Sunteți pe pagina 1din 520

GRAMATICA

PRACTICA
A LIMBH
FRANCEZE

M a rc e l Sa ra ,

M lh a l t e f n o e o u

COPERTA DE : TAMA KLARA

REDACTOR : CECILIA BURGHELEA

M a rc e l S a r a
M ihai t e f n e s c u

GRAMATICA
PRACTICA
A LIMBII FRANCEZE

E d itu r a
tiinific i e n c ic lo p e d ic
1976 B U C U R E T I

Not
Contribuia autorilor Ia elaborarea acestci lucrri a fost urmtoarea:

M. SARA:
Fraza i Modalitile enunului, Domeniul verbului i exprimarea subordonrii, Sistemul
interogativ-relativ, Pronumele personale, Adverbul, Pronunare i ortografie.
M. TEFNESCU:
Substantivul i determinanii si, Atributul, Exprimarea posesiei i a cantitii, Prepoziia,
Conjuncia, Exerci [iile.

TABLA DE MATERII

CUVNT N A IN TE

..................................................................................... ...... 11

B IB L IO G R A F IE ........................................................................................... ....... 13

F ra za
P R O P O Z I IA ....................................................................................................... 16

Modalitile enunului .............................................................................. ...... 17


Exprimarea afirmaiei .............................................................................. .......17
Rspunsul afirmativ exprimat printr-un singur adverb.......................... 17
Rspunsul afirmativ ntrit................................................................... ...... 18
Rspunsul afirmativ atenuat............................................................... ...... 18
Exprimarea negaiei........................................................................................ 19
Negaia cu doi. termeni.......................................................................... ...... 19
Negaia cu un singur termen............................................................... ...... 23
Negaia simpl N E .............................................................................. ....... 23
NE fr neles negativ.............................................................................. 25
Folosirea altor negaii simple.................................................................. 26
Negaia cu mai muli termeni.......................................................................27
Negaia lexical ......................................................................................... 27
Exprimarea restriciei .............................................................................. ...... 28
Exprimarea interogaiei .......................................................................... .......29
Interogaia direct ..................................................................................... 29
Interogaia total.............................................................................. .......29
Interogaia parial .......................................................................... ...... 31
Interogaia indirect.............................................................................. ...... 33
Exprimarea exclamaiei .......................................................................... .......34
Tipuri de propoziii exclamative........................................................... 34
Enunurile cu sens imperativ............................................................ ...... 36
Locul termenilor propoziiei....................................................................... ...... 37
Procedee de subliniere expresiv a termenilor...................................... ...... 39

D o m e n iu l verbului
V E R B U L .............................................................................................................: ................. ......... 43

Moduri i timpuri..................................................................................... ....... 43


Conjugarea verbelor ......................................................................................... 44
Grupele de verbe....... ........................................................................ .......44
5

TABLA DE M ATERII

Formarea timpurilor simple...................................................................


Derivarea timpurilor simple...............................................................
Formarea timpurilor compuse...............................................................
Folosirea verbelor auxiliare AVOIR i T R E...............................
Perifrazele verbale..................................................................................
Timpurile supracompuse .......................................................................
Tipuri de conjugare..............................................................................
Conjugarea verbelor auxiliare............................................................
Conjugarea verbelor la diateza activ.............................................
Verbele de grupa I .......................................................................
Verbele de grupa a I l - a ................................................................
Verbele de grupa a IlI-a...............................................................
Diateza pasiv ..................................................................................
Diateza reflexiv..................................................................................
Verbele impersonale ..........................................................................
ntrebuinarea modurilor i a timpurilor.............................................
Modul indicativ ..................................................................................
Exprimarea viitorului ...................................................................
Timpurile trecute ..........................................................................
Concordana timpurilor la indicativ.............................................
Modul condiional ..............................................................................
Modul subjonctiv ..............................................................................
ntrebuinarea subjonctivului
.....................................................
Concordana timpurilor la subjonctiv
......................................
Modul imperativ ..............................................................................
Modul infinitiv ..................................................................................
Modul participiu ..............................................................................
Acordul participiului trecut............................................................
EXPRIMAREA SUBIECTULUI .......................................................................

45
47
49
49
51
54
54
54
56
56
57
58
69
71
73
75
75
75
78
81
83
84
84
86
86
87
93
96
100

....................................................................

106

EXPRIM AREA OBIECTULUI ACIUNII

Acordul predicatului cu subiectul................................................................


........................................................

111
115

Prin ce se exprim obiectul aciunii........................................................


Obiectul aciunii este exprimat printr-o propoziie...............................
Propoziii completive introduse prin Q U E......................................
Propoziii completive introduse prin CE QUE, DE CE Q U E ....
Propoziia completiv infinitival........................................................
Propoziii completive introduse prin QUI, QUOI, QUICONQUE . . . .
Propoziii interogative indirecte............................................................
Propoziii exclamative indirecte............................................................
E XPRIM AREA T IM P U LU I .............................................................................

117
118
118
120
121
122
123
124
124

Exprimarea datei ..............................................................................


Exprimarea orei ..............................................................................
Adverbe de tim p..................................................................................
Construcia complementului circumstanial de tim p...........................
Propoziiile circumstaniale de tim p.....................................................
Propoziia participial temporal.................. .....................................

124
127
127
128
129
133

EXPRIM AREA PREDICATULUI

TABLA DE MATERII

A C IU N II.............................................................................

134
135

Prepoziii care introduc un complement de lo c ...................................


Adverbe de l o c ................................................................................ .........
Propoziia circumstanial de loc............................................................

135
136
137

EXPRIM A REA C A U Z E I ................................................................................

137

Prepoziii care introduc un complement circumstanial de cauz.........


Propoziia circumstanial de cauz........................................................
Propoziii cauzale introduse printr-o conjuncie...............................
Propoziiile cauzale participiale............................................................
Propoziii independente exprimnd cauza..........................................
Propoziia relativ cauzal...................................................................
Construcii infinitivale exprimnd cauza..........................................

138
139
139
141
142
142
142

E XPRIM A REA CONSECINEI

.......................................................................
Propoziii coordonate exprimnd consecina..........................................
Propoziiile subordonate consecutive.....................................................
Construcii infinitivale echivalente cu o subordonat consecutiv. . . .

143
143
144
145

E X PR IM A RE A SC O P U LU I .............................................................................

146

Propoziiile subordonate finale............................................................

147

..........................................................................
Propoziia circumstanial condiional.................................................
Propoziiile condiionale introduse prin conjuncia S I................
Propoziiile condiionale exprimate prin alte conjuncii (n afar de SI)
Sisteme condiionale fr subordonare formal...................................

148
149
149
153
155

E X PR IM A R E A CONCESIEI

..........................................................................
Complementul concesiv..........................................................................
Propoziiile concesive ................................................................... .
Propoziiile concesive conjuncionale.................................................
Propoziii relative cu valoare concesiv......................................
Opoziia simpl (paralel)................................................................

156
156
157
158
161
163

E X PR IM A RE A C O M P A R A IE I .......................................................................

Al doilea termen al comparaiei nu este o propoziie...........................


Raporturi de egalitate...........................................................................
Raporturi de inegalitate.......................................................................
Al doilea termen al comparaiei este o propoziie...................................

163
164
164
166
168

ALTOR COM PLEM ENTE .......................................................

170

Construcii echivalente cu o propoziie temporal...............................


EX PR IM A RE A LOCULUI

EXPR IM A RE A CONDIIEI

EXPRIM A REA

S u b s ta n tiv u l i d eterm in a n ii s i
..........................................................................................

173

Felurile substantivului ..............................................................................


Genul substantivelor comune.......................................................................
Genul substantivelor proprii.......................................................................

173
175
177

SUBSTANTIVUL

TABLA DE M ATERII

Genul substantivelor compuse.......................................................................


Formarea femininului ..............................................................................
Numrul substantivului ..........................................................................

180
185
190

A D JE C T IV U L ................................................................................................
Felurile adjectivului ..................................................................................
Formarea femininului adjectivelor calificative..........................................
Formarea pluralului adjectivelor calificative.............................................
Acordul adjectivului calificativ...................................................................
Gradele de comparaie ale adjectivelor calificative......................................

201
201
201
206
208
213

ATRIBUTUL ................................................................................................
Atributul adjectival ..................................................................................
Atributul substantival..............................................................................
Atributul exprimat printr-un verb............................................................
Atributul exprimat prini-o propoziie.................................................
Apoziia ................................................................................................
Complementul adjectivului ...................................................................

218
218
224
226
227
230
232

ARTICOLUL ................................................................................................
Articolul hotrt .....................................................................................
Articolul nehotrt ..................................................................................
Articolul partitiv .....................................................................................
Repetarea articolului ...............................................................................
Omisiunea articolului ..........................................................................

234
235
242
244
249
252

DEMONSTRATIVELE

....................................................................................
Adjectivul demonstrativ ...........................................................................
Pronumele demonstrativ...........................................................................

258
258
260

EXPRIM A REA PO SESIEI .............................................................................


Adjectivul posesiv ..................................................................................
Pronumele posesiv ..................................................................................
Alte modaliti de exprimare a posesiei.....................................................

266
266
271
273

EXPRIM A REA CANTITII

..........................................................................
Exprimarea numeric a cantitii............................................................
Numeralul cardinal ..................................................................................
Numeralul ordinal......................................................................................
Alte modaliti de exprimare a cantitii.............................................
Exprimarea nedeterminat a cantitii.....................................................
Adjectivele i pronumele nehotrte........................................................
Adjectivele nehotrle ...........................................................................
Pronumele nehotrte ..........................................................................

274
274
274
278
279
282
286
286
287

SISTEMUL INTEROGATIV-RELATIV .............................................................

S15
315
321

Pronumele interogative ...................................... ....................................


Adjectivul interogativ ..............................................................................
8

TABLA DE M ATER II

Adverbe i locuiuni interogative............................................................


Pronumele relative ...................................................................................
Pronumele relalive simple...................................................................
Pronumele relative compuse... ................................................................
Adjectivul relativ ......................................................................................
Pronumele personale ..................................................................................
Pronumele personal subiect.............................................. ....................
Pronumele personal complement............................................................
Pronumele reflexive ...............................................................................
Pronume personale cu sensuri speciale ......... ...................................
Pronumele adverbiale ...............................................................................

322
32-1
324
329
330
331
332
336
345
347
348

C u v in te le in variab ile
ADVERBUL

.................................................................................................
Felurile adverbelor ......................................................................................
Derivarea adverbelor ................................................; ................................
Comparaia adverbelor .............................................................................

3)5
355
357
359

PREPO ZI IA
...........................................................................................
Formele prepoziiilor ..................................................................................
Repetarea prepoziiilor ............................. .................................................
Omisiunea prepoziiei ................................................................................
ntrebuinarea principalelor prepoziii i locuiuni prepoziionale.........

364
365
369
370
371

CONJUNCIA .............................................................................................. .
Conjunciile coordonatoare .......................................................................
Valoarea i ntrebuinarea principalelor conjuncii de coordonare. . . .
Conjunciile subordonatoare ........................................................................
Folosirea unor conjuncii subordonatoare................................. ............

392
393
394
397
399

P r o n u n a r e i o rto g ra fie
Sunetele limbii franceze...............................................................................
Tendine actuale n pronunarea francez.................................................
Reprezentarea grafic a sunetelor................................................................
Vocala E caduc ..................................................................................
Legtura consonantic ...........................................................................
Elemente de prozodie ..................................................................................
Semnele diacritice ......................................................................................
.................................................................................................
Eliziunea

403
404
405
408
409
415
417
419

E X E R C I II ................. ........................................ ................................................................

421
505

IN D E X A L F A B E T IC ........ ............................ ...................................................................

CUVNT NAINTE

n intenia autorilor, aceast lucrare vine n sprijinul celor care, avnd


uneie cunotine de limb francez, doresc s le adnceasc i s le extind.
Astfel, elevi din clasele terminale ale liceului, studeni, cursani ai Universi
tilor Populare sau de la Cursurile intensive de limbi strine, tineri sau
vrstnici vor putea studia sau consulta aceast Gramatic practic a limbii
franceze care le ofer un repertoriu foarte cuprinztor, dar accesibil, al struc
turilor limbii franceze curente.
Aceasta justific opiunea autorilor pentru terminologia gramatical tradi
ional care, cu toate neajunsurile ei, prezint marele avantaj de a fi cunoscut
de un public larg. De asemenea, adresndu-se unor vorbitori de limb romn,
aceast gramatic trebuia s consemneze deosebirile structurale dintre cele
dou sisteme lingvistice, att prin unele explicaii ct i prin traducerea total
sau parial a exemplelor, uurnd prin aceasta i nelegerea fenomenelor
respective. Caracterul practic al lucrrii se reflect i n numrul mare de
exemple care nsoesc explicaiile i n grija pentru organizarea ct mai clar
a fiecrui paragraf; astfel, prin folosirea unor caractere tipografice diferite
s-au demarcat aspectele generale ale unui mecanism gramatical de cele parti
culare nsumate n note i observaii. Aceeai cerin impunea eliminarea refe
rinelor de istoria limbii, a discuiilor, inutile la acest nivel, asupra improprie
tii unui termen gramatical sau a unei definiii care difer de la o gramatic
la alta.
Aceast lucrare, propunndu-i s exploreze cu deosebire structurile limbii
franceze curente i uzuale, s-a ndeprtat mult de concepiile dogmatice ale
gramaticilor normative inspirndu-se n larg msur din lucrrile unor lin
gviti moderni. Adoptnd astfel un criteriu descriptiv n prezentarea fenomenelor
de limb, autorii au fcut un larg credit limbii franceze curente.
De aceea, imensa majoritate a exemplelor au fost extrase din Dictionnaire du
franais contemporain (Larousse, 1971), din nregistrrile fcute cu ocazia ela
borrii vocabularului fundamental francez (L'laboration du franais lmentaire,
Didier, 1956), din operele unor scriitori moderni, n msura n care citatul
reflecta anumite tendine ale limbii literare actuale etc.
Recomandnd cititorului romn folosirea unor structuri ale limbii franceze
actuale, pn nu demult condamnate de numeroi lingviti, ne-am ferit totui
de a cdea ntr-un liberalism excesiv. De aceea, ignornd formele desuete
de exprimare, promovate de vechile gramatici, am lsat de o parte i con
struciile proprii limbii franceze populare, n msura n care ele nu s-au
implantat n vorbirea familiar. De asemenea, am ncercat s desprindem
in note i observaii unele tendine ale limbii curente, oglindite u scrierile
11

CUVTNT N A IN TE

unor prozatori sau gazetari contemporani, lund ins poziie mpotriva inova
iilor excesive ct i a renvierii cu orice pre a unor forme structurale desuete.
Desigur, pentru aceste evaluri i opiuni, ntotdeauna delicate pentru un
strin, ne-am sprijinit pe indicaiile dicionarelor i ale gramaticilor moderne,
dar am recurs uneori i la consultarea direct a unor profesori francezi.
Structura acestei gramatici comport urmtoarele seciuni : Fraza i moda
litile enunului, Domeniul verbului, Substantivul i determinanii si, Cuvintele
invariabile. Ultima parte cuprinde exerciii, capitolul fiind precedat de cteva
indicaii privind pronunarea i ortografia francez.
Aceast repartizare a materialului gramatical prezint avantajul de a
insista de la nceput asupra ideii de structur a limbii i a interdependenei
elementelor constitutive ale enunului. Adoptnd acest plan, ne-am opusatomismului practicat de gramaticile tradiionale ridicnd n acelai timp bariera
care mult vreme a desprit n mod artificial morfologia de sintax, mai
ales n Invmlntul limbilor strine. Aceasta ne-a ndemnat s integrm ct
mai devreme sistemul verbal francez n grupul su firesc, dup cum n-am ezitat
s nsumm atributul si propoziiile relative printre ceilali determinani ai
substantivului. De asemenea, propoziia i fraza n-au mai fost prezentate
separat n planuri disjuncte ci au fuzionat ca modaliti de exprimare a
anumitor idei i raporturi. Sintein aadar convini c prin aceast distribuire a
problemelor gramaticale ntrim In contiina cititorului ideea c limba este
un sistem coerent format din uniti care nu pot fi nsuite izolat pentru c
depind unele de altele.
A U T O R II

BIBLIOGRAFIE

BR ESC U I., SA RA M., Gramatica limbii franceze moderne, Bucureti, Editura tiinificii,
1964.
BRUNOT F., L a pense et la langue, Paris, Masson, 1926.
C H E V A L IE R J . CL., BLAN CHE-BEN VEN ISTE CL., A R R IV M., P E Y T A R D .T., Gram
maire Larousse du franais contemporain, Paris, Larnussi*, 1964.
C R IST E A T E O D O RA , Grammaire structurale du franais contemporain, Bucureti, Editura
Didactic i Pedagogic, 1974.
D E SSA IN T E S M., L'analyse grammaticale au seuil de la stylistique, Bruxelles-Namur, La
Procure, 1962.
DONOH UE-GAUDET M.-L., Le vocalisme et le consonantisme franais, Paris, Delagrave,
1969.
D O P P A G N E A., Trois aspects du franais contemporain, Paris, Larousse, 19G6.
D U B O IS J., Grammaire structurale du franais, vol. I I I (L a phrase et ses transformations),
Paris, Larousse, 1969.
D U B O IS J . & colectiv, Dictionnaire du franais contemporain, Paris, Larousse, 1967.
FOUGH P ., Trait de prononciation franaise, Paris, C. Ivlincksieck, 1959.
G O U G E N H E IM G., Systme grammatical de la langue franaise, Paris, D Artrey, 1963.
GRAMMONT M., Trait pratique de prononciation franaise, Paris, Delagrave, 1941.
G R E V IS S E M., Le bon usage, Gembloux-Paris, Duculot, 1962.
G U IL B E R T L., LA G A N E R ., N IO B E Y G., Grand Larousse de la langue franaise, Paris,
1971 1974.
L E B ID O IS G. et R ., Syntaxe du franais moderne, Paris, Picard, 1935 1938.
M ARTINET A., lments de linguistique gnrale, Paris, A. Collin, 1960.
M A U G E R G., Grammaire pratique du franais d aujourdhui, Paris, Hachette, 1968.
R O B E R T P., Dictionnaire alphabtique et analogique de la langue franaise, Paris, 1967.
R O U G E R IE A ., Grammaire franaise et exercices, Paris, Dunod, 1964.
SAUVAGEOT A ., Franais crit, franais parl, Paris, Larousse, 1962.
S T E IN B E R G N., Grammaire franaise, 2 vol., Leningrad, 1966.
THOMAS A., Dictionnaire des difficults de la langue franaise, Paris, Larousse, 1956.
W A G N E R R .L ., P IN C H O N J., Grammaire du franais classique et moderne, Paris, Hachette,

1962.

Fraza

1. Fraza este format din dou sau mai multe propoziii, are un neles
complet, o anumit linie melodic i este delimitat de dou pauze absolute:
Aprs que les femmes, agenouilles, eurent coup les tiges au ras du sol,
les perches souleves sortirent de terre et furent dpouilles des lianes qu'elles
portaient.
Pauzele absolute snt marcate n scris prin majuscul la nceputul frazei
i, n general, printr-un punct la sfritul ei.
Not
Criteriul semantic i cel prozodic nu snt determinante ntruct i o propoziie inde
pendent are un neles complet i o curb melodic proprie. Pauzele absolute i punctuaia
nu snt nici ele concludente. Pe ling faptul c pot delimita i o propoziie independent,
numeroi scriitori moderni, urmrind anumite efecte de stil, separ printr-un punct o pro
poziie subordonat de principala ei:

Et, tout en fumant sa pipe, il regardait le soleil dclinant. Quand, tout coup, apparut
une flotille de chalands. (A. de Chteaubriant)
Pe de alt parte, delimitarea propoziiilor n cadrul frazei comport uneori dificul
ti, mai ales dac verbul este la un mod nepersonal. Astfel enunul

I l croit pouvoir venir.


poate fi considerat ca o singur propoziie, dei printr-o simpl transformare el devine o
fraz format din dou propoziii:

I l croit quii pourrait venir.

2. Fraza poate fi format prin juxtapunere, coordonare sau subordonare.

1.
Propoziiile juxtapuse snt, n general, desprite prin virgul, fiecar
pstrndu-i autonomia sa gramatical:
Elle applaudit, elle s'agite, elle fait des signes.
Pot fi juxtapuse i propoziii subordonate:
Est-il un homme qui ne fasse rien, ne lise rien, ne sache rien?
Observaie
Uneori, juxtapunerea are un caracter formai ntruct ntre propoziiile juxtapuse se
pot stabili raportuii de subordonare. Astfel, raportul ipotetic dintre urmtoarele dou pro
poziii este evident:
Epargnez l'animal, il vous tuera.
15

FRAZA

2. Dou propoziii de acelai fel pot fi coordonate prin anumite conjuncii


care, prin nelesul lor, adaug raportului de coordonare sensuri variate:
Il entra et s'assit devant nous.
Je pense donc je suis.
Il parle beaucoup mais ne dit pas grand-chose.
( se vedea 572582).
3. Prin subordonare se nelege raportul de dependen dintre o propo
ziie subordonat i una principal:
J'attendrai ici jusqu ce que vous veniez.
Raporturile de subordonare se exprim, n general, cu ajutorul unor con
juncii (sau locuiuni conjuncionale).
(A se vedea 683596).

PROPOZIIA
3. Propoziia este, n general, axat pe un verb la mod personal:
Elle va au march.
Ils sont malades.
Observaii
1. In limba francez, predicatul poate fi esprimat i prinl r-nn verb la mori impersonal
sau participiu) :

(infinitiv

Lui, mentir?
I l regardait lei gena p&sfler dana la rut.

Le chat parti, les souris dansent.


2. Propoziia poate ti constituit diiitrMin ihgUF element, di ai ale cnd Xprimj
Un ordin: Attention ! Sortezi
O exclamaie: Formidable !
Rspunsul la o ntrebare: Tu viens7 N on!
3. Propoziia format dintr-un substantiv sau dintr-un grup substantival exprit&
deseori o indicaie:

Danger /
Stationnement interdit.
Aceste propoziii nominale snt des folosite de scriitorii moderni:

La nuit. I,c gouffre. N i lumire, ni. conscience. L a dchirante joie. (R. Rolland)
Iile mai apar n indicaiile scenico, n titlurile unor articole din ziare etu.

4. n structura propoziiei dezvoltate pot fi ntlnite mai multe ele


mente componente care corespund, fiecare, unei anumito funciuni. Astfel,
in propoziia:
Marie a rencontr ses amies devant VUniversit.
vom recunoate urmtoarele funciuni :
Subiectul (le sujet): Marie
x$

PROPOZIIA

Predicatul (le verbe) : a rencontr


Complementul direct (l'objet direct) : ses amies
Complementul circumstanial (le complment circonstanciel ) : devant
VUniversit.
In cazul unei propoziii cu predicat nominal (proposition attributive) ca:
La saison semblait pluvieuse.
c,j
mai ntlnim funciunea de nume predicativ (attribut): pluvieuse.
Aceste funciuni eseniale pot fi ndeplinite de cite un ouvint sau de
grupuri de cuvinte. n cadrul acestor grupuri pot fi deosebite funciuni secun
dare. Astfel, n propoziia:
Le jeune chien de mes voisins a aboy toute la nuit.
deosebim n grupul subiectului urmtoarele elemente:
Atributul adjectival (Vpithte) : jeune
Atributul substantival (le complement du nom): de mes voisins.
Determinri asemntoare pot figura i n grupul adjectivului, al pronu
melui sau al adverbului.
Observuio
Element'ole sintactice care intr n structura propoziiei pot fi rentlnite sub form
de propoziii in planul frazei. Astfel, complementul din

11 constate son erreur,


poate deveni, prin transformare, o propoziie completiv3

I l constate quil sest tromp.


Aceasta permite prezentarea funciilor sintactice, n mod concomitent, n planul pro
poziiei i al frazei. De aceea, vom folosi deseori termenul de enun prin care se njelege o
unitate de rang superior, delimitat de pauze absolute i format dintr-o singur propoziie
sau diu mai multe (phrase, nonc).

MODALITILE ENUNULUI
EXPRIMAREA AFIRMAIEI

5. Rspunsul afirmativ la o ntrebare poate fi exprimat prin adverbe:


Est-ce qu'il viendra? Oui.
Tu ne viens p a s ? Si.
printr-o propoziie reprezentnd o linie melodic coborltoare:
Il viendra? il viendra,
sau, foarte frecvent, printr-un adverb ntrit de o propoziie sau de alt cuvnt:
Tu as trouv ton stylo? Oui, je lai trouv.
Vous viendrez avec nous? Oui, certainement.
aj RSPU N SU L AFIRM ATIV EXPRIMAT PRINTR-UN
SIN G U R ADVERB

6. Adverbul OUI este folosit ca rspuns afirmativ la o ntrebare formu


lat pozitiv :
Tu es fatigu? Oui.
17

FRAZA

In funcie de coninutul ntrebrii i de intenia locutorului, rspunsul


poate fi exprimat i prin alte cuvinte sau locuiuni care pot aduga afirmaiei
diferite nuane:
o certitudine: certainement, srement, bien sr, assurment, sans doute;
o confirmare: naturellement, videmment, a va de soi (sc nelege de
la sine), a va sans dire (fr doar i poate, se nelege de la sine);
o acceptare: d'accord, volontiers.
7. Adverbul SI este folosit ca rspuns afirmativ la o ntrebare negativ:
Tu n'es pas fatigu? Si. (Ba da)
Observaie
Deseori, cnd rspunsul la o ntrebare negativ este n mod nendoielnic afirmativ,
oui se poale substitui lui si:
t'sf cc que a ne sent pas le gaz? Oui.

b) RSPUNSUL AFIRM ATIV NTRIT


8. Adverbele de afirmaie pot fi ntrite prin repetarea sub form
afirmativ a propoziiei interogative:
Esl-ce r/u il l'a crit? Oui, il ma crit.
Tu ne viens pas? SI, je viens.
9. Adverbul OUI poate fi ntrit i prin adverbele i locuiunile indi
cate la 6:
Est-ce qu'elle rentre avant le soir? Oui, certainement,
sau de alte cuvinte (conjuncii, interjecii etc.) cu care formeaz locuiuni
afirmative ca: mais oui; eh bien, oui; ma foi, oui; que oui; a oui folosite
cu diferite nuane in limbajul uzual, mai mult sau mai puin familiar.
10. n afar de repetarea ntrebrii sub form de propoziie afirmativ
(8), adverbul afirmativ SI ofer puine posibiliti de ntrire, printre
care singura frecvent este mais si:
Vous ne l'avez donc pas vu? Mais si.
Mai puin folosit este que si, care implic o nuan de protest:
Tu ne veux pas venir? Que si.
c) RSPU NSU L AFIRM ATIV ATENUAT

11. Implicnd un grad de probabilitate mai mare sau mai mic, afirmaia
atenuat este, n general, exprimat prin cteva verbe urmate de cte o ntrire:
Est-ce qu'il viendra? Je crois que oui.
I l parat qu'il viendra
( Il viendra, ce qu'il parat J
Je pense qu'il viendra.
Je prsume que oui.
18

M O DALITILE

enunului

sau prin locuiuni adverbiale dintre care cele mai frecvente snt peut-tre,
probablement, vraisemblablement :
Est-ce qu'il viendra? Peut-tre.
Peut-tre quil viendra.
Peut-tre viendra-t-il.
Oui, peut- tre.

EXPRIMAREA NEGAIEI
I.

NEGAIA CU DOI TERMENI

12. Tipul cel mai frecvent de negaie este reprezentat de ne ... pas
prin care se poate exprima att o negaie predicativ:
Pierre ne dort pas.
ct i una nepredicativ:
Ce n 'est pas hier qu'il est arriv.
i ntr-un caz i n cellalt ne... pas se sprijin pe o form verbal.
13. Locul termenilor negaiei
1. Dac verbul este la un timp simplu (In afar de infinitivul prezent),
cei doi termeni ncadreaz verbul:
I l ne viendra pas.
Ne voulant pas le fcher, il prfra se taire.
2. Dac verbul este la un timp compus (n afar de infinitivul trecut),
cei doi termeni ncadreaz auxiliarul:
Elle n'est pas venue.
3. Dac verbul este la infinitiv prezent, termenii negaiei preced verbul:
Prenez garde de ne pas glisser.
n limba literar se pot ntlni numeroase exemple n care ne... pas nca
dreaz infinitivul prezent:
On peut tre intelligent et naimer pas les vers. (Gide).
4. Dac verbul este la infinitiv trecut, n limba curent i n cea fami
liar ne ... pas preced verbul auxiliar:
Pourquoi ne pas avoir crit?
n limba literar ns, ne ... pas ncadreaz verbul auxiliar:
Je crains de n avoir pas compris.
Observaii

1.
Eventualele pronume complemente neaccentuate i pronumele reflexive i p
treaz locul naintea verbului, chiar la imperativ:

Ces livres, il ne nous les a pas rapports.


Nous ne nous sommes pas tromps de chemin.
Ne Iss lui montre pas!
19

FRAZA

2. Termenii negaiei ncadreaz


Ne viendrait-il pas?
Ne me l a-t-il pas d it?

o dat

cu verbul i pronumele subiect

postpuM

3. Intre verb i termenul negativ PAS poate aprea un adverb sau o locuiune de
tipul: srement, videmment, mme, surtout, donc, d'ailleurs, pourtant, quand mmei

Ils ne vont srement pas tarder.


Termenul PAS poate i ntrit prin D U TOUT, care exprim intensitatea (deloc) t
I l n'est pas du tout habile.

14. Al doilea termen al negaiei poate fi:


un adverb : plus (mai), gure (nu prea), point (deloc), jamais (niciodat),
nulle part (nicieri), nullement, aucunement (deloc);
un pronume nehotrit: personne (nimeni), rien (nimic);
un pronume sau adjectiv nehotrit: aucun, nul, pas un (nici un);
o conjuncie: ni (nici).
Aceste cuvinte adaug negaiei informaii suplimentare.
15. PLUS, ca adverb negativ nu trebuie confundat cu omograful su
cantitativ :
Il ne viendra plus chez nous, (negativ)
Il a travaill un peu plus, cette anne, (cantitativ).
Pe cnd plus negativ se pronun ntotdeauna [ply], adverbul cantitativ
se pronun [plys] cnd se afl la sfritul propoziiei sau al unui grup ritmic
(ca n exemplul de mai sus).
Plus negativ poate preceda pronumele personne, intrindu-1:
I l n'y avait plus personne dans la rue.
Ca i pas, plus poate fi ntrit de du tout:
Elle n tait plus heureuse du tout.
Observaie
Plus cantitativ este deseori nsoit de o alt negaiei

Elle ne parlait pas, moi, non plus. (... nici eu)


Pas plus tard que demain... (nu mai tirziu...)

16. GURE, avnd nelesul de nu prea, reprezint o atenuare a


negaiei :
Cette robe ne lui va gure.
Il na gure de courage.
Gure poate fi precedat sau urmat de plus:
Mot qui nest plus gure employ. (... nu prea mai...)
17. POINT este sinonim eu pas, dar nu mai apare in vorbire fiind
considerat termen literar, arhaizant sau regional.
18. JAMAIS, cu nelesul negativ de niciodat, este nsoit de ne i
poate ocupa locuri diferite n propoziie:
II u'est jamais venu chez nous.
Jamais il n'est venu chez nous.
20

M O DALITILE ENUNULUI

Jamais poate fi folosit fr negaia ne:


Mieux vaut tard que jamais,
dar nu trebuie confundat cu sinonimul su pozitiv, care are nelesul de
vreodat, cumva:
Si jamais je Vattrape, gare lui !
Jamais negativ poate fi nsoit i de alte cuvinte negative:
On n 'emploie plus jamais ce mot.
II n 'est jamais nulle part.
19. NULLE PART are nelesul de nicieri i prezint particularitatea
de a fi folosit dup participiul unui verb la timp compus:
On no Va trouv nulle part.
Acest adverb poate fi nsoit i de alte cuvinte negative:
On n a trouv aucune trace de lui nulle part.
20. NULLEMENT i sinonimul su AUCUNEMENT exprim negaia
intensiv (deloc) a unui verb sau nume predicativ:
Cela ne me gne nullement.
I l ntait nullement jaloux.
21. PERSONNE, fiind pronume, poate ndeplini diferite funciuni
sintactice ocupnd locuri corespunztoare n propoziie:
Personne nest venu le voir, (subiect)
Je ne connaissais personne, (complement)
nsoit de un adjectiv sau de un participiu trecit, personne este urmat
de prepoziia de:
I l ny avait personne de bless parmi eux.
Observaii
1. Ca substitut negativ, personne e considerat masculin:

Je ne connais personne de plus heureux qu'elle.


2. Nensoit de alt negaie, personne are nelesul de cineva, oricine, mai ales dup o
propoziie principal negativ, ntr-o comparativ sau dup sans que:

I l ne veut pas que personne paie sa place.


I l le sait mieux que personne.
Je suis parti sans que personne sen aperoive.

22. RIEN, fiind tot pronume, prezint particulariti similare:


Rien na pu le dcider de venir, (subiect)
Je ne vois rien dans ce brouillard, (complement)
I l ny a rien de perdu.
Nensoit de alt negaie, rien are nelesul pozitiv de ceva:
I l est trop naf pour rien souponner.
21

FRAZA

23. AUCUN, cu nelesul negativ de nici un este folosit mai ales ca


adjectiv, nsoit de ne:
Aucun lve ne s'est absent aujourd'hui.
de ne ... plus:
Il ny a jglus aucun remde.
sau de sans (n acest caz, aucun putnd fi i postpus substantivului):
On peut l'atteindre sans aucune difficult.
On peut l'atteindre sans difficult aucune.
Ca pronume este puin folosit i atunci e urmat de prepoziia de:
Je ne connais aucun de ses amis.
24. NUL (nici un) este puin folosit In limba uzual n care snt pre
ferate pronumele aucun i personne.
Ca adjectiv nehotrt, nul preced ntotdeauna substantivul:
Nul doute qu'il ne soit dj arriv.
Ca pronume, nul este subiect (mai aies de genul masculin) i aparine
aproape exclusiv limbajului administrativ:
Nul nest cens ignorer la loi.
Observaie
Exprimat dup substantiv, nul este adjectiv calificativ, folosit curent n limba uzual:

Ils ont fait match nul.

25. PAS UN (nici un) este o variant expresiv a lui aucun i personne.
Ca predeterminant negativ poate fi ntrit de seul:
Elle na pas une (seule) amie.
Ca pronume, pas un este mai ales subiect:
Pas un ne t'en voudra.
Urmat de un adjectiv, pas un este, n general, nsoit de prepoziia de:
De tous ces fruits, il n en reste pas un de mr.
26. Conjuncia NI (nici) este puin folosit n limba francez modern.
Exceptnd unele locuiuni ca ni l'un ni l'autre (nici unul nici altul), sans
rime ni raison (fr sens, fr motiv) etc., vorbitorul francez evit n mod
spontan folosirea acestei conjuncii. n limba literar ns, NI este o con
juncie frecvent i poate genera numeroase construcii.
1.
Il
Il
In
Il

Cnd NI coordoneaz dou verbe, fiecare dintre ele e precedat de ne:


ne boit ni ne mange.
ne veut ni ne peut refuser.
acest caz, primul verb poate fi ncadrat de ne... pas:
ne boit pas ni ne mange.

2. Cnd NI coordoneaz doi termeni dintr-o propoziie, verbul este precedat


de ne iar ni este repetat naintea fiecrui termen:
Ni l' or ni la grandeur ne nous rendent heureux.
22

MO DALITILE ENUNULUI

Observaii
1. n limba curent, ou sau et nlocuiesc deseori conjuncia n ii
Ni les conseils ni les reproches n'ont rien p u sur lui.
Les conseils ou (et) les reproches...
2. Cnd N I leag dou complemente directe, verbul poate fi ncadrat tie ne... pas;
n acest caz primul termen nu mai e precedat de n i:
m

I l ne craint pas la pluie ni le vent.


I l ne craint ni le vent ni la pluie.
3. Deseori, articolul este omis naintea termenilor coordonai prin n it
Ni vent ni pluie ne l arrtent.
4. n limba literar, cnd termenii coordonai snt subiecte, se poate omite ni dinain.
tea primului termen:
(NI) le mar i ni la femme ne savaient lire.

3.
NI poate coordona doi termeni dintre care primul e introdus de prepo
ziia sans:
IL est rest sans parents ni amis.

11. NEGAIA CU UN SIN G U R TERMEN

a) Negaia simpl NE
27. Adverbul NE exprim singur negaia In urmtoarele cazuri:
1. n unele expresii i locuiuni verbale ca: Ne vous en dplaise (nu v fie
cu suprare), Qu' cela ne tienneI (puin mi pas!), Ne dire mot (a tcea
chitic), N'empche que (oricum, cu toate astea), N'avoir garde de (departe de
mine gndul), Si je ne me trompe (dac nu m nel), Dieu ne plaise! (fereasc
Dumnezeu!):
Nous navons garde d'oublier vos recommandations.

2. n propoziiile ipotetice realizate cu locuiunile n'tait, n'eut t (de


n-ar fi, de n-ar fi fost), care aparin limbii literare:
Ntait la pluie, je sortirais
(S'il ne pleuvait pas, je sortirais).
28. NE poate fi folosit singur sau urmat de PAS n unele cazuri. ns
alternana dintre NE i NE... PAS corespunde unor diferene de stil; astfel,
ne ... pas este frecvent in limba uzual (vorbit i scris), pe cnd ne, folosit
singur, aparine mai ales limbii literare i are deseori un caracter arhaic.
NE poate fi ntlnit singur n urmtoarele cazuri:

1.
Rareori cu verbele cesser (a nceta), oser (a ndrzni), pouvoir (a putea
savoir (a ti):
Il ne cesse de parler.
Je lie sais ce qu'il veut.
23

FRAZA

In limba uzual i, n mare msur, n limba literar modern, s folo


sete n aceste cazuri negaia complet ne... pas:
Il ne cesse pas de parler
Je ne sais pas ce qu'il veut.
2. In propoziiile ipotetice introduse prin conjuncia SI, ne folosit singur
are un caracter emfatic i aparine exclusiv limbii literare:
Il serait venu, s'il n'tait malade.
Observaie
Unele propoziii introduse prin SI au devenit locuiuni n care ne e ntotdeauna folosit
singur:
Si je ne me trompe, je vous ai bien rencontr hier.
Si je ne lai vu liier, je veux bien tre pendu.

3. Deseori in propoziiile relative cu verbul la subjonctiv care depind de


o principal negativ sau interogativ:
Il n'y a pas d'komme qui ne dsire tre heureux.
Y a-t-il quelqu'un qui ne le connaisse?

4. n propoziiile interogative introduse prin qui sau quel:


Qui no serait mu?
Quel homme ne serait mu?
5. In propoziiile interogative i exclamative introduse prin que cu nelesul
de pentru ce, de ce:
Que no le disiez-vous?
Que n tes-vous ici pour partager ma joie !
6. Dup depuis que, dac verbul care urmeaz este la un timp compus :
Il s'est pass bien des choses depuis que je ne vous ai vu.
De asemenea n propoziiile introduse prin il y a... que sau voici... que, care
conin un complement exprimnd durata i au verbul la un timp compus :
Il y a longtemps que je ne l'ai vu.
Vpici trois ans que je ne l'ai vu.
Sbservalie
Dac verbul este la un timp simplu, negaia complet ne ... pas divine obligatorie:

Depuis que nous ne nous voyons pas.


Il y avait un an que je ne lui parlais pas.
7. Deseori, cnd complementul direct e precedat d d'aytre:
Je nai d'autre ami que vous.
8. Dup ce n'est pas que, non que, non pas que:
J'ai refus, mais ce n'est pas que je nen aie eu envie.
9. Uneori, n propoziiile finale introduse prin que;

Sauvez-vous que l'on ne vous attrape.


24

M O DALITILE ENUNULUI

b) NE fr neles negativ

29. n anumite propoziii subordonate, NE este folosit fr valoare


negativ i se opune ca atare negaiei ne... pas. Astfel, n enunul:
Je crains qu'il ne vienne.
propoziia subordonat exprim o afirmaie (mi-e team c vine) oaiie se opune
negaiei din:
i t
Je crains qu'il ne vienne pas. (Mi-e team c nu vine)
Acest NE, numit expletiv sau modal, este deseori suprimat n limba vorbit
i chiar n cea literar.
NE expletiv (fr valoare negativ) poate fi ntlnit n urmtoarele cazuri:
1.
Dup verbele care exprim teama, ca craindre, avoir peur, apprhend
trembler folosite la forma afirmativ:
Je crains que la fillette ne prenne froid. (Mi-e team ca fetia s nu rceasc)
J'ai peur qu'il no tombe malade. (Mi-e team s nu se mbolnveasc)
De remarcat c, n aceste cazuri, i n limba romn se folosete o negaie
expletiv.
Observaii
1. Deseori, chiar limba literar suprim n aceste propoziii particula N E :

Je craignais que mon absence ft remarque. (H. Bordeaux)


2. N E expletiv poate fi ntlnit i n propoziiile introduse prin locuiunile de crainte

que, de peur que (de team s):


I l parlait bas, de crainte qu'on ne l'entende.
3. Dac propoziia principal este negativ, N E expletiv se suprim:

Je ne crains pas quil vienne.

2. Dup verbele empcher (a opri, a mpiedica), viter i mai aies prendre


garde (a lua seama) folosite la forma afirmativ:
J'empche qu'il ne vienne.
Prenez garde qu'on ne vous trompe !
3. Dup unele verbe folosite la forma negativ sau interogativ ca douter
(a se ndoi), nier (a nega), contester, dissimuler etc. :
Je ne doute pas qu'il ne soit un grand artiste.
I l ne nie pas que vous n ayez raison.
Doutez-vous que cela ne soit vrai?
Obsery&ie
n aceast categorie snt incluse i propoziiile introduse prjn locuiunile negative nul
doute que (nici o ndoial c), il ny a pas de doute que (nu e nici o ndoial c), il nest
pas douteux que (e nendoielnic c):

I l ny a pas de doute que vous ne soyez bien accueilli.

4. n propoziiile comparative dup plus, moins, mieux, autre, autrement,


meilleur, moindre, pire, plutt, cnd principala este afirmativ:
Paris tait alors plus aimable qu'il n'est aujourd'hui.
Le djeuner fut meilleur que je ne m'y attendais.
I l agit autrement qu'il ne parle.
25

FRAZA

5. Dup unele locuiuni conjuncionale i anume:


n mod obinuit, chiar n limba uzual, dup moins que (numai s):
Nous irons nous promener moins quil ne pleuve.
deseori dup avant que:
Je serai de retour avant qu'il ne rentre.
dup sans que, numai cnd principala e negativ:
Je ne pouvais rien faire sans qu'il ne le sache.
dup peu s'en faut que, il s'en faut (de) peu que (puiD lipsete ca s):
Peu s'en fallait qu'il ne tombt.
c) Folosirea altor negaii simple
30. Rspunsurile negative fr verb pot fi exprimate prin urmtoarele
negaii simple :
. Non poate fi folosit singur:
Tu lui as tlphon? Non.
sau ntrit de un adverb, de pas, sau de alt cuvnt:
Vous viendrez avec nous? Srement non.
Tu as brl la lettre? Non pas, elle est l.
Tu veux aller chez lui? Oh a! Non!
Dup verbe ca croire, affirmer, prtendre, rpondre, non poate figura ca
complement :
Je .crois que non.
2. Pas este ntotdeauna nsoit de un adverb sau urmat de o ntrire (pas
du tout, pas le moins du monde):
Ils sont rentrs? Pas encore.
Vous viendrez avec nous? Pourquoi pas?
Tu as aim ce film? Pas du tout.
Not
n nici unul din aceste cazuri pas nu poate fi nlocuit de non.

3. Jamais, personne, rien, nullement:

Tu le vois parfois? Jamais.


Tu as rencontr quelqu'un? Personne.
Vous avez trouv quelque chose? Rien.
Tu t'ennuies? Nullement.
4. Point poate, de asemenea, constitui un rspuns negativ, dar este puin
folosit n limba uzual.
3-1. Non i pas pot indica o opoziie absolut sau negarea unui termen
dintr-o propoziie:
Tu l'as fait par piti et non par conviction.
C'est la peur qui t'a pouss et pas ta propre conviction.
Opoziia poate fi exprimat prin juxtapunere:
Il l'a fait pour son frre, non pour toi.
Il l'a fait pour elle, pas pour toi.
26

MO DALITILE ENUNULUI

sau ntrit de non pas que n limba literar:


Elle aimait ce quartier, non pas <juU ft beau, mais parce qu'il tait tranquille.
32. Pentru negarea unui substantiv se folosete non, care, deseori, joac
rolul unui prefix negativ:
Une politique de non-intervention et de non-violence.
33. Pentru negarea unui adjectiv se folosete, n general, adverbul pas:
I l mange des poires pas mres.
Raconter une histoire pas drle.
Dac adjectivul este nume predicativ, folosirea lui pas aparine, n mod
mai evident, limbii familiare:
Pas fatigant, ce travail! (Ce travail est pas fatigant)
De fapt, n acest context avem de-a face cu o negaie predicativ familiar
n care este omis ne. n aceste enunuri, pas poate fi nlocuit de nullement.
Nullement fatigant, ce travail !
Negarea unui adjectiv mai poate fi realizat uneori cu non, jamais, point,
plus:
Des objets de luxe non indispensables
Des leons jamais sues.
Une femme srieu&e et plus toute jeune.
34. Pentru negarea unui adverb se folosete, n majoritatea cazurilor, pas:
Pas beaucoup. Pas assez. Pas trop vite.
Se spune ns: non loin, non seulement.
III. NEGAIA CU MAI MULI TERMENI
35. Intr-o propoziie pot aprea trei sau chiar patru termeni negativi,
negaia referindu-se, n acest caz, nu numai la verb dar i la ali termeni:
Personne ne viendra plus nous voir.
IV. NEGAIA LEXICALA
36. Negaia lexical se sprijin pe proprietatea antonimelor de a 6e putea
substitui unui termen negat ntr-o propoziie:
Il ne fait pas chaud = il faid froid.
I l nest pas riche = il est pauvre.
37. Negaia lexical opereaz mai ales n clasa adjectivului i a verbului.
Printre antonime pot fi deosebite:
cuvinte formate cu prefixe negative de tipul prudeni imprudent, numite
i contrarii;
cuvinte antonime cu rdcini diferite de tipul grandjpetit.
27

FRAZA

1. Prefixele folosite pentru negarea adjectivului snt:


in- : possible/impossible, u.tilelinutile
i- (cu dublarea consoanei): lisible/illisible, rel/irrel
uaN: heureux/malheureux, propre[malpropre
m-: content/mcontent, connu!mconnu.
2. Prefixele folosite pentru negarea verbului snt:
do- : rgler(drgler, faire/dfaire
ds- : apprendraIdsapprendre, unir/dsunir.
Observaie
n cadrul negaiei lexicale trebuie s se in seama de faptul c
contrariu ose diferit, n funcie de colocaiile posibile:

deseori termenul

une rue large j troite


un esprit large / born
un vtement large / serr
un sens large ( restreint

EXPRIMAREA RESTRICIE!

38. Restricia se exprim cu ajutorul termenilor ne ... que (nu ... decj):
Il ne lit que des posies.
Je ne vous demande qu me renseigner.
Restricia exprimat prin ne ... qiie se poate referi la:
un nume predicativ:
Je ne stis quuw modeste tudiant.
la un complement direct sau indirect:
Je ne prendrai que quelques livre#.
I l ne pensait qu elle.
la un complement circumstanial :
Elle ne se montra qu l'heure du djeuner.
Pentru a introduce n zona restriciei un subiect, e folosesc locuiunile
il n'y a que gau ce n'est que:
Il ny avait que moi qui le savais.
Ce nest que cet aspect-l qui m'intressait.
Pentru un verb la mod personal se folosete expfeia ne faire que, verbul
principal fiind la infinitiv:
(Elle bavardait. )
Elle ne faisait que bavarder.
Observaii
1. Ne ... que este, n general, sinonim en seulement!
Elle n aimait que la mer.
Elle aimait seulement ta mer.
2. Deseori, ne este nsoit de o alt negaie (personne, rien, nul, aucun, jam ais, gure,

plus ) :
II, no me restait plus qu l'avertir.
Ils ne firent jamais de mal qu eux-mmes.
In aceste cauri que stp iinonyn cu sauf, except.

SB

M O PALIT ILE ENUNULUI

3. Bien que constituie o expresie sinonim cu seulementt


Bien quen le regardant, on savait qui on avait affaire.

39. Locuiunea ne... pas que (nu numai) este sinonim cu ne... pas seule
ment i reprezint anularea restriciei; astfel ntre:
I l navait qu'une auto. (Il avait une seule auto)
9

I l navait pas quwne auto. (Il n'avait pas seulement une auto)
exist o evident opoziie de sens.
Ne... pas que devine il ny a pas que n cazul c se refer la un subiect:
Il ny a pas que vous pour faire ce travail.
EXPRIMAREA INTEROGAIEI

40. In analiza propoziiilor interogative se ine seama de stilul (direct


Bau indirect) al interogaiei, de incidena ei (total sau parial) i de organi
zarea ei morfosintactic.
1. O propoziie interogativ este considerat direct, dac ea formeaz o
propoziie independent, exprimat cu o intonaie specific (marcat n scris
prin semnul ntrebrii):
Qui tes-vous?
Interogaia indirect este exprimat printr-o p r o p o z i i e subordonat care se
B p r i j i n pe verbul unei propoziii principale:
Je vous demande qui vous tes.
2. Interogaia este total, cnd se refer la verbul propoziiei:
Est-ce quil est parti?
Interogaia este parial, dac se refer la un termen al propoziiei, altul
dect predicatul:
Quand est-il parti? (complement circumstanial).
Quest-ce que vous faites? (complement direct)
Quel est votre nom? (nume predicativ)
Observaie
Pe cnd linia melodic a interogaiei totale este ntotdeauna ascendent, cea a intero
gaiei pariale este descendent, dar punctul ei de atac este o not mai nalt dect n pro
poziia declarativ. Interogaia parial se caracterizeaz i prin prezena unui cuvnt inte
rogativ (pronume, adjectiv, adverb).

INTEROGAIA DIRECTA

I. Interogaia total
41. n structura propoziiilor interogative, ntilnim mai multe tipuri de
interogaii i anume:

1.
Interogaia melodic caracterizat prin linia melodic ascendent a ntr
brii i prin ordinea normal a termenilor propoziiei (subiect -f- verb) :
Tu viens?
29

FRAZA

Deosebit de frecvent n limba uzual, interogaia marcat prin ton este,


prin excelen, tipul de ntrebare caracteristic dialogului.
2. Interogaia perifrastic e realizat cu ajutorul locuiunii interogative
est-ce que:
Est-ce que tu viens?
Acest tip de interogaie prezint avantajul de a menine ordinea normal a
termenilor propoziiei (subiect -f- verb) i de a ntri linia melodic ascendent a
ntrebrii prin prezena perifrazei est-ce que. Este un tip frecvent de ntrebare, nu
numai n limba vorbit, dar i n cea scris.
3. Interogaia inversiv se caracterizeaz prin inversarea termenilor propo
ziiei (verb -+-subiect), deci prin exprimarea subiectului dup verb:
Viens-tu ?
Observaii
1. Pronumele personale subiecte, pronumele nehotrit on i demonstrativul ce se
exprim n urma verbului, fiind legate n scris de o liniu:

Parlez-vous franais?
Peut-on croire cela?
Est-ce la vrit?
Dac verbul este la un timp compus, aceste subiecte se aaz dup auxiliar:

Se sont-elles bien amuses?


Cnd forma verbal se termin, la persoana a IlI-a singular, n vocal, pentru a evita
hiatul, se intercaleaz ntre verb i subiectul postpus un -t- eufonic:
A-t-il rpondu a ta lettre?
Parle-t-ello franais?
2. Din cauza dificultilor de pronunare pe care le antreneaz postpunerea subiec
tului je, interogaia inversiv nu este aproape deloc folosit la persoana I cu verbe la indi
cativ prezent, fiind nlocuit prin interogaia cu est-ce que:

Est-ce que je rve?


Singurele inversiuni posibile la persoana I privesc cteva verbe monosilabice i care
se termin n vocal:

ai-je? dois-je? sais-je? suis-je? puis-je?


3. Dac subiectul propoziiei interogative inversive este un substantiv, el este expri
mat naintea verbului, dar reluat dup verb printr-un pronume personal corespunztor:
Jean est-il arriv?
Tes amis viendront-^ aussi?
Aceast inversiune complex se aplic i n cazul c subiectul e exprimat printr-un
pronume posesiv, demonstrativ sau nehotrit:
Les tiens sont-ils partis?
Tout est-il prt?
4. Interogaia inversiv este puin folosit n limba vorbit care prefer tipul melodic
i cel perifrastic.
30

MO DALITILE

e n u n u l u i _____________________________________________________________________

II. Interogaia parial


42. Interogaia parial e caracterizat de prezena unui cuvnt intero
gativ (pronume, adverb, prdterminant) care reprezint, n curba melodic
descendent a propoziiei, nota cea mai ridicat:
Comment allez-vous?
Interogaia parial se poate referi la orice termen al propoziiei n afar
de verb.
43. Interogaia parial privind subiectul

1.
Dac ntrebarea se refer la o persoan, propoziia interogativ est
introdus prin QUI:
Qui est venu?
sau prin forma ntrit a aceluiai pronume, QUI EST-CE QUI:
Qui est-ce qui est venu?
Observaii
1. Lequel poate reprezenta att un nume de persoan ct i de lucru:
Lequel de vous deux est le pote?
Parm i ces toffes, laquelle vous plairait le plus?
2. ntrebrile care cer numai o confirmare a subiectului pot fi introduse:
prin cest... qui:
Cest vous qui avez dit cela?
prin est-ce qui:
Est-ce vous qui avez dit cela?
prin est-ce que cest... qui:
Est-ce que cest vous qui avez dit cela?

2. Dac ntrebarea se refer la un lucru, ntrebarea este introdus:


- p r in QUEST-CE QUI:
Quest-ce qui vous prend?
prin LEQUEL, care indic, n general, o alegere:
De ces deux tissus, lequel convient le mieux?
prin QUOI n unele locuiuni fr verb:
Quoi de neuf?
3. O ntrebare privind subiectul logic al unui verb impersonal este introdus
prin QUEST-CE QUI sau QUE:
Quest-ce qui s'est pass?
Que sesi-il pass?
De remarcat c n al doilea caz, pronumele impersonal il este postpus ver
bului.
44. Interogaia privind numele predicativ
1. ntrebarea referitoare la un nume de fiin este introdus:
prin QUI, cu inversiunea subiectului:
Qui tes-vous?
Qui sont ces jeunes gens?
31

FRAZA

sau prin QUI EST-CE QUE, fr inversiune:


Qui est-ce que vous tes?

2.
Pentru un nume de lucru, cuvntul interogativ este QUE, cu inversiune
subiectului :
tyav$eviendrai-\(5 seul?
sau QUEST-CE QUE, fr inversiune:
Quest-co que je deviendrai seul?
Observaii

1.
la franceza familiar, Qui tes-vous? poate lua forma Vous tes q u i Tot aa, Q
est-ce? devine Cest q u i
. De asemenea Q u tes-vous? sali Qu'cst-ce que vous tes? pot lua forma Tous tes
quoi S

45. Interogaia privind complementul direct


1. Pentru persoane, propoziia e introdus prin QUI:
Qui a-t-elle encore invit?
eau prin QUI EST-CE QUE, fr inversiune:
Qui est-ce qu'elle a encore invit?
Dac subiectul e exprimat printr-un substantiv, el este reluat dup verb
printr-un pronume corespunztor :
Qui Pierre a-t-il vu?
2. Pentru lucruri, cuvntul interogativ este QUE sau QUEST-CE QUE:
Que fait-il?
Quest-ce qui fait?
Observaii
1. Lequel este folosit pentru fiine sau lucruri, dac au fost denumite sau definite do
context:

De ces demoiselles, laquelle inviteras-tu danser?


De ces deux livres, lequel prfres-tu?
2. Propoziia interogativ poale fi introdus i prin quel + substantiv!
Quels potes avez-vous connus?
Quelle robe mettras-tu?
U.

In limba familiar,

qui

i lequel pot aprea dup verb, n interogaii melodice?

Qui as-tu vu? Tu as vu q u i


Parm i ces livres, tu choisiras lequel'!
In construcii similare, que devine quoi:
Quas-tw rpondu? Tu as rpondu quoi}

46. Interogaia privind complementul indirect

1.
Pentru fiine, propoziia e introdus prin QUI precedat de o prepozi
( qui, de qui, pour qui, avec qui etc.):
qui avez-vous pens?
12

M O DALITILE ENUNULUI

Pentru a evita inversiunea, n limba uzual se folosete perifraz estice que:


Avec qui est-ce quo tu viendras?
iar n coa familiar pronumele interogativ v aprea dp verb:
Tu viendras avec qui?

2.
Pentru lucruri, cuvntul interogativ este QUOI, precedat de o jjtefpozi
( quoi, de quoi, en quoi, avec quoi etc.):
quoi penses-tu?
Tot pentru evitarea inversiunii, se poate folosi est-ce que sau, n limba fami
liar, postpunerea pronumelui interogativ:
quoi est-ce que tu penses?
Tu penses quoi?
47. Interogaia privind complementul circumstanial
1. Propoziia este introdus printr-unul din adverbele COMMENT, O,
POURQUOI, QUAND, COMBIEN:
O habitez-vous?
i n acest caz, inversiunea subiectului poate fi evitat:
O est-ce que vous habitez?
sau, n limba familiar:
Vous habitez o?
2. Dac subiectul este exprimat printr-un substantiv, n general, snt
posibile urmtoarele construcii:
O Pierre va-tnl? (c inversiune complx)
O va Pierre? (cu inversiune simpl)
O est-ce que Pierre va? (eu est-ce que)
INTEROGAIA INDIRECTA

48. Propoziia interogativ indirect este o subordonat a crei pro


poziie principal are ca predicat Unul din verbele: dire (folosit mai ales la
imperativ), demander, se demander, ignorer, ne pas savoir, vouloir savoir etc. :
Qui tes-vous?
T ignore qui vous tes.
40. Dac interogaia indirect se refer la un verb, deci e total, ter
menul care o introduce este SI :
Dis-moi si tu viendras demain.
Observaii
1. In acest caz conjuncia si arc un neles dubitativ i ca atare poate fi urmat de
viitor sau de condiional:

I l se demandait si sa femme le laisserait partir.


2. Propoziia interogativ indirect poate fi i negativ:
Je me demande si je ne me suis pas tromp.
33

FRAZA

50. Interogativa indirect parial poate fi introdus:


1. prin QUI, dac ntrebarea se refer la un substantiv nume de persoan
(subiect, complement direct i indirect, nume predicativ) :
Je voudrais savoir qui a tlphon. (Qui a tlphon?)
Je vous demande qui vous cherchez. (Qui est-ce que vous cherchez?)
J'ignore qui vous tes. (Qui tes-vous?)
2. prin CE QUI (pentru subiect) i CE QUE (pentru complement direct),
dac ntrebarea se refer la un nume de lucru:
Je ne sais pas ce qui vous intresse. (Quest-ce qui vous intresse?)
Je veux savoir ce que vous lisez. (Que lisez-vous?)
3. prin QUOI precedat de o prepoziie (pentru lucruri):
Je me demande quoi il pense. ( quoi pense-t-il?)
Observaie
naintea unui infinitiv se folosete Q U E :
I l ne sait que faire.
care n limba familiar este nlocuit de quoi:

I l ne sait quoi faire.

4. prin QUEL + substantiv (pentru fiine i lucruri):


J'ignore quel pote a dit cela.
Je demande quelle place vous avez.
care poate lua i forma:
Je demande quelle est votre place.
5. prin adverbele COMMENT, O, POURQUOI, QUAND etc.
un complement circumstanial) :
Je me demande pourquoi il agit ainsi. (Pourquoi agit-il ainsi?)

(pentru

EXPRIMAREA EXCLAMAIEI

51. Enunul exclamativ se caracterizeaz printr-o linie melodic, n


general, ascendent (reprezentat n scris printr-un semn de exclamaie) i,
deseori, prin prezena unui cuvnt exclamativ :
Quel homme I
Comme elle est belle !
A h ! que c'est beau!
Tipuri de propoziii exclamative
52. Exclamaia poate fi exprimat printr-o interjecie, urmat sau nu
de alte elemente :
D accordI
Tiens, c'est vrai donc!
Principalele interjecii, grupate dup nelesul lor, snt urmtoarele:
Admiraia : Oh! Oh ! l l ! Ah !
Acceptarea: D 'accord! a val Entendu! Soit!
34

MO DALITILE ENUNULUI

Aprobarea: Bon! Bien! Parfait! Tant mieux/


Avertismentul: Gare! Attention! Alerte!
Apelul, chemarea: H ! Alla! E h ! Pst!
Dezgustul : Pouah ! Fi ! Fi donc !
Dispreul: Bah! P ff!
Durerea: A h! Oh! Ae!
Entuziasmul: Hourra! Vivel
Ezitarea: Euh ! H mm!
Indignarea: Oh!
ncurajarea: Allons! Bravo! Courage!
Mirarea: A h ! Ah a! Allons donc! Tiens! a alors!
Oprirea: Halte! Stop!
Regretul : Ah !
Resemnarea: Bah! Tant pis!
Uurarea: Ouf! Enfin!
Zgomotul produs de o explozie (Boum!), de cdere (Paf! Patatras!),
de o ruptur (Crac!).
53. Propoziia exclamativ poate fi introdus i prin alte cuvinte:
1. Prin adjectivul QUEL urmat de un substantiv:
Quelle chance elle a ! (Ce...!)
sau de verbul tre:
Quel fut son tonnement! (Gare nu-i fu mirareaI)
Observaii
1. Enunurile introduse prin quel -f substantiv pot fi exprimate i fr verb:
Quelle chance !
2. Dac adjectivul quel este urmat de tre se face inversiunea subiectului, iar n limba
literar se folosete o fals negaie":
Quel ne fut pas mon tonnement (Care nu...l)

2. Prin adverbul COMME :


Comme il fait beau! (Ce ...!)
n limba familiar, comme este deseori nlocuit prin locuiunile CE QUE
sau QUEST-CE QUE:
Ce quii fait beau!
Quest-ce qu9elle est mignonne cette petite!
3. Prin adverbul COMBIEN:
Combien je suis content de le revoir! (Ct de...!).
n mod frecvent, combien este nlocuit cu sinonimul' su coinme, iar n
limba uzual de ce que:
Comme je suis content de le revoir!
4. Prin adverbul QUE:
Qu elle est belle ! (Ce ... I)
n acest caz, que e sinonim cu comme i ce que:
Comme elle est belle ! Ce qu9elle est belle !
35

FRAZA

Que de are un neles cantitativ:


Que de difficults je prvois! (Cite...!)
i are sensul de combien: Combien de difficults ... !
Cu sensuri diferite, que poate fi urmat i de un verb negativ:
Que nai-je fait pour toi ! (Ce ... !)
Que ne suis-je prs de vous! (De ce ...I)
n ambele cazuri folosindu-se inversiunea.
54. Exclamaia poate lua aspectul unei propoziii subordonate introdus
printr-o conjuncie:
Si je l'avais su!
Quand je te le disais!
Pourvu quiZ tinne jusqu' l'aube!
55. Numai inversiunea subiectului, nsoit de o anumit intonaie,
pot marca o exclamaie:
Est-il niais! Est-ce beau!
Est-il manqu, ce romani
56. ns n numeroase cazuri, exclamaia e marcat numai de conturul
melodic al enunului :
Il est admirable !
Nous sommes si contents!
I l l'aime tellement !
Enunurile cu sens imperativ
57. O categorie aparte a exclamaiei e format din propoziiile cu neles
imperativ, care exprim, n general, un ordin, o interdicie, un avertisment, o
indicaie etc.
Aceste enunuri pot fi exprimate:
1. Printr-o interjecie cu sens imperativ de tipul:
Attention! Silence! Halte! Allons!
urmat sau nu de alte cuvinte:
Attention! a glisse !
2. Printr-un verb la imperativ:
Tais-toi! Arrtez-vous! Parlez plus haut!
Observaie
Atenuarea unui ordin se obine prin adugarea expresiei j vous en prie:
Ouvrez, je vous en prie!
care, cu un sens ceva mai categoric, poate deveni:
Je vous prie douvrir !

3. Printr-un verb la indicativ prezent sau la viitor, mai ales cu inversiunea


subiectului :
Veux-tu te taire? Te tairas-tu? Vas-tu te taire?
4. Printr-un verb la subjonctiv:
Qu'il sen aille 1 Qu'ils sortent!
36

LOCUL TER M EN ILO R PROPOZIIEI

5. Printr-un infinitiv, da e vofba 9 iftdiQ&id 8tt cf86tef gieral:


N pas deSCciidi'fe avant l'arrt !
Prendre une cuillere trois fn? par jour !
6. Prin locuiunea dfense de -h infinitiv pentru a exprima o interdicie:
Dfense d'entrer! Dfense de f tuner !

LOCUL TERMENILOR PROPOZIIEI


58. n principiu, ordinea normal a termenilor propozilioi osie Subiect
+ Predicat; aceast succesiune, numit i secven progresiv11, este departe
de a fi rigid; motive de ordin gramatical, logic sau intenional pot interveni
pentru a o schimba.
Subiectul este exprimat dup verb n urmtoarele ca/uri:

1.
n propoziiile incidente care snt, n general, construite eu verbe
dire, ajouter, demander, rpondre, rpliquer, crier, s'ctir, faire etc, :

Non, dit-il, je ne viendrai pas.


Mais je ne me trompe pas, ajouta mon frre.
Observa{ii
1. Unele propoziii incidente au devenit adevrate locuiuni intercalate ca: parat-il,
semble-t-il, voyez-vous.
2. Dei inversiunea n aceste construcii este obligatorie, uneori se poate ntilfti l Ordi
nea normal, fr inversiune, rnai ales atunci cnd verbul este la indicativ prezent iar subiec
tul e reprezentat de je : je pense, je suppose, je parie etc.:

Elle ne partira pas, je suppose, avant de nous dire adieu.

2. n unele propoziii interogative si exclamative. (A se vedea 41-M7,


51 57).
3. n propoziiile introduse prin anumite adverbe i locuiuni adverbiale
ca ainsi, (aa, astfel), de mme (tot aa), aussi (de aceea), au moins, du moins
(cel puin, mcar), encore, peine (abia), en vain, vainement, (n zadar, darnic),
peut-tre (poate), tout au plus (ce! mull), probablement, difficilement, sans doute,
toujours (toujours est-il que) etc-, se face inversiunea simpi pentru subiectele
pronominale i complex pentru cele nominale, dar mai ales n limba literar:
Peut-tre viendra.-t-il.
peine le soleil tait-il lev.
Je lui ai crit; encore faut-il quil rponde.
Observaii

1.
n principiu, n limba uzual i ntr-o oarecare msur i n limba literar, se fo
sete n aceste cazuri ordinea normal S + V:

Peut-tre il viendra.
Sil n'est pas intelligent, du moins il a du bon sens.
peine le soleil tait lev.
37

FRAZA

Faptul ns c sensul adverbului modal de Ia nceputul propoziiei e, uneori, mai bine


determinat de prezena inversiunii, explic de ce dup ainsi., encore, de mme, aussi, ordi
nea V -r S este mai frecvent. Astfel, n urmtoarele dou enunuri, valoarea adverbului
ainsi e diferit:
Aiii prit l'quipage. (Aa, n acest fel...)
Ainsi l'quipage prit par la faute du commandant. (Astfel...)
2.
Adverbul toujours formeaz locuiunea toujours est-il cu nelesul de oricum,
tot cazul, totui:

La mto a annonc du beau temps. Toujours est-il que le temps est menaant.

4. D up anumite complemente circumstaniale, mai ales de loc i de tim p:


De Vautre ct de la cour logeait un jeune homme.
Quand viendra la belle saison, tout sera oubli.
Observaii
1. n acest caz, inversiunea este facultativ, dar foarte frecvent, mai ales cnd verbul
este precedat de un substantiv:

Dans une aile de la maison, vivait une vieille femme.


2. Subliniem faptul c subiectul exprimat prin pronume nu este postpus n aceste cazuri:
Quand il viendra...

5. Deseori n propoziiile comparative introduse prin:

comme, ainsi que, tel que, autant que, mesure que etc. :
Comme disait le vieillard que nous avions rencontr.
I l s'accrocha moi, ainsi que font les faibles ...
Observaie
Inversiunea poate aprea i dup adjectivul seul cu sens adverbial restrictiv (numai,
doar) :

Seules brillaient encore quelques toiles.

6. Dup anumite verbe ca arriver, paratre, rester, suivre, survenir, venir


care pot figura la nceputul enunului:
Restent les tmoignages des auteurs anciens ...
Suivit une pre discussion ...
Observaie
Aceast inversiune absolut" este des ntlnit n stilul administrativ sau n indicaiile
scenice :
Seront soumis une amende tous ceux qui...
Entrent les figurants.

7. Cnd din motive stilistice numele predicativ este exprimat naintea


verbului :
Rares sont les jours sans nuages.
Trs grande est votre erreur.
Observaii

1.
Aceast inversiune aparine limbii literare i confer enunului un ton solemn. Totu
cnd numele predicativ este exprimat prin adjectivele nombreux, rare i, mai ales, cnd adjcc38

-OCUL TERM ENILO R PROPOZIIEI

tivul nume predicativ este la comparativ sau la superlativ, inversiunea pare fireasc i deci
mai frecvent:
Nombreux taient cette poque les crivains militants.
Les plus recherchs, parm i les grands artistes, taient assurment les musiciens.

2.
Inversiunea devine i mai fireasc atunci cnd numele predicativ este xprimat pr
adjectivul tel:

Telle fut la vie exemplaire de cet crivain.

PROCEDEE DE SUBLINIERE EXPRESIV


A TERMENILOR

59. Unul din procedeele frecvente de subliniere a unui termen din


propoziie const n dislocarea lui.
Dac termenul dislocat este exprimat la nceputul propoziiei, el trebuie
reluat printr-un pronume corespunztor:
Ce roman, je Vai dj lu.
( J'ai dj lu ce roman)
Dac este exprimt la sfritul propoziiei, el va fi anticipat tot printr-un
pronume :
Je Vai dj lu, ce roman.
( J'ai dj lu ce roman)
Procedeul este deosebit de frecvent n limba
de un subiect nominal:
Cette femme, wesf-elle devenue?
de un nume predicativ:
lgante, elle Va t toujours.
de un complement cu sens partitiv:
Du caf, tu en as achet?

uzual, fie c e vorba

Observaii
1. Subiectul exprimat printr-un substantiv nedeterminat sau luat ntr-un sens general,
poate fi reprezentat, n limba uzual, de pronumele cela, a:

Une fe, cela va sur les eaux.


Les voyages, a demande de l'argent.
2. Subiectul sau complementul exprimate prin pronume nu snt fie fapt detaate ci
numai reluate sau anticipate printr-un pronume accentuat corespunztor:
Toi, tu viendras aussi? (T u viendras aussi, to i)
Mol, il ne me trompera pas. ( I l ne me trompera pas, moi)
Deseori, pronumele accentuat este ntrit prin mme:
Je le lu i dirai, moi-mme.
3. Pentru dislocarea numelui predicativ se folosete pronumele neutru le:
Intelligent, il l est sans doute.
Mai exist ns posibilitatea de a omite verbul trei
Une folle, cette entreprise.
39

FRAZA

GO. Un alt procedeu se sprijin pe folosirea prezentativelor* c'est ... qui


i cest ... que:
Cest Marie qui a tlphon.
( Mrie a tlphon).
Cest demain quelle arrivera.
(Elle arrivera demain.)
1. Expresia de prezentare c'est ... qui se folosste pitfu a scoate n
relief subiectul:
Cest un enfant qui a cass la vitre.

2. Ce ... que scoate n relief:


un complement direct sau indirect:
Ceyt une lettre que j'a i envoye.
Cest mon ami que je parle.
un complement circumstanial:
Cest demain que nous partirons.
Cest ici qui7 viendra.
un nume predicativ:
Cest un beau pays que la Roumanie.
Observaii
1. Dac termenul introdus ntre c'est ...q u i (que) este un pronume personal, se folo
sete forma accentuat corespunztoare;
Cest moi qui parle. (Je parle)
Cest lui que j attends. (Je l'attends)
Cest eux que je vais madresser.
2. naintea unui substantiv la plural se va folosi ce sont ...t
Ce sont mes amis qui mont crit.
Co sont mes amis que j attendais.
De asemenea, naintea unui pronume de persoana a III-a la plural, cest devine et
sont ... :
Ce sont eux qui mont dit cela.
Co sont elles que nous attendions.
n acest caz, n limba familiar, se ntlnete tot mai frecvent c'est...: C est eux qui ...
Cest elles que ...
3. Forma de singular cest devine obligatorie, dac substantivul sau pronumele la
plural snt precedate de o prepoziie:
Cest mes parents que j ai crit.
Cest eux que je pense.
Tt cest va preceda un substantiv la singular, chiar dac un altul la plural i este coor
donat:

Cest lorgueil et les gaspillages qui l ont ruin.


* Prezentativele (les prsenttifs) snt, n general, expresii folosite n lim ba francez
pentru a da mai m ult expresivitate unei pri din propoziie i, uneori, unei propoziii ntregi.
40

LOCUL TERM ENILO R PROPOZIIEI

fi. In principiu, verbul tirr din galicismul cest ... qui (que) este folosit la prezent chiar
dac verbul principal este la trecui:
("ost mon /
;->/* qui est alte ouvrir.
]
' posibil ns ca tre s fie la imperfect sau la perfectul simplu:
Ctait ma sur qui lui crivait souvent.
Ce fut papa qui lui dit la vrit.
5. Dac propoziia este negativ i negaia se refer la termenul scos n relief, cest
qui (que) devine ce nest pas ... qui (que):
Ce n est pas lui qui ma empch de venir.
Ce n est pas toi que je parle.
6. n general, aceste prezentative nu au corespondent n limba romn, n care numai
accentul de intensitate poate sublinia termenul respectiv. n unele cazuri ns, punerea in
eviden a subiectului sau a complementului e totui posibil i prin detaare:
Cest lui qui a cass la vitre (El e cel care a spart geamul). Cest eux que j'cris*
(Lor le scriu).

61. Un alt procedeu, mai puin folosit, const n includerea verbului


principal ntre Ce (celui) qui ... cest (pentru subiect) i Ce (celui) que ... cest
(pentru complementul direct) :
Ce qui m'inquite cest la sant de l'enfant.
Celui qui m'crit le plus souvent cest Marcel.
Ce que je voudrais tudier cest la littrature.
Celui que je dsire revoir cest ton frre.
Observaii
1. Dac se urmrete punerea n eviden a complementului indirect, pronumele relativ
variaz n funcie de antecedentul su (persoan sau lucru) i de prepoziia care introduce
complementul:
Celui & qui elle pense eest Jean, son fianc.
Ce quoi il pense cest ( ) son pays.
Ce dont j'a i besoin cest dun bon dictionnaire.
2. Acest procedeu nu poate fi folosit pentru complemente circumstaniale.

62. Locuiunea II ny a que ... qui subliniaz un subiect i exprim o


restricie :
Il ny a que la musique qui l'intresse.
(Seule, la musique l'intresse).
(Ce n'est que la musique qui l'intresse).
63. Alte procedee privesc folosirea urmtoarelor prezentative:
1. Voil, precedat de en:
En voil du bon travail!
sau urmat de o propoziie relativ:
Le voil qui vient. (Uite-1 c vine)
41

FRAZA

2. Pour este folosit mai aies pentru sublinierea unui nume predicativ i a
unui complement direct :
Pour jolie, elle l'avait toujours t.
Pour de l'esprit, il en avait et beaucoup.
n limba literar e folosit i locuiunea pour ce qui est de cu nelesul de
ct despre:
Pour ce qui est de la fortune, il n'est pas plaindre.
3. Quant (sinonim cu En ce qui.concerne) avnd nelesul de n ceea ce
privete, cit despre, preced termenul pe care l subliniaz:
I l ne m'a rien dit quant ses projets.
Quant mon ami, je le crois capable de faire mieux.
Quant moi, je suis tout fait d'accord.

Domeniul verbului

VERBUL
MODURI l TIMPURI
64. n limba francez snt patru moduri personale: l'indicatif (indica
tivul), le Conditionnel (condiionalul), limpratif (imperativul), le Subjonctif
(subjonctivul) i dou moduri nepersonale: lInfinitit (infinitivul) i Ic Participe
(participiul).
Observaii
1. Le grondif (gerundivul) este, n general, considerat ca un aspect al participiului.
2. Unii lingviti consider condiionalul ca un timp al indicativului, mai ales atunci
cnd el exprim un viitor raportat la trecut ( I l ma tlphon qu'il viendrait). n alte situaii
ns, condiionalul i justific statutul su de mod.

65. Fiecrui mod i corespund dou sau mai multe timpuri, simple
i compuse:
MODES
(Moduri)

TEMPS SIM PLES


(Timpuri simple)

TEMPS COMPOSS
(Timpuri compuse)

Prsent (prezent)
Imparfait (im perfect)

Pass compos (perfect com pus)


Plus-que-parfait (m ai m u lt ca

Pass simple

Pass antrieur*

Indicatif
(in d ic a tiv )

perfect)
(perfect

Futur simple
Impratif

(trecut ante

rior)

sim plu)
(viitor)

Futur antrieur

Prsent

(prezent)

Pass

(trecut)

Prsent

(prezent)

Pass

(trecut)

(v iito r anterior)

(im p erativ)

Conditionnel
(condiional)

Subjonctif
(su bjon ctiv )

Prsent (prezent)
Imparfait* (imperfect)

Pass (perfect)
Plus-que-parfait*

(m ai m u lt ra

perfect)

Infinitif

Prsent (prezent)

Pass

Prsent (prezent)

Pass (trecut)
Passe compos*

(trecut)

(in fin itiv )

Participe
(p a rtic ip iu )

(perfect)

DOMENIUL VERBULUI

Observaii
1. n gramatica tradiional, la modul condiional figura i condiionalul trecut forma
a II-a, caro eslo do fapt mai mult ca. perfectul subjonctivului.

2. n afar de timpurile compuse indicate n acest tablou, mai exist i altele, for
mate cu verbe semi-auxiliare, cu peritraze verbale i aa-numitele timpuri supracompuse,
care vor fi prezentate rnai departe.
3. Dup cum se poate vedea, sistemul verbului francez difer de cel romnesc. Astfel,
n limba romn exist nc dou moduri (supinul i gerunziul) iar timpurile marcate de
un asterisc lipsesc n limba romn.

CONJUGAREA VERBELOR
GRUPELE DE VERBE

66. n limba francez, verbele se mpart n trei grupe sau conjugri:


Grupa I este format din verbele care la infinitivul prezent au termilnaia -er:
CHANTEE, REGARDE#, TRAVAILLE/?.
Verbele din grupa I se conjug regulat, n afar de aller i envoyer.
Este grupa cea mai numeroas, ea reprezentnd aproximativ patru cincimi din
verbele limbii franceze.
Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termin la infinitiv n -ir i la
participiul prezent n -issant:
FIN//? ' (finissant), REMPL// (remplissant).
Aceast grup cuprinde ctev? sute de verbe care se caracterizeaz prin
prezena infixului -iss- intercalat ntre radical i terminaie la cele trei persoane
de la indicativ prezent plural, la toate persoanele de la indicativ imperfect,
subjonctiv prezent i la participiul prezent. i verbele din aceast grup se
conjug n mod regulat.
Observaie
Pentru a identifica un verb de grupa a Il-a, nu este suficient s cunoatem termi
naia -ir de la infinitiv, ntruct i unele verbe din grupa a III-a se termin la infinitiv
tot n -ir. Pe cnd ns verbele din grupa a Il-a au participiul prezenl n -issant, cele din
grupa a III-a cu infinitivul n -ir fac participiul prezent n -ant.

Grupa a III-a cuprinde verbele caro se termin la infinitiv n -ir, -oir, -re;
cele terminate la infinitiv n -ir fac participiul prezent n -ant spre deosebire
de verbele din grupa a Il-a:
PART// (partant), VEN IR (venant)
VOIR, RECEV0//?, POUV0/Z
PREND/E, FAIRE, R I RE.
Verbele din grupa a III-a nu prezint un sistem regulat de conjugare
pentru c majoritatea i schimb radicalul n cursul conjugrii. Aceast i,friip
conine un numr restrns de verbe, majoritatea fiind ns dintre cele mai
des folosite.
44

CONJUGAREA VERBELOR

Observaii
1. Grupa I i a IT-a sint mimito i conjugri vii (conjugaisons vivantes) pentru c
primesc mereu verbe noi (mai ales grupa 1): tlphoner, radiodiffuser, alunir (a aseleniza).
J'rin opoziie, grupa a III-a de verbe poart denumirea de conjugare moart (conjugaison
morte) pentru c nu se mai mbogete cu nici un verb nou, ci pierde chiar i din cele
rare ii aparin. Astfel, numeroase verbe clin aceast grup nu se mai folosesc sau aii devenit
defective, adic nu mai sint folosite decit la anumite moduri i timpuri.
2. Verbele auxiliare avoir i tre sint considerate in afara acestor trei grupe, dei for
mal, ele sint verbe neregulate de grupa a lJI-a.

FO R M AREA TIMPURILOR SIMPLE

07. n general, orice form verbal prezint dou elemente:


1. Radicalul, care reprezint semnificaia lexical a verbului.
La verbele regulate, radicalul i pstreaz aceeai form n tot cursul
conjugrii. Astfel, la toate formele de conjugare ale verbului chanter vom
ntilni radicalul chant-:
je chante, nous chantons, ils chantaient
La verbele neregulate, acest radical se schimb n cursul conjugrii:
pouvoir, je peux, nous pourrions.
aller, je xais, nous allons, j'irai.

2. Terminaia este elementul care, adugat radicalului, indic modul,


t impui i persoana.
Terminaiile verbelor
T E R M IN A II
M ODU L

TIMPUL

Infinitif

Prsent

Participe

Prsent
Pass

Indicatif

45

Prsent

Grupa I

Grupa a Il-a

Grupa a IlI-a

-er

-ir

-ir, -oir, -re

-ant
-e

-issant
-i

-ant
-l, -w, -s, -t

-e
-es
-e
-ons
-ez
-ent

-is

-s
-s
(-t)
-ons
-ez
-ent

-S

-it
-ssons
-ssez
-issent

DOM ENIUL VERBULUI

TERMINAII
MODUL

Indicatif

TIMPUL

Imparfait

Pass simple

Futur

Subjonctif

Prsent

Imparfait

Impratif

Prsent

Grupa I

Grupa a Ill-a

Grupa a II-a

-ais
-as
-ait
-ions
-ez
-aient

-issais
-issais
-issait
-issions
-issiez
-issaient

-ais
-as
-ait
-ions
-ez
-aient

-ai
-as
-a
-ames
-aies
-crcnt

-is

-us
-us
-ut
-mes
-tes
-urent

-ai,

-as,

-1S

-it
-mes
-tes
-irent
-a,

-ons,

-ez,

-is
-is
-it
-mes
-tes
-irent

-ont

-e
-es
-e
-ions
-ez
-ent

-isse
-isses
-isse
-issions
-issiez
-issent

-e
-es
-e
-ions

-asse
-asses
-t
-assions
-assiez
-assent

-isse
-isses
-il
-issions
-issiez
-issent

-usse
-usses
-t
-ussions
-ussiez
-ussent

-e
-ons
-ez

-is
-issons
-issez

-s
-ons
-ez

-1CZ

-ent
-isse
-isses
-t
-issions
-issiez
-issent

Observaii
1. Terminaiile de viitor i condiional au fost considerate n valoare^ lor etimologic
a reduceri ale lui habeo i habebam, alipite infinitivului: cantarc + habeo, cantare -f- habebam.
2. Ortografia terminaiilor ascunde n mare parte aspectul oral al conjugrii verbului
francez. n acest sens, menionm identitatea la majoritatea verbelor a primelor trei
'persoane de la singular i a persoanei a III-a de la plural, care, n planul oral, nu se dis-ting dect prin subiectul lor:

je chante, tu chantes, il chante, ils chantent = [t]


je vois, tu, vois, il voit, ils voient f= [vwa]
46

C O N JU G A R EA V E R B E L O R

Derivarea timpurilor simple


68. Pentru verbele regulate .se poate folosi procedeul derivaiei. Astfel,
infinitivul prezent, participiul prezent i perfectul simplu de la indicativ pot ii
considerate timpuri primitive, dat fiind c radicalul lor poate fi folosit pentru
formarea celorlalte timpuri. Acest procedeu are numai un caracter practic,
mnemotehnic, i nu corespunde dect n mic msur cu procesul etimologic
de formare a timpurilor.
a) Din infinitivul prezent se pot forma:

1.
Indicativul prezent (Vindicatif prsent). Pentru a forma acest timp. s
ndeprteaz terminaia infinitivului i, la radicalul astfel obinui, se adaug
terminaiile respective, corespunztoare grupei de conjugare a verb ului:
CHANT7: radical CHANT + terminaiile grupei I:
je chanta, tu chantes, il chanta, nous chantons, vous chantai, ils chantent.
F IN IR : radical FIN + terminaiile grupei a II-a:
je finis, tu finis, ... nous finissons, ... ils finissent.
RI RE : radical RI + terminaiile grupei a III-a:
je ris, tu ris, il rit, nous rions ...
Observaii
1. Radicalul unor verbe din grupa I cu infinitivul n -eler, -eter, -emer, -oyer etc., sufer
modificri ortografice i fonetice la formarea indicativului prezent. (A se vedea 82)
2. Majoritatea verbelor neregulate formeaz acest timp din radicale diferite Ia unele
persoane (savoir: je sais ..., nous savons).
3. Unele verbe din grupa a III-a nu mai primesc terminaia -t la persoana a III-a
singular (prendre: il prend), iar altele folosesc terminaii speciale sau ale altei grupe.

2.
Viitorul (le futur simple). Pentru a forma viitorul, se adaug la infiniti
terminaiile -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont, aceleai pentru toate grupele de verbe:
PARLER: je parlerai, tu parleras, il parlera., nous parlerons ...
Observaii
1. La verbele neregulate, forma infinitivului sufer modificri nainte de a deveni
radical pentru viitor. Astfel, verbele terminate n -re (prendre, lire) pierd pe e din termi
naia infinitivului: je prendrai, je lirai. Verbele n -oir (savoir, voir) au la viitor radical
deosebit: je saurai, je t'errai.
2. Verbele aller i envoyer, care formal aparin grupei I, snt, de fapt, neregulate i
au la viitor un radical special: j irai, j'enverrai.
3. Alipirea terminaiilor la infinitiv antreneaz permutarea accentului pe silaba coninnd terminaia, fenomen care la verbele din grupa I e nsoit de modificri fonetice
uneori ortografice n radical. (A se vedea 82)

3.
Condiionalul prezent (le conditionnel prsent) se formeaz cu term
naiile -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient, aceleai pentru toate grupele, adugate
la infinitivul prezent:
PORTER: je porterais, tu porterais, ... nous porterions ...
47

DOM ENIUL VERBULUI

La toate verbele din limba francez, radicalul condiionalului prezent este


identic cu al viitorului : /'irais j'irai.
!>) Din participiul prezent se formeaz:
1. Imperfectul indicativului (l'imparfait de l'indicatif). Pentru a forma acest
timp, se folosete radicalul obinut prin ndeprtarea terminaiei -ant de la
participiul prezent. La acest radical se adaug terminaiile -ais, -ais, -ait,
-ions, -iez, -aient, aceleai pentru toate grupele de verbe:
CHANTER (chantant radical chant): je chantai*.
FIN IR (finissant radical finiss): je finissais.
CRAINDRE (craignant radical craign): je craignais.
Observaie
Terminaiile imperfectului snt aceleai cu ale condiionalului prezent; totui nu poale
fi niri o confuzie de forme verbale, dat fiind c acesle dou serii de terminalii se adaug
la radicale diferite: je chantais ... je chanterais.

2. Subjonctivul prezent (le subjonctif prsent) se formeaz cu terminaiile


-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent, aceleai pentru toate grupele, adugate la radicalul
participiului prezent:
TROUVER (trouvant radical trouv) : que je trouva.
SAVOIR (sachant radical saeli) : que je sache.
Observaii
1. La unele verbe neregulate, subjonctivul
diferit: Recevoir: que je reoive; Aller: que j aille.

prezent se formeaz de la un radical

2. Formele subjonctivului snt aproape ntotdeauna precedate de que.

c)
Din perfectul simplu se formeaz imperfectul subjonctivului ntruc
ambele timpuri au aceeai vocal tematic: e, i sau u. Se procedeaz n felul
urmt or :
Se folosete ca radical persoana a Il-a singular de la perfectul simplu,
lsnd de o parte s final:
CHANTER: tu chantas radical chanta
F IN IR : tu finis radical fini
RECEVOIR: je reus radical reu
La acest radical se adaug terminaiile -sse, -sses, -t, -ssions, -ssiez, -ssent.
La persoana a treia singular, vocala care preceda terminaia -t primete un
accent circumflex:
CHANTER: que je chantasse, ... qu'il chant,t, que nous chantassions ...
F IN IR : que je finisse, ... qu'il fint, que nous finissions.
RECEVOIR: que je reusse, ... qu'il ret.
Observaie
Imperativul prezent ( limpratif prsent) are, n limba francez, trei persoane i anume:
persoana a Il-a singular, I i a Il-a plural, spre deosebire de limba romn unde nu arc
dect dou persoane: a Il-a singular i plural.
48

CONJUGAREA VERBELOR

Imperativul prezent clin limba francezii aie aceleai l'orme cu ale indicativului prezent
la persoanele respective, luate ns fr pronume personal; verbele din grupa I pierd pe s
din terminaia persoanei a H-a singular a indicativului prezent:

chante !

chantons !

chantez t

F in ir:

fin is !

finissons!

finissez 1

Aller :

va l

allons 1

allez /

Chanter

FO RM AREA TIMPURILOR CO M PU SE

Folosirea verbelor auxiliare AVOIR l TRE


69. Timpurile compuse se formeaz dintr-un verb auxiliar (avoir sau
tre) i din participiul trecut al verbului propriu-zis.

M ODU L

TIM PUL
COMPUS

Pass compos

M O DU L I T IM PU L
V E R B U L U I A U X IL IA R

Indicatif prsent

Plus-que-parfait Indicatif imparfait


Indicatif

Pass antrieur

EXEM PLE

J ai chant
Je suis arriv
J avais chant
J tais arriv
J eus chant
Je fus arriv
J aurai chant
Je serai arriv

Futur antrieur

Indicatif pass
simple
Indicatif futur

Impratif

Pass

Impratif prsent

Aie chant !
Sois arriv!

Conditionnel

Pass

Conditionnel prsent

J aurais chant
Je serais arriv

Pass

Subjonctif prsent

Que
Que
Que
Que

Subjonctif
Plus-que-parfait Subjonctif imparfait

j aie chant
je sois arriv
j eusse chant
je fusse arriv

Infinitif

Pass

Infinitif prsent

Avoir chant
tre arriv

Participe

Pass compos

Participe prsent

Ayant chant
tant arriv

49

DOMENIUL VERBULUI

70. Se conjug cu auxiliarul avoir:


1. Verbele tranzitive directe (transitifs directs):
Nous avons achet des fleurs.
Verbele tranzitive directe snt cele a cror aciune se rsfrnge asupra
unui obiect care este complement direct; aceast categorie de verbe corespunde
tranzitivelor din limba romn.

(transitifs indirects):
Elle a pens toi.
Verbele tranzitive indirecte snt cele a cror aciune se rsfrnge asupra
unui complement indirect; ele corespund unor verbe intranzitive din limba romn,
i anume celor care pot avea un complement indirect.
2. Verbele tranzitive indirecte

Observaie
Unele verbe tranzitive pot fi n acelai timp directe i indirecte: consentir ( ) quelque
chose, invectiver (contre) quelqu'un, vituprer (contre) quelqu'un.
Se spune n oale cazurile: hriter de quelqu'un, dar: hriter de quelque chose i hriter
quelque chose, aceast ultim construcie fiind obligatorie cnd se menioneaz de la cine
s-u m o te n it:

Il a hrit d'une maison.


I l a hrit une maison de son oncle.

3. Unele verbe intranzitive, care exprim, n general, aciuni: atterrir,


amerrir, alunir (a aseleniza), courir, dcoller (a decola), galoper, marcher, nager,
sauter, trotter, voler (a zbura) etc.:
Ils ont couru toute la journe.
L'avion a dcoll normalement.
n limba francez, snt considerate ca intranzitive (verbes intransitifs)
verbele a cror aciune nu se rsfrnge asupra unui obiect. De aceea, verbele
intranzitive din limba francez nu pot avea dect un complement circum
stanial.
4. Verbele impersonale propriu-zisei
Il avait plu toute la journe.
5. Verbele auxiliare avoir i tre.
71. Se conjug cu auxiliarul tre:
1. Toate verbele folosite la diateza reflexiv:
Ils se sont souvenus de leur sjour en Roumanie.
Elle sest lav les mains.
2. Toate verbele folosite la diateza pasiv:
Elle tait accompagne de son frre.

3. Un numr restrns de verbe intranzitive, care exprim:

micarea: aller (a merge, a se duce), arriver (a sosi), descendre (a cobor)


entrer (a intra), monter (a urca), partir (a pleca), rentrer (a se ntoarce), retour
ner (a se ntoarce), revenir (a reveni), sortir (a iei), survenir (a surveni, a aprea
pe neateptate), tomber (a cdea), venir (a veni) etc.
50

CONJUGAREA VERBELOR

schimbarea unei stri: dcder (a deceda), devenir (a deveni), mourir


(a muri), natre (a se nate), parvenir (a parveni, a ajunge) etc.
permanena: rester, demeurer (a rmne).
Observaii
1. Citeva dintre aceste verbe pot fi folosite i ca tranzitive, adic nsoite de un com
plement direct; n acest caz ele se conjug cu avoir i, deseori, i schimb sensul:
entrer :

Le professeur est entr en classe. (... a in tr a t...)


Ils ont entr le meuble par la fentre. (Au introdus mobila ...)
descendre :

I l est descendu, du train en marche. (A cobort din mersul trenului)


Ils ont descendu, les meubles dun camion. (Au descrcat mobila ...)
monter :

Elle est monte dans sa chambre. (S-a urcat ...)


I l a mont sa valise. (A urcat valiza)
rentrer :

Ils sont rentrs tard. (S-au ntors trziu)


On a rentr la rcolte. (S-a strns rcolta)
retourner :

I l est retourn chez son ami. (S-a ntors ...)


On lui a retourn le manuscrit. (I s-a napoiat ...)
sortir :

I l est sorti trs tt. (A ie it...)


I l a sorti son mouchoir. (A scos ...)
2. La verbele conjugate cu tre, participiul trecut se acord, n general, cu subiectul
n gen i numr. (A se vedea 128 181).

72. Unele verbe intranzitive se conjug cu avoir cind exprim aciunea


i cu tre cnd exprim rezultatul aciunii. Verbele cele mai folosite din aceast
categorie snt: accourir (a veni n goan), apparatre (a aprea), baisser (a
cobor), changer (a se schimba), disparatre (a disprea), divorcer (a divora),
chouer (a eua), embellir (a deveni mai frumos), enlaidir (a se uri), grandir
(a crete, a se mri), grossir (a se umfla, a crete), maigrir (a slbi), paratre
(a aprea; a prea), passer (a trece), rajeunir (a ntineri), vieillir (a mbtrni)
etc. :
Elle est passe nous voir, (aciune)
L'hiver a pass, (rezultat)
PERIFRAZELE VERBALE
73. n afar de verbele auxiliare avoir i tre, numite i auxiliare funda
mentale, limba francez mai folosete unele verbe personale care, urmate. n
general, de un infinitiv, formeaz perifraze verbale putnd exprima valori;
temporale sau modale deosebite. Dintre acesle verbe, numite i semiauxiliarc, ,
cele mai folosite snt aller, venir, devoir, faire.
51

DOM ENIUL VERBULUI

74. Periraze construite cu verbul ALLER:


1.
Din indicativul prezent al verbului aller urmat de un infinitiv se for
meaz viitorul apropiat (le futur proche) care exprim o aciune ce urmeaz s
se produc in scurt timp la de momentul vorbirii:
Vous allez revoir votre ami; il sera bientt ici.
Observaii
1. Viitorul apropiat este deosebit de frecvent in limba uzual tinznd s se substituie
viitorului simplu. (A se vedea 98).
2. Acest timp perifrastic se traduce n limba romn prin viitorul obinuit; pentru a
indica ns iminena, se poate l'olosi, in limba romn, un adverb corespunztor:
Vous allez revoir votre ami. (Vei revedea ndat pe prietenul dumltale)

2.
Din imperfectul indicativ al verbului aller urmat de un infinitiv s
formeaz tot un viitor apropiat care exprim ns o aciune ce urmeaz s se
produc la scurt timp la de un trecut :
Elle ne savait pas ce quelle allait dire.
Acest timp perifrastic are n limba romn nelesul de a urma s, a fi
gala s, a fi pe punctul de a, era s :
Elle allait partir lorsque la dpche arriva. (Era pe punctul de a pleca cnd...)
Nous allions partir sans toi. (Era s plecm...)
Observaii
1. Din imperfectul sau prezentul verbului aller urmat de un participiu prezent sau de
un gerunziu rezult o perifraz care exprim continuitatea sau progresioitalea:
L'inquitude allait croissant. (Nelinitea cretea mereu)
Un mal qui va en empirant. (Un ru care se agraveaz mereu)
Aceast perifraz (mai ales cea construit cu imperfectul) aparine exclusiv lim bii
literare.
2. Aller folosit la imperativ, forma negativ, i urmat de un infinitiv exprim o reco
mandare cu nuan de avertisment:
>'e va pas dpenser cet argent en deux jours ! (Vezi s nu cheltuieti banii...)
N'allez pas vous imaginer que je ferais cela. (S nu credei cumva c...)

75. Periraze construite cu verbul VENIR:


1. Din indicativul prezent al verbului venir urmat de prepoziia de i de un
infinitiv se formeaz trecutul apropiat (le pass rcent) care exprim o aciune
trecut, svrit cu puin vreme nainte de momentul vorbirii:
Je viens do lui tlphoner. (Tocmai i-am telefonat)
Iu limba romn, aceast perifraz corespunde perfectului compus nsoit
de un adverb de timp (tocmai).
2. Din imperfectul indicativ al verbului venir urmat de prepoziia de i
de un infinitiv se formeaz tot un trecut apropiat care exprim ns o aciune
svirit cu puin timp naintea altei aciuni trecute:
Je venais do rentrer, quand il arriva. (Tocmai m ntorsesem cnd...)
iu general, aceast perifraz corespunde mai mult ca perfectului din limba
romn, insoit de adverbul tocmai.
52

CONJUGAREA VERBELOR
-----------------------

...............

g-J

Observaie
Venir , folosit la indicativ prezent sau impcrfcct i urmat du infinitiv, exprim 0
eventualitate, mai ales n propoziii ipotetice introduse prin si:
Sil vient pleuvoir, je ne sortirai plus. (n caz c plou ...)
Si je venais disparatre, voici mon remplaant. (Dac s-ar ntim pla s mor ...)

76. Periraze construite cu verbul DEVOIR:


Verbul devoir urmat do uu infinitiv poule exprima:
o aciune probabil:

Il doit tre malade.


o aciune iminent:
Attendez-le! Il doit yenir.
o obligaie:
Pour russir, tu dois travailler.
77. Perifraze construite cu ajutorul unor locuiuni verbale:
1. Se mettre + infinitiv exprim nceputul aciunii:
Une pluie fine stait mise tomber. (...ncepuse...)
2. tre eu traiu de + infinitiv subliniaz durata unei aciuni:
Il tait en traiu de lire. (Tocmai citea)
Lu blessure est en train de gurir. (Rana e pe cale de a se vindeca)
3. tre en voie de -[-infinitiv exprim pe lng ideea de durat i iminena:
Il est en voie de russir. (E pe cale s...)
4. tre sur le point de + infinitiv indic momentul apropiat al nceperii
aciunii :
I l est sur le point de partir. (E gata s plece)
Tu tais sur le point de renoncer ton projet. (Erai pe punctul de a renuna...)
5. tre en passe de + infinitiv este sinonim cu perifraza anterioar dar
implic ideea unei situaii favorabile:
Il est en passe d tre promu directeur.
78. Perifraze construite cu verbul FAIRE:
Frecvena acestor perifraze i mai ales faptul c verbul faire poate fi folosit
la toate modurile i timpurile determin pe unii lingviti s considere construc
iile faire + infinitiv ca formnd o diatez.
Faire + infinitiv poate arta:
1. c subiectul face aciunea prin intermediul altcuiva.
Faites appeler un mdecin ! (Trimitei dup un medic)
Elle ait faire une robe neuve sa fillette. (A dat s-i fac o rochie...)
2. c subiectul este agentul aciunii exprimate de verbul la infinitiv:
Je ferai voir ces enfants toute la ville. (Le voi arta acestor copii...)
Il les fait travailler, (li pune la munc)
53

DOM ENIUL VERBULUI

TIMPURILE SU PRA CO M PU SE

79. Timpurile supracompuse (temps surcomposs) se formeaz dintr-un


timp compus al verbului auxiliar avoir sau tre urmat de participiul trecut al
verbului propriu-zis:
Indicatif
Pass surcompos: j ai eu travaill. Plus-que-parfait surcompos: j avais
eu travaill. Futur antrieur surcompos: j aurai eu travaill.
Conditionnel pass surcompos: j aurais eu travaill.
Subjonctif pass surcompos: que j aie eu travaill.
Infinitif pass surcompos: avoir eu travaill.
Participe pass surcompos: ayant eu travaill.
Observa{ii
1. La verbele intranzitive conjugate cu tre, timpurile supracompuse se formeaz n
mod similar, dr snt rar folosite: j ai t parti, j avais t parti etc.
2. Verbele reflexive nu au timpuri supracompuse. Aceste timpuri se regsesc ns n
conjugarea pasiv: j ai eu t appel.
3. Timpurile supracompuse snt folosite mai ales n limba vorbit, timpul cel mai
frecvent fiind perfectul supracompus; el are, fa de un perfect compus, valoarea pe care
Irecutul anterior o are fa de perfectul simplu:
Aussitt que j ai eu fait mon travail, je suis sorti.

