutiva

76. Masura plasamentului se stabileste de catre:


a) Comisia pentru protectia copilului in situatiile expres prevazute de lege
b) Instanta judecatoreasca daca nu exista acordul parintilor cu privire la
plasament
c) DGASPC
77. Drepturile si obligatiile parintesti sunt exercitate pe durata plasamentului de presedintele
Consiliului Judetean si, respectiv de primarul sect/mun Bucuresti:
a) In toate cazurile de plasament
b) In situatia copilului, pentru care nu a putut fi instituita tutela si cu privire la
care instanta judecatoreasca a dispus masura plasamentului
c) In situatia in care DGASPC dispune masura speciala a plasamentului
78. Dreptul de a consimti la adoptia copiilor il au:
a) Toti parintii, in afara de cei carora legea le interzice
b) Inclusiv parintii decazuti din drepturile parintesti (art 109 Codul familiei)
c) Si parintii carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti
79. Parintii sunt obligati sa contribuie lunar la intretinerea copilului pentru care s-a dispus
masura plasamentului:
a) Dupa caz, se dispun situatiile in care parintii au aceasta obligatie, de catre directia
pentru protectia copilului
b) Ei sunt obligati la o contributie materiala, in toate cazurile de plasament
c) Instanta ce a dispus plasamentul copilului, dupa caz, stabileste daca e
necesara sau nu contributia materiala a parintilor, pentru copiii lor dati in
plasament
80. Plasamentul in regim de urgenta are natura unei masuri de urgenta:
a) Speciala
b) Cu caracter temporar
c) Cu caracter permanent
81. Situatiile ce impun plasamentul in regim de urgenta:
a) Copilul este abuzat/neglijat
b) Copilul a fost gasit
c) Copilul a fost abandonat in unitatea sanitara
82. Pe durata plasamentului in regim de urgenta, exercitiul drepturilor parintesti:
a) Se realizeaza de asistentul maternal
b) Se suspenda de drept
c) Se infaptuieste de autoritatea tutelara
83. Masura plasamentului in regim de urgenta se stabileste de catre:
a) Directorul DGASPC din unitatile administrativ teritoriale in care se afla
copilul, in unitatile sanitare, ori copilul abuzat sau neglijat

b) In situatiile in care nu se intampina o opozitie din partea reprezentantilor


persoane juridice si persoane fizice care au in ingrijire sau asigura protectia
copilului respectiv
c) Autoritatea tutelara de la domiciliul copilului
84. In situatia plasamentului in regim de urgenta dispus de catre DGASPC, ea este obligata sa
sesizeze instanta de judecata in urma analizarii motivelor pentru care este luata masura si,
dupa caz, de a dispune una din urmatoarele solutii:
a) Mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta
b) Inlocuirea acestei masuri de protectie cu masura plasamentului
c) Inlocuirea masurii dispuse cu tutela ori cu reintegrarea copilului
85. In situatii exceptionale, daca parintii sau unul din ei pun in pericol securitatea,
dezvoltarea sau integritatatea morala a copilului prin executarea in mod abuziv a
drepturilor parintesti, serviciul public specializat pentru protectia copilului poate decide:
a) Plasamentul copilului in regim de urgenta intr-un centru de primire
b) Plasamentul copilului la o persoana/familie atestata in acest scop
c) Adoptia
86. Copilul care a savarsit o fapta penala, dar nu raspunde penal, in cadrul protectiei legale
acordata prin legea 272/2004 beneficiaza din partea comisiei pentru protectia copiluli de:
a) Adoptie
b) Masura educativa
c) Tutela
87. La stabilirea masurii educative, comisia pentru protectia copilului trebuie sa tina seama
de:
a) Gradul de pericol social al faptei savarsite
b) Dezvoltarea fizica, intelectuala si afectiva a copilului
c) Conditiile in care a fost crescut si in care a trait copilul
88. Masurile educative si modalitatile aplicarii lor sunt:
a) Prevazute de legea penala
b) Ca modalitate, masurile sunt corespunzatoare varstei copilului
c) Plasamentul copilului
89. Ca masura de protectie alternativa, adoptia poate fi inteleasa in urmatoarele sensuri:
a) Ca institutie juridica
b) Ca act juridic
c) Ca raport juridic
90. Interesul adoptatului protejat prin masura alternativa a adoptiei poate fi:
a) Nepatrimoniala
b) Patrimoniala
c) Masura prin care se stabileste filiatia intre copil si rudele adoptatorului

