Sunteți pe pagina 1din 17

Modulul Croetarea

Clasa a V-a
Nr.
Competene
crt
specifice
.
1. 1. Elaborarea
unui proiect de
croetare a
2. unor rozete sau
a unui mileu
mic (la
3. alegere), a
papuceilor de
cas, a dantelei
din trei, patru
4. rnduri pentru
batistue etc.
5.

6.

2. Conceperea
i organizarea
mijloacelor de
confecionare a
unui obiect
conform
proiectului
elaborat

Subcompetene
- elaborarea
schemei grafice;
- reprezentarea
proiectului;

- evaluarea
subcompetenel
or enumerate
anterior

- selectarea
firelor textile
conform
cerinelor de
calitate;
- selectarea
ustensilelor
necesare
conform
procesului
tehnologic;

Coninuturi
1. Croetarea un
lucru manual util i
plcut:
- fee de mas
tradiionale, erveele
cu marginile croetate,
mileuri, mostre de
rozete etc.
2. Ornamentica
tradiional:
- elemente decorative,
rozete, ptrate etc.

3. Materiale i
ustensile:
- fire textile variate
dup culoare,
provenien, modul de
producere: fire de
bumbac, cnep,
sintetice, pnz, set de
croete, ace, foarfece,
condiii de utilizare i
pstrare a acestora.

Subiectul leciei
Varietatea articolelor
croetate i
utilizarea lor.

Nr.
or
e
1
h

Aspectul estetic al
obiectelor croetate.
Simboluri i semne
convenionale
1
utilizate n croetare. h
Elaborarea schiei
grafice a mileului
mic (rozete)

1
h

Evaluarea
proiectului.
Materiale i ustensile 1
utilizate la
h
confecionarea
mileului mic
(selectarea
materialelor i
ustensilelor). RTS

Data

Observa
ii

7.

8.
9.

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

3.
Confecionarea
lucrrilor
conform
regulamentului
tehnologic

- descifrarea
elementelor i
motivelor
utilizate n
croetarea
tradiional;
- croetarea
modelului
conform
regulamentului
tehnologic;
- executarea
elementelor de
baz ale
croetrii:
lnior din
ochiuri libere,
picioru scurt,
picioru de
alunecare, cu 1
jeteu, cu 2, 3
jeteuri etc;

4. Elemente
decorative simple
utilizate n croetare.
5. Tehnici i elemente
de baz ale
croetrii.
- piciorue cu 1, 2, 3
jeteuri, piciorue de
feston, varieti de
finisare a rozetei
(mileului).

Elemente de baz
3
ale croetrii (ochiuri h
libere, piciorue cu
1-2 jeteuri, piciorue
de feston).
Elaborarea schemei
graficea lucrrilor.

1
h

6. Ornamentica
tradiional.
- elemente decorative,
rozete, ptrate etc.

Croetarea circular
(regulamentul
tehnologic de
executare).

1
h

Croetarea circular
forma cerc
(exersri).

2
h

Croetarea circular
forma ptrat
(exersri).

2
h

Croetarea unui
covora suvenir
(element de form
ptrat).
Finisarea. Evaluarea.
Croetarea liniar

6
h
1
h

(pungu,
portmoneu, pernu
pentru ace etc.)
Finisarea. Evaluarea.

15
.
16
.

Croetarea
suvenirelor,
cadourilor de Anul
Nou.

17
.

18 4. Evaluarea
. lucrrilor
realizate
conform
proprietilor
19 funcionale i
. estetice.

5
h
1
h
5
h

Pregtirea lucrrilor
pentru expunere.
- evaluarea
lucrrilor
realizate
conform
proprietilor
funcionale i
estetice,
criteriilor de
calitate;
- comentarea
aspectului
estetic i calitii
lucrului
ndeplinit;
- utilizarea
terminologiei
specifice;

Aspectul estetic.
Calitatea lucrului.

Evaluarea aspectului
estetic,
funcionalitatea
articolului
confecionat.
Evaluarea final.
(Expoziie).

1
h
1
h

1
h

Modulul Croetarea
Clasa a VI-a
Nr
Competene
.
specifice
cr
t.
1. 1. Elaborarea
unui proiect de
croetare a
unor rozete sau
mileu mic (la
alegere)
2.

Subcompeten
e

Coninuturi

Subiectul leciei

- elaborarea
schemei grafice;
- prezentarea
proiectului;

1. Croetareameteug tradiional:
- fee de mas
tradiionale;
- erveele cu marginile
croetate, mileuri,
mostre de rozete etc;
3. Ornamentica
tradiional:
- elemente decorative,

Varietatea articolelor
croetate i
utilizarea lor.