80. TIPURI DE CONJUGARE

Conjugarea verbelor auxiliare


AV O IR
Indicatif
Prsent: j ai, tu as, il (elle) a, nous avons, vous avez, ils (elles) ont.
Imparfait: j avais, tu avais, il (elle) avait, nous avions, vous aviez, ils (elles)
avaient. Pass simple: j eus, tu eus, il (elle) eut, nous emes, vous etes, ils
(elles) eurent. Futur simple: j aurai, tu auras, il (elle) aura, nous aurons, vous
aurez, ils (elles) auront. Pass compos: j ai eu, tu as eu, il (elle) a eu, nous
avons eu, vous avez eu, ils (elles) ont eu. Plus-que-parfait: j avais eu, tu avais
eu, il (elle) avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, ils (elles) avaient eu.
Pass antrieur: j eus eu, tu eus eu, il (elle) eut eu, nous emes eu, vous
etes eu, ils (elles) eurent eu. Futur antrieur: j aurai eu, tu auras eu, il (elle)
aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils (elles) auront eu.
Impratif
Prsent: aie! ayons 1 ayez! Pass: aie eu! ayons eu! ayez eu!
Conditionnel
Prsent: j aurais, tu aurais, il (elle) aurait, nous aurions, vous auriez, ils
(elles) auraient. Pass: j aurais eu, tu aurais eu, il (elle) aurait eu, nous aurions
eu, vous auriez eu, ils (elles) auraient eu.
54

CONJUGAREA VERBELOR

Subjonctif
Prsent: que j aie, que tu aies, quil (elle) ait, que nous ayons, que
vous ayez, quils (elles) aient. Pass: que j aie eu, que tu aies eu, quil (elle)
ait eu, que nous ayons eu, que vous ayez eu, quils (elles) aient eu. Imparfait:
que jeusse, que tu eusses, quil (elle) et, que nous eussions, que vous eussiez,
quils (elles) eussent. Plus-que-parfait: que j eusse eu, que tu eusses eu, quil
(elle) et eu, que nous eussions eu, que vous eussiez eu, quils (elles) eussent eu.
Infinitif
Prsent: avoir. Pass: avoir eu.
Participe
Prsent: ayant. Pass: eu; ayant eu.
TRE
Indicatif
Prsent: je suis, tu es, il (elle) est, nous sommes, vous tes, ils (elles) sont.
Imparfait: j tais, tu tais, il (elle) tait, nous tions, voua tiez, ils (elks)
taient. Pass simple: je fus, tu fus, il (elle) fut, nous fmes, vous ftes, ils
(elles) furent. Futur simple: je serai, tu seras, il (elle) sera, nous serons, vous
serez, ils (elles) seront. Pass compos: j ai t, tu as t, il (elle) a t, nous
avons t, vous avez t, ils (elles) ont t. Plus-que-parfait: j avais t, tu
avais t, il (elle) avait t, nous avions t, vous aviez t, ils (elles) avaient
t. Pass antrieur: j eus t, tu eus t, il (elle) eut t, nous emes t, vous
etes t, ils (elles) eurent t. Futur antrieur: j aurai t, tu auras t, il (elle)
aura t, nous aurons t, vous aurez t, ils (elles) auront t.
Impratif
Prsent: sois! soyons! soyez! Pass: aie t! ayons t, ayez t.
Conditionnel
Prsent: je serais, tu serais, il (elle) serait, nous serions, vous seriez, ils
(elles) seraient. Pass: j aurais t, tu aurais t, il (elle) aurait t, nous aurions
t, vous auriez t, ils (elles) auraient t.
Subjonctif
Prsent: que je sois, que tu sois, quil (elle) soit, que nous soyons, que vous
soyez, quils (elles) soient. Pass: que j aie t, que tu aies t, quil (elle)
ait t, que nous ayons t, que vous ayez t, quils (elles) aient t. Imparfait:
que je fusse, que tu fusses, quil (elle) ft, que nous fussions, que vous fussiez,
quils (elles) fussent. Plus-que-parfait: que j eusse t, que tu eusses t,
quil (elle) et t, que nous eussions t, que vous eussiez t, quils (elles)
eussent t.
Infinitif
Prsent: tre. Pass: avoir t.
Participe
Prsent: tant. Pass: t; ayant t.
55

DOM ENIUL VERBULUI

Conjugarea verbelor la diateza activ


81. Verbele de grupa I
CHANTER
Indicai!
Prsent: je chante, tu chantes, i (elle) chante, nous chantons, vous chan
tez, ils (elles) chantent. Imparfait: je chantais, tu chantais, il (elle) chantait,
nous chantions, vous chantiez, ils (elles) chantaient. Pass simple: je chantai,
tu chantas, il (elle) chanta, nous chantmes, vous chanttes, ils (elles) chan
trent. Futur simple: je chanterai, tu chanteras, il (elle) chantera, nous chan
terons, vous chanterez, ils (elles) chanteront. Pass compos: j ai chant, tu
as chant, il (elle) a chant, nous avons chant, vous avez chant, ils (elles)
ont chant. Plus-que-parfait: j avais chant, tu avais chant, il (elle) avait
chant, nous avions chant, vous aviez chant, ils (elles) avaient chant.
Pass antrieur: j eus chant, tu eus chant, il (elle) eut chant, nous emes
chant, vous etes chant, il (elles) eurent chant. Futur antrieur: j aurai
chant, tu auras chant, ils (elle) aura chant, nous aurons chant, vous aurez
chant, ils (elles) auront chant.
Impratif
Prsent: chante 1 chantons! chantez 1 Pass: aie chant! ayons chant!
ayez chant 1
Conditionnel
Prsent: je chanterais, tu chanterais, il (elle) chanterait, nous chanterions,
vous chanteriez, ils (elles) chanteraient. Pass: j aurais chant, tu aurais
chant, il (elle) aurait chant, nous aurions chant, vous auriez chant, ils
(elles) auraient chant.
Subjonctif
Prsent: que je chante, que tu chantes, quil (elle) chante, que nous chan
tions, que vous chantiez, quils (elles) chantent. Pass: que j aie chant,
que tu aies chant, quil (elle) ait chant, que nous ayons chant, que vous
ayez chant, quil (elles) aient chant. Imparfait: que je chantasse, que tu chan
tasses, quil (elle) chantt, que nous chantassions, que vous chantassiez, quils
(elles) chantassent. Plus-que-parfait: que j eusse chant, que tu eusses chant,
quil (elle) et chant, que nous eussions chant, que vous eussiez chant, quils
(elles) eussent chant.
Infinitif
Prsent: chanter. Pass: avoir chant.
Participe
Prsent: chantant. Pass: chant, ayant chant.
82. Observaii asupra verbelor din grupa I
n afar de aller i envoyer, care snt verbe neregulate, toate verbele din
grupa I au un radical invariabil. Tului, unele verbe prezint modificri orto
grafice, nsoite, uneori, de modificri de pronunare.
56

CONJUGAREA VERBELOR

a) Modificri ortografice care nu antreneaz modificri fonetice


1. Verbele terminate la infinitiv n -cer (avancer, commencer, placer) schimb
pe c n nainte de a i o pentru a menine aceeai pronunare a radicalului:
j'avanais, nous commenons.
2. Verbele n -ger (manger, partager) adaug un e dup g nainte de a
i o pentru a menine literei g sunetul [3]: je mangeais, nous partageons.
b) Modificri ortografice i de pronunare
1. Verbele care au un e mut n penultima silab de la infinitiv (semer,
peser, mener) schimb acest e mut n e deschis () naintea unei silabe mute:
je sme, tu pses, ils mnent. Schimbarea are loc i la viitor i condiional, pen
tru c silaba -er, sonor la infinitiv, devine mut la aceste timpuri: je smerai,
tu, pserais.
2. Dac aceast categorie de verbe se termin la infinitiv n -eler (appeler,
ciseler) sau n -eter (jeter, acheter), pronunarea lui e deschis este transcris
fie prin (je cisle, tu achtes), fie prin dublarea consoanelor 1 sau t (j'appelle,
tu jettes).
Urmtoarele verbe transcriu pe e deschis prin cu accent grav: acheter,
celer, ciseler, congeler, crocheter, dgeler, carteler, fureter, geler, haleter, marteler,
modeler, peler etc.
Cele mai multe verbe ns dubleaz consoana l sau t:
appeler, atteler, chanceler, dficeler, dmuseler, denteler, dteler, ensorceler,
peler, tinceler, ficeler, harceler, morceler, museler, rappeler, renouveler, ressemeler,
ruisseler etc.;
banqueter, becqueter, breveter, cacheter, caqueter, dcolleter, dpaqueter,
moueheter, pousseter, tiqueter, feuilleter, jeter, projeter, trompeter etc.
3. Verbele care au un inchis n penultima silab a infinitivului (cder,
esprer) schimb acest n deschis naintea unei silabe mute: je cde, tu espres.
Aceste verbe vor menine pe nchis la viitor i condiional, dat fiind c silaba
-er- nu este final: je cderai, il esprerait.
Verbele terminate n -er (crer, agrer) menin pe nchis n tot cursul
conjugrii: je cre, tu agres.
4. Verbele care se termin n -oyer sau -uyer (nettoyer, appuyer) schimb
pe y n i naintea unui e mut: je nettoie, ils appuient). ns la verbele n -ayer
(payer, balayer) schimbarea lui y n i este facultativ: je paye sau je paie.
Aceste dou forme se deosebesc ns i prin pronunare: je paye [pej], je paie [pe].
Verbele n-eyer (grasseyer) pstreaz ntotdeauna pe y n cursul conjugrii.
5. La imperativ, verbele din grupa I primesc un -s nainte de pronumele
en sau y: parles-enl vas-y !
|

83. Verbele de grupa a Il-a

F IN IR
Indicatif
Prsent: je finis, tu finis, il (elle) finit, nous finissons, vous finissez, ils
(elles) finissent. Imparfait: je finissais, tu finissais, il (elle) finissait, nous l'inisK
sions, vous finissiez, ils (elles) finissaient. Pass simple: je finis, tu finis, il (elle):
57

DOM ENIUL VERBULUI

finit, nous finmes, vous fintes, ils (elles) finirent. Futur simple: je finirai, tu
finiras, il (elle) finira, nous finirons, vous finirez, ils (elles) finiront. Pass com
pos: j ai fini, tu as fini, il (elle) a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils (elles)
ont, fini. Plus-que-parfait : j avais fini, tu avais fini, il (elle) avait fini, nous avions
fini, vous aviez fini, ils (elles) avaient fini. Pass antrieur: j eus fini, tu eus fini,
il (elle) eut fini, nous emes fini, vous etes fini, ils (elles) eurent fini. Futur
antrieur: j aurai fini, tu auras fini, il (elle) aura fini, nous aurons fini, vous
aurez fini, ils (elles) auront fini.
Impratif
Prsent: finis! finissonsI finissez 1 Pass: aie finil ayons fini; ayez fini!
Ccnditionnel
Prsent: je finirais, tu finirais, il (elle) finirait, nous finirions, vous finiriez,
ils (elles) finiraient. Pass: j aurais fini, tu aurais fini, il (elle) aurait fini, nous
aurions fini, vous auriez fini, ils (elles) auraient fini.
Subjonctif
Pisent: que je finisse, que tu finisses, quil (elle) finisse, que nous finissions,
que vous finissiez, quils (elles) finissent. Pass: que j aie fini, que tu aies fini,
quil ((>]le) ait fini, que nous ayons fini, que vous ayez fini, quils (elles) aient
fini. Imparfait: que je finisse, que tu finisses, quil (elle) fint, que nous finissions,
que vous finissiez, quils (elles) finissent. Plus-que-parfait: que j eusse fini, que
tu eusses fini, quil (elle) et fini, que nous eussions fini, que vous eussiez fini,
quils (elles) eussent fini.
Infiniii
Prsent: finir. Pass: avoir fini.
Participe
Prsent: finissant. Pass: fini; ayant fini.
81. Observaii asupra verbelor din grupa a IE-a
Verbele din grupa a Il-a snt regulate cu excepia lui har (a ur) i fleurir
(a nflori) care prezint unele particulariti.
1. Verbul har nu folosete trema la
singular (je hais, tu hais, il hait) i la
(hais!). Din cauza tremei, la perfectul
formele verbului har se scriu fr accent
quil hat.

indicativul prezent, persoanele de la


imperativ, persoana a II-a singular
simplu i la subjonctivul imperfect,
circumflex: nous hames, vous hates,

2. Fleurir, folosit cu sensul propriu de a nflori, este verb regulat de grupa


a II-a. Cnd e folosit cu sensul figurat de a prospera el are la imperfectul indi
cativului i la participiul prezent formele: je florissais, florissant.
85. Verbele de grapa a IlI-a
Prezentm n acest paragraf principalele forme ale verbelor uzuale din
grupa a IlI-a, care, n majoritate, snt neregulate, adic i schimb radicalul n
cursul conjugrii i, uneori, nlocuiesc terminaiile grupei respective cu altele.
Includem aici i verbele aller, envoyer care, formal fac parte din grupa I.
58

CONJUGAREA VERBELO R

Not
S-au folosit Urmtoarele abrevieri: Ind. (indicatif), Prs, (prsent), Imparf. (imparfait),
Pass s. (pass simple), Futur (futur simple), Pass comp. (pass compos), Subj. (subjonctif),
Part, (participe).
A fost omis le conditionnel al crui radical este ntotdeauna identic cu al viitorului i
l'impratif care deriv direct din indicativ prezent. Le pass compos va indica, la fiecare
verb, auxiliarul folosit pentru formarea timpurilor compuse.

ACQURIR
Ind. prs.: j acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acqurons, vous acqu
rez, ils acquirent. Imparf.: j acqurais. Pass s.: j acquis. Futur: j acquerrai.
Pass comp. : j ai acquis. Subj. prs. : que j acquire, que tu acquires, quil ac
quire, que nous acqurions, que vous acquriez, quils acquirent. Imparf.:
quil acqut. Part, prs.: acqurant. Pass: acquis.
ALLER
Ind. prs.: je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Imparf.:
j allais. Pass s.: j allai, tu allas. Futur: jirai. Pass comp.: je suis all. Subj.
prs.: que j aille, que tu ailles, quil aille, que nous allions, que vous alliez,
quils aillent. Imparf.: quil allt. Part, prs.: allant. Pass: all.
ASSAILLIR
Ind. prs.: jassaille, nous assaillons. Imparf.: j assaillais. Pass s.: j as
saillis. Futur: j assaillirai. Pass comp.: j ai assailli. Subj. prs.: que j assaille.
Imparf.: quil assaillt. Part, prs.: assaillant. Pass: assailli.
Se conjug la fel: dfaillir, tressaillir.
ASSEOIR
Verbul are dou radicale diferite, al doilea fiind mai puin folosit.
1. Ind. prs.: j assieds, tu assieds, il assied, nous asseyons, vous asseyez,
ils asseyent. Imparf.: j asseyais. Pass s.: j assis. Futur: j assirai. Pass comp.:
j ai assis. Subj. prs.: que j asseye. Imparf. : quil asst. Part, prs.: asseyant.
Pass: assis.
2. Ind. prs.: J assois, tu assois, il assoit, nous assoyons, vous assoyez, ils
assoient. Imparf.: j assoyais. Pass s.: j assis. Futur: j assoirai. Pass comp.:
j ai assis. Subj. prs.: quejassoie, que nous assoyions, que vous assoyiez, quils
assoient. Imparf.: quil asst. Part, prs.: assoyant. Pass: assis.
BATTRE
Ind. prs.: je bats, tu bats, il bat, nous battons, vous battez, ils battent.
Imparf.: je battais. Pass s.: je battis. Futur: je battrai. Pass comp.: j ai
battu. Subj. prs.: que je batte, que nous battions. Imparf.: quil battt. Part.
prs.: battant. Pass: battu.
Se conjug la fel: rabattre, rebattre.
BOIRE
Ind. prs.: je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent.
Imparf.: je buvais. Pass s.: je bus. Futur: je boirai. Pass comp.: j ai bu.
Subj. prs.: que je boive. Imparf.: quil bt. Part, prs.: buvant. Pass: bu.
59

DOM ENIUL VERBULUI

BOUILLIR
ia. prs.: je bous, Lu bous, il bout, nous bouillons, vous bouillez, ils bouil
lent. Iniparf.: je bouillais. Pass s.: je bouillis. Futur: je bouillirai. Pass comp.:
jai bouilli. Subj. prs.: que je bouille. Imparf. quil bouillit. Part, prs.: bouil
lant. Pass: bouilli.
BRAIRE
(Verb defectiv)
Ind. prs.: il brait, ils braient. Imparf.: il brayait, ils brayaient. Futur:
il braira, ils brairont.
Acest verb se folosete numai la persoana a Ol-a (singular i plural) i la
timpurile indicate.
BRUIRE
(Verb defectiv)
Ind. prs.: il bruit, ils bruissent. Imparf.: il bruissait, ils bruissaient. Part.
prs. : bruissant.
Acest verb se folosete numai la timpurile i persoanele indicate.
CONCLURE
Ind. prs.: je conclus, tu conclus, il conclut, nous concluons, vous concluez,
ils concluent. Imparf.: je concluais. Pass s.: je conclus. Futur: je conclurai.
Pass comp.: j ai conclu. Subj. prs.: que je conclue. Imparf.: quil conclt.
Part, prs.: concluant. Pass: conclu.
La fel se conjug exclure i inclure; dar inclure face la participiul trecut
indus.
CONDUIRE
Ind. prs.: je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous condui
sez, ils conduisent. Imparf.: je conduisais. Pass s.: je conduisis. Futur: je
conduirai. Pass comp.: j ai conduit. Subj. prs.: que je conduise. Imparf.:
quil conduisit. Part, prs.: conduisant. Pass: conduit.
La Tel se conjug: cuire, construire, dduire, dtruire, instruire, introduire,
produire, rduire, reproduire.
CONNAITRE
Ind. prs.: je connais, tu connais, il connat, nous connaissons, vous con
naissez. ils connaissent. Imparf.: je connaissais. Pass s.: je connus. Futur:
je connatrai. Pass comp.: j ai connu. Subj. prs.: que je connaisse. Imparf.:
qu'il connt. Part, prs.: connaissant. Pass: connu.
La fel se conjug paratre, apparatre, disparatre, reconnatre.
COUDRE
Ind. prs.: je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent.
Imparf.: je cousais. Pass s.: je cousis. Futur: je coudrai. Pass comp.: j ai
cousu. Subj. prs.: que je couse. Imparf.: quil coust. Part, prs.: cousant.
Pass: cousu.
COURIR
Ind. prs.: je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent.
Imparf.: je courais. Pass s.: je courus. Futur: je courrai. Pass comp.: j ai
60

CONJUGAREA VERBELOR

couru. Subj. prs.: que je coure. Imparf.: quil court, lart, prs.: courant.
Pass : couru.
La fel se conjug: accourir, concourir, parcourir, recourir, secourir.
CRAINDRE
Ind. prs.: je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils
craignent. Imparf.: je craignais. Pass s.: je craignis. Futur: je craindrai. Pass
comp.: j ai craint. Subj. prs.: que je craigne. Imparf.: quil craignt. Part, prs.:
craignant. Pass: craint.
Se conjug la fel: atteindre, ceindre, contraindre, dpeindre, enfreindre, tein
dre, feindre, geindre, joindre, peindre, plaindre, rejoindre, restreindre, teindre.
CROIRE
Ind. prs.: je crois, nous croyons, vous croyez, ils croient. Imparf.: je
croyais, nous croyions. Pass s.: je crus. Futur: je croirai. Pass comp.: j ai cru.
Subj. prs.: que je croie, que nous croyions. Imparf.: quil crt. Part, prs.:
croyant. Pass: cru.
CROTRE
Ind. prs.: je cros, tu cros, il crot, nous croissons, vous croissez, ils crois
sent. Imparf.: je croissais. Pass s.: je crs. Futjur: je crotrai. Pass comp.:
j ai cr. Subj. prs.: que je croisse. Imparf.: quil crt. Part, prs.: croissant.
Pass: cr.
La fel se conjug: dcrotre.
CUEILLIR
Ind. prs.: je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons, vous cueillez,
ils cueillent. Imparf.: je cueillais. Pass s.: je cueillis. Futur: je cueillerai. Pass
comp.: j ai cueilli. Subj. prs.: que je cueille. Imparf.: quil cueillt. Part, prs.:
cueillant. Pass: cueilli.
Se conjug la fel: accueillir, recueillir.
DCHOIR
(Verb defectiv)
Ind. prs.: je dchois, tu dchois, il dchoit, nous dchoyons, vous dchoyez,
ils dchoient. Imparf.: . Pass s.: je dchus. Futur: je dchoirai. Pass comp.:
j ai dchu (aciune), je suis dchu (stare). Subj. prs.: que je dchoie, que nous
dchoyions, quils dchoient. Imparf.: . Part, prs.: . Pass: dchu.
Se conjug la fel: choir, care la viitor are dou forme (il choira sau il
cherra) iar la participiu prezent face chant. Verbul choir se folosete numai
ia persoana a III-a singular i plural.
DEVOIR
Ind, prs.: je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent.
Imparf.: je devais. Pass s.: je dus. Futur: je devrai. Pass comp.: j ai d.
Subj. prs.: que je doive. Imparf.: quil dt. Part, prs.: devant. Pass: d
(due, dus, dues).
61

DOMENIUL VERBULUI

DIRE
Ind. prs.: je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Imparf.:
je disais. Pass s.: je dis. Futur: je dirai. Pass comp.: j ai dit. Subj. prs.:
quo je dise. Imparf.: quil dt. Part, prs.: disant. Pass: dit.
Se conjug la fel: redire. (Compusele contredire, prdire, mdire se conjug
dup suffire).
DORMIR
Ind. prs.: je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dor
ment. Imparf.: je dormais. Pass s.: je dormis. Futur: je dormirai. Pass comp.:
jai dormi. Subj. prs.: que je dorme. Imparf.: quil dormt. Part, prs.: dor
mant. Pass: dormi.
Se conjug la fel: endormir.
CLORE
(Verb defectiv)
Ind. prs.: il clt, ils closent. Futur: il clora, ils cloreront. Pass comp.:
il est clos. Subj. prs.: quil close, quils closent. Part, pass: clos.
Acest verb se conjug numai la timpurile indicate i la persoana a IlI-a
singular i plural.
CRIRE
Ind. prs.: jcris, tu cria, il crit, nous crivons, vous crivez, ils crivent.
Imparf.: jcrivais. Pass s.: j crivis. Futur: j crirai. Pass comp.: j ai crit.
Subj. prs.: que j crive. Imparf.: quil crivt. Part, prs.: crivant. Pass:
crit.
Se conjug la fel: circonscrire, dcrire, inscrire, prescrire, proscrire, souscrire,
transcrire.
ENVOYER
lad. prs.: jenvoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez,
ils envoient. Imparf.: j envoyais, nous envoyions. Pass s.: j envoyai. Futur:
j enverrai. Pass comp.: j ai envoy. Subj. prs.: que j envoie. Imparf.: quil
envoyU. Part, prs.: envoyant. Pass: envoy.
Se conjug la fel: renvoyer.
FAILLIR
(Verb defectiv)
Ind. pass s.: je faillis. Futur: je faillirai. Pass comp.: j ai failli. Part, pass:
failli.
Acest verb e folosit numai la infinitiv, perfect simplu, viitor, condiional
i la timpurile compuse ale indicativului.
FAIRE
Ind. prs.: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Imparf.:
je faisais. Pass s.: je fis. Futur: je ferai. Pass comp.: j ai fait. Subj. prs.:
que je fasse. Imparf.: quil ft. Part, prs.: faisant. Pass: fait.
Se conjug la fel: contrefaire, dfaire, parfaire, satisfaire.
62

CONJUGAREA VERBELOR

FALLOIR
(Verb impersonal)
Ind. prs.: il faut. Imparf.: il fallait. Pass s.: il fallut. Futur: il faudra.
Pass comp.: il a fallu. Subj. prs. : quil idie. Imparf. : quil fallt. Part. prs. : .
Pass : fallu.
F R IR E
(Verb defectiv)
Ind. prs.: je fris, tu fris, il frit (la celelalte persoane nu e folosit). Futur:
je frirai. Pass comp.: j ai frit. Part, pass: frit.
Acest verb mai poate fi folosit la mai mult ca perfectul indicativ: j'avais frit.
FUIRE
Ind. prs.: je fuis, tu fuis, il fuit, nous fuyons, vous fuyez, ils fuient. Imparf.:
je fuyais, nous fuyions. Pass s.: je fuis (puin folosit). Futur: je fuirai. Pass
comp.: j ai fui. Subj. prs.: que je fuie, que nous fuyions. Imparf.: quil fut.
Part, prs.: fuyant. Pass: fui.
Se conjug la fel: s'enfuir.
GSIR
(Verb defectiv)
Ind. prs.: je gis, tu gis, il gt, nous gisons, vous gisez, ils gisent. Imparf.:
je gisais. Subj. prs.: que je gise. Part, prs.: gisant.
LIR E
Ind. prs.: je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Imparf.;
je lisais. Pass s.: je lus. Futur: je lirai. Pass comp.: j ai lu. Subj. prs.: que je
lise. Imparf.: quil lt. Part, prs.: lisant. Pass: lu.
Se conjug la fel: lire, relire.
LUIRE
Ind. prs.: je luis, tu luis, il luit, nous luisons, vous luisez, ils luisent. Imparf.:
je luisais. Pass s.: je luisis. Futur: je luirai. Pass comp.: j ai lui. Subj. prs.:
que je luise. Imparf.: quil luisit. Part, prs.: luisant. Pass: lui.
Se conjug la fel: nuire, reluire.
MAUDIRE
Ind. prs.: je maudis, tu maudis, il maudit, nous maudissons, vous maudis
sez, ils maudissent. Imparf.: je maudissais. Pass s.: je maudis. Futur: je maudi
rai. Pass comp.: j ai maudit. Subj. prs.: que je maudisse. Imparf.: quil
maudt. Part, prs.: maudissant. Pass: maudit.
MENTIR
Ind. prs.: je mens, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, ils men_tent. Imparf.: je mentais. Pass s.: je mentis. Futur: je mentirai. Pass comp.:
jai menti. Subj. prs. : que je mente. Imparf. : quil mentt. Part. prs. : mentant.
Pass: menti.
La fel se conjug: dmentir, se dpartir, repartir (a replica), se repentir, res-
sentir, sentir.
63

DOM ENIUL VERBULUI

METTRE
Ind. prs.: je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent.
Imparf.: je mettais. Pass s.: je mis. Futur: je mettrai. Pass comp.: j ai mis.
Subj. prs.: que je mette. Imparf.: quil mt. Part, prs.: mettant. Pass: mis.
Se conjug la fel: admettre, commettre, dmettre, mettre, s'entremettre, omettre,
permettre, promettre, remettre, soumettre, transmettre.
MOUDRE
Ind. prs.: je mouds, tu mouds, il moud, nous moulons, vous moulez, ils
moulent. Imparf.: je moulais. Pass s.: je moulus. Futur: je moudrai. Pass
comp.: j ai moulu. Subj. prs.: que je moule. Imparf.: quil moult. Part, prs.:
moulant. Pass: moulu.
M OURIR
Ind. prs.: je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourez, ils
meurent. Imparf.: je mourais. Pass s.: je mourus. Futur: je mourrai. Pass
comp.: je suis mort. Subj. prs.: que je meure, que nous mourions, quils meu
rent. Imparf.: quil mourt. Part, prs.: mourant. Pass: mort.
MOUVOIR
Ind. prs.: je meus, tu meus, il meut, nous mouvons, vous mouvez, ils meu
vent. Imparf.: je mouvais. Pass s.: je mus. Futur: je mouvrai. Pass comp.
jai m. Subj. prs.: que je meuve, que nous mouvions, quils meuvent. Imparf.
quil mt. Part, prs.: mouvant. Pass: m.
Se conjug la fol : mouvoir i promouvoir, dar nu primesc accent circumflex
participiul trecut: mu, promu.
NATRE
Ind. prs. : je nais, tu nais, il nat, nous naissons, vous naissez, ils naissent.
Imparf.: je naissais. Pass s.: je naquis. Futur: je natrai. Pass comp.: je suis
n. Subj. jwr. : que je naisse. Imparf.: quil naqut. Part.prs. : naissant. Pass: n.
OUR
(Verb defectiv)
Acest verb se folosete numai lu infinitiv i, rar, la perfectul compus : j'a i ou.
OUVRIR
Ind. prs.: j ouvre, lu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils
ouvrent. Imparf.: j ouvrais. Passs.: j ouvris. Futur: jouvrirai. Pass comp.:
jai ouvert. Subj. prs.: que j ouvre, que nous ouvrions. Imparf.: quil ouvrit.
Part, prs.: ouvrant. Pass: ouvert,.
Su conjug la fel: couvrir, dcouvrir, entrouvrir, recouvrir, souffrir.
PATRE
(Verb defectiv)
Ind. prs.: je pais, tu pais, il pat, nous paissons, vous paissez, ils paissent.
Imparf.: je paissais. Futur: je patrai. Subj. prs.: que je paisse. Part, prs.:
paissant.
Acest verb nu se folosete la perfectul simplu, la imperfectul subjonctiv
i la timpurile compuse.
64

CONJUGAREA VERBELOR

PARTIR
Ind. prs. : je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent.
Imparf.: je partais. Pass s.: je partis. Futur: je partirai. Pass comp.: je
suis parti. Subj. prs.: que je parte. Imparf.: quil partt. Part, prs.: partant.
Pass: parti.
PLAIRE
Ind. prs.: je plais, tu plais, il plat, nous plaisons, vous plaisez, ils plai
sent. Imparf.: je plaisais. Pass s.: je plus. Futur: je plairai. Pass comp.:
j ai plu. Subj- prs.: que je plaise. Imparf.: quil plt. Part, prs.: plaisant.
Pass : plu.
Se conjug la fel: complaire, dplaire.
PLEUVOIR
(Verb impersonal)
Ind. prs.: il pleut. Imparf.: il pleuvait. Pass s.: il plut. Futur: il pleuvra.
Pass comp.: il a plu. Subj. prs.: quil pleuve. Imparf.: quil plt. Part, prs.:
pleuvant. Pass: plu.
POINDRE
(Verb defectiv)
Acest verb nu se folosete deolt la infinitiv i la persoana a III-a indica
tiv prezent i viitor. n general, subiectul este le jour. Ind. prs.: le jour point.
Futur: le jour poindra.
POURVOIR
Ind. prs.: je pourvois, tu pourvois, il pourvoit, nous pourvoyons, vous
pourvoyez, ils pourvoient. Imparf.: je pourvoyais. Pass s.: je pourvus. Futur:
je pourvoirai. Pass comp.: j ai pourvu. Subj. prs.: quo je pourvoie, que nous
pourvoyions, quils pourvoient. Imparf.: nu e folosit. Part, prs.: pourvoyant.
Pass: pourvu.
POUVOIR
Ind. prs.: je peux (je puis), tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez,
ils peuvent. Imparf.: je pouvais. Pass s.: je pus. Futur: je pourrai. Pass
comp.: j ai pu. Subj. prs.: que je puisse, que nous puissions, quil puissent.
Imparf.: quil pt. Part, prs.: pouvant. Pass: pu.
Acest verb nu e folosit la imperativ.
PRENDRE
Ind. prs.: je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils
prennent. Imparf.: je prenais. Pass s.: je pris. Futur: je prendrai. Pass comp.:
j ai pris. Subj. prs.: que je prenne, que nous prenions, quils prennent, Imparf.:
quil prt. Part, prs.: prenant. Pass: pris.
Se conjug la fel: apprendre, comprendre, se dprendre, dsapprendre, entre
prendre, s'prendre, se mprendre, reprendre, surprendre.
RECEVOIR
Ind. prs.: je reois, tu reois, il reoit, nous recevons, vous recevez, ils
reoivent. Imparf.: je recevais. Pass s.: je reus. Futur: je recevrai. Pass

6S

DOM ENIUL VERBULUI

comp.: j ai reu. Subj. prs.: que je reoive, que nous recevions, quils reoivent.
Imparf.: quil ret. Part, prs.: recevant. Pass: reu.
Se conjug la fel: apercevoir, concevoir, percevoir.
REPATRE
Ind. prs.: je repais, tu repais, il repat, nous repaissons, vous repaissez,
ils repaissent. Imparf.: je repaissais. Pass s.: je repus. Futur: je repatrai.
Pass comp.: j ai repu. Subj. prs.: que je repaisse. Imparf.: quil rept. Part.
prs.: repaissant. Pass: repu.
RSOUDRE
Ind. prs.: je rsous, tu rsous, il rsout, nous rsolvons, vous rsolvez,
ils rsolvent. Imparf.: je rsolvais. Pass s.: je rsolus. Futur: je rsoudrai.
Pass comp.: j ai rsolu. Subj. prs. : que je rsolve. Imparf.: quil rsolt. Part.
prs.: rsolvant. Pass: rsolu.
Se conjug la fel: absoudre, dar are participiul trecut, absous i nu se folo
sete la perfectul simplu i la imperfectul subjonctivului.
R IR E
Ind. prs.: je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, ils rient. Imparf.: je
riais. Pass s.: je ris. Futur: je rirai. Pass comp.: j ai ri. Subj. prs.: que je
rie, que nous riions. Imparf.: quil rt. Part, prs.: riant. Pass: ri.
Se conjug la fel: sourire.
ROMPRE
Ind. prs.: je romps, tu romps, il rompt, nous rompons, vous rompez, ils
rompent. Imparf.: je rompais. Pass s.: je rompis. Futur: je romprai. Pass
comp.: j ai rompu. Subj. prs.: que je rompe. Imparf.: quil rompt. Part, prs.:
rompant. Pass: rompu.
Se conjug la fel: corrompre, interrompre.
SAVOIR
Ind. prs. : je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Imparf. :
je savais. Pass s.: je sus. Futur: je saurai. Pass comp.: j ai su. Subj. prs.:
que je sache, que nous sachions. Imparf.: quil st. Part, prs.: sachant.
Pass: su.
SEOIR
(Verb defectiv)
Acest verb are numai urmtoarele form:
lud. prs. : il sied, ils sient. Imparf.: il sayait, ils sayaient. Futur: il sira,
ils siront. Coud, prs.: il sirait, ils siraient. Part, prs.: seyant.
Acest verb se folosete numai la modurile, timpurile i persoanele indicate.
SERVIR
Ind. prs.: je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, ils servent.
Imparf.: je servais. Pass s.: je servis. Futur: je servirai. Pass comp.: j ai
servi. Subj. prs.: que je serve. Imparf.: quil servt. Part, prs.: servant. Pass:
servi.
Se conjug la fel: asservir, desservir.
<6

CONJUGAREA VERBELOR

SOURDRE
(Verb defectiv)
Acest verb e folosit numai la infinitiv i, rar, la urmtoarele dou persoane
de la ind. prs.: il sourd, ils sourdenl.
SUIVRE
Ind. prs.: je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent.
Imparf.: je suivais. Pass s.: je suivis. Futur: je suivrai. Pass comp.: j'ai suivi.
Subj. prs.: que je suive, que nous suivions. Imparf.: quil suivt. Part, prs.:
suivant. Pass: suivi.
Se conjug la fel: s'ensuivre (numai la persoanele a III-a, singular i plural),
poursuivre.
SUFFIRE
Ind. prs.: je suffis, tu suffis, il suffit, nous suffisons, vous suffisez, ils suf
fisent. Imparf.: je suffisais. Pass s.: je suffis. Futur: je suffirai. Pass comp.:
j ai suffi. Subj. prs.: que je suffise. Imparf.: quil sufft. Part, prs.: suffisant.
Pass: suffi.
SURSEOIR
Ind. prs.: je sursois, tu sursois, il sursoit, nous sursoyons, vous sursoyez,
ils sursoient. Imparf.: je sursoyais. Pass s.: je sursis. Futur: je surseoirai. Pass
comp.: j ai sursis. Subj. prs.: que je sursoie, que nous sursoyions. Imparf.:
quil sursit. Part, prs.: sursoyant. Pass: sursis.
TAIRE
Ind. prs. : je tais, tu tais, il tait, nous taisons, vous taisez, ils taisent. Imparf. :
je taisais. Pass s.: je tus. Futur: je tairai. Pass comp.: jai tu. Subj. prs.:
que je taise. Im parf.: quil tt. Part. prs.: taisant. Pass: tu.
TENDRE
Ind. prs.: je tends, tu tends, il tend, nous tendons, vous tendez, ils tendent.
Imparf.: je tendais. Pass s.: je tendis. Futur: je tendrai. Pass comp.: jai
tendu. Subj. prs.: que je tende. Im parf.: quil tendt. Part, prs.: tendant.
Pass: tendu.
Se conjug la fel : attendre, condescendre, confondre, dfendre, dmordre, des
cendre, dtendre, dtordre, distendre, entendre, pandre, tendre, fendre, fondre,
mordre, pendre, perdre, pondre, pourfendre, prtendre, rendre, rpandre, rpondre,
revendre, tondre, tordre, vendre.
TENIR
Ind. prs.: je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent.
Imparf.: je tenais. Pass s.: je tins, nous tnmes, vous tntes, ils tinrent. Futur:
je tiendrai. Pass comp.: j ai tenu. Subj. prs.: que je tienne, que nous tenions.
Imparf.: quil tnt. Part, prs.: tenant. Pass: tenu.
Se conjug la fel: s'abstenir, appartenir, contenir, dtenir, entretenir, main
tenir, obtenir, retenir, soutenir.
TRAIRE
Ind. prs.: je trais, tu trais, il trait, nous trayons, vous trayez, ils traient.
Im parf.: je trayais, nous trayions. Pass s .: Pass comp.: j ai trait. Subj.
67

DOM ENIUL VERBULUI

prs.: que je traie, que nous trayions. Imparf.: . Part, prs.: trayant. Pass:
trait.
Se conjug la fel: abstraire, distraire, extraire, soustraire.
VAINCRE
Ind. prs.: je vaincs, tu vaincs, il vainc, nous vainquons, vous vainquez,
ils vainquent. Imparf.: je vainquais, nous vainquions. Pass s.: je vainquis,
nous vainqumes. Futur: je vaincrai. Pass comp.: j ai vaincu. Subj. prs.:
que je vainque, que nous vainquions. Imparf.: quil vainqut. Part, prs.:
vainquant. Pass: vaincu.
Se conjug la fel: convaincre.
VALOIR
Ind. prs.: je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent.
Imparf.: je valais. Pass s.: je valus. Futur: je vaudrai. Pass comp.: j ai
valu. Subj. prs.: que je vaille, que tu vailles, quil vaille, que nous valions,
que vous valiez, quils vaillent. Imperf.: quil valt. Part, prs.: valant.
Pass: valu.
Se conjug la fel: quivaloir, revaloir.
VENIR
Ind. prs. : je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils vien
nent. Imparf.: je venais. Pass s.: je vins, tu vins, il vint, nous vnmes, vous
vntes, ils vinrent. Futur: je viendrai. Pass comp.: je suis venu. Subj. prs.:
que je vienne, que nous venions. Imparf.: quil vnt. Part, prs.: venant*
Pass: venu.
Se conjug la fel: advenir, devenir, intervenir, prvenir (eu avoir), pro
venir, revenir, se souvenir, subvenir (eu avoir), survenir.
VTIR
Ind. prs.: je vts, tu vts, il vt, nous vtons, vous vtez, ils vtent.
Imparf.: je vtais. Pass s.: je vtis. Futur: je vtirai. Pass comp.: j ai
vtu. Subj. prs.: que je vte. Imparf.: quil vtit. Part, prs.: vtant. Pass:
vtu.
Se conjug la fel: dvtir, revtir.
VOIR
Ind. prs.: je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient.
Imparf.: je voyais, nous voyions. Pass s.: je vis. Futur: je verrai. Pass
comp.: j ai vu. Subj. prs.: que je voie, que nous voyions, quils voient.
Imparf.: quil vt. Part, prs.: voyant. Pass: vu.
Se conjug la fel: entrevoir, revoir.
VIVRE
Ind. prs.: je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent.
Imparf.: je vivais. Pass s.: je vcus. Futur: je vivrai. Pass comp.: j ai
vcu. Subj. prs.: que je vive. Imparf.: quil vct. Part, prs.; vivant.
Pass : vcu.
Se conjug la fel: reviv^t, survivre.
68

CONJUGAREA VERBELOR

VOULOIR
Ind. prs. : je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent.
Imparf.: je voulais. Pass s.: jo voulus. Futur: jo voudrai. Pass comp.: j ai
voulu. Subj. prs.: que je veuille, que tu veuilles, q u il veuille, que nous
voulions, que vous vouliez, quils veuillent. Imparf.: quil voult. Part, prs.:
voulant. Pass: voulu.
Diateza pasiv
86. Limba francez, neavind forme specifice pentru diateza pasiv,
folosete verbul tre urmat de participiul trecut:
TRE FLICIT
Indicatif
Prsent: je suis flicit. Imparfait: j tais flicit. Pass simple: je Tus
licit. Futur simple: je serai flicit. Pass compos: j ai t flicit. Plusque-parfait: javais t flicit. Pass antrieur: j eus t flicit. Futur ant
rieur: j aurai t flicit.
Impratif
Prsent: sois flicit! Pass: aie t flicit!
Conditionnel
Prsent: je serais flicit. Pass: J aurais t flicit.
Subjonctif
Prsent: que je sois flicit. Imparfait: que je fusse flicit. Pass: que
j aie t flicit. Plus-que-parfait: que j eusse t flicit.
Infinitif
Prsent: tre flicit. Pass: avoir t flicit.
Participe
Prsent: tant flicit. Pass: ayant t flicit.
Not
Participiul trecut al verbelor pasivo se acord n gen i numr cu subiectul gramatical:
Elles ont t flicites par leurs amies.

87. In principiu, numai verbele tranzitive directe pot fi la diateza pasiv:


Le professeur interroge les candidats.
Les candidats sont interrogs par le professeur.
Observaii
1. Verbele tranzitive directe avoir i pouvoir nu pot fi folosite la diateza pasiv.
2. In schimb, unele tranzitive indirecte ca: obir , dsobir , pardonnera pot fi ntre
buinate la diateza pasiv:

I l sera pardonn sil dit la vrit.


Tu seras obi.
69

DOM ENIUL VERBULUI

3. Verbele sembler, paratre, rester, demeurer urmate de participiul trecut pot fi consi
derate ca verbe auxiliare ale diatezei pasive :

I l semble aim de tous.


4. Exist i o form impersonal a diatezei pasive, folosit mai ales n stilul admi
nistrativ :

I l fat procd au vote. (S-a procedat la vot)

88. Verbele pasive au n acelai timp un subiect gramatical asupra cruia


se rsfrnge aciunea i un subiect propriu-zis numit complement de agent. u
exemplul de mai sus :
Les candidats sont interrogs par le professeur.
complementul de agent este par le professeur, iar subiectul gramatical les
candidats.
In general, complementul de agent este introdus de prepoziia par:
Il a t appel par son directeur.
Agentul mai poate fi introdus de prepoziia de, mai ales n urmtoarele cazuri:
1. Dup verbe pasive care exprim starea:
En hiver, la terre est couverte de neige.
La rue est borde darbres.
2. Deseori dup verbe care exprim un sentiment (aimer, adorer, regretter,
estimer, respecter etc.):
Il tait respect de tous.
3. Cnd agentul este un substantiv abstract exprimat dup verbe ca
saisir, prendre, gagner, envahir, accabler, frapper:
I l fut saisi de peur.
Ils taient accabls de honte.
4. Deseori dup verbele accompagner, suivre, prcder, mai ales dac com
plementul de agent nu e nsoit de determinri:
Elle tait accompagne de son mari.
dar:
Elle tait accompagne par un jeune homme fort intressant.
Nota
n expresia mang aux mites (aux vers, aux rats) ntlnim un caz particular de comple
ment de agent introdus de prepoziia :

M a robe a t mange aux mites. (... mncat de molii)

89. In general, att n limba literar ct


construciile pasive cu verbul tre, preferndu-se
reflexiv cu sens pasiv. Astfel, n locul enunului
Cet air est chant partout.
pot fi folosite propoziiile sinonime:
On chante cet air partout.
Cet air se chante partout.
Construcia activ cu pronumele on este
pasiv nu este nsoit de agent.
70

i n cea familiar se evit


fie un verb activ, fie unul
cu verb pasiv:

deseori posibil cnd verbul

CONJUGAREA VERBELOR

Diateza reflexiv
90. Din punct de vedere structural, diateza reflexiv se caracterizeaz
prin prezena pronumelui reflexiv me, te, se, nous, vous, se (cu valoare de
complemente directe sau indirecte) i a auxiliarului tre la timpurile compuse:
SAMUSER
Indicatif
Prsent: je mamuse, tu tamuses, il samuse, nous nous amusons, vous
vous amusez, ils samusent. Imparfait: je mamusais. Pass simple: je mamusai.
Futur: je mamuserai. Pass compos: je me suis amus, tu tes amus, il
sest amus (elle sest amuse), nous nous sommes amuss, vous vous tes
amuss, ils se sont amuss (elles se sont amuses). Plus-que-parfait: je mtais
amus. Pass antrieur: je me fus amus. Futur antrieur: je me serai amus.
Impratif
Prsent: amuse-toiI amusons-nousI amusez-vousI Pass: .
Conditionnel
Prsent: je mamuserais. Pass: je me serais amus.
Subjonctif
Prsent: que je mamuse. Pass: que je me sois amus. Imparfait: quil
Plus-que-parfait: quil se ft amus.
b amusai.
Infinitif
Prsent: samuser.

Pass: stre amus.

Participe
Prsent: samusant. Pass: amus, stant amus.
Observaii
1. Verbele reflexive nu se folosesc la imperativ

trecut.

2. P a r tic ip iu l trecut al verbelor reflexive se acord n general, cu s ub ie ctul n gen i


n u m r . (A se vedea 130).
3. Itl p rin c ip iu , pronum ele reflexiv trebuie s nsoeasc verbul la oale formele. Totui,
cn d v e rb ul reflexiv esle

la in fin itiv i d ep in d e de u n u l din verbele envoyer, [aire, laisser,

mener, p ro n u m e le reflexiv p o a le fi om is, m a i ales n lim b a fa m ilia r :


Faites-le (su) taire.
Faites-le (a')asseoir.
On menait les coliers (se) baigner.
4. L a tim p u rile com puse ale verbelor sen aller, sen venir, sen retourner, ad verb ul en

trebuie e x p rim a t in a in ie de a u x ilia r:

I l sen est all. Elle sen est venue.

91. n limba francez exist dou categorii de verbe reflexive i anume:


1.
Verbele care se folosesc numai la diateza reflexiv (verbes essentielleme
pronominaux) ca: s'abstenir, s'arroger, s'crier, s'crouler, s'enfuir, s'envoler,
71

DOMENIUL VERBULUI

s'emparer, s'vanouir, se repentir, se souvenir t'Ir. Mulle dintre acesle verbe


nu au sens reflexiv, iar funcia promimelor me, te, se ... este inanalizabil :

S'enfuir (a fugi); s'vanouir (a leina).


2. Verbele accidenlal reflexive (verbes accidentellement, pronominaux) care

se pot folosi i ia diateza activ:


Il se lave. Il lave sa chemise.
Trecerea unui verb la diateza reflexiv e nsoit deseori de o modificare

a nelesului verbului de baz:


Apercevoir une lumire. (A zri...)
S'apercevoir d'une erreur. (A-i da seama...)
Douter de quelque chose. (A se ndoi...)
Se douter de quelque chose. (A bnui...)
Taire un secret. (A tinui...)
Se taire. (A tcea)
92. Verbele reflexive pot avea urmtoarele sensuri:
1. Un neles reflexiv propriu-zis, cnd aciunea se rsfrnge tot asupra
subiectului:
Elle se regarde dans la glace.
n acest caz, pronumele reflexiv are funcia de complement direct sau
indirect :
H se lave. (lui-mme)
Il se nuit, ( lui-mme)
Dac pronumele reflexiv este complement indirect, verbul poate avea un
alt complement direct:
I l sest lav les mains.
2. Verbele reflexive folosite la una din cele trei persoane de la plural
sau avnd ca subiect pronumele on pot avea un neles reciproc:
Ma sur et moi, nous nous aimons beaucoup.
Ils se sont serr la main.
Observaie
nelesul reciproc al unui verb reflexiv poate fi ntrit prin pronumele nehotrt l'un
l autre (les uns les autres) sau, pentru unele verbe, prin prefixul entre:

Ils se regardaient lun lautre.


Ils sentraident.

3. Un sens pasiv:
Ce livre se lit facilement.
n acest caz, agentul aciunii nu este exprimat; construcia corespunz
toare activ este introdus prin pronumele nehotrt on:
On lit facilement ce livre.
Uneori, reflexivul cu sens pasiv este in acelai timp un verb impersonal:
Il se peut que vous ayez raison.
72

CONJUGAREA VERBELO R

Verbele impersonale
93. Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a III-a singular
i au ca subiect aparent pronumele il , care nu semnific nimic, innd doar
locul subiectului care lipsete:
PLEUVOIR
Indicatif
Prsent: il pleut. Imparfait: il pleuvait. Pass simple: il plut. Futur:
il pleuvra. Pass compos: il a plu. Plus-que-parfait: il avait plu. Pass ant
rieur: il eut plu. Futur antrieur: il aura plu.
Conditionnel
Prsent: il pleuvrait. Pass: il aurait plu.
Subjonctif:
Prsent: quil pleuve. Imparfait: quil plt. Pass: quil ait plu. Plusque-parfait: qu'il et plu.
Infinitif :
Prsent: pleuvoir.

Pass: avoir plu.

Participe
Prsent: plcuvant. Pass: plu (ayant plu).
Not
Verbele im personale n u p o t fi folosite la imperativ.

94. Verbele impersonale pot fi grupate n dou categorii:


a) Verbele impersonale propriu-zise, care nu se folosesc dect la forma
impersonal. Din aceast categorie fac parte :
1. Verbele care denumesc fenomene atmosferice: il pleut (plou), il neige
(ninge), il tonne (tun), il grele (bate grindina), il vente (bate vintul), il bruine
(burnieaz) etc.
2. Verbele falloir (a trebui) i advenir (a se ntmpla).
Observaii
1. \erbele il pleut, il neige, il tonne p o t fi folosite cu sens figurat i ca verbe personale:

Les coups pleuraient.


L a lune neige sa lumire.
I l to n n a it contre les injustices.
2. I n lim b a fa m ilia r , verbele care denum esc fenom ene atm osferice nlocuiesc p r o n u
m ele n e u tra il p rin a:

Ou pleut. a gle.

b) Verbele accidental impersonale. Din aceast categorie fac parte:


1.
Verbele personale care intr n compunerea unor locuiuni impersonal
deosebit de frecvente; astfel:
Avoir formeaz locuiunea il y a care exprim existena (II y a trop de
meubles dans celte pice) sau sensul temporal de: acum (Je Cai vu il y a
deux jours).
n

DOMENIUL VERBULUI

tre formeaz un mare numr de locuiuni impersonale de tipul: il est


juste, il est temps, il est utile, il est bon, il est ncessaire, il est convenable etc.:
Il est utile d'apprendre le franais.
Deseori, In limba curent, pronumele il este nlocuit n aceste expresii
prin demonstrativul neutra ce:
Cest si bou de revoir des camarades.
Locuiunea il. est. esle folosit pentru exprimarea orei:
Quelle heure. est*il? Il est deux heures.
sau pentru a marca existena, n locul expresiei il y a:
11 est des gens que la vrit effraie.
Il tait une fois ... (A fost odat ...)
Plaire formeaz locuiunile s'il voiis plat (v rog) i comme il vous plaira
(cum dorii, cum v place).
2. Verbele personale folosite impersonal i urmate, n general, de o pro
poziie subordonat cu verbul la subjonctiv:
Pouvoir, folosit impersonal, ia forma reflexiv i este urmat de o propo
ziie cu verbul la subjonctiv:
Il se peut que je me sois tromp. (Il est possible que ...)
(n locuiunea cela se peut (a se peut) tot cu nelesul de il est possible,
pronumele il este nlocuit de un demonstrativ neutru.
Paratre i sembler sint urinate de o propoziie, precedat sau nu de un
adjectiv:
Il p a ra t qu'elle va se marier.
Il me parat utile de consulter un spcialiste.
II me semble que vous vous trompez.
Verbul paratre formeaz i locuiunea ce qu'il parat (dup cit se pare).
Convenir i suffire snt, n general, urmate de un infinitiv precedat de
prepoziia de sau de o propoziie cu verbul la subjonctiv:
Il convient d'tre prudent.
Il suffit quelle me voie pour qu'elle soit de bonne humeur.
3. Verbele care, folosite impersonal, i schimb nelesul:
Arriver (a sosi) are, la forma impersonal, mai ales nelesul de a se
Intmpla:
Il arriva que l'hiver fut rude.
Il arrive qu'il prenne scs repas au restaurant.
(Infor are nelesul de a nghea cirul e folosit cu un subiect personal:
Le froid gle le sol.
On gle ici.
i nelesul de a. gemi,, a fi, ger, oind e folosit, impersonal:
Il gle ri pierre fendre. (E un ger de crap pietrele)
4. Verbele tranzitive directe ca dire, dcider, dfendre, interdire, permettre,
prouver, rpondre folosite ca verbe impersonale la diateza pasiv fr indicarea
agentului aciunii:
Il est dfendu de fumer ici.
Il a t dcid qu'ils seraient ici avant midi.
74

NTREBUINAREA MO DURILOR l A TIM PURILOR

5.
Verhele intranzitive care, folosite impersonal, snt urmate de u
substantiv :
Il manque plusieurs pages dans mon livre.
U reste quelques minutes jusqu'au dpart du train.
D me vient une ide.

NTREBUINAREA MODURILOR l A TIMPURILOR


MqcIuI indicativ
95. Modul indicativ (Vindicatif) exprim, ca i n limba romn, aciuni
i stri situate In prezent, In trecut sau In viitor, pentru c este singurul mod
cgre dispune de o gam larg de timpuri.
, Indicativul prezent (l'indicatif prsent) poate exprima:
1. O aciune care are loc n momentul vorbirii:
Qu'est-ce que tu fais? Je lis.
sau care se desfoar n timp:
La nuit tombe.
Je Zattends depuis une heure.
2. O constatare cu caracter general i permanent:
Cet oiseau se nourrit d'insectes.
La terre tourne autour du soleil.
De aceea, proverbele i maximele snt n general exprimate la prezent:
Qui dort dine.
3. O aciune care se repet In mod obinuit:
Le matin, je me l^ve six heures.
4. Un viitor iminent:
Attends-moi ! J arrive.
sau chiar mai ndeprtat:
La semaine prochaine, nous allons la campagne.
Observaie
In subordonatele condiionale inrodue prin conjuncia ei, indicativul pre*ent nlo
cuiete n mod obligatoriu viitorul: Sil pleut, je ne viendrai pas. (A se vedea 223 224).

5. Un prezent istoric:

Napolon traverse les Alpes, Burprend l'ennemi ...


Exprimarea viitorului
97. Viitorul (le futur simple) exprim o aciune posterioar fa de
prezent :
Nous. irons demain au thtre.
dar poate avea i unele valori particulare.
75

DOMENIUL VERBULUI

1. Astfel, viitorul poate fi folosit pentru a atenua o afirmaie:


Vous saurez que ce jeune homme n'est pas bte du tout.
un ordin (nlocuind imperativul) :
Vous remettrez ces papiers au directeur.
o rugminte:
Je vous prierai de me rendre un service.
2. Viitorul verbelor avoir i tre, folosite la persoana a III-a, poate exprima
probabilitate sau o explicaie plauzibil:
Elle n'est pas venue? C'est qu'elle aura encore sa migraine. (Probabil tt
din cauza durerilor ei de cap)
On sonne. Va ouvrir! Ce sera le facteur. (Probabil c e factorul)
3. ntr-o relatare istoric, viitorul poate evoca un eveniment ca fiind
posterior unui prezent fictiv:
C'est ce domaine du rve qu'voquera le roman Le Grand Meaulnes, paru
la veille de la guerre de 1914.
o

Observaii
1. Jntr-o propoziie condiional introdus prin conjuncia si, viitorul este exprimat
de indicativul prezent:
S 'il vient, tu lu i diras de m'attendre.

2. Intr-o propoziie completiv, condiionalul prezent are valoare de viitor dac verbul
propoziiei principale este la un timp trecut:
I l m a promis quil viendrait passer les vacances chez nous. (... c va v e n i...)

3. In anumite cazuri, sbjonctivul poate de asemenea exprima viitorul:


Je ne crois pas q u 'il vienne demain. (. c va v e n i ...)

98. Viitorul perifrastic, numit i viitor apropiat (futur rapproch), poate


exprima o aciune posterioar care urmeaz s se petreac dup un timp foarte
scurt fa de prezent:
Il est tard. On va manquer le train. (O s pierdem trenul),
n mod frecvent ns, viitorul perifrastic are, astzi, valori similare cu
ale viitorului simplu. Astfel, n propoziia:
Elle va se marier dans trois ans.
nu mai poate fi vorba de un viitor apropiat.
Observaii
1. In general, perifraza aller -f- infin itiv nu este folosit pentru verbul aller; astfel,
se evit construcii de tipul nous allons aller, n afar de cazul c ntre termenii perifrazei
se intercaleaz unul sau mai multe cuvinte: O pais-je aller?
2. Verbul aller nu poate fi folosit ca semiauxiliar al viitorului perifrastic la condiiona
i la subjonctiv; de aceea, n aceste cazuri aller + infin itiv este nlocuit de perifrazele tre
sur le point de (pentru condiional) i devoir + in fin itiv (pentru subjonctiv) :
Q uand mme l orage serait sur le point d clater, moi, je pars. (... ar fi gata s izbuc

neasc...)
Je ne crois pas quil doive venir. (...
76

c& are s vin)

NTREBUINAREA M ODURILOR l A TIM PURILOR

99. Viitorul anterior (le futur antrieur) poate exprima:


1. O actiun care va fi terminat naintea altei aciuni tot viitoare:
Quand il viendra, je serai parti.
n acest caz, viitorul anterior apare frecvent fie n subordonatele temporale,
fie n principala de care ele depind:
Il viendra quand je serai parti.
2. O aciune probabil care este explicaia ipotetic a unui fapt:
Il n'a pas rpondu? Il waura pas reu ta lettre.
(Il est possible qu'il n'ait pas reu ta lettre).
3. Regretul (descurajarea):
Comment? On aura fait tout ce chemin inutilement?
Observafie
Uneori, viitorul anterior se prezint ca o perifraz cu verbul aller + in finitiv trecut:
Ds que je vais voir fini, j'ir a i avec vous.
sau eu je viendrai de + in fin itiv :
T u m'attendras lisant les jou rn au x que tu viendras daclieter.

100. Condiionalul prezent poate exprima o aciune posterioar intr-o


subordonat care depinde de o principal cu verbul la un timp trecut:
Je ne savais pas qu'il rentrerait si tard. {... c se va ntoarce ...)
I l m'a crit qu'il arriverait dimanche prochain. (... c va sosi...)
Cum n aceast situaie condiionalul i pierde valoarea sa modal de
optativ, gramatica francez l denumete futur dans le pass. (A se vedea 108).
Acest viitor concordant poate fi exprimat i prin perifraza aller (la imper
fect) + infinitiv, dac posterioritatea fa de trecut este iminent:
I l rpondit qu'il allait revenir dans quelques instants. (... c se va ntoarce ...)
I l me tlphona qu'il allait venir. (... c va veni)
Observaii
Perifraza j'a lla is + in fin itiv mai poate exprima:
1. Un fapt iminent care urma s se ntimple n trecut:
Le spectacle allait commencer et la salle du thtre tait encore vide. (Spectacolul urma

s nceap...)
2. Un fapt care era pe cale s se produc n trecut, dar nu s-a produs:
Nous allions nous mettre table lorsqu'on frappa la porte. (Tocmai ne aezam la
mas cnd ...)
Va vite ta place, nous allions commencer sans to i! (... era s ncepem ...)

101. Condiionalul trecut poate exprima viitorul anterior fa de un


trecut i e denumit n acest caz le futur antrieur dans le pass:
Elle assurait qu' dix heures elle serait rentre. (... va fi acas)
Cu aceast valoare, poate fi folosit i condiionalul prezent, deosebirea
fiind abia perceptibil:
Elle assurait qu dix heures elle rentrerait.
71

DOMENIUL VERBULUI

Timpurile trecute
102. Imperfectul (l'imparfait) exprim, n general, o aciune care se
desfoar n trecut i a crei durat nu este determinat:
Autrefois, la France sappelait la Gaule.
1. Putnd exprima durata, acest timp are o valoare narativ i descriptiv
evident :
Le temps tait si beau que tous les passagers restaient sur le pont.
La voiture avanait lentement; les btes glissaieut, soufflaient, fumaient
et le fouet du cocher claquait.
2. Deseori, imperfectul exprim aciuni obinuite care se repet:
Je me rveillais tt, je preuais mon petit djeuner et je sortais ...
sau o succesiune de aciuni:
Le rgiment partait 3 heures, franchissait la rivire au lever du soleil
et ds 6 heures prenait contact avec l'ennemi.
Observaie
n acest caz, imperfectul prezint aciunile insistnd asupra desfurrii lor n timp.
Dac n locul imperfectului se folosete perfectul 6implu, se pune n valoare rapiditatea
succesiunii aciunilor:
Le rgiment partit 3 heures, franoUit la rivire ...

3. ntr-o propoziie subordonat, imperfectul exprim o aciune simultan


fa de un timp trecut din principal:
Il me disait qu'il tait malade.
Deseori, acest, imperfect concordant corespunde prezentului In limba romn.
(A se vedea 108).
4. Imperfectul mai poate avea valoarea unui condiional trecut:
Mais l'enfant est malade: il fallait appeler le mdecin, (il aurait fallu)
Bau a unui condiional prezent ntr-o subordonat condiional introdus prin
conjuncia si:
Si /'tais votre place, je n'hsiterais pas.
n acest, caz, imperfectul din limba francez corespunde chiar condiiona
lului prezent din limba romn. (A se vedea 223).
Observaie
Tot cu valoare de condiional prezent, imperfectul poate exprima:
1. O cauz aparent (dup comme s i) :
I l parle fort comme si j tais sourd. (... ca i cum a fi ...)

2. O sugestie, o dorin, regretul etc. (dup s i) :


S i on allait se promener ?
S i y tais encore jeune !
S il faisait beau!

103. Perfectul simplu (le pass simple) exprim, n general, o aciune


terminat in trneut i care riu mai are nici un raport cu prezentul, ceea ce
explici frecvena sa n relatri i n naraiuni cu caracter istoric:
Elle connut bs gros travaux du mnage, elle lava la vaisselle, savonna le
linge suie, descendit la rue les ordures...

78

NTREBUINAREA M ODURILOR l A TIM PURILOR

Perfectul simplu poate exprima i o serie de aciuni fr durat ntr-o


succesiune rapid:
Il ouvrit la porte, entra, salua tout le monde et sassit.
Ca i n limba romn, perfectul simplu a disprut din limba vorbit n
care este nlocuit prin perfectul compus; n relatrile scrise, n limba folosit
de gazetari, de crainicii de la radio i televiziune, perfectul simplu este folosit
frecvent, dar numai la persoana a III-a.
104. Perfectul compus (le pass compos) exprim tot o aciune trecut,
dar care pstreaz un anumit contact cu prezentul, fie pentru c s-a desfurat
intr-un timp apropiat de prezent:
Hier, nous sommes alls nous promener dans la fort.
fie pentru c consecinele ei snt nc actuale:
I l a attrap la grippe et il est au lit.
Perfectul compus mai poate exprima:
1. O aciune care va fi terminat curnd, avlnd n acest caz valoarea unui
viitor anterior :
7ai fini dans un instant = J'aurai fini dans un instant.
Tot cu valoare de viitor anterior, perfectul compus apare n propoziii
condiionale introduse cu conjuncia si:
Si vous avez fini avant deux heures, vous m'en avertirez.
2. O constatare sau un adevr permanent valabil, fiind n acest caz nsoit
de un adverb de timp (jamais, toujours etc.):
Le risque n'a jamais dcourag les hros.
105. Trecutul perifrastic, numit i trecut apropiat (pass rcent ), e format din
prezentul verbului venir urmat de prepoziia dt i de infinitiv : Je viens de partir.
Acest trecut perifrastic exprim o aciune terminat de curnd:
Est-ce qu'il est sorti depuis longtemps? Non, il vient de sortir. (Nu,
tocmai a plecat)
106. Trecutul anterior (le pass antrieur) exprim mai ales o aciune
terminat ou puin timp naintea altei aciuni tot trecute reprezentat de
perfectul simplu:
Quand il fut parti, tout le monde se sentit plus Voise.
De aceea, trecutul anterior se ntrebuineaz mai ales n propoziiile subor
donate de timp introduse printr-una din conjunciile quand, lorsque, aussitt
que (ndat ce), aprs que (dup ce), ds que (ndat ce) etc., verbul propoziiei
principale fiind la perfectul simplu:
Ds qu'elle eut fini de lire la lettre, elle se mit pleurer.
Aussitt qu'il fut parti, l'autre arriva.
n afar de ideea de anterioritate fa de un perfect simplu, trecutul ante
rior se poate ntrebuina i n propoziiile independente pentru a exprima
desfurarea rapid a unei aciuni n trecut:
Peu aprs, nous fmes arrivs destination.
u acest caz, verbul este nsoit de un complement circumstanial de timp
ca: bientt, vite, en un instant, peu aprs, en quelques minutes etc.
79

DOM ENIUL VERBULUI

Observaii
1. Trecutul anterior, ca i perfectul simplu, nu este folosit n limba vorbit i din ce
n ce mai puiu n cea scris. De aceea, pentru a exprima anterioritatea fa de un alt
trecut, se folosete perfectul supracompus (A se vedea 79) :
Quand j ai eu fini, je suis sorti.
(Quand j eus fini, je sortis).
De remarcat c n aceast situaie perfectul supracompus exprim anterioritatea fa
de un perfect compus care a nlocuit perfectul simplu.
Aussitt que j ai eu fait mon travail, je m en suis all.

Dac verbul este reflexiv i nu permite formele supracompuse, ntlnim , mai ales n
limba familiar, perfectul compus obinuit:
L a mre a repris espoir ds que l enfant sest endormi.
2. Trecutul anterior corespunde, n limba romn:
perfectului compus, atunci cnd e folosit ntr-o propoziie temporal:
Quand il eut fini son travail, il sortit. (Cnd i-a terminat lu c ru l...)
i uneori perfectului sim plu, cnd e folosit ntr-o propoziie independent:
Elle eut bientt devin leur secret. (Ea ghici ndat ...)

3. Pentru folosirea subjonctivului n locul trecutului anterior dup aprs que, a se


vedea 194.

107. Mai mult ca perfectul (le plus-que-parfait) este timpul care, n


mod curent, exprim o aciune anterioar fa de alt aciune trecut; dar
aceast anterioritate nu este imediat ca n cazul trecutului anterior:
Dix heures avaient sonn quand il entra.
1. Mai mult ca perfectul, folosit ntr-o subordonat, exprim o aciune
anterioar atunci cnd n principal verbul este la un timp trecut:
Je croyais qu'il ntait pas encore arriv.
Elle m'a crit que son mari avait t malade.
In acest caz, mai mult ca perfectul francez corespunde perfectului compus
din limba romn.
2. Mai mult ca perfectul e folosit n subordonatele condiionale introduse
prin conjuncia si, avnd n acest caz valoare de condiional trecut:
Si je Tavais vu, je lui aurais parl. (Dac l-a fi ntlnit...)
Cu aceeai valoare l regsim:
n propoziiile exclamative introduse prin conjuncia si, care exprim
regretul :
A h ! Si je /'avais sul
dup comme si:
Elle avait les yeux rouges comme si elle avait pleur.
3. Mai mult ca perfectul mai poate exprima aciuni anterioare obinuite,
care se repet:
Quand il avait bien travaill, il tait de bonne humeur.
n acest caz, mai mult ca perfectul are, deseori, i o valoare narativ
evident:
La famille avait eu une rude journe: on stait lev de bonne heure, on
avait travaill darrache-pied et Von navait dn quaprs le coucher du soleil.
80

NTREBUINAREA MO DURILOR l A TIM PURILOR

Observaie
Cnd aciunea este imediat anterioar altei aciuni trecute, se poate ntrebuina peri
fraza venir de 4- infinitiv, semiauxiliarul venir fiind la imperfect:
Ils nous ont crit quils venaient de dmnager. (... c tocmai s-au mutat)
Je renais de me lever, quand je reus son tlgramme.

Concordana timpurilor la indicativ


108. ntr-o propoziie subordonat al crei verb este la modul indicativ,
timpul ntrebuinat este determinat, n principiu, de:
timpul, la care este exprimat verbul propoziiei principale
i de raportul de simultaneitate, posterioritate sau anterioritate care
se stabilete ntre aciunea din subordonat fa de cea din principal.
a) Dac verbul propoziiei principale este la prezent sau la viitor, n pro
poziia subordonat se folosete:
1. Indicativul prezent (Vindicatif prsent) pentru a exprima un raport
de simultaneitate:
Je crois qu'il dort.
Il croira que tu dors.
2. Indicativul viitor (le futur simple) pentru a exprima un raport de
posterioritate: .

J'espre qu'elle sera heureuse.


Je crois qu'ils partiront demain.
I l nous dira qu'il ira le voir.
Observaii
1. In acest caz, viitorul poate fi exprimat i prin forma sa perifrasticje vais + in fin itiv :
Je pense qu'ils vont arriver.

2. Raportul de posterioritate se poate exprima i prin viitorul anterior:


Je crois que demain, cette heure, il sera parti.

3. Perfectul compus (le pass compos), imperfectul (Vimparfait), mai


mult ca perfectul (le plus-que-parfait) pentru a exprima un raport de ante
rioritate:
Je crois qu'il est parti.
Je pense que ses premires posies taient meilleures.
Je sais que son grand-pre avait t explorateur.
Observaie
n locul perfectului compus so poate folosi forma perifrastic je viens de + infinitiv
pentru a exprima o anterioritate iminent:
Je crois quil vient de partir.

b) Dac verbul propoziiei principale este la un timp trecut, n propoziia


subordonat se ntrebuineaz:

1.
Imperfectul (l'imparfait de l'indicatif) pentru a exprima o aciun
simultan:
Je croyais que mon frre tait chez vous.
J'avais cru qu'il pleuvait.

DOM ENIUL VERBULUI

Observaii
1. Se folosete Ins indicativul prezent dac aciunea dureaz n prezent:
I l m a tlphon qu 'il est malade.
On m 'a dit que le magasin OUYre huit heures.

sau dac verbul exprim un adevr general valabil i permanent:

Galile affirm a que la terre tourne autour d u soleil.


n lnnba vorbit ns, prevaleaz imperfectul:
J 'a i appris quil tait malade.

dei n intenia vorbitorului struie ideea de prezent.


2. In limba romn acest imperfect concordant corespunde de cele mai multe ori
indicativului prezent:
Je croyais que mon frre tait chez vous. (... c e la voi)

2. Condiionalul prezent (le futur dans le pass) pentru a exprima o aciune


posterioard:
Ils nous ont crit qu'ils viendraient passer les vacances chez nous.
Je croyais qu'il partirait le lendemain.
Observaii
1. Pentru a exprima o posterioritate iminent se poate folosi perifraza j'a lla is +
in finitiv:
Je. savais qu'il allait rfiiitror. (... c urma s se ntoarc)

sau perifraz je devais + in fin itiv :


Elle m a dit que. son m ari lierait arriver. (... c urma s soseasc)

2. Dac aciunea din subordonat e situat n viitor din punctul de vedere al vorbi
torului, n locul condiionalului ntlniin viitorul:
I l m a dit quil viendra demain.

3. Condiionalul prezent concordant corespunde n limba romn cu viitorul:


I l m a crit qu 'il viendrait, (...c va veni)

3.
Mai mult ca perfectul (le plus-que-parfait) pentru a exprima o aciun
anterioar :
Il m'a crit qu'il avait ait un beau voyage. (... c a fcut...)
Elle m'a dit que sa sur avait beaucoup soufert.
Pentru o anterioritate iminent se va folosi trecutul recent perifrastio
je venais de + infinitiv:
Il comprit qu'il venait de faire une gaffe. (... c fcuse ...)
n limba vorbit i, deseori, n cea scris, raportul de anterioritate poate
fi exprimat i printr-un perfect compus:
Vous ne m'avez pas dit quand cela sest pass.
Je t'ai dj expliqu que j ' ai eu du mal me dbarrasser de lui.
Observaii
Regulile concordanei la indicativ se aplic n urmtoarele cazuri:
1. In propoziiile completive directe introduse prin conjuncia quej
Je pensais qu'elle Viendrait plus tt.
Aceste propoziii apar frecvent dup verbe declarative sau de opinie (a se vedea 169,
1 7 0 ).
82

NTREBUINAREA M O D URILO R l A TIM PURILOR

2. In propoziiile completive care exprim o interogaie indirect i snt introduse


prin si, quand, comment, o, ce qui, ce que etc. (a se vedea 178) :

Je m sapais pas si elle tait contente.


Je ma demandais ce quil avait pu leur dire.
3. In propoziiile subiective introduse prin conjuncia quet

I l est certain que vous aviez raison.


I l a t dcid quils partiraient le lendemain.
4. In orice fel de propoziie subordonat care depinde de o propoziie regent cu rol
de completiv direct sau de subiectiv:

Je savais quelle reviendrait ds qu'on Sappellerait.


Thrse savait que les remdes qu'elle prendrait ne lu i serviraient rien.
I l tait entendu que vous partiriez ds que nous serions de retour.

Modul condiional
109. Condiionalul (le conditionnel) exprim mai ales aciuni eventuale
a cror realizare este legat de satisfacerea unei condiii:
S'il l'avait su, il ne serait pas parti,
sau de o supoziie:
Se sentirait-# mal, qu'il viendrait.
Condiionalul mai poate exprima:
1. o rugminte:
Oserais-je vous demander un service?
J aurais dsir vous parler.
2. o presupunere:
Vous auriez oubli les clefs la maison.
3. un repro, o dezaprobare:
Tu aurais pu venir plus tt.
4. regretul:
J aurais tellement voulu le voir !
Condiionalul poate avea un neles pur temporal de vii'nr cnd apare n
anumite subordonate care depind de un verb principal la trecut:
Je croyais qu'il arriverait avant moi. (c va sosi ...)
Nous pensions qu'ils lui auraient remis la lettre avant la fin de la semaine.
(... c i vor fi nmnat scrisoarea ...)
Folosit n aceste condiii, condiionalul poart denumirea de fitnr rtn
pass pentru condiionalul prezent i futur antrieur du pass pentru condiio
nalul trecut.
110. Condiionalul prezent (le conditionnel prsent) poate exprima:
1. o aciune posibil n viitor (sens potenial):
S'il faisait beau, demain nous irions la campagne.
2. o aciune nerealizat n prezent (sens ireal):
S'il tait bien portant, il pourrait travailler.
83

DOM ENIUL VERBULUI

3. o aciune care nu s-a realizat n trecut (sens ireal):


Si tu avais fait des conomies, tu aurais aujourd'hui une belle voiture.
(Pentru folosirea timpurilor n subordonatele respective a se vedea 223).
111. Condiionalul trecut (le conditionnel pass) poate exprima o aciune
care nu s-a realizat In trecut (sens ireal):
S'il avait fait beau temps, nous serions alls la campagne.
Observaie
In acest caz, mai m ult ca perfectul subjonctiv poate nlocui fie condiionalul trecut,
fie mai mult ca perfectul indicativ, fie amndou timpurile n acelai enun:

S'il tait venu, elle lu i et parl.


S il ft vena, elle lu i aurait parl.
Sil ft venu, et lu i et parl.
Acest subjonctiv mai m ult ca perfect (numit i condiional trecut forma a Il.-a) apar
ine exclusiv limbii literare.

Modul subjonctiv
112. Modul subjonctiv (le subjonctif) exprim, n general, aciuni a
cror eventual realizare este considerat doar n intenia celui care vorbete
i, ca atare, se opune indicativului, modul faptelor reale, prin excelen:

Je ne crois pas qu'il soit arriv.


Je crois qu'il est arriv.
Nota
In limba francez, subjonctivul are numeroase valori care nu corespund conjunctivului
din limba romn i invers.

ntrebuinarea subjonctivului
I. n propoziiile independente i principale
113. In aceste propoziii, subjonctivul poate exprima:
1. un ordin sau o interdicie (n general, la persoana a IlI-a, singular
i plural):
Qu'il sen aille!
Que tout soit termin ce soir.
2. o dorin, o urare:
Puisse--iZ russir! (De-ar putea s reueasc!)
Pourvu qu'il fasse beau demain! (Numai de-ar ii vreme frumoas mine!)
Vive la Rpublique Socialiste de Roumanie! (Triasc Republica Socialist
Romnia!)
3. o imprecaie:
Que je nentende plus parler de lui! (S nu mai aud vorbind.de ell)
Que le diable lemporteI (S-l ia dracul)

NTREBUINAREA M O DURILOR l A TIM PURILOR

4. o eventualitate:
Qu'il vienne tt nous verrons qui sera le plus'fort. (Numai s vin i o s
vedem care din noi e mai tare.)
Observaii
1. Verbul pouvoir, folosit la subjonctiv prezent cu inversiunea subiectului i urmat de
infinitiv, formeaz o locuiune perifrastic prin care se exprim o dorin:
Pusse--eMe tre heureuse /
De remarcat c subjonctivul nu este precedat de que.

2. Subjonctivul n propoziiile independente este deseori integrat n expresii n care


que este omis:

Advienne que p o u rr a ! (Fie ce-o fil)


Cote que cote. (Cu orice pre)
N e vous dplaise! (Nu v fie cu suprare!)
3. Subjonctivul verbului tre (soit) cu nelesul de fie e folosit rientru a exprima o
supoziie (mai ales n lim bajul matematic):
Soit le triangle A B C .
Soit repetat poate exprima o alternativ:

Soit l'u n , soit Vautre.


Cnd exprim consimmntul, soit este adverb de afirmaie i se pronun [swat]:
SoitI je vous accompagnerai.
4. Subjonctivul prezent al verbului savoir intr n compunerea locuiunii que je sache
sau je ne sache pas care exprim o afirmaie atenuat:
Je ne sache pas quil soit venu.

II. n propoziiile subordonate


114. Subjonctivul este foarte des folosit n propoziiile-subordonate,
introduse prin conjuncia que ( 168, 170):
Je dsire que tu mcrives souvent.
In unele propoziii relative ( 347):
C'est le meilleur livre que j aie jamais lu.
i n numeroase propoziii circumstaniale:
finale ( 220):
Je t'ai donn ce livre afin que tu le lises.
de cauz ( 209) :
Ce n'est pas que nous le dsirions.
concesive ( 232237) :
Je viendrai, bien que je sois un peu souffrant.
de timp ( 197) :
J'attendrai ici jusqu ce quelle vienne.
condiionale ( 228) :
J'irai chez eux, condition que tu viennes aussi.
Not
Pentru explicaii amnunite privind folosirea modului subjonctiv n propoziiile
subordonate, a se vedea capitolele respective.

DOM ENIUL VERBULUI

Concordana timpurilor la subjonctiv


115. Timpul de la subjohctiv folosit H propoziia subordonat depMd de:
timpul la care este exprimat verbul propoziiei principale i de
raportul de anterioritate, de simultaneitate sau de posterioritate ce
se stabilete Intre aciunea din propoziia subordonat i cea din principal.
a) Dac verbul propoziiei principale este la prezent sau la viitor, In propo
ziia subordonat se folosete:
1. Subjonctivul prezent (le subjonctif prsent) pentru a exprima un raport
de simultaneitate sau de posterioritate:
Je regrette qu'il soit malade.
Je ne crois pas quil vienne demain.
Il faudra que tu ailles le voir.

2. Subjonctivul perfect (le subjonctif pass) pntru a exprima l aprt de


anterioritate:
Je crains que vous vous soyez tromp.
Elle regrette que vous ne soyez pas vena.
sau de posterioritate:
Je crains que vous nayez pas termin ce soir.
b) Dac verbul propoziiei priticipal ste l tin timp trectit l condi
ional, In propoziia subordonat se ntrebuineaz, ltt prifiCipiu, urmtoarele
timpuri, dar numai la persoana a IIl-a:
1. Subjonctivul imperfect (le sbjohctif imparfait) ptrti a exprima iH
raport de simultaneitate sau de posterioritate:
J'tais heureux qu'elle ft avec moi.
J'aurais voulu qu'il vnt me voir le lendemain.
2. Subjonctivul mai mult ba perfect (le subjonctif plus-que-prfait) pentru
a exprima o aciune anterioar Sau posterioar:
I l tait content quelle ft venue.
Elle exigeait que les enfants fussent rentrs avant dix heures.
Acest aspect al concordanei, care a fost respectat cu strictee n limba
clasic, a disprut complet din limba vorbit care nlocuiete imperfectul prin
prezentul subjonctiv:
J'tais heureux quelle soit avec moi.
J'aurais voulu qu'il vienne m voir le lendefnain.
i mai mult ca perfectul prin perfectul subjonctiv:
Il tait content qu'elle soit venue.
Elle exigeait que les enfants soient rentrs avant dix heures.
n limba literar, imperfectul i mi mult ca perfectul subjonctiv sit nc
folosite, dar numai la persoana a IlI-a.
Modul imperativ
116. Imperativul (l'impratif) este modul prin care se exprim mai ales
un ordin :
Levez-vous ! Sortez !
86

NTREBUINAREA M O D URILO R l A TIM PURILOR

o interdicie:
iVentrez pasl
0 Invitaie:
Asseyez-vous !
un sfat :
Sois prudent !
o eventualitate:
Soyez gentil pour lui, il devient ht'gnux. (De sintei drgu U el...)
Observaii
1. Persoana a III-a singular i plural poate fi exprimat prin formele corespunztoare
ale subjonctivului:
Q u il entre! Q u ils se taisent!

2. Imperativul trecut, puin folosit, exprim n general rezultatul aciunii:


Soyez rentrs huit heures, ce soir / (S fii napoi la ora opt...)

Modul infinitiv
117. Modul infinitiv (Vinfinitif) poate avea o valoare verbal, expriinnd o aciune sau o stare al cror timp i agent pot fi determinte de context:
I l aime ( aimait, aimerait) vous voir.
Je me souviens (me souviendrai, me suis souvenu) d'avoir aim.
Je regardais les enfants samuser,
sau o valoare nominal, infinitivul putnd ndeplini toate funciile substanti
vului \
Refuser son invitation serait Zofenser.
Je suis ravi de vous avoir revu.
Observaii
1. Dintre cele dou timpuri ale acestui mod, infinitivul prezent are o extensiune incom^
parabil mai mare.
2. Infinitivul este foarte frecvent n limba francez i are numeroase valori care nu
corespund infinitivului din limba romn.

Iiifiuitivul cu Valoare verbalii


118. Infinitivul cu valoare verbal propriu-zis este ntrebuinat n
urmtoarele cazuri:

1.
In propoziiile infinitivale (propositions infinitives) dup verbele voi
regarder, entendre, couter, sentir, infinitivul avnd un subiect propriu care este
n acelai timp complement al verbului principal:
Je regardais les gens passer dans la rue.
J'entends les oiseaux chanter.
Infinitivul din aceste propoziii corespunde gerunziului din limba romn :
Je Vai vu entrer dans un caf. (L-am vzut intrnd...)
sau unei propoziii relative:
Je voyais les gens passer, (...care treceau)
(Pentru construcia propoziiei infinitivale, a se vedea 175)
87

DOM ENIU L VERBULUI

Observaii
Termenul de propoziie infinitival poate fi extins i la:
Infinitivul folosit dup verbele laisser i faire, dac acest infinitiv are un subiect
exprimat :
J ai laiss les enfants jouer. (I-am lsat pe copii s se joace)
I l faisait chanter les enfants. (i punea pe copii s cnte)

2.
Infinitivul complement indirect al unor verbe ca conseiller, inviter, demander, dir
ordonner, pousser, empcher etc., dac infinitivul are un subiect diferit de al verbului prin
cipal:
Je lui ai conseill de venir. (... s vie)
I l nous a empchs de partir, (...s plecm)

2. ntr-o propoziie exclamativ care exprim mirarea, indignarea:

Lui, avoir fait cela!


Moi, parler cet homme!
3. Intr-o propoziie interogativ direct n care infinitivul exprim o ezitare:

Que faire?
qui sadresser?
4. Intr-o propoziie declarativ n care infinitivul exprim un ordin, o
interdicie :
Ne pas fumer.
Ralentir.
5. Intr-o propoziie relativ:
Je cherche un magasin oii trouver une robe simple. (...n care se gsesc...)
6. Precedat de prepoziia are valoarea supinului din limba romn:
De Veau bonne boire. (Ap bun de but)
sau poate nlocui o subordonat condiional:
travailler rgulirement, vous ferez des progrs.
In acest caz, n limba romn putem avea fie o propoziie condiional (Dac
muncii cu regularitate), fie un gerunziu (Muncind cu regularitate).
7. Precedat de prepoziia de i avnd valoarea unui perfect simplu:
Il dclama une posie et tout le monde dapplaudir, (...i toat lumea aplaud)
Acest infinitiv, numit i infinitif de narration, este folosit n naraiuni i
aparine exclusiv limbii literare.
8. Folosit la trecut, infinitivul exprim anterioritatea i este echivalent cu
orice timp compus al indicativului:

Il prtend avoir vcu Paris, (...c a trit...)


Je me rappelle Zavoir rencontr, (...c 1-am ntlnit)
Precedat de prepoziia aprs, infinitivul trecut este echivalent n romnete
cu o propoziie temporal cu verbul la perfect compus:
Aprs avoir lu le journal, il le replia avec soin. (Dup ce a citit ziarul...)
Aprs mtre repos, j'a i fait une promenade. (Dup ce m-am odihnit...)
Infinitivul trecut are ntotdeauna acelai subiect cu verbul principal.
88

NTREBUINAREA MO DURILOR SI A TIMPURILOR

Infinitivul cu valoare nominal


119. Numeroase infinitive snt dublate de forme pur substantivale ca:
le rire (rsul), le savoir (tiina), le .souvenir (amintirea), le devoir (datoria),
le djeuner (dejunul), le dner (dineul, cina) etc. Unele infinitive substantivate
au format locuiuni ca Au revoir! Au sortir de (la ieirea din), Au dire de
(dup spusele) :
Au sortir de Vhiver. (La ieirea din iarn)
Au dire de quelqu'un. (Dup spusele cuiva)
120. Infinitivul poate ndeplini, ca i un substantiv, orice funcie n
propoziie.
1. Infinitivul subiect este deseori ntlnit n propoziii cu caracter sentenios:
Apprendre ne suffit pas, il faut comprendre.
Vivre cest lutter.
Infinitivul subiect este precedat de prepoziia de n urmtoarele cazuri:
cnd e exprimat dup numele predicativ subliniat prin prezentativul
cest ... que:
Cest une honte que de mentir. (Mentir est une honte)
cnd depinde de o locuiune impersonal:
I l me tarde davoir ces rsultats.
cnd infinitivul, dei subiect, are nuan cauzal:
D entendre parler de lui, la rendait heureuse.
2. Infinitivul nume predicativ apare deseori n propoziii al cror subiect e
tot un infinitiv:
Esprer, cest vivre.
Acest nume predicativ este, n general, precedat de prepoziia de cnd
subiectul este un substantiv:
Ton premier devoir est de travailler.
3. Infinitivul cu funcie de complement al verbului este deosebit de frecvent
n limba francez:
J'espre russir.
Elle veut partir.
Subiectul acestui infinitiv este, n general, identic cu subiectul verbului
principal :
Elle aurait voulu chanter, danser, samuser, faire toutes les folies, tant elle
tait heureuse.
Je ne pense pouvoir venir.
Dac subiectul infinitivului este diferit, n general, n locul infinitivului
trebuie folosit un mod personal:
Elle veut partir. Elle veut que tu partes.
J'espre russir. J'espre qu'il russira.
Observaii
1.
Infinitivul este obligatoriu dup verbele modale pouvoir, devoir (a trebui) ca
dup numeroase alte verbe ca: aller, s'en aller, courir, daigner, se dpcher, descendre, eef

D O M ENIU L VERBULUI

forcer, essayer, fa illir, se hter, oser, paratre i sembler (folosite ca verbe personale), Centrer,
tenir te. :
I I n i pourra, p ts venir aujourdhui.
Elle semblait ne pas comprendre.
J t cours annoncer cette bonne nouvelle.
2. Dup verbele declarative ca affirmer, assurer, avouer, croire, dclarer, dire, nier,
prtendre, proclamer, raconter, reconnatre etc., n locul infinitivului se folosete de preferin
indicativul, dei verbul care urmeaz are acelai subiect cu al verbului principal:
Elle dclara quelle navait rien vu.
(E li* dclra navoir rien vn.)
3. Infinitivul poate fi folosit i !n cazul cnd subiectul su este n acelai timp corn*
pliaient direct aau indirect al verbului principal:
J mmne les enfants voir ce spectacle.
Je lu i conseille dattendre.

Infinitivul complement poate fi exprimat fr intermediul vreunei prepoisiii (construcie direct):


Il doit partir.
iau precedat de prepoziia sau de (construcie indirect) :
Il apprend nager.
J'accepte de partir avec vous.
Observaii
1. Pot fi urmate de un infinitiv complement n construcie direct (fr prepoziie)
urmtoarele verbe: accourir, affirmer, aller, apercevoir, assurer, avouer, compter, conduire,
courir, croire, dclarer, dtester, devoir, dire, couter, entendre, envoyer, se figurer, simaginer,
laisser, mener, monter, oser, penser, pouvoir, prfrer, prtendre, reconnatre, regarder, rentrer,
revenir, savoir, sentir, supposer, venir, voir, vouloir etc.:
Je veux apprendre le franais.
2. Pot fi urmate de un infinitiv precedat de prepoziia verbele: sabaisser, aboutir,
s'acharner, samuser, sappliquer, apprendre, arriver, aspirer, sattendre, autoriser, savilir,
foir, se botnir, chercher, se complaire, condamner, consentir, conspirer, se dcider, destiner, se
dvouer, disposer, donner, employer, encourager, engager, enseigner, sentendre, sessayer, sver
tuer, se fatiguer, shabituer, hsiter, inviter, se mettre, sobstiner, parvenir, persvrer, persister,
te plier, se prparer, s refuser, renoncer, se rsigner, se rsoudre, russir, servir, songer, tra
vailler, trouver te.:
I l apprend nager.

3. Pot fi urmate de un infinitiv precedat de prepoziia de verbele: sabstenir, accepter,


accorder, accuser, achever, ambitionner, apprhender, sarrter, attendre, avertir, saviser, cesser,
choisir, commander, conseiller, se contenter, craindre, dsesprer, dispenser, douter, empcher,
essayer, viter, fin ir, se flatter, se hter, imaginer, imposer, interdire, jurer, mditer, menacer
mriter, ngliger, ordonner, oublier, prier, projeter, promettre, proposer, recommander, refuser
regretter, se rjouir, se repentir, risquer, rougir, se souvenir, suggrer, supplier, tenter, se vanteT
te.:

J t mabstiens 4a commenter votre affirm ation.

6. Dup unele verbe ( commencer, continuer, contraindre, sennuyer, forcer, obliger, solli.
titer, demander etc.) infinitivul e precedat fie de fie de de
I l commence k parler.
Q ubnt U n u il commenc de tomber.

NTREBUINAREA M O DURILOR l A TIM PURILOR

5.
Altele ca ifner, mettre, rester, dcider pot fi urmate de un infinitiv n- construc
direct sau precedat de prepoziia o;

Elle a mis (&) chauffer de l'eau.

4.
Infinitivul complement circumstanial este precedat de prepoziii i loc
iuni prepoziionale al cror sens prezint deseori dificulti:
+ infinitiv prezent poate fi complement circumstanial exprimnd cauza:
la voir totts ls jours, il s'prit d'elle. (Vznd-o n fiecare zi...)
8tiu condii :
travailler rgulirement, vous ferez des progrs. (Muncind...)
Aceast construcie se afl la originea unor locuiuni ca: supposer (presupunnd), en juger par (judecind dup), y regarder de prs (privind mai atent),
n'en point douter (cu toat certitudinea):
Je le sis neu plnt douter.
Qbmvaf*
+ in finitiv prezent este deseori folosit pentru a caracteriza o aciune, formnd de
altfel i numeroase locuiuni:

Elle pleurait fendre Pme. (... de i se rupea inima)


I l gle pierre fendre. (E ger de crap pietrele)
E ekAhtait rvif. (Ea cnta fermector)

De + infinitiv trecut poate exprima cauza unei stri, fiind, n acest caz, n
legtur ca tin adjectiv:
Elle avait les cheveux bouriffs davoir tant couru, (...pentru c alergase
atta)
Exprimt la nceputul enunului, de 4- infinitiv e folosit n limba literar
pentru a sublinia O cauz :
D avoir dit tout ce qu'il pensait, il fut soulag.
Par -f- infinitiv poate urma numai dup commencer, dbuter, finir, terminer:
I l commena par me parler de sa fiance.
I l dbuta par rciter une posie de Hugo.
Pour + infinitiv poate exprima cauza :
I l a eu une indigestion pour avoir trop mang. (... pentru c a mnct prea
mult)
scopul :
Je cherche une tenaille pour arracher ce clou. (... pentru a scoate acest cui)
consecina :

L'histoire est trop belle pour tre vraie. (... ca 8 fie adevrat)
concesia :
Pour tre plus gs, ils n'en sont pas plus sages. (Dei snt...)
Prepoziia pour intr i n compunerea locuiunii passer pour (a trce dfept):
I l passait pof tre trs courageux.
Afin de -f- infinitiv exprim scopul :
Je me hte afin darriver l'heure. (... ca s ajung la timp)
11

DOM ENIUL VERBULUI

force de + infinitiv exprim cauza indicnd n acelai timp c aciunea


a fost repetat i a durat mai mult vreme:
A force de chercher, il finira bien par trouver. (Tot cutnd...)
moins de + infinitiv exprim condiia:
Venez samedi, moins de recevoir un contrordre.
Au point de -f- infinitiv exprim, n general, consecina:
Il ne fait pas froid au point de mettre un chandail. (Nu e alit. de frig ca
s pui un pulover)
J'ai sommeil au point de m endormir debout. (... de mi vine s dorm de-a-n
picioarele)
Quant -f- infinitiv subliniaz importana unei aciuni, izolnd-o:
Quant exiger de lui la ponctualit, je pense que cest impossible. (Ct despre
punctualitate, cred c e cu neputin s-i ceri aa ceva)
Histoire de + infinitiv formeaz o locuiune familiar cu nelesul de numai
cu intenia de a:
Je suis sorti, histoire de fumer une cigarette.
Nous l'avons invite, histoire de la distraire un peu.
De manire (de faon) + infinitiv exprim scopul :
Ils ont mis des bourrelets aux fentres, de manire viter les courants dair.
(... ca s evite curentul).
5. Infinitivul atribut este precedat de prepoziia de, mai ales cnd determin
substantive abstracte:
La permission dentrer. La volont de vivre,
sau de prepoziia , mai ales pe lng substantive concrete;
Une maison louer. Une machine coudre. Un fer repasser.
Observaii
1. De remarcat c de + infinitiv corespunde atributului verbal din limba romn expri
mat prin infinitiv (permisiunea de a intra) pe cnd + infinitiv corespunde atributului
exprimat prin supin (o casa de nchiriat).

2. Infinitivul precedat de formeaz numeroase locuiuni pentru caracterizarea unui


substantiv:
Des sanglots fendre lme. (Plnsete sfietoare)
Des applaudissements tout casser. (Aplauze furtunoase)

6. Infinitivul complement al adjectivului este, de cele mai multe ori, introdus


de prepoziia :
dup adjective ca lent, apte, prt, enclin, habile, bon, mauvais, agrable,
extraordinaire etc. :

I l est apte faire un bon soldat.


C'est un paysage agrable voir.
dup un numeral folosit ca nume predicativ i dup le premier, le dernier,
le seul:
Nous ne sommes que trois connatre ce projet.
Il est le seul dfendre tes intrts.

NTREBUINAREA M O DURILOR l A TIM PURILOR

Infinitivul complement al adjectivului mai poate fi precedat de prepo


ziia de:
11 est imprudent de partir par ce temps-l.
Modul participiu
121. Modul participiu (le participe) este un mod nepersonal care poate
exprima o aciune sau o stare, avnd n acest caz o valoare verbal:
La pluie tombant verse, nous avons d rentrer.
tant encore trs faible, je prfre rester chez moi.
En rentrant, j'a i rencontr des amis.
Le repas termin, il se leva.
Deseori ns, participiul are valoarea unui adjectiv:
I l emporta une victoire clatante.
I l y avait un tableau peint par Picasso.
Observaii
1. In limba francez, participiul are dou timpuri:
participiul prezent cruia i corespunde gerunziul din limba romn;
participiul trecut corespunznd participiului din limba romn.
2. Participiului prezent i se altur gerundivul (le grondif) care are aceeai form
cu a participiului prezent precedat de en: enchantant, en partant. Acest aspect al participiului
corespunde i el gerunziului din limba romn. (A se vedea 123).
3. Participiul trecut are i o form compus (participe pass compos) : ayant chant,
tant arriv. Acest participiu trecut compus corespunde n limba romn tot gerunziului,
dar este deseori echivalent cu o propoziie atributiv sau cu o temporal de anterioritate.

122. Participiul prezent (le participe prsent) folosit cu valoare verbala,


exprim o aciune sau un fapt care se petrec n acelai timp cu aciunea din
propoziia principal :
Le vent, soufflant avec violence, arrache (a arrach, arrachera) les dernires
feuilles.
Ga atare, prin el nsui, participiul prezent nu indic timpul aciunii, ci numai
simultaneitatea cu aciunea prezent, trecut sau viitoare a verbului principal.
1.
Participiul prezent, reprezentnd o aciune, este exprimat dup u
substantiv pe care l determin i are, n acest caz, o valoare descriptiv:
Un homme, tenant une lampe la main, s'approcha de nous.
In acest caz, participiul prezent este echivalent cu o propoziie relativ:
Un homme qui tenait...
Deseori, aceast relativ este preferat, mai ales dac substantivul este
complement direct :
J'a i vu un homme qui tenait...
Observaie
In

Aceast valoare descriptiv a participiului, sintetiznd o relativ, justific folosirea lui


limbajul administrativ:

Les plans dfinissant des objectifs long terme seront approuvs par le parlement.
i In enunuri de exerciii:
Chercha des exemples illustrant cette rgle.

13

DOM ENIUL VERBULUI

2.
Participiul prezent este des folosit pentru a exprima o aciune concom
tent cu cea a verbului principal; n acest caz, participiul determin subiectul
propoziiei principale i indic o circumstan:
Les chiens, poursuivant un chat, renversrent les pots de fleurs.
(Les chiens renversrent les pots de fleurs pendant quils poursuivaient un
chat.)
Les enfants pleuraient, se tenant par la main.

' 3. Dac participiul prezent are un subiect propriu, el poate forma o pro
poziie participial (proposition participe) :
La pluie ne cessant pas, nous sommes rentrs.
(Pentru construcia acestor propoziii, a se vedea 195, 196, 210.)
123. Gerundivul este format din participiul prezent precedat de en i
constituie un aspect al acestui timp. Gerundivul este mult mai frecvent folosit
In limba curent exprimnd nu numai concomitena dintre dou aciuni ale
aceluiai subiect, dar, spre deosebire de participiu, are, n general, valoarea unui
complement circumstanial :
1. de timp:
Je les ai rencontrs en venant.
2. de mod:
C'est en lisant qu'on s'instruit.
En sassociant, les plus petits constituent une force.
3. de supoziie:
En vous vengeant, vous attirerez sa haine.
En vous voyant hsiter, je perds moi-mme toute confiance.
O b n rv o tii

1. Cnd gerundivul exprim concomitena ntre dou aciuni mai mult sau mai puin
disparate, el e precedat de tout)
Tont

mangeant, il lisait son journal.

2. Precedat de rien que, gerundivul insist asupra unei aciuni, subliniind-o:


Rien quen le voyant, j'a i envie de rire. (Numai privind-1 m pufnete rsul)

3. In principiu, gerundivul, ca i participiul prezent, trebuie s aib acelai subiect


cu verbul principal. Totui, prezena unui subiect diferit nu provoac ambiguitate in unele
enunuri-tip ca:
L'apptit vient en mangeant.

au n expresiile: chemin faisant (pe drum, n timp ce mergeam), tambour battant (cu vioi
ciune; cu hotrire), donnant, donnant (dac dai, ai):
hemln faisant, il me raconta toute son histoire. (Pe drum, el mi povesi toat viaa lui)
Elle entra tambour battant. (Ea intr cu vioiciune)

$ 134. Participiul prezent poate avea valoarea unui adjectiv calificativ,


fiind deci variabil n gen i numr:
Une soire charmante. Une chaleur touffante.
Des yeux brillants. Un professeur exigeant.

94

NTREBUINAREA M O D URILO R l A TIM PURILOR

Unde adjectiva vprbale au o ortografie diferit de aceea a participiului


prezent corespun/aiur :
VERBUL
adhrer
affluer
concider
communiquer
convaincre
converger
diffrer
diverger
merger
quivaloir
exceller
expdier
extravaguer
fatiguer
influer
intriguer
naviguer
ngliger
prcder
provoquer
rsider
somnoler
suffoquer
vaquer
violer

PARTICIPIUL PREZENT
adhrant
affluant
concidant
communiquant
convainquant
convergeant
diffrant
divergeant
mergeant
quivalant
excellant
expdiant
extravaguant
fatiguant
influant
intriguant
naviguant
ngligeant
prcdant
provoquant
rsidant
somnolant
suffoquant
vaquant
violant

ADJECTIVUL VERBAL
adhrent
affluent
concident
communicant
convaincant
convergent
diffrent
divergent
mergent
quivalent
excellent
expdient
extravagant
fatigant
influent
intrigant
navigant
ngligent
prcdent
provocant
rsident
somnolent
suffocant
vacant
violent

Observafii
1. Exigeam i obligeant pstreaz ca adjective aceeai form cu participiul prezent

corespunztor.
2. Adjectivul verbal derivat din verbe reflexive pierde pronumele reflexiv se:

Le soleil levant. Le soleil couchant.


3. Uneori, valoarea verbal sau adjectival a participiului este mai greu de deosebit:

I l a vu des sauvages errant (errants) dans les bois, (rtcind, rtcitori)

125. Participial trecut fle participe pass) permite formarea timpurilor


oompuse, ceea ce li confer un rol important n sistemul verbal francez:
Elles sont arrives hier.
I l a accompli sa tche.
Folosit fr auxiliar, participiul trecut poate constitui predicatul unei pro
poziii participiale, dac are un subiect propriu (a se vedea l)ii):
La nuit venue, nous nous sparmes. (Cnd a czut noaptea...)
Participiul trecut folosit fr auxiliar mai poate avea valoarea unui adjectiv
verbal cu sens pasiv, putnd fi nsoit de un complement de agent:
Domine par la fort et claire par le soleil, la valle tait vraiment trs belle.
95

DOM ENIUL VERBULUI

126. Participiul trecut compus (participe pass compos) este, aa cum o


arata denumirea sa, un timp compus din participiul prezent al auxiliarului i
participiul trecut al verbului respectiv:
Ayant chant. tant arriv. S'tant lev.
n general, verbele pasive, cele intranzitive conjugate cu lre i, mai rar,
verbele reflexive, omit auxiliarul:
Aperus de Vennemi, ils russirent pourtant s'enfuir. (Dei zrii de inamic,
ei...)
Arriv trop tard, il ne trouva plus personne au bureau. (Nu mai gsi pe nimeni
la birou pentru c sosi prea trziu)
Rveill ds l'aube, il travaillait jusqu'au soir. (Sculat din zori, el muncea
pn seara)
Participiul trecut compus este deseori echivalent cu o propoziie circum
stanial:

La cigale, ayant chant tout l't... (Dup ce a cntat toat vara, greierul...)
Ayant appris la nouvelle, mon oncle entra dans une colre terrible. (Auzind
vestea...)
Acordul participiului trecut
I. Participiul trecut folosit fr auxiliar
127. Participiul trecut folosit fr auxiliar se acord n gen i numr
cu substantivul sau pronumele pe care l determin:
Un trsor cach. Une page lue. Des feuilles jaunies.
Assise l'ombre, elle lisait.
Observaie
Urmtoarele participii trecute, folosite naintea substantivului, snt considerate pre
poziii i rm iu invariabile: approuv, attendu, certifi, communiqu, except, pass, reu, sup
pos, vu:

I I fut exempt de cette charge, attendu son infirmit. (... dat fiind infirmitatea sa)
Tous les habitants, except les femmes. (... cu excepia femeilor)
Pass une heure du matin, la porte est ferme. (Dup ora unu noaptea ...)
Vu les circonstances ... (Date fiind mprejurrile...)
La aceste participii se adaug urmtoarele locuiuni n compunerea crora figureaz
un participiu trecut: non compris (exclusiv), y compris (inclusiv), tant donn (dat fiind),
i-joint (alturat), ci-indus (inclus) care, de asemenea, rmn invariabile naintea substan
tivului:

Tous frais pays, y compris les rparations.


Vous trouverez ci-joint les documents.
Dac aceste participii i locuiuni snt ntrebuinate dup substantiv, ele i pierd valoarea
de prepoziii i devin adjective care se acord n gen i numr:

Les lettres attendues arrivrent ce jour-l.


I l est rentr une heure passe. (S-a ntors la ora unu trecut)
Vous trouverez les documenta ci-joints.

NTREBUINAREA MODURILOR l A TIMPURILOR

II. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul TRE


a) Verbe folosite la diateza activ i pasiv
128. Participiul trecut al verbelor intranzitive conjugate cu auxiliarul
tre se acord n gen i numr cu subiectul:
Elle est rentre huit heures du soir.
Nous sommes revenus le lendemain.
Observaii
lin

1. Dac snt mai multe subiecte de genuri diferite, participiul trecut e acordat la mascu
plural:
Mon pre et ma mre sont arrivs hier.

2. Dac subiectul este exprimat prin pronumele vous reprezentnd o singur persoan
(pronume de politee), participiul trecut rmne la singular:
Quand tes-vous arriv
3. Dac subiectul este exprimat prin pronumele nehotrt on, participiul trecut rmne
n principiu invariabil:
On tait rest bons camarades.
Numeroi scriitori

acord ns n

acest caz participiul trecut:

E h bien! petite, est-on toujours fche? (Maupassant)


4. Participiul trecut al verbelor folosite la forma impersonal i conjugate cu tre rmne
invariabil:
I l est tomb quelques grlons.
I l lui est arriv une fcheuse histoire.

129. Participiul trecut al verbelor folosite la diateza pasiv se acorda


ntotdeauna cu subiectul n gen i numr:
Elles ont t appeles par le directeur.
b) Verbe folosite la diateza reflexiv
130. n principiu, participiul trecut al verbelor folosite la diateza refle
xiv se acord cu subiectul n urmtoarele dou cazuri:
dac pronumele reflexiv este inanalizabil :
Elles se sont souvenues de toi. (nu se poate ti ce fel de complement este
pronumele se)
dac pronumele reflexiv este complement direct:
Elle s'est promene, (se este complement direct)
Verbele reflexive al cror participiu trecut se acord sau nu snt grupate
potrivit acestor dou criterii.

1.
Participiul trecut al verbelor exclusiv pronominale (verbes exclusiveme
pronominaux) , care se folosesc numai la diateza reflexiv, se acord ntotdeauna
cu subiectul pentru c pronumele lor reflexiv nu poate li analizat:
Elles se sont moques de vous.
Observaii

1.
Din aceast categorie fac parte: sabsenter, sabstenir, saccouder, saccroupir, sach
miner, sadonner, sagenouiller, se blottir, se cabrer, se ddire, se dmener, se dsister, sbattre,
sbrouer, scrier, scrouler, sefforcer, slancer, semparer, sempresser, senfuir, senqurir,
97

DOM ENIUL VERBULUI

sentraider, senvoler, s'prendre, svader, svanouir, s'vertuer, s'exclamer, sextasier, se for


maliser, se gargariser, simmiscer, s'infiltrer, s'ingn ier, s'ingrer, s'insurger, se mfier, se mpren
dre, se moquer, s'obstiner, an prosterner, se ratatiner, se raviser, se rebeller, se rebiffer, se rcrier,
se recroqueviller, se rfugier, se renfrogner, se rengorger, se repentir, se soucier, se souvenir, se
suicider, se targuer.

2.
Face excepie verbul s'arroger al crui participiu trecut rmne invariabil cnd es
urmat de un complement direct:
Ils se sont arrog des droits.
dar se acord dac complementul l precede:
Les droits quils se sont arrogs.

2.
Participiul trecut al verbelor accidental pronominale (verbes accidente
lement pronominaux) se acord cu subiectul* dac pronumele reflexiv me, te,
se, nous, vous, se este complement direct:
Elles se sont rveilles six heures du matin.
Nous nous sommes couchs trs tt.

Dac verbul reflexiv este urmat de un complement direct, pronumele reflexiv


devine complement indirect i acordul participiului trecut nu se mai face:
Elle s'est lave. (se este complement direct)
Elle s'est lav les mains, (se este complement indirect)
Observaii
1. Dac complementul direct preced verbul, participiul se acord n gen i numr
cu acest complement:
Les bons petits plats quelle sest prpars.
2. Verbele se complaire, se convenir, se dplaire, s'entre-nuire, se mentir, se nuire, 86
parler, se plaire, se ressembler, se rire, se sourire, se succder, se suffire, se survivre snt nsoite
de un-pronume rel'Jexiv considerat complement indirect i ca atare, participiul lor trecut
rmne invariabil :
Elles se sont ri de nous.
Elle sest plu me taquiner.

Cu toate acestea, numeroi scriitori le consider ca verbe fr sens rflexiv i ac6M


participiul lor trecut:
Elle s'tait plue veiller l'amour. (Maurois)

3. . Verbele s'apercevoir, s'attaquer, sattendre, s'aviser, se douter, schapper, s'ennuyer,


se jouer, se plaindre, se prvaloir, se saisir, se servir, se taire nu au sens reflexiv, deci pronu
mele lor reflexiv nn este analizabil; in consecin participiul lor trecut se acord ntotdeauna:
Elles se sont aperues de leur erreur.
Elle s'est plainte de nous.

131. Participiul trecut al verbelor reflexive cu sens pasiv


ntotdeauna cu subiectul :

se acord

Les voitures se sont bien vendues cette anne.


. ,* De fapt, acordul se face cu pronumele reflexiv complement direct. Cum ns pentru
efectuarea acestui acord trebuie s ne referim la subiect, care indic genul i numrul, este
preferabil s spunem de la nceput c acordul se face cu subiectul.
98

n t r e b u in a r e a

m o d u r il o r

t im p u r ilo r

III. Participiul trecut conjugat

cu auxiliarul AVOIR

132. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir se acord


n gen i numr cu complementul direct care preced verbul:
Voici la lettre que j ai reue.
Voici les lettres que nous avons reues.
Ces livres, je les ai lus.
Dac complementul direct este exprimat dup vrb, acordul participiului
nu se mai face:
J'ai reu une lettre.

Cazuri particulare
1. Dac verbul se gsete la un timp supracompus, acordul 86 facc nufittai
cu al doilea participiu:
On les a eu vite distancs.
2. Participiile trecute ale verbelor courir, coter, peser, valoir, vivre snt
invariabile cnd aceste verbe snt folosite cu nelesul lor propriu, fie c snt
tranzitive directe:
Les deux heures que nous avons couru...
Les trois mille francs que ces travaux ont cot
Les cinq kilos que ce paquet a pes ...
Les soixante ans quil a vcu ic i ...
fie c snt intranzitive:
Nous avons couru pendant deux heures.
Ces travaux ont cot trois mille francs.
Ce paquet a pes cinq kilos.
Il a vcu ici soixante ans.
Dac aceste verbe snt folosite cu neles figurat, participiul lbr trecut se
acord cu complementul direct care preced, dat fiind c n acest caz verbele
devin tranzitive directe:
Les
Les
Les
Les

dangers que j'a i courus. ( = affronts)


peines que ce travail m'a cotes. ( = causes)
dcisions que j'a i mrement peses. ( = examines)
beaux moments que j'a i vcus. ( = passs)

3. Participiul trecut urmat de un infinitiv se acordft eu cOjnletntijl


direct care l preced, dac acest complement este al participiului; astfel, fl
enunul :
La femme que j'a i entendue chanter.
s-a fcut acordul pentru c complementul la femme este al verbului entendre.
ns n:
La chanson que j ai entendu chanter.
complementul la chanson este al infinitivului chanter.
Observaii
1. Participiul trecut al verbului faire urmat <de infinitiv este ntotdeau#* iftvufail:

La robe que j ai fait faire.


Je les ai fait changer d avis.
99

DOMENIUL VERBULUI

2. Exist tendina de a nu acorda nici participiul trecut al verbului laisser urmat de


infinitiv:
Je les ai laiss s'enfuir.

3. Participiul tront al verbelor devoir (a trebui), pouvoir, vouloir rmne invariabil


pentru c complementul direct care le preced aparine unui infiniliv neexprimat (subneles):
J 'a i fait tous les efforts i/ue j ai pu. (faim)
J 'a i lu les uvres que j 'a i Voulu, (lire)
4. Uneori prepoziia sau le se intercaleaz ntre participiu i infinitiv; n acest caz,
acordul participiului cu complementul su direct care preced este obligatoriu:
Les couteaux que j ai ports repasser.
5. Aceste situaii particulare dau limbii scrise mai mult precizie. Totui, n afar de
cazul n care infinitivul e precedat de o prepoziie, exist tendina de a lsa neacordat parti
cipiul urmat de infinitiv.

4. Participiul trecut al verbelor impersonale este ntotdeauna invariabil:


Les grands froids qu'il a fait celle anne.
5. Rmne de asemenea invariabil participiul trecut al crui complement
este pronumele neutru le sau pronumele adverbial en:
Cette voilure est plus rapide que je ne l aurais cru.
De bons livres, yen ai lu beaucoup.
6. Participiul trecut precedat de un substantiv colectiv nsoit de un com
plement se acord fie cu substantivul colectiv, fie cu complementul acestuia,
dup neles:
La foule d'hommes que j'a i vue.
Une foule ci hommes que j 'a i vus.
7. Dac participiul este precedat de relativul que avnd ca antecedent un
des urmat de un superlativ, el se acord n mod facultativ:
C est un des plus beaux livres que j'a ie lu(s).

