Sunteți pe pagina 1din 24

Tema: ANALIZA STOCURILOR

Probleme de urmrit:
a) Analiza dinamicii i structurii stocurilor finale (Sf )
b) Analiza stocurilor medii ( S ):
Analiza stocului mediu de mrfuri pe sectoare i pe total activitate;
Analiza duratei medii de rotaie a stocului mediu.
c) Analiza stocurilor de siguran i
Tabel nr.1
mii lei -

Situaia fluxurilor de mrfuri

Sold
nr
crt. SECTOR
1997
Alimentar,
din
1
care:
45104
lactate, brnzeturi 9399
mezeluri
4650
panificaie
2906
dulciuri
9113
alte mrfuri
19036
Nealimentar,din
75514
2
care:
0
textile,nclmint 25921
e
5
25811
electrocasnice
1
12750
chimice i menaj 1
cosmetice
89548
jucrii
20765
Alimentaie
3
public
4447
80469
TOTAL
1
Tabel nr.2
nr
crt

SECTOR

Desfaceri
lei)

INTRR
I

iniial
1998

1999

1997

56430
10561
5095
2737
6953
31084
90556
0
26942
0
36790
0
13258
0
90030
45630

56705
10612
5120
2750
13780
24443
90566
8
27135
0
36246
7
13592
6
90617
45308

642656 628870 647660 630055 630450 646389


190230 169796 187528 189017 170222 187453
252492 259250 278907 252022 258485 277947
62850 56821 51559 63006 56741 51711
36170 25023 38909 31503 25218 38783
100914 117980 90757 94507 119784 90495
317158 310217 331253 302057 312168 331274
7
5
0
9
5
3
111432
109320
918803 976802 0
906168 967722 5
131258 141505 140646 120824 140475 139135
0
8
4
4
8
2

6815 5559
96880 96793
5
2
Situaia privind
totale

1998

DESFACERI
1999

1997

1998

1999

Sold Final
199 199 199
7
8
9

461509 278579 332046 453084 312169 364402


303125 244855 334039 302056 249735 331274
175570 186881 125661 151027 187301 132510
56705 67720 80321 55593 68775 80799
38709 37987 40405 37062 38209 40399
48
65
11
27
10
31
duratele de rotaie a stocului pe sectoare de activitate

(mii Desf medii


(mii lei/zi)

zilnice Structura
desfacerilor

Durata medie
rotaie (di)

de Stoc mediu
(mii lei)

Alimentar

2
3

Nealimentar
Alimentaia
public

TOTAL

Tabel nr.3
nr
crt
LUNA
1
Ianuarie
2
Februarie
3
Martie
4
Aprilie
5
Mai
6
Iunie
7
Iulie
8
August
9
nr crt Septembrie
DECADA
10
Octombrie
11
Noiembrie
1 12 Decembrie
01.07 - 10.07
13
CA
anual
2
11.07
- 20.07
14
CA lunar

(g%)
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 199
630055 630450 646389
17
18
16
302057 312168 331274
9
5
3
52
49
56
55593 68775 80799
370622 382091 403993
7
0
1

10

Situaia vnzrilor aferente produsului A - mii lei 1997


1998
1999
40000
42000
41500
18000
21000
20000
28000
25000
26500
10000
12000
12600
Se
calculeaz:
CAz
=
31000
30000
35000
Tabel nr.4
45000
39000
29600
produsului B in perioada 1997
56000
61000
65000
15000
18000
16800
34000
38000
INTRRI (mii lei) 30000 INTRRI (zile)
39000
33500 Prevzut Efectiv
Prevzut 44000
cf Efectiv
27000
35000
contract 35000
29000
38500 10
30000 43000 27000
9
372000
408000
384000
30000
36000
10
12
31000
34000
32000

CAtot
/
360
Situaia intrrilor aferente

3
4
5
6
7
8
9

21.07 -.31.07
01.08 - 10.08
11.08 - 20.08
21.08 - 31.08
01.09 - 10.09
11.09 - 20.09
21.09 - 30.09
TOTAL

30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
270000

21000
27000
39000
42000
30000
33000
27000
282000

10
10
10
10
10
10
10

7
9
13
14
10
11
9

INDICAII METODOLOGICE:
Se vor calcula urmtorii indicatori privind:
a) dinamica stocurilor
Sf = Si + I E; Sf;