Nr
.
or
e
1
h

Simboluri i semne
1
convenionale
h
utilizate n croetare.

Data

Observa
ii

3.

rozete, ptrate etc;


- evaluarea
subcompetenel
or enumerate
anterior:

4.

Elaborarea schiei
grafice a mileului
mic (rozete).

1
h

Evaluarea proiectului

5.

2. Conceperea
i organizarea
mijloacelor de
realizare
conform
proiectului.

6.

3.Croetarea
rozetei/mileului
conform
regulamentului
tehnologic.

7.

8.

- selectarea
firelor textile
conform
cerinelor de
calitate;
-selectarea
ustensilelor
necesare
conform
procesului
tehnologic;

2. Materiale i
ustensile:
- fire textile variate
dup culoare,
provenien, modul de
producere: fire de
bumbac, cnep,
sintetice etc; pnz, set
de croete, ace,
foarfece, condiii de
utilizare i pstrare a
acestora.
- executarea
2. Materiale i
elementelor de
ustensile:
baz ale
- fire textile variate
croetrii:
dup culoare,
lnior de
provenien, modul de
ochiuri libere,
producere: fire de
piciorue cu 1, 2, bumbac, cnep,
3 jeteuri,
sintetice etc; pnz, set
croetare
de croete, ace,
circular;
foarfece, condiii de
utilizare i pstrare a
acestora.

1
h
Materiale i ustensile 1
utilizate la
h
confecionarea
mileului mic.
(selectarea
materialelor i
ustensilelor)
RTS

Elemente de baz a
croetrii (ochiuri
libere, piciorue cu
1-2 jeteuri, picioru
de feston).

1
h

Elaborarea schemei
grafice a mileului
mic (rozete) 14
cm.

1
h

Croetarea circular

9.

4. Tehnici i elemente
de baz ale
croetrii:
Piciorue cu 1, 2, 3
jeteuri, picioru de
feston, varieti de
finisare a rozetei
(mileului).

10
.

11
.

3. Ornamentica
tradiional:
- elemente decorative,
rozete, ptrate etc.
12
.

(regulamentul
tehnologic de
executare)

Croetarea circular,
forma cerc (exersri)

1
h

Croetarea circular,
forma ptrat
(exersri)

1
h

Croetarea mileului
mic (rozeta). RTS
Finisarea. Evaluarea
mileului.
Croetarea mileului
mic (ptrat). RTS
Finisarea, evaluarea
mileului.

13
.

Croetarea mileului
mai mare, cu 26
cm.
Finisarea mileului.
Evaluarea.

14
.

4
h
2
h

4
h
2
h

8
h

15 4. Evaluarea

- comentarea

2. Materiale i

Evaluarea aspectului

2
h
1

16
.

lucrrilor
realizate,
evideniind
aspectul,
proprietile
funcionale i
estetice ale
acestora.

aspectului
estetic i calitii
lucrului
ndeplinit;
-utilizarea
terminologiei
specifice;

ustensile:
- fire textile variate
dup culoare,
provenien, modul de
producere: fire de
bumbac, cnep,
sintetice etc; pnz, set
de croete, ace,
foarfece, condiii de
utilizare i pstrare a
acestora.

estetic,
funcionalitatea
articolului
confecionat.

4. Tehnici i elemente
de baz ale
croetrii:
Piciorue cu 1, 2, 3
jeteuri, picioru de
feston, varieti de
finisare a rozetei
(mileului).
Evaluarea final
(Expoziie)
3. Ornamentica
tradiional:
- elemente decorative,
rozete, ptrate etc.

1
h

Modulul Croetarea
Clasa a VII-a
Nr.
Competene
crt
specifice
.
1. 1. Elaborarea
unui proiect de
confecionare a
unui model
2. simplu de
dantel pentru
tergar sau
dantele nguste
3. pentru articole
de port popular.

Subcompetene

Coninuturi

- elaborarea
schemei grafice
a modelului de
ornament pentru
prosop, frizei,
ncheieturii
croetate, pentru
faa de mas,
pentru tergar;

1. Croetarea
meteug tradiional:
- fee de mas
tradiionale, prosoape,
erveele, mileuri,
tergare de ritual, de
interior, articole de port
popular

- prezentarea
proiectului;
4.

5.