EXPRIMAREA SUBIECTULUI
133. Modalitile de exprimare a subiectului pot fi grupate dup natura
predicatului propoziiei (verb personal sau impersonal), dup modul (personal
sau nepersonal) la care este exprimat predicatul i dup diateza (activ sau
pasiv) la care este folosit.

134. Subiectul (le sujet) unui predicat exprimat printr-un verb personal
poate

fi :

1. un substantiv nsoit, n general, de un prdterminant:


Cet homme me parat trs intelligent.
Mes amis arriveront par le train du soir.
Deseori, subslantivul-subiect polarizeaz n jurul lui i ali determinani

cu care formeaz un grup de cuvinte num it i grup nominal subiect:


Une immense table de chne sculpt occupait le milieu de la pice.
100

EX PRIM AR EA SUBIECTULUI

2. un pronume personal:
Nous irons cueillir des fleurs.
Lui s'en moque, mais elle sen proccupe.
Observaii

1. Pronumele personal de persoana I i a II-a (care n limba romn poate fi subn


eles) nsoete in mod obligatoriu predicatul, fiind, uneori, singura modalitate de precizare a
categoriei de persoan:
Tu viens? (Vii?) Oui, je viens. (Da, vin)
Tous partez? (Plecai?) Oui, nous parlons. (Da, plecm)
De asemenea, dac la persoana a III- a subiectul nu este exprimat de alt categorie
gramatical (substantiv, pronume relativ, demonstrativ etc.), prezena pronumelui personal
este obligatorie :
Ils sont arrivs hier.
(Pentru unele cazuri particulare, a se vedea 135 189).
2. Deseori, subiectul exprimat prin pronume personal este scos n relief

(a se vedea

59, 60) :
Moi, je n irai pas.
Quant lui, il prfre le caf.
Cest toi qui as crit cela?
II viendra lui-mme.

3. un pronume demonstrativ, interogativ, nehotrt, relativ:


Cela ne mintresse pas.
({ui te la dit?
On viendra te chercher.
Personne nest venu me voir.
Je ne connais pas celui qui est venu.
4. un verb la infinitiv:
Vivre cest travailler et lutter.
Subiectul exprimat printr-un infinitiv este reluat prin demonstrativul ce,
dac verbul propoziiei este tre :
Vouloir ce nest pas un mot, cest une vertu.
Verbele impersonale care pot avea un subiect logic exprimat printr-un
infinitiv snt: il convient, il faut, il me plat, il mrffk, il me tarde, il vaut
mieux etc. :

I l convient de se taire.
Il vaut mieux ne pas insister.
5. un cuvnt sau grup de cuvinte considerate ca substantive i nsoite
deseori de un predeterminant:
Cet incessant va-et-vient magace.
Le mieux est quelquefois lennemi du bien.
6. o propoziie:
Qui vivra verra.
I l est vident quil ne viendra pas.
101

DOM ENIUL VERBULUI

Cazuri particulare

135. Subiectul unui verb folosit la imperativ nu e niciodat exprimat


dar poate ii indicat de un substantiv sau de un pronume accentuat, desprit
de verb prin virgul:
Mes Giiants, approchez!
Toi, pars devant ! Attendez, vous autres.
Pronumele reflexiv, care la imperativ are forma accentuat, poat, de
asemenea, ind ica subiectul :
Habille-toi el viens avec nous !

136. Un verb la infinitiv poate fi nsoit de ua sufcieot prepfiu QQCl are


valoare de predicai:
J'entends les oiseaux chanter.
n acest caz, subiectul este n acelai timp coroplepient direct al verfcului
priRipal :
Je les entends venir.
Folosit intr-o propoziie exclamativ, infinitivul po^fc* fi nsai d un
substantiv sau.de un pronume care, dei detaate de verb, indic agentul aciunii :
Lui, avoir fait cela?
Fernande, pouser son cousin?
De cele mai multe ori ns, infinitivul se sprijin tot pe subiectul verbului
principal:
Je crois pouvoir venir.
137. Un verb la participiu prezent sau trecut poate avea v&lor de
predicat i n acest caz e nsoit de un subiect propriu:
La pluie ne cessant pas, nous rentrmes.
Le village dpass, l'auto routa plus vile.
Deseori, ns, participiul, ca i infinitivul, se gprijjfl pe kiepu v i u l u i
principal :
E n ni1apercevant, il poussa des cris.
138. Un verb folosit la diateza pasiv are un subiect gramatical i iQjl
real, numit i complement de agent:
La dlgation sera reue par le directeur.
Il tait accompagn de son fils.
Uneori, complementul de agent e subneles:
La vendange a t faite A temps.
139. Verbele impersonale, care exprim fenomene ale uaturji, jnfc nsoite
de subiectul aparent il:
Il pleut. Il neige. Il fait beau.
Acest pronume neutru il este lipsit de semnificaie i ine numai locul subiec
tului care nu exist.
102

EX PRIM AR EA SUBIECTULUI

Folosirea subiectului aparent il s-a extins i la alte ver]je i locyiimj iinper


sonale care, prin natura lor, trebuie nsoite i de un subiect logic, eprjpoij
autorul aciunii; astfel, n enunul
Il est arriv un malheur. (S-a ntmplat o nenorocire), pe lng subiectul
aparent il, e exprimat i subiectul logic un malheur:

Un malheur est arriv.


Snt deci nsoite de un subiect aparent i de unul logic eate verbele i
expresiile impersonale care nu denumesc fenomene ale naturii:
Il est temps de partir.
Il sest produit une fissure.
Il serait bon dy penser.
Observaii
1. Unele expresii impersonale nu snt nsoite de subiectul aparent il: N importe (nu
intereseaz, n-are importan), N empche que (dei), Vaille que vaille (de bine de ru) etc.
2. Verbele impersonale care exprim fenomene ale naturii pot fi nsoite, n limba
familiar, de pronumele neutru a: a pleut. a neige.
3. Deseori, pronumele neutru ce este subiectul aparent al verbului tre, fie pentru a
anuna subiectul logic care urmeaz:
C'est une belle chose que le travail,
fie pentru a reprezenta un infinitiv sau un substantiv cu rol de subiect exprimat la nceputul
propoziiei:
Vouloir cest pouvoir.
Tes couleurs loi, cest des couleurs de peintre.

naintea a ilo r verbe, forma plin cela (a n lim ba familiar) nlocuiete pronumele ce:
Cela m ennuie de partir.
a me chagrine de devoir partir.

Subiectul este exprimat printr-o propoziie


140. Tipul cel mai frecvent l constituie propoziia c^re exprim subiectul
real al unui verb impersonal (nsoit de subiectele aparente il, ce, cela, qq) :
Il me semble que vous vous trompez.
Cest dommage quelle ne soit pas venue.
Cela m'ennuie que vous partiez.
a ne vous drange pas que je fume?
Aceast propoziie subiectiv se ntilnete dup numeroase locijiyri; imper
sonale. n general, modul folosit n acest tip de subordonat subiectiv este
indicativul sau subjonctivul, dup gradul de certitudine sau de incertitu(Jine pe
care l exprim locuiunea impersonal. n unele cazuri ns, folosirea modului
n aceste propoziii este greu de generalizat, cu att mai mult cu ct dup
unele locuiuni se poate folosi att indicativul ct i subjonctivul. De aceea,
indicaiile care urmeaz au un caracter general orientativ.

1.
Indicativul (i, uneori, condiionalul) este folosit dup locuiuni imper
sonale care exprim:

certitudinea, evidena : il est certain, il est sr, il est vident, il es


clair, il est vrai, il est incontestable, il est indiscutable, il va de soi (se iijlege
103

bOMENIUL VERBULUI

de la sine), il est hors de doute, il rsulte, il s'ensuit, il suit, dac snt folosite
la forma afirmativ :

Il est certain que vous avez tort.


Il va de soi que je ferai mon devoir.
Il tait vident quelle russirait.
o holrire: il est dcid, il est entendu:
Il est dcid que vous partirez demain.
Observaii
1. D a c a<:esle lo c u iu n i s n t folosi le la fo rm a negativ .sau interogativ , p re d ic atu l
propoziiei subiective csic, in general, Iu subjonctiv:

11 n'ct ]>/* c'ihiin <|iiVile soit heureuse.


Est-il ceri nin ju'elle soit heureuse !
2. P re d ic a tu l este l.ol la s u h jo n d iv , (iac p r o p o z iia su b ie c tiv se a fl la n c e p u tu l

frazei :
Que vous ayez tort, c'crt certain.

2. Subjonctivul apare mai ales dup

locuiunile care exprim:

necesitatea, obligaia: il faut, il est ncessaire, il convient, il importe,


il suffit, peu importe, n'importe:
Il faut, que vous appreniez le franais.
Il convient que vous vous en occupiez.
ndoiala, teama: il est douteux, il n'est pas douteux, nul doute, il est
craindre, il n'est pus craindre:

Il est douteux quelje vienne.


Dei il n'est pas douteux, nul doute exprim negarea ndoielii, verbul pro
poziiei subiective poate fi lot la subjonctiv:

Il n'est pas douteux qu'elle ne vienne. (Nu e nici o ndoial c ea va veni)


Nul doute, que cela ne soit exact.
Deseori ns, n limba curent, subjonctivul este nlocuit de indicativ sau
de condiional :

I l n'est pas douteux quils refuseront de partir.


Nul doute que son nom fiitrerait un jour au tableau.

posibilitatea sau imposibilitatea: il est possible, il est impossible, il se


peut :

Il est possible qu'ils parviennent sentendre.


Il est impossible que vous m en ayez dj parl.
Il se peut que je me sois tromp.
o apreciere mai m ult sau mai puin subiectiv: il est bon (e bine), il
est juste, il est fcheux, il est tonnant, il est trange, il est utile, il est rare, il
est regrettable, il est honteux, il est surprenant, il. vaut mieux, il suffit, il est
temps, c'est dommage, c'est assez, il s'en faut de beaucoup (de peu):
Il est tonnant que cela ne se soit pas produit plus tt.
Il est regrettable quelle lait appris si tard.
I l vaut mieux que vous nous criviez tout de suite.
I l est temps que tu ten occupes.
10*

E X PR IM A R E A SUBIECTULUI

I l sen faut, de beaucoup que l'exprience soit concluante. (Mai trebuie mult
ca...)
Cest dommage quils soient venus si tard.
3. Locuiunile impersonale care exprim aparena i probabilitatea: il
semble (il me semble), il parat, il apparat, il est probable snt urmate, n gene
ral, de indicativ:
Il parat que vous approuvez notre suggestion.
Il est probable quelle ne viendra pas.
I l me semble que vous vous trompez.
Observaii
1. D up il (me) semble poate deseori aprea subjonctivul dac locuiunea exprim
n acelai timp o ndoial:
I l semble que la chose soit facile.
2. Dac locuiunile de mai sus snt folosite la forma negativ sau interogativ, pro
poziia subiectiv va avea verbul la subjonctiv:
I l ne me parat pas que la situation soit si mauvaise.
I l nest pas probable que cela se passe ainsi.
I l ne me semble pas quon puisse agir autrement.

4.
cativul
Il
Il

Dup locuiunile il arrive, il advient, il se trouve se poate folosi att indi


ct i subjonctivul:
arriva que je le rencontrai dans la rue.
arrive que je prenne les repas au restaurant.

141. Propoziia subiectiv poate fi exprimat la nceputul frazei, n locul


obinuit al subiectului i s nu depind de un verb impersonal:
Quil ne cesse de pleuvoir me laisse indiffrent.
Predicatul acestei propoziii este ntotdeauna la subjonctiv:
Quil ait perdu la vue dans un accident dauto rendait cetteperte plus angoissante.
Deseori, acest tip de propoziie este desprit de principal prin virgul,
mai ales atunci cnd ea este reprezentat de pronumele neutru ce, cela:
Un enfant partir seul la nuit, ctait peu probable.
Que la guerre pt clater, cela passait mon entendement.
142. Propoziia subiectiv introdus prin pronumele relativ qui e folo
sit mai ales n fraze cu caracter sentenios i n proverbe:
Qui va lentement, va srement.
Qui sme peu, peu rcolte.
Uneori, acest tip de propoziie e nt.lnit n expresii imperative n care verbul
principal este folosit la subjonctiv fr que:
Sauve qui peut!
Qui m aime, me suive!
Limba literar modern pare s favorizeze aceast construcie, mai ales
atunci cnd qui (cine) este nlocuit de quiconque (oricine):
Qui laurait vu, et t pouvant de son agitation. (Aragon)
Quiconque approchait de cette dame ge, lente et pesante, se sentait honor.
(Duhamel)
105

DOM ENIUL VERBULUI

143. Propoziia subiectiv introdus yirin ce qui, ce que (ceea ce) este,
de fapt, o varianta a tipului anterior, fiind folosit atunci cnd subiectul subor
donatei nu este nume de persoan:
Ce qui allait se passer Vintressait extrmement.
Ce que tu viens de me dire nest pas vrai.
Observaii
1. Subiectiva introdus prin ce que poate aprea i dup o locuiune impersonal de
tipul cest invraisemblable, c'est fou:

C'est fou ce quil peut dire de btises.


2. Acest tip de subiectiv poate cuprinde i propoziiile introduse prin celui qui, celle
gui etc.:
Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent.
Aceast interprclare este justificat i de faptul c celui qui se poate substitui lui qui
care introduce o subiectiv:
Qui n'a pas vu Venise, n'a rien vu.
Celui qui n'a pas vu Venise, n'a rien vu.

144. Pot fi considerate ca subiective i propoziiile introduse prin que


i care apar dup anumite adverbe ca probablement, videmment, bien sr,
peut-tre etc.:
Peut-tre quelle viendra.
Il est probable quelle viendra.
Dealtfel, aceste adverbe corespund locuiunilor impersonale il est pro
bable, il est vident, il est sr (certain).
n aceste propoziii subiective se folosete indicativul.
Observaie
In limba familiar mai ales, pot fi ntlnite propoziii subiective introduse prin comme,
quand, si:

Cest trange comme il fait sombre ici.


Cela mtonnerait sil tait en retard.

EXPRiMAREA PREDICATULUI
145. Predicatul (le verbe) poate fi un verb predicativ :
Les enfants samusent,
sau un verb nominal:
Il tait malade.
La journe lui parut longue.
146. Predicatul verbal poate fi exprimt:
1. printr-un verb la mod personal:
I l dort.
106

EX PRIM AR EA PREDICATULUI

2. printr-un verb la infinitiv sau la participiu, dac are un subiect propriu:


Je regardais les gens passer dans la rue.
Le froid augmentant, les maons quittrent le chantier.
Ses amis partis, il s'ennuyait.
3. printr-un verb la infinitiv precedat de voici:
Voici venir le premier jour de VAn.
4. printr-o locuiune verbal (avoir peur, prendre garde, tomber d'accord,
prendre la fuite, faire appel etc.):
Il fit appel ses connaissances d'cole.
5. printr-o perifraz verbal:
Une pluie fine stait mise tomber.
Elle venait de rencontrer son amie.
Observaie
Un verb folosit la un mod personal poate fi urmat de un altul (sau chiar de dou verbe)
la infinitiv cu care formeaz mpreun predicatul:
Ils devaient partir le lendemain.
Les traits de son visage paraissaient avoir t couls en bronze.

147. Predicatul nominal e format dintr-un verb nepredicativ i dintr-un


nume predicativ:
Elle paraissait malade.
148. Verbul nepredicativ (verbe attributif, verbe copule) exprim diferite
raporturi ntre subiect i ceea ce i se atribuie acestuia prin numele predicativ.
1. Astfel, numeroase verbe nepredicative, dintre cele mai des folosite,
pot exprima:
o stare real ( tre, se tenir, se rvler etc.) :
L'enfant se tenait tranquille sur sa chaise.
o stare aparent (sembler, paratre, avoir l'air, faire, se croire, se juger,
se montrer etc.):
Elle avait lair contente.
Ils se jugrent perdus.
persistena unei stri (rester, demeurer, se maintenir etc.):
I l ne peut pas rester tranquille.
trecerea la o alt stare (devenir, se faire, s'annoncer etc.) :
I l tait devenu un autre homme.
La journe sannonait belle.
2. Verbul nepredicativ poate fi folosit uneori la diateza pasiv: tre nomm,
tre choisi, tre suppos, tre rendu etc.
In acest caz el exprim rezultatul aciunii:
I l a t lu dput.
Alte verbe pasive ca tre reconnu, tre rput, tre dclar, tre considr
comme, tre trait de (comme) exprim recunoaterea unei caliti atribuite subiec
tului :
I l a t dclar bon chasseur.
I l a t trait de menteur.
107

DOMENIUL VERBULUI

Observaie
Unele dintre aceste verbe snt urmate de o prepoziie (pour, comme, de) care introduce
numele predicativ. Aceast construcie caracterizeaz i verbele passer pour (a trece drept),
se donner pour (a se da drept.) :

I l passait pour un homme juste.

3.
Numeroase verbe predicative ca: vivre, mourir, natre, arriver, partir
rentrer, venir, revenir etc. pot fi nsoite de un adjectiv cu valoare de nume
predicativ:
Nous sommes partis heureux pour cette croisire.
Elle a vcu heureuse.
149. Numele predicativ (Vattribut) poate fi exprimat prin numeroase
pri de cuvnt:
un substantiv:
Son pre tait serrurier.
C'est un savant rput.
I l a t le professeur de mon fils.
Observaii
1. n general, numele predicativ nu este nsoit de articol cnd exprim profesiunea
sau o funcie social:

I l est professeur.
I l a t lu prsident.
Articolul intervine ns dac numele predicativ este nsoit de o determinare:

I l est le professeur de mon fils.


2. Prezena articolului nehotrt confer numelui predicativ un relief deosebit:

I I est mcanicien, (este mecanic ea oricare altul)


C est un mcanicien, (este un mecanic de toat ncrederea)
De remarcat i construcia diferit la persoana a III-a: I l (elle) est ..., Ils (elles)
tont ... + substantiv fr articol, fa de C'est un ..., Ce sont des ...
3. Articolul hotrt poate introduce ideea de unicitate:

Vous tes le prsident.


sau adaug numelui predicativ valoarea unui supranume:
Pour nous, Pierre tait le pote.

un adjectiv calificativ:
La neige tait paisse.
La maison avait l'air pavoise. (adjectiv verbal)
sau un grup de cuvinte echivlnd c un adjectiv:

Ses cheveux taient dirn noir denfer.


un adjectiv posesiv accentuat:
Tu es mienne et je suis tien.
108

E X PRIM AR EA PREDICATULUI

un adjectiv interogativ, exclamativ sau un numeral :


Quel est ce Monsieur?
Qell fut ma surprise !
Nous tions trois, eux, ils taient six.
I l est le premier.
un pronume posesiv, interogativ sau nehotrt:
Cette voiture est l mienne.
Qui tes-vous?
Ce nest rien.
un pronume personal accentuat :
Cest moi (toi, lui...)
un pronume demonstrativ :
Les yeux dIsabelle taient ceux de son pre.
pronumele neutru le (a se vedea i 504) :
Intelligente elle Vtait srement.
un infinitiv:
Partir c'est mourir un peu.
un adverb cu valoare de adjectiv (bien, mal, debout):
Il nest pas bien du tout.
150. Numele predicativ poate ti exprimat i de o propoziie predice t-iv
(proposition attribut) :
Mon espoir est quil gurira.
1. Aceste propoziii snt introduse prin conjuncia que i depind de un
substantiv sau de un adjectiv substantivat:
La vrit tait quil laimait perdument.
Le terrible tait que lpidmie frappait surtout les enfants.
2. Modul folosit n aceast propoziie este indicativul:
Mon opinion est quil vaut mieux tre prudent.
(Prerea ina este c e mai bine s fii prevztor)
Dar subjonctivul apare ntotdeauna cnd propoziia predicativ exprim o
aciune eventual, nesigur:
Pour elle, lessentiel tait que son mari laimt. (Pentru ea, esenialul era ca
soul ei s o iubeasc)
Le plus simple serait que vous logiez chez nous.
(Observaii
1. Termenul do propoziie predicativ poate fi extins i la o relativ introdus prin
qui fr antecedent exprimat:

Le voleur n'est pas qui vous croyez.


2. Subiectul verbului nepredicativ poate fi reprezentat de pronumele neutru re:

Le pire cest quils ne sentendent pas.


109

DOM ENIUL VERBULUI

Locul numelui predicativ


151. Numele predicativ este exprimat, n majoritatea cazurilor, dup
verb :
Le ciel est serein, l'air est doux.
n urmtoarele cazuri, numele predicativ preced verbul:
1. Cnd numele predicativ este dislocat i exprimat la nceputul propozi
iei cu intenia de a-1 pune n relief:
Grande fut sa surprise quand elle le vit.
Aceast construcie aparine limbii literare.
Observaie
Punerea n relief a numelui predicativ cu ajutorul prezentativului cest... que afecteaz
doar locul subiectului:

Pasteur tait un grand savant.


C'tait un grand savant que Pasteur.

2. Cnd numele predicativ este reprezentat prin pronumele neutru le:


Sincre, elle Vtait certainement.
(Elle tait certainement sincre).
3. n mod obligatoriu, cnd numele predicativ este exprimat printr-un
pronume interogativ:
Qui tes-vous? Qui est-ce que vous tes?
Que deviendrai-je? Quest-ce que je deviendrai?
Bau printr-un adjectiv interogativ:
Quel est votre nom?
Observaie
Deseori, n limba curent, verbul tre este omis; n acest caz, numele predicativ este
exprimat naintea subiectului i desprit de el prin virgul:
Fameux, ce vin. (Ce vin est fameux)
Trs bon, ce caf.

152. Acordul numelui predicativ


1.
Numele predicativ exprimat printr-un substantiv se acord, n genera
n gen i numr cu subiectul:
Jean est acteur. Jeanne est actrice.
Jean et sa femme sont acteurs.
Elles sont actrices.
Observaii
1. 13 posibil ca substantivul-nume predicativ s nu poat fi folosit la genul respectiv:

Elle est un excellent professeur. (Substantivul professeur nu are feminin)


Cet homme est une canaille. (Substantivul canaille nu are masculin)
2. De multe ori, nelesul propoziiei determin genul i numrul numelui predicativ:

La carpe est un poisson.


Les fleurs sont ma joie.
Les bananes sont un dessert nourrissant.
110

EX PR IM A R EA PREDICATULUI

2.
Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv se acord n gen i num
cu subiectul:
Cet homme est gnreux. Celte jeune fille est charmante.
Ces enfants sont amusants.
Observaii
1. Dac subiectul este un pronume personal, numele predicativ se acord n gen i numr
cu acest pronume, adic cu substantivul ps care pronumele l reprezint:

Elle paraissait fatigue.


Vous tes content de votre voyage? (Vous este pronume de politee i reprezint aici o
persoan de genul masculin)
2. Dac subiectul este exprimat prin pronumele on cu valoare de pronume nehotrt,
numele predicativ se folosete la masculin singular:

Quand on est courageux, on russit.


Deseori ns, on reprezint (mai ales n lim ba familiar) o anumit persoan; n acest
caz, numele predicativ se acord cu substantivul reprezentat:

Alors, ma petite, on est fche


3. Adject.ivul-nume predicativ, folosit dup locuiunea verbal avoir lair, se acord
n gen i numr cu subiectul, mai ales dac expresia are nelesul de a prea:

Elle avait lair heureuse. (Ea prea fericit)


Elles avaient l air contentes.
Numai n limba literar, numele predicativ poate fi la masculin singular (acordat cu
substantivul air), avnd n acest caz nelesul de aspect, nfiare:

Elle avait lair srieux.


Aceast distincie se face din ce n ce mai rar, iar n cazul unui subiect nume de lucra
nu se face deloc:

Cette maison lair vieille.


Ces pommes ont lair mres.
(Pentru alte cazuri particulare, a se vedea acordul adjectivului 326).

A CO RDU L PREDICATULUI CU SUBIECTUL

153. Predicatul, exprimat printr-un verb la mod personal, se acord


n persoan i numr cu subiectul :
I l dort. Nous dormons. Les enfants dorment.
Acordul predicatului cu mai multe subiecte
154. Dac subiectele snt de persoane gramaticale diferite, ele pot fi
reluate printr-un pronume subiect la plural:
1. persoana I are prioritate fa de persoana a Il-a i a 111-a:
Toi et moi, nous irons au cinma.
Elle et moi, nous ferons une excursion.
2. persoana a Il-a are prioritate fa de a III-a:
Toi et lui, vous partirez demain matin.
111

DOMENIUL VERBULUI

135. Dafc snbieclblo snt cbdrdonftle prin i?onjiincia et sau juxtapuse,


predicatul se folosete, in general, la plural:

Mon frre el ma sur arriveront demain.


Mon frre., ma sur, mon pre arriveront demain.
1. Totui, predicatul se folosete la singular n urmtoarele cazuri:
daca subiectele coordonate sau juxtapuse snt nsoite de adjectivul
nehotrit aucun :
Aucune ville, aucun village ne l'attirait spcialement.
dac subiectele snt reprezentate, naintea predicatului, printr-un pro
nume nehotrit la singular (tout, rien, tout le monde, chacun etc.):
Les rues, les maisons, la fort, tout lui voquait son enfance.
dac subiectele formeaz, prin nelesul lor, o gradaie, ultimul fiind
considerat cel mai important:
Un souffle, une ombre, un rien lui faisait peur.
dac subiectele snt agenii unui verb impersonal:
li est tomb de la pluie et de la grle.
dac subiectele coordonate, nensoite de articol sau de alt determi
nare, constituie titlul unei opere:
Paiil et Virginie est un roman franais.
dac subiectele snt proriume demonslrative neutre:

Ceci et cela lui est indiffrent.


2. Predicatul poate fi la singular sau la plural, dac subiectele snt coor
donate prin ainsi que, de mme que, comme:
La mre ainsi que la fille sera (sau seront) l.
Dar dac subictble sint l'n et l'autre, plrall este mai frcveht :
L'un et Vautre sont venus,
i este singurul acord posibil, dac verbul preced subiectele:
Ils sont venus l'un et l'autre.
156. Cd subiectele snt coordonate prin conjuncia ou, predicatul e
exprimat, n general, la plural:
Un choc ou une motion peuvent lui tre fatals.
Predicatul rmne ns la singular, dac subiectele se exclud reciproc:
L'un ou l'autre l emportera.
n alte cazuri ns, aceast distincie este facultativ:
Le directeur ou son adjoint prsidera (sau prsideront) la crmonie.
157. Cnd subiectele snt coordonate prin conjuncia ni, tendina este
de a acorda predicatul la plural:

N i l'un, ni l'autre ne Viendront.


N i son pre ni sa mre ne^ponrront venir.
112

ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Predicatul la singular este justificat n cazul c;l numele predicativ se refer


numai la unul din subiecte:
N i ce monsieur ni cet antre net le pre de l'enfant.
Acordul predicatului cu un subiect colectiv
158. Acordul predicatului cu un subiect colectiv depinde de natura
subiectului colectiv i deseori de nelesul Bu.
1. Dup un substantiv colectiv la singular urmat de un determinant la
plural trebuie deosebite dou situaii diferite:
dac subiectul colectiv este precedat de articolul nehotrt , une,
predicatul este, de preferin, la plural;
Une foule de curieux encombraient la rue.
Une multitude d'enfants attendaient devant Ventre de lcole.
Une nue de moineaux schappaient d'un buisson de ronces.
Une meute de chiens couraient aprs le livre.
dar singularul este, de asemenea, posibil:
Un peuple de volailles circulait dans Vherbe haute.
Un amas delivres couvrait le canap.
Une troupe d'oies sauvages traversait le ciel.
dac subiectul colectiv este precedat de articolul hotrt le, la predicatul
este la singular:
La foule des visiteurs saccrot sans cesse.
La troupe des chasseurs escalada la montagne.
2. Dup la plupart i dup beaucoup, peu, combien folosite ca nominale,
predicatul este la plural:
La plupart des candidats ont t reus.
I l y en a beaucoup qui pensent cela.
Il en est peu qui aient ce bonheur.
Combien ont pri ainsi!
3. Dup beaucoup de, peu de, tant de, trop de, assez de, combien de urmate
de un substantiv la plural, predicatul se acord, n principiu, cu acest substantiv:
Beaucoup de gens croient le contraire.
Peu d'lves ont chou ce concours.

Predicatul este la singular numai dac adverbul respectiv poate fi echi


valat cu un substantiv:
Beaucoup de prcautions peut nuire. (Labondance de prcautions peut nuire).
Trop de biens nuit. (Lexcs de biens nuit)
4. Dac subiectul este exprimat printr-un substantiv precedat de uii nume
ral, predicatul este la plural:
Quatre jours sont passs.
Dar dac numeralul denumete un ntreg, predicatul rmine la singular:
Mille nouveaux francs est dj une somme importante.
o.
Dup un numeral substantivat de tipul une centaine, une dizaine (vre
sut, vreo zece), predicatul e folosit la singular sau la plural, iu raoc| facultativ:
Une centaine de personnes nont pu (sau na pu) entrer.
113

DOM ENIUL VERBULUI

Observaii
1. Predicatul se acord facultativ, la singular sau la plural i dup substantivele care
denumesc fraciuni: la moiti, le tiers (o treime), le quart (o ptrime):

La moiti des candidats a t refuse (sau ont t refuss).


2. Unele numerale substantivate ca douzaine, cent, miile urmate de un substantiv la
plural pot denumi uniti folosite n comer i antreneaz un predicat la singular:

La douzaine d ufs valait trois francs.

6. Dup plus dun (mai multi de unul), predicatul este la singular:


Plus d'un na pu entrer.
dar dupa moins de deux, predicatul este la plural:
Moins de deux ans sont passs.'
7. Dac titlul unei opere este un substantiv plural determinat de un articol
hotrt, un demonstrativ sau un posesiv, predicatul se exprim, n general, la
plural :
Les Misrables sont un. roman de Victor Hugo.
D.>.-. substantivul respectiv tiu este delerminat, predicatul este la singular:
R)Dvmcc3 sans paroles Oit un recueil de posies.
Acordul predicatului cu pronumele relativ QUI
159. Dac subiectul este exprimat prin pronumele relativ qui, predicatul
se acord n numr i persoan cu antecedentul acestui pronume:
Toi, qui es trs jeune, tu ne comprends pas cela.
("est moi, moi seul, qui suis le chef.
I uns lcs l'li'/mnie t/tti convient.
Observaii
1. D a c an te c e d e n tu l este n u m e predicativ, verbul se exprim la persoana a III-a
chiar dac subiectul este un pronume de persoana I sau a 11-a:

Je ne suis pas celui qui a parl.


Vous tes le seul qui puisse m'aider.
2. Dac antecedentul este un des + subsianuv, cerbul este la singular sau la plural,
dup cum se insist sau nu asupra ideii de individualitate:

C'est un des crivains qui mrite la meilleure rcompense.


Cest un des ingnieurs qui ont labor le projet.
3. Dup un de ceux qui, predicatul este, n general, la persoana a III-a plural:

Vous tes un de ceux qui lu i tmoignent le plus de sympathie.

Acordul expresiei de prezentare CEST cu subiectul su real


160. Acest acord prezint urmtoarele particulariti:
1. Urmat de nous, vous, c'est rmne la singular:
Cest nous qui partirons les premiers.
Cest vous qui le dites.

ACO RDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

2. Urmat de eux, elles, c'est rmne la singular n limba curent:


Cest eux (elles) qui mont dit cela.
dar e folosit la plural n limba literar:
Ce sont eux (elles) qui m'ont dit cela.
nsoit ns de o negaie, expresia c'est trebuie exprimat la plural:
Co ne sont pas eux; ce ne sont pas elles.
3. Urmat de un substantiv la plural, c'est devine [ce sont, mai ales n limba
literar :
Ce sont les enfants.
Dar n limba familiar se aude mai ales singularul:
Cest des heures qui paraissent longues.
Ce n est pas les journaux qui racontent ces dtails.
De aceea, dac dup c'est urmeaz dou substantive, unul singular i altul
plural, este preferabil s se exprime nti substantivul singular precedat de
c'est :
Cest la gloire et les plaisirs qu'il a en vue.
Observaie
Dac substantivul sau pronumele la plural snt precedate do o prepoziie, cest rmne
ntotdeauna la singular:

Cest & ses maitres quil doit sa formation.


Cest eux quelle pense.
Co nest pas eux ( elles) que je pense.

EXPRIMAREA O BIECTU LUI A C IU N II


(Complementul direct i indirect)

161. Obiectul aciunii se exprim, ca i n limba romn, printr-un coti


plement direct (complment d'objet direct ) :
Je reconnais mon erreur,
sau printr-un complement indirect (complment d'objet indirect):
Je rflchis mon erreur.
n gramatica francez, distincia dintre complementul direct i cel indirect
este n mare msur formal, ea sprijiniudu-se pe construcia diferit a aces
tor complemente. Astfel, pe cnd complementul indirect este precedat de o pre
poziie (mai ales sau de) :
Je tlphone mon ami.
Elle parlait de son prochain voyage.
complementul direct se leag nemijlocit de verbui su:
Vous crivez une lettre.
115

DO M EN IUL VERBULUI

Observaii
1. Aceast regul este puin concludent ntruct uneori complementul direct este
formal, precedat de o prepoziie:
Nous avons rencontr de vieilles paysannes qui allaient au march.
I l a fin i de parler.
iar complementul indirect poate fi exprimat printr-un pronume personal lr prepoziie:
I l nous a parl.
2. Cum, deseori, acordul participiului trecut e condiionat de identificarea precis a
complementului direct sau indirect, este mai util s lum n considerare sensul diferit al acestor
complemente.

I l nous a salus. (Qui a-t-il salu?)


I l nous a parl. ( qui a-t-il parl?)

Verbele determinate de cqnjplementul


direct i indirect
162. Verbele care pot fi determinate de un coipplemeit direct nt nurnjte
tranzitive directe (transitifs directs). Din punctul de vedere al determinrii
lor, aceste verbe pot fi grupate in mai mujte categprii.
1. Verbe care trebuie nsoite de un complement direct:
II a cass une vitre.
Fr aceast determinare, verbul il a cass nu are sens.
Din aceast categorie fac parte numeroase verbe ca: abaisser, abattre, ab
mer, ajouter, avoir, briser, cacher, casser, citer, consommer, convoquer, dfinir,
dlivrer, emmener, enlever, envoyer, entreprendre, faire, mettre, obtenir, possder,
recontrer, secouer, supprimer etc.
2. Verbe care se pot dispensa de prezena unui complement direct expli
cit, putnd li folosite absolut:
Il mange (des fruits). Il fumo (une cigarette).
C'est elle qui conduit (l'auto).
Il crit (des articles) dans les revues.
Il lit ( un livre).
3. Verbe care pot fi determinate n acelai tiinn de un complement direct
i de unul indirect:
J'ai demand l'heure un passant.
Il nous raconte de belles histoires.
Din aceast categorie fac parte: accorder, adresser, annoncer, attribuer,
cacher, certifier, confirmer, conseiller, destiner, demander, dire, emprunter, inter
dire, montrer, opposer, pardonner, prdire, prler, prsenter, recommander, repro
cher etc.
163. Verbele care pot fi determinate de un complement jndi.-eot sijit
numite tranzitive indirecte (transitifs indirects):
L'enfant obit ses parents.
Il manque de talent.
]. Unele verbe tranzitive indirecte introduc complementul prii prepoziia
. Aa snt: aboutir, accder, adhrer, appartenir, se complaire, se conformer, con
11 6

EXPRIM AR EA OBIECTULUI ACIUNII

sentir, convenir, correspondre, dplaire, dsobir, chapper, se fier, s'habituer,


s'intresser, nuire, obir, pardonner, plaire, se prparer, e ^senter, procder, r
flchir, remdier, renoncer, ressembler, sembler, songer, surire, succder etc.
2.
Alte verbe tranzitive indirecte introduc complementul prin prepozii
de: s'abstenir, abuser, se charger, se dbarrasser, dpendre, se dsintresser,' dispo
ser, douter, s'emparer, jouir, se mfier, se mler, se moquef, s? plaindre, se priver,
profiter, provenir, se servir, se soucier, se souvenir.
164. Numeroase verbe pot fi cnd tranzitive directe, cnd indirecte, sehim
barea de regim fiind deseori nsoit de o modificare a sensvj:
abuser:
Abuser quelqu'un (a nela pe cineva)
Abuser de tabac (a abuza de tutun)
applaudir:
Applaudir un aceur (a aplauda un ator)
Applaudir un projet (a aproba cu entuziasm un prpiep)
dcider:
Dcider quelque chose (a hotr ceva)
Dcider de quelque ckose (a se pronuna asupra unui lucru)
manquer:
Manquer quelque chose (a nu nimeri, a rata ceva)
Manquer de talent (a fi lipsit de talent)
tmoigner:
Tmoigner une vive surprise (a arta, a manifesta o mare surpriz)
Tinoigner d'une chose (a confirma un lucru, a sta mrurie)
user:
User un vtement (a uza o hain)
User de violence (a face uz de violen).

PRIN CE SE EXPRIMA OBIECTUL ACIUNII


165. Complementul direct i indirect pot fi exprimate:
1. printr-un substantiv:
Le menuisier range ses outils.
Elle renonce ses prtentions.
Substantivul poate fi precedat de un articol partitiv:
Elle a pris du caf. Je ne mange pas de viande,
2. printr-un pronume:
Je les ai rencontres dans la rue.
Prenez celles-ci!
I l a tout accept.
Que dis-tu?
Je leur ai parl.
J'y pense toujours.
(Pentru folosirea pronumelor ca complemente, a se vedea 507508).
117

D O M EN IUL VERB U LU I

3. printr-un infinitiv:
I l espre remporter le premier prix.
Nous consentons signer.
4. printr-o propoziie:
On annonce quil pleuvra demain.
Les commerants se plaignent de ce que les clients sont rares.

OBIECTUL ACIUNII ESTE EXPRIMAT


PRINTR-0 PROPOZIIE
166. Propoziiile completive care exprim obiectul aciunii pot fi gru
pate n :
propoziii completive introduse prin conjunciile que, ce que, de ce que
propoziii infinitivale;
propoziii completive introduse prin pronumele qui, quoi, quiconque
fr antecedent;
propoziii interogative indirecte i exclamative indirecte.

PROPOZIII COMPLETIVE INTRODUSE


PRIN OUE
167. Acest tip de propoziie se folosete ndeosebi dup unele verbe decla
rative sau care exprim un sentiment, voina, un ndemn, o opinie etc.:

Je vous assure quil viendra.


Je suis heureux quil soit venu.
Principala dificultate n folosirea acestor completive o constituie alegerea
modului, indicativ, condiional sau subjonctiv, care depinde nu numai de natura
verbului principal, dar i de intenia vorbitorului.
168. Subjonctivul este folosit dup verbe care exprim voina, un ordin,
un sentiment, o ndoial etc. ca: aimer, avoir peur, attendre, consentir, contes
ter, craindre, dfendre, demander, dplorer, dsirer, douter, empcher, s'tonner,
tre content, viter, exiger, interdire, ordonner, prfrer, proposer, redouter, regret
ter, se rjouir, souhaiter, tcher, tolrer, vouloir etc.:
Il aime que lon soit heureux autour de lui.
J attends quelle m crive.
Nous craignons quil ne fasse une erreur.
Il demande que chacun fasse son devoir.
Je dplore que cette lettre se soit gare.
Je propose que le projet soit accept.
Je me rjouis que vous soyez en bonne sant.
Tchez quelle comprenne ce quelle doit faire.
Vous tolrez quon vous dise cela?
Je veux que vous m criviez souvent.
118

E X PRIM AR EA OBIECTULUI ACIUNII

169. Indicativul apare, n general, dup verbe care exprim o declaraie,


o opinie, o senzaie ca: affirmer, annoncer, (s'apercevoir, apprendre, assurer,
confirmer, considrer, convenir, croire, constater, dclarer, se douter, esprer^, esti
mer, se figurer, ignorer, (s' ) imaginer, juger, parier, penser, prsumer, promettre,
prouver, raconter, rpter, se rappeler, reconnatre, remarquer, se rendre compte,
savoir, sentir, soutenir, se souvenir, trouver, voir etc.:

J'espre quil russira.


Je considre quil no faut pas abandonner trop vite cette ide.
I l a reconnu quil tait coupable.
Observaii
1. Dup verbele de opinie ca croire, se figurer, simaginer, penser, trouver etc., folosite
la forma negativ sau interogativ, predicatul propoziiei completive esle, n general, la
subjonctiv:

Je ne crois pas quil vienne.


Nous ne trouvons pas quil ait tort.
Pensez-vous quelle se soit fche?
Dar, i n acest caz, viitorul sau condiionalul snt frecvente, mai ales.n limba curent:
Je ne crois pas quil viendra.
2. D up verbele declarative i de opinie, condiionalul se'poale substitui oricnd indica
tivului fie cu valoarea sa modal, fie pentru a exprima viitorul (futur dans te pass):

Je prsume quil pourrait venir demain. (... c ar putea ...)


Nous savions quelle ne viendrait pas. (... c nu va veni)

170. Dup unele verbe ca admettre, comprendre, concevoir, dire, entendre,


tre d'avis, ignorer, nier, se plaindre, prtendre, signifier, supposer etc., se poate
folosi indicativul sau subjonctivul, dup cum ele exprim o opinie sau voin,
o aciune real sau una ireal :

J'admis quil tait urgent de mettre un peu d'ordre dans mes ides.
Admettons quil ait commis cette erreur.
Tu comprends quil est dangereux de laisser les enfants seuls.
I l comprenait trs bien quon puisse agir ainsi.
J'a i dit quil tait innocent.
Dites-lui quil vienne me voir.
J'entends quon m obisse.
I l nie quil est venu (sau quil soit venu) tard.
I l se plaint quon la calomni.
Observaii
1. Din analiza acestor exemple se poate constata c unele verbe i schimb nelesul
n funcie de modul indicativ sau subjonctiv folosit n subordonat:
J ai entendu qu'il tait malade. (Am auzit c ...)
J entends qu'on m obisse. (neleg, cer s fiu ascultat)
J admets que vous avez raison. (Recunosc ...)
Admettons que vous ayez russi votre examen. (S presupunem ...)
2. Pentru folosirea timpurilor n completivele introduse prin que a se vedea corespon
dena timpurilor 108, 115.
119

DOM ENIUL VERBULUI

171. In mod obinuit, completiva introdus prin que este exprimat


dup verbul principal:
Je crois bien quelle a du succs.
Propoziia completiv poate fi scoas n relief i prin plasqrca ei la nce
pu Iul frazei. In acest caz ns, propoziia completiv este reprezentat n prin
cipal de un pronume neutru (le, en, y), iar predicatul ei este ntotdeauna la
subjonctiv:
Quelle ait du succs, je le crois bien.
Quil lt sot, je nen pouvais plus douter.
Se remarc, de asemenea, c subordonata completiv este desprit de
principal prin virgul.

PROPOZIII COMPLETIVE INTRODUSE


PRIN CE QUE, DE CE OUE
172. Exist tendina, astzi, de a introduce propoziia completiv prin
cc quo sau de ce que atunci cnd verbul principal este, n mod obinuit, urmat
de un complement introdus prin sau de:
Il s'attend co que je revienne.
Elle s'excusa de ce que le dner n tait pas prt.
173. Verbele care pot fi urmate de o completiv introdus prin ce que
snt: aboutir, s'accoutumer, aider, aimer, s'attendre, avoir intrt, consentir, se
dcider, demander, s'exposer, faire attention, intresser, s'opposer, penser, prendre
garde, renoncer, se rsoudre, tenir, veiller etc.:
Il tient ce que tu viennes avec ta sur.
Je ne m'oppose pas ce que vous linvitiez.
Observaii
1. In general, predicatul propoziiilor completive introduse prin ce que, pe l< sub
jonctiv. Modul indicativ poate fi totui folosit dup cteva verbe:
Elle ne pensait pas ce q u elle faisait.
2. Dei aceste verbe introduc complementul prin prepoziia , majoritatea pot i urmate
i de o completiv introdus prin que:

Je
Je
Je
Je

demande quon m oublie.


demande ce qnon m oublie.
consens que vous partiez.
consens ce que vous partiez.

174. Propoziiile completive introduse prin de ce <me depipd m^i aies


de verbe ca: abuser, s'attrister, se contenter, se dsaler, s'ctonner, s^exys, se
fliciter, s'indigner, s1inquiter, se lamenter, se plaindre, profiter, se rjuir, van
ter etc. :

Je me flicitais de ce quon ipe l^jssait en paix.


Elle se plaignait de ce quil rentrait tard.
120

EX PR IM A R EA OBIECTULUI ACIUNII

Observaii
1. Unele verbe din aceast categorie pot fi urmate i de o completiv introdus prin

que:

I l se plaint quon la calomni.


I l se plaint de ce q u On la calomni.
2. in completivele introduse prin de ce que, verbul este, n general, la indicativ:

Je me rjouis de ce que vous tes en bonne sant.


De remarcat c acelai verb poate^i urmat de o completiv introdus prin
cu verbul la subjonctiv:

que,

dar

Je me rjouis que vous soyez en bonne sant.

PROPOZIIA COMPLETIV INFINITIVALA


175. Propoziia infinitival are verbul la infinitiv i un subiect propriu
care e n acelai timp complement direct al verbului principal; astfel n
Je vois les enfants jouer dans le jardin.
si>stantivul les enfants este n acelai timp subiect al infinitivului i comple
ment direct al verbului voir.
Acest tip de propoziie completiv se folosete frecvent dup verbele voir,
regarder, entendre, couter, sentir:
J'entends les oiseaux chanter. (Aud psrile cntnd)
i dup verbele laisser, faire:
Une matire poreuse laisse passer Vair. {... las s treac aerul)
Le soleil fait mrir les fruits.
Observaii
1. Pentru ca infinitivul s poat constitui o propoziie el trebuie s aib un subiect
propriu, diferit de cel al verbului principal. Totui, uneori acest subiect nu este exprimat:

J 'entends chanter, (quelquun, des gens)


2. Termenul de propoziie infinitival poate fi extins i la infinitivul care depinde de
verbe ca commander, conseiller, dfendre (a interzice), demander, inviter, prier etc., dac subiec
tul lui este complement direct sau indirect al verbului principal:

Je les a i pris de venir pins tt.


I l nous a conseill dattendre encore.
3. fn limba literar poate fi intilnit o propoziie iifinitjyal ^ Porii subiect este rela
tivul que:

Je ramenais la conversation sur des sujets qne je savais Z^rpfr.

176. Privitor la natura i locul subiectului propoziiei infinitivale, deo


sebim urmtoarele cazuri:
a) Subiectul infinitivului este exprimat pfinr-u subsani,v :

1.
Dup verbele principale voir, regarder, entendre, couter, sentir, laisse
dac infinitivul nu s nsoit (ie un pqnpeine cjircc, vtyepul poatp fi ex
primat fie naintea infinitivului, fie dupK el:
J'entends le ehien aboyer.
J'entends aboyer le chien.
12V

D O M E N IU L V E R B U LU I

Dac infinitivul este un verb tranzitiv nsoit de un complement, n general,


ubiectul e exprimat naintea infinitivului:
J 'a i souvent entendu mon pre prononcer ces paroles.
Dar i n acest caz, snt posibile construciile urmtoare:
J 'a i souvent entendu prononcer ces paroles mon pore.
J 'a i souvent entendu prononcer ces paroles par mon pre.

2. Dac verbul principal este faire , iar infinitivul nu este nsoit do un com
plement direct, subiectul este exprimat dup infinitiv:
I l a fait tomber des pommes en secouant les branches.
Dac infinitivul este nsoit de un complement direct, subiectul este expri- mat tot dup verb, dar precedat de prepoziia :
Cela fit changer d'opinion mon pre.
Cela fit dire mon pre qu'il fallait agir autrement.

b)
Dac subiectul verbului este un pronume personal complment, el e expri
m at naintea verbului principal i are urmtoarele forme:

1.
Dac infinitivul este un verb intranzitiv, subiectul infinitivului este un
pronume complement direct conjunct:

Je les ai vus entrer ici. (I-am vzut intrnd aici)


' 2. Dac infinitivul este un verb tranzitiv nsoit de un complement direct
exprimt de un substantiv, subiectul infinitivului poate fi :
complement direct (de tipul le, la, Ies) :
Je l'entends chanter une chanson.
sau complement indirect (de tipul lu i, leur) :
Je lui entends chanter une chanson.
Observaii
1. Dac verbul principal este faire, iar infinitivul este, insolit de un complement direct,
subiectul acestui infinitiv este lu i, leur:

Vous lui faites dire des btises.


2. Dac verbul principal este laisser, iar infinitivul este nsoit de un complement
direct, subiectul infinitivului este de tipul le, la, les:

Je

le laisse crire sa lettre.

3. Dac infinitivul;este-un-verb- reflexiv, pronumele subiect al infinitivului este de.


tipul le, la, les:

Vous

le faites se retourner.

PROPOZIII COMPLETIVE INTRODUSE


PRIN QUI, QUOI, QUICONQUE
177. Aceste propoziii completive snt introduse printr-un pronume rela
tiv fr antecedent qui, quoi:
J'invite qui je veux.
Il ne m'a pas dit quoi il faisait allusion.
122

EX PR IM A R EA OBIECTULUI ACIUNII

sau prin pronumele nehotrit quiconque:


I l mprise quiconque le flatte.
Verbul acestor propoziii este la indicativ sau la condiional.

PROPOZIII INTEROGATIVE INDIRECTE


178. Cuvintele care introduc completivele. interogative depind de carac
terul total sau parial al interogaiei.
1. Dac interogaia este total (se refer la ntreaga propoziie sau la predi
catul ei), propoziia interogativ indirect este introdus prin conjuncia SI:
Je demande si tu viendras. (Tu viendras?)
Il voudrait savoir si tu es content. (Tu es content?)
Aceast conjuncie, numit i Si dubitatif, nu are neles condiional l
permite folosirea verbului la viitor sau condiional.
2. Dac interogaia este parial (se refer la unul din termenii propozi
iei, n afar de verb), propoziia interogativ indirect este introdus prin qui,
quoi, ce qui, ce que, quel, lequel, quand, o, comment, pourquoi, combien
etc. dup cum interogaia se refer la subiect, la numele predicativ, la obiectul
aciunii sau la complementul circumstanial. Astfel,
QUI reprezint un subiect nume de persoan:
Je ne sais pas qui a tlphon. (Qui a tlphon?
un nume predicativ personal:
J'ignore qui vous tes. (Qui tes-vous?)
sau un complement direct nume de persoan:
Je vous demande qui vous cherchez. (Qui cherchez-vous?)
Precedat de o prepoziie, QUI poate introduce o completiv indirect:
Je te demande qui tu as parl. ( qui as-tu parl?)
CE QUI reprezint un subiect nume de lucru:
Je me demande ce qui lintresse. (Qu'est-ce qui l'intresse?)
CE QUE reprezint un complement direct nume de lucru:
Je voudrais savoir ce que vous lisez. (Que lisez-vous? Qu'est-ce que vous lisez?)
QUOI precedat de o prepoziie reprezint un complement indirect nume
de lucru :
Je ne sais pas quoi il pense. ( quoi pense-t-il?)
COMMENT, O, QUAND, COMBIEN, POURQUOI etc. introduc o
interogativ indirect exprimnd circumstana:
J'ignore o il est all. (O est-il all?)
Je me demande pourquoi il est parti. (Pourquoi est-il parti?)
Observaii

1.
n limba literar, naintea unui infinitiv, complementul direct nume de lucru es
reprezentat de QU E :

Je ne sais que faire.


123

DO M EN IUL V ERBULUI

iar iu limba familiar de QUOI :

Je ne sais quoi faire.


2.
Deseori, o interogativ indirect introdus prin quel e inlocuit de o propoziie re
tiv avind ca antecedent acelai substantiv:

Je voulais savoir quel temps H faisait.


(Je voulais savoir le temps quil faisait.)
Je ne sais pas quelle lieure H est.
(Je ne sais pas l'heure q u il est.)

$ 179. jpcul subiectului intr-o propo?iie interogativ indirect este na


intea verbului, acest tip de interogaie fiind caracterizat, spre deosebire de inte
rogaia direct, de succesiunea normal subiect -f- verb. Dac pronumele subiect
nu este niciodat inversat, subiectul exprimat printr-un substantiv poate aprea
i dup verb in unele cazuri:

II se demandait quoi servait ct appareil.


Il se demandait quoi cet appareil servait.
Dealtfel, dup quel cu roi de nume prpdicativ, inversiunea substantivului
subiect este siuguva construcie posibil:
J'ai demand quel tait son nom.

PROPOZIII EXCLAMATIVE INDIRECTE


180. Cu o structur asemntoare interogaiei indirecte, propoziia excla
mativ indirect este tot o completiv introdus, in general, prin quel, corone,
combien, ce que (cu nelesul de combien):
Tu ne sais pas comme je taime!
Il se souvint conbien elle tait sduisante!
l'ofts ne pouvez pas vous imaginer ce uU faisait be^u l-bas!
Uneori, exclamaia indirect apare dup verbul penser i e introdus
prin si :
Vous pensz si fajt heurux de cette nouvelle!
(V nchipuii ce fericit era de aceast veste!)
Tu penses, si j ai cu peurl (iii dai seama ce fric mi-a luai 1)

EXPRiMAREA TIM PULUI


Exprimarea datei
181. Complementul de limp care exprim numrul anilor cslr 1'ormat
din prepoziia EN urmat de numeralul cardinal respectiv:
Cela s'est pass en 1789.
12 4

E X P R IM A R E A TIM PULUI

Observaii
1. Dac numfirul anilor depete 1 000, liinba vorbit prefer s-l exprime pria num
rul sutelor:

E n dix-sept cent quatre-vingt neuf.

in loc de
E n mille sept cent quatre-vingt neuf.
2. Numai n actele juridice, transcrierea n litere a numrului anilor nlocuiete pe
miUe prin m ii.
3. Substantivul anne exprim durata i este mai des folosit dect an. Spre deosebire
de acesta din urm , anne poate fi nsoit de lin adjectiv demonstrativ:

J l a bien travaill cette anno.


de un adjectiv interogativ:
En qnelle anne est-il parti?

de adjectivul nehotrit quelques, chaque:


Dans quelques annes, lenfant grandira.
I l reviendra hQue anne.
de un mare numr de adjective calificative:

L'anne scolaire, universitaire, une bonne ( mauvaise) anne, Vanne suivante.


Je vous souhaite une bonne et heureuse anne !

4. Substantivul an este deseori precedai de un numeral cardinal;


I l est parti depuis quatre ans.
i intr n compunerea unor locuiuni frecvente ca: Tous les ans (n fiecar an), Le jour
de l'a n (ziua de 1 ianuarie), P ar an (pe an), Le nouvel an (anul nou) etc.
A n poate fi urmat de cteva adjective calificative ca prochain, pass, dernier, dar nu
poate fi precedat de un adjectiv calificativ.

182. Complementul care indic luna calendaristic poae forma urm


toarele structuri:
numele lunii precedat de EN:
Ils viendront en juin, en aqt. Nos sommes en janvier.
numele lunii precedat de au mois de:
Prendre ses vacances au mois daot.
ymele lunii precedat de data zjlei:
Je serai de retour le 24 aot.
Penru det-erminarea aproximativ a prilor unei luni se pot folosi:
Au dbut de juillet (la nceputul lui iulie)
la mi-juillet, la mi-aot (la jumtatea lyi ...)
la fin de juillet (la sfritul lui iulie)
183. Pentru determinarea zilei se folosesc urmtoarele construcii:
numele zilei din sptmin, folosit fr articol i fr prepoziie:
Ils arriveront mercredi.
123

DOMENIUL VERBULUI

data zilei din lun se exprim prin numeralul cardinal respectiv, pre
cedat de articolul LE:
Je suis parti le 20 janvier.
Dac se precizeaz i numele zilei, articolul le preced acest substantiv:
Nous partirons le jeudi 20 janvier.
Numele zilei precedat de LE poate exprima data permanent a unei ac
iuni :
Ce mdecin reoit le mardi.
Observaii
1. Pentru determinarea zilei n raport cu prezentul se folosesc hier, avant-hier,
aujourd'hui, demain, aprs-demain:

Ils sont arrivs avant-liier.


Dac determinarea are loc n raport cu trecutul sau cu viitorul se folosesc la veille
(n ajun, cu o zi nainte), l avant-veille (cu dou zile nainte), le lendemain (a doua zi), le
surlendemain (a treia zi):

Nous irons dimanche au thtre; la veille, il faudra louer des places.


Nous arriverons vendredi Bucarest, et le lendemain, samedi nous partirons pour Constana.
2. Pentru a denumi prile zilei se folosesc: matin, midi, aprs-midi, soir precedate
de LE sau de CE:

Je l ai rencontr le matin.
Ils recevront la lettre ce soir.

(n seara asta)
Folosirea particulei L indic ndeprtarea n timp:
Ce soir-l, il a p lu verse. (In seara aceea...)
Aceste substantive pot fi folosite ca determinani dnd loc la construciile urmtoare:
demain soir, hier matin, la veille midi, la veille au soir, Vavant-veille dans l aprs-midi etc.
3. Substantivele feminine journe, matine, soire exprim durata:

Je lai attendu une journe entire.


Quelle belle matine 1
Passer ses soires lire.
pe cnd substantivele masculine corespunztoare jour, matin, soir denumesc ziua, dimineaa,
seara ca uniti de timp:

Les sept jours de la semaine.

184. Complementul care indic anotimpul formeaz urmtoarele construc


ii:
numele anotimpului precedat de prepoziia [EN (dar numai pentru t,
automne, hiver ) :
En t il fait chaud. En hiver il neige.
naintea substantivului printemps se folosete AU :
Au printemps les arbres fleurissent.
dac e vorba de o aciune obinuit care se repet, numele anotimpului
e precedat de prepoziia EN sau de articolul LE (pentru t, automne, hiver):
Eu t (lt) il fait trop chaud dans cette maison.
126

EX PR IM A R EA TIMPULUI

i de AU sau LE pentru printemps:


Au printemps (le printemps) il fait trs beau ici.

Dac numele anotimpului este urmat de un adjectiv calificativ, se folo


sete articolul LE :
Lt prochain, nous irons au bord de la mer.
Exprimarea orei
185. Complementul care exprim ora este introdus prin prepoziia :
Nous serons ici dix heures.
Il est rentr midi ( minuit).
Dac indicarea orei este aproximativ, se folosete prepoziia VERS, ur
mat sau nu de articolul LES:
Il viendra vers dix heures, vers les dix heures.
LES poate fi meninut chiar dac e vorba de o singur or, de midi sau
de minuit:
Ils seront ici vers (les) une heure, vers (les) niiili, vers (les) minuit.
Observaii
1. Fa de o anumit or, numrul minutelor n plus se exprim prin numeralul cardi
nal respectiv, folosit fr prepoziie sau conjuncie:
J'arriverai

cinq heures cinq.

N um rul minutelor In m inus este precedat de M O IN S:


J arriverai

cinq heures moins cinq.

2. Sfertul de or n plus e precedat de ET sau U N :


Le train part

deux heures et quart (un quart).

Dac e n minus, se folosete M O IN S LE sau M O IN S U N :


I l sera ici

trois heures moins le (moins un) quart.

3. Jumtatea de or n plus se leag prin conjuncia ET:


I l sest rveill

six heures et demie.

4. Numrul aproximativ de minute se exprim prin quelque S

et quelque. (... i ceva)


moins quelque. (... fr ceva)

Je serai l deux heures

Il

viendra m id i

Adverbe de timp
186. Complementul circumstanial de timp poate fi exprimat prin nume
roase adverbe i locuiuni adverbiale:

1.
Cu valoare de trecut: autrefois, jadis (odinioar), nagure (mai demult)
depuis longtemps (de mult vreme), dernirement, rcemment, depuis peu (de curnd):
Jadis, il y avait ici une fort.
Je ne Vai pas vu depuis longtemps.
127

DOM ENIUL VERBULUI

2. Cu valoare de viitor: dans quelque temps (poste oi [fi va vfeme), bientt,


immdiatement, dans un instant, dans un moment, sous peu (peste puin, ndat),
prochainement (in curnd), tout de suite:
Jl viendra dans un instant.
3. Cu valoare de prezent: maintnqnt, prsent, Vheure qu'il est, actuelle
ment :
Maintenant elle va tre heureuse.
Actuellement ce problme ne se pose plus.
4. Cu alte valori: parfois (uneori), quelquefois (citeodat), souvent (deseori),
jamais (vreodat), soudain, tout coup (deodat), de temps en temps, dsor
mais, dornavant (de acum nainte), dj, toujours, jamais (pentru totdeauna) etc.
Dsormais, tu n'auras plus de soucis.
Observaii
1. L o c u iu n e a a d v e rb ia l tout de suite (indat, imediat)
suite, nu n u m a i n lim b a fa m ilia r , d a r i n cea literar:

este deseori nlocuit de

de

Ailes dc suite vous restaurer. (A. Gide)

2. Adverbul tantt, care a avut sensurile tndat i adineaori, este folosit astzi cu ne
lesul de t/t dup-amiaza asta:
I enez tantt prendre le th.
(Venez cet aprs-midi prendre le th.)
3. Deosebirea de neles dintre tout coup (deodat) i t-oi^t d qr cqyp (dinj'-O
nu se mai face astzi, aceste locuiuni fiind considerate jnpnime.

CONSTRUCIA COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANIAL


DE TIMP
187. Complementul circumstanial de timp, construit fr prepoziie,
poate fi exprimat:
1. printr-un substantiv:
Il viendra lanne prochaine.
Je partirai jeudi.
Le combat a dur up$ semaine.
2. printr-un adverb de timp (a se vedea i 186):
Je l'ai rencontr dernirement.
Dornavant tu rentreras plus tt.
3. printr-un verb la gerundiv sau la participiu:
En m apercevant, il poussa des cris de joie.
Tout eu dnant, il lisait son journal.
Ayant runi toute la famille, il ouvrit le testament.
188. Deseori ns, complementul circumstanial de timp este introdus
de prepoziii i locuiuni prepoziionale. In acest caz, el poate fi exprimat:
I. printr-un substantiv:
Pendant lhiver, il a achev la rdaction de son roman.
128

EX PR IM A R EA TIMPULUI

2. printr-un pronume:
I l est arriv bien aprs moi.
3. prititr-un adverb de timp:
Elle est pdrtie pour longtemps, pour totijoars p8tifcti*.
4. printr-un verb la infinitiv trecut sau prezent:
Aprs avoir djeun, il est all se promener.
Avant de partir, aies soin de fehner la porte.
189. Prepoziiile i locuiunile prepoziionale care introduc un comple
ment circumstanial de timp exprim diferite raporturi temporale (anterioritate,
posterioritate, durat ele.). Prepoziiile cele friai des folosite sint: avant., aprs,
pendant, durant, jusqu, pour, de, depuis, ds, partir de, vers, sur, etc.:
Je les ai attendus jusquau soir.
Depuis la mort de son mari, elle ne sort plus.
Sa vie durant, il na fait que travailler.
H arriva vers le soir.

PROPOZIIILE CIRCUMSTANIALE DE TIMP


190. Intre propoziia principal i subordonata circumstanial de im p
(num it i propoziie temporal) se stabilesc* n gerieral, trei feluri de raporturi:
de simultaneitate (aciunile celor dou propoziii se petrec in acelai timp);

de anterioritate (aciunea din subordonat preced pe cea din ptiheipal);


de posterioritate (aciunea din subordoriat este pasterioar celei din
principal).
Aceste raporturi snt determinate de natura conjunciei crc introduce pro
poziia temporal i de alegerea timpului verbal n i'e dbti firtipoziii.
Aciunile snt simultane
191. Conjunciile care introduc o temporal, a crei aciune este simultan
cu aciunea din principal, snt urmtoarele:
QUAND, LORSQUE (cnd):
Quand il la regardait, il tait toujours mu.
Lorsque vous y penserez, vous me rapporterez ce livre.
Observaii
1. Quand mai poate marca i alt rapoi-t temporal:
Quand vous aurez lu ce livre , vous me le prterez. (Dttpft c vei ti citit Crt ...)
2. Conjuncia ltirsquc este mai puin folosit, fiind o variant

literar

a lui quand.

3. Remarcm c n exemplele de mai sus, verbele din cclc dou propoziii snt ia
acelai timp. D up cum vom vedea, aceast cohcomiten temporal nu este obligatorie :
Quand je suis entr, il dormait.
Simultaneitatea se realizeaz ntre o aciune care dureaz ( il dorm ait) i alta momentan
(je suis entr).
129

D O M EN IU L V ERBULUI

COMME: (pe cnd, cnd, n timp cc):


iComme le soir tombait-, nous arrivmes enfin en vue d'un village.
Dup comme, verbul propoziiei leniporale este ntotdeauna la imperfect,
iar n principal se folosele perfectul simplu (ca n exemplul de mai sus) sau
perfectul compus:
Le tlphone a sonn juste comme j'entrais dans mon appartement.
ALORS QUE (pe cnd, n timp ce, cnd):
Je l'ai connu alors que j'tais tudiant.
In acest context, alors que este sinonim cu lorsque.
PENDANT QUE, TANDIS QUE (n timp ce):
Pendant que maman prparait le dner, papa lisait son journal.
Pendant que je regardais la. fentre, une voiture provoqua un accident.
Nous sommes arrivs tandis quils djeunaient.
Tandis que aparine unei vorbiri mai alr*so.
DEPUIS QUE (de. cnd):
Depuis que je le connais, je n'ai cess de l'estimer.
TANT QUE, AUSSI LONGTEMPS QUE (atta timp ct):
Il vaut mieux voyager tant quore est jeune.
Tant que son mari vcut, elle n'eut aucun souci.
Je vous prie de garder ce livre aussi longtemps qniV vous sera ncessaire.
Observaie
Conjuncia tant que indic dou aciuni de durai:! egal i care se limiteaz reciproc.
De aceea, n ambele propoziii se folosete acelai timp. Dar dac cele dou propoziii snt
la forma negativ, verbul subordonatei exprim, n general, rezultatul aciunii i e folosit
Ja un timp compus (mai mult ca perfect, viilor anterior), pe cnd verbul principalei este
la un timp simplu corespunztor:

Tant que je ne serai pas rentr, tu ne sortiras pas.


TOUTES LES FOIS QUE (ori de cte ori), CHAQUE FOIS QUE (de fie
care dat cnd):
Toutes les fois quii venait, il nous apportait des fleurs.
Chaque fois qutVs venaient, nous sortions le grand service caf.
Aceste dou locuiuni conjuncionale exprim repetarea concomitent a
aciunilor.
A MESURE QUE, AU FUR ET A MESURE QUE (pe msur ce):
mesure que l'orateur parlait, l'auditoire s'enthousiasmait.
Au fur et mesure que l'heure avanait, elle s'inquitait davantage.
Acesle dou locuiuni indic progresia proporional a dou aciuni care se
desfoar simultan.
AU MOMENT O (n clipa n care):
Au moment oii l'on servit le potage, mon oncle reparut.
Aceast locuiune are i alte variante: linstant o, lheure o, le jour
o, ds linstant o etc.
130

EX PRIM AR EA TIMPULUI

QUE poate singur introduce o temporal simultan:

la fin du spectacle, les applaudissements crpitaient encore qe les pre


(I
miers rangs dj se levaient impatients. (... n timp ce...)
Le professeur n'avait pas encore fini sa leon que la cloche annonait bruyam
ment la fin des classes. (... cnd...)
Observaii
1. Q U E mai poate introduce o temporal sim ultan dac principala este reprezentat
de galicismul il y a + o determinare de timp de tipul il y a deux jours, il y a longtemps,
il y a une semaine etc. :

I l y a plus d'un mois quelle attendait cette lettre. (... de cnd ...)
2. Q U E mai e folosit pentru a evita repetarea oricrei conjuncii sau locuiuni tem
porale :

Quand il viendra et quj'Z verra cela...

192. Din exemplele care ilustreaz construcia temporalelor simultane


rezult c modul folosit n aceste propoziii este, in general, indicativul i rareori
condiionalul.
n ceea ce privete folosirea timpurilor n cele dou propoziii, deosebim
dou situaii:
1. Verbul din principal i cel din subordonat snt la acelai timp:
Quand il parlait, tout le monde se taisait.
Le recevriez-wiis chaque fois quil viendrait?
Tant que dmait le jour, il ne voyait personne autour de sa petite demeure.
Acest paralelism temporal corespunde unei simultaneiti totale.
2. Unul din verbe exprim o aciune care dureaz, iar cellalt o aciune
momentan :
Quand je suis entr, il dormait.
Comme il sortait, elle entra.
Aciunea din propoziia temporal este anterioar
193. Anterioritatea aciunii din propoziia temporal fa de cea din
principal rezult mai ales din decalajul temporal dintre cele dou verbe:
Quand il eut rdig son rapport, il le fit taper.
Deseori ns, raportul de anterioritate este marcat n acelai timp de ne
lesul conjunciei:
Aprs qu'il fut parti, on reconstruisit la maison.
194. Conjunciile i locuiunile conjuncionale care introduc o propoziie
temporal de anterioritate snt urmtoarele:
APRS QUE:
Aprs quiZ aura pass son examen, nous partirons la campagne. (Dup ce...)
I l est venu nous apporter la lettre, aprs que Jacques tait parti.
131

DOMENIUL VERBULUI

Observaie
Dup aprs que ar trebui folosit ntotdeauna indicativul intrucit subordonata pe care o
introduce exprim un fapt trecut i real. Astzi, hs, att limba uzual cit i cea literar
folosesc In mod cureiit subjonctivul:

C'tait peu de temps aprs que nous ayons achet celle maison. (... de cnd ...)
Aprs quils-so fussent quitts, les jours leur semblaient plus longs. (... dup ce ...)
Dup ce m ult vreme a fost considerat ca o construcie greit, folosirea sbjtinclivului dup aprs que a deveilit tot mai frecvent, datorit mai ales analogiei cu propoziiile
temporale itroduse prib avant que i ut-ihte n mod firesc de sUbjoriCtlv.

QUAND, LORSQUE (dup ce, cnd):


Quand tu auras lu ce romn, tu me le prteras. (Dup c vei i citit acest
roman...)
LorsqueZZe eut atteint le coin de la rue, elle se rfugia sous les arbres.
De remarcat c, n acest caz, numai deosebirea dintre formele verbale indic
raportul de anterioritate, dat fiind c conjunciile quand, lorsque introduc deseori
o temporal simultan.
DEPUIS QUE (de cnd):
Depuis que mon pre est mort, mon oncle a soin de la famille.
Dul quiZ est parti, nous somtnes sans nouvelles.
In general, pentru ca depuis que s introduc o temporal de nteHrilate, e
necesar ca Untii timp compus din subordonat s-i corespund n principal un
timp simplu. n cazul c n ambele propoziii sc folosete acelai timp, temporala
este simultan.
DS QUE, AUSSITT QUE, SITT QUE (ndat ce):
Ds quiZ sera arriv^ vous hi'avHirez.
Aussitt quil apprit la nouvelle de sa russite, il lui envoya une lettre de
flicitations.
Il commena lexamen du manuscrit, sitt ijuiZ lui fut remis.
Sitt que le chien avait aval un morceu, il jappait pour rdather le suivant.
TVin nelesul lor, aceste locuiuni indic o anterioritate iiiedit. De rediarcat
c verbul din principal poate fi uneori la acelai timp ca cel din subordonat.
A PEINE (abia):
peine tiez-vous parti, qu'il arrivait.
peine suis-je dans la rue, voil un violent orage qui clate.
Dup peine, verbul e folosit la forma invefsiv (stibictul este Mtfmmat
dup verb).
Observaii
1. Conjuncia Q U E poate, de asemenea, introduce o temporal d anterioritate, dar
avnd o nuan de opoziie evident:

Son atni avait disparu dans la foule, que Jacques regardit encore inimbite. (... dar
Jacques privea nc ...)
I l n'avait pas mis le pied sur le trottoir, qu r7 entendit, un fracas pouvantable.
2. Temporala introdus prin U N E F O IS Q U E (ndat ce) are deseori o nUaji cauzal:
Une fols qn i s'est mi quelque chose eh tte, il ne veut plus rien entendre.
132

EX PR IM A R EA TIMPULUI

PROPOZIIA PARTICIPIAL TEMPORALA


195. Propoziia participialft. (la prpsii'n fiattcipe) rfe jttedictttl la
modul participiu i un subicet propriu, diferit de acela al verbului principal:
Aussitt la lettre reue, vous partirez. (ndat ce vei primi scrisoarea...)
La nuit venue, tout se tait. (Cnd se las noaptea, totul se linitete)
196. Propoziia participial cu valoare de temporal anterioar are, n
general, verbul la participiul trecut:
les classes iuies, les enfants quittrent Vcole (Cursurile terminate, copiii pr
sir coala)
De fapt, n acest tip de propoziie, predicatul, exprimat printr-un verb
pasiv sau intranzitiv (conjugat cu tre), se afl la forma compus a participiului,
din care ns auxiliarul a i'ost omis :
Le linge lav et repass, la bonne femme alla se reposer.
Le village dpass, Vauto roula plus vite.
Observaii
1. Predicatul exprimat prin participial trecut poto fi procedat de tih adverb de timp
ca aussitt, sitt, une fois pentru a indica o anterioritate imediat:

Aussitt le djeuner fini, on retourna l Exposition.


Sitt la nouvelle lance, les curieux commencrent affluer.
2. Uneori, participiul nsui lipsete:
Une fois la commode en place, elle remplit, (iiidal ce scrinul lu la locul l u i ...)
3. Propoziia participial temporal poate avea verbul la participiul prezent, dar aceast
oonstrucie este puin frecvent:

H u it heures

sonnant, on entendit le train qui arrivait.

Aciunea din propbziia temporal este posterioar


197. Principalele conjuncii i locuiuni conjuncionale care pot introduce
o propoziie temporal de posterioritate snt:
AVANT QUE (nainte ca) :
Il faudra rentrer les gerbes avant que l'orage clate.
J'irai certainement vous voir avant que vous partiez.
Dup avant que, verbul poate fi nsoit, n mod facultativ, de ne expletiv:
.Virai certainement vous voir avant Iqe vous ne partiez.
Rentrons avant quz'Zne pleuve.
Observaii
1. D up avant que, verbul este ntotdeauna l subjonctiv.
2. Dac propoziia principal este negativ, avant que poate fi nlocuit prin que
urmat tot de subjonctiv i do, he expletiv:

Je ne men irai pas que vous ne mayez rpondu.


Je ne te lche pas que tu n maies pardonn.
Aceast construcie aparine limbii literare.
133

D O M EN IU L V ERBULUI

JUSQU CE QUE (pn ce):


J'attendrai ici jusqu ce quelle vienne.
Restez jusqu ce que je revienne.
Observa(ie
O variant a acestei locuiuni este jusquau moment o care permite folosirea indica
tivului:

Il a

t malheureux

jusquau moment o il la rencontre.

EN ATTENDANT QUE (pn cnd) :


L'enfant enrichit sa mmoire en attendant que son jugement puisse en profiter.
Nous nous abritions sous les arbres en attendant que l 'orage se calmt.
Locuiunea en attendant que, foarte apropiat ca neles de j usqu' ce que,
insist mai mult asupra duratei aciunii i mai puin asupra limitei ei finale.
Ambele locuiuni snt urmate de un verb la subjonctiv.
Observafie
Dac dou propoziii temporale depind de aceeai principal, a doua este introdus
de conjuncia QUE:

Partons avant quil ne vienne et quiZ voie cela.

198. Din exemplele care ilustreaz diferitele construcii de propoziii


temporale de posterioritate rezult c modul folosit n aceste propoziii este
subjonctivul. O excepie o constituie propoziiile introduse prin jusqu'au moment
o n care se folosete indicativul.
CONSTRUCII ECHIVALENTE CU O PROPOZIIE
TEMPORALA
199. In numeroase cazuri, o propoziie temporal poate fi exprimat
printr-o construcie echivalent:
1. Gerundivul poate deseori nlocui o temporal simultan:
*. I l lisait son journal pendant qutZ dnait.
En dnant, il lisait son journal.
sau:
Tout en dnant, il lisait son journal.
Evident, aceast construcie nu e posibil dect n cazul n care propoziia
principal i temporala au acelai subiect.
2. Aprs + infinitiv trecut poate nlocui o temporal anterioar dac ambele
propoziii au acelai subiect:
Quand il aura lu le livre, il te le prtera.
Aprs avoir lu le livre, il te le prtera.
3. Avant de + infinitiv poate nlocui o temporal de posterioritate, dac
ambele propoziii au acelai subiect:
(Je veux vous dire quelques mots avant que je m'en aille.)
Je veux vous dire quelques mots avant de m en aller.
134

EX PR IM A R EA LOCULUI ACIUNII

4.
Un substantiv sau adjectiv cu valoare predicativa, exprimat la nenpul
frazei, poate, de asemenea, nlocui o temporal:
(Quand il tait enfant, il aimait cueillir des fleurs.)
Entant, il aimait cueillir dc.s fleurs.

EXPRIMAREA LO C U LU I A C IU N II
200. Complementul de loc poate fi exprimat:
printr-un substantiv, n general, precedat de o propnziio:
Il est parti pour Paris. I l a vcu en France.
printr-un pronume:
Nous sommes chez nous. Il vient vers moi.
printr-un adverb de loc :
Elle restera ici. Ils habitent loin.
printr-o propoziie:
O que vous alliez, je vous suivrai.

PREPOZIII CARE INTRODUC UN COMPLEMENT


DE LOC
201. Principalele prepoziii care introduc un complement de loc snt
urmtoarele :
: Nous sommes arrivs Bucarest.
Observaii
1. Prepoziia este nlocuit prin chez naintea unui nume do persoan:

J'ir a i cet aprs-midi chez le mdecin.


2. Verbul partir e urmat deseori de un r-nisipli'iin-iil d<- Im- i'i ! i .(I

.i-.-1kiy,iIia pour:

I l partira pour Paris.


Aceast construcie, considrai mult, vreme ca obligatorie, limle s devin facultativ.
Astfel, numeroi scriitori folosesc, n acest caz, p repoziie , chez, vers, eu :

Ilippolyte partit Neufchtel. (Flaubert)


3. Prepoziia intr n compunerea a numeroase locuiuni prepoziionale de loc: tra
vers, (peste, de-a curmeziul), au-del de (dincolo de), au-dessous de (dedesubt), au milieu
de (in mijlocul), au travers de (de-a curmeziul), aux environs de (n mprejurimile) etc.

DE: Il vient de Vcole. I l sort de chez soi.


DEPUIS: Les Pyrnes s'tendent depuis l'Atlantique jusqu' la Mditerrane.
135

D O M E N IU L V ER B U LU I

Obsenrdii
1. Folosit fr juaqu', prepoziia depuis indic locul unei aciuni care continu:
Depuis ma chambre, je puis tout entendre. (Din camera mea ...)
On transmet un concert depuis la salle de VAthne.

2. Sensul spaial al acestei prepoziii nu trebuie confundat cu sensul ei temporal: Depuis


la Rvolution...

DS: Ds la sortie de Paris, la route a t encombre. (De la ieirea din Paris...)


DANS, EN: I l y a une boulangerie dans la rue voisine. I l a vcu en France..
Observaii
1. Dans preced un substantiv nsoit de o determinare, pe cnd en preced n general
un substantiv fr articol.

2. EN e folosit naintea numelor geografice:


naintea unui substantiv feminin sau care ncepe cu o vocal : En Roumanie. E n Irak.
naintea numelor de regiuni: En Provence.
naintea numelor de insule mari: En Crte.
Dar, naintea numelor de ri de genul masculin care ncep eu o consoan ee folosete
(contractat cu articolul) : Au Brsil. Au Canada.

SUR, AU-DESSUS DE: Mettre sa tte sur un oreiller. (...pe.J)


S'appuyer sur un bton. (...ntr-un...)
La clef est sur la porte. (...n...)
Poser une lampe au-dessus du bureau, (...pe...)
SOUS, AU-DESSOUS DE: S'asseoir sous un arbre. Le village est au-dessous
de la montagne.
DEVANT : Elle s'est assise devant moi. (...naintea, n faa...)
AVANT : Sa maison est juste avant le pont. (...n faa...)
D E R R I R E , APRS: Je marche derrire lui. (...n urma, dup...) La
maison este juste aprs la poste. (...n dosul...)
AUPRS: I l est venu s'asseoir auprs de moi. (...ling...)
PRS DE: Il est demeur prs de sa mre mourante, (...lingu...) Cette le est
situe prs de l'quateur. (...aproape de...)
LE LONG DE: Il se promenait le long de la rivire. (... de-a lungl...)

ADVERBE DE LOC
202. Principalele adverbe i locuiuni adverbiale cu neles spaial i
care pot fi complemente de loc snt:
AILLEURS: Allons ailleurs! (...n alt parte) Ces conserves ne sont pas fabri
ques en France: elles viennent dailleurs, (...din alt parte)
ALENTOUR: J'admirais le chteau et je voyais alentour les curies. (...n
preajm, n vecintate...)
EN A R R I R E : Faire un pas en arrire. (...napoi)
136

EX PR IM A R EA LOCULUI ACIUNII

AUTOUR: La fuse est dans Vorbite de la Lune et tourne maintenant autour,


(...n jur)
APRS: Dans le cortge, les femmes marchant aprs. (...n urm) Allez
jusqu'au coin de la rue, aprs vous verrez la rue. (...dup aceea...)
AVANT : N'allez pas jusqu' la poste; arrtez-vous avant. (...nainte) Il
marche en avant. (...n fa, nainte)
DEDANS: Le bureau tait ouvert: je suis entr dedans. (...nuntru)
DEHORS: Attends-moi dehors! (...afar) I l est rest dehors toute la nuit.
D E R R I R E : Corsage qui s'agrafe derrire. (...n spate)
DEVANT : Gilet qui se boutonne devant. (...n fa)
ICI, L: Il habite ici. Sortez dici! Votre stylo n'est pas ici, je le vois l,
sur l'autre bureau. (... acolo ...)
Ce n'est pas loin de l. (... de acolo)
PRS, AUPRS: I l demeure tout prs, (...foarte aproape) Son frre tait
malade, il est rest auprs, (...ling el)

PROPOZIIA CIRCUMSTANIAL DE LOC


203. Aceste propoziii, puin frecvente, snt introduse de:
1. adverbul relativ O:
O il n'y a pas d'eau, la vie s'teint.
2. adverbul o precedat de o prepoziie (de, par, jusque) sau de adverbul

l:
D o il tait, il aurait pu s'apercevoir de ma prsence.
Je suis all l o vous avez t.
204. n aceste propoziii se folosete indicativul sau condiionalul, dup
cum aciunea e real sau ipotetic.
Observaie
Numeroi lingviti consider propoziia locativ ca fiind o relativ, introdus prin
pronumele relativ o folosit fr antecedent.

EXPRIMAREA CAUZEI
205. Complementul circumstanial de cauz poate fi exprimat:
printr-un substantiv precedat de o prepoziie:
I l n'a pas obtenu son permis de conduire, cause dune fausse manuvre.
printr-un pronume personal precedat de o prepoziie:
C'est cause de toi que j'a i t puni.
137

DOM ENIUL VERBULUI

printr-un gerundiv:
I l s'est bless en tombant,
:..5c prinlr-vin participiu prezent:
tant trop jeune, on le renvoya,
printr-un infinitiv precedat de o prepoziie:
Elle connaissait les lieux pour y tre venue avec sa mre.
D avoir tant cri, il eut la voix brise.
printr-o propoziie cu verbul la mod personal:
Du moment que vous le voulez, je. men vais.
printr-o propoziie participial:
Les circonstances tant diffrentes, je renonce ce projet.
206.
PREPOZIII CARE INTRODUC UN COMPLEMENT
CIRCUMSTANIAL DE CAUZ
A CAUSE DE urmat de un nume de fiin sau de lucru:
I l a retard cause de toi. (...din cauza...)
Je ne suis pas venu cause de Vorage.
POUR CAUSE DE urmat de un nume de lucru:
I l a t renvoy pour cause d incapacit, (...din cauz de, din motiv de...)
Demander un cong pour cause de maladie.
Acest tip de complement este folosit n stilul administrativ i n anunuri:
Le magasin est ferm pour cause de dcs.
PAR SUITE DE:
Par suite des pluies, la rivire a dbord. (In urma...)
VU, ATTENDU, EN RAISON DE, TANT DONN:
Yu l'heure tardive., il a fallu ajourner la discussion. (Dat fiind ...)
Aceste prepoziii snt folosite mai ales n limbajul administrativ.
A FORCE DE:
I l a russi force de travail. (... prin mult munc)
PAR CRAINTE DE, DE PEUR DE:
Par crainte dune erreur, il est prudent de refaire le calcul. (De teama...)
DE:
H est rouge de colre. (... de ...)
POUR:
Le caf est ferm pour rparations, (...pentru, din cauza de...)
FAUTE DE:
Je n'ai pas pu achever, faute de temps, (...din lips de..J$
GRCE A:
J'ai russi exce vous. (... datorit, mulumit, graie ...)
138

EXPRIM AR EA CAUZEI

PROPOZIIA CIRCUMSTANIAL DE CAUZ


207. Din punctul de vedere al structurii lor, propoziiile cireumstaniale
de cauz pot fi grupate n:
propoziii cauzale introduse printr-o conjuncie?
propoziii cauzale participiale;
propoziii independente (juxtapuse sau coordonate}?
propoziii relative cauzale.
La acestea pot fi adugate construciile infinitivale care snt echivalent
cu unele propoziii cauzale conjuncionale.

PROPOZIII CAUZALE INTRODUSE


PRINTR-O CONJUNCIE
208. Conjunciile i locuiunile conjuncionale oare pot introduce o pro
poziie circumstanial de cauz snt:
PARCE QUE (pentru c):
Nous avons renonc notre promenade parce quil pleuvait
O bservaii
1. Locuiunea parce
rareori la condiional:

que enun

o cauz real i este urm at

de un verb

la indicaiei

Elle ne viendra pas parce q u elle est souffrante.


C'est parce q u on l aurait froiss, quil a refus sa collaboration.
2. Propoziiile introduse prin parce que, i care au acelai subiect cu principala, pot
reduse la o construcie participial:

Etant souffrante, elle ne viendra pas.


sau la numele predicativ prin omisiunea verbului tre

Elle ne viendra pas,


3. Pentru sublinierea
(PARCE) QUE :

Sil russit,

subiectului:

parce que souffrante.


unei

cauze cunoscute

se folosete conjuncia dubl

S I ... CEST

cest qui/ travaille beaucoup.

COMME (cum) :
Comme je ne tiens pas chouer, j'a i mis en uvre toute mon nergie.
Subordonata cauzal introdus prin comme preoed ntotdeauna propoziia
principal.
PUISQUE, DU MOMENT QUE (din moment ce):
Puisque vous vous sentez mal, allez consulter un mdecin.
Du moment que vous l'affirmez, je le crois.
MAINTENANT QUE (acum c):
Maintenant que le temps s'est remis au beau, nous allons pouvoir sortir.
139

DOM ENIUL VERBULUI

ATTENDU QUE, TANT DONN QUE, VU QUE (dat fiind c) :


On ne peut pas se fier ces rsultats, attendu que les calculs sont approxima-

tifs,
tant donn quon, ne pouvait la soigner ici, les mdecins Venvoyrent
Vhpital de Rouen.
Il faut renoncer cette dpense, vu que les crdits sont puiss.
Aceste locuiuni aparin, mai ales, stilului administrativ i juridic.
QUE:
Qu'avez-vous que vous pleurez si fort? (Ce-avei de plngei aa de tare?)
Elle tait donc fche qiiZ nest pas venu?
Propoziia introdus prin que indic un fapt care justific o ntrebare.
Cauza este exprimat de propoziia principal, subordonata indicnd numai
faptul care a determinat ntrebarea. Acest tip de propoziie cauzal are o nuan
consecutiv evident.
Observaii
1. Pot fi considerate ca subordonate cauzale i propoziiile introduse prin que depinznd de o principal care exprim o stare (ipirare, surpriz, tristee, satisfacie):

Elle fut un peu pique que la galanterie ne sadresst pas elle.


2. Mai frecvente snt propoziiile introduse prin D E CE QUE cu verbul la indicativ
sau la subjonctiv:

Tout cela est venu de ce quii a t imprudent.


I l s'tonne beaucoup de ce que vous nayez rien dit.
Je suis ennuy de co que vous ayez agi sans me consulter.
n care de ce que este o variant semantic a locuiunii parce que.

DAUTANT PLUS QUE (DAUTANT QUE), DAUTANT MOINS QUE,


SURTOUT QUE:
I l est dauant plu responsable de ces actes quil a cherch les dissimuler.
(... eu att mai ... eu ct ...)
I l mrite dautant moins votre reproche quiZ a agi sur votre ordre. (... eu
att mai puin ... cu c t...)

Je ne comprends pas votre faon d'agir, dautant que rien ne vous obligeait
vous conduire ainsi, (eu att mai mult cu c t...)
I l a des inquitudes pour sa sant, surtout que l'hiver s'annonce rude.
(... mai ales c, cu att mai mult eu c t...)
Aoeste conjuncii exprim o relaie cauzal insistnd asupra importanei
cauzei. Locuiunea surtout que aparine limbii familiare.
SOIT QUE ... SOIT QUE (fie c ... fie c):
I l ne m'a pas reconnu, soit qu;7 ft trop sombre, soit qutZ ft distrait.
Aceast conjuncie dubl exprim dou cauze presupuse, care se exclud
reciproc. Locuiunile pot avea i varianta soit que ... ou que i snt urmate de
subjonctiv.
CE NEST PAS QUE, NON QUE, NON PAS QUE:
Ce nest pas quZZ soit paresseux, mais il est lent. (Nu c ar fi lene, dar ...)
I l ne russit pas, non qutZ soit incapable, mais parce qu'il ne travaille
pas. (... nu pentru c ar fi...)
140

EX PR IM A R EA CAUZEI

II aimait ce quartier de Paris, non pas quil fut beau, mais parce qu'il
tait tranquille.
Aceste locuiuni (dintre care non pas que aparine limbii literare) snt
urmate de un verb la subjonctiv i exprim o cauz exclus. Aceste propoziii
snt urmate de o alta, introdus prin mais, i care exprim cauza real.
209. Din exemplele de mai sus rezult c modul folosit n propoziiile
cauzale conjuncionale este:
indicativul, atunci cnd subordonata exprim o cauz real (subordo
natele introduse prin parce que, comme, puisque, tant donn que, iTautant
plus (moins) que etc.):
I l marche difficilement parce qu'il a mal la jambe.
subjonctivul, atunci cnd cauza este ireal (subordonatele introduse prin
soit que ... soit que, ce n'est pas que, non que):
I l nous a quitts, non qu'il ft charge, mais il perdait son temps ici.
Tt la subjonctiv poate fi i verbul propoziiei introduse prin de ce que:
Elle a paru heureuse de ce que je fusse venu la voir.
(Elle a paru heureuse de ce que /tais venu la voir.)
condiionalul nlocuiete indicativul (caz puin frecvent), dac aciunea
este eventual:
Ne faites pas cela parce que vous prouveriez les consquences les plus
fcheuses.
PROPOZIIILE CAUZALE PARTICIPIALE
210. Cauza poate fi exprimat de o propoziie cu verbul la participiu
i care are un subiect propriu, diferit de cel clin principal:
La pluie ne cessant pas, nous sommes rentrs. .
(Nous sommes rentrs parce que la pluie ne cessait pas.)
Verbul este exprimt la participiul prezent:
Les circonstances tant diffrentes, j'a i chang d'avis.
La soire tant belle, nous avons fait une promenade.
Et le courage me manquant, je n'en dis pas davantage.
la participiul trecut forma compus:
Amlie nayant jamais vu la mer, Pierre et aim qu'il la dcouvrit sous
un grand rayon de soleil.
Un orage ayant clat, nous fmes forcs de retarder notre dpart.
sau la participiul trecut (forma simpl):
La maison dmolie, le jardin parut plus grand.
Observaii
1. Propoziiile participiale cauzale au, n general, o nuan temporal.
2. Participiul avnd acelai subiect cu al verbului principal este frecvent folosit pen
tru a exprima cauza:
En apercevant son fils, cite retrouva sa gaiet.
Cest le stylo de papa que j avais p~is, ayant perdu te mien.
141

DOM ENIUL VERBULUI

3.
Verbul tre la participiul prezent poate fi omis, cauza fiind exprimat numai de u
adjectiv sau substantiv cu rol de nume predicativ:

Honteux de son chec, il n'osait se montrer.


Trop vieux, il fut congdi.

PROPOZIII INDEPENDENTE EXPRIMND CAUZA


211. O propoziie independent juxtapus sau coordonat poate, de
asemenea, exprima o cauz.
1. Propoziia juxtapus care exprim cauza este desprit de cealalt
printr-o virgul, dou puncte sau punct i virgul:
Htons-nous, le temps fuit!
Elle ri est pas venue: elle n a pas reu ma lettre.
Deseori, propoziia exprimnd cauza este introdus de un adverb de inten
sitate (tant, tellement) :
J touffais, tant il faisait chaud.
I l iriexaspre, tellement il est bavard.
sau de prezentativul c'est que:
Elle riest pas venue, cest qu 'elle ri a pas reu ma lettre.
2. Propoziia coordonat prin conjunciile car, donc, en effet poate exprima
un raport cauzal:
Je iri ennuie ici car il pleut sans cesse.
I l riest pas venu, il ria donc pas reu ma lettre.
Il est en retard, en effet le temps riest pas trs engageant.

PROPOZIIA RELATIV CAUZAL


212. O subordonat relativ cu verbul la indicativ poate exprima un
raport de cauz :
Son cocher, qui tait ivre, s'assoupit.
(Son cocher s'assoupit parce qu'il tait ivre.)
Le petit garon, qui tait fort mal lev, devint rapidement insupportable.
Aceste propoziii snt de fapt relative explicative cu nuan cauzal.

CONSTRUCII INFINITIVALE EXPRIMND CAUZA


213. Construciile infinitivale, formate dintr-o prepoziie i un verb
la infinitiv, sint echivalente cu o propoziie cauzal. Prepoziiile care preced
infinitivul sint:
pour (urmat, n general, de infinitiv trecut):
Il s'est rendu malade pour avoir trop mang.
(Il s'est rendu malade parce qu'il avait trop mang.)
14 2

EXPRIM AR EA CONSECINEI

(le:
Ses yeux taient rouges davoir pleur.
Enchant, Monsieur, de vous connatre.
:
vous voir si ple, j'a i pens que vous tiez un bless de. la grande bataille.
(Vzndu-v att de palid ...)
force (le:
force de chercher, il finira bien par trouver. (Tot cutind ...)
faute de:
Faute dy tre passs, ils ne peuvent pas savoir quoi ils condamnent les
accuss. (Pentru c nu trecuser pe acolo ...)
de crainte de :
I l marche lentement de crainte de tomber. (... de team s nu cad)

EXPRIMAREA C O N S E C IN E I
214. Principalele mijloace de exprimare a consecinei snt:
o propoziie coordonat:
Tai appris qu'il est malade; par consquent il ne faut pas compter surhii .
o propoziie subordonat conjuncional:
I l a agi de telle sorte que tout le monde Va flicit.
o propoziie relativ:
J'a i trouv une maison qui me conviendra parfaitement.
construcii infinitivale echivalente cu o propoziie consecutiv:
Travaillez de faon russir.
Observaii
1. Ideea de consecin este foarte apropiat de aceea de scop; de aceea, o eonse.
cutiv care implic o intenie devine o propoziie final:

I l parle de sorte que tout le monde lcntond.


(propoziie consecutiv)
I l parle de sorte que tout le monde l'entende.
(propoziie final)
2. De asemenea, o relativ cu verbul la subjonctiv este, n general, o propoziie final:

I l cherche un secrtaire qui puisse Ie dbarrasser de toute la besogne courante. .


3. Complementele prepoziionale implicnd un raport de consecin propriu-zis snt puin
frecvente.

PROPOZIII COORDONATE EXPRIMND CONSECINA


215. Aceste propoziii snt introduse prin urmtoarele conjuncii i adverbe:
par consquent (prin urmare):
J'a i refus, par consquent, inutile d'insister.
143

DOM ENIU L VERBULUI

donc (ca atare, deci):


J'avais fini mon travail, vous ne me drangez donc pas.
Je pense, donc je suis.
aussi (de aceea):
L goste n'aime que lui, aussi tout le monde l'abandonne.
Deseori, aussi este urmat de inversiunea subiectului:
Ces toffes sont belles, aussi cotent-elles cher.
cest pourquoi (de aceea):
Cet homme est rustre et brutal, cest pourquoi tout le monde le fuit.
en consquence (n conseoin, de aceea):
Nous devons partir avant le jour; en consquence, le lever sera quatre
heures.
partant (aparine limbii literare) :
I l se voyait abandonn, partant son dsarroi tait grand. (... ca atare...)
Observa(ie
Ideea de consecin poate rezulta i din juxtapunerea a dou propoziii independente:
M a mre m'appelle, je me dpche.
I l est si bon, il me pardonne tout.

PROPOZIIILE SUBORDONATE CONSECUTIVE


216. Aceste subordonate, care snt exprimate ntotdeauna dup pro
poziia principal, au, majoritatea, verbul la indicativ. Principalele locuiuni
care introduc o consecin real snt:
DE SORTE QUE, DE MANIRE QUE, DE FAON QUE, EN SORTE
QUE (aa c) exprimnd o consecin pur:
Les victimes gardrent le silence, en sorte que la justice s'est arrte des
prsomptions.
La fenaison est termine, de sorte que vous pouvez vous en aller.
Paul tait assis devant moi, de manire qu'il ne pouvait me voir.
Aceste locuiuni pot avea si variantele DE TELLE SORTE QUE, DE
TELLE MANIRE QUE, DE TELLE FAON QUE (n aa fel c, n aa
fel nct, aa c):
Il s'est conduit de telle sorte quon Va renvoy.
O bservai*

Conseoin reali din exemplele de mai sus explic prezena indicativului n propoziiile
consecutive respective. Dar dac aceleai locuiuni snt folosite pentru exprimarea unui
scop, sntem n prezena unei subordonate finale cu verbul la subjonctiv:
Faites en sorte que tout soit prt l'heure.

Dac consecina implic i ideea de intensitate, subordonata e introdus:


prin locuiunea AU POINT QUE (att de mult nct, att nct):
Je vous aime, au point que la vie sans vous ri aurait pour moi plus de sens.
Sa responsabilit tait engage, au point quil pouvait craindre des ennuis.
144

EX PR IM A R EA CONSECINEI

prin QUE n corelaie cu adverbele SI, TELLEMENT, TANT:


La pauvre' Marcelle se retira si triste que/Ze fit piti sa mre (...att
de trist nct...)
Cette maison est tellement grande quiZ est difficile de la chauffer.
I l parle tant quiZ ne voit pas que les autres n'coutent plus.
prin QUE n corelaie cu adjectivul TEL:
Sa faiblesse tait telle quelle ne pouvait descendre l'atelier. (... att de
mare n c it...)
Il a fait un tel bruit quiZ a rveill toute la maison. (... un zgomot att
de mare nct...)
Observaii
1. Locuiunea si bien que poate exprima att consecina pur:

I l a d errer sous la pluie, si bien qui est rentr fort malade. (... aa e ...)
cit i consecina nsoit de o idee de intensitate:

I l travaille si bien que son directeur l a remarqu. {... att de bine n c t ...)
2. De reinut c si, tellement preced un adjectiv sau un adverb, tel preced sau
urmeaz dup un substantiv, tant, tellement nsoesc un verb.

217. Propoziiile consecutive care exprim o consecin nerealizat,


sau care comport o nuan final, au verbul la subjonctiv. Aceste propoziii
apar:
1. Dup locuiunea SANS QUE (fr ca) care exprim absena unei
consecine :
J'cntrprai sans quora s'en aperoive.
La nuit vint sans que je me fusse ennuy un seul instant.
n limba literar, sans que poate fi nlocuit de que... ne dup o princi
pal negativ:
Il ne voit pas un brin d'herbe terre, quiZ ne vous dise comment cela
s'appelle en latin.
2. Dup POUR QUE (ca s, pentru ca s), precedat n principal de
verbul suffire sau de assez, trop, suffisant:
Une nuit suffit parfois pour que la plantureuse floraison printanire s'pa
nouisse.
Simon tait trop vieux pour q u W put encore compter sur lui.
Vous vous tes donn assez de mal pour quo vous soit reconnaissant.
3. Dac principala e negativ sau interogativ:
Il ne s'est pas conduit de telle manire qu'on puisse le renvoyer.
Suis-je donc si change qu'il faille que je vous dise mon nom?
CONSTRUCII INFINITIVALE ECHIVALENTE
CU O SUBORDONAT CONSECUTIV
218. Dac verbul subordonatei are acelai subiect cu al principalei,
ideea de consecin poate fi exprimat printr-o construcie cu verbul Ia infi
nitiv precedat de:
145

DOMENIUL VERBULUI

de manire , (le faon :


II parle de manire tre entendu par tous.
(Il parle de manire que tout le monde l'entend.)
Do remarcat c n acest caz, folosirea infinitivului adaug contextului o
nuan final evident.
au point de:
Il ne fait pas froid au point de mettre un chandail.
sans:
J'entrerai sans tre aperu.

EXPRIMAREA S C O PU LU I
211). Complementul de scop poale li exprimat:
1. printr-un substantiv precedat de urmtoarele prepoziii i locuiuni
prepoziionale:
pour :
Il met de Vargent de ct pour son prochain voyage.
en vue de:
Ils s'entranent en vue du championnat.
dans:
11. a agi dans votre intrt.
contre :
Un remde contre la grippe.
2. printr-un verb la infinitiv precedat de o prepoziie sau de o locuiune
prepoziional:
pour, afin de, en vue de:
Il s'assit sur une chaise pour ne pas tomber.
Je me hte afin d'arriver l'heure. (... ca s...)
Travailler en vue de russir un concours. (... pentru a ...)
de manire , de faon :
Il travaillait le soir, de manire ne pas tre la charge de ses parents.
(... ca s nu fie ...)
De remarcat c aceleai locuiuni pot fi folosite pentru a exprima un
raport de consecin.
dans lintention, dans le but de:
I l ne Vavait fait que dans le but dexasprer son frre.
de peur (crainte) de:
Il riest pas venu plus tt de peur de vous dranger. (... ca s nu ...)
histoire de (locuiune aparinind limbii familiare) :
Je suis sorti, Histoire de fumer une cigarette. (... numai cu intenia de a ...)
14 6

EX PR IM A R EA SCOPULUI

Observaie
Infinitivul poate fi folosit i fr prepoziie; n acest caz, infinitivul urmeaz dup
un verb intranzitiv de micare ca aller, courir, descendre, venir, sau dup un verb tranzitiv
ca mener, conduire, envoyer:
Elle est alle acheter du pain, (...s cumpere...)
J 'a i envoy les enfants jouer dehors.

3. printr-o propoziie relativ' cu verbul la subjonctiv:


Il s'agit de trouver un homme qui puisse te remplacer. (... care s te poat
nlocui)
Uneori, verbul relativei poate fi la infinitiv:
Donnez-moi un coin o me reposer. (... unde s m odihnesc)
4. printr-o propoziie subordonat final:
Nous sommes rentrs sans bruit, de crainte qu 'il ne se rveille.
PROPOZIIILE SUBORDONATE FINALE
220. Propoziiile subordonate finale au ntotdeauna verbul la subjonctiv
i snt introduse de urmtoarele conjuncii:
POUR QUE, A FIN QUE:
Pour que vous puissiez vous nuttre au courant de l'affaire, je vous enverrai
le dossier. (... ca s, pentru ca s ...)
Je voulais crier pour quon, m'entendit de la ferme.
I l tenait les yeux ferms ain que l'ombre de ses cils couvrit sa paupire
infrieure.
La vieille bonne femme ferma les volets ain que la chaleur ne pntrt point
dans la maison.
Observaii
1. Locuiunea pour que este mai frecvent decit afin que i aie un neles mai larg.
Astfel, un enun ca:
I l faut des pluies pour que la rcolte soit abondante, nu permite folosirea locuiunii afin
que, care presupune o intenie contient. De altfel, pour que poate exprima i o relaie de
consecin (a se vedea 217).
2. Alturi de afin que, se mai folosete locuiunea cette fin que (cu scopul ca):

I l surveille l'vacuation du cantonnement cette fin que personne ne lire au jlanc.


3. Locuiunea pour que poate fi rosi misa lu QUE, mai aies dupa un imprraliv:

Mettez-vous l prs de ce cierge, que je vous regarde bien.


Viens que je le dbarbouille.

DE PEUR QUE, DE CRAINTE QUE (de team s nu, ca s nu):


De peur que vous soyez surpris, je vous antionce d'avance.
Deseori, aceste locuiuni snt nsoite de NE:
Meaulnes, cach derrire les sapins, de crainte quon ne l'apert, examinait
le dsastre du lieu.
De peur que le souci et. la crainte ne se rpandissent parmi l'quipage, le
duc servit un repas copieux.
147

DOM ENIUL VERBULUI

Observaie
Tot ca subordonate finale trebuie considerate i propoziiile care exprim o consecin
intenionat i au verbul la subjonctiv:

I l parle de manire que tout le monde entende.


I l n'agit de lui arranger une vie si douce qu'elle n'ait jam ais plus l intention de partir.

EXPRIMAREA C O N D I IE I
221. Complementul circumstanial de condiie poate fi exprimat:
1. printr-un substantiv precedat de prepoziiile:
sans. :
Sans votre aide, je ri aurais pu russir.
en cas do:
En cas de pluie, nous djeunerons dedans.
moins de:
Restez, moins dun contrordre. (Rmnei, n afar de cazul unui contraordin)
dfaut de:
A dfaut do piano, il s'accompagnerait la guitare. (n lipsa unui pian ...)
Observaie
Un substantiv precedat de prepoziiile sous sau avec poate reprezenta, prin elips, o
propoziie condiional:
Avec un chapeau, tu aurais moins froid. (S i tu avais ton chapeau...)
Sous cet arbre, nous serions mieux.

2. printr-un pronume personal precedat de prepoziiile sans, ayec:


Sans vous, je n'aurais pas russi.
Avec lui, on serait sr d'arriver temps.
3. printr-un verb la gerundiv:
En venant pins tard, vous ne m'auriez pas trouv.
4. printr-un infinitiv precedat de:
condition de:
Vous arriverez dans trois heures, condition de n avoir aucun accident
de route.
moins de:
Venez samedi, moins de recevoir un contrordre. (... doar dac nu primii
un contraordin)
faute de:
Faute de rpondre tenps, vous manquerez cette affaire. (Dac nu rspun
dei la timp ...)
14 8

E X PR IM A R EA CONDIIEI

:
lentendre, .on jurerait qu'il est l'homme le plus honnte. (Dac l asculi
pe el, ai jura c ...)
5. printr-o propoziie juxtapus sau coordonat:
On lui parle, elle ne vous rpond pas.
Osez le faire et nous nous brouillerons jamais.
6. printr-o subordonat conjuncional:
Si tu ne viens pas, elle se fchera.
Observaii

Ideea de condiie include deseori pe aceea de supoziie. Uneori ns putem face dis
tincia dintre o condiie propriu-zis:
I l acceptera, condition de recevoir une indemnit.

i o supoziie:
E n cas de pluie, nous nous abriterons ici.

PROPOZIIA CIRCUMSTANIALA CONDIIONALA


222. Din punctul de vedere al structurii lor i al sistemului condiional
In care apar, aceste subordonate pot fi grupate dup cum urmeaz:
propoziii introduse prin conjuncia SI;
propoziii introduse prin alte conjuncii (n afar de SI);
propoziii condiionale fr subordonare formal.
Observaie
Dei considerat tradiional ca o circumstanial, propoziia condiional are un statut
aparte, ea participnd la un sistem logic compus din doi termeni (subordonat + principal)
dintre care nici unui nu este o parte din cellalt, cel dinti reprezentnd condiia i cel de-al
doilea consecina condiiei. Aceasta explic de ce, n studiul propoziiei condiionale trebuie
s avem n vedere, n acelai timp, structura propoziiei princiJLley(4eoi a ntregului sistem
condiional.

Propoziiile condiionale introduse


prin conjuncia SI
223. Propoziiile condiionale introduse prin SI au verbul la modul
indicativ. :
la indicativ prezent, pentru a exprima o aciune prezent:
Si tu es content, je le suis aussi.
eau viitoare:
Si vous venez me voir dimanche, vous me ferez plaisir. (Dac vei veni...)
la indicativ imperfect, corespunztor, n limba romn, condiionalului
prezent :
S'il faisait beau, nous irions la campagne. (Dac ar fi vreme frumoas ...)
149

DOM ENIUL VPRBULUI

la indicativ mai mult ca perfect, corespunztor, n limba romn, con


diionalului trecui:
Si tu tais venu plus t!, lu aurais connu mon ami. (Dac ai ii venit ...)
la perfect compus pentru a exprima un fapt mplinit:
Si tu as admis cette opinion, tu as eu tort.
sau cu valoare de viitor anterior:
Si demain la temprature na pas baiss, vous me rappellerez.
Observaii
1. n lim b a literar se m a i folosete uneori subjonctivul m ai mult ca perfect in locul
in d ic a tiv u lu i m a i m u lt ca perfect:

S i Venfant eflt t vivant, elle i'a u ra il amen au cirque.