91. Adoptia ca masura de protectie alternativa se evidentiaza prin urmatoarele trasaturi:


a) Este o solutie temporara
b) Este o solutie permanenta (definitiva)
c) Pentru copilul aflat in situatii speciale este o solutie de securitate si echilibru

PROCEDURA ADOPTIEI
92. Adoptia nationala (interna) presupune:
a) Adoptatul sa fie cetatean roman
b) Adoptatorul sa fie cetatean roman sau de nationalitate romana
c) Adoptatorul si adoptatul sa aiba domiciliul stabil in Romania
93. Procedura adoptiei include si:
a) Atestarea adoptatorului
b) Deschiderea procedurii adoptiei
c) Eliberarea unui nou certificat de nastere al adoptatului si anularea certificatului
initial intocmit la nasterea copilului
94. Competenta evaluarii adoptatorului sau familiei adoptatoare apartine:
a) Comisiei pentru protectia copilului
b) Consiliului judetean, respectiv consiliul local al sectoarelor mun. Bucuresti
c) DGASPC
95. Evaluarea are in vedere, intre altele:
a) Motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doresc sa adopte
un copil
b) Profesia adoptatorului
c) Impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta
96. Pe parcursul procesului de evaluare, DGASPC are obligatia:
a) Sa ceara deschiderea procedurii adoptiei
b) Sa asigure adoptatorului sau familiei adoptatoare servicii de pregatire
(consiliere)
c) Sa-i sfatuiasca pe adoptatori cum sa indeplineasca corect rolul de parinte
97. Consimtamantul adoptiei se exprima de catre:
a) Parintii firesti ai copilului
b) Tutorele copilului
c) Autoritatea tutelara
98. Consimtamantul adoptiei nu este necesar, daca:
a) Ambii parinti sunt decedati sau necunoscuti
b) Ambii parinti sunt pusi sub interdictie

c) Ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate


99. Hotararea tribunalului, ramasa definitiva si irevocabila pentru deschiderea procedurii
adoptiei, produce urmatoarele efecte juridice:
a) Drepturile si obligatiile parintesti se suspenda
b) Drepturile si obligatiile parintesti sunt exercitate de catre consiliul judetean
si respectiv consiliul local a sect mun Bucuresti
c) Se instituie tutela pentru copil pana la incuviintarea adoptiei de catre instanta
judecatoreasca
100. Dupa ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia,
DGASPC are atributia:
a) De a incunostiinta in scris parintii firesti ai copilului despre aceasta masura
b) De a monitoriza evolutia copilului in familia adoptiva sau la adoptator
c) Intocmeste rapoarte trimestriale in care este consemnata constatarea pe care
a facut-o pe o perioada de cel putin 2 ani, dupa incuviintarea adoptiei
101. Procedura adoptiei interne (nationale) vizeaza adoptia:
a) Copilului care a parasit locuinta parintilor sai datorita neintelegerilor dintre acesta
si parinti
b) Copilului pentru care s-a instituit tutela
c) Copilului de catre sotul sau sotia parintelui firesc sau adoptativ
102. Conventia ONU in materie de adoptie internationala considera adoptia in strainatate un
mijloc alternativ de asigurare a ingrijirii necesare copilului daca acesta:
a) In tara de origine, nu poate fi incredintat spre plasament familial
b) In aceeasi tara, nu poate fi dat spre adoptie
c) In tara sa natala, nu poate fi ingrijit corespunzator
103. Registrul national pentru adoptii este intocmit si tinut la zi de catre:
a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului
b) Oficiul Roman pentru Adoptie (ORA)
c) DGASPC
104. ORA are natura uni organ:
a) De specialitate al administratiei publice centrale
b) Fara personalitate juridica
c) Aflat in subordinea Guvernului
105. Care este solutia legala care poate fi dispusa de catre DGASPC daca pe durata perioadei
de incredintare pe durata adoptiei aceasta constata neadaptarea copilului cu persoana sau
familia adoptatoare:
a) Merge mai departe cu procedura adoptiei, solicitand instantei judecatoresti
incuviintarea ei
b) Sesizeaza instanta judecatoreasca in vederea revocarii masurii incredintarii