2. Conceperea
i organizarea
mijloacelor de
realizare
conform

- selectarea
fibrelor textile,
pnz conform
cerinelor de
calitate;

2. Materiale i
ustensile:
- pnz din fire naturale,
fire de bumbac, set de
croete, ace, foarfece,

Subiectul leciei

Obiecte de art
popular croetate
sau garnisite cu
dantel.

Nr.
or
e
1
h

Ornamentica i
motivele populare
simbolice utilizate n
croetare.

1
h

Elaborarea schemei
grafice a frizei feei
de mas (proiect).

1
h

Evaluarea proiectului
elaborat
1
h
Materiale i ustensile 1
utilizate pentru
h
confecionarea feei
de mas cu friz.
RTS

Data

Observa
ii

proiectului.

6.

7.

3. Croetarea
frizei feei de
mas conform
regulamentului
tehnologic.

- selectarea
ustensilelor
necesare
procesului
tehnologic
(croete, fire
textile etc.)
- executarea
lucrrilor
urmrind fia
tehnologic.

8.

condiii de utilizare i
pstrare adecvat a
acestora.

3. Tehnici i elemente
de baz ale
croetrii:
- picioru scurt, picioru
cu 1, 2 jeteuri, picioru
de feston etc;
- varieti de fixare a
dantelei, croetarea
liniilor circulare;
- elemente , .

9.

10
.

11 4. Evaluarea
. lucrrilor
realizate
conform

Croirea i
prelucrarea
marginilor feei de
mas.
Croetarea liniar
(ptrel plin,
ptrel gol)
Croetarea frizei
conform
dimensiunilor feei
de mas (dup
schema elaborat)

2
h

8
h

8
h

Fixarea (unirea) frizei 4


cu laii (prile
h
textile)

- comentarea
aspectului
estetic i
calitile lucrului

4. Ornamentica
tradiional:
- motive populare
simbolice, utilizate la

Fixarea feei de
mas.
Croetarea unui
mileu la dorina
elevilor.

2
h
3
h

12 proprietilor
. funcionale i
estetice,
criteriile de
calitate.

ndeplinit;
- utilizarea n
comunicare a
terminologiei
specifice.

13
.

croetarea dantelei,
pomul vieii, miez de
nuc, motive
geometrice, alte
suporturi didactice;
schemele grafice ce
reprezint motivele
ornamentale selectate,
modalitile de plasare
a acestora n dantele
pentru tergar (pentru
friz i marginile
dantelate ale feei de
mas).

Evaluarea aspectului
estetic i calitatea
confecionrii feei
de mas.
Evaluarea final
(expoziia).

1
h

1
h

Modulul Croetarea
Clasa a VIII-a
Nr.
Competene
crt
specifice
.
1. 1. Elaborarea
unui proiect de
confecionare a
unui model
2. simplu de
dantel pentru
tergar sau
dantele nguste
3. pentru articole
de port popular.

Subcompetene

Coninuturi

- elaborarea
schemei grafice
a modelului de
ornament pentru
prosop, frizei,
ncheieturii
croetate, pentru
faa de mas,
pentru tergar;

1. Croetarea
meteug tradiional:
- articole croetate.
- clasificarea lor.
(fee de mas, prosoape
tradiionale, erveele,
mileuri, tergare de
ritual, de interior,
articole de port popular)

Subiectul leciei

Obiecte de art
popular croetate
sau garnisite cu
dantel.
Ornamentica i
motivele populare
simbolice utilizate n
croetare.

Nr.
or
e
1
h

1
h

Data

Observa
ii

- prezentarea
proiectului;
4.

5.

6.

7.

2. Conceperea
i organizarea
mijloacelor de
realizare
conform
proiectului.

3. Croetarea
mileului modele
ptrate
conform
regulamentului
tehnologic.

- selectarea
fibrelor textile,
pnz conform
cerinelor de
calitate;
- selectarea
ustensilelor
necesare
procesului
tehnologic
(croete, fire
textile etc.)

- executarea
lucrrilor
urmrind fia
tehnologic.

2. Materiale i
ustensile:
- fire de lucru; ln
natural,
- bumbacul, firele
sintetice, set de
croete, ace, foarfece,
condiii de utilizare i
pstrare adecvat a
acestora;
pnz din fire naturale,
fire de bumbac, set de
croete, ace, foarfece,
condiii de utilizare i
pstrare adecvat a
acestora.
3. Tehnici i elemente
de baz ale
croetrii:
- picioru scurt, picioru
cu 1, 2 jeteuri, picioru
de feston etc;
- varieti de fixare,
croetarea liniilor

Elaborarea schemei
grafice a mileului,
modele patrate
(proiect).