(S i l'enfant avait t vivant, elle l'aurait amen au cirque.)
D a r aceast construcie tinde s dispar.

2. D in exem plele date re z u lt c in pro p o ziia c o n d iio n a l in tro d u s p rin SI n u se


pot folosi nici v iito ru l s im p lu nici c o n d iio n a lu l. O rar excepie

o consLituie

c a zul

iu

care si are nelesul de s 'il est vrai que (dac e a d e v ra t c):

Pardon ... si je ne p u is taimer, si je ne t a iin c ra i jam ais. (R . R o lla n d )


Si jam ais batailles a u ra ie n t d tre gagnes, ce sont celles-l. (A. M aurois)
M e n io n m , de asem enea, te n d in a u n o r scriito ri m o d ern i de a folosi v iito r u l i c o n d i
io n a lu l d u p s i , p e n tru a im it a vorbirea p o p u la r .

224. Modul i timpul folosit n propoziia principal depind nu numai


de intenia locutorului, dar i de timpul la care e exprimat verbul din subor
donata introdus prin si.
1. Dac n propoziia condiional verbul este la prezentul indicativului
(S I -f indicativ prezent), in propoziia principal verbul poate fi:
tot la indicativ prezent pentru a exprima un fapt general:
Si un triangle a deux cts gaux, il est isocle.
sau o aciune viitoare:
S'il fait beau ce soir, je sors.
De reinut c aceast structur, n care indicativul prezent are valoare
de viitor in ambele propoziii, tinde s se impun n limba curent.
la viitorul simplu:
S'il fait beau ce soir, je sortirai.
la imperativ:
Si tu es malade, consulte un mdecin.
la subjonctiv prezent pentru a exprima o injonciune (in acest caz sub
jonctivul suplinete lipsa imperativului la anumite persoane):
Si elle veut venir avec nous, quelle vieune!
S'ils sout l, quils entrent!
2. Dac verbul din propoziia condiional este la imperfect (S I -f imper
fectul indicativ), in principal se poate folosi:
condiionalul prezent:
Si vous pouviez le faire, j'en serais heureux.
150

E X P R IM A R E A CONDIIEI

condiionalul trecut:

Si J tais goste, je ne taurais pas rendu ce service.


Si tu maimais, tu m'aurais dit la vrit.
Uneori, condiionalul trecut poate avea valoarea unui viitor anterior:
Si j abandonnais mes tudes, mes parents auraient dpens en pure perte
bien de largent.

imperfectul indicativ:
Ctait videmment, si cela durait, la fin de votre carrire. (Giraudoux)
3. Dac verbul din subordonat este la mai mult ca perfectul indicativ
(S I + indicativ mai mult ca perfect), n principal se poate folosi:
condiionalul trecut:
Si elle avait pous cet homme, elle aurait t heureuse.
Observaie
In limba literar apare uneori n locul condiionalului trecut mai mult ca perfectul
subjonctiv:

S il avait cherch, il et trouv.


De altfel, acest timp al subjonctivului poate aprea ntr-una din propoziiile sistemului
condiional sau n amndou:

Sil et cherch, il et trouv.


avnd ntotdeauna n limba romn valoarea unui condiional trecut.

condiionalul prezent, pentru a exprima o consecin actual i care


dureaz :
Si j avais suivi vos conseils, je ne serais pas dans l'tat o vous me voyez.
Si le train cavait pas eu vingt minutes de retard,. nous serions dj loin.
imperfectul indicativ se substituie condiionalului trecut pentru a indica
realitatea unui fapt care trebuia s fie consecina altuia:

Si vous ntiez pas venu, je vous faisais appeler. (A. France)


Si les policiers avaient t rsolus, Vattaque chouait. (Malraux)
Si la Garonne avait voulu, elle se jetait dans la Manche. (G. Nadaud)
4. Dac verbul din propoziia condiional este la perfect compus (SI
+ indicativ perfect compus), n principal poate aprea:
tot perfectul compus:
Si tu ne lui as pas dit la vrit, tu as mal fait.
viitorul simplu:
S'il a fait cela, je ne lui adresserai plus la parole.
imperativul:
Si tu as pris froid et que tu te sentes mal, mets-toi au lit !
subjonctivul:
Si on ne Va pas trouv, qu'on le cherche encore!
151

DCMEN1UL VERBULUI

Observa(ii
Aceste p ro p o ziii c o nd iio n ale aii deseori o n u a n c a u za l care devine foarte e v id e n t
a tu n c i c in d p r in c ip a la este in tro d u s p rin c'est ...que:

S il a t puni, c'est qu'il l a mrit.

225. Sinoptic, folosirea timpurilor n sistemele condiionale cli SI se


prezint in felul urmtor:
P ro p o z iia s u b o rd o n a t
introdus prin SI

P ro p o z iia p r in c ip a l

Indicativ prezent

Indicativ prezent
Viitor simplu
Imperativ sau Subjonctiv prezent

Indicativ imperfect

Condiional prezent
Condiional trecut
Indicativ imperfect

Indicativ mai mult ca perfect

Condiional trecut
Condiional prezent
Indicativ imperfect

Indicativ perfect compus

Indicativ perfect compus


Viitor simplu
Imperativ sau Subjonctiv

226. Dac un sistem condiional comport dou propoziii introduse


prin SI, aceste subordonate pot fi juxtapuse, fiecare pstrind conjuncia care
le introduce:
Si j'a i commis quelque injustice, si j'a i opprim quelqu'un de vous, qu'il
lve la voix.
Aceast construcie subliniaz independena fiecrei ipoteze.
Deseori ns, a doua subordonat este introdus prin QUE i are verbul
la subjonctiv:
S9il fait beau demain et que je sois libre, nous irons la campagne.
Si elle tait une grande artiste et quelle ft capable de donner l'humanit
un chef-d'uvre, ce serait bien.
Observaii

1.
n principiu, tim pul subjonctivului este aliniat dup tim pul indicativului din prim
subordonat:

Sil fait beau dimanche et que tu sois libre, viens me voir. (prez. ind. prez. subj.)
S 'il faisait beau dimanche et que tu fusses libre ... (imperf. ind. imperf. subj.)
S'il avait fait beau dimanche et que tu eusses t libre ... (m. m. ca p. ind. m. m. ca
p. subj.)
152

E X PRIM AR EA CONDIIEI
C u m im pe rfectu l i m a i m u lt ca perfectul s u b jo n c tiv u lu i au c z u t n desuetudine, aceste
tim p u ri s in t n lo c u ite n lim b a c u r c iil (i c hiar n cea litera r) de p re zen tu l i respectiv
perfectul s u b jo n c tiv :

S 'il
S il

faisait

beau, dimanche et que tu sois libre.


beau dimanche et que tu. aies t libre...

avait fait

2. E x is t le n d in a de a folosi n a d o u a s u b o r d o n a t indicativul:

S il

fait

beau dimanche et que tu

es

libre...

d a r aceast construcie n u este rec o m a n d a b il.

227. Deseori, conjuncia SI introduce propoziii care nu au valoare


condiional :
o interogaie indirect (propoziie completiv):
Je ne sais pas sil viendra aujourd'hui.
o propoziie cauzal:
Comment Vaurais-je fait, si je n'tait pas n?
sau care e urmat de un enun exprimnd cauza:
Sil russit c'est qu'il travaille beaucoup.
o propoziie concesiv:
Qui a pu commettre cctte erreur si ce n'est celui que vous savez.
o propoziie subiectiv:
C'est un miracle si nous sommes rchappes de cette catastrophe.
o propoziie exclamativ exprimind o dorin:
Si je pouvais le revoir!
Propoziiile condiionale exprimate
prin alte conjuncii (n afar de SI)
228. Propoziia condiional mai poate fi introdus prin alte conjuncii,
mult mai puin folosite dect SI, dar care pot exprima alte nuane ale con
diiei :
(LA) CONDITION QUE (cu condiia s) urmat de un verb la sub
jonctiv, uneori la indicativ:
Je puis vous accompagner, condition que cela ne vous drange pas.
J'y consens bien, la condition que vous dnerez chez moi ce soir.
POURVU QUE (numai s) urmat ntotdeauna de subjonctiv:
Les enfants peuvent jouer dans la pice d' ct, pourvu qu'ils ne fassent
pas trop de bruit.
Pourvu qu'elle ait assez d'argent pour payer ses toilettes, elle s'estimait
heureuse.
Observaie
L o c u iu n e a pourvu que po ate in tro du c e i o propoziie e x c la m a tiv a in d e p e n d e n t expri
m in d

o d o r in :
P o u rv u

153

(ju i7 fasse beau demain !

DOMENIUL VERBULUI

POUR PEU QUE (doar puin s, numai s) urmat de subjonctiv:


Pour peu que le gaspillage des cyclamens continue, nous verrons bientt
cette jolie fleur disparatre de nos forts.
Pour peu quon Vencourage, il devient insolent.
Pour peu que j'eusse de l'exprience, je ri aurais pas t la dupe de ses
dmonstrations.
Pour peu quon ait l'il prompt et lesprit lger, on peut entrer dans cette
tour et en sortir sans attirer Vattention.
De remarcat c subordonata introdus prin pour peu que este, n general,
exprimat la nceputul frazei.
MOINS QUE (doar dac, n afar de cazul cnd) urmat de sub
jonctiv i, n general, de ne expletiv:
Nous resterons dimanche chez nous, moins que le temps ne s'amliore.
Tirai chez vous, moins que vous ne sortiez.
Il refusait de renouveler les baux, moins quon ne consentit des aug
mentations de loyer.
Ne venez pas chez moi demain, moins que ce ne soit le matin.
SELON QUE, SUIVANT QUE (dup cum) snt urmate de indicativ
sau de condiional i exprim o
alternativ :
Selon que vous travaillerez beaucoup ou peu, vous gagnerez plus ou moins.
On obtient un rsultat diffrent suivant quon ajoute ou qu'on retranche
cet lment'.
SOIT QUE ... SOIT QUE... (fie c...fie c, de... de) este urmat
de
subjonctiv i exprim, de asemenea, o alternativ ntre dou ipoteze corespuiiznd, n general, unei singure consecine din principal:
Soit quii pleuve, soit qutZ neige, le routier est toujours son volant.
Aceste locuiuni au i variantele SOIT QUE ... OU QUE ..., QUE ...
OU QUE ... preferate, de altfel, de vorbirea curent:
Quf7 pleuve ou quil neige, le routier est toujours son volant.
Nota
Aceste sisteme c o n d iio n a te c o m p o rt o n u a n de opoziie.

AU CAS O, DANS LE CAS O (n cazul c) exprim o supoziie


si snt urmate de un verb la indicativ sau la condiional:
Au cas o j'aurai un empchement, je passerai un coup de tlphone.
Au cas o vous auriez prfr autre chose, rien ne vous emp chait de changer.
Mais dans le cas o il rsisterait, que faut-il faire?

SUPPOS QUE, A SUPPOSER QUE, EN ADMETTANT QUE, SI


TANT EST QUE ( presupanind c, admind c) introduc o supoziie i sint
urmate do un verb la subjonctiv:
Suppos quil fasse beau, viendrez-vous avec nous la campagne?
Eu admettant que vous n'ayez plus de fivre, nous partirons demain.
Nous djeunerons dehors, si taut est qu 'il fasse beau.
154

EX PRIM AR EA CONDIIEI

L incident a d, se produire comme il le rapporte, si tant est quj/ dise la


vrit.
supposer que vous soyez refus votre examen, que ferez-vous?
Observaie
P rin lr o c o n ju n c iile cure in tro d u c o c o n d iio n a l poate ii m e n io n a t i Q U A N D (dac,

de) cave e x p rim o o po ziie intre ip oteza fo rm u la t i consecina d in p rin c ip a l :

Quand vous ne l'auriez affirm, je ne vous l aurais pas cru.


n general, am bele verbe s in t la c o n d iio n a l.

Sisteme condiionale fr subordonare formal


229. O subordonat condiional poate avea aspectul unei propoziii
independente juxtapuse sau coordonatc prin conjuncia et :
On lui parle, elle ne vous rpond pas.
Que je ferme les paupires et je revois l'hpital.
n acest caz, propoziia condiional poate fi deseori considerat ca o
temporal.
Aceast subordonare' implicit poate fi marcat, n afar de intonaie,
de construcii proprii.
1. Deseori, prima din cele dou propoziii (cea care exprim condiia)
are verbul la imperativ sau la subjonctiv (pentru persoanele care lipsesc impe
rativului) :
Chassez le naturel, il revient au galop.
Osez le faire et nous nous brouillerons jamais.
Quon lui terme la porte au nez, il reviendra par la fentre.
Quune crise se dclart et c'tait un dsastre.
Fais un pas, je t'assomme !
De remarcat c coordonarea prin et apare n mod facultativ.
2. Propoziia care exprim condiia este la forma interogativ:
Voulez-vous russir? Soyez nergique.
Trouve-t-il ce chemin barr? I l accepte un dtour.
Observaii
1. Deseori, in v e rsiun e a s u b ie c tu lu i n u

a n tren e a z u n sens in te ro g a tiv :

llestttit-on dehors, on fondait au soleil.


Le maitre SC retournait-il, le bruit cessait.
2. n aceast construcie, p ro p o z iia p r in c ip a l poate fi precedat de que :

Partait-il seul pour Paris, qu elle. s'empressait de prvenir M me M arliani.


3. n lim b a lite ra r , c iteva verbe, m a i aies venir, s n t folosite la s u b jo n c tiv f r que,
d a r cu in ve rsiun e a s u b ie c tu lu i:

Des flatteurs Ventourent; vienne une disgrce, il sera seul.

3.
Folosirea condiionalului in ambele propoziii constituie o structur
uzual in limba curent:
155

DOMENIUL VERBULUI

Il verrait tous les visages se dtourner, il ne croirait pas sa disgrce.


Vous seriez arrive quelques heures plus tt, vous Sauriez trouve au chevet
de son mari.
4. n limba literar se folosete o construcie asemntoare, ns cu verbul
la subjonctiv mai mult ca perfect, subiectul fiind, n general, inversat:
La route efit-elle t plus sche, laccident n'aurait pas eu lieu.
Euss-jo t seul, je crois bien que j aurais renonc.
5. Propoziia condiional poate fi exprimat, n limba literar, prin
expresiile ntait, n et t (de n-ar fi, de n-ar fi fost) urmate de un subiect
cu care, n principiu, verbul se acord:
Ntaient les hirondelles qui chantent, on nentendrait rien.
Net t la fracheur de lair, on se serait cru encore au mois daot.
Observaie
Unii lingviti consider c relativele fr antecedent care ndeplinesc funcia de subiect
pot forma cu principala un adevrat sistem condiional.;

Qui veut la fin veut les moyens.


(S i l'on veut la fin, on accepte les moyens).

EXPRIMAREA C O N C E S IE I
230. Ideea de concesie se sprijin pe opoziia dintre dou fapte: unul
ar putea s mpiedice producerea celuilalt, dar nu-1 mpiedic. :
Malgr la pluie, la rcolte nest pas excellente. (Cu toat ploaia...)
Bien quil pleuve, nous sortirons. (Dei plou ...)
Observaie
Uneori, opoziia dintre cele dou fapte nu are un caracter concesiv. Astfel, n fraza:
Tandis que vous jouez, vos amis travaillent.
sntem n prezena unei opoziii simple num it i opoziie paralel.
Distincia dintre raporlul de concesie i cel de simpl opoziie nu e totdeauna evident.

COMPLEMENTUL CONCESIV
231. Complementul concesiv poate fi exprimat:

1.
printr-un substantiv sau un pronume precedate de o propoziie sau
de o locuiune prepoziional:
malgr :
Malgr le brouillard, lavion a dcoll l'heure. (Cu toat ceaa...)
I l y a consenti malgr soi. (... mpotriva voinei sale)
156

EX PR IM A R EA CONCESIEI

en dpit de:
En dpit do sa jeunesse, il a dj un jugement trs sr. (In ciuda tinereii
lui ...)
au mpris de:
Il a conclu cette affaire, ail mpris des Ipis. (... nfruntnd legile)
Observaii
1. L o c u iu n ile en dpit de i au mpris de a p a r in lim b ii literare i nu p o t fi u rm a te
de

pro nu m e .
2. D e

rem arcat c prepoziia malgr


pronume fo rm e az o lo cu iu n e cu sensuJ de

fr voia, mpotriva voinei: Malgr moi (fr v o ia m ea).

avec :
Avec tant do qualits, il a cependant chou. (Cu toate calitile lu i...)
2. printr-un verb la infinitiv procedat de o prepoziie :
pour:
Pour tre plus ges, ces enfants rien sont pas toujours plus sages. (Dei
snt mai mari ...)
Christophe, pour tre distrait, rien remarquait pas moins les jolis visages.
(... dei era distrat...)
Pour ne pas reposer sur une sympathie de Vesprit, cet amour rien tait
moins vrai. (Dei ...)
Construcia pour -j- infinitiv cu valoare concesiv atrage n principal o
negaie i o comparaie (rien ... plus, rien ... moins) iar subiectul infinitivului
este acelai cu al verbului principal.
sans:
Sans tre artiste, elle gote les belles choses. (Fr s fie, dei nu e ...)
Sans tre un modle de courtoisie, cet article ne contenait plus aucune remar
que dsobligeante.
3. printr-un verb la gerundiv precedat de tout:
Tout en se disputant, ils ri auraient pu se passer l'un de Vautre. (Dei se
certau tot timpul ...)
Tout en riant, il restait triste.
4. printr-o propoziie juxtapus:
J ai beau apprendre, j oublie tout.
sau coordonat printr-o conjuncie adversativ:
Il ria pas t reu au concours, pourtant il avait beaucoup travaill.
5. printr-o propoziie conjuncional.:
Bien que sa voiture ft en rodage, il ne la mnageait pas.
PROPOZIIILE CONCESIVE

232. Dup structura lor, propoziiile concesive pot fi grupate n:

propoziii concesive conjuncionale: in aceast categorie pot fi deosebit


concesivele care exprim un fapt real, concesivele ipotetice, cele care comporl
o alternativ;
157

DOM ENIUL VERBULUI

propoziii relative cu valoare concesiv;


propoziii (sau construcii echivalente) care exprim opoziia simpl
(paralel).
Propoziiile concesive conjuncionale
233. Conjunciile i locuiunile care introduc o subordonat concesiv
exprimnd un fapt real snt:
QUOIQUE, BIEN QUE, ENCORE QUE (dei, cu toate c) urmate de
un verb la subjonctiv:
Quoique Julie et vcu Paris depuis son veuvage, elle n'avait jamais
perdu ses habitudes provinciales.
Bien qut'Z fit encore jour, Grard avait ferm les volets.
Encore que le froid ft trs vif, il sortait de trs bonne heure pour une
promenade dans la campagne.
Observaii
1. Locuiunea encore que aparine exclusiv limbii literare.
2. Quoique i bien que pot fi urmate de un adjectiv
trecut, propoziia neavnd verb:

sau de un

participiu prezent sau

Bien que pauvre, il tait gnreux.


(Bien quil ft pauvre, il tait gnreux.)

Quoique atteint d une grave maladie, il restait trs gaii


Quoique souffrant, je suis sorti.
Ils ont tout oubli quoique nayant rien appris.
3. n limba familiar i din ce n ce mai frecvent n cea literar, quoique i bien que
snt urmate de indicativ sau de condiional:

Aussi il ne nous a jam ais donn le prix, quoiquil n y a que nous qui sachions danser.
(J. Cocteau)
Bien que vous seriez assez disposs la trouver excusable. (P. Mille)
Aceast construcie nu este recomandabil.

MALGR QUE (dei, cu toate c) urmat de subjonctiv:


Malgr que cela ne puisse vous servir rien, je veux bien vous le prter.
Aceast locuiune, care aparine limbii familiare, ptrunde din ce n ce
mai mult i n limba literar cu toat opoziia unor lingviti care continu
s considere c malgr que nu poate fi ntrebuinat corect dect cu verbul
avoir formnd expresiile malgr que j en aie, malgr quil en ait:
I l faut quil e plie une certaine discipline, malgr quil en ait. (... fr
voia lui)
Malgr quil en ait, nous savons son secret.
Observaie
1.
Subordonatele concesive introduse prin quoique, bien que, encore que, malgr
sint echivalente cu o propoziie coordonat prin pourtant, cependant, toutefois, mais etc.:
I l se sent mal, pourtant il viendra.
( Bien quil se sente mal, il viendra. )
158

EXPRIM AREA CONCESIEI

L 'a ir bridait, cependant on tait au dclin de la saison.


( L air brlait malgr qu'on ft au dclin de la saison.)
2.

Concesivele introduse prin <|Uoi<|tic. bien que au u n neles a p r o p ia t de o propozi

ju x ta p u s , al crui verb osie e x p rim a t p rin lo cu iu n e a v o ir beau -j- in fin itiv :

Il h, beau faire, rien ne lu i russit. (P o a le s fa c ce o vrea, nimic nu-i reuete.).


Vous u vcz beau dire, il n'a aucune des qualits requises pour cet emploi. (Orice ali spune...)

234. n numeroase subordonate concesive, aciunea este doar ipotetic.


Aceste propoziii sint, in generai, introduse prin:
MME SI (chiar dac) :
Mme si cela tail vrai, quel mal y aurait-il?
J'irai me promener, mme ail pleut.
In aceste propoziii verbul este la indicativ, folosirea timpurilor i a modu
rilor corespunznd unui sistem condiional.
QUAND, QUAND MME, QUAND BIEN MEME au un neles aproape
identic (chiar dac, chiar de) atunci cnd exprim concesia, dar sint urinate
de condiional:
Quand
Quand
Quand
Quand
autrement.

vous me hariez, je ne irien plaindrais pas.


mme je le verrais ici, je ne le croirais pas.
cela serait vrai, quel mal y aurait-il?
bien mme vous seriez mon fls, je ne pourrais pas vous parler

Observaii
1. Acest tip de subordonat concesiv poate lua aspectul unei propoziii juxtapuse cu
subiect inversat:
Serait-il mourant, elle ne lu i pardonnerait pas.
i cu folosirea facultativ a pseudoconjunciei que:

Serait-il mourant, quelle ne lui pardonnerait pas.


sau chiar respeetnd ordinea normal a termenilor:

I l serait mourant, elle ne lui pardonnerait pas.


2. n limba literar, condiionalul poate fi nlocuit prin imperfectul sau mai mult ca
perfectul subjonctiv:
Se sentt-il mal, quil viendrait. (C hiar de s-ar s im i ru , lo t ar veni)
Se ft-il senti mal, quil serait venu. (C hiar de s-ar l'i s im it ru ...)
n oare que are o valoare c x p le liv i p o a le lipsi.
Construcia cu imperfectul subjonctiv este folosit mai ales cu verbele tre i devoir:
ft-il (de-ar fi), dut-il (de-ar trebui):
I l se voyait dans l'obligation de quitter la maison paternelle, dt-il en souffrir toute la vie.
Nous tions prts accepter toute condition, ft-elle contraire, nos intrts.

Imperfectul subjonctiv al verbului tre poate avea ca subiect postpus demonstrativul


neutru ce:
Elle et bien voulu, ne ft-ee que pendant, l hiver, habiter la ville. (... de n-ar fi fost decit

pe timpul iernii).
159

DOMENIUL VERBULUI

235. n numeroase propoziii concesive, ideea de concesie e restrns


la un adjectiv-nume predicativ sau la un adverb cu rol de complement. Locu
iunile conjuncionale care introduc acest tip de concesive snt:
S I... QUE (orict de) urmat de un verb la subjonctiv:
Si intelligent quiZ soit, il doit travailler s'il veut russir.
Si vieux que je sois, cette marche ne meffraie pas.
Si mal quiZ ait agi, il faut lui pardonner.
Observaie
Limba literar mai cunoate varianta s i ... soit-il (elle) cu inversiunea subiectului:

Si intelligent soit-il, il ne doit pas laisser de travailler.

QUELQUE... QUE (orict de) ncadreaz un adjectiv cu roi de nume


predicativ i e urmat de verbul tre la subjonctiv:
Quelque trange que ft cette musique, elle mtait cependant agrable.
Quelque bonnes que soient vos raisons, vous ne convaincrez personne.
Quelque tristes que soient les suppositions o vous vous livrez, elles ne
peuvent approcher de la ralit.
Observaii
1. n aceast locuiune quelque este considerat adverb, ceea ce explic invariabilitatea
sa naintea unui adjectiv la plural:
Quelque utiles que soient vos conseils, je ne peux pas les suivre.
2. Quelque . que poate ncadra i un substantiv, quelque fiind, n acest caz, adjectiv
variabil (a se vedea 236).

TOUT ... QUE (oridt de) ncadreaz, n general, un adjectiv i este urmat
de un verb la indicativ sau, mai rar, la subjonctiv:
Tout malin quf'Z est, il s'est tromp.
Tout timide qu soit, il a os protester.
Tout occups quiZs soient, ils pourraient venir nous voir de temps en temps.
De remarcat c tout este considerat adverb invariabil atunci cnd e urmat
de un adjectiv masculin sau de un adjectiv feminin care ncepe cu o vocal
sau h mut:
Tout gnreux qu HI est...
Tout audacieuse quelle est...
Tout habile quelle est...
naintea unui adjectiv feminin care ncepe cu o consoan sau cu h aspirat,
tout e variabil n gen i numr:
Tout dpayse quelle tait, elle gotait le soulagement.
Toutes hardies quelles paraissent, elles ont parfois peur.
Observaie
T out... que poate ncadra i un substantiv cu rol da nume predicativ, tout variind n
gen i numr numai naintea unui substantiv feminin care ncepe cu o consoan sau cu h
aspirat:

Toute femme quelle est...


Toute hardiesse qu'elle manifeste...
160

E X P R IM A R E A C O N C E S IE I

POU R... QUE (orict de) aparine mai ales limbii literare i ncadreaz
un adjectiv cu rol de nume predicativ sau un adverb. Verbul care urmeaz
este la subjonctiv, uneori la indicativ:
Pour petite quelle ft, cette armoire encombrait toute la pice.
Pour petite quelle est, elle est prcieuse.
Pour peu que vous le vouliez, vous russirez.
Pour peu quiZ et fait attention, il aurait vit laccident.
Propoziii relative cu valoare concesiv
236. Concesivele relative snt introduse prin pronumele qui, quoi, prin
adjectivele quelque, quel sau prin adverbul o, urmate de que cu care for
meaz un sistem relativ nedefinit. n aceste propoziii verbul este la subjonctiv:
QUI QUE (oricine) intr n compunerea expresiilor qui que ce soit (oricine
ar fi) i qui que vous soyez (oricine ai fi), care formeaz, ele singure, propo
ziia concesiv :
Qui que vous soyez, attendez votre tour.
Qui que ce soit, quil attende.
Observaie
Aceste expresii
sinonime cu nimporte

au
qui

i valoare de pronume nehotrte,


ntr-o propoziie afirmativ:

fiind,

n acest caz,

qui que ce soit que nous parlions, nous devons tre polis. (Oricui ne-am adresa ...)
i cu personne (nimeni) ntr-o propoziie negativ:
Je n'y a i trouv qni que ce soit. (N-am gsit acolo pe nimeni).

QUOI QUE (orice):


Quoi que vous fassiez, sera mcontent. (Orice ai face...)
Quoi qutZ arrive, je vous attends demain. (Orioe s-ar ntm pla...)
Observaii
1. Nu trebuie confundat forma compus a relativului nedefinit quoi que cu conjuncia

quoique (dei).
2. Quoi que poate intra n compunerea expresiei quoi quil en soit (oricare ar fi situa
ia, oricum ) :
Quoi q u il en soit, je partirai demain. (Oricare ar fi situaia ...)
Quoi qu il en soit, de tous les lves, Jacques tait le mieux dou. (Oricum ...)

orice

3. Locuiunea quoi que ce soit poate fi considerat pronume nedefinit cu nelesul de


(lucru):

Quoi que ce soit qui vous dplaise, il faut le dire.

QUEL QUE (oricare) este urmat de verbul tre sau de pronumele subiect,
cu care quel se acord n gen i numr (quel que, quels que, quelle que, quel
les que) :
Quelle que soit son audace, il nosera pas. (Oricare ar fi ndrzneala lui ...)
Je n aime pas les paresseux, quels quils soient. (... oricine ar fi ei)
161

D O M E N IU L V E R B U LU I

QUELQUE ... QUE (oricit, orice) ncadreaz un substantiv:


Quelques craintes que vous puissiez avoir, tout ira bien. (Oricte temeri
ai avea ...)
Quelques efforts quil fasse, il ne russira pas. (Oricte eforturi ar face ...)
Cind quelque... que ncadreaz un substantiv la singular, sensul poate
fi uneori deosebit:
Avec quelque violence que le frappt l'ide musicale, il lui et t impossible
de dire ce qu'elle signifiait. (Cu orict putere...)
Quelque effort quil fasse, il ne pourra pas russir. (Orice efort ar face ...)
Not
Quelque ... que are alt neles atunci cnd ncadreaz un adjectiv n locul substantivului:
Quelque favorables quaient p u tre les circonstances, il ne faut pas exagrer les rsultats
qui ont p u en tre obtenus. (Orict de favorabile ar fi p u lu t fi mprejurrile ...)

O QUE (oriunde) :
Oii que j'aille, c'est lui que je rencontre. (Oriunde m-a duce ...)
Il respectait la passion o quil la rencontrt.
237. Propoziiile concesive pot marca o alternativ atunci cnd snt
introduse prin locuiunile:
SOIT QUE..., SOIT QUE (fie c..., fie c), SOIT QUE..., OU QUE
(fie c ... sau c), QUE ... OU QUE (de... sau) urmate de subjonctiv:
Soit quil gagnt, soit quil perdit, jamais un muscle de sa face ne remuait.
Quil vente ou quil pleuve, il fait sa promenade quotidienne. (De e vnt
sau de plou...)
Dac subiectul este acelai, que ... ou que poate fi restrns la:
QUE ... OU:
Que ce ft un apache ou un fou, le danger avait t rel. (De-ar fi fost un
apa sau un nebun...)
QUE... OU NON:
Quore le veuille ou non, tout est combat. (De vrei sau n u ...)
QUE ..., QUE:
Quil vente, quiZ pleuve, je fais ma promenade quotidienne. (De e vnt,
de e ploaie ...)
Observaii
Aa cum am vzut la 20S, locuiunile soit que ..., soit que i soit que ... ou que pot
introduce i o relaie de cauz:

Soit quil fit sombre, soit qili'Z ft distrait, il ne nous a pas reconnus.
De remarcat ns c n cazul concesiei, propoziia principal exprim un fapt care se
repet, ceea ce explic de ce verbul este, de cele mai multe ori, la imperfectul subjonctiv:

Soit quiZ fit froid, soit qutZ ft malade, il venait nous voir chaque jeudi.
162

E X P R IM A R E A C O N C E SIE I

Opoziia simpl (paralel)


238. Opoziia simpl prezint dou fapte opuse, dar ntre care nu se
stabilete o contradicie concesiv:
Je travaille, tandis que lui se promne.
L'an entre, Vautre sort.
Opoziia simpl se exprim:
1. prinl-r-un substantiv sau pronume precedate de o prepoziie:
D'un ct le laxe des grands propritaires et, en ace de cela, la misre
des paysans.
En face de mes succs, on voit tes checs.
2. printr-un verb la infinitiv:
Au lieu de prendre Vavion, nous avons pris le train.
Loin de nuire votre sant, ce voyage vous fera grand bien.
3. printr-o propoziie juxtapus sau coordonat:
L a n arrive (et) Vautre s'en va.
4. printr-o propoziie subordonat introdus prin:
TANDIS QUE, ALORS QUE, PENDANT QUE (in timp ce):
Vous reculez, tandis quiZ faudrait avancer.
Alors qu(7 pleut torrents, lu restes l, plant, attendre.
Pendant que des pays vivent dans Vabondance, des nations sous-dveloppes
meurent de faim.
QUAND:
Quand on le croyait guri, sa sant dclinait.
SI:
Si Vun se repose, Vautre travaille.
Observaii
1. n aceste propoziii, aa cum se poate vedea clin exemplele care le ilustreaz, verbul
este la indicativ (obligatoriu dup SI) sau la condiional.
2. n limba literar se mai folosete locuiunea L O IN QUE sau B IE N L O IN QUE
urmat de subjonctiv:
Bien loin qu\7 ait des sentiments hostiles, il proclame son estime pour vous. (Departe
de a avea ...)
3. Ca i linele subordonate concesive, aceste propoziii de opoziie paralel snt de
fapt fie temporale, fie condiionale care conin i un neles adversativ.

EXPRIMAREA CO M PARAIEI
239. Ideea de comparaie este deosebii de frecvent i apare ori de
cte ori se stabilete nlre fiine, lucruri sau fapte un raport de egalitate (de
asemnare) :
163

D O M E N IU L V E R B U LU I

II travaille autant que moi. (Muncete tot att ct i mine)


Cette fleur est blanche comme neige. (... alb ca ...)
sau de inegalitate:
Il travaille plus que moi. (Muncete mai mult dect mine)
Cette fleur parait plus blanche que neige. (... mai alb dect...)
Observaii
1. Comparaia dispune de numeroase mijloace lexicale crora, deseori, nu le cores
pund structuri gramaticale proprii. Astfel, n enunul:

Mon chapeau ressemble au tien.


ideea de comparaie este exprimat de verbul ressembler (a se asemna), al doilea termen
al raportului (au tien) fiind considerat obiect al verbului i nu complement circumstanial
de comparaie. De altfel numeroase propoziii temporale, condiionale etc., implic i rapor
turi comparative. De aceea, gramaticile tradiionale nregistreaz un mic num r do comple
mente propriu-zise de comparaie, dei limba ofer un larg evantai de posibiliti de expri
mare a acestor raporturi.
2. La aceasta se adaug i faptul c n cazul propoziiilor comparative sntem de fapt
n prezena unor sisteme comparative, existena subordonatei fiind condiionat deseori de
prezena unui corelativ n principal.

A. AL DOILEA TERMEN AL COMPARAIEI


NU ESTE O PROPOZIIE

a) RAPORTURI DE EGALITATE
240. Dac al doilea termen al comparaiei este un substantiv sau un
pronume, deosebim urmtoarele structuri:
AUSSI... QUE ncadreaz un adjectiv sau un adverb de mod:
Elle est aussi intelligente que son frre. (... tot att de inteligent c a ...)
I l marche aussi vite que toi.
S I ... QUE nlocuiete, n general, pe aussi... que atunci cnd propoziia e
negativ sau interogativ:
Elle riest pas si intelligente que son frre.
Est-elle si intelligente que son frre?
AUTANT QUE este, n general, precedat de un verb:
Il travaille autant que son pre. (... tt att ct ...)
Je dois autant vous qu lui.
Observaii
i . Autant que se poate raporta i la un adjectiv, dac acosta l preced:
Gnreux, il l'est autant que vous.

De remarcat c n aceast construcie, adjectivul este reluat prin pronumele neutru


le. Este un procedeu curent de subliniere a adjectivului inclus ntr-un raport de egalitate,

enunul de mai sus fiind sinonim cu:


Il
164

est aussi gnreux que vous.

E X P R IM A R E A C O M P A R A IE I

2. Autant d e... que poale ncadra un substantiv la plural sau la singular pentru a
exprima egalitatea ntre dou cantiti:
I l a commis autant erreurs que toi. (... tot attca ...)
Elle a autant de finesse que vous, (... tt atta ...)
3. Autant d e... que do ... ncadreaz substantive i exprim o egalitate numcric
(dac substantivele snt la plural) :

I l avait crit autant de nouvelles que de romans. (... tot attea nuvele ct i romane)
sau o egalitate cantitativ (dac substantivele snt la singular):

Ajoutez-y autant denu que de lait.


4. Autant, folosit singur, fr corelativul que, poate exprima intensitatea egal a unei
aciuni n desfurarea ei:

I l travaille toujours autant. (... tot atta)

TANT QUE nlocuiete, de cele mai multe ori, pe autant que atunci cnd
jiropoziia este negativ sau interogativ:
I l ne travaille pas tant que son pre.
Gnreux, il ne Vest pas tant que vous.
Est-ce quil travaille tant que vous?
TANT... QUE poate ncadra un substantiv sau un pronume exprimnd o
repartiie care nu implic neaprat egalitatea:
On avait engag du personnel, tant ouvriers quingnieurs.
COMME exprim mai ales asemnarea:
Cette maison est grande comme un palais.
On ne rencontre pas souvent un homme comme lui.
Observaii
1. Deseori, comme, ca i sinonimele sale ainsi que, de mme que, au valoarea unor simple
conjuncii de coordonare:
Elle tait trs jolie, commo sa mre dailleurs. (... ca i ...)
Sa patience, ainsi que sa modestie taient bien connues de tous. (... ca i ...)

2. Comme intr n compunerea expresiei familiare comme a care, deseori, implic o


idee de egalitate (mai ales cnd e nsoit de un gest corespunztor) :
Ctait un livre gros commo a. (Era o carte aa de groas)
Restez comme a, ne bougez p a s ! (Stai aa...)

LA MANIRE DE, LA FAON DE snt locuiuni prepoziionale,


deseori restrnse la LA, urmate de un substantiv i exprimnd asemnarea:
I l crit la manire do Saint-Simon. (Scrie n stilul lu i...)
I l prononce mal, la faon dun bgue. (Pronun ru, ca un gngav)
Des jardins la franaise. (Grdini dup moda francez).
PAREIL , PAREILLEMENT exprim tot asemnarea:
L'un est pareil Vautre. (... asemntor...)
Les gamins taient vtus pareillement leurs papas (... ntr-un mod asem
ntor, la fel ...)
TEL QUE exprim un raport de asemnare apropiat de identitate:
165

D O M E N IU L V E R BU LU I

II est tel que son pre. (E ca i tatl lui)


Dans une affaire telle que celle-ci il faut de l'habilet. (ntr-o afacere ca
asta...)
Observaii
1. Toi quel formeaz o expresie eu nelesul de aa cum e, n starea n care se afl:
J e vous rends les livres tels quels. (... aa cum snt)

Expresia sinonim tel que, des folosit n lim ba familiar, este,-totui,, considerat ca
incorect.
2. Tel repetat intr n compunerea unor proverbe exprimnd similitudinea:
Tel matre, tel valet. (Cum e turcul i pistolul)
Tel pre, tel fils. (Achia nu sare departe de copac)
3. Tel, fr que, poate de asemenea exprima un raport de asemnare:
I l est p a rii tel un clair. (... ca un fulger)

GAL , LGAL DE exprim n mocl firesc un raport de egalitate:


La base de ce triangle est egale sa hauteur.
Sa probit est gale son dvouement.
Il admirait cette petite posie lgal dune grande uvre. (... ca pe o mare
oper)
SELON, CONFORMMENT , SUIVANT, SUR indic, cu diverse nuane,
un raport de conformitate:
Il a agi selon vos dsirs. (... n conformitate cu ...)
Traiter les gens suivant leurs mrites. (... dup meritele lor)
Il a agi sur vos instructions. (... dup instruciunile dvs.)
241. Dac al doilea termen este un adjectiv sau un adverb, raportul
de egalitate se poate exprima prin:
AUSSI... QUE:
Elle est aussi bonne que belle. (Ea e tt att de bun pe ct e de frumoas)
Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau.
Il crit aussi vite que facilement.
Observaii
1. Autant que se poate substitui lui aussi... que dau primul adjectiv este exprimat
naintea acestei locuiuni:
Elle est bonne autant que belle.

2. Dac cele dou adverbe nu snt de mod, se va folosi tintant... que :


J hsite autant aujourd'hui q u 'hier.

b) RAPORTURI DE INEGALITATE
242. Aceste raporturi snt marcate ndeosebi de adverbele plus i moins:
P L U S ... QUE, M O IN S ... QUE reprezint structurile specifice compa
rativelor de superioritate i de inferioritate ncadrnd adjective sau adverbe
(a se vedea i 327):
166

E X P R IM A R E A C O M P A R A IE I

Elle est plus jolie que sa sur.


Ma voiture est moins rapide que la tienne.
Je cours plus vite que toi.
Al doilea termen poate fi tot un adjectiv sau un adverb:
Il est plus bte que mchant. (E mai mult prost dect ...)
Il crivait plus vite que soigneusement. (Scria mai degrab repede dect...)
LE PLUS, LE MOINS, in general, urmate de DE, snt elementele de
baz ale superlativului relativ (a se vedea i 328):
Ce sont les jours les plus chauds de Vanne.
Andr est le moins ordonn de mes enfants.
PLUS i MOINS pot nsoi i verbe:
Cette toffe me plat plus que Vautre.
Ce lustre claire moins que celui du salon.
Observofii
1. Dac al doilea termen al comparaiei nu este exprimt, plus poate fi nlocuit cu
davantage :

Tu travailles beaucoup, mais lui, il travaille davantage. (... mai mult)


2. Plus de i moins de pot fi urmate de substantive:

Elle a. plus de succs que sa sur.


I l a moins de soucis que moi.
3. Plus de este sinonim cu davantage que :
Elle a. davantage de succs que sa sur.
Aceast construcie nu este ns considerat corect, dei are o larg rspndire n
limba familiar.

PLUTT (QUE) indic preferina sau o apreciere favorabil:


Pourquoi celle-l plutt que Vautre? (De ce asta i nu cealalt)
Nous prfrons mourir plutt que d'tre esclaves. (Preferm s murim dect
s fim sclavi)
II tait plutt ble que mchant. (Era mai curnd prost dect ru)
AUTREMENT, cu nelesul de mult mai, poate exprima un comparativ
de superioritate:
. Ce sont des catastrophes autrement terribles que Vexplosion d'une machine.
I l est autrement intelligent.
Acest adverb poate fi ntrit de plus (mult mai mult):
I l a autrement plus de talent que moi. (Are mult mai mult talent dect
mine).
Observaie
Complementele unor verbe care exprim preferina (prfrer, aimer mieux, remporter
sur) pot marca, de asemenea, un raport de inegalitate:

Je prfre le printemps l t.
167

D O M E N IU L V E R B U LU I

B. AL DOILEA TERMEN AL COMPARAIEI


ESTE O PROPOZIIE
243. Deosebim mai nti propoziiile comparative introduse prin QUE
n corelaie cu un comparativ (adjectiv, adverb) exprimat n propoziia prin
cipal:
Il rougit aussi vite quiZ venait de plir. (El roi tot att de repede pe c t...)
Elle tait moins indpendante quelle ne le laissait paratre.
Tiens! les semis lvent mieux quon l'aurait cru!
I l est meilleur que je ne l'aurais pens.
Elle chante pis qu elle ne l'a jamais fait.
Observaii
1. In cadrul unei comparaii care implic un raport de egalitate, sistemul comparativ
poate prezenta o opoziie ntre dou obiecte, caliti sau aciuni:
L a solitude lu i tait pnible mitant que la socit de l'homme lu i tait chre.
Elle tait aussi blonde que sa sur tait brune.

2. Autant poate introduce pe fiecare dintre cele dou propoziii, enunul lund aspec
tul unui sistem juxtapus echivalent:
Autant la solitude lu i tait pnible, autant la socit de l'homme lu i tait chre. (Pe ct...
pe alit ...)
3. Si poate nlocui pe aussi ntr-o propoziie negativ:
I l n'est pas si intelligent que je le croyais.

241. Comparativele introduse prin QUE pot avea i alte corelative:


TEL, pentru a exprima identitatea sau asemnarea:
Il est rest tel que nous l'avons connu. (... aa cum ...)
Elle le vit tel quiZ tait, monstrueux.
Tel que vous me voyez, je suis souvent consult par des spcialistes.
Il dcrivait le monde tel quiZ l'imaginait.
Tel poate introduce ambele propoziii ntr-un sistem de comparaie
juxtapus:
Telle je vous imaginais, telle vous m'apparaissez.
(Vous m'apparaissez telle que je vous imaginais.)
LE MME urmat de substantiv poate exprima identitatea:
I l crit avec la mme scheresse quil parle, (...cu aceeai uscciune...)
AUTREMENT:
Cet enfant ne se conduit pas autrement quon ne le voulait.
PLUTT:
Cet colier s'amuse plutt quiV ne travaille. (Acest colar mai mult se dis
treaz dect muncete)
AUTRE:
Il est autre que je ne croyais. (E altfel dect l credeam)
AILLEURS:
La source est situe ailleurs quon croyait. (... n alt parte dect credeam)
168

E X P R IM A R E A C O M P A R A IE I

245. Propoziiile comparai ivo ft corelativ snt numite i subordonate


comparative propriu-zise. Iile pot i introduse prin:
COMME, AINSI QUE, DE MME QUE urmate de indicativ sau, even
tual, de condiional:
Il vous traite comme il traiterait, son propre fils. (... aa cum, cum ...)
Sa pitre existence tait, transforme de bonheur, coiiinie un matin d'avril
fait fleurir les jardins. (... aa cum ...)
On sentait l'ennemi approcher, de mme quon sent monter l'orage. (... lot
aa cum, aa cum ...)
Il s'accrocha aussitt son ami ainsi (jiie font les faibles qui se noient.
(... aa cum ...)
Observaii
1. Ainsi que i do mme que aparin mai aies linibii literate.
2. Propoziiile inlroduse prin comme pot fi reduse !a un simplu complement, mai
ales atunci cnd se evit repetarea aceluiai verb:
I l courait comme (court) un fou.
I l me secoua comme OU alt d'un prunier. (... ca pe un prun)

3. Dab subordonata comparativ preced principala i introdus prin itfc mPiiie que,
propoziia principal e, n general, introdus prin locuiunca adverbiala do mme care nt
rete ideea de echivalen ntre cele dou fapte sau aciuni:
Dans les cits antiques, de mme que le culte du foyer domestique tait
le culte du foyer public tait cach aux trangers, (aa cum ... tot aa ...)

secret, de mme

COMME SI introduce o subordonata comparativ condiional si este


urmat de indicativ:
Cet ehfht raisonn comme sil i Un homme. (... ca i cum ar fi ...)
Elle vcut jusqu'au soir comme si elle tait, grise, sans savoir ce qu'elle faisait.
(... ca i cum ar fi fost ameit ...)
AUTANT QUE, POUR AUTANT QUE snt urmale de indicativ i uneori
de subjonctiv (n acest caz propoziia marend n acelai timp o concesie):
Je vous aiderai autant que je pourrai. (... att ct ...)
Ce jour de notre arrive, iitt qta nieh souvient, elle portait une robe
de mousseline, (...pe ct mi amintesc ...)
L'ide n'a de prix que pour autant quclle est assimile subjectivement.
(... dect In msur n cre...)
Ainsi, autant quon puisse l'tre, je vivais heureux.
Pour autant que je le connaisse, il ne te demandera rien. (... att ct l
cunosc ...)
246. Propoziiile cr eipriiti o progresie proporional pot ii introduse
prin urmtoarele locuiuni:
A MESURE QUE indic un paralelism n desfurarea a dou aciuni
exprimate prin verbe la indicativ (n general la imperfect):
mesure quon approchait de l'eau, le sable devenait plus dur. (Pe
msur ce ...)
mesure que le repas avanait, la conversation devenait plus animek
169

D O M E N IU L V E R B U LU I

DANS LA MESURE O este o variant a aceleiai locuiuni:


Dans la mesure o vous le croirez ncessaire, avertissez-moi. (n msura
n care ...)
AU FUR ET MESURE subliniaz ideea de progresie paralel:
Au tur et mesure que l'heure avanait, elle s'inquitait davantage. (Pe
msur ce ...)
247. Deseori, propoziiile comparative de progresie proporional apar
in unui sistem comparativ complex n care subordonata introdus prin QUE
conine i un comparativ (plus, moins, mieux), iar principala un corelativ de
tipul dautant plus (dautant moins, dautant mieux) :
La mer s'agite dautant plus que le vent est plus fort. (Marea e eu att mai
agitat cu ct vntul sufl mai tare)
La dception fut dautant plus rapide que l'espoir avait t plus grand.
La chaleur se conserve dautant mieux que vous fermez plus vite la marmite.
Observaie
Acest sistem comparativ implic o idee cauzal. De altfel, ceea ce deosebelb aceste
propoziii comparative de cauzalele corespunztoare este prezena comparativului n sub
ordonat.

Acest tip de subordonat comparativ este de cele mai multe ori restrns
la o construcie simetric de propoziii juxtapuse:
Plus le vent est fort, plus la mer s'agite. (... cu ct... cu a tt...)
(La mer s'agite dautant plus que le vent est plus fort.)
Plus je le connais, plus je l'aime.
Moins la pice est claire, plus vous vous faites mal aux yeux.
Ci teoria la. propoziiile pot fi coordonate prin et:
1*1us je t'coutais et moins je reconnaissais mon ancien ami, si juste et si
gnreux autrefois.

EXPRIMAREA ALTOR C O M P L E M E N T E
248. Complementul de mod (le complment de manire) este, n general,
exprimat :
1. printr-un substantiv precedat de o prepoziie:
: Parler voix basse (a vorbi ncet); marcher pas lents; acheter crdit;
vendre temprament (a vinde n rate); rouler cent l'heure; courir toutes
jambes (a alerga ct te in picioarele).
Observaii

1.
Frecvena complementului de mod introdus prin prepoziia explic numrul mar
de locuiuni adverbiale formate cu aceast prepoziie:

Aller |ied (a merge pe jos)


Crier & tue-tte (a striga din rsputeri)
17 0

E X P R IM A R E A C O M P A R A IE I

Marcher ttons dans une pice obscure (a merge pe dibuite ...)


Marcher reculons (a merge de-a-ndrtelea)
Dormir poings ferms (a dormi butean)
Regarder quelqu'un la drobe (pe furi).

2.
Prepoziia intr i n compunerea unor locuiuni adverbiale de mod exprimnd
gradaie: peu peu, petit petit (ncetul cu ncetul), pas pas (pas cu pas), un a un (unul
cte unul), pice pice (bucat cu bucat) etc.

En: Agir en secret; couper en petits morceaux; s'asseoir en cercle; mettre


en tas; vivre en paix; tre en cong (en vacances).
Urmat de un substantiv nume de persoan, prepoziia en are n to li^ n i
de ca, n calitate de:
Parler en ami (a vorbi n calitate de prieten)
Juger en connaisseur.
Par: Prendre par la main (a lua de mn); arriver par groupes: appeler
quelquun par son nom (a chema pe cineva pe nume); saisir quelqu'un par les
cheveux (a apuca pe cineva de pr).
De: Manger de bon apptit; boire di/i trait (a bea dintr-o nghiitur);
russir dun seul coup (a reui dintr-o dat); rpondre d9un ton sec; dormir
dun sommeil profond.
Avec: Rpondre avec colre; parler avec affectation.
Sans: Parler sans gestes.
Observaie
Unele complemente comparative, introduse prin conjuncii cu valoare prepoziional,

pot fi considerate n acelai timp complemente de mod:


Des groupes de torches passaient a et l ainsi que des lucioles. (... ca nite licurici)
On les a obligs de travailler comme des mercenaires.

2. printr-un adverb sau un adjectiv cu valoare adverbial:


Marcher lentement; parler bas (a vorbi ncet); voir clair.
3. printr-un verb la gerundiv:
Les petits oiseaux s'levrent en tournoyant et en criant sur nos ttes.
4. printr-un infinitiv precedat de prepoziie:
I l chantait faire trembler les vitres. (... de se cutremurau ...)
I l mangeait sen rendre malade. (Mnca de nu mai putea)
Observaie
Deseori, complementul de mod este construit direct, fr prepoziie :

I l marchait les yeux mi-clos. (... cu ochii pe jum tate nchii)


I l se promenait le manteau sur le bras.
I l parlait la pipe la bouche.

249. Complementul instrumental (le complment dinstrument)


^ iot
un complement de mod, dar indic mijlocul prin care se realizeaz o n- i i rir.
Complementul instrumental este, n general, exprimat printr-un substantiv
sau pronume precedate de o prepoziie:
171

D O M E N IU L V E R B U LU I

: Peindre l'huile; broder la main; crire la craie; dmolir un mur


la pioche (a drma un zid cu trricopul).
Aceast prepoziie formeaz locuiunile prepoziionale: lftide de, au
moyen de care indic cu mai mult precizie iin raport instrumental:
Le voleur ouvrit la pofte au moyen d'une fausse cl. (... cu o cheie fals)
Il souleva le couvercle laide dtm tournevis. (El ridic capacul en aju
torul unei urubelnie)
Locuiunea grce (mulumit, datorit, graie cuiva) introduce un com
plement nume de persoan sau un pronume:
J'ai russi grce vous.
Par: Envoyer une lettre par avion, par la poste.
Aceast prepoziie formeaz locuiunile pr lintermdiaire de, par
lentremise de:
La nouvelle nous est parvenue par lintermdiaire d'une agence.
Le dossier ma t communiqu par lentremise dun secrtaire.
Avec: Couper la viande avec un couteau.
De: Montrer (lu doigt (a arta cu degetul); pousser dit coude (a da cu cotul);
frapper du poing (a lovi cu pumnul); orner de fleurs.
250. Complementul d msur (le complment de Wiesre, de prix) poate
fi exprimat fr prepoziie:
Cette pice mesure quatre mtres sur trois.
Ce sac pse trente kilos.
Not
Complementele circumstaniale snt de o mare varietate, ele indicnd nenumratele
condiii particulare n care are loc o aciuhe. lh afar de complementele prezentate la 181
247, celelalte nu pot fi exprimate prin propoziii (c atare riu au tangen cti strctura frazei)
i reprezint, de fapt., multiplele raporturi stabilite de prepoziiile care le introduc. Astfel,
complemente circumstaniale ca cele de interes, destinaie, punct de vedere, diferena, nsoire
i multe altele pot fi identificate n cadrul raporturilor prepoziionale ( 538 670).

Substantivul i determinanii si

SUB STA N TIVU L

251. Substantivul (le nom) este unul din cele dou elemente de baz
ale propoziiei, cellalb fiind verbul.
Observaii
1. Substantivul e nsoit, de cele mai multe ori, de alte categdrii de cuvinte tare l
determin i cu care formeaz un grup nominal:

Le petit chien de nos voisins a aboy toute la nuit.


2. Orice categorie gramatical poate fi substantival:

Le manger, le dner* le souvenir; le TtaJ, le fatlx; le bieh, Ic mal; le 6iii, le non etc.

FELURILE SUBSTANTIVULUI

Substantive comune i Substantive proprii


252. Snt comune substantivele care a la baz noiuni generale i
care denumesc indivizi sau obiecte din aceeai categorie:

L'homme, la femme, le chien, le livre, la table.


253. Snt proprii substantivele care denumesc fiine sau lucruri indi
vidualizate :

Louis, les Roumains, Paris, les Carpates.


Observaii
1. n general, substantivele proprii snt prehliiie, riiime do familie, nume de popoare,
nume geografice (care denumesc ri, regiuni, orae, sate, fluvii, muni), nume de strzi,
nume de instituii, Hilrile de srbtori ele.
2. Nu exist o distincie categoric ntre substantivele comune i cele proprii.
Numeroase substantive comune, mai ales cele care denumesc trsturi fizice, trsturi
morale, profesii sau locul de origine, au devenit proprii: Lebrun (cel oache), Lr-hon (ccl
bun), Ledoux (cel blnd), Charpentier (dulgher), Fournier (brutar), Dumont (de la munte),
Dupont (de la pod), Mouton (oaie), Poireau (praz) etc.
De asemenea, numeroase substantive proprii au devenit comune: Le champagne: am
pania (de la numele regiunii Champagne). Uh harpagon: tipul zgrcitului (de la Harpagon,
173

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

personaj principal n comedia lui Molire). Une mansarde: mansard (de la numele arhitec
tului Mansard).

3.
n limba francez, spre deosebire de lim ba romn, substantivele nume de popoa
snt considerate substantive proprii i se scriu cu majuscul:

Les Franais (francezii), les Roumains (romnii).

Substantive concrete i substantive abstracte


254. Snt concrete substantivele care denumesc fiine i lucruri:
Un journal, un oiseau, une chanson, un homme, une fleur.
255. Snt abstracte substantivele care denumesc aciuni, idei, senti
mente:
La paix, l'amiti, la patience, la dure, l'intensit, la sagesse.
Substantive colective
256. Substantivele colective denumesc un ansamblu sau o grupare de
fiine sau de lucruri identice:
L'auditoire, l'assistance, la classe, la foule, le linge, le peuple, la troupe,
la vaisselle.
Substantive compuse
257. Potrivit structurii lor grafice, substantivele snt simple sau
compuse.
Substantivul simplu este cel format dintr-un singur cuvnt:
Un banc, un arbre, une fleur, un enfant, une rue, une ville.
Substantivul compus este cel alctuit din dou sau mai multe cuvinte
care, n general, denumesc o singur realitate i nu realitile corespunztoare
fiecrui element al ansamblului:
Un perce-neige, une chauve-souris, un jeune homme, une jeune fille, un
porte-cigarettes, une garde-robe, un portemanteau.
Observaii
1. Termenii care constituie un cuvnt compus snt unii:
prin liniu:
Vn porte-plume, un timbre-poste, un arc-en-ciel, un garde-magasin.
prin sudare:
Le contresens (format din contre -j- sens), le contrematre, le contrefort, le contrepoison,
le portemanteau.
alteori, termenii rmn independeni din punct de vedere grafic:
Une pomme de terre, les vers soie, un haut fourneau, lin chteau fort, le moyen ge.
2. Ortografia diferit a substantivelor compuse nu are la baz un criteriu prcis: se
scrie: vis--vis, dar face face; quasi-dlit, dar quasi mort. Acest arbitrar impune consultarea
unui dicionar al lim bii franceze moderne.
174

S U B S T A N T IV U L

GENUL SUBSTANTIVELOR COMUNE

258. Substantivele comune snt fie de genul masculin, fie de genul


feminin :
Masculin: le pre, le banc, le silence, le tlgramme.
Feminin: la mre, la chaise, la pomme, la route, la viile.
Observaii
1. Substantivelor neutre din limba romn le corespund n limba francez substantive
de genul masculin (cre io n u l le crayon) sau substantive de genul feminin (m rul la
pomm e).

2. Un mare numr de substantive masculine n limba romn snt feminine n limba


francez i invers : un dinte une dent; o carte un livre.

259. Genul gramatical al substantivelor care denumesc fiine corespunde


deseori genului natural:
Masculin: le pre, le mari; le garon, le jeune homme.
Feminin: la mre, la femme; la fillette, la jeune fille.
Observaii
1. Genul unor substantive nu corespunde ns genului natural al fiinei pe care o
denumesc. Astfel, substantive masculine denumesc fiine de genul feminin:
Un laideron (o slut); un mannequin (un manechin).
Substantive feminine denumesc fiine de genul masculin:
Une sentinelle, une recrue, une ordonnance.
mod

2. Genul multor substantive care denumesc psri sau animale este determinat n
convenional:

Le rossignol, la carpe, la panthre.

260. Genul gramatical al substantivelor care denumesc lucruri este


fix, masculin sau feminin, i este indicat de determinant:
Le jardin, la maison, une pomme, cette fleur, son enfance heureuse, l'horloge
parlante.
n lipsa articolului sau a altui determinant, recunoaterea genului este
dificil. Iat cteva reguli generale care, n ciuda excepiilor, pot fi utile.
a) Snt, n general, de genul masculin:
1. substantivele care se termin n vocal sonor:
L'agenda, le caf, le camlia, le canap, le cobra, le cholra, le dahlia, le
panorama, le schma, le sofa, le trma etc.
2. substantivele care au ca terminaie sufixele: -ier, -age, -as, -ement,
-in, -is, -on, -illon, -oir: un encrier, un assemblage, le coutelas (satirul), le
logement, le testament, un rondin (lemn de ars de form rotund), le cliquetis
(zngnitul), le coupon, le moucheron (musculia), le tourbillon (vrtejul), le
miroir (oglinda), le semoir (sacul semntorului; maina de semnat).

3. Deseori, snt de genul masculin substantivele care denumesc:

Arbori: le chne, le tilleul, le pommier, le prunier, le noyer, le cerisie


le poirier, l'abricotier, le pcher, le mrier, l'acacia, le htre, le sapin, le bouleaut
le mlze etc.
175

SUBSTANTIVUL l D ETERM INANII SI

Metale sau substane chimice : le fer, le cuivre, Valuminium, Vrtcier,


l'arsenic. (Fac excepie: la fonte, Valumine, la potasse).
Zile, luni, anotimpuri, pnnbtfe cardinale: le luhi, un avril chaud, un
hiver doux, le nord.
Vnturi: le zphfjt, le mistral, Valiz, le simoun, le sirocco. (Fac excep
ie: la bise (crivul), la brise (briza, adierea uoar), la tramontane (vnlul
de nord, ce bate pe Mediterana).
Cifre, note muzicale: le dix, le onze, un si bmol, un do etc.
Vocale : un a, un y.
Cuvintele care denumesc consoanc snt de genul masculin dac incep
cil consoan: un b [be]; un k [ka| i, in principiu, feminine dac ncep cu
vocal: une s [ss], une 1 [si]; Tendina ns esle de a le considera pe toate
de genul masculin. Se spune i se scrie n mod frecvent: un s, un 1.
4. Adjectivele substantivate: le bleu, le rouge, le gris, le franais (limba
francez), le roumain (limba romn). Fac excepie: l'anglaise (scrierea cursiv),
la ronde (scrierea sau litera rond); Une polonaise, une allemande (dansuri)
i locuiunile de tipul: la turque, la milanaise (dup inoda turc sau dup
moda milanez).
Observaie
In locuiunile de Lipul ta turque, ht milanaise si; subnoleute cuvin!ni mode:

tre assis la (mode) turque (a sta t.urnete, a se aeza turcete).


Du, riz la (mode) milanaise sau riz milanaise (orez gtit dup moda milanez).

5. Infinitivele substantivate snt, de asemenea, de gettul masculin: le


dner, le boire, le manger etc.
6. Adverbele, prepoziiile, conjunciile, interjeciile sau chiar unele expresii
consctte snt d gentil tnftsculin dac snt foldsite ca subtarltive: le bien
(binele), le mal (rul), le devant de l voilure (botul, partea din fa a mainii),
des on dit (zvonri), un tte--tte (o convorbire ntre patru ochi), un pied-terre (locuin modest n alt localitate), un va-et-vienl (un du-te-vino); Je
me moque du qu'en dira-t-on. (Nu-mi pas de ce va spune lumea)
b) Sint, In general, de genul feminin:
1. Substantivele care au ca terminaie sufixele: -d, -aille, -aine, -aison,
-ison, -ande, -e, -ence, -esse, -eut, -ie, -iile, -ise, -t, -ute: la bousculade, la
colonnade (irul de coloane, de stilpi), la douzaine, la cdtgaison (ncrctura),
la trahison (trdarea), la gurison (vindecarea), la confusion (confuzia, nvl
meala), l'offrande (ofranda), la pellete (coninutul unei lopei), l'exigence
(pretenia), la fiiiesbe (finjea), la richesse (bogia), la douleur (drera), la
causerie (conversaia; conferina pe ton familiar), la iidousie, la ferdiUe
(fiare vechi), la gourmandise (lcomia), la bonle (buntate;;), l salet (mur
dria), la morsure (muctUha), la brtdure (arsura).
2. Substantivele care denumesc:
Boli: la grippe, la bronchite, l'otite, la peste, la rougeole, la phtisie etc.
(fac excepie: le cholra, le diabte, le typhus, le rhume, precum i substanti
vele care se termin in -isme: Varthritisme).
176

SUBSTANTIVUL

Srbtori: la Saint-Nicolas, la Saint-Jean, la Toussaint etc.


Substantivele care denumesc srbtori de acest tip au genul cuvntului
subneles la fte: la (fte de) Saint-Jean.
tiine: la mdecine, la chimie, les mathmatiques etc.
De asemenea, sint de genul feminin majoritatea substantivelor abstracte
care se termin in -eur: la candeur, la valeur, la vigueur, la grandeur etc.
Observaii
Pentru a evita erorile n folosirea substantivelor cu forme asemntoare n limba fran
cez i romn, dar de gen diferit, dm mai jos dou liste cuprinznd pe cele mai frecvent
ntlnite:
1. Urmtoarele substantive snt de genul masculin n limba francez, iar n limba
romn snt de genul feminin: Actylne, alpaga (stof de ln fin), alvole, anathme, anni
versaire, aphte, apothme, arme, asthme, autoclave, axe, axiome, baccara, banc, basque, bgo
nia, bret, bonbon, bonnet, box (box), brancard, brassard, briquet, bromure, cabriolet, cacao,
caf, came, camlia, campanile, canap, canevas, caramel, carbure, cardiogramme, casque,
cataplasme, centime, champagne, chiffre, chlorure, chocolat, cholra, chrysanthme, cigare, climat,
cloaque, cobra, coma, crime, cyclamen, dahlia, delta, derme, dsordre, diadme, dilemme, diplme,
dogme, drame, lectrocardiogramme, emblme, piderme, vangile, eczma, fantme, fossile,
gardnia, globule, gorille, granule, guillemets fm . p l.) , harmonica, hmisphre, hortensia, insecte,
insigne, iodure, lam a, lgume, leucocyte, lustre, macaroni, magnolia, manche (man), masque,
mandre, mlodrame, meuble, miasme, mica, mimosa, mollusque, monastre, morse, narcisse,
opra, orchestre, orgue, panorama, pape, parachute, paraphe, programme, pastiche, p atin ,
ptale, ptard, ptunia, phoque, phyloxra, placenta, plasm a, platine, poudrier, prisme, problme,
protoplasma, radiogramme, raphia, rcpiss, reptile, rsda, roc, schma, schisme, spale, sofa,
smmier, soya, soprano, stnogramme, strapontin, stratagme, svastika, si+lfamifle, silfure,
tableau (tabl de scris), taffetas, tambourin, tlgramme, tnia, thme, thorme, tibia , trfle,
trma, violon, visa, zbre.
'

2. Urmtoarele substantive snt de genul feminin n limba francez : Absinthe, affiche,


alcve, amthiste, anacoluthe, anode, apocalypse, apostrophe, arabesque, attaque, auto, automobile,
avance, balanoire, batiste, boirrette, boxe (box), brasse, breloque, cartouche, cathode, cellophane,
clarinette, commission, compote, contrebasse, ctelette, crozote, danse, dent, digue, diapositive,
douche, drogue, dynamo, entrecte, pigraphe, pithte, pitaphe, querre, quivoque, tude, extase,
finette, frange, fume, galoche, gaze, horloge, hormone, huile, idole, impasse, linotype, liqueur,
loutre, magnto, mappemonde, marche, mninge, molaire, mosaque, mezzanine, obole, omoplate,
opale, paille, pam pa, panace, patinoire, popeline, porcelaine, pure, recrue, ride, saison, sauce,
scrofule, serge, spore, stalle, stnotype, syphilis, tourne, tribu, triphtongue, vague, valse,
vapeur.

GENUL SUBSTANTIVELOR PROPRII

261. Prenumele au, n general, un gen fix, genul natural:


Jean est beau; Jeanne est belle; Pierre est petit; Anne-Marie est petite.
Unele prenume au aceeai form pentru ambele genuri:
Claude, Camille.
177

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SAl

Cele mai multe prenume prezint, variaii de gen i formeaz femininul,


n principiu, potrivit regulii generale:
Louis Louise; Paul Paule; Germain Germaine; Marcel Marcelle;
Simon Simon (n)e; Henri Henriette etc.
262. Genul numelor de ri poate fi precizat, n general, cu ajutorul
terminaiei grafice. Astfel :
Numele de ri care au terminaia grafic -ie, -e snt de genul feminin:
La Roumanie ( Rpublique Socialiste de Roumanie), la Bolivie, la Core
du Sud, la Guine ( Rpublique de Guine) etc.
De asemenea, snt feminine numele de ri care se termin n -e mut
(-ce, -sse, -ine, -gne, -che, -de, -ge):
La France, la Grce, la Suisse, la Chine, la Grande-Bretagne, VAutriche,
la Hollande, la Sude, la Norvge etc., VEspagne, la Pologne ( Rpublique Populaire
de Pologne ) etc.
Sint de genul masculin numele rilor care se termin n -a:

Le Canada, le Costa-Rica, le Ghana, le Guatemala, le Libria, le Panama,


le Vnzula.
De asemenea, snt de genul masculin, numele de ri care se termin
n vocal nazal:

L'Iran, l'trian, le Japon, le Gabon, le Liban.


Tot de genul masculin snt cele care se termin n urmtoarele consoane
sonore: -s, -c, -k, -m, -l, -r:.

Le Honduras, le Maroc, le Danemark, le Mexique, le Vit-Nam, le Npal,


le Portugal, l'Isral, l'Equateur.
Excepie : La Belgique.
Observaii
1. Snt de genul masculin: Le C hili, le Prou, l Uruguay, le Paraguay.

2. Nigeria (conform dorinei conducerii rii) este de genul feminin, dei ageniile de
pres folosesc n mod curent Le Nigria, respectnd astfel regula general.

263. Numele de orae care snt introduse de articol au genul deter


minat de acest articol:
'
Le Caire est beau.
Le Havre est reconstruit depuis 1950.
La Haye est belle.
La Rochelle est active.
264. Determinarea genului numelor de orae nu poate fi ncadrat
n reguli precise. Totui, cteva indicaii pot fi utile. Astfel:

1.
Numele de orae care se termin n -e mut snt n general feminine
Athnes, Alexandrie, Genve, Narbonnc, Prague, Rennes, Rome etc. Face excep
ie Belgrade.
178

SUBSTANTIVUL

2.
Numele de orae a cror silab final nu se termin n -e mut, sn
n general, de genul masculin: Bucarest, Budapest, Cadix, Calcutta, Gnd,
M ilan , Pkin etc.
Fac excepie: Moscou, Sofia, considerate n mod curent ca substantive
feminine.
Observaii
1. Se pare c, n vorbire mai ales, masculinul tinde s se im pun:

E n plein Marseille. Venise est beau. Trouville est charmant.


2. Pentru evitarea unor erori n folosirea genului numelor de orae se poate spune:
L a ville de Belgrade est belle. L a viile de P aris est charge d'histoire.
3. Cnd numele oraului nu denumete realitatea geografic, ci colectivitatea uman a
oraului, masculinul se impune (in aceste situaii, numele oraului este, n numeroase cazuri,
precedat de tout):

Tout Genve s'intresse au dbat.


Tout Rome l'acclamait.
Dac tout este precedat de articolul le, numele oraului denumete cercurile aristocratice:

Le Tout-Paris assistait cette brillante soire.

265. Navele de rzboi, ca i vasele de pescuit, au genul numelui pe


care-1 poart:
Le Jaguar11, la Jeanne d'Arcu, la Rose-Marie1'', la Bretagne, le Foch.
Navele de comer, transatlanticele snt, n general, de genul masculin (se
subnelege cuvntul paquebot):
Le France, le F la n d r e le Normandie.
266. Numele tipurilor de avioane care la origine snt substantive comune
au genul acestor substantive:
La Caravelle, une Alouettte, un Mirage, un Mtor, un Mystre etc.
Face excepie: Le Concorde.
Observaie
Numele tipurilor de avioane formate dintr-un substantiv de origine strin sau dintr-un
simbol, snt de genul masculin:

Un Boeing; un D C k; un Ilyioutchine polonais.

267. Numele de automobile snt de genul feminin:


Une Dacia 1300; une Citron; une 404; une Jaguar, une Renault, une
Mercds etc.
(In aceste denumiri se subnelege cuvntul voiture sau auto)
Numele de camioane snt de genul masculin:
Un Berliet; un Citron.
(n aceste denumiri se subnelege cuvntul camion).
268. Substantivele care denumesc vehicule spaiale snt, n general, de
genul masculin :
Un Spoutnik; les premiers Surveyor; les prcdents Luna.
179

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII S1

GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE

209. Genul variaz dup tipul cuvntului compus: dac cele dou ele
mente snt ntr-un raport de determinat determinant, genul este dat de
elementul determinat. Astfel:
1. Genul substantivului compus dintr-un substantiv i un adjectiv sau
dintr-un adjectiv i un substantiv este cel al substantivului determinat:
Un coffre-fort; une place-forte; un bas-relief; une basse-cour; une chauvesouris; un jeune homme; une jeune fille.
Observaie
Substantivele compuse dintr-un adjectiv i un substantiv, care denumesc psri, snt
de genul masculin (probabil din pricina cuvntului oiseau, subneles) : U n rouge-gorge (prihor).

2. Genul cuvintelor compuse din dou substantive alturate este dat


tot de elementul determinat:
Un chou-fleur (conopid); un navire-cole (nav colar); un wagon-citerne;
un bateau-mouche (mic vas fluvial).
Substantivele n a cror compunere intr cuvntul m i snt de genul feminin:
L a premire mi-temps sest acheve sur un rsultat nul. (Prima repriz s-a t e r m in t la

zero)
I l sera de retour la mi-octobre. (Se va napoia la jumtatea lui octombrie)
L a mi-janvier approche et il fait toujours chaud. (Jumtatea lui ianuarie ...)

3. Genul gramatical al substantivelor compuse dintr-un verb i un sub


stantiv este n general indicat de genul natural al persoanelor pe care le
denumesc :
Un garde-barrire (brbat paznic de barier); une garde-barrire (femeie
paznic de barier).
4. Substantivele compuse dintr-un verb i un substantiv carp denumesc
animale snt, n general, de genul masculin:
Le hoche-queue (codobatura); le perce-oreile (urechelnia).
5. Substantivele compuse care denumesc lucruri snt, n general, de genul
masculin :
Un porte-cigarettes ; un garde-boue; un casse-noix; un portefeuille; un
abat-jour; un essuie-glace.
6. Substantivele compuse din dou verbe snt de genul masculin :
Le savoir-faire (dibcia, priceperea); un ou-dire (un zvon); le laisser-aller
(neglijena, delsarea).
7. In cazul substantivelor compuse dintr-o prepoziie (sau dintr-un adverb)
i un substantiv, care denumesc persoane, genul natural este indicatorul genului
gramatical :
Un sans-cur, une sans-cur (persoan care nu are mil); un sans-faon,
une sans-faon (persoan care nu face caz de maniere ceremonioase); un horsla-Loi, une hors-la-loi (persoan n afara legii); un sans-lagis, une sans-logis
(persoan care nu are unde locui).
180

SUBSTANTIVUL

Genul substantivelor compuse care denumesc lucruri este indicat, n general,


de genul substantivului:
Un avant-poste; une avant-garde.
Un contre-jour; une contre-proposition.
Un sous-produit; une sous-production.
8. Substantivele compuse al cror prim element este o prepoziie sint, n
gp^pfal, ce
iitfspulin:
Un -propos; un -ct (o problem secundar); un en-tte (un antet);
un hors d'uvre (o gustare la ceputl mesei) ; un aprs-midi; le sans-faon
(lipsa de manier ceremonioas); le sans-gne (lipsa de jen)
9. Substantivele compuse, formate dintr-o expresie consacrat, o propo
ziie sau o proppziie retrns nt de ge^yj jusculin:
Il craint le qu'en dira-t-on. (Se teme de ce va spune lumea)
Avoir un tte--tte (A avea o ntrevedere pre patru ochi).
Le va et le vient de ces gens le fatigue. (Acest du-te vino al oamenilor il
obosete)
Ce riest quun on-dit. (Nu este dect un zvon)
Le sauve-qui-peut fut affreux. (nvlmeala a fost ngrozitoare)
Substantive care i schimb genul n funcie de numr
270. Unele substantive au gen diferit la singular i la plural:
Amour :
masculin la singular: Son vif amour de la libert.
olles qnous. L4{i)a cu r tin<p s-l copsidere
fmipin a ptyrl :
masculin i Ic plural, dp upij cqitori l folosesc i szi la femjnip : Les grandes
amours se recmriQssei. (Maurac).
Dlice :
masculin la singular: Cette poire est un vrai dlice.
feminin la plural: I l trouve de singulires dlices dans la rverie, (neobi
nuite desftri)
Gens :
masculin la plural cu nelesul de oameni, n urmtoarele cazuri:
a) Cnd este urmat de un adjectiv:

Ces gens sont tonnants.


Ces gens sont vieux.
b) Cnd adjectivul care l preced are aceeai form la cele dou genuri:
Quels braves gens !
Quels honntes gens !

feminin cnd adjectivul care il preced are form diferit pentru cele
dou genuri :
Quelles bonnes gens !
Ce snt de vieilles gens.
Il connat toutes ces cwiisfis gens.
181

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SAl

Observaii
1. Dac gens este urmat de prepoziia de i de un substantiv care denumete o cali
tate, o profesiune, o stare, adjectivul care l preced este la masculin:
Tous tes gens d'esprit et de mrite vous le diront.
De nombreux gens de lettres.
Certains gens d affaires.

2. Forma gent se folosete Ia feminin singular cu sensul, de cele mai multe ori, peio
rativ, de clan:
L'odieuse gent des bellicistes (clanul mrav al celor care doresc rzboiul).
L a gent aile (lumea psrilor).

Hymne:
feminin la singular (cnd are sensul de imn religios): C'est une hymne
sacre.
masculin la plural (cnd are sensul de imn patriotic): Les hymnes
nationaux.
In general, pentru a denumi un imn religios, se folosete cuvintul un
cantique.
Orgue :
masculin la singular i uneori i la plural: La jeune fille tient le petit
orgue. Cette glise a trois orgues diffrents.
feminin la plural, cnd denumete n mod emfatic un instrument unie:
Cette cathdrale a de belles orgues. La plural se tolereaz att masculinul ct
i femininul: Un des plus grands orgues. Les grandes orgues.
Pques :
Este masculin singular, cnd denumete srbtoarea de Pati ca dat i se
folosete fr articol: Pques tait dj pass. Pques prochain. Cnd denumete
srbtoarea nsi, este feminin plural: Faire de bonnes Pques. Joyeuses
Pques.
Observaii
Scris Pque (cu majuscul sau cu liter mic) este feminin singular i denumete srb
toarea evreilor: La Pque juive dure sept jours.

Substantive omonime al cror gen se schimb dup sens


271. Anumite substantive care au o etimologie comun i schimb
genul dup sens:
Aide :
la masculin (cel care ajut la svrirea unei aciuni): Ce mcanicien a
un bon aide.
la feminin (ajutor material) : I l lui apporte une aide prcieuse.
Aigle :
la masculin (vultur, acvil) : I l admire un grand aigle.
la feminin (vultur femel; stindard): Les aigles impriales.
Crpe :
la masculin (estur uoar de mtase sau de ln): Le crpe de Chine.
la feminin (cltit) : Elle fait de bonnes crpes.
182

SUBSTANTIVUL

Critique :
la masculin (critic literar, dramatic etc.): Taine a t un grand critique
littraire.
la femiAin (critic): Rfuter une critiqua.
Enseigne :
la masculin (locotenent de marin): Un enseigne de vaisseau.
la feminin (firm de magazin): Une enseigne lumineuse.
Espace :
la masculin (spaiu, interval) : Laisser un espace entre chaque mot.
la feminin (pies de metal pe care tipografii o pun ntre cuvinte) : II
a plac une espace entre les mots.
Garde :
la masculin (paznic) : I l a trouv un bon garde.
la feminin (femeie de paz) : Nous avons laiss Venfant avec la garde.
Grefe :
la masculin (gref la tribunale) : Le dossier est dpos au greffe du
tribunal.
la feminin (gref) : La greffe d'un rein; (altoire) : La greffe d'un pommier.
Guide :
la masculin (ghid, cluz) : Ils ont eu un guide expriment.
la feminin (h la ham) : I l a de bonnes guides pour sa carriole.
Manche :
la masculin (mner) : Un manche de couteau.
la feminin {mnec) : Les manches courtes d'une robe.
Manuvre :
la masculin (salahor) : C'est un bon manuvre.
la feminin (manevr): La manuvre d'un navire.
Mmoire :
la masculin (memoriu): Rdiger un mmoire.
la feminin (memorie) : Elle a bonne mmoire.
Mode :
la masculin (mod): Le mode d'emploi se trouve dans la bote.
la feminin (mod) : Lancer une mode.
uvre :
la masculin (ansamblul operelor unui artist): L'uvre grav de Callot.
la feminin (oper): C'est une uvre de jeunesse.
Office :
la masculin (birou, organ administrativ) : Office commercial.
la feminin (oficiu) : Ranger la vaisselle l'office.
Parallle :
la masculin (paralel, comparaie): Faire un parallle entre deux auteurs.
la feminin (linie paralel): Tracer une parallle.
183

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SI

Pendule :
la masculin (pendul n fizic): Applications du pendule.
la feminin (pendul): I l regarde la pendule pour savoir l heurePhysique :
la masculin (fizic, nfiare): Avoir un physique agrable.
la feminin (fizic tiin): I l tudie la physique.
Radio :
la masculin (radiogram): Envoyer un radio; (radio-telefonist): Le
radio de bord tait trs jeune.
la feminin (aparat de radio): Avoir la radio dans sa voiture; (radiografie,
radioscopie): Faire une radio.
Trompette :
la masculin (trompetist; gornist): C'est un bon trorripette.
la feminin (trompet) : Il joue de la trompette.
Toile :
la masculin (voal): Un voile de tulle.
la feminin (vel, pnz de corabie): Toutes voiles dployes.
272. Anumite substantive omqnime, cu o etimologie diferit i schimb
de asemenea genul dup sens:
Livre :
la masculin (carte) : C'est un livre reli.
la feminin (livr unitate monetar sau de msura): Unt livre turque.
Une livre de beurre (1/2 kg. de unt).
Moule :
la masculin (tipar, form) : Il a bris le moule.
la feminin (midie specic de scoici): C'est une moule d'eau douce.
Mousse :
la masculin (mus marinar sub 16 ani) : Le mousse est un trs jeune
marin.
la feminin (spum): La mousse de la bire dborde du verre; (muchi
plant): C'tait un tapis de mousse.
Page :
la masculin (paj): tre hardi (effront) comme un page.
la feminin (pagin): Les pages d'un livre.
Pole :
la masculin (sqb) : C'est un pole charbon.
la feminin (tigaie): Une pole frire.
Somme :
la masculin (soun) : Faire un petit somme.
la feminin (sum) : C'est une grosse somme184

SUBSTANTIVUL

Tour :
l a masculin ( t u r , n c o n j u r ) : Faire un tour en pille; (strung): Il travaille
aii tour.
la feminin (turn) : La tour Eiffel date de 1889.

Vague :
la masculin (vag, neclar): I l regarde devant lui dans le vague.
l a feminin ( v a l ) : Le bruit des vagues; ( m o d , t e n d i n ) : La nouvelle
vague.
Vase :
l a masculin ( v a s ) : C'est un vase trusque. Mettez ces fleurs dans un vase.
la feminin (nmol pe fundul unei ape): La rue tait couverte d'une
vase paisse.
273. Substantive al cror gen este controvesat
Aprs-midi : tendina limbii moderne este de a-1 folosi la masculin : Un
aprs-midi ensoleill.
s

f f lH F t S S ; d ic i q n r e le l n r e g i s t r e a z c a m a s c u l i n ,
s e g e n e r a l i z e z e : Des effluves embaumes ( m ir e s m e ) .

t o t u i f e m in in u l t in d e

FORMAREA FEMININULUI

Cele mai multe substantive formeaz femininul prin adugarea


unui -e mut la forma de masculin singular.
Pronunarea multor substantive care se termin la masculin n vocal
oral sau ntr-o consoan sonor nu este afectat de aceast modificare orto
grafic:
Un ami une amie; un fianc une fiance; un rival une rivale; un
aeul une aeule; Paul Paule; un martyr une martyre.
275. Numeroase substantive care se termin n vocal oral, primind
un -e mut la lexninin i modific pronunarea.
1. Consoana final -t sau -d care nu se pronun la masculin devine
sonor la feminin:
Un candidat une candidate; un avocat une avocate; un dvot une
dvote; un saint une sainte; un marchand
une marchande; un idiot une
idiote.
Observaie
Cuvintele le dvot la dvote i l'idiot l'idiote prezint n pronunare i o schimbare a
timbrului vocalei [devo devot; idio idiot].

2. Substantivele care se termin n vocal oral i au ca terminaie grafic


consoana -s sau -x i modific pronunarea i ortografia (cele n -x modific
aceast consoan n -s [z]) :
Un poux une pouse; un bourgeois une bourgeoise ; un marquis une
marquise; un. ambitieux une ambitieuse; un Franais une Franaise.
185

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SI

Observaie
Face excepie le roux care are femininul la rousse (rocata).

3. Consoana final -t devenind sonor la feminin se dubleaz n cazul


anumitor substantive:

Le cadet la cadette; le chat la chatte; le muet la muette; le sot la


sotte.
Observaii
1. Cuvntul le sot [so] modific timbrul vocalei Ia feminin la sotte [sot].
2. Substantivul le favori are femininul la favorite.

4. Substantivele care au la masculin terminaia grafic -er modific


timbrul acestei vocale la feminin primind n scris un accent grav: -re [er]:
V colier Vcolire; le fermier la fermire; le berger la bergre; le
boulanger la boulangre.
276. Substantivele care se termin n vocal nazal prezint mai multe
situaii. Astfel:
1. Cele n -an, -en, -on denazalizeaz aceast vocal la feminin: [, e, 5
devenind an, en, on] i i modific i ortografia, dublnd n scris, n general,
consoana -n:
Le champion la championne; le gardien la gardienne; le paysan la
paysanne; le baron la baronne; le patron la patronne; le doyen la
doyenne; le chien la chienne.
Observaie
Substantivele un Lapon, un N ippon, un Letton au dou ortografii la feminin: une Laponne
(Lapone), une N ipponne (N ip p o ne ), une Lettonne (Lettone).

2. Numeroase substantive de formaie mai nou denazalizeaz i nu


dubleaz consoana final -re:

Le faisan la faisane; le courtisan la courtisane; le sultan la sultane;


le Persan la Persane.
3. Unele substantive care se termin la masculin n -ain [] nu dubleaz
consoana final care devine sonor la feminin [sn]:
Le chtelain la chtelaine
4. Cteva substantive care se termin n -in [] schimb aceast vocal
n -ine [in]:
Le cousin la cousine; le voisin la voisine.
Substantivele care prezint la masculin finala grafic -eau, la feminin
schimb aceast final n -elle:

Le chameau la chamelle: le jumeau la jumelle; le jouvenceau la


jouvencelle; le tourtereau la tourterelle.
Excepie: Un chevreau une chevrette.
186

SUBSTANTIVUL

277. Substantivele care se termin la masculin n consoan sonor


prezint urmtoarele particulariti:
1. Cteva substantive care se termin la masculin n -c schimb aceast
consoan n -que la feminin, fr s-i modifice pronunarea:
Un Turc une Turque; un Franc une Franque; Frdric Frdrique.
Observaie
Substantivul un Grec primete pe -que la feminin fr s piard finala de la masculin:
Un Grec une Grecque.

2. Substantivele n -p schimb aceast terminaie grafic n -v nainte


de -e mut:
Un loup une louve [lu luv].
3. Substantivele care se termin la masculin n -l articulat dubleaz pe ~l
la feminin fr s-i modifice pronunarea:
Le colonel la colonelle; Gabriel Gabrielle.
4. Substantivele care se termin la masculin n -eur schimb aceast termi
naie la feminin n -euse [cer-0z]:
Un danseur une danseuse; un nageur une nageuse; un pcheur une
pcheuse; un vendeur une vendeuse.
Observaii
1. Cteva substantive care se termin la masculin in -eur formeaz femininul !n -eresse:

L'enchanteur lenchanteresse; le vengeur la vengeresse; le pcheur la pcheresse.


2. Un numr redus de substantive in -eur au la feminin dou forme: una curent n
-euse i una arhaic n -eresse, folosit mai ales ca termen poetic sau, mai frecvent, juridic:
Le chasseur la chasseuse la chasseresse (poetic).
Le demandeur la demandeuse la demanderesse (petiionara).
Le dfendeur are numai forma juridic: la dfenderesse (prta).

5. Substantivele n -teur schimb la feminin aceast terminaie n -trice:


[tcer-tris]
Un acteur une actrice; un directeur une directrice; un instituteur une
institutrice; un prparateur une prparatrice.
Observaii
1. Substantivul chanteur are dou forme la feminin: une chanteuse (cntrea de
muzic uoar) i une cantatrice (cntrea de oper):

Cette cantatrice fait salle comble chacun de ses rcitals.


Ces chanteuses sont p rix de conservatoire.
2. Substantivul docteur are femininul doctoresse, dei n enunarea titlului se folosete
frecvent docteur i pentru femei: Docteur Louise Charpentier.
3. Substantivul empereur are

femininul

impratrice.

4. Substantivul ambassadeur are la feminin i forma ambassadrice (soie de ambasador


i ambasadoare). n limba literar se folosete n mod curent cnd e vorba de funcie fgrma
ambassadeur i pentru feminin:

Cette jeune femme est ambassadeur.


187

SUBSTANTIVUL
$1 DETERMINANII SI
. -------------------- - i-------

----

278. Numeroase substantive cu liferie terminaii lq. masculin fac


femininul n -esse:
Un afrb une abbesse; un ne ne iese; un comte une comtesse;
un devin une devineresse; un diabl uh diablesse; un druide une druidese; un dieu une desse; un duc une duchesse; un ivrogne une ivro
gnesse; un matre une matresse; un multre une multresse; un ngre
- une ngresse (dar se spune curent: un N o ir une Noire); un ogre un
ogresse; un pauvre une pauvresse; un pote une potesse; un prtre une
prtresse; un prince une princesse; un prophte une prophtesse; un Suisse
une Suissesse; un tigre une tigresse; un tratre une tratresse.
279. Substantive cu forme speciale
1. Substantivele care denumesc grade de rudenie au n general forme
speciale, uilft pentru maspulin i al^ peiri fpmjiin:
Le beau-fils la belle-fille; le beau-rere Za belle-sur; le beau-pre la.
belle-mre; le frre la sur; le gendre la bru (cje preferat la belle-fille) ;
le grnd-pre la grand-mre; le mari la femme; le neveu la nice; l'oncle
la tante; le papa la maman; le parrain la marraine; le pre la mre; le
petit-fils la petite-fille.
2. Substantivele ce formeaz perechi i denumesc fiine au, deseori, forme
diferite la masculin i la feminin:
a) Substantive care denumesc persoane:
Le compagnon la compagne ; le garon la fille; Vhonyne la femme;
le hros l'hrone; le jeune homme la jeune fille; monsieur madame;
le speaker la speakerine [spikr spikrin]; le vieux la vieille.
b) Substantive care denumesc animale:
Le blier la brebis; le buf la vache; le bouc la chvre; le canard
la cane; le cerf la biche; le 'dindon la dinde; l'talon la jument; le
livre la hase; le matou la cliatte; le mulet la mule; le perroquet la
perruche; le sanglier la laie; le singe la guenon; le taureu la vache;
le verrat la truie.
q(jservaii
1. Substanlivrlu tare dtsnuiiKM: animale domestice au uneori trei forme:
Una masculin care denumete tpccia:
Le mouton; le porc; le buf.
A jpia, tot rnascUii, deiiimete masculul:
Le blier; le verrat; le taureau.
A treia pentru feminin:
L a brebis; la truie, la vachc.

1. Unele nume de animale au o singur form pentru a denumi masculul i femela!


la sourit, Ic rossignol, le zbre etc. n aceste cazuri pentru a preciza genul se folosete cuyntul
nude sau femeile:
l/n zbre femeile.

Substantive cu form fix pentru ambele genuri


280. Numeroase substantive au aceeai form ia mascu]in i la fpminn;
genul lur este indicai le urlicol sau de un ull determinant:
188

S U B S T A N T IV U L

Un adversaire une adversaire; un amateur une amateur; un artiste


une artiste; un athlte une athlte; un aide une aide; un camarade
une camarade; un collgue une collgue; un complice une complice; un
concierge une concierge; un dentiste une dentiste; un disciple une disciple;
un lve une lve; un enfant une enfant; un esclave une esclave; un
garde une garde; un journaliste une journaliste ; un locataire une locataire;
un partenaire une partenaire; un pensionnaire une pensionnaire ; un pro
pritaire une propritaire; un touriste une touriste.
Substantivele n -iste care denumesc instrumentiti au, de asemenea, form
fix: Un (une) pianiste.
Observaii
1. Substantivul souillon care denumete o femeie murdar, nengrijit, poate fi folosit
att la masculin ct i la feminin:

Cette fille est un (une) souillon.


2. Substantivul laideron, dei se folosete numai cnd este vorba de o femeie, rmne
masculin :

Cette femme, quel laideron! (...ce urenie, ce pocitanie!)

281. Substantivele care denumesc profesii nu au, n general, declt genul


masculin :
Architecte, auteur, chauffeur, chef, censeur (cenzor), conservateur (conservator
de muzeu, de bibliotec), dput, diplomate, crivain, graveur, juge, magistrat,
mairei mannequin, ministre, modle (model ntr-un atelier de pictur), peintre,
professeur, sculpteur.
Se va spune deci: Mme Dupont est un excellent professeur. Cette femme
est le meilleur graveur de la ville.
Q b sw vq ii
1. Substantivelor menionate li se poate oricnd aduga cuvntul femme pentru a
indica genul: Une femme professeur sau un professeur femme. Des femmes professeurs.

2. Unele substantive care denumesc funcii au o form special pentru a denumi pe


soiile celor care exercit aceste funcii (majoritatea acestor substantive aparin lim bii fami
liare): Madame lamirale, la marchale, la gnrale, la commandante, la colonelle, la prfte,
la rectrice, la minisresse.
3. Participarea femeilor la viaa social i politic a creat forme noi de feminin: Artis(ne, attache, auditrice, aviatrice, avocate, candidate, championne, chirurgienne, commandante,
conseillre (consilier comunal, municipal), dpute, lectrice, employe, laurate, mairesse, la
ministre sau la ministresse, technicienne, soldate etc.
Totui, formele de masculin snt preferate. Deseori, formele enumerate mai sus au fie
uij caracter emfatic, fie un caracter familiar sau chiar peiorativ.
4. O serie de substantive masculine, mai ales cele cu sens peiorativ, se pot referi i la
feiei dac substantivul este precedat de un adjectiv: vrai, vritable etc.: Cette femme est un
vrai despote, un vritable tyran.
5. Cteva substantive masculine se pot referi, avnd un sens familiar, i la femei: Mon
chri, mon petit lapin.
6. Cteva substantive neavnd dect form de feminin, se folosesc ca atare i pentru
brbai: I l a t la victime de son imagination. Ce jeune homme est une vedette de cinma.
Cet homme est une canaille.
189

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Femininul substantivelor nume de persoane


282. Numeroase prenume au o form pentru masculin i alta pentru
feminin. Femininul prenumelor se formeaz dup aceleai reguli care se aplic
i substantivelor comune:
1. Prin adugarea unui -e la masculin: Ren Rene; Louis Louise;
Germain Germaine; Justin Justine; Paul Paule; Martin Martine.
Unele prenume intercaleaz un -i naintea lui -e, semnul femininului:
mile milie; Eugne Eugnie; Lon Lonie.
2. Prin dublarea consoanei finale : Jean Jeanne, Julien Julienne;
Daniel Danielle; Marcel Marcelle.
3. Cu ajutorul unor sufixe speciale: Charles Charlotte; Jacques Jac
queline; Henri Henriette; Yves Yvonne.
4. Unele prenume au aceeai form pentru ambele genuri: Camille, Claude.
. Unele prenume au forme cu totul diferite i se folosesc numai pentru
brbai, iar allolr numai pentru femei: Arthur, Raoul; Anne, Mathilde etc.
NUMRUL SUBSTANTIVULUI

Formarea pluralului
283. Pluralul substantivelor se formeaz, in general, adugind n scris
un -s final la forma de singular. Prezena acestui -s final nu modific pronun
area substantivului nsui:
Un livre des livres.
284. Substantivele care se termin la singular n -s, -z, -x nu i modi
fic nici pronunarea nici forma grafic la plural, numrul fiind precizat de
articol sau de alt determinant:
Le bois les bois; son fils ses fils; le nez les nez; cette noix ces
noix; sa voix leurs voix.
285. Substantivele terminate n -au, -eau i n -eu, primesc la plural
un -x fr ns s-i modifice pronunarea de la singular:
Le tuyau les tuyaux; le chapeau les chapeaux; le cheveu les cheveux;
le jeu les jeux.
Observaie
Urmtoarele substantive terminate n -au sau -eu formeaz pluralul potrivit regulii gene*
rale, adugnd un -s care nu modific pronunarea:

Le landau les landaus; le sarrau les sarraus (sarraux, la unii scriitori moderni),
le bleu les bleus (haina de lucru, salopeta; vintaia), le pneu les pneus.

286. Substantivele terminate n -ou urmeaz regula general de formare


a pluralului, primind un -s care nu modific pronunarea:
Le clou les clous; le coup les coups; le cou les cous; le trou les
trous.
190

S U B S T A N T IV U L

Observaie
apte substantive in -ou fac pluralul In -oux, fr s-i modifice proaunarea de la
singular :

Le bijou les bijoux, le caillou les cailloux, [fe chou les choux, le genou les genoux,
le hibou les hiboux, le joujou les joujoux, le pou les poux.

287. Numrul substantivelor care i modific pronunarea la plural


este infim. Astfel, vreo 30 de substantive care se termin la singular n -al
fac pluralul n -aux:
L'amiral les amiraux, l'arsenal les arsenaux, l'animal les animaux,
le bocal les bocaux, le caporal les caporaux, le cardinal les cardinaux, le
capital les capitaux, le cheval les chevaux, le cristal les cristaux, le canal
les canaux, le gnral les gnraux, l'hpital les hpitaux, l'idal les
idaux (dar i les idals), le journal les journaux, le local les locaux, le
marchal les marchaux, le madrigal les madrigaux, le mal les maux, le
minral les minraux, le mtal les mtaux, le procs-verbal les procsverbaux, le pidestal les pidestaux, le rival les rivaux, le signal les
signaux, le total les totaux, le vassal les vassaux, le vgtal les vgtaux,
le val les vaux.
Observaii
1. Le val nu se folosete la plural dect n expresia: par monts et par vaux, i in cteva
nume proprii: Les Vaux-de-Cernay, Vaux-le-Vicomte. Pentru plural se recomand les valles.

2. Cteva substantive n -al primesc la plural un -s, fr s-i modifice pronunarea:


Le bal les bals, le cal les cals (bttura la mini, la picioare), le cantal les cantals,
(brnz fabricat n Auvergne), le carnaval les carnavals, le crmonial les crmonials,
te chacal les chacals, le choral les chorals, le festival les festivals, le final les finals,
le p al les pals (parul, eapa), le rcital les rcitals, le rgal les rgals (ospul), le santal
les santals (arbore din India cu lemn mirositor).

288. O serie de substantive n -aii [aj] schimb aceast terminaie grafic


n -aux:
Le bail les baux (contract de nchiriere sau de arend), le corail les
coraux (coraliul, mrgeanul), l'mail les maux (smalul), le soupirail les
soupiraux (rsufltoare la pivni, la subsol), le travail les travaux, le vantail
les vantaux (canatu1 unei ui, ferestre), le vitrail les vitraux (vitraliul).
Observaii
1. Substantivul mail are i forma de plural mails folosit pentru a denumi anumite
lacuri utilizate n cosmetic, pictur sau n industrie.

2. Restul substantivelor n -aii [aj] fac pluralul dup regula general, adugind un -s
care nu modific pronunarea:
Le chandail les chandails (tricoul, pulovrul), le dtail les dtails, l'ventail les
ventails, le rail les rails (ina de cale ferat).

289. Cteva substantive i modific pronunarea dei fac pluralul n -s:


Astfel substantivele uf [f], buf [bf] i os [os] pierd consoana final
sonor de la singular iar vocala se pronun nchis: ufs [0], bufs [be], os [o].
19 1

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII *|

Legtura consonantic, indicator al pluralului


290. Legtura consonantic const In pronunarea consoanei finale
(-s, -z, -x) a unui cuvnt cnd acesta este urmat de un alt cuvnt care ncepe
cu o vocal sau cu -k mut.
Parial, deci, aceast legtur consonantic poate fi un indicator al plura
lului (consoanele -s, -z, -x se vor pronuna [z]) :
1. Substantivele cu iniial vocalic sau cu -h mut se leag cu formele
de plural ale articolelor i ale adjectivelor pe care le preced:
Desjenant; mesjamis; quels^hommes 1 quels_av ions !
De granls^efforts ; heureuxjenfants ; de redoutablcs_avis ; de petits_e\ifants ;
de petites^entreprises.
On lui racontait de belles^histoires.
Allons_eifants ! AuxjarmesI
2. De asemenea, n unele cazuri, substantivele se pronun legat i cnd
sint urmate de adjective care ncep cu o vocal sau cu -h mut:
Un signe amical des signes_amicaux
Une voix agrable des voix^agrables
On lui parlait de rgions^inconnues.
Les voix^intrieures.
Nota
Aceast legtur se face rareori in limba cotidian, ea rmiind. aproape exclusiv o
caracteristic a vorbirii afectate.

Substantive cu dou forme de plural


291. Urmtoarele substantive au dou forme la plural cu nelesuri
uneori deosebite :
Aeul les aeuls (bunicii) : Ses aeuls paternels ont clbr leurs noces d'or.
les aeux (strmoii): C'tait la mode chez nos aeux.
Ciel

les deux (cerul) :


L'infini des deux (firmamentul, spaiul nesfrit).
les ciels:
Les ciels de Van Gogh (partea din tablou care imit cerul),
Des ciels de lit (baldachin).
Les ciels d'une carrire (plafonul unei mine, cariere)
Les ciels de lle de France sont clbres (aspectul cerului...)

il

les yeux (form de plural obinuit) : Cette fillette a des yeux bleus.
les ils (n anumite substantive compuse) : Des ils-de-buf
(lucarne). Des ils-de-chat (varietate de pietre preioase). Des
ils de perdrix (btturi intre degetele de Ja picioare).

Observaii

1.
Pentru a denumi spaiul n caro so mi^c aslrele, n sens aslrouomic, st1poalo folo
ciels sau cieux:

Les ciels sau les cieux des plantes.


192

S U B S T A N T IV U L

2. Pentru a denumi aspectul .cerului, climatul chiar, se folosete frecvent forma ciels:

Les potes ont chant les beaux ciels d'Italie.


Je naime pas les ciels gristres.
3. n vocabularul aviaiei, forma ciels este proferat:

Air-France dans tous les ciels.


Notre avion a travers les ciels de France, de Suisse et d Italie.

Substantive cate se folosesc la uil singur numr


292. O serie de substantive au numai forme de plural, iar ullele au
numai forme de singular.
a) In general, substantivele fr singular denumesc, obiecte i noiuni
abstracte :
Des affres (chinuri), des agrs (aparate pentru gimnastic), les annales,
les archives, les broussailles (mrciniul), les catacombes, les confias (hotarele,
grania), les dbris (resturile), les dcombres (drimturile), les dolances, les
checs (jocul de ah; eecurile), les hardes (oalele), les humanits (lotalilatoa
studiilor clasice greac i latin), les immondices (gunoaiele menajere, restu
rile), les lettres (literatura, tiinele umanistice), les murs (moravurile), Ies
munitions; les nippes (zdrenele), les ossements; les pierreries (pietrele scumpe,
giuvaericalele), les prmices (primele roade, primele ncercri), les reprsailles,
les saturnales (orgiile), les semailles (semnturile), les tnbres, les victuailles
(proviziile), les vivres (merindele).
diferite ceremonii;
Les pousailles (cununia) sinonim ironie al cuvntului mariage, les fianail
les (logodna), les funrailles, les noces (nunta), les obsques (funeraliile), tes
pourparlers (tratativele), les prliminaires, les vpres (vecernia).
sume de bani:
Les arrrages (rmiele de pial ), les arrhes (arvuna), les frais (cheltuielile),
les honoraires (onorariul, leafa)
locuri apropiate :
Les alentours, les environs (mprejurimile).
b) Un numr restrns de substantive nu au forme de plural si deci hu se
folosesc dect la singular. Aceste substantive denmesc:
nsuiri morale sa fizice, noiuni:
Le courage, la prudence, la bont, la beaut, l'avarice, la paix, l'honneur,
Vattention, le jugement etc.
ansambluri :
Le btail (vitle), le matriel (totalitatea mainilor folosite intr-o uzin, in
agricultur etc.), la marmaille (droaia de copii ) etc.
puncte cardinale:
Le nord, le sud, l'est, Vonest.
tiine i arte :
La peinture, la sculpture, la cramique etc.
(Fac excepie: les mathmatiques, les lettres, les humanits).
193

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

materia:
Le fer, le bois, le marbre, l'or, le bronze etc.
De asemenea nu au forme de plural:
adjectivele i infinitivele substantivate:
Le vrai, le beau, l'essentiel, le manger, le boire etc.
adverbele, prepoziiile, conjunciile i interjeciile folosite ca substantive:
Le demain, l'hier, le oui, le non.
Se fcher pour un ouiu ou pour un nori1.
(Se spune totui: Les oui et les non au rfrendum).
Observaie
Unele dintre aceste substantive pot avea forme de plural dar, In accst caz, au un sens
figurat (A se vedea i 294) :

Les peintures (tablouri), les sculptures (sculpturile-opere), les cramiques (obicctele con
fecionate prin tehnica ceramicei), les bonts, les attentions, les civilits, les honneurs.

Articolul i adjectivul, indicatori ai pluralului


293. In planul oral, pluralul substantivelor care nu-i modific pronun
area, este indicat de articole i adjective:
Le fils les fils; un livre des livres; la voix les voix; une voiture
des voitures; cette maison ces maisons; mon bijou. mes bijoux; ma blouse
mes blouses.
I l parlait de devis totaux. C'tait une quipe d'hommes loyaux.
294. Substantive care la plural au un neles deosebit
1.
singular:

Unele substantive au la plural un sens diferit de cel pe care l au l

Assises (Curte cu juri): Il a t jug aux Assises.


Assise
(temelie de piatr): Cette construction a une assise solide.
Ciseaux (foarfece): Les ciseaux de la couturire coupent l'toffe.
Cisean
(dalt): Le sculpteur se sert d'un ciseau.
Effets
(haine) : I l a mis ses effets dans la malle.
Effet
(efect): Ce phnomne peut avoir un effet curieux.
Gages
(salarii): Les gages des domestiques sont levs Paris.
Gage
(garanie): Son honntet est le, meilleur gage.
Lumires (cunotine, inteligen): I l va nous aider de ses lumires.
Les hommes se conduisent par leurs lumires plutt que par
leurs passions. Le sicle des lumires (secolul al XVIII-lea).
Lumire (lumin): La lumire de cette lampe est faible.
Lunettes (ochelari): Les lunettes corrigent la vue.
Lunette (lunet): I l observe les astres avec une lunette.
Vacances (vacan): Les lves ont de longues vacances.
Vacance (loc vacant): Une vacance survint dans notre personnel.
Vues
(puncte de vedere, opinii): Exposer ses vues.
Yue
(vedere, privelite): Avoir la vue nette. C'est une belle vue.
194

S U B S T A N T IV U L

2. Substantivele care denumesc materiale: acier, bronze, cuivre, marbre,


nickel, or etc. se folosesc la plural pentru a denumi obiectele fabricate din
aceste materiale :
Deux bronzes taient disposs devant la fentre. (Dou statuiete de bronz...)
Une pte faire les cuivres (o past de curat almurile).
Nous nous avanmes parmi les marbres. (... statuile de marmur)
Les nickels de la voiture brillent. (Accesoriile nichelate ...)
Cest une miniature dont les ors sont altrs. (... ornamente aurii ...)
Observaie
Cuivre, bronze, marbre nsoite de un articol nehotrit la singular au acelai sens de
obiect de ornament:
C'est un bronze clbre.

3. O serie de substantive abstracte exprima la plural aciuni sau chiar


obiecte concrete:
I l a eu pour moi beaucoup de bonts. (... multe atenii)
Je vous remercie de vos bonts.
Ce sont de vaines politesses. (... amabiliti)
C'est un magasin de curiosits. (... rariti)
Acheter des douceurs un enfant. (... dulciuri...).
4. Unele substantive au la plural o valoare augmentativ sau poetic:
Cela cote des prix fous. (... preuri exorbitante)
Descendre du haut des airs (... din naltul cerului).
O bservaie
Uncie substantive care denumesc obiecte constituite din dou pri identice snt folosite
i la singular i la plural cu acelai sens:

Une culotte des culottes.


