Sunteți pe pagina 1din 1

,/

ut{lrEFsrAs

ffi

ffi

lg4iueustsT

,Universitatea "Dunirea de Jos"


din Galali
Facultatea de Litere

Specializarea: ;
Limba gi literatura romini - Limba gi literatura englezi

Limbe engleze
contemporane.
Sintaxa
Conf.dr. Gabriela Dima

Anul lll, Semestrul

D.I.D.F.R.