Sunteți pe pagina 1din 30

Cuprins

Capitolul 1
CONCEPTUL l NECESITATEA MANAGEMENTULUI COMPARAT
INTERNAIONAL...............................................................................................19

1.1. ................................................................................................Ti
puri de abordri care au influenat cercetrile din domeniul
managementului comparat internaional..................................19

1.2. ..................................................................................................... Ni
veluri de infl uen asupra managementului ca proces..................21

1.3. ..................................................................................................... M
anagementul comparat n opinia unor reprezentani de seam
22

1.4. ..................................................................................................... O
pinia autorului prezentei lucrri.......................................................26
1.5.
Rolul managerului n cadrul afacerilor internaionale
28
1.6.Necesitatea managementului comparat internaional
.............................................................................................................
31

1.6.1. ......................................................................................Va
riabilele care au influenat apariia i dezvoltarea
managementului comparat internaional
.................................................................................................
32

1.6.1.................................................................................In
ternaionalizarea activitii companiilor
35

1.6.2.1. .......................................................................................Te
ndina de globalizare
35

1.6.2.1. ............................................................................Pa
rticulariti manageriale ce au infl uenat

internaionalizarea activitii companiilor din diferite


ri
............................................................................................
37

1.6.2.2. .......................................................................................M
odele de internaionalizare a activitii unei companii
38

1.6.2.3.1. ............................................................................C
ompania mondial
38

1.6.2.3.2. ............................................................................C
ompania internaional
40

1.6.2.3.3. ............................................................................C
ompania multinaional
42

1.6.2.3.4. ............................................................................C
ompania transnaional
44

1.6.2.3.5. ............................................................................R
olurile organizaiilor naionale n cadrul companiei
transnaionale
51

1.7. ..................................................................................................... R
ezumat al principalelor probleme
57

1.8. ..................................................................................................... Te
rmeni i concepte
58

1.9. ..................................................................................................... Pr
obleme de abordat
58

1.10. .................................................................................................. Ex
erciii aplicative
58

1.11. .........................................................................................................................................Te
st 59

1.12. .................................................................................................. Bi
bliografi e
61

Capitolul 2
RETROSPECTIVA MANAGEMENTULUI COMPARAT
INTERNAIONAL..............................................................................................64

2.1. ............................................................................................................................Et
apele procesului de dezvoltare a managementului comparat internaional. . .64

2.1. ...................................................................................................................................c
olile (orientrile) de management comparat internaional......................................66
2.2.1. Tipologia colilor de management comparat internaional......................66

2.2.1.1. ...................................................................................................................Gr
uparea fcut de ctre H. Schollhamer...............................................................66

2.2.1.2. ...................................................................................................................Gr
uparea fcut de ctre Edwin Miller...................................................................68

2.2.1.3. ...................................................................................................................Gr
uparea fcut de ctre Raghu Nath......................................................................69
2.2.2. Descrierea colilor (orientrilor) lui Raghu Nath......................................69

2.2.2.1. ...................................................................................................................c
oala dezvoltrii economice...................................................................................69

2.2.2.2. ...................................................................................................................c
oala mediului..........................................................................................................70

2.2.2.3. ...................................................................................................................c
oala comportamental...........................................................................................71

2.2.2.4. ...................................................................................................................c
oala sistemelor deschise.......................................................................................72

2.2.2.5. ...................................................................................................................c
oala centrat pe rolul culturii...............................................................................73

2.3. Modele de management comparat........................................................................74

2.3.1. ...........................................................................................................................Mo
delul FARMER-RICHMAN.....................................................................................75

2.3.2. ...........................................................................................................................M
odelul NEGANDH! - PRASAD...............................................................................77

2.3.3. ...........................................................................................................................Mo
delul TUNG.................................................................................................................78

3.3.1. Modelul KOONTZ..........................................................................................80


2.4. ...................................................................................................................................Re
zumat ai principalelor probleme..................................................................................83

2.5. ...................................................................................................................................Ter
meni i concepte.............................................................................................................84

2.6. ...................................................................................................................................Pr
obleme de abordat..........................................................................................................84

2.7. ...................................................................................................................................Ex
erciii aplicative.............................................................................................................84

2.8. ...................................................................................................................................Stu
diu de caz.........................................................................................................................84