Une moustache des moustaches.
Un pantalon des pantalons.
Une tenaille des tenailles (clete).
I l a laiss pousser sa moustache.
Cest un monsieur moustaches.
I l avait un pantalon de tergal.
I l avait des pantalons trop courts.

Pluralul substantivelor de origine strin


295. Substantivele de origine strin formeaz pluralul n mod diferit.

1.
Unele substantive de origine strin urmeaz regula general, primin
un -s la plural:
Un album des albums [albom]; un alina des alinas; un accessit
des accessits; un agenda des agendas [i^Tnda]; un barman des barmans;
un bifteck des biftecks; un boa des boas; un bolro des bolros; un
concerto des concertos; un contralto des contraltos: un forum des forums
[forom]; un maximum des maximums [maksimom]; un mmento des mmen
tos; un rcpiss des rcpisss; un rfrendum des rfrendums [refer-T
dam]; un sanatorium des sanatoriums [sanatorjom]; un scnario des sc195

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

narios; un solo des soios; nn soprano des sprahos; un loifst ds toasts


[tost]; un watman des watinahs [watrnan].
2. Alte substantive pstreaz pluralul din limba de origine:
Un clergyman des clergymen [kler^iman-klsrimen] (pastor).
Un gentleman des gentlemen [d^sntlanian-d^nUemsn]
Un policeman des policemen [polisman polismsn]
Un recordman des recordmen [r(a)kordman-r(a)kordmen]
Un sportsman des sportsmen [spartsman-sportsmsn]
3. Cteva substantive de origine strin au dou forme la plilrftl: un
plural din limba de origine i un plural din limba francez:
Un baby des babies (babys) [beibi]; un dandy des dndies (dandys)
[dSdi|; une lady des ladies (ladys) [ledi-lediz]; un lied des liedef [lidlidr] (lieds) [lid] ; un match des matches (matchs) [matj]; un maximum
des maxima (maximums) [maksimom] ; un sandwich des sandwichs (sanwiches) [sadwitj]; un whisky des whiskies (whiskys) [wiski].
4. Numeroase substantive de origine latin au aceeai form la singular
i la plural:
Un errata des errata (aparine limbii scrise); un duplicata des duplicata
(apaine vocabularului administrativ); un av des av; un crdo des crdo;
un amen des amen [amsn]; un requiem des requiem [reki^ijem]; un veto
des veto.
Pluralul substantivelor prprli
296. Regulile privind formarea pluralului substantivelor prOprii hii
au un caracter absolut.
In general, substantivele proprii rmn invariabile h urmtoarele cazuri:
cnd denumesc familii:
Les Durand, les Thibault.
cnd denumesc indivizi care poart acelai nume:
Les Goncourt, les deux Corneille, les deux Van Eych.
n stilul emfatic, cnd se vorbete de uh singur individ:
Les Lamartine, les Hugo, les Balzac ont illustr Vpoqite romantique.
dac numele propriu este nsoit ntotdeauna de articol botritt
Des La Bruyre, des La Fontaine.
cnd substantivele proprii denumesc opere literare sau artistice aparinind aceluiai autor:
Trois Manet. Deux Rembrandt. I l possde deux Larousse.
Elle a achet deux Rabelais.
- clnd denumesc ziare, automobile, satelii:
Il possde deux Simca. Achetez deux Figaro. Les deux Luna.
t

297. Substantivele proprii primesc semnul pluralului n urmtoarele cazuri:


cnd denumesc familii ilustre, princiare (nregistrate de istorie):
Les Bourbons, les Tudors, les Plantigenets, les Capets etc.
196

S U B S T A N T IV U L

cnd denumesc popoare :


Les Roumains, les Franais, les Belges, les Russes.
^pentru a denumi mai multe ri cii acelai nume:
Les deux Amriques; Les Indes; Les trois Guyanes.
cnd un nume binecunoscut este folosit pentru a denumi tipuri cu
aceleai nsuiri:
Ls MlirS soni rares djoUhl'hi.
cnd denumesc opere de art care poart numele celui reprezentat:
Des Apollom , des Madones, des Dianes etc.
Pluralul substantivelor coitiiUSe
298. Substantivele compuse care se scriii intr-un singur ruvint, tormpnii
constitutivi fiind sudai, formeaz pluralul dup regulile obinuit<
:
Un pourboire des pourboires (baci).
Un portemanteau des portemanteaux (cuier).
Un passeport des passeports.
Observaie
Urmtoarele substantive prezint modificri fonelic3 i grafice:

Monsieur Messieurs [mosjo mesja]


Madame Mesdames
Mademoiselle Mesdemoiselles
Le bonhomme les bonshommes [bonoin buzonj
Le gentilhomme les gentilshommes [ntijom jntizM i],

299. n cazul substantivelor constituite din doi termeni separai (un


substantiv i un adjectiv, dou substantive sii dou adjective), ambii termeni
primesc, in general, semnul pluralului:
Un bateau-mouche des bateaux-mouches (mic nav fluvial).
Une carte-postale des cartes-postales.
Un clair-obscur des clairs-obscurs (clar-obscur).
Un coffre-fort des coffres-forts (cas d bani).
Un chef-lieu des chefs-lieux (capital de jude).
Un chou-fleur des choux-fleurs (conopid).
Un oiseau-mouche des oiseaak-motlcken (psre-musc).
Un sourd-muet des sourds-muets.
Observaii
1. Se scrie les haut-parleurs, fiidcA haut are valoahe dverbial.
2. De asemenea, se scriu: des demi-heures, des mi-carmes, fiindc'i att demi rt i m i nu
sint percepute ca adjective.
3. Formele de plural tes grands-mres, les grands-tantes snt corecte dar itu aa de frec
vente ca les grand-mres, les grand-tantes. Se va scrie ns les grands-pres.
4. Dab primul termen se termin n -o, el rmne invariabil; primete semnul pluralului
numai al doilea termen:
Un Anglo-Saxon, des Anglo-Saxoni
Un lectro-aimant, des lectro-aimants
Une gastro-entrite, des gastro-entrites
197

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II SA l

5.
In citeva cuvinte compuse, care denumesc mai ales rase do ciini, ambii terme
rmn invariabili:

Un saint-bernard, des saint-bernard


Un terre-neuve, des terre-neuve
Un pur-sang, des pur-sang
Se scrie ns: des foz-terriers.

300. Dac substantivul compus este constituit din dou substantive,


dintre care al doilea este atributul primului, primete semnul pluralului numai
primul element:
Un aide-de-camp des aides-de-camp (aghiotant).
Un arc-en-ciel des arcs-en-ciel (curcubeu).
Un pot-de-vin des pots-de-vin (mit).
Un chef-d'uvre des chefs-d'uvre (capodoper).
Un clin-d'il des clins-d'il (clip).
Un croc-en-jambe des crocs-en-jambe (piedic).
Une pomme-de-terre des pommes-de-terre (cartof).
Un ver soie des vers soie (vierme de mtase).
Un bain-marie des bains-marie.
Un timbre-poste des timbres-poste.
301. n cazul substantivelor care denumesc culori, dac cei doi termeni
snt la origine adjective de culoare (unul de culoare i cellalt de nuan),
ambii termeni primesc semnul pluralului:
Les bleus-clairs; les bruns-foncs.
Observaie
Dac al doilea termen este un substantiv care servete drept jjptermiiiant^al nuanei,
primete semnul pluralului numai primul termen:

Le rouge-brique Ies rougeB-brique.


Le vert d'eau les verts deau.

302. Dac substantivul compus este format dintr-un participiu precedat


de premier, dernier, nouveau, n general, ambii termeni primesc semnul plura
lului :
Le nouveau-n les nouveaun-na (nou-nscut).
Les nouveau-venu les nouveaux-venus (nou-venit).
Le premier-n les premiers-ns (primul-nscut).
Le dernier-venu les derniers-venus (ultimul-sosit).
La nouvelle-venue les nouvelles-venues (nou-sosit).
303. In cuvintele compuse dintr-un verb iun substantiv cu funcie
de complement direct, substantivul ia semnul pluralului, dac sensul per
mite aceasta.

1.
Cuvintele n care substantivul este totdeauna la plural fiindc form
de singular ar constitui un nonsens:
Un (des) chasse-mouches (o aprtoare de mute); un (des) compte-gouttes
(pipet); un (des) coupe-lgumes (instrument pentru tiat zarzavatul mrunt);
un (des) porte-allumettes (cutie pentru chibrituri); un (des) porte-aviom (port
198

SU B S T A N T IV U L

avion); un (des) porte-bagages (portbagaj); un (des) porte-cigarettes; un (des)


porte-clefs (un inel, un belciug pentru chei); un (des) porte-billets (portofel
pentru bancnote); un (des) porte-documents (map cu fermoar) etc.
2. Cuvinte compuse n care substantivul complement ia semnul pluralului:
Un chaufe-bain, des chauffe-bains (aparat de nclzire rapid a apei); un
couvre-lit, des couvre-lits (cuvertur); un couvre-pied, des couvre-pieds (nvelitoare de picioare); un croque-mort, des croques-morts (cioclu); un cure-dent, des
cure-dents (scobitoare); une garde-robe, des garde-robes (garderob); un passemontagne, des passe-montagnes (bonet de ln care acoper gtul i urechile);
un pse-lettre, des pse-lettres (cntar pentru scrisori).
3. n unele cuvinte compuse, substantivul complement poate avea dou
forme, ambele considerate corecte:
Des attrappe-nigaud(s) capcane pentru proti
Des essuie-main(s) prosoape
Des garde-nappe(s) suporturi care se pun pe mas pentru a proteja faa
de mas.
4. n urmtoarele cuvinte compuse, la plural substantivul complement
rmne invariabil :
Un (des) abat-jour; un (des) brise-bise (perdelu); un (des) brise-glace
(sprgtor de ghea); un (des) chasse-neige (plug de curat zpada); un
(des) coupe-gorge (loc primejdios); un (des) coupe-papier (cuit de tiat hrtie);
un (des) gratte-ciel (zglrie nori); une (des) perce-neige (ghiocel); un (des)
porte-drapeau (portdrapel); un (des) porte-monnaie (portmoneu).
O bservai
1. In substantivele compuse cu ajutorul cuvntului garde, acest cuvnt primete semnul
pluralului cnd substantivul compus denumete o persoan (cuvntul garde avnd sensul de
paznic). Dac substantivul compus denumete un lucru, garde este considerat verb i, ca
atare, rmSne invariabil :

Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des

gardes-barrire (cantonieri, paznici de barier).


gardes-chasse (paznici pe un domeniu de vntoare).
gardes-magasin(s ) (paznici de magazine).
gardes-malades (ngrijitori de bolnavi).
gardes-pche(s) (paznici care supravegheaz pescuitul).
garde-boue (aprtoare de noroi).
garde-feu (paravane de sob).
garde-fous (balustrade).
garde-jupe (plase la biciclet).
garie-manger (cmri).
garde-robes (dulapuri de haine).

Unii lingviti recomand ca acest cuvnt (garde), fiind verb, s rmn invariabil,
indiferent dac se refer la persoane sau la lucruri:

Des gtaie-barrires.
2. Cnd compusul este format din garde i un adjectiv nu se folosete liniua de uniro,
iar cei doi termeni primesc semnul pluralului:

Un garde champtre des gardes champtres.


199

s u b s t a n t iv u l

. i

d e t e r m i n a n i l s Aj

304. In atlumite substarttive coihpuse diiitr-iih ciiviHt invariabil (Adverb*


prepoziie) i Un substfativ, al doilea terthen (substantivul) primete semnul
pluralului:
Un avant-poste, des avant-posteS;
Une contre-alle, des contre-alles (poteci lturalnice).
Une avant-garde, des vht-gares.
Une contre-proposition, des contre-propositions.
Observaii
1. In urmtoarele cuvinte compuse, substantivul nu pri&ttfe Semnul plralli:

Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

(des)
(des)
(des)
(des)
(des)
(des)
(des)
(des)
(des)
(des)
(des)

sans-abri (un om fr locuin).


sans-cur (om fr mil).
sans-faon (om care nu face mofturi)
sans-gne (om care nu are jen).
sans-le-sou (un Coate-goale).
sans-logis (om care nu are locuin).
sans-souei (om fr griji).
sans-travail (omer).
hors-duvre (gustare la nceputul meSei).
sous-main (map pentru scris).
aprs-midi (dup amiaz).

2. Dac substantivul compus este format dintr-un adverb l un participiu, prinlete


semnul pluralului participiul:

Un tard-venu, des tard-vnus (persoan care vihe cu ntrziere).


Un non-combattant, des non-combattahtk (necombatant).

305. Substantivele compuse din dou verbe sau dintr-un prtttititti i


nn verb sau un verb i un complement (altul declt complementul dirtect) sau
chiar un verb i o propoziie nu primesc semnul pluralului:
Un (des) pied--terre (lociiin modest In alt localitate).
Un (des) tte--tte (convorbire ntre patru ochi).
Un (des) va-et-vient (un d-te-vino).
Un (des) laissez-pdsser (perniis de liber trecere).
Un (des) on-dit (vorbe, zvon).
Un (des) songe-creux (vistor).
Un (des) meurt-de-faim (muritor de foame).
306. Unele substantive compuse, de origine strin, rmln invariabile:
Un (des) post-scriptum [postskriptom]
Un (des) in-folio [infoljo]
Un (des) pick-up [pikp]
Un (des) nota bene [notabene]
Un (des) ex-voto [eksvoto]
Un (des) statu-quo [statykwo]
Observaii
Unele cuvinte compuse de origine strin s-au asimilat lim bii franceze i formeaz plu
ralul potrivit regulii generale:

Un boy-scout, des boy-scouts [bojskut]


Un cow-boy, des cow-boya [kauboj]

200

A D JE C T IV U L

Un fac-simil, des fac-simils [falcsimilo]


Une firl-guide, des girl-guides [grl-gid.|
Un music-hall, des music-halls [myzikolj
Un pipe-line, des pipr-linrs [paiplain sait piplin]

ADJECTIVUL
FELURILE ADJECTIVULUI

307. n general, se deosebesc dou feluri de adjective:


1. Adjective calificative care exprim o nsuire, o caracteristic, fizic
sau moral, a fiinei sau a lucrului reprezentate de substantiv; adjectivele
calificative pot fi concrete sau abstracte:
Un beau spectacle, un homme, press, une femme lgante.
2. Adjective necalificative care preced un substantiv determinndu-1:
Sa voiture, cette maison; quelle maison!
Attends deux minutes. Dans certains pays.
Aceste adjective avnd o valoare determinativ nu pot avea grade de
comparaie i nu pot fi nume predicative.
ADJECTIVUL CALIFICATIV

308. Adjectivul calificativ se acord n gen i numr cu substantivul


pe care l nsoete:
Un lve appliqu, une tudiante applique, deux grandes maisons, un
costume gris, une blouse grise.
Observaii
1. Din punct de vedere al formei, adjectivele pot fi simple (beau, petit, grand, fort)
sau compuse (anglo-saxon, avant-dernier, tout-puissant).
2. Adjectivul calificativ se scrie cu majuscul n urmtoarele cazuri:
cnd intr n compunerea unui nume propriu: Charles le Tmraire, la Comdie

Franaise, le cap Bon, la mer Bouge, le mont Blanc.


cnd este primul element al titlului unei opere : L a Divine Comdie, Le Grand Meaulnes.

FORMAREA FEMININULUI ADJECTIVELOR


CALIFICATIVE

309. Adjectivele calificative formeaz femininul adugind n scris un -e


mut la forma de masoulin singular:
Un livre intressant une revue intressante.
Un spectacle original une exposition originale.
201

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SAl

310. De cele mai multe ori, adugarea lui -e mut pentru feminin deter
min modificri grafice iar n unele cazuri i grafice i fonetice:

a)
Adjective care la feminin i modific numai forma grafic, pstrndupronunarea:
1. Adjectivele care se termin la masculin n vocal oral:
Aim aime; bleu bleue; flou floue; joli jolie-, hindou hindoue;
poli polie; vrai vraie; aigu aigu; ambigu ambigu etc.
Observafii
1. Adjectivelc aigu, ambigu primesc la feminin un -e cu trem (), care arat c u trebuie
pronunat, adic i pstreaz pronunarea de la masculin:
2. Urmtoarele adjective, dei se termin n vocal oral, fac excepie de la regula
enunat modifiendu-i att grafia ct i pronunarea:

A ndalou andalouse; coi coite (linitit); favori favorite; hbreu hbraque.

2. Adjectivele care se termin la masculin n -c sonor [k] modific forma


grafic a acestei consoane n -que [k], pronunarea rmnnd aceeai:
Un accord caduc une convention caduque; un ennemi public une action
publique; un caf turc une pipe turque.
Face excepie adjectivul laque care are o singur form pentru ambele
genuri.
Observaie
Adjectivul grec primete -que la feminin pstrnd consoana -c de la masculin:

Le peuple grec la civilisation grecque.

3. Cele care se termin n -l sonor urmeaz regula general, uneori dublnd


consoana final la feminin:
Cele n -al i cele n -il nu dubleaz consoana sonor final de la
masculin :

Amical amicale; original originale; civil civile; puril purile;


subtil subtile.
Observaii
1. Adjectivul pareil [parej] i adjectivul vermeil [vermej] dubleaz consoana -l fr s
modifice pronunarea: pareille, vermeille.
2. Adjectivul gentil[zW ti] dubleaz consoana -/i i modific uor pronunarea la feminin :
gentille [3a"tij].

Cele n -el [el], precum i cele n -ui [yl] dubleaz finala -l:
Cruel cruelle; individuel individuelle; spirituel spirituelle; nul
nutte. Adjectivul sol sole [su, sul] face excepie.
Observaie
Adjectivele beau, fou, mou, nouveau, vieux mai au o form pentru masculin: bel, fol,
mol, nouvel, vieil folosit naintea substantivelor care ncep cu o vocal sau cu h m ut:

Un beau ja rd in un bel arbre; un nouveau journal un nouvel article.

202

ADJECTIVUL

Din a doua form de masculin: bel, fol, mol, nouvel, vieil, deriv femininul prin dublarea
consoanei finale: belle, folle, molle, nouvelle, vieille.
Adjectivul jumelle are la masculin singular o singur form: jum eau.

4.
Unele adjective care se termin n -r sonor la masculin, fac femininu
conform regulii generale:
Mr mre; pur pure; sr sre
Cele n -er sonor primesc un accent grav:
Amer amre; cher chre; fier fire
Un numr restrns de adjective care se termin n -eur derivate din
adjective latine la comparativ) fac femininul n -eure:
Antrieur (antrieure), extrieur, infrieur, intrieur, postrieur, suprieur,
ultrieur, majeur, mineur, meilleur.
b) Adjective care la feminin i modific i forma grafic i pronunarea:
1. Unele adjective care se termin In -c la masculin [k] schimb pe -c
n -che [J] la feminin:
Blanc blanche; franc franche (sincer); sec sche.
2. Adjectivele care se termin la masculin n -d mut fac femininul adu
gind un -e mut, consoana -d devenind sonor:
Un confrencier bavard une concierge bavarde; un gosse criard une
voix criarde ; un grand travailleur une grande ferme.
3. Adjectivele n -f schimb aceast consoan n -v la feminin:
Actif active; bref brve; captif captive; neuf neuve; sauf sauve
(nevtmat); veuf veuve; vif vive,
4. Adjectivele n -g intercaleaz un -u ntre aceast consoan i -e mut
de la fminin:
Long longue [13 15g]; oblong oblongue [obl5 oblog].
5. Adjectivele in -n denazalizeaz la feminin i, uneori, dubleaz pe -n;
Cele n -ara [a] denazalizeaz i formeaz femininul In -ane Bau -anne[an]:
Persan persane ; plan plane ; paysan paysanne.
Cele n -on [o] denazalizeaz i formeaz femininul n -onne [on]:
Bon bonne ; mignon mignonne; lapon laponne; letton lettonne;
nippon nipponne.
Cele n -ain, -ein [] i -ien [je] au femininul n -aine, -eine [en] i -ienne
jen] (cele n -ien dubleaz consoana -n):
Certain certaine; humain humaine; roumain roumaine; plein pleine;
serein sereine ; ancien ancienne ; parisien parisienne ; paen paenne.
Cele n -ira [] au femininul n -ine [in]:
Enfantin enfantine ; fin fine.
Observaie
Adjectivele bnin i m alin fac femininul bnigne [benirj] i maligne [malirj].

Cele n -un [] fac femininul n <-une [yn] :


B m n rune; commun commune.
203

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SAl

6. Adjectivele n -er [e] modific vocala la feminin n - [s], consoana -r


devenind sonor:
Entier entire; dernier dernire; lger lgre; premier premire.
7. Adjectivele n -eur la masculin au terminaii speciale la feminin.
Astfel:
Unele adjective n -eur, derivate mai ales din verbe, fac femininul
n -euse:
Flatteur flatteuse; frondeur frondeuse; menteur menteuse; moqueur
moqueuse ; rieur rieuse ; trompeur trompeuse.
Alte adjective n -eur care nu sint derivate din verbe, fac femininul
n -trice:
accusateur accusatrice: Un document accusateur une lettre accusatrice,
conducteur conductrice: Un fil conducteur une voiture conductrice.
conservateur conservatrice: Un parti conservateur une politique con
servatrice.
corrupteur corruptrice: Un spectacle corrupteur une force corruptrice,
gnrateur gnratrice: Un principe gnrateur une ligne gnratrice,
moteur motrice: Des organes moteurs des roues motrices,
protecteur protectrice: Un rgime protecteur des frontires protectrices.
ObSMVdfM
Adjectivele enchanteur, pcheur, vengeur fac feminini)! n -eresse: enchanteresse, pcheresse,
vengeresse.

8. Adjectivele care se termin ln -s la masculin, primesc, in scris, la feminin


un -e; consoana -s, nearticulat la masculin, se pronun [z] dup o vocal
sau [s] dup o consoan:
gris grise [gri griz]; mis mise; niais niaise; pars parse
[epar epars(e)].
Observaii
1. Femininul adjectivelor frais i tiers este frache i tierce: Le tiers monde (grup
de state cunoscut sub numele de lumea a treia"); une tierce personne (o ter persoan
strin de o problem, de un grup).
2. Urmtoarele

ase adjective dubleaz consoana final -s la feminin:

bas basse; pais paisse; exprs expresse; gras grasse; gros grosse; las
lasse; mtis mtisse (in acest ultim cuvnt -s se pronun i la masculin: [metis]).

9. Adjectivele in -t final nearticulat la masculin formeaz femininul in


mod diferit. Astfel:
Adjeotivele n -et, cu excepia lui net n care -t este sonor i la masculin,
dubleaz, in general, aceast consoan la feminin :
coquet coquette; muet muette.
Observaii

1.
Zece adjective n -et, care la feminin urmeaz regula general, primesc un acce
grav pe - [et]:
complet complte; incomplet incomplte; concret concrte; dsuet dsute;
discret discrte; indiscret indiscrte; inquiet inquite; quiet qui te: Un appartement
204

ADJECTIVUL

quiet (linitit, odihnitor); la chaleur quite de la m aison; replet replte (durduliu); secret
secrte.
2. Adjectivul prt are femininul prte.

Adjectivele n -ot [o], n general, nu dubleaz consoana final la feminin:


idiot idiote; manchot manchote (ciung).
Observaie
Cteva adjective n -ot [o] dubleaz consoana final la feminin i schimb i limhrul
vocalei -o, nchis la masculin, n -o deschis [o] la feminin:

boulot boulotte (grsun) se folosete mai m ult la feminin: Une femme boulotte;
maigriot maigriotte; plot plotte; sot sotte; vieillot vieillotte (cam nvechit).

10.
Numeroase adjective care se termin n -x nearticulat la masculi
(-eux [0] i -oux [u]) schimb aoeast consoan n -s [z] la feminin:
heureux heureuse; honteux honteuse; joyeux joyeuse; jaloux jalouse.
Observaii
1. Fac excepie, de la regula enunat mai sus, urmtoarele adjective:

doux douce; faux fausse; roux rousse;

vieux vieille.

2. Opoziia masculin feminin nu mai apare n pronunare dac adjectivul preeod


un substantiv care ncepe cu o vocal i cu oare se face legtura consonantic. AsLfol
adjectivul heureux are aceeai pronunare la ambele genuri cnd preced un substantiv din
grupa am intit: un heureux homme une heureuse issue [carazam osrBzky]. Dealtminteri, adjectivale care permit legtura consonantic In situaiile amintite, au aceeai pronun
are la ambele genuri:

Un mauvais exemple une mauvaise anne [movezegzapl movezane]; un prochain


arrt une prochaine anne [profenare projnane] ; premier arrt premire anne [pramjerare pramjcrane].

c) Adjective care nu i modific nici forma i nici pronunarea la feminin:


1. Cele care se termin la masculin in -e mut:
drle, honnte, jaune, large, pratique, rose, rouge, chauve, utile.
Une dpense inutile, utile.
Une rcompense honnte.
Un boulevard large.
Une pice large.
2. Cele oare la origine sint substantive sau adverbe:
Un tissu marron.
Une toffe marron.
Un homme trs bien.
Une femme trs bien.
3. Adjective care intrnd n compunerea unor expresii consacrate sau a
unor nume compuse (proprii sau comune) nu i modific forma la feminin:
adjectivul grand:
Avoir grand-faim, grand-soif, grand-peine, grand-piti.
Marcher grand-peine (a merge cu greu, anevoie).
Ne pas faire grand-chose (a nu face mare lucru, scofal).

205

SUBSTANTIVUL $1 D ETERM INANII SI___________________________________________ ______________

La grand-route, la grand-rue (strad principal a unui orel), la grand-croix


(cea mai nalt decoraie a ordinului de Malta), la grand-mre, la grand-tanle.
adjectivul fort:
Se faire fort de (a se ncumeta, a fi n stare s) :
Elle se fait fort de russir (Unii scriitori moderni folosesc, uneori, i forma
forte.)
4. Adjective cu form unic la masculin i la feminin singular:
angora: Un chat angora, une chatte angora.
chtain: Elle est plutt chtain que blonde (Uneori se folosete i chtaine:
Sa chevelure est chtaine).
chic: Cest un chic bonhomme. C'est une fillette chic.
grognon: I l a un air grognon (morocnos, ursuz). C'est une mre grognon
(sau chiar, uneori, grognonne).
kaki: Un uniforme kaki. Une vareuse kaki.
mastoc: Un homme mastoc (grosolan, bdran). Une femme mastoc.
rococo: Un style rococo. Une pendule rococo.
snob: C'est un jeune homme snob. C'est une femme snob.
Adjective care au un singur gen
311. Un numr restrns de adjective au un singur gen i nsoesc aproape
ntotdeauna aceleai substantive. Astfel:
1. Snt masculine:
Un nez aquilin. C'est un grand bent (un mare nerod).
Avoir un pied bot (a avea un picior sucit). Un garon trs lat (plin de el).
Du vin muscat (vin tmios). La desse aux yeux pers (bleu-vert). Les marais
salants (saline maritime). Un hareng saur (o scrumbie srat i afumat). Un
courant triphas (un curent trifazic). Des yeux vairons (ochi ceacri). Du papier
vlin.
2. Snt feminine:
Rester bouche be (a rmne cu gura cscat). Une porte cochrc (poart
mare pentru vehicule). Une ignorance crasse; une paresse crasse (grosolan).
La soie grge (borangicul). Chercher la pierre philosophale. Faire uvre pie (a
face o fapt pioas). La fivre scarlatine. Des roses trmires (o specie de nalb
mare). La noix vomique (nuca vomic).

FORMAREA PLURALULUI ADJECTIVELOR


CALIFICATIVE

312. Pluralul adjectivelor calificative se caracterizeaz, n general, prin


adugarea, n scris, la masculin sau la feminin singular a unui -s:
un livre cher des livres chers
une robe blanche des robes blanches.
206

ADJECTIVUL

Prezena acestui -s modific pronunarea adjectivului cnd acesta se afl


naintea unui substantiv care ncepe cu vocal sau cu -h mut. In acest caz,
-s se pronun -z:
un petit enfant de petits^enfants
une petite cole de petites^coles
une petite entreprise de petites^.entreprises
313. Adjectivele care se termin n -s, -x rmn neschirnbale la plural
masculin:
un gros paquet de gros paquets
un homme gnreux des hommes gnreux
un couple heureux des gens heureux
un faux rapport de faux rapports
un tabouret bas des tabourets bas.
314. Cteva adjective care se termin n -eau (beau, nouveau, jumeau,
tourangeau) i modific numai forma grafic la masculin plural, primind un -x:
un beau jour de beaux jours
un livre nouveau des livres nouveaux.
Observafie
Adjectivele bel beau; nouvel nouveau; vieil vieux; fol fou; mol mou au o
singur form la plural masculin:
un bel enfant de beaux enfants
un nouvel appartement de nouveaux appartements
un vieil ami de vieux amis
un geste mou des gestes mous.

315. Adjectivele terminate la masculin singular n -al fac pluralul n


-aux:

un signe amical des signes amicaux


un ami loyal des amis loyaux
un adjectif numral des adjectifs numraux
Observaie
Unele adjective, dei se termin n -al, formeaz pluralul potrivit regulii generale, n -s:
banal, bancal (cu picioarele strmbe), fatal, fin a l, glacial, jovial, natal (pluralul masculin
al acestui adjectiv este rar folosit), naval.

Des fauteuils bancals; des chantiers navals ; des vents glacials', des pays natals.

316. Adjectivele care se termin n -eu la masculin singular i modific


forma grafic la plural fr s-i schimbe pronunarea:
bleu bleus; hbreu hbreux.
317. Cteva adjective au dou forme la plural:

austral australs ( austraux)


idal idals ( idaux)
matinal matinals (matinaux)
207

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

Observaie
In realitate, adjectivul idaux este mai frecvent folosit :
Drs types id a u x .

Se spune ns in mod obinuit:

Des paysages idals.

ACORDUL ADJECTIVULUI CALIFICATIV

318. Adjectivele calificative precum i participiile trecute sau prezente


cu valoare adjectival se acord n gen i numr cu substantivul (sau cu sub
stitutul) la care se refer:
Un beau paysage; une belle soire; des journes inoubliables.
Des revues achetes ce soir. Une nouvelle surprenante.
319. Dac adjectivul se refer la dou sau mai multe substantive de gen
diferit, acordul se face la masculin plural :
Des paroles et des gestes violents.
Un homme et une femme gs.
Une f Mette et un garon hauts de taille.
Une tapisserie, une miniature, un tableau, une sculpture et un vitrail mdi
vaux. (Malraux).
Observaie
Aezarea adjectivului masculin plural dup un substantiv feminin nu este recoman
dabil, n scris mai ales, dac adjectivul se termin n nazal sau n -eau elle; -euxeuse;
-eur euse; -teur triee:

Des
Des
Des
Des
Des

penses et des actes humains.


femmes et des hommes trom peurs.
usines et des quartiers n o u v e au x .
actions et des actes gnrate urs de discorde.
lettres et des documents accusateurs.

320. Dac adjectivul se refer numai la unul din substantivele coordo


nate sau juxtapuse, acordul se face numai cu substantivul pe care l determin:

I l a achet une maison et une voiture puissante.


Il a demand des livres, une carte, des photos intressantes pour se faire une
ide sur ce pays.
321. n cazul substantivelor masculine folosite cnd este vorba de femei
sau a substantivelor feminine folosite cnd este vorba de brbai, acordul adjec
tivului se face cu substantivul determinat:
Cette femme est un petit dmon, un vrai tyran.
Elle est faite comme un vrai modle.
Ce blond mannequin est la sur de mon ami.
Cet acteur est une vedette reconnue.
Cet homme est une vraie canaille, une vraie fripouille.
208

ADJECTIVUL

Observaie
n cazul n care substantivele au aceeai form pentru ambele genuri, se poate face
acordul innd scam de genul natural:

Vous avez connu ^excellente dentiste de mon fils, c'est la femme de mon coutin.

Acordul adjectivelor compuse


322. n cazul adjectivelor compuse deosebim urmtoarele situaii:
1. Dac cei doi termeni ai adjectivului snt variabili, se face acordul n gen
i numr cu substantivul po care l determin:
Une fille sourde-muette; des enfants sourds-muets.
Un enfant premier-n; des enfants premiers-ns.
Une pomme aigre-douce; des pommes aigres-douces.
2. n cazul anumitor adjective compuse formate din dou adjective, primul
poale s rmn neschimbat dac are valoare adverbial:
Des enfants nouveau-ws sau des enfants nouveaux-ras.
Des fentres grand-ouvertes sau des fentres graudes-oura/es.
Des fleurs frais-cueillies sau des fleurs iraicheB-cueillies.
Une fille premier-ne suu une fille premire-ne.
Observaie
Urmtoarele adjective se acord iiilotdeuunu:

Des n o u ve au x - m a n s; des nouveaux-peus; le demier-zie; la dernire-nee.

3. Dac primul termen al unui adjectiv compus se termin n -o sau -i,


rmne invariabil:
Les rapports franco-italiens.
Les relations sino-amricaines.
Des pisodes txagucomiques.
Des histoires hro-comiques.
Dac unul din termenii adjectivului compus este invariabil (prepoziie,
adverb etc.) se face acordul numai cu termenul variabil:
Une consquence quasi certaine.
Les peuples sud-amricains.
Les apant-dernires phrases du discours.
Acordul adjectivelor folosite pentru a denumi culori
323. Adjectivele care denumesc culori pot fi simple i compuse. n acor
dul adjectivelor simple se aplic regula general, l'cndu-se acordul cu substan
tivul n gen i numr:
Un costum gris: des robes grises.
Une blouse verte; des blouses vertes.
Observaie
Dac un adjectiv cure exprim culuarea este urmat de un alt adjectiv care precizeaz
nuana culorii, ambele adjective rmin invariabile:

Elle a des cheveux chA tain c la ir.


Sa robe b ie n fonc est trs belle.
Des tissus b leu c la ir.
209

SUBSTANTIVUL l D ETERM INANII SI

324. Dac un substantiv este folosit pentru a denumi culoarea, n prin


cipiu, el rmne neschimbat:
Des rubans cerise.
Des robes marron.
Des rideaux orange.
Des cheveux acajou.
Observaii
1. Anumite substantive folosite frecvent pentru a denumi culori (carlate, fauve,
mauve, pourpre, rose, violet) snt considerate adjective i deci se acord n gen i numr:

Des robes carlates, m auves et roses.


Une toffe Violette.
Des toffes violettes.
2. Adjectivul chtain se acord deseori la masculin plural (a se vedea i 317):

Des cheveux ch&talns.


La singular se poate spune:

Elle est plutt c h ta in ( e ) que blonde.

325. Adjectivele compuse care denumesc culori sint invariabile:


Une robe gris-perle; une blouse rouge-cerise; une robe vert-bouteille; des cha-'
peaux jaune-paille ; une jupe vert-amande.
Dac este vorba de culori diferite care se refer la acelai obiect, acordul este
facultativ :
Une robe noire et blanehe sau une robe noir et blanc.
326. Cazuri particulare
1. Adjectivele sau participiile care Inso!osa substantive, unite cu ajutorul
conjunciilor ou sau ni, fao acordul potrivit regulii generale (A se vedea i
31) :

Jean a le bras ou la jambe casss.


M m ami porte une blouse ou un pantalon gris.
Jean n'a ni le pied ni la jambe casss.
2. In cazul unei serii de substantive deosebim urmtoarele situaii:

Dac substantivele constituie o gradaie, adjectivul atribut se acord


fie cu ansamblul, fie cu ultimul substantiv din serie, care n acest caz trebuie
s fie cel mai expresiv:
Cet homme a montr un calme, un courage, une bravoure admirables.
Il montrait une douceur, une bont sduisante.
Observaie
Dac un substantiv feminin ncheie seria, adjectivul trebuie s aib aceeai form
la cele dou genuri:

Des actes et des penses adm irables.


In cazul c adjectivul are form diferit la feminin, este recomandabil ca substantivul
masculin s-l precead, Astfel:
Des penses et des actrs srieux.
210

ADJECTIVUL

Dac seria este rezumat prlntr-una din expresiile: tout, tont le monde,
tout cela, toute l'assistance etc., verbul este la singular iar adjectivul ia genul
substantivului sau al substitutului care rezum seria:
Enfants, adolescents, adultes, toute Vassistance ravie applaudissait la chan
teuse.
lves, tudiants, professeurs, tout le monde enthousiaste acclamait les jou
eurs.
3. Un substantiv la plural poate fi nsoit de mai multe adjective la sin
gular care calific, fiecare, o singur unitate a ansamblului, denumit de sub
stantivul la plural:
Les langues latine et grecque.
Les enseignements primaire, secondaire cl technique.
4. Dac un adjectiv nsoete un ansamblu format dintr-un substantiv i
un atribut, acordul se face dup sens, fie cu substantivul, fie cu atributul su:
Un groupe de spectateurs enthousiastes.
Un groupe de spectateurs trs dense.
Un tas de feuilles mortes.
Un tas de revues rcentes.
Un costume d laine blanche (blanc).
Des tricots de laine blancs, bleus, roses.
Une foule de concurrents prte (prts).
Le nombre de soldats blesss.
5. Dup anumite expresii introduse prin: une sorte de, une espce de, une
manire de, un genre de, adjectivul se acord cu al doilea termen al expresiei:
Une sorte de pome ennuyeux.
Une espce d'uniforme brun.
Un genre de femme assommante.
6. Adjectivul (atribut sau nume predicativ) care se refer la anumite pro
nume personale se folosete la singular n urmtoarele situaii:
dup pronumele de politee vous (cnd acesta denumete o singur per
soan) :
Vous tes lgant, monsieur.
Vous tes attentive, mademoiselle, votre travail.
Vous tes ponctuel, mon vieux.
Vous tes applique, ma petite.
dup pronumele nous cnd exprim modestia (n prefaa unei cri in
care autorul vorbete de el nsui):
Nous ne sommes pas sr d'avoir prsent tous les problmes qui intressent
nos lecteurs.
sau cnd este folosit de o autoritate de Stat:
Nous, Prsident de la Rpublique Franaise, conscient de notre tche, dci
dons...
Le juge dit: Nous sommes convaincu que vous tes innocente, Madame.
dup nous, denumind o singur persoan (n limba familiar), adjecti
vul nume predicativ se folosete la singular:
Mon petit, nous sommes un peu fatigu, ce matin.
Ma petite, nous sommes un peu souffrante aujourd'hui.
211

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

7. Dup pronumele on, care se poate substitui (ndeosebi n limba vorbit)


tuturor persoanelor, se face acordul innd seam de context:
On riest pas contente, ma petite? (tu )
On ri tait pas henreuse l-bas? (elle)
On est heureux, ri est-ce pas ? ( nous )
On riest pas trop attentifs, (vous)
8. Dac adjectivul (atribut sau nume predicativ) este precedat de des
plus, des moins, n general se face acordul la plural:
Un avion des plus modernes.
Une revue des plus intressantes.
Un muse des moins visits.
9. Dac adjectivul este intercalat n construcia les plus ... possible, adjec
tivul possible rmne invariabil n ciuda tendinei de a se l'aee acordul eu adjec
tivul intercalat :
On a achet les voitures les plus lgantes possible.
Dac possible este simplu adjectiv calificativ (atribut sau nume predicativ)
se respect regula general a acordului:
I l a fait toutes les sottises possibles.
10. Adjectivele folosite ca adverbe rni iu in principiu invariabile:
Elle parle haut, (adverb)
Elle parle haute voix. ( adjectiv)
Ce sont des livres chers ( adjectiv)
Ces livres cotent cher, (adverb)
Elle a les cheveux courts, (adjectiv)
Elle a les cheveux coups court, (adverb)
(Pentru aoordul adjectivului in constructiv avoir l'air content a se vedea
152).
11. n expresiile quoi bon, rien de bon, quelque chose de bon, adjectivul r
mne invariabil:
quoi bon cette discussion interminable?
Cette chaleur accablante ri annonce rien de bon.
Elle a trouv quelque chose de bon dans ce livre.
12. n construcia sans
cu substantivul la care adjec
tivul se refer:
I l a remport un succs sans gal.
Ce serait pour vous une chance sans gale.
Des gentillesses sans gales.
Pluralul masculin sans gaux nu este folosit iu acest gen de construcii.
So recomand evitarea acestei forme i nlocuirea ei cu ingalables, incompara
bles: Des rsultats ingalables sau incomparables.
13. Adjectivele demi, semi, mi, nu rmn invariabile cnd preced un subslanliv (ele se leag, n general, de substantiv printr-o liniu):
Une demi-helire; une semi-voyalle; mi-cte (la jumtatea coastei, la juma1atea povrniului): mi-hauteur (la jumtatea nlimii) ; la mi-octobre (Ih in ij locul lui octombrie): la mi-temps (repriza n sport).
212

ADJECTIVUL

Aezat dup substantiv, adjectivul nu se acord n gen i numr:


II se promne tte-nue pieds nue.
Adjectivul demi se acord numai n gen:
Deux heures et demie.
Une douzaine et demie.

Observaie
In construciile de genul avoir les yeux mt-cZos, des fleurs m l -closes, des mets demi-cuits,
m i i demi avnd valoare adverbial rmn invariabile.

14. Gteva adjective (plein, haut, bas) snt folosite ca adverbe cnd preced
grupul articol
substantiv i, deci, rmn invariabile :
I l a de Vargent plein les poches. (... doldora de bani)
I l y a des clients plein la boutique. (... ticsit)...
Bas les armes! (Jos armele!)
On avait cri: Haut les m ains! (... Minile susl)
Aezate dup substantiv, aceste adjective urmeaz regula general: I l a
les poches pleines d'argent. La boutique est pleine de clients.

15. Unele participii care preced n mod obinuit substantivul au valoare


de prepoziii i, n general rmn invariabile::
tant donn son assiduit en classe, je crois qu'il sera le premier. (Dat fiind...)
Vu l'heure tardive, il a fallu ajourner la discussion. (Avnd n vedere...)
Attendit la situation internationale, le cabinet se runira d'urgence. (Avnd
n vedere, dat fiind ...)
Pass seize heures, l'accs du muse est interdit. (Dup ...)
Except ses voisins de palier, il ne connaissait personne dans l'immeuble
(Afar de...)

16. Unele participii care intr n compunerea unor expresii consacrate


(ci-joint, ci-inclus, y compris, non compris) rmln invariabile cnd preced un

substantiv:
Vous trouverez ci-joint quittance. (... anexat, alturat...)
Vous trouverez ci-inclus copie de la rponse que je lu i ai adresse. (... cuprins,

alturat...)
On a tout fouill, y compris la cave. (... pn i...).
Plasate dup substantiv, aceste participii urmaz regula general:
Veuillez nous retourner les quittances ci-incluses.
Veuillez prendre connaissance des notes ci-jointes.
Un terrain de trois cents mtres carrs, maison non comprise. (... n afar de
cas).
GRADELE DE COMPARAIE ALE ADJECTIVELOR
CALIFICATIVE

327. Comparativul (le comparatif) arat c o fiin sau un lucru posed


o nsuire Intr-un grad superior, inferior sau egal prin comparaie-cu alte fiina
sau obiecte sau cu nsuirile aceleiai fiine sau aceluiai obiect.
213

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

Comparativul se formeaz cu ajutorul adverbelor plus, moins, aussi aezate


naintea adjectivului i exprim prin comparaie:
nsuirile a dou fiine sau obiecte:
Marie est plus (moins, aussi) gentille que sa snr.
dou nsuiri ale aceleiai fiine sau ale aceluiai obiect:
Cette voiture est plus (moins, aussi) robuste que rapide.
o nsuire a aceleiai fiine sau a aceluiai obiect in momente diferite:
Cette semaine il a t plus ( moins, aussi) actif que la semaine dernire.
1. Comparativul de superioritate (le comparatif de supriorit) se formeaz
cu ajutorul adverbului plus aezat naintea adjectivului:
Elle est plus lgante que sa saur.
Ce jeune homme est plus courageux que prudent.
La situation est plus grave aujourd'hui qu'hier.
Observofie
Comparativul de superioritate poate fi ntrit cu ajutorul adverbelor bien, beaucoup,

un peu, autrement, infiniment:


I l est bien plus srieux que son ami.
I l est beaucoup plus fort que ton frre.
Mon livre est un peu plus cher que le tien.
I l a autrement plus de talent que moi.
Son travail est infiniment plus facile que le vtre.

2. Comparativul de inferioritate (le comparatif d'infriorit) se formeaz


cu adverbul moins aezat naintea adjectivului:
Cette rgion est moins connue que l'autre.
Notre ville est moins grande que la capitale du pays.
Elle est moins intelligente que persvrante.
I l est moins paresseux que l'anne dernire.
Observaie
Comparativul de inferioritate poate fi ntrit, ca i comparativul de superioritate, cu
ajutorul acelorai adverbe (bien, beaucoup, un peu, infiniment etc.):

Elle est bien moins courageuse que toi.


I l est beaucoup moins srieux que son ami.
Elle est beaucoup moins intelligente qu'applique.
I l est un peu moins robuste que son ami.

3. Comparativul de egalitate (le comparatif d'galit) se formeaz cu ajuto


rul adverbului aussi aezat naintea adjectivului.
Jean est aussi grand que Paul.
I l est aussi avanc que ses camarades.
Mon cousin est aussi courageux que puissant.
La production a t aussi leve que l'anne dernire.
Observaii
1. ntr-o propoziie negativ, aussi poate fi nlocuit cu si:
I l n'est pas aussi (si) grand que toi. >
Ce garon n'est pas aussi (si) obissant que sa sur.
214

ADJECTIVUL

2.
AI doilea termen al comparaiei este introdus n limba francez de que pentr
toate cele trei comparative, spre deosebire de limba romn care folosete pe decit pentru
comparativele d superioritate i de inferioritate i pe ca (ca s i) pentru comparativul de
egalitate.

328. Superlativul relativ (le superlatif relatif) se formeaz din compara


tivul de superioritate sau de inferioritate precedat de articolul hotrt (le, la
sau Ies) care, n general, se acord n gen i numr cu substantivul pe care acest
superlativ l determin:
Cest la plus belle maison de notre ville.
I l est le plus gnreux des hommes.
Jean est le moins courageux de tous ses amis.
Ce sont les jours les plus chauds de Vanne.
Observaii
1. Adjectivul la superlativ poate fi aezat naintea substantivului sau dup& substan
tivul pe care l determin:

L a maison la plus belle sau La plus belle maison.

2. Superlativul poate fi ntrit cu du monde sau de beaucoup:


Elle a la plus belle voix du monde. (... din lume)
I l est de beaucoup le plus vieux. (... cu m ult cel mai btrin)
3. Uneori, cnd le plus (1$ moins) preced un adjectiv, articolul nu se acord cu
substantivul pe care acesta l determin dac nu are loc o comparaie ci este vorba de o
nsuire n cel mai nalt grad. In acest caz, le plus (le moins) au o valoare adverbial,
devenind variante ale superlativului format cu trs:

Cet enfant ne sait jam ais sa leon mme quand elle est le plus facile.
C'est l'oral qu'elle s'est montre le plus brillante.
A u moment o cette uvre littraire tait le moins admire.
Voici les livres qui nous on etc le plus utiles.
(Tendina actual a limbii moderne este de a nu respecta aceast regul; dealtfel,
acordul cu substantivul nu altereaz nelesul enunului).
4. Superlativul relativ poate fi exprimat i fr articol hotrt n urmtoarele cazuri:
cnd este precedat de un adjectiv posesiv:
C'est un de mes meilleurs amis.
cnd este precedat de prepoziia de:

Ce qu 'il y a de plus beau c'est qu 'il a eu le courage de faire cela.


Ce qu 'il y a de plus remarquable c'est sa prudence.

Adjective cu forme speciale do comparativ

329. Cteva adjective au forme speciale, numite i sintetice, pentru


a exprima comparativul de superioritate. Aceste adjective (bon, mauvais,
petit) au (cu excepia adjectivului bon) \pe lng formele sintetice, i forme
215

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

analitice. Limb* francez modern


speciale :
A D JE C T IV

1
[

folosete trei comparative cu forme

COM PARATIV
DE S U P E R IO R IT A T E

SU P ER LA T IV

BON

meilleur

le meilleur, la meilleure,
les meilleurs, les meilleures

MAUVAIS

pire

le pire, la pire, les pires

PETIT

moindre

le moindre, la moindre,
les moindres

Le repas est meilleur qu'hier.


Je vous souhaite une meilleure sant.
Il lui a consacr le meilleur de sa vie.
Je vous prsente mes meilleurs vux, mes souhaits les meilleurs.
Cette information est puise aux meilleures sources.
C'est un remde pire que le mal.
C'est la pire chose qui puisse vous arriver.
Voici venir votre pire ennemi.
Une bire de moindre qualit.
Ce sont des nouvelles de moindre importance.
Je n'ai pas la moindre ide de ce qui s'est pass.
Le moindre effort lui cote.
Observaii
1. Petit i mauvais au i forme analitice: plus petit; plus mauvais, le plus mauvais.
Aceste forme nsoesc substantive concrete:

Cette maison est plus petite que la ntre.


Ta chambre est la plus petite de toutes les pices de cet appartement.
Ce tissu est de la pins mauvaise qualit.
2. Moindre i le moindre se folosesc pe ling substantive abstracte, i ndeosebi, n
limba literar:

I l se rveillait an moindre bruit.


J'accepte tout sans la moindre hsitation.
3. Pire i le pire au mai m ult un sens moral]
I l commettait alors les pires imprudences.
4. In unele cazuri, se folosete plus naintea lui boni

cnd bon face parte dintr-un cuvnt compus:


I l est plus bon enfant que moi (E om mai de treab dect mine).
cnd adjectivul bon este opus unui alt adjectiv care se refer la aceeai fiin:
I l est plus bon que sage.
5. Formele meilleur, moindre, pire provin din comparativele latine melior, minor,
pejor; spre deosebire de lim ba romn, toate celelalte lim bi romanice au pstrat aceste forme.
216

ADJECTIVUL

330. Superlativul absolut (le superlatif absolu) exprim gradul cel mai
inalt al nsuirii unei fiine sau a unui lucru.
1.
Pentru exprimarea gradului absolut al unei nsuiri se folosesc adverbele
de intensitate: trs, fort, bien, tout, trop, tout fait, absolument, extrmement,
infiniment i alte oiteva adverbe in -ment:
Mon ami est trs courageux.
J'ai t fort heureux de visiter cette contre merveilleuse.
Depuis plusieurs jours tait bien fatigu.
Une tonte jeune fille.
Vos notes sont tout lait insuffisantes; vous devrez faire un gros effort.
Il est extrmement prudent.
Votre question est joliment (terriblement) embarrassante.
C est absolument faux.
Il est trop exigeant.
Observaii
1. Trop poate fi nt&rit (n limba literar) cu par:

Il est

par trop exigeant.

2. Superlativul absolut mai poate fi format i cu ajutorul:


prefixelor extra-, sur-, super-, ultra-, archi- (n limbaj comercial sau familiar):
Des ckocolats extra-fins.
Qualit sotfine (snperfine).

C'est une voiture xAtnunoderne.


L'autobus est arehlplein.
Cest un mot arehhieux.
sufixului augmentativ - issime, luat din limba italian:
Emlnentlssbne (titlu onorific rezervat cardinalilor); Bvrendissinie (titlu onorific
rezervat arhiepiscopilor); Altesse srnlssime (titlu rezervat unor prini).
La srnlssime Rpublique de Venise (formul folosit pentru a denumi Veneia n
perioada de nflorire).
Cest une pice rarissime. (... o pies foarte rar).
Cest un fabricant richissime. (... foarte bogat)

2.

Il
Il

Exprimarea superlativului absolut se mai poate face prin:


complemente de comparaie :
est fort comme un Turc.
est entt comme une mule. (... ca un catir)

unele verbe la infinitiv care intr n compunerea unor expresii cu valoare


absolut:
Elle est gentille croquer. (E drgu de-i vine s o mnnci)
I l est laid faire peur. (E urt de-i vine s fugi, i se face fric)
unele adjective care exprim ele nsele o nsuire n cel mai nalt grad:
C est un travail excellent.
I l a un caractre dtestable.
331. Pentru a indica absena unei nsuiri n mod absolut se folosesc ad
verbele nullement, pas du tout:
Il n'est nullement inquiet. (... deloc, nici un pic...)
Elle n'est pas du tout contente. (... deloc ...)
217

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Adjective fr grade de comparaie

332. Unele adjective nu au grade de comparaie fiindc exprim nsuiri


care nu se pot compara; ele nsele stnt forme de comparativ sau de superlativ.
1. Adjective care exprim nsuiri care nu se pot compara: ain, cadet,
double, triple, carr, circulaire, rectangulaire etc.
2. Adjective care implic un comparativ (la origine sint comparative la
tino) : antrieur, extrieur, infrieur, majeur, mineur, postrieur, suprieur etc.
3. Adjective care de fapt sint superlative: extrme, excellent, ternel, infime,
minime, suprme, unique etc.
Observaii
1. Adverbul trs preced uneori comparativele suprieur i infrieur:

Cest trs infrieur ce que j attendais.


2. Adjectivele antrieur, postrieur, extrieur, intrieur, suprieur, infrieur, ultrieur
introduc al doilea termen al comparaiei cu ajutorul piepoziiei :

ctmlrul est antrieur l'autre.

ATRIBUTUL
333. Atributul (le complment du nom ) determin un substantiv sau un
substitut al lui.
Atributul este exprimat prin numeroase categorii gramaticale (adjective,
numerale, substantive, pronume, verbe la infinitiv, adverbe) i prin propoziii (sub
ordonate relative).
Dup categoriile gramaticale prin care poate fi exprimat atributul, distin
gem mai multe feluri de atribute.

ATRIBUTUL ADJECTIVAL
334. Atributul adjectival indic nsuirea unui substantiv sau a unui
pronume fr s fie desprit de el printr-o pauz (virgul) i este exprimat
printr-un adjectiv calificativ sau prin alte pri de vorbire cu rol de adjectiv
(numeral cu valoare adjectival, verb la participiu sau gerunziu):
Une rivire rapide et troite.
Je vous fais mes compliments.
Une petite maison cache derrire un arbre vigoureux feuilles persistantes.
Une somme de trois cents francs.

1.
Raportul dintre atributul adjectival i substantiv sau substitutul lui se
realizeaz n general direct:
Un boulevard large et des rues troites.
218

ATRIBUTUL

Dup quelque chose, quelqueun, personne, rien, quoi? ceci, cela, n unele cazuri,
raportul se realizeaz indirect, cu ajutorul prepoziiei de:

Quelque chose Aintressant.


J'a i achet quelque chose de bon.
Quelqu'un de grand va faire un discours ce soir.
I l n'y a personne de malade.
I l ri y a rien de meilleur.
Quoi do neuf?
I l a ceci de bon qu'il est toujours aimable.
In alte cazuri, adjectivul calificativ poate fi nsoit de articol hotrlt pentru
a exprima astfel o nsuire devenit supranume:
Charles le Chauve, tienne le Grand, Michel le Brave, Philippe le Beau,
Louis le Pieux, Louis le Dbonnaire.

2.
Atributul adjectival, In gnral exprimat printr-un adjectiv calificativ
mai poate fi exprimat:
prin unele adverbe (bien, mal, mieux) sau prin locuiuni adverbiale:

Un jeune homme bien.


Un homme bien sous tous les rapports.
I l a pous une femme plutt mal.
Une femme mieux que son mari.
Des gens comme a on devrait les respecter.
J'a i vu passer deux hommes cheval. (... clare)
Un discours limproviste (... pe neateptate).
Un entretien la drobe (o convorbire pe furi, n ascuns).
Une audience hais clos ( ....cu uile nchise, fr public).
prin propoziii comparative sau relative:
Un garon comme U faut.
Choisissez la robe qui convient.
C'est un vlo comme on n en tait plus de nos jours.
Locul atributului adjectival
335. Adjectivul, ca i adverbul, este unul dintre elementele cele mai
mobile ale frazei. Adjectivul n limba francez poate fi aezat fie naintea sub
stantivului fio dup substantivul calificat. Alegerea locului adjectivului nu este
nici liber i nici arbitrar. Atributul adjectival aezat dup substantiv adaug
acestuia o trstur caracteristic care l definete, l clasific, l descrie:
Une maison carre.
Une robe neuve.
Des cheveux blonds.
Une route tortueuse.
L'architecture gothique.
Atributul adjectival plasat naintea substantivului exprim n mod frecvent
o apreciere subiectiv, o impresie, o nuan moral:
Une belle robe.
Les petites fleurs des champs.
Une grande ville.
219

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SI

Un joli village.
Le troisime rang.
Un bon lve tudie non pour l'cole, mais pour la vie.
Atributul adjectival plasat dup substantiv are un sens mai explicativ si
i afirm ntreaga lui valoare semantic. Acelai atribut plasat naintea sub
stantivului poate avea un sens figurat, o valoare afectiv. Astfel:
Un costume noir un noir forfait (urt, trist nelegiuire).
de noirs pressentiments (tragice presimiri).
Une blouse grise une grise mine (o mutr neplcut.)
Aezate naintea substantivului, aceste adjective capt sensuri noi: noir
este echivalent cu triste, tragique; gris este echivalent cu morne, dsagrable.
336. Se folosesc n general dup substantiv:
adjectivele care definesc sau identific, exprimnd culoarea, forma, cate
goria social, naionalitatea, o nsuire fizic, o precizare geografio etc.
Une robe ronge.
Un visage ovale.
Un terrain rectangulaire.
La classe ouvrire.
Le peuple roumain.
La rgion mditerranenne.
adjectivele verbale (participiile trecute i anumite participii prezente):

Du marbre poli.
Le ciel toile.
Les eaux donnantes.
Un courage tonnant.
adjectivele derivate din substantive proprii:

Une tragdie cornlienne.


Un clat de rire homrique.
L'pope napolonienne.
Des plantes alpines.
adjectivele urmate de un complement:
Un terrain bon pour le sport.
Un homme content de son travail.
Une bouteille pleine de vin.
Une maison haute de trois tages.
337. Se foloseso n general naintea substantivului:
un grup restrns de adjective foarte uzuale (n general monosilabice sau
bisilabice) ca beau, bon, grand, gros, haut, jeune, joli, long, large, mauvais, petit,
vieux:
Un beau spectacle. Une belle excursion.
Un bon lve. Une bonne soupe.
Un vieux vagabond. Une vieille maison.
Un grand arbre. Une grande ville.
Un gros caillou. Une grosse pierre.
220

ATRIBUTUL

Un joli paysage. Une jolie maison.


Un long nez. Une longue suite (Tvnements.
Un mauvais mtier. Une mauvaise affaire.
Observaie
Aceste adjective modificate de adverbe monosilabice, ca trs, trop, peu, se folosesc de
referin dup substantiv:

Un homme trs grand


Un enfant trop petit

Dac adverbul care nsoete a d je c tiv u l n u este m o n o s ilab ic, lo cu l a d je c tiv u lu i este
oarecum obligatoriu dup substantiv:
Un garon vraiment petit.
U n arbre plutt vieux
Un chemin toujours mauvais.

338. Numeroase adjective care se folosesc n mod normal dup substan


tiv, capt o valoare afectiv 6au expresiv cnd sint folosite naintea substan
tivului.
Cele mai frecvent folosite snt urmtoarele:
Amer:
Des oranges amres (portocale amare).
II rria fait d' amers reproches (... amarnice reprouri).
Ancien:
Une monnaie ancienne (o moned veche).
Notre ancienne maison (casa noastr de odinioar).
Mon ancien ami (fostul meu prieten).
Bas:
Bon:
Brave:
Certain:
Cher:

Une maison basse (o cas scund).


I l a exerc une basse vengeance (... o rzbunare josnic).
Un chef bon (... bun, cumsecade).
Un bon chef (cu caliti de conductor).
Un homme brave (un om curajos).
Une brave femme, de braves gens (... de treab).
Une preuve certaine (o dovad sigur).
Un certain nombre de gens (un oarecare numr de oameni).
Une voiture chre (o main scump).
Mes chers enfants (dragii mei copii).

Commune: Une voix commune (o voce comun, obinuit).


Une commune voix (un singur glas, unanimitate)Doux:

Des oranges douces (portocale dulci).


L'eau douce des rivires (... dulce ...).
Une douce chaleur (o cldur plcut).
Un doux souvenir (o amintire plcut).

Faux:

Un homme faux (... fals, care minte).


Un faux rapport (un raport inexact).
Un faux pas (un pas greit).
Une fausse manuvre (o manevr greit).

Fort:

Un homme fort (... viguros, puternic).


Une forte somme (o sum mare).

221

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Une chambre froide (... nenclzit).


Une froide audace (o cutezan calculat).
Un homme grand (un om nalt).
Grand:
Un grand homme (un om de valoare).
Un homme jeune (un brbat tnr).
Jeune:
Un jeune homme (un tnr).
Un vtement lger (o mbrcminte uoar).
Lger:
Une lgre tristesse (o uoar tristee).
Une lgre amlioration (o uoar mbuntire)
Maigre:
Une viande maigre (carne slab, fr grsime).
Un repas maigre (o mas fr carne).
Un maigre repas (o mas slab cantitativ i calitativ).
Une maigre consolation (o slab mngiiere).
Un maigre salaire (un salariu mic).
Mchant: Un homme mchant sau un mchant homme (un om ru).
Une mchante affaire (o afacere primejdioas).
Un mchant crivain (un scriitor fr talent).
Une blessure mortelle (o ran mortal).
Mortel:
Un tre mortel (o fiin muritoare).
Un ennemi mortel (un duman de moarte).
Un silence mortel (o linite de mormint).
Une
famille noble (care aparine nobilimii).
Noble:
Un noble caractre (generos).
De nobles sentiments (sentimente nltoare).
Nouveau: Un modle nouveau de voiture (un model nou ...).
Une nouvelle robe (o alt rochie).
Un nouveau directeur (un alt director).
Une femme pauvre (srac).
Pauvre:
Un pauvre hornme (un biet om).
Un homme petit (un om mic de slalur).
Petit:
Un petit personnage (un personaj fr importan).
Un petit fonctionnaire (un funcionar mrunt).
Froid:

Plaisant:

Une maison plaisante (o cas atrgtoare).


Une histoire plaisante (o poveste amuzant).
Une plaisante rponse (un rspuns amuzant, ridicol sau imper
tinent).

Propre:

Un appartement propre (curat).


Ses propres paroles (propriile sale cuvinte).

Pure:

De Peau, pure (ap curat).


Une pure calomnie (o curat calomnie).

Rude:

Une surface rude (aspr la pipit).


Un hiver rude (aspr, grea).
Cest un rude adversaire (un adversar do teinut).
Un rude travailleur (un muncitor de ndejde).
De rudes travaux (mnci obositoare, anevoioase).

222

ATRIBUTUL

Sacr:
Sale:

Seul:
Triste:

Yert:
Yieux:
Vrai:

Les livres sacrs (crile sfinte).


Une sacre audace (o afurisit ndrzneal).
Des cheveux sales (pr murdar).
Un sale travail (o munc infect).
Un sale individu (un individ necinstit).
Un homme seul (un om singur).
Un seul homme (numai un om).
Un homme triste (trist).
Un triste crivain (fr talent).
Un triste individu (odios).
Les feuilles vertes des arbres (frunzele verzi...).
Une verte vieillesse (o btrinee viguroas).
De vieux amis (prieteni vechi).
Un homme vieux (un om btrn).
Une nouvelle vraie (conform cu adevrul).
Du vrai marbre (marmur veritabil).

339. O serie de adjective, n mod normal aezate dup substantiv, nu-i


modific esenial sensul dac snt aezate naintea substantivului; cel mult,
adjectivele capt o valoare intensiv. Astfel:
Cest un pays admirable sau c'est un admirable pays.
Cest un spectacle remarquable sau c'est un remarquable spectacle.
Cest une soire agrable sau c'est une agrable soire.
C'est une altitude dtestable sau c'est une dtestable attitude.
340. Adjectivele calificative juxtapuse pot fi aezate naintea substantivului, dup substantiv sau pot ncadra substantivul.
1. Dou adjective juxtapuse aezate naintea substantivului:
Un joii petit diner.
Ce pauvre cher homme.
Cette arrogante petite vendeuse.
De remarcat c primul adjectiv calific grupul format din substantiv i
al doilea adjectiv.
2. Dou adjective juxtapuse aezate dup substantiv:
C'est un terme littraire rcent.
L'art moderne contemporain.
Les milieux politiques franais.
Un train rapide ultra-moderne.
Une table ovale ancienne.
Al doilea adjectiv are In mod frecvent o valoare net accentuat care se
refer la grupul format de substantiv i primul adjectiv.
3. Dou adjective juxtapuse care ncadreaz substantivul:
Une petite rue troite.
Un grand geste las.
Ce doux soleil provenal.
Fiecare dintre aceste dou adjective oalific in parte acelai substantiv.
223

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII Al

341. Adjectivele calificative coordonate Sau desprite n vorbire printr-o


pauz (marcat n soris prin virgul) pot fi aezate naintea substantivului sau
dup substantiv:
Un enfantin et charmant clat de rire.
Ce gros, grand, vieux noyer.
Un corridor long et troit.
Un univers extrmement net et pur.
Une ville moderne et accueillante.
342. Numeroase grupuri adjeotiv + substantiv formeaz construcii
consacrate.
Unele snt cuvinte compuse:
Vil-argent (mercur, argint viu).
Une chauve-sowris.
Altele snt expresii definitiv fixate:
Faire la sourde oreille.
Pleurer chaudes larmes.
Se mettre plat ventre.
Faire grise mine quelqu'un.
Une verte vieillesse.
Observaie
Uneori, numai intenia (scriitorului sau a iocutorului explic locul neobinuit al adjec
tivului :

Un dmocratique spectaele.
Notre esthtique volont.
Les longs olalrs rameaux.
Le lourd luisant cble noir.
Une vieille petite malle longue et basse.
Le sort l'obligea de sortir de sa natale terre.

ATRIBUTUL SUBSTANTIVAL
343. Atributul poate fi exprimat printr-un substantiv sau un substitut
al lui i introdus cu ajutorul unor prepoziii: , de (contractate sau nu), ett,
envers, contre, par, pour, sans etc. Cu ajutorul acestor prepoziii pot fi exprimate
raporturi extrem de variate:
apartenena, posesia:
Ij appartement du voisin.
L'auto de son pre est rapide.
Ce professeur sait apprcier les mrites de chacuu.
C'est une lettre de Franois.
L'opinion des autres ne l'intresse pas.
Cette maison moi. (construcie frecvent folosit in vorbire)
originea, locul:
Cest un poisson de mer.
C'est un vase de Chine.
224

ATRIBUTUL

Une excursion la montagne.


Un sjour la campagne.
materialul, coninutul:
Il a reu une, belle montre en or.
Elle a mis le vase sur une petite table de bois.
Cest une grande maison de brique.
On lui a, offert une tasse de th.
Elle a mis des sachets de lavande dans une armoire,
autorul, instrumentul, mijlocul:
Elle contemplait un tableau de Rubens.
Il aimait les posies de Baudelaire.
La statue de Voltaire par Houdon.
I l a reu un coup de bton.
I l y avait un moulin vent et un moulin eau.
cauza:
On entendait des cris de donleur.
Un meurtre par imprudence.
Une condamnation pour vol.
destinaia, scopul:
Le train de Paris part huit heures.
Cest un grand terrain de sport.
Elle a achet des lasses th.
La lutte pour la vie.
I l travaille pour le bonheur des siens.
timpul, epoca, durata:
Les villes du Moyen Age.
Un voyage en hiver est agrable.
Il a fait une promenade laube.
Un dpart pour trois jours.
comparaia:
On leur a servi un th la russe.
Cest une victoire la Pyrrhus.
Une sortie langlaise.
Cest une pice sans valeur.
Ce sont des gens de rien.
elementul caracteristic:
Un moteur combustion interne.
L enfant aux cheveux blonds.
La jeune fille la rose.
Cest une maison de campagne.
Un vol avec effraction.
Observaii

1.
n anumite substantiva compuse, construcii (arhaice sau chiar recente) lipse
prepoziia care introduce iu mod normal atributul:

Le timbre-post (Ic timbre pour la poste).


Le chef-lleu (oraul principal al unui departament sau canton).
225

SUBSTANTIVUL $1 DETERM INANII SAl

L'htel-Dlen (l'htel do Dieu) (spital).


Le compte profit et pertes.
2. De asemenea,
Btrzi, piee:

se

omite

prepoziia

naintea

numelor

proprii care denumesc

La rue Polncsr.
La place Charles de Gaulle.
La Tour Elfel.
Prepoziia reapare dac substantivul propriu, nume de persoan, este precedat do un
substantiv comun sau dac substantivul propriu denumete un ora, o ar:

L'avenue du Marchal-Leclerc.
Rue de Lisbonne.
3. Folosirea atributului la singular sau la plural depinde deseori de sens:

Des habits d'homme, des vers sole, des fruits noyau, des uvres dart, des cours
deau etc.
Un tas de pierres, du papier lettres, une compote de pommes, un pays de montagnes.
Unele atribute se pot folosi fie la singular fie la plural:

Une maison de brique(s), une salle dtude(s), des chapeaux de femme(s), du sirop
de groseiUe(s).
4. Dou sau mai multe substantive pot avea un atribut comun dac fiecare substantiv
se construiete cu aceeai prepoziie:

Le dbut et la fin dun spectacle.


Dac substantivele se construiesc cu prepoziii diferite, atributul se va repeta sau
va fi reluat printr-un pronume:

Son affection pour sa mre et sa soumission & elle.

ATRIBUTUL EXPRIMAT PRINTR-UN VERB


344. Atributul poate fi exprimat printr-un verb la infinitiv sau la parti
cipiu (prezent sau trecut):
Une machine laver.
La volont de russir redoublait ses forces.
Son dsir de savoir tait grand.
Il brle du dsir de vous plaire.
Il lui venait une envie de se lever.
Ce serait une erreur dorienter cet lve vers les tudes littraires suprieures;
ii aime tant les mathmatiques !
Il fut retenu par la crainte de le blesser.
On lui indiqua la route suivre.
Ce sont des noms appris et retenus ds sa tendre enfance.
I l habitait une petite chambre donnant sur le jardin.
345. Atributul poate fi exprimat printr-un adverb:
C'est le journal dhier.
Les exemples ci-dessous sont suffisants.
Les enfants daujourdhui aiment le sport.
226

ATRIBUTUL

ATRIBUTUL EXPRIMAT PRINTR-O PROPOZIIE


346. Substantivele pol fi determinate i de propoziii alributive care nde
plinesc funcia de atribut. Aceste subordonate pot ii introduse n fraz prin pro
nume relative: qui, que, quoi, o, dont, lequel, (duquel, auquel), laquelle (de
laquelle, laquelle):
Regardez Vhomme qui sort de ce magasin.
Le paysage que vous contemplez est beau.
11. riest rien a quoi il ne soit prt.
C'est une chose dont je suis sre.
Ce village o tu passes tes vacances est charmant.
Propoziiile atributive sint de dou feluri:
a) Propoziiile atributive cu rol determinativ aduc lmuriri eseniale despre
cuvntul la care se refer, lmuriri necesare pentru nelegerea comunicrii.
Astfel, dac din fraza: La vie des gens qui habitent cette ile est heureuse eliminm
relativa, comunicarea nu mai are sensul particular ci unul general: La vie des
gens... est heureuse. Aceeai constatare se impune i n cazul urmtoarelor
exemple :
Un homme qui fait consciencieusement sa besogne mrite toute notre estime.
L homme qui travaille chappe l'ennui.
L'excursion dont il vient de parler est la plus belle de toutes celles qu'il, a fai
tes jusqu' prsent.
Dans la faon dout il parlait on sentait qu'il tait coupable.
I l nous dit qu'il fallait respecter les coutumes du pays o lou voyage.
Dans la vie de notre ami il y avait quelque chose qui ntait pas tout fait
clair.
I l marchait comme un homme dont les forces avaient beaucoup diminu.
Relativa determinativ (denumit uneori i restrictiv) nu se despnrle
prin virgul. Antecedentul, n general (dac este un substantiv) este precedat
de articolul hotrt.
b) Propoziiile atributive cu rol explicativ (relatives explicatives) snt de dou
feluri :

1.
atributiye care precizeaz, descriu antecedentul fr s-l particularizeze
aceste propoziii, dei strns legate de antecedent, nu snt absolut indispensabile
nelesului sau structurii frazei : prin eliminarea lor, fraza poate fi lipsit de un
detaliu ns structura ei rmne corect. naintea acestor propoziii, folosirea
virgulei este frecvent fr s fie obligatorie. Verbul acestor propoziii este, n
general, Ia indicativ sau la condiional (niciodat la subjonctiv):

Avant de monter dans le train, il regarda la montagne dont le sommet tait


couvert do neige.
I l s'tait install dans une petite maison, la campagne, qui tait la plus
belle du village.
Ce voyage que tu as fait en compagnie de ton oncle est le plus beau de
ta vie.
227

SUBSTANTIVUL l D ETERM INANII SI

2.
atributive explicative care au mai mult o valoare circumstanialii expri
mnd un raport de cauz, de opoziie, de concesie etc. Aceste propoziii snt
ntotdeauna desprite de antecedent prin virgul sau ntre virgule i apar n fraz
ca propoziii intercalate care pot fi cu uurin omise fr ca nelesul frazei s
se schimbe.
Aceste propoziii constituie un fel de paranteze care se desprind de ante
cedent att prin intonaie mai cobort ct i prin pauza marcat prin virgul.
Atributivele explicative de acest fel snt, n general, introduse prin qui, uneori
prin lequel (subiect) sau prin que:

Vos parents, qui vous devez tant, mritent bien votre reconnaissance.
Les vrais savants, qui sont modestes, dclarent volontiers qu'il leur reste beau
coup de choses apprendre.
Son pre, qui tait fatigu, s'assoupit tout coup.
Le travail, qui parat parfois si pnible, fait notre flicit.
Notre ami, qui aime les mathmatiques, voudrait devenir ingnieur.
Vers la fin du mois de septembre, en compagnie de mon oncle, qui sonnait
bien le pays, j'a i visit la Moldavie.
Votre projet, que vous avez eu la bienveillance de nous exposer, a certains
inconvnients.
Observaii
1. Unele propoziii atributive pot fi introduse i prin locuiunile relative ee qui, ce
que, ce . quoi, ce dont, avnd ca antecedent o propoziie ntreag:

I l entendit des pas dans le vestibule, ce qui lui fit peur.

I l tait content et il se mit chanter, ce dont 11 fut tonn.


I l me dit que son frre est toujours le premier de sa classe, ce que Je Bavais dj.
2. Unele propoziii atributive, dei snt relative ca form, nu snt nici determinative,
nici explicative. Aceste propoziii snt ntotdeauna introduse de pronumele qui; unele se
refer la subiectul principalei al crei verb poate fi tre, rester, se tenir, se trouver urmat
de un complement circumstanial de loc (de cele mai multe ori adverbul l ):

I l est l qui nous attend.


Le voil la fentre de son bureau, qni regarde les passants-.

Le grand-pre tait toujours l, qui pouvait nous entendre.

altele se refer la complementul direct (substantiv sau pronume personal conjunc


al unei propoziii principale al crei verb este fie un verb de percepie (voir, entendre,
regarder, sentir), fie un verb ca apercevoir, trouver, dcouvrir, rencontrer:

Je la trouvai qui plenrait.


On l aperut qui sortait avec ses amis.
On l'entendait qui parlait voix basse.
3. Unele atributive au ca antecedent complementul direct al principalei cruia nu-i
adaug o explicaie ci marcheaz numai n fraz succesiunea a dou aciuni referitoare la
antecedent:
I l me prtait des livres que je lui rendais toujours.
4. Unele subordonate, dei snt introduse cu ajutorul conjunciei que, snt determi
native dac precizeaz unul din cuvintele: bruit, certitude, conviction, crainte, espoir, fait,
nouvelle, opinion, preuve, sentiment etc. (aceste substantive snt ntotdeauna precedate de
articol hotrt sau de un demonstrativ):
228

A T R IB U T U L

J 'a i la conviction que cet lve sera le premier de sa classe.


Deseori, aceste subordonate snt considerate completive directe ale verbelor implicate
la substantive.

Folosirea modurilor n subordonatele atributive determinative


347. Problema folosirii modurilor se pune ndeosebi pentru relati
vele determinative. n celelalte relative, verbul este, n general, la indicativ i,
uneori, la condiional.
Verbul propoziiei relative determinative poate fi la indicativ, la condiio
nal, la subjonctiv i, rareori, la infinitiv.
1. Verbul este la indicativ dac relativa exprim un fapt real i sigur:
Je loue les efforts que vous faites pour vous dominer.
Bernard m'a dit quun incendie avait dtruit la maison de nos amis.
Le travail que tu accomplis est important.
Nous avons des amis en qui nous pouvons avoir confiance.
Un livre qui nous lve est un bon livre.
2. Verbul este la condiional dac faptul exprimat este ipotetic:
Je pense que celui qui travaillerait avec application russirait cet examen.
Tu aurais pu, te choisir un compagnon qui taurait moins ennuy.
Nous cherchons quelqu'un qui pourrait nous expliquer cela.
I l n'est personne ici qui ne voudrait faire cela.
3. Subjonctivul se folosete n urmtoarele cazuri:
cnd relativa exprim o intenie, un scop, o dorin:
Je cherche quelqu'un qui puisse faire ce travail.
Faites-vous des amis en qui vous puissiez avoir confiance.
On envoya un courrier qui annont la nouvelle.
Nous souhaitons trouver dans notre entourage des personnes qui sachent ap
prcier notre travail.
cnd principala este negativ:
I l n'avait aman ami avec lequel il pt sortir.
I l n'y a rien qu'on ne doive tenter pour faire triompher la justice.
Je ne crois pas qu'il y ait des cas que l'on puisse rgler de cette faon.
O bservaie
I l y a peu. de introduce o afirmativ care, ca sens, corespunde aproape uuei negaii:

I l y a peu de gens qui soient capables d'en faire autant.


I l y a peu. d hommes qui aient le courage de faire cela.

cnd fraza este interogativ:


Y a-t-il quelqu'un qui veuille me faire ce plaisir?
Est-il un homme qui paisse se vanter de n'avoir nul besoin de l'aide d'autrui?
cnd antecedentul este nsoit de un superlativ sau do unul din adjec
tivele cu valoare superlativ (le plus, le moins, le seul, l'unique, le premier, le
dernier, le suprme etc.):
C'est le plus habile ouvrier que je connaisse.
Elle tait la seule qui le comprt pleinement.
C'est le premier homme qui ait vu cela.
C'est le seul poste que vous puissiez remplir.
229

SUBSTANTIVUL l D ETERM INANII SAl

cnd substantivul sau pronumele pe care l determin relativa se afl


Intr-o propoziie condiional:
Si je trouve quelque endroit o je veuille rester, je te donnerai un coup de fil.
Observaie
Na trebuie exagerat caracterul obligatoriu al subjonctivului n propoziiile relative.
De cele mai multe ori, tocmai n relative avem ocazia s alegem ntre indicativ i
subjonctiv. n general, cnd vrem s subliniem realitatea unui fapt, certitudinea, folosim
indicativul. Astfel:

Cest le seul poste que cous pouvez (puissiez) remplir.


Je cherche quelqu'un qui le fera (fasse).
C'est le plus habile des ouvriers que je connais (connaisse).
Je cherche un homme qui sait (sache) son mtier.
Cest le dernier roman quil a (ait) crit.
Ori de cte ori afirmaia este categoric, indicativul este obligatoriu.
Subjonctivul exprim o atenuare, ceea ce face ca deosebirea dintre aceste dou moduri
s fie uneori greu de perceput.

verbul relativei poate fi, uneori, la infinitiv:


Il cherchait une main quoi saccrocher.
Aucun visage sur qui reposer ses yeux dans cette foule.
I l a ainsi vcu seul, sans personne avec qui parler.

APOZIIA
348. Apoziia (Vapposition) poate fi considerat o form a atributului
substantival. Spre deosebire de atributul propriu-zis, apoziia reia coninutul
lexical al substantivului, aduendu-i o precizare care nlesnete identificarea lui.
In felul acesta i apoziia formeaz cu substantivul un grup nominal:
Le roi Franois Ier; la viile de Paris; le Gnral Charles de Gaulle.
Apoziia poate fi exprimat prin:
substantiv:
Victor Hugo, chel de lcole romantique.
Ulysse, le prudent et fertile esprit de la Grce.
adjectiv:
Habile et persvrant, notre ami russira se faire une situation.
349. Apoziia poate constitui un grup omogen cu substantivul pe care l
identific i de care se leag direct:
Le roi Henri IV; le peintre Rubens; le musicien Debussy.
Adeseori, apoziia se leag cu ajutorul prepoziiei de care n aceste construc
ii are mai mult rolul unei particule de sprijin:

La viile de Paris, la rgion dlsace, Vile de Madagascar, le fleuve du P,


le royaume de Belgique, le mois de mai, le nom de Thibault, les monts des Pyr
nes.
230

A T R IB U T U L

350. Apoziia poate constitui un grup desprins de substantiv sau de sub


stitutul lui de care se desparte printr-o pauz, marcat n general n scris prin
virgul, linioar sau paranteze:
Monsieur Dupont, professeur, vient d'arriver.
Quant elle, la pauvre femme, elle pensait ses enfants, rests seuls la
maison.
Aceast form de apoziie poate fi aezat naintea substantivului sau, mai
frecvent, dup substantiv:
Fils dun avocat, Paul Morin faisait son droit Paris.
Jean, mon ami, naurait pas agi de la sorte.
Se constat deseori prezena articolului hotrt sau nehotrt n apoziie:
articolul nehotrt poate exprima, intr-un anumit context, consideraia
fa de fiina denumit:
Monsieur Lagarde, un officier, tait parmi les invits.
articolul hotrt arat c fiina denumit este cunoscut:
Monsieur Segrais, le mdecin, tait l, lui aussi.
351. Apoziia poate s fi precedat de unele pronume:
Iu ui, architecte, ne pourra pas accepter ce projet.
Celui-l, un brave homme, sera rcompens.
Le mien, lenfant aux cheveux blonds, est le premier de sa classe.
Dac pronumele personal este neaccentuat, apoziia l preced:
Architecte, il ne pourra pas faire ce projet.
352. Poate fi considerat apoziie i substantivul care, nsoit de atribute,
reia un substantiv exprimat mai nainte preciznd natura, starea sau caracte
ristica lucrului denumit:
De sa chambre, il voyait un arbre, un vieil arbre solitaire au milieu du jardin ,
un jardin flanqu droite d.' une muraille.
O bservaii
1. Nu trebuie confundat apoziia cu atributul substantival.
Apoziia indic ntotdeauna aceeai fiin sau acelai lucru ca i substantivul pe
care l completeaz, n timp ce atributul indic un obiect sau o fiin deosebite:

Le mois de mai (apoziie).


Le dernier jour de la semaine (atribut).
L a ville de Bucarest (apoziie)
Une ville de la rg io n m rid io n a le (atribut)
2. Unele structuri de lipul une drle dide, un maladroit de chauffeur, une sotte de
fille, un amour denfant, ce coquin de Figaro etc. formeaz obiectul unei controverse.
n aceste structuri, cuvintele drle, maladroit, sotte, amour, coquin snt percepute de
locutor cu valoarea lor calificativ i, deci, pot fi considerate adevrato apoziii. Unii le
consider atribute adjectivale. Aceast structur este deosebit de productiv n limba
popular: Cet idiot de Je a n ; Ce cochon de M orin etc.
3. O subordonat completiv poate avea ol de apoziie:

Je ne veux quune chose: quil revienne lo plus tt possible.


Je na i quun seul dsir: quil me laisse travailler.
23 1

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SAl

Completiva poate fi apoziia unui pronume demonstrativ neutru (ceci, eda) urmat
de un complement:

Nos amis ont cela de charmant quils sont trs accueillants.


Ce village a cela de beau quil est situ au pied de la montagne.
Le voyage a ceci de bon quil apporte souvent loubli.

COMPLEMENTUL ADJECTIVULUI
353. Ca i substantivul, adjectivul calificativ i adjectivul verbal pot
s aib complemente care s sublinieze, s precizeze sau s limiteze sensul adjec
tivului
a) Complementul adjectivului poate fi exprimat fr prepoziie printr-un
adverb sau printr-o propoziie:
printr-un adverb :
Elle est un peu triste.
Il est infiniment bon.
Elle avait son teint dj rid.
Elle est vraiment belle.
printr-o propoziie :
Je suis content quil russira.
I l est heureux que tu 6ois l.
b) Complementul adjectivului poate fi introdus cu ajutorul unei prepoziii
naintea unui:
substantiv:
Notre sicle est fcond en inventions de toutes sortes.
I l est avide de vrit.
Un vase plein deau.
Une rgion fertile en bl.
Un artiste fier de son uvre.
Un pre indulgent pour ses enfants.
I l est fort aux checs.
pronume:
I l faut tre bienveillant pour tous.
I l est content de lui.
Ils sont svres pour les autres et indulgents pour eux-mmes.
C'est une maison pareille h celle-ci.
verb la infinitiv:
I l est satisfait davoir russi.
I l est plus facile dire qu'k agir.
Toute vrit riest pas bonne dire.
L'homme est capable de raisonner.
Cela est facile comprendre.
Sois attentif leur plaire.
232

C O M P L E M M f U L A D JE C T IV U LU I

354. Complementul adjectivului introdus printr-o prepoziie poate ex


prima :
originea:
II est originaire de Moldavie.
Elle est Franaise du ct de sa mre.
aptitudinea:
C'est un jeune homme n pour la peinture.
I l est fort en mathmatiques.
destinaia:
Utile la communaut.
cauza:
I l est rouge de colre.
I l est fier davoir russL
Clbre par ses uvres.
consecina:
Cet enfant est gentil croquer (...de-i vine s-l mnnci).
trstura (nota caracteristic):
Un homme habile parler.
Elle est sensible au froid.
C'est une rgion riche en forts.
Avide dargent, de richesses.
355. Dup linele adjective, complementul adj.ee liviilui este introdus
ntotdeauna prin aceeai prepoziie:
Ag de trente ans.
Capable de russir.
Dsireux de richesse, de gloire et d'honneurs.
Une journe fconde en vnements.
I l est impatient de vous revoir.
I l est prfrable de faire une promenade la campagne.
Prt quitter son bureau.
Un livre vraiment utile aux hommes.
356. Dup unele adjective, complementul adjectivului poate fi introdus
prin prepoziii diferite:

Heureux au jeu, en affaires, Rapprendre quelque chose.


Bon pour les faibles, envers tous.
Fort en mathmatiques, aux checs.
Habile parler, dans les relations sociales.
Fidle sa promesse, en ses paroles, dans les petites choses.
Responsable envers la patrie, de son malheur, devant la postrit.
357. Dou sau mai multe adjective pot avea un complement comun dac
Be construiesc cu aceeai prepoziie:

Des mesures utiles et ncessaires Vessor de Vindustrie.


Un spectacle admir et applaudi par tous les spectateurs.
233

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

Nu s-ar putea spune ns: Ce spectacle utile et applaudi par tous les specta
teurs (deoarece adjectivul utile cere prepoziia ), deci va trebui s se spun
corect : Ce spectacle utile aux spectateurs et applaudi par eux.
Observaii
1. Unele adjective nu se pot folosi fr prepoziie:

enclin : E nclin la colre.


exempt de: Exempt dimpts (scutit de impozite)
apte : Apte aux affaires.
Ils se prtendent aptes tout.
2. Uneori prezena complementului schimb sensul adjectivului:

Un
Un
Un
Un

homme digne.
homme digne dloges (care merit elogii).
nom propre
nom propre & veiller la curiosit dun linguiste (... n stare s trezeasc...).

358. In construciile care exprim o comparaie, dac termenul de com


paraie este complementul adjectivului, deosebim urmtoarele situaii:
1. Dac termenul de comparaie este complementul unui adjectiv care
exprim inegalitatea, el este introdus prin conjuncia que:
I l est plus grand que son frre.
I l est moins g que sa sur.
2. Dar- termenul de comparaie este complementul unui adjectiv care
exprim egalitatea, el este introdus prin: comme, ainsi que, tel:
Elle est aimable ainsi qne sa saur.
Il tait poli comme un enfant bien lev.
Cette maison est grande tel un palais.
3. Dac termenul de comparaie este complementul unui adjectiv la super
lativ, el se exprim cu ajutorul prepoziiei de sau dentre:
C'est, le plus grand des parcs.
Elle est la plus applique dentre elles.

ARTICO LUL
359. Articolul este cel mai /reevent dolerminanl al substantivului :

Donnez-moi le dictionnaire.
Regarde la belle voiture !
Fermez les fentres.
Prends un taxi.
Achetez des fruits.
In limba francez snt trei feluri de articole:
Articolul hotrt (l'article dfini);
Articolul nehotrit (l'article indfini) ;
Articolul partitiv (l'article partitif).
234

A R T IC O L U L

ARTICOLUL HOTRT
360. Articolul hotrt (Varticle dfini) determin un substantiv care
denumete lucruri, fiine sau noiuni abstracte deja cunoscute sau despre care
exist referiri n fraz:
Passez-moi le journal qui est sur la table.
La bibliothque de notre cole est grande.
Elle ferme la fentre.
Les enfants de mon voisin sont sages.
I l prfre la douceur la violence.
Articolul hotrt are forme simple i forme contractate.
1. Formele simple:

S IN G U L A R

M ASCULIN

F E M IN IN

LE (L)

LA (L)
LES

PLURAL

Articolele le i la preced substantivele care ncep cu o consoan sau cu un h


aspirat:
Le pain, la viande, le hangar, la halle.
Articolul V preced substantivele masculine sau feminine, la singular, care
ncep cu o vocal sau un h mut:
L*tudiant, Vhomme, Ype, Yhtesse.
Acest articol se numete i elidat i provine din articolul le i la care au pierdut
vocala naintea substantivelor care ncep cu o vocal sau cu h mut.
Observaii
1. Articolele le, la nu se elideaz naintea ctorva cuvinte care ncep cu o vocali
sau cu h mut, precum i naintea substantivelor care denumesc vocale:

yole,

le uhlan, le onze, le huit, la huitaine, le un, la une, le yacht, lo yard, le yatagan, la


le yod, le Yemen, la Yougoslavie, le week-end, le oui, le a, le i etc.
2. naintea substantivului ouate se poate folosi att V ct i la : Vouate i la ouate.
Les se folosete naintea substantivelor masculine sau feminine la plural:

M A SCU LIN :

les
les
les
les

livres
hangars
oiseaux
hommes

F E M IN IN :

les
les
les
les

villes
halles
colires
heures

2. Formele contractate
Articolele le i les precedate de prepoziia sau de se contract:
+ le = au:
Elle donne au garon un livre.
235

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S A l_

-\
-les = aux:
Ils j otient aux checs.
Il sadresse aux lvea.
de -f le = du:
La cravate du garon est belle.
Je me souviens du voyage de Van dernier.
de + les des:
Les arbres des alles sont deux.
Ils parlent des livres qu'ils ont lus.
Observaii
1. n limba francez veche, prepoziia en se contracta cu articolul les dnd forma
s (en -j- les, dans
les) care s regsete n construcii de tipul: Licenci s lettres, s
sciences; matre s arts; docteur s sciences, s lettres.
2. Contracia poate avea loc i cnd titlul unei opere care ncepe cu le sau les este
precedat de sau de: L'auteur du M is a n th ro p e M o li re songea aux Femmes savantes
Dac titlul conine un element de coordonare, se nregistreaz trei situaii:
se contract prepoziia cu primul articol:
L a premire partie du Rouge et le noir.
se contract prepoziia cu cele dou articole:
L a fable du Singe et du Chat.

se face contracia dar articolul este reluat:


La fin du Le Rouge ct le noir.
0.
hotrt le:

Contracia se face totdeauna cnd substantivul propriu este nsoit de articol

Aller au Caire. L aroport du Bourget. Le gouvernement du Portugal.


4. Articolele la i V nu se contract niciodat cu prepoziiile care le preced:

Les rues de la ville sont larges.


L a chemise de Venfant est blanche.
I l va Vcole.
Ils jouent la marelle (otron).

5. Articolele contractate du, des sau articolele la, V precedate de de coincid cu


formele articolului nehotrit sau cu variantele acestuia pentru a exprima partitivul:
Le p rix du beurre a baiss, (articol contractat)
J'achte dn pain, (articol partitiv)
Nous parlons des livres, (articol contractat)
J'achte des fleurs, (articol nehotrit)
Je bois de l'eau, (articol partitiv)
I l crit des lettres, (articol nehotrit)

ntrebuinarea articolului hotrt


361. Acest articol se folosete, n general, naintea substantivelor nsoite
de:
adjective:
Regardez la voiture bleue.
Le pain achet est tout frais.
236

A R T IC O L U L

* atribute:
C'est l'enfant de notre voisin.
Elle est la patronne (le ce magasin.
Ce sont les livres de ma sur.
propoziii relative:
Le livre dont tu m as parl est trop cher.
Passez-moi la revue qui est sur la table.
Les fruits que tu as achets sont dlicieux.
construcii apoziionale :
Le mont Caucase.
Les monts des Pyrnes.
Monsieur Dupont, le mdecin, viendra vous voir.
362. Articolul hotrt se mai folosete n urmtoarele cazuri:
1. La formarea superlativului relativ:
Le plus beau livre sau le livre le plus beau.
Ces fleurs sont les plus belles que j'aie jamais vues.
Voici les ouvrages qui nous ont t le plus utiles.
(A se vedea i 328)
Articolul se folosete i cnd substantivul est e apoziie sau nume predicativ :
Ce livre, le plus beau de tous.
Ce livre est le plus beau de tous.

2. naintea substantivelor care denumesc:


lucruri unice:
Le soleil, la lune, la terre, le ciel, la mer, Vair etc.
lucruri sau fiine luate ca noiuni generale:
I l lutte pour la libert.
La danse lui plat.
On utilise beaucoup le ciment, le fer et le verre.
Son attitude annonait la peur.
On admire le courage.
3. naintea substantivelor care denumesc:
data: Le 23 Aot; le 30 dcembre; le jeudi, 4 avril.
unele srbtori: La Saint-Jean; la Toussaint, la Pentecte.
numele zilelor cnd este vorba de un fapt care se repet n mod obinuit :
Le dimanche il va la pche. Ferm le samedi.
Ferm tous les lundis sau ferm le lundi.
ora (indicat cu aproximaie) :
I l viendra chez nous vers les trois heures.
Nous nous rencontrerons vers les une heure.
C'tait vers les huit heures.
Sur les deux heures, je serai de retour.
237

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

4. Aezat naintea adjectivului sau uneori naintea numeralului cardinal,


articolul hotrt are deseori o valoare corespunztoare articolului adjectival din
limba romn:

I l achte les plus beaux livres.


Il accompagne les deux amis de son frre.
Pierre le Grand; Michel le Brave, Jean le Bon.
Montrez-moi les trois livres achets hier.
5. Articolul hotrt nlocuiete adjectivul posesiv cnd raportul de posesie
este destul de clar indicat n context. Astfel:
naintea substantivelor care indic o parte a corpului, o nsuire a minii
omeneti sau un lucru ce nu poate fi separat de persoana posesorului:

I l a mal aux dents.


I l a mal la tte.
Ils ouvrent la bouche.
Elle a perdu la mmoire.
Son fils a perdu la vie dans un accident.
I l porte les cheveux longs.
Observaii
1. ntrebuinarea posesivului este posibil cnd subiectul este numele obiectului
posedat:
Sa tte tournait.
(L a tte lu i tournait)
Son cur battait.
(Le cur lu i battait)
2. Uneori se folosete un pronume personal sau reflexiv pentru a indica posesorul n
mod indirect:

I l se lave les mains. (Se spal pe mini)


I l m a pris le bras. (M-a apucat de bra)
Je me suis bless la m ain. (M-am tiat la mn)
I l se coupe les ongles. (i taie unghiile)
On lui prend la temprature. (Ii ia temperatura)
I l sessuie les yeux. (Se terge la ochi)

naintea unui complement de mod construit direct fr prepoziie (introdus


n limba romn prin cu) :
Il se promne le manteau sur le bras. (...cu paltonul pe bra)
I l marchait les yeux mi-clos et la tte basse, (...cu ochii nchii i cu capul
n jos)
I l coutait la pipe la bouche, (...cu luleaua n gur)
naintea substantivelor care denumesc obiecte de mbrcminte, cnd
raportul de posesie este subneles, se poate-folosi articolul:
Gardez le chapeau.
tez le manteau.
Mettez les gants.
238

A R T IC O L U L

Observaie
Deseori, n cizul obiectelor de mbrcminte, se folosete posesivul n locul articolului
hotrt:

Gardez votre chapeau. (Nu v scoatei plria)


Mettez vos gants. (Punei-v mnuile)
I I a mis son chapeau. (i-a pus plria)
Elle a mis son manteau. (i-a pus paltonul)

6.
Articolul hotrt intr n compunerea pronumelor posesive i preced
numeralele ordinale, avind (in ambele cazuri) o valoare corespunztoare artico
lului posesiv din limba romn:
Le mien, la mienne, le ntre, la leur, les leurs etc.
Le deuxime, la deuxime, le septime, le dixime, la dixime etc.
Prezena sau absena articolului hotrt
naintea numelor proprii
363. Articolul hotrt este folosit, de cele mai multe ori, naintea cuvin
telor care denumesc:
continente, ri, provincii:
LEurope, lAfrique, Ia France, la Roumanie, Ie Canada, la Provence, Ia
Bretagne.
Observaie
Aceste nume de continente, ri i provincii se folosesc cu articol cnd au funcia de
6ubiect, nume predicativ, complement direct:
La France est un beau pays.
Ce beau pays est Ie Canada.
On admire la Roumanie,
sau complement de loc introdus cu prepoziia p a r:

On passe par la Suisse et par l Italie.

insule mari, arhipelaguri:


La Sicile, la Crte, la Nouvelle Zlande, la Nouvelle Guine, les llaval, les
Lofoten.
Observaie
Insulele mici din Europa nu au articol: Dlos, Samos etc. Se va spune ns la Crte
i Chypre (dei nu-i mic!)
Insulele aparinnd altor continente nu au, n general, articol: Madagascar, Borno,
Sumatra etc.
Totui, se spune: la Gouadeloupe, la M artinique, la Jam aque.

364. Numele geografice precedate de prepoziiile , dans, en, pour, vers


au funcia de complement circumstanial de loc. Cu ajutorul acestor prepoziii
i eventual al unor articole se exprim destinaia.
Cnd destinaia este exprimat printr-un substantiv care denumete un ora,
un departament, o regiune sau o provincie francez, o ar, prepoziiile i artico
lele se folosesc astfel:
239

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

1. Prepoziia e folosit naintea unui substantiv fr articol care denumete


n ora:
Aller Paris, h Bucarest, Moscou, h Berlin, s'i Londres.
Fac excopie numele de localiti car au articol n mod obinuit:
J1 va La Havane, au Hvrc, ii La Rochelle, La Haye, ail Caire.
2. Prepoziia dans e folosit naintea numelor unor departamente sau regiuni
franceze precedate de articol hotrt:
11 a pass ses vacances dans ls Ardennes.
] l voudrait s'installer dans le Jura.
3. Prepoziia en se folosete, n general, naintea substantivelor care denu
mesc :
provincii franceze de genul feminin:
Aller en Auvergne, en Bourgogne, en Alsace, en Provence.
provincii franceze de genul masculin care ncep cu vocal'
Passer scs vacances en Anjou, en Artois.
provincii franceze de genul masculin care ncep cu consoan (acestea admit
deopotriv en, au, dans le):
Aller en (au, dans le) Prigord.
S'installer en (au, dans le) Berry.
ri de genul feminin sau insule mari europene:
Aller en Chine, en France, eu Hollande, en Sicile, en Crte etc.
Observaii
1. Se spune ns n mod curent:

Aller Dlos, Chypre, A Cuba, Borno, la M artinique.


2. Se folosete au naintea substantivelor care denumesc ri de genul masculin care
ncep cu consoan:

Aller au Canada, au Japon, au Brsil, au Congo, au Portugal.

naintea numelor de ri cu forme de plural se folosete aux:


Aller

aux Etats-Unis.

ri de genul masculin care ncep cu vocal:


En Iran, en Irak.
Observaii
1. Dacft numele de ar sau ora este nsoit de un adjectiv sau de alt determinant,

se folosete dans le, dans la :


Dans le Brsil d'aujourd'hui.
Dans Ie vieux Paris.
Dani la Provence ensoleille.

2. Numele de ri precedate de prepoziiile pour, vers sau pt.-r, itrt nsoite ntot
deauna de articol:
P artir pour la France, pour la Hongrie.
Passer par le Maroc, par l Italie.
Se diriger vers l Espagne, vers la Sude.
240

A R T IC O L U L

365. Numele geografice precedate de articolele du, de la, de V, des sau de


prepoziia de exprim punctul de plecare.
Articolele i prepoziia ae folosesc astfel:
1. Formele du, de la, des preced:
numele de departamente i de provincii franceze:
Rentrer du Pas de Calais, du Jura, de la Bretagne, des Ardennes etc.
numele de ri de genul masculin care ncep cu consoan:
Rentrer du Canada, du Congo, du Brsil, du Portugal, du Maroc etc.
numele de orae care au un articol In mod obinuit :
Venir du Caire, du Havre, de la Rochelle.
2. Formele de, d' preced:
numele de orae fr articol :
I l vient de Paris, de Londres, de Rome, de Bucarest, dAvignon, ^Aix-enProvence.
numele de ri de genul feminin i numele de insule mari europene:
Rentrer do Chine, de France, AAngleterre, A'Egypte, de Sicile, de Crte.
numele de ri de genul masculin care ncep cu vocal:
I l vient dIran, AIrak, d'Isral.
366. In general, numele proprii de persoane nu primesc articol:
Corneille, Racine et Molire sont les reprsentants du thtre franais du dixseptime sicle.
n anumite cazuri, numele proprii snt nsoite de articol hotrt. Astfel:
1. Cnd numele propriu este precedat de un adjectiv care 11 caracterizeaz:
Le grand Corneille, l'illustre Descartes.
2. Dac este vorba de un personaj istoric, articolul hotrt i are locul ntre
numele propriu i adjectivul care l caracterizeaz:
Charles le Chauve, Etienne le Grand, Michel le Brave, Pierre le Grand.
3. Pentru a denumi membrii unei familii:
Les Goncourt, les Dupont, les Thibault; les Bourbons.
4. naintea unor substantive proprii care denumesc scriitori sau artiti italieni :
Le Tasse, Le Corrge, Le Caravage.
5. naintea numelor unor cntree, actrie, balerine etc. cunoscute i apre
ciate pentru talentul lor:
La Champmesl, la Lecouvreur, la Calas, Ia Duclos, la Clairon, la Maximova,
la Dumesnil, la Patli, la Malibran etc.
Observaie
n vorbirea popular se folosete frecvent articolul hotrt naintea numelor de femei,
ndeosebi naintea numelor formate de la numele brbatului:
La M artine vient de sortir avec ses gosses.
La Michaude est alle chez le docteur avec l'atn.
24 1

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

3(57. Numele proprii care denumesc personaliti sau personaje cunoscute


snt insolite de articol hotrt sau nehotrt n urmtoarele cazuri:
1. Cnd numele propriu este folosit emfatic (cu nuan laudativ):
Les Chateaubriand, les Balzac, les Flaubert sont les crateurs de la prose
franaise.
Un Claude Bernard, un Pasteur, on Cuvier ont contribu Vessor de la
science franaise.

2. Cnd numele propriu este folosit ca nume comun:


Cet homme dont vous parlez est un Tartuffe (un hypocrite).
Je connais votre ami: c'est un Harpagon (un avare).
3. Cnd numele propriu al unui artist este folosit pentru a denumi opera:
On y admirait des Rubens, des Rembrandt et un magnifique Titien.
Les Vlasquez et les Goya du Prado sont magnifiques.
Observaie
Numele proprii pot fi nsoite de articol partitiv cnd numele propriu denumete o
parle a operei unui scriitor, compozitor, pictor, sculptor, filozof etc.

H aime jouer du Mozart et, parfois, du Wagner.


Il lit du Descartes et du Camus.
On a vendu du Rubens et du Van Gogh.
Ces vers ne sont pas originaux, c'est du Baudelaire.

ARTICOLUL NEHOTRT
368. Articolul nehotrt (l'article indfini) preced un substantiv care
denumete un lucru sau o fiin fr s-l determine sau s-l identifice precis:
Je vois un livre sur la table.
Elle avait achet un chapeau, une robe et des gants.
369. Formele articolului nehotrt
M ASCU LIN

S IN G U L A R

PLURAL

F E M IN IN

UN

UNE
DES

Observaii

1.
Uneori este important s se fac deosebirea ntre numeralul cardinal un exprimn
numrul (care se opune lui deux, trois) i articolul un care se opune lui des;

Venez un jour chez nous, (articol nehotrt)


I l a une voiture, il n'en a pas deux, (numeral)
242

ARTICOLUL

2.
De asemenea, nu trebuie confundat des articol nehotrit i des articol hot
contractat (dc + Ies):

J ai pass des jours agrables Sinaia, (articol nehotrt)


Le prix des livres franais est lev, (articol contractat)
L a table est pleine des livres que vous avez achets, (articol contractat)
I l a apport des journaux et des revues, (articol nehotrt)

ntrebuinarea articolului nehotrt


370. Articolul nehotrt poate fi folosit i n urmtoarele cazuri parti
culare :
1. Pentru a denumi un lucru sau o fiin izolat dintr-un ansamblu de acelai
fel. In acest caz, articolul nehotrt are un neles apropiat de cel al numeralului:
I l prit un crayon et se mit crire.
Elle tenait la main un bouquet de violettes.
Elle avait achet une robe.
2. Pentru a exprima o limitare calitativ a unei noiuni abstracte sau a
unui obiect unic:
I l a montr un courage admirable.
Elle a une intelligence surprenante.
Un grand soleil rouge se lve l'horizon.
3. n construcii cu sens admirativ:
Un (des) Chateaubriand, un (des) Balzac ont cr la prose franaise.
Un Alexandre, un Csar, un Napolon ont boulevers le monde.
4. Pentru a scoate n relief substantivul:
Toi, un mdecin, faire cela?
Vous, un brave garon, recevoir votre ami de la sorte /
Une mre peut-elle oublier son enfant?
5. Pentru a sublinia calitatea deosebit a unei ndeletniciri:
Vous tes un mcanicien, (un bun, un adevrat mecanic)
M. Dubois est un avocat.
Tu es un architecte.
Observaii
1. Dac substantivul este reprezentat de un pronume personal de persoana a III-a
singular sau plural, nu se poate folosi articolul nehotrt pentru a sublinia calitatea nde
letnicirii:

I l est architecte.
Elle est journaliste.
Ils sont professeurs.
n acest caz, se folosete c'est un (une)

sau ce sont des:

C est un architecte.
Ce sont des professeurs.
2. Pentru a indica profesia ca simpl calificare (ndeletnicire) nu se folosete articolul
nehotrt naintea numelui predicativ:

M . Dubois est avocat.


Mon voisin est mcanicien dans une usine.
243

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

6.
Uneori se poate folosi le In locul lui un i la in locul lui une fr ca sens
s se schimbe:
Un chien est un animal domestique.
Le chien est un animal domestique.
I n homme qui ne, travaille pas ne mrite pas notre estime.
L'homme qui ne travaille pas ne mrite pas notre estime.

ARTICOLUL PARTITIV
371. Articolul partitiv (l'article partitif) indic o cantitate nedeterminat i se folosete naintea substantivelor care denumesc lucruri care nu se pob
numra :
J'u i achet du sucre.
Il boit de la bire.
Tu bois de Veau.
Il a montr du courage.
Il y a du poisson dans cette rivire.
Il a de la fivre.
Observaie
Articolul partitiv nu are corespondent in limba romn i, n general, nu se traduce:

.Vai ba de Ieau. (Ain but ap)


Il a achet d u pain. (A cumprat pline)
Uneori, nelesul articolului partitiv poate fi redat prin ceva, nite, puin:

Ella a achet de la viande, (...nite carne)

372. Formele articolului partitiv


S IN G U L A R
M ASCULIN

DU

PLURAL

F E M IN IN

DE LA

DE L

DU preced substantivul de genul masculin la singular care ncepe cu


consoan sau cu h aspirat:
Il a achet du vin.
Elle aime manger du hachis de viande.
DE LA se folosete naintea substantivului de genul feminin la singular care
iucepe cu o consoan aau cu h aspirat
Elle a bu de la bire. Elle a de la patience.
Cet avion perd de la hauteur.
I l prouve de la honte devant un chec.
244

ARTICOLUL

DE V preced substantivele masculine sau feminine care ncep cu o vocal


sau cu h mut: .
Jl a de Yargent.
Mettre de l huile dans les rouages.
C^est de 1eau de pluie.
Apporter de Yherbe aux btes.
O bservaie
1.
folosite
nsoite
D u vin

Formele articolului partitiv nu trebuie confundate cu cele ale articolului hotrt


pentru exprimarea genitivului. Gonfuziilo nu sint posibile, ntrueit substantivele
de articol partitiv au funcia de complement direct n propoziie: Boire du vin.
este complement direct preoedat do articol partitiv.