S Dz d , S ca z d
b)

Stocurile medii (S):

g
i 1

di

100
Pentru analiza stocului mediu pe sectoare de activitate se va folosi modelul: Si
Pentru analiza S la nivelul ntregii activiti se va folosi modelul: S

Durata medie de rotaie a stocului mediu ( d ) se calculeaz ca:


n
Si

gi *

T = 360
S
S
d zi
d
T
sau d i 1
Dt
Dz
100
Se va folosi urmtorul model de analiz a variaiei duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri d:
Unde: gi = structura desfacerilor pe sectoare de activitate;
Si = valoarea stocurilor individuale pe structura anunat;
S = stoc mediu de mrfuri;
Dt = desfaceri totale;
T = 360 zile;
Dz = desfaceri medii zilnice la nivelul ntregii actviti;
dzi = desfaceri zilnice pe structura anunat.
c) S = necesare n condiiile caracterului variabil al cererii pentru produsul A.
S t s1 y (mii lei), unde:
t = coeficient de corecie statistic (t = 2 );
s1 = abaterea medie ptratic a vnzrilor efective fa de cele medii;
y = raportul dintre termenul de aprovizionare (n zile) i intervalul analizat
( zile )
n general y = /360

= intervalul de aprovizionare ( = 10 zile)


n1 = 12 luni;
n2 = 9 decade

Transformarea stocului de siguran S:

S zile

S miilei

Sopt S S
ca
2
caz tot
360

n zile

valoric Sopt val Sopt zile caz ; comparm Sopt (val) cu Sefectiv de unde rezult abateri n + sau n
n

ca ca

i 1
s1
n1

s2

Ief Ipl

i 1

n2

S = necesare n condiiile neritmicitii aprovizionrii cu produsul B


t s2
S
, unde.: s2 = abaterea ptratic a intrrilor efective fa de cele previzionate ( zile );
n2 1
n2 = numrul de aprovizionri.

S optim

S S
2

S opt zile ca z S opt valoare sec ompara S ef S opt valoric abateri

Ambele stocuri de siguran (S i S ) se calculeaz exprimndu-se n zile.


NOT: datele de analiz aparin unei firme care opereaz exclusiv n sfera distribuiei de mrfuri.

a) Analiza dinamicii i structurii stocurilor finale


nr
crt.
1

SECTOR
Alimentar, din care:
lactate, brnzeturi
mezeluri
panificaie
dulciuri
alte mrfuri

Sold Final (mii lei)


1997
1998
1999
57705
54850
57976
10612
10135
10687
5120
5860
6080
2750
2817
2598
13780
6758
13906
25443
29280
24705

Sf (mii lei)
99/97
99/98
271
3126
75
552
960
220
-152
-219
126
7148
-738
-4575

I ( %)
99/97
100.47%
100.71%
118.75%
94.47%
100.91%
97.10%

99/98
105.70%
105.45%
103.75%
92.23%
205.77%
84.38%

Nealimentar,din care: 906148 886050 905455 -693

19405 99.92%

textile,nclminte

271850 278500 292465 20615

13965 107.58% 105.01%

electrocasnice

362447 378200 377579 15132

-621

104.17% 99.84%

chimice i menaj
cosmetice
jucrii
Alimentaie public
TOTAL

135926
90617
45308
5559
969412

4580
8232
-6751
-679
21852

76.20%
103.05%
84.88%
91.40%
99.91%

98990
85150
45210
5760
946660

103570
93382
38459
5081
968512

-32356
2765
-6849
-478
-900

102.19%

104.63%
109.67%
85.07%
88.21%
102.31%

Structura Sf gi (%)
1997
1998
1999
5.953% 5.794% 5.986%
1.095% 1.071% 1.103%
0.528% 0.619% 0.628%
0.284% 0.298% 0.268%
1.421% 0.714% 1.436%
2.625% 3.093% 2.551%
93.474 93.597 93.489
%
%
%
28.043 29.419 30.197
%
%
%
37.388 39.951 38.985
%
%
%
14.021 10.457 10.694
%
%
%
9.348% 8.995% 9.642%
4.674% 4.776% 3.971%
0.573% 0.608% 0.525%
100%
100%
100%

nr crt SECTOR
1
Alimentar

Desfaceri totale (mii lei)