c) Cere instantei judecatoresti prelungirea masurii incredintarii


106. Incuviintarea adoptiei este solicitata instantei judecatoresti de catre:
a) Adoptator
b) Familia adoptatoare
c) DGASPC de la domiciliul persoanelor indicate in lege
107. Legea actuala a adoptiei aseaza la baza procedurii de adoptie urmatoarele principii:
a) Principiul celeritatii in indeplinirea actelor pe care le presupune
b) Principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial
c) Principiul interesului superior al copilului
108. Cei care beneficiaza de serviciile organismelor private in cadrul procedurii adoptiei
interne (nationale) sunt:
a) Copilul potential adoptat
b) Familia potentiala adoptatoare
c) Parintii firesti ai copilului
109. Conditiile necesare pentru ca organizatiile privatestraine care au sediul in Romania sa
poata colabora cu ORA sunt:
a) Sa fie persoana juridica constituita legal in statul de origine
b) Sa aiba sediul pe teritoriul unui stat care a ratificat conventia de la Haga
c) Sa aiba scopuri nelucrative
110. Cerintele de fond specifice adoptiei internationale sunt:
a) Adoptatorul ce domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a
fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei
b) Exista alte solicitari de adoptie din partea rudelor copilului pana la gradul
IV, cu domiciliul in Romania
c) Indeplinirea oricarei conditii impuse de ORA
111. Indeplinirea de catre adoptator a conditiilor de fond la adoptia internationala se atesta de
catre:
a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
b) Autoritatea centrala competenta din statul primitor
c) Organizatiile acreditate
112. Incuviintarea adoptiei internationale este de competenta instantei judecatoresti romane,
daca:
a) Cel putin una dintre parti are domiciliul in Romania
b) Adoptatul si adoptatorul, cetateni romani au domiciliul in strainatate
c) Adoptatul se afla in strainatate, iar adoptatorul domiciliaza in Romania
113. Consimtamantul copilului la adoptia internationala este solicitat daca acesta are varsta:
a) 14 ani
b) 10 ani

c) Nu este importanta varsta pentru consimtamantul la adoptie


114. Efectele adoptiei internationale vizeaza:
a) Numele adoptatului
b) Locuinta adoptatului
c) Vocatia succesorala
115. Adoptatul se va putea deplasa in tara straina unde domiciliaza adoptatorul, daca:
a) Este insotit de familia adoptatoare
b) ORA a eliberat un certificat ce atesta ca adoptia este realizata in
conformitate cu normele conventiei de la Haga
c) Au trecut 3 zile de la comunicarea hotararii judecatoresti irevocabile privind
incuviintarea adoptiei
116. Adoptia inceteaza in urmatoarele situatii:
a) Prin desfacerea adoptiei daca parintii adoptivi au decedat
b) Ca aurmare a declararii nulitatii adoptiei
c) In imprejurarea in care se dovedeste in fata instantei judecatoresti ca adoptia
a fost incheiata in alt scop decat cel al protectiei interesului superior al
copilului
117. Care sunt efectele juridice pe care le produce incetarea adoptiei:
a) Adoptatul redobandeste numele de familie avut inainte de incuviintarea
adoptiei
b) Parintii firesti redobandesc drepturi si obligatii parintesti
c) Instanta decide, in unele cazuri, instituirea tutelei
118. Hotararea judecatoreasca cu privire la nulitatea adoptiei, ramasa irevocabila:
a) Se comunica Oficiului Roman pentru Adoptii (ORA) de catre DGASPC
b) Se inscriu mentiunile mecesare in Registrul National pentru Adoptii
c) Se deschide obligatoriu calea pentru o noua adoptie