2.9. ...................................................................................................................................Bi
bliografie.........................................................................................................................87

Capitolul 3
TIPOLOGIA CERCETRILOR DE MANAGEMENT COMPARAT
INTERNAIONAL..............................................................................................89

3.1. ...................................................................................................................................Pa
rticulariti ale studiilor de management comparat internaional..........................89

3.2. ...................................................................................................................................Ti
puri de studii de management comparat.....................................................................90

3.2.1. ................................................................................................................Cri
terii de clasificare a studiilor de management comparat internaional...90

3.2.2. ..........................................................................................................................St
udii parohiale..............................................................................................................91

3.2.3. ..........................................................................................................................St
udii etnocentrice........................................................................................................93

3.2.1. .............................................................................................. St
udii policentrice..............................................................................95

3.2.2. .............................................................................................. St
udii comparative.............................................................................97

3.2.3. .............................................................................................. St
udii geocentrice..............................................................................99

3.2.4. ............................................................................................ Stu


dii sinergetice
100

3.2.5. ............................................................................................ Sin


teza caracteristicilor studiilor de management comparat
102
3.3.
Etapele de elaborare a studiilor comparative.........................103

3.3.1. ............................................................................................ Sta


bilirea scopurilor cercetrii
103

3.3.2. ............................................................................................ Pre


cizarea tematicii
105

3.3.3. ............................................................................................ Ea
ntionarea
105

3.3.4. ............................................................................................ Tra


ducerea materialelor
107

3.3.5. ............................................................................................ M
surarea i instrumentalizarea proceselor de management
108

3.3.6. ............................................................................................ Ad
ministrarea studiului
108

3.3.7. ............................................................................................ An
aliza i interpretarea datelor
110

3.4. ................................................................................................... Rez


umat al principalelor probleme
111

3.5. ................................................................................................... Ter


meni i concepte
111

3.6. ................................................................................................... Pro


bleme de abordat
112

3.7. ................................................................................................... Exe


rciii aplicative
112

3.8. ................................................................................................... Tes


t 112

3.9. ................................................................................................... Bib


liografi e
114

Capitolul 4
INFLUENA CULTURII ASUPRA MANAGEMENTULUI..........................117
4.1.
Conceptul de cultur.................................................................118

4.1.1. ............................................................................................Str
aturile culturale
118

4.1.2. ............................................................................................ De
finiii ale culturii
120

4.1.3. ............................................................................................ Sta


bilitatea culturii
124

4.1.4. ............................................................................................Cul
tura ca distribuie normal
125
4.2.
Bazele diferenelor culturale i influena asupra
managementului..............................................................................126
4.2.1.
..........................................................................................................................
Abordarea managementului structurilor multicultural de
ctre
G.Hofstede
...............................................................................................
126

4.2.1.1. .....................................................................................Dis
tana ierarhic mic / mare
126

4.2.1.2. .....................................................................................Co
ntrolul incertitudinii redus / intens
130

4.2.1.3. .....................................................................................Ind
ividualism / colectivism
134

4.2.1.4. .....................................................................................Ma
sculinitate/feminitate
138

4.2.2.
Abordarea diferenelor culturale de ctre F.Trompenaars
142
4.2.2.1. Universalism / particularism
....................................................................................................
142

4.2.2.2. .....................................................................................Ind
ividualism / colectivism
146

4.2.2.3. .....................................................................................Afe
ctiv / neutru
150

4.2.2.4. .....................................................................................Sp
ecifi c/difuz
155

4.2.2.5. .....................................................................................Sta
tut ctigat / atribuit
163

4.2.2.6. .....................................................................................Atit
udinea fa de timp
167

4.2.2.7. .....................................................................................Rel
aiile omului cu natura
172

4.3. ................................................................................................... Parti


culariti culturale ale unor ri dezvoltate...................................174

4.4. ................................................................................................... Rezu


mat al principalelor probleme.........................................................177

4.5. ................................................................................................... Term


eni i concepte.................................................................................178

4.6. ................................................................................................... Probl


eme de abordat................................................................................178

4.7. ................................................................................................... Exer


ciii aplicative...................................................................................178

4.8. ................................................................................................... Studi


u de caz............................................................................................. 179

4.9. ................................................................................................... Bibli


ografie............................................................................................... 180