1997
1998
1999
630055
630450 646389

Nealimentar
Alimentaia
public

3020579

TOTAL

3706227

3
4
nr
crt

SECTOR

Alimentar

2
3

Nealimentar
Alimentaia
public

d=

55593

Structura desfacerilor
(g%)
1997
1998
1999
17.%
16.50% 16.0%

Desf medii zilnice (mii lei/zi)


1997
1998
1999
1750.15 1751.25 1795.525
9202.0638
3121685 3312743 8390.5
8671.35 9
81.5%
224.44166
68775
80799
154.425 191.042 7
1.5%
11222.030
3820910 4039931 10295.1 10613.6 6
100%

gi*di
Stoc mediu S ( mii lei ) S=Dz*d
1997
1998
1999
1997
1998
1999
2.88998 2.96999 2.56000
31,522.
28,728
35
93
02
29,752.60 50
.40
42.3800 40.0330 45.9199
424,896. 515,315
56
2
94
436,305.86 01
.58
0.11999 0.16199 0.20000
1,719.
2,244
91
67
09
1,235.40 38
.42
45.3900 43.1650 48.6799
458,137. 546,288
39
16
95
467,293.85 89
.39

d 99 / 97 =48,68 - 45,39 = +3,29 zile;


d 99/98 = 48,68 43,17 = +5,51 zile;
b) Analiza stocurilor medii de mrfuri:

81.70%

82.0%

1.80%

2.0%

100%

100%

Analiza stocului mediu de mrfuri la nivelul fiecrui sector de activitate al firmei:


Variaia absolut a stocului mediu de mrfuri.
caz/199
SECTOR
99/98
99/97
7
- 1750.15
Alimentar 2,794.10
1,024.20
3
Nealiment
90,419.5
79,009.7 8390.49
ar
6
2
7
Alim.
525.0
1,009.0
publica
4
2
154.425
88,150.5
78,994.5 10295.0
TOTAL
1
4
8

mii lei -

caz/199 caz/199
8
9
1795.52
1751.25 5
8671.34 9202.06
7
4
191.041 224.441
7
7
10613.6 11222.0
4
3

Perioada de analiz 1999 fa de 1998


SECTORUL ALIMENTAR:
S A99 / 98 2794.10miilei

Scaz caz 99 caz 98 * d r 98 1795.525 1751.25 * 18 796.95miilei


Sdr caz 99 * d r 99 d r 98 1795.525 * 16 18 3591.05miilei

S A99 / 98 Scaz Sdr 796.95 3591.05 2794.10miilei


SECTORUL NEALIMENTAR:

S N 99 / 98 90419.56miilei

N
Scaz
caz 99 caz 98 * d r 98 9202.064 8621.347 * 49 26005.12miilei

SdrN caz 99 * d r 99 d r 98 9202.064 * 56 49 64414.45miilei

S N 99 / 98 Scaz Sdr 26005.12 64414.45 90419.56miilei


SECTORUL ALIMENTAIEI PUBLICE:
S AP 99 / 98 525.04miilei
AP
Scaz
caz 99 caz 98 * d r 98 224.44 191.042 * 9 300.6miilei

SdrAP caz 99 * d r 99 d r 98 224.44 * 10 9 224.44miilei


S AP 99 / 98 Scaz Sdr 300.6 224.44 525.04miilei

Perioada de analiz 1999 fa de 1997


SECTORUL ALIMENTAR
S A99 / 97 1024.20miilei

A
Scaz
caz 99 caz 97 * d r 97 1795.525 1750.15 * 17 771.328miilei

SdrA caz 99 * d r 99 d r 97 1795.525 * 16 17 1795.525miilei

A
S A99 / 97 Scaz
SdrA 771.328 1795.525 1024.20miilei
SECTORUL NEALIMENTAR:
S N 99 / 97 79009.72miilei