2. In cazuri cu totul particularo (substantive care se folosesc numai la plural) arti


colul nehotrt des poate avea un sens partitiv:

Manger des pinards.

373. Articolele du, de la, de V preced, n general, substantivele nume de


luoruri care nu se pot numra.
Aceste substantive, n general fr forme de plural, denumesc:
materia, considerat ca un obieul concret (alimente, cereale, lichide, stofe,
metale etc.):

J'achte du beurre et de la farine.


I l y a du poisson dans ce lac.
I l aime manger du miel.
I l y avait du bl dans les sacs.
On boit du cidre et du vin rouge.
Apportez-moi do Veau.
Celte toffe ressemble de Ytamine de laine.
On a dcouvert de lor dans cette rgion.
I l a reu do Yargent.
nsuiri morale sau fizice, noiuni abstracte:
Vous avez de la patience.
Ce garon a du courage.
Elle a du talent.
I l y avait de la douceur dans sa voix.
Je lu i tmoignais de la confiance.
Il y avait de la lumire derrire les rideaux.
Ces gens avaient dn got.
Observaie
Unele dintre aceste substantive pot avea i forme de plural, dar n acest caz sensul
lor se schimb:

Des btnles (atenii), des douceurs (zaharicale), des fer (utue, lanuri), de* lumire
(cunotine, inteligen), des bois (instrumente de suflat; coarne de cerb), des peintures
(picturi).
245

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

374. Formele partitive preced uneori i substantive care pot fi numrate.


Prezena articolului partitiv opereaz ns trecerea acestor substantive n cate
goria acclora care nu se pot numra. Astfel:
prin metonimie, numele animalului denumete carnea acestuia:
Il a achet du buf. (A cumprat carne de vac)
Il aime manger du mouton. (Ii place s mnnce carne de oaie)
On a mang du livre. (S-a mncat carne de iepure)
On leur a servi du poulet. (Le-a servit carne de pui)
Les musulmans ne mangent pas de porc. (Musulmanii nu mnnc carne
de porc)
tot prin metonimie, numele obiectului reprezint caracterele lui proprii:
Ce que vous faites c'est du thtre. (Ceea ce facei dumneavoastr este teatru
c u ra t)

I l y a du drame dans cette comdie. (E mult dram n aceast comedie)


prin folosirea formei de singular n locul pluralului :
I l y a de la truite dans cette rivire. (Snt pstrvi n acest ru)
375. Formele articolului partitiv apar n construcii cu verbul faire pen
tru a indica o activitate, precum i n anumite expresii curente:
Faire du sport, du ski, de la bicyclette, du patinage, du tennis, de Ia musique,
de la marche pied.
Faire de la vitesse, de la politique, de la propagande.
Faire du coude (a da cu cotul), faire de Yil qqn. (a face cu ochiul cuiva)
376. Formele partitivului apar i n construciile impersonale il fait,
il y a cnd acestea snt folosite pentru a indica starea vremii:
I l fait du soleil aujourd'hui; il fait soleil, (...e soare...)
I l faisait de la lune ce soir-l. (Era lun...)
Il fait du vent. (E vnt)
Il y avait du brouillard. (Era cea^)
Observaie
I n construciile folosite p e n tru caracterizarea vrem ii se folosete un d a c s u b s ta n tiv u l
este n s o it de u n a tr ib u t a d je c tiv a l:

I l fait un vent terrible.


I l y avait un brouillard pais.
I l faisait une petite pluie froide.

377. Uneori, partitivul este folosit naintea unui nume propriu, nume de
scriitor sau de artist celebru, luat n sens figurat:
Il aimait lire du Descartes et du Pascal. (Ii plcea s citeasc pe Descartes i
pe Pascal)
On y jouait du Racine. (Se juca Racine)
Il lisait du Camus. (Il citea pe Camus)
Observaie
Substantivul precedat de una din formele partitivului poate fi n propoziie:
sub ie ct:

l)u pain est rest sur la table. (A rmas pine...)


246

ARTICOLUL

complement direct:
I l mange du poulet. (El mnnc carne de pui)
I l achte de la viande. (El cumpr carne)
complement cu prepoziie:
Cette toffe ressemble de la soie naturelle, (...cu mtasea...)

nlocuirea articolului partitiv i a formelor articolului nehotrt prin prepo


ziia DE
378. Prepoziia D E nlocuiete pe DES cnd substantivul e^te precedat de
un adjectiv calificativ:
On a achet dexcellents livres.
Elle a achet de nouveaux disques.
Cette ville a de larges avenues.
I l a apport dautres revues.
Tu as achet de belles fleurs.
On voyait de gros nuages venant de Vest.
Observaii
1. Dac grupul adjectiv + substantiv constituie un tot sau formeaz un cuvinl compus,
formele partitivului i ale articolului des se menin:

Des jeunes gens et des jeunes filles.


Du bons sens. De la bonne volont.
Des petits enfants. Des petits pains, (chifle).
Des faux pas. Des fausses notes.
Des bons mots.
2. Articolul des i partitivele se menin de asemenea cnd substantivul este urmat
de o propoziie relativ determinativ:

J ai mang des beaux fruits que tu as achets.


Beaucoup des livres que vous avez apports sont intressants.
Cest une bouteille du vin que vous avez achet l'an dernier.
3. Gramaticile recomandau nlocuirea articolelor du, de la, de V, des eu de naintea
grupului adjectiv + substantiv :

I l mange de bon pain.


I l achte de bon vin.
Aceast regul nu mai este deloc aplicat la singular:
Cest du vrai champagne.
I l achte du bon pain.
Cet picier vend du bon caf.
Apportez-moi du bon vin.

379. Dup un adverb de cantitate sau un substantiv care exprim cant:tatea, se folosete de n locul articolelor du, de la, de V, des:
Une bouteille de vin rouge.
Un tas de livres.
Un morceau de fromage.
I l a pris un peu de caf.
I l y avait beaucoup de spectateurs.
247

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

11 y avaitplus de dix personnes la runion.


Versez-moi un peu plus de th.
Tu as mis trop de sel.
I l a maintenant assez de livres.
Autant d'hommes, autant A'avis. (Clto capote atitoa preri)
Observaii
1. Du, de la, de V, des i reiau locul dac substantivul este urmat de o determinare
(atribut, propoziie relativ):

Vne bouteille (lu vin que vous avez achet l'an dernier.
Vivre du p ain qu'on gagne.
Beaucoup des livres que vous avez achets sont intressants.
Se va spune ns: Beaucoup de livres, qui taient dtriors, ont t remplacs (relativa
este explicativ i nu determinativ).
2. Folosirea partitivelor du, de la, de l' i a articolului nohotrt des este obligatorie
dup bien cu neles de adverb de cantitate i dup la plupart:

Je me suis donn bien de la peine. (Mi-am dat m ult osteneal)


I l y avait bien des braves gens. (Erau acolo muli oameni cumsecade)
La plupart des invits sont arrivs. (Cea mai mure parte a invitailor au sosit)
I l travaille la plupart du temps. (El lucreaz cea mai mare parte a timpului)

De se folosete in locul formelor un, une, du, de la, de V, ds In propoziiile


negative :
J'a i on ami; je n'ai pas d'ami.
Je mange du pain; je ne mange pas de pain.
I l a encore de la fivre; il n'a plus de fivre.
I l trouve du travail; il ne trouve pas de travail.
Ils mangent des fruits; ils ne mangent pas de fruits.
I l y a des visiteurs; il n'y a pas de visiteurs.
J'a i des allumettes; je n'ai pas d'allumettes.
Observaii
1. Articolul parLiliv i articolul nehotrt des se folosesc dac negaia nu se refer
dect la o parte a ideii exprimate i deci conine implicit o afirmaie cu restricie:

Il
Je
Je
Je
Il
Je

ne demande pas du beurre et du pain mais de la confiture.


nai pas des regrets, mais des remords.
ne vous ferai pas des reproches inutiles.
ne prendrai pas de la peine pour rien.
ne boit pas du vin tous les jours.
n'ai pas de l argent pour le gaspiller.

2. Articolul partitiv i articolul nehotrt de* se menin dup verbul i re la forma


negativ :

Ce nest pas du vin n i de la bire; c'est de Veau.


Ce ne sont pas des tudiants.
Ces objets ne sont pas des bijoux.
3. Du, de la, de l\ des se menin i n cazul restriciei (ne ... que) :
I l ne prend que du lait et des biscuits.
248

ARTICOLUL

Loeul articolului
380. Locul articolului este determinai de structura diferit a grupului
nominal.
1. Articolul preced grupul substantiv 4- adjectiv sau adjectiv -f substantiv:
Uu sjour agrable.
Un spectacle instructif.
Une belle histoire.
Admirez le magnifique paysage.
Regardez les belles fleurs.
I l a reu les revues littraires.
2. In indicarea titlului sau a supranumelui unei persoane, articolul preced
titlul sau supranumele:
Monsieur le Ministre.
Madame la comtesse.
Alexandre le Grand (Alexandru cel Mare).
Miehel le Brave (Mihai Viteazul).
3. In cazul substantivelor nsoite de unele adjective nehotrte (tout,
mme, tel) folosite ca determinant, locul articolului se schimb in lupcie de
sensul determinantului. Astfel:
articolul este, n general, ncadrat de tout i substantiv:
Toute Vassistance applaudissait. (Toat, ntreaga...)
Nous faisons toutes les rparations, (...toate...)
articolul preced foarte rar grupul tout + substantiv:
Le Tout-Paris (tot Parisul, n sens de notabiliti).
La toute-puissance (atotputernicia).
articolul preced grupul mme + substantiv sau substantiv + mme:
Il fait la mme temprature qu'hier, (...aceeai temperatur...)
I l a les mmes gots, (...aceleai gusturi)
Ce sont les propos mmes qu'il a tenus sur vous, (...exact cuvintele pe care
le-a spus despre dumneavoastr)
I l est la loyaut mme, (...loialitatea n persoan)
articolul preced grupul tel + substantiv sau substantiv + tel:
Une telle conduite vous fait honneur. (O asemenea...)
On n'a jamais vu une telle impudence, (...o asemenea neruinare)
Un homme tel que lu i mritait cette distinction, (...ca el...)
articolul este ncadrat de tel i de substantiv:
Tel un homme fatigu, il s'affaissa dans son fauteuil (ntocmai ca, exact ca...)
381.
REPETAREA ARTICOLULUI
a) Articolul se repet n urmtoarele situaii:
1.
diferite :
249

Intr-o enumerare dac substantivele se refer la persoane sau la obiect

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Les matres, les lves et les tudiants taient de la fte, (...luau parte la
srbtoare)
Il rencontra le mdecin, le notaire, le maire et le cur du village.
Lor, Vargent et le platine sont des mtaux prcieux.
I l boit de la bire et de Veau.
2. naintea substantivelor care denumesc zile ale sptmnii care se
Bucced:
Le 15 et le 16 mai nous aurons Voccasion de voir les belles danses folkloriques
de Provence.
Il sera de retour le 17 ou le 18 juillet.
Elle vient chez nous le mardi et le vendredi de chaque semaine, (...marea i
vinerea n fiecare sptmn)
Ils vont tous la piscine les jeudis et les samedis, (...joia i smbta)
3. naintea adjectivelor la superlativ relativ care se refer la aceeai fiin
sau la acelai lucru:
Je voudrais lui demander la chose la plus tonnante, la plus surprenante, la
plus merveilleuse.
Cet avion est le plus rapide, le plus puissant et le plus confortable du monde.
4. naintea substantivelor nsoite de un atribut adjectival, articolul se
repet de asemenea n urmtoarele cazuri:
clnd fiecare substantiv este calificat de un adjectiv diferit:
L(*s petits profits et les grands succs.
Le beau parc et la jolie piscine.
Les petites maisons et les coquettes villas.
eind dou adjective de sens opus, coordonate prin et sau ou, calific un
singur substantiv pe care l preced:
Les bonnes et les mauvaises habitudes.
Le grand et le petit commerce.
Un bon et un mauvais got.
Los grandes et les petites villes.
Il dfinit la vraie et la fausse dvotion.
h'histoire ancienne ou la moderne (...sau l 'histoire moderne).
Observaie
Se spune i se scrie deseori:
Les premier et deuxime actes dei Le premier et le deuxime acte rmne forma
cca mai corect.

cnd adjectivele coordonate snt precedate de substantive:


Le linge propre et le linge sale.
La langue grecque et la langue latine.
L'histoire ancienne et lhistoire moderne.
Observaie
Dac substantivul nu se repet, forma corect este:
Les langues grecque et latine.
Les histoires ancienne et moderne.
250

A R T IC O L U L

b) Articolul nu se repet n urmtoarele situaii:


cnd al doilea substantiv formeaz cu primul o titulatur, un ansamblu
(n stilul administrativ sau juridic):
Les Arts et Mtiers.
Les Ponts et Chausses.
Inspecteur des Eaux et Forts.
Les us et coutumes (datinile i obiceiurile).
Les frres et surs.
Les voies et moyens (cile i mijloacele).
Les alles et venues.
Observaie
Articolul se folosete la plural chiar dac primul substantiv (din cele dou sau mai
multe care constituie un tot) este la singular:
Les pre et mre dun enfant.
L acte contiendra les nom, prnom, date de naissance, profession et domicile de laccus.
Vous tes pris d assister aux convoi, service et enterrement.

cnd substantivele se refer la aceeai persoan:


Un collgue, ami et voisin de mon frre.
Le frre et collaborateur du mdecin,
h aide et conseiller du directeur.

dac dou adjective se refer la o singur realitate:


Un rare et beau sujet.
Un beau et instructif voyage.
Un gentil et brave garon.
Les petits et jolis enfants de mon voisin.
Observaii
1. Dar pentru a sublinia expresivitatea adjectivului se poate repeta articolul:

Le grand, le gros homme que voici.


Les petits et les jolis enfants de mon ami.
Cest un bon et un honnte homme.
2. Dac cele dou adjective nu sint coordonate prin et sau ou, articolul se repet:

La grande, la belle ville de Paris.


Le grand, le sublime Corneille.

382. Folosirea articolului fr substantiv. Articolul poate uneori s men


in structura frazei chiar fr substantiv:
cnd formeaz cu un grup de cuvinte o construcie nominal cu neles
deplin:
Le 2 chasseurs (2 regiment de chasseurs); la Saint-Paul (la fte de Saint
Paul); le Maine-et-Loire (le dpartement form par la Maine et la Loire).
cnd preced anumite cuvinte sau expresii crora le d valoare de sub
stantiv:
Pousser des oh! et des ah!
Avec des si on mettrait Paris dans une bouteille.
251

SUBSTANTIVUL $1 DETERMINANII SAl

OMISIUNEA ARTICOLULUI

383. Dei, la general, substantivul este introdus printr-un articol, sint


numeroase cazurile n care articolul este omis.
1.
Astfel , nu se folosete nici un fel (le articol cinii substantivul este nsoi
de urmtorii determinani:
un adjectiv demonstrativ:
Cette fleur sent bon. Ces arbres sont vieux.
un adjectiv posesiv :
Son appartement est confortable. Votre auto est ultra-moderne.
interogativul quel :
Quel livre? Quelle histoire? Quelle victoire!
unele adjective nehotrte:
I l a quelque influence sur ton ami. Tout homme qui pense ferait la mme chose.
un adjectiv numeral ordinal :
I l a achet trois livres.
I l a quarante ans.
Observa(ii
1. Cnd es Io vorba du lucruri sau fiine determinate, se folosete articolul:
Les deux livres achets hier par mon frre (cele dou c ri...).
Les douze lves de mon groupe (cei doisprezece ...).

'1. Pentru a exprima vrsta cu aproximaie, numeralul cardinal este precedat de articol:
I l va sur les quarante ans. C'est un homme dans les quarante ans (dans la quarantaine).

2. Articolul nehotrt, n general, este omis i nlocuit cu de n urmtoarele


cazuri :
clnd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ la plural:
Elle a achet de belles fleurs. (A se vedea 378)
dup cuvinte care exprim cantitatea:
Il a mang beaucoup de fruits. (A se vedeu 379)
n majoritatea construciilor negative:
I l n'a pas de soucis.
I l ne vient pas de visiteurs. (A se vedea 379)
3. Articolul este omis deseori in construcii care exprim timpul ca dat.
Astfel pentru a preciza:
ziua ca dat:
Aujourd'hui 4 juin . I l viendra lundi.
Observaie
Pentru a sublinia data, se fulpsete articolul:

Il viendra le 3 mai.
Do asem enea, dataw ja uni scrisori sc va face folosind artiG uliil:

Le J mai 1975.
252

A R T IC O L U L

lunile anului:
Fvrier sera chaud cette anne.
Venez me voir en dcembre.
anotimpul dac substantivul care denumete anotimpul are o valoare
adjectival:
Elle a admir de beaux manteaux dhiver.
I l a pass ses vacances dt la campagne.
Elle a achet des robes do printemps,
sau funcie de complement de timp:
En t et en automne on peut faire d'agrables excursions.
En hiver on ira Sinaa pour faire du ski.
Observaie
Se va spune ns totdeauna au printemps i

I l fait beau au printemps.


I l sera de retour au printemps.

4. In exprimarea precis a preului nu se folosete articolul:


On vend, on achte, on paie un vlo deux cents francs.
Observaii
1. n exprimarea cu aproximaie a preului se folosete arLiculul:

Cette robe vaut dans les cent francs.


On Va paye dans les cent francs.
2. Introducerea unui complement impune folosirea articolului:

Les cent francs que vaut cette robe.

5. In stilul telegrafic, unde economia de cuvinte se impune, articolul dispare


totdeauna:
Reu tlgramme. Lettre suit.
6. In afie, anunuri, titluri, adrese:
Dfense de fumer.
Robes et manteaux.
vendre: Petite maison prs de Paris.
Cours de littrature.
Dictionnaire du franais contemporain.
I l habite, 30 rue de la Paix.
7. In anumite proverbe, maxime, construcii consacrate:
Plus fait douceur que violence. (Vorba dulce mult aduce)
Travailler jour et nuit.
Abondance de biens ne nuit pas.
Par monts et par vaux (peste ri i mri).
Pauvret n'est pas vice.
Entre chien et loup (n amurg).
8. In unele enumerri pentru a imprima povestirii un ritm mai vioi:
Chacun apporta ce qu'il avait: pain, viande, vtements, argent, objets de
toute sorte.
253

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

Femmes, moine, vieillards, tout tait descendu (La Fontaine).


Cette peinture n'est que masures, verdures des champs, ombres d'arbres et
ponts et rivires.
9. naintea substantivelor cu funcie de apoziie:
Bucarest, capitale de la Roumanie.
Pierre Curie, physicien franais, a dcouvert le radium.
Il a crit un roman, roman que j ai lu.
Phdre, tragdie de Racine.
Observaie
Dac apoziia este determinat la rndul ei de un atribut, articolul i reia locul,
subliniind, in felul acesta notorietatea:

Al. Durand, le maire de la viile.


Phdre, la tragdie de Racine.
I. 0 . tn general, naintea unui substantiv folosit ca nume predicativ:
Mon ami est mdecin.
.1/. Dubois est employ dans un magasin.
Son pre est mcanicien.
Mon ami a t lu prsident.
Elle est. mre.
Il est directeur.

Observaie
IVnlru a determina mai precis identitatea, substantivul i pstreaz articolul:

l oux ctes le comptable.


I l est le clief.
tes-vous le directeur?
Elle est la patronue.

I I. naintea unui vocativ:


Knfauts, cnniez-moi bien.
Tenez bon, camarades!
Soldats, en avant!
Pote, prends ton luth (Musset).
Bnijonr, Monsieur!
Ami, je t'aime pour ton caractre srieux-.
Observaie
n

vorbirea familiar se folosete frecvent articolul hotrt naintea unui vocativ:

Eh ! la petite, amne-toi /
I l faut partir, les amis !
Vous avez vu de belles choses l-bas, Yoncle Melchior?

12.
Articolul este deseori omis cnd substantivele complemente direct
snt unite cu ajutorul conjunciilor duble n i... ni; soit... soit:
Il n'a ni frre ni sur.
Il n'achetait ni viande ui fruits.
Soit maladie, soit paresse, il ne travaillait pas depuis dix jours.
254

A R T IC O L U L

Observaie
Dac substantivele au funcie de subiect sau de nume predicativ, articolul
reia locul:

.\i la mre, ni la fille ne quittaient jamais leur maison.


Ce livre nest ni un roman ni un pome, c'est un journal intime.

13. Deseori, dup adverbul jamais exprimat la nceputul frazei, articolul


este de asemenea omis :
Jamais femme ne fat plus heureuse ! Jamais voyage ne fut plus agrable !
Jamais pote ne fut plus apprci de son vivant /
14. Articolele du, de la, de V, des snt omise de asemenea cnd nsoresc:
substantive complemente ale unor verbe care se construiesc cu prepo
ziia de (couvrir, djeuner, entourer, orner, remplir, accompagner etc. de quel
que chose) :
La route se couvre de poussire.
On avait entour la maison darbres fruitiers.
I l a rempli sa serviette de livres.
substantive complemente ale unor participii sau adjective care cer
prepoziia de, precum i adjectivul plxin:
Je Vai vu couvert de sang et de poussire.
Le couloir est encombr de meubles.
Elle avait les bras chargs de roses.
Une bouteille pleine de vin.
Observaie
Substantivele determinate pstreaz articolul:
Elle avait les bras chargs des roses qu'elle avait achete.
Je l'a i vu couvert du sang des siens.
L a maison tait entoure des arbres qu'on avait plants jadis.
C'est une bouteille pleine du vin que vous avez apport l'an dernier.

15. Dup unele complemente de cauz ale verbelor mourir, crier, pleurer,
tre malade:
I l mourait de soif et de faim.
Elle pleurait de joie.
Un enfant qui crie de peur.
Observaie
Dac complementul este determinat, articolul reapare:

Je mourrai du chagrin que vous me causez.


Elle pleure de la joie de les revoir.

16. Dup verbele sau substantivele care exprim o lips, o necesitate


(avoir besoin de, manquer de, tre priv de, se passer de, le manque de, le besoin
de, Vabsence de) :
Vous manquez de courage et dexprience.
I l a besoin de conseils et daffection.
Il se passe de nos services; il se passe dargent.
Le manque absolu deau; un manque de got.
255

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SI

17. n construciile n care piepoziia de este urmat imediat de un sub


stantiv la plural avnd funcia de atribut sau complement, nu se folosete
articolul :
V arrive de voyageurs, (de + atribut substantival)
Cest un livre riche d'enseignements, (de + complementul adjectivului).
I l parle do choses et d'autres, (de -f- complement)
Le professeur suivi dlves se dirigeait vers la sortie, (de + complement
de agent).
Les voyageurs venaient de points trs loigns, ("de + complement circum
stanial)
18. Articolul este omis cnd grupul prepoziie + substantiv este atribut al
unui substantiv. Grupurile cele mai frecvente sint:
DE -f- substantiv fr articol se folosete pentru a indica materialul din
care este fcut un lucru, destinaia obiectului, felul sau nsuirea sa, precum
i nsuirea unei fiine:
Un escalier de marbre, une table de bois, une robe de laine.
Un bureau de renseignements, une salle de bains.
Une maison de campagne, une voix denfant, une robe dhiver, un rle de
confident.
Des hommes do bonne volont, un Homme de courage, un homme de bien.

substantiv ar articol indic, n general, particularitatea: Un


moteur explosion ( raction); un chapeau larges bords; un tissu rayures.
EN H- substantiv fr articol (indic materialul, forma) :
Une montre en or, un buste en marbre, un peigne en caille, un conte en vers.
SANS + substantiv fr articol indic o lips:
Un homme sons scrupule, une maison sans enfants, un document Bans indi
cation de date.
19. Articolul este omis de asemenea dac grupul prepoziie -f- substantiv
are valoare adverbial i ndeplinete funcia de complement circumstanial
(do mod, n general). Prepoziiile care intr, ndeosebi, n compunerea acestor
grupuri snt: , en, avec, par, sans etc. Astfel:
.4 : Aller pied. J'a i envie de vous parler cur ouvert. Monter cheval.
Il pleut torrents. Dormir poings ferms.
E N : Rouler en auto. I l parle en ami. Il est sorti en veston. I l aime
voyager en chemin de fer. I l est en bonne sant. Il est en habit.
AVEC: Il reconnut avec stupeur que son ami avait beaucoup chang.
I l agit toujours avec courage. Il nous accueille avec crmonie. Les ngociations
ont menes avec prudence.
Observaii
1. Construcia avec + substantiv abstract fr articol este echivalent cu un adverb:

Avec joie joyeusement


Avec lgance lgamment
-Ji>ec prudence prudemment
Avec courage courageusement
256

A R T IC O L U L

2.
Dac substantivul este nsoit do un atribut, grupul S disloc i articolul
reia locul:
Jl nous a accueillis avec nue joie profonde.
I l a agi avee un courage inou, avec une prudence excessive.
J l sortit avec Vaviliti d'uh chat.
La nouvelle se rpandit avec la rapidit de l'clair.

P A R : Le vent souffle par rafales. Voyager par chemin de fer. Sortir


par beau temps. H agit par ambition ou par gnrosit. Payer 50 lei par jour
(par mois, par an).
S A N S : I l pleut sans cesse. I l ma parl sans tmoin. On ma trait sans
faon. Son devoir est crit sans fautes. I l a agi sans prudence. I l est sans argent.
(Dar: sans le sou). Une maison sans enfants. I l travaille sans rpit.
Observaie
n general, dac complementul este determinat sau dac sans poale fi nlocuit cu
s'il n'y avait pas (de n-ar fi), articolul i reia locul:
Son devoir est crit sans fautes.
(Son devoir est crit sans les fautes habituelles)
I l travaille sans enthousiasme.
( I l travaille sans Venthousiasme dont 11 serait capable).
Sans cet accident, il aurait p u arriver temps.
(S il ny avait pas eu cet accident, il aurait p u arriver temps).

20. Articolul este de asemenea omis ntotdeauna dup: force de, pour
cause de, pour raison de :
I l a russi force de travail. (... prin mult munc).
Ferm pour cause de mariage. (... din motive de cstoric).
I l est all la campagne pour raison(s) de sant. (... din motive de sntate).
21. Articolul este omis intr-un mare numr de locuiuni verbale n care
verbul i substantivul (complement) formeaz un ansamblu:
Avoir faim, soif, peur, crainte, besoin, envie, raison, honte etc.
Faire peur, part de, feu, signe, fortune, fiasco, foi de, peau neuve.
Prendre part, garde, soin, cong, appui, possession, position.
Perdre confiance, connaissance, patience, courage.
Observaii
1. n numeroase cazuri, prezena articolului disloc ansamblul, substantivul rccptndu-i autonomia:
Avoir raison (a avea dreptate);
Avoir une raison de faire Cela (a aVea un motiv de a face acest Incru) ;
Donner raison (tort) quelquun (a aproba sau a dezapfoba pe Cineva);
Donner la raison d'une chose (a explica cauza unui lucru) ;
Prendre cong (a-i lua rmas bun);
Prendre un cong (a-i lua concediu).
2. Cnd substantivul este nsoit do un atribut, articolul i reia Incul iar unitatea
locuiunii dispare:
I l prend une part active celte action. I l a une faim de loup.
I l fit un signe de la main.

22. Substantivul folosit cu valoare de imperativ nu are articol:


Attention l Pardon 1 Silence 1 Feul
257

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

DEM O NSTRATIVELE
ADJECTIVUL DEMONSTRATIV
384. Adjectivul demonstrativ determin, n general, fiina sau lucrul
denumite de substantivul pe care l preced:
Cet lve est le premier de sa classe.
Cette maison est trs ancienne.
Ce soir nous irons au concert.
Ces pneus sont uss.
385. Formele adjectivului demonstrativ rnt urmtoarele:
M A SCU LIN :

CE, CET

F E M IN IN :

CETTE

S IN G U L A R

M ASCU LIN :

CES

T LU RA L
F E M IN IN :

CE se ntrebuineaz naintea substantivelor de genul masculin la singular,


care ncep cu consoan sau cu h aspirat:
Ce livre, ce hros, ce garon.
CET se folosete naintea substantivelor masculine la singular, care ncep
cu vocal sau cu h mut:
Cet tudiant, cet enfant, cet homme.
(Fac excepie substantivele masculine: onzime, oui, uhlan, yacht, yak
(yack), yaourt, yatagan, yen, yiddish, yole, huit, huitain etc. care snt precedate
de adjectivul demonstrativ ce.

CETTE preced ntotdeauna numai substantivele feminine la singular:


Cette maison, cette tudiante, cette histoire.
CES preced substantivele masculine sau feminine la plural:
Ces livres, ces lves, ces maisons, ces hommes.
Observafii
1. Adjectivul demonstrativ preced ntotdeauna substantivul; n
adjectivul demonstrativ poate fi folosit i dup substantiv:

limba romn,

Cetto fleur aceast floare sau floarea aceasta.


2. Substantivul nsoit de un adjectiv demonstrativ nu
limba francez, pc cnd n limba romn el poate fi articulat:
Cet enfant copiluZ acesta.
258

are niciodat articol n

D E M O N S T R A T IV E L E

386. Adjectivul demonstrativ se folosete pentru a determina:


o fiin, sau un lucru:
Passe-moi ce journal.
Montrez-leur ces photos.
Je voudrais faire connaissance avec cet homme.
o persoan sau un lucru despre care s-a vorbit:
Vous parliez d'un livre; je voudrais lire ce livre.
Tu m'as parl d'un grand acteur; tu m'as promis de me prsenter cet
acteur.
o persoan sau un lucru despre care nu s-a vorbit nc:
Lisez ce livre, vous en serez enchant.
I l a ce dfaut de parler trop vite.
Regardez ces enfants; ils sont si gentils!
un substantiv determinat de o relativ:
Passez-moi cette revue qui est sur la table.
Je t'enverrai ces romans dont je viens de te parler.
387. Formele adjectivului demonstrativ snt deseori ntrite cu una din
particulele adverbiale ci i l, aezate dup substantivul determinat de care
se leag printr-o liniu:
Ce livre-ci; cet lve-\k\ cette maison-l; ces hommes-ci.
a) Particula ci se folosete:
pentru a indica, n principiu, ceea ce este actual, aproape n timp sau
n spaiu, sau ceea ce urmeaz s fie spus:
Cet enfant-ci est souffrant.
Ces arbres-ci sont presque centenaires.
I l a t malade ce mois-ci.
Ces costumes-ci sont trop chers.
coutez cette histoire-ci, c'est long raconter.
pentru a indica timpul, n mod nedeterminat, cu ajutorul substantivelor
heure, temps, jour, mois:
cette heure-ci il est dj loin.
Ces jours-ci nous irons lui rendre visit.
I l a t malade ce mois-ci.
I l est un peu fatigu ces temps-ci.
Observaii
1. Dac substantivul este urmat do un adjectiv, nu se poate folosi particula ci.
2. Particula ci nu se folosete cu cuvintele:

matin, aprs-midi, soir, nuit.

b) Particula l se folosete:
pentru a indica ceea ce este departe n timp sau n spaiu sau ceea
ce s-a spus:
Ces cerises-l ne sont pas fraches, (cireele acelea ...)
Cette histoire-l me parait incroyable.
259

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

I l avait cette semaine-lh achet un costume neuf.


Ces beau,z-jours-lh, je ne les oublierai jamais.
n povestire, cu substantive care denumesc diviziuni ale timpului (folo
sire obligatorie) :
Il faisait froid ce jour-l, ce matin-l, cet aprs-midi"l, tt SOi>*l, cette
semaine-l, ce mois-l, cette anne-l.
,4 cette poque-l, ce moment-l, cette heure-l.
En ce temps-Yk les ennemis avaient envahi noire pays.
n construciile cu valoare admirativ sau peiorativ:
Ce jeune homme-l, quel talent l
Je ne veux pas connatre ces en-l.
Observaii
1. Cnd substantivul este urmat de un adjectiv nu

se poate folosi particula l.

2. In limba vorbit se folosete frecvent l n toate cazurile. Aa cum se spune voil


n loc de voici, se spune i l n loc de cl (Ici).
Totui, cnd este vorba de o precizare se face apel la cit

Moi, je prends ce liere-el; Ici, tu prends ce livre-l.

Repetarea

adjectivului demonstrativ

388. Adjectivul demonstrativ este repetat sau na potrivit, In general,


acelorai reguli care se aplic i la folosirea articolului.
1. Adjectivul demonstrativ se repet n urmtoarele cazuri:
ntr-o enumerare dac substantivele denumesc lucruri sau fiine diferite:
Ces lves, ces tudiants, ces ouvriers, tous vont au stade.

cnd dou adjective de sens opus unite prin t sau ou Califiolnd un


singur substantiv se refer la dou realiti distincte:
Ces grandes et ces petites lies sont dsertes aujoardkui.
Ces vieux et ces nouveaux quartiers font le charme de cette ville.
2. Adjectivele demonstrative nu se repet:

dac dou sau mai multe substantive denumesc aceeai fiin


acelai obiect:
Ce voisin, ami et collgue de mon pre est un brave homme.

sau

dac dou sau mai multe adjective se refer la acelai lucru sau la
aceeai fiin:
Cette belle, pittoresque et charmante valle est ignore par les tduristes.
PRONUMELE DEMONSTRATIV
389. Pronumele demonstrativ este un substitut al substantivului i
mprumut genul i numrul fiin e lo r sau lucrurilor pe care le reprezint. Snt
i pronume demonstrative neutre, pronume care nu cunosc deosebirea de gen.
260

D E M O N S T R A T IV E L E

390. Pronumele

demonstrative

au

forme

simple

MASCULIN'

FEMININ

celui
celui-ci, celui-l

celle
eellc-ci, celle-l

ceux
ceux-ci, ceux-l

celles

forme compuse:
NEUTRU

SINGULAR
forme simple
forme compuse

cc, (c)

cari eLva

PLURAL
forme simpte
forme compuse

celles-ci, eeUes4

Observaii
1. Ctnd pronumele
vocala se elideaz:

n e u tru

preced o form a v e rb u lu i tre care incepe cu e sau a,

Cest facile.
2. Formele ceci, cela (compuse ale formei ce) se scriu ntr-un singur cuvint.

ntrebuinarea pronumelor demonstrative masculine


i feminine
391. Pronumele demonstrative masculine i feminine au forme simple
i forme compuse. Formele compuse snt formate din formele simple la oaie
s-au adugat particulele adverbiale -ci i -l. Formele simple sau compui*
v<ariaz dup genul i numrul substantivului nlocuit.
ntrebuinarea formelor simple
392. Formele simple, In principiu, se folosesc cu un complement deter
minativ care poate fi:
o propoziie relativ:
I l a reu une lettre mais ce n'est pas celle quil attendait.
Celui qui parle en ce moment c'est mon meilleur ami.
Les hommes qui vivent intensment sont ceux qui luttent. (Hugo)
J'a i t retenu par celui dont je t'avais parl.
Sa passion pour la chasse gale celle qu'il a pour la pche.
Observaie
Dac pronumele demonstrativ este ntrit cu seul sau cu mme, sau desprit de
relativ prin alt cuvnt, se folosete forma compus:

Cette rgion est celle-l mme que je voudrais visiter.


Celui-l seul qui a lu ce livre pourra faire la composition.
Celui-l est heureux qui aime pasionnment son mtier.
Celle-l est ma sur dont les cheveux flottent sur les paules.

un complement introdus cu prepoziia de sau cu alt prepoziie dect de:


Nous prendrons le train de huit heures; celui de dix heures arrive trop tard.
Les pneus arrire sont uss, mais ceux de devant sont encore en bon tat.
261

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII S I

Ses sentiments ne sont pas ceux dun ingrat.


Notre ami a un grand dfaut, celui de ne pas tenir sa promesse.
Sa voiture est aussi rapide que celle de son cousin.
J'a i lu ses deux livres: celui sur le thtre classique et celui sur le thtre
romantique.
Parmi les distinctions qu'il fait retenons celles entre le conte et la nouvelle.
Les livres pour la vente et ceux pour ltalage.
un complement determinativ exprimat printr-un participiu sau
printr-un adjectiv (construcie considerat nu tocmai corect, dei este frec
vent intlnit):
Vous joindrez ces notes celles envoyes par nos correspondants.
De tous ces exemples ceux marqus d'un astrisque sont les plus importants.
Ce sont de belles broderies; vous admirez celles faites la main.
De ces deux maisons, celle difie sur la colline est la plus belle.
Formele simple (uneori i cele compuse) pot fi folosite fr antecedent,
reprezentnd deci un substantiv care nu a fost exprimat (se refer numai la
persoane) :
Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent (Hugo).
Celui qui ne travaille pas ignore la source du bonheur.
ntrebuinarea formelor compuse
393. Formele compuse se folosesc fr complement determinativ. In
general, formele de apropiere (cele cu -ci) apar n opoziie cu formele care indic
deprtarea (cele cu -l) i se folosesc n urmtoarele cazuri:
pentru a deosebi fiinele sau lucrurile apropiate de cele ndeprtate:
De ces deux maisons, celle-l ne me plat pas; je prfre celle-ci.
pentru a deosebi unul de altul dou lucruri pe care le privim (apro
pierea sau deprtarea fiind cu totul aproximativ dac nu chiar inexistent):
Lequel de ces deux livres prfrez-vous: celui-ci ou celui-l?
pentru a sublinia opoziia cnd se compar fiine sau lucruri pe care
nu le privim (formele cu -ci se refer la ultima fiin sau la ultimul lucru
despre care s-a vorbit):
Jean et Pierre sont de bons amis, mais celui-ci aime le sport tandis que
celui-l adore la musique.
Elle aime la danse et la posie; elle prfre celle-ci celle-l.
pentru a deosebi un lucru sau o fiin dintre altele (fr s fie vorba
de o comparaie); n acest caz, formele de apropiere i de deprtare se confund:
De toutes ces robes, j'a i choisi celle-ci (celle-l).
394. Pentru a insista asupra fiinei sau lucrului reprezentat, se folosesc
formele compuse ale pronumelui demonstrativ urmate, uneori, de un pronume
relativ; alteori, ntre pronumele demonstrativ i cel relativ este intercalat
un alt cuvnt sau chiar o propoziie. Astfel:
I l regardait ceux-ci qui montaient vite dans le train et ceux-l qui en
descendaient.
Ceux-l furent les pires ennemis de la patrie qui se mirent au service des
envahisseurs.
262

D E M O N S T R A T IV E L E

Observaie
Aceste pronume (forme compuse) nu reprezint ntotdeauna fiine sau lucruri deler
minate; deseori ele au valoarea unor pronume nehotrto (sinonime cu l'un, l autre, Ies uns,
les autres etc.):
Celui-ci voudrait chanter, celui-l voudrait danser.
Celui-ci dit oui, celui-l dit non.
Que de monde ! Ceux-ci viennent d'arriver, ceux-l vont partir.
On s'adresse celui-ci, celui-l, pas de rponse !

ntrebuinarea pronumelui demonstrativ neutru


395. In principiu, pronumele ce nu poate fi folosit decl n urmtoarele
situaii :
1. Urmat de un pronume relativ:
Ce qui l'intresse c'est le sport.
Ce que vous dites est difficile comprendre.
J'aime tout ce que tu aimes.
Ce que j'admire, c'est son courage.
I l sait ce qui lui reste faire.
Vous ferez tout ce qu 'il faut.
Ce dont vous parlez est trs intressant.
2. Urmat de una din formele verbului tre sau devoir ~~ l.re, pouvoir +
tre, sembler :
Cest amusant.
Ce n'est pas facile.
Ce doit tre vrai.
Ce peut tre vrai.
Ce ne peut tre lu i; il n'tait pas l.
Ce devait tre lui qui avait dpos le paquet.
Ici, il n'y a rien voir, ce me semble.
396. Pronumele neutru ce urmat de una din formele verbului tre este
folosit, n general, pentru a relua ceea ce preced. Astfel, ce poate introduce:
1. Un subiect exprimat prin;
substantiv:
La victime cest mon meilleur ami.
Les gagnants ce sont nos voisins.
pronume:
Le coupable cest moi, cest toi, c'est lui.
Qui a dit cela? Cest nous, cest vous, ce sont eux, ce sont elles.
Ce sont eux les coupables.
Observaie
C'est rmne invariabil dac este urmat de un subiect la plural, cu excepfia persoanei

a III-a plural:
Ce sont eux les amis de ton frre.
Ce sont nos cousines.
263

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

f f ia u u a B O i

Ce sont 71os invits.

verb la infinitiv:
L essentiel cest de travailler.
La difficult cest de dcider.
propoziie:
Ce qui m'afflige cest quil a ait semblant de ne pas me reconnatre.
2. Un nume predicativ exprimat printr-un substantiv, adjectiv sau un
verb la infinitiv:
Aider son ami, cest une belle chose.
Lutter pour la libert, cest beau.
Ne pas connatre cela, ccst faire preuve d'une ignorance complte.
Travailler bien cest aimer sa patrie.
Partir cest mourir un peu.
Observaie
Pronumele ce este folosit pentru a lega dou verbe la infitiitiv; Dac al doilea verb
este la forma negativ, folosirea lui ce este facultativ.

Partir nest pas (ce n'est pas) mourir.


Vivre nest pas (ce n'est pas) souffrir.
Pardonner nest pas (ce n'est pas) oublier.

3. Un complement:
Celui que je flicite cest lui.
O vont-ils s'installer? Cest loin.
Il doit venir, ccst le moment.
I l se lve tt; cest pour ne pas manquer le train.
Elle travaille beaucoup; cest pour aider ses lves comprendre ces choses-l.
Observaii
1. Demonstrativul ce este folosit pentru a reprezenta persoane numai cnd intervine o
generalizare:

Les petits, cest tonnant. (tia micii snt de speriat)


Cest fragile, vous savez, les vieux. (tii, snt ubrezi btrinii)
Les lves, ccst difficile tenir. (Snt greu de stpnit elevii)
2. Dac numele predicativ este un adjectiv i verbul tre este precedat de un Subiect
neutru, se folosete ce pentru a aminti ceea ce preced:

I l a oubli, cest certain.


Faut-il en parler? Cest inutile.
i il pentru a anuna ceea ce urmeaz:
Il est utile de rflchir.
Il est beau d'aider son ami.
Dar vorbirea curent prefer construciile cu ce, mai ales cnd se insista au|ir;i adjec
tivului :
Cest vident quil a raison.
Cest regrettable qu'il soit parti si tt.
Ce se impune dac infinitivul este primul termen al propoziiei:
Rflchir, cest utile.
Aider son ami, cest beau.
264

D E M O N S T R A T IV E L E

In general, construciile cu ce, preferate n vorbirea curent, au o valoare afectiv


mai mare:
Cest beau daider son ami.
I I so folosete l cu sensul de il y a, il y avait la nceputul unei povestiri:
I l tait une fois... (era o d a t...);
Il y avait l-bas... (era ncolo...);
sau n construcii proprii lim bii literaro:
Il est des cas o ... (snt cazuri cnd ...);
11 est des gens qui disent ... (snt oameni care zic ...).

4. Ce apare In unele expresii arhaice care mai sint folosdte, ca: ce me


semble, ce faisant, sur ce, ce disant:
I l se porte bien, ce me semble. (... mi se pare, am impresia)
Nous tions en panne sur une petite route, sur ce il se mit A pleuvoir.
(... atunci...)
Co disant, il sortit vite. (Acestea fiind zise ...)
Ce faisant, il pensait accomplir une bonne action. (Prorodnd astfol...)
5. Ce que urmat de un adjectiv, un adverb sau lin vorb exprim inten
sitatea (ntr-o propoziie exclamativ direct sau indirect):
Ce que tu peux tre bte!
Ce quon a ri ce soir-l!
Tu ne sais pas co que f a i pu tre malade!
6. Pronumele ce intr n compunerea galieismelor c'est... qui i c'est... que,
care snt folosite ca expresii de prezentare i subliniere. (A sc vedea 60).
397. Formele compuse ceci, cela, a se folosesc, fr complement deter
minativ, n cazurile urmtoare:
pentru a denumi dou obiecte sau idei pe care vrem s le deosebim:
Ceci vous appartient, cela ne vous appartient pas.
Ceci est moi, cela est toi.
L'un dit ceci, l'autre dit cela.
pentru a denumi un singur obiect sau o singur idee se folosete cela:
Avez-vous not cela?
I l n'aime pas cela.
Cela est compliqu.
Qui vous a dit cela?
pentru a anuna o idee se folosete ceci:
Rappelle-toi ceci: le travail est la source du bonheur.
Dites ceci de ma part votre am i: qu'il se tienne tranquille.
pentru a atrage atenia asupra a ceca ce s-a spus, se folosete cela:
Faites votre devoir: n'oubliez pas cela.
Que votre ami se tienne tranquille: dites-lui cela de ma part.
398. Forma cela i mai aies a apare n unele expresii folosit frecvent
n vorbirea curent, avind uneori valoare peiorativ.
Astfel:
C'est a (cela) (foarte bine, bravo).
Ne me regardez pas comme a. (... aa, In felul acesta)
265

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

Rien que a (numai att).


Pas de ca! A h ! non, pas de a! (asta nn!)
part a, c'est le meilleur garon du monde (sens ironie)
a iri est gal, (mi e tot una)
Malgr a, on s'est bien amus. (Cu toate acestea ...)
Sans a il aurait affaire moi. (Altfel, clac nu ...)
a va-t-il? (Eti bine, sntos?)
a se dit. (Aa se zice)
a ne se dit pas. (Nu se zice aa)
11 ne manquait plus que a. (Asta mai lipsea)
a y est. (S-a fcut)
Pas tant que a (Nici aa, n aa chip).
a marche? (Cum merge?)
a va bien? (Sntos?)

EXPRIMAREA POSESIEI
ADJECTIVUL POSESIV
309. Adjectivul posesiv exprim un raport de posesie i este un deter
minant al substantivului pe care l nsoete:
Son appartement est lgant.
Sa voilure est moderne.
Aiotre cole est helle.
Leurs compositions sont intressantes.
100. In limba francez adjectivele posesive pot fi: neaccentuate i accentuate.
Formele neaccentiiate ale adjectivului posesiv determin substantivul
n aceleai condiii ca i articolul te sau demonstrativul ce.
Formele accentuate (mien, tien, sien, ntre, vtre, leur etc.) se folosesc
foarte rar, avnd un caracter arhaizant:
Vn mien ami iria racont cette histoire.
Formele neaccentuate ale adjectivului posesiv
SIN G U L A R
(un obioct posedai)
J
1

M ASCULIN

U n posesor

Mai

266

m u li posesori

mon
ton
son

F E M IN IN

ma
ta
sa
notre
votre
leur

PLURAL
(mai multe obiecte)
M ASCU LIN I F E M IN IN

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

E X P R IM A R E A P O S E S IE I

ntrebuinarea adjectivului posesiv


401. Adjectivul posesiv variaz, ea i n limba romn:
d u p genul i numrul substantivului caro denumete obiectul posedat:
Mon livre mes livres, ma composition mes compositions.
dup persoana i numrul posesorilor:
Mon li vre notre livre; son ami leur ami.
402. naintea unui substantiv sau grup nominal feminin care ncepe cu
vocal sau h mul, se ntrebuineaz formele de masculin mon, ton, son n loc
de ma, ta, sa, pentru a se evita hiatul:
Mon auto, ton habitude, son aventure.
Formele ma, ta, sa se folosesc numai naintea unui grup nominal feminin
care ncepe cu consoan sau cu h aspirat:
Ma maison, ta serviette, sa haine.
Observaii
1. Fac. excepie
ma, ta, sa:

huitaine,

huitime,

yole i onzime

naintea crora se folosete

C'eut ma huitime composition qui est la meilleure.


On a reu sa onzime lettre.
Ta yole est neuve.
2. n limba francez, spre deosebire de limba romn, substantivul nsoit dc adjec
tivul posesiv pierde articolul:

Son frre fratele lui.


Mon ami prietenul meu.
Nos voisins vecinii notri

403. Adjectivul posesiv este mai frecvent folosit n limba francez dect
n limba romn. Se ntrebuineaz n urmtoarele cazuri:
1. Pentru a arta c posesorul este n acelai timp i subiectul propoziiei:
I l prit sa serviette et sortit vite. (i-a luat servieta ...)
Vai pris mes livres. (Mi-am luat crilo)
Il a bti sa maison. (i-a construit casa)
Elle, a mis son manteau. (i-a pus mantoul)
Mettez vos gants. (Puneti-v mnuile)
Observaii
1. Dac posesorul este indicat cu ajutorul pronumelui on sau nu este deloc precizat,
se folosete posesivul son, sa:

On peut apporter son manger.


J l est doux de revoir la maison de son enfance.
I l faut remplir sa tche.
2. Cnd posesorul este reprezentat de chacun (subiect sau complement), se folosesc
formele son, sa, ses:

Chacun aura son d. (... partea cuvenit)


Chacun doit remplir sa tche.
267

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S * l

chacun selon ses mrites.


Chacun a son dfaut.
Dac chacun are ca antecedent un pronume de persoana I sau a Il-a plural, se
folosete notre, votre; nos, vos:

Avez-vous chacun votre livre?


Nous sommes rentrs chacun dans notre chambre.
Nous suivions chacun notre route.
Nous dfendons chacun nos intrts.
Dac antecedentul este un substantiv sau un pronume de persoana a III- a plural,
se folosesc formele son, sa, ses aau leur, leurp:

Mes amis sen allrent chacun de son (leur) ct.


Ils ouvrirent chacun son (leur) livre.
Ils prirent chacun ses (leurs) livres.

2.
Pentru a exprima un fapt sau un lucru care se petrece n mod obinu
sau o trstur permanent:
Il a pris son caf comme d'habitude.
I l fait son droit Bucarest.
Elle a sa migraine. (... durerea ei de cap obinuit)
I l s'loigna de son pas lger. (... cu pasul lui uor)
Elle a manqu son train. (... trenul cu care pleac n mod obinuit)
Observaie
Articolul ia locul adjectivului posesiv cnd faptul exprimat este ntm pltof:

Elle souffre de la migraine.


I l a manqu le train.
I l s'loigna d un pas lger.
Elle nous rpondit d an air doux. (... n chip blnd, cu blndee)

404. Articolul hotrt se folosete pentru a indica posesia cnd nu poate


exista nici o ndoial asupra posesorului, obiectul posedat fiind inseparabil de
posesor. Astfel:
articolul precedfi substantivele oare denumesc p&ri ale corpului:
Elle a mal la tte. (Pe ea o doare capul)
Elle ouvrit les yeux et se mit pleurer.
Il me tendait la main.
I l tranait la jambe. (El i tra piciorul)
Elle se lave les mains. (Ea se spal pe mlini)
Observaie
Dac substantivul care denumete o parte a corpului este determinat, adjectivul
posesiv ia locul articolului:

Elle a mal sa pauvre tte.


I l trainait sa jambe malade.
Elle ouvrit ses grands yeux bleus.
Elle brosse ses beaux cheveux blonds.

n anumite locuiuni consacrate:


Rentrons la maison.
cnd o relativ indic raportul de posesie:
Regardez Yauto qu'il vient d'acheter.
268

EX PRIM AR EA POSESIEI

Observaie
n unele cazuri, nlocuirea adjectivului posesiv cu articolul schimb setosul propoziiei:

11 fait sa valise. (i face valiza, bagajul)


I l se fait la valise. (i face bagajul, pleac)
Montrer les dents (a amenina, a-l arta colii).
Montrer scs dents (serts propriu: a-i ai'&ta dinii).
Elle lui a donn la main. (... i-a dat mna)
Elle lui a donn sa main. (... a acceptat s se cstoreasc)

405. Adjectivul posesiv se folosete de asemenea pentru a exprima i


alte relaii dect cele de apartenen, pfopnu-Zise. Astfel, djec tivul )oflesiv
poate exprima:
rudenia:
Mon pre, ma mre, vos parents, nos cousins, son petit f i l SA thte etc.
dragostea, prietenia :
jtfttt enfant, fis ton devait.
Son Jeannot est le premier de sa classe.
Tiens, mon vieux, prends ce verre.
politeea:
Madame, mademoiselle, mesdemoiselles, monsieur, messieurs.
Mon capitaine, mon colonel, mon gnral.
Observaii
1. n limba franc,ezi, militarii (cu excepia marinarilor) sp adreseaz superiorilor cu
ajutorul posesivului mon:
Mon lieutenant, mdd capitaine, indii colonel.
n limba francez, substantivul Mabckdl neflihd un grad, ci o dctnnitate, Se spune:
Monsieur le Marehat.
2. Posesivele votre i vos snt folosite i pentru a denumi un singur posesor:
Votre attitude vous honore, Monsieur.
Vos paroles sont flatteuses, Madame.
3. Pluralul oficial (notre, nos) este forma ntrebuinat'*

de o autoritate de Stat:

Telle est notre volont.


Le peuple connat nos intentions.
Nos ides concernant le dveloppement de lindustrie dans notre pays.
/. Pluralul de modestie (notre, nos) este folosit uneori de scriitori n prefeele ope
relor lor:
Notre but est

nos intentions ont t ...

ironia, dispreul:

J'en ai assez de ton Yves.


408. Adjectivul posesiv este folosit n mOd curent n vtit'biro i il scris
n locuiuni de tipul:
Prendre sa revanche.
Demander son chemin (A cere indicaii)

269

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

tre son aise ( se simi bine)


Prendre ses aises (A se face comod)
votre aise (Cum vrei dumneavoastr)
Elle a en ses dix-huit ans le 2 mai. (Ea a m plinit...)
votre sant! (n sntatea dv., noroc!)
Cela ne fait pas mou compte. (Aceasta nu-mi convine)
Faire son chemin (A reui n via)
Passer son chemin (A-i vedea de drum)
Perdre son chemin (A se rtci, a o lua razna)
407. Expresiile posesive moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,
elles pot fi folosite, mai ales n limba uzual, n urmtoarele cazuri:
pentru a nlocui formele adjectivului posesiv:
.4 qui est ce livre? I l est moi.
Ceci est nous, vous, eux, elles.
pentru a ntri ideea de posesie (nsoesc un substantiv precedat de
adjectivul posesiv corespunztor):
C'est mon livre moi.
C'est son ide lui.
Repetarea adjectivului posesiv
108. Adjectivul posesiv, n general, se repet:
naintea fiecrui substantiv:
Mon frre, ma sur et mes cousins sont partis hier soir.
naintea adjectivelor care exprim nsuiri opuse:
Je connais ses bons et ses mauvais cts.
Tes grands et tes petits dfauts sont l'origine de ton chec.
Observaii
n unele cazuri, adjectivul posesiv nu se repet,
d. Dac dou substantive reprezint aceeai persoan:

Voici m o n cousin et ami.


I oici m o n oncle et bienfaiteur.
2. Dac substantivele formeaz un grup (n anumite construcii):

En m o n mc el conscience, je dclare ...


Je connais ses faits et gestes.
On faisait attention leurs alles et venues.
rt. Dac proced adjective care se refer la aceeai fiin sau la acelai lucru:
Ma douce et aimable tante.
I l n'oubliera jamais Votre gnreux et cordial accueil.

Formele accentuate ale adjectivului posesiv


409. Formele accentuate ale adjectivului posesiv snt aceleai cu ale
pronumelui posesiv fr articol. Aceste forme nu au valoare determinaiiv
i nu nlocuiesc articolul. Ele se folosesc :.
270

E X P R IM A R E A P O S E S IE I

cu n n s u b s ta n tiv precedat de articol n e h o t rt (construcie


fo lo sit) :

foarte rar

Un mieii anii in'a racont cette histoire amusante.


Un sien parent lui a envoy, une longue lettre.
ca n u m e p re d ic a tiv (rar folosite c h ia r n lim b a scris):

Ma bibliothque est tienne.


Je considre comme mien votre succs.
Ici tout est vtre.
PRONUMELE POSESIV
410. P ro n u m e le posesiv (le pronom
o b ie c tu lu i posed at, c it i pe a l posesorului:

possessif)

nlocuiete a tt num ele

Cette voiture est plus belle que la tienne.


P ro n um e le posesiv se a co rd n gen i n u m r cu su b sta n tiv e le care denum esc
obiectele posedate i, n acelai t im p , cu n u m r u l posesorilor.

Formele pronumelui posesiv


PERSOANA

S IN G U L A R
(un obiect posedat)

PLURAL
(mai multe obiecte posedate)

MASCULIN

F E M IN IN

MASCULIN

F E M IN IN

I
a Il-a
a III-a

le mien
le tien
le sien

la mienne
la tienne
la sienne

les miens
les tiens
les siens

les miennes
les tiennes
les siennes

Mai muli

posesori

Il-a
a III-a

le ntre
le vtre
le leur

la ntre
la vtre
la leur

Un
posesor

les ntres
les vtres
les leurs

Observaii
1. Pronumele posesiv in limba francez oslo precedai de articolul hotrt le, ta. Ies,
pe cnd n limba romn el este precedat de articolul posesiv al, a, ai, aie:
Lc mien, la micnnc ou meu, a mea )
2. Formele te ntre [lo nolrol, le entre [Io votro] se scriu cu accent, circumflex i au O
pronunare uor diferit de aceea a adjectivelor posesive notre [notre], entre [votro].
3. Pronumele le leur nu trebuie confundat cu adjectivul leur (leur maison) sau cu
complementul indirect leur (je leur montrerai ces photos).

ntrebuinarea pronumelor posesive


411. P ro n u m e le posesiv se folosete:
p e n tru a re lu a u n n u m e

e x p rim a t m a i n a in te :

Mon voisin est. mdecin, le tien est professeur.


I l a ses affaires, moi j'a i les miennes.
271

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

Votre appartement est grand, le ntre est petit.


Ses propositions ne sont pas raisonnables: coutons les tiennes.
Observaie
Dac posesivul prcdt de le sau les are funcia de complement i este introdus cu
prepoziia sau de, articolill se contract:

I l pense son travail, moi, je pense au m ie n .


Tu parles de les affaires, moi, je parle des m iennes.
Mon droit est. incontestable, je n'en dirai pas autant d n Ttrc.

cu neles particular cnd este folosit fr antecedent pentru a denumi


persoane din familie, prieteni, adepi etc. (numai formele de masculin plural
les miens, les tiens, les siens, les ntres, les vtres, les leurs):
Il est. enlor d Vaffection des slfns. (... a loi* si)
Les miens sont arrivs hier soir. (Ai irii...)
Les tiens partiront ce soir mme. (Ai t i ...)
Les nOtfes arriveront les premiers. (Ai notri...)
Soyez des rttfrpfi demain. (... ai notri, printre invitaii fiotri...)
Je ne suis plus des leurs. (... do-ai lor)
Les vtres sont en retard. (Ai votri ...)
pentru a indica participarea sau avutul cuiva (numai formele de masculin
singular) :
Tu demandes le tien, (...ce este al tu, bunul tu)
Je ne demande que le mien. (... ce este al meu)
Chacun doit, y mettre du sien. (... contribuia sa, efortul su)
pentru a exprima aciuni obinuite la o persoan cu o comportare care
las de dorit (numai n expresia faire des sienneB):
Ton frre a encore fait des siennes. (... nebunii)
Funciile sintactice ale pronumelui posesiv
412. Pronumele posesive pot avea urmtoarele funeii sintactice:
*- subiect:
Tes amis sont partis, les miens viennent d'arriver.
nurhe predicativ:
La maisoh que vous admirez est la ntre.
Ce livre n'est pas le mien.
complement direct su indirect:
On demanda les passeports; chacun prsenta le sien.
Prr.fe-inoi ton stylo; j'a i perdu, le mien.
Je me suis adress mes amis ainsi qu'aux vtres.
complment circumstanial:
Dans notre jardin il y a des fleurs; dans le vtre il n'y en a pas.
a tr ib u t :

Les pices de son appartement et du mien sont pareilles.


Il s'est montr indigne de notre confiance et de la vtre.

272

EX PRIM AR EA POSESIEI

ALTE MODALITI DE EXPRIMARE A POSESIEI


413. Posesia poate fi exprimat i cu ajutorul pronumelui relativ dont,
al pronumelui en, al verbelor avoir, possder i appartenir, precum i cu pre
poziiile i de.
1. Dont poate exprima posesia, nlocuind un adjectiv posesiv; in acest
caz, substantivul care urmeaz este precedat de articolul hotrit:
C'est un chanteur; ses disques connaissent un grand succs.
C'est un chanteur dont les disques connaissent un grand succs.
I l a achet une voiture; son moteur ea trs puissant.
I l a achet une voiture dont le moteur est trs puissant.

Admirez ce parc; ses alles sont si belles.


Admirez ce parc dont: les alles sont si belles
Regardez ce tissu; sa coileur est passe.
fa couleur est passe.
Regardez ce tissu
Observaie
Propoziia relativ introdus cu dont poato fi intercalat intre prile propoziiei
principale cnd nelesul ei lmurete subiectul principalei:

Ce vieillard, d o n t le visage est couvert de rides, a SO ans.


Ce pays, d o n t l industrie est trs dveloppe, a beaucoup de ressources.
Ce tapis, d o n t les couleurs sont adm irables, vient d Orient.

2. En are valoare posesiv cind poate nlocui un substantiv cu funcie do


atribut, introdus cu prepoziia de:
J'aime cette ville, t/en connais toutes les rues.
J'aime beaucoup Paris et j en admire les monuments.
Ne rpondez pas cette lettre; le ton en est impertinent.
J'a i visit cette rgion; j en ai admir les beaux sites.
Observaie
E n se folosete, n general, pentru lucruri i numai clnd substantivul care denumete
posesorul i cel care denumete obiectul posedat sint in dou propoziii diferite.
Pentru persoane se folosete adjectivul posesiv:

I l aime son cousin, mais il connat ses dfauts.

3. Avoir, possder, appartenir au, de asemenea, valoare posesiv:


I l possde une petite maison la campagne.
J ' ai un appartement de trois pices.
Ils ont une maison au bord de la mer.
Ils ont beaucoup d'argent.
Cette auto nous appartient.
4. Prepoziia (n general cu verjjul tre i cu un pronume personal atribut
sau cu un substantiv) are, deseori, valoare posesiv:
Un ami moi m'a racont cette histoire.
Ce livre est Jean.
Ceci est nous.
I l a une manire bien lui d'agir.
273

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S A l

5. Prepoziia do are, prin excelen, valoare posesiv:


C'est la lettre do Franois.
La voiture des Duraml est dcapotable.
La robe de Marie est merveilleuse.

EXPRIMAREA CA NTIT I]
EXPRIMAREA NUMERIC A CANTITII

414. Cantitalea precisa este exprimat numeric, ca i n limba romn,


prin dou feluri de numerale: numerale cardinale i numerale ordinale.
1. Numeralele cardinale arat numrul precis de fiine sau de lucruri
denumite de substantivele pe care, n general, le nsoesc:
Un livre, une revue, trois livres, vingt-cinq lves.
2. Numeralele ordinale arat ordinea, locul pe care l ocup o fiin suu
un lucru iriLr-o serie:
Janvier est le premier mois de Vanne.
Mars est le troisime mois de lanne.
NUMERALUL CARDINAL
415. Numeralul cardinal (l'adjectif numral cardinal) are forme simple
i compuse:
1. Sint simple formele numeralelor de la zro la seize, zecile de la vingt
la soixante, precum i numeralele cent i mille.
2. Numeralele compuse sint formale, fie prin adunare (dix-sept, trente ct
un, soi cante-dix), fie prin nmulire (quatre-vingts), fie prin adunare i nmul
ire in acelai limp (quatre-vingt-dix-neuf).
110. Principalele numerale cardinale snt:
1 un, une.
2 deux: Deu(x): cahiers; deuxjilves; ils sont deu(x).
3 trois: Trm(s) bancs; trois lves; ils sont troi(s).
\quatre: Quatre autos; ils sont quatre.
5 cinq: Ciu(q) livres- sau cinq livres; ils sont cinq.
0 six; Si(x) livres, six_arbres; ils sont six (x se pronun s).
7 sept: Se(p)t francs, se(p)t arbres; ils sont se(p)t.
S huit: Hui(t) voitures, huit^tudianls; ils sont huit.
* Parantezele () ncadreaz litera care nu se pronun, iar seninul de legtur
arat c:
*final se pronun \/.]
- x finul se pronun [zj
274

EX PR IM A R EA CANTITII

9 neuf: Neuf livres, neuf arbres; ils sont neul. In neuf ans, ueu
heures, consoana f se pronun v.
10 dix : Di(x) cahiers, di(x) francs, dix lves; ils sont dix (x se
pronun s).
11 onze: 12 douze; 13 treiz; 14 quatorze; 13 quinze; 16 seize: J7
dix-sept : Di(x)-se(p)t; 18 dix-huit : Dix-hui(t) livres; ils sont
dix-huit.
19 dix-neuf: Dix-neuf.
20 vingt : Yiu(gt) livres, vin(g)t lves; ils sont vin(gt).
21 vingt et u n : Vin(g)t et uu, vin(g)t et une revues; 22 vingt deux:
Yin(g)t deux etc.
30 trente; 31 trente et un; 32 trente-deux etc.
40 quarante; 41 quarante et un; 42 quarante-deux etc.
50 cinquante; 51 cinquante et un; 52 cinquante-deux etc.
60 soixante; 61 soixante et un; 62 soixante-deux etc.
70 soixante-dix; 71 soixante et onze; 72 soixante-douze etc.
80 Quatre-vin(gts) livres; quatre-vin(gt) s arbres; ils sont quatrevingts).
81 quatre-vin(gt)-iin; 82 quatre vin(gt)-deux etc.
90 quatre-vin(gt-)-dix; 91 quatre-vin(gt)-onze etc.
100 cent : Cen(t) bancs, cent arbres; ils sont ecn(t).
101 cen(t) un; 102 cen(t) deux etc.
111 cen ( t) onze.
200 deux cen(ts) : Deux ceu(ts) livres ; deux een(t)s arbres; ils sont
deux cen(ts); 201 deux cen(t) un etc.
300 trois cen(ts); trois cen(t)s arbres; 301 trois cen(t) un etc.
1 000 mille : Mille un, mille deux etc.
1 011 mille onze.
1100 mille cen(t); 1200 mille deux cen(ts).
1 976 mille neuf cent soixante seite.
2 000 deux mille.
10 000 dix mille.
100 000 cent mille.
Observaii
1. Numeralele un, deux, truis, cinq, huit, neuf au dou variante in pronunare dujj
cum uu vin Lui pe care il preced ncepe cu vocal sau consoan :

Deux livres [dolivr]; deux arbres [dzarbr]


2. n exprimarea dalei deux, trois, six, dix pot avea dou pronunri: Le six avril
[l sisavril] sau [lo sizavrilj: cinq i huit pot avea, de asemenea, dou pronunri cnd
preced un cuvnt care ncepe cu consoan: Le cinq mars [1j skinaisj sau [le s marsj;
neuf cu varianta oral [ncev] apare numai n neuf ans [nv] si neuf heures [nvr]; vingt
are dou variante [vit] i [v], prima cnd cuvntul care urmeaz ncepe cu vocal i in
numeralele compuse: vingt-six [vstsis], vingt articles [vit. arliklj, a doua cnd cuvntul
ncepe cu consoan: vingt livres [vlivr].

417. In general, numeralele cardinale sint invariabile. Totui, citeru se


schimb n funcie de gen i numr:
275

SUBSTAMT1VDL $1 DETERMIMAMTII SI

Un are forma une pentru feminin:


Vingt et un tudiants; trente ct ifio maisons; Les Mille et ynp Nuits.
Vingt i cent primesc un s la plural cnd intr in compunerea unor nu
merale formate prin nmulire i nu sint urmate de alt numeral :
T ai compt quatre-vingts livres.
Ils taient sept cents.
Dac vingt i cent snt urmate de un alt numeral, ele nu mai primesc sem
nul pluralului:
J'a i compt quatre-vingt-six livres.
Ils taient sept cent dix.
Mille este totdeauna invariabil (cnd nu are sensul de jnilfi marin):
Cituj mille; dix mille; cent mille Le bateau a parcouru dix milles- (zece mile).
Millier, mijjion, milliard, billion etc. snt substantive i, deci, variabile
la plural:
Vingt millions d'habitants.
Observaii
1. Numeralul mie nu trebuii confundai ci) substantivul mille (mija marin) care ia
semnul pluralului:

Ce navire parcourt tant de milles l'heure.


2. Numeralul mille se mai scrie mil pentju a indica anul,
juridice:

dar numai in actele

L'an mil neuf cent soixante.


3. Numeralele (ca i datele) cuprinse ntre 1 000 i 2 000 pot fi espriipate i prin
numrul sutelor, form preferat in lim ba vorbit:

Dix-neuf cent soixante-quinze.


(M ille neuf cent soixante-quinze)

418. Numeralele cardinale pot fi ntrebuinate ca substantive, adjective,


pronume sau nume predicative:
1. Substantive:
fr articol (in matematici):
Deux et deux font quatre; dix et ouze font vingt et un
precedate de articol :
I l a eu un dix pour sa compositionHistoire des Treize** est un roman intressant.
2. Adjective:
cind precpd substantive fr articol :
Il a perdu trente francs.
I l russira faire ce travail dans six jours.
precedate de articol hotrt :
Lex deux lves qui viennent de sortir sont mes cousins. (Gei doi...).
Les trois livres achets hier sont sur la table.
276

EXPRIMAREA CANTITII

precedate de un posesiv sau demonstrativ :


Voici mes deux amis. Ces dix hommes.
Ces deux autos sont rapides.
3. Pronume.:
Il avait vingt ans et sa sur dix-huit.
4. Nume predicative :
Nous tions quarante dans le car.
419. Numeralele cardinale, cu excepia lui un, nlocuiesc quiperptele ordi
nale n urmtoarele cazuri:
pentru a indica anul, data (cu menionarea zilei i a lunii) :
V an hoit cent.
Le trente dcembre; le vingt-huit fvrier; le deux avril.
I l viendra le huit la maison (numele lunii reieind din context).
Pentru prima zi a lunii se folosete totdeauna le premier:
Le premier mai, le premier avril etc.
Qbseryaie
Articolul nu e elideaz naintea Iui huit i onze:
Le hoit avril; le onza octobre.

pentru a indica decadele :


Les annes vingt; les annes quarante.
pentru a indica diviziunea unei lucrri (volumul, tomul, capitolul, actul,
scena, articolul, paragraful, nota, remarca):
Livre deix, tome trois, chapitre deux, page trpnte et in, page quatre-vingt,
notei un, remarque un, livre un sau livre premier, acte uii sau acte premier.
pentru a preciza ordinea ntr-o dinastie :
Henri IV, Louis XIV; se va spune totdeauna: Franois premier.
Observaii
1. Numeralele vingt j cent nu iau semnul pluralului dac sint folosite in locul nume
ralelor ordinale:

Page quatre-vhkgt.
L pn ntuf cent.
Le vers deux cent.
2. n limba francez, spre deosebire dp limba romn, numeralul cardinal preced
adjectivele premier i dernier:

Les deux premiers (primii doi)


Les trois derniers (ultimii trei)
Les cent derniers (ultimii o sut)

420. Numeralele cardinale pot avea n apurrte contexte valori parti


culare:
numeralul deux poate denumi o cantitate neprecis, in general mic:
Ce nest pas loin; c'est deux pas d'ici, c'est quatre pas.
277

SUBSTANTIVUL $1 DETERMINANII SI

numeralele vingt, trente-six, cent, mille exprim o cantitate mare:


On le lui a dit cent fois. (... de sute de ori)
l i a cent fois raison. (Are de o sut de ori dreptate)
Gagner d<s mille et des cents (... muli bani, sute i mii.)
numeralul quatre poate avea, de asemenea, o valoare neprecis:
Dire ses quatre vrits (a spune cuiva adevrul n fa).
Faire les quatre volonts quelqu'un (a l'ace cuiva toate capriciile).

N U M ERA LU L O R D IN A L
421. Numeralul ordinal (Vadjectif numral ordinal) exprim ordinea,
locul unei fiine sau al unui lucru ntr-o serie. Ca i numeralul cardinal,
numeralul ordinal are o funcie determinativ:
Je lui cris pour la troisime fois.
I l a russi le sixime.
C'est la quatrime lettre qu'il, m'envoie.
Je viens ici pour la quatrime fois.
422. Numeralele ordinale se formeaz din numeralele cardinale eu
ajuLoruI sufixului -ime : deuxime, troisime, huitime, dixime, centime :
Lise: le deuxime chapitre de ce roman.
C'est la dixime reprsentation de cette pice.
1. Numeralul ordinal corespunztor lui un, une este le premier, la pre
mire.. Forma unime apare numai n numeralele compuse de tipul: vingt et
unime, trente et unime, cent et unime etc.
2. Formele corespunztoare cardinalului deux snt: le second, la seconde
au le deuxime, la deuxime. Forma second. seconde nu se folosete niciodat
in formarea ordinalelor compuse: vingt-deuxime, irente-deuxinte etc.
Observaie
Regula potrivii creia numeralele second, seconde se folosesc numai cind seria cuprinde
doi lermeni nu mai este respectat. n limba modern se folosete in aceeai msur le
second mois de Vanne sau le deuxime mois de Vanne.
Second este pstrat ns n unele formule consacrate: l e Second Empire.

Dac dou sau mai multe numerale ordinale se succed, numai ultimul
poate avea form n -ime, primele pstrind forma numeralelor cardinale:
(toia/re-Pin-gt-unime, ^wa^re-pm^-deuxime, quatre-vingt-dixime, quatrevingt-onzime, centime, cent unime, cent deuxime, deux centime, deux
cent unime, millime, deux millime, cent millime, millionime, six millio
nime, milliardime, six milliardime.
423. Prin adugarea sufixului -ime, o serie de numerale cardinale pre
zint modificri ortografice. Astfel:
Numeralele care se termin n -e mut pierd aceast vocal:
Quatre-quatrime; <m^e-onzime: f/r/^e-trentime etc.
Cinq adaug un u nainte de a primi sufixul -ime :
Il est dans la cinquime salle.
278

EX PR IM A R EA CANTITII

Neuf schimb consoana f n v:


La neuvime partie de son volume.
-424. Numeralele ordinale snt precedat&, n general, de articolele le,
la care le precizeaz genul (cel al substantivului pe care l determin), precum
i de un articol nehotrt, de un adjectiv determinativ:
Le deuxime tage, la troisime salle.
Au-dessus de ce deuxime etage il y a deux mansardes.
Cest sou troisime voyage Paris.
Observaii
Pentru a evita unele confuzii iu folosirea numeralelor ordinale, se precizeaz urm
toarele :
1. Pentru a indica clasa In care se cltorete cu trenul, cu vaporul etc., se spune:

Voyager en seconde (a cltori cu a doua).


Prendre un billet de premire. (... de clasa ntii)
. Pentru a indica clasa n care nva un elev sau pentru a indica anul de stu j.
Victor est lve de seconde, f... n clasa a doua)
Mon frre est en troisime.' (... n anul III sau n clasa a treia;
3. Ientru precizarea etajului se va spune:

Habiter au premier, au second sau au deuxime.


Nous sommes monts au sixime.
4. Le quantime indic ziua lunii n sens administrativ:

Indiquez sur le procs verbal le quantime du mois.

425. Numeralul ordinal este nlocuit de numeralul cardinal pentru t


preciza tomul, pagina, actul, scena, succesiunea intr-o dinastie (A se vedea
i 419):
Tome sept, page douze, paragraphe deux.
Louix XIV, Henri IV etc.

ALTE MODALITI DE EXPRIMARE A CANTITII


426. In categoria numeralelor pot fi incluse o serie de construcii care
exprim diverse valori cantitative. Acestea snt: fracionarele, multiplicativele,
distributivele precum i construciile care exprim cantiti aproximative.
1. Fracionarele
Pentru a exprima fraciuni de uniti se folosesc fracionarele a cror
form se confund cu numeralele ordinale. Fac excepie demi, tiers, quart,
forme folosite pentru a denumi doimea sau jumtatea, treimea, ptrimea sau
sfertul:
\

un demi; la moiti (o doime; jumtatea);

un (le) tiers (o treime, treimea);


O

279

SUMTOfTtVUL l DgTEUMttrtNII S i l

un (le) quart (o ptrime, ptrimea sau sfertul);


4

un (le) cinquime (o cincime, cincimea);


5

~ (les) deux tiers (cejg tjou treimi) ;


3

(les) trois quafts (cele trei ptrimi, trei ptrimi);


4

'

(les) quatre cinquimes etc. (cele patru cincimi, patru cincimi).


5

Qfisecvgtii
1. Spre deosebire de lim ba romn, n limba francez fracionarele snt de genul
masculin:
Un (le) sixime (o esime, a asea parte).
2. Substantivul demi se folosete n aritmetic cnd obiectul nu este numit:

Quatre plus un dcipl.


Dac obiectul este numit, se folosete la. moiti:
Vingt francs plus l pioltip de seize francs. {j Dpt)6 du,
Cet enfant a mang la moiti du. gteau.

revenu.

2. Multiplicativele
Multiplicativele (ntrebuinate ca adjective sau ca Bubstantive) indic o
cretere cantitativ proporional i precis^ (prin pn*vi]ire) $ unei ume, a
unei fore, a unui efort, a unui ctig Bu chiar a unei aciuni. Gele m&i folosite
snt (le) double, (le) triple, (le) quadruple, (le) quintuple, (le) sextuple, (le)
dcuple, (le) centuple. n vorbirea curent, unele djfltre aeeatp mujiplicative
sint folosite mai des. Astfel:
Le prix de cet article est double. (... indoit, dublu)
C'est une voiture double commande. (... cu copid dubl)
Sa maison est triple de la mienne. (... de trei pri ct a nea)
I l a trouv une situation o il gagne le double.
I l a gagn le dcuple de ce qu'il avait dpens. (A cstigat nzecit...)
Vous serez rembours au dcuple. (... nzecit)
3. Distributivele
Acea construcii pxprijn repartizarea precis a obiectelor n spaiu i
titfip sau periodicitatea unei aciuni:
EUe a pay quatre francs la douzaine.
Ils marchaient deux par deux. (... doi cte doi)
Un lve sur dix a t reu l'examen d'entre, (unul dip zece ...)
On a plant des arbres tous les dijf mtres. (... djn zece in zece meri)
I l vient chez nous tous les trois ans. (... o dat^ la trei ani)
I l vient chez nous une anne sur trois. (... din trei n trei ani)
4. Substantive care exprim cantiti aproximative
Pentru a exprima valori neprecise, cantiti aproximative se folosesc:
substantive formate din numerale cardinale cu ajutorul sufixului
aine: une huitaine, une dizaine, une vingtaine, une (la) trentaine, une (la)
280

EX P R IM A M * CANTITAII

quarantaine, une (la) cinquantaine, une (la) soixantaine, une (la) centaine,
precum i substantivul un (le) millier:
I l avait achet u n e dizaine de livres.
Une vingtaine de badauds font cercle autour de l'talage du camelot.
I l q,vait pris une ceptaine de photos.
Quelques milliers de spectateurs applaudissaient le jeu de cette quipe.
b tn n )tii
1. Uneori i douzaine i demi-douzaine pot avea o valoare ncprecis:

Combien taient-ils? Uuo douzaine, une domi-douz|ilne (cani, aproximativ, In jur de ...).
2. La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine denumesc virsta de
aproximativ 30, 40, 50, 60 de ani:

I l a atteint la quarantaine.
Son frre a dpass la cinquantaine.
Mon oncle approche la soixantaine.

Se spune, de asemenea, cu numeral cardinal:


Cinquante peu prs (environ, peut-tre).
I l a dans les cinquante ans. (... n jurul a ...)
Cela cote dans les deux cents francs. (... cam, aproximativ ...)
Cela cote environ mille francs. (... n jurul a, aproximativ, cam ...)
Attendez deux minutes. (... cam, n jurul...)
Numeralul cardinal precedat de plus, moins, bien se folosete i pentru a
exprima p cfmtiae superioar sau ipferiqar unui numr dai:
Jls taient plus de trente moins de trente.
Ils taient ai moins vingt ils taient bien vingt.
construcii cu numerale ordinale care exprim valori neprecise :
EUe est dans les premires (parmi les premires). (Ea este printre primele)
I l est dans les quatrimes. (E cam al patrulea)
I l est dans les tout premiers. (Este printre cei dinti)
O bcervaii
1. Unele adjective determimilive in -Hiff put fi considerate ca feijid parle efin seria
numeralelor.
Astfel :
pentru a indica treptele inv(iiiinl.ului sau erele geologice, se folosesc adjectivele
primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire:
Enseignement primaire, enseignement secondaire.
re tertiaire, re quaternaire.
pentru a indica vrsta, se folosesc subsLantivele quadragnaire, quinquagnaire,
sexagnaire, septuagnaire, octognaire, nonagnaire, centenaire:
Un (une) quinquagnaire (un om ntre 5060 de ani).
Notre voisin est sexagnaire. (... are ntro 60 70 de ani)
Un vieillard UOlftgeftairp (...are intre 90 100 de ani);
Un chne centenaire (... care a mplinit 100 de ani).

i.
O serie restrins de substantive n -i|ln: quatrain, sizain, huitain, disant etc.,
folosesc pentru a denumi miei poeme sau strofe de I, 0, S i 10 versuri.
28 1

S U B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

EXPRIMAREA NEDETERMINAT A CANTITII

427. Noiunea de cantitate nedeterminat corespunde unei game ce


cuprinde cantiti mici (insuficiente chiar), cantiti mijlocii precum i cantiti
mari sau excesiv de mari.
Pentru a exprima nedeterminat cantiti la plural (sau fiine, lucruri ce
se pot numra) se folosesc:
1.
Adjectivele plusieurs, maint, mainte, certains, certaines, divers, di
frents, quelques (A se vedea i 433434):
Plusieurs lves ont particip celte comptition.
Nous avons vu le film, plusieurs fois.
Je l'ai vu maintes reprises.
Certaines vrits ne sont, pas agrables entendre.
Je vous apporte quelques bons livres.
Je vous demande quelques minutes.
Observaii
1. Quelques, d u p sens nu este fo rm a de p lu ra l a lu i quelque: quelques e x p rim o can
tita te mien uni.Iel'iuil (A se vedea $ 45 8):
Quelques tudiants sont absents.

(C iv a ...)

2. Quelques se c o m b in uneori cu articolul h o l r il sau cu adjectivul demonstrativ:

Les quelques
cteva

articles

qu'il

crits

ne suffisent pas expliquer sa notorit. (Cele

a r t i c o l e ...I

2. Adverbele i locuiunile adverbiale: peu, beaucoup, assez, force, pins,


bien, tant, autant, trop, tellement; bon nombre de. un assez grand (petit) nombre
de, un grand ( petit ) nombre de, pas mal de (multe dintre aceste adverbe se folosesc
i la exprimarea unei cantiti nedeterminate de lucruri care nu se pot numra):
Il a a peu cle fleurs dans votre jardin.
Il a maintenant assez de livres.
Nous nous sparmes la porte avec force poignes de main.
On lui a offert bien des livres rares.
ICIle a tellement de soucis qu'elle ne peut plus nous crire.
Cette rgion tait, recherche par un assez grand nombre (un bon nombre)
de touristes.
Dans ce muse il a vu pas mal de choses intressantes.
3. l.nele pronume: quelques-uns, plusieurs; certains, certaines; les uns, les
unes; les autres:
Ces livres sont, excellents; j'en ai achet quelques-uns.
/1 rencontra des gens dont plusieurs taient ses amis.
Quelques-uns d'entre eux sont arrivs en retard.
De tous ces livres, les uns seront vendus, les autres seront donns.
428. Exprimarea nedeterminat a cantitii la plural (lucruri care se
pot numra) se face i cu ajutorul comparaiei.

1.
Raportul de egalitate se exprim folosind adverbul autant + de car
preced substantivul la plural:
J'a i reu autant de livres que toi.
Vous avez autant d'amis que d'ennemis.
282

E X P R IM A R E A C A N T IT II

2.
Inegalitatea se exprim cu ajutorul adverbelor: plus de, davantage de
moins de; le plus de, le plus grand nombre de, la majorit des, la plupart des, le
moins de, le plus petit nombre de, la minorit des etc.:
Ils ont plus de tableaux que de gravures.
I l y a chaque anne davantage de voitures dans les rues.
Elle a achet moins d'oranges que de bananes.
On a invit moins de garons que de jeunes filles.
Le plus de touristes se dirigeaient vers la grande salle.
Le plus grand nombre de spectateurs taient en train de quitter la salle.
La majorit des employs taient sortis de leurs bureaux.
La plupart des photos taient en couleurs.
Le moins de visiteurs coutaient les explications du guide.
C'est le plus petit nombre de spectateurs que j'a i jamais vas dans une salle
de thtre.
On a vu une minorit de spectateurs en train de quitter la salle.
Dans la minorit des cas, la responsabilit du conducteur n'est pas engage.
Observaie
Pentru a exprima cantiti extreme sc pot folosi uneori i urmtoarele construcii
exclamative sau interogative (A se vedea i 53):

Que de livres! (Ce de cri!)


Ce quil y a de fleurs! (Ce de flori!)
I l y a tant (tellement) de livres! (Sint atitea cri!)
I l y avait si peu de touristes! (Erau aa de puini turitii)

429. Pentru a exprima cantitatea nedeterminat, cnd este vorba de


substantive care denumesc lucruri (ce nu se pot numra) sau noiuni ab
stracte, se folosesc:

1.
Adjectivele certain, certaine i quelque (aceste adjective nehotrte a
valoare cantitativ cind nsoresc substantive care denumesc lucruri c-e nu se
pot numra):
Il y est rest un certain temps.
Son oncle est un homme dj d'un certain ge.
I l faut quelque temps pour se remettre.
Observaii
1. Certain se poate folosi cu un nume propriu pentru a arta c nu se cunoate
decit identitatea individului numit:

J'avais pour camarade un certain Dubois.


Folosit ca adjectiv calificativ sau ca nume predicativ, certain are sensul de sigur:

Nous avons l'assurance certaine de son refus.


La bonne foi de cet homme est certaine.

2. Adverbele de cantitate: peu, gure, assez, beaucoup, bien, davantage,


es, trop (urmate de de):
Il a montr peu de prudence.
Elle a achet peu de viande aujourd'hui.
Elle n'a gure de persvrance.
Il a beaucoup de courage.
283

S U B S T A N T IV U L j D E T E R M IN A N II S

I l y a beaucoup d'eau.
Elle a montr bien du courage et de l'esprit.
Vous montrez de la patience, il en a montr davantage.
Vous mangez trop de viande.
I l y a trop de travail en retard.
I l a trs envie de cela.
Observaii
1. Bien se construiete cu articolul partitiv plin:

I l a bien du, courage.


Elle a bien de l'esprit.
I l a bien de la peine.
2. In anumite expresii, formate dintr-un verb + bien sau grand + substantiv abstract,
trs se poate folosi n locul lui bien sau n locul lui grand. Astfel:

I l a bien faim (grand-faim); il a bien soif (runA-soif) ; il a bien peur (grand-peur) ;


il a bien mal au acelai neles cu expresiile J ai trs faim (soif, peur, mal).
Aceste construcii aparin ndeosebi vorbirii familiare.

3. Unele adjective cu valoare adverbial precum i adverbele derivate


corespunztoare: suffisant (suffisamment), insuffisant (insuffisamment), exces
sif (excessivement), infini (infiniment) etc.:
On a montr assez de prudenceon a montr suffisamment de prudence.
Il y a une quantit suffisante d'eauil y a suffisamment d'eau.
Il nous a reus avec trop de bont il nous a reus avec une bont
excessive.
Il a montr trs peu de courage il a montr excessivement peu de
courage.
4. Unele construcii ce aparin vorbirii familiare pot de asemenea exprima
cantitatea (rien comme, pas mal de etc.):
I l y a pas mal de travail. (E destul de lucru)
Ils devaient mettre de ct pas mal d'argent.
430. Exprimarea cantitii nedeterminate a lucrurilor ce nu se pot
numra se face i prin comparaie. n acest caz, apar raporturi de egalitate
i raporturi de inegalitate. Astfel:

a)
Egalitatea dintre dou cantiti se exprin cu ajutorul adverbului autant-\de care preced substantivul:
Il y a autant d'eau que de vin.
Elle a autant A'imagination que de sensibilit.
Il gagne autant argent que son frre.
Elle a autant do finesse que loi.
J'a i autant d'estime pour son livre que pour le vtre.
Observaii
1. In propoziiile negative, se poate folosi tant n loc de autant:

I l n'a pas autant (tant) de courage que sa sur.


284

EXPRIMAREA CANTITII
2. Pentru a se evita repetiia, substantivul precedat de de este deseori nlocuit cu
pronumele en:

11 a beaucoup de courage; tu. en as autant que lui.


3. In general, autant exprim intensitatea cind determin un verb:

J'en souffre autant que vous.


Je le dfends autant que je puis.

b)
Inegalitatea poale fi exprimat folosind adverbele: plus, davantage
moins, le plus de, le moins de:
Les Franais boivent |||||s de vin que de bire.
Elle a montr plu de coiffage que de prudence.
Vous ioiirez (je la patence, il en a monli; j|i|vapt<jgc.
I l a mis moins de vin que d'eau.
I l a moins de sensibilit que d'iinftgint{i<>n.
Il a dpens le plus (le moins) d'argent possible.
Observaii
1. Propoziiile exclamative pot, de asemenea, exprima cantiti extreme:

I l lj a si peu d'vnuI l y a tant de neige cet hiver!


Ce qu'il y a d'eau! (construcie proprie vorbirii familiare)
I l a tellement de travail !
2. Propoziiile interogative exprim

deseori canlilalea:

Y a-t-il ta n t (te llem ent) <<' neige!

A-t-il tant (tellement) dargent?

Exprimarea totalitii
431. Pentru a exprima totalitatea lucrurilor sau a fiinelor se folosete
tout ca adjectiv, ca pronume sau ca adverb. ^Vstrel :
1. Ca adjectiv:
preced un substantiv nsoit de articol holrit sau de alt determinant:

Tout le monde tait l: c'elait un beau spectacle.


Il a lu tous les livres que je lui avais prtes.
preced un substantiv insolit de articol neliptril:
J'a i rencontr tout un groupe d'lves.
Il n'a pas travaill tpu un mois.
Ils occupent toutp une maison-

2. Ca pronume:
Il a tout dpens, tout gaspill.
Ces jeunes hommes travaillent tous trs bien.
Qtps^ryafii
t. Consoana final a pronumelui tous se pronun.
Pentru acordul lui tout a se vedea 471.
285

Su b s t a n t iv u l ; i d e t e r m in a n ii s i

Absena oricrei cantiti


432. Pentru a exprima absena oricrei cantiti se folosesc adjective
sau pronume nehotrte:
Adjective: aucun, aucune; nul, nulle; pas un, pas une:
Il n'a achet aucun livre.
Nul citoyen na le droit d'ignorer la loi.
Pas un camarade ne voudrait tre ta place. (Nici un...)
Pronume: aucun, aucune; nul, nulle; pas un, pas une; personne; rien:
Aucun d'entre vous ne permettra cette infamie. (Nici unul...)
Nul n'a le droit de pntrer dans celte salle. (Nimeni...)
Il n'en est pas un qui ne sache, la rponse. (Nu este nici unul care...^
Combien de rponses? las une.
Je ne connais personne ici. (... pe nimeni...)
Cela ne dit rien de bon. (...nimic bun)
Il marchait sans rien voir. (... fr s vad ceva)
Avez-vous trouv quelque chose? Rien, (nimic)
Adjectivele i pronumele folosite pentru a exprima absena cantitii nu se
supun regulilor obinuite referitoare la gen, numr i, deseori, i schimb i
sensul. Astfel:
Aucun, aucune se folosesc astzi numai la singular:
Aucun d'entre vous ne permettra cela.
Je n'ai aucune information ce sujet.
Aucun se poate folosi la plural numai cu substantive care nu au singular:
Sans aucuns frais (fr nici un fel de cheltuieli).
On ne lui fit aucunes funrailles. (... nici un fel de...)
Uneori poate fi folosit i dup substantiv dac acesta este introdus cu pre
poziia sans:
Ils restrent sans raction aucune.
(A se vedea 438; 453; 455456; 469)

ADJECTIVELE l PRONUMELE NEHOTRTE


ADJECTIVELE NEHOTRTE
433. Adjectivele nehotrte nsoesc un substantiv pentru a-i determina
ntr-un mod neprecis cantitatea, calitatea, asemnarea sau deosebirea.
1. Unele adjective nehotrte determin substantivul lund locul articolu
lui:
Donnez-moi quelque espoir. (... vreo...)
Prtez-lui quelques livres intressants. (... citeva...)
2. Unele adjective determin substantivul combinindu-se cu articolul:
Lisez les quelques articles qu'il a crits. (... cele cteva...)
Toute la famille tait en ville. (ntreaga familie ...)
286

EXPRIMAREA CANTITII

3. Multe adjective nehotrte se folosesc i ca pronume:


Parmi mes amis plusieurs sont professeurs. (... mai muli...)
Nul n'est cens ignorer le rglement. (Nimeni...)
4. Cteva adjective nehotrte se acord n gen i numr cu substantivul
pe care l determin:
Toute cette semaine il a plu. (Toat ...)
I l a pass tous ses examens. (... toate ...)
5. Unele adjective nehotrte se folosesc numai la singular sau numai la
plural :
Je le rencontre chaque jour. (... n fiecare zi)
J'a i cout celte chanson plusieurs fois. (... de mai multe ori)
434. Formele adjectivelor nehotrte
S IN G U L A R

PLURAL

M ASCULIN

F E M IN IN

M ASCULIN

F E M IN IN

aucun*

aucune*

aucuns

aucunes

autre*
chaque
certaine
mainte

certain
maint

diffrents
divers
certains*
maints

mme
nul*
pas un*
plus dun
quel que

tel*
tout

nulle*
pas une*
plus dune

quelle que
quelconque*
quelque*
telle*
toute

nuls

quels que

tels
tous*

autres*
diffrentes
diverses
certaines*
maintes
mmes
nulles
plusieurs*
quelles que
quelconques
quelques
telles
toutes*

* Aceste adjective se folosesc i ca pronume.

PRONUMELE NEHOTRTE
435. Pronumele nehotrte reprezint fiine sau lucruri, exprimnd n
mod nedeterminat cantitatea, identitatea sau deosebirea.
Unele snt numai pronume, altele pot fi i adjective, dar toate au sensuri
atit de variate iacii cu greu ar putea fi cuprinse intr-o grupare precis.
287

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

436. Formele pronumelor nehotrt o


SINGULAR

PLURAL

"MASCULIN

FEMININ

aucun*

aucune*
autre*

NEUTRU

MASCULIN

autre chose

FEMININ

autres*

autrui
certains*
chacuno

ehacun

la mme
le mme
n importe qui (lequel)

rqfld chpse
peu de chflP
le mme
n importe quoi

certaines*

les mmes

nulle*

nul*
on

pas une*
pas un1"
personne
plus dune*
plus dun*
quelquun

plusieurs*
quelque chose
quelques*
quelquesuns
unes
qui que ce s0it
qui que vous soyez
quoi que
rien

quelquune

qui
quiconque
qui que
tel*

tell*

lun
un

l une
une

tout

tpiJS*
le uns

toutes*
les unes

* Aceste pronume se folosesc i ca adjective.

ntrebuinarea adjectivelor i a pronumelor nehotrte


437. Dat fiind c adjectivele i pronumele nehotrte cuprind cuvinte
foarte diferite ca form i valoare, gruparea lor dup neles ntmpin dificul
ti. Se pot totui distinge:
1. Nehotrte propriu-zise: quelque, quelconque, certain* certaine, certains,
certaines, quelqu'un, quelque chose.
2. Nehotrte care exprim o valoarea numeral nedeterminat: chaque,
chacun, tout, toute, tous, toutes, plusieurs, quelques-uns, quelques-unes, quelques,
maints, maintes, tout le monde etc.
3. Nehotrte care exprim negaia: aucun, aucune, nul, nulle, pas un,
pas une, personne, rien.
4. Nehotrte care exprim identitatea, asemnarea sau deosebirea: mme,
autre, l'un, l'autre, les autres, d'autres, diffrents, divers.
288

EXPRIMAREA CANTITII

Aceast grupare nu poate cuprinde n ntregime clasa nehotrtelor caro


exprim nuanele cele mai complexe ale determinrii i, ndeosebi, ale deter
minrii cantitative.
Ca urmare, prezentarea lor se face alfabetic, innd seam de sensurile lor
diferite, precum si de funcia gramatical a fiecruia.
438. AUCUN (AUCUNE) poate fi adjectiv sau pronume:

a) Adjectivul aucun, n general, preced substantivul i se folosete


aproape numai la singular. Poate avea dou valori: pozitiv i negativ.
1.
De cele mai multe ori, aucun are o valoare negativ (fiind nsoit de ne
niciodat de ps sau point) cu sensul de nici un, nici o:
Aucun ami nest venu le voir.
I l nentendit aucun bruit.
I l n'a jamais fait aucune faute.
I l ny a plus aucun remde.
Elle n'avait aucun talent.
Observaii
1. Aucun se aaz uneori dup Substantiv cnd acesta este precedat de sans:

Sans rponse ancnne.


2. La plural se folosete rar i ndeosebi cu substantive care au numai form de
plural sau cai'e la plural au alt sens:

On ne lu i fit aucunes funrailles.


Sans

aucuns

frais.

Elle se permettait de n'avoir aucunes manires.

2. Aucun are uneori valoare pozitiv (vreun, vteo):


n propoziii care exprim ndoiala:
Je doute uaucnn homme ait russi la convaincre.
n propoziiile interogative la care rspunsul ateptat este negativ:
Croyez-vous que ce voyage ait aucun charme pour moi?
dup sans, sans que:
I l m'couia sans aucun trouble.
Elle y entra sans aucune hsitation.
I l a t nomm sans faire aucune dmarche.
Le professeur est entr sans MflUcttti lve s'n apert.
dup un comparativ:
I l a parl mieux guaucun orateur.
Elle a rpondu mieux g>aucuno tudiante.
b) Ca pronume, aucun are urmtoarele valori:
1. Are valoare negativ cnd este nsoit de ne (nici nul, nici una):
Je ne connais aucun de tes amis.
I l n'en est venu aucun.
Aucun d'entre nous ne sera d'accord avec vous.
Aucun de mes amis ne viendra chez vous.
289

SUBSTANTIVUL $1 DETERMINANII SAl

2.
Folosit cu valoare pozitiv, aucun introduce n propoziie o not arhai
zant; se ntrebuineaz ca i adjectivul aucun n aceleai situaii (n propoziii
dubitative, interogative, condiionale, dup sans, sans que sau dup que ntr-o
comparativ) :
Je doute /aauciin d'eux russisse. (... vreunul ...)
Croyez-vous jtaucim de vos amis mrite d'avoir une telle rcompense?
I l a parl sans guaucun le contredit.
I l a rpondu mieux gaucun de ses amis.
I l travaille plus d aucun de ses condisciples.
Observa(ie
Sensul pozitiv al pronumelui aucun (ru funcie de subiect) s-a pstrat la plural eu
nelesul de certains ( u n ii) in limba literarii:

Daucuns
Daucuns
D'aucuns

Vont accus de ne pas faire son devoir.


pensent que tu manques de courage.
pourront critiquer cette attitude.

439. AUTRE poate fi adjectiv sau pronume:

a)
Ca adjectiv, autre arat o alt fiin sau un alt lucru, asemntor celo
denumite de substantivul pe care l nsoete i, n general, are nelesul de
alt, cellalt. Poate avea valori diferite:
1. Cu un substantiv precedat de articol nehotrt sau de un adjectiv (po
sesiv, demonstrativ, nehotrt precum i de un numeral sau, deseori, de adver
bul tout), indic deosebirea dintre lucruri sau persoane care aparin aceleiai
categorii :
Venez un autre jour. (... n alt zi)
Donnez-moi un autre verre, (...un alt...)
Une autre anne vous aurez plus de chance. (n ait an ...)
Quelques autres personnes se mirent protester. (Alte ...)
Prends ton autre manteau. (... cellalt...)
Ils ont encore trois autres enfants. (... ali trei...)
Avez-vous trouv quelque autre solution? (...vreo alt...)
Mon opinion est tout autre. (... cu totul alta, diferit)
2. Cu pronumele personne i quelqu'un exprim o exclusivitate:
Je n'ai rencontr personne dautre que nos voisins. (... pe nimeni altul n
afar de ...)
Quelqu'un dautre a-t-il tlphon? (Altcineva...)
3. Cu un substantiv fr articol dup negaia pas indic, de asemenea, ideea
de exclusivitate:
I l n'a pas dautre dsir que de contenter scs parents. (... alt ...)
I l n'a pas dautres moyens pour le faire comprendre qu'il a tort. (... alte ...)
Observaii
1. Un autre poate avea sensul de un al doilea , asemn lor aceluia al cnii
este indicat de substantivul pe care il nsoete:
Regardez cet enfant qui chante; ce sera un autre Carusn. (... un al doilea ...)

2. D'autres este forma de plural a lui un autre:


I l a reu un autre livre.
I l a reu- dautres livres.

290

nume

EXPRIMAREA CANTITII

4. Cu un substantiv precedat de articol hotrt indic o opoziie ntre


dou obiecte. dou persoane, dou grupuri, dou idei etc.:
La premiere solution tait de panser nos vacances la campagne; l'autre
solution tait d'aller Sinaia, (...cealalt...)
I,'autre jour j'a i men les enfants de mon frre au Zoo, aujourd'hui je les
mne au Jardin des Plantes. (Deunzi...)
Observaie
P recednd u n s u b s ta n tiv care denum ete tim p u l (jour, semaine e tc.), Vautre s? poate
referi la trecut sau la v iito r (sensul precis este in d ic a t de tim p u l v e rb u lu i):

Je la i vu l autre semaine. (... sptmna Irecut)


Je ne le verrai que l autre semaine. (... sptmina viitoare, cealalt)

5. L'un et Vautre Jr substantiv are sensul de ambii, amndoi:


L un et lautre roman sont intressants.
Lun et lautre spectacle ont t applaudis longuement par les spectateurs.
6. Cu pronumele nous i vous, autre indic un grup exclusiv :
Nous autres, nous prfrons le cinma.
Vous autres, vous tes toujours d'accord avec lui.
Vous partez, nous autres nous restons ici.
O bservaie

Autre chose este considerat un compus nehotrt. cnd chose nu mai are sensul lui
p ro p riu . Adjectivul care urmeaz este la masculin i se leag cu autre prin de:

Je voudrais autre chose de plus grand.


E lle voudrait autre chose de plus beau.

b)
Ca pronume, autre se refer la un substantiv sau la un pronume enun
at n propoziia precedent. Are urmtoarele sensuri:
1. Cu articol nehotrt:
Tu as pris une orange, en veux-tu une autre? (...alta)
Tu n'aimes pas cette robe; prends plutt une autre.
Cette rgion est trs belle; en connais-tu dautres qui soient aussi belles?
(...altele...)
Ce roman est excellent; en as-tu dautres?
Ce n'est pas le seul livre; il en a beaucoup dautres,
2. Cu articol hotrt (n opoziie sau nu cu l'un) indic a doua persoan
sau al doilea grup:
Regardez ces deux jeunes hommes; l'un est ouvrier, lautre est tudiant.
I l y avait beaucoup de livres; les uns taient en bon tat, les autres taient
avaris.
Ce que les autres pensent de moi m'est indiffrent.
I l se moque des autres.
I l aurait d nous prsenter l'un lautre.
3. In anumite expresii, pronumele autre subliniaz ideea de reciprocitate:
Ils se sont battus les uus les autres, (...unii cu alii)
Ils se gnent les uns les autres, (...unii pe alii)
Ils s'accusent lun lautre, (...unul pe allul)
29 1

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II SAl

140. AUTRUI. Pronume nehotrt, autrui este un arhaism care se fo


losete, n general, in limba literara, In fraze cu caracter sentenios i numai
cind este vorba de persoane:
II faut traiter atitrui comme on voudrait tre trait soi-mnte. (...altul, al
ii...)
Il ne veut pas vivre aux dpens dautrui. (...altuia, altora)
Agir pour le compte dautrui, au nom datitttil (...altilla).
Sans profit ni pour moi ni pour autrui, (...altul, alii).
441. CERTAIN (CERTAINE)

a)
Adjectiv nehotrt, certain preced, n general, un substantiv cu sa
fr articol nehotrt:
1. Preced un substantiv nsorit de articol nehotrt, avnd nelesul de
anumit :
I l a une certaine autorit.
J'a i pour lui un certain respect.
On lit dans une cfertttlh presse...
Il est venu me voir avec un certain ami lui.
D'un certain point de vue, il a raison.
2. Certain fr articol nehotrt, la singular, aparine unor construcii
proprii limbii literare:
Certain jour qu'il pleuvait, j'avais oubli les fentres ouvertes.
3. Un certain (une certaine) folosit naintea utti sbtafttlv, n gfttfl
nume propriu de persoan, are nelesul de un nume, o ahttme i poate avea
o valoare peiorativ:
Connaissez-vous un certain Monsieur Mouton?
On lit cela dans une certaine presse.
4. Un certain (une certaine) poate s precead un substantiv abstract,
exprimnd o intensitate nicidecum neglijabil:
Il faut un certain courage pour faire ce long voyage.
An bout dun certain temps, il s'est remis.
Ma tante est une femme dun certain ge.
Dans une certaine mesure cet chec lui sera salutaire.
5. Certains (certaines) urmat de un substantiv
articol pritn o
difereniere n unor persoane sau lucruri dihtr-un ansamblu:
Certains lves ont de la peine comprendre cela.
Certaines expressions sont difficiles expliquer.
Il y a certaines choses pour lesquelles on prouve de la rpugnance.
Observaii
1.

Certain

folosit

clup un substantiv devine adjectiv calificativ cu nelesul

sigur, eerl :
I l a une autorit certaine.
Nous avons l'assurance ('(TtQlne de son refus.
La victoire, de votre quipe est considre comme certaine.
Votre succs est certain.

292

E X P R IM A R E A C A N T IT II

2. Certain de (urmat de un substantiv sau de un verb la infinitiv) i certain que


(urmat do un verb la indicativ) exprim, de asemenea, certitudinea:

Je suis certain de son succs.


I l est certain do n avoir rien oubli.
Chacun est certain qiiurc accord sera toujours possible.

b) Pronume, certains (certaines) poate avea urmtoarele funcii:


1. Subiect:
Certains disent que tu as tort. (Unii...)
Certains sont incapables dapprcier votre effort.
2. Complement:
Je ne peux pas approuver l'attitude de certains, (...unofa)
Aux yeux de certains, il est coupable.
Observaie
Femininul plural certaines este rar folosit i anume cnd contextul cefe aceast formii
necesar pentru claritatea frazei:
Certaines de nos compagnes se sont distingues.

I l a de grandes ambitions dont certaines sont au-dessus de ses moyens.

442. CHACUN (CHACUNE) este pronume i se folosete numai la sin


gular (masculin i feminin) cu nelesul de fiecare:
Pronumele chacun are valorile urmtoare:
1. Denumete o persoan sau un lucru exprimate, In general, printr-un
substantiv aezat nainte sau dup el i cu care se acord In gen:
I l a deux frres; il veut donner des livres chaeun.
Regardez ces photos chacune part.
Les enfants taient heureux car chacun avait reu de beaux cadeaux.
Elle a pay ces robes cent francs chacune.
I l s'adressa chacun de ses amis.
Elle avait deux filles et chacune pratiquait un autre sport.
2. Folosit cu valoare nominal, chacun nu se ntrebuineaz dect pentru
persoane i este ntotdeauna de genul masculin:
Chacun doit obir la loi.
Chacun de nous peut se tromper.
Ce n'est peut-tre rien, mais chcn le dit.
ObMrvaie
Uneori, n limba literar, chacun este ntrit cu ajutorul adverbului tont:
Tout un chacun doit connatre cela.
Comme tout un chacun, il pensait souvent son enfance. (Ca orice om ...)

Folosirea pronumelui CHACUN cu unele forme


ale adjectivului posesiv

1.
Cnd chacun nu este precedat de un plural, pentru exprimarea pospsio
se folosesc formele adjectivului posesiv pentru persoana a III-a singular (son,
sa, ses) :
Chacun a ses dfauts.
293

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI__________________________________________________________ __

Chacun doit remplir sa lche.