Capitolul 5
MANAGEMENTUL DIN S.U.A........................................................................181
5.1.
Originile culturale ale managementului american.................182

5.1.1. ............................................................................................ Pri


ncipalele valori culturale americane
182

5.1.2. ............................................................................................ nc
adrarea contextului S.U.A. prin prisma dimensiunilor lui
G.Hofstede
................................................................................................
185

5.1.3. ............................................................................................ nc
adrarea contextului cultural al S.U.A. prin prisma
dimensiunilor lui F.Trompennars
................................................................................................
187
5.2.
Contextul economico-social al S.U.A........................................188

5.2.1. ............................................................................................ Sc
urt istoric al dezvoltrii afacerilor n S.U.A
188

5.2.2. ............................................................................................ Par


ticulariti economico-sociale ale contextului S.U.A
191

5.3.
Particulariti ale managementului din S.U.A.........................198

5.3.1. ............................................................................................ Bu
siness-ul american i managementul tiinifi c
198

5.3.2. ............................................................................................Tip
uri de ntreprinderi care funcioneaz n S.U.A
200

5.3.3. ............................................................................................Ori
entarea ctre ntreprinderile mici i mijlocii (IMM)
203

5.3.4. ............................................................................................ Par


ticulariti ale organizrii structurale n S.U.A
205

5.3.4.1. .....................................................................................Str
uctura organizatoric funcional
205

5.3.4.2. .....................................................................................Str
uctura organizatoric pe produs
207

5.3.4.3. .....................................................................................Str
uctura organizatoric teritorial
209

5.3.4.4. .....................................................................................Str
uctura organizatoric matricial
211

5.3.4.5. .....................................................................................Str
uctura organizatoric de tip reea
212

5.3.4.6. .....................................................................................Str
uctura organizatoric familial
212

5.3.5. Particulariti informaional-decizionale ale


managementului
american...............................................................................213

5.3.6. ............................................................................................ Res


ursele umane n ntreprinderile din S.U.A
217

5.3.7. ............................................................................................ Afa


cerile i responsabilitatea social a organizaiei
225

5.3.8. ............................................................................................ Eti


ca n managementul organizaiilor din S.U.A
230

5.3.9. ............................................................................................ Sin


dicatele n ntreprinderile din S.U.A
234
5.3.10.
Pregtirea managerilorn S.U.A
237

5.4. ................................................................................................... Per


spective n managementul din S.U.A
243

5.5. ................................................................................................... Rez


umat al principalelor probleme
246

5.6. ................................................................................................... Ter


meni i concepte
247

5.7. ................................................................................................... Pro


bleme de abordat
247

5.8. ................................................................................................... Exe


rciii aplicative
247

5.9. ................................................................................................... Stu


diu de caz
249
5.10.
Bibliografi e
250

Capitolul 6
MANAGEMENTUL JAPONEZ....................................................................251
6.1.
Originile culturale ale managementului japonez....................253

6.1.1. ............................................................................................Pri
ncipalele valori culturale nipone
253

6.1.2. ............................................................................................Efe
ctele culturii asupra modului de abordare
256

6.1.3.

ncadrarea contextului japonez prin prisma

dimensiunilor
culturale................................................................................258

6.1.3.1. ..........................................................................Car
acterizarea contextului japonez prin prisma
dimensiunilor lui G.Hofstede
..........................................................................................
258

6.1.3.2. ..........................................................................Car
acterizarea contextului japonez prin prisma
dimensiunilor lui F.Trompenaars
..........................................................................................
259
6.2.
Particulariti economico-sociale ale contextului japonez....261

6.2.1. ............................................................................................ O
societate bazat mai mult pe moral dect pe drept
261

6.2.2. ............................................................................................ Sta


tul, ntreprinderile i organizaiile profesionale
263

6.2.2.1. .....................................................................................Infl
uena statului asupra afacerilor
263

6.2.2.2. .....................................................................................Ini
iativa ntreprinderilor n economia nipon
265

6.2.2.3.

