Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE,


FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
CATEDRA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
DOMENIUL DE STUDIU: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA: COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2006/2007

I. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă

180 credite la discipline obligatorii şi opţionale

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal,


superior) absolventul trebuie să posede certificatul de absolvire a Departamentului
pentru pregătirea personalului didactic. Practica pedagogică se efectuează în anul III,
semestrele 5 şi 6. Practica de specialitate se efectuează semestrial, în anii I şi II.

II. Structura anului universitar (în săptămâni)

Activităţi Sesiune de examene Vacanţe Total


didactice
Sem. I Sem. II Iarnă Vară Restanţe Iarnă Vară
AnulI 14 14 4 4 2 2+1 11 52
Anul II 14 14 4 4 2 2+1 11 52
Anul III 14 14 3 3+1 2 2 13 52

III. Numărul orelor pe săptămână (discipline obligatorii şi opţionale)

Anul: A nul 1 Anul 2 Anul 3 Media: ore/săpt


Semestrul: 1 I2 3 II 4 5 III
6
ore/săpt: 20 20 20 20 20 20 20

IV. Modul de alegere al cursurilor opţionale

Cursurile opţionale se aleg la începutul anului universitar. Studenţii aleg


obligatoriu câte o disciplină din fiecare set de opţionale.

V. Condiţii de înscriere în anul de studii următor

Studentul este considerat promovat dacă a obţinut nota minimă 5 (cinci) la fiecare
dintre disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ. Înscrierea în anul II
de studiu este condiţionată de obţinerea a 40 de credite în anul I la discipline obligatorii
şi opţionale). Înscrierea în anul III este condiţionată de obţinerea a 120 de credite în anii
I si II la discipline obligatorii şi opţionale.
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

VI. Examenul de licenţă

Perioada de întocmire a lucrării de diplomă: semestrele 5-6.


1. Perioada de definitivare a lucrării de diplomă: ultimele 3 săptămâni din anul III.
2. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 15-30 iunie.
3. Examenul de licenţă constă din:

a) examen la o disciplină generală - 15 credite;


b) susţinerea lucrării de diplomă - 15 credite.

4. Organizarea examenului de licenţă se face conform normelor în vigoare la data


susţinerii.
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANULI
SEMESTRUL I

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev. Cr.
Discipline fundamentale
PC111 Fundamentele comunicării 2 2 E 5
PC112 Introducere în RP 2 2 E 5
PC113 Introducere în mass-media 2 2 E 5
PC114 Introducere în ştiinţele sociale 2 1 E 5
Discipline de specialitate
PC115 Practică de specialitate 2 Vp 4
Discipline complementare
PC116 Limbi moderne 1 C 2
PC117 Informatică 1 C 2
PC118 Educaţie fizică 1 C 2
Total 8 7 5 30
20

Cod Discipline facultative Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC119 Istoria civilizaţiilor 2 2 C 2
Total 2 2 2
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANULI
SEMESTRUL II

Cod Discipline obligatorii Semestrul II


C S L Ev. Cr.
Discipline fundamentale
PC121 Tehnici de redactare 2 2 E 5
PC122 Etică şi deontologie 2 1 E 5
Discipline de specialitate
PC123 Practică de specialitate 2 Vp 4
Discipline complementare
PC124 Economie 2 1 E 3
PC125 Sociologie generală 2 1 C 4
PC126 Marketing 1 1 E 3
PC127 Limbi moderne 1 C 2
PC128 Informatică 1 C 2
PC129 Educaţie fizică 1 C 2
| Total parţial 9 6 5 30
|Total 20

Cod Discipline facultative Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC1210 Istoria civilizaţiilor 2 2 C 2
Total 2 2 2
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL II
SEMESTRUL I

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev. Cr.
Discipline fundamentale
PC211 Semiotică I 2 1 E 6
Discipline de specialitate
PC212 Redactarea materialelor RP 2 2 E 6
PC213 Elaborarea unui produs RP cu 2 C 4
ajutorul calculatorului
PC214 Practică de specialitate 2 Vp 4
Discipline complementare
PC215 Drept constituţional 2 1 E 3
PC216 Teoria informaţiei 2 1 E 4
Total parţial 8 5 4 27
Total 18

Cod Discipline opţionale* Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC217 Management general 2 1 C 3
PC218 Ştiinţe politice 2 1 C 3
Total parţial 2 1 3
Total 20 |30

Cod Discipline facultative Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC229 Logica 2 2 C 4
PC2110 Limbi moderne 1 C 3
PC2111 Educaţie fizică 1 C 3
Total 2 10

* Fiecare student va alege o disciplină opţională (3 credite).