N
Scaz
caz 99 caz 97 * d r 97 9202.064 8390.5 * 52 42201.467 miilei

SdrN caz 99 * d r 99 d r 97 9202.064 * 56 52 36808.256miilei

N
S N 99 / 97 Scaz
SdrN 42201.467 36808.256 79009.72miilei
SECTORUL ALIMENTAIEI PUBLICE:

S AP 99 / 97 1009.02miilei

AP
Scaz
caz 99 caz 97 * d r 97 224.44 154.425 * 8 560.133miilei

SdrAP caz 99 * d r 99 d r 97 224.44 * 10 8 448.8833miilei

AP
S AP 99 / 97 Scaz
SdrAP 560.133 448.8833 1009.02miilei

Analiza stocului mediu de mrfuri la nivelul ntregii activiti:


n

g d

S dz d , d

i 1

100
Perioada de analiz 1999 fa de 1997:

S 78994.54miilei

Scaz caz99 caz97 d97 11222 .0306 10295.1 * 45.39 42074.55miilei

S caz99 * d 99 d 97 11222 .0306 * 48.68 45.39 36919.99miilei


d

VERIFICARE

S Scaz S 42074.55 36919.99 78994.54miilei


d

Perioada de analiz 1999 fa de anul 1998:

S 88150.51miilei

Scaz caz99 caz98 d98 11222 .0306 10613.6389 * 43.17 26261.24miilei

S caz99 * d 99 d 97 11222 .0306 * 48.68 43.17 61889.27 miilei


d

VERIFICARE

S Scaz S 26261.24 61889.27 88150.51miilei


d

Analiza duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri:


n
Si

gi *

d zi , T=360 zile;
S
S
dr
T
sau d r i 1
Dt
Dz
100
Perioada de analiz 1999 fa de 1997:

d r 99 / 97 48.68 45.39 3.29 zile


1.Influena factorului de structur gi:

dgi d R d 97 45.52 45.39 0.13 zile


n

99

* d 97

45.52 zile
100
2.Influena factorului calitativ:
ddi d 99 d R 48.68 45.52 3.16 zilei
R

i 1

2.1.Influena factorului caz asupra duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri:
n
S99
S
caz99
S
467293.85
* g i 99 g i 99 * 97 1000
97 d R
45.52 3.88 zile

caz97
caztot caz99
11222 .0306
i 1 caz99
i 1

dcaz

2.2.Influena factorului Si asupra duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri:


S
467293.85
dSi d 99 97 48.68
7.04 zile
caz99
11222.0306
Perioada de analiz 1999 fa de anul de baz 1998:

d r 99 / 98 48.68 43.17 5.51zile

1.Influena factorului structural gi asupra dr

drgi d r d r 98 43.24 43.17 0.07 zile


n

dr

g
i 1

99

* d r 98

100

43.24 zile

2.Influena factorului dri asupra dr:

drdi d r 99 d r 48.68 43.24 5.44 zilei

2.1.Influena factorului caz:

n
S 99
S
caz 99
S
458137.89
R
*
g

g i 99 * 98 1000
98 d r
43.24 2.42 zile

i 99
caz
caz
caz
caz
11222
.
0306
i

1
i

1
99
98
99
99

tot

drcaz

2.2.Influena factorului Si:

drSi d r 99

S98
458137.89
48.68
7.86 zile
caz98tot
11222 .0306

c) Analiza stocurilor de siguran :

S t s1 y

s1

1997
nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LUNA
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL
CA lunar
s1

nr crt INDICATOR
1
s1

CA
cam)^2
40000
18000
28000
10000
31000
45000
56000
15000
34000
39000
27000
29000
372000
31000
12483.32

i 1

ca ca

n1

1998

1999

(caCA
81000000
42000
169000000 21000
9000000
25000
441000000 12000
0
30000
196000000 39000
625000000 61000
256000000 18000
9000000
38000
64000000
44000
16000000
35000
4000000
43000
1870000000 408000
34000
12980.75