Charnu de nous fera son devoir.
2. Dac chacun este procdai do un plural do persoana T sau a l i a . formolo corospunzluare ale posesivului siul nuire, votre naintea unui suhstanliv
la singular i nos, vos naintea unui suljslanliv la plural:
Nous irons chacun de notre, ct.
Moi et lui avons fait chacun notre possible.
Nous gagnmes chacun notre place.
Nous avons chacun nos difficults.
Vous avez chacun vos problmes rsoudre.
3. Dac chacun este precedat de un plural de persoana a III-a, se pot
folosi son, sa, ses sau leur, leurs (se remarc o preferin net pentru adjectivul
posesiv care exprim un singur posesor):
Ils ont bu chacun sa (leur) bouteille.
Ils ont apport, chacun sa (leur) part.
Ces gravures doivent tre remises chacune sa (leur) place.
Folosirea pronumelui CHACUN cu unele forme
ale pronumelui personal
1. Chacun folosit ca subiect are un sens general i se construiete cu pro
numele soi :
Chacun pense du bien de soi.
2. Chacun folosit ca subiect i nsoit de un complement se construiete
frecvent cu soi; limba literar prefer formele lui-mme, elle-mme :
Chacun de vous pense du bien de lui-mme.
3. Dac chacun nu are un sens general ci indic o situaie particular, de
obicei, se prefer lui n loc de soi :
Avrs cette dispute, chacun s'en retourna chez lui.
4. Dac chacun este precedat de un subiect la plural, se folosete deseori
soi i, uneori, eux :
Ils se retournrent chacun chez soi (chez eux).
443. CHAQUE este adjectiv cu form invariabil i se folosete numai
la singular naintea substantivelor masculine sau feminine:
Chaque membre de l'quipage donna son avis. (Fiecare ...)
Chaque fois qu'il venait, il nous apportait du chocolat. (De fiecare dat...)
On a donn des livres chaque lve.
Aprs chaque phrase, il faisait une pause.
Le tlphone sonne chaque instant.
Observaii
J. De remarcat ru adjectivul chaque i pronumele chacun au acelai corespondent
n limba romn:
Chaque lve s'asseyait A sa. place. (Fiecare
4'hacnn attendait son tour. (Fiecare...)

elev...)

2. Uneori, n vorbire, chaque este folosii ca pronume:

Acheter des livres pour dix francs chaque.


294

EXPRIMAREA CANTITII

In limba literar se folosete n asemenea cazuri pronumele chacun care este forma
corect:

Acheter des livres pour dix francs chacun.

444. CHOSE se combina eu autre, grand, quelque, peu de pentru a forma


pronume nehotrte:
Peut-il faire autre chose? (...'Hceva)
Parlons dautre chose, (...de altceva)
Nous n'avons pas obtenu grand-chose, (...mare lucru)
Quelque chose est arriv. (Ceva...)
I l a gagn pou de chose, (...mai nimica)
Peu de chose suffit pour le rendre heureux. (Mai nimic, puin...)
Observaie
Adjectivele i participiile care calific pe autre chose, grand-chose, quelque chose se
folosesc la masculin i se leag de aceste construcii nedefinite cu prepoziia de:
Autre chose de beau.
Pas grand-chose de bon.
Qaelque chose de fcheux.

445. DIFFRENTS, DIVERS snt adjective nehotrte i se folosesc


cu urmtoarele sensuri:
1. naintea unui substantiv la plural (fr articol) exprim ideea de can
titate nedeterminat, precum i ideea de varietate:
J'a i lu cette opinion dans diffrents journaux.
I l a parl diverses personnes.
Diffrentes personnes me Lont dit.
On a signal sa prsence en diverses occasions.
Divers amis m'ont prvenu.
Choses diverses et mal assorties.
2. nsoite de articol (sau de un alt determinant), aceste adjective nu mai
au valoare cantitativ ci, meu de grab, calificativ:
Ces diffrents livres m'ont plu. (Aceste felurite...)
I l apporte le mme soin ses diffrents travaux.
446. LUN (LES UNS), LUNE (LES UNES) snt pronume care au
nelesul de unul (u n ii), una (unele) i se folosesc cu urmtoarele valori:
1. Urmat de un substantiv sau pronume la plural care exprim totalita
tea, un poate fi nsoit sau nu de articolul elidat:
I l fut lun (un) des plus grands chanteurs.
Cet lve est lun (un) des meilleurs lves de sa classe.
Lun (un) de ces voyageurs me regarda sans rien dire.
2. Articolul elidat se folosete mai frecvent dac acest pronume este urmat
de pronumele nous, vous, eux:
Lun de vous veut-il m'aider?
Nous nous adressmes lun deux.
L un d'eux le trahit.
Lun de nous eut l'ide d'aller au thtre.
295

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

Observaii
1. Fac excepie: de deux choses l'une, de deux jours l'un, n care articolul nu se omite
niciodat.
2. Dup en si folosete un fr articol:

I l en est venu un.


Vous voulez des solul ions: en voici lino.

3. L'un este urmat de l'autre (att In singular ct i la plural) dac ex


prim reciprocitatea, succesiunea sau opoziia:
Iii s'aidaient lun lautre.
Les uns et les autres sont partis.
Ils entraient Inn aprs lautre.
Le malheur de lun ne fait, pas le bonheur de lautre.
Lun dit ceci, 1autre dit cela.
Les uns prennent l'autobus, les autres prennent le tram.

h.
L a n Vautre unite prin conjunciile et, ou, ni formeaz expresii prono
minale caro so pol. folosi ca adjective (numai la singular) sau ca pronume la
singular i la plural:
Lun et lautre cadeau lui fit plaisir.
Lun et l autre raisonnement sont faux.
Ni lune ni l autre proposition ne sont acceptables.
Ni lun ni lautre ne viendra.
Lun ou lautre fut-il d'accord avec vous?
Ni les uns ni les autres n'accepteront votre projet.
Observaii

1. Dup expresia l'un et l'autre folosit


n mod eurent, la singular:

ca adjectiv, verbul care urmeaz se folosete

L une et l autre saison est favorable.


2. Uneori sc folosete pluralul n propoziii de tipul:
L une et l autre circonstances ne sc ressemblaient pas.
L un et lautre cheval sont aussitt tombs.

i. Dac l'un et l'autre snt folosite ca pronume, verbul este, n geneTal, la plural:
L une et l autre sont bonnes.
L un et l autre sont venus.

U. Dac verbul preced pronumele, pluralul este obligatoriu:


Ils sont venus, lun ot lautre.

5. L'un ou Vautre, exprimnd opoziia, se folosete cu verbul la singular:


Lune ou lautre expression est permise.
6. N i l'un ni l'aulre se construiete, de asemenea, de cele mal multe ori
cu verbul la singular (unul din subiecte exclude pe cellalt):
Ni lun ni lautre ne sera invit.
Ni lun ni lautre ne vienu, j.
Ni lun ni lautre ne sera directeur.
Ni lun ni lautre n'est son pre.
296

EXPRIMAREA CANTITII

Observaii

1. Dac se insist asupra sensului colectiv, se folosete verbul l plural:


Ni lun ni lautre ne patent graTid-chose.
2. Dac verbul preced pronumele, pluralul . ' impune:
Ils ne sont venus ni l'un ni lantre.
3. Cnd n i l un n i lautre nlocuiesc dou substantive feminine, lun se folosee,
n general, la feminin:
Voyez-vous venir sa mre et sa tante?
N i lune n i l autre.

Cnd uaul dintre substantive este masculini l un rmne la masculin:


Avait-il invit sa tante et son oncle?
N i lun n i l autre.

4. Dac antecedenii snt adjective, nu se folosete niciodat femininul.


Est-elle lgante et belle?
N i lun n i l autre.

447. MAINT are nelesul de mai miU de unul, mai muli i se acord
n gen i numr cu substantivul pe care l nsoete:
Je Vai rencontr en mainte occasion.
Maintes fois il a t averti du danger.
I l revint maintes reprises.
Maintes gens vous diront que ce pays est trs beau.
J'a i reu maint et maint conseils, (...multe i nenumrate...)
Maintes fois il a t invit.
Adjectivul nehotrit maint este folosit In stilul familiar, ndeosebi, n ex
presiile maintes fois, maintes reprises, maintes et maintes fois.
448. MME exprim, n general, identitatea i are urmtoarele valori:

a)
Adjectiv, mme are neles diferit dup poziia fa de substantivu
pe care 11 determin.
1. Aezat naintea substantivului i precedat de articol sau de alt determi
nant, mme exprim identitatea sau asemnarea a cel puin dou fiine sau
obiecte :
Ils ont les mmes gots, (...aceleai...)
I l a toujours la mme voiture, (...aceeai...)
Elle fait la mme temprature qu'hier.
Les mmes causes ne produisent pas toujours les mmes effets.
Nous avons retrouv les mmes maisons avec leurs petits jardins.
2. Dup un substantiv, sau dup un pronume personal cu care se unete
printr-o linioar, mme are valoare de subliniere a identitii (corespunznd
pronumelui de ntrire din limba romn nsumi, nsui etc.) :
Ce sont les paroles mmes qu'il a prononces.
I l n'a cess de gmir sur Zui-mme.
Ce tableau, c'est la ralit mme.
Cet enfant est la sagesse mme.
297

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

b) Precedat de articol hotrt, mme este substantivat i poate fi folosit


cu valoare nominal la masculin plural:
Ce sont toujours les mmes qui travaillent, (...aceiai...)
On prend, les mmes et on recommence.
c) Adverb, mme este invariabil. In acest caz, el nsoete un verb, un
adjectiv, un adverb sau un substantiv determinat aezat dup el (sau un pro
nume) i are nelesul de chiar:
Je ne me rappelle mme plus son nom. (nici chiar)
Les plus sages mme se trompent quelques fois.
Il sortait tous les jours mme quand il pleuvait.
Cet enfant est appliqu et mme intelligent.
C'est ici mme que l'accident s'est produit.
Voici un ami, celui-l mme dont je vous ai parl.
Observaie
Adverbul mme se aaz dup verb (sau ntre verb i participiul trecut) sau naintea
substantivului subiect:
11 se mit mme chanter pour lui faire plaisir.
Je lui ai mme achet un beau stylo.
Mme le mdecin est venu..

419. N'IMPORTE QUI, locuiune pronominal care reprezint o per


soana fr s-i precizeze identitatea, implicnd o nuan peiorativ; are nelesul
de oricine:
Vous pouvez tre nimporte qui, attendez votre tour.
Il accueille nimporte qui dune manire courtoise.
Nimporte qui pourrait faire cela mieux que ton cousin.
Je le sais mieux que n importe qui.
Il n'a pas l'air de nimporte qui. (nu este un oarecare, este cineva im
portant)
450. NIMPORTE QUOI, locuiune pronominal care reprezint n mod
nedefinit lucruri, aciuni i are nelesul de orice:
Vous pouvez soutenir nimporte quoi, il vous contredira quand mme.
Nimporte quoi plutt que de pratiquer toujours ce mtier.
Vous pouvez raconter nimporte quoi sur cette ville, je vous crois parce que
je ne. l'ai pas visite.
Ils se rencontraient toujours la mme heure et ils causaient de nimporte quoi.
451. NIMPORTE LEQUEL (LAQUELLE), locuiune pronominal care
reprezint o persoan sau un lucru n mod nedefinit:
Nimporte lequel d'entre nous aurait agi de la sorte. (Oricare...)
Achetez n'importe laquelle de ces deux robes.
452. N IMPORTE QUEL (QUELLE), locuiune adjectival care indic
n mod nedefinit o persoan sau un lucru; aceast locuiune preced substanI ivul :
// tait capable de convaincre nimporte quel homme, (...pe orice om)
Il voulait acheter ce mdicament nimporte quel prix, (...la orice pre)
298

EXPRIMAREA CANTITII

I l aurait pu remplir nimporte qu lie tche.


Mon ami lisait nimporte quels livres.
453. NUL (NULLE) poate fi adjectiv sau pronume.
a) Adjectiv nehotrt, nul (nulle) aparine astzi limbii literare i se fo
losete mai mult la singular; nsoit de negaia ne indic absena total avnd
sensul lui aucun (nici un, nici o ):
Nous n'avons nul besoin de votre aide.
Je n a i nulle envie d'aller ce soir an cinma.
Nous n'avons nulle preuve de son innocence.
Observaii
1. Forma de plural este rar i se folosete, n general, cu substantive care au niunai
form de plural:

Nulles gens; nuls frais.

Il n'avait pris nulles prcautions


2. Aezat dupa un substantiv, nul are valoarea unui adjectiv calificativ cu nelesul
de nul, zero, sau fdr valoare;

Ils ont: fait match nul.


Le testament a t dclar nul.
La rcolte du vin sera nulle.
C'est une diffrence nulle.

b) Pronume, nul (nulle) se folosete uneori n limba literar ca echivalent


al lui personne, cu funcia de subiect:
Nul ne l'affirme. (Nici unul, nimeni...)
Nul mieux que lui n'est capable de faire cela.
Uneori se folosete i femininul nulle cnd contextul cere aceasta:
Nulle n'est plus aimable que ta grand-mre.
Nulle ne vous a accuse. (Nici una...)
454. ON, spre deosebire de celelalte pronume nehotrte, nu se poate
ntrebuina dect ca subiect (cu excepia lui nul, de asemenea subiect).
1. Folosirea pronumelui on constituie un procedeu foarte frecvent do re
prezentare nedeterminat a persoanelor:
On frappe la porte. (Cineva...)
On n'est jamais content de son sort. (Omul, oamenii...)
On les a entours de tendresse. (Cineva, ei, oamenii...)
On travaille beaucoup dans ce laboratoire. (Noi, voi, ei...)
On est venu vous voir. (Cineva...)
2. Constmcliile cu on corespund uneori unor construcii pasive fr com
plement fie ngonl ; in acest caz, on poate fi nlocuit cu ils:
On a barr la route.
On a reconstruit le pont.
On a invit tous mes amis.
Construciile cu on sint preferate construciilor cu verb la diateza pasiva
care sint considerate mai greoaie: La route a t barre; le pont a t reconstruit;
tous mes amis ont t invits.
299

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

3.
On poate reprezenta una sau mai multe persoane a cror existen est
real dar a cror identitate nu este indicat, fie din netiin, fie din indife
rent:
On vous demande au tlphone. (Cineva, o persoan...)
On m'a remis un paquet pour vous. (Cineva...)
On est venu vous voir; ils taient trois. (Cineva...)
In acest caz, on poate fi nlocuit de quelqu'un, une personne, des gens.
li. On poate reprezenta o categorie de persoane determinat spaial sau
temporal:
Au Canada on parle le franais et l'anglais.
Autrefois, on n'avait ni la radio ni la tl.
n aceste construcii, on poate fi nlocuit cu les gens.
5. On, folosit cu un verb la prezent, exprim uneori un adevr general.
Aceast valoare a pronumelui on este ntlnit frecvent n proverbe i In ma
xime:
Quand on veut, on peut, (cine, oricine...)
On aime bien se sentir approuv.
On fait ce qu'on peut.
On a sa dignit.
n aceste construcii, on poate fi nlocuit c nous sau cu un pronume
nehotrt, simplu sau relativ: Qui sau quiconque veut, peut; nous aimons bien
nous sentir approuvs; nous faisons ce que nous pouvons.
6. n vorbirea familiar, on nlocuiete pronumele personal nous, care
include i persoana care vorbete (toi et moi; lui, elle et moi; vous et moi;
eux, elles et m oi):
Ce soir on va au thtre.
On a tous les deux les mmes gots.
Qu'est-ce qu'on fait l tous attendre?
7. n stilul familiar, on reprezint persoanele determinate prin eontext:
Alors, on est malade, mon petit?
yl-J-on t sage, mon enfant?
Marie, on va se fnrier, n'est-ce pas?
On a de la fivre, ma petite.
Ma sur et moi, on s'entend bien.
Observaii

1. Folosirea pronumelui on este att de frecvent nct n stilul familiar est deseori
preferat pronumelui nous; uneori, n aceeai propoziie, nous este reluat prin n:
Nous, on ri'y peut rien.
On a appris nos leons.
2. On este folosit de scriitori n prefeele lucrrilor lor:
on se propose de prsenter l'volution du roman au dix-septime sicle.
8. On nlocuiete, mai ales n vorbire, persoanele a doua i a treia singular
si plural; aceste construcii exprim diferite nuane afective (familiaritate, sim
patie, ironie, dispre):
Quand on est malade, rien ne peut vous distraire.
Tiens, on est capricieux, aujourd'hui.
Dans cet ouvrage,

300

EXPRIM AftEA CANTITII

On prend des airs importants depuis cette nomination.


A-t-on t sage, ma petite?
a y est; on ne se gne plus I
On m'a demand de tes nouvelles.
9. Folosirea pronumelui on poate rezolva, ntr-o propoziie interogativ,
ezitarea jenant ntre tu considerat prea familiar fa de o persoan tu n
deajuns de cunoscut i vous considerat prea ceremonios:
Alors, on se promne un peu par ce beau temps?
10. Cnd on reprezint o persoan de genul feminin, numele predicativ
mprumut genul persoanei reprezentate:
On est fche, ma petite?
On est bien joyeuse ce matin.
Quand on est aussi belle que vous.
On n'est pas toujours jeune et belle.
Cnd este evident c on reprezint mai multe persoane, numele predicativ
60 acord n gen i numr:
On est gaux devant la loi.
On s'est bien couvertes pour sortir.
On tait fatigues par le voyage.
On tait rests bons camarades.
On devient timides avec l'ge.
On ne s'tait pas revus depuis trente ans.
On tait perdus dans une espce de ville.
11. Pronumele complement cerut de on n anumite construcii poate fi
nous, vous sau soi, dup caz:
passe autour de soi.
Quand on est trop fatigu on ne remsrqae pas ce qui
On a pris nos affaires avec nous.
On naime gure les gens qui nous font du mdL
Observofil
1. Pentru a evita hiatul, d n d cuvntul care proeedB pronumele m se termin n
vocal, se folosete, ndeosebi In limba literar, forma l'o n :
S i l'on vont entendait.
I l faut que lon oonseate.

mele

Forma l on se foloaete mai ales dup et, ou, o, si, qui, que.
2. Pronumele on nu poale fi desprit de verbul pe care l preced
te, se sau p rin en, y, ne:
personale le, la, les leut>,

dect

prin pronu

On me l a dit.
On leur donne de fimv.
Des libres, on m a achet en quantit.
On y voyait toutes aorte de chose.
On les voit chaque matin te diriger vert lcole.
3. Pronumele on este singnrui proximit nehotrt care poate fi aezat i dup verb
In aceleai condiii ca pronumele je , tu, il, elle, nowa, vous, ils, etles.

In acest caz, intre verb i m apare t eufonic de legtur^


Fa-f-onf
Mange-t-VOU

30 1

SUBSTANTIVUL l DETERMIHANH SI

455. PAS UN, PAS UNE pot fi folosite ca pronume sau ca adjective
nehotrte :
1.
Pronumele pas un, pas une (nici unul, nici tina) este, de cele mai mult
ori, nsoit de ne i exprim cu deosebit for ideea negativ; nu se folosete
Ia plural:
Pas un nest venu le voir.
Pas un ne recula.
Pas lin n'tait en retard.
Pas un ne bougea.
Observaii
1. Pas un, nensoit de ne (n propoziii comparative) are nelesul de nimeni altul;

I l souffrit comme pas un.


2. Dup pas un, naintea unui adjectiv su participiu, se folosete prepoziia de:

Parmi ces lves il ny en a pas un d indisciplin. (... nici unul ...)


I l n'y en a pas un de bon dans lquipe.

2. Adjectivul pas un (pas une) poate fi ntrit de seul:


Pas un seul oiseau. (Nici o, nici mcar o ...)
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau. (La Fontaine)
Pas un seul lve dans la classe.
Observaie
Dup pas u n ... qui se folosete subjonctivul, fr ne expletiv:

Pas un lve sur dix qui sache vraiment rsoudre ce problme.


Pas une maison sur dix qui ait leau courante. (Nici mcar o cas din zece care s
aib ap curent)
Dac verbul subordonatei este Ia forma negativ, sensul frazei se schimb:

Pas une maison sur dix qui nait l eau courante. (Nici mcar o cas din zece care s
nu aib ap curent)

456. PERSONNE este pronume nehotrt i poate avea dou valori:


n e g ativ i p o z itiv .

1. De cele mai multe ori, fiind nsoit de ne, personne are nelesul negativ
de nimeni:
Personne ne l'a retrouv.
Je ne connais personne ici.
Il n n a personne dans la salle.
11 n y a personne qui connaisse bien cette ville ?
Qu'on ne me drange pas, je n'y suis pour personne.
Observaii
1.
Cnd este
urmal de de:

nsoit

de

un

adjectiv

sau de un participiu trecut, personne es

Personne d'autre que lui ne pourra vous renseigner.


I l n'y avait personne de malade parm i eux.
302

E X P R IM A R E A C A N T IT II

2. Personne se folosete fr negaia ne n rspunsuri sau in propoziii fr


Quelqu'un m'a-t-il demand? Personne.
Personne dans les nies.
.T. Personne poate fi ntrit cu ajutorul expresiei au monde (nimeni n lume):
Personne au monde n'aurait pu. faire cela.

verb:

2. F r n e g aia ne, personne are, n general, u n sens p o z itiv s in o n im cu acela


al p ro n u m e lu i quelqu'un (cineva, careva) i se folosete in u rm to a re le s itu a ii:
n p ro p o ziii care e x p rim n d o ia la sau n p ro p o z iii in te ro g a tiv e la care
rsp u n su l este n e g a tiv :

Je doute que personne puisse rparer cet objet, (...cineva...)


Y a-t-il personne de si hardi pour le faire ?
Croyez-vous que personne pourra le convaincre?
n propoziii subordonate care depind de o principal negativ :
I l ne veut pas que personne paie sa place, (...c in e v a ...)
Je ne crois pas que personne ait jamais dit cela.
dup avant que, sans que, trop ... pour:
Partez avant que personne vous voie.
Il est sorti sans que personne s'en aperoive.
I l frappa et appela sans que personne rpondit.
I l est trop aimable pour refuser personne.
dup un comparativ:
Il est meilleur juge que personne, (oricine, oricare)
Elle le sait mieux que personne.
n propoziii condiionale:
Si vous pensez que personne pourra le faire, dites-le moi. (...cineva, careva...)
Observaie
Pronumele nehotrt personne nu trebuie confundat cu substantivul feminin une
(la ) personne:
Le respect de la personne humaine, (substantiv)
Je ne connais personne de plus heureux, (pronume)

3. Personne poate avea urmtoarele funcii n propoziie:


subiect:
Personne ne m'en empchera.
complement direct:
Ne pensez pas que vous blesserez personne, (...pe cineva)
Je n'ai rencontr personne dans la rue. (...pe nimeni...)
complement prepoziional:
I l ne va jamais chez personne.
I l ne parle personne de cette histoire.
Vous n tes comparable personne.
I l ne fera cela pour personne au monde.
457. PLUSIEURS (mai muli, mai nuiUc) denumete un numr nedete minat de persoane sau de lucruri i are aceeai form la ambele genuri; poa e
fi adjectiv sau pronume:
303

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

a) Adjectiv nehotrit, plusieurs nsoete substantive la plural (att de genul


masculin ct i de genul feminin) i indio o cantitate superioar lui unu i,
de cele mai multe ori, lui doi:
Y a-t-il une ou plusieurs personnes?
Voici plusieurs photos.
I l y a plusieurs annes j'a i fait un voyage inoubliable dans le Delta du Danube.
Pour les vacances je pourrais vous offrir plusieurs livres.
Plusieurs personnes me l'ont dit.
b) Plusieurs se folosete i ca pronume:
Ces livres sont trs intressants; j'en ai achet plusieurs pour offrir mes amis.
I l rencontra beaucoup de personnes dont plusieurs lui taient connues.
Plusieurs d'entre eux sont mes amis.
Combien de personnes avez-vous rencontres? Deux ou plusieurs?
458. QUELQUE poate fi folosit cu valori i sensuri diferite:
a) Ga adjectiv nehotrt, quelque nu poate fi folosit declt cu un substantiv
nearticulat la singular:
Elle revint quelque temps aprs, (...dup cltva timp)
quelque distance on apercevait une petite maison. (La o oarecare distan...)
Peut-tre quelque jour on pourrait lui rendre visite. (Poate c lntr-o zi...)
J'a i quelque peine lui dire la vrit, (...o oareoare...)
I l m'a rpondu avec quelque hsitation.
b) Quelque folosit naintea unui numeral cardinal are valoare adverbial
i indic o aproximaie:
I l a quelque quarante ans. (...vreo...)
Nous avons fait ensemble quelque vingt pas.
I l y a quelque vingt ans, il tait petit et chtif.
Observaie
Quelques aezat dup un numeral de care este legat prin et arat c acest numr
este depit cu cteva uniti (egal cu doi sau superior); are nelesul de ceva i este con
siderat adjectiv:
I l y avait dans la salle cinquante et quelques.

c) Quelque intr lu compunerea locuiunii concesive quelque ... que i are


urmtoarele valori:
1. Aezat naintea unui substantiv, quelque este adjectiv i se acord:
Quelque travail qu'il fasse, il le fait avec application. (Orice muno ar face...)
Quelques efforts qu'il fasse, il ne russira pas. (Qricte eforturi ar face...)
Quelques prcautions quil prenne, il tombera.

2. Aezat naintea unui adjectiv, quelque are valoare adverbial i deci


este invariabil:
Quelque difficile que soit Ventreprinse, il faut la mener bonne fin. (Oricit
de grea ar fi...)
Quelque utiles que soient vos conseils, je ne peux pas les suivre.
Quelque puissants qu'ils soient, on ne les craint pas.
304

E X P R IM A R E A C A N T IT II

3.
naintea unui adjectiv urmat de un substantiv, quelque poa le li adjectiv
sau adverb:
dac quelque determin adjectivul, este adverb i are nelesul de orict:
Quelque bons orateurs qu'ils soient, ils ne convaincront personne.
dac quelque determin substantivul, este adjectiv i are nelesul de orice,
orici, orict e:
Quelques raisons que vous avanciez, vous ne me convaincriez pas. (Oricte...)
Observaii
1. Locuiunea concesiv quelque... que se construiete cu subjonctivul:

Quelques excuses quil ait allgues, il a tort. (Orictte...)


Quelque rus quil soit, il ne russira pas le tromper. (Oricit de iret ar f i ...)
Quelques objections qui mette en avant, il fin ira par se rallier notre ide.
Quelque trange que ft cette musique, elle m'tait cependant agrable.
2. Quelque este invariabil ori de cte ori este urmat do verbul tre sau de un verb
care poate nlocui verbul tres
Quelque grands que soient son courage et son intelligence, il ne saurait y russir.
Mfiez-vous de l loquence, quelque belles quen soient les priodes.
3. Quelque nu trebuie confundat cu adjectivul relativ quel que, quelle que + tre
(la subjonctiv) care indic in mod nedefinit o persoan sau un lucru (sinonim cu quelcon
que, nimporte quel):
Prenez un journal, quel qu# soit (quelconque).

459. QUELQUUN, pronume nehotrt, indic o persoan a crei identi


tate nu este cunoscut. Se folosete in urmtoarele situaii:
1. Singur sau urmat de o propoziie relativ:
Quelquun vous demande. (Cineva...)
Je connais quelquun qui va tre contera, (...pe cineva...)
Si quelquun venait, tu lu i dirais que j'a i t appel au ministre.
Y a-t-il quelquun qui pourrait me renseigner?
2. Urmat de de i de un adjectiv masculin:
CTest quelquun de sr et d'honnte, (...cineva...)
n unele structuri quelqu'un este folosit cu neles emfatic:
I l se prend pour quelquun. (... persoan important)
Elle se croit quelquun. (... cineva)
Elle a l'air de quelquun qu'il faut mnager.
460. QUELQUE CHOSE se folosete ca pronume nehotrt, pentru lu
cruri, n urmtoarele situaii (A se vedea i 444) :
1. Singur sau urmat de o propoziie relativ:
Tu attendais quelque chose? (... ceva?)
I l espre quelque chose qui puisse le sortir d'embarras.
Croyez-vous qu'il soit encore possible de faire quelque chose pour lui?
Manger quelque chose avant de partir.
I l a quelque chose comme cinquante ans. (... n jurul a...)
a pse quelque chose comme dix kilos.
305

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

2. Urinat de de i de un adjectiv la masculin:


Il se passe quelque chose (Vtonnant.
U nous a apport quelque chose de bon.
Deseori, ca i quelqu'un, pronumele nehotrit quelque chose este folosit cu
neles emlatic:
Il est quelque chose au ministre.
Il se croit quelque chose.
Observaie
Ca i personne, rien i quelqu'un, pronumele quelque chose este neutru, acordul fcndu-se
la masculin:
H ,) avait dans ce roman quelque chose de confus.
U n ii scriitori il

folosesc

totui

la fe m in in :

Je comprends quelque chose et je ne suis pas sr </u'elle soit bien celle qu'il voulait
dire. (Valry)

461. QUELQUES preced un substantiv la plural i indic o cantitate


mic nedefinit (este opus lui plusieurs i, dup sens, nu este pluralul lui quelque):
J'a i achet quelques livres intressants. (... cteva...)
Quelques lves taient arrivs en retard. (Civa ...)
Je vous demande quelques minutes d'entretien.
Quelques dizaines d'tudiants se dirigeaient vers le terrain de sport. (Cteva
zeci de...)
Quelques se combin uneori cu articolul hotrt sau cu adjectivul demon
strativ :
Ces quelques notes que vous avez prises sont insuffisantes. (Aceste cteva...)
Les quelques expressions que vous avez apprises par cur ne valent rien.
(Cele cteva...)
Ces quelques livres que vous avez lus ne suffisent pas pour votre examen.
(Aceste cteva...)
Les quelques fleurs qu'il a plantes n'ont pas pris.
Avec ces quelques ouvriers on ne pourra pas finir temps le travail. (Cu
aceti ci i va...)
Les quelques biens qu'il tenait conserver cote que cote.
402. QUELCONQUE, spre deosebire de celelalte adjective nehotrte,
este folosit dup substantiv i are nelesul de oarecare; el nu variaz decit
n numr:
Prenez un journal quelconque.
Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas venir, dites-le.
Prenez deux livres quelconques.
Observaii
1. Quelconque se folosete uneori naintea unui substantiv i dup un sau l'u n :
line chambre meuble d'un quelconque mobilier choisi sans got.
Prsentez une quelconque observation sur le sujet.
2. Quelconque nsorit de trs, aussi, bien etc. poate fi (n vorbirea familiar) adjectiv
calificativ cu sensul de mediocru, banal:
C'est un film bien quelconque. (... nensemnat)
Un homme trs quelconque. (... oarecare, mediocru)
306

EXPRIMAREA CANTITII

463. QUICONQUE, pronume neliotril, se refer Ia persoane i se folo


sete numai Iu singular cu sensul de oricine, cine. Astfel:
1. Introduce o propoziie relativ fr antecedent (aceast construcie apar
ine limbii literare i are un caracter sentenios):
Quiconque a beaucoup voyag. a beaucoup vu. (Cine...)
Il sera aid par quiconque a un peu de connaissance en la matire, (...ori
care, oricine...)
2. Intr-o propoziie, dup un comparativ, indic o persoan nedefinit:
il sait mieux que quiconque ce qui lui reste faire, (...oricine, oricare...)
Il voyait mieux que quiconque le risque qu'ils couraient.
3. Precedat de prepoziia sau de, quiconque poate avea nelesul q oricui:
Il offrait des livres quiconque venait te voir.
C'tait le refuge des maquisard,t et de quiconque refusait de collaborer avec les
envahisseurs.
464. QUELQUES-UNS (-UNES), pronume, este corespondent al ad
jectivului quelques i indic un numr nedoterruinat dar limitat de persoane sau
de lucruri; are nelesul de unii, unele, ci[wa, citeva:
J'a i admir quelques-uns de ses tableaux.
Parmi ces gens, il y avait quelques-uns qui voulaient se reposer.
Quelques-unes de ses posies sont fort apprcies par les lecteurs.
Adjectivul sau participiul aezat dup quelques-uns este precedat de prepo
ziia de:
Parmi ces roses, j'en ai vu quelques-unes de trs belles.
Il y avait beaucoup de livres; j'en ai choisi queJques-uus de trs intressants.
465. QUI este echivalent al lui quiconque i se folosete fr antecedent
n fraze cu caracter sentenios:
Rira bien qui rira le dernier, (...cine, cel care...)
Il en parle qui veut l'entendre, (...cui. aceluia care...)
QUI va la chasse perd sa place. (Cine, cel care...)
La prenne qui voudra.
466. QUI QUE CE SOIT, QUI QUE TU SOIS, QUI QUE VOUS
SOYEZ se refera numai la persoane:
Qui que tu sois, parle. (Oricine ai fi...)
Qui que vous soyez, attendez votre tour.
Je dfie qui que ce soit de faire mieux.
I l le sait mieux que qui que ce soit, (...oricine)
Observaie
In propoziii negative, qui que co soit are nelesul de nimeni:

Je n'y ai trouv qui que ce soit.


Je ne le dirai qui que ce soit.
I l n'y a qui que ce soit.

467. QUEL (QUELS), QUELLE (QUELLES) snt adjective relative


care precedate de je ne sais, on ne sait etc. formeaz locuiuni adjectivale nedel'I307

S U B S T A N T IV U L $1 D E T E R M IN A N II S * l

uite cu valoare apropiat de aceea a adjectivului certain cu neles nedeter


minat:
II pense je ne sais quel projet., (...nu tiu ce...)
On entendait je ne sais quels bruits confus, (...nu tiu ce...)
J'ai lu cela dans je ne sais quel livre .(... n nu tiu care, ce carte)
I l voudrait leur acheter on ne sait quels jeux.
468. QUI i QUOI snt pronume relative care precedate de j e ne sais
(subiectul poate fi i alt pronume: on, il etc.) formeaz locuiuni pronominale
nedefinite care indic:
cele cu qui, persoane:
Il veut partir en voyage avec ou ne sait qui. (...cu nu tiu cine)
Il pense confier cette mission je ne sais qui. (... nu tiu cui)
cele cu quoi, aciuni sau lucruri :
Son regard avait on ne sait quoi de fuyant. (... nu tiu ce...)
Nous ne savons quoi de grave se prpare. (Nu tim ce...)
Ils peuvent s'attendre Dieu sait quoi. (... la cine tie ce)
469. RIEN este pronume nehotrt neutru i poate avea att neles nega
tiv cit i neles pozitiv:
1. Pronumele rien nsoit de obicei de negaia ne are nelesul negativ de nimic:
Rien ne lui plait.
Je ne vois rien dans ce tiroir.
Il n'y a rien dire.
On ne peut rien faire pour lui.
Observaii
1. Cnd este nsoit de un adjectiv sau de un participiu trecut, rien este urmat de de:
I l n'y a rien Sintressant dans ce roman.
Tu n'as rien d'autre me dire?
I l n'y a rien de perdu.
2. Rien, ca i personne, poate fi ntrit cu ajutorul expresiei au monde?
I l n'y a rien au monde qui puisse me convaincre.
Je n'accepterai cette place pour rien au monde.
3. Rien se folosete fr negaia ne n rspunsuri sau n propoziii fr verb:
As-tu achet quelque chose? Rien.
Bien vu sur la route.

2.
Rien, fr negaia ne, are deseori valoare pozitiv, sinonim cu acee
a locuiunii nehotrte quelque chose (ceva); valoarea pozitiv a acestui pronume
nehotrt apare frecvent n urmtoarele cazuri:
n propoziii care exprim ndoiala sau n propoziii interogative la care
rspunsul ateptat este negativ:
Je doute qu'il y ait rien qui puisse le froisser.
Y a-t-il rien de plus trange que cet accident?
n propoziii subordonate care depind de o principal negativ:
Je ne crois pas qu'il puisse rien prouver contre moi.
Il n'a jam ais vu rien qui soit plus amusant que ce spectacle.
308

EXPRIMAREA CANTITII

dup avant que, sans que, sans, trop... pour que ( avant de, trop... pour -f
verb la infinitiv) :
Avant que le jeune homme ait rien pu dire, le concierge ferma la porte.
I l partira sans quon en sache rien.
Il est entr sans rien dire.
Ce livre est trop compliqu pour qu'il puisse rien comprendre.
Cet homme est trop naf pour rien souponner.
Avant de rien entreprendre, allez voir votre ami.
n propoziii condiionale:
S'il a jug inutile de rien lui reprocher, je l'approuve pleinement.
Observaii
1. Rien intr n compunerea ctorva locuiuni adverbiale frecvent folosite:
Comme si de rien n'tait. (Ca i cum nimic n-ar fi)
I l n'en est rien. (Este total neadevrat)
Cela ne fait rien. (Nu are nici o importan).
E n moins de rien (foarte repede).
Ne tenir rien (a nu exista nici un obstacol; a nu avea nici o dorin).
Pour rien (pe nimica toat; degeaba; zadarnic).
Bien que a! (numai attl)
Bien de rien (absolut nimic In vorbirea familiar).
Ne faire rien qui vaille (a nu face nimic bun).
Bien du tout (absolut nimic).
2. Rien se folosete uneori cu valoare substantivala
C'est un rien, il ne faut pas pleurer.
Un rien les amuse. (Un nimic_.)
I l perd son temps des riens, (...cu nimicuri)
I l fa it des histoires pour des riens. (... pentru Icruri de nimic, pentru nimicuri)

3. Rien poate fi in propoziie:


subiect:
Bien ne lui fait plaisir.
complement direct:
I l ne dit rien.
complement prepoziional:
I l ne le fera pour rien au monde.
I l vit presque sans rien.
470. TEL (TELLE) poate fi adjectiv nehotrt sau pronume nehotrt.

a)
Ca adjectiv nehotrt, tel are mai mult o valoare demonstrativ i indic
identitatea sau asemnarea; se acord n gen i numr cu substantivul pe care l
nsoete i poate avea urmtoarele valori:

1.
Are valoare demonstrativ cnd nsoete un substantiv <;u al crui arti
col nehotrt se combin:
Un tel procd est irumalifiable. (Un astfel de, un asemenea, un atare...)
De telles qualits soia rares. (Astfel de* asemenea-.)
309

SU B S T A N T IV U L l D E T E R M IN A N II S I

De telles raisons ne peuvent suffire nous convaincre.


Une telle conduite vous honore. (O astfel de, o asemenea...)
2. Poate exprima intensitatea:
Je n'ai jamais vu un tel spectacle, (...un astfel de...)
Ngliger un document d'une telle importance! (...de o asemenea...)
Ne vendez pas un objet d'une telle valeur.
3. Folosit fr articol, tel indic o fiin sau un obiect pe care cel care vor
bete l cunoate dar nu-1 precizeaz; are nelesul de cutare i (sau) cutare:
Utiliser telle ou telle mthode (...cutare sau cutare...)
IL arrivera tel jour, telle heure. (...n cutare zi, la cutare or)
Elle m'a dit telle et telle chose, (...cutare i cutare lucru)
4. Folosit la nceputul unei propoziii, tel poate rezuma coninutul a ceea
ce preced :
Instruire en intressant, tel doit tre le but de tout professeur. (A nva trezind
interesul, acesta...)
Travailler pour les autres, telle tait sa devise.
5. Spre deosebire de celelalte adjective nehotrte, tel cu valoare demonstra
tiv poate l'i nume predicativ i, n acest caz, nu are articol:
Telle est mon opinion et je ne la changerai point.
Il le voyait tel qu'il tait douze ans.
6. Tel cu valoare demonstrativ se folosete, de asemenea, fr articol n
proverbe, n maxime sau n enunuri cu valoare sentenioas care exprim com
paraia; tel, n aceste cazuri, se repet deseori:
Tel pre, tel fils.
Tel matre, tel valet.
Tels ils taient alors, tels je les vois aujourd'hui.
7. Tel que, urmat de un substantiv determinat (sau de un pronume) i
de un verb la indicativ, exprim de asemenea comparaia i are nelesul de
aa ca, aa cum:
Dans une situation telle que celle-ci il faut avoir beaucoup de courage.
Un homme tel que votre ami doit jouir de notre estime.
Tel que vous le voyez, il vivra cent ans.
Il est tel que son pre.
Les faits sont tels que je vous les ai raconts.
8. Tel que (tel... que) introduce o propoziie care exprim o consecin:
J'a i eu une peur telle , que je me suis enfui.
Il a fait un tel bruit quil a rveill tous ses voisins.
Je n'en ai pas besoin tel que je ne puisse attendre.
9. Tel -{-quel formeaz o expresie cu nelesul de aa cum este, mediocru,
nesatisfctor:

Je vous rends les livres tels quels, (...aa cum snt)


C'esl une maison telle quelle.
Cette voilure ne marche pas; je l'achte telle quelle.
Il y avait deux chambres telles quelles, (...ca vai de ele)
310

E X P R IM A R E A CANHT<TT

10. Tel intr n compunerea unor locuiuni conjuncionale care indic con
secina, scopul (de telle faon que, de telle manire que, detelle sorte que etc.).
Astfel :
pentru exprimarea unei consecine reale se folosete verbul la indicativ:
Il parle de telle faon que les auditeurs peuvent Ventendre, (...in aa fel n
ct... pot s-l aud)
Il a cric (le toile manire quj7 m'a rveill.
pentru a exprima o consecin dorit, o intenie sau un scop, se folosete
conjunctivul:
Il parle de telle manire que les auditeurs puissent lentendre. (...n aa fel
nct ... s poat s-l...)
Faites do telle sorte que tout soit prt Vheure. (...n aa fel ca totul s fie...)
11. Cu unele verbe (croire tel, reconnatre pour tel, considrer comme tel) for
meaz expresii n care tel se acord cu substantivul pe care l determin i are
nelesul de atare:
Cest un spectacle extraordinaire, tous mes amis le considrent comme tel.
Cest une belle russite, on la reconnat pour telle.

b)
Ca pronume nehotrt tel (telle) reprezint o persoan nedeterminat
i poate avea mai multe nelesuri:
1. Se folosete mai frecvent la singular cu nelesul de cel care, cine, unul:
Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. (Cel care, cine...)
Tel consent tre tromp pourvu qu'on le lui dise, tel autre pourvu qu'on le
lui cache. (Unul ..., altul...).
2. Indic o persoan creia nu i se precizeaz identitatea (un tel, une telle
folosindu-se ca substitute):
Je Vai vu sortir avec un tel, une telle, (...cutare)
Un tel vous dira quils ont raison.
Observafii
1. Monsieur un tel i Madame une telle au urmtoarele forme la plural:
Messieurs un tel et un tel.
Mesdames une telle et une telle.
2. Corespondentul lui un tel (une telle) este A' sau Monsieur AT:
X m 'a dit de le rejoindre aprs le travail.

3. 7 el se folosete deseori n locul lui comme naintea unui termen de com


paraie cu care se acord:
La salle bourdonnait, telle une ruche, (...ca, ca i, ntocmai ca...)
Elle disparut subitement, tel un clair.
Les enfants grouillaient, telles des fourmis.
471. TOUT (TOUS),
sau adverb:

rOUTE (TOUTES) poate fi adjectiv, pronume

a)
Tout, ca adjoctiv nehotrit, se acord in gen i numr cu .substantivu
pe caro il determin, i are mai multe nelesuri:'
311

SUBSTANTIVUL l DBTfHMINAWII SAl

1.
Cnd preced un substantiv nsoit de articol hotrt sau de un alt dete
minant (adjectiv posesiv, adjectiv demonstrativ) are nelesul da tot, toat;
toi, toate:
l'pu son art consiste profiter de n'importe quelle occasion.
Toute cette semaine il a plu.
I l a pass tous ses examens.
I l a perdu toute sa fortune.
Nous faisons toutes les rparations.
Observaii
1. n unele cazuri, tout, dei preced un substantiv articulat, are o valoare adverbial:
C'est tout le portrait de sa mre. (Este exact, leit chipul...)
Cest tout le contraire. (E exact, tocmai...)
2. naintea unui numeral Insolit de articolul hotrt le, tous (toutes) are un neles
deosebit:
Tous les deux jours (La fiecare dou zile).
oug les dix mtres (Din zece n zece metri).
Tous les deux (Amndoi).
Tous les trois (Toi trei, tustrei).
Tonnes les cinq (Toate cinci).
Toutes les dix minutes (Din zece n zece minate).

2. Clnd preced un substantiv nsoit de articol nehotrt (se folosete


numai la singular) are sensul de un ntreg, o ntreag:
Jl a t malade tonte une semaine, (...o ntreag, toat...)
Cette exposition occupe toute une salle.
J'a i voyag en compagnie de tout un groupe d'tudiants.
3. Clnd tout preced un substantiv nensoit de articol sau de alt deter
minant are nelesul de orice, oricare, fiecare:
Tont homme a ses dfauts.
Tonte vrit n'est pas bonne dire.
I l y avait des objets de toute espce.
Pour toute rponse, il se mit rire.
Observaii
1. In anumite construcii (multe snt locuiuni), tout are nelesul de cu toat,
de toat:
E n tonte simplicit (Cu toat...).
Un spectacle de tonte beaut (... de toat frumuseea).
Courir tonte vitesse (... cu toat viteza).
Cest de tonte vidence. (Este foarte evident)
Cest une affaire de tonte urgence. (... foarte urgent)
2. Tout (tous), toute (toutes) se folosesc naintea unor substantive fr articol cu
care formeaz o serie de locuiuni propriu-zise:
>1 tout moment (Intr-una).
De tonte sorte (Oricum).
J tout propos (ntr-una, mereu).
E n tont temps (De cnd e lumea).

312

EX P R IM A R E A CANTITII

E n toutes lettres (Neprcscurtat; n litere nu n cifre).


Toutes proportions gardes (Pstrnd msura).
E n tout tat de cause (Oricare ar fi situaia).
Somme toute (Scurt, ntr-un cuvnt).
Tout de mme (Totui, cu toate acestea).

b) Pronumele tout (toute, tous, toutes) reprezint:


1. Fiine i lucruri:
Ils sont tous venus pour nous aider.
I l a trois enfants, tons sont trs sages.
J ai admir tes robes; tontes sont trs belles.
Tous ont approuv cette dcision.
On ne peut pas dire cela tous.
Observaie
Consoana final din pronumele tous se pronun ntotdeauna.

2. Pronumele tous se folosete, de asemenea, pentru a prezenta mai multe


fiine sau lucruri dintr-o enumerare:
lves, tudiants, femmes, ouvriers, tous se dirigeaient vers le stade.
3. Tous cu valoare nominal nu se folosete decit pentru persoane i poate
fi nlocuit cu locuiunea tout le monde:
Tous le savent = Tout le monde le sait.
Dup tout le monde verbul se folosete la persoana a III-a Bingular.
4. Tout (la singular) poate fi pronume neutru, avlnd sens opus lui rien:
I l veut tout faire.
Tout est en ordre.
On ne peut pas tout savoir.
I l avait rponse tout.
C'est tout.
Ce n'est pas tout.
5. Tout poate avea uneori i sensul de toi, toate, oal lumea reprezpntnd,
mai ales n limba clasic francez, i nume de persoane (are o valoare recapi
tulativ) :
Femmes, moines, vieillards, tout tait descendu. (La Fontaine)
c) Adverbul tout.

Tout ca adverb este invariabil cu excepia cazurilor n care este urmat


de un adjectiv feminin care ncepe cu consoan sau cu h aspirat. Tout, urmat
de un adjectiv, de un adverb, de un substantiv, de un verb la gerunziu sau
de o prepoziie, poate avea urmtoarele valori:
1. Tout + adjectiv:
poate exprima un superlativ :
I l est tout content.
Ils sont tout contents.
Elle est tout tonne.
Elles sont tout tonnes.
Elle est toute contente.
313

SUBSTANTIVUL $1 DETERM INANII SAl

Elles sont toutes contentes.


Ma voisine est tout heureuse.
Elle est toute honteuse.
poate indica o stare:
I l mange de la viande toute crue, (...crud, crud)
Elle s'est couche tout habille, (...aa cum era mbrcat)
I l y avait des bbs tout nus. (...goi golui)
2. Tout -f- adjectiv -f que exprim o concesie i se construiete cu indica
tivul sau cu conjunctivul:
Tout malin quil est, il s'est tromp. (Orict de, dei...)
Tout timide qu'il soit, il a eu le courage de protester.
Tout grand qu'il est, je ne le crains pas.
3. Tout + adverb (un numr restrns de adverbe) formeaz o serie de lo
cuiuni :
Tout prs (aproape de tot, foarte aproape)
Tout au loin (departe de tot, foarte departe)
Tout aussitt (numaidect).
Tout simplement (foarte simplu, curat, fr nconjur).
4. Tout prepoziie:
Tout en haut de la colline (sus de tt...).
Tout au sommet de la montagne (sus de tot, chiar n virful...).
5. Tout + substantiv (tout, n acest caz, poate fi considerai adjectiv) :
Elle est tout yeux, tout oreilles, (...numai ochi i urechi)
Un tissu tout laine (o stof numai ln, ln pur)
6. Tont -f verb la gerundiv (tout subliniaz simultaneitatea i continuitatea
aciunilor sau opoziia dintre ele) :
Tout eu mangeant, il lisait son journal. (n timp ce mnea...)
Tout eu tant malade, il allait au bureau. (Dei bolnav...)
Tout en riant, il restait triste. (Dei rdea...)
7. Tout, adverb, intr n compunerea unor locuiuni adverbiale frecvent
folosite (unele au valoarea unor superlative):.
Il est tout fait bizarre, (...cu totul, ct se poate de...)
Elle este tout fait aimable, (...ct se poate de...)
Cet enfant ressemble tout fait son pre, (...exact, n totul, leit...)
Je lai cherch partout, mais je l'ai retrouv tout de mme la sortie du
cinma, (...totui...)
I l parle tout haut, tout bas. (...tare de tot, ncet de tt)
Observaie
Formele de superlativ cu tout nu snt aa de puternice ca cele formate eu trs:
I l pari tout bas. (...ncet de tt)
I l parle trs bas. (...foarte ncet)

d) Tout (substantiv) are ca form de plural touts (toturi, intregi):


Plusieurs touts distincts.

3M

SISTEMUL INTEROGATIV-RELATIV

S ISTEM U L INTEROG ATIV-RELATIV


PRONUMELE INTEROGATIVE
472. Pronumele interogative au urmtoarele forme:
1. Forme simple invariabile:
qui? que? quoi?

2. Forme perifrastice invariabile:


qui est-ce qui?
qui est-ce que?

quest-ce qui?
quest-ce que?

3. Forme compuse variabile:


MASCULIN

FEMININ

SINGULAR

lequel?
duquel?
auquel?

laquelle?
de laquelle?
laquelle?

PLURAL

lesquels?
desquels?
auxquels?

lesquelles?
desquelles?
auxquelles?

Observaii
1. Formele pronumelor interogative (n afar de cele perifrastice) snt identice cu
cele ale pronumelor relative.
2. Pe cnd forma pronumelui interogativ este determinat mai ales de natura substan
tivului pe caro l reprezint (nume de fiin sau de lucru), forma pronumelui relativ e
determinat de funcia pe care o ndeplinete n propoziie.
ntrebuinarea formelor simple

473. Formele simple invariabile qui? que? quoi? snt folosite in urm
toarele situaii:
QUI reprezint numai nume de persoan i poate ndeplini urmtoarele
funcii sintactice:
1. de subiect:
Qui a tlphon? (Cine...?)
Qui te Va dit?
2. de nume predicativ:
Qui tes-vous? (Cine...?)
Qui sont ces gens-l?
3. de complement direct:
Qui cherchz-vous? (Pe cine...?)
Qui as-tu rencontr?
315

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

4. de complement indirect precedat de o prepoziie:


X qui avez-vous remis la lettre? (Cui...?)
qui parle-t-elle? (Cu cine...?)
De qui parlez-vous? (De cine...?)
Avec qui viendra-t-il? (Cu cine...?)
Chez qui tes-vous all? (La cine...?)
Pour qui travaiUe-t-? (Pentru cine...?)
Sur qui comptez-vous? (Pe cine...?)
5. de complement de agent:
Par qui fut-il battu? (De cine...?)
6. de complement al adjectivului:
De qui est-il digne? (De cine...?)
Observaii
1. Din exemplele de mai sus rezult c, in afar de cazul cnd ndeplinete funcia
de subiect, pronumele qui este urmat de inversiunea subiectului. In limba familiar ns,
qql cu rol de complement poate fi exprimat la sUriul propoziiei, subiectul precednd, n
acest caz, verbul:
Vous chercha qulf
Vous parlez de qui?
I l travaille

pour qnlf

2. Qui este, In general, considerat de genul masculin la singular. Cnd are funcia
de nume predicativ, pronumele qui poate fi urmat de varbuj ttre acordat la persoana
a IlI-a plural:
Qui ont t vos guides?
Qui taient ces garons?
8. Pronumele qnl este folosit tn interogaiile indirecte cri nwJawp f&noii sintactice:
Je me demande qui a tlphon? (... cine...)
J'ignore qui vous tes. (... cine ...)
Nous voudrions savoir & qui elle a parl. (... cu cine ...)
Dites-moi de qui est cette chanson (... de cine...)

QUE reprezint, n general, nume de lucruri i poate ndeplini urmtoarele


funcii sintactice :
1. de subiect al unor verbe impersonale:
Que se passe-t-il? (Ce se petrece, ce se ntmpl?)
art-il? (Ce este, ce se ntmpl?)
tynadviendra-t-il? (Ce se va ntmpl?)
Que manque-t-il? (Ce lipsete?)
Not

In acest caz, il este considerat subiect gramatical, iar que subiect real, ceea ce cores
punde rspunsului la ntrebarea:
Que s'est-il pass?
I l s'est passe quelque chose de grave.

2. de nume predicativ putnd reprezenta att fiine ct i lucruri:


Qu tes-vous donc, vous qui parlez? (Ce entei voi...?)
Que deviendra-t-il?
Qu*tait ma vie, si tout cela tait vrai?
316

PRONUMELE INTEROGATIVE

3. de complement direct:
Que faites-vous? (Ce...?)
Quen dit-il? (Ce spune el de toate astea?)
Que cherchez-vous? (Ce...?)
4. de complement circumstanial fr prepoziie avlnd sensuri difre?

Que gagne-t-il par mois? (Cit...?)


Que sert de s'irriter? (La ce servete...?)
Urmat de o negaie (ne sau ne... pas) este folosit n limba literar cu ne
lesul de pourquoi (de ce) :
Que ne vient-il pas? (Que ne vient-il?)
Que ne le disiez-vous?
Observaii
1. n interogaia indirect, qne se folosete numai naintea unui infinitiv:
Je ne sais que devenir.
I l n'a su que dire.
L a pauvre mre ne sait plus quinventer.
Cu aceast valoare, quo este deseori nlocuit, tn limba curent i uneori in cea lite

rar, de quoi :
Je naurais pas su quoi rpondre. (H. Bosco).

2. a toate celelalte cazuri, n interogaia indirect se folosete ce qui i ce que (a sa


vedea 50).

QUOI reprezint numai lucruri i poate avea n propoziie urmtoarele


funcii :
1. de subiect ntr-o propoziie fr verb:
Quoi de plus mouvant? (Ce e mai emoionant?)
Quoi de neuf? (Ce mai e nou?)
2. de nume predicativ folosit naintea infinitivului:
Quoi devenir?
sau dup verb:
Tu deviendras quoi? (Ce ai s devii?)
3. de complement prepoziional:
quoi penses-tu? (La ce te glndeti?)
Par quoi commencer? (Cu ce s ncepem?)
Sur quoi faut-il compter prsent? (Pe ce...?)
4. de complement direct naintea unui infinitiv:

Quoi faire maintenant?


Observaii
1.
familiar):

n interogaia indirect, quoi poate fi complement direct (mai ales n lirica

Elle ne sait plus quoi inventer.


Je ne savais quoi rpondre.

n aceast situaie, quoi nlocuiete pronumele que din limba litrarft:


Je ne savais que rpondre.
317

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAl

2. Tot in interogaia indirect, quoi poate fi complement precedat de o prepoziie:

J ignore quoi cela peut, servir


Dites-moi de quoi vous avez vous plaindre.
Je voudrais savoir par quoi commencer.

ntrebuinarea formelor perifrastice


474. Formele perifrastice snt foarte des folosite n limba vorbit, dar
numai in interogaia direct. Unele pronume interogative perifrastice pot fi
folosite numai pentru persoane, altele numai pentru lucruri.
a) Pentru persoane se folosesc:
QUI EST-CE QUI cu rol de subiect, echivalent eu pronumele interogativ
simplu qui:
Qui est-ce qui a tlphon? (Cine...?)
(Qui a tlphon?)
Qui est-ce qui te Va dit?
(Qui te Va dit?)
QUI EST-CE QUE este echivalent tot cu qui, dar poate ndeplini urm
toarele funciuni sintactice:
1. de nume predicativ:
Qui est-ce que vous tes? (Cine...?)
(Qui tes-vous?)
2. de complement direct:
Qui est-ce que vous cherchez? (Pe cine...?)
(Qui cherchez-vous? Vous cherchez qui?,)
3. de complement indirect precedat de o prepoziie:
qui est-ce qni7 faut sadresser? (La cine...?)
( qui faut-il sadresser?)
Avec qui est-ce que tu viendras? (Cu cine...?)
(Avec qui viendras-tu? Tu viendras avec qui.3,)
De qui est-ce que vous parlez? (De cine...?)
(De qui parlez-vous? Vous parlez de qui ? )
Chez qui est-ce que vous allez? (La cine...?)
(Chez qui allez-vous ? Vous allez chez qui ?)
Sur qui est-ce que vous comptez? (Pe cine...?)
(Sur qui comptez-vous Vous comptez sur qui? )
Observaii
1. In unele cazuri, folosirea pronumelui perifrastic n locul celui simplu contribuie
la precizarea sensului ntrebrii. Astfel, propoziia Qui voit Pierre? este echivoc ntruct
nu se poate ti dac pronumele qui este subiect (Qui est-ce qui voit Pierre?) sau complement
(Qui est-ce que Pierre voit?)

2. n general ins, pronumele qui cu rol de subiect este mai des folosit dect forma
perifrastic corespunztoare qni est-ce qui, aceasta datorit faptului c inversiunea subiec
tului nu este obligatorie.
3. In schimb, n limba vorbit quKest-ce que nlocuiete n mod curent pe qui cu
rol de complement direct:
Qui est-ce quelle a encore invit?

918

PRONUMELE INTEROGATIVE

Pe ling avantajul ordinii normale subicct -j- verb, <|ui-est-ec que subliniaz funcia
de complement a pronumelui interogativ.
4.
Construcia prepoziie
qui est-ce que, considerat mult vreme ca greoaie
nerecomandabil, a devenit curent i 111 limba scris.

b) Pentru lucruri se folosesc:


QUEST-GE QUI cu rol de subiect, corespunztor cu que:
Quest-ee qui s'est pass? (Ce... ?)
(Que sest-il pass?)
Quest-ce qui arrive?
(Qu arrive-t-il?)
De remarcat c n aceast situaie quest-ce qui este subiectul real al unui
verb impersonal, ca i pronumele corespunztor que. ns naintea unui verb
personal, forma perifrastic qucst-ce qui devine obligatorie:
Quest-ce qui vous empche de venir? (Ce...?)
Quest-ce qui vous intresse?
Quest-ee qui se trouve dans cette boite?
QUEST-CE QUE corespunde pronumelui
urmtoarele funcii sintactice:

interogativ simplu que n

1. de complement direct:
Quest-ce que tu veux? (Ce...?)
(Que veux-tu?)
Quest-ce que vous cherchez?
(Que cherchez-vous?)
Observaii
1. Cu verbele care nu accept inversiunea pronumelui je, forma quest-ce que este
singura posibil:
Quest-ce que j entends?
Quest-ce que je prends?
2. Dealtfel, quest-ce que este m ult mai frecvent dect que, att n
ct i n cea scris.

limba vorbit

3. In interogaia indirect quest-ce qui este nlocuit prin ce qui, iar quest-ce que
prin ce que:

Je me demande ce qui vous empche de venir.


(Quest-ce qui vous empche de venir?)
J ignore ce quil a fait.
(Quest-ce quil a fait?)
Dites-moi ce que vous voyez.
(Quest-ce que vous voyez?)

2. de nume predicativ:
Quest-ce quiZ tait de son vivant? (Ce...?)
(Qu tait-il de son vivant?)
Quest-ce que je deviendrai maintenant?
319

SUBSTANTIVUL l DETERM INANII SI

Observaii
1. Menionm o form perifrastic cu valoare de complement prepoziional avnd n
compunerea ei pronumele interogativ quoi:
quoi est-ce que cela sert? (La ce ...?)
( quoi cela sert? Cela sert quoi?)
De quoi est-ce que vous parlez? (Despre ce ...?)
(De quoi parlez-vous? Vous parlez de quoi!)
2. n limba familiar apar unele forme perifrastice ntrite ca qui est-ce que c'est qui
(pentru qui est-ce qui), qu,'est-ce que c'est que (pentru quest-ce que) care apar uneori i n
limba literar:
Quest-cc que cest quo ce bruit? (V. Hugo)
Aceste forme nu snt ns recomandabile.

ntrebuinarea formelor compose


475. Formele compuse aie pronmelor interogativa conin adjectivul
interogativ quel precedat de le, la, les: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
Le i les se contract n contact cu prepoziiile i de: auquel, auxquels,
auxquelles, duquel, desquels, desquelles.
Formele compuse prezint urmtoarele particulariti:
1. Au un antecedent (substantiv sau pronume) care poate fi exprimat na
intea pronumelui interogativ:
Parmi ces livres, lequel prfrez-vous?
sau dup acest pronume:
Lequel prfrez-vous de ces livres?
Antecedentul poate fi subneles, el aparinnd contextului sau situaiei
n care apare ntrebarea:
Lequel prfrez-vous?
Prezena antecedentului condiioneaz folosirea formelor compuso i consti
tuie particularitatea lor esenial fa de formele simple.
2. Se pot referi att la fiine ct i la lucruri, masculine sau feminine, Ia
plural sau la singular:
Lequel de ces potes prfrez-vous?
Parmi ces toffes, voyez laquelle vous plairait le plus?
3. Se folosesc att n interogaia direct ct i n cea indirect:
Lequel des enfants est le plus vif?
Je ne sais pas auquel des employs je dois m1adresser.
4. Indic preferina (uneori identitatea) ntre dou sau mai multe fiine
sau lucruri.
476. Pronumele interogative compuse pot ndeplini urmtoarele funcii
sintactice:
1. de subiect:
J'hsite entre ces tissus: lequel convient le mieux? (...care...?)
2. de complement direct:
De toutes ces voitures, laquelle choisiriez-vous2 (...pe care...?)
320

ADJECTIVUL INTEROGATIV

Pentru a eluda inversiunea subiectului, limba familiar recurg? la perifraza lequel est-ce que:
De toutes ces voitures, laquelle est-ee que vous choisiriez?
3. de complement prepoziional:
Auquel de tes amis veux-tu faire ce cadeau? (Cruia...?)
Duquel de vos lves tes-vous mcontent? (De care dintre...?)
Avec lequel de ces ingnieurs voulez-vous collaborer? (Cu care dintre...?)
Chez lequel de tes amis es-tu all? (La care dintre-.?)
Par lequel commencerons-nous? (Cu care...?)
Je ne sais sur lequel des deux il faut compter, (...pe care din cei doi...?)

ADJECTIVUL INTEROGATIV
477. Adjectivul interogativ se acord n gen i numr eu substantivul
pe care l nsoete i are urmtoarele forme:
SINGULAR

PLURAL

MASCULIN

quel

quels

FEMININ

quelle

quelles

Observaii
1. tn codul oral, acest acord este perceput numai io legtur eoilalUtttio:
Quels ennuis [ kelzQn4i]
Quelles ides [kclzide]
2. Que) este folosit i ca adjectiv exclamativ:
Quel bonheur! (Ce fericireI)

478. Adjectivul interogativ se folosete, cu valori diferit, in urmtoa


rele situaii:
1. Quel poate exprima identitatea:
Quelle est donc cette jeune fille qui chante? (Cine e...?)
Quel est le but de la vie? (Care e...?)
sau calitatea:
Quelle est la valeur de cet homme? (Care e...?)
2. Adjectivul quel poate fi un simplu epitet fiind, in aces ca?, urmat
de un substantiv:
Quel film avez-vous vu cette semaine? (Ce film...?)
Dac substantivul determinat de quel este subiectul propoziiei, ou Be
face inversiunea:
Quel mdecin lui a prescrit ce rgime? (Care medic...?)
Inversiunea subiectului apare ins dac substantivul precedat de quel
este complement direct:
Quel mdecin avez-vous consult? (Ce media...?)
321

SUBSTANTIVUL $1 DETERM INANII Al

3. Quel poate fi nume predicativ fiind in acest caz urmat, In general, de


verbul tre:
Quelle a t la cause de cet accident? (Care a fost...?)
Quelle est votre place?
Dup cum se poate vedea din aceslo exemple, quel cu rol de nume predi
cativ implic inversiunea subiectului. Dac acest subiect este exprimat la
nceputul enunului, el trebuie reluat dup verb de un pronume corespunztor:
Votre place, quelle es/-elle?
4. n interogaiile indirecte, quel cu rol de epitet nu atrage inversiunea
subiectului :
Je vous demande quel film vous avez vu.
("Quel film avez-vous vu?)
Dar cnd e urmat de verbul tre sau devenir, quel eu roi de nume predi
cativ antreneaz inversiunea subiectului:
Je demande quelle est votre place.
5. Folosit ca adjectiv exclamativ, quel poate fi urmat de un substantiv
cu rol de subiect:
Quelle chance Va favoris! (Ce noroc...!)
sau de un substantiv cu rol de complement:
Quelle chance il a l
fr inversiunea subiectului.
Quel exclamativ poate fi i nume predicativ, mai ales urmat de un verb
la forma negativ:
Quel ne fut pas mon tonnement! (Nu mic-mi fu...)
Aceast construcie aparine Ins limbii literare.
Quel exclamativ poate fi folosit i fr verb:
Quel bonheur! (Ce...!)

ADVERBE l LOCUIUNI INTEROGATIVE


479. EST-CE QUE este locuiunea adverbial interogativ cea mai
frecvent pentru c permite folosirea ordinii normale subiect + verb n propo
ziia interogativ:
Est-ce quil est venu? (Est-il venu?)
Locuiunea adverbial interogativ est-ce que e folosit numai n intero
gaia direct n urmtoarele situaii:
1. cnd interogaia se refer la verbul propoziiei:
Est-ce quon va se promener?
2. cu adjectivul interogativ quel:
Quelle heure est-ce quiZ est?
3. cu pronumele interogative qui, quoi, lequel cnd sint nsotite de o prepo
ziie :
Avec qui est-ce quiZ viendra?
322

PRONUMELE RELATIV*

quoi est-ce que vous pensez?


Contre lequel est-ce que vous avez jou?
4. cu alte adverbe interogative:
Quand est-ce quiZ viendra?
Comment est-ce qu'i7 a fait?
Observaia
Aceste ultime construcii, considerate m ult vreme ca greoaie i nerecomandabile,
sint frecvent folosite in limba curent i n cea literar.

480. Adverbul interogativ SI este folosit numai n interogaia indirect


oare se refer la aciunea exprimat de verb :
Je ne sais pas si elle viendra.
(Est-c* quelle viendra?)
Printre celelalte adverbe interogative menionm: combien, comment, o,
pourquoi, quand eto. care pot fi ntrite prin est-ce que:
Combien de concurrents y avait-?
Pourquoi est-ce quiZ est venu si tard?
Observaii
1. La acestea poate fi adugat i locuiunea adverbial est-ce, care e forma intero
gativ a galicismului cest :
Est-oe lu i qui est venu?

Est-ce l que vous l avez rencontr?


Evident, ntrebarea poate fi marcat, i n acest caz, numai de intonaie:

Cest lu i qui est venu?


2. Pentru interogaia indirect se v a folosi si cest:

Je me demande si cest lu i qui est venu.


Pentru toate
vedea i 41 49.

problemele

privind

aspectele

morfosintactice ale interogaiei, a se

PRONUMELE RELATIVE
481. In general, pronumele relative reprezint un substantiv eau un pro
nume numite antecedent i introduc o propoziie subordonat relativ, care deter
min acest antecedent; astfel, n enunul:
Prenez ce journal qui est sur la table.
pronumele relativ qui reprezint substantivul ce journal i introduce n acelai
timp propoziia subordonat qui est sur la table.
Observaie
Uneori, pronumele relativ este folosit fr antecedent, el avnd in acest caz valoarea
unui pronume nehotrt:

Raconte ton histoire qui veut l entendre.


(Spune povestea asta cui vrea s-o asculte)

323

SU B S T A N T IV U L l

D E T E R M IN A N II SAJ

Pronumele relative pot fi simplei


Je regarde ces enfants q u i jouent sur la place.
sau compuse:
Ouvrez ce tiroir dans lequel j'a i rang vos papiers.

PRONUMELE RELATIVE SIMPLE


482. Formele pronumelor relative simple snt:
Qui, que, quoi, dont, o.
Observaii
1. Aceste pronume snt invariabile, ele putnd reprezenta a tt substantive la plural,

ct i la singular, substantive masculine, ct i feminine.


2. Qui, que, dont pot avea ca antecedent un nume de persoan sau de lucru, pe
cnd quoi i o reprezint numai nume de lucruri.
3. Qui, que, quoi pot fi uneori folosite fr antecedent.

Folosirea pronumelor relative simple depinde de funciunea lor In propo


ziia relativ pe care o introduc.
483. QUI, folosit cu antecedent, poate ndeplini urmtoarele funciuni :

1.
Ca subiect, pronumele qui poate reprezenta nume de fiine sau de lucrur
la singular sau la plural, de genul masculin sau feminin i are nelesul de
care:

Ca homme, qui est mon voisin, chante du matin au soir.


Chassez ce chien qui aboie.
J ai remont la pendule qui tait arrte.
Toi qui es si comptent en la matire, tu trouveras fort bien la solution.
L'enfant se faufila entre les badauds qui faisaient cercle autour de Vtalage.
Observaii
1. Qui poate avea i un antecedent neutru, fiind precedat n acest caz de pronumele
demonstrativ neutru ce :

Ce qni me platt, cest sa franchise. (Ceea ce.~).


Ce qui l'inte'resse surtout, cest la science.
2. Demonstrativul ce poate reprezenta, la rtndul lui, o propoziie:

I l n a-rien-crit, ee qui est vraiment inquitant.

8. Cu acelai sens se folosete i substantivul chose:


On ne trouve pas les documents, chose qui entranera de srieux retards. (... fapt care,

ceea ce .)
4. Antecedentul neutru poate li reprezentat de rieru
H n y l rien qui me plais.

PR O N U M E L E R E L A T IV E

2.
Cu rol de complement indirect, qui este ntotdeauna precedat de o pre
poziie i reprezint, n general, nume de persoane:
Je ne connais pas l'homme qui tu as parl. (... cruia i-ai vorbit)
La personne de qui je vous ai parl doit passer cet aprs-midi. (... d are
i-am vorbit...)
C'est l'ami dans la maison de qui nous devons passer nos vacances. (... n
a crui cas...)
La personne avec qui je parlais est un jeune pote. (... en care ...)
Observaii
1. Qui poate reprezenta, uneori, numo de animalo:

J 'a i un chien avec qui je me promne souvent.


2. In limba literar, qui, precedat de o prepoziie, este uneori folosit pentru a repre
zenta un nume de lucru:
Ce paysage qui lautomne prtait de nobles parures. (G. Duhamel)
Aceast construcie este ns arhaic, n afar de cazul c antecedentul poate fi per
sonificat:
La Rpublique il qui ils ont donn leur vie ne les oubliera pas.
T. In majoritatea cazurilor, de qui este nlocuit de pronuihel dont:

L a personne de qui je vous ai parl ...


L a personne dont je vous ai parl ...

484. QUI, folosit fr antecedent, poate ndeplini urmtoarele funciuni:


1. Ca subiect, folosit in proverbe, expresii sau enunuri sentenioase:
Qui vivra verra. (Cine va tri va vedea)
Qui m'aime m suive.
Sauve qui peut!
Observaii
1. Q u i... qui repetat este o construcie care aparine mai ales limbii literare i are
nelesul de l'un ... lautre:

Tout le monde est en vacances, qui la mer, qui d la montagne. (... care la mare, care
la munte)
Tous prenaient comme arme l objet qui lui tombait sos la mdin: qui une fourche, qui
une bche, qui un rateau. (... care o furc, care o sap, care o grebl)
2. Qui poate avea i valoare de pronume neutru, echivalent cu
In anumite expresii:

ee qui

(ceea ce).

Voil qui va bien.


I l a tout avou et, qui mieux est, par crit.
(l a mrturisit totul i, mai bine, a fcut-o tn scris)

2. ndeplinind tot rolul de subieet n propoziia relativ pe car o introduce,


QUI poate fi, n acelai timp:
complement direct al verbului principal:
Invitez qui vous voudrez. (Invitai pe cine vrei)
Choisissez qui vous plaira.
complement prepoziional:
I l raconte son histoire qui veut l'entendre. (... oricui, cui ,..)
Tout est faee qui se porte bien. (Pentru cine e sntos, totul e uor)
325

SUBSTANTIVUL l

DETERMINANII SI

Pour qui sait rflchir, cet vnement est plein d'enseignement. (Pentru cine
tie s gndeasc...)
La clientle se montre, toujours reconnaissante envers qni ne la brusque pas.
(... f a d e c in e ..., f a

d e cei

c a r e ...)

485. QUE, folosit cu antecedent, poate ndeplini urmtoarele funciuni:


1. Complement direct reprezentnd att fiine ct. i lucruri:
Il saisit la main que je lui tendais. (... pe care ...)
Les enfants que tu vois jouer dans la cour sont tous mes lves.
Observaii
1. Antecedentul poate fi demonstrativul neutru ee cu care pronumele qne formeaz
locuiunea relativ ce que (ceea ce ) :
Ce que tu me dis ne me surprend gure.
I l est arriv en retard, ce que, chez lui, je trouve extraordinaire.
2. Que urmat de U neutru (subiect al unui verb impersonal):

Je fais ce q u il me plat.
s-a pronunat i so mai pronun nc deseori [ki] n loc de [kil], ceea ce a dus la confuzia,
n scris, dintre quil i qui :
Je sais ce quil me reste faire.
Je sais ce qui me reste faire.
n general, verbele rester, plaire, arriver pot fi precedate de ce qui sau de ee quil,
pe cnd convenir, importer, prendre, rsulter, se passer snt mai des precedate de ee qui :

Voil ce qui se passe.


3. Que poate avea roi de subiect n anumite expresii ca: Vaille qne vaille (de bine, de
ru); Cote que cote (cu orice pre); Faites ce que bon vous semblera (facei ce credei).

2.
Nume predicativ, antecedentul fiind un adjectiv calificativ sau, mai ra
un substantiv:
Insens que je suis I (Smintit ce snt!)
Innocent qu il tait, il a protest contre cette accusation. (Inocent cum era...)
I l se passait de manteau, fier qu il tait de sa rsistance au froid.
Le clbre acteur qu il est devenu aimait, seulement les grands succs.
Verbul poate chiar lipsi uneori:
La belle chose que la tlvision l
Observaie
Relativul que este folosit, mai ales n limba literar, cu valoare conjuncional pentru
a introduce complemente circumstaniale de timp:

L hiver quiZ a fait si froid, nous sommes rests la campagne. (Fiind n iarna aceea
att de fr ig ...)
Ilyadeuansquejcnevoiis: ai crit. (Sntdoi ani de cnd...)
La premire fois que je l'ai vu, il m'a paru un peu bizarre. (Prima dat cnd 1-am
v z u t...)

486. QUE, folosit fr, antecedent, apare numai n cteva expresii: que
je sache (dup cite tiu), que je crois (dup cte cred), que tu dis (nu mai
spune) :
326

PRONUMELE RELATIVE

I l ri est pas venu hier que je sache.


Je Vadmire beaucoup. Que tu d is ! (Nu mai spune!)
487. QUOI nu poate reprezenta dect nume de lucruri i este totdeauna
precedat de o prepoziie; antecedentul su poate fi:
1. un pronume neutru (rien, quelque chose, une chose, ce):
Il riest rien de quoi il puisse se formaliser. (Nu are de ce s se formalizeze)
Ctait quelque chose quoi il riavait jamais song. (Era ceva la care ...)
Ce riest pas une chose quoi vous pouvez trouver redire. (Nu e un lucru
la care ...)
2. o propoziie reprezentat de neutrul ce:
Venez me voir, ce quoi je tiens beaucoup. (Venii s m vedei, lucru la
care in mult)
I l me dit que sans doute il y aurait du verglas demain, ce quoi je riavais
pas song.
Ce quoi on tenait surtout, cest que Venfant reut une bonne ducation. (Lucrul
la care ineam mai ales...)
Propoziia antecedent poate s nu fie reprezentat de pronumele ce:
Prtez-moi un peu d'argent, sans quoi je ne pourrai payer le taxi. (mpnamut-mi nite bani, altfel nu pot plti taxiul)
Observa|ii
1. Quoi poate fi folosit fr antecedent dup T o ic i i v o il :

Voici p a r q u o i je vais commencer.


2, Exist, n limba literar actual, tendina de a folosi relativul q u o i n locul formei
compuse lequel:
Les vrits d'emprunt sont celles quoi l on se cramponne le plus fortement. (A. Gide)
Le jardin paraissait rempli d une vapeur bleue t ra v e rs q u o i jouait la lune. (E. Henriot)

488. DONT este totdeauna precedat de un antecedent i poate reprezenta


att nume de fiine, ct i de lucruri. n propoziia relativ pe care o introduce,
dont poate ndeplini urmtoarele funcii:

1.
de atribut cu nelesul de (al, a, ai, ale) cruia, creia, crora; cu ace
rol, dont poate determina:
-^-subiectul propoziiei relative:
J ai un ami dont la mmoire est exceptionnelle. (... a crui memorie ...)
Voici un arbre dont les feuilles tombent. (... ale crui frunze...)
L'escalier, dont les marches taient en bois, aboutissait au milieu dun corri
dor. (... ale crei trepte...)
complementul direct al propoziiei relative:
Ce roman, dont vous connaissez l'auteur, est mon livre de chevet. (... al crui
autor l cunoatei...)
Celte montagne, dont vous voyez le sommet, est un volcan teint. (Acest munte,
al crui vrf l vedei...)
Voici le professeur dont je connais les lves. (... ai crui elevi i cunosc)
327

SUBSTANTIVUL l

DETERMINANII SI

numele predicativ exprimat printr-un substantiv:


L'crivain, dont mon frre est le secrtaire, voyage beaucoup. (... al crui secre
tar e fratele meu...)
Le lyce, dont il est le directeur, a d'excellents professeurs. (... $1 crui director
este...)
Observaie
De rmarcat c n propoziia introdus prin dont cu rol de atribut, ordinea termenilor
este cea progresiv: subiect + predicat + complement. In nele cazuri (pronumele relativ
determin un complement direct sau numele predicativ), propoziiile corespunztoare din
limba romn au o topic diferit:

Ce roman, dont vous connaisset l auteur... (Acest roman, al cfirui autor l cunoatei...)
L'crivain, dont mon frre est le secrtaire... (Scriitorul, al crui secretar e fratele tneu...)

2. de complement al unui adjectif cu nelesul de de care:


C'est une voiture dont je suis satisfait.
I l a un fils dont il est fier.
3. de complement indirect sau prepoziional al verbului din propoziia relativ:
C'est une belle rgion dont j'a i beaucoup entendu parler, (...de care, despre
care.J
Prenez ces mdicaments dont vous aurez certainement besoin. (... de care...)
Vous nous avez offert des fleurs dont nous vous remercions vivement. (... pen
tru care ...)
La famille dont il descend est originaire de la campagne, (...din care
se trage...)
Ces pcheurs sont arms d'une baguette pointue dont Us piquent adroite
ment leur proie. (... cu care ...)
4. de complement al unui pronume nehotrit exprimnd cantitatea sau al unui
numeral:
I l avait invit ses amis dont je connaissais Quelques-uns. (...dintre care, din
care...)
I l m'a offert quelques livres dont deux taient relis.
n acest caz, deseori propoziia relativ nu are verbul exprimat:
I l avait huit enfants dont six filles. (... dintre care...)
I l y avait plusieurs invits dont notre ancien professeur.
Je possde plusieurs livres de cette collection, dont quelques-uns relis.
Observaii
1. Relativul dont poate avea ca antecedent pronumele demonstrativ neutru cei

Voil ce dont je doute. (Iat de ceea ce m ndoiesc)


Cest l ce dont je voulais vous entretenir. (Despre acest lucru voiam s v vorbesc)
sau pronumele nehotrit rien:

Ne faites rien dont vous ayez rougir. (Nu facei nimic de care s v fie ruine)
2. Dont nu poate determina un complement indirect, fiind n acest caz nlocuit de
de qui dac antecedentul e un nume de persoan:
Le peintre l oeuvre de qui je mintresse est la fois graveur. (Pictorul de a crui
oper m preocup este ...)

Cest lhomme la rputation

328

de q u i

il a voulu nuire.

PRONUMELE RELATIVE

sau do un pronume relativ compus (duquel, de laquelle, desquels, desquelles) dac antece
dentul e un nume de lucru:

C'est un projet llaboration duquel j ai beaucoup travaill. (... la a crui elaborare ...)

489. O, care e un adverb relativ, nu poate reprezenta dect nume de


lucruri i ndeplinete funcia de complement circumstanial de loc:
La pice o il travaille riest pas assez claire. (... n care ...)
sau de timp:
Le jour o je vous vois est une fte pour moi. (... n care, cnd...)
O este deseori precedat de o prepoziie (de, par, jusque):
Le pays lointain do il vient... (... din care vine)
Je connais le chemin par o je dois passer. (... pe unde...)
Observafii
1. D o poate introduce un termen care exprim o consecin:

I l ne sy attendait pas, do sa surprise.


2. O poate avea ca antecedent un adverb de loc (l, ici, partout):
Je l ai laiss l O vous l'avez rencontr.
Partout o il ira, les gens seront mcontents de lui.

PRONUMELE RELATIVE COMPUSE


490. Formele pronumelor relative compuse sint:
M ASCULIN

F E M IN IN

S IN G U L A R

lequel
d u q ue l
auquel

laquelle
de laquelle
laquelle

PLURAL

lesquels
desquels
aux quels

lesquelles
desquelles
auxquelles

Observaii
1. Pronumele relativ compus este variabil i se acord in gen i numr cu antece
dentul su.
2. Aceste pronume au ntotdeauna im antecedent i pot reprezenta nume de fiine
S au de lucruri.

491. Pronumele relativ compus se ntrebuineaz in urmtoarele cazuri:


1.
Pronumele relativ compus este folosit in mod obligatoriu dar relativu
e prcdt de o prepoziie (n afar de prepoziia de) i are ca antecedent un nume
de lucru:
L'arbuste, derrire lequel elle se cachait, tait un rosier. (Arbustul in spatele
cruia ...)
329

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Cette recherche, sur laq u e lle nous fondons de grands espoirs, touche sa fin.
L'nergie, avec laquelle il mne toute chose, est inpuisable.
I l m'a envoy plusieurs livres, p a r m i lesquels il y avait deux dictionnaires.
2. Formele compuse care conin prepoziia de (duquel, de laquelle, desquels,
desquelles) snt nlocuite prin DONT, n afar de cazul n care pronumele relativ
determin un complement indirect (a se vedea i 488) :
Le pays, l'avenir duquel je pense, exige de nous tous de grands efforts. (ara,
la al crei viitor m gndesc...)
Les gens intelligents, au nombre desquels il se compte, sont du mme avis.
(... printre care se numr i el...)
3. Formele compuse care oonin prepoziia
(auquel, laquelle auxquels,
auxquelles) snt folosite n mod obligatoriu, dac antecedentul este un nume
de lucru:
Cette nouvelle science, laq u e lle je m'intresse, se dveloppe rapidement.

Observaii
1. Dac antecedentul este u n nume de persoan, forma compus este nlocuit prin
& qui :

La jeune fille & qui j a i parl est ma cousine. (Tnra cu care am v o rb it...)
2. n limba familiar ns, relativul compus este deseori folosit cu un antecedent
nume de persoan:

La jeune femme laquelle j ai parl est ma cousine.


chiar i atunci cnd relativul este precedat de alte prepoziii:

Voici le camarade avec lequel je sors le plus souvent.


I l y avait plusieurs personnes parm i lesquelles mon ami aussi.

4. Gu roi de subiect i de complement direct, pronumele relativ compus este


puin folosit i numai:
n stilul juridic i administrativ:
Les tmoins ci-prsents lesquels avaient dclar...
in limba literar, atunci cnd relativul este precedat de dou substantive
de gen diferit:
C'est la maison d'un ami, laq u e lle n'est pas neuve.
Il y a une dition de ce livre, laq u e lle se vend fort bien.
La lettre tait dpose dans un coffret clos, le q u e l se dissimulait dans la mousse.
n acest caz, pronumele relativ compus precizeaz antecedentul prin nsi
forma sa i evit astfel un echivoc.
ADJECTIVUL RELATIV
402. Adjectivul relativ are aceleai forme cu pronumele relativ compus:
Ces biens ont t mis en vente, lesquels biens comprennent...
Adjectivul relativ nu se folosete dect n stilul juridic i administrativ:
Le tmoin dclare avoir reu mille francs, laquelle somme a t verse le 10
janvier.
330

P R O N U M E L E P E R SO N A L E

Observaia
In limba literar poate fi fntlnitft expresia auquel eas (n care caz):

Vous serez peut-tre absent, auquel cas vous me prviendrez.


Dar i n acest caz, in limba curent se va prefera o exprimare echivalent, fr
adjectiv relativ:

Vous serez peut-tre absent, et dans ce cas vous me prviendrez.

PRONUMELE PERSONALE
493. Pronumele personale au forme deosebite pentru oele trei persoane
gramaticale :
persoana I (cea care vorbete) :
Je suis arriv ce matin.
Nous partirons demain.
C'est moi qui ai envoy cette lettre.
persoana a Il-a (creia ne adresm) :
Tu viendras demain, n'est-ce pas?

Tous avez un train qui part minuit.


Je crois que tous vous trompes.
persoana a III-a (despre care se vorbete):
Il est venu avec sa sur.
Elle vient d'arriver.
Us (elles) ont de la chance.

Observaii
1. Pronumele de persoana a III-a reprezint, de cele mai multe ori, un substantiv
exprimat anterior, pe cnd cele de persoana a Il-a i I indic numai locutorii angajai n
dialog. De asemenea, pronumele de persoana a IlI-a ete singurul care poate reprezenta
i un nume de lucru.
2. Numai pronumele de persoana a III-a are unele forme deosebite pentru a ipdica
genul masculin, feminin i uneori neutru.
3. Majoritatea pronumelor
singular sau plural.

personale au forme speciale pentru a

indica nunrul

494. Pronumele personale prezint dou rnduri de forme:


pronumele neaccentuate care nsoesc ntotdeauna nn verb i nu implic
n pronunarea lor un accent de intensitate:
Jo chante. Tu lis. Il est dans sa chambre.
Pronumele neaccentuate se mai numesc i conjuncte ntruoit nu pot fi des
prite de verbul pe care l nsoesc.
pronumele accentuate sint marcate n pronunare de un accent de inten
sitate. Aceste pronume sint, n majoritatea lor, disjuncte, puind fi separate de
verb printr-un alt termen sau printr-o pauz.
3Ioi, y irai me promener, et toi?
331

S U B S T A N T IV U L l

D E T E R M IN A N II

SI

Observaie
Distincia dintre pronumele accentuate i cele neaccenluale nu este marcat de
forme deosebite pentru toate persoanele gramaticale. Astfel, dac pronumele moi, toi, eux
sint ntotdeauna accentuate, pronumele personale tu, il, ils, elle, elles, le, la, lui, leur,
nom, vous pot fi accentuate sau nu, dup funciunea lor sintactic i dup distribuirea lor
in enun. De accea e preferat clasificarea n pronume conjuncte i pronume disjuncte.

PRONUMELE PERSONAL SUBIECT


495. Formele pronumelor personale cu rol de subiect snt urmtoarele:
S IN G U L A R
PERSOANA

1 II

PLURAL
I

III

MASC. FEU.

II

III
MASC.

FEM .

Forme
conjuncte

je

tu

il

elle

nous

TOUS

ils

elles

Forme
disjuncte

moi

toi

lui

elle

nous

vous

eux

elles

Observaii
1. Formele clic, elles, nous, von.s- fiind att pronume conjuncte cit i disjuncte, de
osebirea dintre ele rezult din context i dup locul pe care l ocup in propoziie.
2. Pronumele ii, nregistrat c;i masculin, poate avea i o valoare de pronume neutru
atunci cnd e subiectul unui verb impersonal sau al unei expresii impersonale.

ntrebuinarea formelor conjuncte


496. Pronumele personale conjuncte cu rol de subiect nsoesc ntot
deauna un verb la mod personal (n afar de imperativ). Pronumele je, tu i,
n lipsa unui subiect exprimat prin substantiv, pronumele l constituie singura
modalitate de deosebire a formelor verbale care se pronuna identic:
Je prends, tu prends, il prend.
Pronumele subiect i are locul, n mod normal, naintea verbului. In urm
toarele cazuri ns el este exprimat dup verb:
1. In propoziiile interogative directe construite cu inversiunea subiectu
lui:

Viendra-t-iU O vas-tu?
2. In anumite propoziii exclamative:
isMl bate! (Ce prost e!)
3. In mod facultativ dup unele adverbe modale ca peut-tre (poate), sans
dmte (fr ndoial), en vain (n zadar), aussi (de aceea):
J'a i march toute la journe, aussi suis-je trs fatigu.
Peut-tre ne viendra-t-il pas.
332

P R O N U M E L E P E R SO N A L E

4. In propoziiile incidente intercalate sau nu:


Je rrien irai, me dit-elle, et je ne reviendrai plus.
O vas-tu? cria-t-il de loin.
Observaii
1. Dac verbul este la un timp compus, pronumele subiect inversat este exprimat
ntre auxiliar i participiul trecut:

O as-tu t? S'en est-11 a?


2. Plasat naintea verbului, pronumele subiect este noaccontuat, iar dup verb este
ntotdeauna accentuat, n afar de pronumele je : Pouvais-je faire autre chose?

497. Formele conjuncte ale pronumelui personal subiect na pot fi des


prite de verb dect de urmtoarele categorii de cuvinte:
negaia ne:
Elle ne viendra plus chez nous.
unul sau dou pronume complemente, eventual precedate de negaia

ne:
Je leur ai crit plusieurs reprises.
Nous ne les avons pas vus.
Cette fameuse lettre, il ne me Va jamais montre.
J y vais. I l m en veut.
un pronume reflexiv:
Elles se sont bien amuses.
Observaii
1. n mod excepional pronumele je este accentuat i desprit de verb printr-un adjec
tiv n formula:
Je, soussign, dclare ... (Subsemnatul declar...)
2. De asemenea, nous, folosit n stilul solemn (pentru je ) de o autoritate de stat, poate
fi desprit de verb:

Nous, maire de la commune, dcidons ...

(Noi, primarul comunei, liotririi ...)

498. In general, dac verbele au acelai subiect i snt coordonate sau jux
tapuse, pronumele subiect poate fi exprimai o singur daii, naintea primului
verb :
Il entra, salua tout le monde et s'assit.
Je ne veux, ni ne dois obir.
Pronumele subiect va trebui ns repetat n urmtoarele cazuri:
1. Dac verbele nu snt la acelai mod i timp:
J avais reu une lettre et je la lisais.
2. Dac propoziiile respective sint coordonate cu conjunciile donc, car:
Je pense, donc je suis.
Il riest pas venu car il est tomb malade.
3. Dac o propoziie afirmativ urmeaz dup una negativ i invers:
E ne menaait plus, il suppliait maintenant.

S U B S T A N T IV U L l

D E T E R M IN A N II S A l

4.
Repetarea pronumelui subiect se face deseori i In afara acestor cazur
mai ales pentru a da relief aciunilor respective:
E rit, il applaudit, il tait heureux.
499. Pronumele il are valoarea unui pronume neutru in urmtoarele ca
zuri:
1. Cnd nsoete un verb impersonal propriu-zis exprimnd fenomene atmo
sferice :
B pleuvait verse.
B neige depuis hier soir.
In acest caz, il nu exprim nimic, indicnd numai locul subiectului care
lipsete.
2. Cnd nsoete un verb personal folosit n mod accidental ca verb imper
sonal:
B est venu beaucoup de monde. (A venit mult lume)
B nous reste encore quelques minutes. (Ne mai rmn...)
B faisait froid ce matin-l. (Era frig...)
n aceast situaie, il este subieotul gramatical al verbului, subiectul real
fiind exprimat dup verb.
3. Cnd reprezint o propoziie anterior exprimat:
Je suis jeune, il est vrai.
Observaie
Pronumele neutru il nu este exprimat n numeroase expresii impersonale : Peu importt
(puin intereseaz); N importe (nu intereseaz); Dieu ne plaise! (Fereasc Dumnezeul);
Plaise au Ciel ! (de-ar da Dumnezeu I) ; Reste savoir s i ... (rmne de vzut dac ...) etc.

ntrebuinarea formelor disjuncte


500. Formele disjuncte ale pronumelui subiect se folosesc in urmtoarele
cazuri :
1. Pentru a ntri un subiect exprimat, dublndu-1 apoziional:
Moi, je reste la maison.
Nous, nous l'aiderons.
Je le sais bien, moi.
Observaii
1. Uneori, aceste pronume disjuncte stnt ntrit prifi quant , pour, Mme:

Quant mol, je crois quil nest pas fautif. (Ct dspre mine, crd c...)
Pour toi, va-enl (Ct despre tine, pleac!)
Moi-mme, je viendrai.
2. Aceste pronume pot fi folosite i dup un verb la imperativ (subiectul conjunct nefiind exprimat):

Va-ten, toi!
Allez-vous en, vous!
3. Subiectul tftrit pot fl u SubStfltlv propriu :

Pierre, lui, ne partira pas.


334

PRONUMELE PERSONALE

2. In propoziiile fr verb (rspunsuri enuniative, interogative, exclama


tive) :
Qui veut rciter la posie? Moi!
Qui a cass la vitre? Toi ou lui?
Toi, ici /
3. Cind pronumele subiect este coordonat cu un alt subiect:
Ma sur et moi, nous esprons vous revoir bientt.
De remarcat c, n acest caz, verbul e precedat de un pronume porsonal
la plural corespunztor persoanei reprezentate de pronumele disjunct:
Ton ami et toi, vous vous imaginez des choses qui n'existent pas.
n aceste cazuri, pronumele personal conjunct poate fi omis, mai ales dticu
snt folosite pronumele lui, eux:
Sa mre et lui (ils) viendront demain dans Vaprs-midi.
Leur mre et eux (ils) arriveront demain.
Observaii
1. Dac dou pronume disjuncte snt coordonate, pronumele conjunct este la per
soana I plural n cazul c unul dintre pronumele coordonate este de persoana 1:

Toi et mol, nous irons chez Louise.


Mol et lui, nous irons ...
Vous et mol, nous irons...
Dar dac pronumele coordonate snt de persoana a II-a i a III-a, pronumele con
junct este de persoana a II-a:

Toi et lui, VOUS irez chez Louise.


Elle et toi, Tous irez...
Aceast observaie este valabila i pentru acordul predicatului, n cazul n care pronu
mele subiect este omis.
2. Pronumele disjunot poate fi i juxtapus altor subiecte:

Ton pre, toi, tes enfants, serez honors jamais.

4. Cnd se exprim o opoziie sau o distincie net ntre subitel a dou


propoziii coordonate sau juxtapuse:
Moi, je travaille et lui se promne.
Nous admirons les mmes auteurs, moi pour leur art, vous pour leurs ides.
Observaie
Pronumele lui i eux pot constitui singure subiectul:
Lui ne viendra pas.
Eux ne sont pas d'accord.

5. Cnd subiectul este antecedentul unei propoziii relative:


Lui, qui est si intelligent, comment a-t-il pu se tromper?
Moi, qui ai tant souffert, je le comprends.
De aceea, tot o form disjunct e folosit ca subiect cu expresia de prezntfe Cest... qui:
C'est lui qui est arriv le premier. (EI a sosit primul)
Ce sont oui qui m'ont ait cela. (Ei mi-au spus asta)
Ce sont elles qui m'ont accueilli la gare. (Ele m-au ntmpinat la gar)
335

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII

SI

6. Qnd pronumele subiect este nsoit de:


un adj << t i v :
Moi. malale et dcourag, je ne comprenais pas leur enthousiasme.

Toi seul, lu pourrais leur dire la vrit.


adjt'i-livul de ntrire mme;
lloi-nirme. je ne comprenais pas trs bien ce qu'il voulait. (Eu nsumi nu prea
nelegeam...)
O b se rv a ie

>.. reinut c numai formele dis,junee ale pronumelui personal pot fi ntrite:

moi-

mme, loi-mme, lui-mme, elle-mme, nous-mmes, eous-mmes, eux-mmes, elles-mmes.

un adverb:
Jloi aussi je voulais voir cela.
7. Cnd e subiectul unui verb la infinitiv sau la participiu:
3Ioi, aller chez eux? (Eu, s m duc la ei?)
Toi, venir dans cet tat!
Vous partis, j'ai perdu la gaiet. (Cum ai plecat, mi-am pierdut voioia)
Lui parii, la runion fut plus gaie. (VA, o dat plecat, reuniunea deveni mai
vesel)

PRONUMELE PERSONAL COMPLEMENT


501. Formele pronumelui personal complement snt urmtoarele:
i

SINGULAR

ni

PERSOANA

i l
!

MASC. jFKM.|

Compl.
directe

i
j Compl.
|indirecte

me

te

le

Forme
disjuncte

moi

toi

lui

Forme
conjuncte

me

te

&

toi

Forme

330

i il

III

'
j

j MASC. j FEM.

nous j vous

les

Forme
conjuncte

disjuncte

PLURAL

moi

la

elle nous vous

lui

lui

nous vous

elle

nous vous

eux

elles

leur

eux

elles

PRONUMELE PERSONALE

Observaii
1. Formele disjuncte moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles pot fi precedate i de
alte prepoziii ca: avec, pour, par, chez, de, formnd astfel diferite complemente prepoziio
nale (indirecte).
2. Printre pronumele complemente pot figura pronumele reflexive, ca i pronumele
en, y ; acestea avind ns un statut aparte vor fi studiate in alte capitole.
3. Pronumele
nume neutru.

complement

le poate avea, n anumite cazuri, i o valoare de pro

ntrebuinarea pronumelor complemente conjuncte


502. Sistemul pronumelor personale din limba francez fiind foarte eco
nomic (spre deosebire de limba romn) aceleai forme pot ndeplini funcii
sintactice deosebite.
1. Pronumele me, te, nous, vous pot exprima atit complemente directe cit
i indirecte:
I l me (te, nous, vous) regarde avec insistance, (complement direct)
I l me (te, nous, vous) demande un stylo, (complement indirect)
Deosebirea de sens e determinat de regimul verbului respectiv (tranzitiv
direct sau tranzitiv indirect).
Observaie
Pronumele nous, vous cumuleaz cele mai multe funcii sintactice:
de subiecte conjuncte:

Nous partirons demain matin, (noi)


Vous verrez des choses intressantes, (voi, dumneata, (himneavo&stra)
de subiecte disjuncte:
C'est nous qui avons dit cela, (noi)
C'est tous qui affirmez cela, (voi, dumneata, dumneavoastr)
de complemente directe conjuncte:
Ils nous (vous) regardent avec insistance, (ne, v)
de complemente indirecte conjuncte:
I l nous (vous) a crit une lettre, (ne-a scris, v-a scris)
de pronume reflexive complemente directe sau indirecte:
Nous nous sommes bien amuss. (Ne-am distrat bine)
Je crois que vous vous trompez, (v)

2. Forma conjunct lui, cu valoare de complement indirect, poate fi folosit


i ca complement direct disjunct:
Je lui ai parl. (I-am vorbit)
Cest Iui que j'a i rencontr. (Pe el l-am ntilnit)
Observaie
Pronumele complement indirect lu i poate avea valori deosebite crora le corespund
foame pronominale diferite n limba romn:

Je Iul offre quelques fleurs. (i ofer ...)


Je ne Iui connaissais pas ce dfaut. (Nu-i cunoteam acest defect)
On Iul a vol la voiture. (I s-a furat maina)
337

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII S<l

Je Ini vis des larmes aux yeux. (Il vzui cu lacrimi n ochi)
Une femme vendait des fleurs: je lui achetai un bouquet de violettes. (... am cumprat
de la e a ...)

603. n cazul c dou verbe coordonate sau juxtapuse au un complement


exprimat prin acelai pronume, vom deosebi urmtoarele situaii:
a) Dac acest pronume ndeplinete aceeai funcie (de complement direct
sau indirect):
1. pronumele se repet cu fiecare verb la timp simplu, chiar dac subiectul
nu este repetat:
Elle Yaime et le comprend.
I l m 'crit tous les jours et m envoie des fleurs.
2. pronumele se repet i dac verbul este la un timp compus i auxiliarul
e repetat:
Elle noos a aims et nous a toujours compris.
Je lui ai envoy des fleurs et lui ai crit tous les jours.
3. pronumele nu se repet dac auxiliarul verbului nu este exprimat:
Il vous a aim et compris.
Elle ma crit de Florence et envoy son livre.
b) Dac cele dou pronume au funcii sintactice diferite (unul e complement
direct, cellalt, complement indirect sau invers), pronumele se exprim naintea
fiecrui verb, fie c acesta este la un timp simplu, lie c e la un timp compus:
Vou. le jugerez cl vous Ini pardonnerez.
Vous l 'avez jug et vous lui avez pardonn.
Observaie
Deseori, n limba litorar pronumele este exprimat numai naintea prim ului
singur pronume eumulind dou funciuni deosebite:

verb, un

Quand vous nous avez vus et fait signe. (L.M. Chauffier)


I l m'i/ pris par te cou et demand pardon. (Duhamel)
Aceast licen este totui condiionat de folosirea unui pronume cu form unic
pentru ambele funciuni.

504. Pronumele complement le are o valoare de pronume neutru n urm


toarele situaii:
1. Cnd reprezint o propoziie anterior exprimat:
Vous tes fatigu, je le vois.
(Je vois que vous tes fatiqu)
Jacques est arriv hier, le saviez-vous?
(Saviez-vous que Jacques tait arriv hier?)
sau care urmeaz:
Si vous le permettez, je vais allumer une cigarette..
Je vous Yavoue, je suis un peu mu.
2. Cnd reprezint un verb la infinitiv:
Partez, puisque vous le voulez.
(Partez, puisque vous voulez partir^
338

PRONUMELE PERSONALE

expi?mIt-S tind VerbUl ^ ire atUnd Cnd aC8Sta S 8ubstituie altui verb deja

Il rpondit comme jamais son frre ne Yaurait fait.


4. n sistemele comparative dup plus que, autre que, autrement que, moins
que, mieux que urmate de un verb:
I l est autre que je ne le croyais. (El e altfel dect credeam)
n a vcu plus longtemps qu'on ne Yaurait cru.
I l est moins g que je ne le supposais.
t i v e ^ hmba famihar ns le neiltru este deseori omis din sistemele compara-

II m'a aid autant qu'il a pu.


Tu vas mieux que je ne pensais.
I l est autre que je croyais.
Observaii
1. Fiind neutru, acest pronume nu antreneaz acordul participiului trecut:

L'affaire tait plus srieuse que nous ne l'avions cru.


2. Acest pronume intr n compunerea unor expresii, el avnd ns o valoare nedeterm inal:

L'emporter sur (a ntrece).


Le prendre de haut (a fi arogant).
Se le tenir pour dit (a lua cele spuse ca un avertisment).
5 . Pronumele neutru le poate, de asemenea, r e p r e z e n t a u n nume predicativ,
cnd acesta e exprimat printr-un adjectiv calificativ:
Vous tes fatigu? Oui, je le suis.
Vous devez tre contents. Nous ne le sommes pas.
I l est plus fort [ue je ne Vtais son ge.
Elle a t trs jolie et elle Vest encore.
n limba literar mai ales, le neutru reprezint i un nume predicativ expri
mat printr-un substantiv cu sau fr articol nehotrt:
Ma sur est une enfant et je ne le suis plus. (Musset)
Je les appelle assassins parce qu'ils le sont.

Observaie
De rem arcat c pronumele le rmne invariabil dei reprezint adjective i substantive
de gen i de numr diferit. In limba literar se mai pot ntlni (din ce in ce mai rari i
pronumele la, Ies cu valoare neutr:

J'tais son ennemie, et je ne la suis plus.


('es bons citoyens, vous les serez un jour.
AcesLe construcii au ns un caracter arhaic.

Locul pronumelor complemente conjuncte


505. Dac n propoziie este un singur pronume complement, deosebim
urmtoarele situaii:

1.
Pronumele personal complement este exprimat naintea verbului, dac
acest verb nu este la imperativ forma afirmativ:
339

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

complemente directe
Je le vois. Il me regarde.
Je Vai aperu dans la rue.
Ils nous ont salus.
Tu ne les entends pas?
>ous ont-ils vus?
Vous a-t-il gronds?
complemente indirecte:
Elle m crit tous les jours.
Je lui tlphonerai.
Lui avez-vous tlphon?
Vous ne leur avez pas parl, n'est-ce pas?
Nc lui dites rien.
2. Dac verbul este la modul imperativ forma afirmativ, pronumele per
sonal complement este exprimat dup verb i legat prin liniu:
Regarde-le !
Ces livres vous intressent, prenez-les!
Z)/fes-lui toute la vrit!
In acest caz, pronumele complement de persoana I i a II-a (me, te) este
nlocuit de forma accentuat moi, toi:
Eroute-moU n"// ca pas !
Dites-moi ce qui vous ennuie!
Promne-toi, tant que tu voudras.
Not
Pronumele toi nlocuiete do fapt reflexivul te cu valoare de complement direct sau in<lidireel.

3. Dac verbul este la imperativ forma negativ, pronumele complement


i reia locul su normai naintea verbului:
.Ye le regarde pas!
Ne les prenez pas!
Ne lui tlphone pas !
Ne me dis plus rien!
De remarcat c n aceast situaie s-a revenit si la formele obinuite me, te.
4. Cnd verbul este la infinitiv, pot aprea situaii diferite:
pronumele este exprimat naintea infinitivului dac acesta este, la rndul lui, complement al altui verb la mod personal:
Je dsire le revoir.
I l saura me comprendre.
Nous voulons vous dire la vrit.
Je voudrais lui prsenter mon ami.
pronumele complement este ns exprimat naintea verbelor couter,
entendre, faire, laisser, mener, regarder, sentir, voir urmate de un infinitiv:
Je les coute parler.
Je Yentendais chanter.
Ces enfants, je les regardais s'.amuser dans le jardin.
I l nous a vus partir.
340

PRONUMELE PERSONALE

Observaii
1. Cu verbul laisser -|- infinitiv se poale folosi atit pronumele complement direct, ct
i cel indirect, fr ca sensul s se modifice:

Je Ic laisse prendre ce livre.


Je lui laisse prendre ce livre.
2. Cu verbul faire + infinitiv se folosete pronumele complement direct dac infini
tivul nu este nsoit el nsui de un complemonl :
Je Ies ai fait chanter.
sau pronumele complement indirect dac infinitivul este nsoit de un complement:

Je leur ai fait chanter une chanson.


3. Dac verbul principal i infinitivul au, fiecare, cte un pronume complement,
ele se exprim naintea fiecrui verb:

Je les vois me suivre.


Cet ami, je vous laisse le reconduire.
Tu les as laiss m insulter.
Totui, dac pronumele complement al infinitivului esle le, la, Ies el^poale fi expri
mat mpreun cu pronumele complement al verbului principal naintea primului verb:
Cet am i, je vous le laisse reconduire.