Rolul organizaiilor profesionale (ZAIKAI) n

economia nipon...266

6.2.3. ............................................................................................ Ev
oluii n domeniul calitii n Japonia
268

6.2.4. ............................................................................................ Rol


ul tehnologiei n dezvoltarea economic a Japoniei
269

6.2.5. ............................................................................................ Str


uctura marilor grupuri economice japoneze
274
6.2.5.1. Tipuri de structuri de grupuri economice..................274

6.2.5.2. .....................................................................................Co
mponentele unui grup economic japonez
275

6.2.5.3. .....................................................................................Co
nducerea grupului economic japonez
277
6.3.
Particulariti ale managementului ntreprinderilor nipone. .278

6.3.1. ............................................................................................ Ac
ionarii n ntreprinderile japoneze
279

6.3.2. ............................................................................................ Str


ategia n ntreprinderile japoneze
282

6.3.3. ............................................................................................ mb
untire continu (KAIZEN)
286

6.3.3.1. .....................................................................................Co
nceptul i etapele Kaizen
286

6.3.3.2. .....................................................................................Kai
zen i managementul
288

6.3.4. ............................................................................................ Par


ticulariti ale organizrii structurale n ntreprinderile
japoneze................................................................................291

6.3.5. ............................................................................................ Ad
optarea deciziilor prin consens
298

6.3.6. ............................................................................................ Res


ursele umane n ntreprinderile japoneze
307

6.3.6.1. .....................................................................................Sist
emul de angajare pe via
311

6.3.6.2. .....................................................................................Int
egrarea noilor angajai
315

6.3.6.3. .....................................................................................Sal
arizarea n ntreprinderile nipone
318
6.3.7.
Managementul produciei n ntreprinderile japoneze......321

6.3.7.1. .....................................................................................Sist
emul "Just in Time"
322

6.3.7.2. .....................................................................................Cer
curile de calitate
329

6.3.7.3. .....................................................................................Rob
otizarea
332
6.3.8.
Marketingul n ntreprinderile japoneze............................335

6.4. ................................................................................................... Sindi


catele n ntreprinderile japoneze..................................................339

6.5. ................................................................................................... Preg


tirea managerilorn JAPONIA.........................................................343

6.5.1. ............................................................................................ Pre


gtirea la locul de munc (OJT)
347

6.5.2. ............................................................................................ Pre


gtirea n afara locului de munc (Off - JIT)
348

6.5.3. ............................................................................................ Org


anizaiile profesionale de management
351

6.6. ................................................................................................... Pers


pectivele companiilor japoneze......................................................352

6.7. ................................................................................................... Rezu


mat al principalelor probleme.........................................................359

6.8. ................................................................................................... Term


eni i concepte.................................................................................360

6.9. ................................................................................................... Probl


eme de abordat................................................................................360

6.10. ................................................................................................ Exe


rciii aplicative
360

6.11. ................................................................................................ Stu


diu de caz
362

6.12. ................................................................................................ Bib


liografi e
363

Capitolul 7
MANAGEMENTUL EUROPEAN....................................................................365
7.1. Scurt istoric al Uniunii Europene.............................................365
7 . 2 . Principalele instituii ale Uniunii Europene (U.E.)...................372

7.2.1. ............................................................................................ Consi


liul European.................................................................................372

7.2.2. ............................................................................................ Parla


mentul European...........................................................................373

7.2.3. ............................................................................................ Cons


iliul Uniunii Europene...................................................................374

7.2.4. ............................................................................................ Comi


sia European................................................................................375

7.2.5. ............................................................................................ Curte


a de Justiie...................................................................................375

7.2.6. ............................................................................................ Curt


ea European de Conturi..............................................................376

7.2.7. ............................................................................................ Alte


instituii ale Uniunii Europene.....................................................377
7.3.
Particulariti culturale europene............................................377
7.3.1.
Diversitatea cultural a contextului european..................377

7.3.1.1. .....................................................................................Tipur
i de culturi europene dup Yochanan Altman.........................377

7.3.1.2. .....................................................................................Tipur
i de culturi europene dup R.Lessem i F.Neubauer..............378

7.3.1.3. .....................................................................................Cara
cteristici culturale comune rilor europene dup
B.Strumpel.......................................................................380

7.3.2. ....................................................................................ncad
rarea contextului european prin prisma dimensiunilor
culturale lui G.Hofstede.......................................................381

7.3.3. ....................................................................................ncad
rarea contextului european prin prisma dimensiunilor lui
F.Trompenaars.......................................................................383
7.4.
Caracterizare economico-social i politic a contextului
european........................................................................................... 384