1
h

Evaluarea proiectului
elaborat
Materiale i ustensile
utilizate pentru
confecionarea
mileului, modele
ptrate.
RTS

1
h
1
h

Executarea mileului
din modele ptrate
dup succesiunea
operaiilor din fia
tehnologic.

16
h

Unirea modelelor
ntre ele conform

4
h

8.

4. Evaluarea
lucrrilor
realizate
conform
9. proprietilor
funcionale i
estetice,
10 criteriile de
. calitate.

- comentarea
aspectului
estetic i
calitile lucrului
ndeplinit;
- utilizarea n
comunicare a
terminologiei
specifice.

11
.

circulare;
- elemente , .
4. Ornamentica
tradiional:
- motive populare
simbolice, utilizate la
croetarea dantelei
pomul vieii, miez de
nuc, motive
geometrice, alte
suporturi didactice;
schemele grafice ce
reprezint motivele
ornamentale selectate,
modalitile de plasare
a acestora.

schemei.
Evaluarea aspectului
estetic i calitile
confecionrii
mileului.

1
h

Evaluarea final
(expoziia).

1
h

Executarea mileului
de form rotund
stelu (ghidul
profesorului)

6
h

Evaluarea.
Expunerea.

1
h

Modulul Croetarea
Clasa a IX-a
Nr.

Competene

Subcompetene

Coninuturi

Subiectul leciei

Nr.

Data

Observa

crt
specifice
.
1. 1. Elaborarea
unui proiect de
confecionare a
feei de mas,
tradiional
pentru masa
2. dulce a miresei,
a unui set de
erveele (la
alegere)
3.

4.

- elaborarea
schemei grafice;

1. Croetarea
meteug popular
tradiional.

- prezentarea
proiectului;
2. Articole
tradiionale i
moderne garnisite cu
dantel croetat:
-prosoape de ritual, fee
de mas, erveele
garnisite cu dantel etc;

Articole croetate
sau garnisite cu
dantel tradiionale
i moderne
(elemente de ritual
sau utilitare)
Motive ornamentale
utilizate n decorul
articolelor de ritual
(simbolica)
Elaborarea schemei
grafice a feei de
mas i setului de
erveele

4. Elemente de baz
ale croetrii:
- grupuri de piciorue
scurte;
- grupuri de piciorue cu Evaluarea
1, 2, 3 jeteuri;
(prezentarea)
- elemente , .
proiectului elaborat.
- modaliti de unire a
detaliilor (cu acul, cu
croeta).
5. Ornamentica
tradiional i motive
ornamentale:
Trandafirul, inelele
ngemnate, simboluri

or
e
1
h

1
h

1
h

1
h

1
h

ii

5.

2. Conceperea
i organizarea
mijloacelor de
realizare

6.

3. Realizarea
dantelei
conform
regulamentului
tehnologic.

7.

- selectarea
firelor textile,
pnzei conform
cerinelor de
calitate;
- selectarea
ustensilelor
necesare
procesului
tehnologic
stabilit (croete,
foarfece, ae,
motivul
ornamental etc.)
- croetarea
urmrind
schema grafic;
- croirea batistei
(feei de mas,
erveelelor)pe
fir;

8.

9.

- tivirea
marginilor cu
ajutorul croetei
(punctul feston),
acului punctul,

ale cretinismului:
crucea, coroana de
cununie, coronia
miresei.
3. Materiale i
ustensile:
- pnz din fire naturale
(in, bumbac etc.);
- fire textile pentru
croetare nr. 20, nr. 30,
depnate n bobine,
piote, sculuri;
- croete, ace, foarfece
etc.

3. Materiale i
ustensile:
- pnz din fire naturale
(in, bumbac etc.);
- fire textile pentru
croetare nr. 20, nr. 30,
depnate n bobine,
piote, sculuri;
- croete, ace, foarfece
etc.
4. Elemente de baz
ale croetrii:
- grupuri de piciorue

Materialele i
ustensilele utilizate
la confecionarea
feei de mas i a
setului de erveele.
RTS

1
h

Croirea i
prelucrarea
marginilor.

