Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte electrotehnica

1 -Circuite magnetice.
2 -Teorema 1 a lui Kirchoff pentru circuite magnetice.
3 -Teorema 2 a lui Kirchoff pentru circuite magnetice.
4 Inductivitati.
5 -Circuite electrice in regim variabil.
6 -Elemente ideale de circuit.
7 Circuite electrice in regim permanent variabil.
8 -Marimi sinusoidale.
9 -Marimi periodice.
10 -Operatii cu marimi sinusoidale.
11 -Conditii initiale si variabile de stare pentru bobina ideala.
12 -Conditii initiale si variabile de stare pentru condensatorul ideal.
13 -Teorema 1 a lui Kirchoff in regim cvasistational.
14 -Teorema 2 a lui Kirchoff in regim tranzitoriu.
15 -Circuitul RLC in regim tranzitoriu..
16 -Metoda simbolica de reprezentare a marimilor sinusoidale.Reprezentarea
geometrica a marimilor sinusoidale.
17 -Reprezentarea analitica a marimilor sinusoidale.
18 -Circuite bipolar passive.
19 -Elemente ideale de circuit ca circuite bipolar.
20 -Puteri in regim sinusoidal.
21 -Imbunatatirea factorului de putere.
22 -Determinarea impedantei echivalente a ,,n impedante conectare in serie.
23 -Determinarea admitantei echivalente a ,,n admitante conectate in
paralel.
24 -Determinarea sursei echivalente a mai multor surse
25 -Calculul sursei echivalente a ,,n surse in derivatie.
26 -Rezonanta de tensiune.
27 Relatiile de transfigurare din stea-triunghi si triunghi-stea.
28 Meoda superpozitiei.
29 -Teorema generatorului echivalent de curent.
30 -Teorema generatorului echivalent de tensiune.
31 -Teorema curentilor ciclici.
32 -Conexiunea stea a circuitelor electrice trifazate.