7.4.1. ............................................................................................ Cont


extul performanelor economice ale unor ri europene..........385

7.4.2. ............................................................................................ Refor


mele din Est...................................................................................386
7.5..................................................................................................................................Se
poate vorbi de un management european ?..................................390
7.5.1.
Necesitatea unui management european..........................391

7.5.1.1. .....................................................................................Obie
cii la crearea unui model de management european...........391

7.5.1.2. .....................................................................................Argu
mente pentru un model de management european...............392

7.5.2. ............................................................................................ Conc


eptul de management european.................................................394

7.5.3. ............................................................................................ Parti


culariti ale unui model de management european.................396

7.5.4. ............................................................................................ Trece


rea la un model de management european................................398
7.6.
Particulariti ale managementului din rile europene........400
7.6.1.
..........................................................................................................................
Particulariti ale organizrii structurale a ntreprinderilor din
Europa...................................................................................400

7.6.1.1. .....................................................................................Orga
nizarea structural n Frana....................................................400

7.6.1.2. .....................................................................................Orga
nizarea structural n Germania..............................................403

7.6.1.3. .....................................................................................Orga
nizarea structural n Anglia....................................................407

7.6.1.4. .....................................................................................Alte
particulariti structurale din rile europene........................410
7.6.2.
Particulariti ale procesului decizional n rile europene
411
7.6.3.
..........................................................................................................................
Particulariti ale managementului resurselor umane n
rile
europene
...............................................................................................
416

7.6.3.1. .....................................................................................Mo
dele de recrutare i promovare a managerilor n Europa
416

7.6.3.2. .....................................................................................Par
ticulariti ale managerilor din Frana
418

7.6.3.3. .....................................................................................Par
ticulariti ale managerilor din Germania
419

7.6.3.4. .....................................................................................Par
ticulariti ale managerilor din Anglia
422

7.6.3.5. .....................................................................................Par
ticulariti ale managerilor din Italia
424
7.6.4.
Relaiile management - sindicate n rile europene........426

7.6.4.1. .....................................................................................Car
acteristici generale comune
426

7.6.4.2. .....................................................................................Par
ticulariti ale relaiilorn unele ri din U.E
427
7.7.
Pregtirea managerilor n rile europene..............................433

7.7.1. ............................................................................................ Pre


gtirea managerilor n Frana
433

7.7.2. ............................................................................................ Pre


gtirea managerilorn Germania
437

7.7.3. ............................................................................................ Pre


gtirea managerilorn Marea Britanie
442

7.8. ................................................................................................... Ete


rogenitatea managementului n rile europene
448

7.9. ................................................................................................... Rez


umat al principalelor probleme
452

7.10. ................................................................................................ Ter


meni i concepte
453

7.11. ................................................................................................ Pro


bleme de abordat
453

7.12. ................................................................................................ Exe


rciii aplicative
454

7.13. ................................................................................................ Stu


diu de caz
454

7.14. ................................................................................................ Bib


liografi e
455

Capitolul 8
MANAGEMENTUL DIN ALTE CONTEXTE CULTURALE................457
8.1. Managementul din Asia de Sud-Est........................................457

8.1.1. ............................................................................................ Par


ticulariti contextuale ale Asiei de Sud-Est
458

8.1.2. ............................................................................................ Ma
nagementul n COREEA DE SUD
462

8.1.2.1. .....................................................................................Par
ticulariti ale companiilor coreene
463

8.1.2.2.

Particulariti ale organizrii structurale a

companiilor
coreene
..........................................................................................
464

8.1.2.3. ..........................................................................Pro
cesul decizional, motivarea i comunicarea n
companiile coreene
..........................................................................................
467

8.1.2.4. .....................................................................................Ma
nagementul resurselor umane din companiile coreene
469

8.1.2.5. .....................................................................................Ten
dine n managementul din Coreea de Sud
471
8.1.3.
Managementul n THAILANDA.............................................473
8.1.3.1. Particulariti culturale ale contextului thailandez
....................................................................................................
473

8.1.3.2. .....................................................................................Com
unicarea n contextul thailandez..............................................476

8.1.3.3. .....................................................................................Moti
varea n contextul thailandez...................................................478

8.1.3.4. .....................................................................................Proc
esul decizional n contextul thailandez...................................479

