Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea colar : coala Gimnazial Ioan Moga , Dieti


Profesor : Fnic Maria Luciana
Clasa: a V-a B
Aria curriculara: Limba si comunicare
Disciplina : Limba i literatura romn
Subiectul: Fragmentul de text : Cartile cu Apolodor, de Gellu Naum
Tipul lectiei : de asimilare de noi cunostinte
Durata: 50 minute
Obiective operaionale:
La sfritul activitii, elevii vor fi capabili:
O1: sa citeasca corect, fluent, expresiv, coerent si constient fragmentul din manual
O2:sa delimiteze un fragment unitar dintr-un text literar
O3:sa identifice personajele fragmentului citit
O4:sa rezume fragmentul
O5:sa identifice elementele care sustin ideea ca textul este un fragment
O6:sa caracterizeze succint personajul
O7:sa se exprime clar, corect, concis.

Strategii didactice:
1. Metode si procedee :conversatia euristica, explicatia, lucrul cu manualul,exercitiul
oral si scris, problematizarea, auditia .
2. Mijloace de invatamant:volumele Cartea cu Apolodor si A doua carte cu
Apolodor, Editura Humanitas Educational 2003 , CD audio Ada Milea
Apolodor, fise de lucru individual
3. Forme de organizare a activitatii: activitate frontala , activitate individuala
independenta.
4. Resurse: capacitatea de invatare a elevilor. (clasa relativ omogena)
Manualul

DEMERS DIDACTIC
MOMENTELE
LECTIEI

TIM
P

ELEMENTE DE
CONTINUT

OBS
.

STRATEGII DIDACTICE
METODE

1. Moment
organizatoric

2. Verificarea
temelor

3.Actualizarea
cunostintelor
anterioare despre
opera literara si
despre textul
integral
4.Captarea atentiei

5.Anuntarea
subiectului si
enuntarea
obiectivelor
6.dirijarea invatarii
si dobandirea noilor
cunostinte

-Se asigura
materialele necesare
orei si se noteaza
absentii
-se asigura linistea si
disciplina pentru
buna desfasurare a
activitatii didactice
-se realizeaza
controlul caietelor
prin sondaj
-se solicita elevii sa
citeasca
compunerile
- elevii sunt
solicitati sa
precizeze ce opera
au studiat anterior,
ce personaj , ce fel
de text , ce autor
- se va realiza prin
prezentarea prin
dialog a datelor
despre autor
- se precizeaza titlul
si autorul, subiectul
lectiei si obiectivele
-se face lectura
textului de catre
elevi
se solicita elevii
sa precizeze
cuvintele pe care
nu le inteleg
se mai citeste o
data textul
prin conversatie
elevii sunt
solicitati sa
observe

MIJLOACE

Conversatia
Lectura

Conversatia
euristica

Lectura
explicativa

Fisele de
autor

explicatia

Lectura

Manualul

Explicatia
Conversatia
euristica

Volumele

elementele care
conduc la
concluzia ca
textul este un
fragment
7.evaluare
formativa
8.asigurarea feedback-ului
9.asigurarea
retentiei si a
transferului
10. tema pentru
acasa

Se va realiza
prin lucrul cu
fise
Eevii vor realiza
oral o
comparatie intre
cele doua texte
Elevii vor audia
cantecele
realizate de Ada
Milea pe textele
respective
Folositi-va
imaginatia ! pag
53

Lucrul cu
textul

Fisele de
lucru

cd

compunere

S-ar putea să vă placă și