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL II
SEMESTRUL II

Cod Discipline obligatorii Semestrul II


C S L Ev. Cr.
Discipline fundamentale
PC221 Semiotică II 2 1 E 5
PC222 Introducere în publicitate 2 2 E 5
Discipline de specialitate
PC223 Managementul RP 1 2 E 5
PC224 Elaborarea unui produs de 2 C 4
publicitate cu ajutorul PC
PC225 Practică de specialitate 2 Vp 4
Discipline complementare
PC226 Psihologie 2 1 E 3
Total parţial 7 6 4 26
Total 17

Cod Discipline opţionale* Semestrul II


C S L Ev. Cr.
PC227 Retorică 2 1 C 4
PC228 Argumentare şi gândire critică 2 1 C 4
Total parţial 2 1 4
Total 20 30

Cod Discipline facultative Semestrul II


C S L Ev. Cr.
PC229 Evoluţia Relaţiilor publice 2 2 C 3
PC2210 Limbi moderne 1 C 3
PC2211 Educaţie fizică 1 C 3
Total 2 2 2 9

* Fiecare student va alege o disciplină opţională (3 credite).


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL III

SEMESTRUL I

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev Cr.
Discipline fundamentale .
PC311 Editare în limbaje specializate 2 1 E 5
PC312 Dreptul comunicării 2 1 E 5
Discipline de specialitate
PC313 Relaţii publice sectoriale 2 2 E 6
PC314 Comportamentul consumatorului 1 1 C 3
PC315 Managementul publicităţii 1 2 E 3
PC316 Elaborarea unui produs de RP cu 2 C 4
ajutorul mijloacelor audio-video
Total parţial 8 7 2 26
Total 17

Cod Discipline opţionale* Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC317 Comunicare interculturală 2 1 C 4
PC318 Comunicare interpersonală 2 1 C 4
Total parţial 2 1 4
Total 20 30

Cod Discipline facultative Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC319 Opinia publică 2 2 C 3
PC3110 Negociere 2 2 C 3
Total 4 4 6

* Fiecare student va alege o disciplină opţională (3 credite).


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANULIII
SEMESTRUL II

Cod Discipline obligatorii Semestrul II


C S L Ev. Cr.
Discipline fundamentale
PC321 Metode şi metodologii de 2 2 E 6
cercetare în SC
Discipline de specialitate
PC322 Creaţie în publicitate 1 1 E 3
PC323 Comunicarea cu presa 1 1 C 3
PC324 Elaborarea unui produs de 2 C 4
publicitate cu ajutorul
mijloacelor audio-video
Discipline complementare
PC325 Presa şi actualitatea 1 1 C 3
PC326 Publicitate on-line 2 C 3
PC327 Tehnici de comunicare 2 1 E 4
PC328 Filosofia comunicării 2 1 E 4
Total parţial 9 7 4 30
Total 20

Cod Discipline facultative Semestrul II


C S L Ev. Cr.
PC329 Dezbatere publică 2 2 C 3
PC3210 Comunicare organizaţională 2 2 C 3
Total 4 4 6
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANEXĂ: PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU SPECIALIZARE MINORĂ

COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANULI
SEMESTRUL I

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC111 Fundamentele comunicării 2 2 E 5
PC112 Introducere în RP 2 2 E 5
PC113 Introducere în mass-media 2 2 E 5
sociale
Total 6 4 15
Total ore/săptămână 10

ANULI
SEMESTRUL II

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC121 Tehnici de redactare 2 2 E 5
PC123 Etică şi deontologie 2 1 E 5
PC125 Sociologie 2 1 C 4
Total 6 4 14
Total ore/săptămână 10

Practică de specialitate: 20 ore (3 credite)


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL II
SEMESTRUL I

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC211 Semiotică I 2 1 E 6
PC213 Redactarea materialelor RP 1 2 E 5
PC216 Teoria informaţiei 2 1 E 3
Total 5 4 14
Total ore/săptămână 9

ANUL II
SEMESTRUL II

Cod Discipline obligatorii Semestrul II


C S L Ev. Cr.
PC221 Semiotică II 2 1 E 5
PC222 Introducere în publicitate 2 2 E 5
PC223 Managementul RP 1 2 E 5
Total 5 5 15
Total ore/săptămână 10

Practică de specialitate: 20 ore (3 credite).


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT- COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL III
SEMESTRUL I

Cod Discipline obligatorii Semestrul I


C S L Ev. Cr.
PC311 Editare în limbaje specializate 2 2 E 5
PC316 Dreptul comunicării 2 1 E 5
PC313 Relaţii publice sectoriale 2 2 E 6
Total 6 5 16
Total ore/săptămână 10

ANUL III
SEMESTRUL II

Cod Discipline obligatorii Semestrul II


C S L Ev. Cr.
PC321 Metode şi metodologii de 2 2 E 6
cercetare în SC
PC324 Creaţie în publicitate 1 1 E 3
PC328 Tehnici de comunicare 2 1 E 4
Total 6 4 13
Total ore/săptămână 9

Practică de specialitate: 20 ore (3 credite).

Notă: Celelalte discipline din Planul de învăţământ sunt facultative pentru studenţii
care urmează specializarea minoră.

Decan: Şef de Catedră:

Prof. univ. dr. Ioan Biriş Conf. univ. dr. Gheorghe Clitan