8.1.4.
Managementul n SINGAPORE.............................................480

8.1.4.1. .....................................................................................Parti
culariti culturale singaporeze...............................................481

8.1.4.2. .....................................................................................Rela
iile guvern-afaceri n Singapore...............................................482

8.1.4.3. .....................................................................................Multi
culturalitatea managementului din Singapore.......................482
8.1.5.
Managementul n FILIPINE..................................................485

8.1.5.1. .....................................................................................Cont
extul sociocultural din Filipine.................................................485

8.1.5.2. .....................................................................................Preg
tirea managerilor n Filipine....................................................486

8.1.5.3. .....................................................................................Parti
culariti ale proceselor de management din Filipine............487

8.1.5.4. .....................................................................................Rela
ia management-sindicate n Filipine........................................489

8.1.5.5. .....................................................................................Tendi
ne n mediul afacerilor din Filipine.........................................489
8.2.
Managementul din America Latin...........................................490

8.2.1. ............................................................................................Parti
culariti culturale ale rilor latino-americane.........................491

8.2.2.

Particulariti economico-sociale ale contextului

latino-american ...493

8.2.3. ............................................................................................ Parti


culariti ale managementului n rile din America Latin.....496

8.2.3.1. .....................................................................................Nego
cierile n rile latino-americane..............................................498

8.2.3.2. .....................................................................................Sindi
catele n contextul latino-american.........................................499

8.2.3.3. .....................................................................................Stilul
de management n rile latino-americane.............................500
8.3.
Managementul din rile Africane...........................................502

8.3.1. ............................................................................................Parti
culariti culturale ale contextului african.................................502

8.3.2. ............................................................................................Parti
culariti economico-sociale ale contextului african................503

8.3.3. ............................................................................................Mana
gementul ntreprinderilor din rile africane.............................508

8.3.3.1. .....................................................................................Parti
culariti ale fi losofiei managementului.................................508

8.3.3.2. .....................................................................................Orga
nizarea structural a ntreprinderilor africane.......................509

8.3.3.3. .....................................................................................Stilul
de management n rile africane............................................510

8.3.3.4. .....................................................................................Moti
varea personalului n rile africane........................................511

8.3.3.5. .....................................................................................Resu
rsele umane n ntreprinderile africane...................................513
8.4.
Managementul din Australia.....................................................514

8.4.1. ............................................................................................ Parti


culariti economico-sociale ale contextului australian...........514

8.4.2. ............................................................................................ Parti


culariti ale managerilor australieni.........................................516

8.4.3.

Recrutarea, remunerarea, pregtirea i promovarea

managerilor...........................................................................518

8.4.4. ............................................................................................ Fem


eile n posturile de manageri n contextul australian................520

8.4.5. ............................................................................................ Sindi


catele managerilorn Australia....................................................521

8.5.
Managementul din CHINA.........................................................522
8.5.1.

Particulariti economico-sociale i culturale ale

contextului
chinez....................................................................................522

8.5.2. ............................................................................................ Evo


luii n managementul chinez
525

8.5.3. ............................................................................................ Pra


ctici manageriale chineze
527

8.5.4. ............................................................................................ Ten


dine n managementul chinez
529

8.6. ................................................................................................... Rezu


mat al principalelor probleme.........................................................530

8.7. ................................................................................................... Term


eni i concepte.................................................................................531

8.8. ................................................................................................... Probl


eme de abordat................................................................................531

8.9. ................................................................................................... Exerc


iii aplicative.....................................................................................532

8.10. ................................................................................................ Stu


dii de caz
532

8.11. ................................................................................................ Bib


liografi e
534

Capitolul 9
INFLUENA CULTURII ASUPRA MANAGEMENTULUI DIN
ROMNIA......................................................................................................... 537

9.1. ................................................................................................... Cu
m s-a desfurat cercetarea?
537

9.2. ................................................................................................... Par


ticulariti culturale i manageriale n Romnia
539

9.2.1. ............................................................................................ Par


ticulariti prin prisma dimensiunii universalism/
particularism"
...............................................................................................
539

9.2.2. ............................................................................................ Par


ticulariti prin prisma dimensiunii individualism /
colectivism"
...............................................................................................
547

9.2.3. ............................................................................................ Par


ticulariti prin prisma dimensiunii afectiv / neutru"
554

9.2.4. ............................................................................................ Par


ticulariti prin prisma dimensiunii specifi c/difuz"
558

9.2.5.