1997
1998
12483.32 12980.755

1999
13016.53

(ca-cam)^2
64000000
169000000
81000000
484000000
16000000
25000000
729000000
256000000
16000000
100000000
1000000
81000000
2022000000

CA
41500
20000
26500
12600
35000
29600
65000
16800
30000
33500
35000
38500
384000
32000
13016.53

(ca-cam)^2
90250000
144000000
30250000
376360000
9000000
5760000
1089000000
231040000
4000000
2250000
9000000
42250000
2033160000

2
3
4
5
6

t
SQRT (y)
S (mii lei)
ca zilnic
S (zile)
t s2
S
n2 1

nr
1
2
3
4
5
6
7
8

2
0.166667
4161.107
1033.333
4.027

2
0.16666667
4326.91833
1133.33333
3.818
n

s2

2
0.166667
4338.843
1066.667
4.068

Ief Ipl

i 1

n2
Situaia intrrilor aferente produsului B pt anul 1997
INTRRI (mii lei)
INTRRI (zile)
crt DECADA
Prevzut Efectiv Prevzut Efectiv
01.07
10.07
30000
27000 10
9
11.07
20.07
30000
36000 10
12
21.07
-.31.07
30000
21000 10
7
01.08
10.08
30000
27000 10
9
11.08
20.08
30000
39000 10
13
21.08
31.08
30000
42000 10
14
01.09
10.09
30000
30000 10
10
11.09
20.09
30000
33000 10
11

(Ief-Ipl)^2
mii lei

zile

9000000

36000000

81000000

9000000

81000000

144000000

16

9000000

21.09
30.09
TOTAL

S optim

30000
270000

27000 10
282000

9000000
378000000

1
42

S S
2

S opt zile ca z S opt valoare sec ompara S ef S opt valoric abateri

stocul de siguran pentru produsul B


Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8

INDICATOR
n2
s2
t
S
Sopt (zile)
Sopt(mii lei)
Sef (mii lei)
Sef-Sopt

1997
9
2.1602469
2
1.5275252
6.5275252
6745.1094
10000
3254.8906

stocul de siguran pentru


produsul A
nr
crt
1
6
Comentariu

privind

rezultatele analizei dinamicii i structurii stocurilor finale 4


mrfuri (Sf):

Perioada de analiz 1999 fa de anul 1999 ca an de referin

IDICATOR

1997

1998

1999
S (zile)
4.026878 3.81786 4.06766
1
9
5
2Sopt (zile) 9.026878 8.81786 9.06766
1
9
5
Sopt
(mii 9327.774 9993.58 9672.17
lei)
1
5
6
Sef
(mii 12478.63 10995.8
lei)
6
9650.25
Sef-Sopt
3150.855 1002.27
9
3
-21.926

de

ceea ce privete dinamica stocului final de mrfuri n perioada de calcul se nregistreaz o scdere de

900.000 lei , determinat n principal de ctre devansarea fluxului de aprovizionare de ctre cel de desfaceri al
firmei, astfel pe sectoare de activitate situaia se prezint n felul urmtor:

n cadrul sectorului alimentar se nregistreaz o cretere a stocului final de mrfuri de circa 270.000 lei n
perioada de calcul fa de cea de baz, evoluie determinat pe de o parte de o reducere a stocului de alte
mrfuri alimentare cu 740.000 lei i a celui de produse de panificaie cu 150.000 lei, iar pe de alt parte de
o cretere considerabil a stocului de mezeluri cu circa 960.000 lei i a celui de dulciuri cu 125.000 lei;