506. Dac n propoziie se afl dou pronume complemente, deosebim


urmtoarele situaii:
a) Pronumele complemente se exprima naintea unui verb la mod personal,
n afar de imperativ i'orina afirmativ, n urmtoarea ordine:
1. Dac pronumele complemente snt de persoane diferite (I + a IlI-a,
a Il-a -j- a IlI-a) se exprim nti pronumele complement indirect:
Ce livre, je te le donne.
Voici des fleurs, je vous les offre.
Si tu as besoin de ma voiture, je to la prte volontiers.
Ces livres que je lui avais prts, il ne me les a pas rendus.
Cette lettre, il ne nous la jamais montre.
2. Dac pronumele complemente sint de persoana a III-a se exprim Inti
pronumele complement direct:
Ce livre, je le lui donne.
S'il a besoin de ma voiture, je la lui prte.
Nous le leur dirons.
Ces fautes, je les lui pardonne.
Observai*
In cazul c unul dintre aceste complemente este pronumele reflexiv se, acesta va preceda
complementele directe le, la, Ies:

Cet oncle lointain, qu'il n'a jam ais connu, il se le reprsente comme un hros.
Tout ce mal, on se le serait donn pour rien?

b) Dac dou pronume complemente nsoesc un verb la imperativ forma


afirmativ, ele se exprim dup verb, de care se leag prin lmiu, primul
fiind complementul direct:
Ces fleurs, offrez-les-lm !
J'aurais besoin de ce dictionnaire, prte-le-moil
341

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Je ne comprends pas cette rgle, explique-la.-mo1


Quel est ton secret? Dis-le-moi!
Observaii
1. Ca i atunci cnd e folosit fr alt complement, pronumele indirect me e nlocuit,
dup un verb la imperativ, prin moi.
2. Dup un verb la imperativ, toi i vous snt pronume reflexive l, n afar de rare
excepii, nu pot fi nsoite de un alt pronume complement.
3. La imperativ, forma afirmativ, apare uneori i ordinea invers a pronumelor
complemente (complement indirect + complement direct), dar numai cu pronumele comple
ment indirect nous:
Ces livres, prtez-nous les pour un jour /
Aceast construcie aparine numai limbii familiare.
4. Combinaiile posibile ale pronumelor personale conjuncte cu rol de complement
pot fi reprezentate schematic n felul urmtor:
naintea unui verb la mod personal, n afar de imperativ forma afirmativ:

me
le

te

lui

nous

subiect +

la

leur

vous
les

se
dup un verb la imperativ, forma afirmativ:

moi
le
la
les

lui
nous
leur

ntrebuinarea pronumelor complemente disjuncte


507. Pronumele complement direct disjunct e folosit n urmtoarele
situaii :
1. Pentru a sublinia un complement direct exprimat printr-un pronume
conjunct:
Lui, je le connais depuis longtemps. (Pe el l cunosc...)
Elle, je Vai vue il y a deux jours. (Pe ea am ntlnit-o...)
Moi, il ne m invite jamais chez lui. (Pe mine...)
Acest pronume disjunct poate fi exprimat i dup verb:
Je les connais, eux. (Ii cunosc eu pe ei)
2. Intr-o propoziie interogativ fr verb:
Ils m'ont invit aussi. Toi? (Pe tine?)
342

__ PRO NU M ELE-PERSO NALE

sau ntr-un rspuns eliptic:


Qui appeUe-tron? Lui. (Pe el)
3. Cnd pronumele complement este coordonat cu alt complement direct:
I l ne nous a pas reconnus, ni moi ni Jacques.
I l contemplait la foule sans distinguer ni moi ni personne.
On va appeler lui ou elle.
4. Ca al doilea termen de comparaie precedat de que sau de comme:
I l est plus habile que toi.
Elles sonl tudiantes comme toi.
5. Cu expresia de prezentare cest ... que:
C'est lui que j'a i appel. (Pe el l-am chemat)
C'est elle que je voudrais revoir.
C'est nous qu'il a salus.
6. Cu formula restrictiv ne ... que:
On n'admire que lui.
Je n'ai invit queux.
Observaii
1. intr-o propoziie relativ introdus prin que (pe care), spre deosebire de limba
romn, pronumele personal complement direct nu mai e exprimat:

Voici leu livres que je viens de recevoir. (Iat crile pe care le-am primit)
La posie que ta as choisie est trs belle. (Poezia pe care ai ales-o e foarte frumoas)
Les romans que vous m'avez envoys sont trs intressants. (Romanele pe care mi
/e-ai trimis ...)
2. Do asemenea, dac relativa este introdus prin qui, auquel. n u q u r K n Inquelle,
wux(|iiollts (cruia, creia, crora), pronumele personal complement indirect t e omis,
spre deosebire do limba romn:

La personne qui tu as prt de largent est-elle vraiment honnte? (Persoana creia


i-ai mprumutat bani ...)
Les enfants qui vous avez donn des bonbons sont revenus. (Copiii crora le-ai dat
bomboane s-au ntors)
Les pigeons auxquels vous jetez du grain semblent vous reconnailre. (Porumbeii crora
le aruncai grune ...)

508. Pronumele complement indirect disjunct e3te ntrebuinat n urmtoa


rele cazuri:

i.
Ca complement prepoziional, putnd fi precedat de numeroase pre
poziii:
Je pense souvent toi. (... la tine)
Nous ne sommes pas contents de lui. (...de el)
Nous irons au thtre avec eux. (... cu ei)
Quand viendrez-vous chez nous! (...la noi)
Un groupe d'enfants courait derrire lui. (...in urma lui)
Il marchait devant moi. (... naintea mea)
On ne peut pas compter sur eux. (...pe ei)
I l est arriv aprs moi. (...dup mine)
343

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SM

Observaii
Din exemple se poate vedea c acest pronume disjunct nlocuiete numai nume de
persoane. Pentru a reprezenta nume de lucruri se recurge la urmtoarele construcii:
1. La pronumele adverbial y, dac substantivul reprezentat este precedat de pre
poziia :

Je pense oette histoire. ( J y pense.)


2. La pronumele adverbial en, dac substantivul reprezentat este precedat de pre
poziia de:

Je parle de cet vnement. ( J en parle.)


3. La un adverb corespunztor prepoziiei care ar preceda substantivul:

L enfant ouvrit l armoire et se cacha dedans, (dans cette armoire)


I I fit un bon feu et sassit devant, (devant ce bon feu)
I l souleva la couverture et se blottit dessous. (sous cette couverture)
A u milieu il y avait une table avec quatre chaises autour, (autour de cette table)
In limba familiar se folosete o construcie similar i cnd e vorba de persoane;
n acest caz propoziia conine un pronume complement indirect:

I l lui courut aprs. (Alerg dup el)


S io n lu itire dessus (Dacise trage asupralui?)

2. Pentru a sublinia un pronume conjunct complement indirect:


Cela me ferait plaisir, moi. (Mi-ar face plcere)
Je ne sais pas ce qu'il lui dit, elle.
3. n rspunsuri sau interogaii fr verb:
J qui dois-je remettre cette lettre? moi.
J'a i offert des fleurs Hlne. elle? l'o.s auriez d m'en offrir moi
d'abord.
4. Cu expresia de prezentare cest ... que:
C'est elle que j'a i remis la lettre.
C'est de lui que mus parlons.
C'est avec eux qu'il partira.
5. Atunci cnd e coordonat cu alt complement prepoziional:
On n a rien envoy, ni moi, ni elle.
Je vais leur crire, lui ou elle.
6. Cu formula restrictiv ne ... que:
Je n'obirai qu' eux. (Nu voi asculta dect de ei)
Il ne m'a parl que do toi.
7. naintea unui participiu trecut, folosit ca adjectiv; n acest caz pronu
mele este precedat numai de prepoziia :
Dans une lettre moi adresse, il me priait d'aller le voir.
Cette enfant, eux confie, grandit et devint une jeune fille charmante.
8. Dup un verb reflexiv, dac substantivul nume de persoan e reprezen
tat de un pronume:
Je m'adresse lui. (.M adresez lui)
Je me fie vous. (Ma incred n dvs.)
Je m'intresse elle. (M interesez de ea)
944

PRONUMELE REFLEXIVE

PRONUMELE REFLEXIVE
509. Formele pronumelor reflexive sint:
ine, te, se, nous, vous, se
care nsoesc un verb reflexiv:
Je me promne dans la rue.
I l se lave les mains.
1. Aceste pronume sint neaccentuate i conjuncte putnd fi att comple
mente directe, ct i indirecte:
Nous nous amusons trs bien, (complement direct)
Elles se sont crit pendant les vacances, (complement indirect)
2. Aceste forme nsoesc un verb reflexiv la un mod personal, n afar
de imperativ forma afirmativ, fiind exprimate naintea verbului:
Nous ne nous reprochons rien.
Dac verbul este la imperativ forma afirmativ, pronumele reflexiv se
exprim dup verb de care se leag prin liniu, avnd formele accentuate toi,
nous, vous:
Lve-toi, il est tardl
Dp cAez-vous! .Asseyez-vous!
.ATOWSores-nousl
Observaii
1. La imperativ forma negativ, pronumele i reiau locul lor obinuit naintea
verbului redevenind forme neaccentuate:

Ne te dpche pas, il ne viendra pas si tt!


Ne vous allarmez pas, les choses sarrangeront.
2. La imperativ forma afirmativ, pronumele reflexiv poate fi urmat de pronumele
en; n aoest caz, se va folosi forma neaccentual a pronumelui reflexiv:
Fa-tenl Al/ez-vous-enI (Pleacl Plecaii)
iSouvt'ens-tenl (Amintete-i de astal)
Aceleai pronume apar i la forma negativ, dar nainloa verbului:
Ne t cn vas pas !
Ne vous en allez pas !

3. Pronumele reflexive nous, vous, se (plural) pot avea i un sens reciproc:


Ils se regardaient tonns.
Nous nous aimions tendrement.
4. Pronumele reflexiv se poate avea i o valoare posesiv atunci cnd
verbul e urmat de un complement direct exprimnd o parte a corpului:
Il so lave les mains. (Se spal pe miini)
Elle se peigne les cheveux. (Ea se piaptn)
I l s'essuie les yeux. (Se terge la ochi)
Elle s'est cass la jambe. (i-a rupt piciorul)
De altfel, n aceste raporturi posesive care implic un obiect inalienabil,
adjectivul posesiv nici nu poate fi folosit. (A se vedea 362)

345

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SI

Pronumele se mai poate indica posesia i cnd complementul verbului denu


mete un obiect de mbrcminte:
Elle aest dchir la jupe. (i-a rupt fusta)
Observaie
In limba romn;'!, pronumele se are dou sensuri crora le corespund n limba francez
dou pronume deosebite:
un sens de pronume reflexiv, corespunztor pronumelui se din limba francez:
E l se grbete = I l e dpche.
un sens de pronume nehotrit corespunztor pronumelui on:
Aici se vorbete limba francez Ic i on parle franais.

510. Pronumele reflexiv accentuat soi (ca i forma sa ntrit soi-mme)


e folosit n urmtoarele cazuri:
1. Ciiul subiectul propoziiei e nedelerminat fiind exprimat printr-un pro
nume nehotrit:
On ne doit pas penser uniquement soi. (Nu trebuie s ne gndim numai la
noi)
Ici on fait tout soi-mme. (Aici facem totul noi nine)
Quiconque ne perne qu' soi est un goste. (Cine nu ae glndesfe dect la sino
e un egoist)
Cela va (le soi. (Asta se nelege de la sine)
Personne ne veut rester enferm chez soi. par un temps si beau. (Nimeni nu
vrea s stea nchis in ras pe o vreme att de frumoas)
2. Dup un verb impersonal:
Jl est honteux de ne penser qu' soi. (E ruinos s te gndeti numai la tine)
// faut cire exigeant envers soi. (Trebuie s fii exigent cu tine nsui)
3. D u p

nu

in fin itiv

f r s u b ie c t

ex prim at:

Rester soi-mme. c'tait son premier devoir d'artiste. (A rmne el nsui con
stituia prima sa ndatorire de artist)
t. C u s u b s t a n t i v e care

pot

im p lic a o a c iun e reflex iv:

L'uinour de soi (dragostea de sine)


Le respect de soi (respectul de sine)
La conscience de soi (contiina de sine)
Jm confiance en soi (ncrederea in sine).
Observaii
1. Dac subiectul este determinat, se folosesc pronumele personale disjuncte lui, elle
ew , elles:

Jacques regardait droit devant lui.


Ils ne pensaient qu'k eux.
2. Dat fiind c n limba curent s-a restrns folosirea lui soi, pronumele lui, elle,
uc, elles mai apare i in urint oarele situaii :
cu un subiect nume de lucru:
Le feu s'tait teint de lui-mme.

cu un subiect nume de persoanS la plural:


Quelques-uns pensent toujours eux.

346

P R O N U M E L E P E R SO N A L E

chiar cu un subiect ndeterminat la singular:


Chacun prenait soin de lui-mme.
Celui qui se juge matre de lul-mme ...
3. Pronumele soi intr n compunerea ctorva locuiuni frecvente:
En sol:
Votre conduite est en sol inqualifiable. (Comportarea voastr este n sine (pria
ns$i) incalificabil)
Aller de sol:
Cela va de soi. (Asta se nelege de la sine)

ea

part soi:
Chacun pensait port soi. (Fiecare so gndea in sinea lui)
JttOTcnlr sol (a-i reveni tn simiri).
4. Numeroi scriitori moderni nccarc s reabiliteze pronumele soi folosindu-1 deseori
chiar cu subiecte determinate:

Elle hochait la tte, regardant droit devant sol. (Alain Fournier)


Ramuntcho sentait s'veiller au fond de soi-m(*rne les vieilles aspirations ancestrtes
(P. Loti)
5. Expresia soi-disant nu conine, aa cum s-ar crede, pronumele soi. Ea reprezint
forma veche de participiu prezent al verbului se dire i are astzi nelesul de aa-zis:

Les soi-disant occupations de celle soi-disant lite.

PRONUME PERSONALE CU SENSURI SPECIALE


511. Pronumele de politee este reprezentat de vous, care corespunde
n limba romn cu dumneavoastr, dumneata:
Vous tes professeur, Monsieur (Madame, Mademoiselle)?
Tous poate reprezenta o persoan (de genul masculin sau feminin) sau mai
multe, ceea ce atrage acordul corespunztor al numelui predicativ-:
Vous tes content (contente, contents, contentes)? sau al participiului trecut
dac vous este complement direct i preced verbul:
I l vous a salu (salue, salus, salues).
Observaii
1. O formul de extrem politee este format
de un verb la persoana a III-u:

din Monsieur

(Madame)

urmate

Monsieur m'a appel?


Madame est servie.
2. Aceast structur (cu verbul la persoana a HT-a) este folosit i cu formulele
de reveren: Votre Majest, Votre Altesse, Votre Saintet (Sfinia-Voastr), Votre Excellence:

Sire, rpond lagneau, que Votre Majest ne se mette pas en colre, mais plutt quElle
considre ... (La Fontaine)

512. Pronumele nehotrt on poate nlocui, mai ales n limba vorbit,


pronumele subiect tu, il, elle, nous, voim, ils, elles, ceea ce i confer deseori un
statut de pronume personal:
Qn'est-ce qiCon fait maintenant? (Acum, ce facem?)
yl-/-on t sage, mon enfant? (Ai fost cuminte, micuule?)
347

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII S

Cette petite demoiselle ne s'est mme pas excuse; on est trop fier pour a!
(...e prea mndr ca s fac aa ceva)
(A se vedea 454).
513. Pronumele me, te, vous pot avea o valoare corespunztoare cu a dati
vului etic din limba romn :
Je te l'ai pris par la peau du cou et je te l'ai mis dehors. (i l-am luat de gt
i i l-am dat afar)
Va me fermer la porte!
Si c'tait mon fils, je vous le dresserai.
514. Adjectivul mme poate ntri pronumele personale moi, toi, nous,
vous, lui, eux, elle, elles, soi legndu-se de ele prin liniu:
Moi-mme, toi-mme, elle-mme, eux-mmes, elles-mmes.
De remarcat c adjectivul mme se acord n numr i corespunde pronume
lui de ntrire din limba romn:
Moi-mme (eu nsumi, eu nsmi)
Nous-mmes (noi nine, noi nsene)

PRONUMELE ADVERBIALE
515. Pronumele EN i Y sint, la origine, adverbe de loc, dar au devenit
pronume personale conjuncte care reprezint mai ales nume de lucruri:
Elle a fait un beau voyage ; elle en parle souvent.
Les examens approchent; y pensez-vous?
Pronumele EN
516. Pronumele EN, echivalent cu de lui, d'elle, d'eux, d'elles, de cela,
poate ndeplini toate funciile unui substantiv precedat de prepoziia de:
1. Complement indirect, reprezentind numai nume de lucruri:
Cette ville, je m'en souviendrai toujours. (De acest ora am s-mi amintesc
ntotdeauna).
Tu te sers de ce dictionnaire? Oui, je m'en sers tous les jours. (Da, m folo
sesc de el n fiecare zi)
Jl aperut une petite maison et sen approcha. (Zri o csu i se apropie de ea)
Vous avez besoin de ce livre? Oui, j'en ai besoin.
Cette affaire m'intresse, je vais m'en occuper.
2. Complement de agent (introdus prin prepoziia de), reprezentind nume
de persoane, de lucruri, uneori de animale;
I l aime ses camarades et il en est aim. (... i e iubit de ei)
La peste ayant clat, il en fut atteint.
Son chien le suivait; il en tait d'ailleurs toujours accompagn. (... era de altfel
totdeauna nsoit de acest cine)
3. Complement circumstanial de loc:
Il est rest dans son bureau toute la journe et vient d'en sortir. (... de acolo)
Avez-vous t chez lui? J'en reviens. (M ntorc de la el)
948

PRONUMELE ADVERBIALE______________________________________________________________________________

de cauz:
I l attrapa une mauvaise grippe et en mourut. (... i muri din cauza acestei boli)
instrumental :
II prit une planche et en boucha le trou. (Lu o scndur i astup cu ea gaura)
Il prit une pierre et Ten frappa. (Lu o piatr i-l lovi cu ea)
517. Pronumele EN poate reprezenta, de asemenea, un atribut substantival
n genitiv:
Je ne savais rien de celte ville, je nen connaissais que le nom. (... nu-i tiam
dect numele)
J'aime ce village; j'en connais toutes les maisons. (... i cunosc toate casele)
Il dchira la lettre avant den lire le contenu. (... inainte de a o citi)
In acest caz, EN are o valoare posesiv i intr deseori In competiie cu ad
jectivul posesiv:
J aime cette ville, j en connais toutes les rues.
( J aime cette ville, je connais toutes ses rues.)
Observaii
1. Pentru ca pronumele EN s poat reprezenta un substantiv determinat de adjectiv
posesiv, enunul Irebuie s satisfac urmtoarele condiii:
Cele dou substantive (reprezentnd posesorul i obiectul posedat) trebuie exprimate
n propoziii deosebite:
J'achte ce tissu: j cn aime
( J achte ce tissu: j'a im e sa
I l aime beaucoup P aris et
( I l aime beaucoup P aris et

la couleur.

couleur)
en admire les monuments.
admire ses monuments.)

Pronumele EN trebuie s reprezinte atributul u n u i c o m p le m e n t direct.:


L a musique roumaine me p la it; j en aime le rythme.
(L a musique roumaine me p la t; j aime son rythme.)
sau al unui nume predicativ exprimat printr-un adjectiv:

Ce caf est excellent; l arme en est exquis.


(Ce caf est excellent; son arme est exquis)
Prenez de ces fruits; le ju s en est excellent.
(Prenez de ces fruits; leur Jus est excellent.)
2. Nu ntotdeauna atributul substantival n genitiv poate fi convertit n substantiv
determinat de un posesiv:

Le jeu des acteurs demande des efforts soutenus, mais des salves dapplaudissements en
sont la rcompense.
J a i vu ce monument, en voici la photo.

In aceste cazuri, pronumele EN devine obligatoriu.

518. Pronumele EN reprezint deseori un substantiv precedat de articol


partitiv:
Est-ce qu'elle a achet du caf? Oui, elle en a achet (A cumprat cafea?
Da, a cumprat)
Voulez-vous du pain? Non, j'en ai. (Vrei pine? Nu, am)
Vous avez achet de la viande? Oui, nous en mangeons tous les jo an.

349

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAI

de articolul nehotrt des:


Vous avez trouv des fleurs au march? Oui, j'en ai achet de trs belles.
(Da, am cumprat flori foarte frumoase)
Des ennemis, je n'en avais pas.
Voici des pommes bien mres: prenez-en !
de prepoziia de eu sens partitiv:
Tu n'as plus de cigarettes? Non, je nen ai plus. (Nu mai ai igri? Nu,
nu mai amj
Observai*
Dei E X are funcia de complement direct i preced verbul, participiul trecut nu
se acord:

Voyez ces fleurs! En avez-vous cueillit


Des hommes admirables, j en a i connu!

Totui, numeroi scriitori acord participiu] (reut cu substantivul reprezentat d E N :


Ses ordres, sil en a donns, ne me sont pas parvenus. (Stendhal)
Des conseils, mes trois fils en avaient reus. (D uham el)

519. Pronumele EN mai poate reprezenta un substantiv precedat:


1. de articolul nehotrt un, une:
Avez-vous un stylo? Oui, j'en ai un. (Avei un stilou? Da, am)
2. de un numeral cardinal :
Jl n'a pas qu'une auto, il en a deux.
Ils ont des enfants? Oui, ils en ont quatre.
3. de un adverb de cantitate:
J'aime les fruits et j'en mange beaucoup.
Des ennuis, j'en ai assez.
Nous avons du vin d'excellente qualit, mais nous en buvons peu.
4. de adjectivele un autre, d'autres:
Ce dictionnaire n'est pas trs bon, mais je nen ai pas un autre. (Acest dicionar
nu e prea bun, dar n-am altul)
Si ce chapeau ne vous plat pas, je pourrais vous en montrer dautres. (... a
putea s v art altele.)
5. de un pronume sau adjectiv nehotrit cu sens cantitativ:
Oh! les beaux fruits que vous avez, donnez-m'en quelques-uns !... (... dai-rni
cteva)
Des romans modernes, j'en ai plusieurs qui pourraient vous intresser (... am
mai multe care v-ar putea interesa).
6. de un substantiv indicnd cantitatea:
Vous avez cueilli des fleurs? Oui, j'en ai cueilli des bouquets.
Des livres pour enfants, j'en ai toute une caisse.
Il aime les sardines; il en mangerait une douzaine*
Observaii
1. In aceste cazuri, E\ poate reprezenta un substantiv cu rol de complement direct:
Des posies, il en a crit beaucoup.
350

PRONUMELE ADVERBIALE

de nume predicativ:
Cette gibecire ne ressemblait pns une gibecire pour la raison que ce n e u tait pas une.
sau de subiect real al unui verb impersonal:

De tout cet argent, il men restait peu.


D u vin, il n'y en a plus.
2. Cu expresia impersonal il y a, pronumele EN poate fi folosit n mod absolut,
fr ca substantivul pe care l reprezint s fi fost exprimat:
I l y en a qui ne le croient pas. (Snt unii care nu cred asta.)

520. Pronumele EN poate deseori reprezenta o propoziie completiv


introdus de prepoziia de:
J'a i rencontr mon meilleur ami et j en suis trs content.
(Je suis trs content d'avoir rencontr mon meilleur ami)
Vous m'avez rendu service et je m'eu souviendrai. (M-ai sprijinit i mi voi
aminti de acest lucru.)
J'a i voulu Vaider, mais il dit qu'il r it n avait pas besoin.
dar el mi spuse c
nu avea nevoie de ajutorul meu.)
n acest caz, pronumele EN este deseori complement al unui adjectiv:
I l a t reu au concours et il en est trs content. (A reuit la concurs i e foarte
mulumit.)
I l ri a pas fait cela, il en est bien incapable. (N-a fcut asta, nici nu e n stare
s-o fac.)
I l ri a pas rpondu, ma lettre ef j en suis trs tonn. (N-a rspuns la scrisoarea
mea i snt foarte mirat.)
Observaii
1. Deseori EN , reprezentnd o propoziie, indic i un raport de cauz:
Elle portait une robe trop longue et en paraissait plus grande. (Ea purta o rochie
lung i prea din aceast cauz mai nalt.)
Faites du sport, vous ne vous en porterez que mieux.

rrea

2. Pronumele E N poate reprezenta i un verb la infinitiv:


tes-vous content d'avoir rencontr votre am i? O ui, j'e n Suis trs content.
3. Ca complement al unui adjectiv, EN poate reprezenta i un singur Bubstantiv:

I l ne sait piua o mettre ses livres, sa maison en est pleine.

521. EN intr n compunerea unui mare numr de expresii, fiind, n acest


caz, inanalizabil :
En vouloir quelqu'un (a avea pic pe cineva); En avoir assez (a nu mai
putea suporta, a-i fi de ajuns); N'en pouvoir plus (a nu mai putea, a fi la captul
rbdrii, al puterilor); En venir aux mains (a se lua la btaie); S'en faire (a*i
face griji, a se sinchisi); S'en prendre quelqu'un (a se lua de cineva); S'en remet
tre quelqu'un (a se ncrede n cineva, a se bizui pe cineva); N'en faire qu' sa
tte (a face numai dup capul su) etc.
Pronumele Y
522. Pronumele Y reprezint de cele mai multe ori un substantiv, nume
de lucru sau de animal, prem iat ele prepoziia i joac rolul de complement
indirect :
Ce vase est trop dlicat, je ne veux pas y toucher.
351

SUBSTANTIVUL l DETERMINANII SAI

(Acest vas e prea delicat, nu vreau s m ating de el)


Qu'on lui donne cette rcompense, il y a droit (S i se dea aceast recompens,
are drept la ea.)
Et votre nouveau roman? J'y travaille. (Lucrez la el.)
Ce cheval est capricieux, ne vous y fiez pas. (Acest cal e nrva, nu v ncredei in el I)
Observaii

In m o d excepio nal, pro nu m e le Y poate reprezenta i u n n u m e de p e rso an , d ar


CU verbe c a s'intresser, se fier, penser e tc.:

1.

numai

I l s'intresse cet enfant et je my intresse aussi.


C est un homme quivoque, ne vous y fiez pas !
Penses m o i! J y pense.

2. Cu anumite verbe ca donner, ter, reprocher, prfrer, nuire, servir, consacrer etc.,
lui, leur e fo lo s it n lo c u l lu i y p e n tr u a reprezenta i n u m e de lu c ru ri:
La pice est trs claire; cette grande fentre lui donne beaucoup de lumire.
Les journaux ont annonc cette nouvelle en lui consacrant leur premire page.

pro num ele

Je lui ai donn un air tout neuf mon manteau.


Ce roman ne m a pas p lu ; je lui reproche dtre mal crit.

523. Pronumele Y poate reprezenta o propoziie completiv indirect


introdus pria (ce que), fiiud, n acest caz, echivalent cu cela:
Ce que vous dites me parat grave; j'y penserai.
(Je penserai ce que vous dites.)
Je ne partirai pas: rien ne my oblige
Je voulais vous apporter ce livre, je ny ai plus pens.
Vous voulez que je vienne avec vous? J'y consens volontiers.
624. Y are o valoare adverbial evident atunci cnd reprezint un comp'ement circumstanial de loc exprimat printr-un substantiv precedat de pre
poziiile , dans, sur, sous:
Connaissez-vous la Roumanie? / y suis all cet t.
I l sortait du magasin quand j'y entrais.
Prenons rendez-vous devant la station de mtro; je vous y attendrai vers midi.
Elle ouvrit Varmoire et y rangea le linge.
La table tait grise de poussire; il y crivit son nom avec l'index.
I l a un grand'jardin; il y cultive toutes sortes de lgumes.

% 626. Pronumele Y intr n compunerea unor expresii ca: I l y a (este, se


afl); a y est (gata, s-a fcut); I l y va de ta vie (e n joc viaa ta); I l sy entend,
il s'y connat (se pricepe); I l s'y prend bien (procedeaz bine); Fous n'y tes pas
(nu nelegei); Je n'y peux rien (nu pot face nimic) etc.
Locol pronumelor adverbiale

526. In cazul c n propoziie este un singur pronume complement, deose


bim urmtoarele situaii:
1.
Pronumele adverbial EN sau Y se exprim naintea verbului, dac aces
verb nu este la imperativ forma afirmativ:

352

PRONUMELE ADVERBIALE

Ta vas aii thtre? Oui, j'y vais.


Ta as achet'des fruits? Oui, / en ai achet.
2. Dac verbul este la imperativ forma afirmativa, pronumele EX i Y se
exprim dup verb i se leag de el prin liniu:
Voici des pommes bien mres: prenez-#n!
Le temps passe, pmsrz-yl
Observaii
1.

L a im p e ra tiv fo rm a negai ivA. pro nu m e le E X i V i rian io.-l lor n orm al n ain te

v e rb u lu i:

.Y en prenez pas !
y j pensez p lu s!
' 2. Verbele de g ru p a I n -er, care la im p e ra tiv , fo rm a a fir m a tiv , s n t urm ate ds
u n p ro n u m e a d v e rb ia l, prim esc u n -s la persoana a Il- a sin g u la r, p e n tru a e v ita h ia tu l:

Parles-en ! Vas-y ! Penses-y !


3. D a c v e rb u l este la in fin it iv , p ro nu m e le E N sau Y se e x p rim n a in te a v e rb u lu i:

Ce mal, on peut en deviner la cause.


Je m'occupe de ce projet et je voudrais vous en parler.
J'aime cette ville et je dsire y revenir.

527. Dac verbul este nsoit de un alt pronume complement, EX sau Y


se exprima dup acest pronume:
Leur avez-vous parl de ce projet? Non, mais je leur en parlerai. (Nu, dar
le voi vorbi de ei.)
Il Va donn des conseils? Oui , il m'en a donn, comme d'habitude. (Da,
mi-a dat, ca de obicei.)
Vous avez va les laboratoires? Oui, le professeur nous y a conduits. (Da, pro
fesorul ne-a condus acolo)
Observaii
1. L a im p e ra tiv fo rm a a fir m a tiv ord in e a p ro n u m e lo r este aceeai:

Tu as des bonbons? Donne-m en! Z)o/m<?z-ilOUS-en!


2. A sociaiile cele m a i frecvente s n t cu pro num ele E N

(m'en, ten, nous-en, cous-en),

form ele cu p ro nu m e le Y fiin d rare (m'y, ty, nous-y). A stfel, n loc de attendez-my (atep
ta Ji-m acolo) se v a spune de p re fe rin : Attendez-moi l ! sau Vous allez m attendre l.
3. P ro n u m e le E N i Y p o t fig u ra n acelai e n u n n u m a i in cazul g a lic is m u lu i il y a:

Y a-t-il encore des noix au grenier? Oui, il y en a.

353

Cuvintele Invariabile

ADVERBUL

528. Adverbele formeaz o clas de cuvinte invariabile care se caracteri


zeaz prin faptul c pot ntregi nelesul unui verb:
I l s'est dfendu, vaillamment,
al unui adjectiv:
I l est peu aimable.
al unui adverb:

I l habite plus loin.


Observaii
1. In v a r ia b ilita te a

ad verb lo r n u

a d je c tiv u l n unele ca zuri (a se vedea

st

bsftliltfc. A stfe l,

a d v fb u l tout se acord cu

471) J

Elle est tonte triste.


Elles sont toutes tristes.
D e asem enea, unele

ad je ctive

cu valoar a d v e rb ia l

fac t e t u f acordul :

Des portes larges ouvertes.


Des fleurs fraches closes.
2. A d v e rb u l m a i po ate n tre g i ne lesul u n e i p r o p o z iii:
H e ureuse m e nt, j avais ma carte sur Moi.
a l u n e i c o n ju n c ii:

I l sortait juste quand nous entrions.


sau a l un e i p re p o z iii:

I l dort to u t contre le mur.


3. Spre deosebire de alte c u v in te in v a ria b ile (p rep oziii, e juflC tli, i t r j fii), adver
b u l p o a te n d e p lin i o a n u m it fu n cie s in ta c tic n pro po ziie .

FELURILE ADVERBELOR
529. Dup originea i forma ldf, adverbele pot fi grupate n urmtoarele
categorii :

1.
Adverbe primare, provenite din limba ltirt, ca: bien, hier, l, loin, ma
mieux, moins, non, ne, o, peu, pis, plus, si, tant, tard, trs volontiers.
355

CUVINTELE INVARIABILE

2.
Adverbe compuse, formate prin alipirea a doua cuvinte: bientt (bie

f-tt), dedans (de + dans), depuis, dessous, dessus, partout, surtout, de, del,
davantage, autrefois, parfois, quelquefois, longtemps, toujours, beaucoup. Pentru
unele adverbe, compunerea e mai complex: dornavant (dores + en + avant),
dsormais (ds -j- ore + mais).
Observaii
1. Din categoria adverbelor compuse fac parte i numeroasele locuiuni adverbiale
n care elementele componente snt sau nu legate prin liniu: d'ailleurs (dealtfel), ds lors
(de atunci), en arrire (napoi,) en dehors (n afar), par ici (pe aici), aprs-demain (poimine), avant-hier (alaltieri), d'ordinaire (n mod obinuit), l instant (imediat), nulle part
(nicieri), en face (n fa), vis--vis, tout fait (complet, n ntregime), peu peu
(puin cte puin, ncetul cu ncetul), peut-tre (poate) etc.
2. Acestor locuiuni li se pot aduga cele mprumutate direct din limba latin i
care apar frecvent, mai ales n lim bajul gazetresc: ab ovo (de la origine), ad libitum, (dup
voie), ad hoc, a foriiori (cu att mai mult), ibidem (n acelai loc), manu militari (cu fora),

in extremis (n caz extrem) etc.

3. Adverbe derivate din adjective cu ajutorul sufixului -ment: joyeusement


(joyeuse + -ment), assidment, commodment, autrement, aucunement etc.
4. Adjectivele cu valoare adverbial formeaz deseori adevrate locuiuni
verbale: Voir clair (a vedea limpede, a nu se nela), sentir bon (a mirosi frumos),
sentir fort (a mirosi tare), chanter faux (a cnta fals), parler haut (a vorbi tare),
parles bas (a vorbi ncet), boire sec (a bea zdravn), hacher menu (a toca mrunt),
payer cher (a plti scump), parler net (a vorbi pe fa), parler fort (a vorbi tare),
filer doux (a o terge englezete), la pluie tombe dru (plou tare), voir grand (a
vedea n mare) etc.
Observaii
1. n afar de aceste adjective, devenite adverbe invariabile, numeroase alte adjec
tive pot fi folosite cu valoare adverbial, dar ele se acord cu substantivul sau pronumele
respectiv :

Ils dormaient tranquilles.


(Ils dormaient tranquillement.)
Ils combattent obstins.
(Ils combattent obstinment.)
Des roses fraches cueillies.
(Des roses frachement cueillies.)
Vos yeux sont grands -ouverts.
2. Folosirea adjectivelor cu valoare adverbial a lu a t extindere in stilul publicitar:
Roulez oonomlque 1 (Economisii carburantul!)
sau n lim bajul sportiv:

I l pdale terrible. (Biciclist care-pedaleaz deosebit de repede)


I l gagnera facile. (Concurent care va ctiga uor)
3M

ADVERBUL

530. Din punct de vedere semantic, adverbele pot i grupate n:

adverbe
adverbe
adverbe
adverbe
adverbe

de afirmaie
de negaie
de cantitate
interogative
circumstaniale (de mod, de tim p, de loc, de cauz, de comparaie
etc.).

Evident, aceste categorii nu sint etane, acelai adverb puind face parte
din clase deosebite. Astfel, majoritatea adverbelor interogative sint fie adverbe
de cantitate (combien?), lie adverbe de mod (comment?), fie de loc (o?).

DERIVAREA ADVERBELOR
531. Numeroase adverbe (dintre care majoritatea snt adverbe de mod)
deriv din forma de feminin a unui adjectiv, la care se adaug sufixul -meat:
DOUX:
VIF:
CLAIR:
SOI':

douce + ment = DOUCEMENT


vive + ment =
VIVEMENT
claire + ment = CLAIREMENT
sotte -{- ment -- SOTTEMENT

Aceast regul comport ins urmtoarele excepii:

1.
Adjectivele care se termin la masculin singular n -ai. -, -i, -u pierd, i
general, pe e mut de la feminin nainte de a primi sufixul -ment:
VRAI:

vrai(e) + ment = VRAIMENT

AIS:
JO LI:

ais(e) -j- mentAISMENT


joli(e) + ment = JOLIMENT

ABSOLU:

absolu(e) ment ABSOLUMENT

Observaii
1. Numai citeva advrfoe- tloi-ivaLi* (lin djeclive cure se termina in -a primesc pe
aceast vocal u n accent circumflex care amintete pierderea vocalei e m ul de la feminin:
assidment (asiduu, cu asiduitate), continment (continuu, fr ntrerupere), crment (tar
mil, fr menajamente), dment (cum se cuvine), indment (in mod nepermis), goulment
(lacom, cu lcomie).
Aceast particularitate ortografic complic n mod inutil scrierea francez, dat fiind
c alte adverbe terminate n -ument nu primesc accent circumflex: perdument, ingnument,
rsolument, absolument etc.
2. Adverbul

gaiement

(cu

veselie)

se scria, pn nu demult, gament, cu accent

circumflex.
3. Adjectivul gentil (drgu, amabil), a cnii consoan final nu se pronun, a
permis derivarea gentiment dup tipul jo li joliment.
357

CUVINTELE INVARIABILE

2. Un numr destul de mare deadverbe schimb pe e mut de la femininul


adjectivului respectiv n - nainte de a primi sufixul -ment:
aveugle aveuglment
importun importunment
incommode incommodment
commode commodment
intense intensment
commun communment
conforme conformment
obscur obscurment
confus confusment
opportun opportunment
prcis prcisment
diffus diffusment
profond profondment
norme normment
promus profusment
exprs expressment
uniforme uniformment
exquis exquisment
immense immensment
Observaie
D up acest tip a fost derivat i adverbul
depsit).

impunment

din adjectivul

impuni

(nepe

3. Din majoritatea adjectivelor care se termin la masculin singular n -ant


(puissant) i n-ent (vident) deriv adverbele respective, schimbnd terminaia
-ant n -amment:
puissant puissamment
lgant ^gaminent
constant corasJamment
vaillant mi/animeut
i terminaia -ent !n -emment :
vident videmment
violent piotemment
prudent prwctemment
dcent dcemment
Observaii
1. Fac excepie:

lent lentement; prsent prsentement; vhment -tr vhmentement


care urmeaz regula general.
2. Adverbele notamment (mai ales) i prcipitamment (n grab, n mod precipitat)
deriv din participiile prezente notant i prcipitant luate ca adjective.
3. Terminaiile -amment i -emment se pronun la fel.

4. Unele adverbe deriv din adjective ieite din uz: brivement (pe scurt),
grivement (folosit numai n expresia grivement bless grav rnit), journel
lement (zilnic), nuitamment (n timpul nopii), tratreusement (n mod perfid),
sciemn\ent (cu bun tiin). .
Observaii
1. Unele adverbe n -ment snt derivate din:
adjective pronominale: aucun aucunement (nicidecum, n nici un fel), autre
autrement (altfel; foarte), nul nullement (n nici un fel, nicidecum), tel
tellement (aa
de, att de) etc.
adverbe: comme comment;
interjecii proprii lim bii familiare: fichtre fichtrement (al dracului de, grozav de);
substantive folosite ca interjecii n limba familiar: diable diablement (drcete
de, grozav de), vache vachement (foarte, extrem de aparine limbii populare);
substantive care pot fi i adjective: bte btement (prostete), sot sotement
(prostete).
358

ADVERBUL

2. Unele adjective i numeroase participii trecute nu pot forma adverbe: ententi


satisfait, fch, vex,' concis, mobile etc. De asemenea, n afar de vert vertement (pe fa,
deschis), celelalte adjective care denumesc culori nu au adverbe derivate.

COMPARAIA ADVERBELOR
532. Ca i adjectivele calificative, numeroase adverbe pot av#a grade de
comparaie:
I l habite plus loin que nous.
Elle parle moins bien le franais.
I l a couru le plus vite de tous.
I l nous parla trs doucement.
Observaii
Pot avea grade de comparaie urmtoarele categorii de adverbes
1. Majoritatea adverbelor terminate n ment.

2. Adverbele primare loin, prs, souvent, tard, tt, vite, volontiers.


3. Adverbele beaucoup, bien, mal, peu (care au i unele forme speciale de comparativ
i superlativ).
4. Majoritatea adjectivelor folosite adverbial.
5. Unele locuiuni adverbiale.

533. Comparativul se formeaz, ca^ i la adjective, cu adverbul plus pentru


a exprima superioritatea:
Vous marchez plus vite que moi.
cu adverbul moins pentru a exprima inferioritatea:
Je marche moins vite que vous.
sau cu adverbul aussi pentru a maroa egalitatea:
I l marche aussi vite que moi.
Observaii
1. Intr-o propoziie negativ i, uneori, lntr-o prepoziie interogativ, adverbul aussi
poate fi redus la si:
Cet homme ne parle pas si (aussi) clairement que toi.
Ne courez pas si vite!
Vous avez dj fini? Si vite que a (Att de repede?)
2. n limba curent ia extindere folosirea unui comparativ de superioritate construit
cu adverbul autrement, dar numai pentru adverbele care nu se termin in -ment:

Pierre ira autrement loin que son frre.


( Pierre ira plus loin que son frre.)
I l voit autrement plus clair que loi.
Deseori, autrement ntrete un comparativ:

Elle est autrement mieux que sa sur. (Ea e mult mai bina eett sort. eL)
359

CUVINTELE INVARIABILE

534 Superlativul relativ se formeaz din formele comparativului de


superioritate sau de inferioritate, precedate de le (le plus, le moins):
I l a agi le plus prudemment de tous.
11 se comporte le moins modestement.
Observaii
1. Dae al doilea termen al comparaiei nu este exprimat, superlativul relativ poate
i deseori ntrit prin cuvntul possible:

I l reviendra le plus tt possible. (... ct mai curnd posibil.)


2. Unele locuiuni adverbiale foarte frecvente au ncorporate cte un superlativ: au
plus juste (ct mai bine), au plus tt (ct mai curnd), au plus vite (ct mai repede) etc.:

I l faut que vous partiez au plus tt.

535. Superlativul absolut se formeaz, ca i la adjective, cu adverbele


trs, fort, bien:
I l parle trs clairement.
I l roule bien vite.
Extrmement poate fi, de asemenea, folosit pentru formarea superlativului
absolut, dar nu cu adverbe terminate n -ment:
I l parle extrmement vite.
Adverbe cu forme speciale de comparativ
i de superlativ
536. Urmtoarele adverbe au unele forme speciale pentru a exprima
gradele de comparaie:
BEAUCOUP

de superio
ritate
COMPA
R A T IV U L

plus
davantage

PEU

moins

B IE N

MAL

mieux

(pis)
plus mal

de inferiori
tate

moins bien

moins mal

de egalitate

aussi peu

aussi bien

aussi mal

relativ

le plus

le moins

le mieux

le pis
le plus mal

absolut

extrmement trs peu

trs bien

trs mal

SUPER
LATIVUL

1.
Comparativul plus (mai mult) nu trebuie confundat cu adverbul d
negaie plus (mai) de care, de altfel, se distinge din ce n ce mai des i printr-o
pronunare diferit:
Il ria plus d'argent, [ply] (Nu mai are bani.)
II exige toujours plus. [plys] (Pretinde mereu mai mult.)
360

ADVERBUL

2. Davantage nu poate ntregi dect nelesul unui verb sau al pronumelui


en, fiind sinonim cu plus:
II exige toujours davantage.
(II exige toujours plus.)
I l faut travailler davantage.
Je rien sais pas davantage.
Dei numeroi lingviti afirm c davantage nu poate fi urmat de al doilea
termen al comparaiei, limba curent i scriitorii moderni folosesc frecvent
davantage que:
Ce paquet pse davantage que les autres.
Rien ne drange davantage une vie que Vamour. (Mauriac)
Rien riattire davantage que le mystre. (Claudel)
Interdicia se extindea i asupra construciei davantage de + substantiv
care tinde totui s se impun mai ales n limba literar:
I l y a chaque anne davantage de voitures dans les rues.
3. Extrmement servete ca superlativ absolut pentru adverbul beaucoup
i este deseori sinonim cu infiniment:
Cet incident me contrarie extrmement (infiniment).
4. Comparativul pis nu mai e folosit astzi dect n unele expresii ca
tant pis (cu att mai ru), de mal en pis (din ru n mai ru), au pis aller
(In cazul cel mai ru). De altfel, de cele mai multe ori, pis este nlocuit de
pire (comparativul adjectivului mchant):
Ce qu'il y a de pire. (Ceea ce e mai ru.)
Le pire, cest que tout cela est arriv notre insu. (Cel mai ru e c
totul s-a ntmplat fr tiina noastr.)
Astfel, singurele forme folosite pentru exprimarea gradelor de comparaie
ale adverbului mal snt cele regulate : plus m al, moins m al, aussi mal, le
plus m al, le moins mal.
5. Mieux este singurul comparativ de superioritate al adverbului bien:
Le malade se sent mieux.
Vous tes mieux logs que nous. (Locuii mai bine dect noi.)
Mieux mai poate avea i alte valori:
de adjectiv, mai ales cnd e nume predicativ:
Elle est mieux que lui. (Ea e mai bine dect el.)
de substantiv:
Le mieux est Vennemi du bien. (Mai binele e dumanul binelui.)
La situation est moins mauvaise, il y a du mieux. (... se constat un
progrs.)
Le mdecin a constat un mieux. (Medicul a constatat o ameliorare.)
de pronume nedefinit:
Je m'attendais mieux. (M ateptam la ceva mai bine, la mai mult.)
I l a chang en mieux. (S-a schimbat n bine.)
Observaii
1.

Mieux intr n compunerea a numeroase expresii curente: qui mieux mieu

(care mai de care), tre au mieux avec quelqu'un (a fi n relaii foarte bune cu cineva),
361

CUVINTELE INVARIABILE

de mieux en mieux (din bine n mai bine), tant mieux (cu att mai bine), il vaut mieux
(e mai bine, 6 preferabil), aller mieux (a o duce mai bine cu sntatea).

mo
2.
Superlativul relativ, precedat de prepoziia de i de adjectiv posesiv (de
mieux, de son mieux etc.) formeaz o locuiune care ia, n traducere, timpul verbului
respectiv:
I l a toujours fait de son mieux pour ne pas vous dplaire. (A fcut ntotdeauna tot
ce a putut ca s v fie pe plac)
Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. (Voi face tt ce voi putea pentru a v
mulumi)

Locul adverbului n propoziie

537. Exceptnd adverbele de negaie, al cror loc este bine determinat


(a se vedea 1226), pentru celelalte categorii de adverbe nu se pot da
reguli precise. Deseori, locul adverbului e n funcie de natura cuvntului pe
care l determin, de structura i stilul enunului etc.
De aceea, nu se pot da dect unele recomandri cu caracter orientativ.
1.
Dac adverbul determin un verb la timp simplu, el se exprim i
general dup verb:
Les enfants dormaient tranquillement.
Conservez prcieusement cette lettre.
I l vient quelquefois nous voir.
Observaii
1. Unele adverbe de timp ca aujourdhui, demain, hier etc. se plaseaz fie naintea
verbului, fie dup el:
Demain, j'ir a i voir Jacques.
Je me repose aujourdhui.
2. Adverbele de loc en i y snt exprimate dup un verb la imperativ forma afirma
tiv (a se vedea 626).
3. Adverbele interogative se exprim n mod normal naintea verbului]
O vas-tu?
Comment partirez-vous ?
Combien cote ces fleurs?
dar n limba familiar ele pot fi i postpuse verbului (a se vedea i 47):

Tu, vas o

Vous partirez comment}

4. Dac verbul e la infinitiv, deseori adverbul l preced:

I l partit sans trop savoir o il allait.


Je vous prie de bien vouloir...

dar se poate spune i:


Je vous prie de vouloir bien...
5. Unele adverbe de afirmaie sau de ndoial ca sans doute, peut-tre, uneori i
probablement, apparemment pot fi exprimate i naintea verbului, fiind n acest caz urmate,
mai ales n limba literar, de inversiunea subiectului:

Sans doute, viendra-t-il avec son ami.


( I l viendra, sans doute, avec son am i.)

362

ADVERBUL

2.
Dac adverbul nsoete un verb la timp compus, el e deseori exprima
ntre auxiliar i participiu:
II avait dabord pens quil valait mieux se taire.
I l a beaucoup voyag.
Elle a joliment parl.
Ils se sont trs bien amuss.
Observaii
1. O prim excepie o constituie adverbele interogative i majoritatea celor de loc;

Quand est-il arriv? ( I l est arriv quand?)


I l est arriv ici avant midi.
2. Adverbele de timp de tipul aujourdhui, hier, demain pot aprea dup participiul
trecut:

Elle est venue hier,


la nceputul enunului naintea subiectului:
Hier, nous avons fait une belle promenade.
sau chiar la sfritul propoziiei:
Nous avons fait une belle promenade hier.
Celelalte adverbe de timp i au, n general, locul ntre auxiliar i participiu:

Elle a toujours vit les courants dair.


Ils ne sont Jamais venus nous voir.
3. Adverbele de mod prezint, de asemenea, o mare mobilitate:

I l sest hardiment jet au milieu des flammes.


I l sest jet hardiment .
Hardiment, il s'est jet...

3. Adverbul e exprimat, n general, naintea adjectivului sau adverbului


pe care l nsoete:
L endroit tait totalement dsert.
C'tait une maison un peu vieille mais encore imposante.
I l parlait bien mal le franais.
Son mari tait mal ras et mal vtu.
Observaie
Adverbele care determin o locuiune verbal snt intercalate ntre elementele acestei

locuiuni :
Faites bien attention ce que vous dites.
I l est trs au courant de ces questions-l.

onor

Folosirea adverbului trs n aceste construcii s-a impus n limb, mpotriva opoziiei
gramaticieni:

J 'a i trs faim. J 'a i trs peur. J 'a i trs froid.

4. Adverbele bien, mal, dbout, beaucoup, peu, trop pot juca rolul de
nume predicative fiind, n acest caz, exprimate dup verbul respectiv:
Elle tait bien dans sa robe noire.
Nous tions tous debout et nous l'attendions.
C'tait trop, cette fois-ci i
863

CUVINTELE INVARIABILE

5. Unele adverbe ca pourtant, tant, d'ailleurs, cependant pot servi ca leg


tur logic ntre dou propoziii:
Il pleut verse; pourtant, ils sont alls se promener.
I l m'exaspre, tant il est bavard.
Il ne pleut pas et dailleurs, si le temps se gte, nous irons au cinma.
6. Adverbele plus, moins, mieux, autant exprimate la nceputul a dou
propoziii juxtapuse sau coordonate pot exprima un raport proporional ntre
dou fapte, aciuni:
Plus il parlait et plus il s'enferrait dans ses explications. (Cu cit vorbea
mai mult, cu att ncurca explicaiile.)
Moins la pice est claire et plus vous vous faites mal aux yeux. (Cu ct
ncperea e mai puin luminat cu att v facei ru la ochi.)
Autant la gomtrie l'intresse, autant les romans lennuient. (Pe clt il inte
reseaz geometria, pe att l plictisesc romanele)

PREPOZIIA

538. Prepoziia (la prposition) este o parte de vorbire neflexibil care


implic prezena a doi termeni (regent i subordonat) ntre care stabilete o
relaie de subordonare.
1.
Raporturile pe care prepoziia le stabilete ntre cei doi termeni sn
extrem de variate i pot indica:
timpul:
I l se rveille six heures.
Revenez dans une heure. (... peste o or)
I l viendra sur les dix heures. (.~ pe la _ )
cauza:
I l tremble de peur.
I l pleure de joie.
I l avait agi par avarice.
mijlocul, instrumentul:
I l a t averti par votre dpche.
J'cris avec le stylo.
Nous vivons de notre travail.
scopul:
Il vient pour nous voir.
Je le dis pour votre bien*
modul:
Il a envoy la lettre par avion
Nous aimons voyager en auto.
Elle s'habille de blanc.
locul, punctul de plecare:
I l sort du bureau.
Elle arrive de Paris.
364

PR E P O ZI IA

apartenena:
C'est un livre moi.
C'est la voiture de mon ami.
2. Prepoziiile nu au toate aceeai valoare:
unele au semnificaii concrete i pot exprima unul sau dou raporturi
bine determinate i ntotdeauna aceleai, fiindc ele nsele indic rapcilul
pe care l exprim (unele snt prepoziii simple, altele snt compuse i lormeaz
locuiuni prepoziionale) :
Une voiture a stopp devant la maison.
I l y a un beau jardin derrire notre maison.
Nous sommes partis avant la fin du spectacle.
Ils se sont revus aprs les vacances.
I l se dirige vers Vcole.
Elle s'est promene le long de la Seine.
I l n'a pas obtenu son permis de conduire cause d'une fausse manuvre.
Vos lunettes sont ct de la pendule.
Ne mettez pas la tte au dehors de la portire.
Cela s'est pass en dehors de moi. (fr participarea mea)
altele, cum snt , de, par, au semnificaii abstracte i deci nu au
neles dect ntr-un grup de cuvinte sau ntr-o propoziie; aceasta explic,
de altfel, varietatea raporturilor pe care le pot exprima; cele mai abstracte
snt i de care, deseori, naintea unui infinitiv (mai ales de), nu snt dect
elemente formale de legtur sintactic. Astfel:
I l refuse de nous accompagner.
I l a russi convaincre son ami.
Elle a dcid de partir.
FORMELE PREPOZIIILOR

539. Prepoziiile snt simple sau compuse din dou sau mai multe
cuvinte.
a)
diferi t :

Prepoziiile simple au aspectul unui singur cuvnt i originea lor est

1. Prepoziii motenite direct din limba latin: , avant, avec, contre, de,
derrire, en, entre, envers, jusque, outre, par, pour, sans, sous, sur, vers.
2. Prepoziii formate n limba francez dintr-un substantiv sau prin sudarea
unor elemente (prepoziii simple, prepoziii i adverbe, sau o tem verbal si
un adverb): chez (lat. casa = maison), hormis (hors + m i), malgr (mal+ gr),
parmi (par + m i), voici (voi + ci), voil (voi + l ); s (en-\- les), lez (lat.
latus - ct).
Observaie
Prepoziiile s i lez (les) snt
sacrate :

rar

folosite. S se pstreaz n anumite formule con

Matre g arts; docteur, licenci, bachelier s lettres, s sciences.


Lez (les) s-a pstrat n numele ctorva localiti cu nelesul de alturi, ling: Plessisoz-Tours (Plessis lng Touraj
365

CUVINTELE INVARIABILE

3. Unele prepoziii snt participii prezente folosite cu valoare de prepo


ziii (durant, pendant, suivant, moyennant, concernant, touchant):
11 y eut durant trois jours de grandes festivits, (...timp de...)
Nous avons eu cong pendant trois jours, (...timp de...)
I l travaille suivant vos indications, (...conform, potrivit...)
Il parviendra moyennant un effort soutenu, (...eu, printr-un...)
Des mesures concernant la circulation des vhicules, (...privind, cil pri
vire ia...)
Le propritaire exprime toutes sortes de dolances touchant la consommation
d'eau, (...cu privire la...)
Concernant les pays sous-dvelopps aucune dcision na t prise. (Cu
privire la...)
Observaie
Moyennant ca form verbal nu mai exist, verbul moyenner fiiftd un arhaism care
nu se folosete.

4. Un numr restrns de participii trecute snt folosite ca prepoziii (attendu,


vu, except, pass, y compris, tant donn):
Yu (attendu) la situation, le conseil se runira d'urgence.
Except ses voisins, il ne connat personne dans l'immeuble.
Pass onze heures, on n'avait pas la permission d'couter la radio pour ne
pas dranger les voisins.
tant donn sa persvrance, il russira.
I l s'est fch avec toute sa famille y compris sa sur.
5. Cteva adjective pot fi folosite uneori (cu forme invariabile) ca prepo
ziii: plein, proche i sauf:
I l a des bonbons plein les poches, (prep.: ...doldora...)
La valise est pleine, (adj. : ...plin)
Il habite rue de la Paix, proche UArsenal, (prep.: ...de lng...)
Les prvisions sont proches de la vrit, (adj.: ...apropiate...)
J'a i toute la collection, sauf deux numros, (prep. : ...afar de...)
I l a la vie sauve, (adj.: A scpat cu via, nevtmat)
6. Principalele

aprs
attendu
avant
avec
chez
concernant
contre
dans
de
depuis

prepoziii simple snt:


derrire
ds
devant
en
entre
envers
except
hormis
hors
jusque
malgr

moyennant
outre
par
parmi
pass
pendant
plein
pour
prs
proche
sans

sauf
selon
sous
suivant
suppos
sur
touchant
voici (voil)
vers
vu

b)
Prepoziiile compuse sau locuiunile prepoziionale s-au format prfn
compunerea prepoziiilor , de, par, en cu adverbe sau cu substantive.
366

PR E PO ZI IA

Principalele locuiuni prepoziionale snt:


bas de (jos)
cause de (din pricina)
ct de (alturi de)
dfaut de (n lips de)
force de (dup mult)
lgard de (cu privire la)
lexception de (cu excepia)
la faveur de (mulumit)
la merci de (la discreia)
la mode de (dup moda)
moins de (doar dac)
travers (prin)
>
au dedans de (pe dinuntru, nuntru)
au-dehors de (pe dinafar, n exterior)
au-del de (dincolo de)
au-dessous de (mai jos de, dedesubt)
au-dessus de (deasupra)
au-devant de (dinaintea)
au lieu de (n loc de)
au milieu de (n mijlocul)
auprs de (aproape de, lng)
au prix de (cu preul, pe lng)
autour de (n jurul, mprejurul)
au travers de (n mijlocul, printre)
aux dpens de (pe seama, pe chel
tuiala)

avant de (nainte de)


daprs (dup)
davec (de)
de crainte de (de team)
de faon (nct s)
de manire (n aa fel)
de peur de (de team s)
en de de (dincolo de)
en dehors de (n afar de)
en dpit de (n ciuda)
en face de (n faa)
en raison de (din cauza)
en travers de (de-a curmeziul)
faute de (n lips de)
grce (datorit)
hors de (afar de)
jusqu (pn la)
le long de (de-a lungul)
par-del (dincolo de, peste)
par-dessous (dedesubt)
par-devant (dinainte, n fa)
par rapport (n comparaie cu, pe
lng)
prs de (aproape de, alturi, lng)
proche de (aproape de, lng)
quant (ct despre, ct privete)
vis--vis (n fa, peste drum)

Observaii
1. Avant, aprs, devant, derrire, dessus, dessous, depuis snt folosite n mod curent

fie ea adverbe, fie ca prepoziii:


I l est arriv avant moi. (prepoziie)
Rflchissez avant, vous parlerez aprs, (adverb)
I l est arriv aprs tout le monde, (prepoziie)
Le monde fut constern par les vnements qui survinrent aprs, (adverb)
Ne vous mettez pas devant moi, je ne vois rien, (prepoziie)
I l marche toujours devant, (adverb)
I l disparut derrire le tournant, (prepoziie)
I l est rest derrire, loin derrire, (adverb)
On a march depuis le matin jusqu'au soir, (prepoziie)
Nous l avons vu dimanche, mais pas depuis, (adverb)
Ce sige est solide, vous pouvez vous asseoir dessus, (adverb)
Passez par-dessons la clture, (prepoziie)
Le prix du vase est marqu dessous, (adverb)
2. Avec, contre, pour se folosesc deseori, mai ales n im ba familiar, ca adverbe n
construcii considerate eliptice:

I l ne quitte pas ses lunettes, il couche avec.


I l a achet un chapeau e il est parti avec.
367

CUVINTELE INVARIABILE

Je nai rien
Pour moi, je
Moi, je suis
I l a la mare

dire contre.
suis contre.

pour.
contre. M ais il a le vent pour. (Hugo)

3.
Limba vorbit folosete cu m ult libertate locuiunile prepoziionale, suprimi
deseori prepoziia iniial sau prepoziia final, sau pe amlndou:

D u point de vue forme, ce texte est critiquable.


Ct cour, ct jardin n loc de du ct de la cour, du ct du jardin,

540. Prepoziia poate introduce:


un substantiv:
I l va la bibliothque.
Uamour de la patrie.
I l travaille avec enthousiasme.
Pouss par curiosit, il entra dans le magasin.
un pronume:

Ne parlez de cela personne.


C'est un livre moi.
quoi pensez-vous?
Je vais chez lui et ensuite je viendrai chez vous.
un numeral :
C'est une voiture quatre places.
un adverb :
Ds aujourd'hui il sera ponctuel.
Vous venez de loin.
I l est parti pour toujours.
un verb la infinitiv:
Une machine laver.
I l coute sans regarder.
Elle a peur de nager.
un adjectiv calificativ sau un participiu trecut precedate de prepozi
iile en, de, pour (n anumite construcii):
Elle tait vtue de blanc.
I l ri y a rien d intressant.
Encore un carreau de cass.
Elle passe pour lgante.
Cest une lettre crite en franais.
anumite prepoziii, ndeosebi de, ds, pour, jusque, care pot introduce un
cuvnt (sau un grup de cuvinte) cu roi de complement circumstanial, el nsui
introdus printr-o prepoziie:
Je viens de chez vous<
I l me regardait de derrire la fentre.
La runion est remise pour dans huit jours.
368

PREPOZIIA

541. Locul prepoziiilor


1. In general, prepoziia preced termenul subordonat:
Je vais au cinma.
I l parle dun spectacle intressant.
Elle se promne avec ses amies.
bq

2. Dac termenul subordonat este un verb la infinitiv, ntre cei doi termeni
aaz:
pronumele neaccentuate complemente ale infinitivului :
Elle est entre sans me dire bonjour.
Nous consentons y participer.
Je serai content de les revoir.
cuvintele cu neles negativ:
Je chercherai ne rien oublier.
I l est content de ne pas voyager seul.
adverbul
I l regardait sans bien comprendre ce qui se passait.
J'a i pris la dcision de ne jamais lire cet auteur.
Elle fait des exercices pour mieux chanter.

3. Prepoziia avec, n vorbirea actual, este frecvent Beparat de termenul


subordonat printr-un grup de cuvinte, deseori introdus i el printr-o pre
poziie :
I l parlait voix basse avec parfois dans les yeux une douceur infinie.
Derrire lui sa femme avec, courant et criant, deux enfants blonds.
Le chteau tout blanc
Avec son flanc,
Le soleil couch... (Verlaine)
Nous voici au premier, o se trouve votre chambre avec, en face, la
bibliothque.

REPETAREA PREPOZIIILOR

542. Un verb sau un substantiv pot avea mai multe complemente sau
atribute de aceeai natur introduse cu ajutorul aceleiai prepoziii. In acest
caz, ntlnim urmtoarele situaii:

1.
Prepoziiile , de, en se repet, n general, naintea fiecrui termen p
care l introduc :
I l crit Pierre et Jean.
Son panier tait plein de fruits, de viande, de ptes et de lgumes.
Le directeur s'adressa aux enfants et leurs parents.
I l aime voyager en avion et en auto.
Elle n'a pas le courage Centrer dans Veau et de nager.
Un cours de grammaire et de littrature.
En lisant et en relisant votre lettre, j'a i fin i par comprendre.
369

CUVINTELE INVARIABILE

2. Prepoziiile , de, en nu se repet n urmtoarele cazuri:


n anumite locuiuni:
En mon me et conscience.
cnd cei doi termeni subordonai reprezint aceeai persoan sau
acelai obiect:
C'est un livre crit par mon ami et collgue.
cnd cei doi termeni subordonai denumesc o unitate, un ansamblu:
Inspecteur des eaux et forts.
cole des arts et mtiers.
Inspecteur des ponts et chausses.
ntr-o enumerare al crei ansamblu formeaz un grup, o serie:
I l craignait de marcher, sauter, courir.
Elle pensait s'amuser, voyager, voir le monde.
Nous avancions travers les herbes, les orties, les lianes.
cnd adjectivele numerale snt introduse prin ou:
La tour s'lve trois cents ou trois cent dix mtres.
3. Repetarea celorlalte prepoziii nu este obligatorie, n afar de cazul
cnd vrem s subliniem termenul introdus de prepoziie:
Dans les villes et (dans les) villages.
I l y avait des livres sur les tables, (sur) les chaises.
C'est un devoir sans faute et (sans) rature.
Travailler avec ardeur et (avec) application.
O bservaie

Uneori, repetarea prepoziiei schimb sensul enunului:


I l a caus avec Victor et Paul. (a vorbit in acelai timp)
I l a caus arec Victor et avec Paul, (a vorbit separat, cu fiecare n parte)
I l a parl devant les soldata et les officiers. (n acelai timp)
I l a parl devant les soldats et devant les officiers, (separat)
OMISIUNEA PREPOZIIEI

543. In principiu, prepoziia poate fi omis n urmtoarele situaii:


cnd raportul dintre termeni este suficient sugerat prin simpla lor juxta
punere :
Nous parlions littrature, musique et peinture.
Nous avons visit les usines Dassault.
J'a i l'intention de vous revoir fin juillet.
Ctait la fin dcembre.
dup en face de, prs, proche urmate de un complement de loc (mai
ales n limba familiar):
Votre chambre est au premier, en face la bibliothque.
L'glise sise en face le magasin de nouveauts. (M. Proust)
A l'ore d'un petit bois, proche la poterne. (A. France)
I l habite Ventre du vieux bourg prs le chteau.
370

PREPOZIIA

dup vis--vis, se poate omite prepoziia de:


Chez un peintre vis--vis la fontaine Diorama. (Stendhal)
Vis--vis le numro 60 se dresse un vieux chne.

n anumite expresii care aparin limbajului diplomatic, auprs de este


nlocuit uneori prin prs (fr de):
Ministre, ambassadeur du roi prs la cour <3CAngleterre. (Littr)

NTREBUINAREA

p r in c ip a l e l o r p r e p o z i ii

l LOCUIUNI PREPOZIIONALE
544.
Prepoziia are numeroase i variate valori:
1. Prepoziia introduce complemente indirecte (ale unor verbe tranzi
tive) exprimnd:
destinaia (corespunde unui dativ n limba romn):
I l a donn son livre son ami. (... prietenului su)
Elle a prt son stylo Jeanne.
I l a crit une longue lettre son onde.
Nous devons de la reconnaissance nos parents.

proveniena:
I l a emprunt des livres son onde. (... de la unchiul s&u)
I l a demand de Vargent son frre.
Puiser de Veau la source.
I l a arrach une confidence son cousin.
2. Prepoziia introduce complemente ale unor
indirecte :
I l s'intresse l'histoire. (l intereseaz istoria)
Elle aspire au bonheur. (Aspir la fericire)
Ils obissent leurs parents. (Ascult de prinii lor)
I l s'est adress un passant. (... unui trector)

verbe tranzitive

3. Prepoziia introduce deseori un complement circumstanial care


poate exprima:
direcia, punctul de sosire:
I l va la bibliothque. (... l a ...)
Ils vont Paris.
Elle a fait un voyage au Brsil. (... n Brazilia)
Ils vont la campagne.
momentul precis, durata:
I l sera de retour dix heures, (...la ora zece)
Je l'ai, rencontr au sortir de Vcole.
Nous n'avions pas prvu cela au dpart.
Louable Vanne, (de nchiriat cu anul)
371

CUVINTELE INVARIABILE

locul n care se gsete cineva, unde are loc o aciune:


I l est l'usine. (... la ...)
Vous habitez Marseille.
Ils sont arrivs Sinaia.
Ce soir, ils sont au thtre.
Je me promne au bois.
modul :
I l parle voix basse. (... cu voce joas)
Elle marche pas lents.
Aller l'aventure. (... la ntmplare)
Vendre meilleur march. (... mai ieftin)
Le petit dort poings ferms. (... doarme butean)
modul i indicarea mijlocului (a instrumentului) :
I l va bicyclette. (... cu bicicleta)
Examiner la loupe. (... cu lupa)
Il aime pcher la ligne. (... s pescuiasc cu undia)
Cela marche l'lectricit. (... merge c u ...)
C'est une lettre crite la machine.

msura, preul, aproximaia, evaluarea:


Vendre au mtre, (a vinde cu metrul)
Un livre 2 francs, (o carte de doi franci)
Vendre au poids, (a vinde la cntar)
Vendre la pioe. (a vinde cu bucata)
Faire du cent l'heure, (a face o sut la or)
I l est pay au mois, (e pltit cu luna)
Cinq six heures environ, (cinci pn la ase ore aproximativ)
simultaneitatea:
la vue de son ancien camarade, il resta stupfait (La vederea ...)
A ces mots, il baissa la tte.
distana fa de un punct:
C'est deux pas d'ici. (... la doi pai ...)
Sa maison est trois cents mtres de l'cole.
4. Prepoziia poate introduce un atribut care exprim:
destinaia obiectului :
Une tasse caf, (...de cafea)
Une machine laver. (... de splat)
Du bois chauffer, (lemn de ars)
Une boite aux lettres, (o cutie de scrisori)
nota caracteristic:

Regardez l'homme au chapeau rond. (... cu ...)


C'est un monsieur aux cheveux blancs. (... cu prul alb)
C'est une fillette aux yeux verts.
Une belle robe de soie volants.
372

PREPOZIIA

mijlocul de funcionare:
C'est un moteur essence. (... cu benzin)
Un avion raction.
Un moulin vent.
Un fourneau gaz. (un aragaz)
Un moteur explosion.
apartenena (regimul este un pronume i construcia subliniaz deter
minantul posesiv):
C'est mon stylo moi. (E stiloul meu)
I l a sa voiture lui- (Are maina Ini personal)
II a sa petite maison lui la campagne.
Observaie
D ac te rm enul introdus de p re p o ziia este un s u b s ta n tiv , construcia ap a rin e lim b ii
populare sau fa m ilia re :
Cest le fils & Jean. (E fiu l lu i Jean)
C'est la femme Martin.
Je suis venu dans le camion & Prache.

In tLnim aceast construcie i in unele expresii:


Un fils papa (fecior de b a n i ga ta ).
L a bte bon Dieu

(buburuz).

5. Construcia + substantiv o& i + pronune se ntrebuineaz frec


vent dup verbul tre, exprimnd mi raport de apartenen:
Cette voiture? Elle n'est pas moi, elle est mon voisin.
6. Prepoziia introduce, de asemenea, un complement al adjectivului
i poate exprima raporturi diferite (complementul poate fi un substantiv sau
un verb la infinitiv) : agrable aux yeux, attentif aux conseils, cher mon cur,
conforme la loi, contraire la rgle, enclin , tranger , favorable , fidle
, habile j hostile , indiffrent
prfrable * prt , propre , semblable
, utile , antrieur , postrieur , infrieur etc.:

Elle tait attentive aux conseils.


C'tait un enfant cher mon cur.
I l est enclin la paresse.
Je suis totalement tranger cette affaire.
Ils sont favorables ce projet.
Elle est prte partir.
I l est plus enclin regarder c/u'h juger.
C'est un homme habile tromper.
545. DE
Prepoziia de are un inalfc grad de abstractizare i poate exprima Ole mai
variate i numeroase raporturi.
Din punct de vedere sintactic, prepoziia de poate introduce un atribui,
un nume predicativ, un complement circumstanial, un complement direct,
un complement adjectival, un complement de agent:
373

CUVINTELE INVARIABILE

1. Prepoziia De introduce complementul unui mare numr de verbe (A


se vedea 163, 164):
I l bnficie (Lun traitement lev. (... de u n ...)
Je doute de son succs.
Le pays jouit dare heureux climat.
Dans sa lettre il me parle de ses soucis.
Ce fait tmoigne de l'importance qu'il attache cette affaire.
I l rve de ses vacances passes.
Souvenez-vous de vos promesses.
2. De introduce un complement circumstanial care exprim:
punctul de plecare, originea, deprtarea (n spaiu sau n timp) :
I l vient de Paris. (... de la ...)
J'arrive de Sinaia.
Elle sort de l'cole.
Il est n de parents paysans. (... din ...)
Vous revenez de loin. (... de departe)
Il y a quelques mois de cela. (... de atunci)
Observaii
1. De ... exprim punctul de plecare i punctul de sosire, nceputul i sfritul
unei etape:
Je vai de la porte la fenitre. (... de Ia
la ..)
I l travaille du matin au soir, (... de diminea pn seara)
Elle passe de la tristesse la joie.
Les vacances scolaires vont de juillet & septembre. (... din Iulie pn in septembrie)

2. D e ... poate exprima, de asemenea, o evaluare, o aproximaiei


Ce livre cote de cinq six francs. (... de la cinci la ase franci)
I l y avait l dQ-quinze vingt personnes.
3. De ... en indic etapele succesive ale unei aciuni, intervalul (n spaiu sau n timp):
Cette troupe dacteurs allait de ville en ville. (.,. din ora n ora)
I l nous crivait de temps en temps.
Elle maigrissait de jour en jour. (... de la o zi la alta)
Compter de dix en dix (... din zece In zece)

cauza:
Elle pleure de joie. (... de bucurie)
I l est mort de faim.
Ils tremblaient de froid.

timpul:
Il viendra de bonne heure. (Na. veni devreme)
Ne rien faire de la journe. (... toat ziua)
Nous nous sommes levs ..de grand matin. (... dis-de-diminea)
C'est un travail de trois ans. (... de trei ani)
Il ne fait rien de la semaine. (... toat sptmna)
Travailler de nuit, (....de noapte).
374

PREPOZIIA

diferena (de are aceast valoare dup verbele grandir, vieillir, aug
menter, diminuer, avancer, reculer, s'loigner, retarder etc.):
Ma montre retarde de dix minutes. (... cu ...)
I l a vieilli de dix ans.
Le petit a grandi de dix centimtres en huit mois.
Son frre, de quelques annes plus g quelle, l'avait beaucoup aide.
modul, maniera:
I l a mang de bon apptit. (... cu poft)
Nous avons accept de grand cur. (... din toat inima)
Elle nous regardait dare il distrait.
instrumentul, mijlocul:
I l est arm d'un bton.' (... cu un b)
Elle me fait signe de la tte. (... cu capul)
On me poussait du coude.
I l vit de son travail.
3. De poate s precead un complement direct avnd, n general, valoarea
unui partitiv:
Elle a achet du sucre et de la viande.
La ville reprenait peu peu de son aspect ordinaire.
Elle avait perdu de son charme.
Observaie
Dup verbul tre (cu sensul de a face parte dintr-un grup, a participa la o aciune)
prepoziia de are, de asemenea, valoare partitiv:
Etes-vous de ceux-l? J'e n suis.

4. De poate introduce un complement de agent al unui verb pasiv:


I l est aim de ses camarades.
I l est ador de ses condisciples.
Elle est effraye de son acte.
Cette action est approuve de tout le monde.
Introducerea complementului de agent al unui verb pasiv constituie o
zon de concuren ntre prepoziiile de i par. Pentru folosirea acestor dou
prepoziii, n acest caz, nu exist reguli stricte.
Se poate, totui, ine seam de urmtoarele:
De se folosete mai ales cnd exprim starea rezultat din aciunea
verbului (valoarea participiului trecut este mai aproape de aceea a adjectivului):
Cet homme politique tait dtest des Parisiens.
Par se folosete, n general, pentru a exprima agentul aciunii:
La peinture mtait enseigne par ma sur.
De se folosete naintea verbelor cu sens figurat:
I l tait accabl de honte.
Par se folosete naintea verbelor luate cu sensul lor propriu:
I l tait accabl par la charge.
De se folosete deseori cu verbele care exprfin un sentiment:
I l tait craint de ses ennemis et aim de ses sujets.
375

CUVINTELE INVARIABILE

Par se folosete cu verbele care indic o activitate imaterial, pentru a subli


nia realizarea nsi a aciunii:
La charrue est tire par les bufs.
Le vase a t cass par cet enfant.
Le rassemblement des lves dans la cour par le surveillant.
De se folosete naintea unui complement fr determinant;
La place tait encombre de curieux.
Par se folosete naintea unui complement nsoit de un determinant:
La place tait encombre par les curieux du voisinage.
5. De nlocuiete articolul nehotrt sau partitiv cnd preced complementul
direct al unui verb la forma negativ:
Elle ri a pas achet de fleurs aujourd'hui.
Ces enfants sont trops sages; ils ne font jamais dp bruit.
6. Prepoziia de introduce un atribut exprimnd urmtoarele raporturi:
apartenena:
Le livre de Jean. (Cartea lui Jean)
C'eut une lettre de Marie, (...o scrisoare a Mariei)
originea, proveniena:
Les vins de Champagne.
Les soies de Lyon.
Un beau tapis i Oltnie.

valoarea, preul:
Un livre de dix francs.
I l a achet une voiture de cinq mille francs,
msura, greutatea:
Une salle de cent mtres carrs.
Un camion de sept tonnes.
specia, varietatea :
Un oiseau de proie.
Un poisson de mer.

materialul:
Une maison de brique.
Un tissu de laine.
Une plaque de marbre.
Une barre 4 fer.
nota caracteristic:
Un regard de piti.
Un homme de gnie.
Un acteur de cUent.
destinaia (n cazuri limitate) :
Un cabinet de travail
Une usine 'automobiles.
376

PREPOZIIA

cantitatea, coninutul :
Un tas
livres.
Un bouquet de fleurs.
Une tasse de th.
Un troupeau de mputons.
Un groupe dtudiants.
Un paquet de cigarettes.
Une collection de timbres.
timpul :
C'est un travail de trois ans.
La leon daujourd'hui est trs intressante.
Je n'ai pas lu le journal d'hier.
7. Prepoziia de poate introduce i un complement al pronumelui qui, que,
giai (interogativ), ceci, cela, personne, rien, quelconque, quelque chose:
Quoi de neuf? (Ce mai e nou?)
Quoi de plus facile? (Ce e mai uor?)
Je vous montrerai quelque chose de beau. (... ceva frumos)
I l n'y a rien d'impossible. (N'mic nu e imposibil)
I l n'y a personne de malade chez nous.
8. De introduce, de asemenea, un complement al unui adjectiv i exprim
mai ales raporturi de cauz:
Elle est heureuse de partir. (... de a pleca, s plece)
I I est content de son travail. (... de munca lui)
Nous sommes fiers de votre succs.
Je suis sr d'avoir raison. (Snt sigur c am dreptate)
En lisant la lettre, ils pleuraient de joie.
9. Prepoziia de nu indic ntotdeauna un raport precis; uneori este o
simpl particul de legtur. Astfel:
leag dou substantive, dintre care al doilea este apoziie:
La ville de Bucarest. (Oraul Bucureti)
Le mois de dcembre.
Un fripon $'enfant.
introduce un infinitiv istoric (A se vedea 118):
Et grenouilles de se plaindre.
Aussitt les ennemis de s'enfuir et de jeter leurs armes.
introduce un mare numr de infinitive care urmeaz dup verbele tran
zitive (A se vedea 120):
I l a cess de parler.
Elle se prpare de passer ses vacances la montagne.
introduce un infinitiv care urmeaz dup o locuiune impersonal (A se
vedea 120):
I l est beau de faire son devoir.
I l est facile de faire cela.
10. De e ntrebuineaz ca particul n titlurile nobiliare:
Alfred de Musset\ le gnral Charles de Gaulle,

377

CUVINTELE INVARIABILE

546. APRS
1. Prepoziia aprs exprim, n general, un raport de posterioritate:
n timp :
Ne vous dcidez quaprs mre rflexion. (... du p...)
Aprs le repas, nous irons au cinma.
Elle est arrive bien aprs moi.
n spaiu:
La maison est juste aprs la poste.
Elle trane aprs elle deux enfants.
La clef est aprs la porte.
Au bas de la cte, aprs le pont, commence une chausse.
Lev chiens aboient aprs les passants.
2. Aprs poate fi urmat de un verb la infinitiv trecut dac subiectul
infinitivului este acelai cu subiectul verbului principal (A se vedea 118):
Aprs avoir souri, il lui pardonne. (Dup ce a suris...)
Observaie
Dup locuiunea conjuncional aprs que se folosete indicativul (uneori subjonctivul)
dac verbul subordonatei are subiect diferit de cel al verbului principal (A se vedea 194) :
Bien des annes apris qut fut parti, on reconstruisit la maison.

647. AVANT
1. Prepoziia avant exprimi anterioritatea:
n timp :
I l est arriv avant moi. (... naintea mea)
I l doutait de lui avant son succs.
J'ira i le voir avant vous.
n spaiu:
C'est la dernire maison avant le carrefour. (... naintea rspntiei)
La mairie est juste avant la poste. (... nainte de a ajunge la pot)
On place l'article avant le nom. (... n faa, naintea...)
Observaii
1. Avant nu trebuie confundat cu devant care indic, de asemenea, anterioritatea n
spaiu, dar are seosnl de tn fa:
Devant nous s'tendait perte de vue la plaine du Danube.
Je marche devant lui.
I l y a une ptisserie devant le thtre.

2. Uneori, deosebirea dintre avant i devant este lipsit de semnificaie, nct sub
stituirea este posibil:
Cet adjectif se place soit avant (devant), soit aprs le nom.
3. In unele situaii, comutarea acestor prepoziii ar schimba sensul enunului:
La mairie est juste avant la poste. (Primria este chiar nainte de a ajunge la pot)
L a mairie est juste devant la poste. (Primria este chiar n faa potei)
378

PREPOZIIA

2. Prepoziia avant poate exprima prioritatea:


II place son intrt avant celui des autres.
3. Dup avant de se folosete infinitivul dac subiectul infinitivului este
icelai cu subiectul verbului principal:
Consulte-moi avant dagir.
I l hsitait avant de commencer.
Je Vai vu avant de partir.
Observaie
D up locuiunea conjuncional avant que, verbul se folosete Ia subjonctiv (cu sau
fr ne); subiectul subordonatei este diferit de cel al verbului principal (A se vedea 197):

Rentre avant quil (ne) pleuve.

548. AUPRS DE
1. Locuiunea prepoziional auprs de, urmat de un substantiv care
denumete o fiin sau un lucru, indic:
apropierea (ca loc):
Elle passa toute la nuit auprs de sa mre malade. (... ling ...)
Elle avait sa place auprs de la fentre.
I l est venu s'asseoir auprs de moi.
I l y avait an atelier de couture auprs de l'cole.
comparaia:
Son moihmr n'est rien auprs du tien. (Nenorocirea lui ... fa de...)
Ce film est mdiocre auprs du prcdent.
2. Uneori, locuiunea auprs de are o valoare mai abstract:
Excusez-moi auprs de vos parents. (... fa de, pe ling ~.)
I l jouissait dune grande estime auprs du diretieur.
I l a pris ma dfense auprs de mon pre.
I l a fait dex dmarches pressantes auprs des autorits.
649. PRS DE
1. Locuiunea prs de urmat de un substantiv (nume de fiin sau de
hicru) indic :
apropierea (n timp sau in spaiu) :
I l est prs de onze heures. (... aproape...)
Elle est demeure prs de sa mre malade. (. ling ...)
Nous demeurons tout prs dici. (... foarte aproape de aici)
I l a chou prs du port.
o stare (cnd complementul este un substantiv abstract) :
I l est prs du dsespoir.
2. Prs de urmat de un verb la infinitiv indic o aciune iminent :
I l est prs d'achever son travail. (E pe punctul de a ...)
Elle est prs de partir. (E gata s plece)
I l tait prs , pleurer.
379

CUVINTELE INVARIABILE

3. Prs de urmat de un numeral indic aproximaia, limita superioar:


Il a touch prs de mille francs. (... aproape...)
Nous avons parcouru prs de dix kilomtres travers la fort.
560. AVEC
1. Prepoziia avec introduce complemente circumstaniale care exprim:
nsoirea:
II est sorti avec ses amis.
Elle se promne avec ses enfants.
I l est arec nous.
modul:
I l agii avec prudence.
Elle parle avec colre.
mijlocul, instrumentul:
I l crit avec le stylo.
Elle s'est coup le doigt avec le couteau.
Avec Vargent quil a reu, il sest achet un vlo.
simultaneitatea:
I l se lve ayec le jour. (Se scoal o dat eu ziua)
Avec l'ge, il devenait morose.
Avec le mois de mai, Pt commence.
opoziia (prezena simultan a unor elemente contrarii) :
Avec tant d qualits, il a cependant chou.
Avec on peu d'attention, ils auraient russi comprendre votre expos.

prezena a dou elepoje a#ociate Lntimpftor:


C'tait une belle maison ayee des colonnes de marbre.
C tait un homme avec in chapeau rond et avec un parapluie.;
Dac unul din cele dou elemente unite cu ajutorul prepoziiei nu poate
exista fr cellalt, prepoziia avec este nlocuit cu prepoziia :
C'tait une belle salle aux fentres larges.
(Este greu de conceput o sal frumoas fr ferestre mari)
C'est une chambre aux murs blanchis la chaux.
Prepoziia avec este, de asemenea, nlocuit eu dac unul din element*,
constituie o not caracteristic:
Tu as vu l'homme au chapeau gris.
C'est un beau tissu rayures.
2. Locuiunea prepoziional d'avc exprim ceoseurea, separarea:
Distinguer l'ami davec le flatteur, (a deosebi prietenyl de linguitor)
I l a divorc davec sa femme.
Observaie
Verbele se fiancer (a bo logodi) i se marier (a se cstori), urmate iu iiiod obinuit
de prepoziia , pot fi construite i cu avec:

I l s'est fianc & ma sur sau ayec ma sceur.


I l s'est mari avec ma cousine sau ma cousine.
380

PREPOZIIA

De asemenea, se spune la fel de corect parler & quelquun


Se va spune Ins ntotdeauna causer avec quelquun.

sau parler

avec quelquun.

651. SANS
Aceast prepoziie se folosete naintea unui pronume sau a unui sub
stantiv.
1. Prepoziia sans exprim:
absena, lipsa:
C'est une rgion sans route praticable.
I l est all au cinma sans son frre.
C'est un livre sans illustrations.
Sans talent, il ne fera rien.
modul:
I l agit sans enthousiasme.
I l pleut sans cesse.
condiia negativ :
Sans ce dfaut, il aurait russi.
(S1il n'avait pas eu ce dfaut, il aurait russi)
Sans cet accident, serait arriv temps.
(S 'il n'y avait pas eu cet accident, il serait arriv temps)
2. Sans precedat de non formeaz o locuiune prepoziionala care are
nelesul de i totui (exprim concesia):
I I accepta non sans de nombreuses hsitations. (... nu fr multe ezitri)
552. CHEZ
Se folosete naintea unui nme de persoan sau naintea unui pronume
i are* de cele mai multe ori, nelesul de la sau acas la.
1. Prepoziia chez indic o localizare n spaiu sau n timp :
J 'entends des cris chez mon voisin.
Va acheter du sucre chez l'picier.
Ils sont venus chez nous vers les dix heures.
Chez les Daces on rendait un culte au ciel.
La paresse l'emporte encore chez lui sur la gourmandise.
Chez Chateaubriand, on trouve des phrases harmonieuses.
Ce que j'apprcie chez cet homme c'est son amabilit.

2. Chez poate fi precedat de de, par, vers sau de o locuiune prepoziional:


Je reviens de chez lui. (... de la el)
Nous passerons par chez nos amis. (... pe la ...)
Ils habitent vers chez nous. (... cam pe lng noi)
I l y a un nouveau locataire au-dessus de chez moi.
553. CONTRE
Prepoziia contre are nelesul de ling, contra, de, pentru, la i indic:
apropierea imediat, contactul:
I l se range contre le mur. (... lng ...)
Elle serre son enfant contre sa poitrine. (... la pieptul su)
I l s'est heurt contre l'armoire. (... de ...)
381

CUVINTELE INVARIABILE

opoziia:
II se bat contre les prjugs. (... contra, mpotriva ...)
I l a agi ainsi contre l'avis de ses amis.
Les peuples luttent contre la menace de guerre.
schimbul:
I l a chang sa maison contre un petit appartement. (... pentru...)
On lui a offert une vieille voiture contre sa moto.
554. DANS
Dans poate avea nelesul comun n In, dar este ntrebuinat de cele
mai multe ori cu nelesuri diferite:
1. Prepoziia dans se folosete ntotdeauna naintea unui substantiv deter
minat (cu excepia ctorva nume proprii i a unor pronume) i indic n mod
normal :
prezena cuiva, a ceva ntr-un loc sau apartenena la un ansamblu :
I l est dans la salle de classe.
Les draps sont dans l'armoire.
I l a les mains dans ses poches.
Il sert dans la marine.
Elle joue dans un orchestre.

timpul (ca dat i ca durat):


Il sera de retour dans une semaine. (... peste o sptmn)
Je le verrai dans un mois. (... dup, peste...)
Il pourra commencer ce travail dans trois jours.
Cela sera fait dans les dlais convenus. (... la data stabilit)
Dans sa jeunesse, il a fait de bonnes tudes. (n tineree...)
Dans son enfance, il n'tait pas courageux.
2. Prepoziia dans, urmat de o indicaie cifric, exprim evaluarea cu
aproximaie :
Cela cote dans les mille francs. (... n jur de, cam ...)
Il pse dans les cinquante kilos.
L'enfant avait dans les onze ans.
Observaii

1. Prezena unui determinant n construciile introduse cu dans d acestor construcii


en:

o valoare mai concret dect au cele introduse cu

Aller dans la classe (a se duce n sala de clas).


Aller en classe, (a mergo la coal, a frecventa)
Dans la cachette. (n ascunztoare)
En cachette, (pe ascuns, n lain)
Les oiseaux volent dans l'air. (... prin aer)
I l regarde en l'air. (... n sus)
Dans l't. (n cursul verii)
En t. (vara)
Ori Ir voit passer dans sa voiture bianche.
I l circule en voiture. (... cu liaina)
362

PREPOZIIA

2. In unele cazuri se poate folosi dans sau en fr ca sensul s se schimbe:


Dans
Dans
Dans
Dans

(en)
(en)
(en)
(en)

un coin.
son for intrieur.
ce temps-l.
de telles circonstances.

555. EN
Aceast prepoziie, dei are acelai neles ca i prepoziia dans, prezint
unele particulariti.
1. Prepoziia en nu este folosit, n general, naintea articolelor le, Ies i
este deseori evitat naintea altor determinani. En poate exprima:
locul:
I l vit en province.
I l va de ville en ville.
timpul (ca dat i ca durat) :
C'tait en 1975.
Ils se sont rencontrs en t, en juillet.
I l a rdig cette composition en trois heures. (... n trei ore)
Je lirai ce livre en deux jours. (... n dou zile)
I l a fait cent kilomtres en une heure. (... ntr-o or)
inuta:
I l est en habit de soire.

forma, dispoziia obiectelor In spaiu:


On avait dispos les chaises en cercle.
I l faut runir le bois en pyramide.
materia:
Cest une montre en or. (... de aur)
Des meubles en bois.
felul de a se exprima:
En franais, en vers, en prose.
starea fizic sau moral:
tre en paix, en dtresse, en deuil, en larmes, en colre.
calitatea sau competena:
I l parle en chef, en ami. (... n calitate de, ca ...)
2. En Be folosete naintea denumirilor geografice. Astfel:
naintea numelor de ri i de insule care n mod obinuit au articolul
la sau
se folosete en fr articol:
En Europe, cn France, en Irak, en Corse, en Iran.
naintea numelor de ri sau de insule precedate de articolul le sau
Ies, se folosete au(x ):
Au Japon, au Brsil, au Portugal, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis.
383

CUVINTELE INVARIABILE

Dac numele de ri sau de orae snt nsoite de un adjectiv sau do un


alt determinant, se folosete dans le, dans la:
Daus YAmrique d'aujourd'hui; dans la Hollande maritime; dans le vieux
Toulon.

naintea numelor de provincii franceze sau de regiuni de genul feminin


precum i naintea celor de genul masculin care ncep cu vocal:
Eli Auvergne, en Bretagne, en Bourgogne, en Alsace, en Vende, en Charente.
lin Anjou, eu Artois.
naintea numelor de provincii franceze de genul masoulin care ncep cu
consoan, se folosete en, au sau dans le:
Dans le Berry (au Berry, eu Berry)
Dans le Prigord (an Prigord, en Prigord)
Dans le Maine, dans le Vercors.
3. En se folosete naintea pronumelui qui:
L'homme en qui j'a i confiance.
naintea pronumelui lequel, se folosete danst
L'homme dont ma sur m'a parl, dans lequel j'a i pleine confiance, est le
frre de mon oncle,
4. ntr-o serie de locuiuni, se folosete en n locul lui dans:
En l'honneur de, en l'absence de, en l'air, en l'espce, en mon pouvoir, en toute
chose, en la personne de, en l'an..., en quel temps, en quelle anne, en
telle anne, en la prsence de (en prsence de), en un seul point, en
l'occurrence, en d'autres termes.
5. n formulele din scrisorile prin care se anun un eveniment de familie
(natere, cstorie, deces) se folosete en naintea unui substantiv precedat de
articol :
En l'glise de..., en la mairie de ..., en Vhtel de ...
dar se va 6pune:
Les maris entrent dans l'glise, dans la mairie etc.
556. DEDANS
Prepoziia dedans este rareori folosit singur; deseori, intr in compu
nerea locuiunilor prepoziionale au dedans de, en dedans de:
J'en voyais et dehors et dedans nos murailles.
Au dedans de lui-mme, il regrette ses paroles. (In sinea lu i...)
I l a pli le doigt en dedans de la main ... (... nuntrul mlinii)
Observotra
Dedans poate fi folosit i ca adverb sau ca locuiun adverbiali)
Vous attendrai-je dehors ou deduuf
Avez-vous mis la clef dans le tiro ir
O ui, elle est dedans. (... nuntru)
I l est cach l-dedans, (... aici nuntru)

Il y a du vrai l-dedans.

384

PREPOZIIA

567. DEHORS
Prepoziia dehors intr In compunerea locuiunilor prepoziionale au de
hors de, en dehors de:
Ne mettez pas la tte en dehors de la portire. (... tn afara ...)
Cet homme a beaucoup souffert au dehors de son pays. (... in afara, departe...)
C'est en dehors de la question. (... In afar d e ...)
Cela s'est pass en dehors de moi. (... fr participarea mea, fr tirea mea)
En dehors de ce que vous avez vu, il y a encore plusieurs articles sur la ques
tion. (In afar d e ...)
Observaie
Dehors este deseori folosit i ca adverb de loc:
Je serai dehors toute la journe.
Attends-moi dehors, je n'en ai que pour quelques instants. (...

afarA...)

658. DEPUIS
Depuis exprim, n mod obinuit, un raport temporal sau spaial:
1. Indic i subliniaz momentul n care a nceput o aciune (verbul
poate fi la prezent, la imperfect, la perfect compus, la mai mult ca perfect):
Depuis le jour o nous nous sommes rencontrs, il est survenu bien des vne
ments. (Din ziua n care...)
Depuis cet accident il est rest infirme. (De la aceBt accident...)
2. Poate indica durata:
I l est absent depuis un mois. (... de o lun)
I l le connat depuis trente ans.
Depuis combien de temps est-il absent?
I l travaille depuis le matin jusqu'au soir.
3. Indic looul unde are loo sau a avut loc un eveniment:
I l me fait signe depuis la grille. (... de la ...)
Nous avons eu du soleil depuis Bucarest jusqu' Sinaa.
Depuis mon balcon je puis tout voir.
(D in ...)
4. Indic o succesiune nentrerupt:
Depuis le premier jusqu'au dernier, ils chantaient tous. (De la, ncepind
eu ...)
Observaie
Depuis, folosit ca adverb, exprima timpul:
I l est parti aprs la guerre et nous ne l avons pas reu depuis. (... de atunci).

559. DS

Ds este n mare msurii sinonim cu depuis, dar exprim cu mai mult


promptitudine momentul cnd ncepe o aciune:
Vous viendrez me voir ds mon retour. (... chiar, o dat cu ...)
Ds l'entre on entendait battre l'horloge. (De la intrare...)
Ds le jour o il a appris ce malheur, il a chang d'attitude mon gard.
(Din ziua n care...)
Ds son enfance, il manifestait un certain got..pour la peinture. (Chiar Hn
copilrie, copil fiin d ...)

SU

CUVINTELE IN V AR IABILE

560. DEVANT
Prepoziia devant indic anterioritatea i se refer la poziia n spaiu; are
nelesul de n faa, naintea:
Je marche devant lui.
Elle est place devant toi.
I l y a une ptisserie devant la mairie.
L'avenir est devant vous.
Nous sommes gaux devant la loi.
Observaii
1. Devant intr n compunerea locuiunii prepoziionale au-devant de:
I l partit au-devant de son frre. (... naintea, n ntmpinarea...)
2. Devant este deseori folosit ca adverb:
I l marche devant (... nainte, n frunte)
Allez devant, je vous rejoindrai.
I l a lou deux places devant. (... n fa)

561. D E R R I R E
Prepoziia derrire indic poziia sau locul (n urma unei persoane sau a
unui lucru):
I l marche derrire lui. (... In urma ...)
I l est plac derrire toi. (... n urma, n spatele ...)
I l y a un petit jardin derrire la maison. (... n spatele ...)
Regardez derrire les apparences. (... dincolo de...)
Observaie
Derrire se folosete i ca adverb i ca locuiune adverbial:
I l est rest derrire, bien derrire. (... n urm, n urm de tot)
I l dit du mal de lu i par derrire. (Il vorbete de ru n spate)
I l l'a attaqu par derrire. (... pe la spate)

562. ENVERS
Prepoziia envers are sensul de fa de, cu:
Il est bien dispos envers vous.
Ils se montraient cruels envers les prisonniers.
Son attitude tait pleine de dfrence envers moi.
Mes sentiments envers lui ri ont pas chang.
Observaie
Envers intr n compunerea locuiunii adverbiale l'envers:
Lire un texte lenvers (... pe dos).
Vous avez pris mes paroles tout lenvers. (... tocmai pe dos)

563. VERS
Prepoziia vers poate exprima:
direcia:
Ils se dirigeaient vers le centre de la ville. (... spre...)

386

PREPOZIIA

aproximaia Sn timp:
H rentre vers deux heures. (... ctre, cam pe la...)
Vers ce temps, j'avais pour ami un petit garon roux.
(Pe atunci, n vremea aceea...)
564. JUSQUE

Jusque se combin n general cu prepoziia , en, chez, formnd locuiuni


prepoziionale care indic limita spaial care nu se depete:
I l alla jusquau bout du jardin. (... pn la ...)
Jusqu dix ans il fut lev par scs grands-parents.
I l a pris l'autobus jusqu la place de la Rpublique.
I l pousse la mchancet jusqu la cruaut.
Je vous accompagne jusque chez vous.
Uneori, jusque are un sens apropiat de acela al lui mme (pin i):
Tout a brl, jusquaux curies. (... pn i...)
I l n'est pas jusqu ses amis qui ne le dsapprouvent.
I l y avait des souris jusque dans le buffet de la salle manger.
I l fouilla partout et regarda jusque sous le lit.
565. PAR

Par este frecvent folosit i poate exprima un mare numr de raporturi.


1. Prepoziia par introduce un complement circumstanial i poate indica:
spaiul, locul pe unde se trece:
I l passe par son bureau. (... prin ...)
Allez par le passage souterrain pour traverser cette rue.
Ils sont revenus par la Moldavie.
Observaii
1. Par se folosete deseori naintea unui substantiv fr articol i indic spaiul n
sens mai general:

Voyager par terre, par mer, par voie arienne, par voie maritime.
2. Par poate avea un sens figurat:

J l est pass par de rudes preuves.


Cette ide lu i est passe par lesprit.
3. Par ntrit cu de formeaz locuiunea de par le monde:
AUer de par le monde (...p rin toat lumea).

momentul n care se petrece aciunea:


I l se promenait par un soir de grand vent. (... ntr-o sear cu vnt puternic).
Par une belle aprs-midi de septembre, nous avons t Sinaia.
Par temps de brouillard il est prfrable de rouler vitesse moyenne. (Pe timp
de cea...)
mijlocul, modul:
Je le sais par un de vos amis. (... de l a ...) 1
I l veut arriver par tous les moyens. (... prin ...)
Elle a t avertie par votre dpche. (... de...) ^

387

CUVINTELE INVARIABILE

Jr l'ai su par le journal. (... din ziar).


l voyagera par le train. (... cu trenul)
11 russit par son travail. (... prin...)
Elle s'esst impose par son intelligence.
distribuia:
On l'a interrompu par deux fois. (... de dou ori)
Je le vois plusieurs fois par )nois. (... pe lun)
Jls entraient dans la salle trois par trois. (... trei cite trei)
Sa voiture dpense dix litres par cent kilomtres. (... la suta de kilometri)
2. Par introduce complementul de agent al unui verb la forma pasiv, al
unui participiu trecut sau al unui substantiv (care denumete o aciune):
Il a t choisi par l'assemble tout entire.
Le vase a t cass par cet enfant.
L'exploitation des faibles par les forts.
Observaie
Complementul do agent poate fi deseori introdus i cu ajutorul prepoziiei de (A
se vedea 545)
I l est aim de ses parents.

3. Prepoziia par intr n compunerea unor locuiuni adverbiale Bau prepo


ziionale :
par bonheur : Par bonheur, il ne nous a pas vus. (Din fericire ...)
par malheur : Par malheur, il est arriv trop tard. (Din nefericire, din
pcate ...)
par ailleurs : I l ne s'inquitait pas de la situation, tant par ailleurs d'un
naturel optimiste. (... de altfel, de-altminteri...)
par devant: Si tu passes par devant, tu raccourcis ton chemin. (... prin fa ...)
Faire un testament par devant le notaire. (... n prezena...)
par exemple: Une invention moderne, par exemple la tlvision, (...de
pild ...)
par suite de : Par suite des pluies, la rivire a dbord. (Din cauza...)
par cur : Apprendre, connatre, rciter, savoir par eur. (... pe de rost,
pe deasupra)
par instants : Par instants, je me demande sil pense ce qu'il dit. (Uneori...)
par endroits : Le livre me parait bon, et mme trs bon par endroits. (... pe
alocuri)
par rapport : Les toiles nous paraissent trs petites par rapport an so
leil- (... n comparaie ...)
566. POUR
Dup prepoziiile i de, prepoziia pour este aceea care poate indica cele
mai numeroase raporturi:

1.
Pour introduce un complement circumstanial sau un atribut substan
tival i poate indica:
destinaia, scopul unei aciuni:
C'est un livre pour ces enfants. (... pentru...)
I l travaille pour la gloire.
388

PREPOZIIA

On Va fait pour voire bien.


J'a i pris la parole pour lui.
Mourir pour la patrie.
destinaia, direcia:
Il y a deux jours, il est parti pour la Roumanie. (... In Romnia)
Le train pour Paris va entrer en gare. (... pentru, de ...)
Observa|te
Verbul partir urmat de un substantiv' care indic direcia plecrii se construiete rn
prepoziia pour. Totui, deseori pour este nlocuit cu alte prepoziii ca , en, chez, vers ele.:

I l feignait de partir an bureau.


J tais parti en Angleterre.
Nous partions dans le midi.

termenul sau durata (cu un substantiv care exprim timpul) :


Je vous le promets pour le mois prochain.
Je m'en vais la campagne pour trois semaines.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain.
I l est parti pour toujours.
motivul unei aciuni, cauza:
On admire cet acteur pour son jeu.
Ne pleurez pas pour un rien.
Le magasin est ferm pour rparations.
I l a t puni pour avoir rpondu grossirement. (... pentru c a rspnns
necuviincios)
Observaii
1. Locuiunea prepoziional pour cause de este folosit n formule administrative sau
anunuri:

M agasin ferm pour eause de dcs, de mariage. (... din motive de ...)
I l a t renvoy de cette place pour canse d'incapacit.
Demander un cong pour cause de maladie.
2. Prepoziia pour intr i n compunerea interjeciei compuse et pour cause:

I l est furieux et pour causeI (... i pe bun dreptatei)

2. Dup im substantiv care exprim un sentiment, pour are nelesul de


pentru, fa de:
J'a i de l'estime pour vous.
I l a de la sympathie pour son directeur.
Tu as beaucoup d'amiti pour lui.
3. Pour poate avea nelesul de drept, ca:
I l avait pour compagnon un jeune homme qui se taisait tout le temps.
Pour toute rponse, il sortit en claquant la porte.
I l a pour principe de ne jamais mentir.
I l se fait passer pour mdecin.
I l passe pour un matre en la matire. (El trece dfept maestru ...)
389

CUVINTELE INV AR IABILE

4. Prepoziia pour se folosete i pentru a sublinia un termen al propoziiei


(n acest caz, termenul subliniat este aezat la nceputul propoziiei i este
precedat de pour):
Pour mchante, elle l'est. (De rutcioas, e rutcioas)
Pour moi, la situation est sans issue. (n ceea ce m privete ...)
Pour moi, je n'y vois rien. (Ct despre mine ...)
5. Prepoziia pour (urmat de un verb la infinitiv sau la subjonctiv) se
folosete n construcii concesive: cu sensul de orict de, dei etc. (A se vedea
231, 235) :
Pour tre plus gs, ils rien sont pas toujours plus sages. (Dei, cu toate
c ent mai vrstnici...)
L'appartement qu'il a achet pour petit qu'il puisse paratre, rien est pas
moins confortable. (... orict de mic ar putea s par ...)
Pour peu que vous le vouliez, vous russirez.
Pour peu qu'il et fait attention, il aurait vit l'accident. (Orict de puin
ar fi fost atent...)
6. Pour, urmat de un verb la infinitiv sau la subjonctiv, poate exprima
scopul unei aciuni. (A se vedea 219, 220) :
cu infinitivul:
/ emprunte ce livre pour le lire. {... ca s-o citesc)
Elle va au march pour acheter des fruits.
cu subjonctivul:
I l fait tout ce qu'il peut pour que tout le monde soit content.
Pour que vous n'ayez pas vous plaindre, je donnerai tous la mme quantit.
7. Pour poate exprima consecina unei aciuni. (A se vedea i 217) :
cu infinitivul :
I l y a des gens assez fous pour le croire. (... ca s-o cread)
Cette histoire est trop belle pour tre vraie.
Pour avoir une bonne rcolte, il faudrait un peu de pluie.
cu subjonctivul:
Sa voiture est assez vaste pour que tout le monde puisse y tenir. (... pentru
ca toat lumea s poat ncpea)
I l suffit de la plus lgre menace pour qui'Z se mette pleurer, le gosse.
(... pentru ca el s nceap...)
Je suis trop jeune pour quore me confie cette tche.
8. Pour, urmat aproape ntotdeauna de un verb la infinitiv trecut poate
exprima cauza. (A se vedea 213):
I l s'est rendu malade pour avoir trop bu. (... pentru c ...)
567. SOUS
Prepoziia sous are, n general, nelesul de sub i poate indica:
poziia, locul:
S'asseoir sous un arfcre.
II porte un paquet sous son brs.
Elle passe b o u s la fentre de son amie.

890

PREPOZIIA

timpul:
Cela se passait sous Michel le Brave. (... pe vremea, sub domnia ...)
I l reviendra sous peu, sous peu de temps. (... peste puin timp, repede)
cauza:
I l agit sous l'empire de la colre. (El acioneaz sub influena...)
Regardez cette branche qui plie sous le poids des fruits. (... din pricina
greutii...)
mijlocul, modul:
Dfense d'afficher sous peine d'amende. (Afiajul oprit (interzis) i pedepsit
cu amend)
Confier quelque chose sous le sceau du secret. (... n mare secret)
Regardez un objet sous toutes ses faces. (... sub toate feele)
subordonarea (din punct de vedere ierarhic) :
I l a des hommes sous ses ordres.
Se mettre sous la protection d'une personne.
568. SUR
Sur indic numeroase raporturi ce pot fi exprimate n limba romn prin
diferite prepoziii. Astfel sur :
indic poziia, locul:
Porter un fardeau sur son dos. (... in spate)
Monter sur un bateau. (... p e ...)
La clef est sur la porte. (... in u)
Un appartement qui donne sur la rue. (... spre...)
indic direoia fa de un punct:
Tourner sur la droite, (...la ...)
Fixer son regard sur une personne. (... asupra...)
indic timpul cu aproximaie:
I l est parti sur les dix heures. (... ctre...)
I l va sur la cinquantaine. ( pe ***)
569. VIS--VIS DE
Adverbul vis--vis intr n compunerea locuiunii prepoziionale vis--vis de
i are nelesul de tn fa, fa de:
I l s'est assis vis--vis de mon frre. (... n faa ...)
Je suis vis--vis de vous dans une situation gnante.
I l tait rserv vis--vis de cet individu. (... fa d e ...)
670. VOICI i VOILA
Voici i voil se folosesc, deseori, ln aceeai propoziie pentru a deosebi un
obiect apropiat (o fiin sau o idee) de unul mai ndeprtat i are sensul de
iat:
Voici Vappartement, voil le parc; c'est un beau quartier.
In general, limba vorbit folosete voici i vo cu acelai sens, preferind
ns pe voil:
Yoil l'heure de partir.
191

CUVINTELE INVARIABILE

Voil l'argent.
Enfin, voila les invits.
Voil quon sonne.
Regula tradiional, potrivit creia voici exprim apropierea sau viitoru