Sunteți pe pagina 1din 1

1.

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC


La inceputul anului scolar au fost constituite urmatoarele Comisii metodice:

Comisia metodica a educatoarelor


Comisia metodica a inavatatorilor
Comisia metodica a profesorilor
Comisia dirigintilor
Comisia pentru formarea continua si perfectionarea cadrelor didactice
Comisia pentru orar
Comisia pentru monitorizarea starii de disciplina
Comisia pentru verificarea documentelor scolare, a ritmicitatii notarii si a frecventei
elevilor
Comisia pentru curriculum
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie

Comisii pe probleme:

Comisia PSI
Comisia pentru sanatate si securitatea muncii
Comisia pentru acordarea bursei
Comisia de receptive
Comisia de inventariere si casare
Comisia pentru protectia civila si aparare in caz de dezastre
Comisia de salarizare

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unitatii de invatamant si au fost
elaborate fise de atributii specifice fiecareia conform regelementarilor ROFUIP.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la inceputul anului scolar s-a desfasurat in
conformitate cu planurile manageriale si de activitati proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive
la toate disciplinele, s-au intocmit planificarile in concordanta cu rezultatele inregistrate la
acestea . Proiectarea unitatilor de invatare s-a facut in general in concordanta cu programele
scolare in vigoare. In cadrul asistentelor efectuate la ore s-a constatat ca persoanlaul didactic
stapaneste continuturile stiintifice proprii disciplinelor predate, ca foloseste strategii didactice
moderne si adecvate particularitatilor de varsta si pregatire ale claselor, demersul didactic fiind
bine conceput si aplicat in majoritatea cazurilor.
Una din preocuparile permanente ale conducerii scolii precum si a profesorilor diriginti a
constituit-o prelucrarea noutatilor legislative specifice ( metodologia evaluarii initiale , legea
calitatii in educatie, etc) atat in intalnirile cu parintii, cat si in orele de dirigentie.