6
h

Amplasarea
3
motivelor
h
ornamentale (faa de
mas, setul de
erveele).
RTS
1
Evaluarea aspectului h
estetic al motivelor
croetate.

gurica simpl,
dubl sau
zigzag.
- asamblarea
detaliilor.

scurte;
- grupuri de piciorue cu
1, 2, 3 jeteuri;
Evaluarea final.
- elemente , .
(Expoziie)
- modaliti de unire a
detaliilor (cu acul, cu
croeta).

1
h

Modulul Domenii profesionale


Clasa a IX-a
Nr
.

1
.

2
.

Competene
specifice
Identificarea
domeniilor
(sferelor)
ocupaionale
din domeniul
tehnologic.

Opiunea
pentru
viitoarea
meserie,
profesie, n
corcordan cu

Subcompeten
e

Coninuturi

- clasificarea
meseriilor i
profesiilor dup
domeniile de
producie i
servicii;
- argumentarea
evoluiei unor
domenii
profesionale i
impactul
tehnologic
asupra mediului;

1. Domenii de
activitate (meserii,
profesii).
- clasificarea
meseriilor i
profesiilor;
- istoricul i evoluia
meseriilor i
profesiilor din
domeniul tehnologic;
- meserii noi.

- descrierea
viitoarei profesii
din perspectiva
propriului
interes;
-selectarea

2. Integrarea n
cmpul muncii.
- profesii specifice
diverselor zone
geografice;

Activiti de
Nr Dat
nvare
.
a
Mijloace didactice
or
e
Primii pai spre
1
Informarea,
cariera profesional. h
conversaia,
discuia.
Clasificarea
Manualul,
meseriilor i
1
reviste, postere,
profesiilor.
h
panouri.
Conversaia
Omul i lumea
dirijat, ghidat,
profesiilor i
1
lucrul cu
meseriilor.
h
manualul.

Subiectul leciei

Varietatea
profesiilor. Meserii i
profesii noi.
Profesiile diverselor
zone geografice.

1
h
1
h

Profesii avantajoase
dar mai puin
prestigioase.

1
h

Discuia, lucrul
n grup,
descrierea.
Argumentarea,
descrierea,
conversaia
ghidat.
Manualul, codul
muncii.

propriile
interese i
competene.
3
.

Stabilirea
principalelor
atribute ale
angajailor n
diverse
domenii de
activitate.

informaiei
relevante pentru
practicarea unor
meserii.
- enumerarea
principalelor
responsabiliti
ale unui
meseria,
tehnician,
meter ntr-un
domeniu etc.

- avantaje i
dezavantaje privind
profesiile i meseriile.
3. Eu i viitoarea
profesie.
- vocaia i alegerea
profesiei;
-imaginea sinelui ntrun domeniu
profesional.

- enumerarea
competenelor
profesionale ale
unei meserii,
profesii;
4
.

Utilizarea
termenilor
specifici unor
domenii
profesionale n
testarea pentru
obinerea unui
oc de munc;

- comentarea
iniierii unor
discuii cu
agenii
economici
privind
angajarea.

4. Caliti i
condiii
profesionale.
- drepturi i
responsabiliti;
-factori ce
influeneaz alegerea
profesiei.

Imaginea profesiei.
Secrete n alegerea
profesiilor.
Vreau-pot-trebuie.
Vocaia i alegerea
profesiei.
Disponibilitatea
(atitudinea
persoanei,
asumarea,
asumarea riscului).

1
h
1
h

1
h
1
h

Reperele deciziei
1
pentru carier:
h
1. Ce vrea
persoana?
2. Ce poate
persoana?
3. De ce este nevoie
pe piaa muncii?
1
Particularitile
h
temperamentului
persoanei n
alegerea profesiei.
Test de evaluare:
Cunoaterea

1
h

Lucrul cu
informaia,
discuia,
comunicarea.
Manualul,
reviste, postere,
panouri.
Lucru cu
informaia,
discuii, metode
de comunicare.
Manualul,
scheme, jocuri
didactice.
Discuia dirijat,
comunicarea,
testarea,
elaborarea
conspectelor de
reper, CV.
Manualul, teste,
scheme,
Internet, CV
Discuia dirijat,
comunicarea,
testarea.
Chestionarea
privind
personalitatea,

atitudinii fa de
sine

descrierea
temperamentulu
i.

Excursie la
ambulatorul din sat

1
h

Excursie la
combinatul didactic
din sat

1
h

Evaluare. Concluzii.
Preri, propuneri.

Chestionarea
privind
personalitatea,
valorile
personale.

1
h

Lucrul cu
informaia,
conversaia,
discuia.

1
h

Teste,
chestionare.

Discuii, ndrumri.