Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI

FACULTATEA de TRANSPORTURI
Verificat actele la primirea cererii

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a),
Facultii de TRANSPORTURI, n anul

,
, grupa

student()

al(a)

v rog a-mi aproba decontarea

a 50% din contravaloarea Abonamentului / Cardului de transport R.A.T.B, dup cum urmeaz:

Nr. crt. Serie i numr Abonament/Card RATB

Perioada emiterii abonamentului

Valoare Abonament/
Card RATB

1
2
3
4

Data,

Semntura,

Domnului Decan al Facultii de TRANSPORTURI

Not: Toate rubricile vor fi completate obligatoriu, n caz contrar, formularele incomplete nu
vor fi decontate.