Sunteți pe pagina 1din 2

1.

COMISIILE METODICE
AN SCOLAR 2013-2014
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
2 REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL
COMISIA DIRIGINTILOR SI LECTORATELOR CU PARINTII
COMISIA PERFECTIONARE
COMISIA PROTECTIA MUNCII
COMISIA DE RECENSAMANT
COMISIA DE ARHIVA
COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR
COMISIA DE INVENTARIERE
COMISIA DE CASARE
COMISIA PSI
COMISIA RECEPTIE
COMISIA DE RECHIZITE
COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE, A RITMICITATII SI
FRECVENTEI ELEVILOR
COMISIA PENTRU MONITORIZAREA STARII DE DISCIPLINA E ELEVILOR
COMISIA DE EVALUARE A CALITATII
COMISIA DE SALARIZARE
COMISIA DE COMBATERE A VIOLENTEI
COMISIA DE BUGET
COMISIA DE ETICA LA NIVELUL SCOLII
COMISIA EDUCATOARELOR
COMISIA INVATATORILOR

COMISA UMANISTA
COMISIA REALISTA
COMISIA DIRIGINTILOR
COMISIA DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE
COMISIA PENTRU ALCATUIREA ORARULUI