n sectorul nealimentar se nregistreaz o scdere a stocului final de mrfuri , situaie datorat att
creterii , ct i reducerii unor stocuri individuale de mrfuri ale firmei n perioada de analiz astfel: se
reduce cu circa 32 mil lei sctocul de produse chimice i de menaj din cauza realizrii unor vnzri superioare
n raportcu cele prevzute i cel de jucrii cu 7.000.000 lei pe de o parte, iar pe de alt parte crete stocul
de produse textile i nclminte cu circa 20 mil lei datorit caracterului sezonier al acestor produse i cel
de produse electrocasnice cu 15 mil lei, situaie explicat de livrrile ntrziate de la furnizori;

n sectorul alimentaiei publice evoluia este similar cu cea din sectorul nealimentar, constatndu-se o
scdere a stocului final de mrfuri de circa 480 mii lei, el reprezentnd n perioada de calcul doar 91% din
stocul final al perioadei de baz.

n ceea ce privete structura stocului final de mrfuri n perioada de analiz practic nu s-au nregistrat schimbti
majore din acest punct de vedere, cea mai mare shimbare fiind scderea ponderii stocului de produse chimice
i de menaj cu circa 4% din cadrul sectorului nelimentar.

Din rezultatele analizei dinamicii

stocului final de mrfuri n perioada de calcul deducem c firma are o

problem n ceea ce privete valoarea stocul final de mrfuri din sectorului alimentar care nregistreaz o
cretere de 270.000 lei , cretere care nu este important ca valoare, dar

care prezint un pericol pentru

calitatea serviciilor oferite de ctre firm din cauza perisabilitii produselor alimentare, mai ales c creterea
cea mai mare de stoc este la produsul mezeluri ; de asemenea reducerea stocului de produse de panificaie
poate fi privit i ea ca un punct slab n activitatea firmei, deoarece pentru aceste produse exist o cerere mare
pe piaa produselor alimentare, deci ele pot aduce un venit important firmei.
Pentru rezolvarea acestei probleme firma ar trebui s caute noi furnizori care s respecte termenii contracuali de
livrare lund n considerare natura produselor contractate sau s reduc ponderea produselor lente sau uor
perisabile din nomenclatorul su de mrfuri.
n ceea ce privete sectorul nealimentar firma ar trebui s reduc sau s renune la produsele cu caracter
sezonier , deoarece acestea

mrind

stocul final de mrfuri al fimei, mresc i cheltuiele cu depozitarea i

pstrarea lor, reducnd astfel profitul firmei .Pentru rezolvarea problemelor existente n gestiunea sectorului
alimentar firma trebuie s elimine produsele lente i s stabileasc condiii mai dure pentru furnizorii si de
mrfuri prin penalizarea acestora n cazul nerespectrii termenilor contractuali.

Comentariu privind analiza stocurilor medii de mrfuri ale firmei.

Pe sectoare de activitate evoluia stocului mediu de mrfuri se prezint astfel:


Constatm o scdere de 1.000.000. lei a stocului mediu de mrfuri n cadrul sectorului alimentar, situaie
favorabil explicat prin dou influene pozitive conjugate: creterea desfacerilor medii zilnice de la 1750 mii
lei/zi n 1997 la 1795,5 mii lei/zi n 1999 justific o cretere corespunztoare a stocului mediu cu circa 800.000
lei i n acelai timp accelerarea vitezei de rotaie stocului cu 2 zile determin reducerea stocului mediu de
mrfuri cu circa 3,6 mil lei.
n cadrul sectorului nealimentar situaia este invers, i anume are loc o cretere a stocului mediu de mrfuri de
80 mil lei, evoluie explicat prin influena combinat negativ a urmtorilor doi factori: creterea CA zilnice n
perioada de calcul cu 800.000 lei/zi genereaz o cretere sntoas a stocului mediu de 42 mil lei, n timp ce
creterea duratei individuale de rotaie de la 52 zile la 56 zile influeneaz negativ valoarea stocului mediu cu 37
mil lei.
Sectorul alimentaiei publice nregistreaz la rndul su o cretere de 1.000.000 lei a stocului mediu de mrfuri
care se explic pe de o parte printr-o cretere justificat a acestuia de 560.000 lei datorat creterii desfacerilor
medii zilnice de la 155.000 lei/zi la 225.000 lei/zi, iar pe de alt parte printr-o ncetinire a vitezei de rotaie a
stocului cu 2 zile, ceea ce genereaz o ncrcare a stocului mediu de mrfuri cu 440.000 lei.
Pe total activitate situaia stocului mediu de mrfuri se prezint n felul urmtor:

Creterea stocului mediu de mrfuri cu circa 79 mil lei la nivelul ntregii activiti se datorez nfluenelor
combinate a urmtorilor factori:

creterea vnzrilor medii zilnice de la 10.295 mii lei/zi n 1997 la 11222 mii lei/zi ncurajeaz o cretere
justificat a stocului mediu de mrfuri cu circa 42 mil lei;

pe de alt parte influena negativ a celui de-al doilea factor calitativ manifestat prin creterea duratei
medii de rotaie a stocului cu 3,3 zile favorizeaz a ncrcare a stocului mediu de mrfuri de circa 37 mil lei.
Tot o influen negativ o regsim i la nivelul variaiei duratelor individuale de rotaie a stocului, unde prin
creterea acesteia n sectorul alimentaiei publice cu 2 zile i n cel nealimentar cu 4 zile n condiiile n care
acesta din urm concentreaz n perioada de calcul 82% din desfcerile firmei determin o nou ncrcare a
stocului mediu de mrguri cu circa 67 mil lei. Datorit faptului c n perioada de calcul fa de cea de baz
practic nu s-au operat modificri n aceast privin factorul structural nu influeneaz evoluia stocului
mediu de mrfuri.

n concluzie, situaia analizat este nefavorabil din toate punctele de vedere att la la nivelul fiecrui sector de
activitate, cu excepia sectorului alimentar, ct la nivelul ntregii activiti, singura influen din cele negative
fiind justificat de mrirea volumului desfacerilor medii zilnice ale firmei, ceea ce presupune operarea cu stocuri
mrite de mrfuri.
Se recomand restructurarea activitii prin acordarea unei ponderi sporite sectorului alimentarcare care
nregistrez scderea duratei individuale de roatie co 1 zi ( reprezintnd circa 2 sptmni) i prezint o situaie
pozitiv n ceea ce privete volumul i evoluia stocului mediu de mrfuri , spre deosebire de sectorul

nealimentar, unde timpul de epuizare complet prin desfasere a unui loc comandat se apropie n perioada de
analiz de 2 lui.

Comentariu privind analiza duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri.


ncetinirea vitezei de rotaie a stocului mediu de mrfuri cu 3,3 zile n perioada de analiz fa de cea de baz
reprezint o evoluie negativ a fenomenului studiat, evoluie datorat influenelor conjugate ale urmtorilor factori:

meninerea relativ constant a ponderii majoritare a sectorului nealimentar 82% din desfacerile medii zilnice

ale firmei n detrimentul sectorului alimentar i al celui de alimentaie public n condiiile n care aceste dou
sectoare de activitate au durate individuale de rotaie sub dou sptmni determin pe fondul unor variaii
minore o influen uor negativ de 0,13 zile asupra duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri.

Influena cea mai important, tot de sens negativ, este dat de variaiile duratelor individuale de rotaie ale

celor dou din trei sectoare de activitate n sensul c creterea d ri a sectorului nealimentar de la 52 zile la 56 zile
(+ 4 zile) coroborat cu creterea d ri a sectorului de alimentaie public de la 8 la 10 zile (+2 zile) n condiiilei n
care aceste dou sectoare dein n anul 1999 peste 80% din total desfaceri ale firmei conracarez evoluia uor
pozitive a dri sectorului alimentar care scade n perioada de analiz cu 1 zi genernd o cretere de circa 3,2 zile a
duratei medii de rotaie la nivelul ntregii activiti.

