Sunteți pe pagina 1din 8

1.

CADRUL GENERAL AL TITLURILOR DE PLASAMENT


1.1.

Prezentare generala a cadrului economic

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce


apartin unei persoane juridice sau fizice, precum si bunurile economice la care se refera.

PATRIMONIUL

BUBURILE ECONOMICE

= PERSO

ANA FIZICA SAU = DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE


ESTIMATE IN BANI

JURIDICA

ESTIMATE IN

BANI
In acceptiunea juridical, activul si pasivul sunt private prin prisma structurii de patrimoniu,
astfel:
Activul, prin compozitia sa, trebuie sa reflecte gruparea bunurilor ca obiecte de drepturi
si obligatii in bunuri reale si creante.
Pasivul, prin compozitia sa, trebuie sa evidentieze separat capitalul propriu si datoriile.
Din punct de vedere economic, activul si pasivul sunt privite prin prisma relatiei dintre resurse si
utilizari, astfel:
Activul, prin compozitia sa, grupeaza utilizarile de resurse in functie de modul lor de
intrebuintare in utilizari permanente, utilizari temporare si utilizari pierderi.
Pasivul, prin compozitia sa, asigura gruparea resurselor in functie de originea lor in
resurse permanente furnizate de proprietar, resurse temporare asigurate de terti, resurse
rezultate sub forma de profit.
Din punct de vedere financiar, activul si pasivul sunt private prin prisam lichiditatii bunurilor
economice si exigibilitatii datoriilor, astfel:

Activul, prin compozitia sa, grupeaza valorile alocate in functie de lichiditatea lor in
valori imobilizate, valori de exploatare, valori realizabile pe termen scurt, valori
disponibile si valori rezultate sub forma de pierderi.
Pasivul, prin compozitia sa, ierarhizeaza sursele de finantare in functie de exigibilitatea
lor in datorii pe termen scurt, datorii pe termen lung, capitaluri proprii si rezultat sub
forma de profit.
Ecuatiile de schimb patrimoniale:
Bunurile economice
ca obiecte de
drepturi si obligatii

Drepturi
=

ca valoare

Obligatii
+

economica

ca valoare
economica

Bunuri economice = Obligatii fata de proprietar + Obligatii fata de terti


Bunuri economice = Datorii + Capital propriu
Utilizari = Resurse
Activul patrimoniului = Pasivul patrimoniului
Activul = Datorii (Pasivul) + Capital propriu

Situatia neta a patromoniului = Activul patrimoniului Datorii cu valoare economica


(capital propriu)

Resurse permanente Utilizari permanente = Utilizari temporare Resurse temporare


(prezente pe o

(investite pe o

(investite pe o

(prezente pe o

perioada > 1 an)

perioada > 1 an)

perioada < 1 an)

perioada < 1 an)

Cheltuieli Rezultate = Venituri


Rezultate

= Venituri - Cheltuieli

Ecuatia genereaza 3 situatii:


a) (+) Rezultate => profit, venituri > cheltuieli;
b) (-) Rezultate => pierdere, venituri < cheltuieli;
c) Rezultat = 0, venituri = cheltuieli.
Situatia patrimoniului este studiata si definite in obiectul contabilitatii prin prisma constituirii
rezultatului ca sursa de finantare. Ecuatia creeata in acest sens este de forma:

Situatia neta
(capital propriu)
ex. fin. N

1.2.

Situatia neta
(capital propriu)

Aportul proprietarului =
in cursul ex. fin. N

Rezultatul
exercitiului N

ex. fin. N-1

Cadrul conceptual privind notiunea de titluri de plasament

Titlurile de plasament sunt acele titluri care au fost achizitionate cu intentia de a fi pastrate o
perioada mai lunga de sase luni, insa nu pana la scadenta.
Pretul de evaluare si de evidenta a titlurilor de plasament este costul de achizitie mai putin
cheltuielile accesorii de cumparare, care se inregistreaza nemijlocit in conturile de cheltuieli, iar
dobanda aferenta (cuponul) calculata se inregistreaza in contul de creante atasate.

Din punct de vedere contabil, in structura titurilor de plasament sunt cuprinse:


- actiuni (cotate sau necotate);
- obligatiuni (cotate sau necotate);
- bonuri de tezaur si bonuri de casa pe termen scurt;
- actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de intreprindere;
- titlurile de creanta negociabile.
Spre deosebire de titlurile de participare, titlurile de plasament reprezinta cel mult 10%
din capitalul societatii emitente, atunci cand imbraca forma actiunilor.
Chiar daca, in bilantul contabil, ele sunt reprezentate de un singur post, contabilitatea
curenta trebuie sa faca distinctie intre plasamentele care confera un drept de proprietate
(actiunile) si cele care confera pur si simplu un drept de creanta spre exemplu,
obligatiunile).
Titlurile de plasament trebuie distinse de efectele comerciale.
Desi, ca si efectele comerciale, ele sunt titluri negociabile, totusi, emisiunea lor se face pe
categorii de titluri, care confera titularilor drepturi identice; in plus, ele au, de obicei, o
scadenta mai lunga.
Intreprinderea cumparatoare de titluri de plasament cauta:
- fie utilizarea temporara a unei parti din disponibilitatile sale, in vederea conservarii
valorii trezoreriei;
- fie rentabilizarea plasamentelor sale, prin cresterea veniturilor percepute (dividende,
dobanzi) si/sau prin realizarea unui plus de valoare, cu ocazia revanzarii.
Plasamentele nu au ca obiect asigurarea unei influente particulare asupra societatii
emitente. Ele pot fi tranzitorii sau permanente, pot avea sau nu un caracter speculativ.
La intrarea in unitate, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se
intelege

pretul

de

cumparare,

sau

la

valoarea

stabilita

potrivit

contractelor.

Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele si alte


cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului.

1.3.

Contabilitatea titlurilor de plasament

Depozitele bancare pe termen scurt sunt recunoscute din punct de vedere contabil la
categoria altor investiii pe termen scurt. Ordinul 3055/2009 cu modificrile i completrile
ulterioare, impune reglementari stricte si in acest sens.
Conform art. 168 (2) : n categoria altor investiii pe termen scurt intr i depozitele
bancare pe termen scurt. Acestea se vor evidentia cu ajutorul contului 508 Alte investitii pe
termen scurt si creante asimilate, respectiv:
-

5081. Alte titluri de plasament (A)

5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)


Nota: Acest cont are denumirea "Contul 508 - Alte titluri de plasament si creante

asimilate", atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in


toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de
contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere
armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si acestui cont ii este modificat numele.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate,
cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt, precum si a miscarii
acestora in gestiunea unitatii. Contabilitatea analitica se tine distinct pe categorii si pe feluri
(valori) de titluri de plasament (actiuni proprii, actiuni ale altor societati, obligatiuni emise si
rascumparate, obligatiuni externe, alte titluri de plasament, dobanzile la obligatiuni si titluri de
plasament), grupate pe unitati emitente.
Contul 508 este un cont de activ.
In debitul contului 508 se inregistreaza:
- datoriile privind achizitionarea de titluri de plasament (462);
- dobanzile de incasat pentru obligatiuni si alte titluri de plasament (472);
- valoarea altor titluri de plasament si creante similare cumparate, respectiv costul de
achizitie al acestora achitat din contul de disponibil sau din casierie - pretul de cumparare sau
valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie (521, 531);
- valoarea titlurilor de plasament aportate la capitalul social (101);
- diferentele favorabile de curs valutar aferent altor valori de trezorerie cum sunt titluri de
stat in valuta si deposite pe termen scurt in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765);

- valoarea la cost de achizitie a altor titluri de plasament/ investitii financiare pe termen


scurt si creante asimilate cumparate ca aport la capitalul social (509, 512, 531).
In creditul contului 508 se inregistreaza:
- valoarea altor titluri de plasament/ investitii financiare pe termen scurt si creante
asimilate cedate, precum si sumele incasate prin banca sau casierie reprezentand valoarea
contabila a actiunilor, obligatiunilor, altor titluri de plasament si creante asimilate vandute (461,
512, 531, 664);
- diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila si pretul de cesiune a altor titluri de
plasament si creante asimilate vandute (668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt
titlurile de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta, la inchiderea exercitiului financiar
sau lichidarea lor (665);
-

valoarea

altor

investitii

financiare

depuse

ca

aport

la

capital

(456).

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate
existente.
Subconturile pentru "Contul 508 - Alte investitii financiare pe termen scurt si creante
asimilate" sunt:
5081 - Alte titluri de plasament.
5088 - Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament.
Depozitele bancare pe termen scurt n valut se nregistreaz la constituire la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, de la data operaiunii de constituire.
Lichidarea depozitelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Naional a Romniei, de la data operaiunii de lichidare. Diferenele de
curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt nregistrate n contabilitate
i cursul Bncii Naionale a Romniei de la data lichidrii depozitelor bancare se nregistreaz la
venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.
Pentru depozite bancare in lei:
Mod de inregistrare depozit bancar in lei
Constituire depozit
5081 Alte titluri de plasament = 5121 Conturi la bnci n lei/ analitic banc

Inregistrarea dobanzii de primit


5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament= 766 Venituri din dobnzi
La scadenta se inregistreaza:
primirea dobanzii in contul curent
5121 Conturi la bnci n lei/ analitic banc = 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de
plasament
lichidarea depozitului
5121 Conturi la bnci n lei/ analitic banc = 5081 Alte titluri de plasament
Pentru depozite bancare in valuta:
Mod de inregistrare depozit bancar in valuta:
Constituire depozit la cursul BNR din ziua respectiva
5081 Alte titluri de plasament= 5124 Conturi la bnci n valut / analitic banc
Inregistrarea dobanzii de primit la cursul BNR din ziua constituirii
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament= 766 Venituri din dobnzi
La sfarsitul fiecarei luni se va face reevaluarea la cursul BNR comunicat pentru
ultima zi din luna
diferente favorabile
% = 765 Venituri din diferene de curs valutar
5124 Conturi la bnci n valut / analitic banc
5081Alte titluri de plasament
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
diferente nefavorabile
Cheltuieli din diferene de curs valutar 665 = %

5124 Conturi la bnci n valut / analitic banc


5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
La scadenta se inregistreaza:
primirea dobanzii in contul curent
5124 Conturi la bnci n valut / analitic banc = 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de
plasament
lichidarea depozitului la cursul BNR din ziua lichidarii
5124 Conturi la bnci n valut / analitic banc = 5081 Alte titluri de plasament
-stabilirea diferentelor de curs intre cursul de la ultima reevaluare (lunara) si cursul din
ziua lichidarii, aceleasi operatiuni ca si la punctul 3 in functie de caz.
1.4.