Particulariti prin prisma dimensiunii statut ctigat

/ atribuit" ....562

9.2.6.

Particulariti prin prisma dimensiunii percepia

asupra
timpului"
...............................................................................................
565
9.2.7.

Particulariti prin prisma dimensiunii relaiile omului

cu
natura"

...............................................................................................
567

9.3. ................................................................................................... Rez


umatul principalelor probleme
571

9.4. ................................................................................................... Ter


meni i concepte
571

9.5. ................................................................................................... Pro


bleme de abordat
571

9.6. ................................................................................................... Ex
erciii aplicative
571

9.7. ................................................................................................... Stu


diu de caz
572

9.8. ................................................................................................... Bib


liografi e
574

Capitolul 10
TRANSFERUL DE KNOW-HOW N DOMENIUL
MANAGEMENTULUI.................................................................................... 575

10.1. ................................................................................................. Val


orificarea cercetrilor de management comparat internaional
575

10.2. ................................................................................................Car
acterizarea contextelor naionale
576

10.2.1. ......................................................................................... Par


ticulariti culturale, economico-sociale i manageriale
576

10.2.2. .........................................................................................Ela
borarea unui "profil cultural" pentru fiecare cultur
577

10.2.1. ......................................................................................... Ela


borarea "hrilor culturale" pentru eantionul de ri
cercetate
579
10.2.3.1.

Harta cultural pentru individualism /

colectivism i
distana fa de putere mare / mic
..........................................................................................
579
10.2.3.2,

Harta cultural pentru controlul incertitudinii

intens/redus
i masculinitate/feminitate
..........................................................................................
580

10.2.4. ......................................................................................... Ide


ntifi carea grupei de ri (din harta cultural) n care ar
putea fi ncadrat ara n care se dorete s se fac
transferul (n cazul nostru Romnia)..................................581

10.2.4. .........................................................................................Ase
mnri i diferene prin prisma variabilelor culturale
583

10.2.5. ......................................................................................... Ase


mnri i diferene prin prisma variabilelor sociopolitice
i economice.........................................................................585

10.2.6.1. ..................................................................................Var
iabilele sociopolitice.................................................................585

10.2.6.2. ..................................................................................Var
iabile economice.......................................................................588

10.2.7. ......................................................................................... Ase


mnri i diferene prin prisma variabilelor atitudinale...........593

10.2.8. Asemnri i diferene prin prisma comportamentului


individului.............................................................................594
10.3.
Analiza comparativ a sistemelor de management.............595

10.3.1. ......................................................................................... Ana


liza comparativ prin prisma filosofiei manageriale.................596

10.3.2. Analiza comparativ a componentelor sistemelor de


management...................................................................604
10.3.4. Analiza comparativ a marilor grupuri economice din
Europa i
Asia........................................................................................616

10.3.4.1. ..................................................................................Gru
purile economice din Europa...................................................616

10.3.4.2. ..................................................................................Gru
purile economice din Asia........................................................618

10.3.4.3. ..................................................................................Tip
uri de organizare a grupurilor economice..............................619

10.3.4.4. ..................................................................................Tip
uri de control n cadrul grupurilor economice........................620

10.4. ................................................................................................ Ana


liza comparativ a profilurilor culturale........................................624

10.5. ................................................................................................ Pre


cizarea practicilor manageriale ce pot face obiectul transferului
626

10.6. ................................................................................................ Rez


umat al principalelor probleme......................................................628

10.4. ................................................................................................. Term


eni i concepte.................................................................................629

10.5. ................................................................................................. Probl


eme de abordat................................................................................629

10.6. ................................................................................................. Exerc


iii aplicative.....................................................................................630

10.10. .............................................................................................. Studi


u de caz............................................................................................. 631

10.11. .............................................................................................. Bibli


ografie............................................................................................... 633

Titlu: Management comparat internaional


Autor: Eugen Burdu
Locul, editura, anul ediiei: Bucureti:
ProUniversitaria, 2012
Cota: 005 (075.8) /B 93
Localizare: Colecia de patrimoniu (1 ex.), Sala de
lectur Nr.1 (1 ex.), Sala de lectur Eugeniu Hrisev (1
ex.)
Cuprins: Click pentru a descarca cuprinsul