Singura influen pozitiv este dat de evoluia desfacerilor medii zilnice pe sectoare i pe total activitate , unde se
nregistreaz creteri la toate cele trei sectoare ceea ce justific o influen favorabil de aproximativ 4 zile la nivelul
duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri al firmei analizate. Acesta influen favorabil este ns depit
de evoluia stocului mediu de mrfuri care n perioada de calcul crete cu cira 80 mil lei la nivelul ntregii activiti
ceea ce determin cea mai sever ncetinire a vitezei de rotaie a stocului de mrfuri cu +7 zile.
n concluzie apreciem situaia firmei analizate ca fiind nefavorabil din acest punct de vedere datorit existenei
duratei individuale de roatie a stocului de mrfuri care se apropie de 2 luni n sectorul nealimentar care n perioada
de analiz deine peste 80% din totalul desfacerilor ale firmei.n aceste condiii se recomand reducerea ponderii
acestui sector n activitatea firmei n detrimentul celorlalte dou sectoare cu d ri mai mici care permit o circulaie mai
rapid a liciditilor firmei i o mbuntire a situaiei aprovizionrilor i vnzrilor pe termen mediu i lung.
Singurul aspect pozitiv care trebuie ncurajat i-n viitor este creterea vnzrilor pe total i la nivelul fiecrui sector
de activitate, n condiiile n care se consider c datele prezentate pentru efctuarea analizei fenomenului studiat
sunt corectate cu indicile inflaiei aferent perioadei de analiz.
Comentariu privind analiza stocurilor de siguran ( i )
Din rezultatele calcului stocurilor de siguran i a stocului optim se pot trage urmtoarele concluzii cu privire la
fenomenul studiat:
# n anul de analiz 1997 situaia se prezint astfel: * penru acoperirea riscului de variabilitate a cererii
pentru produsul A este necesar constituirea unui stoc de siguran de 4.160.000 lei care va determina o valoare a

stocului optim de 9.300.000 lei, stoc care va acoperi cererea curent i fluctuaiile acesteia n 95% din cazuri.Prin
comparaia valorii stocului optim i a celui efectiv constatm c firma analizat a aplicat o politic neutr a stocurilor
pentru produsul A opernd cu un suprastoc de 3.150.000 lei care reprezint o blocare de resurse care poate afecta pe
termen mediu costurile i rentabilitatea actvitii desfurate de ctre firm. * pentru acoperirea riscului fluctuaie
aprovizionrilor efective cu produsul B fa de aprovizionrile prevzute conform contractelor ncheiate cu furnizorii
este necesar constituirea unui stoc de siguran de 1.600.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de
6.750.000 lei, stoc care va acoperi riscul de discontinuitate a aprovizionrilor n 95% din cazuri. Din comparaia
stocului efectiv cu cel optim rezult c firma nu se confrunt cu riscul rupturii de stoc n perioada de analiz ,
cererea pentru acest produs nu a depit stocul existent, fapt care mbuntete calitatea serviciilor oferite de firm
, imaginea acesteia n ochii clienilor si, ct i rentabilitatea firmei pe termen mediu.
# n anul 1998

penru acoperirea riscului de variabilitate a cererii pentru produsul A este necesar

constituirea unui stoc de siguran de 4.300.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 10.000.000 lei,
stoc care va acoperi cererea curent i fluctuaiile acesteia n 95% din cazuri.Prin comparaia valorii stocului optim i
a celui efectiv constatm c firma analizat a aplicat o politic exagerat de prudent stocurilor pentru produsul A
opernd cu un suprastoc de 1.000.000 lei , sum ce reprezint o blocare de resurse care poate afecta pe termen
mediu costurile i rentabilitatea actvitii desfurate de ctre firm.
# n anul 1999 n vederea acoperirea riscului de cerere neuniform pentru produsul A este necesar constituirea unui stoc de siguran
de 4.300.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 9.700.000 lei, stoc care va acoperi cererea curent i fluctuaiile acesteia n 95%

din cazuri. Din compararea valorii stocului optim i a cea a stocului efectiv constatm c firma analizat se poate confrunta cu o cerere pentru
produsul A care depete stocurile existente, creind posibilitatea apariiei rupturii de stoc n valoare de 22.000 lei pentru acest produs ceea ce va
afecta rentabilitatea firmei respective pe termen mediu i lung, dar i imaginea sa i calitatea serviciilor oferite clienilor si.